Pregled EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator: razlike i TRL očekivanja

European Innovation Council (EIC) u okviru Horizon Europe nudi tri različita programa za podršku cjelokupnom životnom ciklusu inovacije: EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator. Svaki program cilja na različite faze tehnološkog razvoja, pružajući prilagođeno financiranje i podršku kako bi revolucionarne inovacije dospjele na tržište. Ovaj pregled objašnjava razlike između ovih programa, njihove specifične zahtjeve i kako su povezani kroz očekivanja o razini tehnološke spremnosti (TRL). Programi EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator složeno su dizajnirani za pružanje sveobuhvatne podrške u cijelom životnom ciklusu inovacije, omogućujući tvrtkama da iskoriste kontinuiranu potporu od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder podržava istraživanje u ranoj fazi visokog rizika za istraživanje novih ideja i postići dokaz koncepta (TRL 1-4). Uspješni Pathfinder projekti tada mogu napredovati do EIC Transition, što pomaže potvrditi i pokazati izvedivost ovih tehnologija u relevantnim okruženjima (TRL 3-6), premošćujući jaz između istraživanja i spremnosti na tržište. Konačno, EIC Accelerator nudi ciljanu podršku za inovacije spremne za tržište (TRL 5-9), pružajući i bespovratna sredstva i kapitalna ulaganja kako bi se tvrtkama pomoglo komercijalizirati njihove proizvode, proširiti svoje poslovanje i poremetiti postojeća tržišta. Ovo besprijekorno napredovanje osigurava da inovativne tvrtke mogu kontinuirano razvijati svoje tehnologije od početnog koncepta do potpune implementacije na tržištu, koristeći EIC-ovo opsežno financiranje i mehanizme podrške u svakoj kritičnoj fazi. EIC Pathfinder Svrha EIC Pathfinder podržava vizionarska istraživanja i istraživanje hrabrih ideja za stvaranje revolucionarnih tehnologija. Usredotočen je na istraživanje u ranoj fazi kako bi se postavili temelji za transformativne inovacije. Ključne značajke Opseg financiranja: Podržava visokorizične istraživačke projekte s velikom dobiti koji istražuju nove tehnološke mogućnosti. TRL Fokus: Primarno cilja na TRL 1 do TRL 4. TRL 1: Primjećena osnovna načela. TRL 2: Formuliran tehnološki koncept. TRL 3: Eksperimentalni dokaz koncepta. TRL 4: Tehnologija potvrđena u laboratoriju. Zahtjevi Prihvatljivost: Otvoreno za konzorcije od najmanje tri neovisna pravna subjekta iz različitih država članica ili pridruženih zemalja. Mogu se prijaviti i pojedinačni subjekti poput visokotehnoloških malih i srednjih poduzeća i istraživačkih organizacija. Prijedlog: mora prikazati vizionarski istraživački projekt visokog rizika sa snažnim potencijalom za znanstveni i tehnološki napredak. Iznos bespovratnih sredstava: do 3 milijuna eura za Pathfinder Open, do 4 milijuna eura za Pathfinder Challenges. Stopa financiranja: 100% prihvatljivih troškova. EIC Transition Svrha EIC Transition ima za cilj premostiti jaz između istraživanja u ranoj fazi i spremnosti na tržište. Usredotočen je na sazrijevanje i validaciju tehnologija razvijenih u okviru EIC Pathfinder i drugih projekata koje financira EU. Ključne značajke Opseg financiranja: Podržava aktivnosti za provjeru i demonstraciju izvedivosti novih tehnologija u okruženjima relevantnim za primjenu. TRL fokus: Ciljani TRL 3 do TRL 6. Pokretanje TRL: TRL 3 (Eksperimentalni dokaz koncepta) ili TRL 4 (Tehnologija potvrđena u laboratoriju). Završni TRL: TRL 5 (Tehnologija potvrđena u relevantnom okruženju) do TRL 6 (Tehnologija dokazana u relevantnom okruženju). Zahtjevi Prihvatljivost: Otvoreno za pojedinačne subjekte (mala i srednja poduzeća, spin-off tvrtke, startup