EIC Accelerator March 2024 Results: A Detailed Analysis of Funding Distribution and Success Rates

FIND THE NEWEST RESULTS HERE The EIC Accelerator has recently released its latest cut-off results (europa.eu). The dataset reveals insightful details about the funding distribution, success rates, and geographical spread of the companies that received financial backing. This article delves into the key aspects of the EIC Accelerator, examining the distribution of funding types, the total budget, success rates at different stages of the selection process, and the geographical diversity of the funded companies. Funding Distribution Types of Funding The EIC Accelerator primarily supported companies through a mix of equity and grants: Blended Finance: 65 companies (95.6%) Equity Only: 1 company (1.5%) Grant Only: 2 companies (2.9%) Total: 68 Companies The predominant mode of support was through blended finance, which combines both equity and grant funding. This approach enables companies to benefit from the immediate financial relief of grants while also leveraging equity investment for long-term growth. Budget Allocation The total budget allocated for the EIC Accelerator was €411 million, distributed as follows: Grant Budget: €165 million Equity Budget: €245 million This budget allocation reflects a balanced approach to funding, ensuring that companies receive substantial support through both grants and equity investments. Average Funding Amounts The EIC Accelerator provided varying ticket sizes for grants and equity: Average Ticket Size: €6.04 million Average Grant: €2.46 million Average Equity: €3.71 million These average amounts indicate a strategic allocation of funds designed to provide sufficient capital for companies to scale their operations effectively. Application and Selection Process Key Dates The timeline for the application and selection process was as follows: Grant Application Cutoff Date: March 13th, 2024 Published Results Date: July 15th, 2024 Success Rates The selection process was highly competitive, with a multi-stage evaluation: Step 2: 969 submissions, 347 (35.6%) passed Step 3: 347 interviews, 68 (19.6%) were funded Combined Success Rate for Step 2 & 3: 7% These statistics highlight the rigorous selection process, ensuring that only the most promising and innovative companies received funding. Geographical Distribution The EIC Accelerator funded companies from 17 different countries, showcasing a diverse geographical spread: Germany: 13 companies (19.1%) France: 13 companies (19.1%) Israel: 9 companies (13.2%) Netherlands: 6 companies (8.8%) Spain: 6 companies (8.8%) Finland: 4 companies (5.9%) Sweden: 4 companies (5.9%) Greece: 2 companies (2.9%) Italy: 2 companies (2.9%) Belgium: 2 companies (2.9%) Norway: 1 company (1.5%) Ireland: 1 company (1.5%) Estonia: 1 company (1.5%) Austria: 1 company (1.5%) Denmark: 1 company (1.5%) Croatia: 1 company (1.5%) Portugal: 1 company (1.5%) Germany and France led the list with the highest number of funded companies, each hosting 19.1% of the total funded projects. This was followed by Israel with 13.2%, and the Netherlands and Spain each contributing 8.8%. Conclusion The EIC Accelerator represents a substantial investment in innovation across Europe and Israel, with a total budget of €411 million. The majority of the funding was allocated through blended finance, supporting a diverse range of companies from 17 countries. The competitive selection process underscores the high standards applied to choose the most promising ventures. As the funded companies progress, this initiative is poised to drive significant advancements in their respective fields, fostering growth and development within the European and Israeli innovation ecosystems. The published results, made available on July 15th, 2024, mark the beginning of a new chapter for these 68 companies, supported by a strategic blend of grants and equity investments. All Funded Companies

Vpogled v industrijo zmagovalcev EIC Accelerator v letih 2021–2023

Financiranje EIC Accelerator (nepovratna sredstva in lastniški kapital, z možnostjo blended financing) s strani Evropske komisije (EK) in European Innovation Council (EIC) je namenjeno financiranju zagonskih podjetij ter malih in srednje velikih podjetij (MSP) in dodeljuje do 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev in 15 milijonov evrov lastniškega financiranja na projekt (skupaj 17,5 milijona evrov). Upravičence pogosto podpirajo profesionalni pisci, samostojni podjetniki ali svetovalci, saj je postopek prijave EIC Accelerator zelo zapleten in dolgotrajen. Poleg tega je program na splošno nepregleden in zmeden za večino kandidatov, ki se prvič prijavijo, saj je njegova dokumentacija zelo splošna, medtem ko se statistični podatki in poročila večinoma osredotočajo na nekaj študij primerov in vodilne industrije, namesto da bi predstavili široko sliko. Analiziranje prejemnikov EIC Accelerator ChatEIC, umetna inteligenca po meri, ki temelji na GPT-4, se osredotoča na EIC Accelerator in lahko analizira velike nabore podatkov ter izvleče dragocene informacije, ki lahko prosilcem za EIC Accelerator in oblikovalcem politik pomagajo pridobiti vpogled v vrste podjetij, ki se financirajo. po programu. Ker so vsi upravičenci EIC Accelerator javno objavljeni, je mogoče pridobiti vpoglede v njihove panoge in izdelke. Vsi prijavitelji EIC Accelerator, ki so bili financirani od leta 2021, po priljubljenosti spadajo v naslednje kategorije na visoki ravni: Medicinske naprave Okoljska tehnologija Farmacevtika Biotehnologija Polprevodniška tehnologija Umetna inteligenca Kmetijska tehnologija Zdravstvena tehnologija Vesoljska tehnologija Obnovljiva energija in shranjevanje Kvantno računalništvo Prehranska tehnologija Gradbena tehnologija Tehnologija baterij Avtomobilska tehnologija Kibernetska varnost Čista tehnologija Tehnologija recikliranja Industrijska avtomatizacija Električna vozila Telekomunikacije 3D tiskanje Nanotehnologija Tehnologija čiščenja vode Tekstilna industrija Bolj natančen pristop Seveda pa so ti pregledi industrije na visoki ravni tisto, o čemer smo že večkrat poročali. Zelo pogosto podjetja inovirajo na stičišču obstoječih tehnologij in pogosto jih je nemogoče združiti v eno samo panogo. Tako naslednji seznam predstavlja podrobnejši pristop v zvezi z vsemi financiranimi podjetji EIC Accelerator od leta 2021 in njihovimi panogami: biotehnologija (75 podjetij) medicinski pripomočki (52 podjetij) medicinska tehnologija (22 podjetij) kvantno računalništvo (9 podjetij) polprevodniška tehnologija (8 podjetij) ) Kmetijska tehnologija (7 podjetij) Obnovljivi viri energije (6 podjetij) Okoljska tehnologija (6 podjetij) Farmacevtski izdelki (5 podjetij) Medicinsko slikanje (5 podjetij) HealthTech (5 podjetij) Medicinska diagnostika (5 podjetij) AgriTech (4 podjetja) Umetna inteligenca (4 Podjetja) Biotehnologija/farmacevtika (3 podjetja) Gradbena tehnologija (3 podjetja) Medicinska robotika (3 podjetja) Tehnologija baterij (3 podjetja) Digitalno zdravje (3 podjetja) Avtomobilska tehnologija (3 podjetja) Okoljski nadzor (3 podjetja) Shranjevanje obnovljive energije (3) Podjetja) Vesoljska tehnologija (3 podjetja) Embalažni materiali (2 podjetji) Biomedicinski inženiring (2 podjetji) Zelena tehnologija (2 podjetji) Transportna tehnologija (2 podjetji) Cleantech HVAC (2 podjetji) Kibernetska varnost (2 podjetji) Prehranska tehnologija (2 podjetji) Polprevodniki (2 podjetji) Dodatna proizvodnja (2 podjetji) Onkologija Biotehnologija (2 podjetji) Tehnologija čiste energije (2 podjetji) Tekstilna tehnologija (2 podjetji) Pomožna tehnologija (2 podjetji) Telekomunikacije (2 podjetji) Tehnologija recikliranja (2 podjetji) Biotehnologija AI (2 Podjetja) Medicinsko slikanje AI (2 podjetji) Shranjevanje energije (2 podjetji) Tehnologija ribogojstva (2 podjetji) Razširjena resničnost (2 podjetji) Aerospace Engineering (1 podjetje) Analitični instrumenti (1 podjetje) AgriTech/BioTech (1 podjetje) Photonics (1 podjetje) ) Onkologija Biotehnologija (1 podjetje) Polnjenje električnih vozil (1 podjetje) Dermatološka diagnostika (1 podjetje) Biotehnologija Barvila (1 podjetje) Tehnologija materialov (1 podjetje) LiFi Aerospace Communication (1 podjetje) Slikanje z umetno inteligenco (1 podjetje) Vesoljska tehnologija (1 Podjetje) Shranjevanje zelene energije (1 podjetje) Biomedicinsko slikanje (1 podjetje) Biorazgradljivi materiali (1 podjetje) Optimizacija transporta (1 podjetje) Spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih (1 podjetje) Računalniški vid (1 podjetje) Zdravstvena tehnologija (1 podjetje) Sportstech ali Wearable Tehnologija (1 podjetje) Brezžično polnjenje (1 podjetje) Bioinformatika SaaS (1 podjetje) Tehnologija sintetičnega govora (1 podjetje) FoodTech / AgriTech (1 podjetje) Onkološka terapija (1 podjetje) Termo-akustične toplotne črpalke (1 podjetje) Medtech Robotics (1 Podjetje) Ribogojstvo (1 podjetje) Trajnostna pomorska tehnologija (1 podjetje) Filter za sevanje (1 podjetje) Kmetijska biotehnologija (1 podjetje) EdTech (izobraževalna tehnologija) (1 podjetje) AgriTech AI (1 podjetje) Trajnostno pakiranje (1 podjetje) Power Electronics ( 1 podjetje) Ortopedija Biotehnologija (1 podjetje) Zelena gradbena orodja (1 podjetje) Vesoljska varnost (1 podjetje) Fotonska tehnologija (1 podjetje) Letalska in vesoljska proizvodnja (1 podjetje) Izolacijski materiali (1 podjetje) Tehnologija plinske analize (1 podjetje) Biotehnologija ali medicina Naprave (1 podjetje) Platforma za igralne vsebine (1 podjetje) Dodatki na biološki osnovi (1 podjetje) Farmacevtska tehnologija (1 podjetje) Pomorska tehnologija (1 podjetje) Električna vozila (1 podjetje) Glasbena tehnologija (1 podjetje) Biotehnologija/farmacevtska industrija (1 Podjetje) Industrijska avtomatizacija (1 podjetje) Termodinamika/hladilne tehnologije (1 podjetje) Internet stvari (IoT) (1 podjetje) Tehnologija navigacije z droni (1 podjetje) Distribucija digitalnih medijev (1 podjetje) Biocontrol Production (1 podjetje) Biotehnološka programska oprema (1 Podjetje) Tehnologija eksoskeleta (1 podjetje) Energetska tehnologija (1 podjetje) Upravljanje z energijo (1 podjetje) Kvantne komunikacije (1 podjetje) Analitični instrumenti (1 podjetje) Mobilno omrežje (1 podjetje) Termodinamika (1 podjetje) Proizvodnja obutve (1 podjetje) Foodtech (1 podjetje) Finančna tehnologija (FinTech) (1 podjetje) Medicinska oprema (1 podjetje) Optično meroslovje (1 podjetje) Rudarska tehnologija (1 podjetje) Letalska tehnologija (1 podjetje) Ravnanje z odpadki (1 podjetje) Recikliranje tekstila (1 podjetje) Avtomobilska industrija Senzorji (1 podjetje) Vesoljska logistika (1 podjetje) Logistična tehnologija (1 podjetje) Tehnologija biogoriv (1 podjetje) Jedrska energija (1 podjetje) Podnebna tehnologija (1 podjetje) Farmacevtska biotehnologija (1 podjetje) Sončna energija (1 podjetje) Baterijski materiali ( 1 podjetje) Zobozdravstvena tehnologija (1 podjetje) Semiconductor IP (1 podjetje) HVAC rešitve (1 podjetje) Geoprostorska analitika (1 podjetje) Analiza podnebnih podatkov (1 podjetje) Mikotehnologija (1 podjetje) Prenos električne energije (1 podjetje) Analitika baterij (1 podjetje) ) Tehnologija e-trgovine (1 podjetje) Analitična tehnologija (1 podjetje) Biotehnološki senzor (1 podjetje) Personalizirana medicina (1 podjetje) Galvanska obdelava (1 podjetje) Ortopedski pripomočki (1 podjetje) Vinogradniška tehnologija (1 podjetje) Geotehnični inženiring (1 podjetje) Industrija fotonike (1 podjetje) Brezžične komunikacije (1 podjetje) Biotehnološka proizvodnja (1 podjetje) Živinoreja (1 podjetje) Robotska konstrukcija (1 podjetje) Celično kmetijstvo (1 podjetje) Ohranjanje morja (1 podjetje) Kmetijska biotehnologija (1 podjetje) AgriTech/ Biotehnologija (1 podjetje) Prediktivno vzdrževanje (1 podjetje) Zelena embalaža (1 podjetje) Ocean Acoustics (1 podjetje) Tehnologija dobavne verige (1 podjetje) Biotehnologija ali Agribiotech (1 podjetje) Zelena tehnologija (1 podjetje) Gradbeni materiali (1 podjetje) Napredno Tehnologija senzorjev (1 podjetje) Vizualna pomoč AI (1 podjetje) Tehnologija gojenja žuželk (1 podjetje) Proizvodnja fotovoltaike (1 podjetje) Proizvodnja shranjevanja energije (1 podjetje) Avdio tehnologija (1 podjetje) Čiščenje vode (1 podjetje) Recikliranje elektronike (1 podjetje) ) Nosljiva tehnologija (1 podjetje) Optoelektronika … Preberi več

