Doporučení pro vybrané změny na platformě EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) se v roce 2021 výrazně proměnil a jeho nový nástroj AI využily tisíce žadatelů během několika týdnů. Zatímco předchozí článek poukázal na některé jeho nedostatky a celkové zkušenosti, následující článek si klade za cíl navrhnout jeho vylepšení (čtěte: Revize platformy EIC).

Z obchodního hlediska musí startupy a malé a střední podniky (SME) nutně uplatňovat realistický přístup zaměřený na podnikání, aby uspěly ve svém podnikání, ale pokud je žádost o grant donutí vytvořit analýzu projektu který není relevantní ani pro jejich podnikání, ani pro investory či zákazníky, pak to nemůže být celkově užitečný přístup.

Z pohledu agentur pro veřejné financování je velkou výzvou vytvoření rámce pro grantové žádosti povzbudit správné společnosti, aby se přihlásily, ale také mít dostatečně vysoké bariéry, které mohou filtrovat na základě jiných faktorů, než je samotný rozpočet (tj. nechceme vás financovat vs. nemáme pro vás dost peněz).

Mnoho společností se podívá na EIC Accelerator a okamžitě ho zavrhne, protože je to časově náročné a šance na úspěch jsou pro současnou fázi jejich podnikání příliš nízké. Potřebují chránit svůj čas a zdroje, protože to, na čem pracují, je špičkové a hrozí u nich vysoké riziko selhání.

Existuje riziko, že konkurenti postupují vpřed a pro společnost může být často cennější přesvědčit investory nebo zákazníky Angel, kteří se vyhýbají riziku, než trávit mnoho měsíců vyplňováním polí formuláře EIC jen proto, aby neuspěli, protože generální ředitel má špatné pohlaví. , hodnotitel nerozumí 1 000 znakům na zákaznické bolesti nebo životní cyklus přijetí technologie (TALC) prostě nedává smysl pro jejich konkrétní komerční model.

Zatímco mnoho skvělých společností bylo financováno SME Instrument a EIC Accelerator, je zjevně prostor pro zlepšení pro European Innovation Council (EIC) a European Innovation Council a výkonnou agenturu pro malé a střední podniky (EISMEA). Zde je několik návrhů, co by mohlo žadatelům a hodnotitelům usnadnit proces:

Pokyny a šablony

Zatímco práce s oficiální šablonou návrhu pro EIC Accelerator je nyní nadbytečná, protože platforma EIC funguje jako průběžná směrnice, stále existuje potřeba dalších vysvětlení, co je potřeba v každé sekci.

  • Jaká je vhodná strategie genderové rovnosti v očích EIC? Vzhledem k tomu, že se toto neučí na MBA a prakticky žádný VC by tuto otázku nikdy nepoložil – co musí špičkový podnik DeepTech pracující na převratné inovaci ukázat, aby uspokojil EU?
  • Jak chce EIC po žadatelích kvantifikovat své projekce peněžních toků The Chasm nebo Mezera mezi První osvojitelé a Předčasná většina? Jak má být v očích EIC kvantifikován prostor mezi dvěma segmenty přijetí na trh?
  • Jaké tržní aktivity jsou nutné před TRL8 ve srovnání s tržními aktivitami v TRL9, protože jsou povinné? Jak by se měl lišit povinný projektový management mezi TRL5-8 a TRL8-9?

Toto jsou příklady otázek, které by mohly být řešeny v šabloně žádosti o grant nebo v pokynech, které žadatelům pomáhají řešit otázky, na které, upřímně řečeno, nikdy nebudou muset odpovídat mimo financující složky Evropské komise (EK).

Být vstřícnější ke čtenářům a spisovatelům

Když EIC oznámilo, že vytvoří nástroj AI a interaktivní aplikační platformu, která má za cíl vše usnadnit – vypadalo to jako skvělý nápad. Psaní podnikatelského plánu bylo únavné a zabralo spoustu času, což znamenalo, že žadatelé museli vynaložit cenné zdroje na psaní, které by mohly být vynaloženy na rozvoj jejich podnikání nebo technologie.

Přidání video hřiště, krátká aplikace jako a upoutávka a integrace automatizovaného hodnocení AI, které prověřuje patentové a vědecké databáze, se pro žadatele zdálo jako skvělá zpráva. Na krátkou chvíli se zdálo, že mnoho žadatelů si konečně dokáže připravit skvělé žádosti sami, aniž by se spoléhali na profesionální spisovatele nebo poradenské firmy.

To se ale ukázalo jako velmi krátkodobý scénář. Na rozdíl od toho, aby byly aplikace přívětivější pro psaní a čtení, bylo ještě těžší číst a psát. Namísto přidávání dalšího audiovizuálního obsahu do aplikací, které se silně spoléhalo na grafiku a dělalo věci snadno srozumitelnými, EIC odstranilo všechny obrázky, formátování, hypertextové odkazy a nadpisy, aby vytvořilo aplikaci, která je 99% prostý text.

Žádné formátování. Žádná barva. Žádná grafika. Žádné hypertextové odkazy. Žádné reference. Jen prostý text.

Další obrázky

Řešení je jednoduché: Povolit nahrávání grafiky a ilustrací v klíčových částech.

  • Máte software s uživatelským rozhraním? Nahrajte až 5 snímků obrazovky, prosím.
  • Máte reaktor? Uveďte prosím fotografie prototypu.
  • Máte inovaci infrastruktury založenou na umělé inteligenci? Nahrajte prosím schematický pohled, který konceptualizuje váš produkt.
  • Máte konkurenty? Nahrajte srovnávací tabulku.

Poznámka: Na platformě Krok 2 je automaticky generovaná tabulka konkurentů, ale zobrazuje pouze zaškrtnutí nebo křížky – žádné nuance.

Pro mnohé je překvapením, že povolení nahrávání obrázků nebylo v top 5 funkcích, které měly být přidány do platformy EIC Accelerator, jakmile byla spuštěna. Ano, je zde pitch deck a ano, v kroku 2 o 10 stranách je příloha, ale není zaručeno, že hodnotitelé si přečtou text a poté vyhledávají relevantní grafiku v ostatních dokumentech. Ve skutečnosti má grafika doplňovat text při jeho čtení. Neměly by být dodatečným nápadem.

Je těžké uvěřit, že EIC platformu AI jakkoli konzultovalo se svými hodnotiteli. Žádný hodnotitel by nikdy nepodpořil odstranění všech vizuálních podpůrných materiálů, jen aby skončil s prostým blokem textu 99%.

Minimalizujte text

Co je naléhavě potřeba, je odstranit textové segmenty, které se velmi překrývají (tj. růst trhu vs. složená roční míra růstu lze sloučit), duplikáty (řešení problému zákazníka v hodnotovém řetězci a v sekci konkurence) nebo jsou prostě nadbytečné ( plánování genderové rovnosti ve startupu – tento typ sociální spravedlnosti je luxusem, který považují velké společnosti, nikoli startupy, které se stále snaží uspět).

Jak bylo uvedeno výše, vybalancovat přístup k grantovému financování a stále povzbuzovat ty správné společnosti, aby se přihlásily, je výzvou, ale pouhé zvýšení úsilí při přípravě žádosti není cestou. Pokud EIC jednoduše zvýší úsilí při podávání žádostí, skončí u společností, kterým nevadí, že se budou rozptylovat od jejich hlavní činnosti – jsou to společnosti, které Evropa chce?

Pobídky na cestě k dosažení cíle budou definovat výsledky více než samotný cíl.

Proč místo dalšího zvýšení úsilí aplikace, proč nesnížit úsilí a nezaměřit se na zlepšení procesu hodnocení? Vždy existuje rozdíl mezi úsilím připravit žádost a úsilím o její hodnocení. Zatím to však vypadá, že se EIC zaměřuje spíše na zvyšování úsilí žadatelů než na zlepšování fondu, školení nebo procesu hodnotitelů. Jak lze projekt, který VC vidí v rozhovoru nebo živém vystoupení, zapouzdřit do návrhu? Je chyba ve způsobu psaní návrhů nebo v metodice a skupině hodnotitelů?

Poznámka: EIC jasně školí své hodnotitele, ale protože není transparentní, pokud jde o jejich výběr, prověřování a školení, zdá se, že to není primární úsilí. V opačném případě by EIC svůj postupný proces hodnocení již inzerovalo.

Možná řešení spočívá v jednoduchém předložení první 5-stránkové stránky a poté ve dvou kolech zpětné vazby mezi žadatelem a hodnotitelem, aby bylo možné odpovědět na konkrétní otázky. Pokud jsou odpovědi uspokojivé, mohou uchazeči přejít přímo k pohovoru.

Ať už je řešení jakékoli, přidání dalšího textu, který nutí každý startup zapadnout do stejné formy, nemůže být optimální cestou.

Funkce pro spolupráci a zálohy

Dosud žadatelé obvykle pracují v offline dokumentu a zkopírují a vloží svůj obsah do platformy. To má různé důvody.

Za prvé existuje vysoké riziko, že platforma EIC omylem smaže obsah, automatické ukládání je nedostatečné nebo zapisovatel jednoduše ztratí přehled, protože existuje příliš mnoho karet, skrytých sekcí a sbalených textových polí.

Ale hlavní důvod, proč žadatelé nemohou spolupracovat na platformě a používat ji jako hlavní místo pro psaní, je jednoduchý: Neexistují žádné funkce pro komentáře a spolupráci.

Pokud chce generální ředitel říci finančnímu řediteli, aby zkontroloval peněžní tok a trh, zatímco CTO musí zlepšit bolestivá místa zákazníků – jak by to sdělili? V GoogleDoc's je snadné mít tolik lidí, kolik je potřeba, komentovat, přidělovat úkoly a vytvářet sledovatelné edice včetně kontroly verzí. Je také snadné stáhnout si upravitelný soubor PDF nebo DOC, abyste měli zálohu, kterou lze použít v jiných projektech.

Dosud EIC umožňuje spolupráci sdílením práv na úpravy s jakoukoli osobou, která byla pozvána. Funguje to velmi dobře, ale neumožňuje komunikaci ani žádnou z výše uvedených funkcí.

Pro žadatele by bylo užitečné přinejmenším:

  • Jednoduché komentování a přidělování úkolů napříč dokumenty
  • Stažení celé aplikace jako PDF a DOC soubor kdykoliv

Kontrola pravopisu

I když existují skvělé pluginy pro většinu prohlížečů jako např Gramaticky, lze do platformy snadno integrovat funkci kontroly pravopisu, aby se předešlo chybám. Mohl by být dokonce centralizován do specifického segmentu, kde se žadatelé mohou podívat na všechny potenciální překlepy a gramatické chyby v celém dokumentu.

Návrhy specifické pro krok 1

Zobrazení návrhu

Zobrazte aplikaci přesně tak, jak ji vidí hodnotitelé. Jestli oni muset kopat pro obsah pak žadatelům ukažte, jak bude zobrazen, aby byli připraveni. Pokud věci nejsou zobrazeny nebo vynechány, dejte vědět žadatelům předem, aby nad tím nemuseli moc přemýšlet. Pokud určité procento hodnotitelů ne kopat dál poté dejte žadatelům vědět, jaká je pravděpodobnost v procentech, že obsah uvidí.

Pokyny pro video

Poskytněte návod pro natáčení videa, který umožní netechnickým lidem připravit video. Jakou kameru by měli používat? Měli by ukázat svou tvář nebo je v pořádku pouze zvuk? Potřebují ukázat své kanceláře/zařízení? Potřebují na obrazovce zobrazovat názvy a loga?

Adobe Rush nebo Adobe Spark poskytují jednoduchá řešení pro nahrávání a úpravy videa, která nevyžadují strmou křivku učení jako profesionální software pro úpravy. Možná může EIC investovat do bezplatné dvoutýdenní zkušební spolupráce s Adobe pro všechny žadatele o EIC poprvé, kteří mají nový PIC? Nebo jednoduše poskytnout podpůrný systém s tipy a triky pro nemarketingově náročné společnosti DeppTech s omezeným rozpočtem?

Návrhy specifické pro krok 2

Příspěvky a aktualizace

V roce 2020 nebylo podání žádosti konečné. Ve skutečnosti bylo možné vždy znovu nahrát aplikaci s malým rizikem i několik minut před konečným termínem. S platformou AI existuje příliš mnoho závad na to, aby bylo možné bezpečně stáhnout žádost a znovu ji odeslat v krátkém termínu. Co takhle jednoduchý Aktualizovat aplikaci tlačítko v kroku 2, které nevyžaduje stažení celého návrhu?

Žadatelé si tak mohou být jisti, že již odeslali, ale mohou si vše v klidu znovu přečíst a vylepšit překlepy nebo chyby v technických popisech. I když to nedává smysl v kroku 1, je to vysoce relevantní v kroku 2, kde spěchání k termínu bude běžnou realitou v letech 2021 a 2022.

V roce 2020 by společnosti věděly o termínech přihlášek a začaly by s přípravou 1 až 2 měsíce předem, ale tato lhůta je nyní nadbytečná, pokud musí být krok 1 proveden dříve. Vzhledem k tomu, že minimálně 11 týdnů před konečným termínem pro zahájení přípravy kroku 1, budou žadatelé z kroku 2 nuceni spěchat, což znamená, že zavřené hovory je často frustrují, pokud nemohou jednoduše aktualizovat texty.

Odstranění konkrétních sekcí

Životní cyklus přijetí technologie (MASTEK)

Použití tohoto modelu se na první pohled zdá jako dobrý nápad, ale v praxi to pro mnoho podniků nedává smysl. Zejména tato část se více podobá zadání diplomové práce MBA, než tomu, co musí zakladatel integrovat do obchodního modelu nebo prezentovat investory.

Odstraňte sekci Rovnost pohlaví

Většina společností napíše to, co chce EC a EIC slyšet, ale 99% společností DeepTech o tom nikdy nepřemýšleli, nikdy o tom neuvažují a nijak se o to nestarají.

Jakmile se písemná část stane obecnou pro všechny žadatele, stane se pro žádost irelevantní.

Odstraňte přesahy

V aplikaci existuje mnoho překrývání, zejména pokud jde o zákaznické bolesti a zisky. Existuje jen tolik způsobů, jak popsat stejnou věc. Zmínit stejné náklady a přínosy. Abychom zmínili stejné úspory emisí.

Nucení žadatelů, aby se opakovali, vede buď k (1) opakujícím se a nudným žádostem, nebo (2) žadatelům, kteří si věci vymýšlejí, aby to znělo působivě. Obojí není v zájmu EIC ani hodnotitelů.

O

Články nalezené na Rasph.com odrážejí názory společnosti Rasph nebo jejích příslušných autorů a v žádném případě neodrážejí názory Evropské komise (EC) nebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informace mají za cíl sdílet pohledy, které jsou cenné a mohou potenciálně informovat žadatele o grantových schématech financování, jako je EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition nebo souvisejících programech, jako je Innovate UK ve Spojeném království nebo grant pro inovace a výzkum pro malé podniky (SBIR) v Spojené státy.

Články mohou být také užitečným zdrojem pro další poradenské firmy v grantovém prostoru i pro profesionální autory grantů, kteří jsou najímáni jako nezávislí pracovníci nebo jsou součástí malého a středního podniku (SME). EIC Accelerator je součástí programu Horizont Evropa (2021–2027), který nedávno nahradil předchozí rámcový program Horizont 2020.


- Kontaktujte nás -

 

EIC Accelerator články

Všechny způsobilé země EIC Accelerator (včetně Spojeného království, Švýcarska a Ukrajiny)

Vysvětlení procesu opětovného odeslání pro EIC Accelerator

Krátké, ale vyčerpávající vysvětlení EIC Accelerator

Rámec financování EIC One-Stop Shop (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Rozhodování mezi EIC Pathfinder, Transition a Accelerator

Vítězný kandidát na EIC Accelerator

Výzva s EIC Accelerator Open Calls: MedTech Innovations Dominují

Jděte financovat sami: Jsou kapitálové investice EIC Accelerator nutné? (Představujeme Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Analýza odvětví, zemí a typů financování vítězů EIC Accelerator (2021–2024)

Hluboké kopání: Nové zaměření DeepTech EIC Accelerator a jeho slabá místa ve financování

Zombie Innovation: EIC Accelerator Funding for the Living Dead

Smack My Pitch Up: Změna zaměření hodnocení EIC Accelerator

Jak hluboká je vaše technologie? Zpráva o dopadu European Innovation Council (EIC Accelerator)

Analýza uniklého seznamu rozhovorů EIC Accelerator (míra úspěšnosti, odvětví, přímá podání)

Řízení EIC Accelerator: Poučení z pilotního programu

Kdo by se neměl ucházet o EIC Accelerator a proč

Riziko prezentace všech rizik v programu High-Risk EIC Accelerator

Jak připravit opětovné odeslání EIC Accelerator

Jak připravit dobrou aplikaci EIC Accelerator: Obecné rady k projektu

Jak vytvořit vyvrácení EIC Accelerator: Vysvětlení opětovného předložení návrhů na grant

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