EIC Accelerator Консултант

Търсите ли консултант, който може да подкрепи вашето приложение EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Phase 2, безвъзмездна помощ и капитал)? Моля, не се колебайте да се свържете с тази форма за контакт: Свържете се с нас

EIC Accelerator (безвъзмездна помощ от 2,5 милиона евро и налично финансиране от 15 милиона евро) е изключително конкурентна програма за финансиране, която замени инструмента за МСП Фаза 2 през 2019 г. и премина тестов период през 2019/2020 г. като EIC Accelerator Pilot. След Хоризонт 2020, новата програма Хоризонт Европа (2021-2027) трансформира EIC Accelerator в модернизирана и богата на функции платформа за безвъзмездни средства. В резултат на това процесът на кандидатстване е по-дълъг и по-строг от всякога, докато писмените части се увеличиха драстично. В същия дух, добавянето на аудиовизуално съдържание като видеоклипове, тестове за представяне, пакети за инвеститори и други изисква внимателно планиране и цялостно разработване на проекта от самото начало.

Свържете се с нас тук

   


  Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

  Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


  Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

  Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

  Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

  Намерете го тук: обучение

  EIC Accelerator TL;DR

  ФИНАНСИРАНЕ
  €2,5 милиона безвъзмездна помощ + €15 милиона собствен капитал 
   
  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  Финансиране на DeepTech иновации с печалба
   
  ПРОЦЕНТИ НА УСПЕХ
  ≤5%
   
  УСЛОВИЯ
  Технологичен прототип + ранно привличане на клиенти
   
  СРОКОВЕ
  2-4 / година
   
  ПРИЛОЖЕНИЕ
  3 стъпки (кратки/дълги предложения + интервю)
   
  ПРЕКАРАНО ВРЕМЕ
  3 месеца писане + чакане/закъснения/повторно изпращане
   
  ТИПИЧНИ КОНСУЛТАНСКИ ТАКСИ
  до €25K + такса за успех
   
  НАШЕТО КОНСУЛТАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  €3,5K + такса за успех

   

  Разкриване на бъдещето на европейските иновации: Задълбочено потапяне в работната програма на EIC за 2024 г.

  Работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г., подробно описана в документа, очертава своята цялостна стратегия и компоненти, предназначени да насърчават иновациите в рамките на Европейския съюз. Ето основните компоненти и акценти:

  1. Стратегически цели и ключови показатели за ефективност (KPI): EIC има за цел да подкрепи революционни технологии и компании, които са от решаващо значение за постигането на екологичен и цифров преход, като гарантира открита стратегическа автономия в критичните технологии. Той си е поставил шест стратегически цели, включително да се превърне в предпочитан инвеститор за стартиращи фирми и предприемачи с висок потенциал, да преодолее недостига на финансиране за компании с дълбоки технологии, да поддържа високорискови технологии, да увеличи броя на европейските еднорози и разраствания, да катализира въздействието на иновациите от Европа публични изследвания и постигане на оперативни постижения.
  2. Преглед на работната програма за 2024 г.: Работната програма организира своето финансиране и подкрепа по три основни схеми:
   1. EIC Pathfinder: За напреднали изследвания за разработване на научната основа за пробивни технологии.
   2. EIC Transition: За валидиране на технологии и разработване на бизнес планове за конкретни приложения.
   3. EIC Accelerator: Да подпомогне компаниите при въвеждането на иновации на пазара и увеличаването им.
   4. Всяка схема е подсилена с достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, предоставящи експертен опит, корпорации, инвеститори и участници в екосистемата.
  3. Основни промени в работната програма за 2024 г.: Направени са корекции, подобрения и опростявания въз основа на обратната връзка и намаления бюджет. Тези промени включват въвеждането на модел на еднократна сума за повечето обаждания, засилени мерки срещу рисковете за икономическата сигурност и корекции в критериите за допустимост и финансиране в различните схеми.
  4. Основни характеристики на поддръжката на EIC: Предлага се комбинация от финансова и нефинансова подкрепа за ускоряване и разрастване на EIC иновации и компании. Това включва проактивно управление на проекти и портфолио, персонализиран подход за оценка на предложенията, политики за отворен достъп и права върху интелектуалната собственост, както и мерки за гарантиране на икономическа сигурност.
  5. Сътрудничество с Европейския институт за иновации и технологии (EIT): Документът очертава нарастващото сътрудничество между EIC и EIT за укрепване на Европейската иновационна екосистема, включително споделени услуги, Fast Track процес и новата схема за стажанти в иновациите.
  6. Прогноза за 2025 г. и бъдещи години: Обсъждат се бъдещи стратегии и потенциални нови синергии, включително възможността за увеличаване на бюджетите за по-големи инвестиции чрез фонда EIC в ключови фокусни области.
  7. Речник и дефиниции: Документът завършва с подробен речник и раздел с дефиниции, обясняващи терминологията и съкращенията, използвани в работната програма.

  Тези компоненти колективно имат за цел да подкрепят стратегическите цели на Европейския съюз в областта на иновациите, научните изследвания и технологичното развитие, като наблягат на високорисковите изследвания с висока печалба и революционни технологии с потенциал за значително обществено и икономическо въздействие.

  1. Стратегически цели и ключови показатели за ефективност (KPI)

  В забележителен ход за тласък на европейските иновации в бъдещето, European Innovation Council (EIC) изложи смела визия със своята работна програма 2024, като се фокусира върху идентифицирането, разработването и увеличаването на мащаба на революционни технологии и компании, които са ключови за зелените и цифров преход. Тази визия е подкрепена от стратегически цели, предназначени да осигурят отворена стратегическа автономия на Европа в критичните технологии, насърчавайки жизнена екосистема, в която стартиращи фирми и предприемачи с висок потенциал могат да процъфтяват. Амбицията на програмата е не само да преодолее недостига на финансиране, пред който са изправени компаниите за дълбоки технологии, но и да позиционира EIC като предпочитан инвеститор за визионерски идеи, като по този начин повлияе на разпределението на частни активи в подкрепа на тези иновации.

  В основата на стратегическата визия на EIC са шест амбициозни цели, всяка от които е придружена от ясни ключови показатели за ефективност (KPI), които имат за цел да измерват напредъка и да ръководят изпълнението на програмата:

  1. Да станеш инвеститор по избор: EIC се стреми към признание в целия континент, като привлича стартиращи компании с висок потенциал, предприемачи и иновативни изследователи, със специален акцент върху слабо представените групи като жени иноватори и тези от по-слабо развити екосистеми.
  2. Натрупване на 30-50 милиарда евро инвестиции в европейски дълбоки технологии: Като се справя с критичния недостиг на финансиране, EIC цели да използва своя фонд, за да повлияе значително на екосистемата на дълбоките технологии, насърчавайки климат, в който частните инвестиции текат по-свободно в подкрепа на новаторски иновации.
  3. Поддържащи високорискови технологии: В области, критични за обществото и стратегическата автономия, EIC се ангажира да поеме изчислени рискове, за да подкрепи най-обещаващите възможности за дълбоки технологии от най-ранните етапи до комерсиално разширяване, гарантирайки независимостта на Европа в ключови технологии.
  4. Увеличаване на броя на европейските еднорози и мащабиране: EIC е на мисия да подхранва растежа на европейски стартиращи фирми и МСП, за да се сравняват и надминават глобалните си партньори, насърчавайки среда, в която европейските иновации могат да водят на световната сцена.
  5. Катализиране на въздействието на иновациите от европейските обществени изследвания: Като изгражда партньорства в целия ЕС, EIC има за цел да комерсиализира най-добрите идеи от изследователската база, създавайки благоприятна почва за стартиращи фирми да се разрастват и да оказват глобално въздействие.
  6. Постигане на оперативни съвършенства: Ефективността, гъвкавостта и отзивчивостта на операциите на EIC са предназначени да отговорят на високите очаквания на кандидатите, инвеститорите и пазара като цяло, осигурявайки плавен път от иновативна идея до пазарен успех.

  Тези стратегически цели не са просто амбициозни цели, но представляват цялостен план за иновационния пейзаж на Европа, целящ създаването на плодородна екосистема за революционни технологии, които ще определят бъдещето на икономиката и обществото на ЕС. Чрез комбинация от финансова и нефинансова подкрепа, EIC подготвя сцената за трансформиращо въздействие, което се простира далеч отвъд непосредствения хоризонт, като гарантира, че Европа остава в челните редици на иновациите и технологиите.

  2. Преглед на работната програма за 2024 г

  Работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г. представлява ключова крачка към насърчаване на иновациите и технологични пробиви в рамките на Европейския съюз. Структуриран да отговори на критичните нужди на екологичния и цифров преход, той използва над 1,2 милиарда евро финансиране, организирайки цялостна стратегия за овластяване на изследователи, стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП). Ето един задълбочен поглед към неговия структурен преглед:

  EIC Pathfinder, Преход и ускорител: Трите стълба

  Работната програма е гениално сегментирана в три основни схеми за финансиране, всяка от които е съобразена с различни етапи на иновация и развитие:

  • EIC Pathfinder: Посветен на напреднали изследвания, Pathfinder е родното място на научните изследвания, насочени към разработването на основните елементи на революционни технологии. Той включва както открити покани за всяка област на научно изследване, така и целенасочени предизвикателства, насочени към конкретни стратегически интереси на Съюза.
  • EIC Transition: Този сегмент се фокусира върху валидиране на технологии и изработване на бизнес планове за специфични приложения, служейки като мост от теоретични изследвания до продаваеми иновации. Проектите за преход имат за цел да придвижат валидираните технологии по-близо до готовността на пазара.
  • EIC Accelerator: Акселераторът е кулминацията на поддържащата структура на EIC, като помага на компаниите да представят иновации на пазара и да ги увеличават. Той е специално разработен за малки и средни предприятия, стартиращи фирми, отделяния и в изключителни случаи малки дружества със средна капитализация, като предоставя както безвъзмездно, така и дялово финансиране.

  Интегрирани услуги за ускоряване на бизнеса

  Отличителна черта на работната програма на EIC е интегрирането на услугите за ускоряване на бизнеса във всичките три схеми за финансиране. Тези услуги предлагат несравним достъп до експертиза, корпорации, инвеститори и участници в екосистемите, като значително увеличават пряката финансова подкрепа, предоставяна на иноваторите.

  Отворено финансиране и стратегически предизвикателства

  Програмата набляга на гъвкавостта и стратегическата насоченост чрез своя двоен подход към финансирането: „Отворени“ призовава за поддържащи технологии и иновации във всяка област без предварително определени приоритети, докато „Предизвикателства“ са насочени към иновации от стратегически интерес за Съюза. Този подход гарантира, че докато насърчава широкообхватни научни изследвания, програмата също така концентрира усилията си в области, които са от решаващо значение за стратегическата автономност на Съюза и обществените предизвикателства.

  Награди за последващи инвестиции и иновации

  В допълнение към директното финансиране, Програмата разпределя бюджети за последващи инвестиции в компании, предварително избрани по схемите на EIC, осигурявайки устойчива подкрепа за обещаващи иновации. Той също така включва награди за иновации и допълнителни подкрепящи действия, като експертни договори и ИТ инфраструктура, обогатяващи допълнително екосистемата за европейски новатори.

  Проактивно управление и персонализирана поддръжка

  Работната програма на EIC въвежда иновативни подходи за управление, включително грантове „Booster“ за текущи проекти, Fast Track схема за ускорен достъп до EIC Accelerator и „Plug in“ за проекти от национални програми. Тези инициативи са предназначени да увеличат максимално връзките между различните схеми за финансиране и да рационализират пътя от научните изследвания към пазара за европейски иновации.

  Работната програма на EIC за 2024 г. е доказателство за ангажимента на Европейския съюз да бъде пионер в бъдеще, в което иновативните научни изследвания и технологии водят пътя за справяне с обществените предизвикателства и осигуряване на икономически растеж. Чрез структурираната си подкрепа през целия жизнен цикъл на иновациите, програмата има за цел да трансформира европейския иновационен пейзаж, превръщайки го в световен лидер в технологичните пробиви и устойчивото развитие.

  3. Основни промени в работната програма за 2024 г

  Работната програма за 2024 г. на European Innovation Council (EIC) въвежда няколко ключови корекции, подобрения и опростявания в сравнение с предшественика си, отразявайки обратната връзка от Борда на EIC, бюджетни съображения и практически прозрения, получени от предишни внедрявания. Тези промени са насочени към подобряване на ефективността на програмата, рационализиране на нейните операции и оптимизиране на въздействието й върху европейските иновации и технологичен напредък. Нека се задълбочим в значителните модификации:

  Въвеждане на модела на еднократните разходи

  Забележителна промяна е въвеждането на модел на еднократна сума за повечето EIC разговори, с изключение на Pathfinder Open. Този подход има за цел да опрости финансовото управление за бенефициентите чрез премахване на изискванията за подробно финансово отчитане, като по този начин намалява административната тежест и позволява на иноваторите да се съсредоточат повече върху своите проекти.

  Засилени мерки за икономическа сигурност

  Работната програма укрепва мерките за смекчаване на рисковете за икономическата сигурност, отразявайки ангажимента на EIC да защитава стратегическите интереси, технологичната автономност и активите на ЕС срещу потенциални външни заплахи. Тези мерки включват персонализирани критерии за допустимост и гаранции за инвестиции, особено за области, чувствителни към икономическата сигурност, като изкуствения интелект и квантовите технологии.

  Корекции на бюджета

  Направени са бюджетни корекции във всички основни покани за EIC поради оттеглянето на приноса на ЕС от следващо поколение и необходимостта да се резервират средства за последващо финансиране за компании, избрани преди това по поканите EIC Accelerator. Това повторно калибриране гарантира, че EIC продължава да подкрепя ефективно иновациите в рамките на своите финансови параметри.

  Специфични корекции на схемата

  • EIC Pathfinder: Премахването на пилотния проект за опровержение от процеса на оценка и актуализациите на специфични правила относно интелектуалната собственост отразяват текущите усилия на EIC за рационализиране на процесите и привеждане в съответствие с най-добрите практики.
  • EIC Transition: Работната програма за 2024 г. не включва предизвикателства в рамките на поканата за преход, разширявайки допустимостта, за да обхване резултатите от проекти по Стълб II на Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. Това разширение има за цел да улесни по-приобщаващ и цялостен подход към подкрепата за преход.
  • EIC Accelerator: Забележителните промени включват преустановяване на опцията за поддръжка „първо грант“, корекции на критериите за преминаване на краткия етап на кандидатстване и въвеждане на срещи за консенсус за пълни оценки на кандидатурите. Тези модификации са предназначени да подобрят строгостта и справедливостта на процеса на оценяване.

  Тези стратегически корекции на работната програма на EIC за 2024 г. подчертават адаптивния и отзивчив подход на Съвета за насърчаване на динамична и устойчива иновационна екосистема в Европа. Чрез усъвършенстване на своята оперативна рамка и привеждане на ресурсите си в съответствие с нововъзникващите нужди и възможности, EIC е готов да продължи да играе ключова роля в напредъка на стратегическите цели на ЕС за иновации.

  4. Основни характеристики на поддръжката на EIC

  Работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г. въвежда стабилна рамка, предназначена да подобри значително подкрепата, предоставяна на новатори и компании за дълбоки технологии в цяла Европа. Този стратегически подход съчетава както финансови, така и нефинансови механизми за подкрепа, предназначени да ускорят растежа и увеличаването на мащаба на новаторски иновации. Ето едно задълбочено изследване на ключовите характеристики на подкрепата на EIC и как те се стремят да трансформират европейския иновационен пейзаж:

  Комбинация от финансова и нефинансова подкрепа

  Подкрепата на EIC се простира отвъд простото финансиране, като има за цел да насърчи появата, ускоряването и растежа на иновативни технологии и дълбокотехнологични компании. Признавайки многостранните предизвикателства, пред които са изправени иноваторите, EIC предлага комбинация от финансова подкрепа и услуги за ускоряване на бизнеса (BAS). Тази комбинация е от основно значение не само за преодоляване на финансови пречки, но и за справяне с технически, пазарни и свързани с екосистемите предизвикателства, като по този начин се гарантира холистичен подход към развитието на иновациите.

  Проактивно управление на проекти и портфолио

  Отличителен аспект от подкрепата на EIC е проактивното управление на проекти и портфейли от програмните мениджъри на EIC. Този подход гарантира, че проектите не само се подкрепят финансово, но също така се насочват и съветват през целия им жизнен цикъл. Програмните мениджъри на EIC работят в тясно сътрудничество с иноваторите, като им осигуряват стратегическо ръководство и оперативна подкрепа, за да се справят със сложността на въвеждането на авангардни технологии на пазара. Този практически ангажимент е предназначен да увеличи максимално въздействието на финансирането и подкрепата от EIC, разширявайки границите на това, което е технологично възможно и продаваемо.

  Специализиран подход към оценката на предложенията

  EIC възприема персонализиран подход за оценка на предложенията, като признава уникалните предизвикателства и изисквания на различните етапи на развитие на иновациите. За високорискови проекти на ранен етап оценката набляга на научните постижения и потенциала за пробив. Тъй като проектите узряват, фокусът се измества към готовността на пазара, търговския потенциал и способността за мащабиране. Този процес на нюансирана оценка гарантира, че се предоставя подкрепа за най-обещаващите иновации, съобразени с техния специфичен етап на развитие и пазарен потенциал.

  Отворен достъп и права върху интелектуалната собственост

  EIC подкрепя политиките за отворен достъп до научни публикации и стратегическото управление на правата върху интелектуалната собственост (ПИС). Тази позиция е предназначена да увеличи максимално разпространението и въздействието на резултатите от научните изследвания, като същевременно гарантира, че иноваторите могат да защитят и използват ефективно своите интелектуални активи. Чрез насърчаване на свободния достъп и предоставяне на насоки относно ПИС, EIC улеснява баланса между споделянето на знания и потенциала за комерсиализация на иновациите.

  Мерки за икономическа сигурност

  Като признава стратегическото значение на определени технологии и потенциалните рискове, свързани с външните зависимости, EIC въведе мерки за защита на икономическата сигурност на Европа. Тези мерки включват критерии за допустимост, които отчитат контрола на субектите от неасоциирани трети държави и гаранции за инвестиции в критични технологични области като изкуствения интелект и квантовите технологии. Това внимателно разглеждане на икономическата сигурност гарантира, че подкрепата на EIC допринася за стратегическата автономност и устойчивост на ЕС.

  Подходът на работната програма на EIC 2024, характеризиращ се със своята комбинация от финансова и нефинансова подкрепа, проактивно управление, персонализирана оценка и стратегически съображения за отворен достъп и икономическа сигурност, означава цялостно усилие за насърчаване на процъфтяваща иновационна екосистема в Европа. Като отговаря на многостранните нужди на иноваторите и се фокусира върху стратегически технологични области, EIC има за цел да позиционира Европа в челните редици на глобалния технологичен напредък и икономическа конкурентоспособност.

  5. Сътрудничество с Европейския институт за иновации и технологии (EIT)

  Сътрудничеството между European Innovation Council (EIC) и Европейския институт за иновации и технологии (EIT) олицетворява значителен стратегически съюз, насочен към укрепване на Европейската иновационна екосистема. Това партньорство използва силните страни на двете институции, за да създаде по-сплотен и въздействащ иновационен пейзаж в цяла Европа. Ето подробно изследване на ключовите аспекти и последици от това сътрудничество:

  Укрепване на Европейската иновационна екосистема

  EIC и EIT, заедно с общностите на знанията и иновациите (KIC) на EIT работят в тясно сътрудничество за подобряване на иновационната екосистема в рамките на ЕС. Това сътрудничество се фокусира върху няколко ключови области, включително улесняване на достъпа до услуги за европейски иноватори и рационализиране на пътя от идея до готовност за пазара.

