Prezentare generală a EIC Pathfinder, EIC Transition și EIC Accelerator: diferențe și așteptări TRL

European Innovation Council (EIC) în cadrul Horizon Europe oferă trei programe distincte pentru a sprijini întregul ciclu de viață al inovației: EIC Pathfinder, EIC Transition și EIC Accelerator. Fiecare program vizează diferite etape de dezvoltare a tehnologiei, oferind finanțare și sprijin personalizate pentru a ajuta inovațiile inovatoare să ajungă pe piață. Această prezentare generală explică diferențele dintre aceste programe, cerințele lor specifice și modul în care sunt conectate prin așteptările lor privind nivelul de pregătire tehnologică (TRL). Programele EIC Pathfinder, EIC Transition și EIC Accelerator sunt concepute complex pentru a oferi suport cuprinzător de-a lungul întregului ciclu de viață al inovației, permițând companiilor să beneficieze de sprijinirea continuă a granturilor de la TRL 1 la TRL 9. EIC Pathfinder sprijină cercetarea în stadiu incipient, cu risc ridicat pentru a explora idei noi. și obțineți dovada conceptului (TRL 1-4). Proiectele Pathfinder de succes pot trece apoi la EIC Transition, care ajută la validarea și demonstrarea fezabilității acestor tehnologii în medii relevante (TRL 3-6), reducând decalajul dintre cercetare și pregătirea pieței. În cele din urmă, EIC Accelerator oferă suport direcționat pentru inovațiile pregătite pentru piață (TRL 5-9), oferind atât granturi, cât și investiții în capitaluri proprii pentru a ajuta companiile să își comercializeze produsele, să-și extindă operațiunile și să perturbe piețele existente. Această progresie fără întreruperi asigură că companiile inovatoare își pot dezvolta în mod continuu tehnologiile de la conceptul inițial până la implementarea completă pe piață, valorificând mecanismele cuprinzătoare de finanțare și sprijin ale EIC în fiecare etapă critică. EIC Pathfinder Scop EIC Pathfinder sprijină cercetarea vizionară și explorarea ideilor îndrăznețe pentru a crea tehnologii inovatoare. Se concentrează pe cercetarea în stadiu incipient pentru a pune bazele inovațiilor transformatoare. Caracteristici cheie Domeniul de finanțare: Sprijină proiecte de cercetare cu risc ridicat, cu câștig ridicat, care explorează noi posibilități tehnologice. Focus TRL: vizează în primul rând TRL 1 până la TRL 4. TRL 1: Principiile de bază respectate. TRL 2: Concept de tehnologie formulat. TRL 3: Dovada experimentală a conceptului. TRL 4: Tehnologie validată în laborator. Cerințe Eligibilitate: Deschis consorțiilor de cel puțin trei entități juridice independente din diferite state membre sau țări asociate. Pot aplica, de asemenea, entități unice, cum ar fi IMM-urile de înaltă tehnologie și organizațiile de cercetare. Propunere: Trebuie să sublinieze un proiect de cercetare vizionar, cu risc ridicat, cu un potențial puternic de descoperire științifică și tehnologică. Suma grantului de finanțare: până la 3 milioane EUR pentru Pathfinder Open, până la 4 milioane EUR pentru Pathfinder Challenges. Rata de finanțare: 100% de costuri eligibile. EIC Transition Scop EIC Transition își propune să reducă decalajul dintre cercetarea în stadiu incipient și pregătirea pieței. Se concentrează pe maturizarea și validarea tehnologiilor dezvoltate în cadrul EIC Pathfinder și a altor proiecte finanțate de UE. Caracteristici cheie Domeniul de finanțare: Sprijină activități pentru validarea și demonstrarea fezabilității noilor tehnologii în medii relevante pentru aplicații. Focus TRL: țintește TRL 3 până la TRL 6. TRL de pornire: TRL 3 (Dovada de concept experimentală) sau TRL 4 (Tehnologie validată în laborator). Încheierea TRL: TRL 5 (Tehnologie validată în mediul relevant) până la TRL 6 (Tehnologie demonstrată în mediul relevant). Cerințe Eligibilitate: Deschis pentru entități individuale (IMM-uri, spin-off, startup-uri, organizații de cercetare, universități) sau consorții (2-5 entități) din statele membre sau țări asociate. Propunere: trebuie să se bazeze pe rezultatele EIC Pathfinder anterioare, FET (Tehnologii viitoare și emergente) sau alte proiecte finanțate de UE. Propunerile ar trebui să includă un plan de lucru detaliat pentru validarea tehnologiei și dezvoltarea afacerii. Suma grantului de finanțare: Până la 2,5 milioane EUR, cu sume mai mari posibile dacă este justificat. Rata de finanțare: 100% de costuri eligibile. EIC Accelerator Scop EIC Accelerator sprijină IMM-urile individuale, inclusiv startup-urile și spin-off-urile, pentru a dezvolta și extinde inovații cu impact ridicat, cu potențialul de a crea noi piețe sau de a le perturba pe cele existente. Caracteristici cheie Domeniul de aplicare: Oferă atât finanțare prin granturi, cât și investiții de capital pentru a ajuta IMM-urile să-și aducă inovațiile pe piață. Focus TRL: Vizează TRL 5 până la TRL 9. TRL de pornire: TRL 5 (Tehnologie validată în mediul relevant) sau TRL 6 (Tehnologie demonstrată în mediul relevant). Sfârșitul TRL: TRL 8 (Sistem complet și calificat) până la TRL 9 (Sistem efectiv dovedit în mediul operațional). Cerințe Eligibilitate: Deschis IMM-urilor individuale din statele membre sau țările asociate. Mid-caps (companii cu până la 500 de angajați) pot aplica și pentru blended finance (grant + capital propriu). Propunere: Trebuie să prezinte o inovație cu potențial ridicat, cu un caz de afaceri puternic și un potențial clar de piață. Propunerile ar trebui să includă un plan de comercializare și extindere. Suma grantului de finanțare: Până la 2,5 milioane EUR pentru sprijin doar sub formă de grant, cu investiții suplimentare disponibile până la 15 milioane EUR. Rata de finanțare: 70% de costuri eligibile pentru componenta de grant, componenta de capital propriu determinată pe baza nevoilor de investiții. Conectarea programelor prin așteptările TRL, de la cercetarea timpurie la pregătirea pieței Cele trei programe EIC sunt concepute pentru a sprijini întregul ciclu de viață al inovației, de la cercetarea în stadiu incipient până la intrarea pe piață: EIC Pathfinder (TRL 1-4): se concentrează pe cercetarea de bază și dovezile experimentale ale concept, punând bazele științifice și tehnologice pentru inovațiile viitoare. EIC Transition (TRL 3-6): Reduce decalajul dintre cercetarea exploratorie și pregătirea pieței prin validarea și demonstrarea tehnologiilor în medii relevante. EIC Accelerator (TRL 5-9): Sprijină dezvoltarea, comercializarea și extinderea inovațiilor pregătite pentru piață, ajutând IMM-urile să-și aducă produsele pe piață. Progresie fără întreruperi de la EIC Pathfinder la EIC Transition: Proiectele care obțin dovezi de succes și validare de laborator în conformitate cu EIC Pathfinder pot trece la EIC Transition pentru validare și demonstrație ulterioară în medii relevante. De la EIC Transition la EIC Accelerator: Odată ce tehnologiile sunt validate și demonstrate în medii relevante, acestea pot avansa la EIC Accelerator pentru dezvoltarea finală, intrarea pe piață și scalarea. Rezumat EIC Pathfinder: Cercetare în stadiu incipient (TRL 1-4), proiecte vizionare și cu risc ridicat. EIC Transition: Conectarea între cercetare și piață (TRL 3-6), validarea tehnologiei și demonstrația. EIC Accelerator: Pregătirea și scalarea pieței (TRL 5-9), sprijin pentru comercializare pentru IMM-uri. Înțelegând rolurile distincte și așteptările TRL ale fiecărui program EIC, inovatorii își pot planifica în mod strategic calea de dezvoltare a proiectelor, asigurând o progresie fără întreruperi de la cercetarea inovatoare la introducerea de succes pe piață.

