Αποκαλύπτοντας το μέλλον της ευρωπαϊκής καινοτομίας: Μια βαθιά κατάδυση στο πρόγραμμα εργασίας EIC 2024

Το Πρόγραμμα Εργασίας European Innovation Council (EIC) 2024, που περιγράφεται λεπτομερώς στο έγγραφο, περιγράφει τη συνολική στρατηγική και τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της καινοτομίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθούν τα κύρια στοιχεία και τα κυριότερα σημεία: Στρατηγικοί στόχοι και βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs): Το EIC στοχεύει να υποστηρίξει πρωτοποριακές τεχνολογίες και εταιρείες που είναι κρίσιμες για την επίτευξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, διασφαλίζοντας ανοιχτή στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμες τεχνολογίες. Έχει θέσει έξι στρατηγικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου του να γίνει ο επενδυτής της επιλογής για startups και επιχειρηματίες υψηλού δυναμικού, γεφύρωση χρηματοδοτικών κενών για εταιρείες βαθιάς τεχνολογίας, υποστήριξη τεχνολογιών υψηλού κινδύνου, αύξηση του αριθμού των ευρωπαϊκών μονόκερων και scale-ups, καταλύοντας τις επιπτώσεις της καινοτομίας από την Ευρώπη δημόσια έρευνα και την επίτευξη λειτουργικής αριστείας. Επισκόπηση του προγράμματος εργασίας του 2024: Το πρόγραμμα εργασίας οργανώνει τη χρηματοδότηση και την υποστήριξή του σε τρία κύρια σχήματα: EIC Pathfinder: Για προηγμένη έρευνα για την ανάπτυξη της επιστημονικής βάσης για πρωτοποριακές τεχνολογίες. EIC Transition: Επικύρωση τεχνολογιών και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων για συγκεκριμένες εφαρμογές. EIC Accelerator: Να υποστηρίξει τις εταιρείες να φέρουν καινοτομίες στην αγορά και να κλιμακωθούν. Κάθε σύστημα επαυξάνεται με πρόσβαση σε Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης, παρέχοντας τεχνογνωσία, εταιρείες, επενδυτές και παράγοντες του οικοσυστήματος. Κύριες αλλαγές του προγράμματος εργασίας του 2024: Έχουν γίνει προσαρμογές, βελτιώσεις και απλουστεύσεις με βάση τα σχόλια και τον μειωμένο προϋπολογισμό. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός μοντέλου κόστους εφάπαξ για τις περισσότερες κλήσεις, ενισχυμένα μέτρα κατά των κινδύνων οικονομικής ασφάλειας και προσαρμογές στα κριτήρια επιλεξιμότητας και χρηματοδότησης σε διάφορα συστήματα. Βασικά χαρακτηριστικά της Υποστήριξης EIC: Προσφέρεται ένας συνδυασμός οικονομικής και μη χρηματοοικονομικής υποστήριξης για την επιτάχυνση και την ανάπτυξη καινοτομιών και εταιρειών EIC. Αυτό περιλαμβάνει προληπτική διαχείριση έργων και χαρτοφυλακίου, προσαρμοσμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση προτάσεων, πολιτικές για την ανοιχτή πρόσβαση και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής ασφάλειας. Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT): Το έγγραφο περιγράφει την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ του EIC και του EIT για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινών υπηρεσιών, της διαδικασίας Fast Track και του νέου συστήματος πρακτικής άσκησης καινοτομίας. Προοπτικές για το 2025 και τα μελλοντικά έτη: Συζητούνται μελλοντικές στρατηγικές και πιθανές νέες συνέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αύξησης των προϋπολογισμών για μεγαλύτερες επενδύσεις μέσω του Ταμείου EIC σε βασικούς τομείς εστίασης. Γλωσσάρι και ορισμοί: Το έγγραφο ολοκληρώνεται με ένα λεπτομερές γλωσσάρι και ενότητα ορισμών, που εξηγεί την ορολογία και τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται σε όλο το πρόγραμμα εργασίας. Αυτά τα στοιχεία στοχεύουν συλλογικά να υποστηρίξουν τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην έρευνα υψηλού κινδύνου, υψηλού κέρδους και στις πρωτοποριακές τεχνολογίες με δυνατότητα σημαντικού κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου. 1. Στρατηγικοί στόχοι και βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) Σε μια κίνηση ορόσημο για την προώθηση της ευρωπαϊκής καινοτομίας στο μέλλον, το European Innovation Council (EIC) έχει διατυπώσει ένα τολμηρό όραμα με το Πρόγραμμα Εργασίας του 2024, εστιάζοντας στον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την κλιμάκωση της καινοτομίας τεχνολογίες και εταιρείες που είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ. Αυτό το όραμα στηρίζεται σε στρατηγικούς στόχους που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε κρίσιμες τεχνολογίες, ενισχύοντας ένα ζωντανό οικοσύστημα όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες υψηλών δυνατοτήτων μπορούν να ευδοκιμήσουν. Η φιλοδοξία του προγράμματος δεν είναι απλώς να γεφυρώσει τα χρηματοδοτικά κενά που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες βαθιάς τεχνολογίας, αλλά να τοποθετήσει το EIC ως τον επενδυτή της επιλογής για οραματικές ιδέες, επηρεάζοντας έτσι την κατανομή ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη αυτών των καινοτομιών. Στο επίκεντρο του στρατηγικού οράματος του EIC βρίσκονται έξι φιλόδοξοι στόχοι, ο καθένας συνοδευόμενος από σαφείς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs) που στοχεύουν στη μέτρηση της προόδου και στην καθοδήγηση της υλοποίησης του προγράμματος: Γίνοντας ο επενδυτής της επιλογής: Το EIC επιδιώκει την αναγνώριση σε ολόκληρη την ήπειρο, προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και καινοτόμων ερευνητών με υψηλές δυνατότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποεκπροσωπούμενες ομάδες, όπως οι γυναίκες καινοτόμες και εκείνες από λιγότερο ανεπτυγμένα οικοσυστήματα. Συνωστισμός σε επενδύσεις 30-50 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ευρωπαϊκή Deep Tech: Αντιμετωπίζοντας το κρίσιμο χρηματοδοτικό κενό, το EIC στοχεύει να αξιοποιήσει το ταμείο του για να επηρεάσει σημαντικά το οικοσύστημα βαθιάς τεχνολογίας, ενισχύοντας ένα κλίμα όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις ρέουν πιο ελεύθερα για να υποστηρίξουν πρωτοποριακές καινοτομίες. Υποστήριξη Τεχνολογιών Υψηλού Κινδύνου: Σε τομείς κρίσιμους για την κοινωνία και τη στρατηγική αυτονομία, το EIC έχει δεσμευτεί να αναλαμβάνει υπολογισμένους κινδύνους για να υποστηρίξει τις πιο υποσχόμενες ευκαιρίες βαθιάς τεχνολογίας από τα πρώτα στάδια έως την εμπορική κλίμακα, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της Ευρώπης σε βασικές τεχνολογίες. Αύξηση του αριθμού των ευρωπαϊκών μονόκερων και κλιμακωτών: Το EIC έχει ως αποστολή να καλλιεργήσει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ ώστε να ταιριάζουν και να ξεπερνούν τις παγκόσμιες αντίστοιχες εταιρείες, προωθώντας ένα περιβάλλον όπου οι ευρωπαϊκές καινοτομίες μπορούν να οδηγήσουν στην παγκόσμια σκηνή. Καταλύοντας τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής δημόσιας έρευνας στην καινοτομία: Με την οικοδόμηση συνεργασιών σε ολόκληρη την ΕΕ, το EIC στοχεύει στην εμπορευματοποίηση των καλύτερων ιδεών από την ερευνητική βάση, δημιουργώντας ένα γόνιμο έδαφος για τις νεοφυείς επιχειρήσεις να κλιμακωθούν και να έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Επίτευξη λειτουργικής αριστείας: Η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η ανταπόκριση των λειτουργιών του EIC έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες των αιτούντων, των επενδυτών και της αγοράς γενικότερα, διασφαλίζοντας μια ομαλή διαδρομή από την καινοτόμο ιδέα στην επιτυχία στην αγορά. Αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι δεν είναι απλώς φιλόδοξοι στόχοι, αλλά αντιπροσωπεύουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το τοπίο καινοτομίας της Ευρώπης, με στόχο τη δημιουργία ενός γόνιμου οικοσυστήματος για πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καθορίσουν το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ. Μέσω ενός συνδυασμού οικονομικής και μη χρηματοοικονομικής υποστήριξης, το EIC θέτει τις βάσεις για έναν μετασχηματιστικό αντίκτυπο που εκτείνεται πολύ πέρα από τον άμεσο ορίζοντα, διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη παραμένει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της τεχνολογίας. 2. Επισκόπηση του προγράμματος εργασίας 2024 Το πρόγραμμα εργασίας European Innovation Council (EIC) 2024 αντιπροσωπεύει ένα κομβικό βήμα προς την προώθηση της καινοτομίας και των τεχνολογικών καινοτομιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δομημένο για να αντιμετωπίσει τις κρίσιμες ανάγκες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, αξιοποιεί πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση, ενορχηστρώνοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενδυνάμωση των ερευνητών, των νεοφυών επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ακολουθεί μια εις βάθος ματιά στη δομική του επισκόπηση: EIC Pathfinder, Transition και Accelerator: The Three Pillars Το Πρόγραμμα Εργασίας χωρίζεται έξυπνα σε τρία κύρια προγράμματα χρηματοδότησης, καθένα προσαρμοσμένο σε διαφορετικά στάδια καινοτομίας και ανάπτυξης: EIC Pathfinder: Αφιερωμένο στην προηγμένη έρευνα, Το Pathfinder είναι η γενέτειρα της επιστημονικής εξερεύνησης που στοχεύει στην ανάπτυξη των θεμελιωδών στοιχείων των πρωτοποριακών τεχνολογιών. Περιλαμβάνει τόσο ανοιχτές προσκλήσεις για οποιοδήποτε πεδίο επιστημονικής έρευνας όσο και στοχευμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα, στρατηγικά συμφέροντα του… Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση πρωτοποριακών καινοτομιών μέσω του EIC Accelerator

Μια επισκόπηση του προγράμματος European Innovation Council Accelerator Το EIC Accelerator, μια αξιόλογη πρωτοβουλία χρηματοδότησης υπό την αιγίδα του European Innovation Council (EIC) και αναπόσπαστο στο πλαίσιο του Horizon Europe, είναι αφιερωμένη στην παροχή ουσιαστικής οικονομικής υποστήριξης σε πρωτοπόρες επιχειρήσεις. Αυτό το πρόγραμμα εστιάζει σε οργανισμούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προώθησης των τεχνολογικών καινοτομιών ή της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των επιστημονικών ανακαλύψεων στη σφαίρα της Deep Technology (DeepTech). Τα επιλέξιμα έργα ενδέχεται να λάβουν έως και 2,5 εκατ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων, συμπληρωματικά με την επιλογή χρηματοδότησης με μετοχικό κεφάλαιο έως 15 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την επεκτασιμότητα πρωτοποριακών εγχειρημάτων. Επισκόπηση των Χρηματοδοτούμενων Τεχνολογιών στο πλαίσιο του Προγράμματος EIC Accelerator Από την έναρξή του το 2021, ο Επιταχυντής European Innovation Council (EIC) έχει υποστηρίξει μια ποικιλία από περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, που εκτείνονται σε πολλούς τομείς. Αυτοί οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε λειτουργίες υλικού έντασης κεφαλαίου, καθώς και εκείνες που είναι αφιερωμένες σε πρωτοβουλίες που βασίζονται αποκλειστικά σε λογισμικό, με μεγάλη έμφαση στις καινοτομίες της Deep Technology. Το EIC Accelerator διατηρεί ένα ευρύ τεχνολογικό πεδίο χωρίς γενικούς περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενες τεχνολογίες συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υποστηρίζουν στρατιωτικές εφαρμογές ή συναφείς τομείς. Επιπλέον, το EIC Accelerator υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για την προώθηση πρωτοποριακών τεχνολογιών δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες Τεχνολογικές Προκλήσεις ετησίως, δίνοντας έμφαση σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος και δυνητικής ανάπτυξης στο οικοσύστημα καινοτομίας. Αξιολόγηση του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας για επιλεξιμότητα EIC Accelerator Ο επιταχυντής European Innovation Council (EIC) παρέχει οικονομική υποστήριξη για την πρόοδο τεχνολογιών που έχουν επιτύχει ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) 5, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επικύρωση της τεχνολογίας σε ένα σχετικό επιχειρησιακό περιβάλλον . Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση, οι αιτούντες αναμένεται συνήθως να έχουν αναπτύξει ένα πρωτότυπο ή να έχουν δημιουργήσει μια απόδειξη της ιδέας που τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας. Επιπλέον, οι οντότητες των οποίων οι τεχνολογίες έχουν προχωρήσει σε TRL 6 ή 7 μπορούν να αναζητήσουν χρηματοδότηση επιχορηγήσεων για να προωθήσουν την ανάπτυξή τους. Για τεχνολογίες που έχουν προχωρήσει στο TRL 8, το EIC Accelerator μπορεί να προσφέρει καθαρές επενδυτικές επιλογές μετοχικού κεφαλαίου για να διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και την ανάπτυξή τους. Επισκόπηση των Διαθέσιμων Ροών Χρηματοδότησης μέσω του EIC Accelerator Ο Επιταχυντής European Innovation Council (EIC) παρέχει οικονομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις μέσω τριών διακριτών μηχανισμών χρηματοδότησης: Επιχορηγήσεις έως 2,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες είναι μη διαλυτικές και εκταμιεύονται ως εφάπαξ. Επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου έως και 15 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκαν από το Ταμείο EIC ή τις θυγατρικές του σε αντάλλαγμα για μετοχές εντός της εταιρείας. και Blended Finance, η οποία συγχωνεύει τόσο τη χρηματοδότηση Grant όσο και Equity έως 17,5 εκατ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο. Οι υποψήφιοι υποψήφιοι έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν τον προτιμώμενο τύπο χρηματοδότησης και το αντίστοιχο ποσό που ευθυγραμμίζεται με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις τους. Σε έκτακτες περιπτώσεις, οι αιτούντες μπορεί να ληφθούν υπόψη για χορηγήσεις χρηματοδότησης που υπερβαίνουν τα τυπικά κατώτατα όρια. Προφίλ του αιτούντος για το Πρόγραμμα EIC Accelerator Κριτήρια επιλεξιμότητας για τους αποδέκτες χρηματοδότησης EIC Accelerator Οι επιλέξιμες οντότητες για το EIC Accelerator περιλαμβάνουν κερδοσκοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που είναι δεόντως εγγεγραμμένες σε μια επιλέξιμη χώρα. Επιπλέον, ιδιώτες ή επενδυτές μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις με την προϋπόθεση ότι ιδρύουν εταιρεία πριν από την εκτέλεση της Σύμβασης της Συμφωνίας Επιχορήγησης. Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, αυτές οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τον ορισμό των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιλαμβάνει τη διατήρηση εργατικού δυναμικού κάτω των 250 ατόμων και είτε ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ είτε συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι την ανεξάρτητη φύση της επιχειρηματικής οντότητας. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ για το EIC Accelerator Το πρόγραμμα EIC Accelerator επεκτείνει την επιλεξιμότητά του σε οντότητες και επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας και τα 27 κράτη μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία, καθώς και τα συνδεδεμένα εδάφη τους. Αυτή η ολοκληρωμένη προσβασιμότητα διασφαλίζει δίκαιες ευκαιρίες για καινοτομία και επιχειρηματική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση. Κριτήρια επιλεξιμότητας για Συμμετοχή χωρών εκτός ΕΕ στο Πρόγραμμα EIC Accelerator Ο Επιταχυντής European Innovation Council (EIC) επιβεβαιώνει την ύπαρξη συμφωνιών σύνδεσης με το Horizon Europe που επιτρέπουν σε οντότητες και άτομα από ένα καθιερωμένο σύνολο τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι από τις ακόλουθες συνδεδεμένες χώρες μπορούν να αναζητήσουν χρηματοδότηση: Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Νήσοι Φερόε, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Κόσοβο*, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Μαρόκο και Ηνωμένο Βασίλειο (το οποίο είναι επιλέξιμο για συμμετοχή μόνο με επιχορήγηση). * Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν θίγει τις θέσεις για το καθεστώς και είναι σύμφωνος με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Προσδιορισμός καταλληλότητας για το πρόγραμμα EIC Accelerator: Είναι το κατάλληλο για την επιχείρησή σας; Ανάλυση των μετρήσεων επιτυχίας και των αναλογιών έγκρισης του EIC Accelerator Το EIC Accelerator διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στις διαδικασίες αξιολόγησης. Ωστόσο, τα ακριβή ποσοστά επιτυχίας για καθένα από τα τρία διαφορετικά στάδια αξιολόγησης δεν δημοσιεύονται τακτικά. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το σωρευτικό ποσοστό επιτυχίας για έργα που προχωρούν από το Βήμα 1 έως το Βήμα 3 είναι στο ή κάτω από το όριο 5%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το επιτόκιο υπόκειται σε διακυμάνσεις, που επηρεάζονται από παράγοντες όπως οι ετήσιες κατανομές προϋπολογισμού του EIC Accelerator, ο όγκος των υποβολών ανά καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και η ειδική φύση της πρόσκλησης — είτε πρόκειται για Ανοιχτή είτε για Προκλήσεις κλήση. Κατά συνέπεια, οι αιτούντες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεταβλητά ποσοστά επιτυχίας σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους. Αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της Εταιρείας σας για το Πρόγραμμα EIC Accelerator Το EIC Accelerator δίνει προτεραιότητα στην έγκριση επιχειρήσεων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, που χαρακτηρίζονται από ανατρεπτικές τεχνολογικές προόδους με βαθιά βάση DeepTech ή σημαντικές επιστημονικής ή τεχνικής φύσης. Η εντολή του EIC Accelerator είναι να προασπίζει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου και υψηλών δυνατοτήτων που παρουσιάζουν μια σαφή στρατηγική για την ανάπτυξη στην αγορά. Ιστορικά, το EIC Accelerator έχει παράσχει οικονομική υποστήριξη σε μια ποικιλία επιστημονικών ανακαλύψεων, καθώς και σε επιχειρήσεις λογισμικού, σε πλατφόρμες Software as a Service (SaaS), ακόμη και σε εταιρείες ισχυρά κεφαλαιοποιημένες με συγκριτικά χαμηλότερες τροχιές κινδύνου. Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης… Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις χρονισμού: Ο αντίκτυπος των ημερών ενημέρωσης αιτούντων με σύντομες ειδοποιήσεις στις εφαρμογές EIC Accelerator

Εισαγωγή Ο προγραμματισμός των ημερών ενημέρωσης αιτούντων για το EIC Accelerator στις 15 και 16 Ιανουαρίου, μόλις λιγότερο από δύο μήνες πριν από την κρίσιμη προθεσμία της 13ης Μαρτίου, δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις χρόνου για τους αιτούντες. Αυτό το στενό χρονοδιάγραμμα μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές προετοιμασίες και πιθανές απογοητεύσεις, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τον εκτεταμένο χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία μιας λεπτομερούς εφαρμογής τόσο για το Βήμα 1 όσο και για το Βήμα 2 της διαδικασίας. Ανάλυση των χρονικών περιορισμών Χρόνος προετοιμασίας για το Βήμα 1: Συνήθως, οι αιτούντες χρειάζονται τουλάχιστον ένα μήνα για να προετοιμαστούν για το Βήμα 1 της αίτησης EIC Accelerator. Αυτή η φάση περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας συνοπτικής αλλά περιεκτικής πρότασης έργου καινοτομίας, η οποία απαιτεί εις βάθος έρευνα, σχεδιασμό και τεκμηρίωση. Εκτεταμένη εργασία για το Βήμα 2: Το βήμα 2 της εφαρμογής είναι ακόμη πιο απαιτητικό, απαιτώντας συχνά μια περίοδο προετοιμασίας δύο μηνών. Αυτό το βήμα απαιτεί λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο, pitch deck και άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη σκοπιμότητα, τις δυνατότητες αγοράς και την καινοτομία του έργου. Αθροιστικός χρόνος προετοιμασίας: Συνδυάζοντας τον χρόνο που απαιτείται και για τα δύο στάδια, οι αιτούντες απαιτούν γενικά τουλάχιστον τρεις μήνες για να προετοιμάσουν μια ανταγωνιστική αίτηση. Αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι όλες οι πτυχές της πρότασης έχουν ερευνηθεί καλά, παρουσιάζονται προσεκτικά και ευθυγραμμίζονται με τα αυστηρά κριτήρια του EIC. Ο αντίκτυπος των εσπευσμένων προετοιμασιών σύντομης ειδοποίησης: Με λιγότερο από δύο μήνες από τις ημέρες ενημέρωσης έως την προθεσμία, οι αιτούντες αναγκάζονται σε μια συνοπτική περίοδο προετοιμασίας. Αυτή η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστες εφαρμογές, με πιθανούς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την πληρότητα. Αυξημένο άγχος και πίεση: Η σύντομη ειδοποίηση αυξάνει το άγχος και την πίεση στις ομάδες που είναι υπεύθυνες για την προετοιμασία των εφαρμογών, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την ευημερία τους και τη συνολική ποιότητα της εφαρμογής. Δυνατότητα παράβλεψης βασικών λεπτομερειών: Υπό χρονικούς περιορισμούς, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να χαθούν κρίσιμες λεπτομέρειες ή να μην αναπτυχθούν πλήρως ορισμένες πτυχές της πρότασης, κάτι που θα μπορούσε να είναι επιζήμιο για την επιτυχία της εφαρμογής. Στρατηγικές για τον μετριασμό των προκλήσεων χρονισμού Έγκαιρη προετοιμασία: Ξεκινήστε την προετοιμασία για την εφαρμογή πολύ πριν από τις ημέρες ενημέρωσης. Συγκεντρώστε τα απαραίτητα δεδομένα, ξεκινήστε τη σύνταξη βασικών εγγράφων και διαμορφώστε στρατηγικές εκ των προτέρων. Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου: Αναπτύξτε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία της αίτησης, κατανέμοντας συγκεκριμένες περιόδους για κάθε στοιχείο της διαδικασίας αίτησης. Αυτή η δομημένη προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας υπό χρονικούς περιορισμούς. Αξιοποιήστε τη βοήθεια ειδικών: Εξετάστε το ενδεχόμενο να εμπλακείτε με επαγγελματίες συμβούλους επιχορηγήσεων ή συγγραφείς που μπορούν να επισπεύσουν τη διαδικασία προετοιμασίας χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Δώστε προτεραιότητα στα βασικά στοιχεία της εφαρμογής: Εστιάστε πρώτα στα πιο κρίσιμα στοιχεία της εφαρμογής, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν την απαιτούμενη προσοχή και λεπτομέρεια. Συμπέρασμα Ο προγραμματισμός των ημερών ενημέρωσης του αιτούντος EIC Accelerator με λιγότερο από δύο μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας αποτελεί σημαντική πρόκληση, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία μιας ισχυρής αίτησης. Ξεκινώντας νωρίς, διαχειρίζοντας αποτελεσματικά το χρόνο, αξιοποιώντας τη βοήθεια ειδικών και εστιάζοντας σε βασικά στοιχεία, οι αιτούντες μπορούν να πλοηγηθούν καλύτερα σε αυτούς τους χρονικούς περιορισμούς και να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

Πλοήγηση αβεβαιότητας: Η πρόκληση των ασυνεπών προθεσμιών στις αιτήσεις για επιχορήγηση

