Az EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator áttekintése: különbségek és TRL-elvárások

Az European Innovation Council (EIC) a Horizon Europe keretében három különálló programot kínál a teljes innovációs életciklus támogatására: EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator. Minden program a technológiai fejlesztés különböző szakaszait célozza meg, személyre szabott finanszírozást és támogatást biztosítva az áttörést jelentő innovációk piacra jutásához. Ez az áttekintés elmagyarázza a programok közötti különbségeket, sajátos követelményeiket, valamint azt, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a technológiai készenléti szint (TRL) elvárásaik révén. Az EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator programokat bonyolultan úgy tervezték meg, hogy átfogó támogatást nyújtsanak az innováció teljes életciklusa során, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy részesüljenek a TRL 1-től a TRL 9-ig terjedő támogatások folyamatos támogatásában. Az EIC Pathfinder támogatja a korai szakaszban végzett, magas kockázatú kutatásokat az új ötletek feltárására. és elérje a koncepció bizonyítását (TRL 1-4). A sikeres Pathfinder projektek ezután az EIC Transition-re léphetnek át, amely segít érvényesíteni és demonstrálni e technológiák megvalósíthatóságát a megfelelő környezetekben (TRL 3-6), áthidalva a szakadékot a kutatás és a piaci felkészültség között. Végül, az EIC Accelerator célzott támogatást kínál a piacra kész innovációkhoz (TRL 5-9), támogatásokat és tőkebefektetéseket egyaránt biztosítva, hogy segítse a vállalatokat termékeik kereskedelmi forgalomba hozatalában, működésük bővítésében és a meglévő piacok megzavarásában. Ez a zökkenőmentes fejlődés biztosítja, hogy az innovatív vállalatok folyamatosan fejleszthessék technológiáikat a kezdeti koncepciótól a teljes piaci bevezetésig, minden kritikus szakaszban kihasználva az EIC átfogó finanszírozási és támogatási mechanizmusait. EIC Pathfinder Cél Az EIC Pathfinder támogatja a jövőbe mutató kutatást és a merész ötletek feltárását az áttörést jelentő technológiák létrehozásához. A korai szakaszban végzett kutatásra összpontosít, hogy megalapozza az átalakuló innovációkat. Főbb jellemzők Finanszírozási kör: Támogatja a magas kockázatú, nagy nyereséggel járó kutatási projekteket, amelyek új technológiai lehetőségeket tárnak fel. TRL Fókusz: Elsősorban a TRL 1-től a TRL 4-ig terjed. TRL 1: A megfigyelt alapelvek. TRL 2: Technológiai koncepció megfogalmazása. TRL 3: A koncepció kísérleti bizonyítása. TRL 4: Laboratóriumban validált technológia. Követelmények Alkalmasság: Nyitott legalább három független jogi személyből álló konzorcium előtt, különböző tagállamokból vagy társult országokból. Egyedülálló szervezetek, például csúcstechnológiás kkv-k és kutatószervezetek is pályázhatnak. Javaslat: Egy jövőbe mutató, magas kockázatú kutatási projektet kell felvázolnia, amely nagy potenciállal rendelkezik a tudományos és technológiai áttörésre. Támogatás összege: Akár 3 millió EUR a Pathfinder Open, legfeljebb 4 millió EUR a Pathfinder Challenges. Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség. EIC Transition Cél Az EIC Transition célja, hogy áthidalja a szakadékot a korai szakaszban végzett kutatás és a piaci felkészültség között. Az EIC Pathfinder és más uniós finanszírozású projektek keretében kifejlesztett technológiák érlelésére és validálására összpontosít. Főbb jellemzők Finanszírozási kör: Támogatja az új technológiák megvalósíthatóságának validálását és bemutatását az alkalmazás szempontjából releváns környezetekben. TRL Fókusz: TRL 3-tól TRL 6-ig céloz. Kezdő TRL: TRL 3 (Az elképzelés kísérleti bizonyítéka) vagy TRL 4 (Laborban validált technológia). TRL vége: TRL 5 (releváns környezetben érvényesített technológia) TRL 6-ra (releváns környezetben bemutatott technológia). Követelmények Jogosultság: Nyitott egyetlen entitás (kkv-k, spin-off vállalkozások, startupok, kutatószervezetek, egyetemek) vagy konzorciumok (2-5 entitás) előtt a tagállamokból vagy társult országokból. Javaslat: A korábbi EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) vagy más uniós finanszírozású projektek eredményeire kell építeni. A javaslatoknak részletes munkatervet kell tartalmazniuk a technológia validálására és az üzletfejlesztésre. Támogatás összege: 2,5 millió euróig, indokolt esetben magasabb összeg is lehetséges. Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség. EIC Accelerator Cél Az EIC Accelerator támogatja az egyes kkv-kat, beleértve a startupokat és a spin-off vállalkozásokat, hogy olyan nagy hatású innovációkat fejlesszenek ki és fejlesszenek ki, amelyek új piacok létrehozását vagy a meglévők megzavarását eredményezhetik. Főbb jellemzők Finanszírozási kör: Támogatási finanszírozást és tőkebefektetést is biztosít, hogy segítse a kkv-kat innovációik piacra vitelében. TRL fókusz: TRL 5-től TRL 9-ig céloz. Kezdő TRL: TRL 5 (releváns környezetben érvényesített technológia) vagy TRL 6 (releváns környezetben bemutatott technológia). Befejező TRL: TRL 8 (Rendszer teljes és minősített) TRL 9-re (Működési környezetben bizonyított tényleges rendszer). Követelmények Jogosultság: Nyitott a tagállamok vagy társult országok egyéni kkv-i számára. A közepes kapitalizációjú vállalatok (legfeljebb 500 főt foglalkoztató cégek) blended finance-re (támogatás + saját tőke) is pályázhatnak. Javaslat: Nagy potenciállal rendelkező innovációt kell bemutatnia, erős üzleti alappal és egyértelmű piaci potenciállal. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a kereskedelmi forgalomba hozatalra és a méretezésre vonatkozó tervet. Támogatás Támogatás összege: legfeljebb 2,5 millió EUR támogatási támogatás esetén, további tőkebefektetéssel 15 millió EUR-ig. Támogatási arány: 70% elszámolható költség támogatási komponensre, tőkeelemre a beruházási igények alapján meghatározott. A programok összekapcsolása a TRL-elvárásokon keresztül a korai kutatástól a piaci készenlétig A három EIC program célja, hogy támogassa a teljes innovációs életciklust, a korai szakaszban végzett kutatástól a piacra lépésig: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Az alapkutatásra és a koncepció, amely lefekteti a tudományos és technológiai alapjait a jövőbeli innovációknak. EIC Transition (TRL 3-6): áthidalja a szakadékot a feltáró kutatás és a piaci felkészültség között azáltal, hogy érvényesíti és demonstrálja a technológiákat a megfelelő környezetekben. EIC Accelerator (TRL 5-9): Támogatja a piacra kész innovációk fejlesztését, kereskedelmi forgalomba hozatalát és méretezését, segítve a kkv-kat termékeik piacra vitelében. Zökkenőmentes előrehaladás EIC Pathfinder-től EIC Transition-ig: Azok a projektek, amelyek sikeresen bizonyítják a koncepciót és a laboratóriumi validálást az EIC Pathfinder alatt, továbbléphetnek EIC Transition-re a megfelelő környezetekben történő további érvényesítés és demonstráció érdekében. EIC Transition-től EIC Accelerator-ig: Miután a technológiákat érvényesítették és bemutatták a megfelelő környezetben, továbbléphetnek az EIC Accelerator-re a végső fejlesztés, a piacra lépés és a méretezés céljából. Összefoglalás EIC Pathfinder: Korai stádiumú kutatás (TRL 1-4), jövőbe látó és magas kockázatú projektek. EIC Transition: A kutatás és a piac áthidalása (TRL 3-6), technológiai validálás és demonstráció. EIC Accelerator: Piaci készenlét és méretezés (TRL 5-9), kereskedelmi forgalomba hozatal támogatása kkv-k számára. Az egyes EIC-programok eltérő szerepeinek és TRL elvárásainak megértésével az innovátorok stratégiailag megtervezhetik projektfejlesztési útvonalukat, biztosítva a zökkenőmentes előrehaladást az úttörő kutatástól a sikeres piaci bevezetésig.