Predstavljamo ChatEIC: AI kopilot za aplikacije EIC Accelerator

Predstavljajte si, da bi lahko preprosto ustvarili celotno aplikacijo EIC Accelerator na podlagi ene same datoteke podjetja in nekaj pozivov. ChatEIC, umetna inteligenca po meri, ki temelji na GPT-4, lahko naredi točno to. Moduli EIC Accelerator Program usposabljanja EIC Accelerator uporablja pristop, ki temelji na modulih, za odobritev pisanja, kjer so določeni razdelki združeni v module za olajšanje procesa učenja in pisanja. Z uporabo enakega pristopa za poučevanje podjetij, kako napisati vlogo za nepovratna sredstva in se prijaviti za EIC Accelerator, se lahko ChatEIC nauči, kako mora biti vsak razdelek strukturiran, in lahko svoje znanje preprosto uporabi v katerem koli podjetju. V tem scenariju mora uporabnik zagotoviti le minimalen vnos, če sploh. V idealnem primeru mora uporabnik naložiti le paket za vlagatelje ali dolgi paket in ChatEIC ga bo prevzel od tam. Študija primera: Ustvarjanje odsekov predlogov Kot primer lahko uporabimo javno dostopne podatke, kot je paket za vlagatelje, ki ga javno trguje podjetje za sintetično biologijo Ginkgo Bioworks. Čeprav ta paket nikakor ni popoln, vsebuje 66 strani dragocenih informacij in, kar je najpomembnejše, opisuje projekt DeepTech, ki je zelo usklajen z EIC Accelerator. Čeprav je podjetje Ginkgo Bioworks ameriško podjetje, je odlična študija primera za preizkušanje zmožnosti razdelkov predlogov nepovratnih sredstev, ustvarjenih z umetno inteligenco, saj je glavni standard uspešnosti za vsakega pisca nepovratnih sredstev umetne inteligence minimalen vnos. Uporaba generatorja besedila z umetno inteligenco je uporabna le, če zmanjša delovno obremenitev, zaradi česar je nujno minimalno hitro delo. Zdaj pa poglejmo, kako dobro se bo ChatEIC obnesel s svojim splošnim znanjem o pisanju predlogov EIC Accelerator. Velik izziv je spremeniti splošno znanje v specializirano znanje, saj so vsako podjetje, trg in industrija drugačni. Torej, ali lahko ChatEIC ustvari specializirane razdelke ali bo na koncu postal splošen? Primer: trg, povzetek in tveganja Opomba: Moduli vsebujejo vnaprej določen kontekst, ki ga bo ChatEIC prepoznal in uporabil za pisanje za ta projekt. ChatEIC ni treba opomniti, kaj pomeni posamezen modul, saj jih pozna na pamet in mora samo slišati številko. V tem primeru prvi poziv za vnos vsebuje samo Ginkgo Bioworks Investor Deck kot prilogo PDF. Naslednji pogovor v klepetu predstavlja celoten pogovor, pozive in informacije, izmenjane z ChatEIC, brez kakršnih koli urejanj ali izpustov. ChatEIC nima predhodnega znanja o vlogah za nepovratna sredstva za Ginkgo Bioworks ali specializiranega znanja o podjetjih za sintezno biologijo zunaj baze GPT-4. Vnos: Napišite modul 56 (Ginkgo.PDF priložen) ChatEIC: Po pregledu predloženega dokumenta nisem našel posebnih informacij v zvezi z velikostjo in rastjo trga (modul 56) za ginko. Vendar pa lahko glede na naravo Ginkgovega dela in industrije pripravim osnutek splošnega modula 56 za vaš pregled. Modul 56: Velikost in rast trga Velikost trga in sestavljena letna stopnja rasti (CAGR) Ginkgo deluje v hitro razvijajočem se sektorju biotehnologije, ki se osredotoča na celično programiranje in bioinženiring. Celotni naslovljivi trg (TAM) za svetovno biotehnološko industrijo je ocenjen na več kot XX milijard EUR, ki ga poganja vse večje povpraševanje po inovativnih rešitvah zdravstvenega varstva, trajnostnih kmetijskih praksah in novih bioloških izdelkih. Serviceable Addressable Market (SAM) Znotraj tega širokega trga lahko Ginkgov SAM segmentiramo na specializirana področja, kot so sintetična biologija, genomski inženiring in biološka varnost, v skupni vrednosti približno XX milijard EUR. Za ta segment je značilna močna pot rasti zaradi tehnološkega napredka in vse večjega sprejemanja bioinženirskih rešitev v različnih panogah. Serviceable Obtainable Market (SOM) Ginkgov SOM je glede na trenutno ponudbo izdelkov in storitev predviden v razponu od XX do XX milijonov €. Podjetje je glede na svojo inovativno platformo, strateška partnerstva in napredne zmogljivosti pri programiranju celic v dobrem položaju, da zavzame pomemben del tega trga. Tržni trendi in obeti za prihodnost Trg je priča pomembnemu premiku k trajnostnim in okolju prijaznim rešitvam, kjer je Ginkgovo strokovno znanje in izkušnje na področju bioinženiringa zelo pomembno. Prihajajoče zakonodajne spremembe, povečane naložbe v biotehnološke raziskave ter vse večja osredotočenost na prilagojeno medicino in trajnostne prakse bodo verjetno še naprej spodbujali rast trga. Sposobnost Ginkga za prilagajanje in inovacije ga daje v ugoden položaj za izkoriščanje teh trendov za trajno rast. Ta modul je splošen prikaz, ki temelji na tipičnem tržnem okolju za podjetja, kot je Ginkgo. Za natančnejši in podrobnejši modul so potrebni specifični tržni podatki in projekcije rasti v zvezi z izdelki in storitvami podjetja Ginkgo. Ali imate dodatne informacije ali posebne podatkovne točke, ki bi jih radi vključili v ta modul? Vhod: Uporabite Bing za iskanje tržnih poročil za SAM in SOM ter v širšem prostoru sintetične biologije. ChatEIC: Na podlagi hitrega iskanja sem odkril naslednje. Iskanje specifičnih tržnih poročil o Serviceable Addressable Market (SAM) in Serviceable Obtainable Market (SOM) v prostoru sintetične biologije za leto 2024 ni dalo natančnih rezultatov. Razpoložljive informacije pokrivajo predvsem celoten trg sintetične biologije. Ugotovil sem naslednje: Velikost trga sintetične biologije je leta 2024 ocenjena na 79,39 milijarde USD in naj bi do leta 2029 dosegla 145,49 milijarde USD, pri čemer bi v predvidenem obdobju (2024–2029) rasla s CAGR 12,88%.[ ref] Po drugem poročilu je bil trg sintetične biologije leta 2022 ocenjen na 13,1 milijarde USD in naj bi se širil s precejšnjo stopnjo rasti.[ref] Drug vir omenja, da je bila velikost svetovnega trga sintetične biologije ocenjena na USD 13,09 milijarde leta 2022 in naj bi se od leta 2023 do 2030 razširil na CAGR 18,97% [ref] Še eno poročilo podpira oceno velikosti trga sintetične biologije na 79,39 milijarde USD leta 2024, z napovedjo rasti do 145,49 milijarde USD do leta 2029​​.[ref] Nazadnje je druga študija ocenila trg sintetične biologije na 9,4 milijarde USD leta 2022 in pričakovala, da bo do leta 2029 dosegel 47,4 milijarde USD, s CAGR 26% v obdobju napovedi 2023–2029​. [ref] Te ugotovitve zagotavljajo širok pregled velikosti trga in stopnje rasti v sektorju sintetične biologije. Za natančnejšo oceno SAM in SOM za ginko … Preberi več

Težava vrednotenja EIC Accelerator leta 2022

Leta 2021 je EIC Accelerator blended financing (prej SME Instrument 2. faza, nepovratna sredstva in lastniški kapital) zaključil svoje prvo leto v okviru novega prijavnega okvira (beri: prijavni postopek). Z dvema presekoma v letu 2021 (junij in oktober) je predstavil strmo krivuljo učenja za mala in srednje velika podjetja (MSP), profesionalne pisce in European Innovation Council (EIC). Uveden je bil nov spletni postopek za prijave EIC Accelerator, ki se je nenehno izboljševal vzporedno s prvimi oddajami nepovratnih sredstev, ki so predstavljale edinstvene izzive za način komuniciranja EIC in svetovalcev s potencialnimi prijavitelji. Roki so bili premaknjeni, razkrite informacije so bile zanesljivejše od uradnih sporočil za javnost EIC, komentarji ocenjevalcev pa so povzročili nekaj polemik. Medtem ko je večja preglednost na splošno pozitiven korak, zlasti za javno institucijo, ki se financira iz davkov državljanov, se lahko izjalovi, če razkrije pomembne nedoslednosti. Namen tega članka je raziskati nekatere od teh nedoslednosti. Koraki za prijavo European Innovation Council in Izvajalska agencija za MSP (EISMEA), Evropska komisija (EK) in EIC so pripravili nov postopek prijave, ki vključuje 3 različne korake (opomba: ti niso povezani s fazami leta 2020). Ta novi postopek je v veliki meri odvisen od uporabe spletnega obrazca za oddajo in je postopoma opustil večino oblik zapisa PDF/Dokument, ki so jih prosilci uporabljali pred letom 2021. Če povzamemo, so trenutni koraki: 1. korak: mini aplikacija (besedilo , video, predstavitev). Vsaj 2 od 4 ocenjevalcev morata odobriti prijavo za uspeh. 2. korak: Dolga vloga (besedilo, podporni dokumenti, predstavitev). Vsaj 3 od 3 ocenjevalcev morajo odobriti prijavo za uspeh. 3. korak: razgovor na daljavo ali osebno. Za uspeh morajo vsi člani žirije odobriti prijavo. Startupi morajo uspešno opraviti vse tri korake v določenem vrstnem redu, da prejmejo financiranje EIC Accelerator. Vsak poskus, uspešen ali neuspešen, bo prav tako deležen podrobnih komentarjev ocenjevalcev ali članov žirije. Opomba: S hitrim programom, ki ga izvaja EIC, lahko nekatera podjetja preskočijo določene korake, če so izpolnjeni ustrezni pogoji. Korak 1 Prvi korak je zasnovan tako, da vzbudi zanimanje ocenjevalca, kot je navedel EIC. Je zelo kratka različica poslovnega načrta in ne vsebuje podrobnih informacij o financah, načrtovanih delovnih paketih ali drugih kritičnih delih inovacijskega projekta. Celo predstavitev je zmanjšana na dokument z 10 diapozitivi, ki ga bodo prebrali in ne dejansko predstavili. Prag uspešnosti 1. koraka je zelo enostavno preseči, saj morata samo 2 od 4 oddaljenih ocenjevalcev zagotoviti ugodno oceno, ki bo prijavitelju omogočila prehod na 2. korak (glejte stopnje uspešnosti). 2. korak 2. korak je zelo poglobljena predstavitev predlaganega inovacijskega projekta, saj zahteva izdelavo poslovnega načrta, ki je skoraj izključno sestavljen iz besedila, zagotavlja zelo malo vizualnih podatkov in zahteva od MSP, ki se prijavljajo, da odgovorijo na mnoga podrobna vprašanja. Ti vključujejo vrednostno verigo, opise izdelkov, tehnično ozadje, tržne analize, komercialne strategije in številne druge podrobnosti. Ta korak se je izkazal za najbolj selektivnega in tudi najbolj delovno intenzivnega koraka EIC Accelerator. 3. korak 3. korak je intervju na daljavo ali osebni razgovor, ki obsega 10-minutno predstavitev in 35-minutno sejo vprašanj in odgovorov. Razgovor bo temeljil na oddani vlogi za korak 2 in predstavitvi, vendar žiranti morda ne bodo natančno seznanjeni z vso ponujeno vsebino. Linearno napredovanje med koraki Medtem ko je novi postopek za aplikacije EIC Accelerator videti in deluje sodobno, je dodal novo plast težav, ki je medsebojno povezana z njegovo 3-stopenjsko strukturo. Pri ustvarjanju postopka prijave, ki več mesecev pregleduje podjetja, je pomembno zagotoviti, da vsak korak ocenjevanja predstavlja linearno napredovanje glede na predhodnika. Če sta oceni 1. in 2. koraka preveč različni, bo to neizogibno privedlo do izgubljenega truda tako za vlagatelje kot za recenzente. Da bi bil pregleden glede tega dejstva, bi moral EIC objaviti podatke o nadzoru kakovosti, kjer so rezultati vseh treh korakov, če so na voljo za vsakega prijavitelja, povezani, da se ugotovi, ali je bil oddelek dosledno ocenjen v več korakih. Če vsi ocenjevalci odobrijo zelo podroben poslovni model v 2. koraku, vendar člani žirije soglasno dvomijo o njegovi kakovosti v 3. koraku, bi bil postopek napačen. Na podlagi prvih prijav leta 2021 je jasno, da imajo trije koraki različne stopnje globine, različno osredotočenost in uporabljajo različne skupine ocenjevalcev, kar samo po sebi vodi do znatnih omejitev. Posledično proces ni povsem linearen. Konflikti med ocenjevanji Linearni prijavni postopek bi pokazal, da se projekt z odlično oceno v 1. koraku dobro obnese v 2. koraku. Projekt, ki je predstavil na desetine strani o komercialni strategiji in je prejel popolno oceno s strani ocenjevalcev v 2. koraku, ne bi smel imeti ta pregled obrniti v 3. koraku. Medtem ko je razlika v količini med 1. in 2. korakom pomembna in lahko povzroči premike v zaznani kakovosti, mora biti razlika med 2. in 3. korakom majhna. V linearnem procesu nikoli ne bi smelo priti do primera, ko bi bil prihodkovni model v 2. koraku popolnoma ocenjen, da bi bil v 3. koraku zavrnjen s slabimi ocenami. Toda takšni primeri se pogosto pojavljajo, saj bo v 3. koraku zavrnjenih približno 50% prosilcev. pri čemer so glavni razlogi komercialni vidiki. Če se projekt med obema korakoma ni spremenil, kako je potem mogoče, da ocenjevalci 2. koraka projekt ocenijo tako drugače kot žirija 3. koraka? Aplikacija Step 2 predstavlja izjemno raven podrobnosti v primerjavi s prejšnjimi leti, zato bi bilo pomanjkanje vsebine slab razlog za neskladje. Prav tako je malo verjetno, da bo vlagatelj namerno predložil napačne podatke ali ravnal goljufivo. Kako je mogoče razložiti tak rezultat? Žiranti EIC … Preberi več

