Χρηματοδότηση πρωτοποριακών καινοτομιών μέσω του EIC Accelerator

Μια επισκόπηση του προγράμματος European Innovation Council Accelerator Το EIC Accelerator, μια αξιόλογη χρηματοδοτική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του European Innovation Council (EIC) και αναπόσπαστο στο πλαίσιο του Horizon Europe, είναι αφιερωμένη στην παροχή ουσιαστικής οικονομικής υποστήριξης σε πρωτοπόρες επιχειρήσεις. Αυτό το πρόγραμμα εστιάζει σε οργανισμούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προόδου της τεχνολογίας… Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις χρονισμού: Ο αντίκτυπος των ημερών ενημέρωσης αιτούντων με σύντομες ειδοποιήσεις στις εφαρμογές EIC Accelerator

Εισαγωγή Ο προγραμματισμός των ημερών ενημέρωσης των αιτούντων για το EIC Accelerator στις 15 και 16 Ιανουαρίου, μόλις λιγότερο από δύο μήνες πριν από την κρίσιμη προθεσμία της 13ης Μαρτίου, θέτει σημαντικές προκλήσεις χρόνου για τους αιτούντες. Αυτό το στενό χρονοδιάγραμμα μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές προετοιμασίες και πιθανές απογοητεύσεις, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τον εκτεταμένο χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία ενός… Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση αβεβαιότητας: Η πρόκληση των ασυνεπών προθεσμιών στις αιτήσεις για επιχορήγηση

Εισαγωγή Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις, ιδιαίτερα σε προγράμματα όπως το EIC Accelerator, είναι γεμάτη πολυπλοκότητα. Μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες είναι η ασυνέπεια στον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα των προθεσμιών. Αυτό το άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες παρατυπίες δημιουργούν αβεβαιότητα και τις στρατηγικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι αιτούντες για να μετριάσουν αυτές τις προκλήσεις. Η επίδραση του … Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση στη Διαδικασία Εφαρμογής EIC Accelerator: Κατανόηση των προκλήσεων της τήρησης προθεσμιών

Το EIC Accelerator's Three-Step Application Journey Το πρόγραμμα blended financing του Accelerator European Innovation Council (EIC), μια κρίσιμη πρωτοβουλία για νεοφυείς επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αναζητούν χρηματοδότηση, υπέστη σημαντικές αλλαγές το 2021. Αυτές οι αλλαγές εισήγαγαν ένα δομημένο, τριών διαδικασία υποβολής αίτησης, το καθένα με τις ξεχωριστές απαιτήσεις και χρονοδιαγράμματα. Η κατανόηση αυτών των βημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τους αιτούντες… Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την πρόσληψη συμβούλου ή συγγραφέα επιχορηγήσεων για το 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Φάση 2, επιχορήγηση και μετοχικό κεφάλαιο) εισήγαγε ένα νέο στάδιο στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων το 2021, το οποίο λειτουργεί ως μίνι πρόταση που ονομάζεται Βήμα 1 (διαβάστε: Επανεφεύρεση του EIC Accelerator). Περιλαμβάνει υλικά όπως μια γραπτή αίτηση επιχορήγησης, ένα video pitch και ένα pitch deck που πρέπει… Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις για επιλεγμένες αλλαγές στην πλατφόρμα EIC Accelerator (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Phase 2, επιχορήγηση και μετοχικό κεφάλαιο) έχει μεταμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό το 2021 και το νέο του εργαλείο AI έχει χρησιμοποιηθεί από χιλιάδες αιτούντες μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ενώ το προηγούμενο άρθρο επεσήμανε ορισμένες από τις αδυναμίες του και τη συνολική εμπειρία, το άρθρο που ακολουθεί στοχεύει να κάνει… Διαβάστε περισσότερα

Rasph - EIC Accelerator Consulting
el