EIC Accelerator EIC Fund Investment Guidelines Summary and Investment Cockets

Verzió: 2023. december Megjegyzés: Ez a cikk az EIC-alapok hivatalos befektetési irányelveinek összefoglalását tartalmazza, és olyan egyszerűsítéseket tartalmaz, amelyek bizonyos esetekben megváltoztathatják a szándékolt jelentést. Javasoljuk, hogy töltse le és olvassa el a hivatalos dokumentumot. Bevezetés Az EIC Befektetési Irányelvek alapvető információkat nyújtanak a potenciális kedvezményezettek és társbefektetők számára az EIC-alap befektetési és leválasztási döntéseinek stratégiájáról és feltételeiről. Ez a frissített verzió tartalmazza a minősített befektetők definícióit, a befektetési forgatókönyvek leírását, valamint a további befektetésekre és kilépésekre vonatkozó új záradékokat, amelyek támogatást biztosítanak a nagy potenciállal rendelkező induló vállalkozásoknak és a kkv-knak a növekedés felgyorsítása és további befektetők vonzása érdekében. Ez a dokumentum kifejezetten az EIC Fund Horizon Europe részlegére vonatkozik. Tartalomtáblázat Befektetési szabályok 1.1 Befektetési korlátozások 1.2 Befektetési célkitűzés 1.3 Befektetési stratégia 1.4 Rögzési befektetési folyamat Befektetési irányelvek 2.1 Célvállalati fejlesztési szakasz 2.2 Típus innovációk 2.3 Európai érdekek védelme 2.4 Földrajzi hatály 2.5 kizárás 2.6 Befektetési méret és tőke tétjei 2.7 Befektetés/CO CO. -Befektetési forgatókönyvek 2.8 Átvilágítási folyamat 2.9 Lehetséges pénzügyi eszközök 2.10 Beruházás megvalósítása 2.11 Információk közzététele 2.12 Nyomon követés és nyomon követés Befektetések 2.13 Következő befektetések 2.14 Mentorok 2.15 Szellemi tulajdon menedzsment Melléklet Befektetési Kötet1. 1.1 Befektetési korlátozások Az alapterületre az EIC Alap Memorandum Általános részében meghatározott befektetési korlátozások vonatkoznak. Ezek a korlátozások biztosítják, hogy a részleg az EIC-alap által meghatározott határokon belül működjön, fenntartva a következetességet és az összhangot az általános célkitűzésekkel. 1.2 Befektetési cél A részleg célja az EIC Alap Végső Kedvezményezettjeibe történő befektetés, amelyek áttörést jelentő technológiákat és bomlasztó, piacteremtő innovációkat fejlesztenek vagy alkalmaznak. A részleg célja az európai technológiatranszfer-piac kritikus finanszírozási hiányának megszüntetése. Az európai kutatási és innovációs projektek jelentős támogatása ellenére csak nagyon keveseknek sikerül további befektetéseket vonzaniuk, és eljutniuk a kereskedelmi forgalomba hozatal és a bővítés szakaszaihoz. 1.3 Befektetési stratégia Befektetési céljainak elérése érdekében a részalap közvetlenül részvényekbe vagy részvényekhez kapcsolódó értékpapírokba fektethet be, beleértve az elsőbbségi részvényeket, átváltható adósságokat, opciókat, warrantokat vagy hasonló értékpapírokat. A Rekesz biztosítja az EIC blended finance befektetési összetevőjét, az EU Bizottság által meghatározott maximális beruházási összeggel. A jelölt cégek az EU Bizottsága által közzétett nyilvános pályázati felhívásokon keresztül jelentkeznek az EIC Accelerator-re. Az EISMEA értékeli ezeket a javaslatokat, az EU Bizottság pedig kiválasztja azokat, amelyeket indikatív EIC blended finance összeggel támogatnak. Ez a támogatás állhat támogatás és beruházás kombinációjából, csak támogatásból vagy csak beruházási támogatásból. Azokban az esetekben, amikor az európai érdekek stratégiai területeken védelemre szorulnak, az EIC-alap olyan intézkedéseket fog hozni, mint például blokkoló kisebbség megszerzése, hogy megakadályozza új befektetők belépését a nem támogatható országokból. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a beruházások összhangban legyenek a stratégiai prioritásokkal és védjék az európai érdekeket. 1.4 A részalap befektetési folyamata A befektetési folyamat több lépésből áll: Kezdeti értékelés: Az EU Bizottsága által kiválasztott ajánlatokat a külső ABAK-hoz továbbítják kezdeti értékelés céljából. Kategorizálás: Az esetek az értékelés alapján különféle befektetési forgatókönyvekbe (Buckets) vannak besorolva. Átvilágítás: Pénzügyi átvilágítást és KYC-megfelelőségi ellenőrzéseket végeznek a célvállalatokon. Finanszírozási feltételek megbeszélése: A lehetséges finanszírozási feltételek tervezetét megvitatják a kedvezményezettel és a társbefektetőkkel. Döntéshozatal: A külső ABAK dönt a műveletek finanszírozásáról, a művelet jóváhagyásáról vagy elutasításáról. Jogi dokumentáció: Jóváhagyáskor jogi dokumentumok készülnek és aláírják. Monitoring: A külső ABAK figyelemmel kíséri a befektetéseket, beleértve a mérföldkő kifizetéseket, a jelentéstételt és a kilépési stratégiákat. 2. Befektetési iránymutatások 2.1 Célvállalatfejlesztési szakasz Az EIC Accelerator keretében támogatható pályázók közé tartoznak a profitorientált, rendkívül innovatív kkv-k, start-upok, korai szakaszban lévő vállalatok és kis, közepes kapitalizációjú vállalatok bármely szektorból, jellemzően erős szellemi tulajdon komponenssel. Az EIC Accelerator célja, hogy támogassa a magas kockázatú projekteket, amelyek még nem vonzóak a befektetők számára, e projektek kockázatának csökkentésével a magánbefektetések katalizálása érdekében. 2.2 Innovációtípusok A Kompartment különféle típusú innovációkat támogat, különösen a mélytechnológián vagy radikális gondolkodáson alapulókat, valamint a társadalmi innovációt. A mélytechnológia az élvonalbeli tudományos vívmányokon és felfedezéseken alapuló technológiát jelenti, amely állandó interakciót igényel az új ötletekkel és laboratóriumi eredményekkel. 2.3. Az európai érdekek védelme Az EU Bizottság által meghatározott stratégiai területeken a Társulás beruházással kapcsolatos intézkedéseket fog hozni az európai érdekek védelmében. Ez magában foglalhatja a blokkoló kisebbség megszerzését, a potenciális befektetői érdeklődés ellenére történő befektetést, vagy a szellemi tulajdon és a vállalat európai tulajdonjogának biztosítását. 2.4 Földrajzi hatókör A jogosult vállalatoknak az EU tagállamaiban vagy a Horizon Europe III. pilléres tőkeelemhez társult országokban kell letelepedniük és működniük. A külső ABAK befektethet az ezeken a területeken letelepedett holdingba vagy anyavállalatba, feltéve, hogy az megfelel az összes alkalmassági feltételnek. 2.5 Kizárások A beruházások kizárják a Horizont Európa etikai és társadalmi alapjaival össze nem egyeztethető ágazatokat. Ide tartoznak a káros munkavégzési gyakorlatokkal, illegális termékekkel, pornográfiával, vadon élő állatok kereskedelmével, veszélyes anyagokkal, fenntarthatatlan halászati módszerekkel és egyéb, a 2. mellékletben részletezett tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek. 2.6 A befektetés nagysága és a tőkerészesedés céljai A részleg befektetése 500 000 EUR és 15 000 000 EUR között mozog. társaság, a kisebbségi részesedést célozva meg, jellemzően 10% és 20% között. Az európai érdekek védelme érdekében azonban blokkoló részesedésre tehet szert. A kellő gondosság megállapításai és az EU Bizottság odaítélési határozata alapján a beruházások alacsonyabbak vagy magasabbak lehetnek az eredetileg javasoltnál. 2.7 Befektetési/társbefektetési forgatókönyvek A külső ABAK kezdettől fogva összekapcsolja a potenciális befektetést befogadó vállalatokat az EIC Accelerator befektetői közösséggel, hogy kihasználja a társbefektetési lehetőségeket. Az EIC kiválasztott kedvezményezettjeit arra ösztönzik, hogy keressenek társbefektetőket, és a pénzügyi és kereskedelmi átvilágítást esetleg ezekkel a befektetőkkel közösen hajtsák végre. Az EIC Accelerator célja, hogy mentesítse a kiválasztott műveletek kockázatát, és jelentős kiegészítő finanszírozást vonzzon az innováció bevezetésének és bővítésének támogatására. 2.8 Átvilágítási folyamat Az átvilágítási folyamat az irányításra, a tőkeszerkezetre, az üzleti stratégiára, a versenyre, a piac értékelésére, az értékteremtésre, a jogi formára és a joghatóságokra összpontosít. A megfelelőségi ellenőrzések közé tartozik a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, az adóelkerülés és a KYC-megfelelés. Az előírások be nem tartása az EIC támogatásának megszakítását vagy leállítását eredményezheti. 2.9 Lehetséges pénzügyi eszközök A részleg elsősorban részvény- vagy kvázi-tőke-befektetéseket használ, beleértve: Közös Részvények: Vállalatban fennálló tulajdonosi részesedés, lehet szavazati joggal vagy szavazati joggal nem rendelkező. Elsőbbségi részvények: Hibrid részvények adósságszerű jellemzőkkel, általában kockázatitőke-alapok birtokában. Átváltható eszközök: hitelviszonyt megtestesítő eszközök… Olvass tovább

Az Ultimate EIC Accelerator rövid ajánlattételi útmutató (EIC Accelerator 1. lépés ajánlatsablon)

Az innováció felszabadítása: Az EIC Accelerator 1. lépés javaslatsablonja – Útmutató startupoknak és kkv-knak A startup-finanszírozás dinamikus világában az European Innovation Council (EIC) Accelerator lenyűgöző utat kínál az induló vállalkozások és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára a jelentős finanszírozás biztosításához. . Az 1. lépés javaslatsablonja egy kritikus eszköz, amelyet arra terveztek, hogy megkönnyítse a hozzáférést akár 17,5 millió euróhoz az blended financing-ben, amely támogatási és tőkeelemeket is tartalmaz. Ez a cikk részletes áttekintést ad az EIC Accelerator Step 1 javaslatsablon tartalmáról és hasznosságáról, amelyet arra szabtak, hogy az Európai Unióban (EU) az induló vállalkozásokat és a kkv-kat megerősítse. Az EIC Accelerator 1. lépés pályázati sablonjának lényege Hivatalos pályázati sablon: Az 1. lépés pályázati sablonja a pályázók hivatalos tervezeteként szolgál, amelyet aprólékosan megterveztek az EIC-finanszírozás igénylési folyamatának egyszerűsítésére. Olyan alapvető részeket foglal magában, amelyek megkövetelik a jelentkezőktől, hogy tömören fogalmazzák meg innovációjukat, üzleti modelljüket és technológiájuk lehetséges hatását. Ez a strukturált megközelítés biztosítja, hogy a javaslat minden kritikus szempontját szisztematikusan lefedjék. Technológiai készenléti szint (TRL) Fókusz: A sablon sarkalatos része a technológiai készenléti szintekre helyezett hangsúly. A pályázóknak bizonyítaniuk kell innovációjuk érettségét, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy megfeleljenek az EIC piaci felkészültségre és bevezetési potenciálra vonatkozó elvárásainak. Pitch Deck és interjú előkészítése: A pályázati sablon stratégiailag úgy lett megtervezve, hogy segítse a pályázókat a finanszírozási folyamat későbbi szakaszaira való felkészülésben. Ötletek tömör, de átfogó bemutatására ösztönöz, amely a pitch pack gerincét képezi, és megalapozza az interjú folyamatát. Hogyan teszi lehetővé a sablon a pályázók számára az egyszerűsített folyamatot a pályázók számára: A sablon egyértelmű szerkezetet biztosít a jelentkezési folyamat titkaivá, így még az uniós finanszírozási környezetben újoncok számára is elérhetővé teszi. Egy sor jól meghatározott lépésen vezeti végig a jelentkezőket, segítve őket innovációs narratívájuk hatékony bemutatásában. Nagy hatásra tervezve: A sablon a nagy hatású innovációkra összpontosít, és arra készteti a jelentkezőket, hogy kritikusan gondolkodjanak a piaci igényekről és technológiájuk egyedi értékajánlatáról. Ez a fókusz összhangban van az EIC azon céljával, hogy támogassa azokat a projekteket, amelyekben megvan a lehetőség a növekedésre és a jelentős piaci penetráció elérésére. Az innovátorok széles körének támogatása: A professzionális íróktól és szabadúszóktól a tanácsadókig a sablon olyan forrásként szolgál, amelyet a pályázatírási folyamatban részt vevő különböző érdekeltek használhatnak fel. Szabványosított keretrendszert biztosít, amely biztosítja a konzisztenciát és a minőséget az alkalmazások között. A pénzügyi és stratégiai hatású vegyes finanszírozási lehetőségek: A sablon hatékonyan megnyitja az ajtót az blended financing lehetőségek előtt, amely 2,5 millió eurós támogatást és akár 15 millió eurós tőkefinanszírozást tartalmaz. Ennek a jelentős pénzügyi támogatásnak az a célja, hogy felgyorsítsa az úttörő innovációk fejlesztését és méretezését. Részvényfinanszírozási betekintés: Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek potenciálisan nem bankkötelesek, és ahol a hagyományos finanszírozási mechanizmusok elmaradnak, a sablonban bemutatott részvényopció megváltoztatja a helyzetet. Közvetlen utat kínál jelentős finanszírozáshoz, amely kulcsfontosságú az agresszív növekedési és terjeszkedési stratégiákhoz. Az Európai Bizottság és az EIC jóváhagyása: A hivatalos sablon használatával a projektek összhangba kerülnek az Európai Bizottság és az EIC stratégiai prioritásaival. Biztosítja, hogy a pályázatokat olyan kritériumok alapján értékeljék, amelyek tükrözik az uniós innovációs finanszírozás tágabb céljait, növelve a projektek hitelességét és vonzerejét. Következtetés Az EIC Accelerator Step 1 ajánlatsablon nem csupán egy dokumentum; ez egy stratégiai eszköz, amely jelentősen növelheti a finanszírozás esélyeit azáltal, hogy a startupokat és a kkv-kat összehangolja az EIC által keresett kritikus elemekkel. Ösztönzi az egyértelműséget, a tömörséget és a fókuszt, amelyek elengedhetetlenek a szigorú értékelési folyamat teljesítéséhez. Ennek a sablonnak a kihasználásával a startupok és a kkv-k hatékonyan megfogalmazhatják innovációs történeteiket, bemutatva bennük rejlő lehetőségeket az iparágak átalakítására és az európai piac új csúcsaira lépésére. EIC Accelerator 1. lépés Rövid pályázati javaslatsablon 1. Vállalat leírása Az alapítás története A cég megalakulása az alapítás dátumáig vezethető vissza, kiemelve annak eredetét, mint egy neves kutatóintézetből származó kiválás. Ez a narratíva részletezi a társalapítók közötti együttműködést és a biztosított kezdeti befektetéseket, bemutatva az ígéretes ötlettől a megalapozott entitásig vezető utat. Egy ilyen alaptörténet nemcsak a vállalat profilját erősíti, hanem megszilárdítja pozícióját a technológiai ipar hiteles és innovatív szereplőjeként, azzal a céllal, hogy felkeltse az érdekelt felek, köztük az European Innovation Council (EIC) figyelmét. Küldetés és jövőkép A vállalat küldetése és jövőképe magába foglalja alapvető céljait és azt a törekvést, amelyet globális szinten elérni kíván. A küldetés célja a kritikus iparági kihívások megoldása, az innováció kihasználása a hatékonyság növelése vagy a jelentős piaci hiányosságok kezelése érdekében. Ez a jövőbe látó megközelítés a vállalatot előrelátó vezetőként pozicionálja, aki elkötelezett amellett, hogy jelentős előrelépéseket tegyen ezen a területen. Az elméleti ötletek gyakorlati, piacra kész megoldásokká való átalakítására helyezett hangsúly jól illeszkedik az European Innovation Council céljaihoz, illusztrálva azt az elkötelezettséget, hogy ne csak az innovációban vezet, hanem pozitívan járuljon hozzá a társadalmi és gazdasági növekedéshez. Vállalat eredményei A vállalat eredményei a növekedésről és innovációról tanúskodnak, amelyet olyan jelentős mérföldkövek jellemeznek, mint a díjak, a pénzügyi sikerek és a technológiai fejlődés. Ezek az eredmények kulcsfontosságúak a vállalat hitelességének megalapozásában, és kiemelik az iparági szabványok teljesítésére és meghaladására való képességét. A jó hírű testületek elismerése a díjakon és a kritikus technológiai felkészültségi szintek sikeres elérésén keresztül hangsúlyozza a vállalat potenciálját és készségét a további növekedésre. Az ilyen eredmények elengedhetetlenek az European Innovation Council-vel és a potenciális befektetőkkel szembeni bizalom kialakításához, így a vállalatot az Európai Unió versenyképes technológiai környezetében a jövőbeni lehetőségek szilárd jelöltjeként pozicionálva. Ügyfélkapcsolatok A vállalat szilárd kapcsolatokat ápol az ügyfelek széles körével, ezzel erősítve piaci pozícióját és megszilárdítva hírnevét az iparágban. Ezek a kapcsolatok nem csupán tranzakciós jellegűek, hanem együttműködések révén gazdagodnak, kölcsönös előnyöket biztosítva és megerősítve a vállalat lábát a piacon. A legjobb ügyfelek kiemelése és ezen interakciók természetének részletezése bemutatja a vállalat azon képességét, hogy értékes partnerkapcsolatokat tartson fenn. Ezen túlmenően a szándéknyilatkozatok (LOI) megszerzése ezektől a kulcsfontosságú érdekelt felektől nemcsak azt mutatja, hogy… Olvass tovább

Az EIC Accelerator innováció tégelye: egyetemek és az DeepTech vállalkozók születése

