Pracovní postup pro vytvoření EIC Accelerator Pitch Video (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant a equity) získalo povinné video hřiště v roce 2021 a mnoho žadatelů si není jisté, jak by takové video mělo vypadat nebo být připraveno. Zatímco oficiální šablony návrhů a pokyny European Innovation Council (EIC) neposkytují odpověď na tuto otázku, cílem následujícího článku je představit jednoduchý pracovní postup, který mohou využít potenciální žadatelé, profesionální spisovatelé nebo poradenské společnosti.

Vzhledem k tomu, že mnoho malých a středních podniků (SME) a startupů má díky platformám sociálních médií, jako je YouTube, Facebook nebo Twitter, určité zkušenosti s tvorbou nebo úpravou videí, tento článek vynechá nástroje jako Adobe Spark nebo Tkalcovský stav které se používají k jednoduchému nahrání řečníka nad slideshow.

Tento článek se zaměří na nástroje pro střih videa a efekty a také na jednoduchý pracovní postup, který efektivně spojí všechny základní části. Software, o kterém je řeč, je z větší části vyměnitelný, ale vzhledem k jejich kompatibilitě se zaměřujeme na Adobe Premiere Pro, After Effects a Ilustrátor.

Poznámka: Pro každý z těchto kroků jsou na YouTube vynikající výukové programy a cílem následujícího článku je poskytnout přehled pracovního postupu, aniž by podrobně popisoval přesnou mechaniku úpravy videa v Adobe CC.

1. Adobe Premiere Pro (PP)

Premiere Pro (PP) se používá jako hlavní panel pro tvorbu videa a nástroj pro řezání. Zde se vše připraví, sveze a doladí pro export. Nejdůležitější úkoly, které je třeba udělat, jsou:

Poznámka: Pod názvem je k dispozici zjednodušená verze tohoto softwaru Adobe Rush.

1.1 Import videozáznamu

Jakmile bude video nahráno, bude nutné jej importovat do PP. Je třeba vzít v úvahu, že každé video může mít různá rozlišení a snímkové frekvence, které se v příslušné časové ose budou jevit jinak.

Způsobem, jakým PP funguje, je vytvořena časová osa, která má definovanou snímkovou frekvenci a rozlišení. Snímková frekvence neboli počet snímků za sekundu (FPS) definuje, kolik snímků (nebo obrázků) je přítomno v každé sekundě videozáznamu. Standardní FPS jsou 23,976, 24 nebo 30. První dvě FPS poskytují spíše přirozené rozostření pohybu, zatímco druhé (nebo vyšší FPS) bude při pohybu vypadat ostřeji.

Pro EIC Accelerator video bude stačit použití 23,976 nebo 24.

Pokud jde o rozlišení, video by mělo být alespoň Full HD, což znamená rozměry 1920 × 1080. Pokud před importem klipů nejsou zadány žádné FPS nebo rozlišení, sekvence se po přetažení na časovou osu automaticky přizpůsobí původnímu nastavení klipu.

Pro FPS a rozlišení je vhodné se rozhodnout již před natáčením.

1.2 Synchronizace videa s externím zvukem (volitelné)

Pokud bylo video nahráno odděleně od zvuku (tj. externím mikrofonem, který nebyl během nahrávání připojen ke kameře), musí být zvuk v postprodukci sladěn s videem. Toto je volitelné a není potřeba v případech, kdy je namontován a připojen ke kameře brokový mikrofon nebo je použit bezdrátový kondenzátorový mikrofon.

Chcete-li synchronizovat externí zvukové klipy s vestavěným zvukem videa, musí být umístěny na stejné časové ose v PP a oba mohou být spojeny s funkcí synchronizace. To obvykle funguje dobře, ale zejména u kratších klipů může být nutné ručně upravit umístění.

K tomu je vždy vhodné mít ve videu a ve zvuku orientační bod, aby se zjednodušilo párování. To může být jednoduše ve formě tlesknutí rukou na začátku záznamu, takže vestavěný mikrofon a externí mikrofon zachytí stejný zvuk, který lze použít jako odpovídající bod v postprodukci.

Chcete-li dokončit propojení externího zvuku s videoklipem, mohou být tyto dva propojeny (ne seskupeny), takže veškeré stříhání a přesuny jsou vždy aplikovány na zvuk a video jako spojené jednotky.

