Створення успішної пропозиції: вичерпний посібник із відкритого шаблону Horizon Europe EIC Pathfinder

Horizon Europe EIC Pathfinder — це чудова можливість для дослідників і інноваторів отримати фінансування для новаторських проектів. Щоб збільшити шанси на успіх, дуже важливо ретельно підготувати свою пропозицію, переконавшись, що вона відповідає наданій структурі та вказівкам. У цій статті детально описано стандартну форму заявки (частина B) і надано вичерпний посібник із створення переконливого технічного опису для вашого проекту. Примітка. Ця стаття призначена лише для освітніх цілей, і не надається жодних гарантій щодо її точності. Усі права належать оригінальним авторам шаблонів. Розуміння шаблону пропозиції Пропозиція складається з двох основних частин: Частина A: Ця частина створюється ІТ-системою на основі інформації, яку ви вводите через систему подання на порталі фінансування та тендерів. Він містить адміністративні відомості про проект та організації-учасники. Частина B: це описова частина вашої пропозиції, де ви докладно описуєте технічні аспекти вашого проекту. Частину B необхідно завантажити у форматі PDF і слідувати спеціальному шаблону, який стосується трьох основних критеріїв оцінки: досконалість, вплив, якість і ефективність реалізації. Розділ 1: Досконалість Перший розділ частини Б присвячений досконалості вашої пропозиції. Тут ви повинні чітко сформулювати далекоглядні аспекти свого проекту та його потенціал розширити межі сучасних технологій і науки. Довгострокове бачення: опишіть своє бачення радикально нової технології, до якої проект сприятиме в довгостроковій перспективі. Підкресліть трансформаційний потенціал цієї технології. Науково-технологічний прорив: поясніть науковий прорив у технологіях, якого має досягти ваш проект. Обговоріть новизну та амбітність вашого підходу порівняно з поточним станом техніки та опишіть, як цей прорив сприятиме розвитку передбачуваної технології. Цілі: окресліть конкретні цілі вашого проекту, переконавшись, що вони вимірні, перевірені та реально досяжні протягом тривалості проекту. Деталізуйте загальну методологію та поясніть її придатність для вирішення проблем наукової та технологічної невизначеності. Міждисциплінарність: опишіть, як ваш проект об’єднує внески різних наукових і технологічних дисциплін. Поясніть додаткову цінність цього міждисциплінарного підходу для досягнення цілей вашого проекту. Розділ 2: Вплив Другий розділ стосується впливу вашого проекту. Цей розділ має вирішальне значення для демонстрації ширшого значення вашого дослідження та його потенціалу стимулювати інновації та суспільні зміни. Довгостроковий вплив: детально опишіть потенційні трансформаційні наслідки вашої технології для економіки, навколишнього середовища та суспільства. Поясніть, як ваш проект сприятиме довгостроковим позитивним змінам. Потенціал інновацій: підкресліть потенціал вашого проекту для створення проривних інновацій і створення нових ринків. Опишіть заходи, які ви вживатимете для захисту та використання результатів вашого проекту. Комунікація та розповсюдження: надайте план того, як ви будете повідомляти та поширювати результати вашого проекту серед зацікавлених сторін, наукового співтовариства та громадськості. Переконайтеся, що ці заходи максимізують вплив проекту. Розділ 3: Якість та ефективність впровадження Останній розділ охоплює якість та ефективність впровадження. Ця частина зосереджена на практичних аспектах того, як ви будете виконувати свій проект. Робочий план і розподіл ресурсів: Представте детальний робочий план, включаючи робочі пакети, завдання та результати. Поясніть розподіл ресурсів та обґрунтуйте їх достатність і доцільність. Якість консорціуму: опишіть склад вашого консорціуму, наголошуючи на досвіді та взаємодоповнюваності залучених партнерів. Виділіть попередню успішну співпрацю та вкажіть ролі кожного учасника. Таблиці та додатки Для підтримки розповіді необхідно включити кілька таблиць із детальним описом робочих пакетів, результатів, основних етапів, критичних ризиків і зусиль персоналу. Крім того, залежно від виклику, вам може знадобитися включити додатки з додатковою інформацією щодо конкретних аспектів, таких як клінічні випробування, фінансова підтримка третіх сторін, питання безпеки та етичні міркування. Інструкції щодо форматування та подання Пропозиція має відповідати конкретним вказівкам щодо форматування: Шрифт і інтервали: використовуйте Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) або Nimbus Roman № 9 L (Linux) із мінімальним розміром шрифту 11 пунктів і стандартний інтервал між символами. Розмір сторінки та поля: розмір сторінки – А4 з полями не менше 15 мм з усіх сторін. Ліміт сторінок: загальна довжина розділів 1, 2 і 3 не повинна перевищувати 20 сторінок. Висновок Підготовка успішної пропозиції для відкритого конкурсу Horizon Europe EIC Pathfinder вимагає прискіпливої уваги до деталей і дотримання вказаного шаблону. Чітко сформулювавши досконалість, вплив і якість вашого проекту та забезпечивши включення всіх необхідних таблиць і додатків, ви можете значно підвищити свої шанси на отримання фінансування для інноваційних досліджень. Щоб отримати докладніші вказівки, перегляньте повний шаблон пропозиції та інструкції, надані на Порталі фінансування та тендерів. Шаблон пропозиції Частина B: Технічний опис НАЗВА ПРОПОЗИЦІЇ [Цей документ позначено тегами. Не видаляйте теги; вони потрібні для обробки.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Досконалість #@REL-EVA-RE@# 1.1 Довгострокове бачення #@PRJ-OBJ-PO@# Опишіть своє бачення радикально нової технології , досягненню якого сприятиме проект у довгостроковій перспективі. 1.2 Науково-технічний прорив Опишіть конкретними термінами науковий прорив проекту. Обговоріть новизну та амбіційність запропонованого прориву щодо сучасного рівня. Опишіть внесок науково-технічного прориву в реалізацію задуманої технології. 1.3 Цілі Опишіть цілі запропонованої роботи. Поясніть, наскільки вони є конкретними, правдоподібними, вимірними, перевіреними та реально досяжними протягом тривалості проекту. Опишіть загальну методологію, включаючи концепції, моделі та припущення, які лежать в основі вашої роботи. Поясніть його придатність для роботи з науковою та технологічною невизначеністю та як він забезпечує альтернативні напрямки та варіанти. 1.4 Міждисциплінарність Опишіть запропонований міждисциплінарний підхід із залученням внесків різних наукових і технологічних дисциплін. Поясніть, якою мірою поєднання дисциплін приносить нову наукову співпрацю та як це сприяє досягненню запропонованого прориву. 2. Вплив #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Довгостроковий вплив Опишіть потенційні трансформаційні позитивні ефекти, які передбачувана нова технологія матиме на нашу економіку, довкілля та суспільство. 2.2 Інноваційний потенціал Опишіть передбачуваний потенціал нової технології для створення проривних інновацій у майбутньому та... Читати далі

Статистика галузі від переможців EIC Accelerator у 2021-2023 роках

Фінансування EIC Accelerator (грант і акція з опцією blended financing) від Європейської комісії (ЄК) і European Innovation Council (EIC) призначене для фінансування стартапів і малих і середніх підприємств (МСП) і надає до 2,5 мільйонів євро грантів і 15 мільйонів євро акціонерного фінансування на проект (загалом 17,5 мільйонів євро). Бенефіціари часто отримують підтримку від професійних авторів, фрілансерів або консультантів, оскільки процес подання заявки на EIC Accelerator дуже складний і тривалий. Крім того, програма, як правило, є непрозорою та заплутаною для більшості тих, хто подає заявку вперше, оскільки її документація дуже загальна, тоді як статистика та звіти здебільшого зосереджені на кількох тематичних дослідженнях і провідних галузях, а не представляють загальну картину. Аналіз бенефіціарів EIC Accelerator ChatEIC, спеціальний штучний інтелект на основі GPT-4, зосереджений на EIC Accelerator і здатний аналізувати великі набори даних, а також отримувати цінну інформацію, яка може допомогти заявникам EIC Accelerator і політикам отримати уявлення про типи компаній, які фінансуються за програмою. Оскільки всі бенефіціари EIC Accelerator оприлюднені, можна отримати інформацію про їхні галузі та продукти. Усі заявники EIC Accelerator, які отримали фінансування з 2021 року, належать до наступних категорій високого рівня в порядку популярності: Медичні прилади Екологічні технології Фармацевтика Біотехнології Напівпровідникові технології Штучний інтелект Сільськогосподарські технології Охорона здоров’я Технології Космічні технології Відновлювані джерела енергії та зберігання Квантові обчислення Харчові технології Будівельні технології Технології акумуляторів Автомобільні технології Кібербезпека Чисті технології Технологія переробки Промислова автоматизація Електромобілі Телекомунікації 3D-друк Нанотехнології Технології водопідготовки Текстильна промисловість Більш детальний підхід Але, звісно, ці галузеві огляди високого рівня – це те, про що вже неодноразово повідомлялося. Дуже часто компанії впроваджують інновації на перетині існуючих технологій, і їх часто неможливо розділити в одну галузь. Таким чином, наведений нижче список представляє більш детальний підхід щодо всіх фінансованих компаній EIC Accelerator з 2021 року та їх відповідних галузей: біотехнології (75 компаній) медичні прилади (52 компанії) медичні технології (22 компанії) квантові обчислення (9 компаній) напівпровідникові технології (8 компаній) ) Сільськогосподарські технології (7 компаній) Відновлювані джерела енергії (6 компаній) Екологічні технології (6 компаній) Фармацевтика (5 компаній) Медична візуалізація (5 компаній) HealthTech (5 компаній) Медична діагностика (5 компаній) AgriTech (4 компанії) Штучний інтелект (4) Компанії) Біотехнології/фармацевтика (3 компанії) Будівельні технології (3 компанії) Медична робототехніка (3 компанії) Акумуляторні технології (3 компанії) Цифрове здоров’я (3 компанії) Автомобільні технології (3 компанії) Екологічний моніторинг (3 компанії) Зберігання відновлюваної енергії (3) Компанії) Космічні технології (3 компанії) Пакувальні матеріали (2 компанії) Біомедична інженерія (2 компанії) Зелені технології (2 компанії) Транспортні технології (2 компанії) Cleantech HVAC (2 компанії) Кібербезпека (2 компанії) Харчові технології (2 компанії) Напівпровідники (2 Компанії) Адитивне виробництво (2 Компанії) Онкологія Біотехнології (2 Компанії) Технології чистої енергії (2 Компанії) Текстильні технології (2 Компанії) Допоміжні технології (2 Компанії) Телекомунікації (2 Компанії) Технології переробки (2 Компанії) Біотехнології ШІ (2 Компанії) Штучний інтелект для медичного зображення (2 компанії) Зберігання енергії (2 компанії) Технології аквакультури (2 компанії) Доповнена реальність (2 компанії) Аерокосмічна інженерія (1 компанія) Аналітичні прилади (1 компанія) AgriTech / BioTech (1 компанія) Фотоніка (1 компанія) ) Онкологія Біотехнології (1 компанія) Заряджання електромобілів (1 компанія) Дерматологічна діагностика (1 компанія) Біотехнологія Барвники (1 компанія) Технологія матеріалів (1 компанія) LiFi Аерокосмічний зв’язок (1 компанія) Зображення штучного інтелекту (1 компанія) Космічні технології (1 Компанія) Зберігання зеленої енергії (1 компанія) Біомедична візуалізація (1 компанія) Біорозкладані матеріали (1 компанія) Оптимізація транспорту (1 компанія) Моніторинг якості повітря в приміщенні (1 компанія) Комп’ютерне бачення (1 компанія) Технології охорони здоров’я (1 компанія) Спорттехніка або переносні пристрої Технологія (1 компанія) Бездротова зарядка (1 компанія) Біоінформатика SaaS (1 компанія) Технологія синтетичного мовлення (1 компанія) FoodTech / AgriTech (1 компанія) Онкологічна терапія (1 компанія) Термоакустичні теплові насоси (1 компанія) Medtech Robotics (1 Компанія) Аквакультура (1 компанія) Sustainable Maritime Tech (1 компанія) Радіаційний фільтр (1 компанія) Agricultural Biotechnology (1 компанія) EdTech (освітні технології) (1 компанія) AgriTech AI (1 компанія) Sustainable Packaging (1 компанія) Power Electronics ( 1 компанія) Ортопедія Біотехнології (1 компанія) Екологічні будівельні інструменти (1 компанія) Космічна безпека (1 компанія) Фотонічні технології (1 компанія) Аерокосмічне виробництво (1 компанія) Ізоляційні матеріали (1 компанія) Технологія газового аналізу (1 компанія) Біотехнологія або медицина Пристрої (1 компанія) Платформа ігрового контенту (1 компанія) Біологічні добавки (1 компанія) Фармацевтична технологія (1 компанія) Морські технології (1 компанія) Електричні транспортні засоби (1 компанія) Музичні технології (1 компанія) Біотехнологія/фармацевтична промисловість (1 Компанія) Промислова автоматизація (1 компанія) Термодинаміка/технології охолодження (1 компанія) Інтернет речей (IoT) (1 компанія) Технологія навігації дронами (1 компанія) Розповсюдження цифрових медіа (1 компанія) Biocontrol Production (1 компанія) Біотехнологічне програмне забезпечення (1 Компанія) Технологія екзоскелета (1 компанія) Енергетичні технології (1 компанія) Управління енергією (1 компанія) Квантові комунікації (1 компанія) Аналітичні інструменти (1 компанія) Мобільні мережі (1 компанія) Термодинаміка (1 компанія) Виробництво взуття (1 компанія) Foodtech (1 компанія) Фінансові технології (FinTech) (1 компанія) Медичне обладнання (1 компанія) Оптична метрологія (1 компанія) Гірничодобувні технології (1 компанія) Аерокосмічні технології (1 компанія) Утилізація відходів (1 компанія) Переробка текстилю (1 компанія) Автомобільна промисловість Датчики (1 компанія) Аерокосмічна логістика (1 компанія) Технології логістики (1 компанія) Технологія біопалива (1 компанія) Ядерна енергетика (1 компанія) Кліматичні технології (1 компанія) Фармацевтична біотехнологія (1 компанія) Сонячна енергія (1 компанія) Матеріали для акумуляторів ( 1 компанія) Стоматологічні технології (1 компанія) Semiconductor IP (1 компанія) HVAC Solutions (1 компанія) Геопросторовий аналіз (1 компанія) Аналітика кліматичних даних (1 компанія) Мікотехнологія (1 компанія) Передача електроенергії (1 компанія) Аналітика акумуляторів (1 компанія) ) Технології електронної комерції (1 компанія) Аналітичні технології (1 компанія) Біотехнологічні датчики (1 компанія) Персоналізована медицина (1 компанія) Гальваніка (1 компанія) Ортопедичні пристрої (1 компанія) Виноробні технології (1 компанія) Геотехнічна інженерія (1 компанія) Фотоніка (1 компанія) Бездротовий зв’язок (1 компанія) Біотехнологічне виробництво (1 компанія) Тваринництво (1 компанія) Робототехніка Будівництво (1 компанія) Стільникове сільське господарство (1 компанія) Охорона морської природи (1 компанія) Сільськогосподарська біотехнологія (1 компанія) AgriTech/ BioTech (1 компанія) Predictive Maintenance (1 компанія) Green Packaging (1 компанія) Ocean Acoustics (1 компанія) Supply Chain Technology (1 Company) Biotechnology or Agribiotech (1 Company) Green Tech (1 Company) Building Materials (1 Company) Advanced Технологія датчиків (1 компанія) Візуальна допомога штучного інтелекту (1 компанія) Технологія вирощування комах (1 компанія) Виробництво фотоелектричної енергії (1 компанія) Виробництво накопичувачів енергії (1 компанія) Аудіотехнологія (1 компанія) Очищення води (1 компанія) Переробка електроніки (1 компанія) ) Носимі технології (1 компанія) Оптоелектроніка … Читати далі