Az egyetemek már régóta a világunk által látott legforradalmibb és legátalakítóbb technológiák szülőhelyei. A szigorú tudományos kutatásban gyökerező és az intellektuális kíváncsiság környezete által támogatott intézmények nemcsak a tanulás központjai, hanem az innovatív vállalkozók kulcsfontosságú inkubátorai. Főleg a tudományos technológiák területén, az egyetemek és kutatóintézetek állnak az élen a jelenleg DeepTech néven emlegetett technológiákban, amelyek mélyreható előrelépéseket kínálnak a különböző ágazatokban, beleértve az egészségügyet, az energiát és a számítástechnikát, hogy csak néhányat említsünk. Az egyetem és a vállalkozás közötti kapcsolat Az akadémiai kutatástól a vállalkozói vállalkozásig vezető út számos újító által járt út. Az egyetemek gazdag erőforrásaikkal, beleértve a legkorszerűbb laboratóriumokat, a finanszírozáshoz való hozzáférést és a hasonló gondolkodású gondolkodók hálózatát, páratlan ökoszisztémát kínálnak a korai fázisú DeepTech projektek ápolásához. Ezekben az akadémiai termekben zajlanak az alapkutatások – gyakran jóval azelőtt, hogy a piaci alkalmazást megfontolnák. Ennek a környezetnek az egyik kulcseleme a több tudományágat átfogó együttműködés ösztönzése. Nem ritka, hogy az anyagtudományban egy egyetemen elért áttörés forradalmian új termékek előtt nyitja meg az utat a fogyasztói elektronikai térben, vagy az orvosbiológiai kutatások úttörő orvosi eszközök kifejlesztéséhez vezetnek. Ezek az akadémiai projektekből megszületett technológiák képesek kezelni a kritikus globális kihívásokat, és utat nyitni új iparágak előtt. A szakadék áthidalása: az akadémiától az iparig Az egyetemi projekttől a sikeres DeepTech vállalatig vezető út azonban tele van kihívásokkal. A tudományos kutatás kereskedelmi forgalomba hozatalának folyamata nem csupán technikai szakértelmet igényel; megköveteli a piac alapos megértését, a stratégiai üzleti tervezést és a befektetés biztosításának képességét. Ebben rejlik a vállalkozói programok és az egyetemeken belüli technológiatranszfer irodák szerepe, amelyek célja e szakadék áthidalása. A kezdő vállalkozók számára mentorálást, finanszírozást és üzleti érzéket biztosítanak, amely ahhoz szükséges, hogy innovációikat piacra vigyék. Ezenkívül nem lehet túlbecsülni az állami és magánfinanszírozás szerepét. Az olyan kezdeményezések, mint az European Innovation Council (EIC) Accelerator program, kritikus támogatást nyújtanak támogatások és tőkefinanszírozás révén azoknak a startupoknak, amelyek az DeepTech kereskedelmi forgalomba hozatalának alattomos vizein hajóznak. Ezek a programok nemcsak pénzügyi támogatást nyújtanak, hanem hitelességet is kölcsönöznek a startupoknak, további befektetéseket és partnerségeket vonzanak. Valós hatás és a jövő Az egyetemeken előállított DeepTech innovációk hatása a globális színtéren tagadhatatlan. Az életmentő orvosi technológiák létrehozásától a fenntartható energetikai megoldások kifejlesztéséig ezek a fejlesztések alakítják a jövőt. Ahogy előretekintünk, az egyetemek innovációs inkubátorként betöltött szerepe csak nőni fog. A megfelelő támogatási struktúrák mellett ezeknek a tudományos törekvéseknek a lehetősége határtalan, hogy sikeres, világot megváltoztató vállalkozásokká alakuljanak át. Összefoglalva, az egyetemek nem csupán a tanulás központjai, hanem az innováció kulcsfontosságú bölcsői, táplálva azokat a vállalkozókat, akik arra készülnek, hogy az DeepTech innovációkkal újrafogalmazzák világunkat. Ahogy ezek az akadémiai intézmények folyamatosan fejlődnek, a globális gazdasági és társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásuk lehetősége korlátlan. Folyamatos támogatással és befektetésekkel megerősödik a híd az akadémiától az ipar felé, és bevezeti az átalakuló technológiák új korszakát. A laboratóriumi munkapadtól a piacig: Az egyetemi alapú induló vállalkozások finanszírozási ódüsszeiája Az akadémiai kutatásból a sikeres startupba való átmenet ijesztő út, különösen a kémia, gyógyszerészet, biológia és fizika területeiről származó alapítók számára. Ezeknek a tudományos vállalkozóknak egyedülálló kihívásokkal kell szembenézniük, amelyek közül a legfontosabb a finanszírozás biztosítása. Ellentétben a kereskedelmi szektorokban dolgozó kollégáikkal, a startup alapítókból lett tudósok gyakran ismeretlen területen találják magukat, amikor az adománygyűjtésről van szó. Az adománygyűjtési kihívás a tudományos vállalkozók számára A probléma lényege a szakértelem hiányában rejlik. A tudósokat arra képezték ki, hogy felfedezzék, felfedezzék és újítsák, és a tudás fejlesztésére összpontosítanak, nem pedig az üzleti modellek, a piacra való illeszkedés vagy a befektetői ajánlattétel bonyolultságára. Ez a szakadék gyakran hátrányos helyzetbe hozza őket a versenyfinanszírozási környezetben, amelyet a gyors megtérülést kereső befektetők és az egyértelmű piaci alkalmazásokkal rendelkező vállalkozások uralnak. Ezenkívül az DeepTech és a tudományos startupok jellege azt jelenti, hogy jellemzően jelentős előzetes befektetést igényelnek a kutatás és fejlesztés terén, és hosszabb út vezet a piachoz és a jövedelmezőséghez. Ez tovább bonyolítja vonzerejüket a hagyományos kockázati tőkésekkel szemben, akik elkerülhetik a benne rejlő kockázatokat és a meghosszabbított határidőket. Grants: Mentőkötél az induláshoz E kihívások fényében a támogatások döntő szerepet játszanak egy tudományos startup életciklusának korai szakaszában. Az olyan finanszírozási mechanizmusok, mint az European Innovation Council (EIC) Accelerator program, mentőövvé válnak, és nemcsak pénzügyi támogatást kínálnak, hanem a tudományos vállalkozás potenciális hatásának érvényesítését is. A kormányzati és nemzetközi szervezetektől kapott támogatások biztosítják az alapvető tőkét ahhoz, hogy az elgondolásról egy életképes termékre váltsunk anélkül, hogy az alapítók saját tőkéjét felhígítanák, vagy idő előtti kereskedelmi stratégiákra kényszerítenék őket. Híd építése: az egyetemi inkubátorok és vállalkozói programok szerepe Felismerve azokat az egyedi kihívásokat, amelyekkel tudományos vállalkozóik szembesülnek, sok egyetem inkubátorokat és vállalkozói programokat hozott létre, amelyek célja a tudásbeli szakadék áthidalása. Ezek a programok mentorálást, üzleti képzést és hozzáférést biztosítanak az DeepTech és a tudományos innovációk iránt kifejezetten érdeklődő befektetői hálózatokhoz. Céljuk, hogy a tudósokat felvértezze a szükséges készségekkel, hogy eligazodjanak a finanszírozási környezetben, kezdve a lenyűgöző bemutatók kidolgozásától a befektetők számára kulcsfontosságú pénzügyi mutatók megértéséig. Az út előre Az akadályok ellenére a tudományos startupok potenciális társadalmi és gazdasági előnyei óriásiak. Mivel képesek innováción keresztül kezelni a sürgető globális kihívásokat, e vállalkozások támogatása kiemelkedően fontos. Sikerük szempontjából kulcsfontosságú a tudományos vállalkozókat támogató ökoszisztéma megerősítése, a továbbfejlesztett támogatási programoktól a speciálisabb befektetői hálózatokig. Összefoglalva, bár az egyetemi labortól a piacig vezető út kihívásokkal teli, különösen a finanszírozás biztosítása terén, egyre inkább felismerik, hogy támogatni kell az innováció ezen úttörőit. A szakértelmi szakadék áthidalásával és a támogatások ugródeszkaként való kihasználásával a tudományos startupok előtti út egyre világosabbá válik, és olyan jövőt ígér, amelyben teljes mértékben kiaknázhatóak átalakuló potenciáljuk. Navigáció a szellemi tulajdonban: Útmutató az egyetemi Spinoff alapítóinak A… Olvass tovább

DeepTech dekódolása: Navigáció az EIC Accelerator innováció új korszakában

Egy olyan korszakban, amelyet a gyors technológiai fejlődés és innováció jellemez, az „DeepTech” kifejezés a startupok és általában a technológiai ipar szinonimájaként jelent meg. De mit is jelent pontosan az „DeepTech”, és miért kulcsfontosságú az induló vállalkozások és a technológiai szektorok számára? Az DeepTech vagy mélytechnológia olyan élvonalbeli technológiákra utal, amelyek jelentős előrelépést kínálnak a meglévő megoldásokhoz képest. Ezeket a technológiákat az jellemzi, hogy mélyen képesek megzavarni az iparágakat, új piacokat teremteni és összetett kihívásokat megoldani. A fokozatos fejlesztésekre összpontosító mainstream technológiától eltérően az DeepTech mélyebbre merül a tudományos felfedezésekben vagy a mérnöki innovációkban, hogy radikális változásokat idézzen elő. Az DeepTech esszenciája Az DeepTech lényegében jelentős tudományos eredményekben és csúcstechnológiás mérnöki innovációkban gyökerező technológiákat testesít meg. Ezeket a technológiákat gyakran olyan ágazatokkal társítják, mint a mesterséges intelligencia (AI), a robotika, a blokklánc, a fejlett anyagok, a biotechnológia és a kvantumszámítás. Ezek között az egyesítő tényező, hogy alapvetően mélyreható, érdemi kutatási és fejlesztési (K+F) erőfeszítésekre támaszkodnak, amelyek gyakran olyan áttöréseket eredményeznek, amelyek kifejlődése és kereskedelmi forgalomba hozatala évekbe telhet. DeepTech az induló vállalkozásokban és a műszaki iparban Az induló vállalkozások számára az DeepTech bevezetése óriási lehetőséget és óriási kihívást is jelent. Az DeepTech innovációk fejlesztési ciklusa jellemzően hosszabb, és jelentősebb tőkebefektetést igényel, mint a szoftveres vagy digitális startupoknál. A megtérülés azonban átalakító lehet, és megoldást kínál a sürgető globális problémákra, a klímaváltozástól az egészségügyi válságokig. A technológiai ipar DeepTech iránti érdeklődését a tartós érték létrehozásának és a technológia új határainak kialakításának ígérete vezérli. Ellentétben a fogyasztói technológiával, amely ki van téve a fogyasztói preferenciák gyors változásainak, az DeepTech olyan alapvető változásokat kínál, amelyek évtizedekre újradefiniálhatják az iparágakat. Az Út előre Az DeepTech tájon való navigáláshoz előrelátó tudományos kutatás, robusztus finanszírozási mechanizmusok és stratégiai iparági partnerségek keverékére van szükség. Az induló vállalkozások számára ez azt jelenti, hogy olyan érdekelt felektől kell befektetést biztosítani, akik megértik az DeepTech projektek hosszú távú természetét. Ez megköveteli a K+F iránti elkötelezettséget és a feltérképezetlen területek úttörőkészségét is. Az DeepTech jelentősége túlmutat a puszta technológiai fejlődésen; ez a jövő építéséről szól. A mélytechnológiák erejének hasznosításával a startupok lehetőséget kapnak arra, hogy az innováció új korszakát indítsák el, és a világ legbonyolultabb kihívásait olyan megoldásokkal oldják meg, amelyeket korábban lehetetlennek ítéltek. Összefoglalva, az DeepTech az úttörő tudományos kutatás és a technológiai innováció metszéspontjában áll. Az induló vállalkozások és a technológiai ipar számára ez jelenti a felfedezés és a zavarás következő határát. Az DeepTech befogadása nem csupán technológiai befektetés; ez egy olyan jövő iránti elkötelezettség, ahol a lehetséges határai folyamatosan bővülnek. Az DeepTech egyedi tőkedinamikája: Navigáció az innováció vizein A startupok virágzó világában az DeepTech nemcsak az innováció határainak feszegetésére irányuló törekvésével tűnik ki, hanem sajátos pénzügyi és fejlesztési környezetével is. Az DeepTech startupok természetüknél fogva tőke- és időigényes területeken mélyednek el, gyakran hardverfejlesztésekre vagy úttörő tudományos kutatásokra összpontosítanak, amelyek másfajta befektetést tesznek szükségessé: a türelmes tőkét. Az DeepTech DeepTech tőkeigényes jellege gyakran jelentős kezdeti befektetést igényel, lényegesen magasabb, mint a szoftveres társaik. Ez elsősorban sok DeepTech projekt hardverigényes vonatkozásainak köszönhető, például a biotechnológia, a robotika és a tiszta energia területén. A fizikai termékek fejlesztése vagy az újszerű tudományos felfedezések megvalósítása nemcsak speciális berendezéseket és anyagokat igényel, hanem a fejlett kutatási létesítményekhez való hozzáférést is. Az időfaktor A pénzügyi megfontolásokon túl az idő döntő szerepet játszik az DeepTech innovációk fejlesztésében. Ellentétben az induló szoftverekkel, ahol a termékeket viszonylag rövid ciklusok alatt lehet fejleszteni, tesztelni és ismételni, az DeepTech projektek gyakran éveket vagy akár évtizedeket ölelnek fel. Ez a meghosszabbított időkeret a fejlesztés alatt álló technológia összetettségéből, a kiterjedt tesztelési és tanúsítási folyamatok szükségességéből, valamint az úttörő innovációk piacra juttatásának kihívásából adódik. Türelmes tőke: A siker létfontosságú összetevője Tekintettel ezekre az egyedi kihívásokra, az DeepTech induló vállalkozások olyan befektetőket igényelnek, akik felkészültek a befektetés megtérülése (ROI) hosszabb útra. Ez a „türelmes tőke” hajlandó támogatni az induló vállalkozásokat az DeepTech-vállalkozásokban rejlő hosszú kutatás-fejlesztési és piaci bevezetési időszakokon keresztül. Az ilyen befektetők jellemzően mélyen ismerik az adott iparágakat és az innovációk potenciális hatását, lehetővé téve számukra, hogy a rövid távú haszon túlmutatva lássanak e technológiák átalakulási potenciálja felé. Miért számít a betegtőke? A betegtőke jelentősége túlmutat az anyagi források biztosításán. Tartalmazza a mentorálást, az iparági kapcsolatokat és a stratégiai útmutatást, amelyek mindegyike kulcsfontosságú az DeepTech összetett környezetében való navigáláshoz. Ezen túlmenően a türelmes tőke elősegíti az innovációs kultúra kialakulását, amelyben a vállalkozók olyan áttörésekre összpontosíthatnak, amelyek esetleg nem azonnali kereskedelmi életképességgel rendelkeznek, de hosszú távon jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat okozhatnak. Összefoglalva, az DeepTech startupok útja egyedülállóan nagy kihívást jelent, és nem csupán pénzügyi befektetést igényel. Elkötelezettséget követel egy olyan vízió mellett, amely meghaladja a hagyományos befektetési határidőket, és forradalmi előrelépést ígér. Azok számára, akik hajlandóak elindulni ezen az úton, a jutalmak nem csupán a lehetséges pénzügyi megtérülésben rejlenek, hanem abban is, hogy hozzájárulnak ahhoz az előrelépéshez, amely alakíthatja társadalmunk jövőjét. Az DeepTech befektetések növekvő vonzereje: egyedi technológiák és magasabb hozam A befektetési környezet jelentős elmozdulásról tanúskodik az DeepTech irányába, ami a magasabb megtérülési potenciál és a benne rejlő egyediség miatt van. Az DeepTech vállalatok természetüknél fogva úttörő technológiai fejlesztésekbe nyúlnak bele, amelyeket gyakran szabadalmak és szellemi tulajdonjogok védenek. Ez az egyediség nemcsak megkülönbözteti őket az induló szoftverek zsúfolt terétől, hanem egy olyan versenyvédelmet is kínál, amelyet a befektetők nagyra értékelnek. Magas hozam és versenyképes Moats DeepTech befektetések egyre vonzóbbak a jelentős pénzügyi megtérülés lehetősége miatt. Az DeepTech szektorokon belül kifejlesztett technológiák – a biotechnológiától és a fejlett anyagoktól a mesterséges intelligenciáig és a kvantumszámítástechnikáig – képesek megzavarni az iparágakat és teljesen új piacokat teremteni. Ez az átalakulási potenciál jelentős pénzügyi lehetőségeket jelent az ilyen innovációk korai támogatóinak számító befektetők számára. Sőt, az DeepTech innovációk összetettsége és védett természete… Olvass tovább

Az új EIC munkaprogram: A cáfolat kiküszöbölésének megértése

Az Európai Unió (EU) finanszírozásának dinamikus világában az European Innovation Council (EIC) jelentős változásokat vezetett be 2024-es munkaprogramjában, amelyek közvetlenül érintik a finanszírozás kérelmezési és értékelési folyamatát. Ezen kiigazítások közül kiemelkedik a megcáfolási eljárás megszüntetése, ami a javaslatok egyszerűbb és függetlenebb értékelése felé való elmozdulást jelez. Ez a cikk ennek a változásnak az EIC Accelerator finanszírozást igénylő startupokra és kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) gyakorolt hatásaival foglalkozik azzal a céllal, hogy tisztázza az új megközelítést, és stratégiai útmutatást nyújtson a pályázóknak. Eltérés a cáfolat folyamatától Történelmileg az EIC Accelerator jelentkezési folyamat lehetővé tette a pályázók számára, hogy a későbbi beadványokban foglalkozzanak és „cáfolják” a korábbi értékelésekből származó megjegyzéseket. Ez a cáfolat folyamat lehetővé tette a szervezetek számára, hogy konkrét visszajelzések alapján finomítsák és javítsák javaslataikat, elméletileg növelve a siker esélyét a következő fordulókban. Az EIC 2024-es munkaprogramjában azonban ez a mechanizmus megszűnt. Következésképpen a pályázók számára már nincs strukturált lehetőség arra, hogy a korábbi beadványok fejlesztéseit közvetlenül az értékelők észrevételeire reagálva építsék be. A pályázatok független értékelése A cáfolat eltörlését kísérő jelentős változás a pályázatok értékelésének megközelítése. Az értékelők a továbbiakban nem férhetnek hozzá a korábbi beadványokhoz vagy a korábbi fordulók értékelési jelentéséhez. Ez biztosítja, hogy minden pályázatot függetlenül, kizárólag érdemei alapján és a Horizont Európa standard értékelési kritériumaival összhangban értékeljenek. A változtatás célja az egyenlő versenyfeltételek megteremtése, biztosítva, hogy minden pályázatot – akár az első alkalommal, akár az újra jelentkezőktől – elfogulatlan elbírálásban részesítsünk. Fejlesztések beépítése a narratívába Míg a strukturált cáfolat folyamatát fokozatosan megszüntették, a pályázók továbbra is képesek finomítani javaslataikat a korábbi visszajelzések alapján. A fejlesztések és fejlesztések továbbra is szerepelhetnek a jelentkezési lap B. részében. Fontos azonban megjegyezni, hogy erre a célra nincs külön formátum vagy szakasz. A pályázóknak ezért minden módosítást zökkenőmentesen be kell építeniük az általános pályázati narratívába, biztosítva, hogy a fejlesztések koherensek legyenek, és javítsák az ajánlat általános minőségét és megvalósíthatóságát. Stratégiai vonatkozások a pályázókra nézve Az EIC értékelési folyamatának ezen módosítása stratégiai fordulatot tesz szükségessé a pályázók számára. Az induló vállalkozásoknak és a kkv-knak a kezdetektől fogva egy robusztus és meggyőző javaslat kidolgozására kell összpontosítaniuk, a folyamatos fejlesztést alapvető stratégiaként integrálva, ahelyett, hogy konkrét visszacsatolási hurkokra hagyatkoznának. A pályázóknak a következőket javasoljuk: Végezzen alapos önértékelést: A benyújtás előtt kritikusan értékelje pályázatát az EIC kritériumaihoz és célkitűzéseihez képest, és külső visszajelzések nélkül határozza meg a fejlesztésre szoruló területeket. Használjon ki szakmai támogatást: Vegyen részt tanácsadókkal, professzionális írókkal vagy uniós támogatási kérelmek terén tapasztalt szabadúszókkal, hogy finomítsa ajánlatát, biztosítva, hogy az megfeleljen az EIC jelenlegi prioritásainak és szabványainak. Hangsúlyozza az innovációt és a hatást: Ha minden egyes pályázatot saját érdemei alapján értékelnek, emelje ki projektje innovációját, piaci potenciálját és társadalmi hatását, így meggyőzően támasztja alá az EIC-finanszírozást. Következtetés A 2024-es EIC-munkaprogram paradigmaváltást vezet be a pályázatok értékelésében, a cáfolat eltörlésével a függetlenebb és érdemeken alapuló értékelések felé való elmozdulást hangsúlyozva. Bár ez a változás alkalmazkodásra készteti a pályázókat, lehetőséget ad arra, hogy innovációikat a lehető legjobb megvilágításban, a korábbi beadványok árnyékától mentesen mutassák be. A folyamatos fejlesztés stratégiájának megvalósításával és a szakmai szakértelem kihasználásával a startupok és a kkv-k sikeresen eligazodhatnak ezekben a változásokban, és erős pozícióban vannak az EIC Accelerator finanszírozásban.

Az EIC Accelerator benyújtási határainak megértése a 2024-es munkaprogramban

Az European Innovation Council (EIC) Accelerator sarokköve az EU azon elkötelezettségének, hogy előmozdítsa az innovációt, és támogassa az induló vállalkozásokat és a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) az úttörő ötletek piacra vitelében. Az EIC 2024 munkaprogram bevezetésével jelentős frissítések történtek a folyamatok ésszerűsítése, valamint a pályázatok benyújtásával és újbóli benyújtásával kapcsolatos szabályok tisztázása érdekében. Ennek a cikknek az a célja, hogy tisztázza az új benyújtási határokat, világos útmutatót nyújtva azoknak a szervezeteknek, amelyek célja a finanszírozás biztosítása ezen a versenyprogramon keresztül. Egyszerűsített benyújtási szabályok Az EIC 2024 munkaprogramja egyszerűbb megközelítést vezetett be a pályázatok benyújtásához, figyelembe véve a visszajelzéseket, és célja a finanszírozási folyamat hozzáférhetőbbé tétele. 2024 elejétől a jogalanyok legfeljebb három sikertelen kérelmet nyújthatnak be a folyamat bármely szakaszában és bármilyen támogatási formában. Ez a következőket foglalja magában: Rövid pályázatok Teljes pályázatok Kihívás-specifikus felhívások Nyílt felhívások Csak támogatás Vegyes finanszírozás (támogatás és tőke kombinációja) Csak saját tőke Ez az egyszerűsítés azt jelenti, hogy a pályázóknak három esélyük van a finanszírozás megszerzésére, függetlenül az igényelt támogatás szakaszától vagy típusától. kizárva a Horizon Europe EIC Accelerator keretében történő további benyújtásból. Újbóli benyújtás elutasítás után Az új szabályok figyelemreméltó aspektusa a teljes pályázati szakaszban történt elutasítás utáni újbóli benyújtásra vonatkozó rendelkezés. Azok a pályázók, akik ebben a szakaszban nem járnak sikerrel, a rövid pályázati szakasz megkerülésével közvetlenül benyújthatják pályázatukat a teljes pályázati szakaszba, feltéve, hogy nem érték el a három jelentkezési korlátot. Az interjúfázisba való közvetlen újraküldés azonban semmilyen körülmények között nem megengedett. Gyakorlati példák Az egyértelműség kedvéért a munkaprogram több forgatókönyvet vázol fel: A teljes pályázati szakaszban (akár a távoli értékelés, akár az interjú során) egy elutasítás után egy entitás további két teljes pályázatot nyújthat be. Az interjú szakaszában történt két elutasítást követően egy entitás továbbra is jogosult teljes ajánlat benyújtására, és potenciálisan meghívást kaphat egy harmadik interjúra. Ha egy entitást egyszer elutasítottak akár a teljes ajánlati, akár az interjú szakaszában, egyszer pedig a rövid ajánlati szakaszban, akkor a teljes ajánlati szakaszban még egy beadványra jogosult. Fontos megjegyezni, hogy a sikertelen pályázatok számlálója 2024. január 1-jén nullára áll vissza. Ez az alaphelyzetbe állítás új kezdetet kínál azon entitások számára, amelyek korábban elérhették a benyújtási korlátot, új lehetőségeket biztosítva a Horizont Európa keretein belüli finanszírozásra. Következmények a pályázókra A frissített szabályok célja, hogy egyensúlyt teremtsenek az EIC Accelerator versenyjellegében a rugalmasság és a többféle finanszírozási lehetőség között. A pályázóknak stratégiailag meg kell tervezniük beadványaikat, figyelembe véve a korábbi pályázatoktól kapott visszajelzéseket, hogy megerősítsék pályázataikat. A professzionális írókkal, tanácsadókkal való kapcsolatfelvétel vagy az EIC Accelerator hivatalos ajánlatsablonjának felhasználása javíthatja a beadványok minőségét. Ezenkívül a pályázóknak szem előtt kell tartaniuk a benyújtási felső határt, és minden kísérletnél prioritást kell adniuk pályázataik finomításának és javításának. Jelentős előnyt jelent az a lehetőség, hogy az elutasítás után közvetlenül a teljes ajánlati szakaszba újra beküldhetik, és lehetővé teszi az entitások számára, hogy reagáljanak a visszajelzésekre és javítsák alkalmazásaikat anélkül, hogy a nulláról kezdenék. Következtetés Az EIC 2024 munkaprogram egyszerűsített benyújtási és újbóli benyújtási szabályai pozitív lépést jelentenek az uniós finanszírozás innovatív vállalkozások számára való hozzáférhetőbbé tétele felé. E szabályozás megértésével és alkalmazásaik stratégiai megtervezésével a startupok és a kkv-k maximalizálhatják esélyeiket arra, hogy megszerezzék azt a létfontosságú támogatást, amely ahhoz szükséges, hogy innovációikat az európai és a globális piacokra vigyék.

