Відкриття майбутнього європейських інновацій: глибоке занурення в робочу програму EIC на 2024 рік

Робоча програма European Innovation Council (EIC) на 2024 рік, детально описана в документі, описує її комплексну стратегію та компоненти, розроблені для сприяння інноваціям у Європейському Союзі. Ось основні компоненти та основні моменти: Стратегічні цілі та ключові показники ефективності (KPI): EIC спрямований на підтримку проривних технологій і компаній, які мають вирішальне значення для досягнення екологічного та цифрового переходу, забезпечуючи відкриту стратегічну автономію в критичних технологіях. Він встановив шість стратегічних цілей, зокрема стати інвестором вибору для стартапів і підприємців з високим потенціалом, подолати дефіцит фінансування для глибокотехнологічних компаній, підтримувати технології з високим ризиком, збільшити кількість європейських єдинорогів і розширення масштабів, каталізувати інноваційний вплив з Європи громадські дослідження та досягнення операційної досконалості. Огляд Робочої програми на 2024 рік: Робоча програма організовує своє фінансування та підтримку за трьома основними схемами: EIC Pathfinder: для передових досліджень для розробки наукової основи для проривних технологій. EIC Transition: перевірити технології та розробити бізнес-плани для конкретних застосувань. EIC Accelerator: Підтримка компаній у виведенні інновацій на ринок і збільшенні масштабів. Кожна схема доповнюється доступом до послуг Business Acceleration Services, що надає експертні знання, корпораціям, інвесторам і учасникам екосистеми. Основні зміни Робочої програми на 2024 рік: внесено коригування, вдосконалення та спрощення на основі відгуків і скороченого бюджету. Ці зміни включають впровадження моделі одноразової оплати для більшості дзвінків, посилені заходи проти ризиків економічної безпеки та коригування критеріїв прийнятності та фінансування в різних схемах. Ключові особливості підтримки EIC: пропонується поєднання фінансової та нефінансової підтримки для прискорення та розвитку інновацій і компаній EIC. Це включає проактивне управління проектами та портфоліо, індивідуальний підхід до оцінки пропозицій, політику щодо відкритого доступу та прав інтелектуальної власності, а також заходи щодо забезпечення економічної безпеки. Співпраця з Європейським інститутом інновацій і технологій (EIT): документ описує розширення співпраці між EIC і EIT для зміцнення європейської інноваційної екосистеми, включаючи спільні послуги, процес Fast Track і нову схему інноваційних стажерів. Прогноз на 2025 рік і майбутні роки: обговорюються майбутні стратегії та потенційні нові синергії, включно з можливістю збільшення бюджетів для більших інвестицій через Фонд EIC у ключових сферах діяльності. Глосарій і визначення: документ завершується розділом з детальним глосарієм і визначеннями, що пояснює термінологію та акроніми, що використовуються в Робочій програмі. Ці компоненти спільно спрямовані на підтримку стратегічних цілей Європейського Союзу в інноваціях, дослідженнях і технологічному розвитку, приділяючи особливу увагу дослідженням з високим ризиком, високим прибутком і проривним технологіям з потенціалом значного соціального та економічного впливу. 1. Стратегічні цілі та ключові показники ефективності (KPI) У знаковому кроку для просування європейських інновацій у майбутнє European Innovation Council (EIC) виклав сміливе бачення у своїй Робочій програмі на 2024 рік, зосереджуючись на виявленні, розвитку та збільшенні масштабів прориву технології та компанії, які є ключовими для зеленого та цифрового переходу ЄС. Це бачення підкріплюється стратегічними цілями, покликаними забезпечити відкриту стратегічну автономію Європи в критично важливих технологіях, сприяючи живій екосистемі, де можуть процвітати стартапи та підприємці з високим потенціалом. Метою програми є не лише подолати дефіцит фінансування, з яким стикаються компанії глибоких технологій, але й позиціонувати EIC як інвестора для далекоглядних ідей, таким чином впливаючи на розподіл приватних активів на підтримку цих інновацій. В основі стратегічного бачення EIC лежать шість амбітних цілей, кожна з яких супроводжується чіткими ключовими показниками ефективності (KPI), які спрямовані на вимірювання прогресу та керівництво впровадженням програми: стати інвестором вибору: EIC прагне визнання на всьому континенті, залучення стартапів з високим потенціалом, підприємців та дослідників-новаторів, з особливим