Препоръки за избрани промени на платформата EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Фаза 2, безвъзмездна помощ и собствен капитал) се трансформира значително през 2021 г. и неговият нов AI инструмент е използван от хиляди кандидати за няколко седмици. Докато предишната статия посочи някои от недостатъците му и цялостното изживяване, следващата статия има за цел да направи предложения за подобряването му (прочетете: Преглед на EIC платформата).

От гледна точка на бизнеса стартиращите фирми и малките и средни предприятия (МСП) трябва по необходимост да следват реалистичен и фокусиран върху бизнеса подход, за да успеят в своето начинание, но ако кандидатстването за безвъзмездни средства ги принуди да създадат анализ на проекта което не е подходящо нито за техния бизнес, нито за инвеститори или клиенти, тогава не може да бъде полезен подход като цяло.

От гледна точка на публичните финансиращи агенции, голямото предизвикателство при създаването на рамка за кандидатстване за безвъзмездни средства е да се насърчат правилните компании да кандидатстват, но също така да има достатъчно високи бариери, които да могат да филтрират въз основа на фактори, различни от бюджета (т.е. ние не искаме да ви финансираме срещу. нямаме достатъчно пари за вас).

Много компании разглеждат EIC Accelerator и незабавно го отхвърлят, защото отнема време и шансовете за успех са твърде ниски за настоящия етап от техния бизнес. Те трябва да защитят времето и ресурсите си, тъй като това, върху което работят, е авангардно и има висок риск от провал.

Съществува риск конкурентите да изпреварват и често може да бъде по-ценно за компанията да убеди несклонни към риск ангелски инвеститори или клиенти, вместо да прекарва много месеци в попълване на полета на EIC формуляр само за да се провали, защото изпълнителният директор има грешен пол , оценителят не разбира 1000 знака за болката на клиента или жизненият цикъл на възприемане на технологии (TALC) просто няма смисъл за техния конкретен търговски модел.

Докато много големи компании са били финансирани от SME Instrument и EIC Accelerator, очевидно има място за подобрение за European Innovation Council (EIC) и European Innovation Council и Изпълнителната агенция за МСП (EISMEA). Ето някои предложения за това какво може да улесни процеса на кандидатите и оценителите:

Насоки и шаблони

Въпреки че работата с официален шаблон за предложение за EIC Accelerator вече е излишна, тъй като платформата EIC действа като насока в движение, все още има нужда от допълнителни обяснения за това какво е необходимо във всеки раздел.

  • Каква е подходящата стратегия за равенство между половете в очите на EIC? Тъй като това не се преподава в MBA и практически нито един VC не би задал този въпрос – какво трябва да показва авангарден бизнес на DeepTech, работещ върху разрушителна иновация, за да задоволи ЕС?
  • Как EIC иска кандидатите да определят количествено прогнозите си за паричния поток Бездната или Дупката между Ранни осиновители и на Ранно мнозинство? Как пространството между два сегмента за възприемане на пазара трябва да бъде количествено определено в очите на EIC?
  • Какви пазарни дейности са необходими преди TRL8 в сравнение с пазарните дейности в TRL9, тъй като те са задължителни? Как трябва да се различава задължителното управление на проекти между TRL5-8 и TRL8-9?

Това са примери за въпроси, които биха могли да бъдат разгледани в шаблон за кандидатстване за безвъзмездни средства или насоки, които помагат на кандидатите да отговорят на въпроси, на които те, честно казано, никога няма да трябва да отговарят извън отделите за финансиране от Европейската комисия (ЕК).

Бъдете по-приятелски настроени към читателите и писателите

Когато EIC обяви, че ще създаде AI инструмент и интерактивна платформа за приложения, която има за цел направи всичко по-лесно – изглеждаше страхотна идея. Писането на бизнес план беше досадно и отнемаше много време, което означаваше, че кандидатите трябваше да изразходват ценни ресурси за писане, които биха могли да бъдат изразходвани за разрастване на техния бизнес или технология.

