Pristatome šešis transformuojančius EIC Accelerator 2024 iššūkius

European Innovation Council (EIC) greitintuvas yra technologijų ir mokslo pažangos priešakyje, skatinantis naujoves įvairiuose sektoriuose. Paskutiniame savo darbe EIC pristatė šešis iššūkius, kurių kiekvienas skirtas svarbiausioms plėtros ir mokslinių tyrimų sritims. Šiais iššūkiais siekiama ne tik peržengti technologijų ribas, bet ir spręsti kai kurias aktualiausias problemas, su kuriomis šiandien susiduria mūsų visuomenė. 1. Į žmogų orientuotas generacinis DI, pagamintas Europoje. Šis iššūkis yra skirtas generatyviųjų AI technologijų kūrimui, taikant į žmogų orientuotą požiūrį. Jame akcentuojami etiniai, teisiniai ir socialiniai dirbtinio intelekto aspektai, užtikrinant, kad šios novatoriškos technologijos būtų kuriamos daugiausia dėmesio skiriant žmogaus teisėms, demokratijai ir etikos principams. Ši iniciatyva atitinka Europos Sąjungos įsipareigojimą kurti skaitmenines inovacijas, kurios gerbia pagrindines žmogiškąsias vertybes. 2. Virtualių pasaulių ir išplėstinės sąveikos įgalinimas pramonei 5.0 Šiuo iššūkiu, skirtu pramonei 5.0, siekiama tobulinti virtualios ir papildytos realybės technologijas. Šios technologijos sukurs revoliuciją pramoninėse programose, pagerindamos vartotojų patirtį ir sąveiką, taip smarkiai prisidėdamos prie pažangos link labiau susietos ir technologiškai pažangesnės pramonės eros. 3. „Smart Edge“ ir „Quantum Technology“ komponentų įjungimas Šis iššūkis sutelkiamas į pažangiausias skaičiavimo ir ryšių sistemas, o tai susiję su technologijų, susijusių su išmaniuoju skaičiavimu ir kvantiniais komponentais, kūrimu. Jame pripažįstama didėjanti kvantinių technologijų ir pažangių kompiuterių svarba formuojant duomenų apdorojimo ir komunikacijos ateitį. 4. Maistas iš tikslios fermentacijos ir dumblių Šis iššūkis skirtas novatoriškiems tvarios maisto gamybos požiūriams, daugiausia dėmesio skiriant tiksliosios fermentacijos technologijoms ir dumblių naudojimui. Juo siekiama pakeisti maisto pramonę, tiriant tvaresnius, efektyvesnius ir aplinkai nekenksmingus maisto gamybos būdus, taip prisidedant prie pasaulinio aprūpinimo maistu. 5. Monokloninių antikūnų pagrindu sukurta terapija naujų virusų variantų gydymui Atsižvelgiant į kintantį virusinių ligų pobūdį, šiuo iššūkiu siekiama sukurti monokloninių antikūnų pagrindu veikiančius naujus virusus, ypač daug dėmesio skiriant naujoms ir įvairioms padermėms. Ši iniciatyva yra labai svarbi kovojant su pandemijomis ir kylančiomis virusinėmis grėsmėmis, pabrėžiant judrių ir prisitaikančių medicinos sprendimų poreikį. 6. Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir visa jų vertės grandinė Šis iššūkis apima visą atsinaujinančių energijos šaltinių vertės grandinę nuo medžiagų kūrimo iki komponentų perdirbimo. Jame pabrėžiamas tvarių energijos sprendimų, kuriuose būtų atsižvelgiama į visus atsinaujinančios energijos gyvavimo ciklo aspektus, poreikis, sustiprinant ES įsipareigojimą siekti aplinkos tvarumo ir ekologiškų technologijų. Apibendrinant galima pasakyti, kad šeši EIC Accelerator iššūkiai yra įvairūs ir ambicingi tikslai, kuriais siekiama skatinti naujoves ir spręsti pagrindinius pasaulinius iššūkius. Nuo dirbtinio intelekto ir virtualios realybės iki tvarios maisto gamybos ir atsinaujinančios energijos – šie iššūkiai atspindi EIC įsipareigojimą formuoti technologiškai pažangią, tvarią ir į žmogų orientuotą ateitį. 