наголосом на недостатньо представлених групах, таких як жінки-новатори та жінки з менш розвинених екосистем. Інвестиції в розмірі 30-50 мільярдів євро в європейські глибокі технології. Усуваючи критичний дефіцит фінансування, EIC прагне залучити свій фонд, щоб значно вплинути на екосистему глибоких технологій, сприяючи створенню клімату, у якому приватні інвестиції будуть вільнішими для підтримки новаторських інновацій. Підтримка технологій високого ризику: у критично важливих для суспільства та стратегічної автономії сферах EIC прагне прийняти прораховані ризики для підтримки найперспективніших глибоких технологічних можливостей від найраніших етапів до комерційного розширення, забезпечуючи незалежність Європи в ключових технологіях. Збільшення кількості європейських єдинорогів і розширень: місія EIC полягає в тому, щоб сприяти зростанню європейських стартапів і малих і середніх підприємств, щоб зрівнятися зі своїми глобальними партнерами та перевершити їх, сприяючи створенню середовища, в якому європейські інновації можуть лідирувати на світовій арені. Каталізуючи вплив інновацій від європейських державних досліджень: будуючи партнерства по всьому ЄС, EIC прагне комерціалізувати найкращі ідеї з дослідницької бази, створюючи сприятливий ґрунт для стартапів, щоб розширити масштаб і зробити глобальний вплив. Досягнення операційної досконалості: Ефективність, гнучкість і оперативність роботи EIC розроблені таким чином, щоб відповідати високим очікуванням заявників, інвесторів і ринку в цілому, забезпечуючи плавний шлях від інноваційної ідеї до успіху на ринку. Ці стратегічні цілі є не просто амбітними цілями, але представляють комплексний план інноваційного ландшафту Європи, спрямований на створення благодатної екосистеми для проривних технологій, які визначать майбутнє економіки та суспільства ЄС. Завдяки поєднанню фінансової та нефінансової підтримки EIC готує основу для трансформаційного впливу, який поширюється далеко за межі найближчого горизонту, забезпечуючи, щоб Європа залишалася в авангарді інновацій та технологій. 2. Огляд робочої програми на 2024 рік. Робоча програма European Innovation Council (EIC) на 2024 рік є ключовим кроком до сприяння інноваціям і технологічним проривам у Європейському Союзі. Створений для задоволення критичних потреб зеленого та цифрового переходу, він залучає понад 1,2 мільярда євро фінансування, організовуючи комплексну стратегію для розширення можливостей дослідників, стартапів та малих і середніх підприємств (МСП). Ось детальний огляд його структури: EIC Pathfinder, перехід і прискорювач: три стовпи. Робоча програма геніально розділена на три основні схеми фінансування, кожна з яких адаптована до різних етапів інновацій та розвитку: EIC Pathfinder: присвячена передовим дослідженням, Pathfinder є місцем народження наукових досліджень, спрямованих на розробку фундаментальних елементів проривних технологій. Він охоплює як відкриті конкурси для будь-якої галузі наукових досліджень, так і цілеспрямовані завдання, спрямовані на вирішення конкретних стратегічних інтересів … Читати далі

Фінансування піонерських проривів через EIC Accelerator

Огляд програми прискорення European Innovation Council EIC Accelerator, шанована фінансова ініціатива під егідою European Innovation Council (EIC) і є невід’ємною частиною Horizon Europe, спрямована на надання значної фінансової підтримки підприємствам-новаторам. Ця програма зосереджена на організаціях, які знаходяться в авангарді просування технологічних інновацій або використання потенціалу наукових проривів у сфері глибоких технологій (DeepTech). Прийнятні проекти можуть отримати до 2,5 мільйона євро у формі грантів, доповнених опцією акціонерного фінансування до 15 мільйонів євро, сприяючи зростанню та масштабуванню новаторських підприємств. Огляд фінансованих технологій у рамках програми EIC Accelerator З моменту створення в 2021 році акселератор European Innovation Council (EIC) підтримував різноманітний набір із понад 400 підприємств, що охоплюють безліч секторів. Ці бенефіціари включають підприємства, які займаються капіталомісткими апаратними операціями, а також ті, які займаються чисто програмними ініціативами, з великим наголосом на інноваціях Deep Technology. EIC Accelerator підтримує широку технологічну сферу без загальних обмежень за умови, що запропоновані технології відповідають директивам Європейського Союзу та не підтримують військові програми чи суміжні галузі. Крім того, EIC Accelerator підкреслює свою прихильність розвитку новаторських технологій, щорічно акцентуючи увагу на конкретних технологічних викликах, таким чином висвітлюючи сфери стратегічного інтересу та потенційного зростання в інноваційній екосистемі. Оцінка рівня технологічної готовності для відповідності EIC Accelerator Прискорювач European Innovation Council (EIC) надає фінансову підтримку для розвитку технологій, які досягли мінімального рівня технологічної готовності (TRL) 5, який характеризується перевіркою технології у відповідному операційному середовищі. . Щоб претендувати на фінансування, зазвичай очікується, що заявники розробили прототип або підтвердили концепцію, яка підтверджує ефективність технології. Крім того, організації, чиї технології просунулися до TRL 6 або 7, можуть шукати грантове фінансування для подальшого розвитку. Для технологій, які просунулися до TRL 8, EIC Accelerator може запропонувати варіанти суто інвестування в акціонерний капітал, щоб полегшити їх вихід на ринок і розширення. Огляд доступних потоків фінансування через EIC Accelerator Прискорювач European Innovation Council (EIC) надає фінансову підтримку підприємствам за допомогою трьох різних механізмів фінансування: гранти на суму до 2,5 млн євро, які не розбавляються та виплачуються як одноразові виплати; Інвестиції в акціонерний капітал у розмірі до 15 мільйонів євро, зроблені фондом EIC або його філіями в обмін на акції в компанії; і змішане фінансування, яке об’єднує грантове та акціонерне фінансування до максимальної суми 17,5 мільйонів євро. Потенційні заявники на власний розсуд вибирають бажаний тип фінансування та відповідну суму, яка відповідає вимогам їхнього бізнесу. За надзвичайних обставин заявники можуть розглядатися на отримання фінансування, яке перевищує стандартні порогові суми. Профіль заявника на участь у програмі EIC Accelerator Критерії прийнятності для одержувачів фінансування EIC Accelerator До суб’єктів, які мають право на участь у програмі EIC Accelerator, належать комерційні малі та середні підприємства (МСП), належним чином зареєстровані в країні, яка відповідає вимогам. Крім того, фізичні особи чи інвестори також можуть подавати заявки за умови, що вони засновують компанію до виконання Контракту про надання гранту. Щоб відповідати вимогам, ці компанії повинні відповідати визначенню Європейського Союзу для малого та середнього бізнесу, яке передбачає наявність менше ніж 250 працівників і річний оборот, що не перевищує 50 мільйонів євро, або загальний річний баланс, що не перевищує 43 мільйони євро, таким чином забезпечуючи самостійний характер суб'єкта господарювання. Критерії прийнятності: країни-члени ЄС, які беруть участь у програмі EIC Accelerator. Програма EIC Accelerator поширює свою прийнятність на організації та підприємців у всьому Європейському Союзі, охоплюючи всі 27 країн-членів, включаючи Австрію, Бельгію, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Чеську Республіку, Данію, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція, а також їхні афілійовані території. Ця комплексна доступність забезпечує справедливі можливості для інновацій та розвитку підприємництва в усьому Союзі. Критерії прийнятності для участі країн, що не входять до ЄС, у програмі EIC Accelerator Прискорювач European Innovation Council (EIC) підтверджує наявність угод про асоціацію з Horizon Europe, які дозволяють організаціям і особам зі встановленого набору третіх країн брати участь у програмі. Прийнятні заявники з таких асоційованих країн можуть шукати фінансування: Албанія, Вірменія, Боснія та Герцеговина, Фарерські острови, Грузія, Ісландія, Ізраїль, Косово*, Республіка Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Туніс, Туреччина, Україна, Марокко та Велика Британія (яка має право на участь лише у вигляді грантів). * Це позначення не зачіпає позиції щодо статусу та відповідає резолюції РБ ООН 1244/1999 та висновку Міжнародного суду щодо декларації незалежності Косова. Визначення придатності для програми EIC Accelerator: чи підходить вона вашому підприємству? Аналіз показників успіху EIC Accelerator і коефіцієнтів схвалення EIC Accelerator забезпечує прозорість і справедливість у своїх процесах оцінювання; однак точні показники успіху для кожного з трьох окремих етапів оцінки регулярно не публікуються. Тим не менш, оцінюється, що кумулятивний рівень успіху для проектів, які просуваються від Кроку 1 до Кроку 3, дорівнює або нижче