tvrtke, istraživačke organizacije, sveučilišta) ili konzorcije (2-5 subjekata) iz država članica ili pridruženih zemalja. Prijedlog: Mora se temeljiti na rezultatima prethodnih EIC Pathfinder, FET (tehnologija budućnosti i novih tehnologija) ili drugih projekata koje financira EU. Prijedlozi bi trebali uključivati detaljan plan rada za validaciju tehnologije i poslovni razvoj. Iznos bespovratnih sredstava: do 2,5 milijuna eura, s mogućim višim iznosima ako je opravdano. Stopa financiranja: 100% prihvatljivih troškova. EIC Accelerator Svrha EIC Accelerator podržava pojedinačna mala i srednja poduzeća, uključujući startupe i spin-offove, za razvoj i povećanje inovacija visokog učinka s potencijalom stvaranja novih tržišta ili poremećaja postojećih. Ključne značajke Opseg financiranja: Omogućuje i financiranje bespovratnim sredstvima i ulaganje u kapital kako bi se pomoglo malim i srednjim poduzećima da svoje inovacije iznesu na tržište. Fokus TRL: cilja TRL 5 do TRL 9. Pokretanje TRL: TRL 5 (tehnologija potvrđena u relevantnom okruženju) ili TRL 6 (tehnologija demonstrirana u relevantnom okruženju). Završni TRL: TRL 8 (Sustav dovršen i kvalificiran) do TRL 9 (Stvarni sustav dokazan u operativnom okruženju). Zahtjevi Prihvatljivost: Otvoreno pojedinačnim malim i srednjim poduzećima iz država članica ili pridruženih zemalja. Mid-caps (tvrtke s do 500 zaposlenika) također se mogu prijaviti za blended finance (grant + equity). Prijedlog: Mora predstavljati inovaciju visokog potencijala sa snažnim poslovnim argumentom i jasnim tržišnim potencijalom. Prijedlozi trebaju sadržavati plan komercijalizacije i skaliranja. Iznos bespovratnih sredstava: do 2,5 milijuna eura samo za bespovratna sredstva, s dodatnim ulaganjem kapitala do 15 milijuna eura. Stopa financiranja: 70% prihvatljivih troškova za komponentu bespovratnih sredstava, dionička komponenta određena na temelju potreba ulaganja. Povezivanje programa kroz TRL Očekivanja od ranog istraživanja do spremnosti na tržište. Tri EIC programa osmišljena su za podršku cjelokupnog životnog ciklusa inovacije, od istraživanja u ranoj fazi do ulaska na tržište: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Fokusira se na osnovno istraživanje i eksperimentalni dokaz koncept, postavljajući znanstvene i tehnološke temelje za buduće inovacije. EIC Transition (TRL 3-6): Premošćuje jaz između istraživačkog istraživanja i spremnosti na tržište potvrđivanjem i demonstracijom tehnologija u relevantnim okruženjima. EIC Accelerator (TRL 5-9): Podržava razvoj, komercijalizaciju i skaliranje inovacija spremnih za tržište, pomažući malim i srednjim poduzećima da iznesu svoje proizvode na tržište. Besprijekoran napredak EIC Pathfinder do EIC Transition: Projekti koji postignu uspješan dokaz koncepta i laboratorijsku validaciju prema EIC Pathfinder mogu napredovati do EIC Transition za daljnju validaciju i demonstraciju u relevantnim okruženjima. EIC Transition do EIC Accelerator: Nakon što se tehnologije potvrde i demonstriraju u relevantnim okruženjima, mogu napredovati do EIC Accelerator za konačni razvoj, ulazak na tržište i skaliranje. Sažetak EIC Pathfinder: Istraživanje u ranoj fazi (TRL 1-4), vizionarski i visokorizični projekti. EIC Transition: Premošćivanje istraživanja i tržišta (TRL 3-6), validacija tehnologije i demonstracija. EIC Accelerator: Spremnost i skaliranje tržišta (TRL 5-9), podrška komercijalizaciji za mala i srednja poduzeća. Razumijevanjem različitih uloga i TRL očekivanja od svakog EIC programa, inovatori mogu strateški planirati svoj razvojni put projekta, osiguravajući besprijekoran napredak od revolucionarnog istraživanja do uspješnog uvođenja na tržište.

