EIC Accelerator EIC Fund Fjárfestingarleiðbeiningar Samantekt og fjárfestingarföt

Útgáfa: Desember 2023 Athugið: Þessi grein inniheldur samantekt á opinberum leiðbeiningum um fjárfestingar EIC sjóðsins og inniheldur einfaldanir sem geta breytt fyrirhugaðri merkingu í sumum tilfellum. Við mælum með að hlaða niður og lesa opinbera skjalið. Inngangur Fjárfestingarleiðbeiningar EIC veita mögulegum styrkþegum og meðfjárfestum nauðsynlegar upplýsingar um stefnu og skilyrði fyrir fjárfestingar- og söluákvarðanir EIC-sjóðsins. Þessi uppfærða útgáfa inniheldur skilgreiningar á hæfum fjárfestum, lýsingar á fjárfestingarsviðsmyndum og ný ákvæði um framhaldsfjárfestingar og útgöngur, sem tryggir stuðning við sprotafyrirtæki með mikla möguleika og lítil og meðalstór fyrirtæki til að flýta fyrir vexti og laða að fleiri fjárfesta. Þetta skjal á sérstaklega við um EIC Fund Horizon Europe hólfið. Efnisyfirlit Fjárfestingarreglur 1.1 Fjárfestingartakmarkanir 1.2 Fjárfestingarmarkmið 1.3 Fjárfestingarstefna 1.4 Fjárfestingarferli Fjárfestingarleiðbeiningar 2.1 Þróunarstig markfyrirtækis 2.2 Tegund nýsköpunar 2.3 Vernd evrópskra hagsmuna 2.4 Landfræðilegt umfang 2.5 Útilokanir 2.6 Fjárfestingarstærð og fjárfestingarmark 7. -Fjárfestingarsviðsmyndir 2.8 Áreiðanleikakönnunarferli 2.9 Hugsanlegir fjármálagerningar 2.10 Framkvæmd fjárfestinga 2.11 Birting upplýsinga 2.12 Eftirlit og eftirfylgni fjárfestingar 2.13 Fylgifjárfestingar 2.14 Leiðbeinendur 2.15 Hugverkastjórnun Fjárfestingarviðauki Viðauki Viðauki 1. Skilgreiningarreglur Undanþágur. 1.1 Fjárfestingartakmarkanir Hólfið er háð fjárfestingartakmörkunum sem settar eru fram í almennum hluta EIC-sjóðsins. Þessar takmarkanir tryggja að hólfið starfi innan þeirra marka sem EIC-sjóðurinn setur, og viðhaldi samræmi og samræmi við heildarmarkmiðin. 1.2 Fjárfestingarmarkmið Markmið deildarinnar er að fjárfesta í Endanlegum styrkþegum EIC-sjóðsins sem þróa eða beita byltingarkenndri tækni og truflandi, markaðsskapandi nýjungum. Hólfið miðar að því að taka á mikilvægu fjármögnunarbili á evrópskum tækniflutningsmarkaði. Þrátt fyrir umtalsverða styrki til rannsóknar- og nýsköpunarverkefna í Evrópu, ná örfáum að laða að frekari fjárfestingar og ná markaðssetningu og stigstærð. 1.3 Fjárfestingarstefna Til að ná fjárfestingarmarkmiði sínu getur deildin fjárfest beint í hlutabréfum eða hlutabréfatengdum verðbréfum, þar með talið forgangshlutafé, breytanlegum skuldum, valréttum, ábyrgðum eða svipuðum verðbréfum. Hólfið veitir fjárfestingarhluta EIC blended finance, með fyrirvara um hámarksfjárfestingarfjárhæð sem framkvæmdastjórn ESB setur. Umsækjendafyrirtæki sækja um EIC Accelerator með opinberum tillögum sem framkvæmdastjórn ESB gefur út. EISMEA metur þessar tillögur og framkvæmdastjórn ESB velur þær til að styrkja með leiðbeinandi EIC blended finance upphæð. Þessi stuðningur getur falist í samsetningu styrks og fjárfestingar, styrks eingöngu eða fjárfestingar eingöngu. Í þeim tilvikum þar sem evrópskir hagsmunir á stefnumótandi sviðum þarfnast verndar mun EIC-sjóðurinn grípa til ráðstafana eins og að eignast hindrandi minnihluta til að koma í veg fyrir innkomu nýrra fjárfesta frá óhæfum löndum. Þessi nálgun tryggir að fjárfestingar falli að stefnumótandi forgangsröðun og vernda evrópska hagsmuni. 1.4 Hólf fjárfestingarferli Fjárfestingarferlið felur í sér nokkur skref: Upphafsmat: Tillögur sem framkvæmdastjórn ESB velur eru sendar til ytri sérhæfða sjóðsins til frummats. Flokkun: Málin eru flokkuð í ýmsar fjárfestingarsviðsmyndir (Buckets) út frá matinu. Áreiðanleikakönnun: Fjárhagsleg áreiðanleikakönnun og KYC fylgni athuganir eru framkvæmdar á markfyrirtækjum. Fjármögnunarskilmálar Umræður: Hugsanleg drög að fjármögnunarskilmálum eru rædd við styrkþega og meðfjárfesta. Ákvarðanataka: Ytri sérhæfði sjóðurinn tekur ákvörðun um fjármögnun reksturs, samþykkir eða hafnar aðgerðinni. Lagaleg skjöl: Við samþykki eru lagaleg skjöl útbúin og undirrituð. Vöktun: Ytri sérhæfði sjóðurinn hefur eftirlit með fjárfestingunum, þar með talið áfangaútgreiðslum, skýrslugerð og útgönguaðferðum. 2. Fjárfestingarleiðbeiningar 2.1 Markmið fyrirtækisþróunarstigs Hæfir umsækjendur samkvæmt EIC Accelerator eru í hagnaðarskyni, mjög nýstárleg lítil og meðalstór fyrirtæki, sprotafyrirtæki, fyrirtæki á fyrstu stigum og lítil meðalstór fyrirtæki úr hvaða geira sem er, venjulega með sterkan hugverkaþátt. EIC Accelerator miðar að því að styðja við áhættusöm verkefni sem eru ekki enn aðlaðandi fyrir fjárfesta og draga úr áhættunni á þessum verkefnum til að hvetja einkafjárfestingu. 2.2 Tegund nýsköpunar Hólfið styður ýmsar tegundir nýsköpunar, einkum þær sem byggjast á djúptækni eða róttækri hugsun og félagslegri nýsköpun. Djúptækni vísar til tækni sem byggir á nýjustu vísindaframförum og uppgötvunum, sem krefst stöðugrar samskipta við nýjar hugmyndir og niðurstöður rannsóknarstofu. 2.3 Vernd evrópskra hagsmuna Á stefnumótandi sviðum sem nefnd eru af framkvæmdastjórn ESB mun deildin grípa til fjárfestingatengdra ráðstafana til að vernda evrópska hagsmuni. Þetta getur falið í sér að eignast hindrandi minnihluta, fjárfesta þrátt fyrir hugsanlegan áhuga fjárfesta eða tryggja evrópskt eignarhald á hugverkum og fyrirtækinu. 2.4 Landfræðilegt umfang Hæf fyrirtæki verða að vera stofnuð og starfa í aðildarríkjum ESB eða tengdum löndum til Horizon Europe Pillar III Eignarhluti. Ytri sérhæfði rekstraraðili getur fjárfest í eignarhalds- eða móðurfélaginu sem hefur staðfestu á þessum svæðum, að því tilskildu að það uppfylli öll hæfisskilyrði. 2.5 Útilokanir Fjárfestingar útiloka geira sem eru ósamrýmanlegir siðferðilegum og félagslegum grunni Horizon Europe. Þetta felur í sér starfsemi sem tengist skaðlegum vinnubrögðum, ólöglegum vörum, klámi, verslun með dýralíf, hættuleg efni, ósjálfbærar veiðiaðferðir og annað eins og lýst er í viðauka 2. 2.6 Fjárfestingarstærð og hlutdeildarmarkmið Fjárfesting deildarinnar er á bilinu 500.000 evrur og 15.000.000 evrur á hverjar fyrirtæki, sem miðar að eignarhlut minnihluta, venjulega á milli 10% og 20%. Hins vegar gæti það eignast hindrandi hlut til að vernda evrópska hagsmuni. Fjárfestingar geta verið lægri eða hærri en upphaflega var lagt til á grundvelli áreiðanleikakönnunar og ákvörðunar framkvæmdastjórnar ESB um úthlutun. 2.7 Fjárfestingar-/samfjárfestingarsviðsmyndir Frá upphafi mun utanaðkomandi sérhæfði sjóðurinn tengja hugsanleg fyrirtæki sem fjárfest er í við EIC Accelerator fjárfestasamfélagið til að nýta tækifæri til samfjárfestinga. EIC valdir styrkþegar eru hvattir til að leita til meðfjárfesta, með fjárhagslegri og viðskiptalegri áreiðanleikakönnun sem hugsanlega er unnin í sameiningu með þessum fjárfestum. EIC Accelerator miðar að því að draga úr áhættu valinna aðgerða, laða að umtalsverða viðbótarfjármögnun til að styðja við nýsköpunaruppbyggingu og uppbyggingu. 2.8 Ferli áreiðanleikakönnunar Áreiðanleikakönnun ferlið beinist að stjórnarháttum, fjármagnsskipan, viðskiptastefnu, samkeppni, markaðsmati, verðmætasköpun, lagaformi og lögsagnarumdæmum. Athuganir á reglufylgni fela í sér andstæðingur peningaþvættis, fjármögnun gegn hryðjuverkum, skattasniðgöngu og fylgni við KYC. Vanskil geta leitt til truflunar eða stöðvunar á EIC-stuðningi. 2.9 Mögulegir fjármálagerningar Hólfið notar fyrst og fremst hlutabréfafjárfestingar eða hálfgert hlutabréf, þar á meðal: Sameignarhlutir: Eignarhlutur í fyrirtæki, getur verið atkvæðisbær eða án atkvæða. Forgangshlutabréf: Hybrid hlutafé með skuldalíkum eiginleikum, venjulega í eigu VC sjóða. Breytanleg gerningur: Skuldabréf … Lestu meira

Ultimate EIC Accelerator stutt tillöguleiðbeiningar (EIC Accelerator skref 1 tillögusniðmát)

Opnaðu nýsköpun: EIC Accelerator skref 1 tillögusniðmátið – Leiðbeiningar fyrir sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki Í kraftmiklum heimi sprotafjármögnunar býður European Innovation Council (EIC) hröðunin sannfærandi leið fyrir sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki (SME) til að tryggja verulega fjármögnun . Skref 1 tillögusniðmátið er mikilvægt tæki sem er hannað til að auðvelda aðgang að allt að 17,5 milljónum evra í blended financing, sem inniheldur bæði styrki og hlutafé. Þessi grein veitir ítarlegt yfirlit yfir innihald og notagildi EIC Accelerator Step 1 tillögusniðmátsins, sem er sérsniðið til að styrkja sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki í Evrópusambandinu (ESB). Kjarni EIC Accelerator 1. skrefs tillögusniðmáts Opinber tillögusniðmát: Skref 1 tillögusniðmát þjónar sem opinber teikning fyrir umsækjendur, vandlega hönnuð til að hagræða umsóknarferli fyrir EIC fjármögnun. Það felur í sér nauðsynlega hluta sem krefjast þess að umsækjendur tjái nýsköpun sína, viðskiptamódel og hugsanleg áhrif tækni þeirra á skorinn hátt. Þessi skipulega nálgun tryggir að farið sé skipulega yfir alla mikilvæga þætti tillögunnar. Tækniviðbúnaðarstig (TRL) Áhersla: Lykilatriði í sniðmátinu er áherslan á tækniviðbúnaðarstig. Umsækjendur verða að sýna fram á þroska nýsköpunar sinnar, sem er mikilvægt til að samræmast væntingum EIC um markaðsviðbúnað og möguleika á dreifingu. Pitch Deck og Viðtal Undirbúningur: Tillögusniðmátið er beitt hannað til að hjálpa umsækjendum að undirbúa sig fyrir síðari stig fjármögnunarferlisins. Það hvetur til hnitmiðaðrar en yfirgripsmikillar framsetningar hugmynda, sem myndar burðarás vallarins og setur grunninn fyrir viðtalsferlið. Hvernig sniðmátið styrkir umsækjendur straumlínulagað ferli fyrir umsækjendur: Með því að bjóða upp á skýra uppbyggingu, afstýrir sniðmátið umsóknarferlið og gerir það aðgengilegt jafnvel fyrir nýliða í fjármögnunarlandslagi ESB. Það leiðir umsækjendur í gegnum röð vel skilgreindra skrefa og hjálpar þeim að kynna nýsköpunarfrásögn sína á áhrifaríkan hátt. Hannað fyrir mikil áhrif: Sniðmátið einbeitir sér að áhrifamiklum nýjungum, sem hvetur umsækjendur til að hugsa gagnrýnið um markaðsþarfir og einstaka gildistillögu tækni þeirra. Þessi áhersla er í takt við markmið EIC að styðja við verkefni sem hafa möguleika á að stækka og ná umtalsverðri markaðssókn. Stuðningur við breitt úrval frumkvöðla: Allt frá faglegum rithöfundum og sjálfstætt starfandi til ráðgjafa, sniðmátið þjónar sem úrræði sem hægt er að nýta af ýmsum hagsmunaaðilum sem taka þátt í styrkritunarferlinu. Það veitir staðlaðan ramma sem tryggir samræmi og gæði þvert á forrit. Fjármögnunarmöguleikar og stefnumótandi áhrif blandaðir fjármögnunartækifæri: Sniðmátið opnar í raun dyrnar að blended financing tækifærum, sem samanstendur af 2,5 milljón evra styrk og allt að 15 milljón evra í hlutafjármögnun. Þessi umtalsverðu fjárhagslega stuðningur er hannaður til að flýta fyrir þróun og umfangi byltingarkennda nýjunga. Innsýn í hlutabréfafjármögnun: Fyrir fyrirtæki sem eru hugsanlega ekki bankahæf og þar sem hefðbundin fjármögnunarleiðir skortir, er hlutabréfavalkosturinn sem sýndur er í sniðmátinu breytilegur. Það býður upp á beina leið til umtalsverðrar fjármögnunar, sem skiptir sköpum fyrir árásargjarn vöxt og stækkunaráætlanir. Samþykki framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og EIC: Notkun opinbera sniðmátsins samræmir verkefni við stefnumótandi áherslur framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og EIC. Það tryggir að tillögur séu metnar út frá forsendum sem endurspegla víðtækari markmið nýsköpunarfjármögnunar ESB, sem eykur trúverðugleika og aðdráttarafl verkefnanna. Niðurstaða EIC Accelerator skref 1 tillögusniðmátið er ekki bara skjal; það er stefnumótandi tæki sem getur verulega aukið líkurnar á að tryggja fjármögnun með því að samræma sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki við þá mikilvægu þætti sem EIC leitast við. Það hvetur til skýrleika, hnitmiðunar og einbeitingar, sem eru nauðsynleg til að standast stranga matsferlið. Með því að nýta þetta sniðmát geta sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki á áhrifaríkan hátt sett fram nýsköpunarsögur sínar og sýnt fram á möguleika þeirra til að umbreyta atvinnugreinum og stækka nýjar hæðir á evrópskum markaði. EIC Accelerator Skref 1 Stutt tillögusniðmát 1. Fyrirtæki Lýsing Stofnunarsaga Stofnun fyrirtækisins er rakin til stofndags þess og undirstrikar uppruna þess sem afrakstur frá athyglisverðri rannsóknarstofnun. Þessi frásögn lýsir samstarfi milli stofnenda og upphaflegu fjárfestingunum sem tryggðar eru, og sýnir ferilinn frá efnilegri hugmynd til rótgróins einingar. Slík grunnsaga eykur ekki aðeins framsetningu fyrirtækisins heldur styrkir einnig stöðu þess sem trúverðugan og nýsköpunaraðila í tækniiðnaðinum, með það að markmiði að vekja athygli hagsmunaaðila, þar á meðal European Innovation Council (EIC). Markmið og framtíðarsýn Markmið og framtíðarsýn fyrirtækisins felur í sér kjarnamarkmið þess og þau væntanlegu áhrif sem það stefnir að á heimsvísu. Hlutverkið er byggt á því að leysa mikilvægar áskoranir í iðnaði, nýta nýsköpun til að bæta skilvirkni eða takast á við verulega markaðsbil. Þessi framsýna nálgun staðsetur fyrirtækið sem framsýnan leiðtoga sem er staðráðinn í að gera verulegar framfarir á sínu sviði. Áherslan á að umbreyta fræðilegum hugmyndum í hagnýtar, markaðstilbúnar lausnir samræmist vel markmiðum European Innovation Council, sem sýnir skuldbindingu um að leiða ekki aðeins í nýsköpun heldur einnig að leggja jákvætt þátt í samfélagslegum og hagvexti. Afrek fyrirtækisins Afrek fyrirtækisins eru til marks um vöxt þess og nýsköpun, sem markast af merkum tímamótum eins og verðlaunum, fjárhagslegum árangri og tækniframförum. Þessi afrek skipta sköpum til að staðfesta trúverðugleika fyrirtækisins og undirstrika getu þess til að uppfylla og fara yfir iðnaðarstaðla. Viðurkenning frá virtum aðilum með verðlaunum og árangursríkum tækniviðbúnaðarstigum undirstrikar möguleika fyrirtækisins og vilja til frekari vaxtar. Slík afrekaskrá er nauðsynleg til að byggja upp traust með European Innovation Council og mögulegum fjárfestum, staðsetja fyrirtækið sem öflugan kandídat fyrir framtíðarmöguleika í samkeppnistæknilandslagi Evrópusambandsins. Samskipti við viðskiptavini Fyrirtækið hefur ræktað öflugt samband við fjölbreytt úrval viðskiptavina, styrkt markaðsstöðu sína og styrkt orðspor sitt í greininni. Þessi tengsl eru ekki bara viðskiptaleg heldur eru þau auðguð með samstarfi, sem veitir gagnkvæman ávinning og styrkir fótfestu fyrirtækisins á markaðnum. Að draga fram helstu viðskiptavinina og útskýra eðli þessara samskipta sýnir fram á getu fyrirtækisins til að viðhalda dýrmætu samstarfi. Ennfremur, að tryggja viljayfirlýsingar (LOI) frá þessum lykilhagsmunaaðilum sýnir ekki aðeins þeirra ... Lestu meira

