Esittelyssä EIC Accelerator 2024:n kuusi transformatiivista haastetta

European Innovation Council (EIC) Accelerator on teknologisen ja tieteellisen kehityksen eturintamassa ja edistää innovaatioita eri sektoreilla. Viimeisimmässä hankkeessaan EIC on paljastanut kuusi haastetta, joista jokainen kohdistuu kriittisiin kehitys- ja tutkimusalueisiin. Näillä haasteilla ei pyritä vain lyömään teknologian rajoja, vaan myös käsittelemään joitain yhteiskunnassamme tämän päivän kiireellisimpiä ongelmia. 1. Ihmiskeskeinen generatiivinen tekoäly Made in Europe Tämä haaste keskittyy generatiivisten tekoälytekniikoiden kehittämiseen ihmiskeskeisen lähestymistavan avulla. Se korostaa tekoälyn eettisiä, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia näkökohtia ja varmistaa, että näitä uraauurtavia teknologioita kehitetään ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja eettisiin periaatteisiin keskittyen. Tämä aloite on yhdenmukainen Euroopan unionin sitoutumisen kanssa digitaaliseen innovaatioon, joka kunnioittaa perusinhimillisiä arvoja. 2. Virtuaalisten maailmojen ja lisätyn vuorovaikutuksen mahdollistaminen teollisuudelle 5.0. Tämä haaste on suunnattu Teollisuus 5.0:n alueelle ja pyrkii edistämään virtuaali- ja lisätyn todellisuuden teknologioita. Nämä teknologiat on asetettu mullistamaan teolliset sovellukset parantamalla käyttäjäkokemusta ja vuorovaikutusta, mikä myötävaikuttaa merkittävästi etenemiseen kohti yhdistetympää ja teknisesti edistyneempää teollista aikakautta. 3. Smart Edge- ja kvanttiteknologiakomponenttien käyttöönotto Tämä haaste keskittyy laskenta- ja viestintäjärjestelmien kärkeen, ja se keskittyy älykkään reunan laskentaan ja kvanttikomponentteihin liittyvien teknologioiden kehittämiseen. Se tunnustaa kvanttiteknologian ja reunalaskennan kasvavan merkityksen tietojenkäsittelyn ja viestinnän tulevaisuuden muovaamisessa. 4. Tarkkuuskäyminen ja levät Tämä haaste koskee innovatiivisia lähestymistapoja kestävään elintarviketuotantoon keskittyen tarkkuuskäymistekniikoihin ja levien käyttöön. Sen tavoitteena on mullistaa elintarviketeollisuus tutkimalla kestävämpiä, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä elintarviketuotannon menetelmiä, mikä edistää maailmanlaajuista elintarviketurvaa. 5. Monoklonaaliset vasta-ainepohjaiset terapiat uusien virusten uusille muunnelmille Vastauksena virustautien kehittyvään luonteeseen, tämä haaste on suunnattu kehittämään monoklonaalisiin vasta-aineisiin perustuvia hoitoja uusille viruksille keskittyen erityisesti uusiin ja vaihteleviin kantoihin. Tämä aloite on ratkaisevan tärkeä pandemioiden ja uusien virusuhkien torjunnassa, ja se korostaa kettereiden ja mukautuvien lääketieteellisten ratkaisujen tarvetta. 6. Uusiutuvat energialähteet ja niiden koko arvoketju Tämä haaste kattaa koko uusiutuvien energialähteiden arvoketjun materiaalikehityksestä komponenttien kierrätykseen. Se korostaa kestävien energiaratkaisujen tarvetta, joissa otetaan huomioon kaikki uusiutuvan energian elinkaaren osa-alueet ja vahvistetaan EU:n sitoutumista ympäristön kestävyyteen ja vihreään teknologiaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että EIC Accelerator:n kuusi haastetta edustavat monipuolisia ja kunnianhimoisia tavoitteita, joilla pyritään edistämään innovaatioita ja vastaamaan keskeisiin globaaleihin haasteisiin. Tekoälystä ja virtuaalitodellisuudesta kestävään ruoantuotantoon ja uusiutuvaan energiaan – nämä haasteet kuvastavat EIC:n sitoutumista teknologisesti edistyneen, kestävän ja ihmiskeskeisen tulevaisuuden muotoiluun. 1. Ihmiskeskeinen generatiivinen tekoäly Euroopassa: Innovaatioiden tasapainottaminen etiikan ja yhteiskunnan kanssa Tekoälyn (AI) tulo on avannut mahdollisuuksien maailman, joka on muuttanut tapaamme elää, työskennellä ja olla vuorovaikutuksessa. Tekoälyteknologioiden, erityisesti generatiivisen tekoälyn, nopea kehitys ja käyttöönotto on kuitenkin herättänyt merkittäviä eettisiä, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia huolenaiheita. Eurooppa, joka keskittyy ihmiskeskeiseen tekoälyyn, on edelläkävijä vastaamaan näihin haasteisiin ja pyrkii varmistamaan, että tekoälyn kehitys on linjassa eettisten periaatteiden ja yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Eurooppalainen lähestymistapa ihmiskeskeiseen tekoälyyn Euroopan lähestymistapa tekoälyyn juurtuu syvästi sen sitoutumiseen ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Euroopan unioni (EU) korostaa luotettavan, eettisen ja perusoikeuksia kunnioittavan tekoälyn kehittämisen tärkeyttä. Tämä painopiste näkyy useissa aloitteissa ja strategioissa, kuten Digital Europe -ohjelmassa, jonka tavoitteena on parantaa EU:n strategisia digitaalisia valmiuksia ja edistää digitaalisten teknologioiden, mukaan lukien tekoälyn, käyttöönottoa. Tekoälyä ja digitaalista muutosta koskeviin keskeisiin eurooppalaisiin strategioihin kuuluu koulutuksen integrointi, jotta kansalaiset saavat taidot ymmärtää tekoälyn kykyjä, ja menetelmien käyttöönotto työvoiman siirtymien hallitsemiseksi. Nämä strategiat tukevat perustavanlaatuista ja tarkoituksenmukaista tutkimusta ja luovat vahvan ja houkuttelevan ympäristön, joka houkuttelee ja pitää kykyjä Euroopassa. EU:n sitoutuminen eettiseen tekoälyyn näkyy myös erilaisten tekoälytutkimusverkostojen perustamisessa, kuten CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media ja ELISE, joiden tavoitteena on vahvistaa ihmiskeskeistä lähestymistapaa tekoälyyn Euroopassa. Euroopan komissio on myös käynnistänyt aloitteita, kuten Euroopan tutkimusneuvoston ja AI Watchin, edistääkseen ja seuratakseen luotettavien tekoälyratkaisujen kehitystä. Generatiivisen tekoälyn rooli Euroopassa Generatiivinen tekoäly, joka sisältää teknologioita, kuten suuria kielimalleja ja kuvanluontityökaluja, on saamassa nopeasti vetoa Euroopassa. Tällä tekniikalla on potentiaalia mullistaa toimialoja personoimalla kuluttajien sitoutumista, parantamalla asiakaskokemuksia ja luomalla uusia tuotteita ja palveluita. Se asettaa kuitenkin myös haasteita, kuten mahdollisen henkilötietojen väärinkäytön ja haitallisen sisällön luomisen. Näihin haasteisiin vastaamiseksi eurooppalaisia yrityksiä ja tutkijoita kannustetaan luomaan suojakaiteet kuluttajien yksityisyyden suojelemiseksi ja varmistamaan, että tekoälyn tuottama sisältö on turvallista ja kunnioittavaa. Tämä lähestymistapa on sopusoinnussa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen Euroopan vahvan yksityisyyden ja tietosuojan painotuksen kanssa. Eettiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat Euroopan keskittyminen ihmiskeskeiseen tekoälyyn ulottuu tekoälykehityksen eettisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. EU on perustanut Alankomaihin useita alustoja ja ajatushautoja, kuten PACE (Participactive And Constructive Ethics) edistääkseen eettisiä tekoälysovelluksia. Nämä alustat kokoavat yhteen yritykset, valtion viranomaiset, osaamiskeskukset ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot nopeuttamaan ihmiskeskeisen tekoälyn kehitystä. Tekoälyä koskevissa EU:n eettisissä suuntaviivoissa hahmotellaan kriittisiä huolenaiheita ja ääriviivat tekoälyn kehityksessä ja korostetaan ihmisten etujen asettamisen tärkeyttä tekoälyinnovaatioiden keskipisteeseen. Näissä ohjeissa käsitellään sellaisia kysymyksiä kuin kansalaisten pisteytys ja autonomisten aseiden kehittäminen, ja niissä puolustetaan vahvoja poliittisia ja sääntelypuitteita näiden kriittisten huolenaiheiden hallitsemiseksi. Tekoälyn tulevaisuus Euroopassa Euroopan sitoutuminen tekoälyn eettisiin, oikeudellisiin ja yhteiskunnallisiin näkökohtiin asettaa sen potentiaaliseksi maailmanlaajuiseksi johtajaksi tällä alalla. Keskittymällä ihmiskeskeiseen tekoälyyn Eurooppa voi luoda… Lue lisää

ChatEIC selittää EIC Accelerator:n työohjelman 2024

European Innovation Council (EIC) 2024 työohjelma Tässä kattavassa asiakirjassa kuvataan EIC:n strateginen lähestymistapa, rahoitusmahdollisuudet ja tukipalvelut uraauurtaville innovaatioille ja teknologioille eri aloilla. Johdanto ja yleiskatsaus (sivut 5-6): Aloita johdanto- ja yleiskatsaus-osista saadaksesi perusymmärryksen EIC:n tavoitteista, keskeisistä suorituskykyindikaattoreista ja hahmotelmasta vuoden 2024 työohjelmasta. Tämä tarjoaa kontekstin muulle asiakirjalle. EIC Pathfinder (sivut 22-49): Jos olet kiinnostunut edistyneestä tutkimuksesta, joka voi kehittää läpimurtotekniikoita, EIC Pathfinder-osio on välttämätön. Se kattaa EIC Pathfinder Openin ja Pathfinder Challenges -haasteet ja tarjoaa näkemyksiä tuetuista projektityypeistä, hakukriteereistä ja saatavilla olevasta tuesta. EIC Transition (sivut 49-60): EIC Transition-osio on erittäin tärkeä niille, jotka haluavat muuntaa kehittyneitä teknologioita markkinoitaviksi innovaatioiksi. Siinä käsitellään yksityiskohtaisesti tukea näiden teknologioiden tuomiseksi lähemmäksi markkinoiden valmiutta. EIC Accelerator (sivut 60–96): Jos olet keskittynyt uusiin yrityksiin tai pk-yrityksiin, joilla on innovatiivisia tekniikoita, jotka ovat valmiita skaalautumaan, EIC Accelerator-osio on ratkaisevan tärkeä. Se tarjoaa tietoa siitä, miten EIC tukee markkinoita luovia innovaatioita, mukaan lukien rahoitus- ja investointitiedot. EIC Business Acceleration Services (sivut 96-100): Tämä osio on arvokas, kun ymmärrät EIC:n tarjoaman lisätuen, mukaan lukien valmennus-, mentorointi- ja verkostoitumismahdollisuudet. EIC-palkinnot (sivut 100-113): Tässä osassa kerrotaan erilaisista innovaatiopalkinnoista, jotka tarjoavat mahdollisuuksia lisätunnustukseen ja -rahoitukseen. Sanasto (sivut 16, 806-835): Lopuksi sanasto tarjoaa selkeät määritelmät koko asiakirjassa käytetyistä termeistä ja käsitteistä, mikä varmistaa sisällön kattavan ymmärtämisen. Jokainen näistä osioista tarjoaa ainutlaatuisia näkemyksiä ja tietoja kiinnostuksen kohteidesi mukaan, olipa kyseessä syväteknologiatutkimus, teknologian siirtäminen markkinoille, innovatiivisten startup-yritysten laajentaminen tai laajemman EIC-ekosysteemin ymmärtäminen. Mistä EIC-haasteet oikein liittyvät? Vuoden 2024 työohjelman EIC Challenges -hankkeet ovat kohdennettuja aloitteita, joilla pyritään ratkaisemaan erityisiä, vaikuttavia ongelmia läpimurtotekniikoiden ja innovaatioiden avulla. Ne ovat osa EIC Pathfinder-järjestelmää, joka on suunniteltu tukemaan tieteidenvälistä tutkimusta ja kehitystä tieteen ja teknologian kärjessä. Tässä ovat tärkeimmät EIC-haasteiden yksityiskohdat: Erityistavoitteet: Jokaisella EIC-haastolla on erillinen tavoite, joka koskee kriittisiä yhteiskunnallisia, ympäristöllisiä tai taloudellisia kysymyksiä. Nämä tavoitteet on muotoiltu sen perusteella, että ne voivat luoda merkittäviä vaikutuksia ja edistää uraauurtavia innovaatioita. Kohdennetut tutkimusalueet: Haasteet on kohdistettu tiettyihin tutkimusalueisiin, jotka vaativat uusia lähestymistapoja ja innovatiivisia ratkaisuja. Nämä alueet valitaan huolellisesti nykyisten teknologisten aukkojen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien perusteella. Tieteidenvälinen lähestymistapa: Haasteet kannustavat poikkitieteelliseen lähestymistapaan, jossa yhdistyvät eri tieteen ja teknologian alojen asiantuntemus. Tämä on välttämätöntä monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joita ei voida ratkaista yhden tieteenalan kautta. Rahoitus ja tuki: EIC tarjoaa merkittävää rahoitusta ja tukea valituille hankkeille. Tämä sisältää tutkimustoiminnan taloudellisen tuen sekä pääsyn erilaisiin innovaatiotukipalveluihin ja verkottumismahdollisuuksiin. Yhteistyö ja konsortiot: Hakijoita kannustetaan usein muodostamaan yhteenliittymiä, jotka tuovat yhteen erilaisia ​​tiimejä akateemisesta, teollisuudesta ja muilta aloilta. Tämä yhteistyöhön perustuva lähestymistapa on avainasemassa innovaatioiden edistämisessä ja tutkimustulosten sovellettavuuden varmistamisessa. Odotetut tulokset: EIC-haasteet tähtäävät konkreettisiin, merkittäviin tuloksiin, jotka voivat johtaa läpimurtoihin omilla aloillaan. Tämä voi sisältää sellaisten uusien teknologioiden, prosessien tai tuotteiden kehittämisen, joilla on potentiaalia merkittäville yhteiskunnallisille tai taloudellisille hyödyille. Haku- ja arviointiprosessi: Haasteisiin liittyy erityinen hakuprosessi, jossa ehdotukset arvioidaan niiden innovaatiopotentiaalin, tiimin kyvyn ja hankkeen mahdollisen vaikutuksen perusteella. Pitkän aikavälin visio: Välittömien tutkimustavoitteiden lisäksi haasteet ovat osa EIC:n laajempaa visiota edistää elinvoimaista eurooppalaista innovaatioekosysteemiä ja säilyttää Euroopan kilpailuetu strategisilla teknologia-aloilla. Nämä haasteet tarjoavat tutkijoille ja innovoijille mahdollisuuden osallistua muutosprojekteihin, joilla on potentiaalia kauaskantoisille vaikutuksille. Mitkä ovat EIC Accelerator:n haasteet? Vuoden 2024 EIC Accelerator-haasteet keskittyvät tukemaan vaikuttavia innovaatioita useilla avainalueilla. Tässä on yksityiskohtainen katsaus jokaiseen haasteeseen: Ihmiskeskeinen generatiivinen tekoäly Made in Europe: Tämä haaste korostaa tekoälytekniikoiden kehittämistä, jotka asettavat etusijalle eettiset näkökohdat ja ihmiskeskeiset periaatteet ja varmistavat, että tekoälyn kehitys on eurooppalaisten arvojen ja standardien mukaista. Virtuaalimaailman ja laajennetun vuorovaikutuksen mahdollistaminen vaikuttavissa sovelluksissa teollisuus 5.0:n toteuttamisen tukemiseksi: Tämän haasteen tavoitteena on edistää teknologiaa virtuaalisessa ja lisätyssä todellisuudessa, mikä edistää Teollisuus 5.0:n kehitystä. Se keskittyy sovelluksiin, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi eri sektoreihin, mukaan lukien valmistus, terveydenhuolto ja koulutus. Smart Edge- ja Quantum Technology -komponenttien käyttöönotto: Tämä haaste keskittyy edistyneiden teknologioiden kehittämiseen reuna- ja kvanttilaskennan alalla. Se pyrkii edistämään innovaatioita, jotka voivat parantaa laskentatehoa ja -tehokkuutta erityisesti sovelluksissa, jotka vaativat nopeaa tietojenkäsittelyä ja analysointia. Precision Fermentation ja Levät: Tässä keskitytään innovatiivisiin elintarviketuotannon menetelmiin, erityisesti tarkkuuskäymisen ja leväpohjaisten järjestelmien avulla. Tämä haaste vastaa kestävien ja skaalautuvien elintarviketuotantotekniikoiden tarpeeseen, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä maailmanlaajuisen elintarvikekysynnän tyydyttämisessä ja ympäristövaikutusten vähentämisessä. Monoklonaalinen vasta-ainepohjainen terapia uusille viruksille: Tämä haaste koskee biolääketieteen alaa, erityisesti monoklonaalisten vasta-ainehoitojen kehittämistä uusiin