Κατανομή οικονομικών πόρων για την κατάλυση πρωτοποριακών τεχνολογικών καινοτομιών μέσω του προγράμματος EIC Accelerator

Κατανόηση του European Innovation Council Accelerator: Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του σκοπού, των χαρακτηριστικών και των ευκαιριών του για οραματιστές επιχειρηματίες Ο επιταχυντής European Innovation Council (EIC) αντιπροσωπεύει ένα βασικό στοιχείο της ολοκληρωμένης σειράς πρωτοβουλιών χρηματοδότησης του Horizon Europe, σχεδιασμένο σχολαστικά για να υποστηρίξει τις εταιρείες που στοχεύουν στην στην πρώτη γραμμή της εκμετάλλευσης ριζοσπαστικών τεχνολογικών προόδων ή επιστημονικών γνώσεων που ξεπερνούν το μονοπάτι, συλλογικά γνωστές ως Deep Technology (DeepTech). Με ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που περιλαμβάνει έως και 2,5 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή χρηματοδότησης μη μειωτικής επιχορήγησης και τη δυνατότητα για έως και 15 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων ανά μεμονωμένο έργο, το EIC Accelerator ενορχηστρώνει έναν ισχυρό μηχανισμό για την προώθηση υψηλού κινδύνου, υψηλού επηρεάζουν τις καινοτομίες από την ιδέα έως την υλοποίηση της αγοράς. Αυτή η στρατηγική έγχυση κεφαλαίων στοχεύει να καταλύσει τις αναπτυξιακές τροχιές των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ καθώς πλοηγούνται στις προκλητικές φάσεις της ανάπτυξης προϊόντων, της κλιμάκωσης και της ανάπτυξης στην αγορά. Ολοκληρωμένη επισκόπηση των στοχευμένων τεχνολογιών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος EIC Accelerator Από την έναρξή του το 2021, το πρόγραμμα Accelerator European Innovation Council (EIC) έχει υποστηρίξει περισσότερες από 400 πρωτοπόρες επιχειρήσεις, που εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Αυτό περιλαμβάνει επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη λύσεων υλικού έντασης κεφαλαίου, καθώς και εκείνες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην καινοτομία και την ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων λογισμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Deep Technology (DeepTech). Το EIC Accelerator διατηρεί ανοιχτή στάση απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εξελίξεων και δεν επιβάλλει γενικούς τεχνολογικούς περιορισμούς στους αιτούντες του. Ωστόσο, για να παραμείνουν συνεπείς με τις οδηγίες της ΕΕ, οι τεχνολογίες με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές εξαιρούνται από το ενδεχόμενο εξέτασης. Εκτός από αυτό το ευρύ πεδίο καινοτομίας, το πρόγραμμα EIC Accelerator εντοπίζει και προωθεί ένα σύνολο Τεχνολογικών Προκλήσεων σε ετήσια βάση. Αυτές οι προκλήσεις έχουν σχεδιαστεί για να τονίσουν και να δώσουν κίνητρα για την πρόοδο σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς που κρίνονται στρατηγικά σημαντικοί και έχουν υψηλές δυνατότητες για κοινωνικό αντίκτυπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας που απαιτείται για μια τεχνολογία για να πληροί τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα EIC Accelerator Το πρόγραμμα Accelerator European Innovation Council (EIC) στοχεύει ειδικά σε καινοτομίες που έχουν επιτύχει ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) 5, ένα στάδιο που χαρακτηρίζεται από την επικύρωση της τεχνολογίας σε ένα περιβάλλον που αντικατοπτρίζει στενά τις πραγματικές συνθήκες. Σε αυτό το επίπεδο, η καινοτομία αναμένεται να έχει προχωρήσει πέρα από τα θεωρητικά στάδια, ενσωματώνοντας ένα απτό πρωτότυπο ή μια αποδεδειγμένη απόδειξη της ιδέας που τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητές της. Οι αιτούντες που αναζητούν οικονομική υποστήριξη από το EIC Accelerator μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση Grant εάν η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει σε TRL 6 ή TRL 7. Στο TRL 6, η τεχνολογία πρέπει να έχει αποδειχθεί σε σχετικό περιβάλλον, επιδεικνύοντας την ικανότητά της να λειτουργεί υπό συνθήκες παρόμοιες με τις προβλεπόμενες χρήση. Περαιτέρω εξέλιξη στο TRL 7 δείχνει ότι το πρωτότυπο έχει υποβληθεί σε επίδειξη πρωτοτύπου συστήματος σε λειτουργικό περιβάλλον, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη επικύρωση της απόδοσης και της καταλληλότητάς του. Για τεχνολογίες που έχουν φτάσει στο TRL 8, όπου το πραγματικό σύστημα έχει ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί μέσω δοκιμής και επίδειξης, το EIC Accelerator προσφέρει την ευκαιρία να υποβάλετε αίτηση για επένδυση καθαρού μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή η επιλογή χρηματοδότησης έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τα τελικά στάδια ανάπτυξης και κλιμάκωσης της τεχνολογίας, διευκολύνοντας τη μετάβαση από μια καινοτόμο ιδέα σε ένα προϊόν ή λύση έτοιμο για αγορά. Εξερευνώντας το φάσμα της οικονομικής υποστήριξης που προσφέρεται μέσω του προγράμματος EIC Accelerator Ο επιταχυντής European Innovation Council (EIC) παρέχει ισχυρή οικονομική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εταιρειών που είναι έτοιμες για ανάπτυξη και επέκταση της αγοράς. Οι ειδικευμένες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντική χρηματοδότηση μέσω τριών διακριτών μέσων: 1. Χρηματοδότηση επιχορηγήσεων: Το EIC Accelerator προσφέρει μη μειωτική επιχορήγηση έως 2,5 εκατ. ευρώ, που κατανέμεται ως εφάπαξ για την υποστήριξη δραστηριοτήτων όπως η απόδειξη της ιδέας, η δημιουργία πρωτοτύπων, η ανάπτυξη συστήματος, πιλοτική, επικύρωση και δοκιμή σε περιβάλλοντα πραγματικού κόσμου, καθώς και αναπαραγωγή της αγοράς. 2. Χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων: Για επιχειρήσεις που αναζητούν έναν πιο ουσιαστικό μηχανισμό χρηματοδότησης, το EIC Accelerator μπορεί να παρέχει επενδύσεις σε μετοχές που φτάνουν έως και τα 15 εκατ. ευρώ. Αυτή η συνιστώσα μετοχικού κεφαλαίου διευκολύνεται μέσω του Ταμείου EIC ή των θυγατρικών του και περιλαμβάνει μια υπολογισμένη ανταλλαγή κεφαλαίων για ένα στρατηγικό μερίδιο ιδιοκτησίας στην εταιρεία του αιτούντος. Αυτό επιτρέπει μια πιο ουσιαστική οικονομική υποστήριξη, επιτρέποντας κλιμάκωση και σημαντική ανάπτυξη χωρίς την ανάγκη αποπληρωμής της επένδυσης όπως ένα παραδοσιακό δάνειο. 3. Μικτά Χρηματοοικονομικά: Οι εταιρείες που απαιτούν συνέργεια επιχορήγησης και στήριξης μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να επωφεληθούν από το Blended Finance, που περιλαμβάνει συνδυασμό και των δύο τύπων χρηματοδότησης, μέχρι το συνολικό ανώτατο όριο των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το υβριδικό μοντέλο χρηματοδότησης είναι δομημένο ώστε να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της χρηματοδότησης με επιχορηγήσεις μαζί με την αξιόλογη εισροή κεφαλαίων που προσφέρει η χρηματοδότηση με μετοχικό κεφάλαιο, παρέχοντας έτσι ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πακέτο. Οι υποψήφιοι διαθέτουν την ευελιξία να προσδιορίζουν το μοντέλο χρηματοδότησης που ευθυγραμμίζεται πιο εύστοχα με τους στρατηγικούς τους στόχους και την κλίμακα του έργου καινοτομίας τους. Μπορούν να προσαρμόσουν το αίτημά τους ώστε να συμπεριλάβει τον επιθυμητό τύπο χρηματοδότησης (επιχορήγηση, ίδια κεφάλαια ή blended finance) και να καθορίσουν το ποσό που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες τους. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου το εύρος και η φιλοδοξία του έργου καινοτομίας δικαιολογούν μια μεγαλύτερη επένδυση, το EIC Accelerator είναι ανοιχτό στην εξέταση αιτημάτων που υπερβαίνουν τα τυπικά ανώτατα όρια χρηματοδότησης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις αξιολογούνται με βάση την ατομική τους αξία, διασφαλίζοντας ότι οι πιο πρωτοποριακές και ενοχλητικές εταιρείες έχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο που απαιτείται για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στην αγορά. Λεπτομερής επισκόπηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του ιστορικού και των τύπων οντοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για το EIC Accelerator Οι οντότητες χρηματοδότησης που αναζητούν χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος European Innovation Council (EIC) Accelerator πρέπει κυρίως να είναι κερδοσκοπικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που είναι νομικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εντός κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας που θεωρείται επιλέξιμη για συμμετοχή. Ωστόσο, το πλαίσιο δέχεται επίσης αιτήσεις από μεμονωμένους επιχειρηματίες και επενδυτές, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να ιδρυθεί μια εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις πριν από την επίσημη εκτέλεση της σύμβασης επιχορήγησης. Για να πληροί τις προϋποθέσεις ως ΜΜΕ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του EIC Accelerator, η επιχείρηση πρέπει να είναι αυτόνομη, να μην συνδέεται ή να συνεργάζεται με μεγαλύτερες εταιρείες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ΜΜΕ. Η ΜΜΕ θα πρέπει να έχει εργατικό δυναμικό λιγότερα από 250 άτομα και πρέπει να παρουσιάζει είτε ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε συνολικό ισολογισμό… Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση πρωτοποριακών καινοτομιών μέσω του EIC Accelerator

Μια επισκόπηση του προγράμματος European Innovation Council Accelerator Το EIC Accelerator, μια αξιόλογη πρωτοβουλία χρηματοδότησης υπό την αιγίδα του European Innovation Council (EIC) και αναπόσπαστο στο πλαίσιο του Horizon Europe, είναι αφιερωμένη στην παροχή ουσιαστικής οικονομικής υποστήριξης σε πρωτοπόρες επιχειρήσεις. Αυτό το πρόγραμμα εστιάζει σε οργανισμούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προώθησης των τεχνολογικών καινοτομιών ή της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των επιστημονικών ανακαλύψεων στη σφαίρα της Deep Technology (DeepTech). Τα επιλέξιμα έργα ενδέχεται να λάβουν έως και 2,5 εκατ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων, συμπληρωματικά με την επιλογή χρηματοδότησης με μετοχικό κεφάλαιο έως 15 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την επεκτασιμότητα πρωτοποριακών εγχειρημάτων. Επισκόπηση των Χρηματοδοτούμενων Τεχνολογιών στο πλαίσιο του Προγράμματος EIC Accelerator Από την έναρξή του το 2021, ο Επιταχυντής European Innovation Council (EIC) έχει υποστηρίξει μια ποικιλία από περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, που εκτείνονται σε πολλούς τομείς. Αυτοί οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε λειτουργίες υλικού έντασης κεφαλαίου, καθώς και εκείνες που είναι αφιερωμένες σε πρωτοβουλίες που βασίζονται αποκλειστικά σε λογισμικό, με μεγάλη έμφαση στις καινοτομίες της Deep Technology. Το EIC Accelerator διατηρεί ένα ευρύ τεχνολογικό πεδίο χωρίς γενικούς περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενες τεχνολογίες συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υποστηρίζουν στρατιωτικές εφαρμογές ή συναφείς τομείς. Επιπλέον, το EIC Accelerator υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για την προώθηση πρωτοποριακών τεχνολογιών δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες Τεχνολογικές Προκλήσεις ετησίως, δίνοντας έμφαση σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος και δυνητικής ανάπτυξης στο οικοσύστημα καινοτομίας. Αξιολόγηση του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας για επιλεξιμότητα EIC Accelerator Ο επιταχυντής European Innovation Council (EIC) παρέχει οικονομική υποστήριξη για την πρόοδο τεχνολογιών που έχουν επιτύχει ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) 5, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επικύρωση της τεχνολογίας σε ένα σχετικό επιχειρησιακό περιβάλλον . Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση, οι αιτούντες αναμένεται συνήθως να έχουν αναπτύξει ένα πρωτότυπο ή να έχουν δημιουργήσει μια απόδειξη της ιδέας που τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας. Επιπλέον, οι οντότητες των οποίων οι τεχνολογίες έχουν προχωρήσει σε TRL 6 ή 7 μπορούν να αναζητήσουν χρηματοδότηση επιχορηγήσεων για να προωθήσουν την ανάπτυξή τους. Για τεχνολογίες που έχουν προχωρήσει στο TRL 8, το EIC Accelerator μπορεί να προσφέρει καθαρές επενδυτικές επιλογές μετοχικού κεφαλαίου για να διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και την ανάπτυξή τους. Επισκόπηση των Διαθέσιμων Ροών Χρηματοδότησης μέσω του EIC Accelerator Ο Επιταχυντής European Innovation Council (EIC) παρέχει οικονομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις μέσω τριών διακριτών μηχανισμών χρηματοδότησης: Επιχορηγήσεις έως 2,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες είναι μη διαλυτικές και εκταμιεύονται ως εφάπαξ. Επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου έως και 15 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκαν από το Ταμείο EIC ή τις θυγατρικές του σε αντάλλαγμα για μετοχές εντός της εταιρείας. και Blended Finance, η οποία συγχωνεύει τόσο τη χρηματοδότηση Grant όσο και Equity έως 17,5 εκατ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο. Οι υποψήφιοι υποψήφιοι έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν τον προτιμώμενο τύπο χρηματοδότησης και το αντίστοιχο ποσό που ευθυγραμμίζεται με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις τους. Σε έκτακτες περιπτώσεις, οι αιτούντες μπορεί να ληφθούν υπόψη για χορηγήσεις χρηματοδότησης που υπερβαίνουν τα τυπικά κατώτατα όρια. Προφίλ του αιτούντος για το Πρόγραμμα EIC Accelerator Κριτήρια επιλεξιμότητας για τους αποδέκτες χρηματοδότησης EIC Accelerator Οι επιλέξιμες οντότητες για το EIC Accelerator περιλαμβάνουν κερδοσκοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που είναι δεόντως εγγεγραμμένες σε μια επιλέξιμη χώρα. Επιπλέον, ιδιώτες ή επενδυτές μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις με την προϋπόθεση ότι ιδρύουν εταιρεία πριν από την εκτέλεση της Σύμβασης της Συμφωνίας Επιχορήγησης. Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, αυτές οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τον ορισμό των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιλαμβάνει τη διατήρηση εργατικού δυναμικού κάτω των 250 ατόμων και είτε ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ είτε συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι την ανεξάρτητη φύση της επιχειρηματικής οντότητας. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ για το EIC Accelerator Το πρόγραμμα EIC Accelerator επεκτείνει την επιλεξιμότητά του σε οντότητες και επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας και τα 27 κράτη μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία, καθώς και τα συνδεδεμένα εδάφη τους. Αυτή η ολοκληρωμένη προσβασιμότητα διασφαλίζει δίκαιες ευκαιρίες για καινοτομία και επιχειρηματική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση. Κριτήρια επιλεξιμότητας για Συμμετοχή χωρών εκτός ΕΕ στο Πρόγραμμα EIC Accelerator Ο Επιταχυντής European Innovation Council (EIC) επιβεβαιώνει την ύπαρξη συμφωνιών σύνδεσης με το Horizon Europe που επιτρέπουν σε οντότητες και άτομα από ένα καθιερωμένο σύνολο τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι από τις ακόλουθες συνδεδεμένες χώρες μπορούν να αναζητήσουν χρηματοδότηση: Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Νήσοι Φερόε, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Κόσοβο*, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Μαρόκο και Ηνωμένο Βασίλειο (το οποίο είναι επιλέξιμο για συμμετοχή μόνο με επιχορήγηση). * Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν θίγει τις θέσεις για το καθεστώς και είναι σύμφωνος με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Προσδιορισμός καταλληλότητας για το πρόγραμμα EIC Accelerator: Είναι το κατάλληλο για την επιχείρησή σας; Ανάλυση των μετρήσεων επιτυχίας και των αναλογιών έγκρισης του EIC Accelerator Το EIC Accelerator διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στις διαδικασίες αξιολόγησης. Ωστόσο, τα ακριβή ποσοστά επιτυχίας για καθένα από τα τρία διαφορετικά στάδια αξιολόγησης δεν δημοσιεύονται τακτικά. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το σωρευτικό ποσοστό επιτυχίας για έργα που προχωρούν από το Βήμα 1 έως το Βήμα 3 είναι στο ή κάτω από το όριο 5%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το επιτόκιο υπόκειται σε διακυμάνσεις, που επηρεάζονται από παράγοντες όπως οι ετήσιες κατανομές προϋπολογισμού του EIC Accelerator, ο όγκος των υποβολών ανά καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και η ειδική φύση της πρόσκλησης — είτε πρόκειται για Ανοιχτή είτε για Προκλήσεις κλήση. Κατά συνέπεια, οι αιτούντες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεταβλητά ποσοστά επιτυχίας σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους. Αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της Εταιρείας σας για το Πρόγραμμα EIC Accelerator Το EIC Accelerator δίνει προτεραιότητα στην έγκριση επιχειρήσεων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, που χαρακτηρίζονται από ανατρεπτικές τεχνολογικές προόδους με βαθιά βάση DeepTech ή σημαντικές επιστημονικής ή τεχνικής φύσης. Η εντολή του EIC Accelerator είναι να προασπίζει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου και υψηλών δυνατοτήτων που παρουσιάζουν μια σαφή στρατηγική για την ανάπτυξη στην αγορά. Ιστορικά, το EIC Accelerator έχει παράσχει οικονομική υποστήριξη σε μια ποικιλία επιστημονικών ανακαλύψεων, καθώς και σε επιχειρήσεις λογισμικού, σε πλατφόρμες Software as a Service (SaaS), ακόμη και σε εταιρείες ισχυρά κεφαλαιοποιημένες με συγκριτικά χαμηλότερες τροχιές κινδύνου. Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης… Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των μαθημάτων κατάρτισης ως εναλλακτική λύση στη συμβουλευτική σε αιτήσεις για επιχορηγήσεις

Εισαγωγή Μια κοινή ανησυχία μεταξύ των παλαιότερων αιτούντων για προγράμματα επιχορήγησης όπως το EIC Accelerator είναι η εξάρτηση από συμβούλους, οι οποίες συχνά απαιτούν από τους αιτούντες να συνεισφέρουν σημαντικά στη σύνταξη των αιτήσεών τους. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως η χρήση εκπαιδευτικών μαθημάτων που προσφέρονται από πλατφόρμες όπως το Rasph (www.rasph.com). Αυτό το άρθρο διερευνά τα πλεονεκτήματα της επιλογής μαθημάτων κατάρτισης έναντι των παραδοσιακών συμβουλευτικών υπηρεσιών για αιτήσεις επιχορήγησης. Το δίλημμα παροχής συμβουλών Υψηλή εξάρτηση από τη συμβολή του αιτούντος: Πολλές εταιρείες συμβούλων απαιτούν ουσιαστική συμβολή από τους αιτούντες, που συχνά τους οδηγεί να γράφουν οι ίδιοι μεγάλα τμήματα της αίτησης. Αυτό μπορεί να αναιρέσει το αντιληπτό όφελος από την πρόσληψη συμβούλου, ειδικά για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ με περιορισμένους πόρους. Κόστος έναντι αξίας: Το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να είναι σημαντικό και όταν οι αιτούντες καταλήξουν να κάνουν μεγάλο μέρος της εργασίας οι ίδιοι, η σχέση ποιότητας/τιμής τίθεται υπό αμφισβήτηση. Περιορισμένη οικοδόμηση ικανοτήτων: Η βασισμένη σε μεγάλο βαθμό σε συμβούλους μπορεί να εμποδίσει τους αιτούντες να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες και να κατανοήσουν τη διαδικασία αίτησης για επιχορήγηση, περιορίζοντας την ικανότητά τους για μελλοντικές αιτήσεις. Μαθήματα κατάρτισης: Μια βιώσιμη εναλλακτική ενδυνάμωση μέσω της εκπαίδευσης: Τα μαθήματα κατάρτισης, όπως αυτά που προσφέρονται στο Rasph, ενδυναμώνουν τους αιτούντες παρέχοντάς τους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να πλοηγηθούν ανεξάρτητα στη διαδικασία αίτησης επιχορήγησης. Οικονομική Εκμάθηση: Συνήθως, τα μαθήματα κατάρτισης είναι πιο οικονομικά σε σύγκριση με την πρόσληψη συμβούλων. Παρέχουν μια εφάπαξ επένδυση στη μάθηση που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές εφαρμογές. Building In-House Expertise: Συμμετέχοντας σε μαθήματα κατάρτισης, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ μπορούν να αναπτύξουν την εσωτερική τους τεχνογνωσία. Αυτή η επένδυση στη μάθηση ενισχύει την ικανότητά τους να χειρίζονται μελλοντικές αιτήσεις επιχορήγησης χωρίς εξωτερική εξάρτηση. Ενημερωμένο και σχετικό περιεχόμενο: Πλατφόρμες όπως το Rasph συχνά διασφαλίζουν ότι τα μαθήματά τους είναι ενημερωμένα με τις πιο πρόσφατες τάσεις, πολιτικές και απαιτήσεις των προγραμμάτων επιχορήγησης, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους τρέχουσες και εφαρμόσιμες γνώσεις. Ευκαιρίες Δικτύωσης: Τα μαθήματα κατάρτισης μπορούν επίσης να προσφέρουν ευκαιρίες δικτύωσης με άλλους αιτούντες και ειδικούς, ενισχύοντας μια κοινότητα κοινής μάθησης και υποστήριξης. Θέματα για την επιλογή της εκπαίδευσης έναντι του απαιτούμενου χρόνου και προσπάθειας παροχής συμβουλών: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πρόθυμοι να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για τη μάθηση και την εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε από τα μαθήματα κατάρτισης. Καμπύλη αρχικής μάθησης: Μπορεί να υπάρχει μια πιο απότομη καμπύλη αρχικής μάθησης σε σύγκριση με το να βασίζεστε σε μια συμβουλευτική εταιρεία, αλλά αυτή η επένδυση αποδίδει μακροπρόθεσμα. Εξισορρόπηση της εκπαίδευσης με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες: Οι υποψήφιοι πρέπει να εξισορροπήσουν τον χρόνο που αφιερώνουν στην εκπαίδευση με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας ότι καμία δεν θα παραμεληθεί. Συμπέρασμα Για πολλούς αιτούντες προγράμματα επιχορήγησης, η εξάρτηση από συμβούλους ήταν ένα δίκοπο μαχαίρι, που συχνά τους οδήγησε να αναλάβουν μεγάλο μέρος της αίτησης συντάσσοντας μόνοι τους. Τα μαθήματα κατάρτισης, όπως αυτά που προσφέρονται στο Rasph, παρουσιάζουν μια πολύτιμη εναλλακτική λύση, ενδυναμώνοντας τους αιτούντες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να πλοηγηθούν ανεξάρτητα στη διαδικασία αίτησης επιχορήγησης. Αν και αυτή η προσέγγιση απαιτεί αφοσίωση χρόνου και προσπάθειας, τα μακροπρόθεσμα οφέλη από τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία ικανοτήτων την καθιστούν συναρπαστική επιλογή για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ.

Navigating the Maze: The Rise of the Consultancy Ecosystem in the Grant Industry

Εισαγωγή Ο κλάδος των επιχορηγήσεων, ιδιαίτερα για προγράμματα όπως το EIC Accelerator, χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητά του. Αυτοί οι παράγοντες δημιούργησαν ένα σημαντικό οικοσύστημα παροχής συμβουλών, σχεδιασμένο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των οργανισμών επιχορήγησης και των αιτούντων. Αυτό το άρθρο διερευνά τον τρόπο λειτουργίας αυτού του οικοσυστήματος και τη σημασία του για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ που πλοηγούνται στη διαδικασία αίτησης για επιχορήγηση. Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα του κλάδου των επιχορηγήσεων περίπλοκες απαιτήσεις αίτησης: Οι αιτήσεις επιχορήγησης συχνά περιλαμβάνουν περίπλοκες μορφές, λεπτομερείς περιγραφές έργων, οικονομικά σχέδια και στοιχεία καινοτομίας και δυνατότητες αγοράς. Η κατανόηση και η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων μπορεί να είναι τρομακτική για πολλούς αιτούντες. Αλλαγή πολιτικών και κριτηρίων: Οι οργανισμοί επιχορήγησης ενημερώνουν συχνά τις πολιτικές και τα κριτήρια αξιολόγησης. Η παρακολούθηση αυτών των αλλαγών απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσαρμοστικότητα. Υψηλός ανταγωνισμός και χαμηλά ποσοστά επιτυχίας: Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των προγραμμάτων επιχορήγησης, σε συνδυασμό με τα σχετικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, αυξάνει την αβεβαιότητα. Οι υποψήφιοι αντιμετωπίζουν συχνά σκληρό ανταγωνισμό από πολλά άλλα καινοτόμα έργα. Ο ρόλος των συμβούλων στη γεφύρωση του χάσματος Καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων: Οι εταιρείες συμβούλων προσφέρουν τεχνογνωσία στην πλοήγηση στο περίπλοκο τοπίο των αιτήσεων επιχορήγησης. Γνωρίζουν καλά τις τελευταίες απαιτήσεις και τάσεις, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις στους αιτούντες. Εξατομικευμένη Βοήθεια Εφαρμογών: Οι σύμβουλοι συνεργάζονται στενά με νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ για να προσαρμόσουν τις αιτήσεις τους ώστε να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια του προγράμματος επιχορήγησης. Αυτή η προσαρμογή αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της εφαρμογής. Διαχείριση χρόνου και πόρων: Με το χειρισμό των περίπλοκων λεπτομερειών της διαδικασίας αίτησης, οι σύμβουλοι εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και πόρους για τις εταιρείες, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στις βασικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Μετριασμός κινδύνου: Οι επαγγελματίες σύμβουλοι βοηθούν στον εντοπισμό πιθανών παγίδων στις εφαρμογές και συμβουλεύουν για στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των προτάσεων. Δικτύωση και γνώση εκ των έσω: Οι εταιρείες συμβούλων έχουν συχνά δίκτυα και γνώσεις εμπιστευτικών πληροφοριών που μπορεί να είναι επωφελείς. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση των προτιμήσεων του αξιολογητή και τις λεπτές λεπτομέρειες της διαδικασίας αναθεώρησης. Προκλήσεις και προβληματισμοί Παράγοντας κόστους: Η πρόσληψη συμβούλων μπορεί να είναι δαπανηρή, κάτι που μπορεί να είναι σημαντικό για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ με περιορισμένους προϋπολογισμούς. Κίνδυνος εξάρτησης: Υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής εξάρτησης από συμβούλους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη ικανότητα της εταιρείας να χειρίζεται ανεξάρτητα αιτήσεις επιχορήγησης. Διακύμανση ποιότητας: Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να ποικίλλει πολύ, καθιστώντας την επιλογή ενός αξιόπιστου συμβούλου ζωτικής σημασίας. Συμπέρασμα Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα του κλάδου των επιχορηγήσεων δημιούργησαν πράγματι ένα μεγάλο οικοσύστημα παροχής συμβουλών, το οποίο λειτουργεί ως κρίσιμος ενδιάμεσος μεταξύ των οργανισμών επιχορήγησης και των αιτούντων. Ενώ οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ θα πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά το κόστος και τα οφέλη, διασφαλίζοντας ότι επιλέγουν συμβούλους ποιότητας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τη δική τους ικανότητα να περιηγηθούν στο τοπίο των επιχορηγήσεων.

Ο ουσιαστικός ρόλος των συμβούλων στην ισοπέδωση των όρων παιχνιδιού για τις εταιρείες DeepTech σε εφαρμογές EIC

Εισαγωγή Το European Innovation Council (EIC) λειτουργεί σε ένα τοπίο όπου οι περιπλοκές των αιτήσεων επιχορήγησης μπορεί να είναι τρομακτικές, ειδικά για τις εταιρείες DeepTech. Η παρουσία ενός ισχυρού συμβουλευτικού οικοσυστήματος δεν είναι απλώς ωφέλιμη αλλά ουσιαστική σε αυτό το πλαίσιο. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες με πρωτοποριακές τεχνολογίες, αλλά περιορισμένη εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά με εταιρείες που δεν ασχολούνται με το μάρκετινγκ ή δεν είναι σε βάθος τεχνολογίας. Το EIC Consulting Ecosystem: A Necessary Equalizer Complexity of Grant Applications: Η διαδικασία αίτησης του EIC, ειδικά για προγράμματα όπως το EIC Accelerator, είναι περίπλοκη και απαιτητική. Απαιτεί ένα μείγμα τεχνικής λεπτομέρειας, ανάλυσης αγοράς και στρατηγικού σχεδιασμού, συχνά συντριπτικό για τις εταιρείες DeepTech που επικεντρώνονται στην έρευνα και την ανάπτυξη. Πλεονέκτημα για εταιρείες με γνώσεις μάρκετινγκ: Οι εταιρείες με ισχυρές ομάδες μάρκετινγκ ή εταιρείες που δεν είναι σε βάθος τεχνολογίας έχουν συχνά πλεονέκτημα στη δημιουργία συναρπαστικών προτάσεων. Μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τις ιδέες τους και το επιχειρηματικό δυναμικό τους, μια ικανότητα που μπορεί να λείπει από τους καινοτόμους DeepTech. Προκλήσεις για τις εταιρείες DeepTech: Πολλές εταιρείες DeepTech διαπρέπουν στην τεχνολογική καινοτομία, αλλά ενδέχεται να μην έχουν την τεχνογνωσία ή τους πόρους για να διατυπώσουν τις ιδέες τους σε μορφή φιλική προς τις επιχορηγήσεις. Αυτή η διαφορά τους θέτει σε μειονεκτική θέση στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο των αιτήσεων για επιχορήγηση. Πώς οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες γεφυρώνουν το χάσμα Προετοιμασία πρότασης εμπειρογνωμόνων: Οι εταιρείες συμβούλων ειδικεύονται στη μετάφραση σύνθετων τεχνικών καινοτομιών σε σαφείς, συναρπαστικές προτάσεις. Κατανοούν πώς να παρουσιάζουν ένα έργο DeepTech με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια του EIC. Ισοπέδωση του αγωνιστικού χώρου: Παρέχοντας βοήθεια από ειδικούς, οι συμβούλοι διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες DeepTech μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις με εταιρείες που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων ή στο μάρκετινγκ. Εστίαση στα βασικά πλεονεκτήματα: Με τις εταιρείες συμβούλων να αναλαμβάνουν το βάρος της προετοιμασίας προτάσεων, οι εταιρείες DeepTech μπορούν να επικεντρωθούν στην βασική τους δύναμη - την τεχνολογική καινοτομία. Αυτή η συνεργασία επιτρέπει την αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων. Βελτίωση της συνολικής ποιότητας των προτάσεων: Οι υπηρεσίες συμβούλων συμβάλλουν στη συνολική ποιότητα των προτάσεων που υποβάλλονται στο EIC, διασφαλίζοντας ότι οι καλύτερες ιδέες, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο της εταιρείας, έχουν δίκαιη ευκαιρία χρηματοδότησης. Θέματα για τις εταιρείες DeepTech Επιλογή του σωστού συμβούλου: Είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες DeepTech να επιλέγουν συμβούλους με εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα τους για να διασφαλίσουν ότι οι αποχρώσεις της τεχνολογίας τους αντιπροσωπεύονται με ακρίβεια. Ανάλυση κόστους-οφέλους: Η στάθμιση του κόστους των συμβουλευτικών υπηρεσιών έναντι των πιθανών οφελών, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων πιθανοτήτων επιτυχίας, είναι απαραίτητη. Συνεργατική προσέγγιση: Μια συνεργατική προσέγγιση μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας συμβούλων μπορεί να αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάζοντας την τεχνική τεχνογνωσία με τις επαγγελματικές δεξιότητες σύνταξης προτάσεων. Συμπέρασμα Στον ανταγωνιστικό κόσμο των αιτήσεων επιχορήγησης EIC, το συμβουλευτικό οικοσύστημα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Εξουσιοδοτεί τις εταιρείες DeepTech, που συχνά στερούνται τεχνογνωσίας στη σύνταξη προτάσεων, να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τις πρωτοποριακές καινοτομίες τους. Αυτό το οικοσύστημα ισοπεδώνει τους όρους ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας ότι η αξία της τεχνολογικής καινοτομίας, και όχι η ικανότητα στη σύνταξη προτάσεων, καθορίζει την επιτυχία μιας εφαρμογής. Συνεργαζόμενοι με ειδικευμένους συμβούλους, οι εταιρείες DeepTech μπορούν να ενισχύσουν τις πιθανότητές τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το EIC, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στις βασικές τεχνολογικές προόδους τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πρωτοποριακές ιδέες τους κοινοποιούνται αποτελεσματικά στις προτάσεις επιχορήγησης.