Deiglan um EIC Accelerator nýsköpun: háskólar og fæðing DeepTech frumkvöðla

Háskólar hafa lengi verið fæðingarstaður einhverrar byltingarmestu og umbreytandi tækni sem heimur okkar hefur séð. Þessar stofnanir eiga rætur í ströngum fræðilegum rannsóknum og ræktaðar af umhverfi vitsmunalegrar forvitni, þessar stofnanir eru ekki bara námsmiðstöðvar heldur mikilvægar útungunarstöðvar fyrir frumkvöðla frumkvöðla. Sérstaklega á sviði vísindatækni eru háskólar og rannsóknastofnanir í fararbroddi í því sem við nefnum nú almennt sem DeepTech - tækni sem býður upp á miklar framfarir í ýmsum geirum, þar á meðal heilbrigðisþjónustu, orku og tölvumál, svo eitthvað sé nefnt. Samband háskóla og frumkvöðlastarfs Ferðalagið frá fræðilegum rannsóknum til frumkvöðlaframtaks er leið sem margir frumkvöðlar hafa fetað. Háskólar bjóða upp á óviðjafnanlegt vistkerfi til að hlúa að fyrstu stigum DeepTech verkefna, með auðlindum sínum, þar á meðal nýjustu rannsóknarstofum, aðgangi að fjármögnun og neti hugsuða. Það er í þessum fræðasölum sem grunnrannsóknin fer fram – oft löngu áður en markaðsumsókn er jafnvel tekin til greina. Einn af lykilþáttum þessa umhverfis er hvatning til þverfaglegrar samvinnu. Það er ekki óalgengt að bylting í efnisfræði við háskóla greiði brautina fyrir byltingarkenndar nýjar vörur á sviði neytenda rafeindatækni eða að líflæknisfræðilegar rannsóknir leiði til þróunar byltingarkennda lækningatækja. Þessi tækni, sprottin af fræðilegum verkefnum, hefur möguleika á að takast á við mikilvægar alþjóðlegar áskoranir og ryðja brautina fyrir nýjar atvinnugreinar. Að brúa bilið: Frá háskólastigi til iðnaðar Hins vegar er leiðin frá háskólaverkefni til farsæls DeepTech fyrirtækis full af áskorunum. Ferlið við að markaðssetja vísindarannsóknir krefst meira en bara tækniþekkingar; það krefst mikils skilnings á markaðnum, stefnumótandi viðskiptaáætlunar og getu til að tryggja fjárfestingu. Í þessu felst hlutverk frumkvöðlaáætlana og tækniyfirfærsluskrifstofa innan háskóla, sem miða að því að brúa þetta bil. Þeir veita verðandi frumkvöðlum þá leiðsögn, fjármögnun og viðskiptavit sem þarf til að koma nýjungum sínum á markað. Auk þess er ekki hægt að ofmeta hlutverk opinberra og einkafjármögnunar. Frumkvæði eins og European Innovation Council (EIC) Accelerator forritið bjóða upp á mikilvægan stuðning í gegnum styrki og hlutafjármögnun fyrir sprotafyrirtæki sem eru að sigla um sviksamlega markaðsvæðingu DeepTech. Þessar áætlanir veita ekki aðeins fjárhagslegan stuðning heldur veita sprotafyrirtækjum trúverðugleika, laða að frekari fjárfestingar og samstarf. Raunveruleg áhrif og framtíðin Áhrif háskólaframleiddra DeepTech nýjunga á alþjóðavettvangi eru óumdeilanleg. Frá sköpun lífsbjargandi lækningatækni til þróunar sjálfbærra orkulausna, eru þessar framfarir að móta framtíðina. Þegar við horfum fram á veginn mun hlutverk háskóla sem ræktunarstöðvar nýsköpunar aðeins aukast að verulegu leyti. Með réttu stuðningsskipulagi eru möguleikar þessara fræðilegu viðleitni til að breytast í farsæl fyrirtæki sem breyta heiminum takmarkalaus. Að lokum eru háskólar ekki bara námsmiðstöðvar heldur lykilvöggur nýsköpunar, sem hlúa að frumkvöðlunum sem ætla að endurskilgreina heiminn okkar með DeepTech nýjungum. Þar sem þessar fræðilegu stofnanir halda áfram að þróast eru möguleikar þeirra til að leggja sitt af mörkum til alþjóðlegra efnahagslegra og samfélagslegra framfara ótakmarkaðar. Með áframhaldandi stuðningi og fjárfestingu mun brúin frá háskóla til iðnaðar styrkjast og hefja nýtt tímabil umbreytandi tækni. Frá rannsóknarstofu til markaðar: Fjármögnunarhlaup háskólastofnana. Umskiptin frá fræðilegum rannsóknum yfir í farsælt sprotafyrirtæki er skelfilegt ferðalag, sérstaklega fyrir stofnendur sem koma frá sviðum eins og efnafræði, lyfjafræði, líffræði og eðlisfræði. Þessir vísindafrumkvöðlar standa frammi fyrir einstökum áskorunum, þar á meðal er það erfiða verkefni að tryggja fjármögnun. Ólíkt starfsbræðrum sínum í fleiri viðskiptageirum, eru vísindamenn sem urðu stofnendur sprotafyrirtækja oft á ókunnu svæði þegar kemur að fjáröflun. Fjáröflunaráskorun fyrir vísindalega frumkvöðla Kjarni vandans liggur í sérfræðibilinu. Vísindamenn eru þjálfaðir í að kanna, uppgötva og nýsköpun, með áherslu á að efla þekkingu frekar en ranghala viðskiptamódel, markaðshæfni eða markaðssetningu fjárfesta. Þetta bil skilur þá oft í óhag í samkeppnishæfu fjármögnunarlandslagi sem einkennist af fjárfestum sem leita að skjótum ávöxtun og fyrirtækjum með skýrar markaðsumsóknir. Þar að auki þýðir eðli DeepTech og vísindalegra sprotafyrirtækja að þau þurfa venjulega umtalsverða fyrirframfjárfestingu til rannsókna og þróunar, með lengri leiðum að markaði og arðsemi. Þetta flækir enn frekar aðdráttarafl þeirra til hefðbundinna áhættufjárfesta, sem kunna að forðast áhættuna og lengri tímalínur. Styrkir: Líflína til að hefjast handa Í ljósi þessara áskorana gegna styrkir mikilvægu hlutverki á fyrstu stigum lífsferils vísindalegs sprotafyrirtækis. Fjármögnunarleiðir eins og European Innovation Council (EIC) hröðunaráætlunin verða líflínur, sem bjóða ekki bara fjárhagslegan stuðning heldur einnig staðfestingu á hugsanlegum áhrifum vísindafyrirtækisins. Styrkir frá opinberum og alþjóðlegum aðilum veita nauðsynlega fjármagnið sem þarf til að skipta úr sönnunargögnum yfir í hagkvæma vöru, án þess að þynna út eigið fé stofnenda eða þvinga þá inn í ótímabæra markaðssetningu. Að byggja brú: Hlutverk útungunarstöðva háskóla og frumkvöðlaáætlana Með viðurkenningu á einstöku áskorunum sem vísindafrumkvöðlar þeirra standa frammi fyrir, hafa margir háskólar stofnað útungunarstöðvar og frumkvöðlaáætlanir sem ætlað er að brúa þekkingarbilið. Þessar áætlanir bjóða upp á handleiðslu, viðskiptaþjálfun og aðgang að netum fjárfesta sem hafa sérstaklega áhuga á DeepTech og vísindalegum nýjungum. Þeir miða að því að útbúa vísindamenn með nauðsynlega færni til að sigla um fjármögnunarlandslagið, allt frá því að búa til sannfærandi pitch dekk til að skilja fjárhagslegar mælingar sem eru mikilvægar fyrir fjárfesta. Leiðin áfram Þrátt fyrir hindranirnar er hugsanlegur samfélagslegur og efnahagslegur ávinningur af vísindalegum sprotafyrirtækjum gríðarlegur. Vegna getu þeirra til að takast á við krefjandi alþjóðlegar áskoranir með nýsköpun er stuðningur við þessi verkefni afar mikilvægur. Efling vistkerfisins sem styður vísindalega frumkvöðla, allt frá auknum styrkjaáætlunum til sérhæfðari fjárfestaneta, er mikilvægt fyrir árangur þeirra. Að lokum má segja að á meðan ferðin frá háskólarannsóknarstofu til markaðar sé þrungin áskorunum, sérstaklega við að tryggja fjármögnun, er vaxandi viðurkenning á þörfinni á að styðja þessa frumkvöðla nýsköpunar. Með því að brúa sérfræðibilið og nýta styrki sem stökkpall, er leiðin fram á við fyrir vísindaleg sprotafyrirtæki að verða skýrari, sem lofar framtíð þar sem umbreytingarmöguleikar þeirra geta orðið að fullu að veruleika. Navigating Intellectual Property: Leiðbeiningar fyrir stofnendur háskólans Spinoff The ... Lestu meira

