EIC Accelerator 2024 m. kovo mėn. rezultatai: išsami lėšų paskirstymo ir sėkmės rodiklių analizė

NAUJIAUSIUS REZULTATUS RASITE ČIA EIC Accelerator neseniai paskelbė naujausius galutinius rezultatus (europa.eu). Duomenų rinkinys atskleidžia įžvalgią informaciją apie įmonių, gavusių finansinę paramą, finansavimo paskirstymą, sėkmės rodiklius ir geografinį pasiskirstymą. Šiame straipsnyje gilinamasi į pagrindinius EIC Accelerator aspektus, nagrinėjant finansavimo tipų pasiskirstymą, bendrą biudžetą, sėkmės rodiklius įvairiuose atrankos proceso etapuose ir finansuojamų įmonių geografinę įvairovę. Finansavimo paskirstymas Finansavimo rūšys EIC Accelerator daugiausia rėmė įmones naudodamas nuosavą kapitalą ir dotacijas: Mišrūs finansai: 65 įmonės (95,6%) Tik nuosavas kapitalas: 1 įmonė (1,5%) Tik dotacijos: 2 įmonės (2,9%) Iš viso: 68 įmonės vyraujantis paramos būdas buvo blended finance, kuris apjungia ir nuosavybės, ir dotacijų finansavimą. Šis metodas leidžia įmonėms gauti naudos iš tiesioginės finansinės paramos suteikus dotacijas ir taip pat pritraukti investicijas į akcijas ilgalaikiam augimui. Biudžeto paskirstymas Bendras EIC Accelerator skirtas biudžetas buvo 411 mln. EUR, paskirstytas taip: Dotacijų biudžetas: 165 mln. EUR Akcinis kapitalas: 245 mln. EUR Šis biudžeto paskirstymas atspindi subalansuotą požiūrį į finansavimą, užtikrinantį, kad įmonės gautų didelę paramą tiek dotacijų, tiek subsidijų lėšomis. investicijos į akcijas. Vidutinės finansavimo sumos EIC Accelerator suteikė įvairių dydžių dotacijoms ir nuosavam kapitalui skirtų bilietų: Vidutinis bilieto dydis: 6,04 mln. EUR Vidutinis dotacijos dydis: 2,46 mln. EUR Vidutinis nuosavas kapitalas: 3,71 mln. EUR Šios vidutinės sumos rodo strateginį lėšų paskirstymą, skirtą įmonėms suteikti pakankamai kapitalo efektyviai išplėsti savo veiklą. Paraiškų teikimo ir atrankos proceso pagrindinės datos Paraiškų teikimo ir atrankos proceso tvarkaraštis buvo toks: Paraiškų teikimo paraiškos teikimo terminas: 2024 m. kovo 13 d. Paskelbimo data: 2024 m. liepos 15 d. Sėkmės rodikliai Atrankos procesas buvo labai konkurencingas, o vertinimas vyko keliais etapais : 2 veiksmas: 969 pateikimai, 347 (35,6%) išlaikyti 3 veiksmas: 347 interviu, 68 (19,6%) buvo finansuoti. Bendras 2 ir 3 žingsnių sėkmės rodiklis: 7% Ši statistika pabrėžia griežtą atrankos procesą, užtikrinantį, kad tik patys perspektyviausi ir inovatyvios įmonės gavo finansavimą. Geografinis pasiskirstymas EIC Accelerator finansavo įmones iš 17 skirtingų šalių, demonstruojančių skirtingą geografinį pasiskirstymą: Vokietija: 13 įmonių (19.1%) Prancūzija: 13 įmonių (19.1%) Izraelis: 9 įmonės (13.2%) Nyderlandai: 6 įmonės (8.81) Ispanija1TP : 6 įmonės (8,8%) Suomija: 4 įmonės (5,9%) Švedija: 4 įmonės (5,9%) Graikija: 2 įmonės (2,9%) Italija: 2 įmonės (2,9%) Belgija: 2 įmonės (2,9%) Norvegija: 1 įmonė (1,5%) Airija: 1 įmonė (1,5%) Estija: 1 įmonė (1,5%) Austrija: 1 įmonė (1,5%) Danija: 1 įmonė (1,5%) Kroatija: 1 įmonė (1,5%) Portugalija: 1 įmonė ( 1.5%) Vokietija ir Prancūzija pirmavo daugiausiai finansuojamų įmonių sąraše, kurių kiekvienoje buvo 19.1% iš visų finansuotų projektų. Po to sekė Izraelis su 13.2%, o Nyderlandai ir Ispanija – po 8.8%. Išvada EIC Accelerator yra didelė investicija į naujoves visoje Europoje ir Izraelyje, kurio bendras biudžetas yra 411 mln. EUR. Didžioji finansavimo dalis buvo skirta per blended finance, remiančią įvairias įmones iš 17 šalių. Konkurencingos atrankos procesas pabrėžia aukštus standartus, taikomus renkantis perspektyviausias įmones. Finansuojamoms įmonėms tobulėjant, ši iniciatyva yra pasirengusi paskatinti reikšmingą pažangą atitinkamose jų srityse, skatindama augimą ir vystymąsi Europos ir Izraelio inovacijų ekosistemose. Paskelbti rezultatai, paskelbti 2024 m. liepos 15 d., žymi naujo skyriaus pradžią šioms 68 įmonėms, kurias palaiko strateginis dotacijų ir kapitalo investicijų derinys. Visos finansuojamos įmonės

Pramonės įžvalgos iš EIC Accelerator nugalėtojų 2021–2023 m

Europos Komisijos (EK) ir European Innovation Council (EIC) EIC Accelerator finansavimas (dotacija ir nuosavas kapitalas, su blended financing galimybe) yra skirtas pradedantiesiems ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ) finansuoti ir suteikiama iki 2,5 mln. 15 mln. eurų nuosavo kapitalo finansavimo vienam projektui (iš viso 17,5 mln. eurų). Naudos gavėjams dažnai padeda profesionalūs rašytojai, laisvai samdomi darbuotojai arba konsultantai, nes EIC Accelerator paraiškų teikimo procesas yra labai sudėtingas ir ilgas. Be to, programa paprastai yra neskaidri ir paini daugeliui pirmą kartą besikreipiančiųjų, nes jos dokumentai yra labai bendri, o statistikoje ir ataskaitose daugiausia dėmesio skiriama keletui atvejų analizėms ir geriausioms pramonės šakoms, o ne pateikiant bendrą vaizdą. EIC Accelerator naudos gavėjų analizė ChatEIC, pritaikytas AI, pagrįstas GPT-4, daugiausia dėmesio skiria EIC Accelerator ir gali analizuoti didelius duomenų rinkinius bei išgauti vertingos informacijos, kuri gali padėti EIC Accelerator pareiškėjams ir politikos formuotojams suprasti finansuojamų įmonių tipus. pagal programą. Kadangi visi EIC Accelerator naudos gavėjai yra viešinami, galima gauti įžvalgų apie jų pramonės šakas ir produktus. Visi EIC Accelerator pareiškėjai, finansuojami nuo 2021 m., pagal populiarumą patenka į šias aukšto lygio kategorijas: medicinos prietaisai, aplinkosaugos technologijos, farmacijos produktai, biotechnologijos, puslaidininkių technologijos, dirbtinis intelektas, žemės ūkio technologijos, sveikatos priežiūros technologijos, kosmoso technologijos, Atsinaujinanti energija ir saugojimas, kvantinis kompiuteris, maisto technologijos, statybos technologijos, baterijų technologija. Automobilių technologijos Kibernetinis saugumas Švarios technologijos Perdirbimo technologija Pramoninė automatika Elektrinės transporto priemonės Telekomunikacijos 3D spausdinimas Nanotechnologijos Vandens valymo technologija Tekstilės pramonė Kruopštesnis požiūris Tačiau, žinoma, šios aukšto lygio pramonės apžvalgos yra tai, kas jau buvo pranešta daugybę kartų. Labai dažnai įmonės diegia naujoves esamų technologijų sankirtoje ir dažnai jų neįmanoma sujungti į vieną pramonės šaką. Taigi, toliau pateiktame sąraše pateikiamas išsamesnis požiūris į visas finansuojamas EIC Accelerator įmones nuo 2021 m. ir atitinkamą jų pramonės šaką: Biotechnologijos (75 įmonės), medicinos prietaisai (52 įmonės), medicinos technologijos (22 įmonės), kvantinis skaičiavimas (9 įmonės) puslaidininkių technologijos (8 įmonės). ) Žemės ūkio technologijos (7 įmonės) Atsinaujinanti energija (6 įmonės) Aplinkosaugos technologijos (6 įmonės) Farmacija (5 įmonės) Medicininis vaizdavimas (5 įmonės) HealthTech (5 įmonės) Medicinos diagnostika (5 įmonės) AgriTech (4 įmonės) Dirbtinis intelektas (4) Įmonės) Biotechnologijos / Farmacija (3 įmonės) Statybos technologijos (3 įmonės) Medicininė robotika (3 įmonės) Baterijų technologija (3 įmonės) Skaitmeninė sveikata (3 įmonės) Automobilių technologijos (3 įmonės) Aplinkos stebėjimas (3 įmonės) Atsinaujinančios energijos saugojimas (3) Įmonės) Kosmoso technologijos (3 įmonės) Pakavimo medžiagos (2 įmonės) Biomedicinos inžinerija (2 įmonės) Žaliosios technologijos (2 įmonės) Transporto technologijos (2 įmonės) Cleantech ŠVOK (2 įmonės) Kibernetinis saugumas (2 įmonės) Maisto technologijos (2 įmonės) Puslaidininkiai (2 įmonės) Priedų gamyba (2 įmonės) Onkologijos biotechnologijos (2 įmonės) Švarios energijos technologija (2 įmonės) Tekstilės technologija (2 įmonės) Pagalbinės technologijos (2 įmonės) Telekomunikacijos (2 įmonės) Perdirbimo technologija (2 įmonės) Biotechnologijos AI (2) Įmonės) Medicininis vaizdinis dirbtinis intelektas (2 įmonės) Energijos saugojimas (2 įmonės) Akvakultūros technologijos (2 įmonės) Papildyta realybė (2 įmonės) Aviacijos ir kosmoso inžinerija (1 įmonė) Analitinė įranga (1 įmonė) AgriTech / BioTech (1 įmonė) Fotonika (1 įmonė) ) Onkologijos biotechnologijos (1 įmonė) Elektros transporto priemonių įkrovimas (1 įmonė) Dermatologinė diagnostika (1 įmonė) Biotechnologijos dažai (1 įmonė) Medžiagų technologija (1 įmonė) LiFi Aerospace Communication (1 įmonė) Dirbtinio intelekto vaizdavimas (1 įmonė) Kosmoso technika (1 Įmonė) Žaliosios energijos saugykla (1 įmonė) Biomedicininis vaizdas (1 įmonė) Biologiškai skaidžios medžiagos (1 įmonė) Transporto optimizavimas (1 įmonė) Oro kokybės stebėjimas patalpose (1 įmonė) Kompiuterinis matymas (1 įmonė) Sveikatos priežiūros technologijos (1 įmonė) Sportstech arba Wearable Technologijos (1 įmonė) Belaidis įkrovimas (1 įmonė) Bioinformatika SaaS (1 įmonė) Sintetinės kalbos technologija (1 įmonė) FoodTech / AgriTech (1 įmonė) Onkologijos terapija (1 įmonė) Termoakustiniai šilumos siurbliai (1 įmonė) Medtech Robotics (1) Įmonė) Akvakultūra (1 įmonė) Tvari jūrų technologija (1 įmonė) Radiacijos filtras (1 įmonė) Žemės ūkio biotechnologijos (1 įmonė) EdTech (Švietimo technologijos) (1 įmonė) AgriTech AI (1 įmonė) Tvari pakuotė (1 įmonė) Power Electronics ( 1 įmonė) Ortopedijos biotechnologijos (1 įmonė) ekologiškos statybos įrankiai (1 įmonė) erdvės sauga (1 įmonė) fotonikos technologija (1 įmonė) aviacijos ir kosmoso gamyba (1 įmonė) izoliacinės medžiagos (1 įmonė) dujų analizės technologija (1 įmonė) biotechnologijos arba medicinos Įrenginiai (1 įmonė) Žaidimų turinio platforma (1 įmonė) Biologiniai priedai (1 įmonė) Farmacijos technologijos (1 įmonė) Jūrų technologijos (1 įmonė) Elektrinės transporto priemonės (1 įmonė) Muzikos technologijos (1 įmonė) Biotechnologijos / Farmacijos pramonė (1) Įmonė) Pramoninė automatika (1 įmonė) Termodinamika / aušinimo technologijos (1 įmonė) Daiktų internetas (IoT) (1 įmonė) Dronų navigacijos technologija (1 įmonė) Skaitmeninės medijos platinimas (1 įmonė) Biokontrolės gamyba (1 įmonė) Biotechnologijų programinė įranga (1) Įmonė) Exoskeleton Technology (1 įmonė) Energijos technologijos (1 įmonė) Energijos valdymas (1 įmonė) Kvantinės komunikacijos (1 įmonė) Analitiniai instrumentai (1 įmonė) Mobilus tinklas (1 įmonė) Termodinamika (1 įmonė) Avalynės gamyba (1 įmonė) Foodtech (1 įmonė) Finansinės technologijos („FinTech“) (1 įmonė) Medicinos įranga (1 įmonė) Optinė metrologija (1 įmonė) Kasybos technologija (1 įmonė) Aviacijos ir kosmoso technologijos (1 įmonė) Atliekų tvarkymas (1 įmonė) Tekstilės perdirbimas (1 įmonė) Automobiliai Jutikliai (1 įmonė) Aviacijos ir kosmoso logistika (1 įmonė) Logistikos technologijos (1 įmonė) Biokuro technologija (1 įmonė) Branduolinė energija (1 įmonė) Klimato technologijos (1 įmonė) Farmacijos biotechnologijos (1 įmonė) Saulės energija (1 įmonė) Baterijų medžiagos ( 1 įmonė) Dantų technologija (1 įmonė) Puslaidininkių IP (1 įmonė) ŠVOK sprendimai (1 įmonė) Geoerdvinė analizė (1 įmonė) Klimato duomenų analizė (1 įmonė) Mikotechnologijos (1 įmonė) Elektros perdavimas (1 įmonė) Baterijų analizė (1 įmonė) ) Elektroninės prekybos technologija (1 įmonė) Analitinė technologija (1 įmonė) Biotechnologijos jutiklis (1 įmonė) Personalizuota medicina (1 įmonė) Galvanizavimas (1 įmonė) Ortopediniai prietaisai (1 įmonė) Vyno gamyklos technologija (1 įmonė) Geotechnikos inžinerija (1 įmonė) Fotonikos pramonė (1 įmonė) Belaidžiai ryšiai (1 įmonė) Biotechnologijų gamyba (1 įmonė) Gyvulininkystės technologija (1 įmonė) Robotikos statyba (1 įmonė) Korinis žemės ūkis (1 įmonė) Jūrų apsauga (1 įmonė) Žemės ūkio biotechnologijos (1 įmonė) AgriTech/ BioTech (1 įmonė) Numatyta priežiūra (1 įmonė) Žalioji pakuotė (1 įmonė) Vandenyno akustika (1 įmonė) Tiekimo grandinės technologija (1 įmonė) Biotechnologijos arba Agribiotech (1 įmonė) Žaliosios technologijos (1 įmonė) Statybinės medžiagos (1 įmonė) Išplėstinė Jutiklių technologija (1 įmonė) AI vizualinė pagalba (1 įmonė) vabzdžių auginimo technologija (1 įmonė) fotovoltinės energijos gamyba (1 įmonė) energijos kaupimo gamyba (1 įmonė) garso technologija (1 įmonė) vandens valymas (1 įmonė) elektronikos perdirbimas (1 įmonė) ) Nešiojama technologija (1 įmonė) Optoelektronika… Skaityti daugiau

Pristatome ChatEIC: AI Co-Pilot EIC Accelerator programoms

Įsivaizduokite, kad galite tiesiog sugeneruoti visą EIC Accelerator programą, pagrįstą vienu įmonės failu ir keliais raginimais. ChatEIC, pritaikytas AI, pagrįstas GPT-4, gali padaryti būtent tai. EIC Accelerator moduliai EIC Accelerator mokymo programa naudoja moduliu pagrįstą metodą, leidžiantį rašyti, kai tam tikri skyriai sujungiami į modulius, kad palengvintų mokymosi ir rašymo procesą. Taikant tą patį metodą mokant įmones, kaip rašyti dotacijos paraišką ir kreiptis dėl EIC Accelerator, ChatEIC gali išmokti, kaip turi būti sudaryta kiekvieno skyriaus struktūra, ir gali tiesiog pritaikyti savo žinias bet kuriai įmonei. Pagal šį scenarijų vartotojas turi pateikti tik minimalią įvesties informaciją, jei tokia yra. Idealiu atveju vartotojui tereikia įkelti investuotojo rinkinį arba ilgo žingsnio rinkinį, o ChatEIC jį paims iš ten. Atvejo tyrimas: Pasiūlymų skyrių generavimas Pavyzdžiui, galima naudoti viešai prieinamus duomenis, pvz., viešai parduodamos sintetinės biologijos bendrovės „Ginkgo Bioworks“ investuotojų paketą. Nors šis paketas jokiu būdu nėra baigtas, jame yra 66 puslapiai vertingos informacijos ir, svarbiausia, aprašomas DeepTech projektas, labai suderintas su EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks, nors ir yra JAV verslas, yra puikus atvejo tyrimas, skirtas DI sukurtų dotacijų pasiūlymų skyrių galimybėms patikrinti, nes pagrindinis bet kurio DI dotacijų kūrėjo veiklos standartas yra minimali įvestis. AI teksto generatoriaus naudojimas yra naudingas tik tuo atveju, jei jis sumažina darbo krūvį, todėl būtina atlikti minimalų greitą darbą. Dabar pažiūrėkime, kaip gerai veiks ChatEIC, turėdamas bendras žinias apie EIC Accelerator pasiūlymų rašymą. Pagrindinis iššūkis yra bendrąsias žinias paversti specializuotomis žiniomis, nes kiekviena įmonė, rinka ir pramonės šaka yra skirtingos. Taigi, ar ChatEIC gali sukurti specializuotus skyrius, ar jis bus bendras? Pavyzdys: rinka, santrauka ir rizika Pastaba: moduliuose yra iš anksto nustatytas kontekstas, kurį ChatEIC atpažins ir naudos rašydamas šiam projektui. ChatEIC nereikia priminti, ką reiškia kiekvienas modulis, nes jis žino juos mintinai ir tereikia išgirsti numerį. Tokiu atveju pirmoje įvesties raginime yra tik „Ginkgo Bioworks Investor Deck“ kaip PDF priedas. Toliau pateiktame pokalbio pokalbyje pateikiamas visas pokalbis, raginimai ir informacija, kuria keičiamasi su ChatEIC be jokių pakeitimų ar praleidimų. ChatEIC neturi išankstinių žinių apie paraiškas dotacijai gauti Ginkgo Bioworks arba specialių žinių apie sintetinės biologijos įmones, nepriklausančias GPT-4 bazei. Įvestis: Rašykite 56 modulį (Ginkgo.PDF pridedamas) ChatEIC: Peržiūrėjęs pateiktą dokumentą, neradau konkrečios informacijos, susijusios su Ginkgo rinkos dydžiu ir augimu (56 modulis). Tačiau, atsižvelgdamas į Ginkgo darbo ir pramonės pobūdį, galiu parengti bendrą 56 modulį, kad galėtumėte peržiūrėti. 56 modulis: Rinkos dydis ir augimas Rinkos dydis ir sudėtinis metinis augimo tempas (CAGR) Ginkgo veikia sparčiai besivystančiame biotechnologijų sektoriuje, daugiausia dėmesio skirdamas ląstelių programavimui ir bioinžinerijai. Apskaičiuota, kad pasaulinės biotechnologijų pramonės bendra adresuojama rinka (TAM) viršija XX milijardus eurų, o tai lemia didėjanti novatoriškų sveikatos priežiūros sprendimų, tvarios žemės ūkio praktikos ir naujų biologinių produktų paklausa. Aptarnaujama adresuojama rinka (SAM) Šioje plačioje rinkoje Ginkgo SAM galima suskirstyti į specializuotas sritis, tokias kaip sintetinė biologija, genomo inžinerija ir biologinis saugumas, kurių bendra vertė yra apie XX mlrd. Šiam segmentui būdinga tvirta augimo trajektorija dėl technologinės pažangos ir vis didėjančio bioinžinerinių sprendimų pritaikymo įvairiose pramonės šakose. Prognozuojama, kad aptarnaujamos gaunamos rinkos (SOM) Ginkgo SOM, atsižvelgiant į dabartinius jo produktų ir paslaugų pasiūlymus, turėtų būti nuo XX iki XX mln. Atsižvelgiant į naujovišką platformą, strategines partnerystes ir pažangias ląstelių programavimo galimybes, bendrovė yra gerai pasirengusi užimti didelę šios rinkos dalį. Rinkos tendencijos ir ateities perspektyvos. Tikėtina, kad būsimi reguliavimo pokyčiai, didesnės investicijos į biotechnologijų tyrimus ir vis didesnis dėmesys individualizuotai medicinai ir tvariai praktikai dar labiau paskatins rinkos augimą. Ginkmedžio gebėjimas prisitaikyti ir diegti naujoves jį palankiai vertina, kad šios tendencijos būtų panaudotos tvariam augimui. Šis modulis yra bendras vaizdavimas, pagrįstas tipine rinkos aplinka tokioms įmonėms kaip Ginkgo. Norint gauti tikslesnį ir išsamesnį modulį, reikalingi konkretūs rinkos duomenys ir augimo prognozės, susijusios su Ginkgo produktais ir paslaugomis. Ar turite papildomos informacijos ar konkrečių duomenų taškų, kuriuos norėtumėte įtraukti į šį modulį? Įvestis: naudokite „Bing“, kad ieškotumėte rinkos ataskaitų apie SAM ir SOM, taip pat platesnėje sintetinės biologijos erdvėje ChatEIC: Remdamasis greita paieška, aš atradau štai ką. Konkrečių rinkos ataskaitų paieška apie aptarnaujamą adresuojamą rinką (SAM) ir aptarnaujamą pasiekiamą rinką (SOM) sintetinės biologijos erdvėje 2024 m. tikslių rezultatų nedavė. Turima informacija visų pirma apima visą sintetinės biologijos rinką. Štai ką radau: apskaičiuota, kad sintetinės biologijos rinkos dydis 2024 m. sieks 79,39 mlrd. USD, o iki 2029 m. ji pasieks 145,49 mlrd. USD, o prognozuojamu laikotarpiu (2024–2029 m.) išaugs 12 881 TP18T CAGR.[. nuoroda] Remiantis kita ataskaita, 2022 m. Sintetinės biologijos rinkos vertė buvo 13,1 mlrd. 13,09 mlrd. 2022 m. ir tikimasi, kad CAGR nuo 2023 m. iki 2030 m. padidės iki 18,97%.[f] Dar viena ataskaita patvirtina, kad Sintetinės biologijos rinkos dydis 2024 m. sieks 79,39 mlrd. USD, o augimo prognozė iki 145,49 mlrd. USD iki 2029 m.[ref] Galiausiai, kitame tyrime Sintetinės biologijos rinka 2022 m. buvo įvertinta 9,4 mlrd. USD ir tikimasi, kad iki 2029 m. ji pasieks 47,4 mlrd. USD, o CAGR prognozuojamu 2023–29 t. ​[ref] Šios išvados suteikia plačią rinkos dydžio ir augimo tempo sintetinės biologijos sektoriuje apžvalgą. Tačiau norint tiksliau įvertinti Ginkgo SAM ir SOM… Skaityti daugiau

