Proč by měl být editor videa EIC Accelerator tvůrcem návrhů nebo vypravěčem příběhů (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant a equity) nedávno představil video pitch pro krok 1 procesu hodnocení. To umístilo další úroveň vyprávění nad psanou aplikaci a balíček. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný užitečný návod ani šablona návrhu pro prezentaci videa, cílem tohoto článku je podělit se o myšlenky týkající se vyprávění příběhu a celkového procesu úpravy videa pro začínající podniky a malé a střední podniky (SME).

Úpravy jsou extrémně důležitou součástí procesu tvorby videa, protože mohou zcela změnit celý příběh, změnit příběh nebo způsobit, že věci vypadají méně či více věrohodně. Mnoho slavných spisovatelů a producentů si již dlouho uvědomuje důležitost procesu editace a pečlivě jej provádí nebo řídí.

Úpravy a psaní

Vztah mezi natáčením a střihem je vztah mezi vytvořením hrubé osnovy návrhu a napsáním skutečné aplikace. Je třeba vzít v úvahu, že editor musí mít stejné dovednosti jako scénárista, aby bylo zajištěno, že konečný příběh bude v souladu s původním záměrem.

Ano, lze požadovat změny, ale rozhodnutí o tom, které slovo bude z časových důvodů vyškrtnuto nebo která věta je důležitější, bude v odpovědnosti editora. To znamená, že editor by měl být obeznámen nejen s obecným vyprávěním příběhů, ale měl by být také obeznámen s procesem aplikace EIC Accelerator a jeho specifickým zaměřením na disruptivitu, inovace, riziko a nebankovní možnosti.

Profesionální spisovatelé a konzultanti jsou již s tímto procesem hluboce obeznámeni, ale mnoho filmařů nebo střihačů třetích stran, kteří jsou najímáni v roce 2021 kvůli náhlé potřebě videoprezentací, nemusí být.

Úkoly redaktorů

Hlavním úkolem editoru je pořídit nezpracovaný záznam a převést jej do požadovaného 3minutového videa, jak je definováno v doporučení European Innovation Council (EIC). Obecný pracovní postup a segmentace pro to jsou:

 • Výběr videa a v případě potřeby synchronizace externího zvuku s videem
 • Zkrácení videa na potřebné segmenty a délku
 • Vylepšení zvuku
 • Vylepšení videa (grading barev)
 • Přidávání efektů (názvy, přechody, překryvy log atd.)
 • Export záznamu

Zpětná vazba a revize jsou poměrně jednoduché, ale počáteční úkoly výběru stopáže a stříhání na příslušné časy je velmi obtížné kontrolovat, pokud autor nerozumí úpravám a editor nerozumí psaní. Je běžné, že edice jsou ve formě:

 • Můžete sem přidat logo?
 • Můžeme získat tento díl jako první?
 • Můžete použít jiný úhel kamery? (pokud bylo zaznamenáno více)
 • Můžeme změnit název?

Co je ale téměř nemožné upravovat jako needitor je:

 • Můžete přidat smazanou větu zpět a odstranit tu, kterou jste si ponechali?
 • Můžete odstranit těchto 10 pauz ve videu a přidat tuto větu na konec?
 • Můžete změnit pořadí těchto dílů?

Je těžké určit, co bude fungovat nejlépe, pokud nemáte přehled o všech surovinách a znalosti o tom, co může ve videu fungovat. Scénárista nastíní příběh, ale editor vytvoří příběh, který se liší od původního scénáře kvůli časové tísni, kvalitě materiálu a dostupnosti doplňkového materiálu, jako jsou loga, záběry nebo animace.

Jak zlepšit úpravu

Klíčovým faktorem při přípravě dobře sestříhaného prezentačního videa je zohlednit střih již ve scénáři a nejen připravit scénář a doufat, že bude fungovat do 3 minut. Klíčové faktory pro plánování úprav v rámci přípravy skriptu jsou:

 • Věty, které lze v případě potřeby zkrátit nebo odstranit, aniž by došlo k poškození vyprávění.
 • Segmenty, které umožňují přidat relevantní loga, animace nebo názvy, aniž by se překrývaly s nerelevantními sekcemi.
 • Vynechání přechodných vět, které nutí editora držet je za sebou, na rozdíl od možnosti měnit jejich pořadí.
 • Krátké věty na rozdíl od těch, které jsou dlouhé a složité.
 • Přemýšlejte o vizuální podpoře pro určité aspekty (tj. již připravované skladové nebo vnitropodnikové záběry k použití s předstihem).

O

Články nalezené na Rasph.com odrážejí názory společnosti Rasph nebo jejích příslušných autorů a v žádném případě neodrážejí názory Evropské komise (EC) nebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informace mají za cíl sdílet pohledy, které jsou cenné a mohou potenciálně informovat žadatele o grantových schématech financování, jako je EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition nebo souvisejících programech, jako je Innovate UK ve Spojeném království nebo grant pro inovace a výzkum pro malé podniky (SBIR) v Spojené státy.

Články mohou být také užitečným zdrojem pro další poradenské firmy v grantovém prostoru i pro profesionální autory grantů, kteří jsou najímáni jako nezávislí pracovníci nebo jsou součástí malého a středního podniku (SME). EIC Accelerator je součástí programu Horizont Evropa (2021–2027), který nedávno nahradil předchozí rámcový program Horizont 2020.


- Kontaktujte nás -

 

EIC Accelerator články

Všechny způsobilé země EIC Accelerator (včetně Spojeného království, Švýcarska a Ukrajiny)

Vysvětlení procesu opětovného odeslání pro EIC Accelerator

Krátké, ale vyčerpávající vysvětlení EIC Accelerator

Rámec financování EIC One-Stop Shop (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Rozhodování mezi EIC Pathfinder, Transition a Accelerator

Vítězný kandidát na EIC Accelerator

Výzva s EIC Accelerator Open Calls: MedTech Innovations Dominují

Jděte financovat sami: Jsou kapitálové investice EIC Accelerator nutné? (Představujeme Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Analýza odvětví, zemí a typů financování vítězů EIC Accelerator (2021–2024)

Hluboké kopání: Nové zaměření DeepTech EIC Accelerator a jeho slabá místa ve financování

Zombie Innovation: EIC Accelerator Funding for the Living Dead

Smack My Pitch Up: Změna zaměření hodnocení EIC Accelerator

Jak hluboká je vaše technologie? Zpráva o dopadu European Innovation Council (EIC Accelerator)

Analýza uniklého seznamu rozhovorů EIC Accelerator (míra úspěšnosti, odvětví, přímá podání)

Řízení EIC Accelerator: Poučení z pilotního programu

Kdo by se neměl ucházet o EIC Accelerator a proč

Riziko prezentace všech rizik v programu High-Risk EIC Accelerator

Jak připravit opětovné odeslání EIC Accelerator

Jak připravit dobrou aplikaci EIC Accelerator: Obecné rady k projektu

Jak vytvořit vyvrácení EIC Accelerator: Vysvětlení opětovného předložení návrhů na grant

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