  Ускорен процес и услуги за ускоряване на бизнеса

  Основен елемент от това партньорство е процесът Fast Track, въведен от ОЗИ на EIT. Този иновативен процес позволява на компаниите, избрани от ОЗИ на EIT, да влязат в оценката EIC Accelerator на втория етап, като по този начин ускоряват достъпа си до финансиране и подкрепа. Освен това бенефициентите на EIC получават достъп до услуги, предоставяни от EIT ОЗИ чрез установени партньорства с услугите за ускоряване на бизнеса на EIC, обогатявайки екосистемата за подкрепа за европейски иноватори.

  Стартиране на схемата Innovation Intern

  Сътрудничеството ще доведе до стартирането на схемата за стажанти в иновациите „Таланти от следващо поколение“ през 2024 г. Тази програма има за цел да създаде симбиотични връзки между магистърски и докторски програми на EIT Label, възпитаници на EIT, бенефициенти на EIT Jumpstarter и стартиращи фирми и малки и средни предприятия, поддържани от EIT и EIT . Чрез командироване тази схема насърчава обмена на знания и опит, насърчавайки ново поколение лидери в иновациите.

  Подпомагане на жените предприемачи

  Забележителен фокус на сътрудничеството между EIC и EIT е насърчаването на жените предприемачи. Това се проявява чрез споделен достъп до Програмата за лидерство на жени на EIC и организирането на съвместни награди за жени новатори, подчертавайки ангажимента за равенство между половете в сектора на иновациите.

  Последици и перспективи

  Партньорството между EIC и EIT, особено чрез инициативи като процеса Fast Track и схемата за стажанти по иновации, е на път да създаде по-интегрирана и подкрепяща среда за новаторите в цяла Европа. Чрез комбиниране на ресурси, опит и мрежи, EIC и EIT не само повишават ефективността на иновационния процес, но и гарантират, че европейските иновации продължават да бъдат водещи на световната сцена.

  Това стратегическо сътрудничество сигнализира за далновиден подход към подкрепата на иновациите, като подчертава значението на свързаността, приобщаването и гъвкавостта в рамките на европейската иновационна екосистема. Тъй като това партньорство се развива, се очаква да отключи нови възможности за новатори, да насърчи култура на сътрудничество и да стимулира разработването на новаторски решения за обществените предизвикателства.

  Докато гледаме към бъдещето, продължаващата интеграция на дейностите на EIC и EIT се очаква да бъде крайъгълен камък на иновационната стратегия на Европа, укрепвайки позицията на континента като лидер в технологичния напредък и устойчивия растеж.

  6. Прогноза за 2025 г. и бъдещите години

  Докато гледаме към 2025 г. и след това, работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г. полага основата за стратегически и насочен към бъдещето подход към иновациите и технологичното развитие в рамките на Европейския съюз. Тази перспектива, ориентирана към бъдещето, е от решаващо значение за поддържането и засилването на конкурентното предимство на Европа в глобалния иновационен пейзаж. Тук се задълбочаваме в перспективите за 2025 г. и следващите години, както е посочено в работната програма на EIC:

  Насърчаване на революционни иновации и технологии

  EIC се ангажира да идентифицира и подкрепя новаторски иновации, които имат потенциала да стимулират значителни обществени и икономически трансформации. С наближаването на 2025 г. и след това фокусът все повече ще бъде върху технологиите, които допринасят за екологичния и цифров преход, като гарантират, че Европа ще остане начело в справянето с глобалните предизвикателства като изменението на климата, устойчивостта и цифровизацията.

  Увеличаване на взаимодействието в рамките на Европейската иновационна екосистема

  Сътрудничеството между EIC и други ключови участници в европейската иновационна екосистема, като Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и националните финансиращи органи, ще продължи да се засилва. Този координиран подход има за цел да увеличи максимално въздействието на европейските инициативи за иновации, като насърчава по-интегрирана и ефективна екосистема, която подкрепя иноваторите на всеки етап от тяхното пътуване.

  Адаптиране към нововъзникващите предизвикателства и възможности

  Работната програма на EIC подчертава значението на гъвкавостта и адаптивността в отговор на новите предизвикателства и възможности, които възникват. Това включва потенциала за нови механизми за финансиране, подобрени услуги за поддръжка и стратегически партньорства, които могат да използват нововъзникващи технологии и иновационни тенденции. Програмата също така подчертава необходимостта от текуща оценка и коригиране на нейните стратегии, за да се гарантира, че остават в съответствие с развиващите се приоритети и цели.

  Укрепване на европейската стратегическа автономия

  Ключов аспект от бъдещата перспектива на EIC е акцентът върху подкрепата на иновации, които допринасят за отворената стратегическа автономия на Европа, особено в критични технологични области като ИИ, биотехнологии и нови материали. Като насърчава силна и независима технологична база, EIC има за цел да подобри устойчивостта и капацитета на Европа да оформя глобалното технологично развитие в съответствие с европейските ценности и интереси.

  Насърчаване на приобщаването и разнообразието в иновациите

  Работната програма на EIC подчертава ангажимента за насърчаване на приобщаването и разнообразието в общността на иновациите. Това включва подкрепа на слабо представените групи, насърчаване на жените предприемачи и гарантиране, че ползите от иновациите са широко разпространени във всички региони на ЕС. Целта е да се създаде по-приобщаваща иновационна екосистема, която отразява многообразието на европейското общество.

  С поглед напред: Визия за бъдещето

  Когато гледаме към бъдещето, работната програма на EIC за 2024 г. и нейните перспективи за 2025 г. и след това представляват цялостна стратегия за напредък на европейските иновации. Чрез фокусиране върху революционни технологии, насърчаване на синергии в рамките на иновационната екосистема, адаптиране към възникващи предизвикателства, укрепване на стратегическата автономност и насърчаване на приобщаването, EIC е готов да играе ключова роля в оформянето на бъдещето на иновациите в Европа и извън нея.

  Тази визия за бъдещето не се отнася само до технологичния напредък; става въпрос за създаване на устойчиво, приобщаващо и проспериращо бъдеще за всички европейци. Докато се движим напред, EIC ще продължи да се адаптира, развива и иновира, за да гарантира, че Европа ще остане глобален лидер в областта на иновациите.

  7. Речник и дефиниции

  Разделът Речник и дефиниции на работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г. служи като изчерпателно ръководство, предоставящо яснота относно термините, обектите и акронимите, използвани в целия документ. Този раздел е от решаващо значение за читателите, за да разберат напълно обхвата, целите и оперативните механизми на инициативите на EIC. Ето едно задълбочено изследване на ключовите терминологии и техните последици в контекста на насърчаването на иновациите и технологичното развитие в Европейския съюз:

  EIC съвет

  Бордът на EIC играе основна роля в надзора на стратегията и изпълнението на дейностите на EIC. Състои се от 20 водещи иноватори и изследователи, включително президента на EIC, той предоставя стратегически съвети относно работните програми и осигурява привеждането в съответствие на инициативите на EIC с по-широките политики на ЕС и целите на иновациите.

  EIC Fund и EIC Fund Manager

  EIC Fund, алтернативен инвестиционен фонд (AIF), представлява нов подход за финансиране на революционни иновации. Управляван от външен AIFM (EIC Fund Manager), той се фокусира върху инвестиране в компании, избрани чрез EIC Accelerator покани, подчертавайки ангажимента на EIC да подкрепя иновации с висок потенциал от концепцията до готовността за пазара.

  Мениджъри на програмите на EIC и съветници от технологиите към пазара

  Програмните мениджъри на EIC са експерти на високо ниво, отговорни за разработването на визии за революционни технологии и управлението на портфейлите на EIC. Те се допълват от EIC Tech to Market Advisers, които подпомагат основно с проекти EIC Transition, подчертавайки проактивния подход на EIC към развитието на иновациите.

  Услуги за ускоряване на бизнеса (BAS)

  Услугите за ускоряване на бизнеса на EIC са от решаващо значение за подпомагане на комерсиализацията и мащабирането на иновациите на EIC. Те предоставят достъп до широк набор от услуги, включително коучинг, обучение и възможности за работа в мрежа с глобални партньори, подчертавайки холистичния подход на EIC към подкрепата на иновациите.

  Интелектуална собственост (IP) и отворен достъп

  EIC набляга на стратегическото управление на правата върху интелектуалната собственост и се застъпва за отворен достъп до научни публикации. Този подход има за цел да балансира разпространението на резултатите от научните изследвания със защитата на интелектуалните активи, като улеснява както иновациите, така и споделянето на знания.

  Пазар на EIC и платформа на общността

  Пазарът на EIC и платформата на общността са предназначени да насърчават взаимодействието и сътрудничеството в рамките на иновационната екосистема. Те служат като виртуални пространства, където наградените от EIC, изследователи и други заинтересовани страни могат да се свързват, да споделят прозрения и да изследват бизнес възможности.

  Нива на технологична готовност (TRL)

  TRL се използват за оценка на зрелостта на технологиите, насочвайки подкрепата, предоставена от EIC през различните етапи на развитие на иновациите. Тази система гарантира, че проектите получават подходяща подкрепа въз основа на техния етап на развитие, от основни изследвания до внедряване на пазара.

  Печат за високи постижения

  Печатът за високи постижения е знак за качество, който се присъжда на предложения, които отговарят на всички критерии за оценка, но не са пряко финансирани от EIC поради бюджетни ограничения. Той улеснява достъпа до други източници на финансиране, демонстрирайки ангажимента на EIC да признава и подкрепя висококачествени иновационни проекти.

  Разделът Речник и дефиниции е незаменим ресурс за разбиране на работната програма на EIC за 2024 г. Той предоставя основните знания, необходими за навигиране в сложния пейзаж на EIC от механизми за подкрепа, възможности за финансиране и стратегически инициативи, насочени към издигане на европейските иновации до нови висоти.

  други

  Бюджети

  Документът очертава прогнозните индикативни бюджети за различни покани и действия в рамките на работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г., както е описано подробно в приложение 1. Ето основните бюджетни разпределения (в милиони евро):

  • HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01: 136
  • HORIZON-EIC-2024-PATHFINDERCHALLENGES-01: 120
  • HORIZON-EIC-2024-TRANSITIONOPEN-01-01: 94
  • HORIZON-EIC-2024-ACCELERATOROPEN-01 (компоненти на безвъзмездни средства и собствен капитал): 375
  • HORIZON-EIC-2024-ACCELERATORCHALLENGES-01- (компоненти на безвъзмездни средства и собствен капитал): 150
  • Резервна сума за последващи инвестиции: 225
  • HORIZON-EIC-2024-BOOSTER: 300
  • Награди: 120
  • Действия по обществени поръчки: 180
  • Експертни договори: 180
  • Научни и технически услуги от Съвместния изследователски център: 6
  • Споразумение за принос с Европейската инвестиционна банка за непряко управление на фонда EIC: 2.6
  • Допълнителни бюджетни средства:
   • Допълнителен бюджет за различни цели: 12.1
   • Бюджет за други специфични дейности: 7.5
   • Бюджет, разпределен за конкретни инициативи: 0.4
   • Бюджет за допълнителни конкретни действия: 1.5
  • ПРОГНОЗЕН ОБЩ БЮДЖЕТ: 1,235 милиарда

  Тези бюджети са индикативни и подлежат на промяна след оценка, с възможност за вариране до 20% в сравнение с общия бюджет, посочен в работната програма.

  Срокове

  Работната програма на EIC за 2024 г. очертава няколко ключови покани в основните си схеми за финансиране: EIC Pathfinder, EIC Transition и EIC Accelerator. По-долу е представено обобщение на тези покани, включително техните области на фокус, критерии за кандидатстване, крайни срокове и примерни бюджети:

  EIC Pathfinder

  • Кой може да кандидатства: Консорциуми за отворени покани; по-малки консорциуми, единични кандидати и по-големи консорциуми за покани за предизвикателства.
  • EIC отворен фокус: Безвъзмездни средства до 3 милиона евро за проекти за постигане на доказателство за принципа и валидиране на научната основа на революционни технологии (с цел TRL3 или 4).
  • Краен срок: 7 март 2024 г
  • Индикативен бюджет: 136 милиона евро

  EIC Transition

  • Кой може да кандидатства: Единични кандидати (МСП, отделни предприятия, стартиращи фирми, изследователски организации, университети) или малки консорциуми (2 до 5 допустими субекта).
  • Фокус: Безвъзмездни средства до 2,5 милиона евро за валидиране и демонстриране на технологии в подходящи за приложението среди (започващи от TRL 3/4 с цел постигане на TRL 5/6) и развитие на бизнес и пазарна готовност.
  • Краен срок: 18 септември 2024 г
  • Индикативен бюджет: 94 милиона евро

  EIC Accelerator

  • Кой може да кандидатства: Единични стартиращи фирми и МСП (включително отделящи се), физически лица (възнамеряващи да стартират стартираща фирма/МСП) и в изключителни случаи малки предприятия със средна капитализация (по-малко от 499 служители).
  • Фокус: Компонент на безвъзмездни средства за иновационни дейности (започващи от TRL 5 или 6 с цел постигане на по-високи TRL) с инвестиционни компоненти от 0,5 до 15 милиона евро за разширяване и други дейности.
  • Кратки приложения: По всяко време (непрекъснато)
  • Пълни срокове за кандидатстване: 13 март 2024 г. и 3 октомври 2024 г
  • Индикативен бюджет: 375 милиона евро за отворени покани и 300 милиона евро за предизвикателства

  EIC Challenge Calls

  • EIC предизвикателства: Включете устройства „Solar-to-X“, цимент и бетон като поглътител на въглерод, вдъхновени от природата алтернативи за опаковане на храни и филми, наноелектроника за енергийно ефективни интелигентни крайни устройства и защита на космическата инфраструктура на ЕС с един краен срок 16 октомври 2024 г. , Допълнителните предизвикателства се фокусират върху Human Centric Generative AI, виртуални светове и разширено взаимодействие, поддържащо Industry 5.0, интелигентни ръбове и квантови технологични компоненти, храна от прецизна ферментация и водорасли, терапии на базата на моноклонални антитела за нововъзникващи вируси и възобновяеми енергийни източници и всичко това верига на стойността.
  • Индикативни бюджети: 120 милиона евро за Pathfinder Challenges и 300 милиона евро за Accelerator Challenges​​.

  Тези покани са структурирани така, че да обхващат широк спектър от иновативни проекти, от революционно технологично развитие на ранен етап в схемата Pathfinder, през валидиране и демонстрация на технология в схемата Transition, до пазарно мащабиране в схемата Accelerator. Подробните условия за финансиране и допустимост са описани в приложенията към документа.

  Сътрудници

  Документът предоставя изчерпателен преглед на различни сътрудници или субекти, участващи пряко или косвено в работната програма на European Innovation Council (EIC) за 2024 г. Тези субекти играят решаваща роля в прилагането, подкрепата и извличането на полза от инициативите на EIC. Ето обобщение на основните участващи субекти:

  1. Съвместният изследователски център (JRC): Признато като установено в държава членка, различна от тези, в които са установени други юридически лица, участващи в действието.
  2. Обществени поръчки: участва в дейности по „Поръчки в развойни продукти“ и „Обществени поръчки за иновативни решения“, образувайки „група на купувачите“, състояща се от минимум две независими юридически лица, които са обществени поръчки, всяко установено в различна държава-членка или асоциирано Държава, с поне един установен в държава членка.
  3. Проекти EIC Pathfinder и EIC Transition: Управлявани от Агенцията, тези проекти отговарят на условията за схемата Fast Track за кандидатстване за EIC Accelerator​​.
  4. Общности на знанието и иновациите (ОЗИ): С подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), съответните схеми, управлявани от ОЗИ, се идентифицират като подходящи от всяка ОЗИ за схемата за ускорено изпълнение.
  5. Съвместна програма Eurostars-2 и партньорство за иновативни МСП: Управлявани от секретариата на Eureka и съответните национални органи, тези схеми за финансиране за МСП също отговарят на условията за Fast Track схема​.
  6. Компании, наградени в рамките на пилотния ускорител EIC на Horizon 2020 и Horizon Europe EIC Accelerator: Управлявани от Агенцията, тези компании са част от схемата Fast Track​.
  7. Национални или регионални програми: Пилотната Plug-in схема се прилага към предложения, произтичащи от съществуващи национални или регионални програми, оценяващи иновациите или потенциала за внедряване на пазара на съществуващ проект, подкрепен от тези програми​.
  8. Наградени на EIC, офиси за трансфер на технологии, изобретатели на EIC: Допустими за безвъзмездни средства за EIC Booster, тези субекти са свързани с проекти, които вече са избрани по поканите за Pathfinder или Transition, целящи изпълнение на дейности за координиране на портфолиото или насърчаване на иновациите.

  Тези субекти представляват разнообразна екосистема от публични и частни заинтересовани страни, изследователски институции, МСП и иновационни общности. Тяхното сътрудничество с EIC е жизненоважно за напредъка на европейския иновационен пейзаж, насърчаването на революционни технологии и стимулирането на икономическия растеж.

   


  Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

  Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.

  Тази статия е написана от ChatEIC. ChatEIC е асистент на EIC Accelerator, който може да съветва относно писането на предложения, да обсъжда текущите тенденции и да създава проницателни статии по различни теми. Статиите, написани от ChatEIC, могат да съдържат неточна или остаряла информация.

  Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

  Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

  Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

  Намерете го тук: обучение

  EIC Accelerator TL;DR

  ФИНАНСИРАНЕ
  €2,5 милиона безвъзмездна помощ + €15 милиона собствен капитал 
   
  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  Финансиране на DeepTech иновации с печалба
   
  ПРОЦЕНТИ НА УСПЕХ
  ≤5%
   
  УСЛОВИЯ
  Технологичен прототип + ранно привличане на клиенти
   
  СРОКОВЕ
  2-4 / година
   
  ПРИЛОЖЕНИЕ
  3 стъпки (кратки/дълги предложения + интервю)
   
  ПРЕКАРАНО ВРЕМЕ
  3 месеца писане + чакане/закъснения/повторно изпращане
   
  ТИПИЧНИ КОНСУЛТАНСКИ ТАКСИ
  до €25K + такса за успех
   
  НАШЕТО КОНСУЛТАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  €3,5K + такса за успех

   

  EIC Accelerator Повторно изпращане: Доброто, Лошото и Случайността

  Навигация в EIC Accelerator: Разбиране на правилото „3 удара, вие сте аут“.

  European Innovation Council (EIC) Accelerator е основен механизъм за финансиране в рамките на Horizon Europe, насочен към стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП), които разширяват границите на иновациите. Със смесица от безвъзмездни средства и собствен капитал, той представлява критична възможност за оживяване на новаторски проекти. Въпреки това навигирането в процеса на кандидатстване не е никак малко, особено със строгото правило „3 удара, вие сте аут“. Тази политика изисква кандидатите да бъдат отхвърлени максимум три пъти във всяка от трите стъпки на процеса на оценка. След като този лимит бъде достигнат, повторното кандидатстване е забранено до приключването на настоящата работна програма „Хоризонт Европа“ през 2027 г.

