ფინანსური რესურსების გამოყოფა ინოვაციური ტექნოლოგიური ინოვაციების კატალიზებისთვის EIC Accelerator პროგრამის მეშვეობით

European Innovation Council ამაჩქარებლის გააზრება: მისი მიზნების, მახასიათებლებისა და შესაძლებლობების ყოვლისმომცველი მიმოხილვა ვიზიონერი მეწარმეებისთვის European Innovation Council (EIC) ამაჩქარებელი წარმოადგენს Horizon Europe-ის ყოვლისმომცველი დაფინანსების ინიციატივების ძირითად კომპონენტს, რომელიც ზედმიწევნით არის შექმნილი იმისთვის, რომ დაეხმაროს კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ შემცირების რადიკალური ტექნოლოგიური მიღწევების ან გზაგამრღვევი სამეცნიერო… Წაიკითხე მეტი

პიონერული გარღვევების დაფინანსება EIC Accelerator-ის მეშვეობით

European Innovation Council ამაჩქარებლის პროგრამის მიმოხილვა EIC Accelerator, საპატიო დაფინანსების ინიციატივა European Innovation Council (EIC) ეგიდით და ჰორიზონტ ევროპის ჩარჩოს განუყოფელი ნაწილია, ეძღვნება პიონერ საწარმოებს მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. ეს პროგრამა ფოკუსირებულია ორგანიზაციებზე, რომლებიც ტექნოლოგიური წინსვლის წინა პლანზე არიან… Წაიკითხე მეტი

სასწავლო კურსების გამოყენება, როგორც კონსულტაციის ალტერნატივა საგრანტო განაცხადებში

შესავალი საგრანტო პროგრამების წინა აპლიკანტებს შორის საერთო საზრუნავი, როგორიცაა EIC Accelerator, არის კონსულტაციებისადმი დამოკიდებულება, რაც ხშირად მოითხოვს აპლიკანტებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ საკუთარი განაცხადის დაწერაში. ამან გამოიწვია მზარდი ინტერესი ალტერნატიული მიდგომების მიმართ, როგორიცაა Rasph (www.rasph.com) მიერ შემოთავაზებული სასწავლო კურსების გამოყენება. ეს სტატია იკვლევს… Წაიკითხე მეტი

ლაბირინთში ნავიგაცია: საკონსულტაციო ეკოსისტემის აღზევება საგრანტო ინდუსტრიაში

შესავალი საგრანტო ინდუსტრია, განსაკუთრებით ისეთი პროგრამებისთვის, როგორიცაა EIC Accelerator, ხასიათდება თავისი სირთულით და გაურკვევლობით. ამ ფაქტორებმა წარმოშვა მნიშვნელოვანი საკონსულტაციო ეკოსისტემა, რომელიც შექმნილია საგრანტო სააგენტოებსა და აპლიკანტებს შორის უფსკრულის დასაძლევად. ეს სტატია იკვლევს, თუ როგორ მუშაობს ეს ეკოსისტემა და მის მნიშვნელობას სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რომლებიც მიდიან გრანტით… Წაიკითხე მეტი

კონსულტანტების არსებითი როლი DeepTech კომპანიებისთვის სათამაშო მოედნის გათანაბრებაში EIC აპლიკაციებში

შესავალი European Innovation Council (EIC) მუშაობს ლანდშაფტში, სადაც საგრანტო განაცხადების სირთულეები შეიძლება შემაძრწუნებელი იყოს, განსაკუთრებით DeepTech კომპანიებისთვის. ძლიერი საკონსულტაციო ეკოსისტემის არსებობა ამ კონტექსტში არა მხოლოდ სასარგებლოა, არამედ აუცილებელია. ის გადამწყვეტ როლს თამაშობს სათამაშო მოედნის გათანაბრებაში, რაც უზრუნველყოფს ინოვაციური ტექნოლოგიების მქონე კომპანიებს… Წაიკითხე მეტი

EIC Accelerator-ის ეკოსისტემა: კონსულტაციაზე ორიენტირებული ჩარჩო

კონსულტაციების დომინირება EIC Accelerator პროცესში European Innovation Council (EIC) ამაჩქარებლის პროგრამა, რომელიც შექმნილია ინოვაციური სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად, როგორც ჩანს, უნებლიეთ ხელი შეუწყო ეკოსისტემას, სადაც კონსულტანტები უფრო ცენტრალურ როლს ასრულებენ, ვიდრე თავად განმცხადებლები. ეს სიტუაცია წარმოიქმნება პროგრამის სირთულისა და EIC-ის საკომუნიკაციო სტრატეგიების კომბინაციიდან. სირთულე… Წაიკითხე მეტი

2021 წლის EIC Accelerator (SME Instrument) კონსულტანტის ან გრანტის ავტორის დაქირავების შესახებ

EIC Accelerator blended financing (ყოფილი SME Instrument ფაზა 2, გრანტი და კაპიტალი) შემოიტანა ახალი ეტაპი განაცხადის პროცესში 2021 წელს, რომელიც მოქმედებს როგორც მინი წინადადება, სახელწოდებით ნაბიჯი 1 (წაიკითხეთ: ხელახლა გამოგონება EIC Accelerator). იგი მოიცავს მასალებს, როგორიცაა წერილობითი საგრანტო განაცხადი, ვიდეო მოედანი და მოედანი, რომელიც უნდა… Წაიკითხე მეტი

ახალი მიდგომა EIC Accelerator პროექტების განვითარებისათვის ჰორიზონტ ევროპის ფარგლებში (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (ყოფილი SME Instrument ფაზა 2, გრანტი და კაპიტალი) შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც სრულიად ახალი დაფინანსების პროგრამა ჰორიზონტ ევროპის ფარგლებში (2021-2027). მან შეცვალა არა მხოლოდ საგრანტო წინადადების წარდგენის პროცესი, არამედ მისი შეფასებაც, რომელიც, სავარაუდოდ, მნიშვნელოვან ცვლილებებს იხილავს ბენეფიცირად შერჩეული კომპანიების ტიპებში (წაიკითხეთ:… Წაიკითხე მეტი

კომპანიის პროფილი, რომელიც არ უნდა მიმართოს EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (ყოფილი SME Instrument ფაზა 2, გრანტი და კაპიტალი) არის უაღრესად კონკურენტუნარიანი, მაგრამ ასევე ძალიან პოპულარული გრანტისა და კაპიტალის დაფინანსების სქემა European Innovation Council (EIC) მიერ. ბევრი სტარტაპი და მცირე და საშუალო საწარმო (SME) ევროკავშირში, ასევე ასოცირებულ ქვეყნებში, როგორიცაა ისრაელი ან ნორვეგია, დაინტერესებულია… Წაიკითხე მეტი

Rasph - EIC Accelerator Consulting
ka_GE