Crearea unei propuneri de succes: un ghid cuprinzător pentru șablonul deschis Horizon Europe EIC Pathfinder

Horizon Europe EIC Pathfinder reprezintă o oportunitate semnificativă pentru cercetători și inovatori de a asigura finanțare pentru proiecte inovatoare. Pentru a vă maximiza șansele de succes, este esențial să vă pregătiți cu meticulozitate propunerea, asigurându-vă că respectă structura și liniile directoare furnizate. Acest articol analizează detaliile formularului standard de cerere (Partea B) și oferă un ghid cuprinzător pentru a crea o descriere tehnică convingătoare pentru proiectul dvs. Notă: Acest articol este doar pentru scopuri educaționale și nu se oferă garanții cu privire la acuratețea lui. Toate drepturile aparțin autorilor originali ai șabloanelor. Înțelegerea șablonului de propunere Propunerea constă din două părți principale: Partea A: Această parte este generată de sistemul IT pe baza informațiilor pe care le introduceți prin sistemul de depunere în Portalul de finanțare și licitații. Acesta include detalii administrative despre proiect și organizațiile participante. Partea B: Aceasta este partea narativă a propunerii dumneavoastră, în care detaliați aspectele tehnice ale proiectului dumneavoastră. Partea B trebuie să fie încărcată ca PDF și urmează un șablon specific care abordează trei criterii de evaluare de bază: excelență, impact și calitate și eficiență a implementării. Secțiunea 1: Excelență Prima secțiune a părții B se concentrează pe excelența propunerii dumneavoastră. Aici, trebuie să articulezi în mod clar aspectele vizionare ale proiectului tău și potențialul său de a depăși granițele tehnologiei și științei actuale. Viziune pe termen lung: Descrieți viziunea dvs. despre tehnologia radical nouă la care proiectul va contribui pe termen lung. Evidențiați potențialul de transformare al acestei tehnologii. Descoperire știință către tehnologie: explicați descoperirea științei către tehnologie pe care proiectul dvs. își propune să o realizeze. Discutați noutatea și ambiția abordării dvs. în comparație cu stadiul actual al tehnicii și descrieți modul în care această descoperire va contribui la tehnologia preconizată. Obiective: Subliniați obiectivele concrete ale proiectului dvs., asigurându-vă că acestea sunt măsurabile, verificabile și realizabile în mod realist pe durata proiectului. Detaliați metodologia generală și explicați adecvarea acesteia în abordarea incertitudinilor științifice și tehnologice. Interdisciplinaritate: Descrieți modul în care proiectul dvs. integrează contribuțiile din diferite discipline științifice și tehnologice. Explicați valoarea adăugată a acestei abordări interdisciplinare în atingerea obiectivelor proiectului dvs. Secțiunea 2: Impact A doua secțiune abordează Impactul proiectului dumneavoastră. Această secțiune este crucială pentru a demonstra importanța mai largă a cercetării dvs. și potențialul acesteia de a stimula inovarea și schimbarea societății. Impact pe termen lung: Detaliați potențialele efecte transformatoare ale tehnologiei dvs. asupra economiei, mediului și societății. Explicați modul în care proiectul dvs. va contribui la schimbări pozitive pe termen lung. Potențial de inovare: evidențiați potențialul proiectului dvs. de a genera inovații perturbatoare și de a crea noi piețe. Descrieți măsurile pe care le veți lua pentru a proteja și exploata rezultatele proiectului dumneavoastră. Comunicare și diseminare: Furnizați un plan pentru modul în care veți comunica și disemina rezultatele proiectului către părțile interesate, comunitatea științifică și publicul. Asigurați-vă că aceste activități vor maximiza impactul proiectului. Secțiunea 3: Calitatea și eficiența implementării Secțiunea finală acoperă calitatea și eficiența implementării. Această parte se concentrează pe aspectele practice ale modului în care vă veți executa proiectul. Planul de lucru și alocarea resurselor: Prezentați un plan de lucru detaliat, inclusiv pachete de lucru, sarcini și rezultate. Explicați alocarea resurselor și justificați adecvarea și adecvarea acestora. Calitatea consorțiului: Descrieți componența consorțiului dumneavoastră, subliniind expertiza și complementaritatea partenerilor implicați. Evidențiați colaborările anterioare de succes și specificați rolurile fiecărui participant. Tabele și anexe Pentru a susține narațiunea, trebuie incluse mai multe tabele, care să detalieze pachetele de lucru, livrabile, etapele de referință, riscurile critice și eforturile personalului. În plus, în funcție de apel, poate fi necesar să includeți anexe care oferă informații suplimentare despre aspecte specifice, cum ar fi studiile clinice, sprijinul financiar pentru terți, problemele de securitate și considerente etice. Instrucțiuni de formatare și trimitere Propunerea trebuie să respecte regulile specifice de formatare: Font și spațiere: Folosiți Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) sau Nimbus Roman No. 9 L (Linux) cu o dimensiune minimă a fontului de 11 puncte și spațiere standard între