EIC Pathfinder, EIC Transition ve EIC Accelerator'ye Genel Bakış: Farklılıklar ve TRL Beklentileri

Horizon Avrupa çerçevesi altındaki European Innovation Council (EIC), inovasyon yaşam döngüsünün tamamını desteklemek için üç farklı program sunar: EIC Pathfinder, EIC Transition ve EIC Accelerator. Her program, çığır açan yeniliklerin pazara ulaşmasına yardımcı olmak için özel finansman ve destek sağlayarak teknoloji geliştirmenin farklı aşamalarını hedef alır. Bu genel bakış, bu programlar arasındaki farkları, özel gerekliliklerini ve Teknoloji Hazırlık Düzeyi (TRL) beklentileri aracılığıyla nasıl bağlantılı olduklarını açıklamaktadır. EIC Pathfinder, EIC Transition ve EIC Accelerator programları, tüm inovasyon yaşam döngüsü boyunca kapsamlı destek sağlamak üzere karmaşık bir şekilde tasarlanmış olup, şirketlerin 1 ila 9 TRL arası sürekli hibe desteğinden yararlanmasına olanak tanır. EIC Pathfinder, yeni fikirleri keşfetmek için erken aşamadaki, yüksek riskli araştırmaları destekler. ve kavram kanıtını elde edin (TRL 1-4). Başarılı Pathfinder projeleri daha sonra EIC Transition'ye ilerleyebilir; bu, bu teknolojilerin ilgili ortamlarda (TRL 3-6) fizibilitesinin doğrulanmasına ve gösterilmesine yardımcı olarak araştırma ve pazar hazırlığı arasındaki boşluğu doldurur. Son olarak EIC Accelerator, pazara hazır yenilikler için hedefli destek (TRL 5-9) sunarak şirketlerin ürünlerini ticarileştirmesine, operasyonlarını ölçeklendirmesine ve mevcut pazarları altüst etmesine yardımcı olmak için hem hibe hem de öz sermaye yatırımı sağlıyor. Bu kesintisiz ilerleme, yenilikçi şirketlerin, her kritik aşamada EIC'nin kapsamlı finansman ve destek mekanizmalarından yararlanarak teknolojilerini ilk konsept aşamasından tam pazar dağıtımına kadar sürekli olarak geliştirebilmelerini sağlar. EIC Pathfinder'nin Amacı EIC Pathfinder, çığır açan teknolojiler yaratmak için ileri görüşlü araştırmaları ve cesur fikirlerin araştırılmasını destekler. Dönüştürücü yeniliklere zemin hazırlamak için erken aşamadaki araştırmalara odaklanır. Temel Özellikler Finansman Kapsamı: Yeni teknolojik olanakları araştıran yüksek riskli, yüksek kazançlı araştırma projelerini destekler. TRL Odak: Öncelikle TRL 1 ila TRL 4'ü hedefler. TRL 1: Temel ilkelere uyulur. TRL 2: Formüle edilmiş teknoloji konsepti. TRL 3: Kavramın deneysel kanıtı. TRL 4: Teknoloji laboratuvarda doğrulanmıştır. Gereksinimlerin Uygunluğu: Farklı Üye Devletlerden veya İlişkili Ülkelerden en az üç bağımsız tüzel kişiden oluşan konsorsiyuma açıktır. Yüksek teknolojiye sahip KOBİ'ler ve araştırma kuruluşları gibi tekil kuruluşlar da başvuruda bulunabilir. Teklif: Bilimsel ve teknolojik atılım için güçlü bir potansiyele sahip, ileri görüşlü, yüksek riskli bir araştırma projesinin ana hatlarını çizmelidir. Finansman Hibe Tutarı: Pathfinder Open için 3 milyon Euro'ya kadar, Pathfinder Challenges için 4 milyon Euro'ya kadar. Finansman Oranı: Uygun maliyetlerin 100%'si. EIC Transition'nin Amacı EIC Transition, erken aşamadaki araştırma ile pazar hazırlığı arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. EIC Pathfinder ve AB tarafından finanse edilen diğer projeler kapsamında geliştirilen teknolojilerin olgunlaştırılmasına ve doğrulanmasına odaklanmaktadır. Temel Özellikler Finansman Kapsamı: Uygulamayla ilgili ortamlarda yeni teknolojilerin fizibilitesini doğrulamak ve göstermek için faaliyetleri destekler. TRL Odak: TRL 3 ila TRL 6'yı hedefler. Başlangıç TRL: TRL 3 (deneysel kavram kanıtı) veya TRL 4 (laboratuvarda doğrulanmış teknoloji). TRL'nin bitişi: TRL 5 (ilgili ortamda doğrulanan teknoloji) ila TRL 6 (ilgili ortamda gösterilen teknoloji). Gereksinimlerin Uygunluğu: Üye Devletler veya İlişkili Ülkelerden tek kuruluşlara (KOBİ'ler, bölünmeler, yeni kurulan şirketler, araştırma kuruluşları, üniversiteler) veya konsorsiyumlara (2-5 kuruluş) açıktır. Teklif: Önceki EIC Pathfinder, FET (Geleceğin ve Gelişen Teknolojiler) veya AB tarafından finanse edilen diğer projelerin sonuçlarına dayanmalıdır. Teklifler, teknoloji doğrulama ve iş geliştirmeye yönelik ayrıntılı bir çalışma planı içermelidir. Finansman Hibe Tutarı: 2,5 milyon Euro'ya kadar, gerekçelendirilmesi halinde daha yüksek tutarlar da mümkündür. Finansman Oranı: Uygun maliyetlerin 100%'si. EIC Accelerator'nin Amacı EIC Accelerator, yeni pazarlar yaratma veya mevcut pazarları altüst etme potansiyeline sahip yüksek etkili yenilikleri geliştirmeleri ve ölçeklendirmeleri için startuplar ve spin-off'lar da dahil olmak üzere bireysel KOBİ'leri destekler. Temel Özellikler Finansman Kapsamı: KOBİ'lerin yeniliklerini pazara sunmalarına yardımcı olmak için hem hibe finansmanı hem de öz sermaye yatırımı sağlar. TRL Odak: TRL 5 ila TRL 9'u hedefler. Başlangıç TRL: TRL 5 (ilgili ortamda doğrulanan teknoloji) veya TRL 6 (ilgili ortamda gösterilen teknoloji). TRL'nin bitişi: TRL 8 (Sistem tamamlandı ve nitelikli) ila TRL 9 (İşletme ortamında kanıtlanmış gerçek sistem). Gereksinimlerin Uygunluğu: Üye Devletler veya İlişkili Ülkelerdeki bireysel KOBİ'lere açıktır. Orta ölçekli şirketler (500'e kadar çalışanı olan şirketler) de blended finance'ye (hibe + özsermaye) başvurabilirler. Teklif: Güçlü bir iş gerekçesi ve açık pazar potansiyeli ile yüksek potansiyele sahip bir yenilik sunmalıdır. Teklifler ticarileştirme ve ölçeklendirmeye yönelik bir plan içermelidir. Finansman Hibe Tutarı: Yalnızca hibe desteği için 2,5 milyon Euro'ya kadar, 15 milyon Euro'ya kadar ek sermaye yatırımı mevcuttur. Finansman Oranı: Hibe bileşeni için uygun maliyetlerin 70%'si, yatırım ihtiyaçlarına göre belirlenen özsermaye bileşeni. Programları TRL Beklentileri Aracılığıyla Bağlamak Erken Araştırmadan Pazar Hazırlığına Kadar Üç EIC programı, erken aşama araştırmadan pazara girişe kadar inovasyon yaşam döngüsünün tamamını desteklemek üzere tasarlanmıştır: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Temel araştırmaya ve deneysel kanıta odaklanır Gelecekteki yeniliklerin bilimsel ve teknolojik temelini oluşturan konsept. EIC Transition (TRL 3-6): İlgili ortamlarda teknolojileri doğrulayıp göstererek, keşifsel araştırma ile pazar hazırlığı