Добавяне на видео представяния, кратко приложение като a тийзър и интегрирането на автоматизирана оценка на AI, която проверява патентни и научни бази данни, изглеждаше страхотна новина за кандидатите. За кратък момент изглеждаше, че много кандидати най-накрая могат да подготвят страхотни приложения сами, без да разчитат на професионални писатели или консултанти.

Но това се оказа много краткотраен сценарий. За разлика от това да направи приложенията по-удобни за писане и четене, стана още по-трудно да се чете и пише. Вместо да добавя повече аудиовизуално съдържание към приложенията, разчитайки силно на графики и правейки нещата лесни за смилане, EIC премахна всички изображения, форматиране, хипервръзки и заглавия, за да даде приложение, което е 99% обикновен текст.

Без форматиране. Без цвят. Без графики. Без хипервръзки. Няма препратки. Просто обикновен текст.

Още изображения

Решението е просто: Разрешете качването на графики и илюстрации в ключови секции.

  • Имате ли софтуер с потребителски интерфейс? Моля, качете до 5 екранни снимки.
  • Имате ли реактор? Моля, предоставете снимки на прототипа.
  • Имате ли инфраструктурна иновация, управлявана от AI? Моля, качете схематичен изглед, който концептуализира вашия продукт.
  • Имате ли конкуренти? Моля, качете сравнителна таблица.

Забележка: Има автоматично генерирана таблица на конкурентите в платформата Стъпка 2, но тя показва само отметки или кръстчета – без нюанси.

За мнозина е изненада, че разрешаването на качване на изображения не е в топ 5 на функциите, които трябва да бъдат добавени към платформата EIC Accelerator веднага след стартирането й. Да, има питч дек и да, има приложение в Стъпка 2 от 10 страници, но няма гаранция, че оценителите ще прочетат текста и след това ще потърсят подходяща графика в другите документи. Всъщност графиките трябва да допълват текста, докато се чете. Те не трябва да са закъсняла мисъл.

Трудно е да се повярва, че EIC се е консултирал по някакъв начин със своите оценители относно платформата за изкуствен интелект. Никой оценител не би подкрепил премахването на всички визуални помощни материали само за да се получи 99% обикновен блок от текст.

Минимизиране на текста

Това, което е спешно необходимо, е да се премахнат текстови сегменти, които имат много силно припокриване (т.е. пазарен растеж срещу комбиниран годишен темп на растеж могат да бъдат обединени), дубликати (адресиране на болната точка на клиента във веригата на стойността и в раздела за конкуренти) или просто са излишни ( планиране на равенството между половете в стартиращ бизнес – този тип социално равенство е лукс, считан от големите компании, а не от стартиращи фирми, които все още се борят да успеят).

Както бе споменато по-горе, балансирането на достъпа до безвъзмездно финансиране и все пак насърчаването на правилните компании да кандидатстват е предизвикателство, но самото увеличаване на усилията за подготовка на кандидатурата не е правилният начин. Ако EIC просто увеличи усилията за кандидатстване, тогава те ще се окажат с компании, които нямат нищо против да се разсейват от основния си бизнес – това ли са компаниите, които Европа иска?

Стимулите по пътя за постигане на целта ще определят резултатите повече от самата цел.

Вместо да увеличавате усилията на приложението още повече, защо не намалите усилията и не се съсредоточите върху подобряването на процеса на оценяване? Винаги има даване-вземане между усилията за подготовка на кандидатурата и усилията за нейната оценка. Но засега изглежда, че EIC се фокусира върху увеличаване на усилията на кандидатите, вместо да подобрява групата, обучението или процеса на оценителите. Как може проектът, който VC вижда в интервю или представяне на живо, да бъде капсулиран в предложение? Дали недостатъкът е открит в начина на писане на предложенията или в методологията и набора от оценители?

Забележка: EIC очевидно обучава своите оценители, но тъй като не е прозрачен по отношение на техния подбор, проверка и обучение, изглежда, че това не е основно усилие. В противен случай EIC вече щеше да рекламира своя прогресивен процес на оценка.