virussairauksiin. Sen tavoitteena on nopeuttaa tehokkaiden hoitomuotojen luomista uusien virusten muunnelmien torjuntaan, mikä parantaa pandemiavalmiutta ja reagointia. Uusiutuvat energialähteet ja niiden koko arvoketju mukaan lukien materiaalikehitys ja komponenttien kierrätys: Tämä haaste keskittyy koko uusiutuvan energian arvoketjuun materiaalikehityksestä komponenttien kierrätykseen. Se pyrkii edistämään innovaatioita, jotka voivat parantaa uusiutuvien energialähteiden tehokkuutta, kestävyyttä ja skaalautuvuutta. Jokainen näistä haasteista on suunniteltu käsittelemään kriittisiä alueita, joilla innovaatioilla voi olla syvällinen vaikutus yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. EIC Accelerator Challenge 1: Human Centric Generative AI made in Europe Haaste ”Human Centric Generative AI made in Europe” osana EIC Accelerator 2024 -työohjelmaa käsitellään… Lue lisää

Yrityksen profiili, jonka ei pitäisi hakea EIC Accelerator:tä (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, grant and equity) on erittäin kilpailukykyinen, mutta myös erittäin suosittu European Innovation Council:n (EIC) myöntämä apuraha- ja osakerahoitusjärjestelmä. Monet startupit ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) EU:ssa, mutta myös assosioituneissa maissa, kuten Israelissa tai Norjassa, ovat kiinnostuneita hakemaan rahastoja, mutta monien olisi parempi etsiä muita vaihtoehtoja. Vaikka apurahakonsulteilla ja ammattikirjoittajilla on kaikilla erilaisia lähestymistapoja sopivien EIC Accelerator-hakijoiden valintaan, on joitain yhteisiä teemoja, jotka jaetaan menestyshakuisten apurahakonsulttien kesken. Koska EIC Accelerator:n virallinen apurahaehdotusmalli ei selvennä tällaisia vivahteita perusteellisesti, seuraavan artikkelin tarkoituksena on antaa yleiskatsaus yrityksille, joita ei pitäisi hakea. Jokaiselle startup- tai laajennusyritykselle, joka tunnistaa itsensä jossakin alla luetelluista kohdista, olisi suositeltavaa pidättäytyä palkkaamasta kirjailijaa tai konsulttia, koska aikaa ja resursseja voidaan käyttää paremmin muualla. Huomaa: EIC ei ensisijaisesti valitse suuria yrityksiä, vaan ensisijaisesti yrityksiä, jotka sopivat tiettyyn muottiin. Alhaiset mahdollisuudet menestyä EIC:ssä ei tarkoita, että yritys tai hanke olisi huono. EIC ei olisi koskaan rahoittanut sosiaalisia verkostoja, kuten Facebook tai Twitter, eikä edes toimialakohtaisia yksisarvisyrityksiä, kuten Epic Games tai Instacart. Silti nämä kaikki ovat menestystapauksia sellaisella tasolla, josta EIC haaveilee. Alla oleva luettelo on suunniteltu korostamaan ensivaikutelmaa, jonka konsultit ja apurahojen kirjoittajat kohtaavat usein, kun asiakas ottaa ensimmäisen kerran yhteyttä. Koska apurahojen kirjoittajien kysyntä on yleensä erittäin korkea, tämä ensivaikutelma todennäköisesti määrittää, kuinka kiinnostunut konsultti on tietystä projektista. Miten he esittelevät yritystään tai teknologiaansa? Miksi he tarvitsevat EIC Accelerator-tukea? Mitä pitää rahoittaa? 1. Kyselyssä käytetään Gmail- tai vastaavaa verkkotunnusosoitetta Vaikka tämä ei ole vahva punainen lippu, se viittaa siihen, että yritys tai projekti ei ole vielä täysin muodostettu. Verkkotunnuksen ostaminen ja yksityisen sähköpostitilin luominen edeltää yleensä jopa yrityksen rekisteröintiä, koska se on niin yksinkertaista (ja halpaa). Jos tiedustelulta puuttuu yksityinen verkkotunnus, tämä on yleensä merkki siitä, että projekti on ideavaiheessa. Hyvin harvat perustajat ottaisivat yhteyttä sijoittajiin tai asiakkaisiin, joilla on Gmail-osoite, mikä tarkoittaa, että tällaisesta osoitteesta tulleet tiedustelut ovat osoitus sopimattomasta projektista. Vuodesta 2021 lähtien EIC Accelerator on rahoittanut myös yhtiöimättömiä luonnollisia henkilöitä, mutta apurahan kilpailukyvyn vuoksi tämä ei tarkoita, että yksittäinen henkilö ilman tukea, vetovoimaa tai tukiverkostoja voisi menestyä. Valikoidut konsultit todennäköisesti jättävät huomioimatta kaikki tiedustelut, jotka tulevat verkkotunnuksesta, jota ei ylläpidetä yksityisesti ja jota ei ole liitetty yritystunnukseen (Corporate Identity). 