Stopnje pripravljenosti za nove tehnologije (TRL) za 2021 EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (prej 2. faza SME Instrument, nepovratna sredstva in lastniški kapital) je leta 2021 naredil pomembne spremembe in je uspešno prestal svoj prvi cikel predložitve in odobritve za nove upravičence (beri: Ponovno izumljanje EIC Accelerator). Od več kot 1500 startupov ter malih in srednjih podjetij (MSP), ki so se prijavila od aprila 2021 (beri: Pregled orodij AI), jih je bilo zdaj izbranih 65 za financiranje, saj so uspešno opravili 1. korak (kratka prijava + videoposnetek). , 2. korak (dolga prijava) in 3. korak (osebni intervju tipa VC). Stopnje pripravljenosti na tehnologijo (TRL) v letu 2021 Čeprav je bilo narejenih veliko sprememb, je ena od sprememb, ki je najbolj pomembna za potencialne kandidate, strokovne pisce in svetovalce, stopnja pripravljenosti na tehnologijo (TRL). Analizo prejšnjih iteracij TRL-jev lahko najdete tukaj: Stopnje pripravljenosti na tehnologijo (TRL) za EIC Accelerator (SME Instrument) Kako EIC Accelerator financira ravni pripravljenosti na tehnologijo (TRL) (SME Instrument) Od leta 2021 so njihove nove definicije naslednje: Osnovno Raziskava: Upoštevana osnovna načela Oblikovanje tehnologije: Oblikovan tehnološki koncept Validacija potreb: Eksperimentalni dokaz koncepta Prototip majhnega obsega: Tehnologija potrjena v laboratoriju Prototip velikega obsega: Tehnologija potrjena v ustreznem okolju (industrijsko relevantno okolje v primeru ključnih omogočitvenih tehnologij) Prototipni sistem: Tehnologija, prikazana v ustreznem okolju (industrijsko relevantno okolje v primeru ključnih omogočitvenih tehnologij) Predstavitveni sistem: Predstavitev prototipa sistema v operativnem okolju Prvi komercialni sistem: Sistem popoln in kvalificiran Popolna komercialna uporaba: Dejanski sistem, dokazan v operativnem okolju (konkurenčna proizvodnja v primeru ključnih omogočitvenih tehnologij; ali v vesolju) Začetni TRL za EIC Accelerator Za EIC Accelerator je priporočljivo začeti s TRL 5 ali 6, saj je to na splošno raven prototipa, ki upravičuje nadaljnje financiranje nepovratnih sredstev in kasnejše kapitalske naložbe za povečanje operacij. Ker EIC Accelerator dovoljuje tudi aplikacije samo za kapital, je zgornja meja začetne točke aplikacije EIC TRL8. Posebna pravila za ta proces so opisana v delovnem programu, ki sta ga objavila Evropska komisija in EIC: EIC Accelerator podpira poznejše stopnje tehnološkega razvoja in tudi povečanje. Tehnološka komponenta vaše inovacije mora biti zato preizkušena in potrjena v laboratoriju ali drugem ustreznem okolju (npr. vsaj stopnja pripravljenosti na tehnologijo 5/6 ali višja). Ta izvleček označuje izhodišče za tehnologije, financirane v okviru EIC Accelerator. Vse inovacije morajo doseči vsaj TRL5. Razlike med lastniškim in nepovratnim financiranjem Do 2,5 milijona EUR komponenta nepovratnih sredstev za razvoj in validacijo tehnologije (TRL 5/6 do 8); 0,5 – 15 mio EUR naložbena komponenta za povečanje in druge aktivnosti. To pomeni, da je komponenta donacije strogo usmerjena na vse dejavnosti, ki se končajo na TRL8 ali nižje. Lastniška komponenta nima nobenih omejitev in se lahko uporablja za celoten življenjski cikel od TRL5 do TRL9. Zahtevate lahko samo komponento nepovratnih sredstev ali najprej nepovratna sredstva (tj. največ 2,5 milijona EUR za pokritje TRL 5/6 do 8 in brez zahteve za naložbeno komponento za TRL 9), če še niste prejeli podpore EIC Accelerator samo za nepovratna sredstva. Če se zaprosi samo za nepovratna sredstva (in brez lastniškega kapitala), bo konec projekta TRL8, kar zadeva EIC. Vlagatelji morajo vključiti dodatne utemeljitve o tem, kako se doseže TRL9. Če predlog prejme GO in je priporočen za financiranje, lahko žirija priporoči znižanje zneska nepovratnih sredstev, če so odkrite dejavnosti nad TRL 8. Pravilo TRL8 za financiranje nepovratnih sredstev se strogo izvaja, zato se noben prijavitelj ne bi smel truditi zaobiti tega (tj. s poskusom za financiranje dejavnosti TRL9 z nepovratnimi sredstvi). [Lastniški kapital] je namenjen financiranju uvajanja in povečanja trga, vendar se lahko uporablja tudi za druge namene (vključno s sofinanciranjem ali celo popolnim financiranjem inovacijskih dejavnosti) Jasno je navedeno, da se lastniško financiranje EIC Accelerator uporablja tudi za dejavnosti med TRL5 in TRL8 (inovacijske dejavnosti). Povzetek Skratka, ustrezna sredstva, ki jih zagotovi EIC za projekt EIC Accelerator, so ločena na: lastniški kapital (iz sklada EIC): financiranje dejavnosti TRL5 do TRL9; nepovratna sredstva (s strani Evropske komisije): financiranje dejavnosti TRL5 do TRL8. Pri prijavi za financiranje , je mogoče zahtevati tako nepovratna sredstva kot lastniški kapital (tj. blended financing), obe pa nista obvezni, saj lahko prijavitelj zahteva tudi eno brez drugega (tj. samo lastniški kapital, samo nepovratna sredstva ali najprej nepovratna sredstva).

O najemu svetovalca ali pisca nepovratnih sredstev za 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (prej SME Instrument 2. faza, nepovratna sredstva in lastniški kapital) je leta 2021 uvedel novo stopnjo v prijavnem procesu, ki deluje kot mini predlog, imenovan 1. korak (beri: Ponovno izumljanje EIC Accelerator). Vključuje gradiva, kot so pisna vloga za nepovratna sredstva, video predstavitev in predstavitev, ki jih je treba predložiti platformi AI European Innovation Councils (EIC) (beri: AI Tool Review). S to spremembo ima EIC Accelerator zdaj tri korake, ki jih je treba opraviti, in sicer 1. korak (kratka prijava), 2. korak (celotna prijava) in 3. korak (osebni razgovor) (beri: Priporočila za EICA), vendar veliko startupi ter mala in srednja podjetja (MSP) niso prepričani, kaj ti koraki pomenijo ter kakšni roki in časovnice so z njimi povezani. Kot kratek vodnik se prijavitelji lahko sklicujejo na naslednje opombe: 1. korak je kratka prijava, ki jo je mogoče pripraviti v manj kot 30 dneh in jo je mogoče oddati kadar koli brez določenega roka (beri: Pitch Video Workflow) 2. korak je zelo dolga vloga, ki jo je mogoče predložiti le, če (i) je bil odobren 1. korak in (ii) je EIC objavil določen rok. V letu 2021 sta bila dva preseka, in sicer junijski in oktobrski. Najmanjši čas za pripravo vloge za korak 2 bi moral biti 60 dni, vendar je priporočljivo več. 3. korak je osebni razgovor, ki uporablja predloge, predložene v 2. koraku. Na voljo je samo projektom, ki so bili odobreni v 2. koraku, datumi za ta korak pa so določeni takoj po ocenjevanju 2. koraka. sproščeno (tj. teden igranja). Priprave na ta korak lahko izvedemo v 14 dneh. Kaj razviti sam in kaj oddati zunanjemu izvajalcu. Ni splošnega pravila o tem, kdaj je treba najeti svetovalca ali profesionalnega pisca in ali ga sploh potrebujemo. Uradne predloge predlogov, program dela in smernice (tj. za sklad EIC in orodje AI) so javno dostopni, kar pomeni, da se lahko vsako podjetje tehnično prijavi samo. Upoštevati je treba razpoložljiva sredstva in čas pisanja nepovratnih sredstev. Za 1. korak je napor sorazmerno majhen: Prednosti razvoja 1. koraka v lastni režiji 1. korak zahteva sorazmerno malo časa. 1. korak je razmeroma enostaven za razvoj. Ni denarja zaman, če projekt ni primeren za EIC Accelerator (tj. nekaj svetovalci bodo vključili primere z nizkim uspehom) Popoln nadzor nad izidom Prednosti najema svetovalca Svetovalec lahko oblikuje projekt in ga naredi bolj vplivnega ter se izogne rdečim zastavicam. Sodelovanje v 1. koraku bo poenostavilo postopek 2. koraka Optimizira avtomatizirano točkovanje na platformi umetne inteligence, ki temelji na izkušnjah Prihranek časa Tesen stik z EIC za pripravljenost na nepričakovane spremembe Svetovalci bodo ponovno oddali predlog, če bo zavrnjen, zavrnjen projekt pa bo imel težave pri najemanju svetovalca Slabosti vsakega pristopa so obratne od drug drugega, kar pomeni, da je prednost najema svetovalca slaba stran same priprave prijave. Za 2. korak bi bila primerjava naslednja: Opomba: Primerjava za 2. korak predpostavlja, da so se prijavitelji sami uspešno prijavili za 1. korak in razmišljajo o najemu partnerja za 2. korak. Prednosti razvojnega koraka 2. Interni prihranki pri stroških. Popoln nadzor nad izidom. Prednosti najema svetovalca. Svetovalec lahko oblikuje projekt in ga naredi bolj vplivnega ter se izogne rdečim zastavam. Organiziranje razvoja projekta in sodelovanje med vodstveno ekipo, da se doseže rok Prihranek časa Tesen stik z EIC za pripravljenost na nepričakovane spremembe Poleg zgoraj navedenih splošnih kompromisov pri najemanju svetovalca je treba upoštevati vrsto premislekov. Ena od teh je način, na katerega podjetja ocenjujejo lastne sposobnosti in način, kako ocenjujejo svoj opravljen trud. Ni nenavadno, da svetovalca kontaktira stranka, ki se želi sama prijaviti na 1. korak, medtem ko mimogrede omeni, da ima oceno B ali C v vseh segmentih orodij AI, čeprav je projekt visoko kvalificiran za EIC Accelerator. Samo zato, ker je 1. korak razmeroma enostaven za pripravo, še ne pomeni, da gre za nizko sadje. V pripravo aplikacije je treba vložiti precej truda, ne glede na njeno preprostost. Da, EIC želi prosilcem olajšati prijavo in se želi izogniti temu, da bi zapravljali čas z dolgo prijavo, če ni možnosti, da bi uspeli. A to ne pomeni, da bodo ocenjevalci dobili projekt z minimalnim vložkom ali branjem med vrsticami. Podjetja, ki so zelo zaposlena, pogosto mislijo, da bo dovolj dobra priprava hitre prijave, vendar to ne velja za nepovratna sredstva EIC. Podjetje mora biti pripravljeno, da se z aplikacijo potrudi in izpolni vsako rubriko z največjo mero pozornosti in truda. Zaključek Najboljši način za odgovor na vprašanje, kdaj je treba najeti svetovalca, bi bil, da se najprej odločimo, ali je interna priprava predloga sploh možna (tj. razpoložljivost časa, usposobljeno osebje). Drugič, podjetje naj se pogovori s svetovalci, da ugotovi, ali ima projekt ustrezne možnosti za uspeh (tj. priporočljivo je več mnenj, saj nekateri svetovalci niso dovolj selektivni). Tretjič, podjetje mora pretehtati kompromise internega pisanja predlogov, ki so intenzivne časovne zahteve, zlasti za 2. korak, pa tudi delovna obremenitev vodstvene ekipe, ki bi ji morda bolje svetovali, da se osredotoči na poslovno pomembne naloge namesto na pisanje.

Izbira ključne besede in ocenjevalca za aplikacije EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (prej SME Instrument faza 2, nepovratna sredstva in lastniški kapital) omogoča vsem prijavljenim novoustanovljenim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem (MSP), da dodajo ključne besede v platformo, ki se bo uporabljala za izbiro strokovnih ocenjevalcev (beri: AI Tool Review). V preteklosti je bila ta funkcija funkcija črne skrinjice, saj profesionalni pisci in svetovalci niso vedeli, kako bi različni ocenjevalci ocenili aplikacijo ali ali je sploh kaj spremenila (beri: Ponovno izumljanje EIC Accelerator). Skupni pristop je bil izbrati najustreznejše ključne besede, ki odražajo projekt (tj. baterijska tehnologija, strojno učenje, biomasa) in upati na najboljše. Čeprav je to še vedno preizkušen način, ki mu je treba slediti, ta članek predstavlja mnenje o tem, kako bi lahko izbrali ključne besede, da bi povečali možnosti za uspeh oddaje. Skupina ocenjevalcev in ključne besede Skupna skupina ocenjevalcev vsebuje na tisoče strokovnjakov, ki bodo izbrani na podlagi razpoložljivosti in, kar je pomembno, ključnih besed, vnesenih v platformo. Te ključne besede so izbrane s spustnega seznama, medtem ko več nadrejenih ključnih besed vsebuje več podrejenih ključnih besed, medtem ko so za projekt izbrani skupno 3 pari nadrejenih in podrejenih ključnih besed v določenem vrstnem redu. Poleg tega je mogoče dodati brezplačne ključne besede, ki dopolnjujejo začetni izbor ključnih besed. Pri izbiri ključnih besed je običajno na voljo več možnosti, saj lahko zagon z AI-baterijo vodi z energijo, ki ji sledi baterija in nato strojno učenje, ali pa lahko obrne ta vrstni red. Kaj pa, če je trg zlasti PropTech ali nepremičnine, saj projekt zagotavlja rešitve za shranjevanje energije za rezervne sisteme v poslovnih stavbah? Nato bi se ključne besede lahko osredotočile tudi na nepremičninsko industrijo, določene segmente strank (npr. komunalna podjetja) ali podobne vidike. Na izbiro je veliko različnih možnosti, vendar doslej ni bilo znano, kako bodo vplivale na oceno vloge, saj so poskuse in napake ovirale nepregledne ocene, naključnost pregledov in skromni roki v letu 2020. Ocenjevalci Povratne informacije European Innovation Council (EIC) je v postopek ocenjevanja uvedel funkcijo povratnih informacij, ki pregledovalcem omogoča, da pustijo komentarje prijaviteljem na zelo podroben način. Čeprav njihova identiteta in ozadje prijavitelju nista znana, pa specifični komentarji ocenjevalcev pogosto razkrijejo zorni kot, s katerega ocenjevalec gleda na inovacijo. Če gre za nekoga, ki ima znanstveno perspektivo, tehnični pogled ali je vpet v industrijo, se bodo komentarji pogosto osredotočali na ta vidik. V dobrem ali slabem lahko vrsta ocenjevalca pomembno vpliva na to, kako se predlog pregleda. Po preučevanju več ocen 1. koraka je očitno, da imajo ocenjevalci zelo različne poglede. Isti vidik projekta je lahko pohvaljen ali kritiziran v isti recenziji, zaradi česar je kritično tudi stališče, ne le kakovost projekta. Po izkušnjah so pozitivne ocene 1. koraka pogosto hvalile učinek, izvedljivost in vizijo projekta, če so ocenjevalci videli, da obstaja velika možnost motenj, medtem ko so bile kritične ocene osredotočene na posamezne tehnične ali komercialne vidike. Drugačen pristop Namesto da se sprašujete: Katere ključne besede najbolje opisujejo moj projekt? Zdi se, da je boljši pristop vprašati: Kakšno ozadje potrebuje ocenjevalec, da nanj naredi največji vtis? Zelo pogosto znanstvenik, ki se ukvarja s strojnim učenjem, morda ne bo navdušen nad določeno aplikacijo umetne inteligence, medtem ko bi nekdo iz industrije, ki ji je namenjena, takoj videl korist in imel pozitivno mnenje. Lahko pa bi veljalo tudi nasprotno, če si je vpliv industrije težje predstavljati kot vrhunsko naravo tehnologije, zaradi katere bi imel znanstvenik boljši vtis v primerjavi z udeležencem v industriji. Cilj izbire ocenjevalcev naj bo izbira strokovnjakov, ki bodo razumeli vizijo podjetja in bodo na inovacijo gledali pozitivno. Čemur se je treba izogibati, so misli, kot so: Zaledje je prefinjeno, sledi edinstvenemu pristopu in moti trg, vendar menim, da z znanstvenega vidika ni dovolj vrhunsko Izdelek je znanstveno utemeljen, toda kako boste prepričali naj ga kupim? Zlasti ko gre za programske rešitve, lahko obstajajo čistilci, ki zanemarijo osredotočenost EIC na motnje v industriji in nove poslovne modele samo zato, da bi kritizirali izoliran vidik projekta. Zaključek Smiselno je temeljito razmisliti o ključnih besedah, ki jih izberemo pred oddajo, in se prepričati, da se morebitno ozadje, ki ga bo imel ocenjevalec, ujema z obsegom in fokusom prijave. Ta pristop ni dokazana metoda pridobivanja dobrih ocenjevalcev, vendar lahko jasno vpliva na rezultat ocenjevanja. Vsak poklicni pisec je videl prijave z ocenami, ki so si nasprotujoče in brez soglasja. Pogosto je razlog, zakaj je temu tako, zelo očiten iz komentarjev ocenjevalca in vedno se nanaša na njegovo perspektivo, ki jo opredeljuje njihovo ozadje. Na žalost bo ta pristop verjetno zelo kratkotrajen. EIC že zbira ključne besede v 1. koraku EIC Accelerator in ročno izbiranje dodatnih ključnih besed se na tej stopnji zdi odveč. Kljub temu, dokler je na izbor ocenjevalcev še mogoče vplivati, je treba to narediti previdno.