1. Į žmogų orientuotas generacinis AI Europoje: inovacijų ir etikos ir visuomenės balansas Dirbtinio intelekto (DI) atsiradimas atvėrė galimybių pasaulį, pakeitė mūsų gyvenimo, darbo ir bendravimo būdus. Tačiau spartus dirbtinio intelekto technologijų, ypač generuojamojo dirbtinio intelekto, vystymasis ir diegimas sukėlė didelių etinių, teisinių ir visuomeninių problemų. Europa, daugiausia dėmesio skirianti į žmogų orientuotam dirbtiniam intelektui, sprendžia šiuos iššūkius priešakyje, siekdama užtikrinti, kad dirbtinio intelekto plėtra būtų suderinta su etikos principais ir visuomenės vertybėmis. Europos požiūris į į žmogų orientuotą dirbtinį intelektą Europos požiūris į DI yra giliai įsišaknijęs jos įsipareigojime laikytis žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės. Europos Sąjunga (ES) pabrėžia, kaip svarbu kurti patikimą, etišką ir pagrindines teises gerbiantį AI. Šis dėmesys akivaizdus įvairiose iniciatyvose ir strategijose, pvz., Skaitmeninės Europos programoje, kuria siekiama sustiprinti strateginius ES skaitmeninius pajėgumus ir skatinti skaitmeninių technologijų, įskaitant dirbtinį intelektą, diegimą. Pagrindinės Europos DI ir skaitmeninės transformacijos strategijos apima švietimo integravimą, siekiant suteikti piliečiams įgūdžių suprasti AI galimybes, ir metodikų, skirtų valdyti darbo jėgos pasikeitimą, įgyvendinimą. Šiomis strategijomis remiami fundamentiniai ir į tikslą orientuoti moksliniai tyrimai, sukuriama stipri ir patraukli aplinka, kuri pritraukia ir išlaiko talentus Europoje. ES įsipareigojimas siekti etiško DI taip pat akivaizdus kuriant įvairius dirbtinio intelekto tyrimų tinklus, tokius kaip CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media ir ELISE, kuriais siekiama sustiprinti į žmogų orientuotą požiūrį į dirbtinį intelektą Europoje. Europos Komisija taip pat pradėjo iniciatyvas, tokias kaip Europos mokslinių tyrimų taryba ir AI Watch, siekdama skatinti ir stebėti patikimų AI sprendimų kūrimą. Generatyvaus AI vaidmuo Europoje Generatyvusis AI, apimantis tokias technologijas kaip dideli kalbų modeliai ir vaizdų generavimo įrankiai, Europoje sparčiai populiarėja. Ši technologija gali pakeisti pramonės šakas individualizuojant vartotojų įtraukimą, gerinant klientų patirtį ir kuriant naujus produktus bei paslaugas. Tačiau tai taip pat kelia iššūkių, pavyzdžiui, galimą piktnaudžiavimą asmens duomenimis ir žalingo turinio kūrimą. Siekdamos išspręsti šiuos iššūkius, Europos įmonės ir mokslininkai raginami nustatyti apsauginius turėklus, siekiant apsaugoti vartotojų privatumą ir užtikrinti, kad dirbtinio intelekto sukurtas turinys būtų saugus ir pagarbus. Šis požiūris dera su dideliu Europos akcentu privatumui ir duomenų apsaugai, kaip nustatyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR). Etiniai ir visuomeniniai svarstymai Europos dėmesys į žmogų orientuotam dirbtiniam intelektui apima etinius ir visuomeninius DI plėtros padarinius. ES įsteigė įvairias platformas ir ekspertų grupes, pvz., PACE (Participactive And Constructive Ethics) Nyderlanduose, siekdama skatinti etiškas dirbtinio intelekto programas. Šios platformos suburia įmones, vyriausybines institucijas, kompetencijos centrus ir pilietinės visuomenės organizacijas, kad paspartintų į žmogų orientuoto AI kūrimą. ES dirbtinio intelekto etikos gairėse išdėstytos esminės AI plėtros problemos ir ribos, pabrėžiant, kaip svarbu, kad žmogaus interesai būtų DI inovacijų centre. Šiose gairėse aptariami tokie klausimai kaip piliečių balų skaičiavimas ir autonominių ginklų kūrimas, propaguojant tvirtą politiką ir reguliavimo sistemas, skirtas šiems kritiniams klausimams spręsti. DI ateitis Europoje Europos įsipareigojimas etiniams, teisiniams ir visuomeniniams dirbtinio intelekto aspektams suteikia galimybę tapti pasauline šios srities lydere. Sutelkdama dėmesį į į žmogų orientuotą dirbtinį intelektą, Europa gali sukurti… Skaityti daugiau