порогового значення 5%. Важливо зазначити, що ця ставка може коливатися під впливом таких факторів, як річні бюджетні асигнування EIC Accelerator, обсяг подання на визначену кінцеву дату та специфіка конкурсу — відкритого чи виклику. дзвінок. Отже, заявники можуть мати різні показники успіху відповідно до цих параметрів. Оцінка відповідності вашої компанії програмі EIC Accelerator EIC Accelerator надає пріоритет підтримці підприємств, які є передовими інноваціями, що характеризуються проривними технологічними досягненнями з глибокою основою DeepTech, або підприємствами значного наукового чи технічного характеру. Мандат EIC Accelerator полягає в тому, щоб захищати підприємства з високим ризиком і високим потенціалом, які демонструють чітку стратегію розгортання ринку. Історично склалося так, що EIC Accelerator надавав фінансову підтримку різноманітним науковим проривам, а також компаніям, що займаються розробкою програмного забезпечення, платформам програмного забезпечення як послуги (SaaS) і навіть компаніям із значною капіталізацією з відносно нижчими траєкторіями ризику. Критерії прийнятності та оцінювання… Читати далі

Виклики часу: вплив короткострокових інформаційних днів заявника на заявки EIC Accelerator

Вступ Планування інформаційних днів для заявників для EIC Accelerator на 15 і 16 січня, менше ніж за два місяці до критичного крайнього терміну 13 березня, створює для заявників значні проблеми щодо часу. Цей стислий графік може призвести до поспішної підготовки та потенційних розчарувань, особливо враховуючи значну кількість часу, необхідного для розробки ретельної заявки як для Кроку 1, так і для Кроку 2 процесу. Аналіз часових обмежень. Час підготовки до кроку 1. Як правило, заявникам потрібен принаймні один місяць, щоб підготуватися до етапу 1 заявки EIC Accelerator. Ця фаза передбачає розробку стислої, але комплексної пропозиції щодо інноваційного проекту, яка потребує глибоких досліджень, планування та документації. Масштабна робота над Кроком 2: Крок 2 заявки є ще складнішим, часто потребує двомісячного періоду підготовки. Цей крок потребує детального бізнес-плану, презентації та інших супровідних документів, які демонструють доцільність проекту, ринковий потенціал та інноваційність. Загальний час підготовки: поєднуючи час, необхідний для обох етапів, заявникам зазвичай потрібно щонайменше три місяці для підготовки конкурсної заявки. Цей графік має вирішальне значення для забезпечення того, щоб усі аспекти пропозиції були добре вивчені, продумано представлені та відповідали суворим критеріям EIC. Вплив поспішної підготовки в короткий термін: менше ніж два місяці від інформаційних днів до кінцевого терміну заявки змушені проходити стислий період підготовки. Така поспішність може призвести до неоптимальних програм із потенційними компромісами щодо якості та ретельності. Підвищений стрес і тиск. Коротке повідомлення збільшує стрес і тиск на команди, відповідальні за підготовку заявок, що може вплинути на їх добробут і загальну якість заявки. Потенціал не помічати ключові деталі: за обмеженням часу існує вищий ризик втрати важливих деталей або нездатності повністю розробити певні аспекти пропозиції, що може зашкодити успіху програми. Стратегії пом’якшення проблем із термінами Рання підготовка: Почніть готуватися до подачі заявки задовго до інформаційних днів. Зберіть необхідні дані, почніть розробляти ключові документи та завчасно сформулюйте стратегії. Ефективне управління часом: розробіть чіткий графік підготовки заявки, виділяючи конкретні періоди для кожного компоненту процесу подачі заявки. Цей структурований підхід може допомогти максимізувати ефективність за часових обмежень. Скористайтеся експертною допомогою: подумайте про те, щоб залучити професійних грантових консультантів або авторів, які можуть пришвидшити процес підготовки без шкоди для якості. Розставте пріоритети для ключових компонентів програми: спершу зосередьтеся на найважливіших елементах програми, переконавшись, що їм приділено необхідну увагу та детальність. Висновок Планування інформаційних днів заявника EIC Accelerator менш ніж за два місяці до крайнього терміну представляє серйозну проблему, особливо з точки зору часу, необхідного для підготовки серйозної заявки. Почавши завчасно, ефективно керуючи часом, залучаючи експертну допомогу та зосереджуючись на ключових компонентах, заявники можуть краще орієнтуватися в цих часових обмеженнях і підвищити свої шанси на успіх.