Може би решението се крие в простото подаване на първи 5 страници и след това да се позволят два кръга обратна връзка между кандидата и оценителя, за да се даде възможност за отговор на конкретни въпроси. Ако отговорите са задоволителни, кандидатите могат да преминат директно към интервюто.

Каквото и да е решението, добавянето на повече текст, който принуждава всеки стартиращ бизнес да се вмести в една и съща форма, не може да бъде оптималният път, който да поемете.

Функции за сътрудничество и архивиране

Досега кандидатите обикновено работят в офлайн документ и копират и поставят съдържанието си в платформата. Има различни причини за това.

Първо, съществува голям риск EIC платформата случайно да изтрие съдържание, автоматичното запазване да е недостатъчно или писателят просто да загуби преглед, тъй като има твърде много раздели, скрити секции и свити текстови полета.

Но основната причина, поради която кандидатите не могат да работят съвместно в платформата и да използват това като основно място за писане, е проста: няма функции за коментиране и сътрудничество.

Ако изпълнителният директор иска да каже на финансовия директор да провери паричния поток и пазара, докато техническият директор трябва да подобри болките на клиентите – как биха съобщили това? В GoogleDoc е лесно да има толкова хора, колкото са необходими, да коментират, да възлагат задачи и да създават проследими издания, включително контрол на версиите. Също така е лесно да изтеглите редактируем PDF или DOC файл, за да имате резервно копие, което може да се използва в други проекти.

Досега EIC позволява сътрудничество чрез споделяне на права за редактиране с всяко лице, което е поканено. Това работи много добре, но не позволява комуникация или някоя от функциите, изброени по-горе.

Най-малкото това, което би било полезно за кандидатите, е:

  • Лесно коментиране и възлагане на задачи в документите
  • Изтегляне на цялото приложение като PDF и DOC файл по всяко време

Проверка на правописа

Въпреки че има страхотни добавки за повечето браузъри, като напр Граматически, функцията за проверка на правописа може лесно да бъде интегрирана в платформата, за да се избегнат грешки. Може дори да бъде централизирано в конкретен сегмент, където кандидатите могат просто да разгледат всички потенциални правописни и граматически грешки в целия документ.

Предложения, специфични за стъпка 1

Изглед на предложение

Покажете приложението точно така, както го виждат оценителите. Ако те трябва да копаят за съдържание след това покажете на кандидатите как ще бъде показано, така че да са подготвени. Ако нещата не са показани или пропуснати, уведомете кандидатите предварително, за да не се налага да мислят много за това. Ако определен процент от оценителите не го правят копай по-нататък след това уведомете кандидатите какви са шансовете, в проценти, съдържанието да бъде видяно.

Видео указания

Осигурете насоки за видеозаснемането, които позволяват на хора без технически умения да подготвят видеоклип. Каква камера да използват? Трябва ли да показват лицата си или само аудиото е добре? Трябва ли да покажат своите офиси/съоръжения? Трябва ли да показват заглавия и лога на екрана?

Adobe Rush или Adobe Spark предоставя прости решения за видеозапис и редактиране, които не изискват стръмна крива на обучение като професионален софтуер за редактиране. Може би EIC може да инвестира в безплатно 2-седмично пробно сътрудничество с Adobe за всички кандидати за EIC за първи път, които имат нов PIC? Или просто предоставяне на система за поддръжка със съвети и трикове за компании на DeppTech, които не са натоварени с маркетинг, с ограничен бюджет?

Предложения, специфични за стъпка 2

Изпращания и актуализации

През 2020 г. подаването на заявление не беше окончателно. Всъщност човек винаги може да качи отново приложението с малък риск дори минути преди крайния срок. С AI платформата има твърде много проблеми, за да се оттегли безопасно приложение и да се изпрати отново в кратък срок. Какво ще кажете за прост Актуализиране на приложението бутон в Стъпка 2, който не изисква оттегляне на цялото предложение?