  Трите стъпки на оценката на EIC Accelerator

  1. Кратко приложение: Първоначалната стъпка включва писмено заявление и представяне на видео. Това е първото препятствие, при което вашият проект се проверява.
  2. Пълно приложение: Успешните проекти преминават към представяне на подробно предложение, очертаващо иновациите, въздействието и стратегията за изпълнение.
  3. интервю: Финалистите са поканени да представят своите проекти пред жури от експерти, последният шанс за убеждаване, преди да бъдат взети решения за финансиране.

  Последици от правилото „3 удара“.

  Това правило подчертава състезателния характер на EIC Accelerator и важността на щателната подготовка. Това е ясно послание, че само най-завладяващите и добре подготвени приложения имат шанс. Тази политика също така насърчава кандидатите да оценят критично своята готовност и потенциала на своите иновации, преди да кандидатстват, което потенциално спестява време и ресурси както на кандидатите, така и на комисиите за оценка.

  Стратегии за успех

  • Задълбочена подготовка: Преди да кандидатствате, уверете се, че вашият проект е в съответствие с приоритетите на EIC: силно въздействие, иновации и пазарен потенциал.
  • Професионална поддръжка: Помислете за ангажиране на консултанти или професионални автори, които са специализирани в EIC приложения, за да подобрите подаването си.
  • Използване на обратна връзка: Ако бъдете отхвърлени, използвайте обратната връзка, за да засилите слабите страни на вашия проект, преди да кандидатствате отново.

  Рамката на Хоризонт Европа

  Настоящата работна програма, Хоризонт Европа, продължава до 2027 г., определяйки времевата рамка за това правило. Това е период, богат на възможности, но и на ограничения, както ясно показва правилото за „3 удара“. Кандидатите трябва да се ориентират в този пейзаж със стратегическа далновидност, като гарантират, че техните иновации са не само новаторски, но и щателно представени.

  Заключение

  Правилото на EIC Accelerator „3 удара, вие сте аут“ е критичен фактор, който кандидатите трябва да вземат предвид. Той подчертава необходимостта от съвършенство във всеки аспект на приложението, от самата иновация до начина, по който се комуникира. Докато се движим през Хоризонт Европа, това правило несъмнено ще оформи конкурентния пейзаж, тласкайки компаниите не само към иновации, но и към отлични постижения в артикулацията и стратегията.

  Увеличаване на вашето EIC Accelerator предложение с обобщения доклад за оценка (ESR)

  Пътуването до осигуряване на финансиране от ускорителя European Innovation Council (EIC) може да бъде трудно, като всяка стъпка на кандидатстване се проверява внимателно от експертни оценители. Решаващ инструмент в това пътуване е обобщеният доклад за оценка (ESR), предоставян след всяко отхвърляне. Този доклад не е просто известие за неуспешни опити, а златна мина за конструктивна обратна връзка директно от гледната точка на оценителите.

  Разбиране на ESR

  ESR предлага прозрачен поглед върху коментарите на оценителите във всички аспекти на предложението, включително високи постижения, въздействие и изпълнение. Тази обратна връзка е безценна за разбирането на силните и слабите страни на вашето представяне.

  • Стъпка 1 Обратна връзка: В първата стъпка от оценката вашето предложение се преглежда от четирима оценители, предоставяйки широк набор от прозрения за първоначалното впечатление, което вашият проект прави.
  • Стъпка 2 Обратна връзка: Пълната фаза на кандидатстване включва трима оценители или четирима в случаи на оспорвани откази. Този етап предлага по-задълбочено потапяне в детайлите на вашето предложение, оценявайки доколко то съответства на целите на EIC Accelerator.

  Използване на ESR за успех

  • Действителни прозрения: Коментарите на всеки оценител ви насочват при усъвършенстване на вашето предложение, като подчертават областите за подобряване на яснотата, въздействието и осъществимостта.
  • Персонализирани ревизии: Като се обърнете към конкретни критики, можете да приспособите вашето повторно подаване, за да се изправите директно срещу предишни недостатъци, повишавайки привлекателността на вашето предложение.
  • Стратегически подход: Разбирането на повтарящи се теми за обратна връзка позволява стратегически преглед на вашето предложение, като гарантира, че всеки аспект, от иновациите до пазарната стратегия, е стабилен и завладяващ.

  Заключение

  ESR е критичен механизъм за обратна връзка, който, когато се използва разумно, може значително да увеличи шансовете ви за успех в бъдещи EIC Accelerator приложения. Чрез задълбочен анализ и действие по коментарите на оценителите, кандидатите могат да трансформират своите иновативни проекти в печеливши предложения, които отговарят на високите стандарти на EIC за високи постижения, въздействие и изпълнение. Не забравяйте, че всяка обратна връзка е стъпка по-близо до осигуряването на необходимата подкрепа, за да изведете иновациите си на преден план в европейските индустрии.

  Процесът на опровержение EIC Accelerator: Превръщане на отхвърлянето във възможност

  Пътят към осигуряване на финансиране от ускорителя European Innovation Council (EIC) е изпълнен с предизвикателства, едно от които е възможността за отхвърляне. Въпреки това, EIC Accelerator предлага уникален процес на опровержение, който не само позволява на кандидатите да отговорят на коментарите на оценителите, но също така предоставя платформа за коригиране на недоразумения и укрепване на предложението въз основа на валидни критики.

  Същността на опровержението

  Този процес е повече от просто обжалване; това е възможност за диалог. Като опровергават коментарите на предишни оценители, кандидатите могат директно да адресират всякакви неверни оценки и да разяснят аспектите на своето предложение, които може да са били неразбрани или подценени. Тази директна комуникация е от решаващо значение за определяне на положителен тон за повторното подаване, което го прави стратегически инструмент за убеждаване отвъд самото писмено предложение.

  Стратегически предимства

  • Уточнение: Позволява на кандидатите да изяснят точки, които може да са били изтълкувани погрешно, като гарантира, че предложението се оценява според истинските му качества.
  • Подобрение: Валидните критики се превръщат във възможности за усъвършенстване, което позволява на кандидатите да подобрят своите предложения въз основа на експертна обратна връзка.
  • годеж: Процесът на опровержение създава диалог между кандидатите и оценителите, персонализирайки процеса на кандидатстване и потенциално променяйки бъдещите оценки в тяхна полза.

  Навигиране в процеса на опровержение

  За да се възползват максимално от тази възможност, кандидатите трябва да подходят към опровержението с конструктивен начин на мислене. Признаването на основателни критики, докато дипломатично се отнасяме към всякакви неточности, може да демонстрира професионализъм и отдаденост към високи постижения. Нещо повече, този процес подчертава важността на издръжливостта при отхвърляне, като насърчава кандидатите да гледат на неуспехите като на стъпало към успеха.

  Заключение

  Процесът на опровержение в рамките на EIC Accelerator илюстрира ангажимента на програмата към справедливост и задълбочена оценка. Като позволява на кандидатите да се ангажират директно с обратната връзка на оценителите, EIC Accelerator не само подобрява качеството на предложенията, но също така насърчава по-прозрачен и динамичен процес на кандидатстване. Възприемането на тази възможност може да бъде ключова стъпка за превръщането на отказа в успешен резултат от финансирането.

  Непредвидимото пътуване до EIC Accelerator финансиране

  Кандидатстването за финансиране от European Innovation Council (EIC) Accelerator е подобно на навигиране през лабиринт от иновации и несигурност. Това е път, характеризиращ се с чести откази на различни етапи, отразяващи състезателния характер на програмата и високите стандарти, определени за новаторски проекти. Тази конкурентоспособност, съчетана със стремежа към високи постижения, води до среда, в която могат да възникнат несъответствия и привидно случайни резултати.

  Вродената непредсказуемост

  Процесът на оценка на EIC Accelerator, макар и строг, не е имунизиран срещу променливост. Кандидатите могат да открият, че това, което води до отхвърляне за една компания, може да бъде пренебрегнато или счетено за по-малко критично за друга. Това несъответствие е особено забележимо по време на интервютата с журито в Стъпка 3, където субективният характер на човешката преценка влиза в игра, което води до решения, които понякога могат да изглеждат противоречиви.

  Постоянството като ключ към успеха

  В този пейзаж на високи залози и непредсказуемост постоянството се очертава като жизненоважна черта за успех. Историята на финансирането от EIC Accelerator е пълна с истории на кандидати, които са се сблъскали с множество откази, преди най-накрая да осигурят желаното от тях финансиране. Това е доказателство за идеята, че устойчивостта, съчетана с готовността за усъвършенстване и подобряване на предложения въз основа на обратна връзка, значително увеличава шансовете за евентуален успех.

  Възприемане на обратна връзка и усъвършенстване

  Кандидатите се насърчават да гледат на всеки отказ не като на провал, а като на възможност за растеж. Предоставената обратна връзка, независимо дали чрез обобщени доклади за оценка или по време на процеса на опровержение, предлага безценна информация за укрепване на бъдещи подавания.

  Заключение

  Осигуряването на финансиране от EIC Accelerator е доказателство за иновациите, високите постижения и, най-важното, постоянството на кандидата. Пътуването е изпълнено с предизвикателства и неуспехи, но тези, които упорстват, усъвършенстват и прилагат отново подобрени предложения, са най-вероятно да постигнат успех. В динамичната и конкурентна сцена на финансирането от EIC устойчивостта е крайъгълният камък на евентуалния триумф.

   


  Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

  Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.

  Тази статия е написана от ChatEIC. ChatEIC е асистент на EIC Accelerator, който може да съветва относно писането на предложения, да обсъжда текущите тенденции и да създава проницателни статии по различни теми. Статиите, написани от ChatEIC, могат да съдържат неточна или остаряла информация.

  Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

  Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

  Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

  Намерете го тук: обучение

  EIC Accelerator TL;DR

  ФИНАНСИРАНЕ
  €2,5 милиона безвъзмездна помощ + €15 милиона собствен капитал 
   
  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  Финансиране на DeepTech иновации с печалба
   
  ПРОЦЕНТИ НА УСПЕХ
  ≤5%
   
  УСЛОВИЯ
  Технологичен прототип + ранно привличане на клиенти
   
  СРОКОВЕ
  2-4 / година
   
  ПРИЛОЖЕНИЕ
  3 стъпки (кратки/дълги предложения + интервю)
   
  ПРЕКАРАНО ВРЕМЕ
  3 месеца писане + чакане/закъснения/повторно изпращане
   
  ТИПИЧНИ КОНСУЛТАНСКИ ТАКСИ
  до €25K + такса за успех
   
  НАШЕТО КОНСУЛТАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  €3,5K + такса за успех

   

  EIC Accelerator: Овластяване на революционни иновации с вълнуващи възможности за финансиране!

  Открийте възможностите с EIC Accelerator: Запалване на иновации и растеж!

  Открийте свят на възможности с EIC Accelerator, овластяваща програма за финансиране, предоставена ви от European Innovation Council (EIC), ключов играч в рамките на Horizon Europe. Тази динамична инициатива е посветена на насърчаването на иновативните компании, които са в челните редици на технологични пробиви и научни открития в областта на DeepTech. С EIC Accelerator вашият визионерски проект може да осигури до 2,5 милиона евро безвъзмездно финансиране, допълнено от потенциала за допълнителни 15 милиона евро капиталово финансиране. Нека да задвижим вашите пионерски идеи в осезаеми успехи и да оформим бъдещето заедно!

  Разгледайте вълнуващата гама от технологии, отговарящи на условията за финансиране от EIC Accelerator!

  От създаването си през 2021 г. EIC Accelerator гордо даде възможност на динамично портфолио от над 400 бенефициенти, представяйки жизнена плетеница от сектори от новаторски капиталоемък хардуер до революционни чисто софтуерни начинания, всички с акцент върху авангардната сфера на DeepTech. С отворени обятия EIC Accelerator обхваща широк спектър от технологични иновации, при условие че са в хармония с политиките на ЕС, избягвайки военни приложения, наред с други. Нещо повече, EIC Accelerator ежегодно набляга на определени пионерски технологии със своите Технологични предизвикателства, празнувайки и ускорявайки стремежа към блестящо, технологично бъдеще.

  Открийте идеалното ниво на технологична зрялост за успех на EIC Accelerator!

  Издигнете иновативната си технология до нови висоти с поддръжката на EIC Accelerator! Ако вашата технология е на или над ниво на технологична готовност (TRL) 5, където вече е валидирана в подходяща среда, вие сте в отлична позиция да кандидатствате. EIC Accelerator защитава напредъка на прототипите и демонстрациите на доказателство за концепцията, като активно търси да задвижи вашите пробиви от TRL 5 нататък. И това не е всичко! Пътуването продължава безпроблемно с наличните възможности за безвъзмездни средства за технологии, които са постигнали TRL 6 или 7, осигурявайки плавно напредване към готовност за пазара. За тези изключителни иновации, които са достигнали TRL 8, EIC Accelerator предлага уникалната перспектива за чисти капиталови инвестиции. Пригответе се да ускорите вашата технология с динамичната и поддържаща подкрепа на EIC Accelerator!

  Разгледайте вълнуващите възможности за финансиране с EIC Accelerator!

  Добре дошли в динамичния свят на EIC Accelerator, където ние зареждаме иновативните компании с набор от опции за финансиране, пригодени да издигнат вашия бизнес в челните редици на вашата индустрия! Гмурнете се в нашите щедри безвъзмездни средства до 2,5 милиона евро, за да дадете тласък на начинанията си, без да се отказвате от собствен капитал. Или, ако искате да подкрепите растежа си със значителна капиталова инжекция, проучете нашата опция за собствен капитал с инвестиции до 15 милиона евро, където фондът EIC се превръща в горд участник във вашия успех. Не можете да изберете между двете? Нашето Blended Finance съчетава най-доброто от двата свята, предлагайки до 17,5 милиона евро средства, гарантирайки, че имате гъвкавостта и ресурсите, за да постигнете нови висоти.

  Изберете вида и размера на финансирането, което отговаря идеално на амбициите на вашата компания, а в онези извънредни случаи, когато вашата визия изисква още по-широка финансова рамка, ние сме готови да обсъдим по-големи възможности за финансиране. С EIC Accelerator вашият бизнес потенциал не познава граници!

  Освободете своята иновация: Започнете пътуването си на кандидат!

  Открийте пионерите: Честване на получателите на финансиране от EIC Accelerator!

  Пригответе се за вълнуваща възможност с EIC Accelerator! Ако сте динамична компания с печалба, регистрирана в една от нашите определени отговарящи на условията държави, вие сте на правилното място да подхранвате вашите иновации и растеж. Но това не е всичко – визионерите и далновидните инвеститори също са горещо поканени да се присъединят към надпреварата! Просто се уверете, че сте създали вашата компания, преди мастилото да е изсъхнало върху договора за безвъзмездна помощ. Вашето предприятие трябва да бъде независимо малко и средно предприятие (МСП), характеризиращо се с динамичен екип от по-малко от 250 души и стабилно финансово състояние с оборот от 50 милиона евро или по-малко и обща сума на баланса, която не надвишава 43 милиона евро. Елате на борда и оставете EIC Accelerator да издигне бизнеса ви до нови висоти!

  Открийте вълнуващите възможности: Всички страни от ЕС са добре дошли да кандидатстват за EIC Accelerator!

  EIC Accelerator представя вълнуваща възможност за иновативни компании и предприемачи в целия ЕС-27, включително Австрия, Белгия, България, Хърватия, Република Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция, както и съответните им територии. Тази динамична платформа предлага портал за визионери от всички краища на ЕС, за да изведат своите новаторски идеи на преден план и да насочат иновационния пейзаж на Европа към светло и динамично бъдеще!

  Открийте как международни иноватори могат да се присъединят към приключението EIC Accelerator!

  Ние сме развълнувани да обявим, че чрез нашите споразумения за асоцииране с Хоризонт Европа, се отключи свят от възможности за компании и физически лица във впечатляващ набор от държави! Ако се намирате в Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Фарьорските острови, Грузия, Исландия, Израел, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Мароко или Обединеното кралство ( Само безвъзмездни средства), пригответе се да вдъхнете живот на иновативните си идеи с EIC Accelerator. Това е вашият шанс да се присъедините към жизнена общност от далновидни хора и хора, променящи играта. Кандидатствайте сега и нека оформим бъдещето заедно!

  Открийте как EIC Accelerator може да задвижи вашето иновационно пътуване!

  Открийте своя потенциал: разкриване на истории за успех с EIC Accelerator!

  Впуснете се във вълнуващо пътешествие с EIC Accelerator, където всяко приложение е възможност да блеснете! Въпреки че ценим състезателния дух, точните нива на успеваемост за всяка от нашите три стъпки за динамична оценка остават добре пазена изненада. Въпреки това се оценява, че ослепителни 5% кандидати или повече преминават триумфално от Стъпка 1 към Стъпка 3, демонстрирайки истинска иновация и потенциал. Имайте предвид, че процентът на успеваемост може да скочи в зависимост от годишния бюджет на EIC Accelerator и енергичния брой заявления за всяко повикване. Освен това, независимо дали е отворена покана или е съобразена с предизвикателствата, шансовете за успех могат да варират, подчертавайки, че с правилната идея и отлично изпълнение вашият проект може да бъде сред известните лидери!

  Открийте дали вашата компания е идеалното съвпадение за програмата EIC Accelerator!

  EIC Accelerator е страстен за прокарването на границите на иновациите, като защитава новаторски технологии с корени в DeepTech, науката и авангардни технически области. Ние сме нащрек за смели предприятия, тези, които мечтаят големи и се стремят високо, готови да поемат пресметнати рискове, за да предоставят новаторски решения на пазара. Нашата история на финансиране гордо отразява гоблен от научна изобретателност и включва не само пионери в чистия софтуер и SaaS, но и начинания със стабилни финансови позиции, които демонстрират по-балансирани рискови профили. Присъединете се към нас във вълнуващото пътешествие за превръщане на визионерски идеи в пазарни революции!

  Открийте вълнуващите възможности с EIC Accelerator: Разберете дали е подходящ за вас!

  Впуснете се във вълнуващото пътуване към финансирането EIC Accelerator, златна възможност за далновидни компании да подхранят растежа си със 17,5 милиона евро финансиране. Прегърнете тръпката от конкуренцията и обмислете стратегическия ход, като имате предвид процентите на успех на програмата. Процесът на кандидатстване е приключение, което изисква решителност и устойчивост, но наградите са монументални за тези, които упорстват. Идеален за далновидни компании, които имат далновидността да осигурят финансова писта за поне 6 месеца, EIC Accelerator насърчава кандидатите да бъдат проактивни - не при спешна нужда от средства, а по-скоро стратегически стремящи се да увеличат ресурсите си чрез свързване с инвеститори и проучване различни пътища за финансиране. Пригответе се да повишите потенциала на вашата компания с EIC Accelerator!

  Впуснете се в своето иновационно пътуване: Лесни стъпки за кандидатстване за EIC Accelerator!

  Кандидатствайте в EIC Accelerator днес!

  EIC Accelerator предлага вълнуващо тристепенно пътуване за оценка, предназначено да проправи пътя за трансформиращ бизнес растеж. Новаторите предприемат това приключение стъпка по стъпка, напредвайки през всеки етап с тръпката от напредъка и обещанието за потенциална финансова подкрепа при успешно завършване. Шлюзът за подаване е динамичният портал за финансиране и търгове на ЕС, където се качват мечти и се спазват крайните срокове с очакване. Всяко далновидно предложение е посрещнато с конструктивна обратна връзка и обобщен доклад за оценка (ESR), завършващ с ясна, енергизираща присъда GO или NO GO. Тласнете вашето предприятие напред с EIC Accelerator – където всяка стъпка е скок към вашето светло бъдеще!