ChatEIC paaiškina EIC Accelerator darbo programą 2024 m

European Innovation Council (EIC) 2024 m. darbo programa Šiame išsamiame dokumente išsamiai aprašomas EIC strateginis požiūris, finansavimo galimybės ir paramos paslaugos, skirtos novatoriškoms inovacijoms ir technologijoms įvairiose srityse. Įvadas ir apžvalga (5–6 psl.): pradėkite nuo įvado ir apžvalgos skyrių, kad gautumėte pagrindinį supratimą apie EIC tikslus, pagrindinius veiklos rodiklius ir 2024 m. darbo programos metmenis. Tai suteiks kontekstą likusiai dokumento daliai. EIC Pathfinder (22–49 psl.): jei domitės pažangiais tyrimais, galinčiais sukurti pažangias technologijas, EIC Pathfinder skyrius yra būtinas. Ji apima EIC Pathfinder Open ir Pathfinder iššūkius, pateikia įžvalgų apie remiamų projektų tipus, paraiškų teikimo kriterijus ir teikiamą paramą. EIC Transition (49–60 psl.): Tiems, kurie nori pažangias technologijas paversti tinkamomis naujovėmis, EIC Transition skyrius yra labai svarbus. Jame išsamiai aprašoma pagalba, kaip šias technologijas priartinti prie pasirengimo rinkai. EIC Accelerator (60–96 psl.): jei orientuojatės į pradedančias įmones arba MVĮ, turinčias novatoriškas technologijas, paruoštas didinti, EIC Accelerator skyrius yra labai svarbus. Jame pateikiama informacija apie tai, kaip EIC remia rinką kuriančias inovacijas, įskaitant finansavimo ir investicijų detales. EIC verslo spartinimo paslaugos (96–100 psl.): Šis skyrius naudingas norint suprasti papildomą EIC teikiamą paramą, įskaitant instruktavimą, kuravimą ir tinklų kūrimo galimybes. EIC prizai (100–113 psl.): Šioje dalyje išsamiai aprašomi įvairūs inovacijų prizai, suteikiantys galimybę gauti papildomą pripažinimą ir finansavimą. Žodynėlis (16 psl., 806-835): Galiausiai žodyne pateikiami aiškūs visame dokumente vartojamų terminų ir sąvokų apibrėžimai, užtikrinantys visapusišką turinio supratimą. Kiekvienoje iš šių skilčių pateikiamos unikalios įžvalgos ir informacija, atsižvelgiant į jūsų konkrečius pomėgius, nesvarbu, ar tai giliųjų technologijų moksliniai tyrimai, technologijų perkėlimas į rinką, novatoriškų startuolių didinimas ar platesnės EIC ekosistemos supratimas. Apie ką konkrečiai susiję EIC iššūkiai? EIC iššūkiai 2024 m. darbo programoje – tai kryptingos iniciatyvos, kuriomis siekiama išspręsti konkrečias, didelio poveikio problemas pasitelkiant pažangias technologijas ir inovacijas. Jie yra EIC Pathfinder schemos dalis, skirta remti tarpdisciplininius mokslinius tyrimus ir plėtrą pažangiausiuose mokslo ir technologijų srityse. Čia pateikiamos pagrindinės EIC iššūkių detalės: Konkretūs tikslai: Kiekvienas EIC iššūkis turi atskirą tikslą, sprendžiantį svarbias visuomenines, aplinkos ar ekonomines problemas. Šie tikslai suformuluoti atsižvelgiant į jų potencialą sukurti reikšmingą poveikį ir skatinti novatoriškas naujoves. Tikslinės mokslinių tyrimų sritys: iššūkiai yra suderinti su konkrečiomis mokslinių tyrimų sritimis, kurioms reikalingi nauji metodai ir novatoriški sprendimai. Šios sritys kruopščiai parenkamos atsižvelgiant į esamas