Sikeres javaslat elkészítése: Átfogó útmutató a Horizon Europe EIC Pathfinder nyílt sablonhoz

A Horizon Europe EIC Pathfinder jelentős lehetőséget jelent a kutatók és az innovátorok számára, hogy finanszírozást biztosítsanak úttörő projektekhez. A siker esélyeinek maximalizálása érdekében kulcsfontosságú, hogy aprólékosan elkészítse ajánlatát, biztosítva, hogy az megfeleljen a megadott szerkezetnek és irányelveknek. Ez a cikk a szabványos jelentkezési űrlap (B rész) részleteibe nyúlik bele, és átfogó útmutatót nyújt a projekt lenyűgöző műszaki leírásának elkészítéséhez. Megjegyzés: Ez a cikk csak oktatási célokat szolgál, és nem vállalunk garanciát a pontosságára vonatkozóan. Minden jog a sablonok eredeti szerzőit illeti meg. A pályázati sablon értelmezése Az ajánlat két fő részből áll: A rész: Ezt a részt az informatikai rendszer hozza létre a Finanszírozási és Pályázati Portálon a benyújtási rendszeren keresztül megadott információk alapján. A projekttel és a részt vevő szervezetekkel kapcsolatos adminisztratív részleteket tartalmaz. B rész: Ez a javaslat narratív része, ahol részletezi a projekt technikai vonatkozásait. A B részt PDF formátumban kell feltölteni, és egy meghatározott sablont kell követni, amely három alapvető értékelési kritériumot tartalmaz: Kiválóság, hatás, valamint a megvalósítás minősége és hatékonysága. 1. szakasz: Kiválóság A B. rész első része az Ön ajánlatának kiválóságára összpontosít. Itt világosan meg kell fogalmaznia a projekt jövőképet és annak lehetőségét, hogy kitolja a jelenlegi technológia és tudomány határait. Hosszú távú jövőkép: Ismertesse elképzelését arról a radikálisan új technológiáról, amelyhez a projekt hosszú távon hozzájárul. Emelje ki a technológia átalakító potenciálját. Tudomány a technológia felé Áttörés: Ismertesse a tudomány felé a technológia áttörését, amelyet a projektje elérni kíván. Beszélje meg megközelítésének újszerűségét és ambícióit a jelenlegi csúcstechnológiához képest, és írja le, hogyan járul hozzá ez az áttörés az elképzelt technológiához. Célok: Vázolja fel projektje konkrét céljait, biztosítva, hogy azok mérhetők, ellenőrizhetők és reálisan elérhetőek legyenek a projekt időtartama alatt. Részletezze az általános módszertant, és magyarázza el annak alkalmasságát a tudományos és technológiai bizonytalanságok kezelésére. Interdiszciplinaritás: Mutassa be, hogy projektje hogyan integrálja a különböző tudományos és technológiai tudományágak hozzájárulásait. Magyarázza el ennek az interdiszciplináris megközelítésnek a hozzáadott értékét a projekt céljainak elérésében. 2. szakasz: Hatás A második rész a projekt hatásával foglalkozik. Ez a rész kulcsfontosságú abban, hogy bemutassa kutatása szélesebb körű jelentőségét, valamint az innovációt és a társadalmi változásokat előmozdító potenciálját. Hosszú távú hatás: Ismertesse technológiája lehetséges átalakító hatásait a gazdaságra, a környezetre és a társadalomra. Magyarázza el, hogyan járul hozzá a projektje a hosszú távú pozitív változásokhoz. Innovációs potenciál: Emelje ki a projektben rejlő potenciált, hogy bomlasztó innovációkat generáljon és új piacokat teremtsen. Ismertesse a projekt eredményeinek védelmére és kiaknázására irányuló intézkedéseket. Kommunikáció és terjesztés: Készítsen tervet arra vonatkozóan, hogyan kommunikálja és terjessze projektje eredményeit az érdekelt felek, a tudományos közösség és a nyilvánosság felé. Győződjön meg arról, hogy ezek a tevékenységek maximalizálják a projekt hatását. 3. szakasz: A megvalósítás minősége és hatékonysága Az utolsó rész a megvalósítás minőségével és hatékonyságával foglalkozik. Ez a rész a projekt végrehajtásának gyakorlati szempontjaira összpontosít. Munkaterv és az erőforrások elosztása: Mutasson be egy részletes munkatervet, amely tartalmazza a munkacsomagokat, feladatokat és teljesítendő termékeket. Ismertesse a források elosztását, és indokolja megfelelőségét és megfelelőségét. A konzorcium minősége: Mutassa be konzorciuma összetételét, hangsúlyozva a résztvevő partnerek szakértelmét és kiegészítő jellegét. Emelje ki a korábbi sikeres együttműködéseket, és határozza meg az egyes résztvevők szerepeit. Táblázatok és mellékletek A narratíva alátámasztására több táblázatot kell mellékelni, amelyek részletezik a munkacsomagokat, az eredményeket, a mérföldköveket, a kritikus kockázatokat és a személyzet erőfeszítéseit. Ezenkívül a felhívástól függően előfordulhat, hogy mellékleteket kell csatolnia, amelyek további információkat tartalmaznak bizonyos szempontokról, például klinikai vizsgálatokról, harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatásról, biztonsági kérdésekről és etikai megfontolásokról. Formázási és benyújtási utasítások Az ajánlatnak meg kell felelnie a konkrét formázási irányelveknek: Betűtípus és térköz: Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) vagy Nimbus Roman No. 9 L (Linux) betűméretet használjon, minimális betűmérettel 11 pont és szabványos karakterköz. Oldalméret és margók: Az oldal mérete A4-es, legalább 15 mm-es margóval minden oldalon. Oldalkorlát: Az 1., 2. és 3. rész együttes hossza nem haladhatja meg a 20 oldalt. Összegzés A Horizon Europe EIC Pathfinder nyílt felhívás sikeres pályázatának elkészítése a részletekre való alapos odafigyelést és a megadott sablon betartását igényli. Ha egyértelműen megfogalmazza projektje kiválóságát, hatását és minőségét, és gondoskodik az összes szükséges táblázatról és mellékletről, jelentősen megnövelheti annak esélyét, hogy finanszírozást szerezzen innovatív kutatásaihoz. Részletesebb útmutatásért tekintse meg a teljes ajánlatsablont és a Finanszírozási és pályázati portálon található utasításokat. Az ajánlatsablon B. rész: Műszaki leírás A JAVASLAT CÍME [Ez a dokumentum címkézett. Ne törölje a címkéket; feldolgozáshoz szükségesek.