  Открийте времевата линия: Вашето бързо пътуване през процеса EIC Accelerator!

  Впуснете се във вълнуващо пътешествие с EIC Accelerator, където вашите иновативни амбиции могат бързо да се превърнат в реалност! Докато пътуването към успеха е уникално пригодено за всяко далновидно предприятие, вълнуващо е да знаем, че много компании могат да се издигнат от приложение до триумф за по-малко от шест месеца! За тези, които срещат заобиколни маршрути по пътя си, EIC Accelerator остава фар за възможности, насърчавайки ви да кандидатствате отново и да останете в курса. И с добавената гъвкавост от 2-4 крайни срока за подаване годишно, вашето стратегическо планиране се приспособява безпроблемно, като се гарантира, че можете да съгласувате своите пробиви с идеалния момент за подаване. Усъвършенстването на вашия новаторски проект с EIC Accelerator не е просто процес – това е приключение, изпълнено с надежда и безкрайни възможности!

  Открийте вълнуващите възможности: Разберете кога да кандидатствате за EIC Accelerator!

  Впуснете се в едно вълнуващо пътешествие с EIC Accelerator, където иновациите не познават граници! Стъпка 1 е вашият вход към безкрайни възможности, достъпни през цялата година за ваше удобство – кандидатствайте винаги, когато сте готови да разгърнете потенциала на вашата компания. Триумфирайте в Стъпка 1 и стигате до Стъпка 2, където можете да се възползвате от една от множеството възможности да блеснете, с 2-4 прекъсвания всяка година, предназначени да съответстват на вашата траектория. Успехът тук води до ободряващата Стъпка 3: ангажиращо интервю лице в лице, често провеждано чрез видеообаждане, което ви поставя в обсега на подкрепата и ресурсите, от които се нуждаете, за да изстреляте своя проект - всичко това малко след прекъсването на Стъпка 2 . Присъединете се към нас в този жизнен и динамичен процес, в който превръщането на вашите новаторски идеи в реалност е само началото!

  Превръщане на „не“ във вашето следващо голямо „да“: Преодоляване на отхвърлянето на EIC Accelerator с увереност!

  Освободете силата на постоянството с EIC Accelerator! Нашият иновативен подход ви предлага не една, не две, а три златни възможности да усъвършенствате и подобрите вашето предложение до съвършенство. Въпреки че поддържаме високи стандарти с политиката за три предупреждения, това наистина е доказателство за нашия ангажимент към високи постижения и вашия потенциал за успех. Ако проектът ви бъде отхвърлен, възползвайте се от шанса да съберете ценна обратна връзка, направете предложението си още по-стабилно и се върнете по-силно. В крайна сметка пътят към триумфа често е постлан с научени уроци. Прегърнете това пътуване на непрекъснато усъвършенстване; много от нашите успешно финансирани проекти могат да свидетелстват за сладката победа, която следва постоянството и отдадеността. Продължавайте да правите иновации, продължавайте да се подобрявате и оставете EIC Accelerator да бъде трамплинът за вашия новаторски проект през процъфтяващия пейзаж на възможностите на Horizon Europe!

  Впуснете се в своето пътуване към иновациите с приложението EIC Accelerator!

  Стартирайте вашето иновационно пътуване: Започнете с динамичния кратък процес на кандидатстване на EIC Accelerator!

  Впуснете се в своето иновационно пътуване с енергизиращия процес на кандидатстване Стъпка 1 на EIC Accelerator! Създайте завладяващ разказ в кратко писмено предложение от 12 страници, пленете нашите оценители с динамична 3-минутна видео презентация и покажете потенциала на проекта си с въздействаща презентация от 10 страници, заедно с лесни за попълване стандартни полета на онлайн формуляр . Повечето нови кандидати установяват, че в рамките на бързи 2-4 седмици могат да подготвят всички необходими документи с креативност и ентусиазъм. След като изпратите кандидатурата си, ако визията ви резонира с поне трима от четиримата ни експертни оценители и спечели вълнуваща оценка GO, вие ще бъдете на път към вълнуващата Стъпка 2!

  Стъпка 2: Освободете визията си – изработете вълнуващ бизнес план за успех с EIC Accelerator!

  Пригответе се да се впуснете в едно вълнуващо пътешествие с бизнес плана Стъпка 2 на EIC Accelerator! Този изчерпателен етап показва вашата иновация чрез подробно предложение от повече от 50 живи страници, съчетано с увлекателни приложения. Създайте завладяваща 3-минутна видео презентация, която вдъхва живот на вашата визия, представете впечатляваща презентация и включете изчерпателна финансова документация. Вашата бизнес мощ ще блесне допълнително със стабилен анализ на свободата на работа (FTO), план за управление на данни (DMP), убедителни писма за намерения (LOI), професионални автобиографии (CV) и др. Те, заедно с основните полета на онлайн формуляра, ще формират мозайката на вашата кандидатура.

  Ентусиазираните кандидати обикновено сплитат този гоблен от документация в рамките на период от 6-8 седмици, превръщайки сложността във възможност. След като изпратите майсторската си работа, е необходима само единодушна вълна от одобрение с оценка GO от всичките трима оценители, за да тласнете проекта си напред към Стъпка 3. Вашата иновация заслужава светлината на прожекторите и комисията на EIC Accelerator е нетърпелива да бъде заслепена от това, което носите на сцената!

  Стъпка 3: Вашият момент да блеснете – Етапът на вълнуващото интервю!

  Пригответе се за една вълнуваща възможност да блеснете в процеса на интервю от стъпка 3 на EIC Accelerator! Тази динамична фаза кани кандидатите да се включат в интерактивна сесия чрез видео разговор или, за тези, които могат да направят пътуването, в оживеното сърце на Европа – Брюксел, Белгия. Представете си себе си, представяйки въздействаща 10-минутна презентация, демонстрираща вашата визия с подкрепата на вашия излъскан дек за представяне на стъпка 2, последван от оживени и провокиращи мисли 35-минутни въпроси и отговори с нашето уважавано EIC жури.

  Но вълнението не спира дотук! Ще разговаряте с прочуто жури от до 5 члена, заедно с ключови представители на EIC и Европейската инвестиционна банка, както и програмни мениджъри на EIC, всички нетърпеливи да открият потенциала във вашия новаторски проект.

  Впускайки се в двуседмична подготовка, вие ще имате достатъчно време да настроите фино презентацията си, като гарантирате, че ще представите своя бизнес случай с яснота и увереност. Когато журито е единодушно впечатлено, сигнализирайки с звучно GO', вие ще сте на път да си осигурите това желано финансиране от EIC Accelerator. Вашето пътуване към постигане на нови висоти и превръщането на вашите новаторски идеи в реалност е само на едно интервю!

  Поемане на вашето пътуване към успеха: Следващи вълнуващи стъпки след финансиране от EIC Accelerator!

  Пригответе се за вълнуващо пътешествие, докато стартираме процеса на проверка за вашето EIC Accelerator финансиране! Ако сте се насочили към безвъзмездно финансиране, ние плавно ще преминем към изготвянето на вашия договор за безвъзмездна помощ (GAC). Време е да блеснете, като покажете същността на вашата компания чрез различните документи, които ще качите, като например финансови данни и подробности за крайния бенефициент (UBO).

  За тези, които гледат на подкрепа за дялово участие, очаквайте безпроблемно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Те ще бъдат вашият водач, ангажирайки както вас, така и вашите съинвеститори в интерактивен танц за надлежна проверка. А когато става въпрос за дялово финансиране? Гледайте на това като на тласък на вашата финансова ракета, потенциално идващ под формата на изящна директна капиталова инжекция или конвертируема банкнота.

  Най-добрата част? Фондът EIC не е обикновен инвеститор. Всички ние искаме да обединим усилията си с вашите съществуващи поддръжници, да станем част от вашия екип за поддръжка в хитов кръг на финансиране. Заедно ние не просто подхранваме вашия проект; ние го пускаме в изцяло нова стратосфера на успеха!

  Отключете своя потенциал: потопете се в програмата за динамично обучение на EIC Accelerator!

  Основни шаблони за вашето EIC Accelerator пътуване – отключени и готови за вас!

  Подгответе се за безпроблемно пътуване с динамичната програма за обучение на кандидати на EIC Accelerator! Създаден да даде възможност на новатори като вас, нашият изчерпателен пакет предлага интуитивни шаблони както за Стъпка 1, така и за Стъпка 2 от процеса на кандидатстване EIC Accelerator. Снабдени с кристално ясни инструкции и завладяващи видео напътствия, тези шаблони опростяват изживяването при писане, като ви позволяват да се плъзгате през приложението си с лекота. Като използвате тези експертно изработени рамки, вие ще имате свободата да насочите енергията си към сърцето на вашата иновация, сигурни в знанието, че структурното повдигане на тежко вече е обработено вместо вас. С шаблоните на EIC Accelerator вие не просто кандидатствате – вие стъпвате в свят на подобрен фокус и яснота, който ви позиционира на бързия път към успеха!

  Стартирайте вашето иновационно пътуване: Стъпка 1 Шаблони за успех!

  Стартирайте вашето EIC Accelerator предложение с пица! Стъпка 1 е упълномощаващ набор от инструменти, който включва пет динамични шаблона на Google Doc и Google Sheets, удобно достъпни чрез Google Drive. Потопете се в изработването на завладяващия текст на основното предложение, бъдете креативни с видео скриптовете си и изкристализирайте прегледа на проекта си с бърз акроним, ангажиращо заглавие и кратко резюме. Освен това нашето лесно за следване справочно ръководство и добре организирана колекция от екипни таблици са предназначени да рационализират вашия работен процес. Тези шаблони са не само готови за използване, но и идеални за съвместни усилия, като ви позволяват без усилие да координирате работата с членовете на вашия екип, да делегирате задачи и да ускорите процеса си до победа. Нека превърнем тези брилянтни идеи в изключително предложение!

  Отключете своя потенциал със Стъпка 2: Вълнуващи шаблони за успех на EIC Accelerator!

  Пригответе се да се потопите в Стъпка 2 от пътуването EIC Accelerator, където създадохме динамичен пакет от шест удобни за потребителя шаблона, готови и очакващи ви в Google Drive! Нашият асортимент включва всичко, от което се нуждаете: елегантен шаблон за основен текст на предложение, завладяващи писма за намерения (LOI), подробен анализ на свободата на работа (FTO), цялостен план за управление на данни (DMP), ангажиращ преглед на компанията и сложен бюджет инструмент за планиране. Тези интуитивни шаблони на Google Документи и Google Таблици са гениално проектирани да бъдат ясни, поставяйки продуктивността на преден план. Ще ви хареса как оптимизират процеса ви, като използват интелигентни формули за безпроблемно пресмятане на числа и незабавно представяне на вашия окончателен бюджет и финансови прогнози. Всички ние се стремим да повишим ефективността ви, да превърнем сложното в неусложнено и да заредим работния процес на вашето приложение. Нека направим пътуването ви по-плавно и ви доближим до успеха!

  Стъпка 3: Издигнете начинанието си с експертен коучинг!

  Впуснете се в едно вълнуващо пътешествие, за да усъвършенствате представянето си с персонализираното коучинг изживяване на EIC Accelerator, докато се подготвяте за основното интервю Стъпка 3. Нашите живи, практически сесии са пригодени да отключат уникалния потенциал на всеки кандидат, като гарантират, че презентацията ви резонира с увереност и яснота. С експертни насоки ние ще изваяме вашия разказ за представяне и ще се включим в динамични тренировки с въпроси и отговори, които ще ви подготвят да се ориентирате в интензивното 45-минутно интервю с уравновесеност.

  Основавайки се на години опитни прозрения, нашият коучинг обхваща всеки критичен ъгъл – от вашата новаторска технология и иновация до финансовата стабилност на вашето начинание, стратегическо управление и завладяваща история на компанията. За да подобрим вашата подготовка, ние предоставяме два допълнителни шаблона, за да усъвършенствате представянето си и изчерпателен финален контролен списък, за да сме сигурни, че сте готови за успех. Пригответе се да представяте със страст и да оставите трайно впечатление върху панела EIC Accelerator!

  Изчерпателно ръководство с увлекателни видео уроци – Вашият път към успеха с EIC Accelerator!

  Изживейте модула EIC Accelerator във високо настроение! Нашите шаблони оживяват с увлекателни видео сесии за обучение, гарантирайки, че сте добре подготвени да се ориентирате в тънкостите на приложението с увереност. Гмурнете се в нашата обширна библиотека, където над 90 подробни модула педантично демистифицират всяка жизненоважна стъпка от пътуването на писане. Решаващите връзки между тези модули и шаблоните Стъпка 1 и Стъпка 2 безпроблемно интегрират знанията, изостряйки вашата прецизност при писане.

  Прегърнете силата на колективната мъдрост, докато черпите опит от реалния свят, осветявайки пътя ви към изработването на завладяващи раздели и приложения, пригодени да увеличат шансовете ви за триумф. Този подход на сътрудничество създава основата за ефективна екипна работа – улеснявайки делегирането и едновременните работни потоци в различните компоненти на вашето предложение. Изпреварете традиционния консултантски модел и изпреварете авторите на соло грантове с колективната сила и гъвкавост, предлагани от модула EIC Accelerator. Добре дошли в свят, в който вашата история на успеха се пише сама, един динамичен модул наведнъж!

  Ангажирайте се с ChatEIC: Вашият динамичен AI спътник за ускорени иновации!

  Вълнуващи новини за всички участници в обучението на EIC Accelerator – като абонати на OpenAI, вие вече имате изключителното предимство да се докоснете до ChatEIC, нашия персонализиран съветник за изкуствен интелект, проектиран с революционната GPT технология на OpenAI! Представете си това: интелигентен спътник с изкуствен интелект, който не само разбира широчината на нашето учебно съдържание, но е и в готовност, за да предложи проницателни съвети, да помогне за рационализиране на структурата на вашето предложение и дори да помогне при изработването на секции от вашето приложение. Въпреки че е проектиран да допълва, а не да замества вашето лично отношение в разработването на предложението, ChatEIC е невероятен ресурс, който обещава да превърне често досадната работа по писане в ангажиращо и ефективно изживяване за съвместно създаване, като ви тласка към целите ви с удивително темпо ! Прегърнете бъдещето на писането на предложения с ChatEIC – където вашите идеи срещат ефективността на AI.

  Изпитайте вълнението от ChatEIC: Вашият портал към иновативни разговори!

  Пригответе се да подобрите своята игра за писане на субсидии с иновативните функции на ChatEIC! Нашият динамичен асистент не само преминава през вашите качени документи като тестове за представяне, заявления за безвъзмездни средства, бизнес планове и бели книги, но също така интелигентно извлича основната информация, за да изработи лесно структурирани секции с предложения. Махнете сбогом на неволите по писане, тъй като ChatEIC е тук, за да отговори на всички ваши запитвания, свързани с процеса, рационализирайки пътуването ви за кандидатстване за грант. И за още по-безпроблемно изживяване, той може да подобри или напълно да поеме ролята на видео уроци, правейки насоките по-интерактивни и персонализирани. Въпреки че винаги имаме предвид политиките на OpenAI, просто знайте, че нашата цел е да увеличим максимално вашата производителност в рамките на определени насоки, като гарантираме, че получавате най-добрата поддръжка без никакви проблеми. Нека отключим нови възможности с ChatEIC, вашият напредничав партньор в успеха!

  Отключете своя потенциал: открийте предимствата на нашето обучение за кандидати в EIC Accelerator!

  Отключете истинския потенциал на Вашата компания: Открийте колко добре познавате бизнеса си!
  Дайте възможност на визията си с EIC Accelerator, където сътрудничеството и експертизата се смесват, за да трансформират вашите новаторски идеи в завладяващи предложения. Ние разбираме, че работата с консултанти понякога може да накара компаниите да копнеят за повече – качеството на работата не винаги отговаря на очакванията и процесът на сътрудничество може да не е безпроблемен. Но нека изместим фокуса към светлата страна!

  EIC Accelerator революционизира изживяването при писане на субсидии. Отбелязахме, че в миналото разчитането на верига от фрийлансъри може да е довело до неравномерно качество и неочаквано натоварване за кандидатите. Тук сме, за да променим този разказ. Нашият подход е съсредоточен около партньорство и високи постижения, като признаваме, че вие и вашият екип сте най-добрите експерти във вашия бизнес.

  С EIC Accelerator вие получавате достъп до специализиран екип от професионалисти, които се ангажират да поддържат най-високите стандарти и да влагат доза креативност и грижа във всяко предложение. Заедно ще използваме вашите вътрешни познания, за да създадем добре изработено, сплотено приложение, което наистина отразява силните страни на вашия бизнес и потенциала за иновации.

  Прегърнете пътуването към успеха със съюзник, който цени вашия принос и усилва гласа ви. EIC Accelerator не е просто възможност за финансиране – това е шанс да създадете печелившо предложение, което резонира с вашата амбиция и отдаденост. Нека заедно да се впуснем в това приключение и да вдъхнем живот на вашия проект!

  Дайте възможност на своето иновационно пътуване със собствената си скорост с EIC Accelerator!

  Изпитайте радостта и свободата на програмата за обучение EIC Accelerator, където силата за напредък е здраво във вашите ръце! Потопете се в едно ободряващо пътешествие на изработване на вашето предложение с гъвкавостта да зададете свой собствен ритъм. Независимо дали изберете да си сътрудничите като динамичен екип или да прегърнете фокуса на самостоятелната работа, вие имате пълен контрол, за да приспособите графика така, че да отговаря перфектно на уникалния пулс на вашия бизнес. Няма нужда да се тревожите за непредсказуемия характер на циклите на повторно подаване и променливите крайни дати на EIC Accelerator – Програмата за обучение предоставя безпроблемен начин да вплетете усилията си за кандидатстване в тъканта на ежедневните си бизнес дейности. Откъснете се от ограниченията на графиците за външни консултации и яхнете вълната на независимост с нашата програма за обучение, вашият типичен партньор за процес на предлагане, който се движи според вашия ритъм и усилва вашия успех!

  Отключете творческия си потенциал с ръководена от експерти AI помощ при писане!

  Впуснете се в едно вълнуващо пътуване към иновациите и успеха с програмата за обучение EIC Accelerator, артистично изработена от прочутия EIC Accelerator маестро, д-р Стефан Сеглер. С блестящ опит в създаването на триумфални EIC Accelerator предложения, експертизата на д-р Сеглер се простира до насочване на кандидатите безпроблемно през цялата сага за кандидатстване – от завладяващо видео производство и убедително представяне на сценария до цялостна подготовка за интервю и щателна проверка. Тази програма за обучение е наситена със задълбочено ниво на прозрение, предлагайки тънкости и стратегии, неизползвани досега. Плюс това, нашият новаторски AI спътник, ChatEIC, е готов да предостави незабавна, динамична обратна връзка и помощ на абонатите на OpenAI денонощно, като гарантира, че иновациите никога не спят и вашият път към успеха е непрекъснато осветен. Потопете се в програмата за обучение EIC Accelerator и оставете идеите си да се издигнат до нови висоти!

  Екипна работа Unleashed: Издигнете проекта си със съвместно писане!