technologines spragas ir ateities potencialą. Tarpdisciplininis požiūris: iššūkiai skatina tarpdisciplininį požiūrį, derinant skirtingų mokslo ir technologijų sričių žinias. Tai būtina norint išspręsti sudėtingas problemas, kurių negalima išspręsti naudojant vieną discipliną. Finansavimas ir parama: EIC skiria didelį finansavimą ir paramą atrinktiems projektams. Tai apima finansinę paramą mokslinių tyrimų veiklai, taip pat prieigą prie įvairių inovacijų paramos paslaugų ir tinklų kūrimo galimybių. Bendradarbiavimas ir konsorciumai: pareiškėjai dažnai skatinami burtis į konsorciumus, suburiančius įvairias komandas iš akademinės bendruomenės, pramonės ir kitų sektorių. Šis bendradarbiavimo metodas yra labai svarbus skatinant naujoves ir užtikrinant mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymą. Tikėtini rezultatai: EIC iššūkiais siekiama apčiuopiamų, didelio poveikio rezultatų, kurie gali lemti proveržius atitinkamose srityse. Tai galėtų apimti naujų technologijų, procesų ar produktų, galinčių duoti didelę visuomeninę ar ekonominę naudą, kūrimą. Paraiškų teikimo ir vertinimo procesas: iššūkiams taikomas specifinis paraiškų teikimo procesas, kai pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į jų inovacinį potencialą, komandos pajėgumą ir galimą projekto poveikį. Ilgalaikė vizija: be tiesioginių mokslinių tyrimų tikslų, iššūkiai yra platesnės EIC vizijos dalis – skatinti gyvybingą Europos inovacijų ekosistemą ir išlaikyti Europos konkurencinį pranašumą strateginiuose technologijų sektoriuose. Šie iššūkiai suteikia galimybę tyrėjams ir novatoriams prisidėti prie transformuojančių projektų, galinčių turėti plataus poveikio. Kokie yra EIC Accelerator iššūkiai? EIC Accelerator iššūkiai 2024 m. yra orientuoti į didelio poveikio inovacijų palaikymą keliose pagrindinėse srityse. Pateikiame išsamią kiekvieno iš šių iššūkių apžvalgą: Į žmogų orientuotas generacinis dirbtinis intelektas, pagamintas Europoje: šis iššūkis akcentuoja dirbtinio intelekto technologijų, kurios teikia pirmenybę etiniams sumetimams ir į žmogų orientuotiems principams, kūrimui, užtikrinant, kad dirbtinio intelekto plėtra atitiktų Europos vertybes ir standartus. Įgalinti virtualius pasaulius ir išplėstinę sąveiką didelio poveikio programose, siekiant paremti pramonės 5.0 įgyvendinimą: šiuo iššūkiu siekiama tobulinti technologijas virtualioje ir papildytoje realybėje, prisidedant prie 5.0 pramonės evoliucijos. Jame pagrindinis dėmesys skiriamas programoms, kurios gali turėti didelį poveikį įvairiems sektoriams, įskaitant gamybą, sveikatos priežiūrą ir švietimą. „Smart Edge“ ir „Quantum Technology“ komponentų įjungimas: šis iššūkis yra sutelktas į pažangių technologijų kūrimą kraštinio skaičiavimo ir kvantinio skaičiavimo srityje. Juo siekiama skatinti naujoves, kurios gali padidinti skaičiavimo galią ir efektyvumą, ypač programose, kurioms reikalingas greitas duomenų apdorojimas ir analizė. Maistas iš tikslios fermentacijos ir dumblių: čia pagrindinis dėmesys skiriamas novatoriškiems maisto gamybos metodams, ypač naudojant tikslią fermentaciją ir dumblių pagrindu sukurtas sistemas. Šis iššūkis sprendžia tvarių ir keičiamų maisto gamybos metodų poreikį, kuris yra labai svarbus siekiant patenkinti pasaulinę maisto paklausą ir sumažinti poveikį aplinkai. Monokloniniais antikūnais pagrįsta terapija, skirta naujiems naujų virusų variantams: šis iššūkis yra biomedicinos srityje, ypač kuriant monokloninių antikūnų gydymo būdus naujoms virusinėms ligoms gydyti. Juo siekiama paspartinti veiksmingų gydymo būdų, skirtų kovai su naujais virusų variantais, kūrimą, didinant pasirengimą pandemijai ir reagavimą. Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir visa jų vertės grandinė, įskaitant medžiagų kūrimą ir komponentų perdirbimą: šis iššūkis sutelktas į visą atsinaujinančios energijos vertės grandinę nuo medžiagų kūrimo iki komponentų perdirbimo. Juo siekiama skatinti naujoves, kurios gali pagerinti atsinaujinančių energijos šaltinių efektyvumą, tvarumą ir mastelio keitimą. Kiekvienas iš šių iššūkių yra skirtas spręsti svarbias sritis, kuriose inovacijos gali turėti didelį poveikį visuomenei, aplinkai ir ekonomikai. EIC Accelerator iššūkis 1: Europoje sukurtas į žmogų orientuotas generacinis AI Iššūkis „Europoje sukurtas į žmogų orientuotas generacinis AI“, kaip EIC Accelerator 2024 m. darbo programos dalis, skirtas… Skaityti daugiau

Įmonės, kuri neturėtų kreiptis dėl EIC Accelerator (SME Instrument) profilis

EIC Accelerator blended financing (anksčiau SME Instrument 2 etapas, dotacija ir nuosavas kapitalas) yra labai konkurencinga, bet taip pat labai populiari dotacijų ir nuosavybės finansavimo schema, kurią teikia European Innovation Council (EIC). Daugelis naujų įmonių ir mažų bei vidutinių įmonių (MVĮ) ES, taip pat asocijuotose šalyse, pvz., Izraelyje ar Norvegijoje, yra suinteresuotos teikti paraiškas fondams, tačiau daugeliui būtų geriau ieškoti kitų galimybių. Nors dotacijų konsultantai ir profesionalūs rašytojai turi skirtingą požiūrį į tinkamų EIC Accelerator pareiškėjų atranką, yra keletas bendrų temų, kuriomis dalijasi į sėkmę orientuoti dotacijų konsultantai. Kadangi oficialus EIC Accelerator dotacijos pasiūlymo šablonas išsamiai nepaaiškina tokių niuansuotų punktų, tolesniame straipsnyje siekiama apžvelgti įmonių tipus, kurie neturėtų būti taikomi. Bet kuriam startuoliui ar plečiamam, kuris atpažįsta save pagal bet kurį iš toliau išvardytų punktų, patartina nesisamdyti rašytojo ar konsultanto, nes laiką ir išteklius galima geriau išleisti kitur. Pastaba: EIC pirmiausia atrenka ne puikias įmones, o pirmiausia įmones, kurios atitinka tam tikrą formą. Mažos sėkmės EIC galimybės nereiškia, kad įmonė ar projektas yra blogi. EIC niekada nebūtų finansavęs socialinių tinklų, tokių kaip „Facebook“ ar „Twitter“, ir net konkrečios pramonės šakos vienaragių įmonių, tokių kaip „Epic Games“ ar „Instacart“. Tačiau visa tai yra sėkmės atvejai, apie kuriuos svajoja EIC. Toliau pateiktas sąrašas skirtas pabrėžti pirmąjį įspūdį, su kuriuo dažnai susiduria konsultantai ir dotacijų autoriai, kai klientas pirmą kartą susisiekia. Kadangi dotacijų autorių paklausa paprastai yra labai didelė, šis pirmasis įspūdis greičiausiai nulems, kiek konsultacijos suinteresuotos konkrečiu projektu. Kaip jie pristato savo įmonę ar technologijas? Kodėl jiems reikia EIC Accelerator palaikymo? Ką reikia finansuoti? 1. Užklausoje naudojamas Gmail ar panašaus domeno adresas Nors tai nėra ryški raudona vėliavėlė, tai rodo, kad įmonė ar projektas dar nėra visiškai suformuotas. Domeno įsigijimas ir privačios el. pašto paskyros sukūrimas paprastai vyksta net prieš įmonės registraciją, nes tai taip paprasta (ir pigu). Jei užklausai trūksta privataus domeno, tai paprastai yra ženklas, kad projektas yra idėjos stadijoje. Labai mažai steigėjų susisiektų su investuotojais ar klientais naudodami „Gmail“ adresą, o tai reiškia, kad bet kokia užklausa tokiu adresu yra netinkamo projekto nurodymas. Nuo 2021 m. EIC Accelerator finansuoja ir juridinio asmens statusą neturinčius fizinius asmenis, tačiau dėl dotacijos konkurencingumo tai nereiškia, kad vienas asmuo be paramos, traukos ar paramos tinklų galės būti sėkmingas. Į kiekvieną užklausą, gautą iš domeno, kuris nėra privatus ir neprisegtas prie įmonės tapatybės (CI), atrankinės konsultacinės įmonės greičiausiai nepaisys. 