caractere. Dimensiunea paginii și marginile: dimensiunea paginii este A4, cu margini de cel puțin 15 mm pe toate părțile. Limită de pagini: lungimea combinată a secțiunilor 1, 2 și 3 nu trebuie să depășească 20 de pagini. Concluzie Pregătirea unei propuneri de succes pentru apelul deschis Horizon Europe EIC Pathfinder necesită o atenție meticuloasă la detalii și respectarea șablonului specificat. Articulând în mod clar excelența, impactul și calitatea proiectului dvs. și asigurându-vă că toate tabelele și anexele necesare sunt incluse, vă puteți spori semnificativ șansele de a obține finanțare pentru cercetarea dvs. inovatoare. Pentru îndrumări mai detaliate, consultați modelul complet de propunere și instrucțiunile furnizate în Portalul de finanțare și licitații. Șablon de propunere Partea B: Descriere tehnică TITLUL PROPUNERII [Acest document este etichetat. Nu ștergeți etichetele; sunt necesare pentru procesare.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Excelență #@REL-EVA-RE@# 1.1 Viziune pe termen lung #@PRJ-OBJ-PO@# Descrieți viziunea dvs. despre tehnologia radical nouă , la care proiectul ar contribui pe termen lung. 1.2 Descoperirea științei către tehnologie Descrieți în termeni concreti progresul științei către tehnologie a proiectului. Discutați noutatea și ambiția progresului propus în ceea ce privește stadiul tehnicii. Descrieți contribuția descoperirii științei către tehnologie la realizarea tehnologiei preconizate. 1.3 Obiective Descrieți obiectivele lucrării propuse. Explicați modul în care acestea sunt concrete, plauzibile, măsurabile, verificabile și realizabile în mod realist pe durata proiectului. Descrieți metodologia generală, inclusiv conceptele, modelele și ipotezele care stau la baza muncii dvs. Explicați adecvarea acestuia pentru a face față incertitudinilor științifice și tehnologice și modul în care permite direcții și opțiuni alternative. 1.4 Interdisciplinaritate Descrieți abordarea interdisciplinară propusă, implicând contribuții din diferite discipline științifice și tehnologice. Explicați în ce măsură combinația de discipline aduce noi colaborări științifice și cum contribuie ea la realizarea descoperirii propuse. 2. Impactul #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Impactul pe termen lung Descrieți potențialele efecte pozitive transformatoare pe care noua tehnologie preconizată le-ar avea asupra economiei, mediului și societății noastre. 2.2 Potențialul de inovare Descrieți potențialul noii tehnologii preconizate de a genera inovații perturbatoare în viitor și... Citeşte mai mult

Prezentare generală a EIC Pathfinder, EIC Transition și EIC Accelerator: diferențe și așteptări TRL

European Innovation Council (EIC) în cadrul Horizon Europe oferă trei programe distincte pentru a sprijini întregul ciclu de viață al inovației: EIC Pathfinder, EIC Transition și EIC Accelerator. Fiecare program vizează diferite etape de dezvoltare a tehnologiei, oferind finanțare și sprijin personalizate pentru a ajuta inovațiile inovatoare să ajungă pe piață. Această prezentare generală explică diferențele dintre aceste programe, cerințele lor specifice și modul în care sunt conectate prin așteptările lor privind nivelul de pregătire tehnologică (TRL). Programele EIC Pathfinder, EIC Transition și EIC Accelerator sunt concepute complex pentru a oferi suport cuprinzător de-a lungul întregului ciclu de viață al inovației, permițând companiilor să beneficieze de sprijinirea continuă a granturilor de la TRL 1 la TRL 9. EIC Pathfinder sprijină cercetarea în stadiu incipient, cu risc ridicat pentru a explora idei noi. și obțineți dovada conceptului (TRL 1-4). Proiectele Pathfinder de succes pot trece apoi la EIC Transition, care ajută la validarea și demonstrarea fezabilității acestor tehnologii în medii relevante (TRL 3-6), reducând decalajul dintre cercetare și pregătirea pieței. În cele din urmă, EIC Accelerator oferă suport direcționat pentru inovațiile pregătite pentru piață (TRL 5-9), oferind atât granturi, cât și investiții în capitaluri proprii pentru a ajuta companiile să își comercializeze produsele, să-și extindă operațiunile și să perturbe piețele existente. Această progresie fără întreruperi asigură că companiile inovatoare își pot dezvolta în mod continuu tehnologiile de la conceptul inițial până la implementarea completă pe piață, valorificând mecanismele cuprinzătoare de finanțare și sprijin ale EIC în fiecare etapă critică. EIC Pathfinder Scop EIC Pathfinder sprijină cercetarea vizionară și explorarea ideilor îndrăznețe pentru a crea tehnologii inovatoare. Se concentrează pe cercetarea în stadiu incipient pentru a pune bazele inovațiilor transformatoare. Caracteristici cheie Domeniul de finanțare: Sprijină proiecte de cercetare cu risc ridicat, cu câștig ridicat, care explorează noi posibilități tehnologice. Focus TRL: vizează în primul rând TRL 1 până la TRL 4. TRL 1: Principiile de bază respectate. TRL 2: Concept de tehnologie formulat. TRL 3: Dovada experimentală a conceptului. TRL 4: Tehnologie validată în