Štatistiky odvetvia od víťazov EIC Accelerator v rokoch 2021 – 2023

Financovanie EIC Accelerator (grant a equity, s možnosťou blended financing) Európskou komisiou (EK) a European Innovation Council (EIC) je určené na financovanie startupov a malých a stredných podnikov (SME) a poskytuje granty a granty až do výšky 2,5 milióna EUR. 15 miliónov eur na kapitálové financovanie na projekt (celkovo 17,5 milióna eur). Príjemcovia sú často podporovaní profesionálnymi… Čítaj viac

Predstavujeme ChatEIC: AI Co-Pilot pre aplikácie EIC Accelerator

Predstavte si, že by ste mohli jednoducho vygenerovať celú aplikáciu EIC Accelerator na základe jedného firemného súboru a niekoľkých výziev. ChatEIC, vlastná AI založená na GPT-4, dokáže presne toto. Moduly EIC Accelerator Školiaci program EIC Accelerator využíva prístup založený na moduloch na písanie grantov, kde sú špecifické sekcie kombinované do ... Čítaj viac

Problém hodnotenia EIC Accelerator v roku 2022

V roku 2021 dokončil EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument fáza 2, grant a vlastný kapitál) svoj prvý rok v rámci nového aplikačného rámca (čítaj: Proces podávania žiadostí). Vďaka 2 prerušeniam v roku 2021 (jún a október) predstavila strmú krivku učenia pre malé a stredné podniky (SME), profesionálnych spisovateľov a European Innovation Council… Čítaj viac

Úrovne pripravenosti novej technológie (TRL) pre 2021 EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument fáza 2, grant a vlastný kapitál) vykonal v roku 2021 významné zmeny a úspešne prešiel prvým cyklom predkladania a schvaľovania pre nových príjemcov (čítaj: Znovuobjavenie EIC Accelerator). Z viac ako 1 500 startupov a malých a stredných podnikov (SME), ktoré sa prihlásili od apríla 2021 (čítaj: AI … Čítaj viac

O najatí konzultanta alebo autora grantov pre rok 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant and equity) zaviedol novú etapu do procesu podávania žiadostí v roku 2021, ktorý funguje ako mini-návrh s názvom Krok 1 (čítaj: Re-Inventing the EIC Accelerator). Zahŕňa materiály, ako je písomná žiadosť o grant, videoprezentácia a podklady, ktoré musia… Čítaj viac

Výber kľúčových slov a hodnotiteľov pre aplikácie EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant and equity) umožňuje všetkým začínajúcim podnikateľom a malým a stredným podnikom (SME) pridávať kľúčové slová do platformy, ktoré sa použijú na výber odborných hodnotiteľov (čítaj: AI Tool Review). V minulosti bola táto funkcia funkciou čiernej skrinky, pretože profesionálni spisovatelia a… Čítaj viac

O úspešnosti EIC Accelerator v roku 2021 (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument fáza 2, grant a vlastný kapitál) sa v roku 2021 znovu objavil s novým procesom predkladania, väčším rozpočtom a novými hranicami úspechu (čítaj: AI Tool Review). To druhé je dôležité, pretože priamo definujú, koľko času budú musieť spoločnosti stráviť na aplikácii a ako ... Čítaj viac

Nový prístup k rozvoju projektov EIC Accelerator v rámci Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant and equity) možno považovať za úplne nový program financovania v rámci Horizon Europe (2021-2027). Zmenila nielen proces predkladania návrhov na grant, ale aj svoje hodnotenie, ktoré pravdepodobne zaznamená významné zmeny v typoch spoločností vybraných za príjemcov (čítaj: … Čítaj viac

Pohľad na inovácie z nového uhla: Zmena hodnotenia návrhov EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (grant and equity) prešiel dramatickým prechodom od svojho prvého založenia z už zastaranej fázy 2 SME Instrument v roku 2019 a následnej testovacej fázy ako EIC Accelerator Pilot v rokoch 2019/2020. S novým aplikačným procesom, ktorý zahŕňa viacero krokov, online platforma AI pre… Čítaj viac

Pracovný postup na vytvorenie EIC Accelerator Pitch Video (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant a equity) získalo povinné video ihrisko v roku 2021 a mnohí žiadatelia si nie sú istí, ako by takéto video malo vyzerať alebo ako by malo byť pripravené. Zatiaľ čo oficiálne šablóny návrhov a usmernenia European Innovation Council (EIC) nedávajú odpoveď ... Čítaj viac

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sk_SK