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Kiválóság #@REL-EVA-RE@# 1.1 Hosszú távú jövőkép #@PRJ-OBJ-PO@# Ismertesse elképzelését a radikálisan új technológiáról , amelyhez a projekt hosszú távon hozzájárulna. 1.2 Tudomány-technológiai áttörés Mutassa be konkrétan a projekt tudományos-technológiai áttörését. Vitassák meg a javasolt áttörés újszerűségét és ambícióit a legkorszerűbbek tekintetében. Mutassa be a tudomány-technológia áttörés hozzájárulását az elképzelt technológia megvalósításához. 1.3 Célok Ismertesse a javasolt munkája célkitűzéseit. Magyarázza el, hogy ezek konkrétak, elfogadhatók, mérhetők, ellenőrizhetők és reálisan megvalósíthatók a projekt időtartama alatt. Ismertesse az általános módszertant, beleértve a munkáját alátámasztó fogalmakat, modelleket és feltételezéseket. Ismertesse, hogy alkalmas-e a tudományos és technológiai bizonytalanságok kezelésére, és hogyan tesz lehetővé alternatív irányokat és lehetőségeket. 1.4 Interdiszciplinaritás Mutassa be a javasolt interdiszciplináris megközelítést, amely különböző tudományos és technológiai tudományágak hozzájárulásait vonja be. Magyarázza el, hogy a tudományágak kombinációja milyen mértékben hoz új tudományos együttműködéseket, és hogyan járul hozzá a javasolt áttörés eléréséhez. 2. Hatás #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Hosszú távú hatás Mutassa be azokat a lehetséges átalakító pozitív hatásokat, amelyeket az elképzelt új technológia gyakorolna gazdaságunkra, környezetünkre és társadalmunkra. 2.2 Innovációs potenciál Mutassa be az elképzelt új technológiában rejlő potenciált a jövőben bomlasztó innovációk generálására, és… Olvass tovább

Az EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator áttekintése: különbségek és TRL-elvárások

Az European Innovation Council (EIC) a Horizon Europe keretében három különálló programot kínál a teljes innovációs életciklus támogatására: EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator. Minden program a technológiai fejlesztés különböző szakaszait célozza meg, személyre szabott finanszírozást és támogatást biztosítva az áttörést jelentő innovációk piacra jutásához. Ez az áttekintés elmagyarázza a programok közötti különbségeket, sajátos követelményeiket, valamint azt, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a technológiai készenléti szint (TRL) elvárásaik révén. Az EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator programokat bonyolultan úgy tervezték meg, hogy átfogó támogatást nyújtsanak az innováció teljes életciklusa során, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy részesüljenek a TRL 1-től a TRL 9-ig terjedő támogatások folyamatos támogatásában. Az EIC Pathfinder támogatja a korai szakaszban végzett, magas kockázatú kutatásokat az új ötletek feltárására. és elérje a koncepció bizonyítását (TRL 1-4). A sikeres Pathfinder projektek ezután az EIC Transition-re léphetnek át, amely segít érvényesíteni és demonstrálni e technológiák megvalósíthatóságát a megfelelő környezetekben (TRL 3-6), áthidalva a szakadékot a kutatás és a piaci felkészültség között. Végül, az EIC Accelerator célzott támogatást kínál a piacra kész innovációkhoz (TRL 5-9), támogatásokat és tőkebefektetéseket egyaránt biztosítva, hogy segítse a vállalatokat termékeik kereskedelmi forgalomba hozatalában, működésük bővítésében és a meglévő piacok megzavarásában. Ez a zökkenőmentes fejlődés biztosítja, hogy az innovatív vállalatok folyamatosan fejleszthessék technológiáikat a kezdeti koncepciótól a teljes piaci bevezetésig, minden kritikus szakaszban kihasználva az EIC átfogó finanszírozási és támogatási mechanizmusait. EIC Pathfinder Cél Az EIC Pathfinder támogatja a jövőbe mutató kutatást és a merész ötletek feltárását az áttörést jelentő technológiák létrehozásához. A korai szakaszban végzett kutatásra összpontosít, hogy megalapozza az átalakuló innovációkat. Főbb jellemzők Finanszírozási kör: Támogatja a magas kockázatú, nagy nyereséggel járó kutatási projekteket, amelyek új technológiai lehetőségeket tárnak fel. TRL Fókusz: Elsősorban a TRL 1-től a TRL 4-ig terjed. TRL 1: A megfigyelt alapelvek. TRL 2: Technológiai koncepció megfogalmazása. TRL 3: A koncepció kísérleti bizonyítása. TRL 4: Laboratóriumban validált technológia. Követelmények Alkalmasság: Nyitott legalább három független jogi személyből álló konzorcium előtt, különböző tagállamokból vagy társult országokból. Egyedülálló szervezetek, például csúcstechnológiás kkv-k és kutatószervezetek is pályázhatnak. Javaslat: Egy jövőbe mutató, magas kockázatú kutatási projektet kell felvázolnia, amely nagy potenciállal rendelkezik a tudományos és technológiai áttörésre. Támogatás összege: Akár 3 millió EUR a Pathfinder Open, legfeljebb 4 millió EUR a Pathfinder Challenges. Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség. EIC Transition Cél Az EIC Transition célja, hogy áthidalja a szakadékot a korai szakaszban végzett kutatás és a piaci felkészültség között. Az EIC Pathfinder és más uniós finanszírozású projektek keretében kifejlesztett technológiák érlelésére és validálására összpontosít. Főbb jellemzők Finanszírozási kör: Támogatja az új technológiák megvalósíthatóságának validálását és bemutatását az alkalmazás szempontjából releváns környezetekben. TRL Fókusz: TRL 3-tól TRL 6-ig céloz. Kezdő TRL: TRL 3 (Az elképzelés kísérleti bizonyítéka) vagy TRL 4 (Laborban validált technológia). TRL vége: TRL 5 (releváns környezetben érvényesített technológia) TRL 6-ra (releváns környezetben bemutatott technológia). Követelmények Jogosultság: Nyitott egyetlen entitás (kkv-k, spin-off vállalkozások, startupok, kutatószervezetek, egyetemek) vagy konzorciumok (2-5 entitás) előtt a tagállamokból vagy társult országokból. Javaslat: A korábbi EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) vagy más uniós finanszírozású projektek eredményeire kell építeni. A javaslatoknak részletes munkatervet kell tartalmazniuk a technológia validálására és az üzletfejlesztésre. Támogatás összege: 2,5 millió euróig, indokolt esetben magasabb összeg is lehetséges. Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség. EIC Accelerator Cél Az EIC Accelerator támogatja az egyes kkv-kat, beleértve a startupokat és a spin-off vállalkozásokat, hogy olyan nagy hatású innovációkat fejlesszenek ki és fejlesszenek ki, amelyek új piacok létrehozását vagy a meglévők megzavarását eredményezhetik. Főbb jellemzők Finanszírozási kör: Támogatási finanszírozást és tőkebefektetést is biztosít, hogy segítse a kkv-kat innovációik piacra vitelében. TRL fókusz: TRL 5-től TRL 9-ig céloz. Kezdő TRL: TRL 5 (releváns környezetben érvényesített technológia) vagy TRL 6 (releváns környezetben bemutatott technológia). Befejező TRL: TRL 8 (Rendszer teljes és minősített) TRL 9-re (Működési környezetben bizonyított tényleges rendszer). Követelmények Jogosultság: Nyitott a tagállamok vagy társult országok egyéni kkv-i számára. A közepes kapitalizációjú vállalatok (legfeljebb 500 főt foglalkoztató cégek) blended finance-re (támogatás + saját tőke) is pályázhatnak. Javaslat: Nagy potenciállal rendelkező innovációt kell bemutatnia, erős üzleti alappal és egyértelmű piaci potenciállal. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a kereskedelmi forgalomba hozatalra és a méretezésre vonatkozó tervet. Támogatás Támogatás összege: legfeljebb 2,5 millió EUR támogatási támogatás esetén, további tőkebefektetéssel 15 millió EUR-ig. Támogatási arány: 70% elszámolható költség támogatási komponensre, tőkeelemre a beruházási igények alapján meghatározott. A programok összekapcsolása a TRL-elvárásokon keresztül a korai kutatástól a piaci készenlétig A három EIC program célja, hogy támogassa a teljes innovációs életciklust, a korai szakaszban végzett kutatástól a piacra lépésig: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Az alapkutatásra és a koncepció, amely lefekteti a tudományos és technológiai alapjait a jövőbeli innovációknak. EIC Transition (TRL 3-6): áthidalja a szakadékot a feltáró kutatás és a piaci felkészültség között azáltal, hogy érvényesíti és demonstrálja a technológiákat a megfelelő környezetekben. EIC Accelerator (TRL 5-9): Támogatja a piacra kész innovációk fejlesztését, kereskedelmi forgalomba hozatalát és méretezését, segítve a kkv-kat termékeik piacra vitelében. Zökkenőmentes előrehaladás EIC Pathfinder-től EIC Transition-ig: Azok a projektek, amelyek sikeresen bizonyítják a koncepciót és a laboratóriumi validálást az EIC Pathfinder alatt, továbbléphetnek EIC Transition-re a megfelelő környezetekben történő további érvényesítés és demonstráció érdekében. EIC Transition-től EIC Accelerator-ig: Miután a technológiákat érvényesítették és bemutatták a megfelelő környezetben, továbbléphetnek az EIC Accelerator-re a végső fejlesztés, a piacra lépés és a méretezés céljából. Összefoglalás EIC Pathfinder: Korai stádiumú kutatás (TRL 1-4), jövőbe látó és magas kockázatú projektek. EIC Transition: A kutatás és a piac áthidalása (TRL 3-6), technológiai validálás és demonstráció. EIC Accelerator: Piaci készenlét és méretezés (TRL 5-9), kereskedelmi forgalomba hozatal támogatása kkv-k számára. Az egyes EIC-programok eltérő szerepeinek és TRL elvárásainak megértésével az innovátorok stratégiailag megtervezhetik projektfejlesztési útvonalukat, biztosítva a zökkenőmentes előrehaladást az úttörő kutatástól a sikeres piaci bevezetésig.