Представляємо ChatEIC: Штучний пілот для додатків EIC Accelerator

Уявіть, що ви можете просто створити цілу програму EIC Accelerator на основі одного файлу компанії та кількох підказок. ChatEIC, спеціальний ШІ на основі GPT-4, здатний робити саме це. Модулі EIC Accelerator Навчальна програма EIC Accelerator використовує модульний підхід для написання грантів, де окремі розділи об’єднуються в модулі для полегшення процесу навчання та написання. Використовуючи той самий підхід для навчання компаній, як писати заявку на грант і подавати заявку на EIC Accelerator, ChatEIC може дізнатися, як повинен бути структурований кожен розділ, і може просто застосувати отримані знання в будь-якій компанії. У цьому сценарії користувач має надати лише мінімальний вхід, якщо такий є. В ідеалі користувачеві потрібно лише завантажити колоду інвестора або довгу колоду, і ChatEIC візьме її звідти. Приклад: Створення розділів пропозицій Як приклад можна використати загальнодоступні дані, такі як колода інвесторів публічної компанії синтетичної біології Ginkgo Bioworks. Хоча ця колода аж ніяк не повна, вона містить 66 сторінок цінної інформації і, що найважливіше, описує проект DeepTech, який дуже узгоджується з EIC Accelerator. Незважаючи на те, що Ginkgo Bioworks є американською компанією, вона є чудовим прикладом для перевірки можливостей створених штучним інтелектом розділів грантових пропозицій, оскільки основним стандартом ефективності для будь-якого автора грантів ШІ є мінімальний внесок. Використання текстового генератора штучного інтелекту корисне, лише якщо воно зменшує робоче навантаження, що робить обов’язковим мінімальну оперативну роботу. Тепер давайте подивимося, наскільки добре працюватиме ChatEIC з його загальними знаннями щодо написання пропозицій EIC Accelerator. Основним завданням є перетворення загальних знань у спеціальні знання, оскільки кожна компанія, ринок і галузь різні. Отже, чи може ChatEIC створювати спеціалізовані розділи чи в кінцевому підсумку він стане загальним? Приклад: ринок, анотація та ризики Примітка: модулі містять попередньо визначений контекст, який ChatEIC розпізнає та використає для написання цього проекту. ChatEIC не потрібно нагадувати, що означає кожен модуль, оскільки він знає їх напам’ять і йому потрібно лише почути номер. У цьому випадку перша підказка введення містить лише колоду для інвесторів Ginkgo Bioworks у вигляді PDF-додатку. Наступна розмова в чаті представляє всю розмову, підказки та інформацію, якою обмінювався з ChatEIC, без будь-яких редагувань чи пропусків. ChatEIC не має попередніх знань щодо заявок на гранти для Ginkgo Bioworks або спеціальних знань про компанії синтетичної біології за межами бази GPT-4. Вхідні дані: Напишіть модуль 56 (Ginkgo.PDF додається) ChatEIC: Переглянувши наданий документ, я не знайшов конкретної інформації щодо розміру та зростання ринку (модуль 56) для Ginkgo. Однак, виходячи з характеру роботи та галузі Ginkgo, я можу написати загальний модуль 56 для вашого перегляду. Модуль 56: Розмір ринку та зростання Розмір ринку та складний річний темп зростання (CAGR) Ginkgo працює в секторі біотехнологій, що швидко розвивається, зосереджуючись на клітинному програмуванні та біоінженерії. Загальний адресний ринок (TAM) для глобальної індустрії біотехнологій оцінюється в понад XX мільярдів євро, що обумовлено зростаючим попитом на інноваційні рішення в галузі охорони здоров’я, стійкі методи сільського господарства та нові біопродукти. Обслуговуваний адресний ринок (SAM) На цьому широкому ринку SAM Ginkgo можна сегментувати на такі спеціалізовані галузі, як синтетична біологія, геномна інженерія та біозахист, на загальну суму близько XX мільярдів євро. Цей сегмент характеризується стійкою траєкторією зростання завдяки технологічному прогресу та зростаючому застосуванню біоінженерних рішень у різних галузях промисловості. Обслуговуваний доступний ринок (SOM) SOM Ginkgo, враховуючи його поточну пропозицію продуктів і послуг, прогнозується в діапазоні від XX до XX мільйонів євро. Завдяки інноваційній платформі, стратегічним партнерствам і розширеним можливостям у програмуванні клітинок компанія має хороші можливості для захоплення значної частини цього ринку. Тенденції ринку та перспективи на майбутнє На ринку спостерігається значний зсув до стійких та екологічно чистих рішень, де досвід Ginkgo у біоінженерії є дуже актуальним. Майбутні нормативні зміни, збільшення інвестицій у біотехнологічні дослідження та дедалі більша увага до персоналізованої медицини та екологічних практик, ймовірно, сприятимуть подальшому зростанню ринку. Здатність Ginkgo адаптуватися та впроваджувати інновації робить його вигідним для використання цих тенденцій для сталого зростання. Цей модуль є загальним описом на основі типового ринкового середовища для таких компаній, як Ginkgo. Для більш точного та детального модуля потрібні конкретні ринкові дані та прогнози зростання, пов’язані з продуктами та послугами Ginkgo. Чи є у вас додаткова інформація чи конкретні дані, які ви хотіли б включити в цей модуль? Вхідні дані: Використовуйте Bing для пошуку ринкових звітів для SAM і SOM, а також у ширшому просторі синтетичної біології. ChatEIC: На основі швидкого пошуку ось що я виявив. Пошук конкретних ринкових звітів щодо Serviceable Addressable Market (SAM) і Serviceable Obtainable Market (SOM) у сфері синтетичної біології за 2024 рік не дав точних результатів. Наявна інформація в основному охоплює загальний ринок синтетичної біології. Ось що я знайшов: розмір ринку синтетичної біології оцінюється в 79,39 мільярдів доларів США у 2024 році та, як очікується, досягне 145,49 мільярдів доларів США до 2029 року, зростаючи на CAGR 12,88% протягом прогнозованого періоду (2024-2029)​​.[ ref] Відповідно до іншого звіту, у 2022 році ринок синтетичної біології оцінювався в 13,1 мільярда доларів США і, за прогнозами, буде розвиватися зі значними темпами.[ref] Інше джерело згадує, що розмір глобального ринку синтетичної біології оцінювався в дол. 13,09 мільярдів у 2022 році та, як очікується, зросте на рівні 18,97% з 2023 по 2030 рік.[ref] Ще один звіт підтверджує оцінку розміру ринку синтетичної біології на рівні 79,39 мільярдів доларів США у 2024 році з прогнозом зростання до 145,49 мільярдів доларів США до 2029 року.[ref] Нарешті, інше дослідження оцінило ринок синтетичної біології в 9,4 мільярдів доларів США в 2022 році та очікувало, що він досягне 47,4 мільярдів доларів США до 2029 року з CAGR 26% протягом прогнозованого періоду 2023-2029. [ref] Ці висновки дають широкий огляд розміру ринку та темпів зростання в секторі синтетичної біології. Однак для більш точної оцінки SAM і SOM для гінкго... Читати далі