EIC Accelerator vertinimo problema 2022 m

2021 m. EIC Accelerator blended financing (buvęs SME Instrument 2 etapas, dotacija ir nuosavybė) baigė pirmuosius metus pagal naują paraiškų teikimo sistemą (skaitykite: paraiškų teikimo procesas). 2021 m. (birželio ir spalio mėn.) buvo sudarytos 2 ribos, todėl mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), profesionalių rašytojų ir European Innovation Council (EIC) mokymosi kreivė buvo staigi. Buvo įdiegtas naujas internetinis EIC Accelerator paraiškų procesas ir jis buvo nuolat tobulinamas kartu su pirmaisiais dotacijų teikimo būdais, dėl kurių EIC ir konsultantai bendravo su potencialiais pareiškėjais. Buvo perkelti terminai, nutekinta informacija buvo patikimesnė nei oficialūs EIC pranešimai spaudai, o vertintojų komentarai sukėlė tam tikrų ginčų. Nors didesnis skaidrumas paprastai yra teigiamas žingsnis, ypač viešajai įstaigai, finansuojamai iš piliečių mokesčių, jis gali atsigauti, jei atskleidžia didelių neatitikimų. Šiuo straipsniu siekiama ištirti kai kuriuos iš šių neatitikimų. Paraiškų teikimo etapai European Innovation Council ir MVĮ vykdomoji agentūra (EISMEA), Europos Komisija (EK) ir EIC pateikė naują paraiškų teikimo procesą, kurį sudaro 3 skirtingi etapai (pastaba: jie nesusiję su 2020 m. etapais). Šis naujas procesas labai priklauso nuo internetinės pateikimo formos ir laipsniškai panaikino daugumą PDF / dokumento tipo formatų, kuriuos pareiškėjai naudojo iki 2021 m. Apibendrinant, dabar atliekami šie veiksmai: 1 veiksmas: mini programa (tekstas) , vaizdo įrašas, vaizdo įrašas). Kad paraiška būtų sėkminga, bent 2 iš 4 vertintojų turi patvirtinti paraišką. 2 veiksmas: ilga programa (tekstas, pagalbiniai dokumentai, pristatymo paketas). Kad paraiška būtų sėkminga, bent 3 iš 3 vertintojų turi patvirtinti paraišką. 3 veiksmas: nuotolinis arba asmeninis pokalbis. Kad paraiška būtų sėkminga, visi žiuri nariai turi patvirtinti paraišką. Norėdami gauti EIC Accelerator finansavimą, startuoliai turi sėkmingai atlikti visus tris veiksmus nustatyta tvarka. Kiekvienas bandomas žingsnis, sėkmingas ar ne, taip pat gaus išsamias vertintojų arba žiuri narių pastabas. Pastaba: Naudodamosi EIC vykdoma pagreitinta programa, kai kurios įmonės gali praleisti tam tikrus veiksmus, jei tenkinamos atitinkamos sąlygos. 1 veiksmas 1 veiksmas skirtas sudominti vertintoją, kaip nurodė EIC. Tai labai trumpa verslo plano versija ir nepateikia jokios išsamios informacijos apie finansus, planuojamus darbų paketus ar kitas svarbias inovacijų projekto dalis. Netgi „pitch deck“ yra sumažintas iki 10 skaidrių dokumento, kuris bus skaitomas, o ne iš tikrųjų. 1 žingsnio sėkmės slenkstį labai lengva peržengti, nes tik 2 iš 4 nuotolinių vertintojų turi pateikti palankią apžvalgą, kuri leistų pareiškėjui pereiti prie 2 žingsnio (žr. sėkmės rodiklius). 2 žingsnis 2 veiksmas yra labai nuodugnus siūlomo inovacijų projekto pristatymas, nes reikia sukurti verslo planą, kurį sudaro beveik vien tik tekstas, pateikiama labai mažai vaizdinių duomenų ir prašoma paraišką teikiančių MVĮ atsakyti į daug išsamių klausimų. Tai apima vertės grandinę, produktų aprašymus, technines aplinkybes, rinkos analizę, komercines strategijas ir daug daugiau informacijos. Šis žingsnis pasirodė esąs atrankiausias ir daugiausiai darbo reikalaujantis EIC Accelerator etapas. 3 veiksmas 3 veiksmas yra nuotolinis arba asmeninis pokalbis, kurį sudaro 10 minučių trukmės pristatymas ir 35 minučių klausimų ir atsakymų sesija. Pokalbis bus grindžiamas pateikta 2 žingsnio paraiška ir pristatymo paketu, tačiau prisiekusieji gali būti nelabai susipažinę su visu pateiktu turiniu. Linijinis progresas tarp žingsnių Nors naujasis EIC Accelerator taikomųjų programų procesas atrodo ir atrodo šiuolaikiškai, jis pridėjo naują problemų sluoksnį, susietą su 3 žingsnių struktūra. Generuojant paraiškų teikimo procesą, kurio metu įmonės tikrinamos kelis mėnesius, svarbu įsitikinti, kad kiekvienas vertinimo etapas yra linijinis progresas, palyginti su jo pirmtaku. Jei 1 ir 2 žingsnių vertinimai pernelyg skiriasi, tai neišvengiamai sukels pastangas tiek pareiškėjams, tiek vertintojams. Kad šis faktas būtų skaidrus, EIC turėtų skelbti kokybės kontrolės duomenis, kuriuose visų trijų etapų rezultatai, jei tokie yra kiekvienam pareiškėjui, būtų susieti, kad būtų galima nustatyti, ar skyrius buvo nuosekliai įvertintas keliais etapais. Jei visi vertintojai 2 veiksme patvirtintų labai išsamų verslo modelį, bet žiuri nariai vienbalsiai suabejotų jo kokybe 3 žingsnyje, procesas būtų ydingas. Remiantis pirmosiomis paraiškomis 2021 m., aišku, kad trys etapai turi skirtingą gylio laipsnį, skirtingą dėmesį ir jie naudoja skirtingus vertintojų telkinius, o tai savaime lemia didelių apribojimų. Dėl to procesas nėra visiškai linijinis. Vertinimų prieštaravimai Linijinio paraiškų teikimo procese projektas, kurio 1 veiksmas buvo surinktas nepriekaištingai, gerai atliktų 2 veiksmą. Projektas, kuriame pateikta dešimtys puslapių apie komercinę strategiją ir kurį vertintojai įvertino 2 veiksme, neturėtų turėti 3 veiksme ši peržiūra bus pakeista. Nors 1 ir 2 žingsnių kiekių skirtumas yra reikšmingas ir gali lemti suvoktos kokybės pokyčius, skirtumas tarp 2 ir 3 žingsnių turėtų būti nedidelis. Linijiniame procese niekada neturėtų būti atvejo, kai 2 veiksme pajamų modelis buvo įvertintas puikiai, o 3 veiksme jis buvo atmestas dėl prastų atsiliepimų. Tačiau tokių atvejų pasitaiko dažnai, nes 3 veiksme bus atmesta apytiksliai 50% pareiškėjų pagrindinės priežastys yra komerciniai aspektai. Jei projektas nepasikeitė tarp dviejų etapų, kaip gali būti, kad 2 pakopos vertintojai vertina projektą taip skirtingai nei 3 žingsnio žiuri? 2 žingsnio programa pateikia precedento neturintį detalumo lygį, palyginti su ankstesniais metais, todėl turinio trūkumas būtų bloga neatitikimo priežastis. Taip pat mažai tikėtina, kad pareiškėjas tyčia pateiks melagingą informaciją arba elgsis nesąžiningai, tad kaip galima paaiškinti tokį rezultatą? EIC prisiekusieji… Skaityti daugiau

