Rahoitusresurssien osoittaminen uraauurtavien teknologisten innovaatioiden katalysoimiseksi EIC Accelerator-ohjelman kautta

European Innovation Council Acceleratorin ymmärtäminen: Kattava katsaus sen tarkoitukseen, ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin näkemyksellisille yrittäjille European Innovation Council (EIC) Accelerator on keskeinen osa Horizon Europen kattavaa rahoitusaloitteita, jotka on suunniteltu huolellisesti tukemaan huippuyrityksiä. Radikaalien teknologisen kehityksen tai uraauurtavan tieteellisen… Lue lisää

Rahoitetaan uraauurtavia läpimurtoja EIC Accelerator:n kautta

Yleiskatsaus European Innovation Council Accelerator -ohjelmaan EIC Accelerator, arvostettu rahoitusaloite European Innovation Council:n (EIC) suojeluksessa ja olennainen osa Horizon Europe -kehystä, on omistettu tarjoamaan merkittävää taloudellista tukea uraauurtaville yrityksille. Tämä ohjelma keskittyy organisaatioihin, jotka ovat edelläkävijöitä teknologisen… Lue lisää

Koulutuskurssit vaihtoehtona apurahahakemuksiin liittyvälle konsultaatiolle

Johdanto EIC Accelerator:n kaltaisten apurahaohjelmien aiempien hakijoiden yhteinen huolenaihe on konsulttiyritysten tukeminen, mikä edellyttää usein hakijoiden osallistuvan merkittävästi omaan hakemustensa kirjoittamiseen. Tämä on johtanut kasvavaan kiinnostukseen vaihtoehtoisia lähestymistapoja kohtaan, kuten Rasphin kaltaisten alustojen (www.rasph.com) tarjoamien koulutuskurssien hyödyntämiseen. Tämä artikkeli tutkii… Lue lisää

Navigointi sokkelossa: Konsulttiekosysteemin nousu apurahateollisuudessa

Johdanto Apurahateollisuudelle, erityisesti EIC Accelerator:n kaltaisille ohjelmille, on ominaista sen monimutkaisuus ja epävarmuus. Nämä tekijät ovat synnyttäneet merkittävän konsulttiekosysteemin, joka on suunniteltu kuromaan umpeen apurahatoimistojen ja hakijoiden välistä kuilua. Tämä artikkeli tutkii tämän ekosysteemin toimintaa ja sen merkitystä startupeille ja pk-yrityksille, jotka navigoivat apurahaa… Lue lisää

Konsulttien keskeinen rooli DeepTech-yritysten pelikentän tasoittamisessa EIC-sovelluksissa

Johdanto European Innovation Council (EIC) toimii ympäristössä, jossa apurahahakemusten monimutkaisuus voi olla pelottavaa erityisesti DeepTech-yrityksille. Vankan konsultointiekosysteemin olemassaolo ei ole vain hyödyllistä, vaan myös välttämätöntä tässä yhteydessä. Sillä on ratkaiseva rooli pelien tasoittamisessa varmistaen, että uraauurtavaa teknologiaa käyttävät yritykset… Lue lisää

EIC Accelerator:n ekosysteemi: konsultointiin keskittyvä kehys

Konsultoinnin dominanssi EIC Accelerator-prosessissa European Innovation Council (EIC) Accelerator-ohjelma, joka on suunniteltu tukemaan innovatiivisia startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä, näyttää vahingossa edistäneen ekosysteemiä, jossa konsulttiyritykset ovat keskeisessä asemassa kuin hakijat itse. Tämä tilanne johtuu ohjelman monimutkaisuuden ja Euroneuvontakeskuksen viestintästrategioiden yhdistelmästä. Monimutkaisuus… Lue lisää

Konsultin tai apurahojen kirjoittajan palkkaamisesta vuoden 2021 EIC Accelerator:lle (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) on tuonut uuden vaiheen hakuprosessiin vuonna 2021, joka toimii miniehdotuksena nimeltä Step 1 (lue: Re-Inventing the EIC Accelerator). Se sisältää materiaaleja, kuten kirjallisen apurahahakemuksen, videopuheen ja pitch deckin, joiden on… Lue lisää

Uusi lähestymistapa EIC Accelerator-hankkeiden kehittämiseen Horisontti Euroopassa (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) voidaan nähdä täysin uutena rahoitusohjelmana Horisontti Euroopassa (2021-2027). Se ei ole muuttanut ainoastaan avustusehdotusten jättämisprosessiaan, vaan myös arviointiaan, mikä todennäköisesti näkee merkittäviä muutoksia edunsaajiksi valituissa yrityksissä (lue:… Lue lisää

Yrityksen profiili, jonka ei pitäisi hakea EIC Accelerator:tä (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, grant and equity) on erittäin kilpailukykyinen, mutta myös erittäin suosittu European Innovation Council:n (EIC) apuraha- ja pääomarahoitusjärjestelmä. Monet startupit ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) EU:ssa, mutta myös assosioituneissa maissa, kuten Israelissa tai Norjassa, ovat kiinnostuneita… Lue lisää

Rasph - EIC Accelerator Consulting
fi