სასწავლო კურსების გამოყენება, როგორც კონსულტაციის ალტერნატივა საგრანტო განაცხადებში

შესავალი საგრანტო პროგრამების წინა აპლიკანტებს შორის საერთო საზრუნავი, როგორიცაა EIC Accelerator, არის კონსულტაციებისადმი დამოკიდებულება, რაც ხშირად მოითხოვს აპლიკანტებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ საკუთარი განაცხადის დაწერაში. ამან გამოიწვია მზარდი ინტერესი ალტერნატიული მიდგომების მიმართ, როგორიცაა Rasph (www.rasph.com) მიერ შემოთავაზებული სასწავლო კურსების გამოყენება. ეს სტატია იკვლევს… Წაიკითხე მეტი

EIC Accelerator აპლიკაციების დაჩქარება: Rasph ტრენინგის უპირატესობები შიდა გუნდური თანამშრომლობისთვის

შესავალი სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რომლებიც აპირებენ განაცხადონ EIC Accelerator-ზე, Rasph სასწავლო პროგრამა გთავაზობთ სტრატეგიულ უპირატესობას. შიდა გუნდის საჭირო უნარებითა და ცოდნით აღჭურვით, პროგრამა კომპანიებს საშუალებას აძლევს დაწერონ თავიანთი განაცხადები ერთობლივად და ეფექტურად. ამ მიდგომამ ხშირად შეიძლება გამოიწვიოს უფრო სწრაფი საბოლოო შედეგი, ვიდრე დაყრდნობა… Წაიკითხე მეტი

მაღალი დატვირთვის გამოწვევა: სხვადასხვა შაბლონებისა და მოთხოვნების ნავიგაცია საგრანტო განაცხადებში

შესავალი სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რომლებიც განაცხადებენ სხვადასხვა საგრანტო პროგრამებზე, როგორიცაა EIC Accelerator და სხვა ევროკავშირის (EU) ფარგლებში, შაბლონებსა და მოთხოვნებს შორის განსხვავება შეიძლება იყოს სამუშაო დატვირთვისა და სირთულის ძირითადი წყარო. ეს სტატია განიხილავს, თუ როგორ მოქმედებს ეს განსხვავებები განმცხადებლებზე და გთავაზობთ სტრატეგიებს სხვადასხვა დოკუმენტაციის მოთხოვნების ეფექტურად მართვისთვის. … Წაიკითხე მეტი

ლაბირინთში ნავიგაცია: საკონსულტაციო ეკოსისტემის აღზევება საგრანტო ინდუსტრიაში

შესავალი საგრანტო ინდუსტრია, განსაკუთრებით ისეთი პროგრამებისთვის, როგორიცაა EIC Accelerator, ხასიათდება თავისი სირთულით და გაურკვევლობით. ამ ფაქტორებმა წარმოშვა მნიშვნელოვანი საკონსულტაციო ეკოსისტემა, რომელიც შექმნილია საგრანტო სააგენტოებსა და აპლიკანტებს შორის უფსკრულის დასაძლევად. ეს სტატია იკვლევს, თუ როგორ მუშაობს ეს ეკოსისტემა და მის მნიშვნელობას სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რომლებიც მიდიან გრანტით… Წაიკითხე მეტი

EIC Accelerator აპლიკაციების ცვალებად ნავიგაცია: გზამკვლევი შაბლონისა და პროცესის განახლებების შესასრულებლად

European Innovation Council (EIC) ამაჩქარებლის პროგრამა, სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო საწარმოების (SMEs) მხარდაჭერის ქვაკუთხედი, ცნობილია ინოვაციების ხელშეწყობის დინამიური მიდგომით. თუმცა, ეს დინამიზმი ხშირად ითარგმნება ხშირ ცვლილებებში განაცხადის შაბლონებში და პროცესებში, რაც იწვევს აპლიკანტებისთვის რთულ ლანდშაფტს. მუდმივი განახლებები, ხოლო მიზნად ისახავს გაუმჯობესებას… Წაიკითხე მეტი