Проблема оцінки EIC Accelerator у 2022 році

У 2021 році EIC Accelerator blended financing (раніше SME Instrument Phase 2, грант і капітал) завершив свій перший рік у новій структурі подання заявок (читайте: Процес подачі заявок). З двома перервами у 2021 році (червень і жовтень) він представляв круту криву навчання для малих і середніх підприємств (МСП), професійних письменників і European Innovation Council (EIC). Було запроваджено новий онлайн-процес подачі заявок EIC Accelerator, який постійно вдосконалювався паралельно з першими заявками на гранти, які створювали унікальні проблеми для того, як EIC та консультанти спілкувалися з потенційними заявниками. Дедлайни були зміщені, витік інформації був надійнішим, ніж офіційні прес-релізи EIC, а коментарі, надані оцінювачами, призвели до певних суперечок. Хоча більша прозорість загалом є позитивним кроком, особливо для державної установи, яка фінансується за рахунок податків громадян, вона може призвести до зворотних наслідків, якщо виявить значні невідповідності. Ця стаття має на меті вивчити деякі з цих невідповідностей. Етапи подання заявки European Innovation Council і Виконавче агентство малого та середнього бізнесу (EISMEA), Європейська комісія (ЄК) і EIC запропонували новий процес подання заявки, який включає 3 окремі кроки (зверніть увагу: вони не пов’язані з етапами 2020 року). Цей новий процес значною мірою залежить від використання онлайн-форми подання та поступово припиняє роботу більшості форматів PDF/документів, які заявники використовували до 2021 року. Підсумовуючи, поточні кроки такі: Крок 1: міні-додаток (текст , відео, пітч дек). Принаймні 2 із 4 оцінювачів мають схвалити заявку, щоб вона була успішною. Крок 2: Довга заявка (текст, супровідні документи, презентація). Принаймні 3 із 3 оцінювачів мають схвалити заявку, щоб вона була успішною. Крок 3: Віддалена або особиста співбесіда. Усі члени журі повинні схвалити заявку, щоб пройти успішно. Стартапи мають успішно пройти всі три кроки у визначеному порядку, щоб отримати фінансування EIC Accelerator. Кожна спроба, успішна чи ні, також отримає детальні коментарі від оцінювачів або членів журі. Примітка. Завдяки програмі прискореного процесу, запровадженій EIC, деякі компанії можуть пропустити певні кроки, якщо дотримано відповідних умов. Крок 1 Крок 1 призначений для того, щоб викликати інтерес оцінювача, як заявив EIC. Це дуже коротка версія бізнес-плану, яка не містить детальної інформації про фінанси, заплановані робочі пакети чи інші важливі частини інноваційного проекту. Навіть презентація зменшена до документа з 10 слайдів, який буде прочитано, а не представлено. Поріг успішності Крок 1 дуже легко подолати, оскільки лише 2 із 4 віддалених оцінювачів повинні надати схвальний відгук, який дозволить заявнику перейти до Кроку 2 (див. показники успішності). Крок 2 Крок 2 є дуже глибокою презентацією запропонованого інноваційного проекту, оскільки він вимагає створення бізнес-плану, який майже повністю складається з тексту, надає дуже мало візуальних даних і просить МСП, які подають заявку, відповісти на багато детальних запитань. До них входять ланцюжок створення вартості, описи продуктів, технічна підготовка, аналіз ринку, комерційні стратегії та багато інших деталей. Цей крок виявився найбільш вибірковим, а також найбільш трудомістким етапом EIC Accelerator. Крок 3 Крок 3 – це дистанційне або особисте інтерв’ю, яке складається з 10-хвилинної презентації та 35-хвилинної сесії запитань і відповідей. Співбесіда базуватиметься на поданій заявці на Крок 2 і презентації, але члени журі можуть бути не дуже добре знайомі з усім наданим вмістом. Лінійна прогресія між кроками Хоча новий процес для додатків EIC Accelerator виглядає та виглядає сучасним, він додав новий рівень проблем, який пов’язаний із його 3-кроковою структурою. Під час створення процесу подання заявки, який перевіряє компанії протягом кількох місяців, важливо переконатися, що кожен крок оцінювання представляє лінійну прогресію від свого попередника. Якщо оцінки Кроку 1 і Кроку 2 надто відрізняються, це неминуче призведе до марних зусиль як для заявників, так і для рецензентів. Щоб бути прозорим щодо цього факту, EIC має опублікувати дані контролю якості, де результати всіх трьох кроків, якщо вони доступні для кожного заявника, співвідносяться, щоб визначити, чи розділ оцінювався послідовно на кількох етапах. Якщо всі оцінювачі схвалять дуже детальну бізнес-модель на кроці 2, але члени журі одностайно ставлять під сумнів її якість на кроці 3, тоді процес буде помилковим. Виходячи з перших заявок у 2021 році, стає зрозуміло, що ці три етапи мають різний ступінь глибини, різний фокус і використовують різні групи оцінювачів, що за своєю суттю призводить до значних обмежень. В результаті процес не є повністю лінійним. Конфлікти між оцінюваннями Лінійний процес подачі заявки показує, що проект із відмінною оцінкою на Кроці 1 успішно працює на Кроці 2. Проект, який представив десятки сторінок комерційної стратегії та отримав ідеальну оцінку від оцінювачів на Кроці 2, не повинен мати цей огляд має бути скасований на кроці 3. Хоча різниця в кількості між кроком 1 і кроком 2 є значною і може призвести до змін у сприйнятій якості, різниця між кроком 2 і кроком 3 має бути незначною. У лінійному процесі ніколи не повинно бути випадків, коли модель доходу була ідеально оцінена на кроці 2, щоб її було відхилено через погані відгуки на кроці 3. Але такі випадки трапляються часто, оскільки на кроці 3 буде відхилено приблизно 50% заявників. головною причиною є комерційні аспекти. Якщо проект не змінився між двома етапами, то як можливо, що оцінювачі Кроку 2 оцінюють проект настільки по-різному від журі Кроку 3? Додаток Step 2 демонструє безпрецедентний рівень деталізації порівняно з попередніми роками, тому відсутність вмісту буде поганою причиною розбіжності. Також малоймовірно, що заявник навмисно подасть неправдиву інформацію або діятиме шахрайським шляхом, тож як можна пояснити такий результат? Журі EIC… Читати далі