Подолання невизначеності: виклик непослідовних термінів у заявках на гранти

Вступ Процес подачі заявок на отримання грантів, особливо в таких програмах, як EIC Accelerator, сповнений складнощів. Однією з суттєвих проблем, з якою стикаються заявники, є непослідовність у кількості та часових рамках. У цій статті розповідається про те, як такі порушення створюють невизначеність, і про стратегії, які заявники можуть прийняти для пом’якшення цих проблем. Вплив непослідовних термінів. Труднощі планування: непослідовність термінів ускладнює планування процесу подання заявок для стартапів і МСП. Довгострокове стратегічне планування стає складним, що впливає на якість і своєчасність пропозицій. Проблеми з розподілом ресурсів: коливання термінів може призвести до неефективного розподілу ресурсів. Компанії можуть або поспішати вкластися в раптово встановлений термін, або переживати періоди простою в очікуванні наступної можливості. Підвищений стрес і тиск: невизначеність термінів може призвести до підвищеного стресу для команд, відповідальних за підготовку заявок. Цей тиск може негативно вплинути як на психічне благополуччя персоналу, так і на якість заявок. Альтернативні витрати: через непередбачувані крайні терміни компанії можуть втратити інші можливості, зокрема альтернативні варіанти фінансування, через те, що вони зосереджені на підготовці до потенційно близького кінцевого терміну. Стратегії подолання невизначеності кінцевих термінів Будьте в курсі та оновлюйтеся: регулярно перевіряйте офіційні джерела на наявність оновлених термінів. Підписка на інформаційні бюлетені або сповіщення від European Innovation Council та Виконавчого агентства малого та середнього бізнесу (EISMEA) може надати своєчасну інформацію. Розробка гнучких планів: створюйте адаптивні плани проекту, які можна коригувати відповідно до змін у термінах. Ця гнучкість може допомогти зберегти імпульс незалежно від зміщення термінів. Розподіл ресурсів з розумом: Замість того, щоб витрачати ресурси в останню хвилину, прийміть поетапний підхід. Виділіть спеціальну команду для поетапної роботи над програмою, забезпечуючи безперервний прогрес без надмірних ресурсів. Скористайтеся професійною підтримкою: залучайте професійних авторів, консультантів або агентства, які спеціалізуються на заявках на гранти ЄС. Їхні знання та досвід можуть стати буфером проти невизначеності, пов’язаної зі зміною термінів. Підготуйте план на випадок надзвичайних ситуацій: майте резервний план на випадок пропущених термінів. Це може включати пошук альтернативних джерел фінансування або коригування графіків проекту. Висновок Непослідовність у кількості та часових термінах для таких програм, як EIC Accelerator, є серйозною проблемою для заявників. Однак, залишаючись поінформованими, гнучко плануючи та використовуючи професійну підтримку, стартапи та МСП можуть ефективніше орієнтуватися в цій невизначеності. Прийняття цих стратегій може призвести до більш стійкого та підготовленого підходу до заявок на гранти, перетворюючи виклик на можливість для стратегічного планування та виконання.

Навігація в процесі подання заявки EIC Accelerator: розуміння проблем дотримання термінів

Триетапна програма EIC Accelerator Програма blended financing Accelerator European Innovation Council (EIC), важлива ініціатива для стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), які шукають фінансування, зазнала значних змін у 2021 році. Ці зміни запровадили структуровану триетапну процес подачі заявок, кожен із яких має свої окремі вимоги та часові рамки. Розуміння цих кроків має вирішальне значення для того, щоб заявники могли ефективно планувати та виконувати свої заявки. Крок 1 – Коротка заявка: цей початковий етап включає міні-пропозицію, включаючи письмову заявку на отримання гранту, відео-презентацію та презентацію. Примітно, що крок 1 можна підготувати менш ніж за 30 днів і надіслати в будь-який час, оскільки він не має фіксованого кінцевого терміну. Ця гнучкість дозволяє заявникам вступати в процес, коли вони відчувають себе найбільш підготовленими. Крок 2 – Повне застосування: цей етап представляє більш значний виклик. Для цього потрібна детальна заявка, і її можна подати лише після схвалення кроку 1, а EIC оголосить фіксований термін. Історично у 2021 році таких дедлайнів було два – у червні та жовтні. Підготовка до кроку 2 є серйозною справою, рекомендований час підготовки становить щонайменше 60 днів. Крок 3 – Особисте співбесіда. Остання перешкода, Крок 3, передбачає особисте співбесіду з використанням