arasındaki boşluğu doldurur. EIC Accelerator (TRL 5-9): Pazara hazır yeniliklerin geliştirilmesini, ticarileştirilmesini ve ölçeklenmesini destekleyerek KOBİ'lerin ürünlerini pazara sunmalarına yardımcı olur. EIC Pathfinder'den EIC Transition'ye Sorunsuz İlerleme: EIC Pathfinder kapsamında başarılı kavram kanıtı ve laboratuvar doğrulaması elde eden projeler, ilgili ortamlarda daha fazla doğrulama ve gösterim için EIC Transition'ye ilerleyebilir. EIC Transition'den EIC Accelerator'ye: Teknolojiler ilgili ortamlarda doğrulandıktan ve gösterildikten sonra nihai geliştirme, pazara giriş ve ölçeklendirme için EIC Accelerator'ye ilerleyebilirler. Özet EIC Pathfinder: Erken aşama araştırma (TRL 1-4), vizyoner ve yüksek riskli projeler. EIC Transition: Araştırma ve pazar arasında köprü kurma (TRL 3-6), teknoloji doğrulama ve gösterim. EIC Accelerator: Pazar hazırlığı ve ölçeklendirme (TRL 5-9), KOBİ'lere yönelik ticarileştirme desteği. Yenilikçiler, her bir EIC programının farklı rollerini ve TRL beklentilerini anlayarak proje geliştirme yollarını stratejik olarak planlayabilir ve çığır açan araştırmalardan başarılı pazar tanıtımına kadar kesintisiz ilerlemeyi garanti edebilir.

Boşluğu Kapatmak: EIC Transition Hibe Programı Açıklandı

European Innovation Council (EIC) Geçiş Programı, erken aşamadaki araştırmalar ile pazara hazır yenilikler arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış Horizon Europe çerçevesinin kritik bir bileşenidir. Bu program özellikle EIC Pathfinder projeleri ve AB tarafından finanse edilen diğer araştırma girişimleri kapsamında geliştirilen gelecek vaat eden teknolojilerin ilerlemesini ve olgunlaşmasını hedefliyor. EIC Transition, finansman ve destek sağlayarak, bu teknolojilerin gerçek dünya uygulamalarında geçerliliğinin doğrulanmasına ve gösterilmesine yardımcı olarak ticarileşme ve toplumsal etkiye giden yolu kolaylaştırır. EIC Transition Programının Amaçları EIC Transition Programı şunları amaçlamaktadır: Teknolojileri Doğrulamak: Uygulamayla ilgili ortamlarda yeni teknolojilerin fizibilitesini ve sağlamlığını kanıtlamaya yönelik projeleri desteklemek. İş Planları Geliştirin: Teknolojiye yönelik ticari potansiyeli ve pazar stratejisini özetleyen kapsamlı iş planlarının oluşturulmasına yardımcı olun. Piyasa Risklerini Azaltın: Yeni teknolojilerin pazara sunulmasıyla ilişkili teknik ve ticari riskleri azaltın. Yeniliği Teşvik Edin: Önemli toplumsal ve ekonomik zorlukları çözebilecek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini teşvik edin. Uygunluk Kriterleri Kimler Başvurabilir? EIC Transition Programı aşağıdakilere açıktır: Tek Kuruluşlar: Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), yan şirketler, yeni kurulan şirketler, araştırma kuruluşları ve üniversiteler gibi. Konsorsiyum: Farklı Üye Devletlerden veya İlişkili Ülkelerden en az iki ve en fazla beş bağımsız tüzel kişilikten oluşur. Özel Gereksinimler Sonuç Kaynağı: Projeler, EIC Pathfinder, FET (Geleceğin ve Gelişen Teknolojiler) projelerinin veya AB tarafından finanse edilen diğer araştırma