Premošćivanje jaza: objašnjenje programa bespovratnih sredstava EIC Transition

Prijelazni program European Innovation Council (EIC) ključna je komponenta okvira Horizon Europe, osmišljenog za premošćivanje jaza između istraživanja u ranoj fazi i inovacija spremnih za tržište. Ovaj program posebno cilja na napredak i sazrijevanje obećavajućih tehnologija razvijenih u okviru projekata EIC Pathfinder i drugih istraživačkih inicijativa koje financira EU. Osiguravanjem financiranja i podrške, EIC Transition pomaže potvrditi i pokazati održivost ovih tehnologija u aplikacijama u stvarnom svijetu, olakšavajući njihov put do komercijalizacije i društvenog utjecaja. Ciljevi programa EIC Transition Program EIC Transition ima za cilj: Validaciju tehnologija: Podrška projektima u dokazivanju izvedivosti i robusnosti novih tehnologija u okruženjima relevantnim za primjenu. Razvijte poslovne planove: Pomozite u stvaranju sveobuhvatnih poslovnih planova koji ocrtavaju komercijalni potencijal i tržišnu strategiju za tehnologiju. Smanjite tržišne rizike: Umanjite tehničke i komercijalne rizike povezane s dovođenjem novih tehnologija na tržište. Poticati inovacije: Poticati razvoj inovativnih rješenja koja mogu odgovoriti na značajne društvene i gospodarske izazove. Kriteriji prihvatljivosti Tko se može prijaviti? Program EIC Transition otvoren je za: Pojedinačne subjekte: kao što su mala i srednja poduzeća (SME), spin-off poduzeća, startup poduzeća, istraživačke organizacije i sveučilišta. Konzorciji: koji se sastoje od najmanje dva i najviše pet neovisnih pravnih subjekata iz različitih država članica ili pridruženih zemalja. Specifični zahtjevi Izvor rezultata: Projekti se moraju temeljiti na rezultatima iz EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) projekata ili drugih istraživačkih inicijativa koje financira EU. Faza razvoja: Tehnologije bi trebale biti na TRL (razini tehnološke spremnosti) između 3 i 4 na početku projekta, s ciljem dosezanja TRL 5 do 6 do kraja projekta. Financiranje i potpora Financijska potpora Program EIC Transition pruža znatnu financijsku potporu uspješnim projektima: Iznos bespovratnih sredstava: do 2,5 milijuna eura po projektu, iako se mogu zatražiti i veći iznosi ako je opravdano. Stopa financiranja: 100% prihvatljivih troškova, koji pokrivaju troškove kao što su osoblje, oprema, potrošni materijal i podugovaranje. Dodatna podrška Uz financijsku podršku, EIC Transition nudi: Usluge ubrzanja poslovanja: Prilagođene usluge uključujući obuku, mentorstvo i mogućnosti umrežavanja s liderima u industriji, investitorima i partnerima ekosustava. Pristup stručnosti: Smjernice voditelja EIC programa i pristup grupi vanjskih stručnjaka za podršku procesu sazrijevanja tehnologije. Proces prijave Podnošenje prijedloga Podnositelji zahtjeva moraju podnijeti svoje prijedloge putem portala EU financiranja i mogućnosti natječaja. Prijedlozi trebaju sadržavati detaljne informacije o: Tehnologiji i inovacijama: Opis tehnologije, njezine novosti i specifične inovacije koje predstavlja. Plan rada: Sveobuhvatni plan koji opisuje ciljeve projekta, metodologiju, prekretnice, rezultate i strategije upravljanja rizikom. Tržišni potencijal: Analiza tržišnog potencijala, uključujući ciljana tržišta, konkurentsko okruženje i strategiju komercijalizacije. Sposobnosti konzorcija: Dokaz o sposobnosti konzorcija da uspješno izvede projekt, uključujući stručnost, resurse i prethodno iskustvo. Kriteriji ocjenjivanja Prijedlozi se ocjenjuju na temelju tri glavna kriterija: Izvrsnost: Inovacija: Novost i revolucionarna priroda tehnologije. Znanstvena i tehnološka vrijednost: Ispravnost predložene metodologije i tehnološkog pristupa. Utjecaj: Tržišni potencijal: Potencijal za komercijalizaciju i prihvaćanje tržišta. Društvene