Огляд EIC Pathfinder, EIC Transition і EIC Accelerator: відмінності та очікування TRL

European Innovation Council (EIC) в рамках Horizon Europe пропонує три окремі програми для підтримки всього життєвого циклу інновацій: EIC Pathfinder, EIC Transition і EIC Accelerator. Кожна програма націлена на різні етапи розвитку технологій, надаючи індивідуальне фінансування та підтримку, щоб допомогти проривним інноваціям вийти на ринок. Цей огляд пояснює відмінності між цими програмами, їхні конкретні вимоги та те, як вони пов’язані через їхні очікування рівня технологічної готовності (TRL). Програми EIC Pathfinder, EIC Transition і EIC Accelerator складно розроблені для забезпечення комплексної підтримки протягом усього життєвого циклу інновацій, дозволяючи компаніям отримувати вигоду від безперервного отримання грантів від TRL 1 до TRL 9. EIC Pathfinder підтримує дослідження на ранніх стадіях високого ризику для вивчення нових ідей. і отримати доказ концепції (TRL 1-4). Успішні проекти Pathfinder потім можуть перейти до EIC Transition, який допомагає перевірити та продемонструвати реалізованість цих технологій у відповідних середовищах (TRL 3-6), подолаючи розрив між дослідженнями та готовністю до ринку. Нарешті, EIC Accelerator пропонує цільову підтримку готових до ринку інновацій (TRL 5-9), надаючи як гранти, так і інвестиції в капітал, щоб допомогти компаніям комерціалізувати свої продукти, масштабувати свою діяльність і підривати існуючі ринки. Цей плавний розвиток гарантує, що інноваційні компанії можуть безперервно розвивати свої технології від початкової концепції до повного розгортання на ринку, використовуючи комплексні механізми фінансування та підтримки EIC на кожному критичному етапі. EIC Pathfinder Мета EIC Pathfinder підтримує далекоглядні дослідження та дослідження сміливих ідей для створення проривних технологій. Він зосереджений на дослідженнях на ранніх стадіях, щоб закласти основу для трансформаційних інновацій. Ключові характеристики Обсяг фінансування: Підтримка дослідницьких проектів із високим ризиком і високим прибутком, які досліджують нові технологічні можливості. TRL Focus: в першу чергу націлений на TRL 1–TRL 4. TRL 1: дотримано основних принципів. TRL 2: Сформульована концепція технології. TRL 3: Експериментальне підтвердження концепції. TRL 4: Технологія перевірена в лабораторії. Вимоги Прийнятність: відкритий для консорціумів щонайменше трьох незалежних юридичних осіб з різних держав-членів або асоційованих країн. Також можуть подаватись окремі організації, такі як високотехнологічні МСП та дослідницькі організації. Пропозиція: має окреслити далекоглядний науково-дослідницький проект із високим ризиком із потужним потенціалом для наукового та технологічного прориву. Сума гранту: до 3 мільйонів євро для Pathfinder Open, до 4 мільйонів євро для Pathfinder Challenges. Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат. EIC Transition Мета EIC Transition спрямована на подолання розриву між дослідженнями на ранній стадії та готовністю до ринку. Він зосереджений на вдосконаленні та перевірці технологій, розроблених у рамках EIC Pathfinder та інших проектів, що фінансуються ЄС. Ключові характеристики Обсяг фінансування: підтримує заходи з перевірки та демонстрації можливості впровадження нових технологій у середовищах, відповідних додаткам. TRL Focus: націлені на TRL 3–TRL 6. Початок TRL: TRL 3 (Експериментальне підтвердження концепції) або TRL 4 (Технологія перевірена в лабораторії). Закінчення TRL: TRL 5 (технологія перевірена у відповідному середовищі) до TRL 6 (технологія, продемонстрована у відповідному середовищі). Вимоги Прийнятність: відкритий для окремих суб’єктів (малих і середніх підприємств, відокремлених компаній, стартапів, дослідницьких організацій, університетів) або консорціумів (2-5 організацій) з держав-членів або асоційованих країн. Пропозиція: має ґрунтуватися на результатах попередніх проектів EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) або інших проектів, що фінансуються ЄС. Пропозиції повинні містити детальний робочий план перевірки технології та розвитку бізнесу. Сума гранту: до 2,5 мільйонів євро, за наявності можливих вищих сум. Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат. EIC Accelerator Мета EIC Accelerator підтримує окремі МСП, включаючи стартапи та відокремлені компанії, у розробці та масштабуванні інновацій із високим ступенем впливу з потенціалом для створення нових ринків або підриву існуючих. Ключові характеристики Обсяг фінансування: надає грантове фінансування та інвестиції в акціонерний капітал, щоб допомогти МСП вивести свої інновації на ринок. TRL Focus: націлені на TRL 5–TRL 9. Початок TRL: TRL 5 (технологія перевірена у відповідному середовищі) або TRL 6 (технологія, продемонстрована у відповідному середовищі). Кінцевий TRL: TRL 8 (система повна та кваліфікована) до TRL 9 (фактична система перевірена в робочому середовищі). Вимоги Прийнятність: відкритий для окремих МСП з держав-членів або асоційованих країн. Компанії із середньою капіталізацією (до 500 співробітників) також можуть подати заявку на blended finance (грант + капітал). Пропозиція: повинна представити високопотенційну інновацію з сильним бізнес-обгрунтуванням і чітким ринковим потенціалом. Пропозиції повинні містити план комерціалізації та масштабування. Сума гранту для фінансування: до 2,5 мільйонів євро лише для грантової підтримки з додатковими інвестиціями в акціонерний капітал до 15 мільйонів євро. Ставка фінансування: 70% прийнятних витрат на грантовий компонент, власний капітал визначається на основі інвестиційних потреб. Поєднання програм через очікування TRL від ранніх досліджень до готовності до ринку. Три програми EIC розроблені для підтримки повного життєвого циклу інновацій, від дослідження на ранній стадії до виходу на ринок: EIC Pathfinder (TRL 1-4): фокусується на фундаментальних дослідженнях та експериментальних доказах концепція, яка закладає наукову та технологічну основу для майбутніх інновацій. EIC Transition (TRL 3-6): усуває розрив між пошуковими дослідженнями та готовністю до ринку шляхом перевірки та демонстрації технологій у відповідних середовищах. EIC Accelerator (TRL 5-9): підтримує розробку, комерціалізацію та масштабування готових до ринку інновацій, допомагаючи МСП виводити свої продукти на ринок. Плавний перехід від EIC Pathfinder до EIC Transition: проекти, які досягли успішного підтвердження концепції та лабораторної перевірки за EIC Pathfinder, можуть перейти до EIC Transition для подальшої перевірки та демонстрації у відповідних середовищах. Від EIC Transition до EIC Accelerator: після перевірки та демонстрації технологій у відповідних середовищах вони можуть переходити до EIC Accelerator для остаточної розробки, виходу на ринок і масштабування. Резюме EIC Pathfinder: Дослідження на ранній стадії (TRL 1-4), далекоглядні проекти та проекти з високим ризиком. EIC Transition: Поєднання досліджень і ринку (TRL 3-6), перевірка технології та демонстрація. EIC Accelerator: Готовність до ринку та масштабування (TRL 5-9), підтримка комерціалізації для МСП. Розуміючи різні ролі та очікування TRL від кожної програми EIC, інноватори можуть стратегічно спланувати шлях розвитку свого проекту, забезпечуючи плавний прогрес від новаторського дослідження до успішного виходу на ринок.

Подолання розриву: пояснення програми грантів EIC Transition

Програма переходу European Innovation Council (EIC) є критично важливим компонентом структури Horizon Europe, розробленою для подолання розриву між дослідженнями на ранніх стадіях та готовими до ринку інноваціями. Ця програма спеціально спрямована на розвиток і вдосконалення перспективних технологій, розроблених у рамках проектів EIC Pathfinder та інших дослідницьких ініціатив, що фінансуються ЄС. Надаючи фінансування та підтримку, EIC Transition допомагає перевірити та продемонструвати життєздатність цих технологій у реальних додатках, полегшуючи їх шлях до комерціалізації та впливу на суспільство. Цілі Програми EIC Transition Програма EIC Transition спрямована на: Перевірку технологій: Підтримка проектів у підтвердження здійсненності та надійності нових технологій у середовищах, відповідних застосуванню. Розробка бізнес-планів: допомога у створенні комплексних бізнес-планів, які окреслюють комерційний потенціал і ринкову стратегію технології. Зменшення ринкових ризиків: зменшення технічних і комерційних ризиків, пов’язаних із виведенням нових технологій на ринок. Сприяти інноваціям: заохочуйте розробку інноваційних рішень, які можуть вирішити значні соціальні та економічні проблеми. Критерії прийнятності Хто може подати заявку? Програма EIC Transition відкрита для: окремих організацій: таких як малі та середні підприємства (МСП), відокремлені компанії, стартапи, дослідницькі організації та університети. Консорціуми: що складаються з мінімум двох і максимум п’яти незалежних юридичних осіб з різних держав-членів або асоційованих країн. Конкретні вимоги Джерело результатів: Проекти мають ґрунтуватися на результатах проектів EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) або інших дослідницьких ініціатив, що фінансуються ЄС. Етап розробки: на початку проекту технології мають бути на рівні TRL (рівень технологічної готовності) між 3 і 4, прагнучи досягти TRL 5-6 до кінця проекту. Фінансування та підтримка Фінансова підтримка Програма EIC Transition надає суттєву фінансову підтримку успішним проектам: Сума гранту: до 2,5 мільйонів євро на проект, хоча, якщо це обґрунтовано, можна запросити більшу суму. Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат, що покриває такі витрати, як персонал, обладнання, витратні матеріали та субпідряд. Додаткова підтримка Окрім фінансової підтримки, EIC Transition пропонує: Послуги прискорення бізнесу: індивідуальні послуги, включаючи коучинг, наставництво та можливості спілкування з лідерами галузі, інвесторами та партнерами екосистеми. Доступ до досвіду: вказівки від керівників програм EIC і доступ до пулу зовнішніх експертів для підтримки процесу дозрівання технологій. Процес подачі заявки Подання пропозицій Заявники повинні подавати свої пропозиції через Портал фінансування та тендерних можливостей ЄС. Пропозиції повинні містити детальну інформацію про: Технології та інновації: опис технології, її новизни та конкретної інновації, яку вона представляє. Робочий план: комплексний план, у якому викладені цілі проекту, методологія, основні етапи, результати та стратегії управління ризиками. Потенціал ринку: Аналіз потенціалу ринку, включаючи цільові ринки, конкурентне середовище та стратегію комерціалізації. Здатності консорціуму: Доказ здатності консорціуму успішно виконати проект, включаючи знання, ресурси та попередній досвід. Критерії оцінки Пропозиції оцінюються за трьома основними критеріями: Досконалість: Інновація: Новизна та революційний характер технології. Науково-технічна цінність: обґрунтованість запропонованої методології та технологічного підходу. Вплив: ринковий потенціал: потенціал для комерціалізації та поглинання ринком. Соціальні та економічні вигоди: очікувані вигоди для суспільства та економіки. Якість та ефективність впровадження: Робочий план: Чіткість, узгодженість та ефективність робочого плану. Компетентність консорціуму: можливості та досвід членів консорціуму. Процес оцінювання Процес оцінювання включає кілька етапів: Дистанційна оцінка: спочатку пропозиції оцінюються дистанційно незалежними експертами на основі вищевказаних критеріїв. Консенсусні зустрічі: Оцінювачі обговорюють і погоджують бали та коментарі для кожної пропозиції. Співбесіди. Пропозиції з найвищим рейтингом можуть бути запрошені на співбесіду з журі, до складу якого входять експерти та потенційні інвестори. Ключові переваги EIC Transition Подолання Долини Смерті Програма EIC Transition спрямована на так звану «Долину смерті», критичну фазу, коли багато перспективних технологій не досягають комерційної реалізації через брак фінансування та підтримки. Надаючи фінансові ресурси та експертне керівництво, EIC Transition допомагає проектам подолати цю перешкоду та наблизитися до готовності до ринку. Прискорення інновацій Зосереджуючись як на перевірці технологій, так і на розвитку бізнесу, EIC Transition прискорює процес інновацій. Цей подвійний підхід гарантує, що проекти є не тільки технічно здійсненними, але й комерційно життєздатними, збільшуючи їхні шанси на успіх на ринку. Зміцнення європейської конкурентоспроможності EIC Transition відіграє важливу роль у підвищенні конкурентоспроможності європейських технологій і компаній на світовій арені. Підтримуючи інновації з високим потенціалом, програма сприяє розробці передових рішень, які можуть вирішити глобальні виклики та стимулювати економічне зростання. Історії успіху Кілька проектів, фінансованих за програмою EIC Transition, досягли значних успіхів у напрямку комерціалізації. Примітні приклади включають: Проект A: новаторська технологія сталого зберігання енергії, яка успішно підтвердила свій прототип і залучила значні інвестиції для подальшого розвитку. Проект B: інноваційний медичний пристрій, який покращив результати лікування пацієнтів і забезпечив партнерство з провідними постачальниками медичних послуг для виходу на ринок. Проект C: новий матеріал із чудовими властивостями для промислового застосування, який продемонстрував свою здійсненність і масштабованість, що призвело до комерційних угод з великими гравцями галузі. Висновок Програма EIC Transition є ключовою ініціативою, розробленою для підтримки розвитку та комерціалізації проривних технологій. Надаючи значне фінансування, експертне керівництво та підтримку бізнесу, програма допомагає подолати розрив між дослідженнями та ринком, гарантуючи, що високопотенційні інновації можуть мати відчутний вплив на суспільство та економіку. Дослідників, інноваторів і підприємців заохочують скористатися цією можливістю, щоб вивести свої технології на ринок і зробити внесок у просування європейських інновацій. Навігація критеріями оцінки EIC Transition: вичерпний посібник Вступ Програма переходу European Innovation Council (EIC) розроблена, щоб допомогти перспективним технологіям перейти від досліджень на ранній стадії до інновацій, готових до ринку. Важливим аспектом Програми EIC Transition є процес оцінки, який ретельно оцінює пропозиції, щоб гарантувати, що лише найперспективніші та найефективніші проекти отримають фінансування. Розуміння критеріїв оцінки має важливе значення для того, щоб заявники могли ефективно узгодити свої пропозиції та максимізувати свої шанси на успіх. Ця стаття містить детальний огляд критеріїв оцінки EIC Transition, пропонуючи зрозуміти, що оцінювачі шукають у пропозиціях і як заявники можуть найкраще відповідати цим очікуванням. Огляд процесу оцінювання Процес оцінювання… Читати далі

Rasph - EIC Accelerator Consulting
uk