Рівні готовності нових технологій (TRL) для EIC Accelerator 2021 року

EIC Accelerator blended financing (раніше SME Instrument Phase 2, грант і капітал) вніс значні зміни в 2021 році та успішно пройшов свій перший цикл подання та схвалення для нових бенефіціарів (читайте: Повторне винайдення EIC Accelerator). Із понад 1500 стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), які подали заявки з квітня 2021 року (читайте: Огляд інструментів штучного інтелекту), 65 наразі було відібрано для фінансування, оскільки вони успішно пройшли Крок 1 (коротка заявка + відео) , Крок 2 (тривала заявка) і Крок 3 (особиста співбесіда типу VC). Рівні технологічної готовності (TRL) у 2021 році Хоча було внесено багато змін, однією з найбільш актуальних для потенційних кандидатів, професійних авторів і консультантів є «Рівні технологічної готовності» (TRL). Аналіз попередніх ітерацій TRL можна знайти тут: Рівні технологічної готовності (TRL) для EIC Accelerator (SME Instrument) Як EIC Accelerator фінансує рівні технологічної готовності (TRL) (SME Instrument) З 2021 року їх нові визначення такі: Базовий Дослідження: Основні принципи дотримані Формулювання технології: Сформульована технологічна концепція Перевірка потреб: Експериментальне підтвердження концепції Прототип малого масштабу: Технологія перевірена в лабораторії Прототип великого масштабу: Технологія перевірена у відповідному середовищі (промислове середовище у випадку ключових базових технологій) Система прототипу: Технологія, продемонстрована у відповідному середовищі (промислово відповідне середовище у випадку ключових базових технологій) Демонстраційна система: Демонстрація прототипу системи в робочому середовищі Перша в своєму роді комерційна система: система завершена та кваліфікована Повне комерційне застосування: фактична система перевірена в робочому середовищі (конкурентоспроможне виробництво). у випадку ключових сприятливих технологій; або в космосі) Початковий TRL для EIC Accelerator Для EIC Accelerator рекомендується починати з TRL 5 або 6, оскільки це, як правило, рівень прототипу, який гарантує подальше грантове фінансування та подальші інвестиції в акціонерний капітал для масштабування операцій. Оскільки EIC Accelerator також дозволяє заявки лише на капітал, верхня межа для початкової точки програми EIC становить TRL8. Конкретні правила для цього процесу викладено в робочій програмі, опублікованій Європейською комісією та EIC: EIC Accelerator підтримує пізніші етапи розвитку технологій, а також масштабування. Таким чином, технологічний компонент вашої інновації повинен бути протестований і підтверджений у лабораторії чи іншому відповідному середовищі (наприклад, принаймні Рівень технологічної готовності 5/6 або вище). Цей витяг вказує на відправну точку для технологій, що фінансуються в рамках EIC Accelerator. Усі інновації повинні досягати принаймні TRL5. Відмінності між акціонерним капіталом і грантовим фінансуванням До 2,5 млн. євро грантового компонента для розробки та перевірки технології (TRL 5/6 до 8); 0,5 – 15 мільйонів євро Інвестиційний компонент для розширення та інших заходів. Це означає, що компонент гранту суворо націлений на всі види діяльності, які закінчуються на TRL8 або нижче. Компонент власного капіталу не має жодних обмежень і може застосовуватися до всього життєвого циклу від TRL5 до TRL9. Ви можете запросити лише грантовий компонент або спочатку грант (тобто максимум 2,5 мільйона євро для покриття TRL 5/6 до 8 і без запиту на інвестиційний компонент для TRL 9), якщо ви раніше не отримували лише грантову підтримку EIC Accelerator. Якщо запитується лише грант (а не власний капітал), то завершення проекту буде TRL8, що стосується EIC. Заявники повинні надати додаткові обґрунтування того, як досягається TRL9. Якщо пропозиція отримує GO та рекомендована для фінансування, журі може рекомендувати зменшити суму гранту, якщо буде виявлено діяльність, що перевищує TRL 8. Правило TRL8 для фінансування гранту суворо дотримується, тому жоден заявник не повинен прагнути обійти це (тобто намагаючись для фінансування заходів TRL9 через грант). [Власний капітал] призначений для фінансування розгортання та розширення ринку, але також може використовуватися для інших цілей (включаючи спільне фінансування або навіть повне фінансування інноваційної діяльності). Чітко зазначено, що акціонерне фінансування EIC Accelerator також застосовується до діяльності між TRL5 і TRL8 (інноваційна діяльність). Коротко кажучи, відповідне фінансування, надане EIC для проекту EIC Accelerator, поділяється на: Власний капітал (Фондом EIC): Фінансування заходів TRL5 до TRL9 Грант (Європейською Комісією): Фінансування заходів TRL5 до TRL8. Під час подання заявки на фінансування , можливий запит як на грант, так і на власний капітал (тобто blended financing), хоча будь-який з них є необов’язковим, оскільки заявник також може подавати запит на одне без іншого (тобто лише на власний капітал, лише на грант або на першому місці грант).

Про наймання консультанта або автора грантів для EIC Accelerator (SME Instrument) на 2021 рік

EIC Accelerator blended financing (раніше SME Instrument Phase 2, грант і капітал) представив новий етап у процесі подачі заявок у 2021 році, який виступає як міні-пропозиція під назвою Крок 1 (читай: Повторне винайдення EIC Accelerator). Він містить такі матеріали, як письмова заявка на отримання гранту, відеопрезентація та презентація, які необхідно надіслати на платформу штучного інтелекту European Innovation Councils (EIC) (читайте: огляд інструментів штучного інтелекту). Завдяки цій зміні EIC Accelerator тепер має три етапи, які необхідно пройти, а саме крок 1 (коротка заявка), крок 2 (повна заявка) і крок 3 (особисте співбесіда) (читайте: Рекомендації для EICA), але багато стартапи та малі та середні підприємства (МСП) не знають, що означають ці кроки та які терміни та часові рамки з ними пов’язані. У якості короткого посібника заявники можуть звернутися до таких приміток: Крок 1 – це коротка заявка, яку можна підготувати менш ніж за 30 днів і подати в будь-який час без фіксованого кінцевого терміну (читайте: Робочий процес презентації відео) Крок 2 – це дуже довгу заявку, яку можна подати, лише якщо (i) крок 1 схвалено та (ii) EIC опублікував фіксований термін. У 2021 році було два відсікання, а саме червень і жовтень. Мінімальний час для підготовки заявки на Крок 2 має становити 60 днів, але рекомендується більше. Крок 3 — це особиста співбесіда, у якій використовується презентація, подана на Кроці 2. Воно доступне лише для проектів, які були схвалені на Кроці 2, а дати для цього Кроку зафіксовано відразу після оцінювання Кроку 2 звільнений (тобто тиждень презентації). Підготовку до цього кроку можна виконати за 14 днів. Що розробляти самостійно, а що передати аутсорсингу Немає загального правила щодо того, коли слід наймати консультанта чи професійного автора та чи він взагалі потрібен. Офіційні шаблони пропозицій, робоча програма та керівні принципи (тобто для фонду EIC та інструменту AI) є загальнодоступними, що означає, що кожна компанія технічно може подати заявку самостійно. Необхідно враховувати наявні ресурси та час написання гранту. Для Кроку 1 зусилля порівняно невеликі: Переваги розробки Крок 1 Власні Крок 1 вимагає порівняно мало часу Крок 1 відносно простий у розробці Ніякі гроші не витрачаються, якщо проект не підходить для EIC Accelerator (тобто деякі консультанти включатимуть випадки з низьким успіхом) Повний контроль над результатом Переваги найму консультанта Консультант може сформувати проект і зробити його більш впливовим, а також уникнути червоних прапорів Участь у Кроці 1 спростить процес Кроку 2 Оптимізація автоматизованого оцінювання на платформі штучного інтелекту на основі досвіду. Економія часу. Тісний зв’язок з EIC, щоб бути готовим до неочікуваних змін. Консультанти повторно подадуть пропозицію, якщо її відхилять, тоді як для відхиленого проекту буде важко найняти консультанта. Недоліки кожного підходу є протилежними один одного означає, що те, що є перевагою найму консультанта, буде недоліком самостійної підготовки заявки. Для Кроку 2 порівняння буде таким: Примітка. Порівняння для Кроку 2 передбачає, що заявники успішно подали заявку на Крок 1 самостійно та розглядають можливість найняти партнера для Кроку 2. Переваги розробки Крок 2 Внутрішня економія Повний контроль над результатом Переваги найму консультанта Консультант може сформувати проект і зробити його більш впливовим, а також уникнути червоних прапорів Організація розробки проекту та співпраці між управлінською командою для задоволення потреб крайній термін Економія часу Тісний контакт з EIC, щоб бути готовим до несподіваних змін. Поряд із загальними компромісами найму консультанта, перерахованими вище, необхідно врахувати низку міркувань. Одним із них є те, як компанії оцінюють свої власні можливості та те, як вони оцінюють свої зусилля. Нерідкі випадки, коли до консультанта звертається клієнт, який хоче самостійно подати заявку на Крок 1, мимохідь згадуючи, що він отримав оцінку B або C у всіх сегментах інструментів штучного інтелекту, навіть якщо проект має високу кваліфікацію для EIC Accelerator. Те, що Крок 1 відносно простий у приготуванні, не означає, що це фрукти, що висять низько. Необхідно докласти значних зусиль до підготовки заявки, незважаючи на її простоту. Так, EIC хоче полегшити для заявників подачу заявок і хоче уникнути того, щоб вони витрачали свій час на довгу заявку, якщо у них немає шансів на успіх. Але це не означає, що оцінювачі отримають проект із мінімальним внеском або читанням між рядків. Компанії, які дуже зайняті, часто вважають, що достатньо швидко підготувати заявку, але це не стосується грантів EIC. Компанія повинна бути готова пройти зайву милю з заявкою та заповнити кожен розділ з максимальною увагою та зусиллями. Висновок Найкращий спосіб відповісти на питання про те, коли варто найняти консультанта, — це спочатку вирішити, чи є можливість підготовки пропозиції власними силами взагалі (тобто наявність часу, кваліфікований персонал). По-друге, компанія повинна поспілкуватися з консультантами, щоб визначити, чи має проект відповідні шанси на успіх (тобто рекомендується кілька думок, оскільки деякі консультанти недостатньо вибіркові). По-третє, компанія повинна зважити компроміси написання пропозицій власними силами, які полягають у інтенсивних витратах часу, особливо для кроку 2, а також робочому навантаженні на управлінську команду, якій краще зосередитися на бізнес-завданнях, а не на написанні.

