EIC Accelerator Rezultati marca 2024: podrobna analiza porazdelitve financiranja in stopnje uspešnosti

NAJNOVEJŠE REZULTATE NAJDITE TUKAJ EIC Accelerator je nedavno objavil svoje najnovejše mejne rezultate (europa.eu). Nabor podatkov razkriva podrobne podrobnosti o porazdelitvi financiranja, stopnji uspešnosti in geografski razširjenosti podjetij, ki so prejela finančno podporo. Ta članek obravnava ključne vidike EIC Accelerator, preučuje porazdelitev vrst financiranja, skupni proračun, stopnje uspešnosti na različnih stopnjah izbirnega postopka in geografsko raznolikost financiranih podjetij. Distribucija financiranja Vrste financiranja EIC Accelerator je primarno podpiral podjetja z mešanico lastniškega kapitala in nepovratnih sredstev: Mešane finance: 65 podjetij (95,6%) Samo lastniški kapital: 1 podjetje (1,5%) Samo nepovratna sredstva: 2 podjetji (2,9%) Skupaj: 68 podjetij prevladujoč način podpore je bil prek blended finance, ki združuje lastniški kapital in nepovratna sredstva. Ta pristop omogoča podjetjem, da izkoristijo takojšnjo finančno olajšavo nepovratnih sredstev, obenem pa spodbuja lastniške naložbe za dolgoročno rast. Dodelitev proračuna Skupni proračun, dodeljen za EIC Accelerator, je bil 411 milijonov EUR, porazdeljen na naslednji način: Proračun nepovratnih sredstev: 165 milijonov EUR Lastniški proračun: 245 milijonov EUR Ta dodelitev proračuna odraža uravnotežen pristop k financiranju, ki zagotavlja, da podjetja prejmejo znatno podporo prek nepovratnih sredstev in lastniške naložbe. Povprečni zneski financiranja EIC Accelerator je zagotovil različne velikosti vstopnic za nepovratna sredstva in lastniški kapital: Povprečna velikost vstopnice: 6,04 milijona € Povprečna nepovratna sredstva: 2,46 milijona € Povprečni lastniški kapital: 3,71 milijona € Ti povprečni zneski kažejo na strateško razporeditev sredstev, namenjenih zagotavljanju zadostnega kapitala podjetjem za učinkovito razširijo svoje poslovanje. Ključni datumi postopka prijave in izbire Časovnica za postopek prijave in izbire je bila naslednja: Končni datum prijave za nepovratna sredstva: 13. marec 2024 Datum objavljenih rezultatov: 15. julij 2024 Stopnje uspešnosti Izbirni postopek je bil zelo konkurenčen z večstopenjskim ocenjevanjem. : 2. korak: 969 oddaj, 347 (35,6%) opravljenih 3. korak: 347 razgovorov, 68 (19,6%) je bilo financiranih Kombinirana stopnja uspešnosti za 2. in 3. korak: 7% Ti statistični podatki poudarjajo strog izbirni postopek, ki zagotavlja, da le najbolj obetavni in inovativna podjetja so prejela sredstva. Geografska porazdelitev EIC Accelerator je financiral podjetja iz 17 različnih držav, ki prikazujejo raznoliko geografsko razširjenost: Nemčija: 13 podjetij (19.1%) Francija: 13 podjetij (19.1%) Izrael: 9 podjetij (13.2%) Nizozemska: 6 podjetij (8.8%) Španija : 6 podjetij (8,8%) Finska: 4 podjetja (5,9%) Švedska: 4 podjetja (5,9%) Grčija: 2 podjetji (2,9%) Italija: 2 podjetji (2,9%) Belgija: 2 podjetji (2,9%) Norveška: 1 podjetje (1.5%) Irska: 1 podjetje (1.5%) Estonija: 1 podjetje (1.5%) Avstrija: 1 podjetje (1.5%) Danska: 1 podjetje (1.5%) Hrvaška: 1 podjetje (1.5%) Portugalska: 1 podjetje ( 1,5%) Nemčija in Francija sta vodili seznam z največjim številom financiranih podjetij, vsaka gosti 19,1% vseh financiranih projektov. Sledil je Izrael s 13,2% ter Nizozemska in Španija, ki sta prispevali vsaka po 8,8%. Zaključek EIC Accelerator predstavlja znatno naložbo v inovacije po Evropi in Izraelu s skupnim proračunom 411 milijonov evrov. Večina sredstev je bila dodeljena prek blended finance, ki podpira raznoliko paleto podjetij iz 17 držav. Konkurenčni izbirni postopek poudarja visoke standarde, ki se uporabljajo za izbiro najbolj obetavnih podvigov. Ko financirana podjetja napredujejo, je ta pobuda pripravljena spodbuditi znaten napredek na njihovih področjih ter spodbujati rast in razvoj znotraj evropskih in izraelskih inovacijskih ekosistemov. Objavljeni rezultati, ki so bili na voljo 15. julija 2024, označujejo začetek novega poglavja za teh 68 podjetij, ki jih podpira strateška mešanica nepovratnih sredstev in kapitalskih naložb. Vsa financirana podjetja

Razlika med tržno in komercialno strategijo za EIC Accelerator

Na področju poslovanja pogosto prihaja do zamenjave med trženjem in komercialno strategijo. Ta mešanica lahko privede do neučinkovitih poslovnih načrtov in zamujenih priložnosti. Razumevanje razlik in pomembnosti vsakega lahko bistveno poveča uspeh podjetja. Trženje proti komercialni strategiji Trženje je osredotočeno predvsem na to, kako podjetje komunicira s svojim občinstvom, da ustvari zanimanje za svoje izdelke ali storitve. To vključuje razumevanje potreb strank, ustvarjanje prepričljivih sporočil in posredovanje teh sporočil prek različnih kanalov. Cilj trženja je pritegniti, vključiti in obdržati stranke. Po drugi strani pa komercialna strategija zajema širši načrt za ustvarjanje prihodkov in zagotavljanje dobičkonosnosti podjetja. Ta strategija vključuje vidike, kot so načrti za vstop na trg, prodajne strategije, distribucijski kanali, cenovni modeli in partnerstva. Gre za celovit pristop, ki usklajuje vse poslovne aktivnosti s končnim ciljem finančne rasti in vzdržnosti. Pogoste napačne predstave Mnoga podjetja se ujamejo v past mešanja trženja s svojo celotno komercialno strategijo. Pogosto se osredotočajo izključno na ozaveščanje in ustvarjanje potencialnih strank, ne da bi upoštevali širše vidike, kako te potencialne stranke pretvoriti v prodajo, distribuirati svoje izdelke in vzdrževati dolgoročno rast. Na primer, startup lahko razvije odlično kampanjo v družabnih medijih, ki pritegne veliko pozornosti, vendar ne razmišlja o tem, kako doseči in vključiti distributerje, kako upravljati logistiko ali kako podpreti njihov izdelek v različnih regijah. Brez dobro zaokrožene poslovne strategije se začetna tržna prizadevanja morda ne bodo prenesla v trajen poslovni uspeh. Ključni elementi komercialne strategije Vstop na trg: Razumevanje, kako vstopiti na nove trge, je ključnega pomena. To vključuje raziskavo trga za prepoznavanje potencialnih regij, analizo konkurentov ter razumevanje lokalnih predpisov in vedenja strank. Trden načrt vstopa na trg zagotavlja, da lahko podjetje vzpostavi oporo in trajnostno raste na novih ozemljih. Distribucijski kanali: Prepoznavanje in upravljanje distribucijskih kanalov je bistvenega pomena. To vključuje izbiro pravih partnerjev, pogajanja o pogojih in zagotavljanje učinkovite in uspešne dostave izdelkov končnemu kupcu. Distribucijski kanali lahko segajo od neposredne prodaje do spletnih platform do tretjih distributerjev. Doseg in pridobivanje strank: Poleg trženja mora komercialna strategija podrobno opredeliti, koliko strank želi podjetje doseči, in metode za njihovo pridobitev. To vključuje prodajne strategije, načrte storitev za stranke in poprodajno podporo za zagotavljanje zadovoljstva in zvestobe strank. Uvajanje in zadrževanje: Ko so stranke pridobljene, je potreben načrt za vkrcanje in zadrževanje. To vključuje programe usposabljanja za distributerje, izobraževanje strank in strategije za stalno sodelovanje. Prizadevanja za ohranitev lahko vključujejo programe zvestobe, redne posodobitve in vrhunske storitve za stranke. Praktični koraki za razvoj robustne komercialne strategije Celovita tržna raziskava: Izvedite podrobno raziskavo, da boste razumeli svoje ciljne trge, vključno z demografskimi podatki, nakupovalnim vedenjem in kulturnimi odtenki. Te informacije so ključnega pomena za prilagajanje vaše strategije lokalnim potrebam in željam. Jasna ponudba vrednosti: Določite, zakaj je vaš izdelek ali storitev edinstvena in zakaj naj bi jo kupci izbrali pred konkurenti. Ta predlog vrednosti mora biti jasen in prepričljiv za vse zainteresirane strani, vključno s strankami, partnerji in distributerji. Strateška partnerstva: Vzpostavite partnerstva s ključnimi akterji v vaši industriji. Ti lahko vključujejo dobavitelje, distributerje in celo dopolnilna podjetja. Strateška zavezništva vam lahko pomagajo doseči nove trge, izboljšati ponudbo izdelkov in povečati svojo konkurenčno prednost. Razširljiv prodajni model: Razvijte prodajni model, ki je razširljiv in prilagodljiv različnim trgom. To vključuje usposabljanje za prodajne ekipe, določanje prodajnih ciljev in uporabo orodij za upravljanje odnosov s strankami (CRM) za sledenje in upravljanje potencialnih strank in prodaje. Distribucijsko omrežje: Zgradite zanesljivo distribucijsko omrežje, ki lahko učinkovito dostavi vaše izdelke na različne trge. To lahko vključuje logistično načrtovanje, skladiščenje in partnerstva z ladijskimi podjetji. Zagotavljanje, da je vaš izdelek na voljo takrat in kjer ga stranke potrebujejo, je ključnega pomena za uspeh. Finančno načrtovanje: Ustvarite podroben finančni načrt, ki vključuje predvidene prihodke, stroške in donosnost za vsak trg, na katerega vstopite. Ta načrt bi moral upoštevati tudi morebitna tveganja in imeti vzpostavljene načrte za obvladovanje nepredvidenih izzivov. Zaključek Mešanje trženja s komercialno strategijo je lahko škodljivo za dolgoročni uspeh podjetja. Medtem ko je trženje ključnega pomena za privabljanje strank in ustvarjanje zanimanja, je le en kos sestavljanke. Trdna komercialna strategija zagotavlja, da celoten poslovni model podpira trajnostno rast, od vstopa na trg do ohranjanja strank. Z osredotočanjem na celovito tržno raziskavo, jasne predloge vrednosti, strateška partnerstva, razširljive prodajne modele in zanesljiva distribucijska omrežja lahko podjetja razvijejo komercialno strategijo, ki ne le privabi stranke, temveč tudi zagotovi, da ostanejo vključene in zadovoljne. Če povzamemo, medtem ko trženje začne pogovor, dobro oblikovana komercialna strategija zagotavlja, da podjetje dolgoročno še naprej uspeva in raste.