Navigálás az EIC Pathfinder értékelési kritériumai között: Átfogó útmutató

Az European Innovation Council (EIC) Pathfinder a Horizon Europe keretprogram kiemelt programja, amelynek célja, hogy támogassa az áttörést jelentő technológiák fejlesztését célzó, magas kockázatú, nagy nyereséggel járó kutatási projekteket. Az EIC Pathfinder pályázatok értékelési kritériumainak megértése alapvető fontosságú a finanszírozást kereső pályázók számára. Ez a cikk részletes áttekintést nyújt az EIC Pathfinder értékelési kritériumairól, betekintést nyújtva abba, hogy az értékelők mit várnak a pályázatokban, és hogyan igazíthatják a pályázók projektjeiket ezeknek az elvárásoknak megfelelően. Az értékelési folyamat áttekintése Az EIC Pathfinder pályázatok értékelési folyamata szigorú és több szakaszból áll. A pályázatokat független szakértői értékelők három fő kritérium alapján értékelik: Kiválóság, hatás, valamint a megvalósítás minősége és hatékonysága. Minden kritériumnak vannak meghatározott alkritériumai, amelyek strukturált keretet biztosítanak az értékeléshez. Az értékelés szakaszai Egyéni értékelés: Minden pályázatot először legalább négy szakértői értékelő egyénileg értékel. Konszenzuscsoport: Az értékelők megvitatják egyéni értékeléseiket, és konszenzusra jutnak a pontszámok és megjegyzések tekintetében. Panel felülvizsgálata: Az értékelőkből álló testület áttekinti a konszenzusos jelentéseket, és véglegesíti a rangsort. Részletes értékelési kritériumok 1. Kiválóság A kiválósági kritérium a pályázat tudományos és technológiai minőségét értékeli. Ez a legsúlyosabb kritérium, amely tükrözi az EIC Pathfinder úttörő kutatásra való összpontosítását. Alkritériumok: Hosszú távú jövőkép: Kulcskérdés: Mennyire meggyőző egy radikálisan új technológia víziója? Elvárás: A pályázatoknak világos és ambiciózus jövőképet kell megfogalmazniuk egy olyan új technológiáról, amely átalakíthatja a gazdaságot és a társadalmat. Tudomány a technológia felé Áttörés: Kulcskérdés: Mennyire konkrét, újszerű és ambiciózus a javasolt áttörés? Elvárás: A javasolt kutatás jelentős előrelépést jelent a jelenlegi technológiákhoz képest, és jelentős tudományos áttörést jelenthet. Célok: Kulcskérdés: Mennyire konkrétak és elfogadhatóak a célok? Elvárás: A céloknak egyértelműen meghatározottaknak, elérhetőknek kell lenniük, és összhangban kell lenniük az általános jövőképpel. A kutatási megközelítésnek magas kockázatú/magas nyereségűnek kell lennie. Interdiszciplinaritás: Kulcskérdés: Mennyire releváns az interdiszciplináris megközelítés? Elvárás: A pályázatoknak jól integrált interdiszciplináris megközelítést kell mutatniuk, amely a különböző területek szakértelmét ötvözi az áttörés elérése érdekében. 2. Hatás A hatás kritérium azt értékeli, hogy a javasolt technológia milyen potenciállal rendelkezik jelentős gazdasági, társadalmi és környezeti előnyök előállítására. Alkritériumok: Hosszú távú hatás: Kulcskérdés: Mennyire jelentősek a lehetséges átalakító hatások? Elvárás: Az elképzelt technológiának képesnek kell lennie új piacok létrehozására, az életminőség javítására vagy a globális kihívások kezelésére. Innovációs potenciál: Kulcskérdés: Milyen mértékben rejlik a technológia bomlasztó innovációkra? Elvárás: A pályázatoknak világos utat kell felvázolniuk az innováció felé, beleértve a szellemi tulajdon védelmét és hasznosítását célzó intézkedéseket. Kommunikáció és terjesztés: Kulcskérdés: Mennyire alkalmasak az intézkedések a várt eredmények és hatások maximalizálására? Elvárás: A pályázatoknak tartalmazniuk kell egy robusztus tervet az eredmények terjesztésére és a projektben rejlő lehetőségek tudatosítására. 3. A megvalósítás minősége és hatékonysága Ez a kritérium a projektterv megvalósíthatóságát és a konzorcium azon képességét értékeli, hogy a javasolt kutatást megvalósítsa. Alkritériumok: Munkaterv: Kulcskérdés: Mennyire koherens és hatékony a munkaterv és a kockázatcsökkentő intézkedések? Elvárás: A munkatervnek részletesnek és jól felépítettnek kell lennie, világosan meghatározott feladatokat, teljesítéseket, mérföldköveket és ütemterveket tartalmaznia kell. Kockázatkezelési stratégiákat kell alkalmazni. Erőforrások elosztása: Kulcskérdés: Mennyire megfelelő és hatékony az erőforrások elosztása? Elvárás: Az erőforrásokat, beleértve a költségvetést és a személyzetet, megfelelően kell elosztani a projekt sikerének biztosítása érdekében. A konzorcium minősége: Kulcskérdés: Milyen mértékben rendelkezik a konzorcium a szükséges kapacitással és szakértelemmel? Elvárás: A konzorciumnak magas színvonalú, egymást kiegészítő partnerekből kell állnia, akik bizonyítottan szakértelemmel és képességekkel rendelkeznek a javasolt kutatás elvégzéséhez. Pontozás és küszöbértékek Minden részkritériumot 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelnek: 0: A pályázat nem felel meg a kritériumnak, vagy hiányzó vagy hiányos információ miatt nem értékelhető. 1 (Gyenge): A feltételt nem megfelelően kezelték, vagy súlyos hiányosságok vannak benne. 2 (tisztességes): A javaslat nagyjából megfelel a kritériumnak, de vannak jelentős hiányosságok. 3 (Jó): A javaslat jól megfelel a kritériumnak, de számos hiányossága van. 4 (Nagyon jó): A javaslat nagyon jól kezeli a kritériumot, de néhány hiányosság van jelen. 5 (Kiváló): A javaslat sikeresen foglalkozik a kritérium minden lényeges szempontjával. Az esetleges hiányosságok csekélyek. Küszöbértékek Kiválóság: Minimális küszöb 4/5 Hatás: Minimális küszöb 3,5/5 A megvalósítás minősége és hatékonysága: Minimális küszöbérték 3/5 A pályázatoknak el kell érniük vagy meg kell haladniuk ezeket a küszöbértékeket ahhoz, hogy finanszírozásra kerülhessenek. Tippek a pályázóknak Tisztaság és jövőkép: Világosan fogalmazza meg hosszú távú elképzelését, és azt, hogy projektje hogyan jelent jelentős előrelépést a technológia terén. Interdiszciplináris megközelítés: Emelje ki konzorciuma interdiszciplináris jellegét és azt, hogy az hogyan javítja a projektet. Hatásút: Adjon meg egy részletes hatásutat, beleértve a szellemi tulajdon védelmére, hasznosítására és terjesztésére vonatkozó terveket. Részletes munkaterv: Győződjön meg arról, hogy a munkaterv részletes, világos feladatokkal, teljesítménnyel, mérföldkövekkel és kockázatcsökkentési stratégiákkal. Erőforrások elosztása: Indokolja az erőforrások elosztását, és igazolja, hogy konzorciuma rendelkezik a szükséges szakértelemmel és kapacitással. Következtetés Az EIC Pathfinder értékelési kritériumait úgy alakították ki, hogy azonosítsák azokat a projekteket, amelyekben a legnagyobb az úttörő innovációs potenciál és a jelentős hatás. E kritériumok megértésével és összehangolásával a pályázók javíthatják pályázataikat, és növelhetik esélyeiket a finanszírozás megszerzésére. Az EIC Pathfinder egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a látomásos elképzeléseket valósággá alakítsa, a társadalom javára mozdítva elő a tudományos és technológiai fejlődést.

Az EIC Pathfinder TRL-követelményeinek és elvárásainak megértése

Az European Innovation Council (EIC) Pathfinder a Horizon Europe program egyik kulcsfontosságú kezdeményezése, amelynek célja, hogy támogassa az úttörő technológiák fejlesztését célzó, magas kockázatú, nagy haszonnal járó kutatást. Az EIC Pathfinder kritikus szempontja a technológiai készenléti szint (TRL) keretrendszer, amely szisztematikus mérőszámot biztosít egy adott technológia érettségének felméréséhez. Ez a cikk az EIC Pathfinder szerinti projektekkel kapcsolatos TRL-követelményeket és elvárásokat tárgyalja, átfogó útmutatót adva a pályázóknak. Mi az a TRL? A technológiai készenléti szintek (TRL) egy 1-től 9-ig terjedő skála, amelyet a technológia érettségének mérésére használnak. Ezt a skálát eredetileg a NASA fejlesztette ki, de ma már széles körben alkalmazzák a szervezetek, köztük az Európai Bizottság is, hogy értékeljék a technológiai innovációk fejlődési szakaszait. Íme egy rövid áttekintés a TRL-skáláról: TRL 1: A megfigyelt alapelvek TRL 2: A technológiai koncepció megfogalmazása TRL 3: A koncepció kísérleti bizonyítása TRL 4: Laboratóriumban validált technológia TRL 5: Releváns környezetben validált technológia TRL 6: Relevánsban bemutatott technológia környezet TRL 7: Rendszer prototípus bemutató üzemi környezetben TRL 8: Rendszer teljes és minősített TRL 9: A tényleges rendszer működési környezetben bevált TRL Az EIC Pathfinder követelményei Az EIC Pathfinder elsősorban a technológiai fejlesztés korai szakaszaira összpontosít, jellemzően TRL 1-től TRL 4-ig terjed. Az EIC Pathfinder az úttörő technológiák korai szakaszában történő fejlesztésének támogatására összpontosít, a projektek jellemzően az 1-től 2-ig terjedő technológiai készenléti szinteken indulnak, ahol az alapelveket betartják és technológiai koncepciókat fogalmaznak meg. A Pathfinder projektek várható befejezési TRL-je általában TRL 3 és TRL 4 között van. A TRL 3-nál a projektek kísérletileg igazolják a koncepciót, és laboratóriumi kísérletekkel demonstrálják a kezdeti megvalósíthatóságot. A TRL 4 a technológiát laborkörnyezetben validálja, bemutatva azt a képességet, hogy ellenőrzött körülmények között az elvártnak megfelelően teljesít. Ennek az előrehaladásnak az a célja, hogy szilárd tudományos és műszaki alapot teremtsen a jövőbeli fejlesztésekhez és a lehetséges kereskedelmi forgalomba hozatalhoz. A Pathfinder minden egyes TRL szakaszában az elvárások a következők: TRL 1: Megfigyelt alapelvek Ebben a kezdeti szakaszban egy új technológia alapelveit figyeljük meg. A kutatás elsősorban elméleti, és azokra a tudományos alapelvekre összpontosít, amelyek megalapozhatják a jövőbeni technológiai alkalmazásokat. Elvárás: A megfigyelt alapelvek világos megfogalmazása. A tudományos folyóiratokban megjelent publikációk vagy a konferenciákon elhangzott előadások gyakori eredmények. TRL 2: A technológiai koncepció megfogalmazása A TRL 2-nél a hangsúly a technológiai koncepció meghatározására helyeződik át. Ez magában foglalja a lehetséges alkalmazások hipotézisét a megfigyelt elvek alapján, és meghatározza a továbblépéshez szükséges tudományos és műszaki ismereteket. Elvárás: Világos és elfogadható technológiai koncepció megfogalmazása. Részletes elméleti modellek és kezdeti megvalósíthatósági tanulmányok várhatók. TRL 3: A koncepció kísérleti bizonyítása A TRL 3 magában foglalja a technológiai koncepció kísérleti validálását. Kezdeti kísérleteket és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek annak bizonyítására, hogy a koncepció megvalósítható. Elvárás: A koncepció bizonyítását mutató kísérleti adatok. Annak bemutatása, hogy az elméleti modellek ellenőrzött körülmények között működnek. TRL 4: Laboratóriumban validált technológia Ebben a szakaszban a technológiát szigorúbb tesztelésnek vetik alá laboratóriumi környezetben. A cél az, hogy a technológia funkcionalitását és teljesítményét az elvárt eredményekhez képest érvényesítsük. Elvárás: Kísérleti validálási eredmények. Prototípusok vagy modellek fejlesztése, amelyek laboratóriumi környezetben demonstrálják a technológia képességeit. Az EIC Pathfinder projektekkel szemben támasztott elvárások Az EIC Pathfinder keretében finanszírozott projektek várhatóan kitágítják a jelenlegi tudás és technológia határait. Íme a projektekkel szemben támasztott elvárások lebontása az egyes TRL szakaszokban: Korai szakaszú kutatás (TRL 1-2) Innováció: A projekteknek innovatív és eredeti ötleteket kell javasolniuk, amelyek kihívást jelentenek a meglévő paradigmák számára, és jelentős tudományos és technológiai áttörésekhez vezethetnek. Tudományos kiválóság: A kiváló minőségű, szigorú kutatás elengedhetetlen. A projekteknek arra kell törekedniük, hogy a legmagasabb szintű tudományos folyóiratokban publikáljanak, és vezető konferenciákon szerepeljenek. Interdiszciplináris együttműködés: Az EIC Pathfinder ösztönzi a különböző tudományterületek közötti együttműködést az új perspektívák és megközelítések előmozdítása érdekében. Koncepció bizonyítása (TRL 3) Megvalósíthatóság: A projekteknek arra kell törekedniük, hogy a technológiai koncepció megvalósíthatóságát demonstrálják a koncepció kísérleti bizonyításával. Ez magában foglalja a kezdeti prototípusok vagy modellek fejlesztését és tesztelését. Dokumentáció: A kísérleti eljárások és eredmények részletes dokumentálása kulcsfontosságú. Ez magában foglalja az adatgyűjtést, elemzést és értelmezést. Szellemi tulajdon: A szellemi tulajdon (IP) védelmével kapcsolatos stratégiák mérlegelése. A projekteknek meg kell vizsgálniuk a szabadalmaztatást vagy adott esetben a szellemi tulajdon védelmének egyéb formáit. Laboratóriumi érvényesítés (TRL 4) Szigorú tesztelés: A projekteknek szigorú tesztelést és a technológia validálását kell végezniük ellenőrzött laboratóriumi környezetben. Ez magában foglalja a stressztesztet, a teljesítményértékelést és a megbízhatóság értékelését. Prototípus fejlesztés: Kifinomultabb prototípusok fejlesztése, amelyek további tesztelésre és érvényesítésre használhatók. Út a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz: A projekteknek el kell kezdeniük a kereskedelmi forgalomba hozatal lehetséges utak feltárását, beleértve a piacelemzést, a lehetséges partnerségeket és a további fejlesztések finanszírozási lehetőségeit. Támogatás és erőforrások Az EIC Pathfinder jelentős támogatást és erőforrásokat biztosít a projektek TRL-mérföldkövei eléréséhez. Ez a következőket tartalmazza: Finanszírozás: legfeljebb 3 millió eurós támogatás az EIC Pathfinder Open számára és legfeljebb 4 millió euró az EIC Pathfinder kihívásokra. Indokolt esetben nagyobb összeg is igényelhető. Üzleti gyorsítási szolgáltatások: Hozzáférés a szolgáltatások széles skálájához, beleértve a coachingot, a mentorálást és a hálózatépítési lehetőségeket, amelyek elősegítik a projektek előrehaladását a kutatástól a kereskedelmi forgalomba hozatalig. EIC programmenedzserek: Az elkötelezett programmenedzserek útmutatást és támogatást nyújtanak a projekt teljes életciklusa során, segítve a projekteket a sikeres eredmények felé. Következtetés Az EIC Pathfinder létfontosságú kezdeményezés, amelynek célja az úttörő kutatás és innováció előmozdítása Európa-szerte. Azáltal, hogy a technológiai fejlesztés korai szakaszaira összpontosít, és jelentős támogatást és erőforrásokat biztosít, az EIC Pathfinder segít a jövőbe látó ötleteket kézzelfogható technológiákká alakítani. A TRL követelményeinek és elvárásainak megértése elengedhetetlen a pályázók számára ahhoz, hogy projektjeiket az EIC Pathfinder céljaihoz igazítsák, végső soron hozzájárulva a tudomány és a technológia fejlődéséhez a társadalom javára.

Átfogó útmutató az EIC Pathfinder támogatási programhoz

Az European Innovation Council (EIC) Pathfinder a Horizon Europe program egyik kulcsfontosságú kezdeményezése, amelynek célja a fejlett kutatás előmozdítása az áttörést jelentő technológiák tudományos alapjainak kialakítása érdekében. Az EIC Pathfinder olyan ambiciózus projekteket támogat, amelyek a tudomány és a technológia határait feszegetik, megalapozva azokat az innovációkat, amelyek átalakíthatják a piacokat és kezelhetik a globális kihívásokat. Ez a cikk részletes áttekintést nyújt az EIC Pathfinder-ről, annak célkitűzéseiről, finanszírozási lehetőségeiről, a pályázati folyamatról és az értékelési kritériumokról. EIC Pathfinder Áttekintés Az EIC Pathfinder céljai Az EIC Pathfinder célja a tudományos, technológiai vagy mélytechnológiai kutatás és fejlesztés legkorábbi szakaszainak támogatása. Elsődleges céljai a következők: Tudományos alapok fejlesztése: Olyan áttörést jelentő technológiák támogatása, amelyek megzavarhatják a meglévő piacokat vagy újakat hozhatnak létre. Magas kockázatú/nagy haszonnal járó kutatás: Olyan projektek ösztönzése, amelyek jelentős kockázattal járnak, de jelentős haszonra képesek. Interdiszciplináris együttműködés: A különböző tudományos és technológiai tudományterületek közötti együttműködés elősegítése innovatív áttörések elérése érdekében. Az EIC Pathfinder kulcsfontosságú összetevői Az EIC Pathfinder két fő részre oszlik: EIC Pathfinder Open Az EIC Pathfinder Open a tudomány, a technológia vagy az alkalmazás bármely területén támogat projekteket előre meghatározott tematikus prioritások nélkül. A jövő technológiáinak korai szakaszában történő fejlesztését célozza meg, hangsúlyozva a magas kockázatú/nagy haszonnal járó tudományt a technológiai áttörést jelentő kutatás felé. A legfontosabb jellemzők a következők: Ambiciózus jövőkép: A projekteknek hosszú távú elképzelésekkel kell rendelkezniük egy radikálisan új, átalakulási potenciállal rendelkező technológiáról. Tudományos áttörés: A javaslatoknak konkrét, újszerű és ambiciózus tudományos áttörést kell felvázolniuk a technológia felé. Magas kockázatú/magas nyereségű megközelítés: A kutatási megközelítésnek innovatívnak és potenciálisan kockázatosnak kell lennie, és jelentős előrelépésre kell törekednie. EIC Pathfinder kihívások Az EIC Pathfinder kihívások előre meghatározott tematikus területekre összpontosítanak konkrét célkitűzésekkel. Ezeknek a kihívásoknak az a célja, hogy koherens projektportfóliókat hozzanak létre, amelyek együttesen elérik a kívánt eredményeket. Minden kihívást egy dedikált programmenedzser felügyel, aki a közös célok felé irányítja a projekteket. A legfontosabb jellemzők a következők: Konkrét célkitűzések: Minden kihívásnak meghatározott céljai és várható eredményei vannak. Portfólió-megközelítés: A kihíváson belüli projekteknek kölcsönhatásba kell lépniük és együtt kell működniük, kihasználva egymás erősségeit. Elkötelezett programmenedzserek: A programmenedzserek proaktív szerepet játszanak a projektek sikeres kimenetelének irányításában. Finanszírozás és támogatás Az EIC Pathfinder jelentős finanszírozást és támogatást kínál kiválasztott projektekhez. A finanszírozást kutatási és innovációs tevékenységekhez nyújtott támogatások formájában biztosítják. A legfontosabb részletek a következők: Költségvetés: Az EIC Pathfinder Open teljes indikatív költségvetése 136 millió EUR, míg az EIC Pathfinder Challenges költségvetése 120 millió EUR. Támogatás összege: Az EIC Pathfinder Open esetében legfeljebb 3 millió eurós támogatás a jellemző, de indokolt esetben nagyobb összeg is igényelhető. Az EIC Pathfinder kihívások esetében a támogatások összege legfeljebb 4 millió euró lehet. Támogatás mértéke: A támogatás mértéke az elszámolható költségek 100%. A sikeres pályázók az anyagi támogatáson túl az Üzleti Acceleration Szolgáltatások széles skálájához is hozzáférést kapnak, beleértve a coachingot, a mentorálást és a hálózatépítési lehetőségeket. Pályázati folyamat Az EIC Pathfinder jelentkezési folyamata több lépésből áll: Pályázat benyújtása: A pályázatokat az EU Finanszírozási és Pályázati Lehetőségek Portálon keresztül kell benyújtani. Elfogadhatóság és alkalmasság ellenőrzése: Ellenőrzik, hogy a pályázatok megfelelnek-e az alkalmassági