Вибір ключового слова та оцінювача для програм EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (раніше SME Instrument Phase 2, грант і капітал) дозволяє всім стартапам, які подають заявку, і малим і середнім підприємствам (SME) додавати ключові слова на платформу, які використовуватимуться для вибору експертів-оцінювачів (читайте: Огляд інструментів AI). У минулому ця функція була функцією чорної скриньки, оскільки професійні автори та консультанти не знали, як різні оцінювачі оцінюватимуть заявку та чи це взагалі матиме значення (прочитайте: Повторне винайдення EIC Accelerator). Загальний підхід полягав у виборі найбільш релевантних ключових слів, які відображають проект (тобто акумуляторні технології, машинне навчання, біомаса), і сподівання на краще. Незважаючи на те, що це все ще перевірений спосіб, у цій статті представлено думку про те, як можна вибрати ключові слова, щоб максимізувати шанси на успіх подання. Пул оцінювачів і ключові слова Загальний пул оцінювачів містить тисячі експертів, які будуть відібрані на основі наявності та, що важливо, ключових слів, введених на платформі. Ці ключові слова вибираються зі спадного списку, тоді як кілька батьківських ключових слів містять кілька дочірніх ключових слів, тоді як для проекту вибирається 3 пари батьківських і дочірніх ключових слів у певному порядку. Крім того, можна додати безкоштовні ключові слова, щоб доповнити початковий вибір ключових слів. Під час вибору ключових слів зазвичай є кілька варіантів, оскільки стартап із штучним інтелектом може вести з енергією, потім батареєю, а потім машинним навчанням, або може змінити цей порядок. Але що, якщо ринок — PropTech або нерухомість, зокрема, оскільки проект передбачає рішення для зберігання енергії для резервних систем у комерційних будівлях? Тоді ключові слова також можуть зосереджуватися на галузі нерухомості, певних сегментах клієнтів (тобто комунальних компаніях) або подібних аспектах. Існує багато різних варіантів на вибір, але поки що було невідомо, як вони вплинуть на оцінку заявки, оскільки методу проб і помилок заважали непрозорі оцінки, випадковість перевірок і обмежені терміни у 2020 році. Оцінювачі ' Зворотній зв'язок European Innovation Council (EIC) запровадив функцію зворотного зв'язку в процес оцінювання, яка дозволяє рецензентам залишати коментарі для заявників у дуже детальній формі. У той час як їхня особа та походження невідомі заявнику, конкретні коментарі оцінювачів часто розкривають кут, з якого оцінювач дивиться на інновацію. Якщо це хтось, хто має наукову точку зору, технічний погляд або є частиною галузі, тоді коментарі часто зосереджуватимуться на цьому аспекті. На краще чи гірше, тип оцінювача може мати значний вплив на те, як розглядається пропозиція. Після вивчення кількох оцінок Кроку 1 стало очевидним, що оцінювачі мають дуже різні точки зору. Той самий аспект проекту можна хвалити чи критикувати в одному огляді, що робить критичною точку зору, а не лише якість проекту. З досвіду можна сказати, що позитивні відгуки про Крок 1 часто вихваляли вплив, здійсненність і бачення проекту, якщо оцінювачі бачили, що існує великий потенціал для зриву, тоді як критичні відгуки, як правило, були зосереджені на окремих технічних або комерційних аспектах. Інший підхід Замість того, щоб запитувати себе: які ключові слова найкраще описують мій проект? Здається, що кращим підходом буде запитати: який досвід потрібен оцінювачу, щоб справити найбільше враження? Дуже часто науковець, який займається машинним навчанням, може бути не вражений певним додатком штучного інтелекту, тоді як хтось із галузі, на яку він націлений, одразу побачить переваги та матиме позитивний погляд. Але може бути й протилежне, якщо вплив на галузь важче уявити, ніж передовий характер технології, яка справлятиме на вченого краще враження порівняно з учасником галузі. Метою вибору оцінювачів має бути вибір експертів, які розумітимуть бачення компанії та сприйматимуть інновацію в позитивному світлі. Чого слід уникати, так це думок на кшталт: бек-енд є складним, дотримується унікального підходу та підриває ринок, але я не вважаю, що він достатньо передовий з наукової точки зору. Продукт науково обґрунтований, але як ви переконаєте мені це купити? Особливо коли справа доходить до програмних рішень, можуть бути пуристи, які нехтують акцентом EIC на руйнуванні галузі та нових бізнес-моделях лише для того, щоб критикувати ізольований аспект проекту. Висновок Має сенс глибоко подумати про ключові слова, які ви обираєте перед поданням, і переконатися, що потенційний досвід, який матиме оцінювач, відповідає масштабу та фокусу програми. Цей підхід не є перевіреним методом отримання хороших оцінювачів, але може явно вплинути на те, яким буде результат оцінювання. Кожен професійний автор бачив заявки з суперечливими оцінками та відсутністю консенсусу. Часто причина, чому це так, є дуже очевидною з коментарів оцінювача, і вона завжди зводиться до його точки зору, визначеної їхнім минулим. На жаль, такий підхід, ймовірно, буде дуже короткочасним. EIC вже збирає ключові слова на етапі 1 EIC Accelerator, і ручний вибір додаткових ключових слів на цьому етапі здається зайвим. Проте, оскільки на вибір оцінювачів ще можна вплинути, це слід робити обережно.

Про показники успіху EIC Accelerator у 2021 році (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (раніше SME Instrument Phase 2, грант і власний капітал) у 2021 році переосмислив себе з новим процесом подання, більшим бюджетом і новими порігами успіху (читайте: Огляд інструментів AI). Останні важливі, оскільки вони безпосередньо визначають, скільки часу компаніям потрібно буде витратити на заявку та скільки часу було б витрачено в разі відмови (читайте: Компанії, які не повинні подавати заявку). З огляду на те, що протягом багатьох років показник успішності наближався до 5%, а у 2020 році спостерігалося різке зниження з 2,7% у січні до <1% у жовтні, цілком імовірно, що зараз ці показники успішності рухаються до історичного максимуму. Раніше опублікована стаття досліджувала потенційні показники успішності та прогнозоване робоче навантаження окремих етапів, а саме кроку 1 (коротка заявка), кроку 2 (повна заявка) та кроку 3 (особисте співбесіда). Аналіз розглядав найкращі результати для претендентів, оскільки аналіз безпосередньо співвідносив показники успіху з робочим навантаженням, покладеним на заявників, і дійшов висновку, що найбільш вибіркові бар’єри мають бути на початку, а не в кінці, щоб уникнути місяців марних зусиль. Показники успіху у 2021 році Оскільки багато стартапів і малих і середніх підприємств (МСП) подали заявки на EIC Accelerator 2021 року самостійно або через консультантів і професійних авторів, тепер можна зробити висновки щодо загального розподілу показників успіху ( читайте: Повторне винайдення EIC Accelerator). Оскільки етап 1 постійно відкритий для подання, показники схвалення постійно змінюються, але станом на 15 травня 2021 року 67% компаній пройшли 755 із 1114. Очікується, що це число залишатиметься відносно постійним протягом наступних місяців, оскільки це також порогове значення, на яке націлений European Innovation Council (EIC). Результати кроку 2 були опубліковані лише нещодавно, і вони можуть бути нерепрезентативними для найближчих кінцевих результатів, оскільки (i) час підготовки для заявників становив менше 30 днів, (ii) це був перший конкурс із новим процесом подання заявки та (iii) зворотний зв’язок журі для опитування на етапі 3 може вплинути на майбутні оцінки кроку 2. Незважаючи на це, у червні 130 із 801 заявника було відібрано для участі в Кроці 3, що означає, що 16% компаній успішно пройшли цей етап. Примітка. Зі 130 запрошень на співбесіду для етапу 3 EIC Accelerator 24 швейцарські стартапи були визнані невідповідними через нещодавнє рішення швейцарської влади щодо Horizon Europe (2021-2027). Це дасть показник успіху 13% на цьому етапі, враховуючи, що лише 106 компаній візьмуть участь у співбесідах у середині вересня. Об’єднання показників успішності Кроку 1 і Кроку 2 дає загальний показник успішності 11% до Кроку 3, і, враховуючи, що показники успіху на етапі співбесіди (Крок 3) історично становили приблизно 50% у 2018/2019 роках, це можна припустити, що загальний рівень успішності відновить загальний показник 5% для EIC Accelerator. Примітка: хоча показник успішності співбесіди становив приблизно 50% у 2018/2019 роках, він коливався між 30% і 50% у 4 кварталі 2019 року та протягом 2020 року. Через високі бюджети та вибуття 24 швейцарських заявників (18% усіх запрошених) після кроку 2 оцінки, показники успішності кроку 3 потенційно можуть сягнути 70%, що дасть рівень фінансування 7%+. Висновок Залишається побачити, як відображатимуться фактичні показники успішності на кроці 3 і як майбутні зміни у формах подання, офіційному шаблоні пропозиції та в оцінках (зокрема, з відгуками журі) вплинуть на ці порогові значення. Бюджет у 1 мільярд євро лише на 2 відсікання у 2021 році також є надзвичайно високим, що означає, що ця золота лихоманка 2021 року може бути недовгою. Одне можна сказати напевно: EIC Accelerator ніколи не був таким доступним, як сьогодні, оскільки багато чудових проектів мають вищі шанси отримати фінансування. Залишається побачити, чи дотримується EIC своїх зобов’язань і не порівнюватиме пропозиції одна з одною, а збереже свою індивідуальну методологію GO & NO-GO. Якщо це так, то акселератор EIC може залишатися таким же доступним, як зараз, для всього Horizon Europe (2021-2027), оскільки жодна кількість заявників або конкуренція не перешкоджатимуть шансам окремих проектів на успіх. Незважаючи на те, що це виглядає як ідеальний сценарій, ще належить побачити, чи це можливо. Якщо GO на Кроці 2 або 3 перевищують бюджети, є лише три варіанти: (1) Відхилити заявників GO на основі дискримінаційних факторів (наприклад, галузь, вартість, стать), (2) створити список очікування для схвалених пропозицій або на Кроці 2 або 3 (тобто до співбесіди або після співбесіди) або (3) змінити базову оцінку до публікації результатів, щоб заднім числом відхилити заявників, які фінансуються інакше (тобто зробити оцінку журі суворішою). І останнє, про що слід згадати, це те, що деякі державні установи змушені повністю витрачати свої річні бюджети, оскільки це безпосередньо пов’язано з виділеним їм бюджетом на наступний рік, тому в жовтні 2021 року відсічення EIC Accelerator може показати дивовижну кількість фінансованих компаній, якщо червневе відсічення не витрачає наявних 500 мільйонів євро.

Новий підхід до розробки проектів EIC Accelerator в рамках Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (раніше SME Instrument Фаза 2, грант і капітал) можна розглядати як абсолютно нову програму фінансування в рамках Horizon Europe (2021-2027). Він не лише змінив процес подання грантових пропозицій, але й свою оцінку, яка, ймовірно, призведе до значних змін у типах компаній, обраних як бенефіціари (читайте: Повторне винайдення EIC Accelerator). Ця стаття має на меті порівняти попередній робочий процес професійних авторів грантів і консультантів із цією новітньою ітерацією стартапу European Innovation Councils (EIC) і відділу фінансування малих і середніх підприємств (МСП) (читайте: Огляд інструментів AI). Оскільки автори та оцінювачі постійно думають про інновації, внесення необхідних змін і адаптація до нового та непередбачуваного середовища є другою натурою. Таким чином, навіть великі консалтингові компанії вже адаптували свій робочий процес і почали змінювати свої внутрішні процеси, щоб зберегти ефективність і якість. Як виглядало написання грантових пропозицій у 2020 році. У 2020 році та під час Horizon 2020 (2014-2020) процес написання заявок EIC Accelerator (або тоді SME Instrument) був досить простим. Співпраця починалася б із стартової зустрічі (KOM), передачі відповідних файлів, а потім автори бралися б за роботу – здебільшого автономно. Через обмежений доступний простір і недостатню глибину щодо технології не було жодних причин отримувати надмірний внесок від самої компанії, оскільки пропозиція зосереджена на короткому описі, а не на технічних сегментах. У 2021 році цей підхід змінився, оскільки сам додаток має іншу структуру. Ця стаття має на меті висвітлити, як старий спосіб написання пропозицій тепер замінено більш сучасним і тонким підходом, який вимагає більшої співпраці, глибини та витонченості. Чому старий підхід перестав працювати 1. Вимоги до тексту та довжина. Пропозиція EIC Accelerator 2020 року була відносно довгою з 30 сторінками в якості основного документа, але версія 2021 року значно збільшила цю кількість. Це пов’язано з великою кількістю текстових полів із переважно 1000 символів, які потрібно заповнювати по всій програмі, тоді як деякі сегменти також складають 5000 символів, 10 000 або необмежену кількість пробілів. Таким чином, описи набагато детальніші, і їх часто потрібно розробляти для самої пропозиції, оскільки компанії не завжди використовують певні типи сегментації. Прикладами є функції та варіанти використання, етапи рівня готовності технології (TRL), загальний доступний ринок (TAM), доступний ринок обслуговування (SAM), доступний ринок обслуговування (SOM) або життєвий цикл впровадження технології (TALC). 2. Технічні деталі та глибина Багато розділів у 2020 році були досить поверхневими, і автори часто намагалися виділити більше 1 сторінки DINA4 для опису технології, включаючи зображення, через суворі обмеження. Завдяки новій моделі функцій і варіантів використання можна легко налаштувати 10 функцій із 7000 символів кожна, що дає 70 000 символів лише для опису технології. Беручи до уваги потребу в описі свободи діяльності (FTO), існуючі на даний момент знання, вузькі місця та додаткову цінність для кожної функції, очевидно, що необхідний безпрецедентний рівень глибини. Якщо припустити, що 140 слів на 1000 символів і 750 слів, які складають блок тексту на сторінці DINA4 (з використанням полів EIC Accelerator 2020 року без зображень), це дасть 13 сторінок DINA4 чистого тексту тільки для функцій. Порівнюючи це з попередньою однією сторінкою, яка повинна була включати зображення, зміна є досить різкою, і 13 сторінок навіть не охоплюють повного опису рішення, оскільки воно також має бути описано в іншому місці. Цей рівень глибини неможливо досягти без тісної співпраці з головним технічним директором (CTO) і достатніх досліджень. З огляду на те, що всі розділи, які охоплюють ринок, фінанси, комерційну стратегію та інші, також збільшилися в розмірі, стає зрозуміло, що пропозиція EIC Accelerator 2021 легко збільшилася в чотири рази порівняно з 2020 роком. 3. Більше уваги до комерційних стратегій Комерційні стратегії та ринок аналізи зазвичай були досить обмеженими через обмеження сторінок EIC Accelerator 2020 року. Завдяки теперішньому роздутому процесу кроку 2 це суттєво змінилося. Секції ринку та особливо TALC вимагають детальної розбивки того, як клієнти будуть охоплюватися з конкретними очікуваннями проникнення на ринок. Таким чином, стратегія вимагатиме планів, які виходять за рамки спрощених понять, як-от: Ми хочемо розпочати в Європейському Союзі (ЄС), а потім вийти на міжнародний рівень. У нас є місцеві дистриб’ютори, які можуть нам допомогти. Ми очікуємо охопити 100 клієнтів за 3 роки. Ми розробимо Мережа клієнтів. Новий шаблон пропонує стартапам і малим і середнім підприємствам, які подають заявку, визначити кожен сегмент проникнення та навіть надати грошові потоки (операційні, інвестиційні та фінансові) для кожного, включаючи графік і прибутки та збитки (P&L). Особливо прибутки та збитки, незважаючи на те, що нова електронна таблиця тепер спрощена, потребуватимуть додаткової розбивки для врахування цифр, наведених у TALC, які можуть охоплювати 10+ років у майбутньому, тоді як прибутки та збитки зазвичай розглядають лише 5 років. 4. Інші розділи Крім Go2Market і технічних частин, є різноманітні цифри та міркування, які потребують додаткової інформації від заявників, оскільки вони були більш поверхневими у 2020 році. Особливо розділ ризиків, інвестиційні потреби та конкуренти (тобто труднощі та здобутки) вимагають сильного внеску команди керівництва компанії. Як структурувати розробку проекту в 2021 році. У результаті попередній безсторонній підхід до аутсорсингу написання пропозицій консультанту неможливий, але його замінює більш спільний підхід, коли компанія повинна брати активну участь в обговоренні необхідного внеску та бути залученою для структурування всієї програми. Найбільша зміна 2021 року – це співпраця між консультантами (або професійними авторами) та клієнтами. Замість того, щоб самостійно складати бізнес-план, консультантам доводиться залучати своїх клієнтів до процесу та, оскільки управлінська команда розширення зазвичай досить зайнята, демонструвати відмінне управління проектом протягом усього процесу. Ці зміни все ще є досить новими, але основними вдосконаленнями порівняно зі старими методами можуть бути: Кілька початкових викликів для виділених розділів… Читати далі