girişimlerinden elde edilen sonuçlara dayanmalıdır. Geliştirme Aşaması: Teknolojiler, proje başlangıcında 3 ile 4 arasında bir TRL (Teknoloji Hazırlık Düzeyi) seviyesinde olmalı, proje sonunda 5 ila 6 TRL'ye ulaşmayı hedefleyin. Finansman ve Destek Mali Destek EIC Transition Programı başarılı projelere önemli mali destek sağlar: Hibe Tutarı: Proje başına 2,5 milyon Euro'ya kadar, ancak gerekçelendirilmesi halinde daha yüksek miktarlar da talep edilebilir. Finansman Oranı: Personel, ekipman, sarf malzemeleri ve taşeronluk gibi giderleri kapsayan uygun maliyetlerin 100%'si. Ek Destek Finansal desteğe ek olarak EIC Transition şunları sunar: İş Hızlandırma Hizmetleri: Koçluk, mentorluk ve sektör liderleri, yatırımcılar ve ekosistem ortaklarıyla ağ oluşturma fırsatları dahil olmak üzere özel hizmetler. Uzmanlığa Erişim: EIC Program Yöneticilerinden rehberlik ve teknoloji olgunlaşma sürecini desteklemek için harici uzmanlardan oluşan bir havuza erişim. Başvuru Süreci Teklif Sunumu Başvuru sahipleri, tekliflerini AB Finansman ve İhale Fırsatları Portalı aracılığıyla sunmalıdır. Teklifler aşağıdaki konularda ayrıntılı bilgi sağlamalıdır: Teknoloji ve Yenilik: Teknolojinin, yeniliğinin ve temsil ettiği spesifik yeniliğin tanımı. Çalışma Planı: Projenin hedeflerini, metodolojisini, kilometre taşlarını, teslimatları ve risk yönetimi stratejilerini özetleyen kapsamlı plan. Pazar Potansiyeli: Hedef pazarlar, rekabet ortamı ve ticarileştirme stratejisi dahil olmak üzere pazar potansiyelinin analizi. Konsorsiyum Yetenekleri: Uzmanlık, kaynaklar ve önceki deneyimler de dahil olmak üzere konsorsiyumun projeyi başarıyla yürütme becerisinin kanıtı. Değerlendirme Kriterleri Teklifler üç ana kritere göre değerlendirilir: Mükemmellik: Yenilik: Teknolojinin yenilikçi ve çığır açıcı niteliği. Bilimsel ve Teknolojik Değer: Önerilen metodolojinin ve teknolojik yaklaşımın sağlamlığı. Etki: Pazar Potansiyeli: Ticarileştirme ve pazara girme potansiyeli. Toplumsal ve Ekonomik Faydalar: Toplum ve ekonomi için beklenen faydalar. Uygulamanın Kalitesi ve Etkinliği: Çalışma Planı: Çalışma planının açıklığı, tutarlılığı ve etkinliği. Konsorsiyum Yetkinliği: Konsorsiyum üyelerinin yetenekleri ve uzmanlığı. Değerlendirme Süreci Değerlendirme süreci birden fazla aşamadan oluşur: Uzaktan Değerlendirme: Teklifler öncelikle bağımsız uzmanlar tarafından yukarıdaki kriterlere göre uzaktan değerlendirilir. Uzlaşma Toplantıları: Değerlendiriciler her teklif için puanları ve yorumları tartışır ve üzerinde anlaşırlar. Mülakatlar: En üst sıralarda yer alan teklifler, uzmanların ve potansiyel yatırımcıların da dahil olduğu bir değerlendirme jürisi ile mülakata davet edilebilir. EIC Transition'nin Ölüm Vadisinde Köprü Kurmasının Temel Faydaları EIC Transition Programı, birçok umut verici teknolojinin finansman ve destek eksikliği nedeniyle ticarileşmeyi başaramadığı kritik aşama olan "ölüm vadisi" olarak adlandırılan aşamayı ele alıyor. EIC Transition, finansal kaynaklar ve uzman rehberliği sağlayarak projelerin bu engeli aşmasına ve pazar