По този начин кандидатите могат да бъдат сигурни, че знаят, че вече са изпратили, но могат спокойно да прочетат отново всичко и да поправят печатни грешки или грешки в техническите описания. Въпреки че това няма смисъл в Стъпка 1, то е много уместно в Стъпка 2, където бързането към краен срок ще бъде обичайна реалност през 2021 г. и 2022 г.

През 2020 г. компаниите ще бъдат запознати с крайните срокове за кандидатстване и ще започнат подготовката 1 до 2 месеца предварително, но този график вече е излишен, ако стъпка 1 трябва да бъде премината преди това. Имайки предвид минимум 11 седмици преди крайния срок за започване на подготовката на Стъпка 1, кандидатите за Стъпка 2 ще трябва да бързат, което означава, че близките разговори често ще ги разочароват, ако не могат просто да актуализират текстове.

Премахване на определени раздели

Жизненият цикъл на възприемане на технологията (TALC)

Използването на този модел изглежда като добра идея на повърхността, но на практика няма смисъл за много фирми. Тази част, по-специално, е по-близка до дипломната работа на MBA, а не до това, което основателят трябва да интегрира в бизнес модела или да представи инвеститори.

Премахнете раздела за равенство между половете

Повечето компании ще пишат това, което ЕК и EIC искат да чуят, но 99% от компаниите DeepTech никога не са мислили за това, никога няма да мислят за това и не се интересуват от това по никакъв начин.

След като писмен раздел стане общ за всички кандидати, той става неуместен за приложението.

Премахване на припокриванията

Има много припокривания в приложението, особено що се отнася до болките и печалбите на клиентите. Има толкова много начини да се опише едно и също нещо. Да споменем същата цена-полза. Да споменем същите икономии на емисии.

Принуждаването на кандидатите да се повтарят води до (1) повтарящи се и скучни заявления или (2) кандидатите правят нещата така, че да звучат въздействащо. И двете не са в интерес нито на EIC, нито на оценителите.

относно

Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

Статиите могат също така да бъдат полезен ресурс за други консултанти в пространството за безвъзмездни средства, както и за професионални автори на безвъзмездни средства, които са наети на свободна практика или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


- Свържете се с нас -

 

EIC Accelerator статии

Всички отговарящи на условията EIC Accelerator държави (включително Обединеното кралство, Швейцария и Украйна)

Обясняване на процеса на повторно подаване за EIC Accelerator

Кратко, но изчерпателно обяснение на EIC Accelerator

Рамката за финансиране на едно гише на EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Вземане на решение между EIC Pathfinder, преход и ускорител

Печеливш кандидат за EIC Accelerator

Предизвикателството с отворените покани за EIC Accelerator: доминират иновациите в MedTech

Финансирайте себе си: Необходими ли са EIC Accelerator капиталови инвестиции? (Представяне на Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Анализиране на индустриите, държавите и видовете финансиране на победителите в EIC Accelerator (2021-2024 г.)

Задълбочаване: Новият DeepTech фокус на EIC Accelerator и проблемите с неговото финансиране

Zombie Innovation: EIC Accelerator Финансиране за живите мъртви

Smack My Pitch Up: Промяна на фокуса на оценката на EIC Accelerator

Колко дълбока е вашата технология? Докладът за въздействието на European Innovation Council (EIC Accelerator)

Анализиране на изтекъл списък с интервюта за EIC Accelerator (проценти на успех, индустрии, директни подавания)

Управление на EIC Accelerator: Уроци, извлечени от пилотната програма

Кой не трябва да кандидатства за EIC Accelerator и защо

Рискът от представяне на всички рискове във високорисковата програма EIC Accelerator

Как да подготвите повторно подаване на EIC Accelerator

Как да подготвим добро приложение EIC Accelerator: Общи съвети за проекта

Как да съставите EIC Accelerator опровержение: Обяснение на повторното изпращане на предложения за безвъзмездни средства

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG