Az EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator áttekintése: különbségek és TRL-elvárások

Az European Innovation Council (EIC) a Horizon Europe keretében három különálló programot kínál a teljes innovációs életciklus támogatására: EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator. Minden program a technológiai fejlesztés különböző szakaszait célozza meg, személyre szabott finanszírozást és támogatást biztosítva az áttörést jelentő innovációk piacra jutásához. Ez az áttekintés elmagyarázza a programok közötti különbségeket, sajátos követelményeiket, valamint azt, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a technológiai készenléti szint (TRL) elvárásaik révén. Az EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator programokat bonyolultan úgy tervezték meg, hogy átfogó támogatást nyújtsanak az innováció teljes életciklusa során, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy részesüljenek a TRL 1-től a TRL 9-ig terjedő támogatások folyamatos támogatásában. Az EIC Pathfinder támogatja a korai szakaszban végzett, magas kockázatú kutatásokat az új ötletek feltárására. és elérje a koncepció bizonyítását (TRL 1-4). A sikeres Pathfinder projektek ezután az EIC Transition-re léphetnek át, amely segít érvényesíteni és demonstrálni e technológiák megvalósíthatóságát a megfelelő környezetekben (TRL 3-6), áthidalva a szakadékot a kutatás és a piaci felkészültség között. Végül, az EIC Accelerator célzott támogatást kínál a piacra kész innovációkhoz (TRL 5-9), támogatásokat és tőkebefektetéseket egyaránt biztosítva, hogy segítse a vállalatokat termékeik kereskedelmi forgalomba hozatalában, működésük bővítésében és a meglévő piacok megzavarásában. Ez a zökkenőmentes fejlődés biztosítja, hogy az innovatív vállalatok folyamatosan fejleszthessék technológiáikat a kezdeti koncepciótól a teljes piaci bevezetésig, minden kritikus szakaszban kihasználva az EIC átfogó finanszírozási és támogatási mechanizmusait. EIC Pathfinder Cél Az EIC Pathfinder támogatja a jövőbe mutató kutatást és a merész ötletek feltárását az áttörést jelentő technológiák létrehozásához. A korai szakaszban végzett kutatásra összpontosít, hogy megalapozza az átalakuló innovációkat. Főbb jellemzők Finanszírozási kör: Támogatja a magas kockázatú, nagy nyereséggel járó kutatási projekteket, amelyek új technológiai lehetőségeket tárnak fel. TRL Fókusz: Elsősorban a TRL 1-től a TRL 4-ig terjed. TRL 1: A megfigyelt alapelvek. TRL 2: Technológiai koncepció megfogalmazása. TRL 3: A koncepció kísérleti bizonyítása. TRL 4: Laboratóriumban validált technológia. Követelmények Alkalmasság: Nyitott legalább három független jogi személyből álló konzorcium előtt, különböző tagállamokból vagy társult országokból. Egyedülálló szervezetek, például csúcstechnológiás kkv-k és kutatószervezetek is pályázhatnak. Javaslat: Egy jövőbe mutató, magas kockázatú kutatási projektet kell felvázolnia, amely nagy potenciállal rendelkezik a tudományos és technológiai áttörésre. Támogatás összege: Akár 3 millió EUR a Pathfinder Open, legfeljebb 4 millió EUR a Pathfinder Challenges. Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség. EIC Transition Cél Az EIC Transition célja, hogy áthidalja a szakadékot a korai szakaszban végzett kutatás és a piaci felkészültség között. Az EIC Pathfinder és más uniós finanszírozású projektek keretében kifejlesztett technológiák érlelésére és validálására összpontosít. Főbb jellemzők Finanszírozási kör: Támogatja az új technológiák megvalósíthatóságának validálását és bemutatását az alkalmazás szempontjából releváns környezetekben. TRL Fókusz: TRL 3-tól TRL 6-ig céloz. Kezdő TRL: TRL 3 (Az elképzelés kísérleti bizonyítéka) vagy TRL 4 (Laborban validált technológia). TRL vége: TRL 5 (releváns környezetben érvényesített technológia) TRL 6-ra (releváns környezetben bemutatott technológia). Követelmények Jogosultság: Nyitott egyetlen entitás (kkv-k, spin-off vállalkozások, startupok, kutatószervezetek, egyetemek) vagy konzorciumok (2-5 entitás) előtt a tagállamokból vagy társult országokból. Javaslat: A korábbi EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) vagy más uniós finanszírozású projektek eredményeire kell építeni. A javaslatoknak részletes munkatervet kell tartalmazniuk a technológia validálására és az üzletfejlesztésre. Támogatás összege: 2,5 millió euróig, indokolt esetben magasabb összeg is lehetséges. Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség. EIC Accelerator Cél Az EIC Accelerator támogatja az egyes kkv-kat, beleértve a startupokat és a spin-off vállalkozásokat, hogy olyan nagy hatású innovációkat fejlesszenek ki és fejlesszenek ki, amelyek új piacok létrehozását vagy a meglévők megzavarását eredményezhetik. Főbb jellemzők Finanszírozási kör: Támogatási finanszírozást és tőkebefektetést is biztosít, hogy segítse a kkv-kat innovációik piacra vitelében. TRL fókusz: TRL 5-től TRL 9-ig céloz. Kezdő TRL: TRL 5 (releváns környezetben érvényesített technológia) vagy TRL 6 (releváns környezetben bemutatott technológia). Befejező TRL: TRL 8 (Rendszer teljes és minősített) TRL 9-re (Működési környezetben bizonyított tényleges rendszer). Követelmények Jogosultság: Nyitott a tagállamok vagy társult országok egyéni kkv-i számára. A közepes kapitalizációjú vállalatok (legfeljebb 500 főt foglalkoztató cégek) blended finance-re (támogatás + saját tőke) is pályázhatnak. Javaslat: Nagy potenciállal rendelkező innovációt kell bemutatnia, erős üzleti alappal és egyértelmű piaci potenciállal. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a kereskedelmi forgalomba hozatalra és a méretezésre vonatkozó tervet. Támogatás Támogatás összege: legfeljebb 2,5 millió EUR támogatási támogatás esetén, további tőkebefektetéssel 15 millió EUR-ig. Támogatási arány: 70% elszámolható költség támogatási komponensre, tőkeelemre a beruházási igények alapján meghatározott. A programok összekapcsolása a TRL-elvárásokon keresztül a korai kutatástól a piaci készenlétig A három EIC program célja, hogy támogassa a teljes innovációs életciklust, a korai szakaszban végzett kutatástól a piacra lépésig: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Az alapkutatásra és a koncepció, amely lefekteti a tudományos és technológiai alapjait a jövőbeli innovációknak. EIC Transition (TRL 3-6): áthidalja a szakadékot a feltáró kutatás és a piaci felkészültség között azáltal, hogy érvényesíti és demonstrálja a technológiákat a megfelelő környezetekben. EIC Accelerator (TRL 5-9): Támogatja a piacra kész innovációk fejlesztését, kereskedelmi forgalomba hozatalát és méretezését, segítve a kkv-kat termékeik piacra vitelében. Zökkenőmentes előrehaladás EIC Pathfinder-től EIC Transition-ig: Azok a projektek, amelyek sikeresen bizonyítják a koncepciót és a laboratóriumi validálást az EIC Pathfinder alatt, továbbléphetnek EIC Transition-re a megfelelő környezetekben történő további érvényesítés és demonstráció érdekében. EIC Transition-től EIC Accelerator-ig: Miután a technológiákat érvényesítették és bemutatták a megfelelő környezetben, továbbléphetnek az EIC Accelerator-re a végső fejlesztés, a piacra lépés és a méretezés céljából. Összefoglalás EIC Pathfinder: Korai stádiumú kutatás (TRL 1-4), jövőbe látó és magas kockázatú projektek. EIC Transition: A kutatás és a piac áthidalása (TRL 3-6), technológiai validálás és demonstráció. EIC Accelerator: Piaci készenlét és méretezés (TRL 5-9), kereskedelmi forgalomba hozatal támogatása kkv-k számára. Az egyes EIC-programok eltérő szerepeinek és TRL elvárásainak megértésével az innovátorok stratégiailag megtervezhetik projektfejlesztési útvonalukat, biztosítva a zökkenőmentes előrehaladást az úttörő kutatástól a sikeres piaci bevezetésig.