Pregled EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator: razlike in pričakovanja glede TRL

European Innovation Council (EIC) v okviru Horizon Europe ponuja tri različne programe za podporo celotnemu življenjskemu ciklu inovacij: EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator. Vsak program cilja na različne stopnje tehnološkega razvoja, zagotavlja prilagojeno financiranje in podporo za pomoč prodornim inovacijam pri doseganju trga. Ta pregled pojasnjuje razlike med temi programi, njihove posebne zahteve in kako so povezani s pričakovanji stopnje pripravljenosti na tehnologijo (TRL). Programi EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator so zapleteno zasnovani za zagotavljanje celovite podpore v celotnem življenjskem ciklu inovacije, kar podjetjem omogoča, da izkoristijo stalno negovanje nepovratnih sredstev od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder podpira raziskave v zgodnji fazi z visokim tveganjem za raziskovanje novih idej in doseči dokaz koncepta (TRL 1-4). Uspešni projekti Pathfinder lahko nato napredujejo do EIC Transition, ki pomaga potrditi in dokazati izvedljivost teh tehnologij v ustreznih okoljih (TRL 3-6), s čimer se premosti vrzel med raziskavami in pripravljenostjo na trg. Nazadnje, EIC Accelerator ponuja ciljno usmerjeno podporo za tržno pripravljene inovacije (TRL 5-9), ki zagotavlja nepovratna sredstva in lastniške naložbe za pomoč podjetjem pri komercializaciji njihovih izdelkov, povečanju njihovega poslovanja in motnjah na obstoječih trgih. To brezhibno napredovanje zagotavlja, da lahko inovativna podjetja nenehno razvijajo svoje tehnologije od začetnega koncepta do popolne uvedbe na trgu, pri čemer izkoriščajo obsežno financiranje in podporne mehanizme EIC na vsaki kritični stopnji. EIC Pathfinder Namen EIC Pathfinder podpira vizionarske raziskave in raziskovanje drznih idej za ustvarjanje prelomnih tehnologij. Osredotoča se na raziskave v zgodnji fazi, da bi postavili temelje za transformativne inovacije. Ključne značilnosti Obseg financiranja: podpira visoko tvegane raziskovalne projekte z visokimi dobički, ki raziskujejo nove tehnološke možnosti. TRL Focus: Primarno cilja na TRL 1 do TRL 4. TRL 1: Upoštevana osnovna načela. TRL 2: Oblikovan tehnološki koncept. TRL 3: Eksperimentalni dokaz koncepta. TRL 4: Tehnologija potrjena v laboratoriju. Zahteve Upravičenost: Odprto za konzorcije vsaj treh neodvisnih pravnih subjektov iz različnih držav članic ali pridruženih držav. Prijavijo se lahko tudi posamezni subjekti, kot so visokotehnološka MSP in raziskovalne organizacije. Predlog: Začrtati mora vizionarski raziskovalni projekt visokega tveganja z velikim potencialom za znanstveni in tehnološki preboj. Znesek dotacije: do 3 milijone EUR za Pathfinder Open, do 4 milijone EUR za Pathfinder Challenges. Stopnja financiranja: 100% upravičenih stroškov. EIC Transition Namen Cilj EIC Transition je premostiti vrzel med raziskavami v zgodnji fazi in pripravljenostjo na trg. Osredotoča se na dozorevanje in potrjevanje tehnologij, razvitih v okviru EIC Pathfinder in drugih projektov, ki jih financira EU. Ključne značilnosti Obseg financiranja: podpira dejavnosti za potrjevanje in dokazovanje izvedljivosti novih tehnologij v okoljih, ki so pomembna za uporabo. TRL Focus: cilja na TRL 3 do TRL 6. Začetek TRL: TRL 3 (eksperimentalni dokaz koncepta) ali TRL 4 (tehnologija, preverjena v laboratoriju). Končni TRL: TRL 5 (tehnologija, potrjena v ustreznem okolju) do TRL 6 (tehnologija, dokazana v ustreznem okolju). Zahteve Upravičenost: Odprto za posamezne subjekte (MSP, odcepljena podjetja, zagonska podjetja, raziskovalne organizacije, univerze) ali konzorcije (2–5 subjektov) iz držav članic ali pridruženih držav. Predlog: Graditi mora na rezultatih prejšnjih projektov EIC Pathfinder, FET (prihodnje in nastajajoče tehnologije) ali drugih projektov, ki jih financira EU. Predlogi morajo vključevati podroben delovni načrt za validacijo tehnologije in poslovni razvoj. Znesek nepovratnih sredstev: do 2,5 milijona EUR, možni so višji zneski, če je to upravičeno. Stopnja financiranja: 100% upravičenih stroškov. EIC Accelerator Namen EIC Accelerator podpira posamezna mala in srednja podjetja, vključno z zagonskimi podjetji in odcepljenimi podjetji, pri razvoju in povečanju visokoučinkovitih inovacij s potencialom za ustvarjanje novih trgov ali motenje obstoječih. Ključne značilnosti Obseg financiranja: Zagotavlja nepovratna sredstva in lastniške naložbe za pomoč MSP pri predstavitvi njihovih inovacij na trgu. TRL Focus: cilja na TRL 5 do TRL 9. Začetni TRL: TRL 5 (tehnologija, preverjena v ustreznem okolju) ali TRL 6 (tehnologija, dokazana v ustreznem okolju). Končni TRL: TRL 8 (sistem dokončan in kvalificiran) do TRL 9 (dejanski sistem, dokazan v delovnem okolju). Zahteve Upravičenost: Odprto za posamezna MSP iz držav članic ali pridruženih držav. Za blended finance (podpora + lastniški kapital) se lahko prijavijo tudi podjetja s srednjo kapitalizacijo (podjetja z do 500 zaposlenimi). Predlog: Predstaviti mora inovacijo z visokim potencialom z močnim poslovnim primerom in jasnim tržnim potencialom. Predlogi morajo vsebovati načrt za komercializacijo in povečanje. Znesek nepovratnih sredstev: do 2,5 milijona EUR samo za podporo z dodatnimi lastniškimi naložbami do 15 milijonov EUR. Stopnja financiranja: 70% upravičenih stroškov za komponento nepovratnih sredstev, lastniška komponenta je določena na podlagi naložbenih potreb. Povezovanje programov prek pričakovanj TRL od zgodnjih raziskav do pripravljenosti na trg Trije programi EIC so zasnovani tako, da podpirajo celoten življenjski cikel inovacij, od raziskav v zgodnji fazi do vstopa na trg: EIC Pathfinder (TRL 1-4): osredotoča se na osnovne raziskave in eksperimentalne dokaze koncept, ki postavlja znanstvene in tehnološke temelje za prihodnje inovacije. EIC Transition (TRL 3-6): Premosti vrzel med raziskovalnimi raziskavami in pripravljenostjo na trg s potrjevanjem in prikazovanjem tehnologij v ustreznih okoljih. EIC Accelerator (TRL 5-9): Podpira razvoj, komercializacijo in povečanje tržno pripravljenih inovacij, s čimer pomaga malim in srednje velikim podjetjem pri predstavitvi njihovih izdelkov na trg. Brezhibno napredovanje EIC Pathfinder v EIC Transition: Projekti, ki dosežejo uspešen dokaz koncepta in laboratorijsko validacijo v skladu z EIC Pathfinder, lahko napredujejo v EIC Transition za nadaljnjo validacijo in predstavitev v ustreznih okoljih. EIC Transition do EIC Accelerator: Ko so tehnologije potrjene in prikazane v ustreznih okoljih, lahko napredujejo v EIC Accelerator za končni razvoj, vstop na trg in skaliranje. Povzetek EIC Pathfinder: Raziskave v zgodnji fazi (TRL 1-4), vizionarski in visoko tvegani projekti. EIC Transition: Premostitev raziskav in trga (TRL 3-6), validacija tehnologije in predstavitev. EIC Accelerator: Pripravljenost na trg in širitev (TRL 5-9), podpora komercializaciji za MSP. Z razumevanjem različnih vlog in pričakovanj TRL za vsak program EIC lahko inovatorji strateško načrtujejo svojo pot razvoja projekta in tako zagotovijo brezhibno napredovanje od revolucionarnih raziskav do uspešne uvedbe na trg.