презентації з Кроку 2. Цей крок доступний лише для проектів, схвалених на Кроці 2. Дати співбесіди встановлюються незабаром після етапу 2 оцінювання, і заявники зазвичай мають близько 14 днів, щоб підготуватися до цього етапу. Складність планування та управління часом Для тих, хто вперше подає заявку, розуміння цього триетапного процесу та керування ним може бути складним завданням. Гнучкий характер подання Кроку 1 різко контрастує з жорстким і вимогливим характером Кроку 2. Час підготовки, хоча і здається достатнім, може бути складним, особливо для стартапів і МСП, які не знайомі з тонкощами процесу. Крок 1: хоча підготовка до кроку 1 займає відносно менше часу, відсутність фіксованого кінцевого терміну означає, що заявники повинні самостійно регулювати час подання. Ця фаза вимагає стратегічного планування, щоб забезпечити готовність до наступних, більш складних кроків. Крок 2. Перехід від кроку 1 до кроку 2 є значним. Мінімальний 60-денний час підготовки до Кроку 2 після схвалення Кроку 1 вимагає від аплікантів швидкого переходу від короткої заявки до детальної, вичерпної пропозиції. Цей перехід може бути приголомшливим, особливо для тих, хто подає заявку вперше і не знайомий із глибиною та деталями, очікуваними від EIC. Крок 3: Останній крок, хоч і коротший у підготовці, є вирішальним і може бути інтенсивним. Кандидати повинні бути готові швидко перейти від подання повної заявки на кроці 2 до підготовки до детальної співбесіди. Висновок Навігація в процесі подання заявки EIC Accelerator вимагає ретельного планування, усвідомлення кінцевих термінів і розуміння зусиль, необхідних на кожному етапі. Особливо складним є перехід від короткого, гнучкого кроку 1 до інтенсивного кроку 2, орієнтованого на крайні терміни. Абітурієнти, які подають заявку вперше, повинні підійти до цього процесу ретельно та ретельно підготуватися, щоб підвищити свої шанси на успіх.

Про наймання консультанта або автора грантів для EIC Accelerator (SME Instrument) на 2021 рік

EIC Accelerator blended financing (раніше SME Instrument Phase 2, грант і капітал) представив новий етап у процесі подачі заявок у 2021 році, який виступає як міні-пропозиція під назвою Крок 1 (читай: Повторне винайдення EIC Accelerator). Він містить такі матеріали, як письмова заявка на отримання гранту, відеопрезентація та презентація, які необхідно надіслати на платформу штучного інтелекту European Innovation Councils (EIC) (читайте: огляд інструментів штучного інтелекту). Завдяки цій зміні EIC Accelerator тепер має три етапи, які необхідно пройти, а саме крок 1 (коротка заявка), крок 2 (повна заявка) і крок 3 (особисте співбесіда) (читайте: Рекомендації для EICA), але багато стартапи та малі та середні підприємства (МСП) не знають, що означають ці кроки та які терміни та часові рамки з ними пов’язані. У якості короткого посібника заявники можуть звернутися до таких приміток: Крок 1 – це коротка заявка, яку можна підготувати менш ніж за 30 днів і подати в будь-який час без фіксованого кінцевого терміну (читайте: Робочий процес презентації відео) Крок 2 – це дуже довгу заявку, яку можна подати, лише якщо (i) крок 1 схвалено та (ii) EIC опублікував фіксований термін. У 2021 році було два відсікання, а саме червень і жовтень. Мінімальний час для підготовки заявки на Крок 2 має становити 60 днів, але рекомендується більше. Крок 3 — це особиста співбесіда, у якій використовується презентація, подана на Кроці 2. Воно доступне лише для проектів, які були схвалені на Кроці 2, а дати для цього Кроку зафіксовано відразу після оцінювання Кроку 2 звільнений (тобто тиждень презентації). Підготовку до цього кроку можна виконати за 14 днів. Що розробляти самостійно, а що передати аутсорсингу Немає загального правила щодо того, коли слід наймати консультанта чи професійного автора та чи він взагалі потрібен. Офіційні шаблони пропозицій, робоча програма та керівні принципи (тобто для фонду EIC та інструменту AI) є загальнодоступними, що означає, що кожна компанія технічно може подати заявку самостійно. Необхідно враховувати наявні ресурси та час написання гранту. Для Кроку 1 зусилля порівняно невеликі: Переваги розробки Крок 1 Власні Крок 1 вимагає порівняно мало часу Крок 1 відносно простий у розробці Ніякі гроші не витрачаються, якщо проект не підходить для EIC Accelerator (тобто деякі консультанти включатимуть випадки з низьким успіхом) Повний контроль над результатом Переваги найму консультанта Консультант може сформувати проект і зробити його більш впливовим, а також уникнути червоних прапорів Участь