Představujeme šest transformativních výzev EIC Accelerator 2024

Akcelerátor European Innovation Council (EIC) stojí v popředí technologického a vědeckého pokroku a pohání inovace v různých odvětvích. Ve svém posledním úsilí EIC odhalilo šest výzev, z nichž každá se zaměřuje na kritické oblasti vývoje a výzkumu. Tyto výzvy nejsou zaměřeny pouze na posouvání hranic technologií, ale také na řešení některých… Přečtěte si více

ChatEIC Vysvětluje pracovní program EIC Accelerator 2024

Pracovní program European Innovation Council (EIC) 2024 Tento komplexní dokument podrobně popisuje strategický přístup EIC, možnosti financování a podpůrné služby pro převratné inovace a technologie v různých oblastech. Úvod a přehled (strany 5-6): Začněte oddíly s úvodem a přehledem, abyste získali základní pochopení cílů EIC, klíčových ukazatelů výkonnosti a… Přečtěte si více

Profil společnosti, která by neměla žádat o EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) je vysoce konkurenční, ale také velmi oblíbený grantový a kapitálový systém financování od European Innovation Council (EIC). Zájem má mnoho startupů a malých a středních podniků (SME) v EU, ale i v přidružených zemích, jako je Izrael nebo Norsko… Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