A szakadék áthidalása: Az EIC Transition támogatási program magyarázata

Az European Innovation Council (EIC) Átmeneti Program a Horizont Európa keretrendszer kritikus eleme, amelynek célja, hogy áthidalja a szakadékot a korai szakaszban végzett kutatás és a piacra kész innováció között. Ez a program kifejezetten az EIC Pathfinder projektek és más uniós finanszírozású kutatási kezdeményezések keretében kifejlesztett ígéretes technológiák fejlesztését és kidolgozását célozza meg. Finanszírozással és támogatással az EIC Transition segít igazolni és bemutatni e technológiák életképességét a valós alkalmazásokban, megkönnyítve a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz és a társadalmi hatásokhoz vezető utat. Az EIC Transition program céljai Az EIC Transition program célja: Technológiák érvényesítése: Olyan projektek támogatása, amelyek az új technológiák megvalósíthatóságát és robusztusságát bizonyítják az alkalmazás szempontjából releváns környezetekben. Üzleti tervek kidolgozása: Segítsen átfogó üzleti tervek elkészítésében, amelyek felvázolják a technológia kereskedelmi potenciálját és piaci stratégiáját. A piaci kockázatok csökkentése: Csökkentse az új technológiák piacra vitelével kapcsolatos technikai és kereskedelmi kockázatokat. Az innováció előmozdítása: Olyan innovatív megoldások kidolgozásának ösztönzése, amelyek jelentős társadalmi és gazdasági kihívásokat tudnak kezelni. Alkalmassági kritériumok Ki pályázhat? Az EIC Transition program nyitott: Egyedülálló szervezetek: például kis- és középvállalkozások (kkv-k), spin-off vállalkozások, startupok, kutatószervezetek és egyetemek. Konzorcium: Legalább két, de legfeljebb öt független jogi személyből áll, amelyek különböző tagállamokból vagy társult országokból származnak. Konkrét követelmények Eredmények forrása: A projekteknek az EIC Pathfinder, a FET (Future and Emerging Technologies) projektek vagy más, EU által finanszírozott kutatási kezdeményezések eredményeire kell épülniük. Fejlesztési szakasz: A technológiáknak a projekt kezdetén 3 és 4 közötti TRL-en (Technology Readiness Level) kell lenniük, hogy a projekt végére elérjék az 5-6 TRL-t. Finanszírozás és támogatás Pénzügyi támogatás Az EIC Transition Program jelentős pénzügyi támogatást nyújt a sikeres projektekhez: Támogatás összege: Projektenként legfeljebb 2,5 millió euró, de indokolt esetben magasabb összeg is igényelhető. Finanszírozási arány: 100% elszámolható költségek, amelyek fedezik az olyan költségeket, mint a személyzet, a felszerelés, a fogyóeszközök és az alvállalkozási szerződés. További támogatás A pénzügyi támogatáson kívül az EIC Transition a következőket kínálja: Üzleti gyorsítási szolgáltatások: Testre szabott szolgáltatások, beleértve a coachingot, a mentorálást és az iparági vezetőkkel, befektetőkkel és ökoszisztéma-partnerekkel való hálózatépítési lehetőségeket. Hozzáférés a szakértelemhez: Útmutató az EIC programvezetőitől és hozzáférés külső szakértők csoportjához a technológiai érettségi folyamat támogatása érdekében. Pályázati folyamat A pályázat benyújtása A pályázóknak az EU Támogatási és Pályázati Lehetőségek Portálon keresztül kell benyújtaniuk pályázataikat. A pályázatoknak részletes információkat kell tartalmazniuk a következőkről: Technológia és innováció: A technológia leírása, újdonsága és az általa képviselt konkrét innováció. Munkaterv: Átfogó terv, amely felvázolja a projekt céljait, módszertanát, mérföldköveit, teljesítéseit és kockázatkezelési stratégiáit. Piaci potenciál: A piaci potenciál elemzése, beleértve a célpiacokat, a versenykörnyezetet és az értékesítési stratégiát. Konzorcium képességei: Bizonyíték a konzorcium azon képességéről, hogy sikeresen végrehajtja a projektet, beleértve a szakértelmet, az erőforrásokat és a korábbi tapasztalatokat. Értékelési kritériumok A pályázatokat három fő kritérium alapján értékelik: Kiválóság: Innováció: A technológia újszerűsége és úttörő jellege. Tudományos és technológiai érdem: A javasolt módszertan és technológiai megközelítés megalapozottsága. Hatás: Piaci potenciál: A kereskedelmi forgalomba hozatal és a piaci átvétel lehetősége. Társadalmi és gazdasági előnyök: A társadalom és a gazdaság számára várható előnyök. A végrehajtás minősége és hatékonysága: Munkaterv: A munkaterv egyértelműsége, koherenciája és hatékonysága. Konzorciumi kompetencia: A konzorciumi tagok képességei és szakértelme. Értékelési folyamat Az értékelési folyamat több szakaszból áll: Távértékelés: A pályázatokat először független szakértők távolról értékelik a fenti kritériumok alapján. Konszenzusos találkozók: Az értékelők megvitatják és megállapodnak az egyes javaslatok pontszámaiban és megjegyzéseiben. Interjúk: A legjobb helyezést elért pályázatok meghívást kaphatnak a szakértőket és potenciális befektetőket is magában foglaló értékelő zsűrivel készült interjúra. Az EIC Transition legfontosabb előnyei A Halálvölgy áthidalása Az EIC Transition Program az úgynevezett „halál völgyével” foglalkozik, azzal a kritikus fázissal, amikor sok ígéretes technológia nem jut kereskedelmi forgalomba a finanszírozás és a támogatás hiánya miatt. Pénzügyi források és szakértői útmutatás biztosításával az EIC Transition segít a projekteknek leküzdeni ezt az akadályt, és közelebb kerülni a piaci felkészültséghez. Az innováció felgyorsítása Azáltal, hogy mind a technológiai érvényesítésre, mind az üzletfejlesztésre összpontosít, az EIC Transition felgyorsítja az innovációs folyamatot. Ez a kettős megközelítés biztosítja, hogy a projektek ne csak műszakilag megvalósíthatók, hanem kereskedelmileg is életképesek legyenek, növelve a piaci siker esélyeit. Az európai versenyképesség erősítése Az EIC Transition létfontosságú szerepet játszik az európai technológiák és vállalatok versenyképességének fokozásában a globális színtéren. A nagy potenciállal rendelkező innovációk támogatásával a program hozzájárul olyan élvonalbeli megoldások kifejlesztéséhez, amelyek képesek kezelni a globális kihívásokat és ösztönözni a gazdasági növekedést. Sikertörténetek Számos, az EIC Transition Program keretében finanszírozott projekt jelentős lépéseket tett a kereskedelmi forgalomba hozatal felé. Figyelemre méltó példák a következők: A projekt: A fenntartható energiatárolás úttörő technológiája, amely sikeresen validálta prototípusát, és jelentős befektetést vonzott a további fejlesztéshez. B projekt: Egy innovatív orvosi eszköz, amely javította a betegek kimenetelét, és partnerséget biztosított vezető egészségügyi szolgáltatókkal a piacra lépéshez. C projekt: Kiváló tulajdonságokkal rendelkező új anyag ipari alkalmazásokhoz, amely bebizonyította megvalósíthatóságát és méretezhetőségét, ami kereskedelmi megállapodásokhoz vezetett a főbb iparági szereplőkkel. Következtetés Az EIC Transition program egy kulcsfontosságú kezdeményezés, amelynek célja az áttörést jelentő technológiák kidolgozásának és kereskedelmi forgalomba hozatalának támogatása. Jelentős finanszírozás, szakértői útmutatás és üzleti támogatás nyújtásával a program segít áthidalni a kutatás és a piac közötti szakadékot, biztosítva, hogy a nagy potenciállal rendelkező innovációk kézzelfogható hatást gyakorolhassanak a társadalomra és a gazdaságra. A kutatókat, az újítókat és a vállalkozókat arra ösztönzik, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy technológiáikat piacra vigyék, és hozzájáruljanak az európai innováció fejlődéséhez. Eligazodás az EIC Transition értékelési kritériumai között: Átfogó útmutató Bevezetés Az European Innovation Council (EIC) Átmeneti Program célja, hogy segítse az ígéretes technológiáknak a korai kutatási szakaszból a piacra kész innovációk felé való átállását. Az EIC Transition program kritikus szempontja az értékelési folyamat, amely szigorúan értékeli a pályázatokat annak biztosítása érdekében, hogy csak a legígéretesebb és leghatásosabb projektek kapjanak támogatást. Az értékelési kritériumok megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy a pályázók hatékonyan összehangolják pályázataikat, és maximalizálják a siker esélyeit. Ez a cikk részletes áttekintést nyújt az EIC Transition értékelési kritériumairól, betekintést nyújtva abba, hogy az értékelők mit várnak a pályázatokban, és hogyan tudnak a pályázók a legjobban megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Az értékelési folyamat áttekintése Az értékelési folyamat… Olvass tovább

Rasph - EIC Accelerator Consulting
hu_HU