2. Prospect EIC Accelerator -hakija ideavaiheessa Uuden EIC:n tekoälyalustalla pyritään esittelemään matkaa Ideaatiosta kohti Go-to-Marketia, mutta se ei tarkoita, että luonnollinen henkilö voisi menestyä puhtaalla idealla. Teknologiavalmiustasot (TRL) hahmottelevat selvästi vaiheen, jossa teknologian on oltava, kun TRL5 on EIC Accelerator:n vähimmäistaso ja alemmat TRL:t ovat mahdollisia vain EIC Pathfinder- ja EIC Transition-ohjelmissa. EIC Accelerator-sovelluksen nykyiset diagnostiikka- ja ideointiosat ovat harhaanjohtavia, koska ne voivat antaa vaikutelman, että projektit voivat olla vielä ideavaiheessa ja muuttuvat kaupalliseksi tuotteeksi, kun vaihe 3 on saavutettu, mutta näin ei ole. Hakijan hankkeessa ei tehdä merkittäviä muutoksia vaiheesta 1 3:een – ainoa asia, joka muuttuu, on EIC:lle arviointia varten toimitettavan tiedon määrä ja syvyys. EIC Accelerator, myös harhaanjohtava nimi, ei ole perinteinen kiihdytin, jonka tarkoituksena on auttaa startupeja menestymään auttamalla tuotekehityksessä, sijoittajasuhteissa tai asiakaskontakteissa. Ensisijainen resurssi rajoitetun valmennuksen ulkopuolella on taloudellinen, mikä tarkoittaa, että hakijat tarvitsevat liiketoimintasuunnitelman, oikean kaupallisen strategian ja heillä on oltava kaikki tarvittava hankkeen toteuttamiseen. Euroneuvontakeskus ei pidä edunsaajia kädestä, vaikka se pyrkii luomaan verkostoitumismahdollisuuksia, jos se vastaa ajankohtaisia poliittisia tavoitteita, kuten Green Deal, COVID-19-apu tai vastaavat suuntaukset. Idean saaminen ja konsultin puoltaminen puoliksi muodostuneen liiketoimintasuunnitelman kanssa ei todennäköisesti riitä, ja useimmat valikoivat kirjoittajat jättävät sen huomiotta. 3. Yrityksellä ei ole verkkosivustoa tai sosiaalista läsnäoloa On ymmärrettävää, että monet yritykset ovat varkain varsinkin biotekniikan tai lääkkeiden DeepTech-tuotteissa, joissa suuret kilpailijat käyttävät miljardeja tutkimukseen ja kehitykseen ja voisivat kopioida teknologian nopeasti – patentoitu tai ei. Silti, vaikka yrityksellä ei olisikaan intressiä markkinoida itseään tai julkistaa teknologiaansa, jokaisella yrityksellä, jolla on riittävä siemenrahoitus ja EIC Accelerator:ssä menestymiseen tarvittava vetovoiman taso, tulisi olla vähintään oma verkkosivusto ja LinkedIn-sivu. Poikkeuksia voi olla, mutta läsnäolon puuttuminen tarkoittaa usein sitä, että perustajat pitävät tätä hanketta sivuliiketoimintana tai eivät ole panostaneet sen menestykseen. Lisäpoikkeuksena tähän on vastaperustettu yhtiö, joka on toisen yrityksen yliopiston irtautumis- tai tytäryhtiö. Jälkimmäisessä tapauksessa mahdollinen hakija voi yleensä tarjota emoyhtiön verkkosivustolinkin, kun taas edellisessä tapauksessa he voivat olla liian varhaisessa vaiheessa EIC Accelerator:lle, mutta voivat olla oikeutettuja EIC Pathfinder:hen. 4. Perustuu tutkimukseen, joka ei ole heidän (yliopiston non-spin-off) Usein voi kohdata yrityksen, joka perustaa teknologiaansa yliopistotutkimukseen, joka ei ole heidän, mutta jota ei vielä ole markkinoilla. Tämä ei sinänsä tarkoita, että se ei olisi kelvollinen EIC Accelerator: lle, mutta… Lue lisää

Rasph - EIC Accelerator Consulting
fi