O stopnjah uspešnosti EIC Accelerator za leto 2021 (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (prej SME Instrument 2. faza, nepovratna sredstva in lastniški kapital) se je leta 2021 preoblikoval z novim postopkom oddaje, večjim proračunom in novimi pragovi uspešnosti (beri: Pregled orodja AI). Slednje je pomembno, saj neposredno določajo, koliko časa bodo podjetja morala porabiti za prijavo in koliko časa bi izgubila v primeru zavrnitve (beri: Podjetja, ki se ne bi smela prijaviti). Glede na to, da so se stopnje uspešnosti dolga leta približale 5% in so leta 2020 zabeležile strm padec z 2,7% januarja na <1% oktobra, je verjetno, da se te stopnje uspešnosti zdaj premikajo proti najvišji vrednosti vseh časov. Prej objavljen članek je preiskoval potencialne stopnje uspešnosti in predvidene delovne obremenitve posameznih stopenj, in sicer 1. korak (kratka prijava), 2. korak (celotna prijava) in 3. korak (osebni razgovor). Analiza je preučila najboljše rezultate za prosilce, saj je analiza neposredno povezala stopnje uspešnosti z delovno obremenitvijo prosilcev in zaključila, da bi morale biti najbolj selektivne ovire na začetku in ne na koncu, da bi se izognili večmesečnim zapravljenim naporom. Stopnje uspešnosti leta 2021 Ker so se številna novoustanovljena podjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP) prijavila na EIC Accelerator leta 2021 sama ali prek svetovalcev in strokovnih piscev, je zdaj mogoče sklepati o splošni porazdelitvi stopenj uspešnosti ( preberite: Ponovno izumljanje EIC Accelerator). Ker je 1. korak nenehno odprt za oddajo, se stopnje odobritve nenehno spreminjajo, vendar je do 15. maja 2021 67% podjetij opravilo s 755 od 1114. Pričakuje se, da bo ta številka v prihodnjih mesecih ostala razmeroma konstantna, saj je to tudi prag, ki ga je ciljal European Innovation Council (EIC). Rezultati 2. koraka so bili objavljeni šele pred kratkim in morda niso reprezentativni za prihajajoče mejne vrednosti, ker (i) je bil čas priprave za prijavitelje manj kot 30 dni, (ii) je bil to prvi razpis z novim postopkom prijave in (iii) povratne informacije žirij za razgovor v 3. koraku lahko vplivajo na prihodnje ocene v 2. koraku. Kljub temu je bilo junija za 3. korak izbranih 130 izmed 801 prijaviteljev, kar pomeni, da je bilo v tej fazi uspešnih 16% podjetij. Opomba: Od 130 povabil na razgovore za 3. korak EIC Accelerator je bilo 24 švicarskih startupov ocenjenih kot neupravičenih zaradi nedavne odločitve švicarskih oblasti v zvezi s Horizon Europe (2021–2027). To bi prineslo stopnjo uspešnosti 13% v tej fazi, če upoštevamo, da bo samo 106 podjetij sodelovalo v intervjujih sredi septembra. Če združimo stopnje uspešnosti 1. in 2. koraka, dobimo skupno stopnjo uspešnosti 11%, ki vodi do 3. koraka, in glede na to, da so bile stopnje uspešnosti faze razgovora (3. korak) v preteklosti med približno 50% v letih 2018/2019, lahko domnevamo, da bo splošna stopnja uspešnosti ponovno dosegla skupno 5% za EIC Accelerator. Opomba: Medtem ko so bile stopnje uspešnosti intervjujev približno 50% v letu 2018/2019, so nihale med 30% in 50% v četrtem četrtletju leta 2019 in skozi celotno leto 2020. Zaradi visokih proračunov in osipa 24 švicarskih prosilcev (18% vseh povabljencev) po 2. koraku evalvacije bi lahko stopnje uspešnosti 3. koraka potencialno dosegle 70%, kar bi prineslo stopnjo financiranja 7%+. Zaključek Še vedno je treba videti, kako se bodo dejanske stopnje uspešnosti razvile v 3. koraku in kako bodo prihodnje spremembe obrazcev za oddajo, uradne predloge predloga in ocenjevanja (zlasti s povratnimi informacijami žirije) vplivale na te pragove. Proračun v višini 1 milijarde EUR za samo 2 izločitvi v letu 2021 je prav tako izjemno visok, kar pomeni, da bo ta zlata mrzlica v letu 2021 morda kratkotrajna. Ena stvar je gotova: EIC Accelerator še nikoli ni bil tako dostopen, kot je danes, saj ima veliko odličnih projektov večje možnosti za pridobitev sredstev. Videti je treba še, ali EIC drži svojo zavezo in predlogov ne razvršča drug proti drugemu, temveč obdrži svojo individualizirano metodologijo GO & NO-GO. Če je temu tako, bi lahko pospeševalnik EIC ostal tako dostopen, kot je zdaj, za celotno Obzorje Evropa (2021–2027), saj nobeno število prijaviteljev ali konkurenca ne bi ovirala možnosti uspeha posameznega projekta. Čeprav se to zdi idealen scenarij, bomo še videli, ali je to izvedljivo. Če GO v 2. ali 3. koraku presežejo proračune, so na voljo samo tri možnosti: (1) Zavrnitev prijaviteljev GO na podlagi diskriminatornih dejavnikov (tj. industrija, stroški, spol), (2) ustvari čakalni seznam za odobrene predloge bodisi v koraku. 2 ali 3 (tj. pred razgovorom ali po intervjuju) ali (3) spremenite zaledno ocenjevanje pred objavo rezultatov, da zavrnete drugače financirane prijavitelje za nazaj (tj. poostrite oceno žirije). Še zadnja stvar, ki jo je treba omeniti, je, da so nekatere vladne agencije prisiljene v celoti porabiti svoje letne proračune, saj je neposredno povezan z njihovim dodeljenim proračunom v naslednjem letu, tako da bi oktober 2021 za EIC Accelerator lahko pokazal presenetljivo število financiranih podjetij, če junijski presečni čas ne porabi razpoložljivih 500 milijonov EUR.