Το Οικοσύστημα του EIC Accelerator: Ένα Πλαίσιο Επικεντρωμένο στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Κυριαρχία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη Διαδικασία EIC Accelerator Το πρόγραμμα επιτάχυνσης European Innovation Council (EIC), που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, φαίνεται να έχει καλλιεργήσει κατά λάθος ένα οικοσύστημα όπου οι συμβουλευτικές εταιρείες διαδραματίζουν πιο κεντρικό ρόλο από τους ίδιους τους αιτούντες. Αυτή η κατάσταση προκύπτει από έναν συνδυασμό της πολυπλοκότητας του προγράμματος και των επικοινωνιακών στρατηγικών του EIC. Πολυπλοκότητα και ασάφεια που οδηγούν στην εξάρτηση από την παροχή συμβουλών: Πάνω από 70% των ερωτηθέντων στην έρευνα ανέφεραν ότι προσέλαβαν έναν σύμβουλο για να προετοιμάσει την αίτησή τους για EIC Accelerator. Αυτό το υψηλό ποσοστό αντανακλά την πολυπλοκότητα και τη σκοτεινή φύση του προγράμματος, κάτι που μπορεί να είναι συντριπτικό για πολλούς αιτούντες. Οι επίσημες ανακοινώσεις του EIC, που συχνά επικεντρώνονται σε διαφημιστικό υλικό, αφήνουν τους υποψήφιους υποψήφιους με περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις, οδηγώντας τους στην αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας από ειδικούς. Επικοινωνιακές προκλήσεις του EIC: Το EIC έχει δυσκολευτεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τι επιδιώκει ο Accelerator και τι πρέπει να περιμένουν οι αιτούντες. Αυτή η δυσκολία είναι πιθανότατα αποτέλεσμα της τάσης του δημόσιου ιδρύματος να δίνει προτεραιότητα στις πολιτικές ατζέντες και τις επικοινωνίες έναντι των πραγματιστικών συμβουλών. Υπάρχει μια διχοτόμηση στα μηνύματα του EIC: προώθηση της χρηματοδότησης για ανατρεπτικές καινοτομίες, ενώ ταυτόχρονα ευνοεί τις επενδύσεις χαμηλού κινδύνου. Αυτή η αντικρουόμενη επικοινωνία αυξάνει την εξάρτηση από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για σαφέστερη καθοδήγηση​. Ο αντίκτυπος στους αιτούντες Το σημερινό οικοσύστημα θέτει σε μειονεκτική θέση τους μεμονωμένους αιτούντες, ειδικά εκείνους που δεν διαθέτουν τους πόρους για να προσλάβουν συμβούλους. Αυτή η εξάρτηση από συμβούλους μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη κατανόηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, με πολλούς αιτούντες να υπερεκτιμούν τις πιθανότητές τους με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του EIC. Δημιουργεί επίσης ένα εμπόδιο για όσους δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις αμοιβές συμβούλων, παραγκωνίζοντας δυνητικά καινοτόμα έργα που δεν διαθέτουν τα μέσα για επαγγελματική καθοδήγηση. Συστάσεις για πιο ισορροπημένη προσέγγιση Ενισχυμένη διαφάνεια και άμεση επικοινωνία: Το EIC θα μπορούσε να βελτιώσει την άμεση επικοινωνία του με πιθανούς αιτούντες, παρέχοντας σαφείς, ρεαλιστικές συμβουλές και ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Προσβάσιμοι πόροι για όλους τους αιτούντες: Η ανάπτυξη πόρων και εργαλείων που απομυθοποιούν τη διαδικασία αίτησης θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από συμβούλους. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες, παραδείγματα επιτυχημένων αιτήσεων και ολοκληρωμένη ανατροφοδότηση σχετικά με τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν. Μεγαλύτερη υποστήριξη για ανεξάρτητους αιτούντες: Το EIC ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μηχανισμών υποστήριξης για τους αιτούντες που επιλέγουν να πλοηγηθούν στη διαδικασία ανεξάρτητα. Αυτή η υποστήριξη θα μπορούσε να λάβει τη μορφή εργαστηρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων ή συνεδριών απευθείας διαβούλευσης. Συμπέρασμα Ενώ οι σύμβουλοι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καθοδήγηση των αιτούντων μέσω της πολύπλοκης διαδικασίας του EIC Accelerator, το τρέχον οικοσύστημα φαίνεται να ευνοεί όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντέξουν οικονομικά τέτοιες υπηρεσίες. Μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, με ενισχυμένη άμεση επικοινωνία και υποστήριξη από το EIC, θα μπορούσε να ισοπεδώσει τους όρους ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας ότι όλες οι καινοτόμες ιδέες, ανεξάρτητα από την υποστήριξη των πόρων τους, έχουν δίκαιες πιθανότητες επιτυχίας.

Σχετικά με την πρόσληψη συμβούλου ή συγγραφέα επιχορηγήσεων για το 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Φάση 2, επιχορήγηση και μετοχικό κεφάλαιο) εισήγαγε ένα νέο στάδιο στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων το 2021, το οποίο λειτουργεί ως μίνι πρόταση που ονομάζεται Βήμα 1 (διαβάστε: Επανεφεύρεση του EIC Accelerator). Περιλαμβάνει υλικά όπως μια γραπτή αίτηση επιχορήγησης, ένα βίντεο και ένα pitch deck που πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα AI European Innovation Councils (EIC) (διαβάστε: AI Tool Review). Με αυτήν την αλλαγή, το EIC Accelerator έχει πλέον τρία Βήματα που πρέπει να περάσουν, δηλαδή Βήμα 1 (σύντομη αίτηση), Βήμα 2 (πλήρης αίτηση) και Βήμα 3 (συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο) (διαβάστε: Συστάσεις για το EICA), αλλά πολλά οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν είναι βέβαιοι τι σημαίνουν αυτά τα Βήματα και ποιες προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα σχετίζονται με αυτά. Ως σύντομο οδηγό, οι αιτούντες μπορούν να ανατρέξουν στις ακόλουθες σημειώσεις: Το Βήμα 1 είναι μια σύντομη αίτηση που μπορεί να προετοιμαστεί σε λιγότερο από 30 ημέρες και μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καθορισμένη προθεσμία (διαβάστε: Ροή εργασίας στο Pitch Video) Το βήμα 2 είναι πολύ μακρά αίτηση που μπορεί να υποβληθεί μόνο εάν (i) το Βήμα 1 έχει εγκριθεί και (ii) το EIC έχει δημοσιεύσει μια καθορισμένη προθεσμία. Το 2021, υπήρξαν δύο περικοπές, δηλαδή τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο. Ο ελάχιστος χρόνος για την προετοιμασία της εφαρμογής Βήμα 2 θα πρέπει να είναι 60 ημέρες, αλλά συνιστάται περισσότερος. Το Βήμα 3 είναι μια συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο που χρησιμοποιεί το pitch deck που υποβλήθηκε στο Βήμα 2. Είναι διαθέσιμο μόνο σε έργα που έχουν εγκριθεί στο Βήμα 2 και οι ημερομηνίες για αυτό το Βήμα έχουν καθοριστεί να είναι αμέσως μετά τις αξιολογήσεις του Βήματος 2 κυκλοφόρησε (δηλαδή την εβδομάδα αγωνιστικού χώρου). Η προετοιμασία για αυτό το Βήμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 14 ημέρες. Τι να αναπτύξετε μόνοι σας και τι να αναθέσετε σε εξωτερικούς συνεργάτες Δεν υπάρχει γενικός κανόνας σχετικά με το πότε πρέπει να προσληφθεί ένας σύμβουλος ή επαγγελματίας συγγραφέας ή εάν χρειάζεται. Τα επίσημα πρότυπα προτάσεων, το πρόγραμμα εργασίας και οι κατευθυντήριες γραμμές (δηλαδή για το ταμείο EIC και το εργαλείο AI) είναι διαθέσιμα στο κοινό, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε εταιρεία είναι τεχνικά σε θέση να υποβάλει αίτηση μόνη της. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμοι πόροι και ο χρόνος συγγραφής της επιχορήγησης. Για το Βήμα 1, η προσπάθεια είναι σχετικά μικρή: Οφέλη από την ανάπτυξη του Βήματος 1 In-House Το βήμα 1 απαιτεί συγκριτικά λίγη προσπάθεια Το βήμα 1 είναι σχετικά εύκολο στην ανάπτυξη Δεν σπαταλούνται χρήματα σε περίπτωση που το έργο δεν είναι κατάλληλο για το EIC Accelerator (δηλ. οι σύμβουλοι θα ενσωματώσουν υποθέσεις χαμηλής επιτυχίας) Πλήρης έλεγχος του αποτελέσματος Οφέλη από την πρόσληψη συμβούλου Ένας σύμβουλος μπορεί να διαμορφώσει το έργο και να το κάνει πιο αποτελεσματικό καθώς και να αποφύγει τις κόκκινες σημαίες Η συμμετοχή στο Βήμα 1 θα απλοποιήσει τη διαδικασία του Βήματος 2 Βελτιστοποιήστε την αυτοματοποιημένη βαθμολογία στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης με βάση την εμπειρία Εξοικονόμηση χρόνου Στενή επαφή με το EIC για προετοιμασία για απροσδόκητες αλλαγές Οι σύμβουλοι θα υποβάλουν εκ νέου πρόταση εάν απορριφθεί ενώ ένα έργο που απορρίφθηκε θα δυσκολευτεί να προσλάβει σύμβουλο. Τα μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης είναι το αντίστροφο το ένα το άλλο που σημαίνει ότι το πλεονέκτημα της πρόσληψης ενός συμβούλου θα είναι το μειονέκτημα της προετοιμασίας μιας αίτησης και μόνο. Για το Βήμα 2, η σύγκριση θα ήταν η εξής: Σημείωση: Η σύγκριση για το Βήμα 2 προϋποθέτει ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτηση για το Βήμα 1 μόνοι τους και σκέφτονται να προσλάβουν έναν συνεργάτη του Βήματος 2. Οφέλη από την ανάπτυξη Βήμα 2 Εξοικονόμηση κόστους εντός της εταιρείας Πλήρης έλεγχος του αποτελέσματος Οφέλη από την πρόσληψη συμβούλου Ένας σύμβουλος μπορεί να διαμορφώσει το έργο και να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό καθώς και να αποφύγει τα κόκκινα σημάδια Οργάνωση της ανάπτυξης του έργου και τη συνεργασία μεταξύ της ομάδας διαχείρισης για την προθεσμία Εξοικονόμηση χρόνου Στενή επαφή με το EIC για να είστε προετοιμασμένοι για απροσδόκητες αλλαγές Υπάρχουν διάφορες σκέψεις που πρέπει να ληφθούν παράλληλα με τους γενικούς συμβιβασμούς της πρόσληψης μιας εταιρείας συμβούλων που αναφέρονται παραπάνω. Ένα από αυτά είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες αξιολογούν τις δικές τους δυνατότητες και ο τρόπος με τον οποίο κρίνουν την προσπάθειά τους. Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν σύμβουλο να επικοινωνήσει ένας πελάτης που θέλει να υποβάλει αίτηση στο Βήμα 1 μόνος του, ενώ τυχαία αναφέρει ότι έχει βαθμολογία B ή C σε όλα τα τμήματα εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, παρόλο που το έργο είναι υψηλά προσόντα για το EIC Accelerator. Ακριβώς επειδή το Βήμα 1 είναι σχετικά εύκολο στην προετοιμασία δεν σημαίνει ότι είναι ένα φρούτο με χαμηλή κρεμαστά. Κάποιος πρέπει να καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την προετοιμασία της εφαρμογής ανεξάρτητα από την απλότητά της. Ναι, το EIC θέλει να διευκολύνει τους αιτούντες να υποβάλουν αίτηση και θέλει να αποφύγει τη σπατάλη του χρόνου τους σε μια μακρά αίτηση, εάν δεν υπάρχει πιθανότητα να επιτύχουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αξιολογητές θα λάβουν ένα έργο με ελάχιστη συμβολή ή θα διαβάσουν μεταξύ των γραμμών. Οι εταιρείες που είναι πολύ απασχολημένες συχνά πιστεύουν ότι η προετοιμασία μιας γρήγορης αίτησης θα είναι αρκετά καλή, αλλά αυτό δεν ισχύει για τις επιχορηγήσεις EIC. Μια εταιρεία θα πρέπει να είναι έτοιμη να κάνει το παραπάνω μίλι με την εφαρμογή και να συμπληρώσει κάθε ενότητα με τη μέγιστη προσοχή και προσπάθεια. Συμπέρασμα Ο καλύτερος τρόπος για να απαντήσετε στο ερώτημα πότε θα πρέπει να προσληφθεί ένας σύμβουλος θα ήταν να αποφασίσετε πρώτα εάν μια προετοιμασία εσωτερικής πρότασης είναι μια επιλογή (π.χ. διαθεσιμότητα χρόνου, εξειδικευμένο προσωπικό). Δεύτερον, η εταιρεία θα πρέπει να μιλήσει με συμβούλους για να προσδιορίσει εάν το έργο έχει κατάλληλες πιθανότητες επιτυχίας (δηλ. συνιστώνται πολλαπλές γνώμες, καθώς ορισμένες εταιρείες συμβούλων δεν είναι αρκετά επιλεκτικές). Τρίτον, η εταιρεία πρέπει να σταθμίσει τις ανταλλαγές της εσωτερικής σύνταξης προτάσεων που είναι οι έντονες χρονικές απαιτήσεις, ειδικά για το Βήμα 2, αλλά και ο φόρτος εργασίας για την ομάδα διαχείρισης, η οποία θα μπορούσε καλύτερα να επικεντρωθεί σε εργασίες που σχετίζονται με την επιχείρηση αντί να γράψει.

Μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη έργων EIC Accelerator στο πλαίσιο του Horizon Europe (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Φάση 2, επιχορήγηση και ίδια κεφάλαια) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εντελώς νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Horizon Europe (2021-2027). Όχι μόνο άλλαξε τη διαδικασία υποβολής προτάσεων επιχορήγησης, αλλά και την αξιολόγησή της, η οποία πιθανότατα θα δει σημαντικές αλλαγές στους τύπους των εταιρειών που επιλέχθηκαν ως δικαιούχοι (διαβάστε: Re-Inventing the EIC Accelerator). Αυτό το άρθρο στοχεύει να αντιπαραβάλει την προηγούμενη ροή εργασίας των επαγγελματιών συγγραφέων και συμβούλων επιχορηγήσεων με αυτή τη νεότερη επανάληψη του βραχίονα χρηματοδότησης εκκίνησης European Innovation Councils (EIC) και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (διαβάστε: AI Tool Review). Δεδομένου ότι η καινοτομία είναι στο μυαλό τόσο των συγγραφέων όσο και των αξιολογητών ανά πάσα στιγμή, η πραγματοποίηση απαραίτητων αλλαγών και η προσαρμογή σε ένα νέο και απρόβλεπτο περιβάλλον είναι δεύτερη φύση. Ως εκ τούτου, ακόμη και μεγάλες εταιρείες συμβούλων έχουν ήδη προσαρμόσει τη ροή εργασίας τους και έχουν αρχίσει να αλλάζουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες για να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα. Πώς έμοιαζε η σύνταξη της πρότασης επιχορήγησης το 2020 Το 2020 και τα έτη υπό το Horizon 2020 (2014-2020), η διαδικασία σύνταξης αιτήσεων EIC Accelerator (ή στη συνέχεια SME Instrument) ήταν μάλλον απλή. Η συνεργασία θα ξεκινούσε με ένα Kick-Off Meeting (ΚΟΜ), τη μεταφορά των σχετικών αρχείων και στη συνέχεια οι συγγραφείς θα έμπαιναν στη δουλειά – κυρίως αυτόνομα. Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου και της έλλειψης βάθους σχετικά με την τεχνολογία, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει υπερβολική συμβολή από την ίδια την εταιρεία, καθώς η πρόταση επικεντρώθηκε σε μια σύντομη, αφηγηματική περιγραφή των τεχνικών τμημάτων. Το 2021, αυτή η προσέγγιση άλλαξε αφού η ίδια η εφαρμογή είναι δομημένη διαφορετικά. Αυτό το άρθρο στοχεύει να επισημάνει πώς ο παλιός τρόπος σύνταξης προτάσεων αντικαθίσταται πλέον από μια πιο σύγχρονη και διαφοροποιημένη προσέγγιση που απαιτεί περισσότερη συνεργασία, βάθος και πολυπλοκότητα. Γιατί η παλιά προσέγγιση σταμάτησε να λειτουργεί 1. Απαιτήσεις και μήκος κειμένου Η πρόταση EIC Accelerator του 2020 ήταν σχετικά μεγάλη με 30 σελίδες ως κύριο έγγραφο, αλλά η έκδοση του 2021 αύξησε αυτόν τον αριθμό τρομερά. Αυτό οφείλεται στα άφθονα πλαίσια κειμένου των ως επί το πλείστον 1.000 χαρακτήρων που πρέπει να συμπληρωθούν σε όλη την εφαρμογή, ενώ ορισμένα τμήματα ανέρχονται επίσης σε 5.000 χαρακτήρες, 10.000 ή απεριόριστους χώρους. Ως εκ τούτου, οι περιγραφές είναι πολύ πιο λεπτομερείς και πρέπει συχνά να αναπτύσσονται για την ίδια την πρόταση, καθώς οι εταιρείες δεν χρησιμοποιούν πάντα ορισμένους τύπους τμηματοποιήσεων. Παραδείγματα είναι τα χαρακτηριστικά και οι περιπτώσεις χρήσης, τα ορόσημα του επιπέδου ετοιμότητας τεχνολογίας (TRL), η συνολική διαθέσιμη αγορά (TAM), η διαθέσιμη διαθέσιμη αγορά επισκευής (SAM), η αγορά με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών (SOM) ή ο κύκλος ζωής υιοθέτησης τεχνολογίας (TALC). 2. Τεχνικές λεπτομέρειες και βάθος Πολλές ενότητες το 2020 ήταν μάλλον επιφανειακές και οι συγγραφείς συχνά δυσκολεύονταν να διαθέσουν περισσότερες από 1 σελίδες DINA4 για την περιγραφή της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, λόγω των αυστηρών περιορισμών. Με το νέο μοντέλο χαρακτηριστικών και περιπτώσεων χρήσης, μπορεί κανείς να ρυθμίσει εύκολα 10 λειτουργίες με 7.000 χαρακτήρες το καθένα, αποδίδοντας 70.000 χαρακτήρες μόνο για την περιγραφή της τεχνολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη περιγραφής του Freedom to Operate (FTO), της υπάρχουσας γνώσης, των σημείων συμφόρησης και της προστιθέμενης αξίας για κάθε χαρακτηριστικό, είναι προφανές ότι απαιτείται ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο βάθους. Υποθέτοντας 140 λέξεις ανά 1.000 χαρακτήρες και 750 λέξεις που συνθέτουν ένα μπλοκ κειμένου σε μια σελίδα DINA4 (χρησιμοποιώντας τα περιθώρια EIC Accelerator του 2020 χωρίς εικόνες), αυτό θα έδινε 13 σελίδες DINA4 καθαρού κειμένου μόνο για τις λειτουργίες. Συγκρίνοντας αυτό με την προηγούμενη μεμονωμένη σελίδα που έπρεπε να περιλαμβάνει εικόνες, η αλλαγή είναι αρκετά δραστική και οι 13 σελίδες δεν θα κάλυπταν καν ολόκληρη την περιγραφή της λύσης αφού πρέπει να περιγραφεί και αλλού. Αυτό το επίπεδο βάθους είναι αδύνατο να καλυφθεί χωρίς ισχυρές συνεργασίες με τον Chief Technical Officer (CTO) και επαρκή έρευνα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα τμήματα που καλύπτουν την αγορά, τα οικονομικά, την εμπορική στρατηγική και άλλα έχουν επίσης αυξηθεί σε μέγεθος, είναι σαφές ότι η πρόταση EIC Accelerator 2021 τετραπλασιάστηκε εύκολα σε σύγκριση με το 2020. 3. Περισσότερος Έλεγχος προς Εμπορικές Στρατηγικές Εμπορικές στρατηγικές και αγορά Οι αναλύσεις ήταν συνήθως αρκετά περιορισμένες λόγω των περιορισμών σελίδων του EIC Accelerator του 2020. Με τη φουσκωμένη πλέον διαδικασία του Βήματος 2, αυτό έχει αλλάξει σημαντικά. Τα τμήματα της αγοράς και ειδικά τα TALC απαιτούν λεπτομερή ανάλυση του τρόπου προσέγγισης των πελατών με συγκεκριμένες προσδοκίες διείσδυσης στην αγορά. Ως εκ τούτου, η στρατηγική θα απαιτεί σχέδια που υπερβαίνουν τις απλοποιημένες έννοιες, όπως: Θέλουμε να ξεκινήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στη συνέχεια να πάμε παγκοσμίως. Έχουμε τοπικούς διανομείς που μπορούν να μας βοηθήσουν. Αναμένουμε να φτάσουμε τους 100 πελάτες σε 3 χρόνια Θα αναπτύξουμε ένα δίκτυο πελατών Το νέο πρότυπο ζητά από τις αιτούντες νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ να ορίσουν κάθε τμήμα διείσδυσης και ακόμη και να δώσουν ταμειακές ροές (λειτουργικές, επενδύσεις και χρηματοδότηση) για καθεμία, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος και των κερδών και ζημιών (P&L). Ειδικά το P&L, παρόλο που το νέο υπολογιστικό φύλλο είναι πλέον απλοποιημένο, θα χρειαστεί μια πρόσθετη ανάλυση για να ληφθούν υπόψη τα αριθμητικά στοιχεία που δίνονται στο TALC που μπορεί να εκτείνεται σε 10+ χρόνια στο μέλλον, ενώ το P&L συνήθως προβάλλει μόνο 5 χρόνια. 4. Άλλες ενότητες Εκτός του Go2Market και των τεχνικών μερών, υπάρχουν διάφορα στοιχεία και ζητήματα που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες από τους αιτούντες, δεδομένου ότι ήταν πιο επιφανειακά το 2020. Ειδικά το τμήμα κινδύνου, οι επενδυτικές ανάγκες και οι ανταγωνιστές (π.χ. πόνους και κέρδη) απαιτούν ισχυρή συμβολή από την ομάδα διαχείρισης της εταιρείας. Πώς να δομηθεί η ανάπτυξη έργου το 2021 Ως αποτέλεσμα, η προηγούμενη προσέγγιση των πρακτικών της σύνταξης προτάσεων σε σύμβουλο είναι αδύνατη, αλλά αντικαθίσταται από μια πιο συνεργατική προσέγγιση όπου η εταιρεία πρέπει να εμπλακεί ενεργά στη συζήτηση των απαιτούμενων εισροών και να φέρει για τη δόμηση ολόκληρης της εφαρμογής. Η μεγαλύτερη αλλαγή το 2021 είναι η συνεργασία μεταξύ συμβούλων (ή επαγγελματιών συγγραφέων) και πελατών. Αντί να συντάσσουν αυτόνομα ένα επιχειρηματικό σχέδιο, οι σύμβουλοι πρέπει να φέρνουν τους πελάτες τους στη διαδικασία και, καθώς η ομάδα διαχείρισης μιας κλιμάκωσης είναι συνήθως αρκετά απασχολημένη, να επιδεικνύει εξαιρετική διαχείριση έργου σε όλη τη διαδικασία. Αυτές οι αλλαγές εξακολουθούν να είναι αρκετά νέες, αλλά σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τις παλιές μεθόδους θα μπορούσαν να είναι: Πολλαπλές κλήσεις έναρξης για αποκλειστικές ενότητες… Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ μιας εταιρείας που δεν πρέπει να υποβάλει αίτηση για το EIC Accelerator (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Φάση 2, επιχορήγηση και μετοχικό κεφάλαιο) είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό αλλά και εξαιρετικά δημοφιλές πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων και μετοχών από το European Innovation Council (EIC). Πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ΕΕ αλλά και σε συνδεδεμένες χώρες όπως το Ισραήλ ή η Νορβηγία ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στα ταμεία, αλλά πολλές θα ήταν καλύτερα να αναζητήσουν άλλες επιλογές. Ενώ οι σύμβουλοι επιχορηγήσεων και οι επαγγελματίες συγγραφείς έχουν όλοι διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιλογή των κατάλληλων αιτούντων EIC Accelerator, υπάρχουν ορισμένα κοινά θέματα που μοιράζονται μεταξύ των συμβούλων επιχορήγησης που προσανατολίζονται στην επιτυχία. Δεδομένου ότι το επίσημο υπόδειγμα πρότασης επιχορήγησης για το EIC Accelerator δεν διευκρινίζει σε βάθος τέτοιες αποχρώσεις, το άρθρο που ακολουθεί στοχεύει να δώσει μια επισκόπηση των τύπων εταιρειών που δεν πρέπει να υποβάλουν αίτηση. Για κάθε startup ή scaleup που αναγνωρίζει τον εαυτό του σε οποιοδήποτε από τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω, θα ήταν σκόπιμο να αποφύγετε την πρόσληψη συγγραφέα ή συμβούλου, καθώς ο χρόνος και οι πόροι μπορούν να δαπανηθούν καλύτερα αλλού. Σημείωση: Το EIC δεν επιλέγει πρωτίστως μεγάλες εταιρείες, επιλέγει κυρίως εταιρείες που ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο καλούπι. Το να έχετε χαμηλές πιθανότητες επιτυχίας στο πλαίσιο του EIC δεν σημαίνει ότι η εταιρεία ή το έργο είναι κακά. Το EIC δεν θα είχε ποτέ χρηματοδοτήσει κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook ή το Twitter και ακόμη και εταιρείες μονόκερων ειδικών για τη βιομηχανία, όπως η Epic Games ή η Instacart. Ωστόσο, όλες αυτές είναι περιπτώσεις επιτυχίας σε επίπεδο που ονειρεύεται το EIC. Η παρακάτω λίστα έχει σχεδιαστεί για να τονίσει την πρώτη εντύπωση που αντιμετωπίζουν συχνά οι σύμβουλοι και οι συγγραφείς επιχορηγήσεων όταν ένας πελάτης έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή. Δεδομένου ότι η ζήτηση για συγγραφείς επιχορηγήσεων είναι γενικά πολύ υψηλή, αυτή η πρώτη εντύπωση πιθανότατα θα καθορίσει πόσο ενδιαφέρεται η συμβουλευτική εταιρεία για ένα συγκεκριμένο έργο. Πώς παρουσιάζουν την εταιρεία ή την τεχνολογία τους; Γιατί χρειάζονται υποστήριξη EIC Accelerator; Τι χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί; 1. Μια έρευνα χρησιμοποιεί μια διεύθυνση Gmail ή παρόμοιο τομέα Παρόλο που αυτό δεν είναι μια έντονη κόκκινη σημαία – υποδηλώνει ότι η εταιρεία ή το έργο δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί πλήρως. Η αγορά ενός domain και η δημιουργία ενός ιδιωτικού λογαριασμού email συνήθως προηγείται ακόμη και της εγγραφής της εταιρείας αφού είναι τόσο απλή (και φθηνή). Εάν μια έρευνα δεν διαθέτει ιδιωτικό τομέα, τότε αυτό είναι συνήθως ένα σημάδι ότι ένα έργο βρίσκεται στο στάδιο της ιδέας. Πολύ λίγοι ιδρυτές θα επικοινωνούσαν με επενδυτές ή πελάτες με μια διεύθυνση Gmail, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε έρευνα από μια τέτοια διεύθυνση αποτελεί ένδειξη για ένα μη επιλέξιμο έργο. Από το 2021, το EIC Accelerator χρηματοδοτεί επίσης φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν εταιρική μορφή, αλλά, λόγω της ανταγωνιστικότητας της επιχορήγησης, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα άτομο χωρίς δίκτυα υποστήριξης, έλξης ή υποστήριξης θα είναι σε θέση να έχει επιτυχία. Κάθε έρευνα που προέρχεται από έναν τομέα που δεν φιλοξενείται ιδιωτικά και δεν συνδέεται με Εταιρική Ταυτότητα (CI) πιθανότατα θα αγνοηθεί από επιλεκτικούς συμβούλους. 2. Ο υποψήφιος Prospect EIC Accelerator βρίσκεται στο στάδιο της ιδέας Η νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του EIC στοχεύει να εμφανίσει το ταξίδι από το Ideation προς το Go-to-Market, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι επιτυχημένο με μια καθαρή ιδέα. Τα Επίπεδα Ετοιμότητας Τεχνολογίας (TRL) περιγράφουν ξεκάθαρα το στάδιο στο οποίο πρέπει να βρίσκεται μια τεχνολογία με το TRL5 να είναι το ελάχιστο για το EIC Accelerator και το χαμηλότερο TRL να είναι δυνατό μόνο στα προγράμματα EIC Pathfinder και EIC Transition. Τα τρέχοντα τμήματα διάγνωσης και ιδεασμού της εφαρμογής EIC Accelerator είναι παραπλανητικά, καθώς μπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι τα έργα μπορούν να βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ιδέας και στη συνέχεια μετατρέπονται σε εμπορικό προϊόν μόλις φτάσετε στο Βήμα 3, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Το έργο του αιτούντος δεν θα κάνει σημαντικές αλλαγές από το Βήμα 1 έως το 3 – το μόνο που θα αλλάξει είναι η ποσότητα και το βάθος των δεδομένων που παρέχονται στο EIC για σκοπούς αξιολόγησης. Το EIC Accelerator, επίσης ένα παραπλανητικό όνομα, δεν είναι ένας παραδοσιακός επιταχυντής που στοχεύει να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις να επιτύχουν βοηθώντας στην ανάπτυξη προϊόντων, στις σχέσεις με τους επενδυτές ή στην επαφή με τους πελάτες. Ο κύριος πόρος, εκτός της περιορισμένης καθοδήγησης, θα είναι οικονομικός, πράγμα που σημαίνει ότι οι αιτούντες χρειάζονται ένα επιχειρηματικό σχέδιο, τη σωστή εμπορική στρατηγική και πρέπει να έχουν όλα όσα χρειάζονται για να υλοποιήσουν το έργο. Το EIC δεν θα κρατήσει τους δικαιούχους στα χέρια, αν και θα στοχεύουν στη δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης εάν ταιριάζει με τρέχουσες πολιτικές ατζέντες όπως η Πράσινη Συμφωνία, η ανακούφιση από τον COVID-19 ή παρόμοιες τάσεις. Το να έχετε μια ιδέα και να απευθυνθείτε σε έναν σύμβουλο με ένα μισοδιαμορφωμένο επιχειρηματικό σχέδιο πιθανότατα θα είναι ανεπαρκές και θα αγνοηθεί από τους περισσότερους επιλεκτικούς συγγραφείς. 3. Η Εταιρεία δεν έχει Ιστότοπο ή Κοινωνική Παρουσία Είναι κατανοητό ότι πολλές εταιρείες βρίσκονται σε stealth mode, ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα DeepTech στον τομέα της βιοτεχνολογίας ή των φαρμακευτικών προϊόντων, όπου μεγάλοι ανταγωνιστές ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε Ε&Α και θα μπορούσαν να αντιγράψουν μια τεχνολογία γρήγορα – κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή δεν. Ωστόσο, ακόμα κι αν μια εταιρεία δεν ενδιαφέρεται να μάρκετινγκ ή να δημοσιοποιήσει την τεχνολογία της, κάθε εταιρεία που έχει επαρκή χρηματοδότηση εκκίνησης και τον βαθμό έλξης που απαιτείται για να πετύχει στο EIC Accelerator θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν ιστότοπο και μια σελίδα LinkedIn. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά η καθόλου παρουσία σημαίνει συχνά ότι οι ιδρυτές βλέπουν αυτό το έργο ως δευτερεύουσα επιχείρηση ή ότι δεν επενδύουν στην επιτυχία του. Μια επιπλέον εξαίρεση σε αυτό είναι μια νεοσυσταθείσα εταιρεία που είναι απόσπαση του Πανεπιστημίου ή θυγατρική άλλης εταιρείας. Στην τελευταία περίπτωση, ο υποψήφιος αιτών μπορεί συνήθως να παρέχει έναν σύνδεσμο ιστότοπου για τη μητρική εταιρεία, ενώ, στην πρώτη περίπτωση, θα μπορούσε να είναι πολύ πρώιμο στάδιο για το EIC Accelerator, αλλά μπορεί να είναι επιλέξιμο για το EIC Pathfinder. 4. Βασισμένο σε έρευνα που δεν είναι δική τους (πανεπιστημιακό μη spin-off) Αυτό που μπορεί συχνά να συναντήσει κανείς είναι μια εταιρεία που βασίζει την τεχνολογία της σε πανεπιστημιακή έρευνα που δεν είναι δική τους αλλά δεν υπάρχει ακόμα στην αγορά. Αυτό, από μόνο του, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επιλέξιμο για το EIC Accelerator, αλλά… Διαβάστε περισσότερα

Rasph - EIC Accelerator Consulting
el