Εισαγωγή Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις, ιδιαίτερα σε προγράμματα όπως το EIC Accelerator, είναι γεμάτη πολυπλοκότητα. Μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες είναι η ασυνέπεια στον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα των προθεσμιών. Αυτό το άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες παρατυπίες δημιουργούν αβεβαιότητα και τις στρατηγικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι αιτούντες για να μετριάσουν αυτές τις προκλήσεις. Ο αντίκτυπος των ασυνεπών προθεσμιών Δυσκολίες προγραμματισμού: Η ασυνέπεια στις προθεσμίες καθιστά δύσκολο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ να σχεδιάσουν τη διαδικασία αίτησής τους. Ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται δύσκολος, επηρεάζοντας την ποιότητα και την επικαιρότητα των προτάσεων. Ζητήματα κατανομής πόρων: Οι κυμαινόμενες προθεσμίες μπορεί να οδηγήσουν σε αναποτελεσματική κατανομή των πόρων. Οι εταιρείες μπορεί είτε να βιαστούν να τηρήσουν μια ξαφνική προθεσμία είτε να βιώσουν περιόδους αδράνειας περιμένοντας την επόμενη ευκαιρία. Αυξημένο άγχος και πίεση: Η αβεβαιότητα στις προθεσμίες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο άγχος για τις ομάδες που είναι υπεύθυνες για την προετοιμασία των αιτήσεων. Αυτή η πίεση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την ψυχική ευεξία του προσωπικού όσο και την ποιότητα των εφαρμογών. Κόστος ευκαιρίας: Με απρόβλεπτες προθεσμίες, οι εταιρείες ενδέχεται να χάσουν άλλες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών επιλογών χρηματοδότησης, λόγω της εστίασής τους στην προετοιμασία για μια δυνητικά επικείμενη προθεσμία. Στρατηγικές για την υπέρβαση της αβεβαιότητας των προθεσμιών Μείνετε ενημερωμένοι και ενημερωμένοι: Ελέγχετε τακτικά τις επίσημες πηγές για ενημερώσεις σχετικά με τις προθεσμίες. Η εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ή ειδοποιήσεις από τον Εκτελεστικό Οργανισμό European Innovation Council και SMEs Executive Agency (EISMEA) μπορεί να παρέχει έγκαιρες πληροφορίες. Ανάπτυξη ευέλικτων σχεδίων: Δημιουργήστε προσαρμόσιμα σχέδια έργων που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις αλλαγές στις προθεσμίες. Αυτή η ευελιξία μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ορμής ανεξάρτητα από τις μετατοπίσεις των προθεσμιών. Κατανέμετε τους πόρους με σύνεση: Αντί να υπερδεσμεύετε πόρους την τελευταία στιγμή, υιοθετήστε μια κλιμακωτή προσέγγιση. Διαθέστε μια ειδική ομάδα για να εργαστεί στην εφαρμογή σε φάσεις, διασφαλίζοντας συνεχή πρόοδο χωρίς υπερβολικούς πόρους. Μόχλευση Επαγγελματικής Υποστήριξης: Συνεργαστείτε με επαγγελματίες συγγραφείς, συμβούλους ή φορείς που ειδικεύονται σε αιτήσεις επιχορήγησης της ΕΕ. Η τεχνογνωσία και η πείρα τους μπορούν να αποτρέψουν την αβεβαιότητα της αλλαγής των προθεσμιών. Ετοιμάστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Έχετε ένα εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση χαμένων προθεσμιών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη στόχευση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης ή την προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων του έργου. Συμπέρασμα Η ασυνέπεια στον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα των προθεσμιών για προγράμματα όπως το EIC Accelerator αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους αιτούντες. Ωστόσο, μένοντας ενημερωμένοι, προγραμματίζοντας με ευελιξία και αξιοποιώντας επαγγελματική υποστήριξη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις αβεβαιότητες πιο αποτελεσματικά. Η υιοθέτηση αυτών των στρατηγικών μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ανθεκτική και προετοιμασμένη προσέγγιση για τις αιτήσεις επιχορήγησης, μετατρέποντας μια πρόκληση σε ευκαιρία στρατηγικού σχεδιασμού και εκτέλεσης.

Πλοήγηση στη Διαδικασία Εφαρμογής EIC Accelerator: Κατανόηση των προκλήσεων της τήρησης προθεσμιών

Το EIC Accelerator's Three-Step Application Journey Το πρόγραμμα blended financing του Accelerator European Innovation Council (EIC), μια κρίσιμη πρωτοβουλία για νεοφυείς επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αναζητούν χρηματοδότηση, υπέστη σημαντικές αλλαγές το 2021. Αυτές οι αλλαγές εισήγαγαν ένα δομημένο, τριών διαδικασία αίτησης, το καθένα με τις ξεχωριστές απαιτήσεις και χρονοδιαγράμματα. Η κατανόηση αυτών των βημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τους αιτούντες να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν αποτελεσματικά τις αιτήσεις τους. Βήμα 1 – Σύντομη αίτηση: Αυτή η αρχική φάση περιλαμβάνει μια μίνι πρόταση, συμπεριλαμβανομένης μιας γραπτής αίτησης επιχορήγησης, μιας προβολής βίντεο και ενός pitch deck. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Βήμα 1 μπορεί να προετοιμαστεί σε λιγότερο από 30 ημέρες και να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς δεν έχει καθορισμένη προθεσμία. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους αιτούντες να εισέλθουν στη διαδικασία όταν αισθάνονται πιο έτοιμοι. Βήμα 2 – Πλήρης εφαρμογή: Αυτή η φάση παρουσιάζει μια πιο σημαντική πρόκληση. Απαιτεί μια λεπτομερή αίτηση και μπορεί να υποβληθεί μόνο αφού εγκριθεί το Βήμα 1 και το EIC ανακοινώσει μια καθορισμένη προθεσμία. Ιστορικά, το 2021, υπήρχαν δύο τέτοιες προθεσμίες – τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο. Η προετοιμασία για το Βήμα 2 είναι ένα σημαντικό εγχείρημα, με συνιστώμενο χρόνο προετοιμασίας τουλάχιστον 60 ημερών. Βήμα 3 – Συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο: Το τελευταίο εμπόδιο, το Βήμα 3, περιλαμβάνει μια συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο χρησιμοποιώντας το pitch deck από το Βήμα 2. Αυτό το βήμα είναι διαθέσιμο μόνο για έργα που έχουν εγκριθεί στο Βήμα 2. Οι ημερομηνίες συνέντευξης ορίζονται λίγο μετά τις αξιολογήσεις του Βήματος 2 και οι αιτούντες έχουν συνήθως περίπου 14 ημέρες για να προετοιμαστούν για αυτό το στάδιο. Η πρόκληση του προγραμματισμού και της διαχείρισης χρόνου Για τους αιτούντες για πρώτη φορά, η κατανόηση και η διαχείριση αυτής της διαδικασίας τριών βημάτων μπορεί να είναι αποθαρρυντική. Η ευέλικτη φύση της υποβολής του Βήματος 1 έρχεται σε έντονη αντίθεση με την άκαμπτη και απαιτητική φύση του Βήματος 2. Οι χρόνοι προετοιμασίας, αν και φαίνονται μεγάλοι, μπορεί να είναι δύσκολοι, ειδικά για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ που δεν είναι εξοικειωμένες με τις περιπλοκές της διαδικασίας. Βήμα 1: Ενώ η προετοιμασία για το Βήμα 1 είναι σχετικά λιγότερο χρονοβόρα, η απουσία καθορισμένης προθεσμίας σημαίνει ότι οι αιτούντες πρέπει να αυτορυθμίσουν τον χρόνο υποβολής τους. Αυτή η φάση απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό για να διασφαλιστεί η ετοιμότητα για τα επόμενα, πιο απαιτητικά βήματα. Βήμα 2: Το άλμα από το Βήμα 1 στο Βήμα 2 είναι σημαντικό. Ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας 60 ημερών για το Βήμα 2, μετά την έγκριση του Βήματος 1, απαιτεί από τους αιτούντες να μεταβούν γρήγορα από μια σύντομη αίτηση σε μια λεπτομερή, ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτή η μετάβαση μπορεί να είναι συντριπτική, ιδιαίτερα για τους αιτούντες για πρώτη φορά που δεν είναι εξοικειωμένοι με το βάθος και τη λεπτομέρεια που αναμένεται από το EIC. Βήμα 3: Το τελικό βήμα, αν και μικρότερο σε χρόνο προετοιμασίας, είναι κρίσιμο και μπορεί να είναι έντονο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έτοιμοι να περάσουν γρήγορα από την υποβολή της πλήρους αίτησής τους στο Βήμα 2 στην προετοιμασία για μια εις βάθος συνέντευξη. Συμπέρασμα Η πλοήγηση στη διαδικασία εφαρμογής του EIC Accelerator απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, επίγνωση των προθεσμιών και κατανόηση της προσπάθειας που απαιτείται σε κάθε στάδιο. Ιδιαίτερα προκλητική είναι η μετάβαση από το σύντομο, ευέλικτο Βήμα 1 στο εντατικό και με γνώμονα τις προθεσμίες Βήμα 2. Οι υποψήφιοι για πρώτη φορά πρέπει να προσεγγίσουν αυτή τη διαδικασία με επιμέλεια και ενδελεχή προετοιμασία για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

Σχετικά με την πρόσληψη συμβούλου ή συγγραφέα επιχορηγήσεων για το 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Φάση 2, επιχορήγηση και μετοχικό κεφάλαιο) εισήγαγε ένα νέο στάδιο στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων το 2021, το οποίο λειτουργεί ως μίνι πρόταση που ονομάζεται Βήμα 1 (διαβάστε: Επανεφεύρεση του EIC Accelerator). Περιλαμβάνει υλικά όπως μια γραπτή αίτηση επιχορήγησης, ένα βίντεο και ένα pitch deck που πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα AI European Innovation Councils (EIC) (διαβάστε: AI Tool Review). Με αυτήν την αλλαγή, το EIC Accelerator έχει πλέον τρία Βήματα που πρέπει να περάσουν, δηλαδή Βήμα 1 (σύντομη αίτηση), Βήμα 2 (πλήρης αίτηση) και Βήμα 3 (συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο) (διαβάστε: Συστάσεις για το EICA), αλλά πολλά οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν είναι βέβαιοι τι σημαίνουν αυτά τα Βήματα και ποιες προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα σχετίζονται με αυτά. Ως σύντομο οδηγό, οι αιτούντες μπορούν να ανατρέξουν στις ακόλουθες σημειώσεις: Το Βήμα 1 είναι μια σύντομη αίτηση που μπορεί να προετοιμαστεί σε λιγότερο από 30 ημέρες και μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καθορισμένη προθεσμία (διαβάστε: Ροή εργασίας στο Pitch Video) Το βήμα 2 είναι πολύ μακρά αίτηση που μπορεί να υποβληθεί μόνο εάν (i) το Βήμα 1 έχει εγκριθεί και (ii) το EIC έχει δημοσιεύσει μια καθορισμένη προθεσμία. Το 2021, υπήρξαν δύο περικοπές, δηλαδή τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο. Ο ελάχιστος χρόνος για την προετοιμασία της εφαρμογής Βήμα 2 θα πρέπει να είναι 60 ημέρες, αλλά συνιστάται περισσότερος. Το Βήμα 3 είναι μια συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο που χρησιμοποιεί το pitch deck που υποβλήθηκε στο Βήμα 2. Είναι διαθέσιμο μόνο σε έργα που έχουν εγκριθεί στο Βήμα 2 και οι ημερομηνίες για αυτό το Βήμα έχουν καθοριστεί να είναι αμέσως μετά τις αξιολογήσεις του Βήματος 2 κυκλοφόρησε (δηλαδή την εβδομάδα αγωνιστικού χώρου). Η προετοιμασία για αυτό το Βήμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 14 ημέρες. Τι να αναπτύξετε μόνοι σας και τι να αναθέσετε σε εξωτερικούς συνεργάτες Δεν υπάρχει γενικός κανόνας σχετικά με το πότε πρέπει να προσληφθεί ένας σύμβουλος ή επαγγελματίας συγγραφέας ή εάν χρειάζεται. Τα επίσημα πρότυπα προτάσεων, το πρόγραμμα εργασίας και οι κατευθυντήριες γραμμές (δηλαδή για το ταμείο EIC και το εργαλείο AI) είναι διαθέσιμα στο κοινό, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε εταιρεία είναι τεχνικά σε θέση να υποβάλει αίτηση μόνη της. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμοι πόροι και ο χρόνος συγγραφής της επιχορήγησης. Για το Βήμα 1, η προσπάθεια είναι σχετικά μικρή: Οφέλη από την ανάπτυξη του Βήματος 1 In-House Το βήμα 1 απαιτεί συγκριτικά λίγη προσπάθεια Το βήμα 1 είναι σχετικά εύκολο στην ανάπτυξη Δεν σπαταλούνται χρήματα σε περίπτωση που το έργο δεν είναι κατάλληλο για το EIC Accelerator (δηλ. οι σύμβουλοι θα ενσωματώσουν υποθέσεις χαμηλής επιτυχίας) Πλήρης έλεγχος του αποτελέσματος Οφέλη από την πρόσληψη συμβούλου Ένας σύμβουλος μπορεί να διαμορφώσει το έργο και να το κάνει πιο αποτελεσματικό καθώς και να αποφύγει τις κόκκινες σημαίες Η συμμετοχή στο Βήμα 1 θα απλοποιήσει τη διαδικασία του Βήματος 2 Βελτιστοποιήστε την αυτοματοποιημένη βαθμολογία στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης με βάση την εμπειρία Εξοικονόμηση χρόνου Στενή επαφή με το EIC για προετοιμασία για απροσδόκητες αλλαγές Οι σύμβουλοι θα υποβάλουν εκ νέου πρόταση εάν απορριφθεί ενώ ένα έργο που απορρίφθηκε θα δυσκολευτεί να προσλάβει σύμβουλο. Τα μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης είναι το αντίστροφο το ένα το άλλο που σημαίνει ότι το πλεονέκτημα της πρόσληψης ενός συμβούλου θα είναι το μειονέκτημα της προετοιμασίας μιας αίτησης και μόνο. Για το Βήμα 2, η σύγκριση θα ήταν η εξής: Σημείωση: Η σύγκριση για το Βήμα 2 προϋποθέτει ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτηση για το Βήμα 1 μόνοι τους και σκέφτονται να προσλάβουν έναν συνεργάτη του Βήματος 2. Οφέλη από την ανάπτυξη Βήμα 2 Εξοικονόμηση κόστους εντός της εταιρείας Πλήρης έλεγχος του αποτελέσματος Οφέλη από την πρόσληψη συμβούλου Ένας σύμβουλος μπορεί να διαμορφώσει το έργο και να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό καθώς και να αποφύγει τα κόκκινα σημάδια Οργάνωση της ανάπτυξης του έργου και τη συνεργασία μεταξύ της ομάδας διαχείρισης για την προθεσμία Εξοικονόμηση χρόνου Στενή επαφή με το EIC για να είστε προετοιμασμένοι για απροσδόκητες αλλαγές Υπάρχουν διάφορες σκέψεις που πρέπει να ληφθούν παράλληλα με τους γενικούς συμβιβασμούς της πρόσληψης μιας εταιρείας συμβούλων που αναφέρονται παραπάνω. Ένα από αυτά είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες αξιολογούν τις δικές τους δυνατότητες και ο τρόπος με τον οποίο κρίνουν την προσπάθειά τους. Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν σύμβουλο να επικοινωνήσει ένας πελάτης που θέλει να υποβάλει αίτηση στο Βήμα 1 μόνος του, ενώ τυχαία αναφέρει ότι έχει βαθμολογία B ή C σε όλα τα τμήματα εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, παρόλο που το έργο είναι υψηλά προσόντα για το EIC Accelerator. Ακριβώς επειδή το Βήμα 1 είναι σχετικά εύκολο στην προετοιμασία δεν σημαίνει ότι είναι ένα φρούτο με χαμηλή κρεμαστά. Κάποιος πρέπει να καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την προετοιμασία της εφαρμογής ανεξάρτητα από την απλότητά της. Ναι, το EIC θέλει να διευκολύνει τους αιτούντες να υποβάλουν αίτηση και θέλει να αποφύγει τη σπατάλη του χρόνου τους σε μια μακρά αίτηση, εάν δεν υπάρχει πιθανότητα να επιτύχουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αξιολογητές θα λάβουν ένα έργο με ελάχιστη συμβολή ή θα διαβάσουν μεταξύ των γραμμών. Οι εταιρείες που είναι πολύ απασχολημένες συχνά πιστεύουν ότι η προετοιμασία μιας γρήγορης αίτησης θα είναι αρκετά καλή, αλλά αυτό δεν ισχύει για τις επιχορηγήσεις EIC. Μια εταιρεία θα πρέπει να είναι έτοιμη να κάνει το παραπάνω μίλι με την εφαρμογή και να συμπληρώσει κάθε ενότητα με τη μέγιστη προσοχή και προσπάθεια. Συμπέρασμα Ο καλύτερος τρόπος για να απαντήσετε στο ερώτημα πότε θα πρέπει να προσληφθεί ένας σύμβουλος θα ήταν να αποφασίσετε πρώτα εάν μια προετοιμασία εσωτερικής πρότασης είναι μια επιλογή (π.χ. διαθεσιμότητα χρόνου, εξειδικευμένο προσωπικό). Δεύτερον, η εταιρεία θα πρέπει να μιλήσει με συμβούλους για να προσδιορίσει εάν το έργο έχει κατάλληλες πιθανότητες επιτυχίας (δηλ. συνιστώνται πολλαπλές γνώμες, καθώς ορισμένες εταιρείες συμβούλων δεν είναι αρκετά επιλεκτικές). Τρίτον, η εταιρεία πρέπει να σταθμίσει τις ανταλλαγές της εσωτερικής σύνταξης προτάσεων που είναι οι έντονες χρονικές απαιτήσεις, ειδικά για το Βήμα 2, αλλά και ο φόρτος εργασίας για την ομάδα διαχείρισης, η οποία θα μπορούσε καλύτερα να επικεντρωθεί σε εργασίες που σχετίζονται με την επιχείρηση αντί να γράψει.

Συστάσεις για επιλεγμένες αλλαγές στην πλατφόρμα EIC Accelerator (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Phase 2, επιχορήγηση και μετοχικό κεφάλαιο) έχει μεταμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό το 2021 και το νέο του εργαλείο AI έχει χρησιμοποιηθεί από χιλιάδες αιτούντες μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ενώ το προηγούμενο άρθρο επεσήμανε ορισμένες από τις ελλείψεις του και τη συνολική εμπειρία, το άρθρο που ακολουθεί στοχεύει να κάνει προτάσεις για τη βελτίωσή του (διαβάστε: Αναθεώρηση της πλατφόρμας EIC). Από επιχειρηματική σκοπιά, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πρέπει, αναγκαστικά, να ακολουθήσουν μια ρεαλιστική και εστιασμένη στις επιχειρήσεις προσέγγιση για να επιτύχουν στο εγχείρημά τους, αλλά εάν μια αίτηση επιχορήγησης τους αναγκάσει να δημιουργήσουν μια ανάλυση έργου που δεν σχετίζεται ούτε με την επιχείρησή τους ούτε με επενδυτές ή πελάτες, τότε δεν μπορεί να είναι μια χρήσιμη προσέγγιση συνολικά. Από την άποψη των φορέων δημόσιας χρηματοδότησης, η μεγάλη πρόκληση της δημιουργίας πλαισίου για αιτήσεις επιχορήγησης είναι να ενθαρρύνουμε τις κατάλληλες εταιρείες να υποβάλουν αίτηση, αλλά να έχουν επίσης αρκετά υψηλά εμπόδια που μπορούν να φιλτράρουν με βάση άλλους παράγοντες εκτός από τον προϋπολογισμό και μόνο (δηλ. θέλουμε να σας χρηματοδοτήσουμε έναντι. δεν έχουμε αρκετά χρήματα για εσάς). Πολλές εταιρείες κοιτάζουν το EIC Accelerator και το απορρίπτουν αμέσως γιατί είναι χρονοβόρο και οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μικρές για το τρέχον στάδιο της επιχείρησής τους. Πρέπει να προστατεύουν τον χρόνο και τους πόρους τους, καθώς αυτό στο οποίο εργάζονται είναι αιχμής και έχει υψηλό κίνδυνο αποτυχίας. Υπάρχει ο κίνδυνος να προχωρήσουν οι ανταγωνιστές και συχνά μπορεί να είναι πιο πολύτιμο για την εταιρεία να πείσει επενδυτές ή πελάτες που αποστρέφονται τον κίνδυνο, σε αντίθεση με το να ξοδεύουν πολλούς μήνες για να συμπληρώσουν πεδία φόρμας EIC απλώς και μόνο επειδή ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει λάθος φύλο , ένας αξιολογητής δεν κατανοεί τους 1.000 χαρακτήρες για τον πόνο του πελάτη ή τον Κύκλο Ζωής Υιοθέτησης Τεχνολογίας (TALC) απλώς δεν έχει νόημα για το συγκεκριμένο εμπορικό του μοντέλο. Ενώ πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν χρηματοδοτηθεί από το SME Instrument και το EIC Accelerator, υπάρχει σαφώς περιθώριο βελτίωσης για το European Innovation Council (EIC) και το European Innovation Council και τον Εκτελεστικό Οργανισμό ΜΜΕ (EISMEA). Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία των αιτούντων και των αξιολογητών: Οδηγίες και πρότυπα Ενώ η εργασία με ένα επίσημο πρότυπο πρότασης για το EIC Accelerator είναι πλέον περιττή, καθώς η πλατφόρμα EIC λειτουργεί ως κατευθυντήρια γραμμή επιτόπου, υπάρχει ακόμα ανάγκη για περαιτέρω εξηγήσεις ως προς το τι χρειάζεται σε κάθε ενότητα. Ποια είναι η κατάλληλη στρατηγική για την ισότητα των φύλων στα μάτια του EIC; Δεδομένου ότι αυτό δεν διδάσκεται στα MBA και πρακτικά κανένα VC δεν θα έκανε ποτέ αυτή την ερώτηση – τι χρειάζεται να παρουσιάσει μια επιχείρηση αιχμής DeepTech που εργάζεται σε μια ανατρεπτική καινοτομία για να ικανοποιήσει την ΕΕ; Πώς θέλει το EIC οι αιτούντες να ποσοτικοποιήσουν τις προβλέψεις τους για τις ταμειακές ροές για το χάσμα ή το χάσμα μεταξύ των πρώιμων υιοθετητών και της πρόωρης πλειοψηφίας; Πώς προορίζεται να ποσοτικοποιηθεί το διάστημα μεταξύ δύο τμημάτων υιοθέτησης της αγοράς στα μάτια του EIC; Ποιες δραστηριότητες αγοράς απαιτούνται πριν από το TRL8 σε σύγκριση με τις δραστηριότητες της αγοράς στο TRL9, καθώς αυτές είναι υποχρεωτικές; Πώς πρέπει να διαφέρει η υποχρεωτική διαχείριση έργου μεταξύ TRL5-8 και TRL8-9; Αυτά είναι παραδείγματα ερωτήσεων που θα μπορούσαν να απαντηθούν σε ένα υπόδειγμα αίτησης επιχορήγησης ή μια κατευθυντήρια γραμμή που βοηθά τους αιτούντες να απαντήσουν σε ερωτήσεις που, ειλικρινά, δεν θα χρειαστεί ποτέ να απαντήσουν εκτός των τμημάτων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ). Να είστε πιο φιλικοί προς τους αναγνώστες και τους συγγραφείς Όταν το EIC ανακοίνωσε ότι θα δημιουργούσε ένα Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και μια διαδραστική πλατφόρμα εφαρμογών που στοχεύει να κάνει τα πάντα ευκολότερα – φαινόταν υπέροχη ιδέα. Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου ήταν κουραστική και απαιτούσε πολύ χρόνο, πράγμα που σήμαινε ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να ξοδέψουν πολύτιμους πόρους για τη συγγραφή που θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους ή της τεχνολογίας τους. Η προσθήκη προτάσεων βίντεο, μια σύντομη εφαρμογή ως teaser και η ενσωμάτωση μιας αυτοματοποιημένης αξιολόγησης τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις επιστημονικές βάσεις δεδομένων φαινόταν ως σπουδαία νέα για τους αιτούντες. Για μια σύντομη στιγμή, φάνηκε ότι πολλοί υποψήφιοι θα μπορούσαν τελικά να προετοιμάσουν εξαιρετικές αιτήσεις μόνοι τους χωρίς να βασίζονται σε επαγγελματίες συγγραφείς ή συμβούλους. Αλλά αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πολύ βραχύβιο σενάριο. Σε αντίθεση με το να γίνουν οι εφαρμογές πιο φιλικές προς τον συγγραφέα και τον αναγνώστη, έγινε ακόμα πιο δύσκολο να διαβάσει και να γράψει. Αντί να προσθέτει περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο στις εφαρμογές, να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα γραφικά και να κάνει τα πράγματα ευκολοχώνευτα, το EIC αφαίρεσε όλες τις εικόνες, τη μορφοποίηση, τους υπερσυνδέσμους και τις επικεφαλίδες για να δημιουργήσει μια εφαρμογή που είναι 99% απλό κείμενο. Χωρίς μορφοποίηση. Χωρίς χρώμα. Χωρίς γραφικά. Χωρίς υπερσυνδέσμους. Καμία αναφορά. Απλά απλό κείμενο. Περισσότερες εικόνες Η λύση είναι απλή: Επιτρέψτε τη μεταφόρτωση γραφικών και εικόνων σε βασικές ενότητες. Έχετε λογισμικό με UI; Ανεβάστε έως και 5 στιγμιότυπα οθόνης, παρακαλώ. Έχετε αντιδραστήρα; Δώστε φωτογραφίες του πρωτοτύπου. Έχετε μια καινοτομία υποδομής που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη; Ανεβάστε μια σχηματική προβολή που εννοεί το προϊόν σας. Έχετε ανταγωνιστές; Ανεβάστε έναν πίνακα σύγκρισης. Σημείωση: Υπάρχει ένας πίνακας ανταγωνιστών που δημιουργείται αυτόματα στην πλατφόρμα του Βήματος 2, αλλά εμφανίζει μόνο σημάδια επιλογής ή σταυρούς – καμία απόχρωση. Προκαλεί έκπληξη για πολλούς το γεγονός ότι η επιτρεπόμενη μεταφόρτωση εικόνων δεν περιλαμβανόταν στις κορυφαίες 5 δυνατότητες που έπρεπε να προστεθούν στην πλατφόρμα EIC Accelerator αμέσως μόλις κυκλοφόρησε. Ναι, υπάρχει ένα pitch deck και ναι, υπάρχει ένα παράρτημα στο Βήμα 2 των 10 σελίδων, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι αξιολογητές θα διαβάσουν το κείμενο και στη συνέχεια θα αναζητήσουν ένα σχετικό γραφικό στα άλλα έγγραφα. Στην πραγματικότητα, τα γραφικά υποτίθεται ότι συμπληρώνουν το κείμενο καθώς διαβάζεται. Δεν πρέπει να είναι εκ των υστέρων. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το EIC συμβουλεύτηκε τους αξιολογητές του σχετικά με την πλατφόρμα AI με οποιονδήποτε τρόπο. Κανένας αξιολογητής δεν θα υποστήριζε ποτέ την αφαίρεση όλου του οπτικού υλικού υποστήριξης απλώς και μόνο για να καταλήξει σε ένα απλό μπλοκ κειμένου 99%. Ελαχιστοποίηση του κειμένου Αυτό που χρειάζεται επειγόντως είναι να αφαιρέσετε τμήματα κειμένου που έχουν… Διαβάστε περισσότερα

Rasph - EIC Accelerator Consulting
el