Povzetek naložbenih smernic sklada EIC Accelerator EIC in naložbene skupine

Različica: december 2023 Opomba: ta članek vsebuje povzetek uradnih naložbenih smernic sklada EIC in vsebuje poenostavitve, ki lahko v nekaterih primerih spremenijo predvideni pomen. Priporočamo, da prenesete in preberete uradni dokument. Uvod Naložbene smernice EIC zagotavljajo bistvene informacije potencialnim upravičencem in soinvestitorjem v zvezi s strategijo in pogoji za naložbe sklada EIC in odločitve o odprodaji. Ta posodobljena različica vključuje definicije kvalificiranih vlagateljev, opise naložbenih scenarijev in nove klavzule o nadaljnjih naložbah in izstopih, kar zagotavlja podporo za novoustanovljena podjetja z velikim potencialom ter MSP za pospešitev rasti in privabljanje dodatnih vlagateljev. Ta dokument velja posebej za oddelek sklada EIC Horizon Europe. Kazalo Naložbena pravila 1.1 Naložbene omejitve 1.2 Naložbeni cilj 1.3 Naložbena strategija 1.4 Naložbene smernice za razdelek naložbenega procesa 2.1 Ciljna razvojna stopnja podjetja 2.2 Vrsta inovacij 2.3 Zaščita evropskih interesov 2.4 Geografski obseg 2.5 Izjeme 2.6 Velikost naložbe in cilji lastniškega deleža 2.7 Naložba/C o -Naložbeni scenariji 2.8 Postopek skrbnega pregleda 2.9 Možni finančni instrumenti 2.10 Izvajanje naložb 2.11 Objava informacij 2.12 Spremljanje in nadaljnje naložbe 2.13 Nadaljnje naložbe 2.14 Mentorji 2.15 Naložbene skupine za upravljanje intelektualne lastnine Priloga 1. Definicije Priloga 2. Izjeme 1. Naložbe Ru les 1.1 Naložbene omejitve Za oddelek veljajo naložbene omejitve, določene v splošnem delu memoranduma sklada EIC. Te omejitve zagotavljajo, da oddelek deluje znotraj meja, ki jih je določil sklad EIC, ter ohranja doslednost in usklajenost s splošnimi cilji. 1.2 Naložbeni cilj Cilj oddelka je vlaganje v končne prejemnike sklada EIC, ki razvijajo ali uvajajo prebojne tehnologije in prelomne inovacije, ki ustvarjajo trg. Namen oddelka je odpraviti kritično vrzel v financiranju na evropskem trgu prenosa tehnologije. Kljub precejšnjim nepovratnim financiranjem za raziskovalne in inovacijske projekte v Evropi le redki uspejo pritegniti nadaljnje naložbe ter doseči komercializacijo in stopnje povečanja. 1.3 Naložbena strategija Za doseganje svojega naložbenega cilja lahko oddelek vlaga neposredno v lastniške vrednostne papirje ali z lastniškim kapitalom povezane vrednostne papirje, vključno s prednostnim lastniškim kapitalom, zamenljivim dolgom, opcijami, nakupnimi boni ali podobnimi vrednostnimi papirji. Oddelek zagotavlja naložbeno komponento EIC blended finance, odvisno od največjega zneska naložbe, ki ga je določila Komisija EU. Podjetja kandidatke se na EIC Accelerator prijavljajo preko javnih razpisov, ki jih objavlja Evropska komisija. EISMEA te predloge oceni, Evropska komisija pa izbere tiste, ki bodo podprti z okvirnim zneskom EIC blended finance. Ta podpora je lahko sestavljena iz kombinacije nepovratnih sredstev in naložb, samo nepovratnih sredstev ali podpore samo za naložbe. V primerih, ko je potrebna zaščita evropskih interesov na strateških področjih, bo sklad EIC sprejel ukrepe, kot je pridobitev blokirajoče manjšine, da prepreči vstop novih vlagateljev iz neupravičenih držav. Ta pristop zagotavlja usklajenost naložb s strateškimi prednostnimi nalogami in zaščito evropskih interesov. 1.4 Naložbeni proces oddelkov Naložbeni proces vključuje več korakov: Začetna ocena: Predlogi, ki jih izbere Evropska komisija, se pošljejo zunanjemu UAIS v začetno oceno. Kategorizacija: Primeri so razvrščeni v različne naložbene scenarije (Vedra) na podlagi ocene. Skrbni pregled: Finančni skrbni pregled in preverjanja skladnosti z KYC se izvajajo v ciljnih podjetjih. Razprava o pogojih financiranja: z upravičencem in soinvestitorji se razpravlja o možnih osnutkih pogojev financiranja. Odločanje: Zunanji UAIS odloča o financiranju operacij, odobri ali zavrne operacijo. Pravna dokumentacija: Po odobritvi se pripravijo in podpišejo pravni dokumenti. Spremljanje: Zunanji UAIS spremlja naložbe, vključno z izplačili mejnikov, poročanjem in izhodnimi strategijami. 2. Naložbene smernice 2.1 Razvojna stopnja ciljnega podjetja Upravičeni kandidati v okviru EIC Accelerator vključujejo profitna, zelo inovativna mala in srednja podjetja, novoustanovljena podjetja, podjetja v zgodnji fazi in mala podjetja s srednjo kapitalizacijo iz katerega koli sektorja, običajno z močno komponento intelektualne lastnine. Namen EIC Accelerator je podpirati projekte z visokim tveganjem, ki še niso privlačni za vlagatelje, z zmanjšanjem tveganja teh projektov, da bi spodbudili zasebne naložbe. 2.2 Vrste inovacij Oddelek podpira različne vrste inovacij, zlasti tiste, ki temeljijo na globokem tehnološkem ali radikalnem razmišljanju, in družbene inovacije. Deep-tech se nanaša na tehnologijo, ki temelji na vrhunskem znanstvenem napredku in odkritjih, ter zahteva nenehno interakcijo z novimi idejami in laboratorijskimi rezultati. 2.3 Zaščita evropskih interesov Na strateških področjih, ki jih je opredelila Evropska komisija, bo Oddelek za zaščito evropskih interesov sprejel ukrepe, povezane z naložbami. To lahko vključuje pridobitev blokirajoče manjšine, vlaganje kljub potencialnemu zanimanju vlagateljev ali zagotovitev evropskega lastništva intelektualne lastnine in podjetja. 2.4 Geografski obseg Upravičena podjetja morajo biti ustanovljena in delovati v državah članicah EU ali pridruženih državah za lastniško komponento stebra III Horizon Europe. Zunanji UAIS lahko vlaga v holding ali nadrejeno družbo s sedežem na teh ozemljih, če izpolnjuje vsa merila primernosti. 2.5 Izključitve Naložbe izključujejo sektorje, ki niso združljivi z etično in družbeno osnovo Obzorja Evropa. Ti vključujejo dejavnosti, povezane s škodljivimi delovnimi praksami, nezakonitimi izdelki, pornografijo, trgovino s prosto živečimi živalmi, nevarnimi materiali, netrajnostnimi metodami ribolova in drugim, kot je podrobno opisano v Prilogi 2. 2.6 Velikost naložbe in cilji lastniškega deleža Naložba oddelka se giblje med 500.000 EUR in 15.000.000 EUR na podjetje, ki cilja na manjšinske lastniške deleže, običajno med 10% in 20%. Lahko pa pridobi blokirni delež zaradi zaščite evropskih interesov. Naložbe so lahko nižje ali višje od prvotno predlaganih na podlagi ugotovitev skrbnega pregleda in odločitve Evropske komisije o dodelitvi. 2.7 Scenariji naložb/sovlaganj Od samega začetka bo zunanji UAIS povezal potencialna podjetja, v katera bodo vlagali, s skupnostjo vlagateljev EIC Accelerator, da bi izkoristil priložnosti za sovlaganje. Izbrane upravičence EIC spodbujamo, da poiščejo soinvestitorje, pri čemer se finančno in komercialno skrbni pregled lahko izvede skupaj s temi vlagatelji. Namen EIC Accelerator je zmanjšati tveganje za izbrane operacije in pritegniti znatna dodatna sredstva za podporo uvajanju in širitvi inovacij. 2.8 Postopek skrbnega pregleda Postopek skrbnega pregleda se osredotoča na upravljanje, kapitalsko strukturo, poslovno strategijo, konkurenco, oceno trga, ustvarjanje vrednosti, pravno obliko in jurisdikcije. Preverjanja skladnosti vključujejo preprečevanje pranja denarja, financiranje terorizma, izogibanje davkom in skladnost z KYC. Težave z neskladnostjo lahko povzročijo prekinitev ali prenehanje podpore EIC. 2.9 Možni finančni instrumenti Oddelek uporablja predvsem lastniške ali navidezne lastniške naložbe, vključno z: navadnimi delnicami: lastniški delež v družbi je lahko glasovalni ali neglasovalni. Prednostne delnice: Hibridni lastniški kapital z lastnostmi, podobnimi dolgu, običajno v lasti skladov tveganega kapitala. Zamenljivi instrumenti: dolžniški instrumenti … Preberi več