Afkóðun DeepTech: Siglingar um nýja öld EIC Accelerator nýsköpunar

Á tímum sem einkennast af örum tækniframförum og nýsköpun hefur hugtakið „DeepTech“ komið fram sem tískuorð samheiti við sprotafyrirtæki og tækniiðnaðinn í heild. En hvað þýðir „DeepTech“ nákvæmlega og hvers vegna er það lykilatriði fyrir sprotafyrirtæki og tæknigeira? DeepTech, eða djúptækni, vísar til nýjustu tækni sem býður upp á verulegar framfarir yfir núverandi lausnir. Þessi tækni einkennist af miklum möguleikum til að trufla atvinnugreinar, skapa nýja markaði og leysa flóknar áskoranir. Ólíkt almennri tækni sem leggur áherslu á stigvaxandi endurbætur, kafar DeepTech dýpra í vísindauppgötvanir eða verkfræðilegar nýjungar til að koma á róttækum breytingum. Kjarni DeepTech Í kjarna sínum felur DeepTech í sér tækni sem á rætur að rekja til umtalsverðra vísindaframfara og hátækniverkfræðinýjunga. Þessi tækni er oft tengd sviðum eins og gervigreind (AI), vélfærafræði, blockchain, háþróuð efni, líftækni og skammtatölvur. Sameinandi þátturinn meðal þessara er grundvallarreiðu þeirra á djúpstæðar, efnislegar rannsóknir og þróun (R&D) viðleitni, sem oft leiðir til byltinga sem gætu tekið mörg ár að þroskast og markaðssetja. DeepTech í sprotafyrirtækjum og tækniiðnaðinum Fyrir sprotafyrirtæki er það bæði gríðarlegt tækifæri og ægileg áskorun að hætta sér í DeepTech. Þróunarferill DeepTech nýjunga er venjulega lengri og krefst verulegrar fjárfestingar miðað við hugbúnað eða stafræna gangsetningu. Hins vegar getur endurgreiðslan verið umbreytandi og boðið upp á lausnir á brýnum alþjóðlegum málum, allt frá loftslagsbreytingum til kreppu í heilbrigðisþjónustu. Áhugi tækniiðnaðarins á DeepTech er knúinn áfram af loforði um að skapa varanleg verðmæti og koma á nýjum landamærum í tækni. Ólíkt neytendatækni, sem getur verið háð hröðum breytingum á óskum neytenda, býður DeepTech upp á grundvallarbreytingar sem geta endurskilgreint atvinnugreinar í áratugi. Leiðin áfram Að sigla um DeepTech landslagið krefst blöndu af framsýnum vísindarannsóknum, öflugum fjármögnunaraðferðum og stefnumótandi samvinnu iðnaðarins. Fyrir sprotafyrirtæki þýðir þetta að tryggja fjárfestingu frá hagsmunaaðilum sem skilja langtímaeðli DeepTech verkefna. Það krefst einnig skuldbindingar við rannsóknir og þróun og vilja til að vera brautryðjandi á óþekktum svæðum. Mikilvægi DeepTech er lengra en aðeins tækniframfarir; þetta snýst um að byggja upp framtíðina. Með því að nýta kraft djúprar tækni, hafa sprotafyrirtæki möguleika á að hefja nýtt tímabil nýsköpunar, leysa nokkrar af flóknustu áskorunum heimsins með lausnum sem einu sinni voru taldar ómögulegar. Að lokum stendur DeepTech á mótum tímamóta vísindarannsókna og tækninýjunga. Fyrir sprotafyrirtæki og tækniiðnaðinn táknar það næstu landamæri uppgötvunar og truflunar. Að faðma DeepTech er ekki bara fjárfesting í tækni; það er skuldbinding um framtíð þar sem mörk þess sem hægt er eru stöðugt víkkuð út. Hið einstaka höfuðafl DeepTech: Siglt um vötn nýsköpunar Í vaxandi heimi sprotafyrirtækja, skar DeepTech sig ekki aðeins fyrir metnað sinn til að ýta á mörk nýsköpunar heldur einnig fyrir sérstakt fjárhags- og þróunarlandslag. DeepTech sprotafyrirtæki, eðli málsins samkvæmt, kafa inn á svæði sem eru bæði fjármagnsfrek og tímafrek, og einbeita sér oft að vélbúnaðarþróun eða byltingarkenndum vísindarannsóknum sem krefjast annars konar fjárfestingar: þolinmóður fjármagns. Fjármagnsfrekt eðli DeepTech DeepTech verkefna krefst oft umtalsverðra upphafsfjárfestinga, umtalsvert hærri en hugbúnaðar hliðstæða þeirra. Þetta er fyrst og fremst vegna vélbúnaðarfrekra þátta margra DeepTech verkefna, svo sem í líftækni, vélfærafræði og hreinni orku. Þróun efnislegra vara eða innleiðing nýrra vísindauppgötva krefst ekki aðeins sérhæfðs búnaðar og efnis heldur einnig aðgangs að háþróaðri rannsóknaraðstöðu. Tímaþátturinn Fyrir utan fjárhagsleg sjónarmið gegnir tími mikilvægu hlutverki í þróun DeepTech nýjunga. Ólíkt gangsetningum hugbúnaðar, þar sem hægt er að þróa, prófa og endurtaka vörur í tiltölulega stuttum lotum, spanna DeepTech verkefni oft ár eða jafnvel áratugi. Þessi lengri tímarammi stafar af flóknu eðli tækninnar sem verið er að þróa, nauðsyn þess að vera í víðtækum prófunar- og vottunarferlum og áskoruninni um að koma byltingarkenndum nýjungum á markað. Þolinmóður fjármagn: Mikilvægt innihaldsefni fyrir velgengni Í ljósi þessara einstöku áskorana, krefjast DeepTech sprotafyrirtæki fjárfesta sem eru tilbúnir fyrir lengra ferðalag til arðsemi fjárfestingar (ROI). Þetta „sjúklingafé“ er reiðubúið að styðja sprotafyrirtæki í gegnum langan tíma R&D og markaðskynningar sem felst í DeepTech verkefnum. Slíkir fjárfestar hafa venjulega djúpan skilning á tilteknum atvinnugreinum og hugsanlegum áhrifum nýjunganna, sem gerir þeim kleift að sjá lengra en skammtímaávinningur í átt að umbreytingarmöguleikum þessarar tækni. Hvers vegna þolinmóður fjármagn skiptir máli Mikilvægi þolinmæðis fjármagns nær út fyrir það eitt að veita fjármagn. Það felur í sér leiðsögn, iðnaðartengsl og stefnumótandi leiðbeiningar, sem allt skipta sköpum til að sigla um flókið landslag DeepTech. Þar að auki hjálpar þolinmóður fjármagn að efla menningu nýsköpunar þar sem frumkvöðlar geta einbeitt sér að byltingum sem gætu ekki haft tafarlausa viðskiptalega hagkvæmni en hafa möguleika á að skapa veruleg samfélagsleg og efnahagsleg áhrif til lengri tíma litið. Að lokum er ferðalag DeepTech gangsetninga einstaklega krefjandi, sem krefst meira en bara fjárhagslegrar fjárfestingar. Það krefst skuldbindingar við framtíðarsýn sem fer yfir hefðbundnar fjárfestingartímalínur og býður upp á loforð um byltingarkenndar framfarir. Fyrir þá sem eru tilbúnir að leggja af stað í þessa ferð, eru umbunin ekki bara í hugsanlegri fjárhagslegri ávöxtun heldur í því að stuðla að framförum sem gætu mótað framtíð samfélags okkar. Vaxandi aðdráttarafl DeepTech fjárfestinga: Einstök tækni og meiri ávöxtun Fjárfestingarlandslagið er vitni að verulegri breytingu í átt að DeepTech, knúin áfram af möguleikum þess á hærri ávöxtun og eðlislægri sérstöðu. DeepTech fyrirtæki, eðli málsins samkvæmt, kafa í byltingarkennd tækniframfarir, oft vernduð af einkaleyfum og hugverkaréttindum (IP). Þessi sérstaða aðgreinir þá ekki aðeins frá fjölmennu rými gangsetninga hugbúnaðar heldur býður einnig upp á lag af samkeppnisvernd sem er mikils metin af fjárfestum. Mikil ávöxtun og samkeppnishæfar DeepTech fjárfestingar eru sífellt aðlaðandi vegna möguleika á umtalsverðri fjárhagslegri ávöxtun. Tæknin sem þróuð er innan DeepTech geira - allt frá líftækni og háþróuðum efnum til gervigreindar og skammtatölvu - hefur vald til að trufla atvinnugreinar og skapa alveg nýja markaði. Þessi umbreytingarmöguleiki skilar sér í verulegum fjárhagslegum tækifærum fyrir fjárfesta sem eru snemma stuðningsmenn slíkra nýjunga. Þar að auki er flókið og séreign DeepTech nýjunga ... Lestu meira