Naujųjų technologijų parengties lygiai (TRL), skirti 2021 m. EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (buvęs SME Instrument 2 etapas, dotacija ir nuosavas kapitalas) 2021 m. padarė reikšmingų pakeitimų ir sėkmingai įveikė pirmąjį naujų gavėjų pateikimo ir patvirtinimo ciklą (skaitykite: EIC Accelerator išradimas iš naujo). Iš daugiau nei 1500 startuolių ir mažų bei vidutinių įmonių (MVĮ), pateikusių paraiškas nuo 2021 m. balandžio mėn (skaityti: AI įrankio apžvalga), 65 dabar atrinkti finansuoti, nes sėkmingai įveikė 1 veiksmą (trumpa paraiška ir vaizdo įrašas). , 2 veiksmas (ilgas prašymas) ir 3 žingsnis (VC tipo asmeninis pokalbis). Technologijų parengties lygiai (TRL) 2021 m. Nors buvo atlikta daug pakeitimų, vienas iš svarbiausių pakeitimų būsimiems kandidatams, profesionaliems rašytojams ir konsultantams yra technologijų parengties lygiai (TRL). Ankstesnių TRL pakartojimų analizę galite rasti čia: Technologijų parengties lygiai (TRL) EIC Accelerator (SME Instrument) Kaip EIC Accelerator finansuoja technologijų parengties lygius (TRL) (SME Instrument) Nuo 2021 m. nauji jų apibrėžimai yra tokie: Pagrindiniai Tyrimas: Stebimi pagrindiniai principai Technologijos formulavimas: Suformuluota technologijos koncepcija. Poreikių patvirtinimas: Eksperimentinis koncepcijos įrodymas Mažo masto prototipas: Laboratorijoje patvirtinta technologija Didelio masto prototipas: technologija patvirtinta atitinkamoje aplinkoje (pagrindinių įgalinančių technologijų atveju pramoniniu požiūriu svarbi aplinka) Prototipo sistema: Technologija, demonstruojama atitinkamoje aplinkoje (pramonei svarbi aplinka, jei naudojamos pagrindinės įgalinančios technologijos) Demonstravimo sistema: sistemos prototipo demonstravimas eksploatacinėje aplinkoje Pirmoji komercinė sistema: Sistema sukomplektuota ir kvalifikuota Visiškai komercinis pritaikymas: Tikra sistema, patikrinta eksploatacinėje aplinkoje (konkurencinga gamyba). pagrindinių įgalinimo technologijų atveju; arba erdvėje) Pradinis TRL EIC Accelerator EIC Accelerator rekomenduojama pradėti nuo 5 arba 6 TRL, nes tai paprastai yra prototipo lygis, kuris garantuoja tolesnį dotacijų finansavimą ir vėlesnes investicijas į nuosavą kapitalą operacijų masto didinimui. Kadangi EIC Accelerator taip pat leidžia taikyti tik nuosavybės vertybinius popierius, viršutinė EIC taikymo pradžios taško riba yra TRL8. Konkrečios šio proceso taisyklės yra išdėstytos Europos Komisijos ir EIC paskelbtoje darbo programoje: EIC Accelerator palaiko vėlesnius technologijų kūrimo etapus ir plečiasi. Todėl jūsų naujovės technologijos komponentas turi būti išbandytas ir patvirtintas laboratorijoje ar kitoje atitinkamoje aplinkoje (pvz., bent 5/6 arba aukštesnis technologijos parengties lygis). Šis išrašas nurodo technologijų, finansuojamų pagal EIC Accelerator, atskaitos tašką. Visos naujovės turi būti pasiekusios bent TRL5. Nuosavybės ir dotacijų finansavimo skirtumai Iki 2,5 mln. EUR dotacijos komponentas technologijų plėtrai ir patvirtinimui (TRL 5/6 iki 8); 0,5 – 15 mln. eurų investicijų komponentas didinimui ir kitai veiklai. Tai reiškia, kad dotacijos komponentas yra griežtai skirtas visoms veikloms, kurios baigiasi TRL8 ar žemesne. Nuosavybės komponentas neturi jokių apribojimų ir gali būti taikomas visam gyvavimo ciklui nuo TRL5 iki TRL9. Galite prašyti tik dotacijos komponento arba suteikti pirmiausia (ty ne daugiau kaip 2,5 mln. EUR, kad padengtumėte 5/6–8 TRL ir neprašydami investicinio komponento 9 TRL), jei anksčiau negavote EIC Accelerator paramos tik dotacijai. Jei prašoma tik dotacijos (o ne nuosavo kapitalo), projekto pabaiga bus TRL8, kiek tai susiję su EIC. Pareiškėjai turi pateikti daugiau paaiškinimų, kaip pasiekiamas TRL9. Jei pasiūlymas gauna GO ir yra rekomenduojamas finansuoti, žiuri gali rekomenduoti sumažinti dotacijos sumą, jei aptinkama veikla, viršijanti 8 TRL. TRL8 taisyklė dėl dotacijos finansavimo yra griežtai vykdoma, todėl nė vienas pareiškėjas neturėtų siekti to apeiti (ty bandydamas finansuoti TRL9 veiklą per dotaciją). [Nuosavybės kapitalas] skirtas finansuoti rinkos plėtrą ir plėtrą, bet gali būti naudojamas ir kitiems tikslams (įskaitant bendrą ar net visišką inovacinės veiklos finansavimą). Aiškiai nurodyta, kad EIC Accelerator nuosavo kapitalo finansavimas taip pat taikomas veiklai tarp TRL5 ir TRL8 (inovacinė veikla). Santrauka Trumpai tariant, atitinkamas EIC finansavimas EIC Accelerator projektui skirstomas į: Nuosavybę (iš EIC fondo): Finansai TRL5 iki TRL9 veiklai Dotacija (Europos Komisijos): Finansai TRL5 iki TRL8 veiklai Teikiant paraišką dėl finansavimo , galima prašyti ir dotacijos, ir nuosavybės (ty blended financing), o bet kuris iš jų yra neprivalomas, nes pareiškėjas taip pat gali prašyti vieno be kito (ty tik nuosavybės, tik dotacijos arba pirmiausia dotacijos).