  Подобрете опита си при създаване на предложения с динамичното и съвместно обучение EIC Accelerator! Прегърнете силата на екипната работа и безпроблемното хостване на документи на Google Drive, което трансформира начина, по който вашият екип работи заедно. Няма повече чакане на дълги опашки, както при традиционните консултантски услуги. Нашият подход премахва бариерата на знанието, като предлага кристално ясни инструкции, съобразени с всеки раздел от вашето предложение. Кажете здравей на ефективността, тъй като разделянето революционизира процеса на писане, което прави пътуването на приложението лесно.

  Отключете пълния потенциал на едновременната ангажираност – където всеки член на екипа може да се потопи във видео обучение и да се докосне до съкровищница от шаблони на Google Диск едновременно. С ChatEIC комуникацията е само на едно кликване, което гарантира, че вашият екип остава свързан и в перфектна синхронизация. Пригответе се да надградите предложението си с обучението EIC Accelerator, където сътрудничеството среща иновациите!

  Показване на революционни победи!

  EIC Accelerator има доказан опит в предизвикването на иновации и успеха в множество авангардни области, от областите на AI и батерийните технологии до все по-важния сектор на рециклирането. Нашата програма за обучение е съкровищница от прозрения, извлечени от обширна експертиза в ключови софтуерни и хардуерни области, готови да издигнат вашия проект до нови висоти, независимо от естеството му. Програмата предлага задълбочено проучване на факторите за ниво на технологична готовност (TRL), пригодени за пионерските индустрии на MedTech и фармацевтичните продукти, заедно с казуси от реалния свят от различни сектори. Той също така предоставя богатство от знания за различни бизнес модели, за да вдъхнови и насочи вашето пътуване. С обучението EIC Accelerator вие не сте просто подготвени за успех; вие сте подготвени да го предефинирате във всеки проект, който си представите.

   


  Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

  Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


  Тази статия е написана от ChatEIC. ChatEIC е асистент на EIC Accelerator, който може да съветва относно писането на предложения, да обсъжда текущите тенденции и да създава проницателни статии по различни теми. Статиите, написани от ChatEIC, могат да съдържат неточна или остаряла информация.

  Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

  Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

  Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

  Намерете го тук: обучение

  EIC Accelerator TL;DR

  ФИНАНСИРАНЕ
  €2,5 милиона безвъзмездна помощ + €15 милиона собствен капитал 
   
  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  Финансиране на DeepTech иновации с печалба
   
  ПРОЦЕНТИ НА УСПЕХ
  ≤5%
   
  УСЛОВИЯ
  Технологичен прототип + ранно привличане на клиенти
   
  СРОКОВЕ
  2-4 / година
   
  ПРИЛОЖЕНИЕ
  3 стъпки (кратки/дълги предложения + интервю)
   
  ПРЕКАРАНО ВРЕМЕ
  3 месеца писане + чакане/закъснения/повторно изпращане
   
  ТИПИЧНИ КОНСУЛТАНСКИ ТАКСИ
  до €25K + такса за успех
   
  НАШЕТО КОНСУЛТАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  €3,5K + такса за успех

   

  Разпределяне на финансови ресурси за катализиране на новаторски технологични иновации чрез програмата EIC Accelerator

  Разбиране на ускорителя European Innovation Council: Изчерпателен преглед на неговата цел, характеристики и възможности за далновидни предприемачи

  Ускорителят European Innovation Council (EIC) представлява основен компонент от всеобхватния набор от инициативи за финансиране на Horizon Europe, прецизно проектирани да подкрепят авангардни компании, които са в челните редици на използването на радикален технологичен напредък или революционни научни прозрения, известни като Deep Technology ( DeepTech). С финансова рамка, която обхваща до 2,5 милиона евро под формата на безвъзмездно финансиране без разреждане и потенциал за до 15 милиона евро капиталови инвестиции за отделен проект, EIC Accelerator организира стабилен механизъм за задвижване на високорискови, високо- въздействие върху иновациите от концепцията до пазарната реализация. Това стратегическо вливане на капитал има за цел да катализира траекториите на растеж на стартиращи фирми и МСП, докато преминават през предизвикателните фази на разработване на продукти, мащабиране и внедряване на пазара.

  Изчерпателен преглед на целевите технологии, допустими за финансиране чрез програмата EIC Accelerator

  От създаването си през 2021 г. програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator е подкрепила над 400 пионерски предприятия, обхващащи разнообразен спектър от сектори. Това включва начинания, ангажирани в разработването на капиталоемки хардуерни решения, както и такива, фокусирани изключително върху иновациите и внедряването на сложни софтуерни продукти, с особен акцент върху домейните на Deep Technology (DeepTech). EIC Accelerator поддържа открита позиция към широк спектър от технологични постижения и не налага всеобхватни технологични ограничения на своите кандидати. Въпреки това, за да останат в съответствие с директивите на ЕС, технологиите с потенциални военни приложения са освободени от разглеждане. В допълнение към този широк обхват за иновации, програмата EIC Accelerator идентифицира и популяризира набор от технологични предизвикателства на годишна база. Тези предизвикателства са предназначени да насочат вниманието и да стимулират напредъка в конкретни технологични области, които се считат за стратегически важни и имат голям потенциал за обществено въздействие в рамките на Европейския съюз.

  Оценяване на нивото на зрялост, необходимо за дадена технология, за да се класира за програмата EIC Accelerator

  Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator специално е насочена към иновации, които са постигнали минимум ниво на технологична готовност (TRL) 5, етап, характеризиращ се с валидиране на технологията в среда, която точно отразява условията в реалния свят. На това ниво се очаква иновацията да е преминала отвъд теоретичните етапи, въплъщавайки осезаем прототип или доказуемо доказателство за концепцията, което обосновава нейната ефикасност и потенциал.

  Кандидатите, търсещи финансова подкрепа от EIC Accelerator, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране, ако тяхната технология е напреднала до TRL 6 или TRL 7. При TRL 6 технологията трябва да е демонстрирана в подходяща среда, демонстрираща способността й да функционира при условия, подобни на предвидените използване. По-нататъшното преминаване към TRL 7 показва, че прототипът е преминал демонстрация на прототип на системата в работна среда, предлагайки по-цялостно валидиране на неговата производителност и пригодност.

  За технологии, които са достигнали TRL 8, където действителната система е завършена и квалифицирана чрез тест и демонстрация, EIC Accelerator предлага възможност за кандидатстване за чиста инвестиция в собствен капитал. Тази опция за финансиране е предназначена да поддържа крайните етапи на технологичното развитие и мащабиране, улеснявайки прехода от иновативна концепция към готов за пазара продукт или решение.

  Проучване на гамата от финансова подкрепа, предлагана чрез програмата EIC Accelerator

  Ускорителят European Innovation Council (EIC) осигурява стабилна финансова подкрепа, съобразена с нуждите на компании, готови за растеж и пазарна експанзия. Квалифицираните предприятия могат да получат достъп до значително финансиране чрез три различни инструмента:

  1. Безвъзмездно финансиране: EIC Accelerator предлага безвъзмездно финансиране до 2,5 милиона евро, разпределено като еднократна сума за подпомагане на дейности като доказване на концепция, създаване на прототипи, разработка на системи, пилотиране, валидиране и тестване в реални среди , както и репликация на пазара.

  2. Капиталово финансиране: За начинания, които търсят по-съществен механизъм за финансиране, EIC Accelerator може да осигури капиталови инвестиции, достигащи до 15 милиона евро. Този капиталов компонент се улеснява чрез фонда EIC или неговите филиали и включва изчислен обмен на капитал срещу стратегически дял от собствеността в компанията на кандидата. Това позволява по-значителна финансова подкрепа, позволяваща мащабиране и значителен растеж без необходимост от изплащане на инвестицията като традиционен заем.

  3. Смесено финансиране: Компаниите, които се нуждаят от синергия от безвъзмездна помощ и капиталова подкрепа, могат да се възползват от смесеното финансиране, включващо комбинация от двата вида финансиране, до общ таван от 17,5 милиона евро. Този хибриден модел на финансиране е структуриран така, че да използва предимствата на безвъзмездното финансиране заедно със значителното капиталово вливане, което капиталовото финансиране предлага, като по този начин предоставя цялостен финансов пакет.

  Кандидатите притежават гъвкавостта да определят модела на финансиране, който най-точно съответства на техните стратегически цели и мащаба на техния иновационен проект. Те могат да приспособят своята заявка, за да включват желания тип финансиране (грант, капитал или blended finance) и да посочат сумата, която отразява техните нужди.

  Освен това, при обстоятелства, при които обхватът и амбицията на иновационния проект оправдават по-голяма инвестиция, EIC Accelerator е отворен за разглеждане на заявки, които надхвърлят стандартните тавани за финансиране. Тези изключителни случаи се оценяват според техните индивидуални заслуги, като се гарантира, че най-новаторските и разрушителни компании имат достъп до капитала, необходим за достигане на пълния им пазарен потенциал.

  Подробен преглед на бизнеса и иновациите на кандидата за EIC Accelerator

  Критерии за допустимост и видове субекти, които отговарят на условията за финансиране от EIC Accelerator

  Субектите, търсещи финансиране чрез програмата за ускоряване на European Innovation Council (EIC), трябва да бъдат предимно малки и средни предприятия (МСП) с печалба, които са законно учредени в държава членка или асоциирана държава, която се счита за отговаряща на условията за участие. Рамката обаче приема и заявления от индивидуални предприемачи и инвеститори, с условието, че квалифицирана компания трябва да бъде създадена преди официалното изпълнение на договора за безвъзмездна помощ.

  За да се квалифицира като МСП съгласно насоките на EIC Accelerator, предприятието трябва да бъде автономно, да не е свързано или да си партнира с по-големи фирми, които попадат извън категоризацията на МСП. МСП трябва да има работна сила от по-малко от 250 души и трябва да показва или годишен оборот, който не надвишава 50 милиона евро, или обща сума на баланса, която не надвишава 43 милиона евро. Тези финансови прагове гарантират, че финансирането е насочено към наистина независими и средни субекти, които се стремят към иновации и разширяване на пазара.

  Критерии за допустимост: Списък на държавите-членки на Европейския съюз, квалифицирани да участват в програмата EIC Accelerator

  Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator е стратегически проектирана да бъде приобщаваща и е широко достъпна за разнообразен набор от иновативни субекти, включително както компании, така и индивидуални предприемачи, пребиваващи в целия Европейски съюз. Това обхваща всичките 27 държави-членки, а именно Австрия, Белгия, България, Хърватия, Република Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Освен това програмата разширява обхвата си, за да включи най-отдалечените региони и територии, които са под юрисдикцията на тези държави-членки, като гарантира, че подкрепата, възможностите за финансиране и ресурсите на EIC Accelerator са напълно достъпни за новатори в обширния геополитически пейзаж на Европейския съюз.

  Критерии за допустимост за страни извън ЕС за участие в програмата EIC Accelerator

  В рамките на EIC Accelerator щателно е създадена съществена мрежа от споразумения за асоцииране с програмата Horizon Europe. Тази сложна мрежа улеснява участието на разнообразен набор от субекти, включително предприятия и индивидуални новатори, от изчерпателен списък от държави извън ЕС. По-конкретно, субекти, базирани в Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Фарьорски острови, Грузия, Исландия, Израел, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Мароко и Обединеното кралство, отговарят на условията за кандидатстват, като последните са допустими само за безвъзмездно финансиране. Тези споразумения разширяват възможността за тези страни да участват активно в авангардни изследователски и иновационни дейности, съгласувайки се тясно с всеобхватните цели на EIC Accelerator за насърчаване на новаторски иновации в глобален мащаб.

  Оценяване на годността ви: разбиране дали вашето иновативно начинание отговаря на критериите на програмата EIC Accelerator

  Проучване на подробните нива на успеваемост на приложенията за програмата за ускоряване на European Innovation Council (EIC)

  Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator поддържа строг процес на оценка, обхващащ три отделни етапа, но подробните нива на успех, съответстващи на всяка фаза, не се оповестяват публично. Въпреки това, цялостен анализ на конкурентния пейзаж на програмата предполага, че кумулативният процент на успех от първоначалното подаване в Стъпка 1 до окончателното решение в Стъпка 3 вероятно ще бъде на или под 5%. Точният процент на успешните кандидатури се влияе от различни фактори, включително разпределения годишен бюджет на EIC Accelerator, обема на заявките, получени за всяка крайна дата, и специфичния характер на поканата за финансиране – дали попада в отворената категория, предназначена да подкрепят революционни иновации във всяка област на технологията или индустрията, или в категорията Предизвикателства, насочвайки се към решения за конкретни обществени проблеми.

  Следователно процентът на успех може да варира, да се увеличава или намалява в отговор на тези променливи.

  Оценяване на допустимостта на вашето предприятие за програмата EIC Accelerator: критерии и съответствие

  Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator е специално ориентирана към предприятия, които са в челните редици на иновациите, защитавайки технологии, които пробиват нови позиции и потенциално разстройват съществуващите пазари или създават изцяло нови. EIC Accelerator дава приоритет на кандидати с основа в DeepTech, въплъщаващи напреднали научни познания, или такива, които произтичат от стабилна технологична връзка. Отличителен белег на инициативата е нейният фокус върху начинания, които, въпреки присъщия си високорисков характер, обещават значителна възвръщаемост чрез въвеждането на новаторски технологични решения на пазара.

  През цялата си оперативна история EIC Accelerator е хвърлил широка мрежа по отношение на видовете иновации, които поддържа. Това включва спектър от научни и технологични постижения, вариращи от пионерски иновации, базирани на научни изследвания, до чисто софтуерни предприятия. Платформите софтуер като услуга (SaaS) също са сред бенефициентите, демонстрирайки гъвкавостта на програмата при разпознаването на различни форми на иновативни дигитални решения. Освен това, докато EIC Accelerator е известен с това, че дава възможност на зараждащи се бизнеси с по-висок рисков профил, той не се е отклонил от ангажирането с добре капитализирани компании, които демонстрират сравнително по-нисък риск, но все още отговарят на строгите критерии на програмата за иновации и потенциално пазарно въздействие.

  Оценяване на допустимостта ви: Подходящ ли е EIC Accelerator за вашия иновативен проект?

  Всяко предприятие трябва да направи стратегическа оценка, за да определи дали да се възползва от възможността за осигуряване на част от 17,5 милиона евро, отпуснати за финансиране на European Innovation Council (EIC) Accelerator. Това включва задълбочен анализ на рисковия апетит на предприятието, информиран от процентите на успех, исторически свързани с програмата EIC Accelerator. Освен това бъдещите кандидати трябва да обмислят инвестирането на време, необходимо за процеса на кандидатстване, и да поддържат устойчивост през потенциално удължения процедурен график.

  EIC Accelerator е особено подходящ за начинания, които са осигурили поне шест месеца оперативен финансов период, като по този начин се гарантира, че тези субекти не разчитат единствено на незабавно вливане на капитал от този конкретен механизъм за финансиране. Нещо повече, за кандидатстващите компании е изгодно активно да упражняват надлежна проверка, като развиват отношения с инвеститори и проучват алтернативни финансови ресурси, като по този начин създават многостранна стратегия за финансиране, която не зависи от един източник. Такъв диверсифициран подход към финансовото планиране подчертава значението на стратегическото управление на ресурсите, което е централно за етоса на програмата EIC Accelerator.

  Ръководство стъпка по стъпка за процеса на кандидатстване за програмата EIC Accelerator

  Ръководство стъпка по стъпка за навигация в процеса на кандидатстване за програмата EIC Accelerator

  European Innovation Council (EIC) Accelerator прилага стриктна и цялостна методология за оценка на три етапа, за да оцени заслугите на заявленията за финансиране. Този последователен процес изисква кандидатите да преминат успешно през всяка фаза, преди да преминат към следващата. Едва след успешното приключване на третия и последен етап на фирмите ще бъде предоставено финансирането, за което са кандидатствали.

  Първият етап от процеса на оценка включва подаване на кратко заявление, предназначено да предостави кратък преглед на предложения иновационен проект и бизнеса на кандидата. На втория етап, ако се счита, че предложението представлява интерес въз основа на първоначалното заявление, кандидатите се приканват да подадат пълно заявление, което включва по-подробен бизнес план и пич дек. Пълното приложение се подлага на задълбочен преглед от група от независими експерти. И накрая, третият етап се състои от лично или дистанционно интервю, където кандидатите имат възможност да представят своето предложение директно пред жури от специалисти и да отговорят на всички последващи въпроси.

  Целият този процес се осъществява чрез портала за финансиране и търгове на Европейския съюз, централизирана онлайн система, където цялата необходима документация трябва да бъде подадена в съответствие с предписаните крайни дати за всеки кръг на оценка. Всяко подаване се оценява щателно и на кандидатите се предоставя обобщен доклад за оценка (ESR) в края на процеса. Този документ съдържа подробна обратна връзка и оценки от експертните оценители, заедно с окончателна препоръка или GO'—което означава, че приложението е изпълнило необходимите критерии и е одобрено за финансиране, или NO GO'—показващо, че приложението не отговаря на изискванията за финансиране в рамките на този кръг.

  От кандидатите се очаква да се придържат стриктно към крайните срокове на портала и да гарантират, че цялата документация е качена правилно и пълно, тъй като неспазването на тези изисквания може да повлияе на допустимостта и успеха на тяхната кандидатура в рамките на конкурентния пейзаж на финансиране EIC Accelerator.

  Разбиране на времевата линия: Продължителността на процеса на кандидатстване EIC Accelerator

  Процесът на кандидатстване за EIC Accelerator се характеризира със своята гъвкавост, без предварително определен график за завършване. Продължителността от първоначалното подаване до потенциалния успех варира значително между кандидатите. Подгрупа от компании може да се ориентира в процеса и да постигне благоприятен резултат за по-малко от шест месеца, демонстрирайки ускорено преминаване през необходимите етапи. За разлика от това, други кандидати може да се сблъскат с по-продължителна времева линия, потенциално надвишаваща две години. Това удължаване може да е резултат от няколко фактора, включително получаването на първоначални откази или необходимостта от повторно кандидатстване, както и възможността за пропускане на крайните срокове за подаване поради съществуващи времеви ограничения в рамките на компанията.

  Важно е да се отбележи, че програмата EIC Accelerator обикновено определя между две до четири крайни дати всяка календарна година за подаване на заявления. Тези крайни срокове са ключови за кандидатите, които трябва да вземат предвид, когато изготвят своите стратегически планове за подаване на предложения. Интервалите между тези крайни дати могат да повлияят на цялостното планиране и време на кандидатстване, като служат като критични точки за компаниите в тяхното пътуване през конкурентния процес на подбор на EIC Accelerator. Следователно кандидатите трябва щателно да вземат предвид тези крайни срокове като част от цялостното си планиране, за да оптимизират шансовете си за успех.

  График и крайни срокове за подаване за процеса на кандидатстване EIC Accelerator

  Стъпка 1 от ускорителя European Innovation Council (EIC) е проектирана като отворена, непрекъсната фаза, позволяваща на бъдещите кандидати да представят своите иновативни бизнес концепции, когато им е удобно, без да бъдат ограничавани от конкретни срокове. След успешна оценка в Стъпка 1, кандидатите имат право да преминат към Стъпка 2, етапът на прекъсване, който е ясно разписан и се случва средно между 2 до 4 пъти в рамките на дадена календарна година. Ако кандидатите преминат през строгия процес на подбор на Стъпка 2, те впоследствие са поканени да се включат в третата и последна фаза на оценка — Стъпка 3. Това включва по-лична и задълбочена оценка, традиционно провеждана чрез платформа за видеоконференции. Това интервю е своевременно оркестрирано да се проведе в рамките на няколко седмици след определянето на резултатите от Стъпка 2, като се гарантира безпроблемен и ефективен напредък през цялостния процес на оценка на EIC Accelerator.