hazırlığına yaklaşmasına yardımcı olur. İnovasyonu Hızlandırma EIC Transition, hem teknolojik doğrulamaya hem de iş geliştirmeye odaklanarak inovasyon sürecini hızlandırır. Bu ikili yaklaşım, projelerin sadece teknik olarak uygulanabilir olmasını değil aynı zamanda ticari olarak da uygulanabilir olmasını sağlayarak pazardaki başarı şanslarını artırır. Avrupa'nın Rekabet Gücünün Güçlendirilmesi EIC Transition, Avrupa teknolojilerinin ve şirketlerinin küresel sahnede rekabet gücünün artırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Program, yüksek potansiyele sahip yenilikleri destekleyerek, küresel zorluklara çözüm üretebilecek ve ekonomik büyümeyi artırabilecek en ileri çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Başarı Öyküleri EIC Transition Programı kapsamında finanse edilen birçok proje, ticarileşme yolunda önemli ilerlemeler kaydetti. Dikkate değer örnekler arasında şunlar yer almaktadır: Proje A: Prototipini başarıyla doğrulayan ve daha fazla geliştirme için önemli miktarda yatırım çeken, sürdürülebilir enerji depolamaya yönelik çığır açan bir teknoloji. Proje B: Hasta sonuçlarını iyileştiren ve pazara giriş için önde gelen sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla ortaklıkları güvence altına alan yenilikçi bir tıbbi cihaz. Proje C: Endüstriyel uygulamalara yönelik üstün özelliklere sahip, fizibilitesini ve ölçeklenebilirliğini kanıtlamış, büyük endüstri oyuncularıyla ticari anlaşmalara yol açan yeni bir malzeme. Sonuç EIC Transition Programı, çığır açan teknolojilerin olgunlaşmasını ve ticarileşmesini desteklemek için tasarlanmış önemli bir girişimdir. Program, önemli miktarda finansman, uzman rehberliği ve iş desteği sağlayarak araştırma ve pazar arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olarak yüksek potansiyelli yeniliklerin toplum ve ekonomi üzerinde somut bir etki yaratmasını sağlar. Araştırmacılar, yenilikçiler ve girişimciler, teknolojilerini pazara sunmak ve Avrupa yenilikçiliğinin ilerlemesine katkıda bulunmak için bu fırsattan yararlanmaya teşvik edilmektedir. EIC Transition Değerlendirme Kriterlerinde Gezinme: Kapsamlı Bir Kılavuz Giriş European Innovation Council (EIC) Geçiş Programı, gelecek vaat eden teknolojilerin erken aşama araştırmalardan pazara hazır yeniliklere geçişine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. EIC Transition Programının kritik bir yönü, yalnızca en umut verici ve etkili projelerin finansman almasını sağlamak için teklifleri titizlikle değerlendiren değerlendirme sürecidir. Başvuru sahiplerinin tekliflerini etkili bir şekilde uyumlu hale getirmeleri ve başarı şanslarını en üst düzeye çıkarmaları için değerlendirme kriterlerini anlamak önemlidir. Bu makale, EIC Transition değerlendirme kriterlerine ayrıntılı bir genel bakış sunarak, değerlendiricilerin tekliflerde neleri aradıkları ve başvuru sahiplerinin bu beklentileri en iyi şekilde nasıl karşılayabilecekleri hakkında fikir vermektedir. Değerlendirme Sürecine Genel Bakış Değerlendirme süreci… Devamını oku

Rasph - EIC Accelerator Danışmanlık
tr_TR