Nýja EIC vinnuáætlunin: Skilningur á því að afnema öflunarferlið

Í kraftmiklu landslagi fjármögnunar Evrópusambandsins (ESB) hefur European Innovation Council (EIC) kynnt athyglisverðar breytingar samkvæmt starfsáætlun sinni 2024, sem hafa bein áhrif á umsóknar- og matsferlið fyrir fjármögnun. Meðal þessara leiðréttinga er afnám andmælaferlisins áberandi, sem táknar breytingu í átt að straumlínulagaðri og sjálfstæðari mati á tillögum. Þessi grein kafar ofan í afleiðingar þessarar breytingar fyrir sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki (SME) sem leita að EIC Accelerator fjármögnun, með það að markmiði að afhjúpa nýju nálgunina og bjóða umsækjendum stefnumótandi leiðbeiningar. Breytingin frá öflunarferlinu Sögulega gerði EIC Accelerator umsóknarferlið umsækjendum kleift að taka á og „afsanna“ athugasemdir frá fyrri mati í síðari innsendingum. Þetta öflunarferli gerði stofnunum kleift að betrumbæta og bæta tillögur sínar byggðar á sérstökum endurgjöfum, sem fræðilega jók möguleika þeirra á árangri í komandi lotum. Hins vegar, samkvæmt 2024 EIC vinnuáætluninni, hefur þetta kerfi verið fjarlægt. Þar af leiðandi er ekki lengur skipulögð leið fyrir umsækjendur til að fella endurbætur frá fyrri innsendingum beint sem svar við athugasemdum matsaðila. Óháð mat á tillögum Veruleg breyting sem fylgir því að afnema andmælaferlið er nálgunin við mat á tillögum. Matsmenn munu ekki lengur hafa aðgang að fyrri skilum eða matsskýrslum frá fyrri umferðum. Þetta tryggir að hver tillaga sé metin sjálfstætt, eingöngu út frá kostum sínum og í samræmi við staðlaða Horizon Europe matsviðmið. Þessi breyting miðar að því að jafna samkeppnisstöðuna og tryggja að allar umsóknir, hvort sem þær eru frá þeim sem senda fyrst inn eða sækja um aftur, fái óhlutdræga skoðun. Innleiðing endurbóta í frásögn Þó að skipulögðu andmælaferlinu hafi verið hætt, halda umsækjendur getu til að betrumbæta tillögur sínar byggðar á fyrri endurgjöf. Endurbætur og endurbætur geta enn verið settar inn í frásögn B hluta umsóknareyðublaðsins. Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að það er ekkert sérstakt snið eða hluti tilnefndur í þessu skyni. Umsækjendur verða því að samþætta allar lagfæringar óaðfinnanlega inn í heildartillöguna og tryggja að umbæturnar séu samhangandi og auka heildargæði og hagkvæmni tillögunnar. Stefnumótandi áhrif fyrir umsækjendur Þessi breyting á matsferli EIC krefst stefnumótandi lykilatriði fyrir umsækjendur. Sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki ættu að einbeita sér að því að búa til öfluga og sannfærandi tillögu frá upphafi, samþætta stöðugar umbætur sem kjarnastefnu frekar en að treysta á sérstakar endurgjöfarlykkjur. Umsækjendur eru hvattir til að: Framkvæma ítarlegt sjálfsmat: Áður en tillögunni er skilað, meta tillögu þína á gagnrýninn hátt út frá viðmiðum og markmiðum EIC, tilgreina svæði til úrbóta án þess að treysta á ytri endurgjöf. Nýttu þér faglegan stuðning: Vertu í sambandi við ráðgjafa, faglega rithöfunda eða sjálfstæðismenn með reynslu af umsóknum um styrki frá ESB til að betrumbæta tillögu þína og tryggja að hún samræmist núverandi forgangsröðun og stöðlum EIC. Leggðu áherslu á nýsköpun og áhrif: Með hverri tillögu metin út frá eigin verðleikum skaltu draga fram nýsköpun verkefnisins þíns, markaðsmöguleika og samfélagsleg áhrif, með sannfærandi rök fyrir EIC fjármögnun. Niðurstaða Vinnuáætlun EIC fyrir árið 2024 kynnir hugmyndabreytingu í því hvernig tillögur eru metnar, með því að afnema öflunarferlið sem undirstrikar hreyfingu í átt að sjálfstæðara mati sem byggir á verðleika. Þó að þessi breyting skori á umsækjendur að aðlagast, opnar hún einnig tækifæri til að kynna nýjungar sínar í besta mögulega ljósi, laus við skuggann af fyrri innsendingum. Með því að tileinka sér stefnu um stöðugar umbætur og nýta faglega sérfræðiþekkingu geta sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki sigrað um þessar breytingar á farsælan hátt og komið sér vel fyrir fyrir EIC Accelerator fjármögnun.

Skilningur á skilamörkum fyrir EIC Accelerator samkvæmt 2024 vinnuáætluninni

European Innovation Council (EIC) hröðunin er hornsteinn skuldbindingar ESB um að efla nýsköpun og styðja sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki (SME) við að koma byltingarkenndum hugmyndum á markað. Með tilkomu EIC 2024 vinnuáætlunarinnar hafa verulegar uppfærslur verið gerðar til að hagræða ferli og skýra reglur um skil og endursendingar tillagna. Þessi grein miðar að því að skýra nýju skilamörkin og bjóða upp á skýra leiðbeiningar fyrir aðila sem stefna að því að tryggja fjármögnun í gegnum þessa samkeppnisáætlun. Einfaldaðar skilareglur EIC 2024 vinnuáætlunin hefur innleitt einfaldari nálgun við framlagningu tillagna, fjallar um endurgjöf og miðar að því að gera fjármögnunarferlið aðgengilegra. Frá ársbyrjun 2024 er aðilum heimilt að leggja fram allt að þrjár árangurslausar umsóknir á hvaða stigi ferlisins sem er og fyrir hvers kyns stuðning. Þetta felur í sér: Stuttar tillögur Heildar tillögur Áskorunarsértækar útköll Opin útköll Einungis styrkur Blönduð fjármögnun (sambland styrks og hlutafjár) Eigið fé eingöngu Þessi einföldun þýðir að umsækjendur hafa þrjá möguleika á að tryggja sér fjármögnun, óháð því á hvaða stigi eða tegund styrks er sótt, fyrir kl. verið útilokað frá frekari skilum samkvæmt Horizon Europe's EIC Accelerator. Endursending eftir höfnun Athyglisverð hlið nýju reglnanna er ákvæði um endurskil eftir höfnun á heildartillögustigi. Umsækjendum sem ekki tekst á þessu stigi er heimilt að skila tillögu sinni aftur beint á heildartillögustigið, framhjá stutta tillögustiginu, að því gefnu að þeir hafi ekki náð þriggja umsóknarmörkum. Hins vegar er ekki undir neinum kringumstæðum heimilt að senda beint aftur inn í viðtalsstigið. Hagnýt dæmi Til að gera skýrleika grein fyrir nokkrum atburðarásum í vinnuáætluninni: Eftir eina höfnun á heildartillögustigi (hvort sem er í fjarmati eða viðtalinu), getur eining lagt fram tvær ítarlegar tillögur til viðbótar. Eftir tvær hafnir á viðtalsstigi er aðili enn gjaldgengur til að leggja fram heildartillögu og gæti hugsanlega verið boðið í þriðja viðtalið. Ef aðila hefur verið hafnað einu sinni á annaðhvort heildartillögu- eða viðtalsstigi og einu sinni á stutta tillögustigi, eiga þeir rétt á einni sendingu til viðbótar á heildartillögustigi. Það er mikilvægt að hafa í huga að teljarinn fyrir árangurslausar umsóknir endurstillir sig á núll 1. janúar 2024. Þessi endurstilling býður upp á nýja byrjun fyrir aðila sem kunna að hafa áður náð innsendingarmörkum sínum, sem gefur ný tækifæri til fjármögnunar samkvæmt Horizon Europe ramma. Afleiðingar fyrir umsækjendur Þessar uppfærðu reglur miða að því að halda jafnvægi á samkeppnishæfni EIC Accelerator við þörfina fyrir sveigjanleika og mörg tækifæri til fjármögnunar. Umsækjendur ættu að skipuleggja framlög sín með beittum hætti, að teknu tilliti til viðbragða sem berast frá fyrri umsóknum til að styrkja tillögur sínar. Að taka þátt í faglegum rithöfundum, ráðgjöfum eða nýta opinbera tillögusniðmát EIC Accelerator getur aukið gæði innsendinga. Ennfremur ættu umsækjendur að vera meðvitaðir um skilaþakið og forgangsraða betrumbót og endurbótum á tillögum sínum í hverri tilraun. Tækifærið til að senda aftur beint á tillögustigið í heild sinni eftir höfnun er verulegur kostur, sem gerir aðilum kleift að svara endurgjöf og bæta umsóknir sínar án þess að byrja frá grunni. Niðurstaða Einfaldaðar reglur EIC 2024 vinnuáætlunarinnar um skil og endursendingar tákna jákvætt skref í átt að því að gera fjármögnun ESB aðgengilegri fyrir nýsköpunarfyrirtæki. Með því að skilja þessar reglur og skipuleggja umsóknir sínar með stefnumótun geta sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki hámarkað möguleika sína á að tryggja nauðsynlegan stuðning sem þarf til að koma nýjungum sínum á evrópskan og alþjóðlegan markað.

Fullkominn leiðarvísir til að ná góðum tökum á EIC Accelerator viðtalsundirbúningnum þínum: Skref-fyrir-skref aðgerðaáætlun

Undirbúningur fyrir viðtal, sérstaklega fyrir atburðarás sem er mikil í húfi eins og EIC Accelerator vellinum, krefst stefnumótandi og vel ígrundaðrar nálgun. Þessi handbók eimar viskuna úr þekkingarheimildum okkar í yfirgripsmikinn, hagnýtan punktalista til að tryggja að þú sért að fullu undirbúinn og tilbúinn til að vekja hrifningu. Undirbúningur fyrir viðtal Skildu EIC reglurnar og markmið: Kynntu þér hvað dómnefndin leitar að og sérstökum viðmiðum EIC Accelerator. Skrifaðu lagið þitt: Undirbúið orð fyrir orð handrit fyrir varpið þitt. Æfðu þig þar til þú getur afhent það náttúrulega innan 10 mínútna hámarksins. Fínstilltu færni þína í spurningum og svörum: Eyddu umtalsverðum hluta af undirbúningstíma þínum til að æfa fyrir spurningu og svör, sem getur verið allt að 35 mínútur að lengd. Kynntu þér umsóknina þína út og inn: Ef þú skrifaðir ekki umsóknina sjálfur skaltu kynna þér hana vandlega. Skilja allar tölur, aðferðir og samstarfsaðila sem nefnd eru. Æfing skapar meistarann. Taktu þátt í tónaæfingum: Notaðu faglega rithöfunda eða ráðgjafa til að æfa völlinn þinn mikið. Líktu eftir viðtalsumhverfinu: Æfðu þig með skjótum spurningum og strax eftirfylgni til að líkja eftir háþrýstingsumhverfi. Búðu þig undir að allir liðsmenn svara: Gakktu úr skugga um að allir liðsmenn séu vanir því að svara spurningum á sléttan og samfelldan hátt sem eining. Dagur vallarins Engin rekstrarverkefni fyrir völlinn: Einbeittu þér eingöngu að viðtalinu; engar truflanir. Skoðaðu stóru myndina aftur: Farðu í gegnum kynningarglærurnar þínar og einbeittu þér að lykilskilaboðunum og framtíðarsýnum sem þú vilt koma á framfæri. Meðhöndlun Q&A lotunnar Búast við hröðum eldi og eftirfylgnispurningum: Vertu tilbúinn til að svara fljótt og hnitmiðað. Æfðu þig með skeiðklukku fyrir tímatöku. Þróaðu staðlað svör: Skrifaðu út svör við mjög líklegum spurningum og þeim sem eru auðkenndar sem mikilvægar á æfingum. Taktu upp rétta framkomu: Æfðu þig í að viðhalda yfirveguðu og öruggu framkomu, óháð því hversu erfitt spurningin er. Gerð dómnefndaræfingar Búðu til streituvaldandi fyrirspurnatíma innbyrðis: Notaðu spottadómnefnda innan teymisins þíns til að spyrja krefjandi spurninga og veita strax eftirfylgni. Samþætta gagnrýna spurningu: Veldu spottana sem geta leikið talsmann djöfulsins, beitt þrýstingi með truflunum og erfiðum spurningum. Lokaráð Skildu og settu fram einstaka sölupunkta þína (USP): Vertu með á hreinu hvað aðgreinir verkefnið þitt og vertu tilbúinn til að orða það á sannfærandi hátt. Undirbúðu þig fyrir óþægilega reynslu: Stundum geta samskipti verið streituvaldandi eða óþægileg. Undirbúðu þig andlega fyrir slíkar aðstæður. Forðastu rauða fána: Ekki gefa dómnefndinni neina ástæðu til að hafna þér. Haltu þig frá efnum sem gætu leitt til neikvæðrar skoðunar. Með því að fylgja þessari yfirgripsmiklu handbók muntu ekki aðeins auka sjálfstraust þitt heldur auka verulega líkurnar á árangri í hvaða viðtalssviði sem er, sérstaklega í umhverfi sem er mikið í húfi eins og EIC Accelerator vellinum. Mundu, undir þrýstingi muntu ekki rísa upp við tækifærið; þú munt falla á þjálfunarstigið. Undirbúðu í samræmi við það.

Afhjúpa nýjustu EIC Accelerator niðurstöðurnar: Alhliða greining (8. nóvember 2023, lokaútgáfa, febrúar 2024 útgáfu)

European Innovation Council (EIC) hröðunarkerfið stendur sem stuðningskerfi fyrir sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki (SME) um alla Evrópu, sem miðar að því að kynda undir nýsköpun og tækniframförum. Með nýjustu niðurstöðum sínum sem birtar voru 28. febrúar 2024, hefur EIC Accelerator enn og aftur sýnt fram á skuldbindingu sína til að hlúa að tímamótaverkefnum með heildarfjárveitingu upp á 285 milljónir evra. Í þessari greiningu er kafað í dreifingu styrkja og blended financing, árangur á mismunandi stigum og landfræðilega útbreiðslu vinningsfyrirtækjanna. Sundurliðun fjármögnunar: Úthlutunin skoðuð nánar Í nýjustu fjármögnunarlotunni hefur EIC Accelerator stutt 42 fyrirtæki og sýnt fjölbreytt úrval af fjármögnunarmöguleikum sem eru sérsniðnir til að mæta fjölbreyttum þörfum frumkvöðla í Evrópu. Dreifing fjármögnunartegunda er sem hér segir: Styrkur Fyrst: 12 fyrirtækjum (29%) voru veittir styrkir sem fyrstu fjármögnunarskref, sem undirstrikar sveigjanleika EIC til að styðja við nýjungar á frumstigi. Blended Finance: Ráðandi yfir fjármögnunarlandslaginu fengu 26 fyrirtæki (62%) blended finance, sem sameinaði styrki og eigið fé til að veita traustan stuðning fyrir verkefni sem eru tilbúin til að stækka. Aðeins eigið fé: Eitt fyrirtæki (2%) tryggði sér hlutafjármögnun, sem undirstrikar hlutverk EIC í að taka hlut í efnilegum fyrirtækjum. Aðeins styrkur: 3 fyrirtæki (7%) fengu styrki án eiginfjárþáttarins, með áherslu á verkefni með sérstakar þarfir sem hægt er að mæta með beinum fjármögnun. Leiðin til velgengni: Greining á árangrinum. Valferli EIC Accelerator er strangt, hannað til að bera kennsl á verkefni með sem mest áhrif. Árangurshlutfall á hverju stigi umsóknarferlisins er sem hér segir: Skref 1: Um það bil 70% umsækjenda standast þetta upphafsstig, þó nákvæmar tölur séu ekki gefnar upp. Skref 2: Aðeins 22% af verkefnum komast í gegn, sem endurspeglar aukna athugun sem umsóknir gangast undir. Skref 3: Í lokaskrefinu er frekari þrenging, með 17% árangurshlutfalli. Samsett árangurshlutfall: Uppsafnað árangurshlutfall umsækjenda sem fara í gegnum skref 2 og 3 er aðeins 3,9%, en heildarárangur á öllum þremur stigum er um það bil 2,7%. Landfræðileg fjölbreytni: Samevrópsk áhrif Nýjasta fjármögnunarlotan hefur gagnast fyrirtækjum frá 15 mismunandi löndum, sem sýnir samevrópska útbreiðslu EIC Accelerator. Þýskaland er í fararbroddi með 7 fyrirtæki fjármögnuð, næst á eftir koma Frakkland með 6, og Spánn og Svíþjóð hvert með 5. Önnur lönd með árangursríka umsækjendur eru Finnland (4), Ítalía (3), Ísrael (2), Holland (2), Noregur (2), og nokkrir aðrir með eitt fyrirtæki hvor, sýna fram á skuldbindingu EIC til að efla nýsköpun um alla álfuna. Niðurstaða Nýjustu fjármögnunarniðurstöður EIC Accelerator undirstrika mikilvæga hlutverk áætlunarinnar við að styðja við evrópska nýsköpunarvistkerfið. Með heildarfjárveitingu upp á 285 milljónir evra hefur áætlunin stutt 42 fyrirtæki í fjölmörgum geirum og löndum, sem undirstrikar fjölbreytileika og möguleika tæknilandslags Evrópu. Þar sem EIC Accelerator heldur áfram að þróast er óneitanlega áhrif þess á að hlúa að tímamótaverkefnum og stækka lítil og meðalstór fyrirtæki, sem gerir það að hornsteini nýsköpunarstefnu Evrópu. Með nákvæmri athygli að styðja við fjölbreyttar fjármögnunarþarfir, ströngum valferlum og skuldbindingu um landfræðilega innifalið, er EIC Accelerator að ryðja brautina fyrir nýstárlegri og seigurri Evrópu. Þegar við hlökkum til komandi fjármögnunarlota, eru niðurstöðurnar frá febrúar 2024 til vitnis um hinn lifandi frumkvöðlaanda sem dafnar um alla álfuna. Fjármögnunargögn Tegund fjármögnunar Styrkur fyrst: 12 fyrirtæki (29%) Blönduð fjármögnun: 26 fyrirtæki (62%) Aðeins eigið fé: 1 fyrirtæki (2%) Aðeins styrkur: 3 fyrirtæki (7%) Samtals: 42 fyrirtæki Fjárhagsáætlun Heildarupphæð: 285 milljónir evra Niðurskurður- Slökkt dagsetning og niðurstöður EIC Accelerator Skref 2 lokadagur: 8. nóvember 2023 Birting niðurstaðna: 28. febrúar 2024 Árangurshlutfall Skref 1: (um það bil 70% þar sem niðurstöður eru ekki birtar) Skref 2: 22% Skref 3: 17% Skref sameinað: Skref 133. TP18T Skref 1 & Skref 2 & Skref 3 samanlagt: (u.þ.b. 2,7%) Fjármögnuð lönd Það eru 15 mismunandi lönd meðal fjármögnuðu fyrirtækjanna. Þýskaland: 7 fyrirtæki Frakkland: 6 fyrirtæki Spánn: 5 fyrirtæki Svíþjóð: 5 fyrirtæki Finnland: 4 fyrirtæki Ítalía: 3 fyrirtæki Ísrael: 2 fyrirtæki Holland: 2 fyrirtæki Noregur: 2 fyrirtæki Belgía: 1 fyrirtæki Búlgaría: 1 fyrirtæki Danmörk: 1 fyrirtæki Írland: 1 fyrirtæki Portúgal: 1 fyrirtæki Slóvakía: 1 fyrirtæki Allir 42 EIC Accelerator Sigurvegarar frá 8. nóvember 2023