у Кроці 1 спростить процес Кроку 2 Оптимізація автоматизованого оцінювання на платформі штучного інтелекту на основі досвіду. Економія часу. Тісний зв’язок з EIC, щоб бути готовим до неочікуваних змін. Консультанти повторно подадуть пропозицію, якщо її відхилять, тоді як для відхиленого проекту буде важко найняти консультанта. Недоліки кожного підходу є протилежними один одного означає, що те, що є перевагою найму консультанта, буде недоліком самостійної підготовки заявки. Для Кроку 2 порівняння буде таким: Примітка. Порівняння для Кроку 2 передбачає, що заявники успішно подали заявку на Крок 1 самостійно та розглядають можливість найняти партнера для Кроку 2. Переваги розробки Крок 2 Внутрішня економія Повний контроль над результатом Переваги найму консультанта Консультант може сформувати проект і зробити його більш впливовим, а також уникнути червоних прапорів Організація розробки проекту та співпраці між управлінською командою для задоволення потреб крайній термін Економія часу Тісний контакт з EIC, щоб бути готовим до несподіваних змін. Поряд із загальними компромісами найму консультанта, перерахованими вище, необхідно врахувати низку міркувань. Одним із них є те, як компанії оцінюють свої власні можливості та те, як вони оцінюють свої зусилля. Нерідкі випадки, коли до консультанта звертається клієнт, який хоче самостійно подати заявку на Крок 1, мимохідь згадуючи, що він отримав оцінку B або C у всіх сегментах інструментів штучного інтелекту, навіть якщо проект має високу кваліфікацію для EIC Accelerator. Те, що Крок 1 відносно простий у приготуванні, не означає, що це фрукти, що висять низько. Необхідно докласти значних зусиль до підготовки заявки, незважаючи на її простоту. Так, EIC хоче полегшити для заявників подачу заявок і хоче уникнути того, щоб вони витрачали свій час на довгу заявку, якщо у них немає шансів на успіх. Але це не означає, що оцінювачі отримають проект із мінімальним внеском або читанням між рядків. Компанії, які дуже зайняті, часто вважають, що достатньо швидко підготувати заявку, але це не стосується грантів EIC. Компанія повинна бути готова пройти зайву милю з заявкою та заповнити кожен розділ з максимальною увагою та зусиллями. Висновок Найкращий спосіб відповісти на питання про те, коли варто найняти консультанта, — це спочатку вирішити, чи є можливість підготовки пропозиції власними силами взагалі (тобто наявність часу, кваліфікований персонал). По-друге, компанія повинна поспілкуватися з консультантами, щоб визначити, чи має проект відповідні шанси на успіх (тобто рекомендується кілька думок, оскільки деякі консультанти недостатньо вибіркові). По-третє, компанія повинна зважити компроміси написання пропозицій власними силами, які полягають у інтенсивних витратах часу, особливо для кроку 2, а також робочому навантаженні на управлінську команду, якій краще зосередитися на бізнес-завданнях, а не на написанні.

Рекомендації щодо вибраних змін на платформі EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (раніше SME Instrument Phase 2, грант і капітал) значно змінився у 2021 році, і його новим інструментом ШІ вже користуються тисячі заявників за лічені тижні. У той час як у попередній статті було вказано на деякі його недоліки та загальний досвід, наступна стаття має на меті внести пропозиції щодо його вдосконалення (читайте: Огляд платформи EIC). З точки зору бізнесу, стартапи та малі та середні підприємства (МСП) повинні, за необхідності, дотримуватися реалістичного та орієнтованого на бізнес підходу, щоб досягти успіху у своїй діяльності, але якщо заявка на грант змушує їх створити аналіз проекту який не є актуальним ні для їхнього бізнесу, ні для інвесторів чи клієнтів, то це не може бути корисним підходом у цілому. З точки зору державних фінансових установ, велике завдання створення структури для заявок на отримання грантів полягає в тому, щоб заохотити відповідні компанії подавати заявки, але також мати досить високі бар’єри, які можуть фільтрувати на основі інших факторів, ніж лише бюджет (тобто ми не хочуть фінансувати вас проти того, що у нас недостатньо грошей для вас). Багато компаній дивляться на EIC Accelerator і негайно відкидають його, оскільки це займає багато часу, а шанси на успіх занадто низькі для поточного етапу їхнього бізнесу. Їм потрібно захистити свій час і ресурси, оскільки те, над чим вони працюють, є передовим і має високий ризик невдач. Існує ризик того, що конкуренти випереджають, і для компанії часто може бути більш цінним переконати несхильних до ризику інвесторів-ангелів