Nov pristop k razvoju projektov EIC Accelerator v okviru Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (prej SME Instrument 2. faza, nepovratna sredstva in lastniški kapital) je mogoče obravnavati kot povsem nov program financiranja v okviru Obzorja Evropa (2021–2027). Spremenil ni le svojega postopka oddaje predlogov za nepovratna sredstva, temveč tudi svoje vrednotenje, ki bo verjetno občutno spremenilo vrste podjetij, izbranih kot upravičence (beri: Ponovno izumljanje EIC Accelerator). Namen tega članka je primerjati prejšnji potek dela piscev poklicnih nepovratnih sredstev in svetovalcev s to najnovejšo ponovitvijo zagonskega podjetja European Innovation Councils (EIC) in veje financiranja malih in srednje velikih podjetij (MSP) (beri: Pregled orodja AI). Ker so tako pisci kot ocenjevalci ves čas v mislih o inovativnosti, sta uvedba potrebnih sprememb in prilagajanje novemu in nepredvidljivemu okolju druga narava. Tako so tudi velika svetovalna podjetja že prilagodila svoj potek dela in začela spreminjati svoje notranje procese, da bi ohranila učinkovitost in kakovost. Kako je bilo pisanje predlogov za nepovratna sredstva videti leta 2020 V letu 2020 in v letih v okviru Obzorja 2020 (2014–2020) je bil postopek pisanja vlog EIC Accelerator (ali takrat SME Instrument) precej preprost. Sodelovanje bi se začelo z začetnim sestankom (KOM), prenosom ustreznih datotek in nato bi se pisci lotili dela – večinoma samostojno. Zaradi omejenega razpoložljivega prostora in pomanjkanja globine v zvezi s tehnologijo ni bilo veliko razlogov za pretirano posredovanje samega podjetja, saj se je predlog osredotočal na kratek, narativni opis namesto tehničnih segmentacij. Leta 2021 se je ta pristop spremenil, saj je sama aplikacija strukturirana drugače. Namen tega članka je poudariti, kako je stari način pisanja predlogov zdaj nadomeščen z modernejšim in niansiranim pristopom, ki zahteva več sodelovanja, globine in prefinjenosti. Zakaj je stari pristop prenehal delovati 1. Besedilne zahteve in dolžina Predlog EIC Accelerator iz leta 2020 je bil relativno dolg s 30 stranmi kot glavnim dokumentom, vendar je različica iz leta 2021 to število izjemno povečala. To je posledica številnih besedilnih polj, ki vsebujejo večinoma 1.000 znakov, ki jih je treba izpolniti v celotni aplikaciji, medtem ko nekateri segmenti obsegajo tudi 5.000 znakov, 10.000 ali neomejeno prostora. Kot taki so opisi veliko bolj podrobni in jih je pogosto treba razviti za sam predlog, saj podjetja ne uporabljajo vedno določenih vrst segmentacij. Primeri so funkcije in primeri uporabe, mejniki stopnje pripravljenosti tehnologije (TRL), skupni razpoložljivi trg (TAM), razpoložljivi trg (SAM), dostopen trg (SOM) ali življenjski cikel prevzema tehnologije (TALC). 2. Tehnične podrobnosti in globina Številni razdelki v letu 2020 so bili precej površinski in pisci so se zaradi strogih omejitev pogosto trudili dodeliti več kot 1 stran DINA4 za opis tehnologije, vključno s slikami. Z novimi funkcijami in modelom primerov uporabe je mogoče enostavno nastaviti 10 funkcij s 7000 znaki vsaka, kar prinese 70.000 znakov samo za opis tehnologije. Glede na potrebo po opisu svobode delovanja (FTO), trenutno obstoječega znanja, ozkih grl in dodane vrednosti za vsako funkcijo je očitno, da je potrebna izjemno visoka raven globine. Ob predpostavki, da 140 besed na 1000 znakov in 750 besed sestavlja blok besedila na strani DINA4 (z uporabo robov EIC Accelerator iz leta 2020 brez slik), bi to dalo 13 strani DINA4 čistega besedila samo za funkcije. Če primerjamo to s prejšnjo enotno stranjo, ki je morala vsebovati slike, je sprememba precej drastična in 13 strani niti ne bi pokrilo celotnega opisa rešitve, saj jo je treba opisati tudi drugje. To stopnjo globine je nemogoče zapolniti brez močnega sodelovanja z glavnim tehničnim direktorjem (CTO) in zadostnimi raziskavami. Glede na to, da so se vsi razdelki, ki pokrivajo trg, finance, komercialno strategijo in druge, prav tako povečali, je jasno, da se je predlog EIC Accelerator iz leta 2021 v primerjavi z letom 2020 enostavno početveril. analize so bile običajno precej omejene zaradi omejitev strani EIC Accelerator iz leta 2020. Z zdaj napihnjenim postopkom 2. koraka se je to bistveno spremenilo. Tržni deli in zlasti TALC zahtevajo podrobno razčlenitev, kako bodo stranke dosežene s posebnimi pričakovanji prodora na trg. Kot taka bo strategija zahtevala načrte, ki presegajo poenostavljene pojme, kot so: Začeti želimo v Evropski uniji (EU) in nato globalno Imamo lokalne distributerje, ki nam lahko pomagajo. Pričakujemo, da bomo v 3 letih dosegli 100 strank. Razvili bomo mreža strank Nova predloga od zagonskih podjetij in MSP, ki se prijavljajo, zahteva, da definirajo vsak segment prodora in celo navedejo denarne tokove (delovanje, naložbe in financiranje) za vsakega, vključno s časovnico ter dobičkom in izgubo (P&L). Zlasti dobiček in izguba, čeprav je nova preglednica zdaj poenostavljena, bo potrebovala dodatno razčlenitev, da se upoštevajo številke, navedene v TALC, ki se lahko raztezajo 10+ let v prihodnost, medtem ko dobiček in izguba običajno prikazuje samo 5 let. 4. Drugi razdelki Zunaj Go2Market in tehničnih delov obstaja vrsta številk in premislekov, ki zahtevajo več prispevkov prosilcev, saj so bili leta 2020 bolj površinski. Zlasti del o tveganju, potrebe po naložbah in konkurenti (tj. bolečine in pridobitve) zahteva močan prispevek vodstvene ekipe podjetja. Kako strukturirati razvoj projekta leta 2021. Posledično prejšnji neposreden pristop pisanja predlogov zunanjemu izvajalcu svetovalcu ni mogoč, vendar ga nadomešča bolj sodelovalni pristop, kjer mora biti podjetje dejavno vključeno v razpravo o potrebnih prispevkih in za strukturiranje celotne aplikacije. Največja sprememba leta 2021 je sodelovanje med svetovalci (ali strokovnimi pisci) in strankami. Namesto samostojne priprave poslovnega načrta morajo svetovalci v postopek vključiti svoje stranke in, ker je vodstvena ekipa povečanja običajno precej zaposlena, pokazati odlično vodenje projekta v celotnem procesu. Te spremembe so še precej nove, vendar bi lahko pomembne izboljšave v primerjavi s starimi metodami bile: Večkratni začetni klici za namenske razdelke … Preberi več

Pogled na inovacije iz novega zornega kota: Spreminjanje ocenjevanja predlogov EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dotacija in lastniški kapital) je doživel dramatičen prehod od svojega prvega začetka iz zdaj zastarele SME Instrument faze 2 v letu 2019 in njegove naslednje testne faze kot pilot EIC Accelerator v letih 2019/2020. Z novim postopkom prijave, ki vključuje več korakov, spletno platformo AI za oddajo in video predstavitvijo, ni spremenil le svojega postopka, ampak tudi rezultate (beri: Pregled orodja AI). Ker sta se ocena in predloga predloga spremenili skupaj s to najnovejšo ponovitvijo, je jasno, da tisto, kar je delovalo v letu 2020 in prejšnjih fazah, morda ne bo uporabno v letu 2021. Jasno je, da je predlog videti drugačen, daje prednost vnaprej določeni strukturi pred brezplačnim poslovnim načrtom pripoved in opredeljuje poseben načrt, ki se ga morajo držati vsa podjetja. Toda dejavnik, ki bi lahko najbolj vplival na najnovejše spremembe EIC Accelerator, bi lahko bila ocena sama. Oddaljevanje od faze 2 SME Instrument in pilota EIC Accelerator Cilj novega 1. koraka projekta EIC Accelerator je preverjanje kakovosti aplikacij, da se ugotovi, ali je projekt zanimiv za EU in ali ustreza splošnemu tveganju, inovacijam, ekipi in trgu. merila. Kot tak je bil sprva oglaševan kot način posnemanja starega pečata odličnosti*, ki je bil podeljen 2020 projektom z ocenjevalno oceno vsaj 13 od 15. V preteklosti je 30% do 50% vseh predloženih projektov med letoma 2018 in 2020 dosegli to raven. Trenutna stopnja uspešnosti 1. koraka 60-70% se precej dobro ujema s tem pragom, čeprav bi lahko trdili, da bi enakovreden stari rezultat prej ustrezal 12,5 in ne polnim 13. Kljub temu 1. korak deluje kot prag, ki delno nadomešča stari točkovanje, ampak ima tudi izrazito drugačen fokus, ko gre za kakovost projekta. Ta vidik kakovosti je mogoče raziskati s preprostim vprašanjem: Ali bodo ponovne oddaje prijav z oceno 12,5+ iz leta 2020 samodejno uspele v 1. koraku leta 2021? *Opomba: novi pečat odličnosti se zdaj podeljuje samo nekaterim podjetjem, ki dosežejo 3. korak ocenjevalnega postopka, in sicer fazo razgovora. Pečat odličnosti 2021 ni povezan s kratko prijavo 1. koraka ali s katero koli vrsto točkovanja, ampak deluje kot uporabna analogija s prejšnjimi ponovitvami programa financiranja pred letom 2021. Prehod iz leta 2020 v leto 2021: Mejne vrednosti in kakovost EIC ima izjavil, da je 1. korak zasnovan tako, da "sproži zanimanje ocenjevalcev", kar pomeni, da gre za zelo površinsko ocenjevanje v primerjavi s celo staro SME Instrument 1. fazo. V 1. koraku je samo 5 poenostavljenih meril ocenjevanja, medtem ko so morala vrednotenja iz leta 2020 obravnava 17 zelo podrobnih meril. Lahko bi trdili, da najnovejši kriteriji ocenjevanja, ki neposredno določajo uspeh projektov, zdaj močno dajejo prednost inovacijam, tveganju in trgu, medtem ko so stari kriteriji obravnavali vse vidike podjetja in projekta z enakimi utežmi. Brez presoje o koristih ali kompromisih tega pristopa jasno vpliva na to, katere vrste projektov bodo uspešni, in verjetno se bo zelo razlikoval od tistega, kar je bilo opaženo leta 2020 in tudi desetletje pred tem (beri: Priporočila za EICA). Pojavilo se je nekaj zanimivih primerov prosilcev, ki so se prijavili na EIC Accelerator, medtem ko je vloga iz leta 2020, ki je pokazala nizke ocene od 10 do 11 od največ 15, leta 2021 opravila 1. korak z zelo pozitivnimi ocenami. Zanimivo je, da so bile tako nizke ocene v letu 2020 v očeh strokovnih piscev ali svetovalcev pogosto obravnavane kot izgubljen primer, saj to pomeni, da projektu manjka sofisticiranosti, ki je potrebna za prepričevanje European Innovation Council (EIC), ali startupa ali malih in Srednje velika podjetja (MSP) nimajo dobro premišljenega poslovnega modela ali finančnega načrtovanja. Spreminjanje meril za ocenjevanje Ker je prva stopnja zasnovana tako, da le poveča zanimanje ocenjevalca, lahko številni projekti, ki ne bi bili obravnavani za financiranje leta 2020, tudi če bi imela Evropska komisija (EK) na voljo presežna sredstva, zdaj zlahka prestali prvo stopnjo. Kako se bo to spremenilo v 2. koraku, ni jasno, lahko pa rečemo, da so se merila ocenjevanja bistveno spremenila. Leta 2020 je bilo 17 podrobnih meril, ki so zajemala celoten poslovni model, od sklepanja pogodb s podizvajalci preko partnerskega omrežja do podrobnosti o bazi strank (beri: Podjetja, ki se ne bi smela prijaviti). Vprašanja so bila zelo podrobna in zajeta: Zakaj bi kupci kupovali pri vas? Ali lahko vaš poslovni model razširi vaše podjetje? Je strateški načrt komercializacije zadosten? Ali so obravnavane morebitne težave z IP ali licenciranjem? Ali je izdelek enostaven za uporabo? … To je bilo nadomeščeno s 13 merili v 2. koraku in le s 5 v 1. koraku. Namesto postavljanja zelo niansiranih vprašanj ocenjevalcem, ki morajo postopoma ocenjevati celoten projekt, so nova merila poenostavljena in se osredotočajo na veliko istih vprašanj. čeprav z manj podrobnostmi. Zanimivo je, da nova merila izpuščajo enakost spolov, širše koristi v EU in družbene izzive. Ti so bili izrecni v starih merilih ocenjevanja, zdaj pa ne obstajajo, čeprav jih je treba opisati v aplikaciji Korak 2. To je verjetno posledica novih strateških izzivov in kvote ženskih izvršnih direktorjev, ki je uveljavljena v zaledju in je ni dovoljeno ponoviti v sprednjem delu ocenjevanja. Merila »Go« Jasno je, da je v novih merilih ocenjevanja drugačen poudarek z veliko prednostjo glede tveganja, trga, inovacij in ekipe z navodili za ocenjevalce, da mora korak 2 Go ustrezati temu, kar bi bilo 4,5 do 5 rezultat v skladu s pravili 2020.** Če se spomnimo zgoraj omenjene anekdote, bi aplikacija z oceno 10,5 imela povprečne ocene 3,5 za vsak razdelek, kar pomeni, da ne bi smela imeti možnosti, da ... Preberi več