kritériumoknak. Értékelés: A pályázatokat szakértő értékelők értékelik előre meghatározott szempontok alapján. Finanszírozási döntés: A végső finanszírozási döntés az értékelési eredmények alapján születik. Alkalmassági feltételek Konzorciumi követelmények: Együttműködési projektek esetén a konzorciumnak legalább három független jogi személynek kell lennie különböző tagállamokból vagy társult országokból. Egyedülálló kedvezményezett projektek: Bizonyos esetekben egyetlen jogalanyok, például kkv-k vagy kutatási szervezetek is pályázhatnak. Értékelési kritériumok A pályázatokat három fő kritérium alapján értékelik: Kiválóság: Beleértve a jövőkép újszerűségét és ambícióit, a megközelítés megalapozottságát és a projekt interdiszciplináris jellegét. Hatás: A lehetséges átalakító hatások, innovációs potenciál, valamint az eredmények terjesztését és hasznosítását szolgáló intézkedések felmérése. Megvalósítás: A munkaterv minőségének, eredményességének, a források elosztásának, a konzorcium alkalmasságának értékelése. Az EIC Pathfinder kihívásai 2024-re A 2024-es munkaprogram számos konkrét kihívást tartalmaz az EIC Pathfinder keretében. Ezek a kihívások az Európai Unió számára érdekes stratégiai területeket céloznak meg, mint például: Solar-to-X Devices: Megújuló tüzelőanyagok, vegyi anyagok és anyagok fejlesztése az éghajlatváltozás mérséklésére. Cement és beton szén-elnyelőként: Innovatív anyagok a szén-dioxid elnyelésére. Természet ihlette alternatívák az élelmiszer-csomagoláshoz: Fenntartható csomagolási megoldások létrehozása. Nanoelektronika az energiahatékony intelligens eszközökhöz: Az energiahatékony technológiák fejlesztése. Az EU űrinfrastruktúrájának védelme: Az űrműveletek ellenálló képességének és fenntarthatóságának fokozása. Következtetés Az EIC Pathfinder a Horizon Europe program kulcsfontosságú kezdeményezése, amely a fejlett kutatást ösztönzi az áttörést jelentő technológiák fejlesztésére. A magas kockázatú/magas nyereséggel járó projektek jelentős finanszírozással és átfogó támogatási szolgáltatásokkal történő támogatásával az EIC Pathfinder célja olyan innovációk előmozdítása, amelyek képesek átalakítani a piacokat, megbirkózni a globális kihívásokkal, és Európa vezető szerepet tölt be az élvonalbeli technológiák terén. A kutatókat, a startupokat, a kkv-kat és az innovátorokat arra ösztönzik, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel a tudomány és a technológia határainak feszegetésére, és jelentős hatást gyakoroljanak a jövőre. Az EIC Pathfinder kihívásai a megújuló energia jövőjének megnyitása érdekében: Az EIC Pathfinder kihívás a „Solar-to-X Devices”-ben Egy olyan korszakban, amikor az éghajlatváltozás jelentős veszélyt jelent a globális ökoszisztémákra és gazdaságokra, az European Innovation Council (EIC) proaktív álláspontot képvisel a Pathfinderrel Kihívás a „Solar-to-X Devices” témakörben. Ez a kezdeményezés a 2024-es EIC munkaprogram keretében olyan úttörő technológiák kifejlesztését kívánja katalizálni, amelyek a napenergiát különféle hasznos formákká, például megújuló üzemanyagokká, vegyi anyagokká és anyagokká alakítják át. Ennek a kihívásnak a megoldásával az EIC célja az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése és a fenntartható ipari folyamatok előmozdítása, ezáltal hozzájárulva az Európai Unió zöld átállási céljaihoz. A jövőkép és célkitűzések A „Solar-to-X Devices” kihívást a napenergia villamosenergia-termelésen túli hasznosításának víziós megközelítése vezérli. A napenergia sokoldalú és tárolható energiaformákká és anyagokká történő átalakítását képzeli el, amelyek sokrétű alkalmazásban felhasználhatók. A kihívás elsődleges céljai a következők: Decentralizált megújuló termelés: Olyan technológiák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a megújuló üzemanyagok, vegyszerek és anyagok helyi és decentralizált előállítását. Klímaváltozás mérséklése: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése a fosszilis alapú folyamatok fenntartható napenergiával hajtott alternatívákkal való helyettesítésével. Technológiai innováció: A jelenlegi napelemes technológiák határainak feszegetése a nagyobb hatékonyság, költséghatékonyság és skálázhatóság elérése érdekében. Hatály… Olvass tovább

Rasph - EIC Accelerator Consulting
hu_HU