laborator. Cerințe Eligibilitate: Deschis consorțiilor de cel puțin trei entități juridice independente din diferite state membre sau țări asociate. Pot aplica, de asemenea, entități unice, cum ar fi IMM-urile de înaltă tehnologie și organizațiile de cercetare. Propunere: Trebuie să sublinieze un proiect de cercetare vizionar, cu risc ridicat, cu un potențial puternic de descoperire științifică și tehnologică. Suma grantului de finanțare: până la 3 milioane EUR pentru Pathfinder Open, până la 4 milioane EUR pentru Pathfinder Challenges. Rata de finanțare: 100% de costuri eligibile. EIC Transition Scop EIC Transition își propune să reducă decalajul dintre cercetarea în stadiu incipient și pregătirea pieței. Se concentrează pe maturizarea și validarea tehnologiilor dezvoltate în cadrul EIC Pathfinder și a altor proiecte finanțate de UE. Caracteristici cheie Domeniul de finanțare: Sprijină activități pentru validarea și demonstrarea fezabilității noilor tehnologii în medii relevante pentru aplicații. Focus TRL: țintește TRL 3 până la TRL 6. TRL de pornire: TRL 3 (Dovada de concept experimentală) sau TRL 4 (Tehnologie validată în laborator). Încheierea TRL: TRL 5 (Tehnologie validată în mediul relevant) până la TRL 6 (Tehnologie demonstrată în mediul relevant). Cerințe Eligibilitate: Deschis pentru entități individuale (IMM-uri, spin-off, startup-uri, organizații de cercetare, universități) sau consorții (2-5 entități) din statele membre sau țări asociate. Propunere: trebuie să se bazeze pe rezultatele EIC Pathfinder anterioare, FET (Tehnologii viitoare și emergente) sau alte proiecte finanțate de UE. Propunerile ar trebui să includă un plan de lucru detaliat pentru validarea tehnologiei și dezvoltarea afacerii. Suma grantului de finanțare: Până la 2,5 milioane EUR, cu sume mai mari posibile dacă este justificat. Rata de finanțare: 100% de costuri eligibile. EIC Accelerator Scop EIC Accelerator sprijină IMM-urile individuale, inclusiv startup-urile și spin-off-urile, pentru a dezvolta și extinde inovații cu impact ridicat, cu potențialul de a crea noi piețe sau de a le perturba pe cele existente. Caracteristici cheie Domeniul de aplicare: Oferă atât finanțare prin granturi, cât și investiții de capital pentru a ajuta IMM-urile să-și aducă inovațiile pe piață. Focus TRL: Vizează TRL 5 până la TRL 9. TRL de pornire: TRL 5 (Tehnologie validată în mediul relevant) sau TRL 6 (Tehnologie demonstrată în mediul relevant). Sfârșitul TRL: TRL 8 (Sistem complet și calificat) până la TRL 9 (Sistem efectiv dovedit în mediul operațional). Cerințe Eligibilitate: Deschis IMM-urilor individuale din statele membre sau țările asociate. Mid-caps (companii cu până la 500 de angajați) pot aplica și pentru blended finance (grant + capital propriu). Propunere: Trebuie să prezinte o inovație cu potențial ridicat, cu un caz de afaceri puternic și un potențial clar de piață. Propunerile ar trebui să includă un plan de comercializare și extindere. Suma grantului de finanțare: Până la 2,5 milioane EUR pentru sprijin doar sub formă de grant, cu investiții suplimentare disponibile până la 15 milioane EUR. Rata de finanțare: 70% de costuri eligibile pentru componenta de grant, componenta de capital propriu determinată pe baza nevoilor de investiții. Conectarea programelor prin așteptările TRL, de la cercetarea timpurie la pregătirea pieței Cele trei programe EIC sunt concepute pentru a sprijini întregul ciclu de viață al inovației, de la cercetarea în stadiu incipient până la intrarea pe piață: EIC Pathfinder (TRL 1-4): se concentrează pe cercetarea de bază și dovezile experimentale ale concept, punând bazele științifice și tehnologice pentru inovațiile viitoare. EIC Transition (TRL 3-6): Reduce decalajul dintre cercetarea exploratorie și pregătirea pieței prin validarea și demonstrarea tehnologiilor în medii relevante. EIC Accelerator (TRL 5-9): Sprijină dezvoltarea, comercializarea și extinderea inovațiilor pregătite pentru piață, ajutând IMM-urile să-și aducă produsele pe piață. Progresie fără întreruperi de la EIC Pathfinder la EIC Transition: Proiectele care obțin dovezi de succes și validare de laborator în conformitate cu EIC Pathfinder pot trece la EIC Transition pentru validare și demonstrație ulterioară în medii relevante. De la EIC Transition la EIC Accelerator: Odată ce tehnologiile sunt validate și demonstrate în medii relevante, acestea pot avansa la EIC Accelerator pentru dezvoltarea finală, intrarea pe piață și scalarea. Rezumat EIC Pathfinder: Cercetare în stadiu incipient (TRL 1-4), proiecte vizionare și cu risc ridicat. EIC Transition: Conectarea între cercetare și piață (TRL 3-6), validarea tehnologiei și demonstrația. EIC Accelerator: Pregătirea și scalarea pieței (TRL 5-9), sprijin pentru comercializare pentru IMM-uri. Înțelegând rolurile distincte și așteptările TRL ale fiecărui program EIC, inovatorii își pot planifica în mod strategic calea de dezvoltare a proiectelor, asigurând o progresie fără întreruperi de la cercetarea inovatoare la introducerea de succes pe piață.