Vrhunski vodnik po kratkih predlogih EIC Accelerator (predloga predloga EIC Accelerator, korak 1)

Odklepanje inovacij: Predloga predloga EIC Accelerator Korak 1 – vodnik za zagonska podjetja in MSP V dinamičnem svetu financiranja zagonskih podjetij predstavlja pospeševalnik European Innovation Council (EIC) prepričljivo pot za zagonska podjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), da zagotovijo znatna finančna sredstva . Predloga za predlog 1. koraka je ključno orodje, zasnovano za lažji dostop do do 17,5 milijona € v blended financing, ki vključuje komponente nepovratnih sredstev in kapitala. Ta članek nudi podroben pregled vsebine in uporabnosti predloge EIC Accelerator Step 1, ki je prilagojena za opolnomočenje novoustanovljenih podjetij in MSP po vsej Evropski uniji (EU). Bistvo predloge predloga EIC Accelerator 1. Uradna predloga predloga: Predloga predloga 1. koraka služi kot uradni načrt za prosilce, ki je natančno zasnovan za poenostavitev postopka prijave za financiranje EIC. Zajema bistvene razdelke, ki od prijaviteljev zahtevajo, da jedrnato izrazijo svojo inovacijo, poslovni model in potencialni vpliv svoje tehnologije. Ta strukturiran pristop zagotavlja, da so vsi kritični vidiki predloga sistematično zajeti. Poudarek na stopnji pripravljenosti na tehnologijo (TRL): osrednji del predloge je poudarek na stopnjah pripravljenosti na tehnologijo. Prosilci morajo dokazati zrelost svoje inovacije, kar je ključnega pomena za uskladitev s pričakovanji EIC o pripravljenosti na trg in potencialu za uporabo. Predstavitev in priprava na razgovor: Predloga predloga je strateško zasnovana za pomoč prijaviteljem pri pripravi na naslednje faze postopka financiranja. Spodbuja jedrnato, a izčrpno predstavitev idej, ki tvori hrbtenico predstavitve in postavlja temelje za postopek intervjuja. Kako predloga opolnomoči prijavitelje. Poenostavljen postopek za prijavitelje: Z zagotavljanjem jasne strukture predloga demistificira postopek prijave, zaradi česar je dostopen celo novincem v okolju financiranja EU. Prijavitelje vodi skozi vrsto natančno opredeljenih korakov in jim pomaga učinkovito predstaviti svojo inovacijsko pripoved. Zasnovano za velik vpliv: Predloga se osredotoča na inovacije z velikim vplivom, ki vlagatelje spodbujajo k kritičnemu razmišljanju o potrebah trga in edinstveni ponudbi vrednosti njihove tehnologije. Ta poudarek je usklajen s ciljem EIC, da podpre projekte, ki imajo potencial za povečanje obsega in doseganje pomembnega prodora na trg. Podpora širokemu naboru inovatorjev: od profesionalnih piscev in samostojnih podjetnikov do svetovalcev, predloga služi kot vir, ki ga lahko uporabljajo različne zainteresirane strani, vključene v postopek pisanja nepovratnih sredstev. Zagotavlja standardiziran okvir, ki zagotavlja doslednost in kakovost med aplikacijami. Finančne in strateške možnosti kombiniranega financiranja: Predloga učinkovito odpira vrata priložnostim blended financing, ki vključujejo nepovratna sredstva v višini 2,5 milijona € in do 15 milijonov € lastniškega financiranja. Ta znatna finančna podpora je namenjena pospeševanju razvoja in širitve revolucionarnih inovacij. Vpogled v lastniško financiranje: Za podvige, ki so potencialno bančni in pri katerih tradicionalni mehanizmi financiranja ne uspejo, je lastniška možnost, predstavljena v predlogi, sprememba igre. Ponuja neposredno pot do znatnega financiranja, ključnega pomena za agresivno rast in strategije širitve. Potrditev Evropske komisije in EIC: uporaba uradne predloge usklajuje projekte s strateškimi prednostnimi nalogami Evropske komisije in EIC. Zagotavlja, da se predlogi ocenjujejo na podlagi meril, ki odražajo širše cilje financiranja EU za inovacije, s čimer se poveča verodostojnost in privlačnost projektov. Zaključek Predloga predloga EIC Accelerator Korak 1 ni le dokument; je strateško orodje, ki lahko bistveno poveča možnosti za zagotovitev financiranja z usklajevanjem startupov in MSP s ključnimi elementi, ki jih želi EIC. Spodbuja jasnost, jedrnatost in osredotočenost, ki so bistvenega pomena za uspešno opravljen strog postopek ocenjevanja. Z uporabo te predloge lahko novoustanovljena in mala in srednja podjetja učinkovito artikulirajo svoje inovacijske zgodbe, s čimer pokažejo svoj potencial za preoblikovanje panog in doseganje novih višin na evropskem trgu. EIC Accelerator Korak 1 Kratka predloga Predloga predloga 1. Opis podjetja Zgodba o ustanovitvi Začetki podjetja segajo nazaj do datuma ustanovitve, pri čemer je poudarjen njegov izvor kot odcepitev od pomembnega raziskovalnega inštituta. Ta pripoved podrobno opisuje sodelovanje med soustanovitelji in zagotovljene začetne naložbe ter ponazarja pot od obetavne ideje do uveljavljenega subjekta. Takšna temeljna zgodba ne samo krepi profil podjetja, ampak tudi utrjuje njegov položaj verodostojnega in inovativnega igralca v tehnološki industriji, s ciljem pritegniti pozornost zainteresiranih strani, vključno z European Innovation Council (EIC). Poslanstvo in vizija Poslanstvo in vizija podjetja zajemata njegove glavne cilje in ambiciozen učinek, ki ga želi doseči v svetovnem merilu. Poslanstvo je oblikovano okoli reševanja kritičnih izzivov industrije, izkoriščanja inovacij za izboljšanje učinkovitosti ali odpravljanja pomembnih tržnih vrzeli. Ta vizionarski pristop uvršča podjetje v napredno mislečega vodjo, ki je zavezan znatnemu napredku na svojem področju. Poudarek na preoblikovanju teoretičnih idej v praktične rešitve, pripravljene na trg, se dobro ujema s cilji European Innovation Council, kar ponazarja zavezo, da ne bomo le vodilni v inovacijah, temveč tudi pozitivno prispevali k družbeni in gospodarski rasti. Dosežki podjetja Dosežki podjetja so dokaz njegove rasti in inovativnosti, zaznamovani s pomembnimi mejniki, kot so nagrade, finančni uspehi in tehnološki napredek. Ti dosežki so ključni pri vzpostavljanju verodostojnosti podjetja in poudarjanju njegove sposobnosti doseganja in preseganja industrijskih standardov. Priznanje uglednih organov z nagradami in uspešno doseganje ravni kritične tehnološke pripravljenosti poudarjajo potencial in pripravljenost podjetja za nadaljnjo rast. Takšna zgodovina je bistvenega pomena za izgradnjo zaupanja z European Innovation Council in potencialnimi vlagatelji, saj podjetje postavlja kot močnega kandidata za prihodnje priložnosti v konkurenčnem tehnološkem okolju Evropske unije. Odnosi s strankami Podjetje je negovalo trdne odnose z različnimi strankami, s čimer je okrepilo svoj položaj na trgu in utrdilo svoj ugled v industriji. Ti odnosi niso le transakcijski, ampak se obogatijo s sodelovanjem, ki zagotavlja vzajemne koristi in krepi oporo podjetja na trgu. Izpostavljanje najboljših strank in podrobna narava teh interakcij prikazuje sposobnost podjetja, da vzdržuje dragocena partnerstva. Poleg tega pridobitev pisem o nameri (LOI) od teh ključnih deležnikov ne dokazuje le njihovega ... Preberi več