Potek dela za ustvarjanje videoposnetka Pitch EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (prej SME Instrument Phase 2, grant and equity) je leta 2021 pridobil obvezno predstavitev videoposnetka in mnogi prijavitelji niso prepričani, kako naj bi bil takšen videoposnetek videti ali pripravljen. Medtem ko uradne predloge predlogov in smernice European Innovation Council (EIC) ne dajejo odgovora na to vprašanje, je namen naslednjega članka predstaviti preprost potek dela, ki ga lahko uporabljajo potencialni prijavitelji, strokovni pisci ali svetovalci. Ker imajo številna mala in srednje velika podjetja (MSP) ter novoustanovljena podjetja nekaj izkušenj z ustvarjanjem ali urejanjem videoposnetkov zaradi platform družbenih medijev, kot so YouTube, Facebook ali Twitter, bodo v tem članku izpuščena orodja, kot sta Adobe Spark ali Loom, ki se uporabljajo za preprosto snemanje. zvočnik na vrhu diaprojekcije. Ta članek se bo osredotočil na orodja za rezanje videa in učinke ter preprost potek dela za učinkovito združevanje vseh bistvenih delov. Programska oprema, o kateri razpravljamo, je večinoma zamenljiva, vendar se zaradi njihove združljivosti osredotočamo na Adobe Premiere Pro, After Effects in Illustrator. Opomba: na YouTubu so odlične vadnice za vsakega od teh korakov in naslednji članek je namenjen pregledu poteka dela, ne da bi podrobno opisal natančno mehaniko urejanja videa v Adobe CC. 1. Adobe Premiere Pro (PP) Premiere Pro (PP) se uporablja kot glavna nadzorna plošča za ustvarjanje videa in orodje za rezanje. Tukaj je vse pripravljeno, sestavljeno in bo finalizirano za izvoz. Najpomembnejše naloge, ki jih je treba opraviti, so: Opomba: poenostavljena različica te programske opreme je na voljo pod imenom Adobe Rush. 1.1 Uvoz videoposnetkov Ko je videoposnetek posnet, ga je treba uvoziti v PP. Upoštevati je treba, da ima lahko vsak videoposnetek različne ločljivosti in hitrosti sličic, ki se bodo na ustrezni časovnici prikazale drugače. Kako deluje PP, se ustvari časovnica z določeno hitrostjo sličic in ločljivostjo. Hitrost sličic ali sličic na sekundo (FPS) določa, koliko sličic (ali slik) je prisotnih v vsaki sekundi video posnetka. Standardni FPS so 23,976, 24 ali 30. Prva dva FPS zagotavljata bolj naravno zameglitev gibanja, medtem ko bo drugi (ali višji FPS) med gibanjem videti ostrejši. Za video EIC Accelerator zadostuje uporaba 23,976 ali 24. Za ločljivost mora biti videoposnetek vsaj Full HD, kar pomeni dimenzije 1920×1080. Če pred uvozom posnetkov ne določite FPS ali ločljivosti, se zaporedje samodejno prilagodi izvirnim nastavitvam posnetka, ko ga povlečete na časovnico. Priporočljivo je, da se že pred snemanjem odločite za FPS in ločljivost. 1.2 Sinhronizacija videa z zunanjim zvokom (izbirno) Če je bil videoposnetek posnet ločeno od zvoka (tj. z zunanjim mikrofonom, ki med snemanjem ni bil priključen na kamero), se mora zvok uskladiti z videom v post- proizvodnja. To ni obvezno in ni potrebno v primerih, ko je nameščen in povezan s kamero puško mikrofon ali se uporablja brezžični kondenzatorski mikrofon. Če želite sinhronizirati zunanje zvočne posnetke z vgrajenim zvokom videoposnetka, jih je treba postaviti na isto časovno os v PP in ju je mogoče uskladiti s funkcijo sinhronizacije. To običajno deluje dobro, vendar bo morda treba ročno prilagoditi položaj, zlasti pri krajših posnetkih. Za to je vedno priporočljivo imeti orientacijsko točko v videu in zvoku, da poenostavite ujemanje. To je lahko preprosto v obliki ploskanja z rokami na začetku snemanja, tako da vgrajeni in zunanji mikrofon zajameta isti zvok, ki se lahko uporabi kot točka ujemanja v postprodukciji. Če želite dokončati povezavo zunanjega zvoka z videoposnetkom, je mogoče ta dva povezati (ne združiti), tako da se vse rezanje in premikanje vedno uporablja za zvok in video kot združeno enoto. 1.3 Rezanje na 3 minute Naslednji korak po pripravi videoposnetka in časovnice je rezanje na skupno 3 minute, kar pomeni, da morajo biti vsi videoposnetki obrezani na ta čas. To je tudi priložnost, da že načrtujete, kam lahko vstavite določene video posnetke za predstavitev izdelka, predstavitev pisarne ali sorodnih delov. Zmanjšanje posnetka je samo po sebi izziv, toda razmišljanja o tem postopku lahko najdete tukaj: Zakaj bi moral biti urejevalnik videoposnetkov EIC Accelerator pisec predlogov ali pripovedovalec zgodb Da bi se izognili težavnosti tega koraka, je mogoče tudi natančno posneti 3 minute posnetka, vendar je to morda težje kot sam postopek rezanja. 1.4 Barvno razvrščanje posnetkov Ko je posnetek pripravljen in obrezan, ga je treba barvno razvrstiti z uporabo barve Lumetri ali podobnega učinka. Splošni cilj je, da so osvetlitev in sence videti dobro kontrastni ter da so v končnem videu dovolj nasičeni in uravnoteženi toni kože. Ker obstaja veliko visokokakovostnih vadnic o barvnem ocenjevanju, jih tukaj ne bomo podrobno opisali. Opomba: Adobe Photoshop je mogoče uporabiti za ustvarjanje iskalnih tabel (LUT) na podlagi videoposnetka zaslona, ki ga je mogoče neposredno uvoziti v barvo Lumetri znotraj PP. LUT-ji delujejo kot filter za video posnetke znotraj PP, ki lahko uporabljajo prednosti funkcij za urejanje slik, ki so izvirne samo v Photoshopu. Opomba 2: Če več posnetkov zahteva enako barvno razvrščanje, lahko na vrh ustreznih posnetkov postavite »prilagoditveni sloj«. Učinek lahko nato uporabite samo za prilagoditveni sloj, ki ga bo uporabil za vse spodnje posnetke na časovni osi. 1.5 Izboljšava zvoka Glede na vir zvoka in nastavitve mikrofona je običajno priporočljivo izvesti izboljšavo glasu. Na YouTubu je veliko vadnic in smernic, vendar so primeri splošnih izboljšav: … Preberi več

Rasph - EIC Accelerator svetovanje
sl_SI