Végső útmutató az EIC Accelerator interjú előkészítéséhez: lépésről lépésre szóló cselekvési terv

Az interjúra való felkészülés, különösen a nagy téttel járó forgatókönyvek esetében, mint például az EIC Accelerator pitch, stratégiai és jól átgondolt megközelítést igényel. Ez az útmutató a tudásforrásainkból származó bölcsességet egy átfogó, végrehajtható pontlistává gyűjti össze, így biztosítva, hogy Ön teljesen felkészült és készen áll a lenyűgözésre. Interjú előtti előkészítés Ismerje meg az EIC szabályait és céljait: Ismerkedjen meg azzal, hogy mit keres a zsűri, és ismerje meg az EIC Accelerator konkrét kritériumait. Script Your Pitch: Készítsen szóról-szóra szkriptet a pitch-hez. Gyakoroljon addig, amíg a 10 perces határon belül természetes úton ki nem tudja szállítani. Finomítsa kérdezz-felelek készségeit: A felkészülési ideje jelentős részét fordítsa a kérdezz-felelek munkamenet gyakorlására, amely akár 35 perces is lehet. Ismerje meg pályázatát belülről: Ha nem Ön írta a pályázatot, tanulmányozza át alaposan. Értse az összes említett számot, stratégiát és partnert. A gyakorlás teszi a tökélyt, hogy vegyen részt a pitch gyakorlatban: Használjon professzionális írókat vagy tanácsadókat, hogy széleskörűen gyakorolhassa a pályát. Az interjúkörnyezet szimulálása: Gyakoroljon gyorstüzelő kérdésekkel és azonnali nyomon követésekkel a nagynyomású környezet szimulálásához. Készüljön fel arra, hogy a csapat minden tagja válaszoljon: Győződjön meg arról, hogy minden csapattag hozzá van szokva ahhoz, hogy egységesen és egységesen válaszoljon a kérdésekre. A bemutató napja Nincsenek operatív feladatok a bemutató előtt: Csak az interjúra összpontosítson; nincs zavaró tényező. Tekintse meg újra a nagy képet: Menjen végig a prezentációs diákon, és összpontosítson azokra a kulcsfontosságú üzenetekre és elképzelésekre, amelyeket közölni szeretne. A kérdezz-felelek munkamenet kezelése Gyors tüzet és nyomon követési kérdésekre számítson: Készüljön fel arra, hogy gyorsan és tömören válaszoljon. Gyakoroljon stopperrel az időzítéshez. Szabványos válaszok kidolgozása: Írja le a nagyon valószínű és a gyakorlatok során kritikusként azonosított kérdésekre adott válaszokat. Fogadja el a helyes viselkedést: Gyakoroljon higgadt és magabiztos viselkedést, függetlenül a kérdés nehézségétől. Képzett esküdtszéki gyakorlat Stresszes kérdezősködések létrehozása belsőleg: Használjon álzsűriket a csapaton belül, hogy kihívást jelentő kérdéseket tegyen fel, és azonnali nyomon követést biztosítson. Integrálja a kritikus kérdezést: válasszon gúnyos kérdezőket, akik képesek az ördög ügyvédjét játszani, és nyomást gyakorolnak a megszakításokon és a nehéz kérdéseken keresztül. Utolsó tippek Értse meg és fogalmazza meg egyedi értékesítési pontjait (USP): Legyen világos, mi különbözteti meg projektjét, és álljon készen arra, hogy meggyőzően megfogalmazza azt. Készüljön fel a kellemetlen élményekre: Néha az interakciók stresszesek vagy kellemetlenek lehetnek. Mentálisan készülj fel az ilyen helyzetekre. Kerülje a vörös zászlókat: Ne adjon okot a zsűrinek az elutasításra. Tartsa magát távol azoktól a témáktól, amelyek negatív vizsgálathoz vezethetnek. Ha követi ezt az átfogó útmutatót, nemcsak önbizalmát növeli, hanem jelentősen megnöveli a siker esélyeit bármilyen interjú forgatókönyvében, különösen olyan nagy téttel járó környezetben, mint az EIC Accelerator pitch. Ne feledje, nyomás alatt nem fog megfelelni az alkalomnak; le fogsz esni az edzésed szintjére. Ennek megfelelően készüljön fel.

A legújabb EIC Accelerator eredmények bemutatása: Átfogó elemzés (2023. november 8-i lemondás, 2024. februári kiadás)

Az European Innovation Council (EIC) Accelerator program az induló vállalkozások és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatási rendszereként működik Európa-szerte, és célja az innováció és a technológiai fejlődés előmozdítása. A 2024. február 28-án közzétett legfrissebb eredményeivel az EIC Accelerator ismét bizonyította elkötelezettségét az úttörő projektek támogatása mellett, összesen 285 millió eurós költségvetéssel. Ez az elemzés a támogatások és az blended financing eloszlását, a különböző szakaszok sikerességi arányait, valamint a nyertes cégek földrajzi elterjedését vizsgálja. A finanszírozás felosztása: közelebbről az allokáció A legutóbbi finanszírozási ciklusban az EIC Accelerator 42 vállalatot támogatott, bemutatva a finanszírozási lehetőségek széles skáláját, amelyek megfelelnek az európai innovátorok változatos igényeinek. A finanszírozási típusok megoszlása a következő: Támogatás elsőként: 12 cég (29%) részesült támogatásban kezdeti finanszírozási lépésként, kiemelve az EIC rugalmasságát a korai fázisú innovációk támogatásában. Vegyes finanszírozás: A finanszírozási környezetben 26 vállalat (62%) kapott blended finance-t, amely a támogatásokat és a saját tőkét ötvözi, hogy szilárd hátteret biztosítson a növekedésre kész vállalkozások számára. Csak tőke: egyetlen vállalat (2%) biztosította a tőkefinanszírozást, hangsúlyozva az EIC szerepét az ígéretes vállalkozásokban való részesedés megszerzésében. Csak támogatás: 3 cég (7%) kapott támogatást saját tőke komponens nélkül, olyan projektekre koncentrálva, amelyek közvetlen finanszírozással kielégíthetők. A sikerhez vezető út: a sikerarányok elemzése Az EIC Accelerator kiválasztási folyamata szigorú, és célja a legnagyobb potenciális hatású projektek azonosítása. A sikerességi arány a jelentkezési folyamat egyes szakaszaiban a következő: 1. lépés: Körülbelül 70% pályázó teljesíti ezt a kezdeti szakaszt, bár a pontos számadatokat nem hozzák nyilvánosságra. 2. lépés: Csak 22% projekt jut át, ami tükrözi a kérelmek egyre növekvő ellenőrzését. 3. lépés: Az utolsó lépés további szűkülést mutat, 17% sikeraránnyal. Összesített sikerességi arány: A 2. és 3. lépésen áteső jelentkezők összesített sikerességi aránya mindössze 3,91 TP18T, míg az összesített sikerességi arány mindhárom szakaszban körülbelül 2,71 TP18T. Földrajzi sokszínűség: páneurópai hatás A legutóbbi finanszírozási körben 15 különböző ország vállalatai részesültek, bemutatva az EIC Accelerator páneurópai hatókörét. Németország vezeti a csomagot 7 finanszírozott vállalattal, ezt követi Franciaország 6-tal, Spanyolország és Svédország pedig egyenként 5-5-tel. További sikeres pályázók közül Finnország (4), Olaszország (3), Izrael (2), Hollandia (2), Norvégia (2) és több másik egy-egy céggel, bizonyítva az EIC elkötelezettségét az innováció előmozdítása mellett az egész kontinensen. Következtetés Az EIC Accelerator legújabb finanszírozási eredményei rávilágítanak a program kritikus szerepére az európai innovációs ökoszisztéma támogatásában. A 285 millió eurós összköltségvetésű program 42 vállalatot támogatott ágazatok és országok széles körében, kiemelve Európa technológiai környezetének sokszínűségét és lehetőségeit. Ahogy az EIC Accelerator folyamatosan fejlődik, vitathatatlan hatása az úttörő projektek előmozdítására és a kkv-k bővítésére, így az európai innovációs politika sarokkövévé válik. A különféle finanszírozási igények támogatására, a szigorú kiválasztási folyamatokra és a földrajzi inkluzivitás iránti elkötelezettségre fordított aprólékos odafigyeléssel az EIC Accelerator egy innovatívabb és rugalmasabb Európa felé nyitja meg az utat. Várakozással tekintünk a finanszírozás jövőbeli fordulóira, a 2024 februári eredmények az egész kontinensen virágzó, élénk vállalkozói szellemről tanúskodnak. Finanszírozási adatok Támogatás típusa először: 12 vállalat (29%) Vegyes finanszírozás: 26 vállalat (62%) Csak tőke: 1 vállalat (2%) Csak támogatás: 3 vállalat (7%) Összesen: 42 Vállalat Költségvetése Teljes költségvetés: 285 millió € Cut- Kilépés dátuma és eredményei EIC Accelerator 2. lépés határideje: 2023. november 8. Eredmények közzététele: 2024. február 28. Sikerarányok 1. lépés: (körülbelül 70%, mivel az eredményeket nem teszik közzé) 2. lépés: 22% 3. lépés: 17% 3. lépés: 3. lépés: 3. lépés18. TP18T 1. lépés és 2. lépés és 3. lépés együttesen: (körülbelül 2,71 TP18T) Finanszírozott országok A támogatott vállalatok között 15 különböző ország található. Németország: 7 cég Franciaország: 6 cég Spanyolország: 5 cég Svédország: 5 cég Finnország: 4 vállalat Olaszország: 3 vállalat Izrael: 2 vállalat Hollandia: 2 vállalat Norvégia: 2 vállalat Belgium: 1 cég Bulgária: 1 cég Dánia: 1 cég Írország: 1 cég Portugália: 1 cég Szlovákia: 1 cég Mind a 42 EIC Accelerator nyertes 2023. november 8-tól