Dėl konsultanto arba dotacijų rašytojo samdymo 2021 m. EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (buvęs SME Instrument 2 etapas, dotacija ir nuosavybė) 2021 m. pradėjo naują paraiškų teikimo etapą, kuris veikia kaip mažas pasiūlymas, vadinamas 1 žingsniu (skaitykite: EIC Accelerator išradimas iš naujo). Ją sudaro tokia medžiaga kaip rašytinė paraiška dotacijai gauti, vaizdo įrašas ir pristatymo paketas, kurie turi būti pateikti European Innovation Councils (EIC) AI platformai (skaitykite: AI įrankio apžvalga). Atlikus šį pakeitimą, EIC Accelerator dabar turi tris žingsnius, kuriuos reikia atlikti, ty 1 veiksmą (trumpas paraiška), 2 veiksmą (visas prašymas) ir 3 veiksmą (akis į akį interviu) (skaitykite: rekomendacijos EICA). startuoliai ir mažos bei vidutinės įmonės (MVĮ) nežino, ką reiškia šie žingsniai ir kokie terminai bei terminai yra su jais susiję. Kaip trumpą vadovą pareiškėjai gali remtis šiomis pastabomis: 1 veiksmas yra trumpa paraiška, kurią galima parengti greičiau nei per 30 dienų ir kurią galima pateikti bet kuriuo metu, nenustačius nustatyto termino (skaitykite: Pitch Video Workflow). 2 veiksmas yra labai ilga paraiška, kurią galima pateikti tik tuo atveju, jei (i) 1 veiksmas buvo patvirtintas ir (ii) EIC paskelbė nustatytą terminą. 2021 m. buvo du ribos – birželis ir spalis. Minimalus 2 veiksmo paraiškos paruošimo laikas turėtų būti 60 dienų, tačiau rekomenduojama daugiau. 3 veiksmas yra tiesioginis pokalbis, kuriame naudojamas 2 veiksme pateiktas pristatymo paketas. Jis pasiekiamas tik tiems projektams, kurie buvo patvirtinti 2 veiksme, o šio etapo datos nustatomos taip, kad jos būtų iškart po 2 etapo įvertinimų. išleista (ty pikio savaitė). Pasiruošimas šiam žingsniui gali būti atliktas per 14 dienų. Ką kurti vienam ir ką perduoti užsakomųjų paslaugų teikėjams Nėra bendros taisyklės, kada reikėtų samdyti konsultantą ar profesionalų rašytoją arba ar jo apskritai reikia. Oficialūs pasiūlymų šablonai, darbo programa ir gairės (ty EIC fondui ir dirbtinio intelekto įrankiui) yra viešai prieinami, o tai reiškia, kad kiekviena įmonė techniškai gali pateikti paraišką pati. Reikia atsižvelgti į turimus išteklius ir dotacijos rašymo laiką. 1 žingsnio pastangos yra palyginti nedidelės: 1 žingsnio kūrimo namuose privalumai 1 veiksmas reikalauja palyginti nedaug laiko pastangų 1 veiksmas yra gana lengvas. konsultacinės įmonės įtrauks nesėkmingus atvejus) Visiška rezultato kontrolė Konsultanto samdymo pranašumai Konsultantas gali formuoti projektą ir padaryti jį paveikesnį, taip pat išvengti raudonų vėliavėlių 1 veiksmo dalis supaprastins 2 veiksmo procesą Optimizuokite automatinį balų skaičiavimą AI platformoje remiantis patirtimi Sutaupoma laiko Glaudus ryšys su EIC, kad būtų pasiruošę netikėtiems pokyčiams Jei konsultantai pasiūlys iš naujo, o atmestam projektui bus sunku samdyti konsultantą. Kiekvieno požiūrio trūkumai yra priešingi. Tai reiškia, kad konsultanto samdymo nauda bus vien paraiškos rengimo trūkumas. 2 veiksmo palyginimas būtų toks: Pastaba: 2 veiksmo palyginimas daro prielaidą, kad kandidatai patys sėkmingai pateikė paraišką 1 veiksmui ir svarsto galimybę samdyti 2 žingsnio partnerį. Plėtros 2 žingsnio pranašumai Sutaupyti vidaus kaštai Visiška rezultato kontrolė Konsultanto samdymo pranašumai Konsultantas gali formuoti projektą ir padaryti jį efektyvesnį, taip pat išvengti raudonų vėliavėlių. Organizuoti projekto vystymą ir bendradarbiavimą tarp valdymo komandos, kad atitiktų terminas Laiko sutaupymas Glaudus ryšys su EIC, kad būtų galima pasiruošti netikėtiems pokyčiams. Be bendrų pirmiau išvardytų konsultacijų samdymo kompromisų, reikia atsižvelgti į daugybę dalykų. Vienas iš jų yra tai, kaip įmonės vertina savo galimybes ir savo pastangas. Neretai į konsultantą susisiekia klientas, norintis pats kreiptis į 1 veiksmą, netyčia užsimindamas, kad visuose AI įrankių segmentuose yra surinkęs B arba C balus, nors projektas yra labai kvalifikuotas EIC Accelerator. Tai, kad 1 veiksmą gana lengva paruošti, dar nereiškia, kad tai žemai kabantis vaisius. Norint parengti paraišką, reikia įdėti daug pastangų, nepaisant jos paprastumo. Taip, EIC nori, kad pareiškėjai galėtų lengviau teikti paraiškas, ir nori, kad jie negaištų savo laiko ilgoms paraiškoms, jei nėra galimybės sėkmingai. Tačiau tai nereiškia, kad vertintojai gaus projektą su minimaliu įnašu arba skaitys tarp eilučių. Labai užsiėmusios įmonės dažnai mano, kad greitos paraiškos paruošimas bus pakankamai geras, tačiau tai netaikoma EIC subsidijoms. Įmonė turėtų būti pasirengusi nueiti daug pastangų su paraiška ir užpildyti kiekvieną skyrių su maksimaliu dėmesiu ir pastangomis. Išvada Geriausias būdas atsakyti į klausimą, kada turėtų būti samdomas konsultantas, būtų pirmiausia nuspręsti, ar pasiūlymo rengimas įmonėje apskritai yra galimybė (ty turimas laikas, kvalifikuoti darbuotojai). Antra, įmonė turėtų pasikalbėti su konsultacinėmis įstaigomis, kad nustatytų, ar projektas turi tinkamų sėkmės galimybių (ty rekomenduojamos kelios nuomonės, nes kai kurios konsultacijos nėra pakankamai atrankios). Trečia, įmonė turi pasverti kompromisus, susijusius su vidaus pasiūlymų rašymu, o tai reikalauja daug laiko, ypač 2 veiksmui, taip pat darbo krūvį valdymo komandai, kuriai gali būti geriau patariama sutelkti dėmesį į verslui svarbias užduotis, o ne rašyti.

Raktinių žodžių ir vertintojo pasirinkimas EIC Accelerator programoms (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (buvęs SME Instrument 2 etapas, dotacija ir nuosavas kapitalas) leidžia visoms paraiškas pateikusioms naujoms įmonėms ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ) įtraukti į platformą raktinius žodžius, kurie bus naudojami ekspertų vertintojams atrinkti (skaityti: AI įrankio apžvalga). Anksčiau ši funkcija buvo juodosios dėžės funkcija, nes profesionalūs rašytojai ir konsultacinės įmonės nežinojo, kaip skirtingi vertintojai įvertins paraišką ir ar ji iš viso pasikeis (skaitykite: EIC Accelerator išradimas iš naujo). Bendras požiūris buvo pasirinkti tinkamiausius raktinius žodžius, atspindinčius projektą (ty akumuliatoriaus technologija, mašininis mokymasis, biomasė) ir tikėtis geriausio. Nors tai vis dar yra įrodytas būdas laikytis, šiame straipsnyje pateikiama nuomonė apie tai, kaip būtų galima pasirinkti raktinius žodžius, siekiant padidinti pateikimo sėkmės tikimybę. Vertintojų grupė ir raktiniai žodžiai Visą vertintojų grupę sudaro tūkstančiai ekspertų, kurie bus atrinkti pagal prieinamumą ir, svarbiausia, į platformą įvestus raktinius žodžius. Šie raktiniai žodžiai parenkami iš išskleidžiamojo sąrašo, o keliuose pirminiuose raktiniuose žodžiuose yra keli antriniai raktiniai žodžiai, o iš viso projektui konkrečia tvarka pasirenkamos 3 pirminių ir antrinių raktinių žodžių poros. Be to, norint papildyti pradinį raktinių žodžių pasirinkimą, galima pridėti nemokamų raktinių žodžių. Renkantis raktinius žodžius, paprastai yra kelios parinktys, nes paleidžiant dirbtinio intelekto bateriją gali būti naudojama energija, po to akumuliatorius, o tada mokymasis mašinomis arba gali būti pakeista ši tvarka. Bet ką daryti, jei rinka yra „PropTech“ ar nekilnojamasis turtas, nes projektas teikia energijos kaupimo sprendimus atsarginėms sistemoms komerciniuose pastatuose? Tada raktiniai žodžiai taip pat galėtų būti nukreipti į nekilnojamojo turto pramonę, tam tikrus klientų segmentus (ty komunalinių paslaugų įmones) ar panašius aspektus. Galima rinktis iš daugybės skirtingų variantų, tačiau iki šiol nebuvo žinoma, kaip jie paveiks paraiškos vertinimą, nes bandymus ir klaidas trukdė neskaidrūs vertinimai, peržiūrų atsitiktinumas ir riboti terminai 2020 m. Atsiliepimai European Innovation Council (EIC) į vertinimo procesą įtraukė grįžtamojo ryšio funkciją, kuri leidžia recenzentams pateikti labai išsamias pastabas pareiškėjams. Nors pareiškėjas nežino jų tapatybės ir kilmės, konkrečios vertintojų pastabos dažnai atskleidžia, kokiu kampu vertintojas žiūri į naujovę. Jei tai kažkas, kas turi mokslinę perspektyvą, techninį požiūrį arba yra įtrauktas į pramonę, komentarai dažnai bus sutelkti į šį aspektą. Geresniu ar blogesniu atveju vertintojo tipas gali turėti didelės įtakos pasiūlymo peržiūrai. Išstudijavus kelis 1 žingsnio vertinimus, akivaizdu, kad vertintojai turi labai skirtingus požiūrius. Tas pats projekto aspektas gali būti giriamas arba kritikuojamas toje pačioje apžvalgoje, todėl požiūris, o ne tik projekto kokybė, yra kritinis. Remiantis patirtimi, teigiamos 1 žingsnio apžvalgos dažnai buvo giriamos projekto poveikiu, įgyvendinamumu ir vizija, jei vertintojai suprato, kad yra didelis trikdymo potencialas, o kritinės apžvalgos dažniausiai buvo sutelktos į atskirus techninius ar komercinius aspektus. Kitoks požiūris Užuot klausę savęs: kokie raktiniai žodžiai geriausiai apibūdina mano projektą? Atrodo, kad geresnis būdas yra paklausti: kokios aplinkybės turi būti vertinamos, kad padarytų didžiausią įspūdį? Labai dažnai mašininio mokymosi mokslininkas gali būti nesužavėtas tam tikra AI programa, o kas nors iš pramonės, kuriai ji taikoma, iškart pamatytų naudą ir teigiamai įvertintų. Tačiau gali būti ir priešingai, jei pramonės poveikį sunkiau įsivaizduoti nei pažangiausias technologijos pobūdis, dėl kurio mokslininkas susidarytų geresnį įspūdį nei pramonės dalyvis. Vertintojų atrankos tikslas turėtų būti atrinkti ekspertus, kurie supras įmonės viziją ir į naujoves žiūrės teigiamai. Reikėtų vengti tokių minčių: „Back-end“ yra sudėtinga, vadovaujasi unikaliu požiūriu ir ardo rinką, bet nemanau, kad jis pakankamai pažangiausias moksliniu požiūriu; produktas yra moksliškai pagrįstas, bet kaip jūs įtikinsite man tai nusipirkti? Ypač kalbant apie programinės įrangos sprendimus, gali būti puristų, kurie nepaiso EIC dėmesio pramonės sutrikimams ir naujiems verslo modeliams, kad kritikuotų atskirą projekto aspektą. Išvada Tikslinga gerai apgalvoti raktinius žodžius, kuriuos pasirenkate prieš pateikiant informaciją, ir įsitikinti, kad galimas vertintojo išsilavinimas atitinka paraiškos apimtį ir tikslą. Šis metodas nėra įrodytas būdas gauti gerus vertintojus, tačiau gali aiškiai paveikti vertinimo rezultatą. Kiekvienas profesionalus rašytojas yra matęs paraiškas, kurių vertinimai yra prieštaringi ir stokojantys sutarimo. Dažnai priežastis, kodėl taip yra, yra labai akivaizdi iš vertintojo pastabų ir visada priklauso nuo jų perspektyvos, kurią apibrėžia jų kilmė. Deja, šis metodas greičiausiai bus labai trumpalaikis. EIC jau renka raktinius žodžius per 1 EIC Accelerator veiksmą ir rankiniu būdu pasirinkti papildomus raktinius žodžius šiame etape atrodo nereikalinga. Visgi, kol dar galima daryti įtaką vertintojų atrankai, tai reikia daryti atsargiai.

Apie EIC Accelerator 2021 m. sėkmės rodiklius (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (buvęs SME Instrument 2 etapas, dotacija ir nuosavas kapitalas) 2021 m. išrado naują pateikimo procesą, didesnį biudžetą ir naujas sėkmės ribas (skaitykite: AI įrankio apžvalga). Pastarasis yra reikšmingas, nes tiesiogiai apibrėžia, kiek laiko įmonėms reikės skirti paraiškai ir kiek laiko būtų sugaištą atmetus (skaitykite: Įmonės, kurios neturėtų kreiptis). Kadangi sėkmės rodikliai daugelį metų buvo maždaug 5%, o 2020 m. jie smarkiai sumažėjo nuo 2,71 TP18T sausio mėn. iki <1% spalį, tikėtina, kad šie sėkmės rodikliai dabar artėja prie visų laikų aukščiausio lygio. Anksčiau paskelbtame straipsnyje buvo tiriami galimi atskirų etapų sėkmės rodikliai ir numatomi darbo krūviai, būtent 1 veiksmas (trumpas prašymas), 2 veiksmas (visas prašymas) ir 3 veiksmas (interviu akis į akį). Analizėje buvo nagrinėjami geriausi pareiškėjų rezultatai, nes analizės sėkmės rodikliai tiesiogiai susiejo su pareiškėjams tenkančiu darbo krūviu ir buvo padaryta išvada, kad atrankiausios kliūtys turėtų būti pradžioje, o ne pabaigoje, kad būtų išvengta daug mėnesių švaistomų pastangų. 2021 m. sėkmės rodikliai Kadangi daugelis pradedančiųjų ir mažų bei vidutinių įmonių (MVĮ) patys arba per konsultantus ir profesionalius rašytojus kreipėsi dėl 2021 m. EIC Accelerator, dabar galima daryti išvadas apie bendrą sėkmės rodiklių pasiskirstymą ( skaitykite: EIC Accelerator išradimas iš naujo). Kadangi 1 veiksmas yra nuolat atviras pateikimui, patvirtinimo rodikliai nuolat keičiasi, tačiau 2021 m. gegužės 15 d. 671 TP18T įmonių išlaikė 755 iš 1 114. Tikimasi, kad ateinančiais mėnesiais šis skaičius išliks palyginti nepakitęs, nes tai taip pat yra riba, kurią siekė European Innovation Council (EIC). 2 etapo rezultatai buvo paskelbti tik neseniai ir jie gali neatitikti būsimų terminų, nes i) pareiškėjų pasirengimo laikas buvo trumpesnis nei 30 dienų, ii) tai buvo pirmasis kvietimas teikti paraiškas, ir (iii) 3 žingsnio pokalbių komisijos atsiliepimai gali turėti įtakos būsimiems 2 žingsnio vertinimams. Nepaisant to, birželį į 3 žingsnį buvo atrinkta 130 iš 801 pretendentų, o tai reiškia, kad šiame etape sėkmingai pasirodė 16% įmonių. Pastaba: iš 130 kvietimų į EIC Accelerator 3 žingsnį interviu 24 Šveicarijos startuoliai buvo pripažinti netinkamais dėl neseniai Šveicarijos valdžios institucijų priimto sprendimo dėl Europos horizonto (2021–2027 m.). Tai duotų 13% sėkmės rodiklį šiame etape, atsižvelgiant į tai, kad tik 106 įmonės dalyvaus interviu rugsėjo viduryje. Sujungus 1 ir 2 žingsnių sėkmės rodiklius, gaunamas bendras sėkmės rodiklis 11%, vedantis į 3 veiksmą, ir, atsižvelgiant į tai, kad interviu etapo (3 veiksmas) sėkmės rodikliai istoriškai buvo tarp maždaug 50% 2018–2019 m. Galima daryti prielaidą, kad bendras EIC Accelerator sėkmės rodiklis vėl pasieks 5%. Pastaba: nors 2018–2019 m. sėkmingų pokalbių rodikliai buvo maždaug 50%, 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį ir 2020 m. jie svyravo tarp 30% ir 50%. Dėl didelių biudžetų ir 24 Šveicarijos kandidatų iškritimo (181 TP pakviestųjų) 3 žingsnio sėkmės rodikliai gali siekti 70% ir gauti 7%+ finansavimo rodiklį. Išvada Belieka pažiūrėti, kaip pasisuks faktiniai sėkmės rodikliai 3 veiksme ir kaip būsimi pateikimo formų, oficialaus pasiūlymo šablono ir vertinimų (ypač su žiuri atsiliepimais) pakeitimai paveiks šias ribas. 1 milijardo eurų biudžetas, skirtas tik 2 atkarpoms 2021 m., taip pat yra labai didelis, o tai reiškia, kad ši 2021 m. aukso karštinė gali būti trumpalaikė. Vienas dalykas yra tikras: EIC Accelerator niekada nebuvo toks prieinamas kaip šiandien, nes daugelis puikių projektų turi didesnes galimybes gauti finansavimą. Belieka išsiaiškinti, ar EIC laikosi savo įsipareigojimų ir nerūšiuoja pasiūlymų vienas kitam, bet išlaiko individualizuotą GO & NO-GO metodiką. Jei taip yra, EIC greitintuvas galėtų likti toks pat prieinamas, kaip ir dabar, visoje Horizonto Europoje (2021–2027 m.), nes joks pareiškėjų skaičius ar konkurencija nesutrukdys atskiro projekto sėkmės galimybėms. Nors tai atrodo idealus scenarijus, dar reikia pažiūrėti, ar tai įmanoma. Jei 2 arba 3 žingsnyje GO viršija biudžetą, yra tik trys pasirinkimo galimybės: (1) atmesti GO pareiškėjus dėl diskriminuojančių veiksnių (ty pramonės šakos, sąnaudų, lyties), (2) sudaryti patvirtintų pasiūlymų laukiančiųjų sąrašą. 2 arba 3 (ty prieš pokalbį arba po pokalbio) arba 3) pakeisti grįžtamąjį vertinimą prieš paskelbiant rezultatus, kad kitaip finansuojami pareiškėjai būtų atmesti atgaline data (ty sugriežtinti žiuri vertinimą). Paskutinis dalykas, kurį reikia paminėti, yra tai, kad kai kurios vyriausybinės agentūros yra priverstos visiškai išleisti savo metinį biudžetą, nes tai yra tiesiogiai susiję su joms skirtu kitų metų biudžetu, todėl 2021 m. spalio mėn. nutraukus EIC Accelerator gali atsirasti stebėtinai daug finansuojamų įmonių, jei birželio mėn. ribą neišleidžia turimų 500 mln.