Lonček inovacij EIC Accelerator: Univerze in rojstvo podjetnikov DeepTech

Univerze so že dolgo rojstni kraj nekaterih najbolj prelomnih in transformativnih tehnologij, kar jih je naš svet videl. Te ustanove, ki temeljijo na strogih akademskih raziskavah in jih spodbuja okolje intelektualne radovednosti, niso le središča učenja, temveč osrednji inkubatorji za inovativne podjetnike. Zlasti na področju znanstvenih tehnologij so univerze in raziskovalni inštituti v ospredju tega, kar zdaj običajno imenujemo DeepTech – tehnologije, ki ponujajo velik napredek v različnih sektorjih, vključno z zdravstvenim varstvom, energijo in računalništvom, če naštejemo le nekatere. Povezava med univerzo in podjetništvom Potovanje od akademskega raziskovanja do podjetniškega podviga je pot, po kateri hodijo številni inovatorji. Univerze s svojimi bogatimi viri, vključno z najsodobnejšimi laboratoriji, dostopom do financiranja in mrežo podobno mislečih mislecev, ponujajo neprimerljiv ekosistem za negovanje projektov DeepTech v zgodnji fazi. V teh akademskih dvoranah potekajo temeljne raziskave – pogosto veliko preden sploh pride v poštev tržna aplikacija. Eden ključnih elementov tega okolja je spodbujanje meddisciplinarnega sodelovanja. Nič nenavadnega ni, da preboj v znanosti o materialih na univerzi utre pot revolucionarnim novim izdelkom na področju zabavne elektronike ali da biomedicinske raziskave vodijo v razvoj prelomnih medicinskih naprav. Te tehnologije, rojene iz akademskih projektov, imajo potencial za reševanje kritičnih globalnih izzivov in utirajo pot novim industrijam. Premostitev vrzeli: od akademije do industrije Vendar pa je pot od univerzitetnega projekta do uspešnega podjetja DeepTech polna izzivov. Proces komercializacije znanstvenih raziskav zahteva več kot le tehnično strokovno znanje; zahteva dobro poznavanje trga, strateško poslovno načrtovanje in sposobnost zagotavljanja naložb. V tem je vloga podjetniških programov in uradov za prenos tehnologije na univerzah, katerih cilj je premostiti to vrzel. Nadobudnim podjetnikom zagotavljajo mentorstvo, financiranje in poslovno žilico, ki je potrebna, da svoje inovacije predstavijo trgu. Poleg tega ni mogoče preceniti vloge javnega in zasebnega financiranja. Pobude, kot je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, ponujajo ključno podporo z nepovratnimi sredstvi in lastniškim financiranjem za zagonska podjetja, ki plujejo po zahrbtnih vodah komercializacije DeepTech. Ti programi ne zagotavljajo samo finančne podpore, ampak tudi dajejo kredibilnost startupom, pritegnejo nadaljnje naložbe in partnerstva. Vpliv v resničnem svetu in prihodnost Vpliv inovacij DeepTech, ki jih proizvajajo univerze, na svetovno prizorišče je neizpodbiten. Od ustvarjanja medicinskih tehnologij, ki rešujejo življenja, do razvoja trajnostnih energetskih rešitev, ta napredek oblikuje prihodnost. Ko gledamo naprej, bo vloga univerz kot inkubatorjev inovacij le še naraščala. S pravimi podpornimi strukturami je potencial za preoblikovanje teh akademskih prizadevanj v uspešna podjetja, ki spreminjajo svet, neomejen. Skratka, univerze niso samo središča učenja, ampak ključne zibelke inovacij, ki negujejo podjetnike, ki bodo na novo definirali naš svet z inovacijami DeepTech. Ker se te akademske ustanove še naprej razvijajo, je njihov potencial za prispevanje k globalnemu gospodarskemu in družbenemu napredku neomejen. Z nadaljnjo podporo in naložbami se bo most med akademskim svetom in industrijo okrepil, s čimer se bo začela nova doba transformativnih tehnologij. Od laboratorijske mize do trga: odisejada financiranja univerzitetnih startupov Prehod od akademskih raziskav do uspešnega startupa je zastrašujoča pot, zlasti za ustanovitelje s področij, kot so kemija, farmacija, biologija in fizika. Ti znanstveni podjetniki se soočajo z edinstvenim nizom izzivov, glavni med njimi je težka naloga zagotavljanja financiranja. Za razliko od svojih kolegov v bolj komercialnih sektorjih se znanstveniki, ki so postali ustanovitelji zagonskih podjetij, pogosto znajdejo na neznanem področju, ko gre za zbiranje sredstev. Izziv zbiranja sredstev za znanstvene podjetnike Jedro problema je v vrzeli v strokovnem znanju. Znanstveniki so usposobljeni za raziskovanje, odkrivanje in inovacije, pri čemer se osredotočajo na napredek znanja in ne na zapletenost poslovnih modelov, prilagajanje trgu ali nagovarjanje vlagateljev. Zaradi te vrzeli so pogosto v slabšem položaju v konkurenčnem okolju financiranja, kjer prevladujejo vlagatelji, ki iščejo hitre donose, in podjetja z jasnimi tržnimi aplikacijami. Poleg tega narava DeepTech in znanstvenih startupov pomeni, da običajno zahtevajo znatne vnaprejšnje naložbe za raziskave in razvoj, z daljšimi potmi do trga in dobičkonosnosti. To dodatno otežuje njihovo privlačnost za tradicionalne vlagatelje tveganega kapitala, ki se morda izogibajo inherentnim tveganjem in podaljšanim rokom. Donacije: rešilna bilka za začetek V luči teh izzivov igrajo donacije ključno vlogo v zgodnjih fazah življenjskega cikla znanstvenega startupa. Mehanizmi financiranja, kot je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, postanejo rešilne bilke, saj ne ponujajo samo finančne podpore, ampak tudi potrditev možnega vpliva znanstvenega podviga. Donacije vladnih in mednarodnih organov zagotavljajo osnovni kapital, ki je potreben za prehod od dokazanega koncepta do uspešnega izdelka, ne da bi zmanjšali kapital ustanoviteljev ali jih prisilili v prezgodnje strategije komercializacije. Gradnja mostu: vloga univerzitetnih inkubatorjev in podjetniških programov Številne univerze se zavedajo edinstvenih izzivov, s katerimi se soočajo njihovi znanstveni podjetniki, zato so vzpostavile inkubatorje in podjetniške programe, namenjene premostitvi vrzeli v znanju. Ti programi ponujajo mentorstvo, poslovno usposabljanje in dostop do mrež vlagateljev, ki jih posebej zanimajo DeepTech in znanstvene inovacije. Njihov cilj je opremiti znanstvenike s potrebnimi veščinami za navigacijo v okolju financiranja, od oblikovanja prepričljivih predstavitev do razumevanja finančnih meritev, ki so ključne za vlagatelje. Pot naprej Kljub oviram so potencialne družbene in gospodarske koristi znanstvenih zagonskih podjetij ogromne. Z njihovo sposobnostjo reševanja perečih globalnih izzivov z inovacijami je podpora tem podvigom izjemnega pomena. Krepitev ekosistema, ki podpira znanstvene podjetnike, od izboljšanih programov nepovratnih sredstev do bolj specializiranih mrež vlagateljev, je ključnega pomena za njihov uspeh. Skratka, medtem ko je pot od univerzitetnega laboratorija do trga polna izzivov, zlasti pri zagotavljanju financiranja, se vedno bolj priznava potreba po podpori teh pionirjev inovacij. S premostitvijo vrzeli v strokovnem znanju in izkoriščanjem nepovratnih sredstev kot odskočne deske postaja pot naprej za znanstvena zagonska podjetja jasnejša, kar obeta prihodnost, v kateri bo mogoče v celoti uresničiti njihov transformacijski potencial. Krmarjenje po intelektualni lastnini: vodnik za ustanovitelje spinoffov na univerzah. Preberi več