EIC Accelerator აპლიკაციებისთვის მომგებიანი სტრატეგიის შემუშავება: რატომ არის მთავარი წერილობითი წინადადების პრიორიტეტიზაცია

სტარტაპებისთვის და მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (SME), რომლებიც თვალს ადევნებენ European Innovation Council (EIC) აქსელერატორის მიერ შემოთავაზებულ მომგებიან დაფინანსების შესაძლებლობებს, აუცილებელია სტრატეგიული მიდგომა განაცხადის პროცესთან დაკავშირებით. ეს მოიცავს EIC Accelerator ვიდეოს და Pitch Deck-ს, აპლიკაციის განუყოფელ კომპონენტებს. თუმცა, წარმატებული განაცხადის გასაღები მდგომარეობს პრიორიტეტებში… Წაიკითხე მეტი

გრანტის წერის ლანდშაფტის ნავიგაცია: EIC Accelerator აპლიკაციებში სპეციალიზაციის კრიტიკული საჭიროება

გრანტის დაწერის ლანდშაფტი, განსაკუთრებით კონკურენტუნარიანი და პრესტიჟული პროგრამებისთვის, როგორიცაა European Innovation Council (EIC) ამაჩქარებელი, წარმოადგენს უნიკალურ გამოწვევას კომპანიებისთვის, რომლებიც ეძებენ დაფინანსებას. პროფესიონალი გრანტების უმეტესობა არ არის სპეციალიზირებული ერთ საგრანტო პროგრამაში, ასეთი გრანტების არსებითად დაბალი წარმატების გამო. თუმცა, სირთულის და სპეციფიკის გათვალისწინებით… Წაიკითხე მეტი

Harnessing EIC Accelerator Training: ხარჯთეფექტური სტრატეგია შიდა განაცხადის მომზადებისთვის

შიდა ექსპერტიზის მიღება EIC Accelerator აპლიკაციებისთვის EIC Accelerator დაფინანსების უზრუნველსაყოფად, სტარტაპები და მცირე და საშუალო საწარმოები (SME) ხშირად აწყდებიან საშინელი გამოწვევის წინაშე: დამაჯერებელი აპლიკაციის შექმნა, რომელიც აკმაყოფილებს European Innovation Council (EIC) მკაცრ კრიტერიუმებს. პროცესი, რთული და მომთხოვნი, ჩვეულებრივ მოიცავს ნავიგაციას საგრანტო წინადადებების კომპლექსურ შაბლონებში,… Წაიკითხე მეტი

2021 წლის EIC Accelerator (SME Instrument) კონსულტანტის ან გრანტის ავტორის დაქირავების შესახებ

EIC Accelerator blended financing (ყოფილი SME Instrument ფაზა 2, გრანტი და კაპიტალი) შემოიტანა ახალი ეტაპი განაცხადის პროცესში 2021 წელს, რომელიც მოქმედებს როგორც მინი წინადადება, სახელწოდებით ნაბიჯი 1 (წაიკითხეთ: ხელახლა გამოგონება EIC Accelerator). იგი მოიცავს მასალებს, როგორიცაა წერილობითი საგრანტო განაცხადი, ვიდეო მოედანი და მოედანი, რომელიც უნდა… Წაიკითხე მეტი

კომპანიის პროფილი, რომელიც არ უნდა მიმართოს EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (ყოფილი SME Instrument ფაზა 2, გრანტი და კაპიტალი) არის უაღრესად კონკურენტუნარიანი, მაგრამ ასევე ძალიან პოპულარული გრანტისა და კაპიტალის დაფინანსების სქემა European Innovation Council (EIC) მიერ. ბევრი სტარტაპი და მცირე და საშუალო საწარმო (SME) ევროკავშირში, ასევე ასოცირებულ ქვეყნებში, როგორიცაა ისრაელი ან ნორვეგია, დაინტერესებულია… Წაიკითხე მეტი

Rasph - EIC Accelerator Consulting
ka_GE