EIC Accelerator: Posílení průlomových inovací se vzrušujícími možnostmi financování!

Objevte příležitosti s EIC Accelerator: Podněcování inovací a růstu! Objevte svět příležitostí s EIC Accelerator, posilujícím programem financování, který vám přináší European Innovation Council (EIC), klíčový hráč v rámci Horizon Europe. Tato dynamická iniciativa je věnována povznesení inovativních společností, které jsou v popředí… Přečtěte si více

Přidělování finančních zdrojů na urychlení převratných technologických inovací prostřednictvím programu EIC Accelerator

Pochopení akcelerátoru European Innovation Council: Komplexní přehled jeho účelu, funkcí a příležitostí pro podnikatele s vizionářem Akcelerátor European Innovation Council (EIC) představuje klíčovou součást komplexního souboru iniciativ financování Horizon Europe, pečlivě navržených tak, aby podporovaly špičkové společnosti, které jsou na trhu. v popředí využívání radikálních technologických pokroků nebo průkopnických vědeckých… Přečtěte si více

Financování průkopnických průlomů prostřednictvím EIC Accelerator

Přehled programu European Innovation Council Accelerator Program EIC Accelerator, vážená finanční iniciativa pod záštitou European Innovation Council (EIC) a integrální součástí rámce Horizon Europe, se zaměřuje na poskytování značné finanční podpory průkopnickým podnikům. Tento program se zaměřuje na organizace, které jsou v popředí technologických… Přečtěte si více

Pochopení úrovní připravenosti technologie (TRL) v kontextu EIC Accelerator

Pochopení TRL: Cesta od konceptu k implementaci Úrovně připravenosti technologie (TRL) poskytují systematický rámec pro hodnocení vyspělosti technologie. Tato škála, v rozsahu od TRL1 do TRL9, nastiňuje vývoj od základního výzkumu k plně funkčnímu systému. Níže je uveden podrobný příklad pro každý TRL s použitím hypotetického typu technologie, jako je … Přečtěte si více

Navigace v procesu aplikace EIC Accelerator: Porozumění výzvám při plnění termínů

Třístupňová aplikační cesta EIC Accelerator Program blended financing European Innovation Council (EIC) Accelerator, klíčová iniciativa pro začínající podniky a malé a střední podniky (SME), které hledají financování, prošel v roce 2021 významnými změnami. Tyto změny zavedly strukturovaný třístupňový proces podávání žádostí, každý se svými odlišnými požadavky a časovými osami. Pochopení těchto kroků je pro žadatele klíčové… Přečtěte si více

Nerovnoměrné rozdělení financování EIC Accelerator: Bližší pohled na evropskou krajinu

Akcelerátor European Innovation Council (EIC), stěžejní program financování v rámci Evropské unie Horizont Europe, byl majákem naděje pro začínající podniky a malé a střední podniky (SME) v celé Evropě. Nabízí jedinečnou kombinaci grantů a kapitálového financování, která poskytuje až 2,5 milionu EUR v grantovém financování a 15 milionů EUR v… Přečtěte si více

Statistiky odvětví od vítězů EIC Accelerator v letech 2021–2023

Financování EIC Accelerator (grant a equity, s možností blended financing) Evropskou komisí (EC) a European Innovation Council (EIC) je určeno k financování začínajících podniků a malých a středních podniků (SME) a poskytuje granty a granty až do výše 2,5 milionu EUR. 15 milionů EUR kapitálového financování na projekt (celkem 17,5 milionů EUR). Příjemci jsou často podporováni profesionálními… Přečtěte si více

Problém hodnocení EIC Accelerator v roce 2022

V roce 2021 dokončil EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant a equity) svůj první rok v rámci nového aplikačního rámce (čtěte: Proces aplikace). Se 2 uzávěrkami v roce 2021 (červen a říjen) představila strmou křivku učení pro malé a střední podniky (SME), profesionální spisovatele a European Innovation Council… Přečtěte si více

Úrovně připravenosti nových technologií (TRL) pro rok 2021 EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument fáze 2, grant a vlastní kapitál) provedl v roce 2021 významné změny a úspěšně prošel prvním cyklem předložení a schválení pro nové příjemce (přečtěte si: Znovuobjevení EIC Accelerator). Z více než 1 500 startupů a malých a středních podniků (SME), které se přihlásily od dubna 2021 (čtěte: AI … Přečtěte si více

O najímání konzultanta nebo spisovatele grantů pro rok 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) zavedl v roce 2021 novou fázi procesu podávání žádostí, která funguje jako mini-návrh nazvaný Krok 1 (čtěte: Re-Inventing the EIC Accelerator). Zahrnuje materiály, jako je písemná žádost o grant, videoprezentace a podklady, které musí… Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