Afhjúpa framtíð evrópskrar nýsköpunar: Djúp kafa í EIC vinnuáætlun 2024

European Innovation Council (EIC) vinnuáætlun 2024, sem lýst er ítarlega í skjalinu, lýsir yfirgripsmikilli stefnu hennar og íhlutum sem ætlað er að hlúa að nýsköpun innan Evrópusambandsins. Hér eru helstu þættirnir og hápunktarnir: Strategic Goals and Key Performance Indicators (KPIs): EIC miðar að því að styðja við byltingarkennd tækni og fyrirtæki sem eru mikilvæg til að ná grænu og stafrænu umskiptin, tryggja opið stefnumótandi sjálfræði í mikilvægri tækni. Það hefur sett sér sex stefnumarkandi markmið, þar á meðal að verða valinn fjárfestir fyrir sprotafyrirtæki og frumkvöðla, brúa fjármögnunarbil fyrir djúptæknifyrirtæki, styðja við áhættutækni, fjölga evrópskum einhyrningum og stækka, hvetja nýsköpunaráhrif frá evrópskum opinberar rannsóknir og að ná rekstrarárangri. Yfirlit yfir 2024 vinnuáætlunina: Vinnuáætlunin skipuleggur fjármögnun sína og stuðning á þremur meginkerfum: EIC Pathfinder: Fyrir háþróaðar rannsóknir til að þróa vísindalegan grunn fyrir byltingartækni. EIC Transition: Til að sannprófa tækni og þróa viðskiptaáætlanir fyrir tiltekin forrit. EIC Accelerator: Að styðja fyrirtæki við að koma nýjungum á markað og stækka. Hvert kerfi er aukið með aðgangi að viðskiptahröðunarþjónustu, sem veitir sérfræðiþekkingu, fyrirtækjum, fjárfestum og vistkerfisaðilum. Helstu breytingar á starfsáætlun 2024: Gerðar hafa verið lagfæringar, endurbætur og einföldun á grundvelli endurgjafar og skertrar fjárveitingar. Þessar breytingar fela í sér innleiðingu á eingreiðslukostnaðarlíkani fyrir flest símtöl, hertar ráðstafanir gegn efnahagslegri öryggisáhættu og leiðréttingar á hæfis- og fjármögnunarviðmiðum í mismunandi kerfum. Helstu eiginleikar EIC-stuðnings: Boðið er upp á blanda af fjárhagslegum og ófjárhagslegum stuðningi til að flýta fyrir og vaxa EIC nýjungar og fyrirtæki. Þetta felur í sér fyrirbyggjandi verkefna- og eignastýringu, sérsniðna nálgun við mat á tillögu, stefnu um opinn aðgang og hugverkaréttindi og ráðstafanir til að tryggja efnahagslegt öryggi. Samstarf við Evrópsku nýsköpunar- og tæknistofnunina (EIT): Skjalið lýsir auknu samstarfi EIC og EIT til að styrkja evrópska nýsköpunarvistkerfið, þar á meðal sameiginlega þjónustu, hraðbrautarferlið og nýja nýsköpunarstarfsmannakerfið. Horfur fyrir 2025 og komandi ár: Rætt er um framtíðaráætlanir og möguleg ný samlegðaráhrif, þar á meðal möguleika á auknum fjárveitingum til stærri fjárfestinga í gegnum EIC-sjóðinn á helstu áherslusviðum. Orðalisti og skilgreiningar: Skjalinu lýkur með ítarlegum orðalista og skilgreiningarhluta, sem útskýrir hugtök og skammstafanir sem notaðar eru í gegnum vinnuáætlunina. Þessir þættir miða sameiginlega að því að styðja við stefnumótandi markmið Evrópusambandsins á sviði nýsköpunar, rannsókna og tækniþróunar, með áherslu á áhættusamar rannsóknir og tímamótatækni með möguleika á verulegum samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum. 1. Stefnumiðuð markmið og lykilárangursvísar (KPIs) Í tímamótaaðgerð til að knýja evrópska nýsköpun inn í framtíðina, hefur European Innovation Council (EIC) sett fram djörf framtíðarsýn með vinnuáætlun sinni 2024, með áherslu á að bera kennsl á, þróa og stækka byltinguna tækni og fyrirtæki sem eru lykilatriði fyrir græna og stafræna umskipti ESB. Þessi framtíðarsýn er studd af stefnumótandi markmiðum sem hönnuð eru til að tryggja opið stefnumótandi sjálfstæði Evrópu í mikilvægri tækni og stuðla að öflugu vistkerfi þar sem sprotafyrirtæki og frumkvöðlar geta dafnað vel. Metnaður áætlunarinnar er ekki bara að brúa fjármögnunarbilið sem djúptæknifyrirtæki standa frammi fyrir heldur að staðsetja EIC sem valinn fjárfesti fyrir framsýnar hugmyndir og hafa þannig áhrif á úthlutun einkaeigna til stuðnings þessum nýjungum. Kjarninn í stefnumótandi framtíðarsýn EIC eru sex metnaðarfull markmið, sem hvert um sig ásamt skýrum lykilframmistöðuvísum (KPIs) sem miða að því að mæla framfarir og leiðbeina framkvæmd áætlunarinnar: Að verða valinn fjárfestir: EIC leitast við að fá viðurkenningu um alla heimsálfu, laða að sprotafyrirtæki með mikla möguleika, frumkvöðla og nýsköpunarfræðinga, með sérstakri áherslu á vanfulltrúa hópa eins og frumkvöðlakonur og þær sem koma frá minna þróuðum vistkerfum. Þrengsli í 30-50 milljarða evra fjárfestingu í evrópskri djúptækni: Með því að takast á við mikilvæga fjármögnunarbilið, stefnir EIC að því að nýta sjóð sinn til að hafa veruleg áhrif á djúptæknivistkerfið og stuðla að loftslagi þar sem einkafjárfestingar flæða frjálsar til að styðja við byltingarkennda nýjungar. Stuðningur við hááhættutækni: Á svæðum sem eru mikilvæg fyrir samfélagið og stefnumótandi sjálfstæði, er EIC skuldbundinn til að taka reiknaða áhættu til að styðja við vænlegustu djúptæknitækifærin frá fyrstu stigum til viðskiptalegrar uppbyggingar, og tryggja sjálfstæði Evrópu í lykiltækni. Fjölgun evrópskra einhyrninga og uppbyggingar: EIC hefur það hlutverk að hlúa að vexti evrópskra sprotafyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja til að jafna og fara fram úr alþjóðlegum hliðstæðum þeirra og stuðla að umhverfi þar sem evrópskar nýjungar geta verið leiðandi á alþjóðavettvangi. Hvetjandi nýsköpunaráhrif frá evrópskum opinberum rannsóknum: Með því að byggja upp samstarf um allt ESB, stefnir EIC að því að markaðssetja bestu hugmyndirnar frá rannsóknargrunninum, skapa frjóan jarðveg fyrir sprotafyrirtæki til að stækka og hafa alþjóðleg áhrif. Að ná rekstrarárangri: Skilvirkni, lipurð og viðbragðsflýti í rekstri EIC er hönnuð til að mæta háum væntingum umsækjenda, fjárfesta og markaðarins í heild, sem tryggir slétta leið frá nýstárlegri hugmynd til markaðsárangurs. Þessi stefnumótandi markmið eru ekki bara metnaðarfull markmið heldur eru þau yfirgripsmikil teikning fyrir nýsköpunarlandslag Evrópu, sem miðar að því að skapa frjósamt vistkerfi fyrir byltingarkennd tækni sem mun skilgreina framtíð efnahagslífs og samfélags ESB. Með blöndu af fjárhagslegum og ófjárhagslegum stuðningi er EIC að setja grunninn fyrir umbreytandi áhrif sem ná langt út fyrir næsta sjóndeildarhring, sem tryggir að Evrópa verði áfram í fararbroddi nýsköpunar og tækni. 2. Yfirlit yfir 2024 vinnuáætlunina 2024 European Innovation Council (EIC) vinnuáætlunin táknar lykilskref í átt að því að efla nýsköpun og tæknibylting innan Evrópusambandsins. Hann er byggður upp til að takast á við mikilvægar þarfir grænu og stafrænu umskiptanna, það nýtir yfir 1,2 milljarða evra fjármögnun, skipuleggur alhliða stefnu til að styrkja vísindamenn, sprotafyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki (SME). Hér er ítarlegt yfirlit yfir uppbyggingu þess: EIC Pathfinder, Transition, and Accelerator: The Three Pillars Vinnuáætlunin er snjallt skipt niður í þrjú aðalfjármögnunarkerfi, hvert sérsniðið að mismunandi stigum nýsköpunar og þróunar: EIC Pathfinder: Tileinkað háþróuðum rannsóknum, Pathfinder er fæðingarstaður vísindarannsókna sem miðar að því að þróa grunnþætti byltingarkenndar tækni. Það nær til bæði opinna útkalla fyrir hvaða svið vísindarannsókna sem er og markvissar áskoranir sem taka á sérstökum stefnumótandi hagsmunum ... Lestu meira