Dekodiranje DeepTech: Krmarjenje po novi dobi inovacij EIC Accelerator

V dobi, ki jo zaznamujejo hiter tehnološki napredek in inovacije, se je izraz »DeepTech« pojavil kot modna beseda, ki je sinonim za startupe in tehnološko industrijo na splošno. Toda kaj točno pomeni "DeepTech" in zakaj je ključnega pomena za startupe in tehnološke sektorje? DeepTech ali globoka tehnologija se nanaša na vrhunske tehnologije, ki ponujajo bistven napredek v primerjavi z obstoječimi rešitvami. Za te tehnologije je značilen velik potencial za motnje v panogah, ustvarjanje novih trgov in reševanje kompleksnih izzivov. Za razliko od običajne tehnologije, ki se osredotoča na postopne izboljšave, se DeepTech poglobi v znanstvena odkritja ali inženirske inovacije, da bi prinesel radikalne spremembe. Bistvo DeepTech V svojem bistvu DeepTech uteleša tehnologije, ki temeljijo na znatnem znanstvenem napredku in visokotehnoloških inženirskih inovacijah. Te tehnologije so pogosto povezane s sektorji, kot so umetna inteligenca (AI), robotika, blockchain, napredni materiali, biotehnologija in kvantno računalništvo. Povezujoči dejavnik med temi je njihova temeljna odvisnost od temeljitih, bistvenih raziskovalnih in razvojnih prizadevanj (R&R), ki pogosto povzročijo preboje, ki lahko trajajo leta, da dozorijo in komercializirajo. DeepTech v zagonskih podjetjih in tehnološki industriji Za zagonska podjetja predstavlja vstop v DeepTech izjemno priložnost in izjemen izziv. Razvojni cikel za inovacije DeepTech je običajno daljši in zahteva večjo kapitalsko naložbo v primerjavi s programsko opremo ali digitalnimi startupi. Vendar je izplačilo lahko transformativno, saj ponuja rešitve za pereča globalna vprašanja, od podnebnih sprememb do zdravstvenih kriz. Zanimanje tehnološke industrije za DeepTech poganja obljuba o ustvarjanju trajne vrednosti in postavljanju novih meja v tehnologiji. Za razliko od potrošniške tehnologije, ki je lahko podvržena hitrim spremembam v preferencah potrošnikov, DeepTech ponuja temeljne spremembe, ki lahko na novo definirajo industrije za desetletja. Pot naprej Krmarjenje po okolju DeepTech zahteva mešanico vizionarskih znanstvenih raziskav, robustnih mehanizmov financiranja in strateških industrijskih partnerstev. Za zagonska podjetja to pomeni zagotavljanje naložb deležnikov, ki razumejo dolgoročno naravo projektov DeepTech. Zahteva tudi predanost raziskavam in razvoju ter pripravljenost pionirati na neraziskanih ozemljih. Pomen DeepTech presega zgolj tehnološki napredek; gre za gradnjo prihodnosti. Z izkoriščanjem moči globokih tehnologij imajo zagonska podjetja potencial za vstop v novo dobo inovacij in reševanje nekaterih najbolj zapletenih izzivov na svetu z rešitvami, ki so se nekoč zdele nemogoče. Skratka, DeepTech stoji na stičišču prelomnih znanstvenih raziskav in tehnoloških inovacij. Za zagonska podjetja in tehnološko industrijo predstavlja naslednjo mejo odkrivanja in motenj. Sprejemanje DeepTech ni samo naložba v tehnologijo; to je zaveza prihodnosti, kjer se meje možnega nenehno širijo. Edinstvena kapitalska dinamika DeepTech: krmarjenje po vodah inovacij V rastočem svetu zagonskih podjetij DeepTech ne izstopa le po svojih ambicijah premakniti meje inovacij, ampak tudi po svoji posebni finančni in razvojni pokrajini. Zagonska podjetja DeepTech po svoji naravi posegajo na področja, ki so hkrati kapitalsko intenzivna in zamudna, pri čemer se pogosto osredotočajo na razvoj strojne opreme ali prelomne znanstvene raziskave, ki zahtevajo drugačno vrsto naložb: potrpežljivi kapital. Kapitalsko intenzivna narava DeepTech Podvigi DeepTech pogosto zahtevajo precejšnje začetne naložbe, bistveno višje od tistih v njihove podobne programske opreme. To je predvsem posledica vidikov, ki zahtevajo strojno opremo številnih projektov DeepTech, na primer v biotehnologiji, robotiki in čisti energiji. Razvoj fizičnih izdelkov ali izvajanje novih znanstvenih odkritij ne zahteva le specializirane opreme in materialov, ampak tudi dostop do naprednih raziskovalnih zmogljivosti. Časovni dejavnik Poleg finančnih razlogov igra čas ključno vlogo pri razvoju inovacij DeepTech. Za razliko od zagonskih podjetij programske opreme, kjer je izdelke mogoče razviti, preizkusiti in ponoviti v razmeroma kratkih ciklih, projekti DeepTech pogosto trajajo leta ali celo desetletja. Ta podaljšan časovni okvir je posledica zapletene narave tehnologije, ki se razvija, potrebe po obsežnih postopkih testiranja in certificiranja ter izziva uvajanja prelomnih inovacij na trg. Potrpežljiv kapital: ključna sestavina za uspeh Glede na te edinstvene izzive zagonska podjetja DeepTech potrebujejo vlagatelje, ki so pripravljeni na daljšo pot do donosnosti naložbe (ROI). Ta »potrpežljivi kapital« je pripravljen podpreti zagonska podjetja v dolgih obdobjih raziskav in razvoja ter uvajanja na trg, ki je del podvigov DeepTech. Takšni vlagatelji običajno dobro razumejo specifične panoge in potencialni vpliv inovacij, kar jim omogoča, da poleg kratkoročnih dobičkov vidijo transformativni potencial teh tehnologij. Zakaj je kapital bolnikov pomemben Pomen kapitala bolnikov presega zgolj zagotavljanje finančnih virov. Vključuje mentorstvo, povezave z industrijo in strateško vodenje, kar je vse ključnega pomena za navigacijo v kompleksni pokrajini DeepTech. Poleg tega potrpežljivi kapital pomaga spodbujati kulturo inovacij, pri kateri se podjetniki lahko osredotočijo na preboje, ki morda nimajo takojšnje komercialne upravičenosti, vendar lahko dolgoročno ustvarijo znatne družbene in gospodarske učinke. Skratka, pot zagonskih podjetij DeepTech je edinstveno zahtevna in zahteva več kot le finančno naložbo. Zahteva zavezanost viziji, ki presega tradicionalne naložbene časovnice in ponuja obljubo revolucionarnega napredka. Za tiste, ki so se pripravljeni podati na to potovanje, nagrade niso le v morebitnih finančnih donosih, temveč v prispevanju k napredku, ki bi lahko oblikoval prihodnost naše družbe. Naraščajoča privlačnost naložb DeepTech: edinstvene tehnologije in višji donosi Naložbeno okolje je priča pomembnemu premiku k DeepTech, ki ga vodita njegov potencial za višje donose in njegova inherentna edinstvenost. Podjetja DeepTech se po svoji naravi ukvarjajo z revolucionarnimi tehnološkimi napredki, ki so pogosto zaščiteni s patenti in pravicami intelektualne lastnine (IP). Ta edinstvenost jih ne le razlikuje od natrpanega prostora startupov programske opreme, temveč ponuja tudi raven zaščite konkurence, ki jo vlagatelji zelo cenijo. Visoki donosi in konkurenčne naložbe v Moats DeepTech so vse bolj privlačne zaradi možnosti za znatne finančne donose. Tehnologije, razvite v sektorjih DeepTech – od biotehnologije in naprednih materialov do umetne inteligence in kvantnega računalništva – imajo moč, da motijo industrije in ustvarjajo povsem nove trge. Ta preobrazbeni potencial se pretvori v znatne finančne priložnosti za vlagatelje, ki so prvi podporniki takšnih inovacij. Poleg tega kompleksnost in lastniška narava inovacij DeepTech … Preberi več

Novi delovni program EIC: Razumevanje odprave postopka zavrnitve

V dinamični pokrajini financiranja Evropske unije (EU) je European Innovation Council (EIC) v okviru svojega delovnega programa za leto 2024 uvedel opazne spremembe, ki neposredno vplivajo na postopek prijave in ocenjevanja za financiranje. Med temi prilagoditvami izstopa odprava postopka zavrnitve, kar pomeni premik k bolj racionalizirani in neodvisni presoji predlogov. Ta članek obravnava posledice te spremembe za zagonska podjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki iščejo financiranje EIC Accelerator, s ciljem demistificirati nov pristop in ponuditi strateške smernice za prijavitelje. Odmik od postopka zavrnitve V preteklosti je prijavni postopek EIC Accelerator omogočal prijaviteljem, da obravnavajo in "ovržejo" pripombe iz prejšnjih ocen v naslednjih oddajah. Ta postopek zavrnitve je organizacijam omogočil, da so izboljšale in izboljšale svoje predloge na podlagi specifičnih povratnih informacij, kar je teoretično povečalo njihove možnosti za uspeh v prihodnjih krogih. Vendar je bil v okviru delovnega programa EIC za leto 2024 ta mehanizem odstranjen. Posledično ni več strukturiranega načina, da bi prijavitelji vključili izboljšave prejšnjih vlog neposredno kot odgovor na pripombe ocenjevalcev. Neodvisno ocenjevanje predlogov Pomembna sprememba, ki spremlja odpravo postopka zavrnitve, je pristop k ocenjevanju predlogov. Ocenjevalci ne bodo imeli več dostopa do predhodnih oddaj ali ocenjevalnih poročil iz prejšnjih krogov. To zagotavlja, da je vsak predlog ocenjen neodvisno, izključno glede na njegove prednosti in v skladu s standardnimi merili za ocenjevanje programa Obzorje Evropa. Namen te spremembe je izenačiti konkurenčne pogoje in zagotoviti, da so vse vloge, ne glede na to, ali so vložile prvič, ali tiste, ki se ponovno prijavljajo, nepristransko pregledane. Vključevanje izboljšav v pripoved Medtem ko je bil strukturiran postopek zavrnitve postopoma opuščen, prijavitelji ohranjajo možnost izboljšanja svojih predlogov na podlagi preteklih povratnih informacij. Izboljšave in izboljšave je še vedno mogoče vključiti v opisni del B obrazca za prijavo. Vendar je pomembno upoštevati, da ni posebne oblike ali razdelka, določenega za ta namen. Prosilci morajo zato morebitne prilagoditve neopazno vključiti v celotno besedilo predloga, s čimer zagotovijo, da so izboljšave skladne in izboljšajo splošno kakovost in izvedljivost predloga. Strateške posledice za prijavitelje. Ta sprememba v postopku ocenjevanja EIC zahteva strateški preobrat za prijavitelje. Zagonska podjetja in mala in srednja podjetja bi se morala osredotočiti na oblikovanje robustnega in prepričljivega predloga že od samega začetka, pri čemer bi stalne izboljšave vključevale kot temeljno strategijo, namesto da bi se zanašale na posebne povratne zanke. Kandidate spodbujamo, da: Izvedejo temeljito samoocenjevanje: Pred oddajo kritično ocenijo svoj predlog glede na merila in cilje EIC ter opredelijo področja za izboljšave, ne da bi se zanašali na zunanje povratne informacije. Izkoristite strokovno podporo: Sodelujte s svetovalci, strokovnimi pisci ali samostojnimi podjetniki, ki imajo izkušnje z vlogami za nepovratna sredstva EU, da izboljšate svoj predlog in zagotovite, da je usklajen s trenutnimi prednostnimi nalogami in standardi EIC. Poudarite inovativnost in vpliv: z vsakim predlogom, ocenjenim glede na lastne prednosti, poudarite inovativnost, tržni potencial in družbeni vpliv vašega projekta, kar je prepričljiv razlog za financiranje EIC. Zaključek Delovni program EIC za leto 2024 uvaja spremembo paradigme pri ocenjevanju predlogov, pri čemer odprava postopka zavrnitve poudarja prehod k bolj neodvisnim ocenam, ki temeljijo na zaslugah. Čeprav ta sprememba izziva prijavitelje, da se prilagodijo, hkrati odpira priložnosti za predstavitev svojih inovacij v najboljši možni luči, brez sence prejšnjih prijav. S sprejetjem strategije nenehnega izboljševanja in izkoriščanjem strokovnega znanja lahko startupi in mala in srednja podjetja uspešno krmarijo s temi spremembami in se močno postavijo za financiranje EIC Accelerator.

Razumevanje omejitev predložitve za EIC Accelerator v okviru delovnega programa 2024

Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) je temelj zavezanosti EU k spodbujanju inovacij in podpori zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri uvajanju prelomnih idej na trg. Z uvedbo delovnega programa EIC 2024 so bile narejene pomembne posodobitve za poenostavitev postopkov in pojasnitev pravil v zvezi z oddajo in ponovno oddajo predlogov. Namen tega članka je pojasniti nove omejitve oddaje in ponuditi jasen vodnik za subjekte, ki želijo zagotoviti financiranje s tem konkurenčnim programom. Poenostavljena pravila za oddajo. Delovni program EIC 2024 je uvedel enostavnejši pristop k oddaji predlogov, obravnava povratne informacije in želi narediti postopek financiranja bolj dostopen. Od začetka leta 2024 lahko subjekti oddajo do tri neuspešne vloge v kateri koli fazi postopka in za katero koli obliko podpore. To vključuje: Kratke predloge Celotne predloge Razpise za posebne izzive Odprte razpise Samo nepovratna sredstva Mešano financiranje (kombinacije nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala) Samo lastniški kapital Ta poenostavitev pomeni, da imajo prijavitelji tri možnosti za zagotovitev financiranja, ne glede na stopnjo ali vrsto podpore, za katero so zaprosili, preden izključena iz nadaljnjih predložitev v skladu z EIC Accelerator Horizon Europe. Ponovna predložitev po zavrnitvi Pomembe vreden vidik novih pravil je določba o ponovni predložitvi po zavrnitvi v fazi celotnega predloga. Kandidati, ki na tej stopnji ne uspejo, lahko svoj predlog ponovno oddajo neposredno v fazo celotnega predloga, tako da zaobidejo fazo kratkega predloga, pod pogojem, da niso dosegli omejitve treh prijav. Vendar neposredna ponovna predložitev v fazo razgovora v nobenem primeru ni dovoljena. Praktični primeri Za večjo jasnost je v delovnem programu opisanih več scenarijev: po eni zavrnitvi na stopnji celotnega predloga (bodisi med ocenjevanjem na daljavo ali razgovorom) lahko subjekt odda še dva popolna predloga. Po dveh zavrnitvah na stopnji razgovora je subjekt še vedno upravičen do oddaje celotnega predloga in bi lahko bil povabljen na tretji razgovor. Če je bil subjekt zavrnjen enkrat na stopnji popolne ponudbe ali razgovora in enkrat na stopnji kratke ponudbe, je upravičen do še ene predložitve na stopnji celotne ponudbe. Pomembno je omeniti, da se 1. januarja 2024 števec za neuspešne vloge ponastavi na nič. Ta ponastavitev ponuja nov začetek za subjekte, ki so morda že prej dosegli svojo omejitev oddaje, kar zagotavlja nove priložnosti za financiranje v okviru okvira Obzorje Evropa. Posledice za prijavitelje Namen teh posodobljenih pravil je uravnotežiti konkurenčno naravo EIC Accelerator s potrebo po prilagodljivosti in številnimi priložnostmi za financiranje. Prosilci bi morali strateško načrtovati svoje prijave in pri tem upoštevati povratne informacije, prejete iz prejšnjih prijav, da okrepijo svoje predloge. Sodelovanje s profesionalnimi pisci, svetovalci ali uporaba uradne predloge predloga EIC Accelerator lahko izboljša kakovost oddaje. Poleg tega morajo prijavitelji upoštevati omejitev oddaje, pri čemer morajo dati prednost izboljšavi in izboljšavi svojih predlogov pri vsakem poskusu. Možnost ponovne oddaje neposredno na fazo celotnega predloga po zavrnitvi je pomembna prednost, saj subjektom omogoča, da obravnavajo povratne informacije in izboljšajo svoje aplikacije, ne da bi začeli iz nič. Zaključek Poenostavljena pravila delovnega programa EIC 2024 o oddaji in ponovni oddaji pomenijo pozitiven korak k temu, da bo financiranje EU bolj dostopno inovativnim podjetjem. Z razumevanjem teh predpisov in strateškim načrtovanjem svojih aplikacij lahko novoustanovljena in mala in srednja podjetja čim bolj povečajo svoje možnosti za zagotovitev bistvene podpore, potrebne za prenos svojih inovacij na evropski in svetovni trg.