Navigarea prin criteriile de evaluare EIC Pathfinder: un ghid cuprinzător

European Innovation Council (EIC) Pathfinder este un program emblematic în cadrul Horizon Europe, conceput pentru a sprijini proiecte de cercetare cu risc ridicat și cu recompense ridicate, care vizează dezvoltarea tehnologiilor inovatoare. Înțelegerea criteriilor de evaluare pentru propunerile EIC Pathfinder este crucială pentru solicitanții care caută finanțare. Acest articol oferă o imagine de ansamblu detaliată a criteriilor de evaluare EIC Pathfinder, oferind informații despre ceea ce caută evaluatorii în propuneri și despre modul în care solicitanții își pot alinia proiectele pentru a îndeplini aceste așteptări. Prezentare generală a procesului de evaluare Procesul de evaluare pentru propunerile EIC Pathfinder este riguros și implică mai multe etape. Propunerile sunt evaluate de experți independenți evaluatori pe baza a trei criterii principale: excelență, impact și calitate și eficiență a implementării. Fiecare criteriu are subcriterii specifice care oferă un cadru structurat pentru evaluare. Etapele evaluării Evaluare individuală: Fiecare propunere este mai întâi evaluată individual de cel puțin patru evaluatori experți. Grup de consens: Evaluatorii discută despre evaluările lor individuale și ajung la un consens cu privire la scoruri și comentarii. Revizuirea panelului: un grup de evaluatori analizează rapoartele de consens și finalizează clasamentele. Criterii detaliate de evaluare 1. Excelență Criteriul de excelență evaluează calitatea științifică și tehnologică a propunerii. Este cel mai ponderat criteriu, reflectând concentrarea EIC Pathfinder asupra cercetării inovatoare. Subcriterii: Viziune pe termen lung: Întrebare cheie: Cât de convingătoare este viziunea unei tehnologii radical noi? Așteptări: Propunerile ar trebui să articuleze o viziune clară și ambițioasă pentru o tehnologie nouă care poate transforma economia și societatea. Descoperirea științei către tehnologie: Întrebare cheie: Cât de concretă, nouă și ambițioasă este descoperirea propusă? Așteptări: Cercetarea propusă ar trebui să reprezinte un progres semnificativ față de tehnologiile actuale, cu potențial pentru o descoperire științifică majoră. Obiective: Întrebare cheie: Cât de concrete și plauzibile sunt obiectivele? Așteptări: Obiectivele ar trebui să fie clar definite, realizabile și aliniate cu viziunea generală. Abordarea cercetării ar trebui să fie cu risc ridicat/câștig mare. Interdisciplinaritate: Întrebare cheie: Cât de relevantă este abordarea interdisciplinară? Așteptări: Propunerile ar trebui să demonstreze o abordare interdisciplinară bine integrată, combinând expertiza din diferite domenii pentru a obține progresul. 2. Impact Criteriul Impact evaluează potențialul tehnologiei propuse de a genera beneficii economice, societale și de mediu semnificative. Subcriterii: Impact pe termen lung: Întrebare cheie: Cât de semnificative sunt potențialele efecte de transformare? Așteptări: tehnologia preconizată ar trebui să aibă potențialul de a crea noi piețe, de a îmbunătăți calitatea vieții sau de a aborda provocările globale. Potenţial de inovare: Întrebare cheie: În ce măsură tehnologia are potenţial pentru inovaţii perturbatoare? Așteptări: Propunerile ar trebui să sublinieze o cale clară către inovare, inclusiv măsuri pentru protecția și exploatarea proprietății intelectuale. Comunicare și diseminare: Întrebare cheie: Cât de adecvate sunt măsurile pentru a maximiza rezultatele și impactul așteptat? Așteptări: Propunerile ar trebui să includă un plan solid pentru diseminarea rezultatelor și creșterea gradului de conștientizare cu privire la potențialul proiectului. 3. Calitatea și eficiența implementării Acest criteriu evaluează fezabilitatea planului de proiect și capacitatea consorțiului de a realiza cercetarea propusă. Subcriterii: Plan de lucru: Întrebare cheie: Cât de coerente și eficiente sunt planul de lucru și măsurile de reducere a riscurilor? Așteptări: planul de lucru trebuie să fie detaliat și bine structurat, cu sarcini clar definite, livrabile, etape și calendare. Ar trebui să existe strategii de management al riscului. Alocarea resurselor: Întrebare cheie: Cât de adecvată și eficientă este alocarea resurselor? Așteptări: Resursele, inclusiv bugetul și personalul, ar trebui alocate corespunzător pentru a asigura succesul proiectului. Calitatea consorțiului: Întrebare cheie: În ce măsură are consorțiul capacitatea și expertiza necesară? Așteptări: Consorțiul ar trebui să fie format din parteneri complementari de înaltă calitate, cu expertiză și capacități dovedite pentru a efectua cercetarea propusă. Punctare și praguri Fiecare subcriteriu este punctat pe o scară de la 0 la 5: 0: Propunerea nu abordează criteriul sau nu poate fi evaluată din cauza informațiilor lipsă sau incomplete. 