Az európai innováció jövőjének leleplezése: mélyrepülés az EIC 2024-es munkaprogramjába

A dokumentumban részletezett European Innovation Council (EIC) 2024. évi munkaprogramja felvázolja átfogó stratégiáját és az innovációt az Európai Unión belüli előmozdítását célzó összetevőket. Íme a fő összetevők és kiemelések: Stratégiai célok és kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k): Az EIC célja, hogy támogassa az áttörést jelentő technológiákat és a zöld és digitális átmenet megvalósításához kritikus vállalatokat, nyílt stratégiai autonómiát biztosítva a kritikus technológiák terén. Hat stratégiai célt tűzött ki, többek között a nagy potenciállal rendelkező startupok és vállalkozók választott befektetőjévé válását, a mélytechnológiai vállalatok finanszírozási hiányosságainak áthidalását, a magas kockázatú technológiák támogatását, az európai egyszarvúak számának növelését és az európai innovációs hatások katalizálását. nyilvános kutatás és a működési kiválóság elérése. A 2024-es munkaprogram áttekintése: A munkaprogram három fő rendszerben szervezi meg a finanszírozását és támogatását: EIC Pathfinder: Fejlett kutatásra az áttörést jelentő technológiák tudományos alapjainak fejlesztésére. EIC Transition: Technológiák érvényesítése és üzleti tervek kidolgozása meghatározott alkalmazásokhoz. EIC Accelerator: A vállalatok támogatása az innovációk piacra vitelében és a növekedésben. Mindegyik rendszer kibővül a Business Acceleration Services hozzáféréssel, amely szakértelmet, vállalatokat, befektetőket és ökoszisztéma-szereplőket biztosít. A 2024-es munkaprogram főbb változásai: A visszajelzések és a csökkentett költségvetés alapján kiigazítások, fejlesztések és egyszerűsítések történtek. Ezek a változások magukban foglalják az egyösszegű költségmodell bevezetését a legtöbb felhívás esetében, a gazdasági biztonsági kockázatok elleni megerősített intézkedéseket, valamint a jogosultsági és finanszírozási kritériumok kiigazítását a különböző rendszerekben. Az EIC-támogatás főbb jellemzői: Pénzügyi és nem pénzügyi támogatás keverékét kínálják az EIC innovációinak és vállalatainak felgyorsítására és növekedésére. Ez magában foglalja a proaktív projekt- és portfóliókezelést, a pályázatok értékelésének testreszabott megközelítését, a nyílt hozzáférésre és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó irányelveket, valamint a gazdasági biztonságot garantáló intézkedéseket. Együttműködés az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel (EIT): A dokumentum felvázolja az EIC és az EIT közötti növekvő együttműködést az európai innovációs ökoszisztéma megerősítése érdekében, beleértve a megosztott szolgáltatásokat, a Fast Track folyamatot és az új innovációs gyakornoki rendszert. Kilátások 2025-re és a következő évekre: Megvitatják a jövőbeli stratégiákat és a lehetséges új szinergiákat, beleértve a nagyobb befektetések költségvetésének növelésének lehetőségét az EIC-alap révén a kulcsfontosságú területeken. Szószedet és fogalommeghatározások: A dokumentumot egy részletes szószedet és definíciók rész zárja, amely elmagyarázza a munkaprogramban használt terminológiát és rövidítéseket. Ezek az összetevők együttesen az Európai Unió innovációs, kutatási és technológiai fejlesztési stratégiai céljainak támogatását célozzák, hangsúlyozva a magas kockázatú, nagy haszonnal járó kutatást és az áttörést jelentő technológiákat, amelyek jelentős társadalmi és gazdasági hatást fejtenek ki. 1. Stratégiai célok és kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) Az európai innováció jövőbe mozdítását célzó mérföldkőnek számító lépésként az European Innovation Council (EIC) merész jövőképet fogalmazott meg 2024-es munkaprogramjával, amely az áttörés azonosítására, fejlesztésére és növelésére összpontosít. technológiák és vállalatok, amelyek kulcsfontosságúak az EU zöld és digitális átállásában. Ezt az elképzelést olyan stratégiai célkitűzések támasztják alá, amelyek célja Európa nyitott stratégiai autonómiája a kritikus technológiák terén, elősegítve egy élénk ökoszisztémát, ahol a nagy potenciállal rendelkező startupok és vállalkozók boldogulhatnak. A program célja nem csupán az, hogy áthidalja a mélytechnológiai vállalatok előtt álló finanszírozási hiányosságokat, hanem az EIC-t a jövőbe látó ötletek befektetőjeként pozicionálni, ezáltal befolyásolva a magánvagyon ezen innovációk támogatására történő allokációját. Az EIC stratégiai víziójának középpontjában hat ambiciózus cél áll, amelyek mindegyikét egyértelmű kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI) kísérik, amelyek célja az előrehaladás mérése és a program végrehajtásának iránymutatása: Becoming the Investor of Choice: Az EIC az egész kontinens elismerésére törekszik, nagy potenciállal rendelkező induló vállalkozások, vállalkozók és innovatív kutatók vonzása, különös tekintettel az alulreprezentált csoportokra, például a női innovátorokra és a kevésbé fejlett ökoszisztémákból származókra. 30-50 milliárd eurós befektetés bezsúfolása az európai mélytechnológiába: A kritikus finanszírozási hiány megszüntetésével az EIC arra törekszik, hogy alapját a mélytechnológiai ökoszisztéma jelentős befolyásolására fordítsa, elősegítve egy olyan légkört, ahol a magánbefektetések szabadabban áramlanak az úttörő innovációk támogatására. A magas kockázatú technológiák támogatása: A társadalom és a stratégiai autonómia szempontjából kritikus területeken az EIC elkötelezett amellett, hogy kiszámított kockázatokat vállaljon, hogy támogassa a legígéretesebb mélytechnológiai lehetőségeket a legkorábbi szakaszoktól a kereskedelmi méretezésig, biztosítva Európa függetlenségét a kulcsfontosságú technológiák terén. Az európai egyszarvúak számának növelése és a nagyvállalatok számának növelése: Az EIC küldetése, hogy elősegítse az európai induló vállalkozások és kkv-k növekedését, hogy megfeleljen és felülmúlja globális társaikat, elősegítve egy olyan környezet kialakítását, amelyben az európai innovációk vezető szerepet tölthetnek be a világ színterén. Az európai közkutatás innovációs hatásainak katalizálása: Az EU-szerte megvalósuló partnerségek kiépítésével az EIC célja, hogy a kutatási alapból származó legjobb ötleteket kereskedelmi forgalomba hozza, termékeny talajt teremtve az induló vállalkozások számára, hogy terjeszkedjenek és globális hatást érjenek el. Működési kiválóság elérése: Az EIC működésének hatékonysága, agilitása és reakciókészsége úgy van kialakítva, hogy megfeleljen a pályázók, a befektetők és a teljes piac magas elvárásainak, biztosítva az innovatív ötlettől a piaci sikerig zökkenőmentes utat. Ezek a stratégiai célok nem pusztán ambiciózus célok, hanem átfogó vázlatot jelentenek Európa innovációs környezetére, amelyek célja az áttörést jelentő technológiák termékeny ökoszisztémája létrehozása, amely meghatározza az EU gazdaságának és társadalmának jövőjét. A pénzügyi és nem pénzügyi támogatás kombinációjával az EIC megteremti a terepet egy olyan átalakuló hatáshoz, amely messze túlmutat a közvetlen horizonton, és biztosítja, hogy Európa továbbra is az innováció és a technológia élvonalában maradjon. 2. A 2024. évi munkaprogram áttekintése A 2024. évi European Innovation Council (EIC) munkaprogram sarkalatos lépést jelent az innováció és a technológiai áttörések Európai Unión belüli előmozdítása felé. A zöld és digitális átállás kritikus szükségleteinek kielégítésére kialakított szerkezete több mint 1,2 milliárd eurós finanszírozást biztosít, és átfogó stratégiát dolgoz ki a kutatók, induló vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) megerősítésére. Íme egy mélyreható pillantás a szerkezeti áttekintésre: EIC Pathfinder, Transition és Accelerator: A három pillér A munkaprogram zseniálisan három elsődleges finanszírozási rendszerre tagolódik, amelyek mindegyike az innováció és a fejlesztés különböző szakaszaihoz igazodik: EIC Pathfinder: Fejlett kutatásra, a Pathfinder az áttörést jelentő technológiák alapelemeinek fejlesztését célzó tudományos feltárás szülőhelye. Ez magában foglalja mind a tudományos kutatás bármely területére irányuló nyílt felhívásokat, mind pedig a célzott kihívásokat, amelyek a világ specifikus, stratégiai érdekeit kezelik… Olvass tovább

Rasph - EIC Accelerator Consulting
hu_HU