Najboljši vodnik za obvladovanje vaše priprave na intervju EIC Accelerator: akcijski načrt po korakih

Priprave na razgovor, zlasti za scenarije z visokimi vložki, kot je predstavitev EIC Accelerator, zahtevajo strateški in dobro premišljen pristop. Ta vodnik združuje modrost iz naših virov znanja v izčrpen in uporaben seznam točk, da zagotovite, da ste popolnoma pripravljeni in pripravljeni narediti vtis. Priprava pred intervjujem Razumevanje pravil in ciljev EIC: Seznanite se s tem, kaj žirija išče, in s posebnimi merili EIC Accelerator. Napišite scenarij za vašo predstavo: pripravite dobesedni scenarij za vašo predstavo. Vadite, dokler ga ne boste mogli izvesti naravno v 10-minutni omejitvi. Izpopolnite svoje spretnosti vprašanj in odgovorov: Posvetite velik del svojega pripravljalnega časa vadbi za sejo vprašanj in odgovorov, ki je lahko dolga do 35 minut. Spoznajte svojo prijavo od znotraj navzven: Če prijave niste napisali sami, jo temeljito preučite. Razumeti vse omenjene številke, strategije in partnerje. Praksa je popolna. Vključite se v prakso predstavitve: uporabite profesionalne pisce ali svetovalce, da obširno vadijo vašo predstavo. Simulirajte okolje intervjuja: vadite s hitrimi vprašanji in takojšnjimi nadaljnjimi ukrepi za simulacijo okolja visokega pritiska. Pripravite se na odgovarjanje vseh članov ekipe: Zagotovite, da so vsi člani ekipe navajeni gladko in usklajeno odgovarjati na vprašanja kot enota. Dan predstavitve Brez operativnih nalog pred predstavitvijo: osredotočite se izključno na intervju; brez motenj. Ponovno si oglejte veliko sliko: preglejte diapozitive svoje predstavitve in se osredotočite na ključna sporočila in vizije, ki jih želite sporočiti. Vodenje seje vprašanj in odgovorov Pričakujte hitra in nadaljnja vprašanja: Bodite pripravljeni odgovoriti hitro in jedrnato. Vadite s štoparico za merjenje časa. Razvijte standardne odgovore: Napišite odgovore na zelo verjetna vprašanja in tista, ki so bila med vajami prepoznana kot kritična. Sprejmite pravilno vedenje: vadite ohraniti zbrano in samozavestno vedenje, ne glede na težavnost vprašanja. Praksa lažne žirije Ustvarite stresne interne seje spraševanja: uporabite lažne žirije znotraj svoje ekipe, da postavite zahtevna vprašanja in zagotovite takojšnje nadaljnje ukrepanje. Vključite kritično spraševanje: izberite lažne spraševalce, ki lahko igrajo vlogo hudičevega odvetnika in izvajajo pritisk s prekinitvami in težkimi vprašanji. Končni nasveti Razumejte in artikulirajte svoje edinstvene prodajne točke (USP): Jasno povejte, kaj vaš projekt ločuje od drugih, in bodite pripravljeni to prepričljivo artikulirati. Pripravite se na neprijetne izkušnje: včasih so lahko interakcije stresne ali neprijetne. Psihično se pripravite na takšne situacije. Izogibajte se rdečim zastavam: žiriji ne dajte nobenega razloga, da bi vas zavrnila. Izogibajte se temam, ki bi lahko povzročile negativno oceno. Z upoštevanjem tega izčrpnega vodnika ne boste samo povečali svoje samozavesti, ampak tudi znatno povečali svoje možnosti za uspeh v katerem koli scenariju razgovora, zlasti v okoljih z visokimi vložki, kot je predstavitev EIC Accelerator. Ne pozabite, da pod pritiskom ne boste dorasli priložnosti; padel boš na raven svojega treninga. Ustrezno se pripravite.

Razkritje najnovejših rezultatov EIC Accelerator: celovita analiza (8. november 2023, objava februarja 2024)

NAJNOVEJŠE REZULTATE NAJDITE TUKAJ Program pospeševalnika European Innovation Council (EIC) predstavlja sistem podpore za novoustanovljena podjetja ter mala in srednja podjetja (MSP) po vsej Evropi, katerega namen je spodbujati inovacije in tehnološki napredek. Z zadnjimi rezultati, objavljenimi 28. februarja 2024, je EIC Accelerator ponovno dokazal svojo zavezanost spodbujanju prelomnih projektov s skupno dodelitvijo proračuna v višini 285 milijonov evrov. Ta analiza se poglobi v razdelitev nepovratnih sredstev in blended financing, stopnje uspešnosti na različnih stopnjah in geografsko razširjenost zmagovalnih podjetij. Razčlenitev financiranja: podrobnejši pogled na dodelitev V zadnjem ciklu financiranja je EIC Accelerator podprl 42 podjetij in prikazal raznolik nabor možnosti financiranja, prilagojenih različnim potrebam evropskih inovatorjev. Porazdelitev vrst financiranja je naslednja: Najprej nepovratna sredstva: 12 podjetjem (29%) so bila dodeljena nepovratna sredstva kot začetni korak financiranja, kar poudarja prožnost EIC pri podpiranju inovacij v zgodnji fazi. Mešane finance: 26 podjetij (62%), ki prevladujejo na področju financiranja, je prejelo blended finance, ki združuje nepovratna sredstva in lastniški kapital, da zagotovi trdno podporo za podvige, pripravljene na povečanje. Samo lastniški kapital: eno samo podjetje (2%) je zagotovilo lastniško financiranje, kar poudarja vlogo EIC pri prevzemanju deleža v obetavnih podjetjih. Samo nepovratna sredstva: 3 podjetja (7%) so prejela nepovratna sredstva brez lastniške komponente, osredotočena na projekte s posebnimi potrebami, ki jih je mogoče izpolniti z neposrednim financiranjem. Pot do uspeha: Analiza stopenj uspešnosti Izbirni postopek EIC Accelerator je strog in zasnovan tako, da identificira projekte z največjim potencialnim učinkom. Stopnje uspešnosti na vsaki stopnji postopka prijave so naslednje: 1. korak: Približno 70% prosilcev opravi to začetno stopnjo, čeprav točne številke niso razkrite. 2. korak: Samo 22% projektov se prebije, kar odraža vse pogostejše preglede aplikacij. 3. korak: zadnji korak kaže nadaljnje zoženje s stopnjo uspešnosti 17%. Skupna stopnja uspešnosti: kumulativna stopnja uspešnosti za kandidate, ki gredo skozi 2. in 3. korak, je zgolj 3,9%, medtem ko je skupna stopnja uspešnosti v vseh treh stopnjah približno 2,7%. Geografska raznolikost: vseevropski vpliv Zadnji krog financiranja je koristil podjetjem iz 15 različnih držav, kar kaže na vseevropski doseg EIC Accelerator. Nemčija vodi v paketu s 7 financiranimi podjetji, tesno ji sledijo Francija s 6 ter Španija in Švedska s po 5. Druge države z uspešnimi prijavitelji so Finska (4), Italija (3), Izrael (2), Nizozemska (2), Norveška (2) in več drugih s po enim podjetjem, kar dokazuje predanost EIC spodbujanju inovacij po vsej celini. Zaključek Zadnji rezultati financiranja EIC Accelerator poudarjajo ključno vlogo programa pri podpiranju evropskega inovacijskega ekosistema. S skupnim proračunom v višini 285 milijonov evrov je program podprl 42 podjetij v številnih sektorjih in državah, s čimer je poudaril raznolikost in potencial evropskega tehnološkega okolja. Ker se EIC Accelerator še naprej razvija, je njegov vpliv na spodbujanje prelomnih projektov in povečevanje MSP neizpodbiten, zaradi česar je temelj evropske politike inovacij. Z natančno pozornostjo podpori raznolikim potrebam po financiranju, strogim izbirnim postopkom in zavezanostjo geografski vključenosti EIC Accelerator utira pot bolj inovativni in odporni Evropi. Medtem ko se veselimo prihodnjih krogov financiranja, rezultati iz februarja 2024 služijo kot dokaz živahnega podjetniškega duha, ki uspeva po vsej celini. Podatki o financiranju Vrsta financiranja Najprej nepovratna sredstva: 12 podjetij (29%) Mešano financiranje: 26 podjetij (62%) Samo lastniški kapital: 1 podjetje (2%) Samo nepovratna sredstva: 3 podjetja (7%) Skupaj: 42 podjetij Proračun Skupni proračun: 285 milijonov EUR Datum izklopa in rezultati EIC Accelerator Končni datum 2. koraka: 8. november 2023 Objava rezultatov: 28. februar 2024 Stopnje uspešnosti 1. korak: (približno 70%, ker rezultati niso objavljeni) 2. korak: 22% 3. korak: 17% 2. in 3. korak skupaj: 3,91 TP18T 1. korak, 2. in 3. korak skupaj: (približno 2,7%) Financirane države Med financiranimi podjetji je 15 različnih držav. Nemčija: 7 podjetij Francija: 6 podjetij Španija: 5 podjetij Švedska: 5 podjetij Finska: 4 podjetja Italija: 3 podjetja Izrael: 2 podjetja Nizozemska: 2 podjetja Norveška: 2 podjetja Belgija: 1 podjetje Bolgarija: 1 podjetje Danska: 1 podjetje Irska: 1 podjetje Portugalska: 1 podjetje Slovaška: 1 podjetje Vseh 42 zmagovalcev EIC Accelerator od 8. novembra 2023

Rasph - EIC Accelerator svetovanje
sl_SI