1 (Slab): Criteriul este abordat inadecvat sau există slăbiciuni inerente grave. 2 (Echitabil): Propunerea abordează în linii mari criteriul, dar există deficiențe semnificative. 3 (Bine): Propunerea abordează bine criteriul, dar există o serie de deficiențe. 4 (Foarte bine): Propunerea abordează foarte bine criteriul, dar sunt prezente un număr mic de deficiențe. 5 (Excelent): Propunerea abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului. Orice neajunsuri sunt minore. Praguri Excelență: Prag minim de 4/5 Impact: Prag minim de 3,5/5 Calitatea și eficiența implementării: Pragul minim de 3/5 Propunerile trebuie să îndeplinească sau să depășească aceste praguri pentru a fi luate în considerare pentru finanțare. Sfaturi pentru solicitanți Claritate și viziune: Articulează clar viziunea ta pe termen lung și modul în care proiectul tău reprezintă un progres semnificativ în tehnologie. Abordare interdisciplinară: evidențiați natura interdisciplinară a consorțiului dvs. și modul în care acesta îmbunătățește proiectul. Calea impactului: Furnizați o cale de impact detaliată, inclusiv planuri pentru protecția, exploatarea și diseminarea proprietății intelectuale. Plan de lucru detaliat: asigurați-vă că planul dvs. de lucru este detaliat, cu sarcini clare, rezultate, etape și strategii de diminuare a riscurilor. Alocarea resurselor: Justificați alocarea resurselor și demonstrați că consorțiul dumneavoastră are expertiza și capacitatea necesară. Concluzie Criteriile de evaluare ale EIC Pathfinder sunt concepute pentru a identifica proiectele cu cel mai mare potențial de inovare revoluționară și impact semnificativ. Prin înțelegerea și alinierea la aceste criterii, solicitanții își pot îmbunătăți propunerile și își pot crește șansele de a obține finanțare. EIC Pathfinder oferă o oportunitate unică de a transforma ideile vizionare în realitate, conducând progresul științific și tehnologic în beneficiul societății.

Înțelegerea cerințelor și așteptărilor TRL pentru EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder este o inițiativă cheie în cadrul programului Orizont Europa, concepută pentru a sprijini cercetarea cu risc ridicat și câștig ridicat, care vizează dezvoltarea tehnologiilor inovatoare. Un aspect critic al EIC Pathfinder este cadrul TRL (Technology Readiness Level), care oferă o măsură sistematică pentru a evalua maturitatea unei anumite tehnologii. Acest articol analizează cerințele și așteptările TRL pentru proiectele din cadrul EIC Pathfinder, oferind un ghid cuprinzător pentru solicitanți. Ce este TRL? Nivelurile de pregătire tehnologică (TRL) sunt o scală de la 1 la 9 utilizată pentru a măsura maturitatea unei tehnologii. Dezvoltată inițial de NASA, această scară este acum adoptată pe scară largă de organizații, inclusiv Comisia Europeană, pentru a evalua etapele de dezvoltare a inovațiilor tehnologice. Iată o scurtă prezentare generală a scalei TRL: TRL 1: Principii de bază respectate TRL 2: Concept de tehnologie formulat TRL 3: Dovada experimentală a conceptului TRL 4: Tehnologie validată în laborator TRL 5: Tehnologie validată în mediul relevant TRL 6: Tehnologie demonstrată în mediul relevant mediu TRL 7: Demonstrație de prototip de sistem în mediul operațional TRL 8: Sistem complet și calificat TRL 9: Sistem real dovedit în mediul operațional Cerințe TRL pentru EIC Pathfinder EIC Pathfinder se concentrează în primul rând pe etapele incipiente ale dezvoltării tehnologiei, de obicei variind de la TRL 1 la TRL 4 EIC Pathfinder se concentrează pe sprijinirea dezvoltării în stadiu incipient a tehnologiilor inovatoare, cu proiecte care încep de obicei la nivelurile de pregătire tehnologică (TRL) 1 până la 2, în care sunt respectate principiile de bază și sunt formulate concepte de tehnologie. TRL-ul final așteptat pentru proiectele Pathfinder este în general între TRL 3 și TRL 4. La TRL 3, proiectele realizează o dovadă experimentală a conceptului, demonstrând fezabilitatea inițială prin experimente de laborator. Prin TRL 4, tehnologia este validată într-un mediu de laborator, demonstrând capacitatea de a funcționa conform așteptărilor în condiții controlate. Această progresie urmărește să stabilească o bază științifică și tehnică solidă pentru progresele viitoare și potențiala comercializare. Așteptările la fiecare etapă TRL în cadrul Pathfinder sunt următoarele: TRL 1: Principii de bază observate În această etapă inițială, sunt respectate principiile de bază ale unei noi tehnologii. Cercetarea este în primul rând teoretică, concentrându-se pe principiile științifice