2. „Prospect EIC Accelerator“ pareiškėjas yra idėjos stadijoje. Naujosios EIC AI platformos tikslas – parodyti kelionę nuo idėjos kūrimo link „Eiti į rinką“, tačiau tai nereiškia, kad fizinis asmuo gali būti sėkmingas turėdamas gryną idėją. Technologijų parengties lygiai (TRL) aiškiai nusako, kokioje stadijoje turi būti technologija, kai TRL5 yra minimumas EIC Accelerator, o žemesni TRL galimi tik EIC Pathfinder ir EIC Transition programose. Dabartinės EIC Accelerator taikomosios programos diagnostikos ir idėjų dalys yra klaidinančios, nes gali susidaryti įspūdis, kad projektai vis dar gali būti idėjos stadijoje ir paverčiami komerciniu produktu, kai pasiekiamas 3 veiksmas, tačiau taip nėra. Pareiškėjo projektas iš 1 žingsnio į 3 esminių pakeitimų nepadarys – keisis tik duomenų, kurie EIC vertinimo tikslais pateikiami, kiekis ir gylis. EIC Accelerator, taip pat klaidinantis pavadinimas, nėra tradicinis greitintuvas, kuriuo siekiama padėti startuoliams sėkmingai vystytis, padedant plėtoti produktus, palaikyti ryšius su investuotojais ar susisiekti su klientais. Pagrindinis išteklius, išskyrus ribotą instruktavimą, bus finansinis, o tai reiškia, kad pareiškėjams reikia verslo plano, tinkamos komercinės strategijos ir turi turėti viską, ko reikia projektui įgyvendinti. EIC nelaikys paramos gavėjų už rankų, nors sieks sukurti tinklų kūrimo galimybių, jei tai atitiks dabartines politines darbotvarkes, tokias kaip žaliasis susitarimas, COVID-19 pagalba ar panašios tendencijos. Turėti idėją ir susisiekti su konsultantu su pusiau suformuotu verslo planu greičiausiai nepakaks ir dauguma atrankių rašytojų į tai nepaisys. 3. Bendrovė neturi interneto svetainės ar socialinio dalyvavimo Suprantama, kad daugelis kompanijų veikia slaptu režimu, ypač kai kalbama apie DeepTech produktus biotechnologijų ar farmacijos srityje, kur dideli konkurentai išleidžia milijardus MTTP ir galėtų greitai nukopijuoti technologiją – patentuotą arba ne. Vis dėlto, net jei įmonė nėra suinteresuota pačios rinkodaros ar savo technologijų viešinimu, kiekviena įmonė, turinti pakankamą pradinį finansavimą ir traukos laipsnį, reikalingą sėkmingai įgyvendinti EIC Accelerator, turėtų turėti bent svetainę ir LinkedIn puslapį. Gali būti išimčių, tačiau jo nebuvimas dažnai reiškia, kad steigėjai šį projektą vertina kaip šalutinį verslą arba nėra investuojami į jo sėkmę. Viena papildoma išimtis yra naujai įsteigta įmonė, kuri yra Universiteto padalinys arba kitos įmonės dukterinė įmonė. Pastaruoju atveju potencialus pareiškėjas paprastai gali pateikti patronuojančios įmonės svetainės nuorodą, o pirmuoju atveju jis gali būti per ankstyvas EIC Accelerator, tačiau gali būti tinkamas EIC Pathfinder. 4. Remiantis tyrimais, kurie nėra jų (universitetas, kuris nėra atjungtas) Dažnai galima susidurti su įmone, kuri savo technologijas grindžia ne jų, bet dar ne rinkoje esančiais universiteto tyrimais. Tai savaime nereiškia, kad jis netinkamas naudoti EIC Accelerator, bet… Skaityti daugiau

Rasph - EIC Accelerator Consulting
lt_LT