i ekonomske koristi: Očekivane koristi za društvo i gospodarstvo. Kvaliteta i učinkovitost provedbe: Plan rada: Jasnoća, koherentnost i učinkovitost plana rada. Sposobnost konzorcija: Sposobnosti i stručnost članova konzorcija. Proces evaluacije Proces evaluacije uključuje više faza: Daljinska evaluacija: Prijedlozi se prvo ocjenjuju na daljinu od strane neovisnih stručnjaka na temelju gore navedenih kriterija. Konsenzusni sastanci: Evaluatori raspravljaju i slažu se oko bodova i komentara za svaki prijedlog. Intervjui: Najbolje rangirani prijedlozi mogu biti pozvani na razgovor s ocjenjivačkim žirijem, uključujući stručnjake i potencijalne investitore. Ključne prednosti EIC Transition Premošćivanje doline smrti Program EIC Transition bavi se takozvanom "dolinom smrti", kritičnom fazom u kojoj mnoge obećavajuće tehnologije ne uspijevaju doći do komercijalizacije zbog nedostatka financiranja i podrške. Osiguravajući financijska sredstva i stručno vodstvo, EIC Transition pomaže projektima da prevladaju ovu prepreku i približe se spremnosti na tržište. Ubrzavanje inovacija Usredotočujući se na tehnološku provjeru valjanosti i poslovni razvoj, EIC Transition ubrzava proces inovacije. Ovaj dvostruki pristup osigurava da projekti nisu samo tehnički izvedivi, već i komercijalno održivi, povećavajući njihove šanse za uspjeh na tržištu. Jačanje europske konkurentnosti EIC Transition igra ključnu ulogu u povećanju konkurentnosti europskih tehnologija i kompanija na globalnoj sceni. Podupirući inovacije visokog potencijala, program pridonosi razvoju vrhunskih rješenja koja mogu odgovoriti na globalne izazove i potaknuti gospodarski rast. Priče o uspjehu Nekoliko projekata financiranih u okviru programa EIC Transition učinilo je značajne korake prema komercijalizaciji. Značajni primjeri uključuju: Projekt A: revolucionarna tehnologija za održivo skladištenje energije, koja je uspješno potvrdila svoj prototip i privukla značajna ulaganja za daljnji razvoj. Projekt B: Inovativni medicinski uređaj koji je poboljšao ishode pacijenata i osigurao partnerstvo s vodećim pružateljima zdravstvenih usluga za ulazak na tržište. Projekt C: Novi materijal s vrhunskim svojstvima za industrijske primjene, koji je pokazao svoju izvedivost i skalabilnost, što je dovelo do komercijalnih ugovora s glavnim igračima u industriji. Zaključak Program EIC Transition ključna je inicijativa osmišljena da podrži sazrijevanje i komercijalizaciju revolucionarnih tehnologija. Pružanjem značajnih financijskih sredstava, stručnih smjernica i poslovne podrške, program pomaže premostiti jaz između istraživanja i tržišta, osiguravajući da inovacije visokog potencijala mogu ostvariti opipljiv utjecaj na društvo i gospodarstvo. Istraživači, inovatori i poduzetnici potiču se da iskoriste ovu priliku kako bi svoje tehnologije plasirali na tržište i doprinijeli napretku europskih inovacija. Kretanje EIC Transition kriterijima ocjenjivanja: Sveobuhvatni vodič Uvod European Innovation Council (EIC) Prijelazni program osmišljen je kako bi obećavajućim tehnologijama pomogao u prijelazu iz rane faze istraživanja u inovacije spremne za tržište. Kritični aspekt programa EIC Transition je proces evaluacije, koji rigorozno ocjenjuje prijedloge kako bi se osiguralo da samo projekti koji najviše obećavaju i najutjecajniji dobiju sredstva. Razumijevanje kriterija ocjenjivanja ključno je za prijavitelje kako bi učinkovito uskladili svoje prijedloge i povećali svoje šanse za uspjeh. Ovaj članak pruža detaljan pregled EIC Transition kriterija ocjenjivanja, nudeći uvid u ono što evaluatori traže u prijedlozima i kako podnositelji zahtjeva mogu najbolje ispuniti ta očekivanja. Pregled procesa evaluacije Proces evaluacije … Čitaj više

Rasph - EIC Accelerator savjetovanje
hr