fundamentale care ar putea sta la baza aplicațiilor tehnologice viitoare. Așteptări: articulare clară a principiilor de bază observate. Publicațiile în reviste științifice sau prezentările la conferințe sunt rezultate comune. TRL 2: Conceptul de tehnologie formulat La TRL 2, accentul se mută către definirea conceptului de tehnologie. Aceasta implică formularea de ipoteze a potențialelor aplicații pe baza principiilor observate și identificarea cunoștințelor științifice și tehnice necesare pentru a continua. Așteptări: Formularea unui concept tehnologic clar și plauzibil. Sunt așteptate modele teoretice detaliate și studii inițiale de fezabilitate. TRL 3: Dovada experimentală a conceptului TRL 3 implică validarea experimentală a conceptului de tehnologie. Experimentele inițiale și studiile de laborator sunt efectuate pentru a demonstra că conceptul este fezabil. Așteptări: date experimentale care arată dovada conceptului. Demonstrarea că modelele teoretice funcționează în condiții controlate. TRL 4: Tehnologie validată în laborator În această etapă, tehnologia este supusă unor teste mai riguroase într-un mediu de laborator. Scopul este de a valida funcționalitatea și performanța tehnologiei în raport cu rezultatele așteptate. Așteptări: rezultate de validare experimentală. Dezvoltarea de prototipuri sau modele care demonstrează capacitatea tehnologiei într-un cadru de laborator. Așteptări de la proiectele EIC Pathfinder Proiectele finanțate în cadrul EIC Pathfinder se așteaptă să depășească limitele cunoștințelor și tehnologiei actuale. Iată o defalcare a așteptărilor pentru proiecte în fiecare etapă TRL: Cercetare în stadiu incipient (TRL 1-2) Inovare: Proiectele ar trebui să propună idei inovatoare și originale care provoacă paradigmele existente și au potențialul de a duce la descoperiri științifice și tehnologice majore. Excelență științifică: cercetarea riguroasă și de înaltă calitate este esențială. Proiectele ar trebui să urmărească publicarea în reviste științifice de top și prezentarea la conferințe de top. Colaborare interdisciplinară: EIC Pathfinder încurajează colaborarea între diverse discipline științifice pentru a promova noi perspective și abordări. Dovada conceptului (TRL 3) Fezabilitate: Proiectele ar trebui să urmărească să demonstreze fezabilitatea conceptului de tehnologie prin demonstrarea experimentală a conceptului. Aceasta implică dezvoltarea și testarea prototipurilor sau modelelor inițiale. Documentare: documentarea detaliată a procedurilor și rezultatelor experimentale este crucială. Aceasta include colectarea, analiza și interpretarea datelor. Proprietatea intelectuală: luarea în considerare a strategiilor de protecție a proprietății intelectuale (PI). Proiectele ar trebui să exploreze brevetarea sau alte forme de protecție a PI, acolo unde este cazul. Validare în laborator (TRL 4) Testare riguroasă: Proiectele trebuie să efectueze teste riguroase și validare a tehnologiei într-un mediu de laborator controlat. Acestea includ teste de stres, evaluarea performanței și evaluarea fiabilității. Dezvoltarea prototipurilor: Dezvoltarea de prototipuri mai rafinate care pot fi utilizate pentru testare și validare ulterioară. Calea spre comercializare: Proiectele ar trebui să înceapă să exploreze căi potențiale către comercializare, inclusiv analiza pieței, parteneriate potențiale și oportunități de finanțare pentru dezvoltare ulterioară. Suport și resurse EIC Pathfinder oferă suport substanțial și resurse pentru a ajuta proiectele să-și atingă reperele TRL. Aceasta include: Finanțare: Granturi de până la 3 milioane EUR pentru EIC Pathfinder Open și până la 4 milioane EUR pentru EIC Pathfinder Challenges. Se pot solicita sume mai mari dacă sunt justificate. Servicii de accelerare a afacerilor: acces la o gamă largă de servicii, inclusiv oportunități de coaching, mentorat și creare de rețele pentru a ajuta proiectele să progreseze de la cercetare la comercializare. Manageri de programe EIC: Managerii de programe dedicați oferă îndrumări și sprijin pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului, ajutând la orientarea proiectelor către rezultate de succes. Concluzie EIC Pathfinder este o inițiativă vitală menită să încurajeze cercetarea și inovația inovatoare în întreaga Europă. Concentrându-se pe etapele incipiente ale dezvoltării tehnologiei și oferind suport și resurse substanțiale, EIC Pathfinder ajută la transformarea ideilor vizionare în tehnologii tangibile. Înțelegerea cerințelor și așteptărilor TRL este crucială pentru solicitanții pentru a-și alinia proiectele cu obiectivele EIC Pathfinder, contribuind în cele din urmă la progresul științei și tehnologiei în beneficiul societății.

Un ghid cuprinzător pentru programul de finanțare cu grant EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder este o inițiativă cheie în cadrul programului Orizont Europa, care vizează încurajarea cercetării avansate pentru a dezvolta bazele științifice pentru tehnologii inovatoare. EIC Pathfinder sprijină proiecte ambițioase care depășesc granițele științei și tehnologiei, punând bazele inovațiilor care pot transforma piețele și pot aborda provocările globale. Acest articol oferă o prezentare detaliată a EIC Pathfinder, obiectivele sale, oportunitățile de finanțare, procesul de aplicare și criteriile de evaluare. Prezentare generală a EIC Pathfinder Obiectivele EIC Pathfinder EIC Pathfinder este proiectat să sprijine cele mai incipiente etape ale cercetării și dezvoltării științifice, tehnologice sau de deep-tech. Obiectivele sale principale sunt: Dezvoltarea bazelor științifice: Să susțină tehnologiile inovatoare care pot perturba piețele existente sau pot crea altele noi. Cercetare cu risc ridicat/câștig ridicat: încurajarea proiectelor care implică riscuri semnificative, dar care au potențialul de a obține recompense substanțiale. Colaborare interdisciplinară: promovarea colaborării în diverse discipline științifice și tehnologice pentru a obține progrese inovatoare. Componentele cheie ale EIC Pathfinder EIC Pathfinder este împărțit în două componente principale: EIC Pathfinder Open EIC Pathfinder Open oferă suport pentru proiecte în orice domeniu al științei, tehnologiei sau aplicațiilor fără priorități tematice predefinite. Acesta vizează dezvoltarea în stadiu incipient a tehnologiilor viitoare, punând accent pe cercetarea inovatoare din știință cu risc ridicat/cu câștig ridicat, spre tehnologie. Caracteristicile cheie includ: Viziune ambițioasă: Proiectele ar trebui să aibă o viziune pe termen lung pentru o tehnologie radical nouă, cu potențial de transformare. Descoperire științifică: Propunerile ar trebui să sublinieze o descoperire concretă, nouă și ambițioasă a științei către tehnologie. Abordare cu risc ridicat/câștig ridicat: Abordarea cercetării ar trebui să fie inovatoare și potențial riscantă, urmărind progrese semnificative. Provocări EIC Pathfinder Provocările EIC Pathfinder se concentrează pe domenii tematice predefinite cu obiective specifice. Aceste provocări urmăresc să creeze portofolii coerente de proiecte care să atingă în mod colectiv rezultatele dorite. Fiecare provocare este supravegheată de un manager de program dedicat, care ghidează proiectele către obiective comune. Caracteristicile cheie includ: Obiective specifice: Fiecare provocare are obiective definite și rezultate așteptate. Abordarea portofoliului: se așteaptă ca proiectele din cadrul unei provocări să interacționeze și să colaboreze, valorificând punctele forte ale celuilalt. Manageri de program dedicați: Managerii de program joacă un rol proactiv în direcționarea proiectelor către rezultate de succes. Finanțare și sprijin EIC Pathfinder oferă finanțare substanțială și sprijin proiectelor selectate. Finanțarea este asigurată prin granturi pentru acțiuni de cercetare și inovare. Detaliile cheie sunt: Buget: Bugetul total indicativ pentru EIC Pathfinder Open este de 136 milioane EUR, în timp ce bugetul pentru EIC Pathfinder Challenges este de 120 milioane EUR. Suma grantului: pentru EIC Pathfinder Open, granturile de până la 3 milioane EUR sunt tipice, deși pot fi solicitate sume mai mari dacă sunt justificate. Pentru EIC Pathfinder Challenges, granturile pot fi de până la 4 milioane EUR. Rata de finanțare: Rata de finanțare este de 100% din costurile eligibile. Pe lângă sprijinul financiar, solicitanții de succes primesc acces la o gamă largă de servicii de accelerare a afacerilor, inclusiv oportunități de coaching, mentorat și networking. Procesul de aplicare Procesul de aplicare pentru EIC Pathfinder implică mai mulți pași: Depunerea propunerilor: Propunerile trebuie depuse prin intermediul portalului de finanțare și oportunitati de licitație UE. Verificarea admisibilității și a eligibilității: Propunerile sunt verificate pentru aderarea la criteriile de eligibilitate. Evaluare: Propunerile sunt evaluate de către evaluatori experți pe baza unor criterii predefinite. Decizia de finanțare: Decizia finală de finanțare se ia pe baza rezultatelor evaluării. Criterii de eligibilitate Cerințe ale consorțiului: Pentru proiectele de colaborare, consorțiul trebuie să includă cel puțin trei entități juridice independente din diferite state membre sau țări asociate. Proiecte cu beneficiar unic: În anumite cazuri, pot aplica entități unice, cum ar fi IMM-urile sau organizațiile de cercetare. Criterii de evaluare Propunerile sunt evaluate pe baza a trei criterii principale: Excelență: Inclusiv noutatea și ambiția viziunii, soliditatea abordării și natura interdisciplinară a proiectului. Impact: Evaluarea efectelor potențiale de transformare, a potențialului de inovare și a măsurilor de diseminare și exploatare a rezultatelor. Implementare: Evaluarea calității și eficienței planului de lucru, a alocării resurselor și a capacității consorțiului. Provocări EIC Pathfinder pentru 2024 Programul de lucru 2024 include mai multe provocări specifice în cadrul EIC Pathfinder. Aceste provocări vizează domenii strategice de interes pentru Uniunea Europeană, cum ar fi: Dispozitive Solar-to-X: Dezvoltarea de combustibili regenerabili, substanțe chimice și materiale ca căi de atenuare a schimbărilor climatice. Cimentul și betonul ca chiuvete de carbon: materiale inovatoare pentru a absorbi dioxidul de carbon. Alternative inspirate de natură pentru ambalarea alimentelor: crearea de soluții de ambalare durabile. Nanoelectronica pentru dispozitive inteligente eficiente din punct de vedere energetic: tehnologii avansate eficiente din punct de vedere energetic. Protejarea infrastructurii spațiale a UE: creșterea rezistenței și durabilității operațiunilor spațiale. Concluzie EIC Pathfinder este o inițiativă esențială în cadrul programului Orizont Europa, care stimulează cercetarea avansată pentru a dezvolta tehnologii inovatoare. Prin sprijinirea proiectelor cu risc ridicat/cu câștiguri mari cu finanțare substanțială și servicii de asistență cuprinzătoare, EIC Pathfinder își propune să promoveze inovațiile care pot transforma piețele, pot aborda provocările globale și pot poziționa Europa ca lider în tehnologii de ultimă oră. Cercetătorii, startup-urile, IMM-urile și inovatorii sunt încurajați să profite de această oportunitate pentru a depăși granițele științei și tehnologiei și pentru a avea un impact semnificativ asupra viitorului. Provocări EIC Pathfinder care deblochează viitorul energiei regenerabile: Provocarea EIC Pathfinder privind „dispozitivele Solar-to-X” Într-o eră în care schimbările climatice reprezintă o amenințare semnificativă pentru ecosistemele și economiile globale, European Innovation Council (EIC) a adoptat o atitudine proactivă cu Pathfinder-ul său Provocare pe „Dispozitive Solar-to-X”. Această inițiativă, în cadrul Programului de lucru EIC 2024, urmărește să catalizeze dezvoltarea tehnologiilor inovatoare care transformă energia solară în diferite forme utile, cum ar fi combustibili regenerabili, substanțe chimice și materiale. Prin abordarea acestei provocări, EIC își propune să atenueze impactul schimbărilor climatice și să încurajeze procese industriale durabile, contribuind astfel la obiectivele de tranziție ecologică ale Uniunii Europene. Viziunea și obiectivele Provocarea „Solar-to-X Devices” este condusă de o abordare vizionară de a valorifica energia solară dincolo de producția de electricitate. Acesta prevede transformarea energiei solare în forme versatile și stocabile de energie și materiale, care pot fi utilizate în diverse aplicații. Obiectivele principale ale acestei provocări includ: Producția descentralizată de surse regenerabile: dezvoltarea de tehnologii care să permită producția locală și descentralizată de combustibili, substanțe chimice și materiale regenerabile. Atenuarea schimbărilor climatice: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin înlocuirea proceselor bazate pe fosile cu alternative durabile bazate pe energie solară. Inovație tehnologică: Depășirea limitelor tehnologiilor solare actuale pentru a obține o eficiență mai mare, rentabilitate și scalabilitate. Domeniul de aplicare… Citeşte mai mult

Rasph - EIC Accelerator Consulting
ro_RO