Прозрения за индустрията от победителите в EIC Accelerator през 2021-2023 г.

Финансирането EIC Accelerator (безвъзмездни средства и капитал, с опция blended financing) от Европейската комисия (ЕК) и European Innovation Council (EIC) е предназначено за финансиране на стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) и отпуска до 2,5 милиона евро безвъзмездни средства и 15 милиона евро дялово финансиране на проект (общо 17,5 милиона евро). Бенефициентите често се подкрепят от професионални... Прочетете още

Представяне на ChatEIC: AI Co-Pilot за EIC Accelerator приложения

Представете си, че можете просто да генерирате цяло EIC Accelerator приложение въз основа на един фирмен файл и няколко подкани. ChatEIC, персонализиран AI, базиран на GPT-4, е в състояние да направи точно това. Модули EIC Accelerator Програмата за обучение EIC Accelerator използва подход, базиран на модули, за писане на гранти, където специфични раздели са комбинирани в... Прочетете още

Проблемът с оценката на EIC Accelerator през 2022 г

През 2021 г. EIC Accelerator blended financing (бивш SME Instrument Фаза 2, безвъзмездни средства и собствен капитал) завърши първата си година съгласно новата рамка за кандидатстване (прочетете: Процес на кандидатстване). С 2 прекъсвания през 2021 г. (юни и октомври) той представи стръмна крива на обучение за малки и средни предприятия (МСП), професионални писатели и European Innovation Council... Прочетете още

Нивата на готовност за нови технологии (TRL) за 2021 EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (бивш SME Instrument Фаза 2, безвъзмездни средства и собствен капитал) направи значителни промени през 2021 г. и успешно премина първия си цикъл на подаване и одобрение за нови бенефициенти (прочетете: Преоткриване на EIC Accelerator). От над 1500 стартиращи компании и малки и средни предприятия (МСП), които са кандидатствали от април 2021 г. (прочетете: AI... Прочетете още

Относно наемането на консултант или писател на грантове за 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Фаза 2, безвъзмездни средства и капитал) въведе нов етап в процеса на кандидатстване през 2021 г., който действа като мини-предложение, наречено Стъпка 1 (прочетете: Преоткриване на EIC Accelerator). Той включва материали като писмено заявление за безвъзмездни средства, видео представяне и представяне, които трябва... Прочетете още

Избор на ключова дума и оценител за EIC Accelerator приложения (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument фаза 2, безвъзмездни средства и собствен капитал) позволява на всички кандидатстващи стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) да добавят ключови думи в платформата, които ще се използват за избор на експертни оценители (прочетете: Преглед на AI Tool). В миналото тази функция беше функция на черна кутия, тъй като професионални писатели и... Прочетете още

Относно нивата на успеваемост на EIC Accelerator за 2021 г. (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (бивш SME Instrument Фаза 2, безвъзмездна помощ и собствен капитал) се преоткри през 2021 г. с нов процес на подаване, по-голям бюджет и нови прагове за успех (прочетете: Преглед на AI инструмента). Последното е важно, тъй като те директно определят колко време ще трябва да отделят компаниите за приложение и как... Прочетете още

Нов подход към разработването на проекти EIC Accelerator в рамките на Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Фаза 2, безвъзмездни средства и капитал) може да се разглежда като изцяло нова програма за финансиране в рамките на Хоризонт Европа (2021-2027 г.). Той не само промени процеса на подаване на предложения за безвъзмездни средства, но също така и оценката си, която вероятно ще доведе до значителни промени в типовете компании, избрани като бенефициенти (прочетете:... Прочетете още

Поглед към иновациите от нов ъгъл: Промяна на оценката на предложенията EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (безвъзмездна помощ и собствен капитал) претърпя драматичен преход от първото си създаване от вече остарелия SME Instrument Фаза 2 през 2019 г. и следващата му тестова фаза като EIC Accelerator Pilot през 2019/2020 г. С нов процес на кандидатстване, който включва множество стъпки, онлайн платформа за AI за... Прочетете още

Работен процес за създаване на EIC Accelerator Pitch Video (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Phase 2, безвъзмездна помощ и собствен капитал) получи задължителна видео презентация през 2021 г. и много кандидати не са сигурни как трябва да изглежда или да бъде подготвено такова видео. Докато официалните шаблони за предложения и насоки от European Innovation Council (EIC) не дават отговор... Прочетете още

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG