Výběr klíčových slov a hodnotitelů pro aplikace EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) umožňuje všem začínajícím firmám a malým a středním podnikům (SME) přidávat klíčová slova do platformy, která budou použita k výběru odborných hodnotitelů (čtěte: Recenze nástroje AI). V minulosti byla tato funkce a Černá skříňka funkce, protože profesionální autoři a konzultanti nevěděli, jak by různí hodnotitelé ohodnotili přihlášku nebo jestli to vůbec znamenalo rozdíl (přečtěte si: Znovuobjevení EIC Accelerator).

Běžným přístupem bylo vybrat nejrelevantnější klíčová slova, která odrážejí projekt (tj. technologie baterií, strojové učení, biomasa) a doufají v to nejlepší. I když je to stále osvědčený způsob, jak se řídit, tento článek představuje názor na to, jak lze vybrat klíčová slova, aby se maximalizovaly šance na úspěch odeslání.

Skupina hodnotitelů a klíčová slova

Celková skupina hodnotitelů obsahuje tisíce odborníků, kteří budou vybráni na základě dostupnosti a, což je důležité, klíčových slov zadaných do platformy. Tato klíčová slova se vybírají z rozevíracího seznamu, zatímco více nadřazených klíčových slov obsahuje více podřízených klíčových slov, zatímco pro projekt jsou v určitém pořadí vybrány celkem 3 dvojice nadřazených a podřízených klíčových slov. Kromě toho lze přidat bezplatná klíčová slova, která doplní počáteční výběr klíčových slov.

Při výběru klíčových slov existuje obvykle více možností, protože spuštění AI baterie může vést Energie následován baterie a pak Strojové učení nebo může toto pořadí obrátit. Ale co když je trhem PropTech nebo zejména nemovitosti, protože projekt poskytuje řešení pro ukládání energie pro záložní systémy v komerčních budovách? Pak by se klíčová slova mohla zaměřit také na odvětví nemovitostí, určité segmenty zákazníků (tj. společnosti poskytující veřejné služby) nebo podobné aspekty.

Na výběr je mnoho různých možností, ale dosud nebylo známo, jak ovlivní hodnocení žádosti, protože pokusům a omylům bránila netransparentní hodnocení, nahodilost kontrol a omezené termíny v roce 2020.

Zpětná vazba hodnotitelů

European Innovation Council (EIC) zavedl do procesu hodnocení funkci zpětné vazby, která umožňuje recenzentům zanechat komentáře pro žadatele velmi podrobným způsobem. Zatímco jejich identitu a pozadí žadatel nezná, konkrétní komentáře hodnotitelů často prozradí úhel ze kterého se hodnotitel na inovaci dívá.

Pokud se jedná o někoho, kdo má vědeckou perspektivu, technický pohled nebo je začleněn do odvětví, pak se komentáře často zaměří na tento aspekt. Ať už je to dobré nebo špatné, typ hodnotitele může mít významný vliv na to, jak je návrh přezkoumán.

Po prostudování několika hodnocení v kroku 1 je zřejmé, že hodnotitelé mají velmi odlišné pohledy. Stejný aspekt projektu může být chválen nebo kritizován ve stejné recenzi, díky níž je kritické hledisko, nejen kvalita projektu.

Ze zkušenosti kladné recenze v kroku 1 často chválily dopad, proveditelnost a vizi projektu, pokud hodnotitelé viděli, že existuje silný potenciál pro narušení, zatímco kritické kontroly se zaměřovaly spíše na izolované technické nebo komerční aspekty.

Jiný přístup

Místo toho, aby ses sám sebe zeptal: Jaká klíčová slova nejlépe popisují můj projekt? Zdá se, že lepší přístup je zeptat se: Jaké zázemí potřebuje hodnotitel, aby na něj udělal největší dojem?

Vědec zabývající se strojovým učením nemusí být velmi často ohromen určitou aplikací AI, zatímco někdo z odvětví, na které se zaměřuje, by okamžitě viděl přínos a měl pozitivní názor. Opak by však mohl být pravdou, pokud je dopad na průmysl obtížnější si představit než špičkovou povahu technologie, která by na vědce udělala lepší dojem ve srovnání s účastníkem oboru.

Cílem výběru hodnotitelů by mělo být vybrat odborníky, kteří budou chápat vizi společnosti a budou inovaci vnímat pozitivně. Čeho je třeba se vyvarovat, jsou myšlenky jako:

  • Back-end je sofistikovaný, sleduje jedinečný přístup a narušuje trh, ale nemyslím si, že je z vědeckého hlediska dostatečně špičkový
  • Produkt je vědecky podložený, ale jak mě přesvědčíte, abych si ho koupil?

Zejména pokud jde o softwarová řešení, mohou existovat puristé kteří opomíjejí zaměření EIC na narušení průmyslu a nové obchodní modely jen proto, aby kritizovali izolovaný aspekt projektu.

Závěr

Má smysl hluboce přemýšlet o klíčových slovech, která si člověk zvolí, před odesláním a ujistit se, že potenciální zázemí, které bude hodnotitel mít, odpovídá rozsahu a zaměření žádosti. Tento přístup není osvědčenou metodou získávání dobrý hodnotitelů, ale může jednoznačně ovlivnit, jaký bude výsledek hodnocení.

Každý profesionální spisovatel viděl aplikace s hodnocením, které si odporuje a postrádá konsensus. Často je důvod, proč tomu tak je, zcela zřejmý z komentářů hodnotitele a vždy záleží na jeho úhlu pohledu definovaného jeho pozadím.

Bohužel tento přístup bude pravděpodobně velmi krátkodobý. EIC již shromažďuje klíčová slova během kroku 1 EIC Accelerator a ruční výběr dalších klíčových slov se v této fázi zdá nadbytečný. Dokud však lze výběr hodnotitelů ovlivnit, měl by být prováděn opatrně.


Články nalezené na Rasph.com odrážejí názory společnosti Rasph nebo jejích příslušných autorů a v žádném případě neodrážejí názory Evropské komise (EC) nebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informace mají za cíl sdílet pohledy, které jsou cenné a mohou potenciálně informovat žadatele o grantových schématech financování, jako je EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition nebo souvisejících programech, jako je Innovate UK ve Spojeném království nebo grant pro inovace a výzkum pro malé podniky (SBIR) v Spojené státy.

Články mohou být také užitečným zdrojem pro ostatní poradenské společnosti i v grantovém prostoru profesionální spisovatelé grantů kteří jsou najati jako nezávislí pracovníci nebo jsou součástí malého a středního podniku (SME). EIC Accelerator je součástí programu Horizont Evropa (2021–2027), který nedávno nahradil předchozí rámcový program Horizont 2020.


Máte zájem o najmutí spisovatele, který bude žádat o granty v EU?

Neváhejte se obrátit zde: Kontakt

Hledáte tréninkový program, kde se naučíte, jak se přihlásit na EIC Accelerator?

Najdete ho zde: Výcvik

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