1.3 Řezání na 3 minuty

Dalším krokem po přípravě videa a časové osy je zkrácení na celkem 3 minuty, což znamená, že všechna videa musí být na tuto dobu oříznuta. Je to také příležitost již naplánovat, kam lze vložit určité videoklipy k předvedení produktu, předvedení kanceláře nebo souvisejících částí.

Zkrácení stopáže je samo o sobě výzvou, ale myšlenky na tento proces lze nalézt zde: Proč by měl být editor videa EIC Accelerator tvůrcem návrhů nebo vypravěčem příběhů

Abychom se vyhnuli obtížnosti tohoto kroku, je také možné nahrát pouze přesně 3 minuty stopáže, ale to může být obtížnější než samotný proces stříhání.

1.4 Třídění barev záznamu

Poté, co byla stopáž připravena a oříznuta, měla by být barevně odstupňována pomocí barvy Lumetri nebo podobného efektu. Obecným cílem je, aby osvětlení a stíny vypadaly dobře kontrastně a aby výsledné video mělo dostatečnou sytost a vyvážené odstíny pleti.

Vzhledem k tomu, že existuje spousta vysoce kvalitních návodů na třídění barev, nebude zde podrobně uvedeno.

Poznámka: Adobe Photoshop lze použít k vytvoření vyhledávacích tabulek (LUT) na základě snímku obrazovky videa, který lze přímo importovat do barvy Lumetri uvnitř PP. LUT funguje jako filtr pro video záznam uvnitř PP, který může využít výhod funkcí pro úpravu obrázků nativních pouze ve Photoshopu.

Poznámka 2: Pokud více klipů vyžaduje shodné barevné odstupňování, lze na příslušné klipy umístit „vrstvu úprav“. Efekt lze poté aplikovat pouze na vrstvu úprav, která jej aplikuje na všechny klipy níže na časové ose.

1.5 Vylepšení zvuku

V závislosti na zdroji zvuku a nastavení mikrofonu je obvykle vhodné provést vylepšení hlasu. Na YouTube je celá řada výukových programů a pokynů, ale příklady obecných vylepšení jsou:

  • Zvukový zisk: Používá se ke zvýšení hlasitosti a/nebo normalizaci špiček na určitou úroveň dB.
  • DeNoiser: Odstranění šumu na pozadí (tj. bílého šumu nebo větru).
  • Parametrický ekvalizér: Velké vylepšení hlasu je možné pomocí specifického ovládání frekvence.
  • Zpracování dynamiky: Obecné vylepšení založené na lineárním grafu.

Poznámka: Pokud více klipů vyžaduje stejná vylepšení zvuku, pak „vnoření“ klipů do jednoho klipu může zjednodušit aplikaci stejného efektu na více klipů.

1.6 Přidání přechodů, efektů a titulků (volitelné)

Přechody a efekty lze přidat do PP, ale není nutné zahrnout žádné efektní efekty do EIC Accelerator pitch videa. Obecná doporučení by byla:

  • Jména a tituly řečníků (lze také provést v Adobe After Effects)
  • Hudba na pozadí při snížené hlasitosti

1.7 Přidávání obrázků a klipů

PP umožňuje jednoduché přidávání log nebo obrázků, které mohou být užitečné pro EIC Accelerator pitch video. Dobrý pracovní postup může být v kombinaci s Adobe Illustrator (AI), kde lze vytvářet vektorovou grafiku a další záběry.

Nicméně, obyčejné obrázky lze přetáhnout na časovou osu a načasovat podle jejich požadované polohy, velikosti a krytí. Jednoduché animační efekty lze také použít prostřednictvím „Klíčových snímků“.

Kromě toho existuje řada možností, jak do videa zahrnout záběry z materiálu, což může být užitečné zejména v úvodu, kde je zdůrazněna vize projektu k problému, který má být vyřešen. Zdroje pro stock záběry jsou:

1.8 Přidání kompozice After Effects pro efekty

After Effects (vysvětleno níže) umožňuje integraci svého složení do PP. Tímto způsobem jsou všechny efekty a klipy, které jsou vytvořeny v AE, přímo viditelné uvnitř PP bez nutnosti aktualizace každého souboru. Ve skutečnosti lze mít otevřené AE i PP a společně je upravovat, zatímco všechny změny AE se okamžitě zobrazí v projektu PP.

Poznámka: V AE se časová osa nazývá „kompozice“, zatímco časové osy se v PP nazývají „sekvence“.

2. Adobe After Effects (AE)

AE je nástroj, který se používá hlavně pro efekty a animace, zatímco PP se používá ke shromažďování a spojování/stříhání klipů a také k aplikaci efektů, jako je odstupňování barev a vylepšení hlasu. PP i AE sdílejí určité funkce, ale PP je hlavním editačním dokumentem, zatímco AE funguje jako podpora pro účely videa s roztečí EIC Accelerator.

Jeho hlavní použití je přidání názvů, názvů, animací a dalších „efektních“ efektů, které v PP nejsou možné. Zvláště animace pro objevení se (a zmizení) jména a titulu mluvčího jsou velmi užitečné, zatímco užitečným doplňkem může být zvýraznění slov na obrazovce, která následují za textem.

Dalším oblíbeným využitím může být animace firemního loga, která dokáže v krátkém čase zvýšit kvalitu videoprodukce.

Za tímto účelem je nejjednodušší stáhnout vyhrazené šablony efektů AE, které lze snadno importovat do AE, aniž byste museli sami provádět žádné animace. Možnosti pro toto jsou VideoMotionarrayMixkit.

3. Adobe Illustrator (AI) a Photoshop (PS)

AI je vektorový grafický software, který se používá k vytváření 2D (nebo 3D) obrázků. Lze jej použít k vytvoření „slajdů“ portfolia log a jejich importu jako obrázků do PP. Uvnitř PP lze pomocí klíčových snímků snadno aplikovat efekty krytí a pohybu.

Další využití AI může být ve formě vytváření schematických přehledů komplexních technologických komponent pro podporu mluveného vysvětlení nebo vytváření určitých log a grafiky (např. finance, projektový management).

Photoshop je editor obrázků, který může být užitečný pro vytváření LUT používaných při třídění barev (viz barva Lumetri) a také pro úpravy obrázků, jako je odstraňování pozadí, změna tvaru objektů (nástroj zkapalnění je velmi populární na Instagram) a změna formátu obrázku.

4. Adobe Media Encoder (ME – volitelný)

A konečně, ME lze považovat za exportní nástroj, který lze použít místo PP k exportu konečné sekvence PP. ME obvykle běží plynuleji než export uvnitř samotného PP a je také velmi užitečné, když byl záznam předem vykreslen uvnitř PP, protože ME nabízí před exportem možnost „Použít náhledy“.

To mi řekne, že nemám renderovat to, co již bylo předrenderováno v PP, a export může být extrémně rychlý. To, co již bylo vykresleno uvnitř PP, je označeno barevně odlišenou čarou nad samotnou časovou osou, zatímco zelená označuje „vykresleno“ a červená „nevykresleno“ (oranžová a žlutá jsou „částečně vykresleny“).


Články nalezené na Rasph.com odrážejí názory společnosti Rasph nebo jejích příslušných autorů a v žádném případě neodrážejí názory Evropské komise (EC) nebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informace mají za cíl sdílet pohledy, které jsou cenné a mohou potenciálně informovat žadatele o grantových schématech financování, jako je EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition nebo souvisejících programech, jako je Innovate UK ve Spojeném království nebo grant pro inovace a výzkum pro malé podniky (SBIR) v Spojené státy.

Články mohou být také užitečným zdrojem pro ostatní poradenské společnosti i v grantovém prostoru profesionální spisovatelé grantů kteří jsou najati jako nezávislí pracovníci nebo jsou součástí malého a středního podniku (SME). EIC Accelerator je součástí programu Horizont Evropa (2021–2027), který nedávno nahradil předchozí rámcový program Horizont 2020.


Máte zájem o najmutí spisovatele, který bude žádat o granty v EU?

Neváhejte se obrátit zde: Kontakt

Hledáte tréninkový program, kde se naučíte, jak se přihlásit na EIC Accelerator?

Najdete ho zde: Výcvik

EIC Accelerator TL;DR

FINANCOVÁNÍ
Grant 2,5 mil. EUR + 15 mil. EUR vlastní kapitál 
 
ÚČEL
Financování ziskových inovací DeepTech
 
MÍRA ÚSPĚŠNOSTI
≤5%
 
PODMÍNKY
Prototyp technologie + Včasná trakce zákazníka
 
TERMÍNY
2-4/rok
 
APLIKACE
3 kroky (krátké/dlouhé nabídky + pohovor)
 
STRÁVENÝ ČAS
3 měsíce psaní + čekání/zpoždění/opětovné odeslání
 
TYPICKÉ POPLATKY ZA PORADENSTVÍ
až 25 000 € + poplatek za úspěch
 
NAŠE PORADENSKÁ NABÍDKA
3500 € + poplatek za úspěch

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