EIC Accelerator Endursendingar: The Good, The Bad and The Randomness

Að sigla um EIC Accelerator: Að skilja „3 Strikes, You're Out“ regluna European Innovation Council (EIC) hröðunin er lykilfjármögnunarkerfi undir Horizon Europe, sem miðar að sprotafyrirtækjum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum (SME) sem eru að þrýsta á mörkin af nýsköpun. Með blöndu af styrkjum og eigin fé er það mikilvægt tækifæri fyrir tímamótaverkefni til að lifna við. Hins vegar er ekkert smáræði að fletta í gegnum umsóknarferlið, sérstaklega með ströngu „3 strikes, you're out“ regluna í gildi. Þessi stefna kveður á um að hægt sé að hafna umsækjendum að hámarki þrisvar sinnum í einhverju af þremur þrepum matsferlisins. Þegar þessum mörkum hefur verið náð er endurumsókn bönnuð þar til núverandi Horizon Europe vinnuáætlun lýkur árið 2027. Þrjú skref EIC Accelerator mats Stutt umsókn: Upphafsskrefið felur í sér skriflega umsókn og myndskeið. Það er fyrsta hindrunin þar sem verkefnið þitt er skoðað. Full umsókn: Árangursrík verkefni halda áfram að leggja fram ítarlega tillögu, þar sem gerð er grein fyrir nýsköpun, áhrifum og innleiðingarstefnu. Viðtal: Keppendum í úrslitum er boðið að kynna verkefni sín fyrir dómnefnd sérfræðinga, síðasta tækifærið til að sannfæra áður en ákvarðanir um fjármögnun eru teknar. Afleiðingar „3 Strikes“ reglunnar Þessi regla undirstrikar samkeppnislegt eðli EIC Accelerator og mikilvægi nákvæmrar undirbúnings. Það eru skýr skilaboð að aðeins mest sannfærandi og vel undirbúnar umsóknir eiga möguleika. Þessi stefna hvetur einnig umsækjendur til að meta með gagnrýnum hætti viðbúnað sinn og möguleika nýsköpunar þeirra áður en þeir sækja um, sem gæti sparað tíma og fjármagn fyrir bæði umsækjendur og matsnefndir. Aðferðir til að ná árangri Ítarlegur undirbúningur: Áður en þú sækir um skaltu ganga úr skugga um að verkefnið þitt samræmist áherslum EIC: mikil áhrif, nýsköpun og markaðsmöguleikar. Faglegur stuðningur: Íhugaðu að ráða ráðgjafa eða faglega rithöfunda sem sérhæfa sig í EIC-umsóknum til að auka uppgjöf þína. Notkun endurgjöf: Ef henni er hafnað skaltu nota endurgjöfina til að styrkja veiku hlið verkefnisins áður en þú sækir um aftur. Horizon Europe Framework Núverandi vinnuáætlun, Horizon Europe, stendur til ársins 2027 og setur tímarammann fyrir þessa reglu. Þetta er tímabil ríkt af tækifærum en einnig takmörkunum, eins og „3 slag“ reglan gerir skýrt. Umsækjendur verða að sigla um þetta landslag með stefnumótandi framsýni og tryggja að nýjungar þeirra séu ekki bara byltingarkenndar heldur einnig nákvæmlega kynntar. Niðurstaða „3 verkföll, þú ert úti“ reglan EIC Accelerator er mikilvægur þáttur fyrir umsækjendur að íhuga. Það leggur áherslu á þörfina fyrir ágæti í öllum þáttum umsóknarinnar, frá nýsköpuninni sjálfri til þess hvernig henni er miðlað. Þegar við förum í gegnum Horizon Europe mun þessi regla án efa móta samkeppnislandslag, ýta fyrirtækjum í átt að ekki bara nýsköpun, heldur framúrskarandi framsetningu og stefnumótun. Hámarka EIC Accelerator tillögu þína með yfirlitsskýrslu mats (ESR) Ferðin til að tryggja fjármögnun frá European Innovation Council (EIC) hröðuninni getur verið erfið, þar sem hvert umsóknarskref er skoðað af sérfróðum matsmönnum. Mikilvægt tæki í þessari ferð er samantektarskýrsla mats (ESR), sem er veitt eftir hverja höfnun. Þessi skýrsla er ekki aðeins tilkynning um árangurslausar tilraunir heldur gullnáma uppbyggilegra viðbragða beint frá sjónarhornum matsmanna. Skilningur á ESR ESR býður upp á gagnsæja sýn á athugasemdir matsmanna á öllum tillöguþáttum, þar á meðal ágæti, áhrifum og framkvæmd. Þessi endurgjöf er ómetanleg til að skilja styrkleika og veikleika innsendingar þinnar. Skref 1 Endurgjöf: Í fyrsta skrefi matsins er tillagan þín skoðuð af fjórum matsaðilum, sem gefur fjölbreytta innsýn í upphafsáhrif verkefnisins þíns. Skref 2 Endurgjöf: Fullur umsóknarfasinn tekur til þriggja úttektaraðila, eða fjóra ef höfnun er mjög umdeild. Þetta stig býður upp á dýpri kafa í smáatriði tillögunnar þinnar og metur hversu vel hún samræmist markmiðum EIC Accelerator. Nýttu ESR til að ná árangri Framkvæmanleg innsýn: Athugasemdir hvers úttektaraðila leiðbeina þér við að betrumbæta tillöguna þína, draga fram svæði til að bæta í skýrleika, áhrifum og hagkvæmni. Sérsniðnar endurskoðun: Með því að takast á við sérstaka gagnrýni geturðu sérsniðið endursendinguna þína til að horfast í augu við fyrri annmarka beint og efla áfrýjun tillögunnar þinnar. Stefnumótunaraðferð: Skilningur á endurteknum endurgjöfarþemum gerir ráð fyrir stefnumótandi endurskoðun á tillögunni þinni, sem tryggir að sérhver þáttur, frá nýsköpun til markaðsstefnu, sé öflug og sannfærandi. Ályktun ESR er mikilvægt endurgjöfarkerfi sem, þegar það er notað skynsamlega, getur verulega aukið líkurnar á árangri í framtíðinni EIC Accelerator forritum. Með því að greina ítarlega og bregðast við athugasemdum matsaðila geta umsækjendur umbreytt nýsköpunarverkefnum sínum í vinningstillögur sem samræmast háum stöðlum EIC um ágæti, áhrif og framkvæmd. Mundu að sérhver endurgjöf er skrefi nær því að tryggja þann stuðning sem þarf til að koma nýsköpun þinni í fremstu röð í evrópskum atvinnugreinum. EIC Accelerator öflunarferlið: Að breyta höfnun í tækifæri Leiðin til að tryggja fjármögnun frá European Innovation Council (EIC) hröðuninni er full af áskorunum, ein þeirra er möguleikinn á höfnun. Hins vegar býður EIC Accelerator upp á einstakt mótsagnarferli sem gerir umsækjendum ekki aðeins kleift að bregðast við athugasemdum matsaðila heldur veitir einnig vettvang til að leiðrétta misskilning og styrkja tillöguna sem byggir á réttmætri gagnrýni. Kjarninn í andmælunum Þetta ferli er meira en bara áfrýjun; það er tækifæri til samræðna. Með því að hrekja athugasemdir fyrri úttektaraðila geta umsækjendur beint beint rangt mat og útskýrt þá þætti tillögunnar sem kunna að hafa verið misskilin eða vanmetin. Þessi bein samskipti skipta sköpum til að gefa jákvæðan tón fyrir endursendinguna, sem gerir hana að stefnumótandi sannfæringartæki umfram skriflegu tillöguna sjálfa. Stefnumótandi kostir Skýring: Það gerir umsækjendum kleift að skýra atriði sem kunna að hafa verið rangtúlkuð og tryggt að tillagan sé metin á raunverulegum verðleikum. Umbætur: Gild gagnrýni verður tækifæri til að betrumbæta, sem gerir umsækjendum kleift að bæta tillögur sínar byggðar á endurgjöf sérfræðinga. Þátttaka: Höfnunarferlið skapar samræður milli umsækjenda og matsaðila, sérsniðið umsóknarferlið og hugsanlega sveifla framtíðarmat þeim í hag. Siglingar um mótsagnarferlið Til að nýta þetta tækifæri sem best ættu umsækjendur að nálgast andsvörina með uppbyggilegu hugarfari. Að viðurkenna réttmæta gagnrýni en taka á diplómatískum hætti hvers kyns ónákvæmni getur sýnt fagmennsku og skuldbindingu um ágæti. Ennfremur undirstrikar þetta ferli mikilvægi seiglu frammi fyrir höfnun og hvetur umsækjendur til að líta á áföll sem ... Lestu meira

Rasph - EIC Accelerator ráðgjöf
is_IS