або клієнтів, а не витрачати багато місяців на заповнення полів форми EIC просто на поразку через те, що генеральний директор неправильної статі. , оцінювач не розуміє 1000 символів про біль клієнта, або життєвий цикл впровадження технології (TALC) просто не має сенсу для його конкретної комерційної моделі. Хоча багато великих компаній фінансуються SME Instrument і EIC Accelerator, очевидно, що для European Innovation Council (EIC) і European Innovation Council, а також Виконавчого агентства малого та середнього бізнесу (EISMEA) є можливості для вдосконалення. Ось кілька пропозицій щодо того, що може спростити процес для заявників та оцінювачів: Інструкції та шаблони Хоча робота з офіційним шаблоном пропозиції для EIC Accelerator тепер зайва, оскільки платформа EIC діє як настанова на льоту, все ще є потреба в додаткових поясненнях щодо того, що потрібно в кожному розділі. Яка стратегія гендерної рівності є прийнятною в очах EIC? Оскільки цього не викладають на програмах MBA, і практично жоден венчурний капіталіст ніколи не ставив би таке запитання – що має демонструвати передовий бізнес DeepTech, який працює над революційними інноваціями, щоб задовольнити ЄС? Як EIC хоче, щоб заявники кількісно оцінили свої прогнози грошових потоків для The Chasm або The Gap між Early Adopters і Early Majority? Як кількісно визначити простір між двома сегментами впровадження ринку в очах EIC? Які ринкові дії необхідні перед TRL8 порівняно з ринковими діями в TRL9, оскільки вони є обов’язковими? Чим має відрізнятися обов’язкове управління проектом між TRL5-8 і TRL8-9? Це приклади запитань, на які можна відповісти у шаблоні заявки на отримання гранту чи інструкції, яка допомагає заявникам відповідати на запитання, на які їм, відверто кажучи, ніколи не потрібно буде відповідати поза межами фінансування Європейської комісії (ЄК). Бути зручнішим для читачів і письменників Коли EIC оголосив, що створить інструмент штучного інтелекту та інтерактивну платформу додатків, яка має на меті спростити все – це здавалося чудовою ідеєю. Написання бізнес-плану було виснажливим і займало багато часу, що означало, що заявникам доводилося витрачати цінні ресурси на написання, які можна було б витратити на розвиток свого бізнесу чи технології. Додавання відеопрезентацій, короткого додатка як тизера та інтеграції автоматизованої оцінки ШІ, яка перевіряє патентні та наукові бази даних, здавалося чудовою новиною для заявників. На короткий момент здавалося, що багато претендентів нарешті можуть підготувати чудові заявки самостійно, не покладаючись на професійних авторів чи консультантів. Але це виявився дуже короткочасним сценарієм. На відміну від того, що програми стали більш зручними для писання та читання, стало ще важче читати та писати. Замість того, щоб додавати до програм більше аудіовізуального вмісту, значною мірою покладаючись на графіку та полегшуючи перетравлення, EIC видалив усі зображення, форматування, гіперпосилання та заголовки, щоб створити програму, яка є простим текстом 99%. Без форматування. Без кольору. Без графіки. Без гіперпосилань. Жодних посилань. Просто звичайний текст. Більше зображень Рішення просте: дозвольте завантажувати графіку та ілюстрації в ключових розділах. У вас є програмне забезпечення з інтерфейсом користувача? Будь ласка, завантажте до 5 скріншотів. У вас є реактор? Будь ласка, надайте фотографії прототипу. У вас є інноваційна інфраструктура на основі ШІ? Будь ласка, завантажте схематичний вигляд, який концептуалізує ваш продукт. Чи є у вас конкуренти? Будь ласка, завантажте порівняльну таблицю. Примітка: на платформі Step 2 є автоматично створена таблиця конкурентів, але вона показує лише галочки чи хрестики – жодних нюансів. Для багатьох стало несподіванкою, що дозволу на завантаження зображень не було в п’ятірці найпопулярніших функцій, доданих до платформи EIC Accelerator одразу після її запуску. Так, є презентація, і так, є Додаток на Кроці 2 із 10 сторінок, але немає гарантії, що оцінювачі прочитають текст, а потім шукатимуть відповідну графіку в інших документах. Фактично, графіка повинна доповнювати текст під час його читання. Вони не повинні бути запізнілою думкою. Важко повірити, що EIC будь-яким чином консультувався зі своїми оцінювачами щодо платформи ШІ. Жоден оцінювач ніколи не підтримав би видалення всіх візуальних допоміжних матеріалів лише для того, щоб отримати простий блок тексту 99%. Згорніть текст Що терміново потрібно видалити сегменти тексту, які мають... Читати далі

Rasph - EIC Accelerator Consulting
uk