  Стъпки, които трябва да предприемете, и възможности за обратна връзка след неуспешно приложение за EIC Accelerator

  Ускорителят European Innovation Council (EIC) възприема всеобхватен и структуриран механизъм за оценка, който включва ясна политика за справяне с повтарящи се откази, известни като правилото 3 предупреждения, вие сте извън. Съгласно тази директива, ако предложението на компания бъде отхвърлено в три отделни случая в която и да е от фазите на оценка на програмата EIC Accelerator, тя ще бъде недопустима да подаде повторно същия проект или проект с подобни цели и съдържание до приключването на рамковата програма Хоризонт Европа. Тази политика подчертава значението на прецизиране и подобряване на предложенията въз основа на получената обратна връзка.

  Това правило обаче служи и за подчертаване на вграденото насърчаване за итеративно подобрение, присъщо на процеса EIC Accelerator. На всеки кандидат се предоставят множество възможности да усъвършенства своите предложения за иновационен проект чрез последователни повторни подаване, като се възползва от обратната връзка от предишни кръгове, за да подсили силата на своето приложение и съответствието му с целите на програмата. Трябва да се отбележи, че редица проекти, които в крайна сметка получават финансиране от EIC Accelerator, може преди това да са били изправени пред един или повече откази, преди да постигнат успех. Този итеративен процес демонстрира ангажимента на EIC да насърчава иновациите и да дава възможност за развитие на кандидатите, като признава, че пътят към новаторски иновации често е постлан с първоначални неуспехи и последващи усъвършенствания.

  Ръководство стъпка по стъпка за процедурата за кандидатстване EIC Accelerator

  Стъпка 1: Изпращане на предварителния формуляр за кандидатстване за програмата EIC Accelerator

  Първоначалната фаза на процеса на кандидатстване за EIC Accelerator, известна като Стъпка 1, изисква от кандидатите щателно да подготвят и подадат изчерпателен набор от материали. Това включва подробно писмено предложение от 12 страници, което очертава иновационния проект, неговите цели, експертния опит на екипа и потенциалното въздействие върху пазара. В допълнение, кандидатите трябва да изработят завладяваща 3-минутна видео презентация, която служи като динамично и визуално представяне на тяхното предложение, което им позволява ефективно да предадат същността на своите иновации и бизнес план. Допълването на тези компоненти е сбито представяне от 10 страници, което визуално обобщава проекта, подчертавайки неговото уникално предложение за стойност и търговски потенциал.

  Кандидатите също трябва да попълнят стандартните полета на онлайн формуляра за кандидатстване, като гарантират, че цялата необходима информация е предоставена по ясен и структуриран начин. За новите участници в програмата EIC Accelerator съставянето на тези документи за кандидатстване обикновено изисква специални усилия, обхващащи 2 до 4 седмици, тъй като е от съществено значение изпратените материали да отразяват точно достойнствата на иновацията и жизнеспособността на пазара.

  При подаване предложението преминава във фаза на строга оценка, където се оценява от група от експерти оценители. За да премине към стъпка 2 от EIC Accelerator, приложението трябва да осигури GO рейтинг от най-малко три четвърти от оценителите, което означава, че проектът отговаря на високите стандарти, определени за потенциал за иновации, капацитет на екипа и потенциално въздействие. Следователно постигането на консенсус от минимум трима от четирима оценители е от решаващо значение за кандидатите, които се надяват да продължат напред в силно конкурентния процес EIC Accelerator.

  Стъпка 2: Изработване на вашия изчерпателен бизнес план за EIC Accelerator

  Вторият етап от процеса на кандидатстване EIC Accelerator включва разработването на задълбочен бизнес план, който обикновено обхваща повече от 50 страници, подробно описващ стратегическата посока, анализ на пазара, потенциал за иновации, пътна карта за внедряване и прогнозирано въздействие на предложеното начинание . Този изчерпателен документ е допълнен от набор от критични приложения, включително, но не само:

  • Кратка, завладяваща 3-минутна видео презентация, която капсулира същността на бизнес предложението и неговото уникално предложение за стойност.
  • Питч дек, професионално проектиран да предаде накратко ключови точки от бизнес плана на заинтересованите страни и оценителите.
  • Пълен набор от финансови документи, които предоставят прозрачен поглед върху текущото финансово състояние на компанията и бъдещите финансови прогнози.
  • Подробен анализ на свободата на работа (FTO), който гарантира, че правата върху интелектуалната собственост са ясно идентифицирани и потенциалните правни бариери са разгледани.
  • План за управление на данни (DMP), очертаващ методологиите за събиране, съхранение, защита и споделяне на данни, генерирани в рамките на проекта.
  • Писма за намерения (LOI), демонстриращи пазарен интерес и валидиране от потенциални клиенти или партньори.
  • Автобиографии (CV) на членовете на основния екип, показващи експертизата и опита, които всеки внася в проекта.

  Освен това от кандидатите се изисква да попълнят стандартните полета в онлайн формуляра за кандидатстване, като гарантират, че цялата необходима информация е точно записана.

  Прецизната подготовка на тези документи е задача, която кандидатите обикновено отделят между 6 до 8 седмици за изпълнение, за да гарантират, че всеки аспект на предложението е изпипан и отговаря на високите стандарти, очаквани от оценителите на EIC Accelerator.

  След подаването, група от трима независими оценители е натоварена с цялостен преглед на заявлението. Задължително е проектът да получи единодушна оценка GO от тримата оценители, за да премине към стъпка 3 от схемата EIC Accelerator. Това единодушно одобрение служи като доказателство за изключителното качество и потенциал на разглеждания проект.

  Стъпка 3: Задълбочено представяне на кандидата чрез процеса на интервю с панела EIC Accelerator

  Процесът на интервю от Стъпка 3 на EIC Accelerator е щателен и изчерпателен етап на оценка, изискващ от кандидатите да се включат в директен диалог или чрез платформа за видеоконференции, или като присъстват лично на определено място в Брюксел, Белгия. Тази критична фаза започва, като кандидатът представя сбито, но въздействащо представяне на своята иновация и бизнес казус, с продължителност не повече от 10 минути, като използва представянето, подготвено и изпратено по време на стъпка 2 от процеса на кандидатстване.

  След това представяне кандидатът е подложен на строг 35-минутен разпит с въпроси и отговори от журито на EIC – панел, съзнателно съставен от експерти с разнообразен опит, за да се осигури разнообразна и цялостна оценка. Обикновено тази комисия включва петима изтъкнати членове на журито, но присъствието не се ограничава само до тези експерти. Групата се допълва от представители на European Innovation Council (EIC) на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (EIB), както и програмни мениджъри на EIC, всички от които внасят своите специализирани гледни точки в процеса на оценка.

  Съветваме кандидатите да отделят цели две седмици за задълбочена подготовка преди това интервю, тъй като залозите са високи и проверката е интензивна. През този период потенциалните наградени прецизно усъвършенстват представянето си, предвиждат възможни въпроси и разработват стратегия за това как ефективно да комуникират стойността на своята иновация. Наложително е всеки член на журито на EIC да сигнализира своето одобрение – обозначено като GO – за кандидата да бъде счетен за успешен и за осигуряване на желаното финансиране EIC Accelerator, което е инструмент за прокарването на новаторски иновации от концептуалния етап до пазара.

  Следващи стъпки и насоки за успешни кандидати: Навигация в процедурите след финансиране с EIC Accelerator

  При потвърждаване на сумата на финансиране, търсена от кандидата, EIC Accelerator започва задълбочен процес на надлежна проверка, съобразен или с компонента Безвъзмездна помощ, или с компонента Собствен капитал. За кандидати, търсещи безвъзмездно финансиране, тази фаза включва щателно сглобяване на договора за безвъзмездна помощ (GAC). Това е критичен етап, при който от кандидатите се изисква да предоставят изчерпателна документация за преглед. Тази документация включва подробен финансов преглед на компанията, идентификация и проверка на крайния бенефициен собственик (UBO), заедно с необходимата регистрация на компанията и учредителни документи, всички от които могат да бъдат качени през специалния портал EIC Accelerator.

  Едновременно с това, дю дилиджънсът за компонента Капитал се ръководи от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Тази процедура включва систематична и интерактивна оценка, по време на която ЕИБ установява директна линия за комуникация с кандидатите, както и с всички съинвеститори, свързани с кандидата. Целта е да се придобие задълбочено разбиране на бизнеса и неговите заинтересовани страни, като по този начин се улесни вземането на разумно инвестиционно решение.

  Капиталовото финансиране обикновено се извършва чрез стратегически финансови инструменти, които могат да включват, но не се ограничават до директни капиталови инвестиции, конвертируеми банкноти или други сравними финансови средства. Заслужава обаче да се отбележи, че фондът EIC проявява предпочитание към участие в по-големи кръгове на финансиране заедно със съществуващите инвеститори на кандидата. Тази стратегия за съвместно инвестиране служи за мобилизиране на колективната финансова сила и увереност на комбинираната инвеститорска база, като по този начин повишава потенциала за растеж на пионерското предприятие.

  Изчерпателен преглед на обучителните компоненти, предоставяни на кандидатите в програмата EIC Accelerator

  Изчерпателна колекция от необходими шаблони за процеса на кандидатстване EIC Accelerator
  Програмата за обучение на кандидати EIC Accelerator предлага изчерпателен набор от щателно изработени шаблони, предназначени да рационализират подготовката както на Стъпка 1, така и на Стъпка 2 за кандидатстване за EIC Accelerator. Тези шаблони са обогатени с изчерпателни инструкции, предоставени както чрез текстови указания, така и чрез видеоклипове с инструкции. Този подход осигурява систематично и ясно преминаване през процеса на кандидатстване, което позволява на кандидата да преминава ефективно от една стъпка към следващата.

  Подчертавайки значението на една добре структурирана рамка, тези шаблони служат като незаменим инструмент във всяко кандидатстване за безвъзмездни средства, като ефективно опростяват етапа на писане. Те осигуряват солидна основа, която елиминира необходимостта кандидатите да изразходват време и ресурси за разработване на собствен формат. Следователно, това позволява на амбициозните иноватори да насочат вниманието и усилията си към основното съдържание на своето приложение – артикулиране на иновацията, потенциалното въздействие и бизнес стратегията – като същевременно остават уверени, че структурната цялост на тяхното представяне е в съответствие с високите стандарти и изисквания на EIC Accelerator.

  Стъпка 1: Подробни шаблони за кандидатстване за програмата EIC Accelerator

  Първоначалната фаза на процеса на кандидатстване на EIC Accelerator, Стъпка 1, обхваща изчерпателен пакет от пет щателно изработени шаблона, специално проектирани за Google Документи и Google Таблици и лесно достъпни чрез Google Диск. Тези шаблони са пригодени да адресират различни компоненти на приложението, включително:

  1. Текстовият шаблон на основното предложение: Създаден, за да насочва кандидатите при артикулирането на основния разказ на тяхното предложение, със структурирани секции, за да се гарантира, че всички критични аспекти на проекта са обхванати напълно.
  2. Шаблонът за видео сценарий: Разработен, за да помогне на екипите да напишат завладяващо и сбито видео за представяне, което е неразделна част от приложението, като предоставя ясна рамка за представяне на техните иновативни концепции.
  3. Шаблонът за общ преглед на проекта: Този шаблон е предназначен да улови съществена информация за проекта с един поглед, включително акронима на проекта, заглавието и ангажиращото резюме, за да предаде накратко същността на проекта.
  4. Справочен наръчен документ: Това предоставя на потребителите подробно ръководство за това как да използват шаблоните ефективно и да се придържат към стандартите за подаване на EIC Accelerator, като гарантира, че цялата необходима информация е включена и добре представена.
  5. Шаблонът за събиране на екипна таблица: За улесняване на организирането на информацията, ролите и приноса на членовете на екипа, позволявайки ясно представяне на човешките ресурси на проекта.

  Тези шаблони са внимателно разработени, за да рационализират процеса на писане и подготовка на приложението. Използвайки тези инструменти, кандидатите могат да поддържат сплотена структура и тон в своите документи. Освен това съвместният характер на тези шаблони в Google Drive позволява безпроблемно споделяне между членовете на екипа, като по този начин позволява ефективно делегиране и ускоряване на подготвителния процес. С тези ресурси на тяхно разположение кандидатите за EIC Accelerator могат да подобрят качеството и съгласуваността на своите подавания, като значително увеличат потенциала си за успешно кандидатстване.

  Стъпка 2 Шаблони за документация за кандидатстване за EIC Accelerator кандидати

  Стъпка 2 от процеса на кандидатстване EIC Accelerator предоставя на кандидатите сплотен пакет от шест прецизно проектирани шаблона, които са достъпни чрез Google Drive за лесен достъп и сътрудничество. Тези шаблони са специално пригодени за основни компоненти на приложението, включително основния разказ на предложението, писма за намерения (LOI), цялостен анализ на свободата на работа (FTO), подробен план за управление на данни (DMP), кратък, но изчерпателен профил на компанията и разширена електронна таблица за планиране на бюджета.

  Всеки шаблон, независимо дали е Google Doc или Google Sheet, е създаден с акцент върху удобството за потребителя, като се гарантира, че сложността на съдържанието не компрометира ефективността на процеса на кандидатстване. Документът за планиране на бюджета е особено забележителен със своите вградени формули, които позволяват автоматични изчисления на окончателните бюджетни цифри и свързаните с тях финансови показатели, като по този начин рационализират аспекта на финансовото планиране за кандидатите. Тези шаблони въплъщават стратегически баланс, като избягват прекалено сложните структури в полза на ясен формат, който улеснява ефективната и рационализирана подготовка на предложението, като по този начин намалява административната тежест за кандидатите.

  Стъпка 3: Персонализирано бизнес обучение за кандидати EIC Accelerator

  Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator щателно подготвя кандидатите за стъпка 3 представяне и интервю чрез цялостна и персонализирана програма за обучение. Всеки потенциален клиент EIC Accelerator получава персонализирано внимание, което гарантира, че подготовката им е фино настроена, за да създаде възможно най-завладяващата и убедителна презентация. Това включва внимателно изработване на разказа за представяне, като се вземат предвид уникалното предложение за стойност и силните страни на иновациите на всеки кандидат.

  В очакване на страхотната оценка по време на 45-минутния процес на интервю се провеждат задълбочени сесии с въпроси и отговори, за да се даде възможност на кандидата уверено да адресира и да навигира през всички запитвания, които могат да възникнат, свързани с техния проект или бизнес. Въз основа на богатство от прозрения, натрупани от много години в областта, коучингът обхваща ключови теми като сложността на предлаганата технология или иновация, устойчивостта на финансовите структури и практиките за стратегическо управление на компанията.

  Освен това, на кандидатите се предоставят два допълнителни шаблона, специално предназначени да подпомогнат структурирането и усъвършенстването на тяхното представяне. Тези шаблони служат като безценни инструменти за ефективно организиране на съдържание и комуникиране на ключови точки с яснота и въздействие. Като завършек на цялостния подготвителен пакет е наличен щателно съставен контролен списък. Този контролен списък служи като критичен инструмент за финален преглед, за да се гарантира, че всички ключови елементи от представянето и очакваните въпроси са достатъчно адресирани, като не оставя камък необърнат, докато кандидатът стъпва уверено във фазата на интервюто на оценката EIC Accelerator.

  Изчерпателни писмени насоки и задълбочени видео уроци за процеса на кандидатстване EIC Accelerator

  Шаблоните EIC Accelerator са щателно изработени, за да включват обогатено учебно изживяване чрез обширен набор от видео материали за обучение. Изчерпателната библиотека обхваща над 90 модула, щателно анализирайки всеки критичен аспект от пътя на разработване на предложението. Тези учебни единици са безпроблемно интегрирани като препратки в шаблоните Стъпка 1 и Стъпка 2, като се гарантира, че служат като практическо ръководство за процеса на създаване на разказ.

  Кандидатите могат да използват тази усъвършенствана структура, за да се възползват от дестилирания опит и съвети на опитни професионалисти, като по този начин получат кристално ясно разбиране на очакванията и стандартите за всеки отделен раздел или приложение на тяхното предложение. Този стратегически подход е предназначен да повиши значително вероятността за подаване на успешно заявление.

  Освен това, модулният дизайн на нашите ресурси дава възможност на екипите на кандидатите да разпределят ефективно работното натоварване на предложенията. Като позволява на множество членове на екипа да се справят едновременно с различни сегменти на предложението, се насърчава съвместна и гъвкава среда за разработване на предложения. Това предимство е стратегическо отклонение от традиционния консултантски подход или зависимост от един външен автор на грантове, което често води до по-рационализиран и експедитивен процес на генериране на предложения. Този базиран на екип подход не само укрепва вътрешната експертиза, но също така установява страхотно темпо, което надминава конвенционалните методи, поставяйки кандидатите по бърза траектория към успеха на EIC Accelerator.

  ChatEIC: Вашият усъвършенстван AI-задвижван асистент за навигация в програмата EIC Accelerator

  Изключително за абонатите на OpenAI, всеки участник, записан в програмата за обучение EIC Accelerator, има привилегията да отключи възможностите на ChatEIC, усъвършенствана платформа, управлявана от AI, пригодена да използва иновативните функционалности, присъщи на Generative Pre-trained Transformers (GPT) на OpenAI. ChatEIC е сложно програмиран да взаимодейства с изчерпателното хранилище на обучителни материали, като гарантира, че може да дава проницателни съвети, щателно да организира рамки за предложения и умело да изработва предварителни чернови на раздели на предложения, съобразени с уникалната проектна визия на всеки кандидат.

  Въпреки че използването на този AI асистент като единствен ресурс за съставяне на предложение не е препоръчително – запазването на автентичния глас и визия на кандидата е от първостепенно значение – ChatEIC стои като страхотен дигитален съюзник. Той безпроблемно трансформира традиционно трудното начинание за писане на предложения във високоефективна, синергична дейност. Чрез хармонизиране на талантите на човешкия интелект с ефективността на AI, ChatEIC ускорява графика за разработване на предложения, като в крайна сметка тласка участниците към техните цели с по-голяма скорост и ефикасност.

  Увеличаване на ефективността с ChatEIC: Вашето изчерпателно ръководство за навигация и използване на интерактивната комуникационна платформа на EIC Accelerator

  ChatEIC е снабден с усъвършенствани възможности за разбиране на документи, което му позволява да анализира щателно широк набор от качени материали, включително, но не само, представяния, заявления за грантове, изчерпателни бизнес планове и сложни бели книги. Чрез задълбочаване в съдържанието на тези документи, ChatEIC умело извлича основна информация, която използва за систематично организиране и подобряване на различните раздели на дадено предложение. Освен това, този интелигентен инструмент е умел да задава заявки, свързани с тънкостите на процеса на писане на безвъзмездни средства, като по този начин рационализира задачата за кандидатите и потенциално премахва необходимостта от видео уроци и други форми на помощ с инструкции.

  В опит да се адаптира към динамичната регулаторна среда на платформата на OpenAI, ChatEIC е проектиран с мисъл за гъвкавостта. Като такъв, той работи при определени параметри, които могат да наложат ограничения върху използването, особено по отношение на обема на подканите, които може да обработи в рамките на даден час. Тези ограничения зависят от преобладаващите политики, определени от OpenAI, и са предназначени да осигурят както съответствие с регулаторните стандарти, така и оптимална функционалност в рамката за поддръжка на EIC Accelerator.

  Основни предимства от участието в цялостната програма за обучение на кандидати на EIC Accelerator

  Идентифициране на ключовите лица със задълбочени познания за вътрешната работа на вашата компания

  След като са ангажирали услугите на професионални консултантски фирми, множество предприятия изразиха две преобладаващи оплаквания: първо, калибърът на резултатите не успя да се приведе в съответствие с техните очаквания, и второ, тежестта на съставянето на значителни части от предложението за безвъзмездни средства се върна към техните собствени екипи. Този сценарий произтича от преобладаваща практика в областта на безвъзмездните консултации, където значителни консултантски компании често делегират същността на разработването на ръкописа на външен персонал на свободна практика. Тези независими изпълнители, често получаващи възнаграждение на ставки, несъизмерими с тънкостите на задачата, може да нямат необходимия стимул да се ангажират изцяло с успеха на проекта и могат да бъдат подложени на ротация през целия жизнен цикъл на проекта. Подобна динамика води до колебания в стандарта на работа, което се отразява неблагоприятно на качеството на предложенията, представени от кандидатите. Следователно, за да осигурят предаването на своя бизнес разказ с необходимата точност и дълбочина, кандидатите се оказват принудени да се намесят и да създадат части от приложението. Тази добавка става необходима поради неоспоримото прозрение, че най-автентичното и цялостно разбиране на бизнеса е присъщо на неговия вътрешен екип.

  Напредък през EIC Accelerator с темпо, съобразено с вашия индивидуален график

  Програмата за обучение EIC Accelerator предлага безценно предимство, като предоставя на кандидатите гъвкавостта да приспособят процеса на разработване на предложения към техните уникални изисквания. Участниците имат автономията да определят състава на своя екип, като избират или да разпределят натоварването между няколко членове на екипа, или да продължат индивидуално, според стратегическите си предпочитания. Този подход, който може да се персонализира, им позволява да съгласуват щателно развитието на своето предложение с ритъма, който отговаря на оперативната динамика на тяхното предприятие.

  Разбирайки, че пътната карта за подаване може да бъде повлияна от променливостта на интервалите за повторно подаване и колебанията на крайните дати на EIC Accelerator, Програмата за обучение е предназначена да поеме тези несигурности. Тази адаптивност гарантира, че кандидатите не са принудени да се придържат към фиксираните графици, наложени от външни консултантски услуги. Вместо това те могат безпроблемно да интегрират подготовката на предложението в своите текущи бизнес дейности, като гарантират, че участието в EIC Accelerator няма да наруши техния стандартен оперативен ритъм. Следователно програмата за обучение е оптимално решение за поддържане на непрекъснатостта на бизнеса, докато се преследва забележителната възможност, предоставена от EIC Accelerator.

  Задълбочена експертна консултация и усъвършенствана поддръжка за писане с помощта на изкуствен интелект за EIC Accelerator предложения

  Програмата за обучение EIC Accelerator е щателно изградена под експертното ръководство на д-р Стефан Сеглер, опитен консултант на EIC Accelerator, известен с впечатляващия си опит в създаването на победоносни предложения за програмата EIC Accelerator. Д-р Сеглер разширява богатия си опит, като не само изработва завладяващи приложения, но и като предлага цялостна поддръжка, която обхваща всички фази на процедурата за кандидатстване. Неговото наставничество обхваща тънкостите на създаването на убедителни видеоклипове, писането на сценарии за ангажиращи представяния и провеждането на задълбочени подготовки за интервюта, до навигирането в сложността на процеса на надлежна проверка.

  Тази програма за обучение се отличава със своето подробно внимание към тънкостите и нюансите, свързани с пътуването на приложението EIC Accelerator, както е информирано от задълбоченото разбиране и личните успехи на д-р Сеглер в рамките на програмата. Той въплъщава богато хранилище от знания, улавящи същността на това, което е необходимо, за да излезете успешни в тази изключително конкурентна сцена.

  Освен това програмата е допълнена от иновативния ChatEIC, виртуален асистент, захранван с изкуствен интелект, изключително достъпен за абонатите на OpenAI. ChatEIC е готов да предложи незабавна, денонощна обратна връзка и помощ, като по този начин революционизира структурата за поддръжка на кандидатите. Със способността си да участва в взаимодействия в реално време, ChatEIC служи като безценен ресурс за кандидати, търсещи незабавен съвет и насока на всеки етап от процеса на кандидатстване.

  Подобрени екипно базирани стратегии за писане в рамките на EIC Accelerator Framework

  Модулът за обучение EIC Accelerator е щателно изработен, за да улесни синергичното сътрудничество между членовете на екипа. Използвайки стабилните възможности на Google Drive като централно хранилище за управление на документи, обучението гарантира, че всички съответни материали са достъпни в реално време, като по този начин позволява едновременен принос от множество членове на екипа в различни раздели на предложението. Този метод значително ускорява процеса на подготовка на предложенията, изпреварвайки традиционните подходи, базирани на консултации.

  Обучението е стратегически сегментирано, с изчерпателни инструкции, пригодени специално за всеки отделен раздел от предложението. Този модулен дизайн ефективно премахва традиционните бариери в знанията, които често се срещат при ангажиране на външни консултантски услуги, позволявайки по-самостоятелен и рационализиран процес на кандидатстване.

  За по-нататъшно подобряване на съвместната работа, обучението включва синхронизирана платформа за видео обучение, която позволява на всички членове на екипа да участват в процеса на обучение едновременно. Тази споделена учебна среда се допълва от незабавната наличност на всички шаблони и ресурси на Google Drive, заедно с интегрирания комуникационен инструмент, ChatEIC, който насърчава диалог в реално време и обмен на идеи. Резултатът е сплотено, ефективно и интерактивно пътуване за разработване на предложения, което дава възможност на екипите да произвеждат висококачествени предложения с повишена ефективност и съгласуваност.

  Рекорд на постиженията по програмата EIC Accelerator

  Въз основа на богата история на предишни триумфи в набор от сектори, програмата за обучение на EIC Accelerator е щателно изработена, включваща изчерпателни прозрения от новаторски напредък в области като изкуствен интелект, авангардни технологии за батерии и иновативни процеси за рециклиране. Нашата учебна програма се основава на широк спектър от експертни познания както в областта на софтуера, така и в хардуера, като гарантира, че предадените знания са много преносими и подходящи за множество видове проекти. Програмата предоставя задълбочено проучване на специфичните изисквания и етапи, свързани с различни нива на технологична готовност (TRL), като се фокусира особено върху нюансираните изисквания в областта на медицинските технологии и фармацията. Той предлага множество казуси, извлечени от различни индустрии, които служат за илюстриране на практическото приложение на теоретичните концепции. Освен това, обучението обхваща широк набор от рамки на бизнес модели, демонстриращи тяхната приложимост и потенциално персонализиране към различни предприемачески начинания. В крайна сметка програмата за обучение EIC Accelerator е прецизно проектирана да бъде универсално приложима, като предоставя на иноваторите и предприемачите необходимите знания и умения, за да се отличат във всеки проект, който предприемат.

   


  Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

  Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


  Тази статия е написана от ChatEIC. ChatEIC е асистент на EIC Accelerator, който може да съветва относно писането на предложения, да обсъжда текущите тенденции и да създава проницателни статии по различни теми. Статиите, написани от ChatEIC, могат да съдържат неточна или остаряла информация.

  Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

  Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

  Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

  Намерете го тук: обучение

  EIC Accelerator TL;DR

  ФИНАНСИРАНЕ
  €2,5 милиона безвъзмездна помощ + €15 милиона собствен капитал 
   
  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  Финансиране на DeepTech иновации с печалба
   
  ПРОЦЕНТИ НА УСПЕХ
  ≤5%
   
  УСЛОВИЯ
  Технологичен прототип + ранно привличане на клиенти
   
  СРОКОВЕ
  2-4 / година
   
  ПРИЛОЖЕНИЕ
  3 стъпки (кратки/дълги предложения + интервю)
   
  ПРЕКАРАНО ВРЕМЕ
  3 месеца писане + чакане/закъснения/повторно изпращане
   
  ТИПИЧНИ КОНСУЛТАНСКИ ТАКСИ
  до €25K + такса за успех
   
  НАШЕТО КОНСУЛТАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  €3,5K + такса за успех

   

  Финансиране на пионерски пробиви чрез EIC Accelerator

  Общ преглед на програмата European Innovation Council Accelerator

  EIC Accelerator, уважавана инициатива за финансиране под егидата на European Innovation Council (EIC) и неразделна част от рамката на Horizon Europe, е посветена на предоставянето на значителна финансова подкрепа на пионерски предприятия. Тази програма се фокусира върху организации, които са в челните редици на напредъка на технологичните иновации или овладяването на потенциала на научните открития в областта на дълбоките технологии (DeepTech). Допустимите проекти могат да получат до 2,5 милиона евро под формата на безвъзмездни средства, допълнени от опция за дялово финансиране до 15 милиона евро, насърчавайки растежа и мащабируемостта на новаторски начинания.

  Преглед на финансираните технологии по програмата EIC Accelerator

  От създаването си през 2021 г. ускорителят European Innovation Council (EIC) поддържа разнообразен набор от над 400 предприятия, обхващащи множество сектори. Тези бенефициенти включват предприятия, занимаващи се с капиталоемки хардуерни операции, както и такива, посветени на чисто софтуерно управлявани инициативи, със силен акцент върху иновациите в Deep Technology. EIC Accelerator поддържа широк технологичен обхват без всеобхватни ограничения, при условие че предложените технологии се придържат към директивите на Европейския съюз и не поддържат военни приложения или свързани области. Освен това, EIC Accelerator подчертава своя ангажимент за напредък на пионерските технологии, като набляга на конкретни технологични предизвикателства всяка година, като по този начин акцентира върху области от стратегически интерес и потенциален растеж в рамките на иновационната екосистема.

  Оценяване на нивото на технологична готовност за допустимост на EIC Accelerator

  Ускорителят European Innovation Council (EIC) предоставя финансова подкрепа за напредъка на технологии, които са достигнали минимум ниво на технологична готовност (TRL) 5, което се характеризира с валидиране на технологията в рамките на подходяща работна среда. За да се класират за финансиране, от кандидатите обикновено се очаква да са разработили прототип или да са установили доказателство за концепцията, което обосновава ефикасността на технологията. Освен това субекти, чиито технологии са напреднали до TRL 6 или 7, могат да търсят безвъзмездно финансиране за по-нататъшно развитие. За технологии, които са напреднали до TRL 8, EIC Accelerator може да предложи опции за инвестиции в чист капитал, за да улесни тяхното навлизане на пазара и разширяване.

  Преглед на наличните финансови потоци през EIC Accelerator

  Ускорителят European Innovation Council (EIC) предоставя финансова подкрепа на предприятия чрез три отделни механизма за финансиране: Безвъзмездни средства до 2,5 милиона евро, които не се разреждат и се изплащат като еднократни плащания; Инвестиции в дялов капитал до 15 милиона евро, направени от EIC Fund или негови филиали в замяна на акции в компанията; и смесено финансиране, което обединява безвъзмездни средства и капиталово финансиране до максимум 17,5 милиона евро. Потенциалните кандидати имат свободата на преценка да изберат предпочитания от тях тип финансиране и съответната сума, която съответства на техните бизнес изисквания. При извънредни обстоятелства кандидатите могат да бъдат разглеждани за отпускане на средства, които надхвърлят стандартните прагове.

  Профил на кандидата за програмата EIC Accelerator

  Критерии за допустимост за получатели на финансиране EIC Accelerator

  Допустимите субекти за EIC Accelerator включват малки и средни предприятия (МСП) с печалба, които са надлежно регистрирани в отговаряща на условията държава. Освен това физически лица или инвеститори могат също да подават заявления при условие, че създадат компания преди изпълнението на договора за безвъзмездна помощ. За да отговарят на условията, тези компании трябва да се придържат към определението за МСП на Европейския съюз, което включва поддържане на работна сила от по-малко от 250 души и или годишен оборот, който не надвишава 50 милиона евро, или общ годишен баланс, който не надвишава 43 милиона евро, като по този начин се гарантира независимия характер на стопанския субект.

  Критерии за допустимост: Участващи държави-членки на ЕС за EIC Accelerator

  Програмата EIC Accelerator разширява допустимостта си до юридически лица и предприемачи в целия Европейски съюз, обхващайки всичките 27 държави-членки, които включват Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция, както и свързаните с тях територии. Тази цялостна достъпност гарантира равни възможности за иновации и развитие на предприятията в целия Съюз.

  Критерии за допустимост за участие на държави извън ЕС в програмата EIC Accelerator

  Ускорителят European Innovation Council (EIC) потвърждава съществуването на споразумения за асоцииране с Horizon Europe, които позволяват на юридически и физически лица от установен набор от трети държави да участват в програмата. Допустимите кандидати от следните асоциирани държави могат да търсят финансиране: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Фарьорските острови, Грузия, Исландия, Израел, Косово*, Република Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Мароко и Обединеното кралство (което отговаря на условията за участие само с грантове).

  * Това обозначение не засяга позициите относно статута и е в съответствие с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и Становището на Международния съд относно декларацията за независимост на Косово.

  Определяне на пригодността за програмата EIC Accelerator: подходяща ли е за вашето предприятие?

  Анализ на показателите за успех и коефициентите на одобрение на EIC Accelerator

  EIC Accelerator гарантира прозрачност и справедливост в своите процеси на оценка; обаче точните проценти на успех за всеки от трите отделни етапа на оценка не се публикуват рутинно. Въпреки това се изчислява, че кумулативният процент на успех за проекти, преминаващи от Стъпка 1 до Стъпка 3, е на или под прага 5%. Важно е да се отбележи, че този процент подлежи на колебания, повлиян от фактори като разпределението на годишния бюджет на EIC Accelerator, обема на подаванията на определена крайна дата и специфичния характер на поканата – независимо дали е отворена или предизвикателства обадете се. Следователно, кандидатите могат да получат променлив процент на успеваемост в съответствие с тези параметри.

  Оценяване на допустимостта на вашата компания за програмата EIC Accelerator

  EIC Accelerator дава приоритет на одобрението на начинания, които са в челните редици на иновациите, характеризиращи се с разрушителни технологични постижения с дълбока основа на DeepTech, или такива със значителен научен или технически характер. Мандатът на EIC Accelerator е да защитава високорискови предприятия с висок потенциал, които показват ясна стратегия за внедряване на пазара. В исторически план EIC Accelerator е предоставял финансова подкрепа на разнообразен набор от научни пробиви, както и софтуерни предприятия, платформи за софтуер като услуга (SaaS) и дори фирми със стабилна капитализация със сравнително по-ниски рискови траектории.

  Критерии за допустимост и оценка за приложението EIC Accelerator

  Всяко предприятие трябва разумно да прецени решението да се възползва от възможността за финансиране от 17,5 милиона евро, представена от EIC Accelerator. Критичните фактори включват оценка на свързания рисков профил в светлината на историческия процент на успеваемост на програмата, времето, необходимо за процеса на кандидатстване, и необходимостта от устойчивост по време на продължителността на процеса. EIC Accelerator е оптимално подходящ за предприятия, които притежават минимален финансов период от шест месеца и не се нуждаят спешно от вливане на капитал. Едновременно с това тези предприятия трябва проактивно да се стремят да се ангажират с инвеститори и да проучват алтернативни пътища за финансиране, за да разширят стратегически своето финансово портфолио.

  Процедура за кандидатстване за EIC Accelerator

  Процедура за кандидатстване за програмата EIC Accelerator

  Ускорителят European Innovation Council (EIC) използва строга процедура за оценка на три етапа. От кандидатите се изисква да преминат успешно през всяка последователна фаза, за да се класират за финансиране. При успешно завършване на третия етап на допустимите субекти се предоставя отпуснатата финансова подкрепа. Процесът на кандидатстване е ефективно улеснен чрез портала за финансиране и търгове на Европейския съюз, където цялата необходима документация трябва да бъде подадена в съответствие с посочените крайни дати. При преглед всяко приложение се оценява щателно, което води до предоставяне на обобщен доклад за оценка (ESR), който включва подробни оценки, обратна връзка и окончателно решение за GO или NO GO.

  График за процеса на кандидатстване и оценка на EIC Accelerator

  Траекторията на приложението за ускорителя European Innovation Council (EIC) не се управлява от единен график. Времевата рамка за успешни кандидатури може да варира значително, като някои предприятия постигат резултати за по-малко от шест месеца, докато други могат да се удължат над две години, особено ако техните предложения са изправени пред първоначални отхвърляния или ако крайните срокове за подаване са пропуснати поради времеви ограничения. Освен това EIC Accelerator обикновено установява между две до четири крайни дати годишно, фактор, който налага внимателно стратегическо планиране за подаване на заявления.

  График за подаване на заявление за EIC Accelerator

  Стъпка 1 от ускорителя European Innovation Council (EIC) е постоянно достъпна, предоставяйки на предприятията гъвкавостта да подават предложения, когато им е удобно. След успешно завършване на Стъпка 1, кандидатите имат право да преминат към Стъпка 2, която обикновено предлага между два и четири отделни крайни срока за подаване годишно. След положителен преглед на заявленията за Стъпка 2, фирмите получават покана да се включат в Стъпка 3 от процеса на оценка: лично интервю. Това интервю обикновено се улеснява чрез видеоконференция и е планирано да се проведе в рамките на няколко седмици след крайния срок за Стъпка 2.

  Насоки за следващите стъпки след неуспешно приложение EIC Accelerator

  Ускорителят European Innovation Council (EIC) приема строг, но справедлив протокол относно отхвърлянето на предложения. Ако дадено предприятие натрупа три отхвърляния на който и да е етап от процеса на оценка, текущият му проект — или която и да е тясно свързана инициатива — ще бъде обявен за недопустим за повторно подаване до кулминацията на рамковата програма Хоризонт Европа. Това правило обаче има за цел да предостави на кандидатите множество възможности за усъвършенстване и подобряване на техните предложения. Признат аспект на пейзажа на финансиране е, че дори проекти, които в крайна сметка осигурят финансиране, могат да бъдат отхвърлени по време на кандидатстването си.

  Процедурата за кандидатстване EIC Accelerator

  Стъпка 1: Подаване на предварителна заявка за EIC Accelerator

  Първоначалният етап от процеса на кандидатстване EIC Accelerator, обозначен като стъпка 1, изисква подаване на изчерпателно досие. Това досие включва кратко, но задълбочено писмено предложение, което не надвишава 12 страници; ангажиращо видео представяне, ограничено до 3 минути продължителност; и добре структуриран питч дек, обхващащ не повече от 10 страници. Тези компоненти допълват необходимите стандартни полета на онлайн формуляра. Подготовката на пълния набор от документи обикновено изисква ангажимент от 2 до 4 седмици за новите кандидати, като се гарантира висококачествено, конкурентно представяне. След подаването напредъкът на проекта до Стъпка 2 зависи от получаването на благоприятна оценка за GO от минимум три четвърти от оценителите.

  Стъпка 2: Разработване на цялостна бизнес стратегия

  Втората фаза от процеса на кандидатстване на EIC Accelerator налага подаването на обширен бизнес план, който трябва да включва подробно писмено предложение от не по-малко от 50 страници, заедно с набор от допълнителни документи. Тези приложения включват кратка 3-минутна видео презентация, изчерпателна презентация, подходящи финансови отчети, задълбочен анализ на свободата на работа (FTO), стратегически разработен план за управление на данни (DMP), съответните писма за намерения (LOI), учебната програма Автобиографии (CV) на ключов персонал, наред с други, съчетани с необходимите полета в стандартния онлайн формуляр за кандидатстване. Кандидатите обикновено отделят между шест до осем седмици за щателно компилиране и усъвършенстване на тези документи, за да осигурят изчерпателно и конкурентно представяне. След получаване на заявлението, то трябва да получи единодушно одобрение — GO рейтинг от тримата оценители — за успешно преминаване към третия етап от процеса на подбор.

  Стъпка 3: Процесът на интервю за оценка на кандидата за EIC Accelerator

  Оценката на етап 3 в процеса на подбор EIC Accelerator се характеризира с цялостно интервю, което може да се проведе чрез видеоконференция или лично на определено място в Брюксел, Белгия. Тази оценъчна среща започва с 10-минутна презентация от предлагащия кандидат, като се използва представянето, представено по време на етап 2, последвано от строг 35-минутен дискурс с въпроси и отговори с уважаемите членове на журито на EIC.

  Съдийската комисия за това интервю обикновено се състои от петима експертни членове на журито. Освен това представители на European Innovation Council (EIC) и Европейската инвестиционна банка (EIB), заедно с програмните мениджъри на EIC, участват в тази критична фаза на оценка. На кандидатите се предоставя подготвителен период от две седмици, за да се осигури изчерпателна и стабилна презентация.

  За да преминат към фазата на разпределение на финансирането на програмата EIC Accelerator, кандидатите трябва единодушно да осигурят решение за GO от всички членове на журито. Този консенсус е инструмент за утвърждаване на потенциала на кандидатите да се възползват от подкрепата и ресурсите на EIC Accelerator.

  Процедури и възможности след финансиране за бенефициенти на EIC Accelerator

  След потвърждаване на разпределението на финансирането започва щателен процес на надлежна проверка както за компонентите на субсидията, така и на дяловия капитал на програмата EIC Accelerator. За получателите на безвъзмездни средства това включва началото на подготовката на договора за безвъзмездни средства (GAC). Това изисква от кандидатите да предоставят набор от корпоративна документация, включително финансови отчети, спецификации на крайния бенефициен собственик (UBO) и необходимите регистрационни записи.

  В областта на капиталовото финансиране Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) извършва задълбочен процес на надлежна проверка. По време на тази фаза ЕИБ се ангажира директно с кандидатите и техните съинвеститори, като осигурява цялостен финансов контрол. Вливането на собствен капитал обикновено е под формата на пряка капиталова инвестиция, конвертируема облигация или сравними финансови инструменти. Независимо от това, фондът EIC проявява предпочитание към участие заедно със съществуващите инвеститори на кандидата в рамките на по-широко усилие за набиране на капитал.

  Съдържание на програмата за обучение на кандидати, предоставена от EIC Accelerator

  Изчерпателен набор от необходими шаблони за EIC Accelerator

  Програмата за обучение на кандидати EIC Accelerator е щателно разработена, за да осигури цялостна поддръжка както през Стъпка 1, така и през Стъпка 2 от процеса на кандидатстване. Нашият пакет от ресурси включва внимателно подбрана колекция от шаблони, които са допълнени от задълбочени писмени инструкции и илюстративни видео ръководства. Тези ресурси са създадени, за да рационализират опита при писане, осигурявайки ясен и фокусиран подход към артикулирането на предложенията за проекти. Използването на стандартизирани шаблони е крайъгълен камък в успешните кандидатури за безвъзмездни средства, тъй като значително повишава ефективността. Като елиминират необходимостта кандидатите да измислят свои собствени формати, нашите шаблони им позволяват да посветят усилията си на същността на своите предложения, като гарантират, че техните новаторски идеи се комуникират ефективно.

  Стъпка 1: Шаблони за кандидатстване за програмата EIC Accelerator

  Фаза I на процеса на кандидатстване за EIC Accelerator включва изчерпателен набор от шаблони, предназначени да улеснят подготовката на необходимата документация. Това включва пет щателно изработени шаблона, съвместими с Google Документи и Google Таблици, удобно достъпни чрез Google Диск. Пакетът включва подробен шаблон за разказа на основното предложение, структуриран план за разработване на видео сценарий, шаблон за резюме на проекта, обобщаващ ключови елементи като акроним, заглавие и резюме, документ, предоставящ насоки за справка, и форматирана таблица за агрегиране на екипни данни . Тези шаблони служат като основен набор от инструменти за фазата на изготвяне, като позволяват ефективно сътрудничество и разпределяне на работното натоварване между членовете на екипа, за да рационализират процеса на разработване на предложения.

  Стъпка 2: Шаблони за документация за EIC Accelerator

  Стъпка 2 включва набор от шест прецизно изработени шаблона, достъпни чрез Google Drive, пригодени за разказа на основното предложение, писма за намерения (LOI), анализ на свободата на работа (FTO), план за управление на данни (DMP), корпоративно резюме и цялостна бюджетна рамка. Тези шаблони, предназначени за Google Документи и Google Таблици, включват автоматизирани изчислителни функции за лесно извличане на общия бюджет и ключови финансови показатели. Наблягайки на рационализирана методология, шаблоните са проектирани да подобрят производителността, като избягват сложните дизайни в полза на намаляване на тежестта върху кандидатите.

  Стъпка 3: Експертно обучение и насоки

  Стъпка 3 на EIC Accelerator за представяне и подготовка за интервю е щателно съобразен процес, включващ персонализирани коучинг сесии, предназначени да култивират завладяваща и убедителна методология на обучение за всеки кандидат. Тази щателна подготовка включва стратегическото формулиране на разказа за представяне, съчетано с изчерпателни тренировки с въпроси и отговори, насочени към укрепване на отговорите на кандидата спрямо строгия изпит, очакван по време на 45-минутното интервю за оценка.

  Въз основа на обширно хранилище от опит, нашата коучинг програма изчерпателно разглежда критични измерения като уникалността на технологията, потенциала на иновациите, финансовата стабилност на предприятието, ефективно корпоративно управление и основополагащата история на компанията. За да разширят това холистично коучинг изживяване, кандидатите ще получат два допълнителни шаблона, които да им помогнат при структурирането на представянето им, както и окончателен контролен списък, за да се гарантира, че всички подготвителни елементи са разгледани, повишавайки готовността за основния етап на интервюто.

  Изчерпателни писмени и визуални насоки за процеса на кандидатстване EIC Accelerator

  EIC Accelerator предоставя пакет от прецизно изработени шаблони, придружени от изчерпателни модули за видео обучение, надхвърлящи броя от 90, които прецизно деконструират всеки основен елемент от пътуването за разработване на предложение. Тези модули са сложно вплетени в тъканта на шаблоните за Стъпка 1 и Стъпка 2, като предлагат интегрирана система за насочване в реално време за подобряване на процеса на изготвяне на предложения. Този структуриран подход дава на кандидатите експертните познания, необходими за прецизно изработване на всеки раздел или приложение, оптимизирайки техния потенциал за успешен резултат.

  Освен това, модулният дизайн на нашите ресурси улеснява ефективното делегиране в екипите на кандидатите. Множество служители могат едновременно да допринасят за различни сегменти от предложението с ефективност и лекота. Този потенциал за сътрудничество значително изпреварва традиционния консултантски подход или подход на автор на индивидуални безвъзмездни средства, който обикновено разчита на производителността на единичен професионалист, като по този начин ускорява процеса на подготовка на предложението и повишава конкурентоспособността на заявлението.

  EIC Accelerator интелигентен интерфейс за диалог

  Участниците в обучението EIC Accelerator, които също са абонирани за услуги на OpenAI, имат право да използват ChatEIC, индивидуален AI интерфейс, разработен с помощта на надеждните GPT функционалности на OpenAI. Този усъвършенстван AI асистент е надарен с изчерпателни познания за обучителните материали и е опитен в предлагането на насоки, организирането на съдържание и подпомагането при изготвянето на секции на предложения, съобразени с индивидуалните изисквания на кандидата. Въпреки че пълната зависимост от този инструмент за съставяне на предложения не е препоръчителна, ChatEIC служи като безценен ресурс, който може ефективно да рационализира процеса на писане, насърчавайки среда за сътрудничество и ускорявайки постигането на осезаеми резултати с повишена ефективност.

  Използване на интерфейса ChatEIC за подобрена комуникация

  ChatEIC притежава усъвършенствани възможности за разбиране на документи, което му позволява да анализира щателно набор от качени документи, включително представяне, заявления за грантове, бизнес планове, бели книги и допълнителни подходящи файлове. Тази усъвършенствана технология улеснява извличането на важна информация, като по този начин ефективно структурира секциите на предложенията с висока степен на прецизност. Освен това ChatEIC има способността да предоставя помощ в реално време при запитвания, свързани с процеса на писане на безвъзмездни средства, като по този начин рационализира задачата и потенциално намалява или премахва необходимостта от видеоклипове с инструкции. Важно е да се отбележи, че в съответствие с политиките на OpenAI могат да бъдат наложени определени оперативни ограничения, особено по отношение на обема на позволените подкани на час.

  Предимства от участие в програмата за обучение на кандидати EIC Accelerator

  „Задълбочено разбиране на вашето предприятие: Ключови прозрения от експерти в индустрията“

  В процеса на ангажиране с консултантски фирми много предприятия изразиха две преобладаващи оплаквания: първо, извършената работа не отговаря на очакваните от тях стандарти, и второ, съществува необходимост самите компании да допринесат значително за изготвянето на техните собствени предложения. Такива обстоятелства се коренят в структурните тенденции в сектора за писане на грантове, където дори най-утвърдените консултантски фирми често делегират по-голямата част от процеса на съставяне на независими изпълнители. Тези лица, често получаващи неадекватно възнаграждение, може да нямат дълбок ангажимент към проекта и могат да бъдат обект на чести замествания, като по този начин предизвикват променливост в калибъра на техните резултати, което се отразява пагубно на кандидатите. Вследствие на това кандидатите се оказват принудени да участват активно в процеса на писане, като гарантират точността и целостта на своето предложение. Безспорно е, че най-задълбоченото разбиране на един бизнес е в неговия собствен персонал от професионалисти.

  Продължете с вашето лично темпо с EIC Accelerator

  Програмата за обучение EIC Accelerator предоставя значително предимство, като предлага гъвкава среда за обучение със собствен темп. Участниците са упълномощени да адаптират своя подход към разработването на предложения, или съвместно с различни членове на екипа, или независимо, в съответствие с оперативните графики на тяхното предприятие. Предвид променливия характер на циклите на повторно подаване и променливите крайни дати на EIC Accelerator, програмата за обучение служи като оптимална стратегия за синхронизиране на дейностите по подготовка на предложения с рутинни бизнес процеси, като по този начин смекчава зависимостта от фиксираните графици, често налагани от външни консултантски услуги.

  Експертна консултация и усъвършенствана композиция, подпомагана от изкуствен интелект за EIC Accelerator

  Програмата за обучение EIC Accelerator е щателно разработена под ръководството на д-р Стефан Сеглер, виден консултант на EIC Accelerator с отличен опит в създаването на успешни предложения за програмата. Експертният опит на д-р Сеглер се простира до предоставяне на цялостна подкрепа на кандидатите, включваща видеопродукция, разработване на представяне, обучение на интервюта и навигиране в процеса на надлежна проверка. Тази програма за обучение се отличава със задълбочено ниво на детайлност и изтънчено разбиране на тънкостите, включени в процеса на кандидатстване.

  Освен това програмата е разширена с иновативния ChatEIC, захранван с AI асистент, предназначен да предлага помощ в реално време и обратна връзка на кандидатите. Този авангарден инструмент е достъпен за абонатите на OpenAI денонощно, като гарантира, че кандидатите получават непрекъсната поддръжка и насоки, когато е необходимо.

  Съвместна композиция и редакционна синергия

  Обучението EIC Accelerator е щателно структурирано, за да улесни синергичното сътрудничество между членовете на екипа. Използвайки Google Drive като хранилище за хостване на документи, програмата предоставя персонализирани инструкции за отделни секции от предложението, позволявайки едновременно напредване на приложението, като по този начин повишава ефективността и надминава скоростта, с която работят традиционните консултанти. Този стратегически подход премахва пречките, свързани с ангажирането на външни консултанти, и усъвършенства процеса на кандидатстване чрез разделена методология за писане. Освен това, членовете на екипа са упълномощени да участват колективно във видео обучителни сесии и едновременно да имат достъп до набор от шаблони на Google Диск, както и специалната платформа ChatEIC, осигурявайки сплотено и рационализирано изживяване при разработване на предложения.

  Рекорд на постиженията

  Въз основа на богато наследство от пробиви, улеснени от EIC Accelerator, обхващащи усъвършенствани области като изкуствен интелект, авангардни технологии за батерии и иновативни процеси за рециклиране, програмата за обучение EIC Accelerator е щателно изработена, за да използва обширни експертни познания в критични софтуерни и хардуерни области. Тази цялостна учебна програма включва задълбочено изследване на показателите за ниво на технологична готовност (TRL), специално пригодени за медицинския и фармацевтичния сектор. Освен това, той представя широк спектър от индустриални казуси и интегрира различни рамки на бизнес модели. По същество програмата за обучение EIC Accelerator е щателно разработена, за да поддържа и обогатява огромен набор от типове проекти със своя мултидисциплинарен и адаптивен подход.

   


  Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

  Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


  Тази статия е написана от ChatEIC. ChatEIC е асистент на EIC Accelerator, който може да съветва относно писането на предложения, да обсъжда текущите тенденции и да създава проницателни статии по различни теми. Статиите, написани от ChatEIC, могат да съдържат неточна или остаряла информация.

  Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

  Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

  Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

  Намерете го тук: обучение

  EIC Accelerator TL;DR

  ФИНАНСИРАНЕ
  €2,5 милиона безвъзмездна помощ + €15 милиона собствен капитал 
   
  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  Финансиране на DeepTech иновации с печалба
   
  ПРОЦЕНТИ НА УСПЕХ
  ≤5%
   
  УСЛОВИЯ
  Технологичен прототип + ранно привличане на клиенти
   
  СРОКОВЕ
  2-4 / година
   
  ПРИЛОЖЕНИЕ
  3 стъпки (кратки/дълги предложения + интервю)
   
  ПРЕКАРАНО ВРЕМЕ
  3 месеца писане + чакане/закъснения/повторно изпращане
   
  ТИПИЧНИ КОНСУЛТАНСКИ ТАКСИ
  до €25K + такса за успех
   
  НАШЕТО КОНСУЛТАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  €3,5K + такса за успех

   

  Ритане и крещене: Незаменимата роля на обучението за интервю EIC Accelerator

  В конкурентния свят на EIC Accelerator, програма, известна с финансирането на иновативни МСП и стартиращи фирми в Европа, осигуряването на финансиране е сложен процес. Един критичен аспект от това пътуване е етапът на интервюто, решаващ момент, който може да направи или провали кандидатурата. Това е мястото, където значението на специализираното обучение за интервю EIC Accelerator става несъмнено.

  Разбиране на интервюто EIC Accelerator

  Интервюто EIC Accelerator е строго оценяване, при което кандидатите трябва убедително да представят своята иновация и бизнес модел пред група от експерти. Този етап е ключов, защото не става въпрос само за идеята или иновацията; става въпрос за способността на екипа да изпълни и изведе иновацията на пазара. Панелът за интервю оценява не само техническите аспекти, но и търговската жизнеспособност и потенциала на екипа да доведе проекта до успех.

  Ролята на коучинга за интервю EIC Accelerator

  1. Експертно ръководство: Професионалните треньори, със своя опит и експертиза, предоставят безценна представа за процеса на интервю. Те разбират нюансите и очакванията на панела, което позволява на кандидатите да приспособят своите презентации по съответния начин.
  2. Подобрени презентационни умения: Значителна част от интервюто е как се предава информацията. Треньорите обучават кандидатите в ефективна комуникация, като гарантират, че тяхната иновация е представена по най-завладяващия начин.
  3. Фалшиви интервюта: Практикуването в симулирана среда е от решаващо значение. Треньорите провеждат фалшиви интервюта, осигурявайки платформа за кандидатите да усъвършенстват уменията си за представяне и отговаряне, като намаляват вероятността да бъдат хванати неподготвени по време на същинското интервю.
  4. Обратна връзка и подобрение: Обратната връзка след макетно интервю е инструмент за подчертаване на силни области и тези, които се нуждаят от подобрение. Този итеративен процес осигурява добре закръглена и изпипана крайна презентация.
  5. Управление на стреса: Интервютата могат да бъдат ситуации на високо напрежение. Треньорите предоставят стратегии за управление на стреса и поддържане на самообладание, което е от решаващо значение за ясна и ефективна комуникация.
  6. Персонализирана стратегия: Всяка иновация и екип са уникални. Треньорите предлагат персонализирани стратегии, които са в съответствие със специфичните силни и слаби страни на екипа и техния проект.

  Последиците от пренебрегването на коучинга за интервю

  Пренебрегването на инструктажа за интервю може да доведе до недостатъчна подготвеност, при която кандидатите може да се затруднят да формулират ясно идеите си или да не успеят да отговорят ефективно на опасенията на комисията. Това може да доведе до загуба на доверие, което да повлияе негативно на цялостното представяне. В средата на високи залози на EIC Accelerator подобни недостатъци могат да бъдат разликата между осигуряването на финансиране и излизането с празни ръце.

  Заключение

  В заключение, коучингът за интервю EIC Accelerator е не само полезен; това е от съществено значение. Той предоставя на кандидатите уменията, увереността и стратегията, необходими за постигане на отлични резултати в този критичен етап от процеса на финансиране. Пътуването до финансиране EIC Accelerator е предизвикателство, но с правилната подготовка и насоки, това е път, който може да доведе до невероятни възможности и успех.

   


  Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

  Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.

  Тази статия е написана от ChatEIC. ChatEIC е асистент на EIC Accelerator, който може да съветва относно писането на предложения, да обсъжда текущите тенденции и да създава проницателни статии по различни теми. Статиите, написани от ChatEIC, могат да съдържат неточна или остаряла информация.

  Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

  Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

  Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

  Намерете го тук: обучение

  EIC Accelerator TL;DR

  ФИНАНСИРАНЕ
  €2,5 милиона безвъзмездна помощ + €15 милиона собствен капитал 
   
  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  Финансиране на DeepTech иновации с печалба
   
  ПРОЦЕНТИ НА УСПЕХ
  ≤5%
   
  УСЛОВИЯ
  Технологичен прототип + ранно привличане на клиенти
   
  СРОКОВЕ
  2-4 / година
   
  ПРИЛОЖЕНИЕ
  3 стъпки (кратки/дълги предложения + интервю)
   
  ПРЕКАРАНО ВРЕМЕ
  3 месеца писане + чакане/закъснения/повторно изпращане
   
  ТИПИЧНИ КОНСУЛТАНСКИ ТАКСИ
  до €25K + такса за успех
   
  НАШЕТО КОНСУЛТАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  €3,5K + такса за успех

   

  Rasph - EIC Accelerator Consulting
  bg_BG