Naujas požiūris į EIC Accelerator projektų kūrimą pagal Europos horizontą (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (buvęs SME Instrument 2 etapas, dotacija ir nuosavas kapitalas) gali būti vertinama kaip visiškai nauja finansavimo programa pagal Europos horizontą (2021–2027). Ji ne tik pakeitė savo dotacijos pasiūlymų pateikimo procesą, bet ir įvertinimą, dėl kurio greičiausiai pasikeis įmonių tipai, atrinkti kaip paramos gavėjai (skaitykite: EIC Accelerator išradimas iš naujo). Šiuo straipsniu siekiama palyginti ankstesnę profesionalių dotacijų rašytojų ir konsultantų darbo eigą su šia naujausia European Innovation Councils (EIC) startuolio ir mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) finansavimo grupės iteracija (skaitykite: AI įrankio apžvalga). Kadangi naujovės visą laiką galvoja ir rašytojams, ir vertintojams, būtinų pakeitimų atlikimas ir prisitaikymas prie naujos ir nenuspėjamos aplinkos yra antras dalykas. Todėl net didelės konsultacinės įmonės jau pritaikė savo darbo eigą ir pradėjo keisti vidinius procesus, kad išlaikytų efektyvumą ir kokybę. Kaip atrodė paraiškos dėl dotacijos rašymas 2020 m. 2020 m. ir programos „Horizontas 2020“ metais (2014–2020 m.) EIC Accelerator (arba tada SME Instrument) paraiškų rašymo procesas buvo gana paprastas. Bendradarbiavimas prasidėtų nuo pradinio susitikimo (KOM), atitinkamų failų perdavimo, o tada rašytojai imtųsi darbo – dažniausiai savarankiškai. Dėl ribotos erdvės ir technologijos gilumo trūkumo, nebuvo jokios priežasties per daug prisidėti iš pačios įmonės, nes pasiūlyme pagrindinis dėmesys buvo skiriamas trumpam, aprašomam techninių segmentų aprašymui. 2021 m. šis požiūris pasikeitė, nes pačios programos struktūra skiriasi. Šiuo straipsniu siekiama pabrėžti, kaip senasis pasiūlymų rašymo būdas dabar pakeičiamas šiuolaikiškesniu ir niuansesniu požiūriu, kuriam reikia daugiau bendradarbiavimo, gilumo ir rafinuotumo. Kodėl senasis požiūris nustojo veikti 1. Reikalavimai tekstui ir ilgis 2020 m. pasiūlymas dėl EIC Accelerator buvo gana ilgas – pagrindinis dokumentas buvo 30 puslapių, tačiau 2021 m. versijoje šis skaičius labai padidėjo. Taip yra dėl gausių, daugiausia 1 000 simbolių teksto laukelių, kuriuos reikia užpildyti visoje programoje, o kai kuriuose segmentuose taip pat yra 5 000 simbolių, 10 000 arba neribotų tarpų. Todėl aprašymai yra daug išsamesni ir dažnai turi būti parengti pačiam pasiūlymui, nes įmonės ne visada naudoja tam tikrus segmentavimo tipus. Pavyzdžiai yra funkcijos ir naudojimo atvejai, technologijų parengties lygio (TRL) etapai, visa prieinama rinka (TAM), aptarnaujama prieinama rinka (SAM), aptarnaujama pasiekiama rinka (SOM) arba technologijos pritaikymo gyvavimo ciklas (TALC). 2. Techninė detalė ir gylis Daugelis 2020 m. skyrių buvo gana paviršutiniški, o rašytojai dėl griežtų apribojimų dažnai stengdavosi skirti daugiau nei 1 DINA4 puslapį technologijos aprašymui, įskaitant vaizdus. Su naujomis funkcijomis ir naudojimo atvejų modeliu galima lengvai nustatyti 10 funkcijų po 7 000 simbolių, o vien technologijos aprašymui suteikiama 70 000 simbolių. Atsižvelgiant į poreikį apibūdinti Laisvę veikti (FTO), šiuo metu turimas žinias, kliūtis ir kiekvienos funkcijos pridėtinę vertę, akivaizdu, kad reikia precedento neturinčio gilumo. Darant prielaidą, kad 140 žodžių 1 000 simbolių ir 750 žodžių sudaro teksto bloką DINA4 puslapyje (naudojant 2020 m. EIC Accelerator paraštes be vaizdų), vien funkcijoms būtų gauta 13 DINA4 puslapių gryno teksto. Palyginus tai su ankstesniu puslapiu, kuriame turėjo būti vaizdai, pakeitimas yra gana drastiškas ir 13 puslapių net neapimtų viso sprendimo aprašymo, nes jis turi būti aprašytas ir kitur. Šio lygio neįmanoma užpildyti be tvirto bendradarbiavimo su vyriausiuoju techniniu pareigūnu (CTO) ir pakankamai tyrimų. Atsižvelgiant į tai, kad visi skyriai, apimantys rinką, finansus, komercinę strategiją ir kt., taip pat padidėjo, akivaizdu, kad 2021 m. EIC Accelerator pasiūlymas, palyginti su 2020 m., lengvai padidėjo keturis kartus. analizės paprastai buvo gana ribotos dėl 2020 m. EIC Accelerator puslapių apribojimų. Dėl dabar išpūsto 2 žingsnio proceso tai labai pasikeitė. Rinkos skyriams ir ypač TALC reikalingas išsamus suskirstymas, kaip bus pasiekti klientai, atsižvelgiant į konkrečius skverbties į rinką lūkesčius. Todėl strategijai reikės planų, kurie viršytų supaprastintas sąvokas, tokias kaip: Mes norime pradėti nuo Europos Sąjungos (ES), o paskui tapti pasauliniu mastu Turime vietinių platintojų, kurie gali mums padėti. Tikimės per 3 metus pasiekti 100 klientų. klientų tinklas Naujajame šablone paraišką pateikusių startuolių ir MVĮ prašoma apibrėžti kiekvieną įsiskverbimo segmentą ir net kiekvienam kiekvienam pateikti pinigų srautus (veiklos, investavimo ir finansavimo), įskaitant laiko juostą ir pelną ir nuostolį (P&L). Ypač P&L, nors naujoji skaičiuoklė dabar supaprastinta, turės papildomai suskirstyti, kad būtų atsižvelgta į TALC pateiktus skaičius, kurie gali apimti 10 ir daugiau metų į ateitį, o P&L paprastai peržiūri tik 5 metus. 4. Kiti skyriai, išskyrus „Go2Market“ ir technines dalis, yra įvairių skaičių ir svarstymų, į kuriuos pareiškėjai turi daugiau įtraukti, nes 2020 m. jie buvo labiau paviršutiniški. Ypač rizikos skyrius, investicijų poreikiai ir konkurentai (ty skausmai ir pelnas) reikalauja stipraus įmonės valdymo komandos indėlio. Kaip struktūrizuoti projektų vystymą 2021 m. Dėl to ankstesnis laisvas požiūris į pasiūlymų rašymą konsultantui yra neįmanomas, tačiau jį pakeičia labiau bendradarbiaujantis požiūris, kai įmonė turi aktyviai dalyvauti diskutuojant apie reikalingą indėlį ir būti pateikta. visos programos struktūrizavimui. Didžiausias pokytis 2021 metais – konsultantų (arba profesionalių rašytojų) ir klientų bendradarbiavimas. Užuot savarankiškai rengę verslo planą, konsultantai turi įtraukti savo klientus į procesą ir, kadangi didinimo vadovų komanda paprastai yra gana užimta, viso proceso metu demonstruoti puikų projekto valdymą. Šie pakeitimai vis dar yra gana nauji, tačiau pagrindiniai patobulinimai, palyginti su senaisiais metodais, gali būti: Keli kvietimai į specialias dalis … Skaityti daugiau

Pažvelgti į naujoves nauju kampu: pakeisti EIC Accelerator pasiūlymų vertinimą (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dotacija ir nuosavas kapitalas) buvo dramatiškai pakeistas nuo dabar jau pasenusio SME Instrument 2 etapo 2019 m. ir po jo bandymo etapo kaip EIC Accelerator bandomasis 2019–2020 m. Naujas paraiškų teikimo procesas, kurį sudaro keli žingsniai, internetinė AI platforma pateikimui ir vaizdo įrašo pristatymas, pakeitė ne tik procesą, bet ir rezultatus (skaitykite: AI įrankio apžvalga). Kadangi vertinimas ir pasiūlymo šablonas pasikeitė kartu su šia naujausia iteracija, akivaizdu, kad tai, kas veikė 2020 m. ir ankstesniuose etapuose, gali būti netaikoma 2021 m. Akivaizdu, kad pasiūlymas atrodo kitaip, pirmenybę teikia iš anksto nustatytai struktūrai, o ne nemokamam verslo planui. pasakojimą ir apibrėžia konkretų planą, kurio turi laikytis visos įmonės. Tačiau veiksnys, kuris gali turėti didžiausią įtaką naujausiems EIC Accelerator pakeitimams, gali būti pats įvertinimas. Atsiribojimas nuo SME Instrument 2 etapo ir EIC Accelerator bandomojo projekto Naujojo EIC Accelerator 1 žingsnio tikslas yra programų kokybės patikrinimas, siekiant nustatyti, ar projektas yra įdomus ES ir ar jis atitinka bendrą riziką, naujoves, komandą ir rinką. kriterijai. Iš pradžių buvo skelbiama, kad tai yra būdas pamėgdžioti senąjį meistriškumo antspaudą*, kuris buvo suteiktas 2020 m. projektams, kurių vertinimo balas buvo bent 13 balų iš 15. Istoriškai nuo 30% iki 50% iš visų pateiktų projektų 2018–2020 m. pasiekė šį lygį. Dabartiniai 1 žingsnio sėkmės rodikliai 60-70% gana gerai atitinka šį slenkstį, nors galima teigti, kad lygiavertis senas balas labiau atitiktų 12,5, o ne visą 13. Vis dėlto 1 veiksmas veikia kaip slenkstis, kuris iš dalies pakeičia senąjį. balų, bet taip pat turi išskirtinai skirtingą dėmesį, kai kalbama apie projekto kokybę. Šį kokybės aspektą galima ištirti atsakant į paprastą klausimą: ar 12,5+ paraiškų pakartotinis pateikimas nuo 2020 m. automatiškai bus sėkmingas 2021 m. 1 veiksme? *Pastaba: naujasis aukščiausios kokybės ženklas dabar suteikiamas tik kai kurioms įmonėms, kurios pasiekia 3 vertinimo proceso etapą, ty pokalbio etapą. 2021 m. meistriškumo ženklas nėra susietas su 1 žingsnio trumpąja paraiška ar bet kokio tipo balais, bet veikia kaip naudinga analogija ankstesnėms finansavimo programos iteracijoms iki 2021 m. Perėjimas nuo 2020 m. į 2021 m.: slenksčiai ir kokybė EIC turi teigė, kad 1 žingsnis yra skirtas „sukelti vertintojų susidomėjimą“, o tai reiškia, kad tai yra labai paviršutiniškas vertinimas, palyginti su net senuoju SME Instrument 1 etapu. 1 žingsnyje yra tik 5 supaprastinti vertinimo kriterijai, o 2020 m. 17 labai išsamių kriterijų. Galima teigti, kad naujausi vertinimo kriterijai, tiesiogiai apibrėžiantys projektų sėkmę, dabar labai palankiai vertina inovacijas, riziką ir rinką, o senieji kriterijai vienodai vertina kiekvieną įmonės ir projekto aspektą. Neįvertinus šio požiūrio naudos ar kompromisų, jis aiškiai įtakoja, kokio tipo projektai bus sėkmingi, ir greičiausiai labai skirsis nuo to, kas buvo pastebėta 2020 m. ir prieš dešimtmetį (skaitykite: Rekomendacijos EICA). Pastebėta keletas įdomių atvejų, kai pareiškėjai kreipėsi dėl EIC Accelerator, o 2020 m. pateiktas pareiškimas, kurio rezultatai buvo žemi (10–11 balų iš didžiausių 15), 2021 m. įveikė 1 veiksmą ir gavo labai teigiamų atsiliepimų. Įdomu tai, kad tokie žemi balai 2020 m. profesionalių rašytojų ar konsultantų akyse dažnai buvo traktuojami kaip prarasta priežastis, nes tai reiškia, kad projektui trūksta sudėtingumo, reikalingo European Innovation Council (EIC) įtikinti, arba startuoliui, arba mažoms ir mažoms. Vidutinė įmonė (SVV) neturi gerai apgalvoto verslo modelio ar finansinio planavimo. Vertinimo kriterijų keitimas Pirmuoju etapu suplanavus tik didžiausią vertintojo susidomėjimą, daugelis projektų, kurių finansavimas 2020 m. nebūtų buvęs svarstomas, net jei Europos Komisija (EK) turėtų perteklinį finansavimą, dabar gali lengvai pereiti pirmąjį etapą. Kaip tai pasikeis 2 veiksme, neaišku, bet galima pasakyti, kad vertinimo kriterijai labai pasikeitė. 2020 m. buvo 17 išsamių kriterijų, apėmusių visą verslo modelį, pradedant subrangos sutartimi partnerių tinkle ir baigiant išsamia klientų baze (skaitykite: Įmonės, kurios neturėtų taikyti). Klausimai buvo labai išsamūs ir aptarti: kodėl klientai pirktų iš jūsų? Ar jūsų verslo modelis gali išplėsti jūsų įmonę? Ar pakanka strateginio komercializavimo plano? Ar išspręstos kokios nors IP ar licencijavimo problemos? Ar produktą lengva naudoti? … Tai buvo pakeista 13 kriterijų 2 veiksme ir tik 5 1 veiksme. Užuot uždavus labai niuansuotus klausimus vertintojams, kurie turi įvertinti visą projektą pakopomis, nauji kriterijai yra supaprastinti ir daugiausia dėmesio skiriama daugeliui tų pačių klausimų. nors ir su mažiau detalių. Įdomu tai, kad naujieji kriterijai neįtraukia lyčių lygybės, platesnės naudos ES ir visuomenės iššūkių. Jie buvo aiškiai nurodyti senuosiuose vertinimo kriterijais, bet dabar jų nėra, nors jie turi būti aprašyti 2 žingsnio paraiškoje. Tikėtina, kad taip yra dėl naujų strateginių iššūkių ir moterų generalinės direktorės kvotos, kuri yra taikoma programoje ir negali būti kartojama atliekant vertinimus. „Eiti“ kriterijai Akivaizdu, kad naujuose vertinimo kriterijais dėmesys skiriamas kitokiam tikslui, pirmenybę teikiant rizikai, rinkai, naujovėms ir komandai su instrukcijomis vertintojams, kad 2 žingsnis turėtų atitikti 4,5–4,5 balo. 5 balai pagal 2020 m. taisykles.** Norėdami dar kartą peržiūrėti anksčiau minėtą anekdotą, paraiška, surinkusi 10,5 balo, kiekvienos skilties balų vidurkis būtų 3,5, o tai reiškia, kad neturėtų būti... Skaityti daugiau

EIC Accelerator vaizdo įrašo (SME Instrument) kūrimo darbo eiga

EIC Accelerator blended financing (buvęs SME Instrument 2 etapas, dotacija ir nuosavas kapitalas) 2021 m. įgijo privalomą vaizdo įrašo pristatymą ir daugelis pareiškėjų nežino, kaip toks vaizdo įrašas turėtų atrodyti ar būti parengtas. Nors oficialūs European Innovation Council (EIC) pasiūlymo šablonai ir gairės nepateikia atsakymo į šį klausimą, šiame straipsnyje siekiama pateikti paprastą darbo eigą, kurią gali naudoti potencialūs pareiškėjai, profesionalūs rašytojai ar konsultantai. Kadangi daugelis mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir pradedančiųjų įmonių turi tam tikrą vaizdo įrašų kūrimo ar redagavimo patirtį dėl socialinės žiniasklaidos platformų, tokių kaip „YouTube“, „Facebook“ ar „Twitter“, šiame straipsnyje nebus naudojami tokie įrankiai kaip „Adobe Spark“ ar „Loom“, kurie naudojami tiesiog įrašymui. garsiakalbis skaidrių demonstracijos viršuje. Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys bus skiriamas vaizdo įrašų pjovimo ir efektų įrankiams, taip pat paprastam darbo procesui, kad visos pagrindinės dalys būtų efektyviai sujungtos. Aptariamą programinę įrangą dažniausiai galima keisti, tačiau dėl jų suderinamumo daugiausia dėmesio skiriame „Adobe Premiere Pro“, „After Effects“ ir „Illustrator“. Pastaba: „YouTube“ yra puikių mokymo programų, skirtų kiekvienam iš šių veiksmų, o šio straipsnio tikslas – pateikti darbo eigos apžvalgą, nenurodant tikslios vaizdo įrašų redagavimo „Adobe CC“ mechanikos. 1. Adobe Premiere Pro (PP) Premiere Pro (PP) naudojama kaip pagrindinis vaizdo įrašų kūrimo prietaisų skydelis ir pjovimo įrankis. Čia viskas paruošiama, surenkama ir baigiama eksportuoti. Svarbiausios užduotys, kurias reikia atlikti: Pastaba: supaprastinta šios programinės įrangos versija yra Adobe Rush pavadinimu. 1.1 Vaizdo įrašo importavimas Kai vaizdo įrašas bus įrašytas, jį reikės importuoti į PP. Reikia atsižvelgti į tai, kad kiekvienas vaizdo įrašas gali turėti skirtingą skiriamąją gebą ir kadrų dažnį, kurie atitinkamoje laiko juostoje atrodys skirtingai. Kaip veikia PP, sukuriama laiko juosta, kuri turi apibrėžtą kadrų dažnį ir skiriamąją gebą. Kadrų dažnis arba kadrai per sekundę (FPS) apibrėžia, kiek kadrų (arba vaizdų) yra kiekvienoje vaizdo įrašo sekundėje. Standartiniai FPS yra 23,976, 24 arba 30. Pirmieji du FPS suteikia daugiau natūralaus judesio susiliejimo, o antrieji (arba didesni FPS) judesio metu atrodo ryškesni. EIC Accelerator vaizdo įrašui pakaks naudoti 23.976 arba 24. Dėl skiriamosios gebos vaizdo įrašas turi būti bent „Full HD“, o tai reiškia, kad matmenys yra 1920 × 1080. Jei prieš importuojant klipus nenurodytas joks FPS arba raiška, seka automatiškai prisitaikys prie pradinių klipo nustatymų, kai tik jis bus įtrauktas į laiko juostą. Patartina jau prieš fotografuojant apsispręsti dėl FPS ir skiriamosios gebos. 1.2 Vaizdo įrašo sinchronizavimas su išoriniu garsu (pasirenkama) Jei vaizdo įrašas buvo įrašytas atskirai nuo garso (ty naudojant išorinį mikrofoną, kuris nebuvo prijungtas prie kameros įrašymo metu), tada garsas turi būti suderintas su vaizdo įrašu. gamyba. Tai yra neprivaloma ir nereikalinga tais atvejais, kai yra sumontuotas ir prijungtas prie fotoaparato šratasvydžio mikrofonas arba naudojamas belaidis kondensacinis mikrofonas. Norint sinchronizuoti išorinius garso įrašus su įtaisytuoju vaizdo įrašo garsu, jie turi būti patalpinti į tą pačią PP laiko juostą ir abu gali būti suderinti su sinchronizavimo funkcija. Paprastai tai veikia gerai, tačiau, ypač trumpesniems klipams, gali tekti rankiniu būdu reguliuoti padėtį. Tam visada patartina vaizdo ir garso įraše turėti orientacinį tašką, kad būtų supaprastintas derinimas. Tai gali būti tiesiog plakant rankomis įrašo pradžioje, kad įtaisytasis mikrofonas ir išorinis mikrofonas gautų tą patį garsą, kuris gali būti naudojamas kaip suderinimo taškas po gamybos. Norėdami užbaigti išorinio garso susiejimą su vaizdo klipu, abu juos galima susieti (nesugrupuoti), kad visas iškirpimas ir perkėlimas visada būtų taikomi garso ir vaizdo įrašams kaip sujungtam vienetui. 1.3 Sutrumpinimas iki 3 minučių Kitas žingsnis po vaizdo įrašo ir laiko juostos paruošimo yra iš viso sutrumpinti iki 3 minučių, o tai reiškia, kad visi vaizdo įrašai turi būti apkarpyti iki to laiko. Tai taip pat yra galimybė jau suplanuoti, kur bus galima įterpti tam tikrus vaizdo klipus, demonstruojančius gaminį, demonstruojant biurą ar susijusias dalis. Sumažinti filmuotą medžiagą yra iššūkis ir pats savaime, tačiau minčių apie šį procesą galima rasti čia: Kodėl EIC Accelerator vaizdo įrašų rengyklė turėtų būti pasiūlymų autorius arba pasakotojas Norint išvengti šio žingsnio sudėtingumo, taip pat galima įrašyti tik tiksliai 3 minutės filmuotos medžiagos, bet tai gali būti sudėtingesnė nei pats pjovimo procesas. 1.4 Filmuotos medžiagos spalvų įvertinimas Paruošus ir apkarpius filmuotą medžiagą, ji turi būti surūšiuota pagal spalvą naudojant Lumetri spalvą ar panašų efektą. Bendras tikslas – kad apšvietimas ir šešėliai atrodytų gerai kontrastingi, o galutiniame vaizdo įraše būtų pakankamai sočiųjų ir subalansuotų odos atspalvių. Kadangi yra daug aukštos kokybės pamokų apie spalvų klasifikavimą, tai čia nebus išsamiai aprašyta. Pastaba: „Adobe Photoshop“ galima naudoti kuriant peržvalgos lenteles (LUT) pagal vaizdo įrašo ekrano kopiją, kurią galima tiesiogiai importuoti į Lumetri spalvą PP viduje. LUT veikia kaip PP vaizdo medžiagos filtras, kuris gali pasinaudoti tik „Photoshop“ sukurtų vaizdo redagavimo funkcijų pranašumais. 2 pastaba: jei keliems klipams reikalingas identiškas spalvų gradavimas, ant atitinkamų klipų galima uždėti „Reguliavimo sluoksnį“. Tada efektas gali būti pritaikytas tik reguliavimo sluoksniui, kuris bus pritaikytas visiems toliau esantiems klipams laiko juostoje. 1.5 Garso patobulinimas Atsižvelgiant į garso šaltinį ir mikrofono nustatymus, paprastai patartina atlikti balso patobulinimą. „YouTube“ yra įvairių mokymo programų ir gairių, tačiau bendrų patobulinimų pavyzdžiai yra šie: Skaityti daugiau

Rasph - EIC Accelerator Consulting
lt_LT