Погляд на інновації під новим кутом: зміна оцінки пропозицій EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (грант і власний капітал) пройшов драматичний перехід від своєї першої розробки до нині застарілої фази 2 SME Instrument у 2019 році та наступної фази випробувань як пілотний EIC Accelerator у 2019/2020 роках. Завдяки новому процесу подання заявки, який включає кілька етапів, онлайн-платформу штучного інтелекту для подання та відеопоказ, він змінив не лише процес, але й результати (читайте: Огляд інструментів штучного інтелекту). Оскільки оцінка та шаблон пропозиції змінилися разом із цією останньою ітерацією, стає зрозуміло, що те, що працювало у 2020 році та на попередніх етапах, може бути незастосовним у 2021 році. Очевидно, що пропозиція виглядає інакше, надає пріоритет заздалегідь визначеній структурі над безкоштовним бізнес-планом опис і визначає конкретну дорожню карту, якої повинні дотримуватися всі компанії. Але фактором, який може мати найбільш значний вплив на останні зміни EIC Accelerator, може бути сама оцінка. Відмова від фази 2 SME Instrument і пілотного проекту EIC Accelerator Метою нового кроку 1 EIC Accelerator є перевірка якості заявок, щоб визначити, чи представляє проект інтерес для ЄС і чи відповідає він загальному ризику, інноваціям, команді та ринку критерії. Таким чином, спочатку він рекламувався як спосіб імітації старого Знака досконалості*, який було присуджено 2020 проектам із оцінкою принаймні 13 із 15. Історично від 30% до 50% усіх поданих проектів між 2018 і 2020 роками. досягла цього рівня. Поточні показники успішності кроку 1 60-70% досить добре відповідають цьому порогу, хоча можна стверджувати, що еквівалентний старий бал швидше відповідатиме 12,5, а не повним 13. Тим не менш, крок 1 діє як поріг, який частково замінює старий оцінювання, але також має чітко інший фокус, коли йдеться про якість проекту. Цей аспект якості можна дослідити за допомогою простого запитання: чи повторне надсилання заявок із оцінкою 12,5+ із 2020 року буде автоматично успішним на етапі 1 у 2021 році? *Примітка: нова Знак передового досвіду тепер присуджується лише деяким компаніям, які досягли третього кроку процесу оцінювання, а саме етапу співбесіди. Знак передового досвіду 2021 року не пов’язаний із короткою заявкою на етапі 1 чи будь-яким типом оцінювання, але є корисною аналогією з попередніми ітераціями програми фінансування до 2021 року. Перехід із 2020 року на 2021 рік: порогові значення та якість EIC має заявив, що Крок 1 розроблено для того, щоб «викликати інтерес оцінювачів», що означає, що це оцінювання на дуже поверхневому рівні порівняно навіть зі старим SME Instrument Фазою 1. На Кроці 1 є лише 5 спрощених критеріїв оцінювання, тоді як оцінки 2020 року мали 17 дуже детальних критеріїв. Можна стверджувати, що найновіші критерії оцінки, які безпосередньо визначають успіх проектів, тепер віддають перевагу інноваціям, ризикам і ринку, тоді як старі критерії розглядали кожен аспект компанії та проекту з однаковою вагою. Без судження щодо переваг або компромісів цього підходу, він явно впливає на те, які типи проектів будуть успішними, і, ймовірно, буде сильно відрізнятися від того, що спостерігалося в 2020 році, а також за десятиліття до нього (читайте: Рекомендації для EICA). З’явилися деякі цікаві випадки заявників, які подали заявку на EIC Accelerator, тоді як заявка 2020 року, яка показала низькі бали від 10 до 11 із максимальних 15, пройшла Крок 1 у 2021 році з дуже позитивними відгуками. Цікаво те, що такі низькі бали у 2020 році часто вважалися програною справою в очах професійних авторів або консультантів, оскільки це означає, що або проекту бракує витонченості, необхідної для переконання European Innovation Council (EIC), або стартапу, або малих і Середнє підприємство (МСП) не має добре продуманої бізнес-моделі чи фінансового планування. Зміна критеріїв оцінки Оскільки перший етап розроблено лише для підвищення інтересу оцінювача, багато проектів, які не розглядалися б для фінансування у 2020 році, навіть якби Європейська комісія (ЄК) мала надлишок фінансування, тепер можуть легко пройти перший етап. Незрозуміло, як це зміниться на кроці 2, але можна сказати, що критерії оцінки суттєво змінилися. У 2020 році існувало 17 детальних критеріїв, які охоплювали всю бізнес-модель, починаючи від субпідряду через мережу партнерів і закінчуючи деталями клієнтської бази (читайте: Компанії, яким не слід подавати заявку). Питання були дуже детальними та охопленими: чому клієнти купують у вас? Чи здатна ваша бізнес-модель розширити вашу компанію? Чи достатній стратегічний план комерціалізації? Чи вирішено будь-які проблеми з ІВ або ліцензуванням? Чи простий продукт у використанні? … Це було замінено на 13 критеріїв на Кроці 2 і лише на 5 на Кроці 1. Замість того, щоб ставити дуже нюансовані запитання оцінювачам, які мають поступово оцінювати весь проект, нові критерії спрощені та зосереджені на багатьох тих самих питаннях. хоч і з меншою кількістю деталей. Цікаво, що в нових критеріях не згадуються гендерна рівність, ширші переваги в ЄС і суспільні проблеми. Вони були чітко визначені в старих критеріях оцінювання, але зараз їх немає, навіть якщо вони повинні бути описані в заявці на етапі 2. Ймовірно, це пов’язано з новими стратегічними завданнями та квотою жінок-виконавчих директорів, які застосовуються у бек-енді та не повинні повторюватися в інтерфейсі оцінювання. Критерії «Переходу» Очевидно, що в нових критеріях оцінки є інший фокус із сильною перевагою щодо ризику, ринку, інновацій та команди з інструкціями для оцінювачів щодо того, що Крок 2 Перехід повинен відповідати тому, що було б від 4,5 до 5 балів згідно з правилами 2020 року.** Щоб повернутися до анекдоту, згаданого вище, програма з оцінкою 10,5 мала б середні бали 3,5 для кожного розділу, що означає, що вона не повинна мати шансів... Читати далі

Rasph - EIC Accelerator Consulting
uk