Reducerea decalajului: Programul de grant EIC Transition explicat

Programul de tranziție European Innovation Council (EIC) este o componentă esențială a cadrului Orizont Europa, conceput pentru a reduce decalajul dintre cercetarea în stadiu incipient și inovațiile pregătite pentru piață. Acest program vizează în mod special progresul și maturizarea tehnologiilor promițătoare dezvoltate în cadrul proiectelor EIC Pathfinder și a altor inițiative de cercetare finanțate de UE. Oferind finanțare și sprijin, EIC Transition ajută la validarea și demonstrarea viabilității acestor tehnologii în aplicații din lumea reală, facilitând calea lor către comercializare și impactul societal. Obiectivele Programului EIC Transition Programul EIC Transition urmărește: Validarea Tehnologiilor: Sprijinirea proiectelor pentru a demonstra fezabilitatea și robustețea noilor tehnologii în medii relevante pentru aplicații. Dezvoltați planuri de afaceri: ajutați la crearea planurilor de afaceri cuprinzătoare care conturează potențialul comercial și strategia de piață pentru tehnologie. Reduceți riscurile de piață: reduceți riscurile tehnice și comerciale asociate cu introducerea de noi tehnologii pe piață. Încurajarea inovației: încurajarea dezvoltării de soluții inovatoare care pot aborda provocările societale și economice semnificative. Criterii de eligibilitate Cine poate aplica? Programul EIC Transition este deschis pentru: Entități unice: cum ar fi întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), spin-off-uri, startup-uri, organizații de cercetare și universități. Consorții: compuse din minimum două și maximum cinci entități juridice independente din diferite state membre sau țări asociate. Cerințe specifice Sursa rezultatelor: Proiectele trebuie să se bazeze pe rezultatele EIC Pathfinder, proiecte FET (Tehnologii viitoare și emergente) sau alte inițiative de cercetare finanțate de UE. Stadiul de dezvoltare: Tehnologiile ar trebui să fie la un TRL (Technology Readiness Level) între 3 și 4 la începutul proiectului, urmărindu-se să ajungă la TRL 5 până la 6 până la sfârșitul proiectului. Finanțare și sprijin financiar Programul EIC Transition oferă sprijin financiar substanțial proiectelor de succes: Suma grantului: Până la 2,5 milioane EUR per proiect, deși pot fi solicitate sume mai mari dacă sunt justificate. Rata de finanțare: 100% de costuri eligibile, acoperind cheltuieli precum personalul, echipamentele, consumabilele și subcontractarea. Asistență suplimentară Pe lângă sprijinul financiar, EIC Transition oferă: Servicii de accelerare a afacerilor: Servicii personalizate, inclusiv oportunități de coaching, mentorat și relații cu lideri din industrie, investitori și parteneri din ecosistem. Acces la expertiză: îndrumări de la managerii de program EIC și acces la un grup de experți externi pentru a sprijini procesul de maturizare a tehnologiei. Procesul de aplicare Depunerea propunerilor Solicitanții trebuie să își trimită propunerile prin intermediul portalului de finanțare și licitații din UE. Propunerile ar trebui să ofere informații detaliate despre: Tehnologie și inovație: Descrierea tehnologiei, noutatea acesteia și inovația specifică pe care o reprezintă. Plan de lucru: plan cuprinzător care subliniază obiectivele proiectului, metodologia, etapele de referință, rezultatele și strategiile de gestionare a riscurilor. Potentialul pietei: Analiza potentialului pietei, inclusiv pietele tinta, peisajul competitiv si strategia de comercializare. Capacitățile consorțiului: dovezi ale capacității consorțiului de a executa proiectul cu succes, inclusiv expertiză, resurse și experiență anterioară. Criterii de evaluare Propunerile sunt evaluate pe baza a trei criterii principale: Excelență: Inovație: Noutatea și natura inovatoare a tehnologiei. Meritul științific și tehnologic: temeinicia metodologiei și a abordării tehnologice propuse. Impact: potențial de piață: potențial de comercializare și de preluare pe piață. Beneficii societale și economice: Beneficiile anticipate pentru societate și economie. Calitatea și eficiența implementării: Planul de lucru: claritatea, coerența și eficacitatea planului de lucru. Competența consorțiului: capacitățile și expertiza membrilor consorțiului. Procesul de evaluare Procesul de evaluare implică mai multe etape: Evaluare de la distanță: Propunerile sunt mai întâi evaluate de la distanță de experți independenți pe baza criteriilor de mai sus. Întâlniri de consens: Evaluatorii discută și convin asupra punctajelor și comentariilor pentru fiecare propunere. Interviuri: Propunerile de top pot fi invitate la un interviu cu un juriu de evaluare, inclusiv experți și potențiali investitori. Avantajele cheie ale EIC Transition Rezolvarea văii morții Programul EIC Transition abordează așa-numita „valea morții”, faza critică în care multe tehnologii promițătoare nu reușesc să ajungă la comercializare din cauza lipsei de finanțare și sprijin. Oferind resurse financiare și îndrumări de specialitate, EIC Transition ajută proiectele să depășească acest obstacol și să se apropie de pregătirea pieței. Accelerarea inovației Concentrându-se atât pe validarea tehnologică, cât și pe dezvoltarea afacerii, EIC Transition accelerează procesul de inovare. Această abordare duală asigură că proiectele nu sunt doar fezabile din punct de vedere tehnic, ci și viabile din punct de vedere comercial, crescând șansele lor de succes pe piață. Consolidarea competitivității europene EIC Transition joacă un rol vital în creșterea competitivității tehnologiilor și companiilor europene pe scena globală. Prin sprijinirea inovațiilor cu potențial ridicat, programul contribuie la dezvoltarea de soluții de ultimă oră care pot aborda provocările globale și pot stimula creșterea economică. Povești de succes Mai multe proiecte finanțate în cadrul Programului EIC Transition au făcut progrese semnificative spre comercializare. Exemplele notabile includ: Proiectul A: O tehnologie inovatoare pentru stocarea durabilă a energiei, care și-a validat cu succes prototipul și a atras investiții semnificative pentru dezvoltarea ulterioară. Proiectul B: Un dispozitiv medical inovator care a îmbunătățit rezultatele pacienților și a asigurat parteneriate cu furnizorii de asistență medicală de top pentru intrarea pe piață. Proiectul C: Un material nou cu proprietăți superioare pentru aplicații industriale, care și-a demonstrat fezabilitatea și scalabilitatea, ducând la acorduri comerciale cu jucători importanți din industrie. Concluzie Programul EIC Transition este o inițiativă esențială concepută pentru a sprijini maturizarea și comercializarea tehnologiilor inovatoare. Oferind finanțare substanțială, îndrumări de specialitate și sprijin pentru afaceri, programul ajută la reducerea decalajului dintre cercetare și piață, asigurând că inovațiile cu potențial ridicat pot avea un impact tangibil asupra societății și economiei. Cercetătorii, inovatorii și antreprenorii sunt încurajați să profite de această oportunitate pentru a-și aduce tehnologiile pe piață și pentru a contribui la progresul inovației europene. Navigarea criteriilor de evaluare EIC Transition: un ghid cuprinzător Introducere Programul de tranziție European Innovation Council (EIC) este conceput pentru a ajuta tehnologiile promițătoare la tranziția de la cercetarea inițială la inovațiile pregătite pentru piață. Un aspect critic al Programului EIC Transition este procesul de evaluare, care evaluează riguros propunerile pentru a se asigura că doar proiectele cele mai promițătoare și de impact primesc finanțare. Înțelegerea criteriilor de evaluare este esențială pentru ca solicitanții să își alinieze propunerile în mod eficient și să își maximizeze șansele de succes. Acest articol oferă o imagine de ansamblu detaliată a criteriilor de evaluare EIC Transition, oferind informații despre ce caută evaluatorii în propuneri și despre modul în care solicitanții pot îndeplini cel mai bine aceste așteptări. Privire de ansamblu asupra procesului de evaluare Procesul de evaluare... Citeşte mai mult

Rasph - EIC Accelerator Consulting
ro_RO