EIC Accelerator: Wspieranie przełomowych innowacji dzięki ekscytującym możliwościom finansowania!

Odkryj możliwości dzięki EIC Accelerator: Rozpalanie innowacji i wzrostu! Odkryj świat możliwości dzięki EIC Accelerator, wzmacniającemu programowi finansowania udostępnionemu przez European Innovation Council (EIC), kluczowego gracza w ramach programu „Horyzont Europa”. Ta dynamiczna inicjatywa ma na celu podnoszenie na duchu innowacyjnych firm, które są w czołówce… Czytaj więcej

Przydział zasobów finansowych w celu katalizowania przełomowych innowacji technologicznych w ramach programu EIC Accelerator

Zrozumienie Akceleratora European Innovation Council: kompleksowy przegląd jego celów, funkcji i możliwości dla wizjonerskich przedsiębiorców Akcelerator European Innovation Council (EIC) stanowi kluczowy element kompleksowego pakietu inicjatyw finansowych programu „Horyzont Europa”, skrupulatnie zaprojektowanych, aby wspierać najnowocześniejsze firmy znajdujące się na przodują w wykorzystywaniu radykalnych osiągnięć technologicznych lub przełomowych rozwiązań naukowych… Czytaj więcej

Finansowanie pionierskich przełomów dzięki EIC Accelerator

Przegląd programu akceleracyjnego European Innovation Council EIC Accelerator, ceniona inicjatywa finansowa pod auspicjami European Innovation Council (EIC) i stanowiąca integralną część ram programu „Horyzont Europa”, ma na celu zapewnienie znacznego wsparcia finansowego pionierskim przedsiębiorstwom. Program ten koncentruje się na organizacjach, które przodują w postępie technologicznym… Czytaj więcej

Zrozumienie poziomów gotowości technologicznej (TRL) w kontekście EIC Accelerator

Zrozumienie TRL: Droga od koncepcji do wdrożenia Poziomy gotowości technologicznej (TRL) zapewniają systematyczne ramy do oceny dojrzałości technologii. Skala ta, rozciągająca się od TRL1 do TRL9, przedstawia ewolucję od badań podstawowych do w pełni operacyjnego systemu. Poniżej znajduje się szczegółowy przykład każdego TRL, wykorzystujący hipotetyczny typ technologii, taki jak… Czytaj więcej

Poruszanie się po procesie składania wniosków EIC Accelerator: Zrozumienie wyzwań związanych z dotrzymywaniem terminów

Trzyetapowy proces składania wniosków EIC Accelerator Program blended financing Akceleratora European Innovation Council (EIC), kluczowa inicjatywa dla start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poszukujących finansowania, przeszedł znaczące zmiany w 2021 r. Zmiany te wprowadziły ustrukturyzowany, trzyetapowy proces proces składania wniosków, każdy z odrębnymi wymaganiami i harmonogramem. Zrozumienie tych kroków jest kluczowe dla kandydatów… Czytaj więcej

Nierówny podział funduszy EIC Accelerator: bliższe spojrzenie na krajobraz europejski

Akcelerator European Innovation Council (EIC), sztandarowy program finansowania w ramach unijnego programu „Horyzont Europa”, stał się światełkiem nadziei dla startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie. Oferuje unikalne połączenie dotacji i finansowania kapitałowego, zapewniając do 2,5 miliona euro w formie dotacji i 15 milionów euro w… Czytaj więcej

Spostrzeżenia branżowe od zwycięzców konkursu EIC Accelerator w latach 2021–2023

Finansowanie EIC Accelerator (dotacja i kapitał własny, z opcją blended financing) przez Komisję Europejską (KE) i European Innovation Council (EIC) ma na celu finansowanie start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przyznawanie dotacji i nagród o wartości do 2,5 mln euro 15 mln euro finansowania kapitałowego na projekt (łącznie 17,5 mln euro). Beneficjenci często korzystają ze wsparcia profesjonalnych… Czytaj więcej

Problem oceny EIC Accelerator w 2022 roku

W 2021 r. projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) zakończył swój pierwszy rok w nowych ramach składania wniosków (czytaj: Proces składania wniosków). Z dwoma przerwami w 2021 r. (czerwiec i październik) program zapewnił stromą krzywą uczenia się dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zawodowych pisarzy i European Innovation Council… Czytaj więcej

Poziomy gotowości nowych technologii (TRL) dla EIC Accelerator na rok 2021

Projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) wprowadził istotne zmiany w 2021 r. i pomyślnie przeszedł pierwszy cykl składania wniosków i zatwierdzania dla nowych beneficjentów (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Spośród ponad 1500 startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które aplikowały od kwietnia 2021 r. (czytaj: AI… Czytaj więcej

O zatrudnieniu konsultanta lub autora grantu w ramach projektu EIC Accelerator (SME Instrument) na rok 2021

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) wprowadził nowy etap do procesu składania wniosków w 2021 r., który pełni funkcję miniwniosku zwanego Krokiem 1 (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Obejmuje materiały takie jak pisemny wniosek o dotację, prezentację wideo i prezentację, które muszą… Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL