EIC Accelerator-consulent

Bent u op zoek naar een consultant die uw EIC Accelerator blended financing (voorheen SME Instrument Fase 2, subsidie en eigen vermogen) aanvraag kan ondersteunen? Neem gerust contact op via dit contactformulier: Neem contact met ons op

Het EIC Accelerator (€ 2,5 miljoen subsidie en € 15 miljoen eigen vermogen beschikbaar) is een zeer concurrerend financieringsprogramma dat het MKB-instrument Fase 2 in 2019 heeft vervangen en in 2019/2020 een testperiode heeft ondergaan als de EIC Accelerator Pilot. Na Horizon 2020 heeft het nieuwe Horizon Europe (2021-2027) programma de EIC Accelerator getransformeerd in een gemoderniseerd en feature-rijk subsidieplatform. Als gevolg hiervan is het aanvraagproces langer en strenger dan ooit tevoren, terwijl de schriftelijke delen dramatisch zijn toegenomen. In dezelfde geest vereist de toevoeging van audiovisuele inhoud zoals video's, pitchdecks, investordecks en meer een zorgvuldige planning en volledige projectontwikkeling vanaf het begin.

Neem hier contact met ons op

   


  De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

  De artikelen kunnen ook voor anderen een nuttige bron zijn adviesbureaus ook in de subsidieruimte professionele subsidieschrijvers die worden ingehuurd als freelancers of onderdeel zijn van een Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.


  Bent u geïnteresseerd in het inhuren van een schrijver om subsidies in de EU aan te vragen?

  Neem gerust hier contact op: Contact

  Bent u op zoek naar een trainingsprogramma om te leren hoe u de EIC Accelerator kunt aanvragen?

  Vind het hier: Opleiding

  EIC AcceleratorTL;DR

  FINANCIERING
  € 2,5 miljoen subsidie + € 15 miljoen eigen vermogen 
   
  DOEL
  Financiering van DeepTech-innovaties met winstoogmerk
   
  SUCCESPRIJZEN
  ≤5%
   
  VOORWAARDEN
  Technologieprototype + Vroege klanttractie
   
  DEADLINES
  2-4 / jaar
   
  SOLLICITATIE
  3 stappen (korte/lange voorstellen + interview)
   
  TIJD BESTEED
  3 maanden schrijven + wachten/vertragingen/herindieningen
   
  TYPISCHE CONSULTANCYKOSTEN
  tot € 25.000 + succesvergoeding
   
  ONS ADVIESAANBOD
  € 3,5K + Succesvergoeding

   

  Onthulling van de toekomst van Europese innovatie: een diepe duik in het EIC-werkprogramma 2024

  Het European Innovation Council (EIC) Werkprogramma 2024, gedetailleerd in het document, schetst de alomvattende strategie en componenten die zijn ontworpen om innovatie binnen de Europese Unie te bevorderen. Dit zijn de belangrijkste componenten en hoogtepunten:

  1. Strategische doelstellingen en Key Performance Indicators (KPI’s): De EIC heeft tot doel baanbrekende technologieën en bedrijven te ondersteunen die van cruciaal belang zijn voor het verwezenlijken van de groene en digitale transitie, en daarbij open strategische autonomie op het gebied van kritieke technologieën te garanderen. Het heeft zes strategische doelen gesteld, waaronder het worden van de voorkeursinvesteerder voor start-ups en ondernemers met groot potentieel, het overbruggen van financieringstekorten voor deep tech-bedrijven, het ondersteunen van risicovolle technologieën, het vergroten van het aantal Europese unicorns en scale-ups, het katalyseren van de innovatie-impact van Europese publiek onderzoek en het bereiken van operationele uitmuntendheid.
  2. Overzicht van het werkprogramma 2024: Het werkprogramma organiseert zijn financiering en ondersteuning in drie hoofdprogramma’s:
   1. EIC Pathfinder: Voor geavanceerd onderzoek om de wetenschappelijke basis voor baanbrekende technologieën te ontwikkelen.
   2. EIC Transition: Om technologieën te valideren en bedrijfsplannen voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.
   3. EIC Accelerator: Om bedrijven te ondersteunen bij het op de markt brengen van innovaties en het opschalen.
   4. Elk programma wordt uitgebreid met toegang tot Business Acceleration Services, die expertise, bedrijven, investeerders en ecosysteemactoren bieden.
  3. Belangrijkste wijzigingen in het werkprogramma voor 2024: Aanpassingen, verbeteringen en vereenvoudigingen zijn doorgevoerd op basis van feedback en het verlaagde budget. Deze veranderingen omvatten de introductie van een forfaitair kostenmodel voor de meeste oproepen, versterkte maatregelen tegen economische veiligheidsrisico's en aanpassingen in de subsidiabiliteits- en financieringscriteria voor verschillende regelingen.
  4. Belangrijkste kenmerken van EIC-ondersteuning: Er wordt een mix van financiële en niet-financiële steun aangeboden om EIC-innovaties en bedrijven te versnellen en te laten groeien. Dit omvat proactief project- en portfoliobeheer, een op maat gemaakte benadering van de evaluatie van voorstellen, beleid inzake open toegang en intellectuele eigendomsrechten, en maatregelen om economische veiligheid te garanderen.
  5. Samenwerking met het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT): Het document schetst de toenemende samenwerking tussen EIC en EIT om het Europese innovatie-ecosysteem te versterken, inclusief gedeelde diensten, het Fast Track-proces en het nieuwe innovatiestageprogramma.
  6. Vooruitzichten voor 2025 en toekomstige jaren: Toekomstige strategieën en potentiële nieuwe synergieën worden besproken, inclusief de mogelijkheid van hogere budgetten voor grotere investeringen via het EIC-fonds in belangrijke aandachtsgebieden.
  7. Woordenlijst en definities: Het document wordt afgesloten met een gedetailleerde woordenlijst en definities, waarin de terminologie en acroniemen worden uitgelegd die in het hele werkprogramma worden gebruikt.

  Deze componenten zijn gezamenlijk gericht op het ondersteunen van de strategische doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling, waarbij de nadruk wordt gelegd op onderzoek met een hoog risico en grote winst, en doorbraaktechnologieën met het potentieel voor aanzienlijke maatschappelijke en economische impact.

  1. Strategische doelstellingen en Key Performance Indicators (KPI’s)

  In een baanbrekende stap om Europese innovatie de toekomst in te stuwen heeft de European Innovation Council (EIC) met haar Werkprogramma 2024 een gedurfde visie uiteengezet, waarbij de nadruk ligt op het identificeren, ontwikkelen en opschalen van baanbrekende technologieën en bedrijven die cruciaal zijn voor de groene en duurzame economie van de EU. digitale transitie. Deze visie wordt ondersteund door strategische doelstellingen die zijn ontworpen om de open strategische autonomie van Europa op het gebied van kritieke technologieën te waarborgen en een levendig ecosysteem te bevorderen waarin startups en ondernemers met een hoog potentieel kunnen gedijen. De ambitie van het programma is niet alleen om de financieringstekorten te overbruggen waarmee deep tech-bedrijven worden geconfronteerd, maar om de EIC te positioneren als de voorkeursinvesteerder voor visionaire ideeën, waardoor de toewijzing van particuliere activa ter ondersteuning van deze innovaties wordt beïnvloed.

  De kern van de strategische visie van de EIC bestaat uit zes ambitieuze doelstellingen, elk vergezeld van duidelijke Key Performance Indicators (KPI's) die tot doel hebben de voortgang te meten en de implementatie van het programma te begeleiden:

  1. Word de belegger bij uitstek: De EIC streeft naar erkenning op het hele continent en trekt veelbelovende startups, ondernemers en innovatieve onderzoekers aan, met speciale nadruk op ondervertegenwoordigde groepen zoals vrouwelijke innovators en mensen uit minder ontwikkelde ecosystemen.
  2. Meer dan 30 tot 50 miljard euro aan investeringen in Europese deeptech aantrekken: Door de kritieke financieringskloof aan te pakken, wil de EIC zijn fonds inzetten om een aanzienlijke impact te hebben op het deeptech-ecosysteem, en zo een klimaat te bevorderen waarin particuliere investeringen vrijer kunnen stromen om baanbrekende innovaties te ondersteunen.
  3. Ondersteuning van technologieën met een hoog risico: Op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de samenleving en de strategische autonomie, is de EIC vastbesloten om berekende risico's te nemen om de meest veelbelovende deep-tech-mogelijkheden te ondersteunen, vanaf de vroegste stadia tot aan de commerciële opschaling, waardoor de onafhankelijkheid van Europa op het gebied van sleuteltechnologieën wordt gewaarborgd.
  4. Het vergroten van het aantal Europese unicorns en scale-ups: De EIC heeft een missie om de groei van Europese startups en kmo’s te bevorderen, zodat ze hun mondiale tegenhangers kunnen evenaren en overtreffen, en een omgeving kunnen bevorderen waarin Europese innovaties op het wereldtoneel een leidende rol kunnen spelen.
  5. Katalyseren van de innovatie-effecten van Europees openbaar onderzoek: Door partnerschappen in de hele EU op te bouwen, wil de EIC de beste ideeën uit de onderzoeksbasis commercialiseren, waardoor een vruchtbare bodem wordt gecreëerd voor startups om op te schalen en een mondiale impact te maken.
  6. Operationele uitmuntendheid bereiken: De efficiëntie, wendbaarheid en responsiviteit van de activiteiten van de EIC zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge verwachtingen van aanvragers, investeerders en de markt als geheel, waardoor een soepel traject van innovatief idee naar marktsucces wordt gegarandeerd.

  Deze strategische doelstellingen zijn niet slechts ambitieuze doelstellingen, maar vertegenwoordigen een alomvattende blauwdruk voor het Europese innovatielandschap, gericht op het creëren van een vruchtbaar ecosysteem voor baanbrekende technologieën die de toekomst van de economie en samenleving van de EU zullen bepalen. Door een combinatie van financiële en niet-financiële steun bereidt de EIC het toneel voor een transformerende impact die veel verder reikt dan de directe horizon, en ervoor zorgt dat Europa voorop blijft lopen op het gebied van innovatie en technologie.

  2. Overzicht van het werkprogramma 2024

  Het European Innovation Council (EIC)-werkprogramma voor 2024 vertegenwoordigt een cruciale stap in de richting van het bevorderen van innovatie en technologische doorbraken binnen de Europese Unie. Het is gestructureerd om tegemoet te komen aan de kritieke behoeften van de groene en digitale transitie en maakt gebruik van meer dan 1,2 miljard euro aan financiering, waarmee een alomvattende strategie wordt georkestreerd om onderzoekers, startups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te empoweren. Hier is een diepgaande blik op het structurele overzicht:

  EIC Pathfinder, transitie en accelerator: de drie pijlers

  Het werkprogramma is op ingenieuze wijze gesegmenteerd in drie primaire financieringsregelingen, elk afgestemd op verschillende stadia van innovatie en ontwikkeling:

  • EIC Pathfinder: De Pathfinder is toegewijd aan geavanceerd onderzoek en is de geboorteplaats van wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontwikkelen van de fundamentele elementen van baanbrekende technologieën. Het omvat zowel open oproepen voor elk gebied van wetenschappelijk onderzoek als gerichte uitdagingen die betrekking hebben op specifieke, strategische belangen van de Unie.
  • EIC Transition: Dit segment richt zich op het valideren van technologieën en het opstellen van bedrijfsplannen voor specifieke toepassingen, en dient als brug tussen theoretisch onderzoek en vermarktbare innovatie. Transitieprojecten zijn erop gericht gevalideerde technologieën dichter bij de marktrijpheid te brengen.
  • EIC Accelerator: De Accelerator vormt het hoogtepunt van de ondersteunende structuur van de EIC en helpt bedrijven innovaties op de markt te brengen en op te schalen. Het is specifiek ontworpen voor het midden- en kleinbedrijf, startups, spin-offs en, in uitzonderlijke gevallen, kleine midcaps, en biedt zowel subsidies als aandelenfinanciering.

  Geïntegreerde bedrijfsversnellingsdiensten

  Een onderscheidend kenmerk van het EIC-werkprogramma is de integratie van Business Acceleration Services in alle drie de financieringsregelingen. Deze diensten bieden ongeëvenaarde toegang tot expertise, bedrijven, investeerders en ecosysteemactoren, waardoor de directe financiële steun aan innovators aanzienlijk wordt vergroot.

  Open financiering en strategische uitdagingen

  Het programma legt de nadruk op flexibiliteit en strategische focus door zijn tweeledige financieringsaanpak: “Open” oproepen ondersteunen technologieën en innovaties op elk gebied zonder vooraf gedefinieerde prioriteiten, terwijl “Uitdagingen” zich richten op innovaties die van strategisch belang zijn voor de Unie. Deze aanpak zorgt ervoor dat het programma weliswaar een breed wetenschappelijk onderzoek bevordert, maar ook de inspanningen concentreert op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de strategische autonomie van de Unie en de maatschappelijke uitdagingen.

  Vervolginvesteringen en innovatieprijzen

  Naast directe financiering wijst het programma budgetten toe voor vervolginvesteringen in bedrijven die eerder in het kader van EIC-regelingen zijn geselecteerd, waardoor duurzame steun voor veelbelovende innovaties wordt gegarandeerd. Het omvat ook innovatieprijzen en aanvullende ondersteunende acties, zoals contracten voor deskundigen en IT-infrastructuur, waardoor het ecosysteem voor Europese innovatoren verder wordt verrijkt.

  Proactief beheer en ondersteuning op maat

  Het EIC-werkprogramma introduceert innovatieve managementbenaderingen, waaronder ‘Booster’-subsidies voor lopende projecten, een Fast Track-regeling voor versnelde toegang tot EIC Accelerator en een ‘Plug-in’ voor projecten uit nationale programma’s. Deze initiatieven zijn bedoeld om de koppelingen tussen verschillende financieringssystemen te maximaliseren en het traject van onderzoek naar de markt voor Europese innovaties te stroomlijnen.

  Het EIC-werkprogramma voor 2024 is een bewijs van de inzet van de Europese Unie om een toekomst te pionieren waarin innovatief onderzoek en technologie het voortouw nemen bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en het veiligstellen van economische groei. Via zijn gestructureerde ondersteuning gedurende de hele innovatielevenscyclus wil het programma het Europese innovatielandschap transformeren, waardoor het een wereldleider wordt op het gebied van technologische doorbraken en duurzame ontwikkeling.

  3. Belangrijkste wijzigingen in het werkprogramma voor 2024

  Het werkprogramma voor 2024 van de European Innovation Council (EIC) introduceert een aantal belangrijke aanpassingen, verbeteringen en vereenvoudigingen in vergelijking met zijn voorganger, als weerspiegeling van feedback van het EIC-bestuur, budgettaire overwegingen en praktische inzichten uit eerdere implementaties. Deze veranderingen zijn gericht op het verfijnen van de effectiviteit van het programma, het stroomlijnen van de activiteiten ervan en het optimaliseren van de impact ervan op de Europese innovatie en technologische vooruitgang. Laten we ons verdiepen in de belangrijke wijzigingen:

  Introductie van het forfaitaire kostenmodel

  Een opmerkelijke verandering is de introductie van een forfaitair kostenmodel voor de meeste EIC-oproepen, behalve voor de Pathfinder Open. Deze aanpak heeft tot doel het financiële beheer voor de begunstigden te vereenvoudigen door gedetailleerde financiële rapportagevereisten te elimineren, waardoor de administratieve lasten worden verminderd en vernieuwers zich meer op hun projecten kunnen concentreren.

  Verbeterde economische veiligheidsmaatregelen

  Het werkprogramma versterkt de maatregelen om de economische veiligheidsrisico's te beperken, en weerspiegelt daarmee de inzet van de EIC om de strategische belangen, de technologische autonomie en de middelen van de EU te beschermen tegen potentiële externe bedreigingen. Deze maatregelen omvatten op maat gemaakte subsidiabiliteitscriteria en investeringsgaranties, met name voor gebieden die gevoelig zijn voor economische veiligheid, zoals kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologieën.

  Budgetaanpassingen

  Er zijn budgettaire aanpassingen doorgevoerd in alle belangrijke EIC-oproepen als gevolg van de intrekking van de Next Generation EU-bijdrage en de noodzaak om middelen te reserveren voor vervolgfinanciering voor bedrijven die eerder waren geselecteerd in het kader van de EIC Accelerator-oproepen. Deze herijking zorgt ervoor dat de EIC innovatie effectief blijft ondersteunen binnen zijn financiële parameters.

  Specifieke schemaaanpassingen

  • EIC Pathfinder: De verwijdering van de weerleggingspilot uit het evaluatieproces en de updates van specifieke regels inzake intellectueel eigendom weerspiegelen de voortdurende inspanningen van de EIC om processen te stroomlijnen en af te stemmen op de beste praktijken.
  • EIC Transition: Het werkprogramma voor 2024 omvat geen uitdagingsonderwerpen in het kader van de transitieoproep, waardoor de subsidiabiliteit wordt uitgebreid tot resultaten van Horizon 2020- en Horizon Europa Pijler II-projecten. Deze uitbreiding heeft tot doel een meer inclusieve en alomvattende aanpak van transitieondersteuning mogelijk te maken.
  • EIC Accelerator: Opmerkelijke veranderingen zijn onder meer de stopzetting van de ondersteuningsoptie “eerst verlenen”, aanpassingen aan de criteria voor het slagen voor de korte aanvraagfase en de introductie van consensusbijeenkomsten voor volledige aanvraagevaluaties. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de nauwkeurigheid en eerlijkheid van het evaluatieproces te verbeteren.

  Deze strategische aanpassingen aan het EIC-werkprogramma 2024 onderstrepen de adaptieve en responsieve aanpak van de Raad om een dynamisch en veerkrachtig innovatie-ecosysteem in Europa te bevorderen. Door zijn operationele kader te verfijnen en zijn middelen af te stemmen op de nieuwe behoeften en kansen, is de EIC klaar om een centrale rol te blijven spelen bij het bevorderen van de strategische innovatiedoelstellingen van de EU.

  4. Belangrijkste kenmerken van EIC-ondersteuning

  Het European Innovation Council (EIC) Werkprogramma 2024 introduceert een robuust raamwerk dat is ontworpen om de steun aan innovators en deep tech-bedrijven in heel Europa aanzienlijk te verbeteren. Deze strategische aanpak combineert zowel financiële als niet-financiële steunmechanismen die op maat zijn gemaakt om de groei en opschaling van baanbrekende innovaties te versnellen. Hier volgt een diepgaande verkenning van de belangrijkste kenmerken van EIC-steun en hoe deze het Europese innovatielandschap willen transformeren:

  Een combinatie van financiële en niet-financiële steun

  De steun van de EIC reikt verder dan louter financiering en heeft tot doel de opkomst, versnelling en groei van innovatieve technologieën en deeptechbedrijven te bevorderen. De EIC erkent de veelzijdige uitdagingen waarmee innovators worden geconfronteerd en biedt een combinatie van financiële ondersteuning en Business Acceleration Services (BAS). Deze combinatie is niet alleen van cruciaal belang bij het overwinnen van financiële hindernissen, maar ook bij het aanpakken van technische, markt- en ecosysteemgerelateerde uitdagingen, waardoor een holistische benadering van de ontwikkeling van innovatie wordt gewaarborgd.

  Proactief project- en portfoliomanagement

  Een onderscheidend aspect van de steun van de EIC is het proactieve beheer van projecten en portefeuilles door EIC-programmamanagers. Deze aanpak zorgt ervoor dat projecten niet alleen financieel ondersteund worden, maar ook begeleid en geadviseerd worden gedurende hun levenscyclus. EIC-programmamanagers werken nauw samen met innovators en bieden hen strategische leiding en operationele ondersteuning om door de complexiteit van het op de markt brengen van geavanceerde technologieën te navigeren. Deze praktische betrokkenheid is bedoeld om de impact van de EIC-financiering en -ondersteuning te maximaliseren en de grenzen te verleggen van wat technologisch mogelijk en vermarktbaar is.

  Op maat gemaakte aanpak voor de evaluatie van voorstellen

  De EIC hanteert een op maat gemaakte aanpak voor de evaluatie van voorstellen, waarbij de unieke uitdagingen en vereisten van verschillende stadia van innovatieontwikkeling worden erkend. Voor projecten met een hoog risico in een vroeg stadium legt de evaluatie de nadruk op wetenschappelijke excellentie en het potentieel voor doorbraken. Naarmate projecten volwassener worden, verschuift de focus naar marktbereidheid, commercieel potentieel en het vermogen om op te schalen. Dit genuanceerde evaluatieproces zorgt ervoor dat ondersteuning wordt geboden aan de meest veelbelovende innovaties, afgestemd op hun specifieke ontwikkelingsfase en marktpotentieel.

  Open toegang en intellectuele eigendomsrechten

  De EIC is voorstander van een beleid van open toegang tot wetenschappelijke publicaties en het strategisch beheer van intellectuele eigendomsrechten (IPR). Dit standpunt is bedoeld om de verspreiding en impact van onderzoeksresultaten te maximaliseren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat innovators hun intellectuele eigendommen effectief kunnen beschermen en benutten. Door open toegang aan te moedigen en begeleiding te bieden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, faciliteert de EIC een evenwicht tussen kennisdeling en het commercialiseringspotentieel van innovaties.

  Economische veiligheidsmaatregelen

  Als erkenning van het strategische belang van bepaalde technologieën en de potentiële risico's die gepaard gaan met externe afhankelijkheden heeft de EIC maatregelen geïmplementeerd om de economische veiligheid van Europa te waarborgen. Deze maatregelen omvatten subsidiabiliteitscriteria die rekening houden met de controle over entiteiten door niet-geassocieerde derde landen en investeringsgaranties op kritieke technologiegebieden zoals kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologieën. Deze zorgvuldige afweging van de economische veiligheid zorgt ervoor dat EIC-steun bijdraagt aan de strategische autonomie en veerkracht van de EU.

  De aanpak van het EIC-werkprogramma 2024, gekenmerkt door zijn mix van financiële en niet-financiële steun, proactief beheer, evaluatie op maat en strategische overwegingen van open toegang en economische veiligheid, betekent een alomvattende inspanning om een bloeiend innovatie-ecosysteem in Europa te bevorderen. Door tegemoet te komen aan de veelzijdige behoeften van innovators en zich te concentreren op strategische technologiegebieden, wil de EIC Europa in de voorhoede van de mondiale technologische vooruitgang en het economisch concurrentievermogen positioneren.

  5. Samenwerking met het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

  De samenwerking tussen de European Innovation Council (EIC) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) belichaamt een belangrijke strategische alliantie gericht op het versterken van het Europese innovatie-ecosysteem. Dit partnerschap maakt gebruik van de sterke punten van beide instellingen om een samenhangender en impactvoller innovatielandschap in heel Europa te creëren. Hier volgt een gedetailleerd onderzoek naar de belangrijkste aspecten en implicaties van deze samenwerking:

  Versterking van het Europese innovatie-ecosysteem

  De EIC en het EIT werken samen met de kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC's) van het EIT nauw samen om het innovatie-ecosysteem binnen de EU te versterken. Deze samenwerking richt zich op verschillende belangrijke gebieden, waaronder het vergemakkelijken van de toegang tot diensten voor Europese innovators en het stroomlijnen van het traject van ideevorming naar marktgereedheid.

  Snelle proces- en bedrijfsversnellingsdiensten

  Een cruciaal onderdeel van dit partnerschap is het Fast Track-proces dat door de EIT KIC’s is geïntroduceerd. Dankzij dit innovatieve proces kunnen bedrijven die door de KIC’s van het EIT zijn geselecteerd, deelnemen aan de EIC Accelerator-evaluatie in de tweede fase, waardoor hun toegang tot financiering en ondersteuning wordt versneld. Bovendien krijgen EIC-begunstigden toegang tot diensten die worden aangeboden door EIT KIC's via gevestigde partnerschappen met EIC Business Acceleration Services, waardoor het ondersteuningsecosysteem voor Europese innovatoren wordt verrijkt.

  Lancering van de Innovation Intern Scheme

  Door de samenwerking zal in 2024 het innovatie-stagiaireprogramma ‘Next Generation Talents’ worden gelanceerd. Dit programma heeft tot doel symbiotische relaties te creëren tussen EIT Label Masters en Doctoral-programma’s, EIT-alumni, EIT Jumpstarter-begunstigden en door EIC en EIT ondersteunde startups en kmo’s. . Via detacheringen bevordert deze regeling de uitwisseling van kennis en ervaring, waardoor een nieuwe generatie innovatieleiders wordt gestimuleerd.

  Ondersteuning van vrouwelijke ondernemers

  Een opmerkelijk aandachtspunt van de EIC-EIT-samenwerking is de promotie van vrouwelijke ondernemers. Dit komt tot uiting in de gedeelde toegang tot het EIC Women Leadership Program en de organisatie van gezamenlijke prijzen voor vrouwelijke innovators, waarmee de inzet voor gendergelijkheid in de innovatiesector wordt benadrukt.

  Implicaties en vooruitzichten

  Het partnerschap tussen de EIC en het EIT, met name via initiatieven als het Fast Track-proces en het innovatiestageprogramma, staat klaar om een meer geïntegreerde en ondersteunende omgeving voor innovatoren in heel Europa te creëren. Door middelen, expertise en netwerken te combineren vergroten de EIC en het EIT niet alleen de efficiëntie van het innovatieproces, maar zorgen ze er ook voor dat Europese innovaties toonaangevend blijven op het wereldtoneel.

  Deze strategische samenwerking duidt op een toekomstgerichte benadering van innovatieondersteuning, waarbij het belang van connectiviteit, inclusiviteit en wendbaarheid binnen het Europese innovatie-ecosysteem wordt benadrukt. Naarmate dit partnerschap zich ontwikkelt, wordt verwacht dat het nieuwe kansen voor innovators zal ontsluiten, een cultuur van samenwerking zal bevorderen en de ontwikkeling van baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zal stimuleren.

  Als we naar de toekomst kijken, wordt verwacht dat de voortdurende integratie van EIC- en EIT-activiteiten een hoeksteen zal zijn van de Europese innovatiestrategie, waardoor de positie van het continent als leider op het gebied van technologische vooruitgang en duurzame groei zal worden versterkt.

  6. Vooruitzichten voor 2025 en toekomstige jaren

  Terwijl we naar 2025 en daarna kijken, legt het European Innovation Council (EIC) Werkprogramma 2024 de basis voor een strategische en toekomstgerichte benadering van innovatie en technologische ontwikkeling binnen de Europese Unie. Dit toekomstgerichte perspectief is van cruciaal belang voor het behouden en versterken van de concurrentiekracht van Europa in het mondiale innovatielandschap. Hier duiken we in de vooruitzichten voor 2025 en de daaropvolgende jaren zoals uiteengezet in het EIC-werkprogramma:

  Bevordering van baanbrekende innovaties en technologieën

  De EIC zet zich in voor het identificeren en ondersteunen van baanbrekende innovaties die het potentieel hebben om aanzienlijke maatschappelijke en economische transformaties te bewerkstelligen. Naarmate we 2025 en daarna naderen, zal de nadruk steeds meer komen te liggen op technologieën die bijdragen aan de groene en digitale transities, en ervoor zorgen dat Europa voorop blijft lopen bij het aanpakken van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, duurzaamheid en digitalisering.

  Het vergroten van synergieën binnen het Europese innovatie-ecosysteem

  De samenwerking tussen de EIC en andere belangrijke spelers binnen het Europese innovatie-ecosysteem, zoals het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en nationale financieringsinstanties, zal blijven versterken. Deze gecoördineerde aanpak heeft tot doel de impact van Europese innovatie-initiatieven te maximaliseren en een meer geïntegreerd en efficiënt ecosysteem te bevorderen dat vernieuwers in elke fase van hun reis ondersteunt.

  Aanpassing aan nieuwe uitdagingen en kansen

  Het EIC-werkprogramma benadrukt het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij het reageren op nieuwe uitdagingen en kansen die zich voordoen. Dit omvat het potentieel voor nieuwe financieringsmechanismen, verbeterde ondersteunende diensten en strategische partnerschappen die opkomende technologieën en innovatietrends kunnen benutten. Het programma benadrukt ook de noodzaak van voortdurende evaluatie en aanpassing van zijn strategieën om ervoor te zorgen dat deze in lijn blijven met de evoluerende prioriteiten en doelstellingen.

  Versterking van de Europese strategische autonomie

  Een belangrijk aspect van de toekomstperspectieven van de EIC is de nadruk op het ondersteunen van innovaties die bijdragen aan de open strategische autonomie van Europa, vooral op cruciale technologiegebieden zoals AI, biotechnologie en nieuwe materialen. Door het bevorderen van een sterke en onafhankelijke technologische basis wil de EIC de veerkracht en het vermogen van Europa vergroten om mondiale technologische ontwikkelingen vorm te geven in overeenstemming met de Europese waarden en belangen.

  Bevordering van inclusiviteit en diversiteit in innovatie

  Het EIC-werkprogramma onderstreept de inzet voor het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit binnen de innovatiegemeenschap. Dit omvat het ondersteunen van ondervertegenwoordigde groepen, het aanmoedigen van vrouwelijke ondernemers en het garanderen dat de voordelen van innovatie breed verspreid worden over alle regio's van de EU. Het doel is om een meer inclusief innovatie-ecosysteem te creëren dat de diversiteit van de Europese samenleving weerspiegelt.

  Vooruitkijken: een visie voor de toekomst

  Als we naar de toekomst kijken, vertegenwoordigen het EIC-werkprogramma 2024 en de vooruitzichten voor 2025 en daarna een alomvattende strategie om de Europese innovatie te bevorderen. Door zich te concentreren op baanbrekende technologieën, synergieën binnen het innovatie-ecosysteem te bevorderen, zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen, de strategische autonomie te versterken en inclusiviteit te bevorderen, staat de EIC klaar om een cruciale rol te spelen bij het vormgeven van de toekomst van innovatie in Europa en daarbuiten.

  Deze visie voor de toekomst gaat niet alleen over technologische vooruitgang; het gaat om het creëren van een duurzame, inclusieve en welvarende toekomst voor alle Europeanen. Naarmate we verder komen, zal de EIC zich blijven aanpassen, evolueren en innoveren om ervoor te zorgen dat Europa een wereldleider op het gebied van innovatie blijft.

  7. Woordenlijst en definities

  Het gedeelte Woordenlijst en definities van het European Innovation Council (EIC) Werkprogramma 2024 dient als een uitgebreide gids en biedt duidelijkheid over de termen, entiteiten en acroniemen die in het hele document worden gebruikt. Dit gedeelte is van cruciaal belang voor lezers om de reikwijdte, doelstellingen en operationele mechanismen van de initiatieven van de EIC volledig te begrijpen. Hier volgt een diepgaande verkenning van de belangrijkste terminologieën en hun implicaties binnen de context van het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in de Europese Unie:

  EIC-bestuur

  Het EIC-bestuur speelt een centrale rol bij het toezicht op de strategie en de uitvoering van de EIC-activiteiten. Het bestaat uit twintig vooraanstaande vernieuwers en onderzoekers, waaronder de voorzitter van de EIC, en geeft strategisch advies over werkprogramma's en zorgt ervoor dat de initiatieven van de EIC aansluiten op het bredere EU-beleid en de innovatiedoelstellingen.

  EIC-fonds en EIC-fondsbeheerder

  Het EIC Fund, een alternatief investeringsfonds (AIF), vertegenwoordigt een nieuwe benadering voor de financiering van baanbrekende innovaties. Het wordt beheerd door een externe AIFM (EIC Fund Manager) en richt zich op het investeren in bedrijven die zijn geselecteerd via EIC Accelerator-oproepen, wat de toewijding van de EIC benadrukt om innovaties met hoog potentieel te ondersteunen, van concept tot marktrijpheid.

  EIC-programmamanagers en tech-to-market-adviseurs

  EIC-programmamanagers zijn experts op hoog niveau die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van visies op baanbrekende technologieën en het beheren van EIC-portfolio's. Ze worden aangevuld door EIC Tech to Market-adviseurs, die voornamelijk assisteren bij EIC Transition-projecten, waarbij de nadruk wordt gelegd op de proactieve benadering van de EIC op het gebied van innovatieontwikkeling.

  Bedrijfsversnellingsdiensten (BAS)

  EIC Business Acceleration Services zijn van cruciaal belang voor het ondersteunen van de commercialisering en schaalvergroting van EIC-innovaties. Ze bieden toegang tot een breed scala aan diensten, waaronder coaching, training en netwerkmogelijkheden met mondiale partners, wat de holistische benadering van de EIC op het gebied van innovatieondersteuning onderstreept.

  Intellectueel Eigendom (IP) en Open Access

  De EIC benadrukt het strategische beheer van intellectuele eigendomsrechten en pleit voor open toegang tot wetenschappelijke publicaties. Deze aanpak heeft tot doel de verspreiding van onderzoeksresultaten in evenwicht te brengen met de bescherming van intellectuele eigendommen, waardoor zowel innovatie als kennisdeling wordt vergemakkelijkt.

  EIC-marktplaats en communityplatform

  De EIC Marketplace en Community Platform zijn ontworpen om interactie en samenwerking binnen het innovatie-ecosysteem te bevorderen. Ze dienen als virtuele ruimtes waar EIC Awardees, onderzoekers en andere belanghebbenden verbinding kunnen maken, inzichten kunnen delen en zakelijke kansen kunnen verkennen.

  Technology Readiness Levels (TRL's)

  TRL's worden gebruikt om de volwassenheid van technologieën te beoordelen en de steun van de EIC in verschillende stadia van innovatieontwikkeling te begeleiden. Dit systeem zorgt ervoor dat projecten passende ondersteuning krijgen op basis van hun ontwikkelingsfase, van fundamenteel onderzoek tot marktintroductie.

  Zegel van uitmuntendheid

  Het Seal of Excellence is een kwaliteitslabel dat wordt toegekend aan voorstellen die aan alle evaluatiecriteria voldoen, maar vanwege budgettaire beperkingen niet rechtstreeks door de EIC worden gefinancierd. Het vergemakkelijkt de toegang tot andere financieringsbronnen, en toont de toewijding van de EIC aan het erkennen en ondersteunen van hoogwaardige innovatieprojecten.

  De sectie Woordenlijst en definities is een onmisbare hulpbron voor het begrijpen van het EIC-werkprogramma 2024. Het biedt de fundamentele kennis die nodig is om door het complexe landschap van de EIC te navigeren van steunmechanismen, financieringsmogelijkheden en strategische initiatieven die erop gericht zijn de Europese innovatie naar nieuwe hoogten te stuwen.

  Ander

  Budgetten

  Het document schetst de geschatte indicatieve budgetten voor verschillende oproepen en acties binnen het European Innovation Council (EIC)-werkprogramma 2024, zoals gedetailleerd in bijlage 1. Dit zijn de belangrijkste budgettoewijzingen (in miljoen euro):

  • HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01: 136
  • HORIZON-EIC-2024-PATHFINDERCHALLENGES-01: 120
  • HORIZON-EIC-2024-TRANSITIONOPEN-01-01: 94
  • HORIZON-EIC-2024-ACCELERATOROPEN-01 (componenten subsidies en eigen vermogen): 375
  • HORIZON-EIC-2024-ACCELERATORCHALLENGES-01- (componenten subsidies en eigen vermogen): 150
  • Reserveringsbedrag vervolginvesteringen: 225
  • HORIZON-EIC-2024-BOOSTER: 300
  • Prijzen: 120
  • Acties op het gebied van overheidsopdrachten: 180
  • Expertcontracten: 180
  • Wetenschappelijke en technische diensten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek: 6
  • Bijdrageovereenkomst met de Europese Investeringsbank voor indirect beheer van het EIC-fonds: 2.6
  • Aanvullende budgettoewijzingen:
   • Aanvullend budget voor diverse doeleinden: 12.1
   • Budget voor overige gespecificeerde activiteiten: 7.5
   • Budget toegewezen voor specifieke initiatieven: 0.4
   • Budget voor verder gespecificeerde acties: 1.5
  • GESCHATTE TOTALE BEGROTING: 1,235 miljard

  Deze budgetten zijn indicatief en kunnen na evaluatie worden gewijzigd, met de mogelijkheid om tot 20% te variëren in vergelijking met het totale budget dat in het werkprogramma is aangegeven.

  Deadlines

  Het EIC-werkprogramma 2024 schetst verschillende belangrijke oproepen voor de belangrijkste financieringsregelingen: EIC Pathfinder, EIC Transition en EIC Accelerator. Hieronder vindt u een samenvatting van deze oproepen, inclusief hun aandachtsgebieden, aanvraagcriteria, deadlines en indicatieve budgetten:

  EIC Pathfinder

  • Wie kan solliciteren: Consortia voor Open oproepen; kleinere consortia, individuele aanvragers en grotere consortia voor Challenges-oproepen.
  • EIC Open Focus: Subsidies tot 3 miljoen euro voor projecten om proof-of-principle te bereiken en de wetenschappelijke basis van baanbrekende technologieën te valideren (gericht op TRL3 of 4).
  • Deadline: 7 maart 2024
  • Indicatieve begroting: 136 miljoen euro

  EIC Transition

  • Wie kan solliciteren: Individuele aanvragers (kmo's, spin-offs, start-ups, onderzoeksorganisaties, universiteiten) of kleine consortia (2 tot 5 in aanmerking komende entiteiten).
  • Focus: Subsidies van maximaal 2,5 miljoen euro voor het valideren en demonstreren van technologie in applicatierelevante omgevingen (vanaf TRL 3/4 gericht op het bereiken van TRL 5/6) en het ontwikkelen van bedrijfs- en marktgereedheid.
  • Deadline: 18 september 2024
  • Indicatieve begroting: 94 miljoen euro

  EIC Accelerator

  • Wie kan solliciteren: Alleenstaande start-ups en kmo’s (inclusief spin-offs), particulieren (die van plan zijn een start-up/kmo te lanceren) en in uitzonderlijke gevallen kleine midcaps (minder dan 499 werknemers).
  • Focus: Subsidiedeel voor innovatieactiviteiten (vanaf TRL 5 of 6 gericht op het behalen van hogere TRL’s) met investeringscomponenten van € 0,5 tot 15 miljoen voor opschaling en overige activiteiten.
  • Korte toepassingen: Op elk moment (continu)
  • Deadlines voor volledige aanmelding: 13 maart 2024 en 3 oktober 2024
  • Indicatieve begroting: 375 miljoen euro voor Open calls en 300 miljoen euro voor Challenge calls

  EIC-uitdagingsoproepen

  • EIC-uitdagingen: Inclusief ‘Solar-to-X’-apparaten, cement en beton als koolstofput, op de natuur geïnspireerde alternatieven voor voedselverpakkingen en -films, nano-elektronica voor energie-efficiënte smart edge-apparaten, en de bescherming van de EU-ruimte-infrastructuur met één deadline op 16 oktober 2024 Bijkomende uitdagingen richten zich op Human Centric Generative AI, virtuele werelden en verbeterde interactie ter ondersteuning van Industrie 5.0, de smart edge- en kwantumtechnologiecomponenten, voedsel uit precisiefermentatie en algen, op monoklonale antilichamen gebaseerde therapieën voor opkomende virussen, en hernieuwbare energiebronnen en hun geheel waardeketen.
  • Indicatieve budgetten: 120 miljoen euro voor Pathfinder Challenges en 300 miljoen euro voor Accelerator Challenges​.

  Deze oproepen zijn gestructureerd om een breed scala aan innovatieve projecten te bestrijken, van baanbrekende technologieontwikkeling in een vroeg stadium in het Pathfinder-programma, via technologievalidatie en demonstratie in het Transition-programma, tot marktschaling in het Accelerator-programma. De gedetailleerde voorwaarden voor financiering en subsidiabiliteit worden beschreven in de bijlagen bij het document.

  Medewerkers

  Het document biedt een uitgebreid overzicht van verschillende medewerkers of entiteiten die direct of indirect betrokken zijn bij het European Innovation Council (EIC) Werkprogramma 2024. Deze entiteiten spelen een cruciale rol bij het implementeren, ondersteunen en profiteren van de initiatieven van de EIC. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste betrokken entiteiten:

  1. Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC): Erkend als gevestigd in een andere lidstaat dan die waar andere juridische entiteiten zijn gevestigd die aan de actie deelnemen.
  2. Overheidsinkopers: Betrokken bij acties op het gebied van precommerciële inkoop en acties op het gebied van overheidsopdrachten voor innovatieve oplossingen, waarbij een 'kopersgroep' wordt gevormd die bestaat uit minimaal twee onafhankelijke juridische entiteiten die openbare aanbesteders zijn, elk gevestigd in een andere lidstaat of geassocieerde Land, waarvan er minstens één in een lidstaat gevestigd is.
  3. EIC Pathfinder- en EIC Transition-projecten: Deze projecten worden beheerd door het Agentschap en komen in aanmerking voor de Fast Track-regeling om de EIC Accelerator aan te vragen.
  4. Kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC’s): Ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) worden relevante door KIG’s beheerde regelingen door elke KIC aangemerkt als relevant voor de Fast Track-regeling​.
  5. Gezamenlijk programma Eurostars-2 en het partnerschap voor innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen: Deze financieringsregelingen voor het MKB worden beheerd door het Eureka-secretariaat en relevante nationale instanties en komen ook in aanmerking voor de Fast Track-regeling.
  6. Bedrijven die zijn beloond in het kader van de Horizon 2020 EIC pilot Accelerator en de Horizon Europe EIC Accelerator: Deze bedrijven worden beheerd door het Agentschap en maken deel uit van het Fast Track-programma.
  7. Nationale of regionale programma's: Het proefplug-inprogramma is van toepassing op voorstellen die voortkomen uit bestaande nationale of regionale programma's, waarbij het innovatie- of marktintroductiepotentieel wordt beoordeeld van een bestaand project dat door deze programma's wordt ondersteund.
  8. EIC-winnaars, technologieoverdrachtbureaus, EIC-uitvinders: Deze entiteiten komen in aanmerking voor EIC Booster-subsidies en zijn gekoppeld aan projecten die al zijn geselecteerd in het kader van de Pathfinder- of Transition-oproepen, met als doel portfolio-coördinerende activiteiten uit te voeren of innovatie te bevorderen.

  Deze entiteiten vertegenwoordigen een divers ecosysteem van publieke en private belanghebbenden, onderzoeksinstellingen, MKB-bedrijven en innovatiegemeenschappen. Hun samenwerking met de EIC is van cruciaal belang voor het bevorderen van het Europese innovatielandschap, het bevorderen van baanbrekende technologieën en het stimuleren van de economische groei.

   


  De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

  De artikelen kunnen ook voor anderen een nuttige bron zijn adviesbureaus ook in de subsidieruimte professionele subsidieschrijvers die worden ingehuurd als freelancers of onderdeel zijn van een Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.

  Dit artikel is geschreven door ChatEIC. ChatEIC is een EIC Accelerator-assistent die kan adviseren bij het schrijven van voorstellen, actuele trends kan bespreken en inzichtelijke artikelen kan maken over uiteenlopende onderwerpen. De door ChatEIC geschreven artikelen kunnen onjuiste of verouderde informatie bevatten.

  Bent u geïnteresseerd in het inhuren van een schrijver om subsidies in de EU aan te vragen?

  Neem gerust hier contact op: Contact

  Bent u op zoek naar een trainingsprogramma om te leren hoe u de EIC Accelerator kunt aanvragen?

  Vind het hier: Opleiding

  EIC AcceleratorTL;DR

  FINANCIERING
  € 2,5 miljoen subsidie + € 15 miljoen eigen vermogen 
   
  DOEL
  Financiering van DeepTech-innovaties met winstoogmerk
   
  SUCCESPRIJZEN
  ≤5%
   
  VOORWAARDEN
  Technologieprototype + Vroege klanttractie
   
  DEADLINES
  2-4 / jaar
   
  SOLLICITATIE
  3 stappen (korte/lange voorstellen + interview)
   
  TIJD BESTEED
  3 maanden schrijven + wachten/vertragingen/herindieningen
   
  TYPISCHE CONSULTANCYKOSTEN
  tot € 25.000 + succesvergoeding
   
  ONS ADVIESAANBOD
  € 3,5K + Succesvergoeding

   

  EIC Accelerator herinzendingen: het goede, het slechte en de willekeur

  Navigeren door de EIC Accelerator: de regel "3 Strikes, You're Out" begrijpen

  De European Innovation Council (EIC) Accelerator is een cruciaal financieringsmechanisme onder Horizon Europa, gericht op startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) die de grenzen van innovatie verleggen. Met een mix van subsidies en eigen vermogen vertegenwoordigt het een cruciale kans voor baanbrekende projecten om tot leven te komen. Het navigeren door het sollicitatieproces is echter geen sinecure, vooral niet met de strikte '3 strikes, you're out'-regel. Dit beleid schrijft voor dat aanvragers maximaal drie keer kunnen worden afgewezen in een van de drie stappen van het beoordelingsproces. Zodra deze limiet is bereikt, is hernieuwde toepassing uitgesloten tot de afronding van het huidige werkprogramma van Horizon Europa in 2027.

  De drie stappen van EIC Accelerator-evaluatie

  1. Korte toepassing: De eerste stap bestaat uit een schriftelijke sollicitatie en een pitchvideo. Het is de eerste hindernis waar uw project wordt gescreend.
  2. Volledige toepassing: Succesvolle projecten dienen vervolgens een gedetailleerd voorstel in, waarin de innovatie-, impact- en implementatiestrategie worden uiteengezet.
  3. Interview: Finalisten worden uitgenodigd om hun projecten te pitchen voor een jury van experts, de laatste kans om te overtuigen voordat er financieringsbeslissingen worden genomen.

  Implicaties van de “3 Strikes”-regel

  Deze regel onderstreept het competitieve karakter van de EIC Accelerator en het belang van een zorgvuldige voorbereiding. Het is een duidelijke boodschap dat alleen de meest overtuigende en goed voorbereide sollicitaties een kans maken. Dit beleid moedigt aanvragers ook aan om hun bereidheid en het potentieel van hun innovatie kritisch te beoordelen voordat ze zich aanmelden, wat mogelijk tijd en middelen bespaart voor zowel de aanvragers als de beoordelingscommissies.

  Strategieën voor succes

  • Diepgaande voorbereiding: Voordat u zich aanmeldt, moet u ervoor zorgen dat uw project aansluit bij de prioriteiten van de EIC: hoge impact, innovatie en marktpotentieel.
  • Professionele ondersteuning: Overweeg om consultants of professionele schrijvers in te schakelen die gespecialiseerd zijn in EIC-aanvragen om uw inzending te verbeteren.
  • Feedbackgebruik: Als u wordt afgewezen, gebruik dan de feedback om de zwakke punten van uw project te versterken voordat u opnieuw een aanvraag indient.

  Het Horizon Europa-kader

  Het huidige werkprogramma, Horizon Europa, loopt tot 2027 en bepaalt het tijdschema voor deze regel. Het is een periode vol kansen maar ook beperkingen, zoals de “3 strikes”-regel duidelijk maakt. Aanvragers moeten met een strategische vooruitziende blik door dit landschap navigeren en ervoor zorgen dat hun innovaties niet alleen baanbrekend zijn, maar ook zorgvuldig worden gepresenteerd.

  Conclusie

  De '3 strikes, you're out'-regel van EIC Accelerator is een cruciale factor waarmee aanvragers rekening moeten houden. Het benadrukt de noodzaak van uitmuntendheid in elk aspect van de applicatie, van de innovatie zelf tot de manier waarop deze wordt gecommuniceerd. Terwijl we Horizon Europa doorlopen, zal deze regel ongetwijfeld het concurrentielandschap vormgeven, waardoor bedrijven niet alleen in de richting van innovatie worden geduwd, maar ook naar uitmuntendheid in articulatie en strategie.

  Maximaliseer uw EIC Accelerator-voorstel met het evaluatiesamenvattingsrapport (ESR)

  De reis naar het verkrijgen van financiering uit de European Innovation Council (EIC) Accelerator kan lastig zijn, waarbij elke aanvraagstap nauwkeurig wordt onderzocht door deskundige beoordelaars. Een cruciaal hulpmiddel bij dit traject is het Evaluatie Samenvattend Rapport (ESR), dat na elke afwijzing wordt verstrekt. Dit rapport is niet louter een melding van mislukte pogingen, maar een goudmijn van constructieve feedback rechtstreeks vanuit het perspectief van de beoordelaars.

  De ESR begrijpen

  De ESR biedt een transparant inzicht in de opmerkingen van de beoordelaars over alle aspecten van het voorstel, inclusief uitmuntendheid, impact en implementatie. Deze feedback is van onschatbare waarde voor het begrijpen van de sterke en zwakke punten van uw inzending.

  • Stap 1 Feedback: In de eerste stap van de evaluatie wordt uw voorstel beoordeeld door vier beoordelaars, waardoor u een breed scala aan inzichten krijgt over de eerste indruk die uw project maakt.
  • Stap 2 Feedback: Bij de volledige aanvraagfase zijn drie beoordelaars betrokken, of vier bij sterk omstreden afwijzingen. Deze fase biedt een diepere duik in de details van uw voorstel, waarbij wordt beoordeeld hoe goed het aansluit bij de doelstellingen van EIC Accelerator.

  ESR inzetten voor succes

  • Bruikbare inzichten: De opmerkingen van elke beoordelaar begeleiden u bij het verfijnen van uw voorstel, waarbij de gebieden voor verbetering op het gebied van duidelijkheid, impact en haalbaarheid worden benadrukt.
  • Op maat gemaakte revisies: Door op specifieke kritiekpunten in te gaan, kunt u uw herindiening zo afstemmen dat u eerdere tekortkomingen rechtstreeks aanpakt, waardoor de aantrekkelijkheid van uw voorstel wordt vergroot.
  • Strategische benadering: Als u terugkerende feedbackthema's begrijpt, kunt u uw voorstel strategisch herzien, zodat elk aspect, van innovatie tot marktstrategie, robuust en overtuigend is.

  Conclusie

  De ESR is een kritisch feedbackmechanisme dat, indien verstandig gebruikt, uw kansen op succes in toekomstige EIC Accelerator-toepassingen aanzienlijk kan vergroten. Door het commentaar van de beoordelaars grondig te analyseren en ernaar te handelen, kunnen aanvragers hun innovatieve projecten omzetten in winnende voorstellen die aansluiten bij de hoge normen van de EIC op het gebied van uitmuntendheid, impact en implementatie. Vergeet niet dat elk stukje feedback een stap dichter bij het veiligstellen van de steun komt die nodig is om uw innovatie op de voorgrond van de Europese industrieën te brengen.

  Het EIC Accelerator-weerleggingsproces: afwijzing omzetten in kansen

  De weg naar het veiligstellen van financiering uit de European Innovation Council (EIC) Accelerator is beladen met uitdagingen, waarvan er één de mogelijkheid van afwijzing is. De EIC Accelerator biedt echter een uniek weerleggingsproces waarmee aanvragers niet alleen kunnen reageren op opmerkingen van de beoordelaars, maar ook een platform biedt om misverstanden te corrigeren en het voorstel te versterken op basis van geldige kritiek.

  De essentie van het weerwoord

  Dit proces is meer dan louter een oproep; het is een kans voor dialoog. Door de opmerkingen van eerdere beoordelaars te weerleggen, kunnen aanvragers eventuele onjuiste beoordelingen direct aanpakken en dieper ingaan op de aspecten van hun voorstel die mogelijk verkeerd zijn begrepen of onderschat. Deze directe communicatie is cruciaal voor het zetten van een positieve toon voor de herindiening, waardoor het een strategisch instrument wordt voor overtuigingskracht die verder gaat dan het schriftelijke voorstel zelf.

  Strategische voordelen

  • Verduidelijking: Het stelt aanvragers in staat punten te verduidelijken die mogelijk verkeerd zijn geïnterpreteerd, zodat het voorstel op zijn ware merites wordt beoordeeld.
  • Verbetering: Gegronde kritiek wordt een mogelijkheid tot verfijning, waardoor aanvragers hun voorstellen kunnen verbeteren op basis van feedback van deskundigen.
  • Betrokkenheid: Het weerleggingsproces creëert een dialoog tussen aanvragers en beoordelaars, waardoor het aanvraagproces wordt gepersonaliseerd en toekomstige evaluaties mogelijk in hun voordeel worden beïnvloed.

  Navigeren door het weerleggingsproces

  Om deze kans optimaal te benutten, moeten aanvragers het weerwoord met een constructieve instelling benaderen. Het erkennen van terechte kritiek en het diplomatisch aanpakken van eventuele onnauwkeurigheden kan blijk geven van professionaliteit en een streven naar uitmuntendheid. Bovendien onderstreept dit proces het belang van veerkracht bij afwijzing, waardoor sollicitanten worden aangemoedigd om tegenslagen te zien als opstapjes naar succes.

  Conclusie

  Het weerleggingsproces binnen het EIC Accelerator-framework is een voorbeeld van de toewijding van het programma aan eerlijkheid en grondige evaluatie. Door aanvragers in staat te stellen direct gebruik te maken van de feedback van beoordelaars, verbetert de EIC Accelerator niet alleen de kwaliteit van voorstellen, maar bevordert het ook een transparanter en dynamischer aanvraagproces. Het omarmen van deze kans kan een cruciale stap zijn in het omzetten van afwijzing in een succesvol financieringsresultaat.

  De onvoorspelbare reis naar EIC Accelerator-financiering

  Het aanvragen van financiering uit de European Innovation Council (EIC) Accelerator lijkt op het navigeren door een doolhof van innovatie en onzekerheid. Het is een pad dat wordt gekenmerkt door frequente afwijzingen in verschillende stadia, wat het competitieve karakter van het programma en de hoge eisen die aan baanbrekende projecten worden gesteld, weerspiegelt. Dit concurrentievermogen, gekoppeld aan het streven naar uitmuntendheid, leidt tot een omgeving waarin inconsistenties en schijnbaar willekeurige uitkomsten kunnen optreden.

  De inherente onvoorspelbaarheid

  Het evaluatieproces van de EIC Accelerator, hoewel streng, is niet immuun voor variabiliteit. Aanvragers kunnen ontdekken dat wat voor het ene bedrijf tot afwijzing leidt, voor een ander bedrijf over het hoofd kan worden gezien of als minder cruciaal wordt beschouwd. Deze inconsistentie valt vooral op tijdens de juryinterviews in stap 3, waar de subjectieve aard van het menselijk oordeel een rol speelt, wat leidt tot beslissingen die soms tegenstrijdig kunnen lijken.

  Doorzettingsvermogen als sleutel tot succes

  In dit landschap van hoge inzet en onvoorspelbaarheid komt doorzettingsvermogen naar voren als een essentiële eigenschap voor succes. De geschiedenis van EIC Accelerator-financiering staat vol met verhalen van aanvragers die met meerdere afwijzingen te maken kregen voordat ze uiteindelijk de gewenste financiering binnenhaalden. Het is een bewijs van het idee dat veerkracht, gekoppeld aan de bereidheid om voorstellen te verfijnen en te verbeteren op basis van feedback, de kansen op uiteindelijk succes aanzienlijk vergroot.

  Feedback en verfijning omarmen

  Aanvragers worden aangemoedigd om elke afwijzing niet als een mislukking te beschouwen, maar als een kans op groei. De feedback die wordt gegeven, hetzij via samenvattende evaluatierapporten, hetzij tijdens het weerleggingsproces, biedt inzichten van onschatbare waarde voor het versterken van toekomstige inzendingen.

  Conclusie

  Het veiligstellen van financiering uit de EIC Accelerator is een bewijs van de innovatie, uitmuntendheid en, belangrijker nog, het doorzettingsvermogen van een aanvrager. De reis is beladen met uitdagingen en tegenslagen, maar degenen die volhouden, verfijnen en opnieuw toepassen met verbeterde voorstellen, hebben de meeste kans op succes. In de dynamische en competitieve arena van EIC-financiering is veerkracht de hoeksteen van de uiteindelijke overwinning.

   


  De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

  De artikelen kunnen ook voor anderen een nuttige bron zijn adviesbureaus ook in de subsidieruimte professionele subsidieschrijvers die worden ingehuurd als freelancers of onderdeel zijn van een Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.

  Dit artikel is geschreven door ChatEIC. ChatEIC is een EIC Accelerator-assistent die kan adviseren bij het schrijven van voorstellen, actuele trends kan bespreken en inzichtelijke artikelen kan maken over uiteenlopende onderwerpen. De door ChatEIC geschreven artikelen kunnen onjuiste of verouderde informatie bevatten.

  Bent u geïnteresseerd in het inhuren van een schrijver om subsidies in de EU aan te vragen?

  Neem gerust hier contact op: Contact

  Bent u op zoek naar een trainingsprogramma om te leren hoe u de EIC Accelerator kunt aanvragen?

  Vind het hier: Opleiding

  EIC AcceleratorTL;DR

  FINANCIERING
  € 2,5 miljoen subsidie + € 15 miljoen eigen vermogen 
   
  DOEL
  Financiering van DeepTech-innovaties met winstoogmerk
   
  SUCCESPRIJZEN
  ≤5%
   
  VOORWAARDEN
  Technologieprototype + Vroege klanttractie
   
  DEADLINES
  2-4 / jaar
   
  SOLLICITATIE
  3 stappen (korte/lange voorstellen + interview)
   
  TIJD BESTEED
  3 maanden schrijven + wachten/vertragingen/herindieningen
   
  TYPISCHE CONSULTANCYKOSTEN
  tot € 25.000 + succesvergoeding
   
  ONS ADVIESAANBOD
  € 3,5K + Succesvergoeding

   

  EIC Accelerator: Maak baanbrekende innovaties mogelijk met opwindende financieringsmogelijkheden!

  Ontdek de kansen met de EIC Accelerator: het stimuleren van innovatie en groei!

  Ontdek een wereld vol mogelijkheden met EIC Accelerator, een krachtig financieringsprogramma aangeboden door de European Innovation Council (EIC), een belangrijke speler binnen het Horizon Europe-framework. Dit dynamische initiatief is gericht op het stimuleren van innovatieve bedrijven die voorop lopen op het gebied van technologische doorbraken en wetenschappelijke ontdekkingen in het DeepTech-domein. Met de EIC Accelerator kan uw visionaire project tot € 2,5 miljoen aan subsidiefinanciering veiligstellen, aangevuld met het potentieel van nog eens € 15 miljoen aan aandelenfinanciering. Laten we uw baanbrekende ideeën omzetten in tastbare successen en samen de toekomst vormgeven!

  Ontdek de opwindende reeks technologieën die in aanmerking komen voor EIC Accelerator-financiering!

  Sinds de oprichting in 2021 heeft de EIC Accelerator met trots een dynamisch portfolio van meer dan 400 begunstigden ondersteund, met een levendig scala aan sectoren, van baanbrekende kapitaalintensieve hardware tot revolutionaire pure software-ondernemingen, allemaal met de nadruk op het geavanceerde domein van DeepTech. Met open armen omarmt de EIC Accelerator een breed scala aan technologische innovaties, op voorwaarde dat deze in harmonie zijn met het EU-beleid, waarbij ze onder meer militaire toepassingen vermijden. Bovendien zet de EIC Accelerator jaarlijks bepaalde baanbrekende technologieën onder de aandacht met zijn Technology Challenges, waarmee het streven naar een briljante, technologisch vooruitstrevende toekomst wordt gevierd en versneld.

  Ontdek het ideale technologierijpheidsniveau voor EIC Accelerator-succes!

  Breng uw innovatieve technologie naar nieuwe hoogten met de ondersteuning van de EIC Accelerator! Als uw technologie zich op of boven Technology Readiness Level (TRL) 5 bevindt, waar deze al is gevalideerd in een relevante omgeving, bevindt u zich in een uitstekende positie om te solliciteren. De EIC Accelerator is voorstander van de vooruitgang van prototypes en proof-of-concept-demonstraties en probeert actief uw doorbraken vanaf TRL 5 voort te stuwen. En dat is niet alles! De reis gaat naadloos verder met subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn voor technologieën die TRL 6 of 7 hebben bereikt, waardoor een soepele voortgang naar marktgereedheid wordt gegarandeerd. Voor die uitmuntende innovaties die zijn uitgegroeid tot TRL 8, biedt de EIC Accelerator het unieke vooruitzicht op pure aandelenbeleggingen. Maak je klaar om je technologie te versnellen met de dynamische en ondersteunende ondersteuning van de EIC Accelerator!

  Ontdek de spannende financieringsmogelijkheden met de EIC Accelerator!

  Welkom in de dynamische wereld van EIC Accelerator, waar we innovatieve bedrijven een boost geven met een reeks financieringsopties die zijn afgestemd om uw bedrijf naar de voorgrond van uw branche te stuwen! Duik in onze genereuze subsidies tot € 2,5 miljoen om uw onderneming een vliegende start te geven zonder uw eigen vermogen op te geven. Of, als u uw groei wilt versterken met een aanzienlijke kapitaalinjectie, ontdek dan onze aandelenoptie met beleggingen tot € 15 miljoen, waarbij het EIC-fonds een trotse stakeholder in uw succes wordt. Kunt u niet kiezen tussen de twee? Onze Blended Finance combineert het beste van twee werelden en biedt tot € 17,5 miljoen aan fondsen, zodat u over de flexibiliteit en middelen beschikt om nieuwe hoogten te bereiken.

  Kies het type en de hoeveelheid financiering die perfect aansluit bij de ambities van uw bedrijf, en in die buitengewone gevallen waarin uw visie een nog breder financieel canvas vereist, staan we klaar om grotere financieringsmogelijkheden te bespreken. Met de EIC Accelerator kent uw zakelijke potentieel geen grenzen!

  Ontketen uw innovatie: start uw sollicitatietraject!

  Ontdek de pioniers: vier de ontvangers van EIC Accelerator-financiering!

  Maak je klaar voor een spannende kans met de EIC Accelerator! Als u een dynamisch bedrijf met winstoogmerk bent, geregistreerd in een van de door ons aangewezen in aanmerking komende landen, bent u op de juiste plek om uw innovatie en groei te stimuleren. Maar dat is nog niet alles: visionaire individuen en vooruitstrevende investeerders zijn ook van harte uitgenodigd om mee te doen! Zorg ervoor dat u uw bedrijf opricht voordat de inkt op het subsidieovereenkomstcontract opdroogt. Uw onderneming moet een onafhankelijke kleine en middelgrote onderneming (KMO) zijn, gekenmerkt door een levendig team van minder dan 250 mensen, een robuuste financiële gezondheid met een omzet van € 50 miljoen of minder en een balanstotaal dat de € 43 miljoen. Kom aan boord en laat de EIC Accelerator uw bedrijf naar nieuwe hoogten stuwen!

  Ontdek de opwindende kansen: alle EU-landen zijn welkom om de EIC Accelerator aan te vragen!

  De EIC Accelerator biedt een opwindende kans voor innovatieve bedrijven en ondernemers in de hele EU-27, waaronder Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, de Republiek Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden, evenals hun respectieve territoria. Dit levendige platform biedt visionairs uit alle hoeken van de EU een toegangspoort om hun baanbrekende ideeën naar de voorgrond te brengen en het Europese innovatielandschap naar een mooie en dynamische toekomst te sturen!

  Ontdek hoe internationale innovators kunnen deelnemen aan het EIC Accelerator-avontuur!

  We zijn verheugd om aan te kondigen dat er door onze associatieovereenkomsten met Horizon Europa een wereld van kansen is ontsloten voor bedrijven en individuen in een indrukwekkend aantal landen! Als u gevestigd bent in Albanië, Armenië, Bosnië en Herzegovina, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Marokko of het Verenigd Koninkrijk ( Grant only), bereid u voor om uw innovatieve ideeën tot leven te brengen met de EIC Accelerator. Dit is jouw kans om lid te worden van een levendige gemeenschap van vooruitstrevende denkers en game-changers. Solliciteer nu en laten we samen de toekomst vormgeven!

  Ontdek hoe de EIC Accelerator uw innovatietraject kan voortstuwen!

  Ontdek uw potentieel: onthul succesverhalen met de EIC Accelerator!

  Ga op een spannende reis met de EIC Accelerator, waarbij elke toepassing een kans is om te schitteren! Hoewel we de competitieve geest koesteren, blijven de exacte succespercentages voor elk van onze drie dynamische evaluatiestappen een goed bewaarde verrassing. Niettemin wordt geschat dat een duizelingwekkende 5% aan aanvragers of meer triomfantelijk van stap 1 naar stap 3 overgaat, wat echte innovatie en potentieel aantoont. Houd er rekening mee dat de succespercentages kunnen stijgen, afhankelijk van het jaarlijkse budget van EIC Accelerator en het enthousiaste aantal aanvragen voor elke afroep. En of het nu om een Open Oproep gaat of om uitdagingen die op maat zijn gemaakt, de kansen om te slagen kunnen variëren, wat benadrukt dat uw project met het juiste idee en een uitstekende uitvoering tot de gevierde koplopers zou kunnen behoren!

  Ontdek of jouw bedrijf de perfecte match is voor het EIC Accelerator Programma!

  De EIC Accelerator heeft een passie voor het verleggen van de grenzen van innovatie door baanbrekende technologieën te verdedigen met wortels in DeepTech, wetenschap en geavanceerde technische domeinen. We zijn op zoek naar gedurfde ondernemingen, zij die groot dromen en hoog mikken, klaar om berekende risico's te nemen om baanbrekende oplossingen op de markt te brengen. Onze financieringsgeschiedenis weerspiegelt trots een scala aan wetenschappelijk vernuft en omvat niet alleen pure software- en SaaS-pioniers, maar ook ondernemingen met robuuste financieringsposities die evenwichtiger risicoprofielen vertonen. Ga met ons mee op de spannende reis om visionaire ideeën om te zetten in marktrevoluties!

  Ontdek de opwindende mogelijkheden met de EIC Accelerator: ontdek of dit iets voor u is!

  Begin aan de spannende reis naar de EIC Accelerator-financiering, een gouden kans voor visionaire bedrijven om hun groei te stimuleren met € 17,5 miljoen aan financiering. Omarm de spanning van de concurrentie en overweeg de strategische zet, rekening houdend met de succespercentages van het programma. Het sollicitatieproces is een avontuur dat vastberadenheid en veerkracht vereist, maar de beloningen zijn monumentaal voor degenen die volhouden. Ideaal voor vooruitstrevende bedrijven die de vooruitziende blik hebben om een financiële start- en landingsbaan van ten minste zes maanden te garanderen, moedigt de EIC Accelerator aanvragers aan om proactief te zijn – niet in dringende behoefte aan fondsen, maar eerder strategisch te proberen hun middelen te vergroten door verbinding te maken met investeerders en te verkennen verschillende financieringsmogelijkheden. Maak u klaar om het potentieel van uw bedrijf te vergroten met de EIC Accelerator!

  Begin aan uw innovatiereis: eenvoudige stappen om de EIC Accelerator aan te vragen!

  Solliciteer vandaag nog op de EIC Accelerator!

  De EIC Accelerator biedt een spannend evaluatietraject op drie niveaus, ontworpen om de weg vrij te maken voor transformatieve bedrijfsgroei. Vernieuwers gaan dit avontuur stap voor stap aan en doorlopen elke fase met de spanning van vooruitgang en de belofte van potentiële financiële steun bij succesvolle voltooiing. De indieningsgateway is het dynamische EU Funding & Tenders Portal, waar dromen worden geüpload en deadlines met verwachting worden gehaald. Elk visionair voorstel krijgt constructieve feedback en een samenvattend evaluatierapport (ESR), met als hoogtepunt een helder, energiek GO- of NO GO-oordeel. Stimuleer uw onderneming vooruit met de EIC Accelerator – waarbij elke stap een sprong is naar uw mooie toekomst!

  Ontdek de tijdlijn: uw snelle reis door het EIC Accelerator-proces!

  Ga op een spannende reis met de EIC Accelerator, waar uw innovatieve ambities snel werkelijkheid kunnen worden! Hoewel de reis naar succes op unieke wijze is toegesneden op elke visionaire onderneming, is het opwindend om te weten dat veel bedrijven in minder dan zes maanden van aanvraag naar succes kunnen evolueren! Voor degenen die onderweg omwegen tegenkomen, blijft de EIC Accelerator een baken van kansen, die u aanmoedigt om opnieuw een aanvraag in te dienen en op koers te blijven. En met de extra flexibiliteit van twee tot vier indieningsdeadlines per jaar, wordt uw strategische planning naadloos afgestemd, zodat u uw doorbraken kunt afstemmen op het perfecte moment voor indiening. Het bevorderen van uw innovatieve project met de EIC Accelerator is niet alleen een proces; het is een avontuur vol hoop en eindeloze mogelijkheden!

  Ontdek de opwindende kansen: ontdek wanneer u de EIC Accelerator moet aanvragen!

  Begin aan een opwindende reis met de EIC Accelerator waar innovatie geen grenzen kent! Stap 1 is uw toegangspoort tot eindeloze mogelijkheden, het hele jaar door beschikbaar voor uw gemak. Meld u aan wanneer u er klaar voor bent om het potentieel van uw bedrijf te ontketenen. Triomf in stap 1, en je bent op weg naar stap 2, waar je een van de vele kansen kunt grijpen om te schitteren, met 2-4 cut-offs per jaar die zijn ontworpen om aan te sluiten bij jouw traject. Succes hier leidt tot de verkwikkende Stap 3: een boeiend persoonlijk interview, vaak gehouden via een videogesprek, waardoor u binnen het bereik komt van de ondersteuning en middelen die u nodig heeft om uw project omhoog te schieten – dit alles kort na de afsluiting van Stap 2 . Ga met ons mee in dit levendige en dynamische proces waarbij het omzetten van uw baanbrekende ideeën in werkelijkheid nog maar het begin is!

  Verander een nee in uw volgende grote ja: overwin EIC Accelerator-afwijzing met vertrouwen!

  Ontketen de kracht van doorzettingsvermogen met de EIC Accelerator! Onze innovatieve aanpak biedt u niet één, niet twee, maar drie gouden kansen om uw voorstel tot in de perfectie te verfijnen en te verbeteren. Hoewel we hoge normen handhaven met een three strikes-beleid, is dit echt een bewijs van onze toewijding aan uitmuntendheid en uw potentieel voor succes. Mocht uw project worden afgewezen, grijp dan de kans om waardevolle feedback te verzamelen, uw voorstel nog robuuster te maken en sterker terug te komen. De weg naar de overwinning is immers vaak geplaveid met geleerde lessen. Omarm deze reis van continue verbetering; Veel van onze succesvol gefinancierde projecten kunnen getuigen van de zoete overwinning die volgt op doorzettingsvermogen en toewijding. Blijf innoveren, blijf verbeteren en laat de EIC Accelerator de springplank zijn voor uw baanbrekende project via het bloeiende landschap van kansen van Horizon Europa!

  Begin aan uw reis naar innovatie met de EIC Accelerator-applicatie!

  Start uw innovatiereis: begin met het dynamische korte sollicitatieproces van EIC Accelerator!

  Begin aan uw innovatiereis met het stimulerende Stap 1-aanvraagproces van EIC Accelerator! Creëer een boeiend verhaal in een beknopt geschreven voorstel van 12 pagina's, fascineer onze beoordelaars met een dynamische videopitch van 3 minuten en laat het potentieel van uw project zien met een impactvol pitchdeck van 10 pagina's, allemaal naast eenvoudig in te vullen standaard online formuliervelden . De meeste nieuwe aanvragers merken dat ze binnen een snelle 2-4 weken alle benodigde documenten met creativiteit en enthousiasme kunnen voorbereiden. Zodra u uw aanvraag heeft ingediend en uw visie resoneert met ten minste drie van onze vier deskundige beoordelaars en een spannende GO-beoordeling verdient, bent u op weg naar de opwindende Stap 2!

  Stap 2: Laat uw visie de vrije loop – Creëer een spannend businessplan voor succes met de EIC Accelerator!

  Maak je klaar om aan een spannende reis te beginnen met het Stap 2-businessplan van EIC Accelerator! Deze uitgebreide fase presenteert uw innovatie via een gedetailleerd voorstel van meer dan 50 levendige pagina's, gekoppeld aan boeiende bijlagen. Creëer een boeiende videopitch van 3 minuten die uw visie tot leven brengt, presenteer een opvallend pitchdeck en voeg grondige financiële documentatie toe. Uw zakelijke vaardigheden zullen verder schitteren met een robuuste Freedom to Operate (FTO)-analyse, een Data Management Plan (DMP), overtuigende Letters of Intent (LOI), professionele Curriculum Vitaes (CV's) en meer. Deze vormen, naast de essentiële online formuliervelden, het mozaïek van uw aanvraag.

  Enthousiaste aanvragers weven dit tapijt van documentatie doorgaans binnen een periode van zes tot acht weken samen, waardoor complexiteit in kansen wordt omgezet. Zodra u uw meesterwerk heeft ingediend, is er slechts een unanieme golf van goedkeuring met een GO-beoordeling van alle drie de beoordelaars nodig om uw project richting stap 3 te stuwen. Uw innovatie verdient de schijnwerpers en de commissie van EIC Accelerator wil graag verblind worden door wat u brengt naar het podium!

  Stap 3: Jouw moment om te schitteren – De spannende sollicitatiefase!

  Bereid je voor op een opwindende kans om te schitteren tijdens het Stap 3-interviewproces van EIC Accelerator! Deze dynamische fase nodigt aanvragers uit om deel te nemen aan een interactieve sessie via videogesprek of, voor degenen die de reis kunnen maken, in het bruisende hart van Europa – Brussel, België. Stel je voor dat je een impactvolle pitch van 10 minuten houdt, waarin je je visie laat zien met de steun van je gepolijste Step 2-pitchdeck, gevolgd door een levendige en tot nadenken stemmende Q&A van 35 minuten met onze gewaardeerde EIC-jury.

  Maar daar stopt de opwinding niet! U spreekt met een illuster panel van maximaal vijf juryleden, naast belangrijke vertegenwoordigers van de EIC en de Europese Investeringsbank, evenals EIC-programmamanagers, die allemaal graag het potentieel van uw innovatieve project willen ontdekken.

  Na twee weken voorbereiding heeft u ruimschoots de tijd om uw presentatie te verfijnen, zodat u uw business case helder en met vertrouwen kunt overbrengen. Wanneer de jury unaniem onder de indruk is en een daverend GO-signaal geeft, ben je goed op weg om de felbegeerde EIC Accelerator-financiering binnen te halen. Uw reis naar nieuwe hoogten en het omzetten van uw baanbrekende ideeën in werkelijkheid is slechts een interview verwijderd!

  Begin aan uw succesreis: volgende spannende stappen na EIC Accelerator-financiering!

  Bereid u voor op een spannende reis terwijl we het diligence-proces voor uw EIC Accelerator-financiering starten! Als u uw zinnen hebt gezet op subsidiefinanciering, gaan we soepel over op het opstellen van uw Grant Agreement Contract (GAC). Het is uw tijd om te schitteren door de essentie van uw bedrijf te laten zien via de verschillende documenten die u uploadt, zoals financiële gegevens en gegevens over de uiteindelijke begunstigde (UBO).

  Degenen die op zoek zijn naar aandelensteun kunnen een naadloze samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) verwachten. Zij zullen u begeleiden en zowel u als uw mede-investeerders betrekken bij een interactieve due diligence-dans. En als het gaat om de aandelenfinanciering? Zie het als een impuls voor uw financiële raket, mogelijk in de vorm van een handige directe aandeleninjectie of een converteerbare obligatie.

  Het beste gedeelte? Het EIC Fonds is niet zomaar een investeerder. Het draait allemaal om het bundelen van krachten met uw bestaande financiers en om deel uit te maken van uw ondersteuningsteam in een succesvolle financieringsronde. Samen voeden we niet alleen uw project; we lanceren het in een geheel nieuwe stratosfeer van succes!

  Ontgrendel uw potentieel: duik in het dynamische trainingsprogramma van de EIC Accelerator!

  Essentiële sjablonen voor uw EIC Accelerator-reis – ontgrendeld en klaar voor u!

  Bereid u voor op een naadloos sollicitatietraject met het dynamische Applicant Training Program van EIC Accelerator! Onze uitgebreide suite is ontworpen om innovators zoals u te ondersteunen en biedt intuïtieve sjablonen voor zowel stap 1 als stap 2 van het EIC Accelerator-aanvraagproces. Deze sjablonen, boordevol kristalheldere instructies en boeiende videobegeleiding, vereenvoudigen de schrijfervaring, zodat u gemakkelijk door uw toepassing kunt bladeren. Door gebruik te maken van deze vakkundig opgestelde raamwerken heeft u de vrijheid om uw energie naar het hart van uw innovatie te kanaliseren, in de zekerheid dat het structurele zware werk al voor u is gedaan. Met de sjablonen van EIC Accelerator solliciteert u niet alleen – u stapt in een wereld van verbeterde focus en duidelijkheid die u op de snelle weg naar succes brengt!

  Kickstart uw innovatiereis: stap 1 Sjablonen voor succes!

  Geef uw EIC Accelerator-voorstel een vliegende start! Stap 1 is een krachtige set tools die vijf dynamische Google Doc- en Google Spreadsheets-sjablonen bevat, gemakkelijk toegankelijk via Google Drive. Duik in het opstellen van uw overtuigende hoofdvoorsteltekst, ga creatief aan de slag met uw videoscripts en kristalliseer uw projectoverzicht met een pittig acroniem, een boeiende titel en een beknopte samenvatting. Bovendien zijn onze eenvoudig te volgen naslaggids en een overzichtelijke teamtafelcollectie ontworpen om uw workflow te stroomlijnen. Deze sjablonen zijn niet alleen kant-en-klaar, maar ook perfect voor samenwerkingsinspanningen, waardoor u moeiteloos kunt coördineren met uw teamleden, taken kunt delegeren en uw proces naar de overwinning kunt versnellen. Laten we die briljante ideeën omzetten in een uitstekend voorstel!

  Ontgrendel uw potentieel met stap 2: spannende sjablonen voor EIC Accelerator-succes!

  Maak je klaar om in stap 2 van het EIC Accelerator-traject te duiken, waar we een dynamisch pakket van zes gebruiksvriendelijke sjablonen hebben gemaakt, klaar voor je op Google Drive! Ons assortiment omvat alles wat u nodig heeft: een strak hoofdvoorsteltekstsjabloon, overtuigende Letters of Intent (LOI), een gedetailleerde Freedom to Operate (FTO)-analyse, een uitgebreid Data Management Plan (DMP), een aantrekkelijk bedrijfsoverzicht en een uitgekiend budget. planningsinstrument. Deze intuïtieve Google Documenten- en Google Spreadsheets-sjablonen zijn ingenieus ontworpen om eenvoudig te zijn, waarbij productiviteit op de voorgrond staat. U zult genieten van de manier waarop ze uw proces stroomlijnen, waarbij ze slimme formules gebruiken om moeiteloos cijfers te verzamelen en direct uw definitieve budget en financiële prognoses te presenteren. Het gaat ons erom uw efficiëntie te vergroten, het complexe ongecompliceerd te maken en uw applicatieworkflow een boost te geven. Laten we uw reis soepeler maken en u dichter bij succes brengen!

  Stap 3: Verbeter uw onderneming met deskundige coaching!

  Begin aan een opwindende reis om uw pitch te perfectioneren met de persoonlijke coachingervaring van EIC Accelerator terwijl u zich voorbereidt op het cruciale Stap 3-interview. Onze levendige, praktijkgerichte sessies zijn op maat gemaakt om het unieke potentieel van elke sollicitant te ontsluiten, zodat uw presentatie met vertrouwen en duidelijkheid weerklinkt. Onder deskundige begeleiding geven we uw pitchverhaal vorm en nemen we deel aan dynamische vraag- en antwoordoefeningen, zodat u met evenwicht door het intense interview van 45 minuten kunt navigeren.

  Onze coaching is gebaseerd op jarenlang doorgewinterd inzicht en omvat elke kritische invalshoek: van uw baanbrekende technologie en innovatie tot de financiële robuustheid, het strategische bestuur en het boeiende bedrijfsverhaal van uw onderneming. Om uw voorbereiding te verbeteren, bieden we twee extra sjablonen om uw pitch-presentatie te verfijnen en een uitgebreide laatste checklist om ervoor te zorgen dat u klaar bent voor succes. Maak je klaar om met passie te presenteren en laat een blijvende indruk achter op het EIC Accelerator-paneel!

  Uitgebreide gids met boeiende video-tutorials – Uw weg naar succes met de EIC Accelerator!

  Ervaar de EIC Accelerator-module in een goed humeur! Onze sjablonen komen tot leven met boeiende videotrainingssessies, zodat u goed uitgerust bent om met vertrouwen door de ins en outs van de applicatie te navigeren. Duik in onze uitgebreide bibliotheek waar meer dan 90 gedetailleerde modules elke essentiële stap van het schrijftraject nauwgezet demystificeren. Cruciale koppelingen tussen deze modules en de Stap 1- en Stap 2-sjablonen integreren naadloos kennis, waardoor uw schrijfprecisie wordt aangescherpt.

  Omarm de kracht van collectieve wijsheid terwijl je put uit expertise uit de echte wereld en verlicht je pad naar het maken van boeiende secties en bijlagen die zijn afgestemd om je kansen op overwinning te vergroten. Deze samenwerkingsaanpak vormt de basis voor efficiënt teamwerk, waardoor delegatie en gelijktijdige werkstromen over verschillende componenten van uw voorstel worden vergemakkelijkt. Ga voorbij het traditionele consultancymodel en wees de schrijvers van solo-subsidies voor met de collectieve kracht en wendbaarheid die de EIC Accelerator-module biedt. Welkom in een wereld waar uw succesverhaal zichzelf schrijft, één levendige module tegelijk!

  Neem deel aan ChatEIC: uw levendige AI-metgezel voor versnelde innovatie!

  Spannend nieuws voor alle deelnemers aan de EIC Accelerator-training – als OpenAI-abonnees heeft u nu het exclusieve voordeel dat u gebruik kunt maken van ChatEIC, onze op maat gemaakte AI-wizard, ontworpen met de baanbrekende GPT-technologie van OpenAI! Stelt u zich eens voor: een slimme AI-metgezel die niet alleen de reikwijdte van onze trainingsinhoud begrijpt, maar ook stand-by staat om inzichtelijk advies te geven, uw voorstelstructuur te stroomlijnen en zelfs te helpen bij het opstellen van secties van uw applicatie. Hoewel het is ontworpen om uw persoonlijke benadering bij de ontwikkeling van voorstellen aan te vullen in plaats van te vervangen, is ChatEIC een ongelooflijke hulpbron die belooft het vaak vervelende schrijfwerk om te zetten in een boeiende en efficiënte co-creatie-ervaring, die u in een verbazingwekkend tempo naar uw doelen stuwt. ! Omarm de toekomst van het schrijven van voorstellen met ChatEIC – waar uw ideeën en AI-efficiëntie samenkomen.

  Ervaar de opwinding van ChatEIC: uw toegangspoort tot innovatieve gesprekken!

  Maak je klaar om je spel voor het schrijven van subsidies naar een hoger niveau te tillen met de innovatieve functies van ChatEIC! Onze dynamische assistent bladert niet alleen door uw geüploade documenten, zoals pitchdecks, subsidieaanvragen, bedrijfsplannen en whitepapers, maar extraheert ook op slimme wijze de essentiële informatie om met gemak gestructureerde voorstelsecties te maken. Neem afscheid van schrijfproblemen, want ChatEIC is hier om al uw procesgerelateerde vragen te beantwoorden en uw subsidieaanvraagtraject te stroomlijnen. En voor een nog naadlozere ervaring kan het de rol van videotutorials versterken of volledig overnemen, waardoor de begeleiding interactiever en persoonlijker wordt. Hoewel we ons altijd bewust zijn van het beleid van OpenAI, weet u dat het ons doel is om uw productiviteit binnen de vastgestelde richtlijnen te maximaliseren, zodat u zonder problemen de beste ondersteuning krijgt. Laten we nieuwe mogelijkheden ontsluiten met ChatEIC, uw vooruitstrevende partner in succes!

  Ontgrendel uw potentieel: ontdek de voordelen van onze kandidatentraining bij de EIC Accelerator!

  Ontgrendel het ware potentieel van uw bedrijf: ontdek hoe goed u uw bedrijf echt kent!
  Versterk uw visie met de EIC Accelerator, waar samenwerking en expertise samenkomen om uw innovatieve ideeën om te zetten in overtuigende voorstellen. We begrijpen dat het werken met adviesbureaus bedrijven soms laat verlangen naar meer: de kwaliteit van het werk voldoet niet altijd aan de verwachtingen en het samenwerkingsproces kan niet bepaald naadloos verlopen. Maar laten we de focus verleggen naar de positieve kant!

  De EIC Accelerator zorgt voor een revolutie in het schrijven van subsidies. We hebben gemerkt dat de afhankelijkheid van een keten van freelancers in het verleden mogelijk heeft geleid tot een ongelijkmatige kwaliteit en een onverwachte werkdruk voor sollicitanten. Wij zijn hier om dat verhaal te veranderen. Onze aanpak is gericht op partnerschap en uitmuntendheid, waarbij we erkennen dat u en uw team de belangrijkste experts in uw bedrijf zijn.

  Met de EIC Accelerator krijgt u toegang tot een toegewijd team van professionals die zich inzetten om de hoogste normen te handhaven en een dosis creativiteit en zorg in elk voorstel te injecteren. Samen zullen we uw voorkennis benutten om een goed ontworpen, samenhangende applicatie te bouwen die de sterke punten en het innovatiepotentieel van uw bedrijf echt weerspiegelt.

  Omarm de reis naar succes met een bondgenoot die uw inbreng waardeert en uw stem versterkt. De EIC Accelerator is niet alleen een financieringsmogelijkheid; het is een kans om een winnend voorstel te doen dat resoneert met uw ambitie en toewijding. Laten we samen dit avontuur aangaan en uw project tot leven brengen!

  Ondersteun uw innovatiereis in uw eigen snelheid met EIC Accelerator!

  Ervaar het plezier en de vrijheid van het EIC Accelerator-trainingsprogramma, waarbij de kracht om vooruitgang te boeken stevig in jouw handen ligt! Duik in een verkwikkende reis waarbij u uw voorstel uitwerkt met de flexibiliteit om uw eigen ritme te bepalen. Of u er nu voor kiest om samen te werken als een dynamisch team of de focus van solowerk te omarmen, u heeft de volledige controle om de tijdlijn aan te passen aan de unieke hartslag van uw bedrijf. U hoeft zich geen zorgen te maken over de onvoorspelbare aard van de cycli voor herindiening en de fluctuerende uiterste datums voor EIC Accelerator – het trainingsprogramma biedt een naadloze manier om uw applicatie-inspanningen te verweven in de structuur van uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Ontsnap aan de beperkingen van externe adviesschema's en ga mee op de golf van onafhankelijkheid met ons trainingsprogramma, uw essentiële partner voor een voorstelproces dat op uw maat beweegt en uw succes vergroot!

  Ontgrendel uw creatieve potentieel met door experts geleide AI-schrijfhulp!

  Begin aan een opwindende reis naar innovatie en succes met het EIC Accelerator-trainingsprogramma, artistiek samengesteld door de veelgeprezen EIC Accelerator-maestro, Dr. Stephan Segler. Met een schitterende staat van dienst op het gebied van het schrijven van triomfantelijke EIC Accelerator-voorstellen, strekt de expertise van Dr. Segler zich uit tot het naadloos begeleiden van hoopvolle mensen door de volledige applicatie-saga – van boeiende videoproductie en overtuigende pitch-scripting tot uitgebreide interviewvoorbereiding en nauwgezette due diligence. Dit trainingsprogramma is doordrenkt met een diepgaand niveau van inzicht en biedt details en strategieën die voorheen onontgonnen waren. Bovendien staat onze baanbrekende AI-partner, ChatEIC, klaar om 24 uur per dag directe, dynamische feedback en assistentie te leveren aan OpenAI-abonnees, zodat innovatie nooit slaapt en uw pad naar succes voortdurend wordt verlicht. Duik in het EIC Accelerator-trainingsprogramma en laat uw ideeën naar nieuwe hoogten stijgen!

  Teamwerk ontketend: breng uw project naar een hoger niveau met samenwerkend schrijven!

  Verbeter uw ervaring met het maken van voorstellen met de dynamische en collaboratieve EIC Accelerator-training! Omarm de kracht van teamwerk en de naadloze documenthosting van Google Drive die de manier waarop uw team samenwerkt transformeert. Nooit meer wachten in lange wachtrijen zoals bij traditionele adviesbureaus. Onze aanpak doorbreekt de kennisbarrière en biedt glasheldere instructies, afgestemd op elk onderdeel van uw voorstel. Zeg hallo tegen efficiëntie, want compartimentering zorgt voor een revolutie in het schrijfproces, waardoor het sollicitatietraject een fluitje van een cent wordt.

  Ontgrendel het volledige potentieel van gelijktijdige betrokkenheid, waarbij elk teamlid zich kan verdiepen in videotraining en tegelijkertijd gebruik kan maken van een schat aan Google Drive-sjablonen. Met ChatEIC is communicatie slechts één klik verwijderd, zodat uw team verbonden en perfect gesynchroniseerd blijft. Bereid u voor om uw voorstel een boost te geven met de EIC Accelerator Training, waar samenwerking en innovatie samenkomen!

  Baanbrekende overwinningen laten zien!

  De EIC Accelerator heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om het stimuleren van innovatie en het stimuleren van succes op een groot aantal geavanceerde gebieden, van de rijken van AI en batterijtechnologie tot de altijd belangrijke sector van recycling. Ons trainingsprogramma is een schat aan inzichten afkomstig uit uitgebreide expertise in cruciale software- en hardwaredomeinen, klaar om uw project naar nieuwe hoogten te tillen, ongeacht de aard ervan. Het programma biedt een diepgaande verkenning van Technology Readiness Level (TRL)-factoren, op maat gemaakt voor de baanbrekende industrieën van MedTech en farmaceutische producten, compleet met praktijkvoorbeelden uit verschillende sectoren. Het biedt ook een schat aan kennis over diverse bedrijfsmodellen om uw reis te inspireren en te begeleiden. Met de EIC Accelerator Training bent u niet alleen voorbereid op succes; u bent uitgerust om het opnieuw te definiëren voor elk project dat u zich voorstelt.

   


  De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

  De artikelen kunnen ook voor anderen een nuttige bron zijn adviesbureaus ook in de subsidieruimte professionele subsidieschrijvers die worden ingehuurd als freelancers of onderdeel zijn van een Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.


  Dit artikel is geschreven door ChatEIC. ChatEIC is een EIC Accelerator-assistent die kan adviseren bij het schrijven van voorstellen, actuele trends kan bespreken en inzichtelijke artikelen kan maken over uiteenlopende onderwerpen. De door ChatEIC geschreven artikelen kunnen onjuiste of verouderde informatie bevatten.

  Bent u geïnteresseerd in het inhuren van een schrijver om subsidies in de EU aan te vragen?

  Neem gerust hier contact op: Contact

  Bent u op zoek naar een trainingsprogramma om te leren hoe u de EIC Accelerator kunt aanvragen?

  Vind het hier: Opleiding

  EIC AcceleratorTL;DR

  FINANCIERING
  € 2,5 miljoen subsidie + € 15 miljoen eigen vermogen 
   
  DOEL
  Financiering van DeepTech-innovaties met winstoogmerk
   
  SUCCESPRIJZEN
  ≤5%
   
  VOORWAARDEN
  Technologieprototype + Vroege klanttractie
   
  DEADLINES
  2-4 / jaar
   
  SOLLICITATIE
  3 stappen (korte/lange voorstellen + interview)
   
  TIJD BESTEED
  3 maanden schrijven + wachten/vertragingen/herindieningen
   
  TYPISCHE CONSULTANCYKOSTEN
  tot € 25.000 + succesvergoeding
   
  ONS ADVIESAANBOD
  € 3,5K + Succesvergoeding

   

  Financiële middelen toewijzen om baanbrekende technologische innovaties te katalyseren via het EIC Accelerator-programma

  De European Innovation Council Accelerator begrijpen: een uitgebreid overzicht van het doel, de functies en de kansen ervan voor visionaire ondernemers

  De European Innovation Council (EIC) Accelerator vertegenwoordigt een cruciaal onderdeel van de uitgebreide reeks financieringsinitiatieven van Horizon Europa, zorgvuldig ontworpen om baanbrekende bedrijven te ondersteunen die voorop lopen bij het exploiteren van radicale technologische vooruitgang of baanbrekende wetenschappelijke inzichten, gezamenlijk bekend als Deep Technology ( DeepTech). Met een financieel raamwerk dat tot €2,5 miljoen omvat in de vorm van niet-verwaterende subsidiefinanciering en het potentieel voor maximaal €15 miljoen aan aandeleninvesteringen per individueel project, orkestreert de EIC Accelerator een robuust mechanisme voor het stimuleren van risicovolle, hoog-risicovolle projecten. impact innovaties van concept tot marktrealisatie. Deze strategische kapitaalinjectie heeft tot doel de groeitrajecten van start-ups en kleine en middelgrote bedrijven te katalyseren terwijl zij door de uitdagende fasen van productontwikkeling, opschaling en marktintroductie navigeren.

  Uitgebreid overzicht van gerichte technologieën die in aanmerking komen voor financiering via het EIC Accelerator-programma

  Sinds de start in 2021 heeft het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma meer dan 400 baanbrekende ondernemingen ondersteund, verspreid over een breed spectrum van sectoren. Dit omvat ondernemingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kapitaalintensieve hardwareoplossingen, maar ook ondernemingen die zich uitsluitend richten op de innovatie en implementatie van geavanceerde softwareproducten, met een bijzondere nadruk op Deep Technology (DeepTech)-domeinen. De EIC Accelerator handhaaft een open houding ten opzichte van een breed scala aan technologische ontwikkelingen en legt zijn aanvragers geen overkoepelende technologische beperkingen op. Om consistent te blijven met de EU-richtlijnen worden technologieën met potentiële militaire toepassingen echter buiten beschouwing gelaten. Naast deze brede ruimte voor innovatie identificeert en promoot het EIC Accelerator-programma jaarlijks een reeks technologische uitdagingen. Deze uitdagingen zijn bedoeld om de vooruitgang op specifieke technologische gebieden die van strategisch belang zijn en een groot potentieel voor maatschappelijke impact binnen de Europese Unie hebben, onder de aandacht te brengen en te stimuleren.

  Het beoordelen van het volwassenheidsniveau dat vereist is om een technologie in aanmerking te laten komen voor het EIC Accelerator-programma

  Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma richt zich specifiek op innovaties die minimaal Technology Readiness Level (TRL) 5 hebben bereikt, een fase die wordt gekenmerkt door de validatie van de technologie binnen een omgeving die de reële omstandigheden nauw weerspiegelt. Op dit niveau wordt verwacht dat de innovatie de theoretische stadia heeft overschreden en een tastbaar prototype of een aantoonbaar proof-of-concept belichaamt dat de doeltreffendheid en het potentieel ervan onderbouwt.

  Aanvragers die financiële steun van de EIC Accelerator zoeken, kunnen een subsidieaanvraag indienen als hun technologie is gevorderd tot TRL 6 of TRL 7. Bij TRL 6 moet de technologie zijn gedemonstreerd in een relevante omgeving, waaruit blijkt dat deze kan functioneren onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de beoogde omstandigheden. gebruik. Verdere voortgang naar TRL 7 geeft aan dat het prototype een demonstratie van een systeemprototype heeft ondergaan in een operationele omgeving, wat een uitgebreidere validatie van de prestaties en geschiktheid ervan biedt.

  Voor technologieën die TRL 8 hebben bereikt, waarbij het eigenlijke systeem is voltooid en gekwalificeerd door middel van tests en demonstraties, biedt de EIC Accelerator de mogelijkheid om pure aandeleninvesteringen aan te vragen. Deze financieringsoptie is bedoeld om de laatste fasen van de technologische ontwikkeling en schaalvergroting te ondersteunen, waardoor de overgang van een innovatief concept naar een marktklaar product of oplossing wordt vergemakkelijkt.

  Onderzoek naar het scala aan financiële ondersteuning dat wordt aangeboden via het EIC Accelerator-programma

  De European Innovation Council (EIC) Accelerator biedt robuuste financiële ondersteuning, afgestemd op de behoeften van bedrijven die klaar zijn voor groei en marktuitbreiding. Gekwalificeerde ondernemingen hebben toegang tot aanzienlijke financiering via drie verschillende instrumenten:

  1. Subsidiefinanciering: De EIC Accelerator biedt een niet-verwaterende subsidiefinanciering van maximaal € 2,5 miljoen, toegewezen als een vast bedrag ter ondersteuning van activiteiten zoals proof of concept, prototyping, systeemontwikkeling, pilots, validatie en testen in reële omgevingen , evenals marktreplicatie.

  2. Aandelenfinanciering: Voor ondernemingen die op zoek zijn naar een substantiëler financieringsmechanisme, kan de EIC Accelerator aandeleninvesteringen bieden die kunnen oplopen tot € 15 miljoen. Deze aandelencomponent wordt mogelijk gemaakt door het EIC-fonds of zijn dochterondernemingen en omvat een berekende kapitaaluitwisseling voor een strategisch eigendomsbelang in het bedrijf van de aanvrager. Dit zorgt voor een substantiëlere financiële steun, waardoor schaalvergroting en aanzienlijke groei mogelijk worden zonder de noodzaak om de investering terug te betalen zoals bij een traditionele lening.

  3. Blended Finance: Bedrijven die een synergie van subsidies en eigen vermogen nodig hebben, kunnen profiteren van Blended Finance, met een combinatie van beide soorten financiering, tot een totaalplafond van € 17,5 miljoen. Dit hybride financieringsmodel is gestructureerd om de voordelen van subsidiefinanciering te benutten, samen met de aanzienlijke kapitaalinjectie die aandelenfinanciering biedt, waardoor een alomvattend financieel pakket wordt geboden.

  Aanvragers beschikken over de flexibiliteit om het financieringsmodel te bepalen dat het beste aansluit bij hun strategische doelstellingen en de omvang van hun innovatieproject. Ze kunnen hun verzoek afstemmen op het gewenste financieringstype (subsidie, eigen vermogen of blended finance) en het bedrag specificeren dat hun behoeften weerspiegelt.

  Bovendien staat de EIC Accelerator open voor het in overweging nemen van verzoeken die de standaard financieringsplafonds overschrijden, in omstandigheden waarin de reikwijdte en ambitie van het innovatieproject een grotere investering rechtvaardigen. Deze uitzonderlijke gevallen worden beoordeeld op hun individuele merites, zodat de meest baanbrekende en disruptieve bedrijven toegang hebben tot het kapitaal dat nodig is om hun volledige marktpotentieel te bereiken.

  Gedetailleerd overzicht van de zakelijke en innovatieachtergrond van EIC Accelerator-aanvrager

  Geschiktheidscriteria en soorten entiteiten die in aanmerking komen voor EIC Accelerator-financiering

  Entiteiten die financiering zoeken via het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma moeten in de eerste plaats kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) met winstoogmerk zijn die juridisch opgericht zijn in een lidstaat of een geassocieerd land dat geacht wordt in aanmerking te komen voor deelname. Het raamwerk biedt echter ook ruimte aan aanvragen van individuele ondernemers en investeerders, met de bepaling dat er vóór de formele uitvoering van het Subsidieovereenkomstcontract een in aanmerking komende onderneming moet worden opgericht.

  Om volgens de richtlijnen van de EIC Accelerator als kmo te kwalificeren, moet de onderneming autonoom zijn en niet verbonden zijn met of samenwerken met grotere bedrijven die buiten de MKB-categorie vallen. Het MKB moet een personeelsbestand hebben van minder dan 250 personen en moet ofwel een jaaromzet hebben die de € 50 miljoen niet overschrijdt, ofwel een balanstotaal hebben dat de € 43 miljoen niet overschrijdt. Deze financiële drempels zorgen ervoor dat de financiering gericht wordt op werkelijk onafhankelijke en middelgrote entiteiten die willen innoveren en opschalen binnen de markt.

  Geschiktheidscriteria: Lijst van lidstaten van de Europese Unie die gekwalificeerd zijn om deel te nemen aan het EIC Accelerator-programma

  Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma is strategisch ontworpen om inclusief te zijn en is breed beschikbaar voor een breed scala aan innovatieve entiteiten, waaronder zowel bedrijven als individuele ondernemers die in de hele Europese Unie gevestigd zijn. Dit omvat alle 27 lidstaten, namelijk Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, de Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden. Bovendien breidt het programma zijn bereik uit naar de ultraperifere regio's en gebieden die onder de jurisdictie van deze lidstaten vallen, waardoor wordt verzekerd dat de steun, financieringsmogelijkheden en middelen van EIC Accelerator grondig toegankelijk zijn voor innovators in het uitgestrekte geopolitieke landschap van de Europese Unie.

  Geschiktheidscriteria voor niet-EU-landen om deel te nemen aan het EIC Accelerator-programma

  In het kader van het EIC Accelerator is nauwgezet een substantieel netwerk van associatieovereenkomsten met het Horizon Europe-programma tot stand gebracht. Dit ingewikkelde netwerk vergemakkelijkt de deelname van een breed scala aan entiteiten, waaronder ondernemingen en individuele innovators, uit een uitgebreide lijst van niet-EU-landen. In het bijzonder komen entiteiten gevestigd in Albanië, Armenië, Bosnië en Herzegovina, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Marokko en het Verenigd Koninkrijk in aanmerking voor zijn van toepassing, waarbij laatstgenoemde alleen voor subsidie in aanmerking komt. Deze overeenkomsten vergroten de mogelijkheid voor deze landen om actief betrokken te zijn bij baanbrekende onderzoeks- en innovatieactiviteiten, en sluiten nauw aan bij de overkoepelende doelstellingen van het EIC Accelerator om baanbrekende innovatie op mondiale schaal te bevorderen.

  Uw geschiktheid beoordelen: begrijpen of uw innovatieve onderneming aansluit bij de criteria van het EIC Accelerator-programma

  Onderzoek naar de gedetailleerde succespercentages van aanvragen voor het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma

  Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma hanteert een rigoureus evaluatieproces dat drie verschillende fasen omvat, maar gedetailleerde succespercentages die overeenkomen met elke fase worden niet openbaar gemaakt. Uit een uitgebreide analyse van het competitieve landschap van het programma blijkt echter dat het cumulatieve succespercentage vanaf de eerste indiening in stap 1 tot en met de uiteindelijke beslissing in stap 3 waarschijnlijk op of onder de 5% zal liggen. Het precieze percentage succesvolle aanvragen wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder het toegewezen jaarlijkse budget van EIC Accelerator, het aantal ontvangen inzendingen voor elke sluitingsdatum en de specifieke aard van de financieringsoproep – of deze nu onder de categorie Open valt, ontworpen om ondersteuning van baanbrekende innovaties op elk gebied van technologie of industrie, of onder de categorie Uitdagingen, gericht op oplossingen voor specifieke maatschappelijke problemen.

  Bijgevolg kan het slagingspercentage fluctueren, stijgen of dalen als reactie op deze variabelen.

  Beoordelen of uw onderneming in aanmerking komt voor het EIC Accelerator-programma: criteria en geschiktheid

  Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma is met name gericht op ondernemingen die voorop lopen op het gebied van innovatie, en pleit voor technologieën die nieuwe wegen inslaan en potentieel bestaande markten ontwrichten of geheel nieuwe markten creëren. De EIC Accelerator geeft voorrang aan aanvragers met een basis in DeepTech, die geavanceerde wetenschappelijke kennis belichamen, of aanvragers die voortkomen uit een robuuste technologische nexus. Een kenmerk van het initiatief is de focus op ondernemingen die, ondanks hun intrinsiek risicovolle karakter, substantiële rendementen beloven door de introductie van baanbrekende technologische oplossingen op de markt.

  Gedurende zijn operationele geschiedenis heeft de EIC Accelerator een breed netwerk uitgeworpen in termen van de soorten innovatie die het ondersteunt. Dit omvat een spectrum aan wetenschappelijke en technologische prestaties, variërend van baanbrekende, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde innovaties tot pure softwarebedrijven. Software as a Service (SaaS)-platforms behoorden ook tot de begunstigden, wat de veelzijdigheid van het programma aantoont bij het herkennen van verschillende vormen van innovatieve digitale oplossingen. Hoewel het EIC Accelerator bekend staat om het ondersteunen van opkomende bedrijven met een hoger risicoprofiel, heeft het er bovendien niet voor teruggeschrokken om in zee te gaan met goed gekapitaliseerde bedrijven die een relatief lager risico vertonen en toch voldoen aan de strenge criteria van het programma voor innovatie en potentiële marktimpact.

  Evalueren of u in aanmerking komt: is de EIC Accelerator geschikt voor uw innovatieve project?

  Elke onderneming moet een strategische beoordeling uitvoeren om te bepalen of zij gebruik wil maken van de mogelijkheid om een deel van de € 17,5 miljoen die is toegewezen voor de European Innovation Council (EIC) Accelerator-financiering veilig te stellen. Dit impliceert een grondige analyse van de risicobereidheid van de onderneming, op basis van de succespercentages die historisch geassocieerd zijn met het EIC Accelerator-programma. Bovendien moeten potentiële aanvragers rekening houden met de tijdsinvestering die nodig is voor het aanvraagproces en hun veerkracht behouden gedurende de mogelijk verlengde procedurele tijdlijn.

  De EIC Accelerator is bijzonder geschikt voor ondernemingen die ten minste zes maanden operationele financiële start- en landingsbaan hebben veiliggesteld, waardoor wordt verzekerd dat deze entiteiten niet uitsluitend afhankelijk zijn van de onmiddellijke kapitaalinjectie uit dit specifieke financieringsmechanisme. Bovendien is het voordelig voor aanvragende bedrijven om actief due diligence te betrachten door relaties met investeerders op te bouwen en alternatieve financiële bronnen te verkennen, waardoor een veelzijdige financieringsstrategie ontstaat die niet afhankelijk is van één enkele bron. Een dergelijke gediversifieerde benadering van financiële planning onderstreept het belang van strategisch middelenbeheer, dat centraal staat in het ethos van het EIC Accelerator-programma.

  Stapsgewijze handleiding voor het aanvraagproces voor het EIC Accelerator-programma

  Stapsgewijze handleiding voor het navigeren door het aanvraagproces voor het EIC Accelerator-programma

  De European Innovation Council (EIC) Accelerator implementeert een rigoureuze en uitgebreide evaluatiemethodologie in drie fasen om de waarde van financieringsaanvragen te beoordelen. Dit opeenvolgende proces vereist dat aanvragers met succes door elke fase navigeren voordat ze naar de volgende gaan. Pas bij succesvolle afronding van de derde en laatste fase krijgen bedrijven de financiering waarvoor zij hebben aangevraagd.

  De eerste fase van het evaluatieproces omvat het indienen van een korte aanvraag, bedoeld om een beknopt overzicht te geven van het voorgestelde innovatieproject en de activiteiten van de aanvrager. In fase twee, als het voorstel op basis van de initiële aanvraag interessant wordt geacht, worden aanvragers uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen, inclusief een gedetailleerder businessplan en een pitchdeck. De volledige aanvraag wordt grondig beoordeeld door een panel van onafhankelijke deskundigen. Ten slotte bestaat fase drie uit een persoonlijk of op afstand interview, waarbij aanvragers de mogelijkheid hebben om hun voorstel rechtstreeks aan een jury van specialisten te presenteren en eventuele vervolgvragen te beantwoorden.

  Dit hele proces vindt plaats via het Funding & Tenders Portal van de Europese Unie, een gecentraliseerd online systeem waar alle benodigde documentatie moet worden ingediend in overeenstemming met de voorgeschreven sluitingsdata voor elke evaluatieronde. Elke inzending wordt zorgvuldig beoordeeld en aan het einde van het proces ontvangen aanvragers een samenvattend evaluatierapport (ESR). Dit document bevat de gedetailleerde feedback en beoordelingen van de deskundige beoordelaars, samen met een eindaanbeveling van GO (wat betekent dat de aanvraag aan de noodzakelijke criteria heeft voldaan en is goedgekeurd voor financiering), of NO GO (wat aangeeft dat de aanvraag niet in aanmerking komt). voor financiering binnen deze ronde.

  Van aanvragers wordt verwacht dat zij zich strikt aan de deadlines van het portaal houden en ervoor zorgen dat alle documentatie correct en volledig wordt geüpload, aangezien het niet voldoen aan deze vereisten van invloed kan zijn op de geschiktheid en het succes van hun aanvraag binnen het competitieve EIC Accelerator-financieringslandschap.

  De tijdlijn begrijpen: de duur van het EIC Accelerator-aanvraagproces

  Het aanvraagproces voor de EIC Accelerator wordt gekenmerkt door zijn flexibiliteit, zonder vooraf gedefinieerd tijdschema voor voltooiing. De duur vanaf de eerste indiening tot het potentiële succes varieert aanzienlijk tussen aanvragers. Een deel van de bedrijven kan het proces doorlopen en in minder dan zes maanden een gunstig resultaat bereiken, wat een versnelde voortgang door de vereiste fasen aantoont. Andere aanvragers kunnen daarentegen te maken krijgen met een langere tijdlijn, die mogelijk langer duurt dan twee jaar. Deze verlenging kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder de ontvangst van aanvankelijke afwijzingen of de noodzaak om opnieuw een aanvraag in te dienen, evenals de mogelijkheid om deadlines voor indiening te missen vanwege bestaande tijdgebrek binnen het bedrijf.

  Het is belangrijk op te merken dat het EIC Accelerator-programma doorgaans elk kalenderjaar twee tot vier uiterste data aanwijst voor het indienen van aanvragen. Deze deadlines zijn van cruciaal belang voor aanvragers om rekening mee te houden bij het opstellen van hun strategische plannen voor het indienen van voorstellen. De intervallen tussen deze sluitingsdata kunnen de algehele planning en timing van aanvragen beïnvloeden en dienen als kritische tussenpunten voor bedrijven tijdens hun reis door het competitieve selectieproces van EIC Accelerator. Daarom moeten aanvragers deze deadlines nauwgezet in aanmerking nemen als onderdeel van hun alomvattende planning om hun kansen op succes te optimaliseren.

  Tijdlijn en indieningsdeadlines voor het EIC Accelerator-aanvraagproces

  Stap 1 van de European Innovation Council (EIC) Accelerator is ontworpen als een doorlopende fase met een open einde, waardoor potentiële aanvragers hun innovatieve bedrijfsconcepten op hun gemak kunnen indienen, zonder te worden beperkt door specifieke deadlines. Na een succesvolle evaluatie in stap 1 komen kandidaten in aanmerking om door te gaan naar stap 2, de afsluitfase, die duidelijk gepland is en gemiddeld twee tot vier keer voorkomt binnen een bepaald kalenderjaar. Als aanvragers het strenge selectieproces van stap 2 doorstaan, worden ze vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan de derde en laatste beoordelingsfase – stap 3. Dit houdt een meer persoonlijke en diepgaande evaluatie in, die traditioneel wordt uitgevoerd via een videoconferentieplatform. Dit interview is tijdig gepland en zal plaatsvinden binnen een paar weken na de vaststelling van de resultaten van Stap 2, waardoor een naadloze en efficiënte voortgang door het uitgebreide evaluatieproces van EIC Accelerator wordt gegarandeerd.

  Te nemen stappen en mogelijkheden voor feedback na een mislukte EIC Accelerator-aanvraag

  De European Innovation Council (EIC) Accelerator maakt gebruik van een alomvattend en gestructureerd evaluatiemechanisme dat een duidelijk beleid omvat voor het omgaan met terugkerende afwijzingen, bekend als de 3 strikes, you're out rule. Volgens deze richtlijn komt een bedrijf, als het voorstel bij drie verschillende gelegenheden in een van de evaluatiefasen van het EIC Accelerator-programma wordt afgewezen, niet meer in aanmerking voor het opnieuw indienen van hetzelfde project, of een project met vergelijkbare doelstellingen en inhoud, totdat de conclusie is getrokken. van het kaderprogramma Horizon Europa. Dit beleid benadrukt het belang van het verfijnen en verbeteren van voorstellen op basis van de ontvangen feedback.

  Deze regel dient echter ook om de ingebouwde aanmoediging voor iteratieve verbeteringen die inherent zijn aan het EIC Accelerator-proces te onderstrepen. Elke aanvrager krijgt meerdere mogelijkheden om zijn innovatieprojectvoorstellen te verfijnen door middel van opeenvolgende herindieningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de feedback uit eerdere rondes om de kracht van hun aanvraag en de afstemming op de doelstellingen van het programma te versterken. Het is opmerkelijk dat een aantal projecten die uiteindelijk financiering uit de EIC Accelerator krijgen, eerder met een of meer afwijzingen te maken hebben gehad voordat ze succes boekten. Dit iteratieve proces demonstreert de inzet van de EIC om innovatie te bevorderen en de ontwikkeling van kandidaten mogelijk te maken, waarbij wordt erkend dat de weg naar baanbrekende innovatie vaak geplaveid is met aanvankelijke tegenslagen en daaropvolgende verfijningen.

  Stapsgewijze handleiding voor de EIC Accelerator-aanvraagprocedure

  Stap 1: Het indienen van het voorlopige aanvraagformulier voor het EIC Accelerator-programma

  De eerste fase van het aanvraagproces voor de EIC Accelerator, bekend als Stap 1, vereist dat aanvragers een uitgebreide reeks materialen nauwgezet voorbereiden en indienen. Dit omvat een gedetailleerd geschreven voorstel van 12 pagina's waarin het innovatieproject, de doelstellingen, de expertise van het team en de potentiële marktimpact worden geschetst. Bovendien moeten aanvragers een overtuigende videopitch van 3 minuten maken, die dient als een dynamische en visuele weergave van hun voorstel, waardoor ze de essentie van hun innovatie- en bedrijfsplan effectief kunnen overbrengen. Als aanvulling op deze componenten is er een beknopt pitchdeck van 10 pagina's dat het project visueel samenvat, waarbij de unieke waardepropositie en het commerciële potentieel ervan worden benadrukt.

  Aanvragers moeten ook de standaardvelden van het online aanvraagformulier invullen, zodat alle vereiste informatie op een duidelijke en gestructureerde manier wordt verstrekt. Voor nieuwe deelnemers aan het EIC Accelerator-programma vergt het samenstellen van deze aanvraagdocumenten doorgaans een toegewijde inspanning van twee tot vier weken, omdat het essentieel is dat de ingediende materialen de verdiensten en de levensvatbaarheid van de markt nauwkeurig weerspiegelen.

  Na indiening gaat het voorstel een rigoureuze evaluatiefase in, waar het wordt beoordeeld door een panel van deskundige beoordelaars. Om door te gaan naar stap 2 van de EIC Accelerator, moet de applicatie een GO-beoordeling krijgen van ten minste driekwart van de beoordelaars, wat aangeeft dat het project voldoet aan de hoge normen die zijn gesteld aan innovatiepotentieel, teamcapaciteit en potentiële impact. Het bereiken van consensus van minimaal drie van de vier beoordelaars is dus van cruciaal belang voor aanvragers die vooruitgang willen boeken in het zeer competitieve EIC Accelerator-proces.

  Stap 2: Het opstellen van uw uitgebreide bedrijfsplan voor de EIC Accelerator

  De tweede fase van het EIC Accelerator-aanvraagproces omvat de ontwikkeling van een diepgaand bedrijfsplan, dat doorgaans meer dan 50 pagina's beslaat, waarin de strategische richting, de marktanalyse, het innovatiepotentieel, de implementatieroutekaart en de verwachte impact van de voorgestelde onderneming nauwgezet worden beschreven. . Dit uitgebreide document wordt aangevuld met een reeks kritische bijlagen, waaronder maar niet beperkt tot:

  • Een beknopte, meeslepende videopitch van 3 minuten die de essentie van het bedrijfsvoorstel en de unieke waardepropositie ervan samenvat.
  • Een pitchdeck, professioneel ontworpen om de belangrijkste punten van het businessplan beknopt over te brengen aan belanghebbenden en beoordelaars.
  • Een grondige reeks financiële documenten die een transparant beeld geven van de huidige financiële gezondheid van het bedrijf en toekomstige financiële projecties.
  • Een gedetailleerde Freedom to Operate (FTO)-analyse, die ervoor zorgt dat de intellectuele eigendomsrechten duidelijk worden geïdentificeerd en dat potentiële juridische belemmeringen worden aangepakt.
  • Een Data Management Plan (DMP), waarin de methodologieën worden beschreven voor het verzamelen, opslaan, beschermen en delen van gegevens die binnen het project worden gegenereerd.
  • Letters of Intent (LOI), die marktinteresse en validatie van potentiële klanten of partners aantonen.
  • Curricula Vitae (CV) van de kernteamleden, waarin de expertise en ervaring wordt getoond die elk van hen inbrengt in het project.

  Bovendien moeten aanvragers de standaardvelden van het online aanvraagformulier invullen, zodat alle vereiste informatie nauwkeurig wordt vastgelegd.

  De nauwgezette voorbereiding van deze documenten is een taak waar aanvragers doorgaans zes tot acht weken voor uittrekken, om ervoor te zorgen dat elk aspect van het voorstel gepolijst is en aansluit bij de hoge normen die door de EIC Accelerator-beoordelaars worden verwacht.

  Na de indiening wordt een panel van drie onafhankelijke beoordelaars belast met een uitgebreide beoordeling van de aanvraag. Het is absoluut noodzakelijk dat het project een unanieme GO-beoordeling krijgt van alle drie de beoordelaars om door te kunnen gaan naar stap 3 van het EIC Accelerator-schema. Deze unanieme goedkeuring vormt een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit en het potentieel van het project dat wordt overwogen.

  Stap 3: Diepgaande presentatie van de kandidaten via het sollicitatieproces met het EIC Accelerator-panel

  Het Stap 3-interviewproces van de EIC Accelerator is een nauwgezette en uitgebreide evaluatiefase, waarbij kandidaten een directe dialoog moeten aangaan, hetzij via een videoconferentieplatform, hetzij door persoonlijk aanwezig te zijn op een aangewezen locatie in Brussel, België. Deze kritieke fase begint met het feit dat de aanvrager een beknopte maar impactvolle presentatie geeft van zijn innovatie en business case, die niet langer dan 10 minuten duurt, waarbij gebruik wordt gemaakt van het pitchdeck dat is voorbereid en ingediend tijdens stap 2 van het aanvraagproces.

  Na deze pitch wordt de aanvrager onderworpen aan een rigoureus vraag-en-antwoordondervraging van 35 minuten door de EIC-jury, een panel dat opzettelijk is samengesteld uit experts met verschillende achtergronden om een diverse en holistische beoordeling te garanderen. Normaal gesproken bestaat dit panel uit vijf vooraanstaande juryleden, maar de aanwezigheid beperkt zich niet alleen tot deze experts. De groep wordt aangevuld met vertegenwoordigers van de European Innovation Council (EIC) van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB), evenals EIC-programmamanagers, die allemaal hun gespecialiseerde perspectieven inbrengen in het evaluatieproces.

  Aanvragers wordt geadviseerd twee volledige weken uit te trekken voor een grondige voorbereiding voorafgaand aan dit sollicitatiegesprek, omdat er veel op het spel staat en er intensief wordt gecontroleerd. Tijdens deze periode verfijnen potentiële winnaars hun pitch nauwgezet, anticiperen op mogelijke vragen en bepalen ze hoe ze de waarde van hun innovatie effectief kunnen communiceren. Het is absoluut noodzakelijk dat elk lid van de EIC-jury zijn goedkeuring kenbaar maakt (aangeduid als een GO) om de kandidaat als succesvol te beschouwen en de felbegeerde EIC Accelerator-financiering veilig te stellen, die van groot belang is bij het voortstuwen van baanbrekende innovaties van de conceptuele fase naar de markt.

  Volgende stappen en richtlijnen voor succesvolle aanvragers: navigeren door postfinancieringsprocedures met de EIC Accelerator

  Na bevestiging van het door de aanvrager gevraagde financieringsbedrag initieert de EIC Accelerator een grondig due diligence-proces, afgestemd op de Grant-component of de Equity-component. Voor aanvragers die subsidiefinanciering nastreven, omvat deze fase de nauwgezette samenstelling van het Grant Agreement Contract (GAC). Het is een kritieke fase waarin aanvragers uitgebreide documentatie ter beoordeling moeten verstrekken. Deze documentatie omvat een gedetailleerd financieel overzicht van het bedrijf, identificatie en verificatie van de uiteindelijke begunstigde (UBO), samen met de vereiste bedrijfsregistratie en fundamentele documenten, die allemaal kunnen worden geüpload via het speciale EIC Accelerator-portaal.

  Tegelijkertijd wordt het due diligence-onderzoek voor de aandelencomponent geleid door de Europese Investeringsbank (EIB). Deze procedure omvat een systematische en interactieve evaluatie, waarbij de EIB een directe communicatielijn tot stand brengt met de aanvragers en met eventuele mede-investeerders die met de aanvrager verbonden zijn. Het doel is om een diepgaand inzicht te krijgen in het bedrijf en zijn belanghebbenden, waardoor een goede investeringsbeslissing mogelijk wordt gemaakt.

  De aandelenfinanciering wordt doorgaans uitgevoerd via strategische financiële instrumenten, waaronder, maar niet beperkt tot, directe beleggingen in aandelen, converteerbare obligaties of andere vergelijkbare financiële instrumenten. Het is echter vermeldenswaard dat het EIC-fonds een voorkeur vertoont voor deelname aan grotere financieringsrondes naast de bestaande investeerders van een aanvrager. Deze co-investeringsstrategie dient om de collectieve financiële kracht en het vertrouwen van de gecombineerde investeerdersbasis te benutten, waardoor het groeipotentieel van de baanbrekende onderneming wordt vergroot.

  Uitgebreid overzicht van de trainingscomponenten die aan aanvragers worden aangeboden in het EIC Accelerator-programma

  Uitgebreide verzameling vereiste sjablonen voor het EIC Accelerator-aanvraagproces
  Het EIC Accelerator Applicant Training Program biedt een uitgebreide reeks zorgvuldig vervaardigde sjablonen die zijn ontworpen om de voorbereiding van zowel stap 1- als stap 2-inzendingen voor de EIC Accelerator te stroomlijnen. Deze sjablonen zijn verrijkt met uitgebreide instructies, geleverd via zowel tekstuele richtlijnen als instructievideo's. Deze aanpak zorgt voor een systematische en duidelijke voortgang door het sollicitatieproces, waardoor de aanvrager efficiënt van de ene stap naar de volgende kan gaan.

  Deze sjablonen benadrukken het belang van een goed gestructureerd raamwerk en dienen als een onmisbaar hulpmiddel bij elke subsidieaanvraag, waardoor de schrijffase effectief wordt vereenvoudigd. Ze bieden een solide basis, waardoor aanvragers geen tijd en middelen hoeven te besteden aan het ontwikkelen van hun eigen format. Hierdoor kunnen aspirant-vernieuwers hun aandacht en inspanningen richten op de kerninhoud van hun applicatie – het verwoorden van de innovatie, de potentiële impact en de bedrijfsstrategie – terwijl ze er vertrouwen in kunnen houden dat de structurele integriteit van hun inzending in lijn is met de hoge normen en vereisten van de EIC Accelerator.

  Stap 1: Gedetailleerde toepassingssjablonen voor het EIC Accelerator-programma

  De eerste fase van het EIC Accelerator-aanvraagproces, stap 1, omvat een uitgebreid pakket van vijf zorgvuldig vervaardigde sjablonen, speciaal ontworpen voor Google Documenten en Google Spreadsheets, en gemakkelijk toegankelijk via Google Drive. Deze sjablonen zijn afgestemd op verschillende componenten van de applicatie, waaronder:

  1. Het hoofdvoorsteltekstsjabloon: Ontworpen om aanvragers te begeleiden bij het verwoorden van het kernverhaal van hun voorstel, met gestructureerde secties om ervoor te zorgen dat alle kritische aspecten van het project grondig worden behandeld.
  2. De videoscriptsjabloon: ontwikkeld om teams te helpen bij het scripten van een boeiende en beknopte pitchvideo, die een integraal onderdeel is van de applicatie, door een duidelijk raamwerk te bieden voor het presenteren van hun innovatieve concepten.
  3. Het projectoverzichtsjabloon: dit sjabloon is ontworpen om essentiële projectinformatie in één oogopslag vast te leggen, inclusief het acroniem, de titel en een boeiende samenvatting van het project om de essentie van het project bondig over te brengen.
  4. Een referentiedocument: dit biedt gebruikers een gedetailleerde handleiding over hoe ze de sjablonen effectief kunnen gebruiken en hoe ze zich moeten houden aan de indieningsnormen van EIC Accelerator, zodat alle noodzakelijke informatie wordt opgenomen en goed wordt gepresenteerd.
  5. Het teamtafelverzamelingssjabloon: Om de organisatie van informatie, rollen en bijdragen van teamleden te vergemakkelijken, waardoor een duidelijke weergave van de menselijke hulpbronnen van het project mogelijk wordt.

  Deze sjablonen zijn zorgvuldig ontwikkeld om het schrijf- en voorbereidingsproces van de aanvraag te stroomlijnen. Door deze hulpmiddelen te gebruiken, kunnen aanvragers een samenhangende structuur en toon in hun documenten behouden. Bovendien zorgt het collaboratieve karakter van deze sjablonen op Google Drive voor naadloos delen tussen teamleden, waardoor efficiënte delegatie mogelijk wordt en het voorbereidingsproces wordt versneld. Met deze middelen tot hun beschikking kunnen EIC Accelerator-aanvragers de kwaliteit en samenhang van hun inzendingen verbeteren, waardoor hun potentieel voor een succesvolle aanvraag aanzienlijk wordt vergroot.

  Stap 2 Sjablonen voor sollicitatiedocumentatie voor EIC Accelerator-kandidaten

  Stap 2 van het EIC Accelerator-aanvraagproces biedt aanvragers een samenhangend pakket van zes zorgvuldig ontworpen sjablonen, die beschikbaar worden gesteld via Google Drive voor gemakkelijke toegang en samenwerking. Deze sjablonen zijn specifiek afgestemd op essentiële componenten van de applicatie, waaronder het belangrijkste voorstelverhaal, Letters of Intent (LOI), de uitgebreide Freedom to Operate (FTO)-analyse, het gedetailleerde Data Management Plan (DMP), een beknopt maar toch uitgebreid bedrijfsprofiel en een geavanceerde spreadsheet voor budgetplanning.

  Elke sjabloon, of het nu een Google-document of een Google-spreadsheet is, is gemaakt met de nadruk op gebruiksvriendelijkheid, zodat de complexiteit van de inhoud de efficiëntie van het aanvraagproces niet in gevaar brengt. Het budgetplanningsdocument is vooral opmerkelijk vanwege de ingebouwde formules, die automatische berekeningen van de definitieve begrotingscijfers en bijbehorende financiële maatstaven mogelijk maken, waardoor het financiële planningsaspect voor aanvragers wordt gestroomlijnd. Deze sjablonen belichamen een strategisch evenwicht, waarbij al te ingewikkelde structuren worden vermeden ten gunste van een eenvoudig formaat dat een effectieve en gestroomlijnde voorbereiding van het voorstel mogelijk maakt, waardoor de administratieve lasten voor aanvragers worden verminderd.

  Stap 3: Zakelijke coaching op maat voor EIC Accelerator-kandidaten

  Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma bereidt kandidaten nauwgezet voor op de Step 3-pitch en het interview via een uitgebreid en op maat gemaakt coachingprogramma. Elke EIC Accelerator-prospect krijgt persoonlijke aandacht, waardoor de voorbereiding nauwkeurig wordt afgestemd om de meest overtuigende en overtuigende presentatie mogelijk te maken. Dit impliceert een zorgvuldige opstelling van het pitchverhaal, waarbij rekening wordt gehouden met de unieke waardepropositie en sterke punten van de innovatie van elke aanvrager.

  Vooruitlopend op de formidabele evaluatie tijdens het 45 minuten durende interviewproces, worden er diepgaande vraag- en antwoordsessies gehouden om de kandidaat de mogelijkheid te geven om met vertrouwen alle vragen die zich kunnen voordoen, met betrekking tot hun project of bedrijf, te beantwoorden en te navigeren. Gebaseerd op een schat aan inzichten die zijn vergaard door vele jaren in het veld, omvat de coaching cruciale onderwerpen zoals de complexiteit van de voorgestelde technologie of innovatie, de robuustheid van de financiële structuren en de strategische bestuurspraktijken van het bedrijf.

  Bovendien krijgen aanvragers twee extra sjablonen die speciaal zijn ontworpen om te helpen bij het structureren en verfijnen van hun pitch. Deze sjablonen dienen als hulpmiddelen van onschatbare waarde bij het effectief organiseren van inhoud en het communiceren van belangrijke punten met duidelijkheid en impact. Als finishing touch van het uitgebreide voorbereidingspakket wordt een zorgvuldig samengestelde checklist ter beschikking gesteld. Deze checklist dient als een cruciaal eindbeoordelingsinstrument om ervoor te zorgen dat alle cruciale elementen van de pitch en de verwachte vragen voldoende zijn beantwoord, zodat geen middel onbeproefd blijft terwijl de kandidaat vol vertrouwen de interviewfase van de EIC Accelerator-beoordeling ingaat.

  Uitgebreide schriftelijke richtlijnen en diepgaande video-tutorials voor het EIC Accelerator-aanvraagproces

  De EIC Accelerator-sjablonen zijn zorgvuldig ontworpen om een verrijkte leerervaring te bieden via een uitgebreide reeks videotrainingsmaterialen. De uitgebreide bibliotheek omvat meer dan 90 modules, waarbij elk cruciaal facet van het voorstelontwikkelingstraject nauwgezet wordt ontleed. Deze instructie-eenheden zijn naadloos geïntegreerd als referenties binnen de Stap 1- en Stap 2-sjablonen, waardoor ze dienen als een praktische gids voor het verhalende maakproces.

  Aanvragers kunnen deze geavanceerde structuur gebruiken om gebruik te maken van de uitgebreide ervaring en het advies van doorgewinterde professionals, waardoor ze een kristalhelder inzicht krijgen in de verwachtingen en normen voor elke afzonderlijke sectie of bijlage van hun voorstel. Deze strategische aanpak is bedoeld om de kans op het indienen van een succesvolle aanvraag aanzienlijk te vergroten.

  Bovendien stelt het modulaire ontwerp van onze middelen de teams van aanvragers in staat de werklast voor voorstellen efficiënt te verdelen. Door meerdere teamleden in staat te stellen gelijktijdig verschillende segmenten van het voorstel aan te pakken, wordt een collaboratieve en flexibele voorstelontwikkelomgeving bevorderd. Dit voordeel is een strategische afwijking van de traditionele adviesaanpak of de afhankelijkheid van één enkele externe subsidieschrijver, wat vaak resulteert in een meer gestroomlijnd en sneller proces voor het genereren van voorstellen. Deze teamgebaseerde aanpak versterkt niet alleen de interne expertise, maar zorgt ook voor een formidabel tempo dat conventionele methoden overtreft, waardoor aanvragers op een snel traject richting EIC Accelerator-succes worden gezet.

  ChatEIC: uw geavanceerde AI-aangedreven assistent voor navigatie door het EIC Accelerator-programma

  Exclusief voor OpenAI-abonnees heeft elke deelnemer die deelneemt aan het EIC Accelerator-trainingsprogramma het voorrecht om de mogelijkheden van ChatEIC te ontgrendelen, een geavanceerd AI-gestuurd platform dat is afgestemd op het benutten van de innovatieve functionaliteiten die inherent zijn aan OpenAI's Genative Pre-trained Transformers (GPT). ChatEIC is op ingewikkelde wijze geprogrammeerd voor interactie met de uitgebreide verzameling trainingsmaterialen, zodat het scherp advies kan geven, voorstelkaders nauwgezet kan organiseren en vakkundig voorontwerpen van voorstelsecties kan maken, afgestemd op de unieke projectvisie van elke aanvrager.

  Hoewel het gebruik van deze AI-assistent als enige hulpbron voor het opstellen van voorstellen niet aan te raden is – het behoud van de authentieke stem en visie van de aanvrager is van het grootste belang – is ChatEIC een formidabele digitale bondgenoot. Het transformeert naadloos de traditioneel zware inspanning van het schrijven van voorstellen in een zeer efficiënte, synergetische activiteit. Door de talenten van het menselijk intellect te harmoniseren met de efficiëntie van AI, versnelt ChatEIC de tijdlijn voor de ontwikkeling van voorstellen, waardoor deelnemers uiteindelijk met grotere snelheid en effectiviteit naar hun doelen worden gestuwd.

  Maximaliseer de efficiëntie met ChatEIC: uw uitgebreide gids voor het navigeren en gebruiken van het interactieve communicatieplatform van EIC Accelerator

  De ChatEIC is uitgerust met geavanceerde mogelijkheden voor documentbegrip, waardoor hij een breed scala aan geüploade materialen nauwgezet kan analyseren, inclusief maar niet beperkt tot pitchdecks, subsidieaanvragen, uitgebreide bedrijfsplannen en ingewikkelde whitepapers. Door zich te verdiepen in de inhoud van deze documenten, extraheert ChatEIC vakkundig cruciale informatie, die het gebruikt om de verschillende secties van een voorstel systematisch te organiseren en te verbeteren. Bovendien is deze intelligente tool bedreven in het beantwoorden van vragen die verband houden met de complexiteit van het subsidieschrijfproces, waardoor de taak voor aanvragers wordt gestroomlijnd en mogelijk de behoefte aan video-tutorials en andere vormen van instructie-ondersteuning wordt weggenomen.

  In een poging om zich aan te passen aan de dynamische regelgevingsomgeving van het OpenAI-platform, is ChatEIC ontworpen met flexibiliteit in gedachten. Als zodanig werkt het onder bepaalde parameters die beperkingen kunnen opleggen aan het gebruik, vooral met betrekking tot het aantal prompts dat het binnen een bepaald uur kan verwerken. Deze beperkingen zijn afhankelijk van het heersende beleid van OpenAI en zijn ontworpen om zowel naleving van wettelijke normen als optimale functionaliteit binnen het ondersteuningskader van EIC Accelerator te garanderen.

  Belangrijkste voordelen van deelname aan het uitgebreide trainingsprogramma voor kandidaten van EIC Accelerator

  Het identificeren van de belangrijkste personen met diepgaande kennis van de interne werking van uw bedrijf

  Nadat ze de hulp van professionele adviesbureaus hadden ingeroepen, hebben een groot aantal ondernemingen twee overheersende grieven geuit: ten eerste kwam het niveau van de resultaten niet overeen met hun verwachtingen, en ten tweede kwam de last van het samenstellen van substantiële delen van het subsidievoorstel terug op hun eigen schouders. ploegen. Dit scenario komt voort uit een gangbare praktijk binnen het subsidieadvieslandschap, waar grote adviesbureaus vaak de kern van de manuscriptontwikkeling delegeren aan extern freelancepersoneel. Deze onafhankelijke contractanten, die vaak worden beloond tegen tarieven die niet in verhouding staan tot de complexiteit van de taak, missen mogelijk de noodzakelijke stimulans om zich volledig in te zetten voor het succes van het project en kunnen tijdens de levenscyclus van het project aan rotatie worden onderworpen. Een dergelijke dynamiek veroorzaakt een fluctuatie in de kwaliteit van het werk, wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de door de aanvragers ingediende voorstellen. Om er zeker van te zijn dat hun zakelijke verhaal met de vereiste nauwkeurigheid en diepgang wordt overgebracht, zijn aanvragers dan ook genoodzaakt tussenbeide te komen en gedeelten van de aanvraag op te stellen. Deze aanvulling is noodzakelijk vanwege het onweerlegbare inzicht dat het meest authentieke en alomvattende inzicht in een bedrijf inherent in het bezit is van het interne team.

  Vorder door de EIC Accelerator in een tempo dat is afgestemd op uw individuele schema

  Het EIC Accelerator-trainingsprogramma biedt een onschatbaar voordeel doordat het aanvragers de flexibiliteit biedt om het voorstelontwikkelingsproces af te stemmen op hun unieke vereisten. Deelnemers hebben de autonomie om de samenstelling van hun team te bepalen en kunnen ervoor kiezen om de werklast over meerdere teamleden te verdelen of individueel te werk te gaan, afhankelijk van hun strategische voorkeur. Deze aanpasbare aanpak stelt hen in staat de voortgang van hun voorstel nauwgezet af te stemmen op het ritme dat past bij de operationele dynamiek van hun onderneming.

  Omdat we begrijpen dat de routekaart naar indiening kan worden beïnvloed door de variabiliteit van de intervallen voor herindiening en de fluctuatie van de EIC Accelerator-cut-off-data, is het trainingsprogramma ontworpen om aan deze onzekerheden tegemoet te komen. Dit aanpassingsvermogen zorgt ervoor dat aanvragers niet gedwongen worden zich te houden aan de vaste schema's opgelegd door externe adviesdiensten. In plaats daarvan kunnen ze de voorbereiding van voorstellen naadloos integreren in hun lopende bedrijfsactiviteiten, zodat deelname aan de EIC Accelerator hun standaard operationele ritme niet verstoort. Bijgevolg is het trainingsprogramma een optimale oplossing voor het handhaven van de bedrijfscontinuïteit en tegelijkertijd het benutten van de opmerkelijke kansen die de EIC Accelerator biedt.

  Diepgaand deskundig advies en geavanceerde, door kunstmatige intelligentie ondersteunde schrijfondersteuning voor EIC Accelerator-voorstellen

  Het EIC Accelerator-trainingsprogramma is zorgvuldig samengesteld onder deskundige leiding van Dr. Stephan Segler, een doorgewinterde EIC Accelerator-consultant die bekend staat om zijn indrukwekkende staat van dienst in het schrijven van succesvolle voorstellen voor het EIC Accelerator-programma. Dr. Segler breidt zijn enorme ervaring uit door niet alleen overtuigende sollicitaties te ontwikkelen, maar ook door uitgebreide ondersteuning te bieden die alle fasen van de sollicitatieprocedure omvat. Zijn mentorschap omvat de complexiteit van het maken van overtuigende video's, het schrijven van boeiende pitches en het uitvoeren van grondige interviewvoorbereidingen, tot het navigeren door de complexiteit van het due diligence-proces.

  Dit trainingsprogramma onderscheidt zich door zijn gedetailleerde aandacht voor de subtiliteiten en nuances die relevant zijn voor het EIC Accelerator-applicatietraject, zoals geïnformeerd door het diepgaande inzicht van Dr. Segler en de persoonlijke successen binnen het programma. Het belichaamt een rijke verzameling kennis en legt de essentie vast van wat er nodig is om succesvol te worden in deze zeer competitieve arena.

  Bovendien wordt het programma aangevuld met de innovatieve ChatEIC, een virtuele assistent op basis van kunstmatige intelligentie, exclusief toegankelijk voor OpenAI-abonnees. ChatEIC staat klaar om onmiddellijke, 24-uurs feedback en hulp te bieden, waardoor de ondersteuningsstructuur voor sollicitanten radicaal verandert. Met zijn vermogen om in realtime interacties aan te gaan, dient ChatEIC als een hulpmiddel van onschatbare waarde voor kandidaten die op zoek zijn naar onmiddellijk advies en begeleiding in elke fase van hun sollicitatieproces.

  Verbeterde teamgebaseerde schrijfstrategieën binnen het EIC Accelerator Framework

  De EIC Accelerator Training-module is zorgvuldig ontworpen om synergetische samenwerking tussen teamleden te vergemakkelijken. Door gebruik te maken van de robuuste mogelijkheden van Google Drive als centrale opslagplaats voor documentbeheer, zorgt de training ervoor dat alle relevante materialen in realtime toegankelijk zijn, waardoor gelijktijdige bijdragen van meerdere teamleden aan verschillende delen van het voorstel mogelijk worden gemaakt. Deze methode versnelt het voorbereidingsproces van voorstellen aanzienlijk en overtreft traditionele, op consultancy gebaseerde benaderingen.

  De training is strategisch gesegmenteerd, met uitgebreide instructies die specifiek zijn afgestemd op elk afzonderlijk onderdeel van het voorstel. Dit modulaire ontwerp ontmantelt effectief de traditionele kennisbarrières die vaak voorkomen bij het inschakelen van externe adviesdiensten, waardoor een meer zelfvoorzienend en gestroomlijnd aanvraagproces mogelijk wordt.

  Om de samenwerkingservaring verder te verbeteren, bevat de training een gesynchroniseerd videotrainingsplatform, waardoor alle teamleden tegelijkertijd aan het leerproces kunnen deelnemen. Deze gedeelde leeromgeving wordt aangevuld door de onmiddellijke beschikbaarheid van alle Google Drive-sjablonen en -bronnen, naast de geïntegreerde communicatietool ChatEIC, die realtime dialoog en uitwisseling van ideeën bevordert. Het resultaat is een samenhangend, efficiënt en interactief voorstelontwikkelingstraject, waardoor teams hoogwaardige inzendingen kunnen produceren met verhoogde efficiëntie en afstemming.

  Trackrecord van prestaties onder het EIC Accelerator-programma

  Het trainingsprogramma van EIC Accelerator is gebaseerd op een rijke geschiedenis van eerdere overwinningen in een reeks sectoren en is zorgvuldig samengesteld, waarbij uitgebreide inzichten zijn verwerkt uit baanbrekende ontwikkelingen op gebieden als kunstmatige intelligentie, geavanceerde batterijtechnologie en innovatieve recyclingprocessen. Ons curriculum is gebaseerd op een uitgebreid spectrum aan expertise in zowel software- als hardwaredomeinen, waardoor wordt gegarandeerd dat de bijgebrachte kennis zeer overdraagbaar en relevant is voor een groot aantal projecttypen. Het programma biedt een diepgaande verkenning van de specifieke vereisten en mijlpalen die verband houden met verschillende Technology Readiness Levels (TRL), waarbij de nadruk vooral ligt op de genuanceerde eisen binnen de MedTech- en farmaceutische sector. Het biedt een overvloed aan casestudies uit uiteenlopende sectoren, die dienen om de praktische toepassing van theoretische concepten te illustreren. Bovendien omvat de training een uitgebreid scala aan bedrijfsmodelkaders, die hun toepasbaarheid en potentiële aanpassing aan verschillende ondernemende ondernemingen demonstreren. Uiteindelijk is het EIC Accelerator-trainingsprogramma zorgvuldig ontworpen om universeel toepasbaar te zijn, waardoor innovators en ondernemers de kennis en vaardigheden krijgen die nodig zijn om uit te blinken in elk project dat ze ondernemen.

   


  De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

  De artikelen kunnen ook voor anderen een nuttige bron zijn adviesbureaus ook in de subsidieruimte professionele subsidieschrijvers die worden ingehuurd als freelancers of onderdeel zijn van een Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.


  Dit artikel is geschreven door ChatEIC. ChatEIC is een EIC Accelerator-assistent die kan adviseren bij het schrijven van voorstellen, actuele trends kan bespreken en inzichtelijke artikelen kan maken over uiteenlopende onderwerpen. De door ChatEIC geschreven artikelen kunnen onjuiste of verouderde informatie bevatten.

  Bent u geïnteresseerd in het inhuren van een schrijver om subsidies in de EU aan te vragen?

  Neem gerust hier contact op: Contact

  Bent u op zoek naar een trainingsprogramma om te leren hoe u de EIC Accelerator kunt aanvragen?

  Vind het hier: Opleiding

  EIC AcceleratorTL;DR

  FINANCIERING
  € 2,5 miljoen subsidie + € 15 miljoen eigen vermogen 
   
  DOEL
  Financiering van DeepTech-innovaties met winstoogmerk
   
  SUCCESPRIJZEN
  ≤5%
   
  VOORWAARDEN
  Technologieprototype + Vroege klanttractie
   
  DEADLINES
  2-4 / jaar
   
  SOLLICITATIE
  3 stappen (korte/lange voorstellen + interview)
   
  TIJD BESTEED
  3 maanden schrijven + wachten/vertragingen/herindieningen
   
  TYPISCHE CONSULTANCYKOSTEN
  tot € 25.000 + succesvergoeding
   
  ONS ADVIESAANBOD
  € 3,5K + Succesvergoeding

   

  Financiering van baanbrekende doorbraken via de EIC Accelerator

  Een overzicht van het European Innovation Council Accelerator-programma

  De EIC Accelerator, een gewaardeerd financieringsinitiatief onder auspiciën van de European Innovation Council (EIC) en een integraal onderdeel van het Horizon Europe-raamwerk, is toegewijd aan het bieden van substantiële financiële steun aan baanbrekende ondernemingen. Dit programma richt zich op organisaties die voorop lopen bij het bevorderen van technologische innovaties of het benutten van het potentieel van wetenschappelijke doorbraken op het gebied van Deep Technology (DeepTech). In aanmerking komende projecten kunnen tot € 2,5 miljoen ontvangen in de vorm van subsidies, aangevuld met de optie van aandelenfinanciering tot € 15 miljoen, waardoor de groei en schaalbaarheid van baanbrekende ondernemingen worden bevorderd.

  Overzicht van gefinancierde technologieën onder het EIC Accelerator-programma

  Sinds de oprichting in 2021 heeft de European Innovation Council (EIC) Accelerator een breed scala van meer dan 400 ondernemingen ondersteund, verspreid over een groot aantal sectoren. Tot deze begunstigden behoren ondernemingen die zich bezighouden met kapitaalintensieve hardwareactiviteiten, maar ook ondernemingen die zich bezighouden met puur softwaregestuurde initiatieven, met een sterke nadruk op diepgaande technologische innovaties. De EIC Accelerator handhaaft een brede technologische reikwijdte zonder overkoepelende beperkingen, op voorwaarde dat de voorgestelde technologieën voldoen aan de richtlijnen van de Europese Unie en geen militaire toepassingen of aanverwante gebieden ondersteunen. Bovendien onderstreept de EIC Accelerator zijn inzet voor het bevorderen van baanbrekende technologieën door jaarlijks de nadruk te leggen op specifieke technologische uitdagingen, waardoor gebieden van strategisch belang en potentiële groei binnen het innovatie-ecosysteem onder de aandacht worden gebracht.

  Beoordeling van het technologische gereedheidsniveau voor geschiktheid voor EIC Accelerator

  De European Innovation Council (EIC) Accelerator biedt financiële ondersteuning voor de vooruitgang van technologieën die minimaal Technology Readiness Level (TRL) 5 hebben bereikt, wat wordt gekenmerkt door de validatie van de technologie binnen een relevante operationele omgeving. Om voor financiering in aanmerking te komen, wordt van aanvragers doorgaans verwacht dat ze een prototype hebben ontwikkeld of een proof-of-concept hebben opgesteld dat de doeltreffendheid van de technologie onderbouwt. Bovendien kunnen entiteiten waarvan de technologieën zich hebben ontwikkeld tot TRL 6 of 7, subsidiefinanciering aanvragen om hun ontwikkeling te bevorderen. Voor technologieën die TRL 8 hebben bereikt, kan de EIC Accelerator pure aandelenbeleggingsopties bieden om hun markttoegang en opschaling te vergemakkelijken.

  Overzicht van beschikbare financieringsstromen via de EIC Accelerator

  De European Innovation Council (EIC) Accelerator biedt financiële steun aan ondernemingen via drie verschillende financieringsmechanismen: subsidies tot € 2,5 miljoen, die niet tot verwatering leiden en worden uitbetaald als vaste bedragen; Aandeleninvesteringen tot € 15 miljoen gedaan door het EIC-fonds of zijn dochterondernemingen in ruil voor aandelen binnen het bedrijf; en Blended Finance, waarbij zowel subsidie- als aandelenfinanciering worden samengevoegd tot een maximum van € 17,5 miljoen. Potentiële aanvragers hebben de vrijheid om het financieringstype van hun voorkeur te selecteren en het bijbehorende bedrag dat aansluit bij hun zakelijke vereisten. Onder buitengewone omstandigheden kunnen aanvragers in aanmerking komen voor financieringstoewijzingen die de standaarddrempels overschrijden.

  Profiel van de aanvrager van het EIC Accelerator-programma

  Geschiktheidscriteria voor ontvangers van EIC Accelerator-financiering

  In aanmerking komende entiteiten voor de EIC Accelerator zijn onder meer kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) met winstoogmerk die naar behoren zijn geregistreerd in een in aanmerking komend land. Bovendien kunnen particulieren of investeerders ook aanvragen indienen onder de veronderstelling dat zij vóór de uitvoering van het Subsidieovereenkomstcontract een bedrijf oprichten. Om in aanmerking te komen moeten deze bedrijven zich houden aan de MKB-definitie van de Europese Unie, die onder meer inhoudt dat er minder dan 250 werknemers in dienst zijn en dat de jaaromzet de 50 miljoen euro niet overschrijdt, of dat het jaarlijkse balanstotaal de 43 miljoen euro niet overschrijdt. het onafhankelijke karakter van de onderneming.

  Geschiktheidscriteria: Deelnemende EU-lidstaten voor de EIC Accelerator

  Het EIC Accelerator-programma breidt de deelnamemogelijkheden uit naar entiteiten en ondernemers in de hele Europese Unie en omvat alle 27 lidstaten, waaronder Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden, evenals hun aangesloten gebieden. Deze alomvattende toegankelijkheid garandeert eerlijke kansen voor innovatie en bedrijfsontwikkeling in de hele Unie.

  Geschiktheidscriteria voor deelname van niet-EU-landen aan het EIC Accelerator-programma

  De European Innovation Council (EIC) Accelerator bevestigt het bestaan van associatieovereenkomsten met Horizon Europa die entiteiten en individuen uit een gevestigde reeks derde landen in staat stellen aan het programma deel te nemen. In aanmerking komende aanvragers uit de volgende geassocieerde landen kunnen financiering aanvragen: Albanië, Armenië, Bosnië en Herzegovina, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Kosovo*, de Republiek Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Marokko en het Verenigd Koninkrijk (dat in aanmerking komt voor deelname op basis van uitsluitend subsidies).

  * Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

  Bepalen van de geschiktheid voor het EIC Accelerator-programma: past het bij uw onderneming?

  Analyse van de successtatistieken en goedkeuringsratio's van de EIC Accelerator

  De EIC Accelerator zorgt voor transparantie en eerlijkheid in zijn evaluatieprocessen; precieze succespercentages voor elk van de drie afzonderlijke evaluatiefasen worden echter niet routinematig gepubliceerd. Niettemin wordt geschat dat het cumulatieve succespercentage voor projecten die van stap 1 tot en met stap 3 doorgaan, op of onder de 5%-drempel ligt. Het is belangrijk op te merken dat dit percentage onderhevig is aan schommelingen, beïnvloed door factoren zoals de jaarlijkse budgettoewijzingen van EIC Accelerator, het aantal inzendingen per vastgestelde sluitingsdatum en de specifieke aard van de oproep – of deze nu een open of een uitdagingsronde is. telefoongesprek. Bijgevolg kunnen aanvragers variabele succespercentages ervaren in overeenstemming met deze parameters.

  Beoordelen of uw bedrijf in aanmerking komt voor het EIC Accelerator-programma

  De EIC Accelerator geeft prioriteit aan de goedkeuring van ondernemingen die voorop lopen op het gebied van innovatie, gekenmerkt door ontwrichtende technologische ontwikkelingen met een diepgaande DeepTech-basis, of die van significante wetenschappelijke of technische aard. Het mandaat van de EIC Accelerator is het verdedigen van ondernemingen met een hoog risico en een hoog potentieel die een duidelijke strategie voor marktintroductie vertonen. Historisch gezien heeft de EIC Accelerator financiële steun verleend aan een breed scala aan wetenschappelijke doorbraken, maar ook aan softwarebedrijven, Software as a Service (SaaS)-platforms en zelfs robuust gekapitaliseerde bedrijven met relatief lagere risicotrajecten.

  Geschiktheids- en beoordelingscriteria voor de EIC Accelerator-toepassing

  Elke onderneming moet de beslissing om gebruik te maken van de financieringsmogelijkheid van € 17,5 miljoen die door de EIC Accelerator wordt geboden, oordeelkundig beoordelen. Kritische factoren zijn onder meer het beoordelen van het bijbehorende risicoprofiel in het licht van de historische succespercentages van het programma, de tijdsbesteding die nodig is voor het aanvraagproces en de noodzaak van veerkracht gedurende de hele duur van het proces. De EIC Accelerator is optimaal geschikt voor ondernemingen die over een minimale financiële startbaan van zes maanden beschikken en geen dringende behoefte hebben aan kapitaalinjectie. Tegelijkertijd moeten deze ondernemingen proactief proberen in contact te komen met investeerders en alternatieve financieringsmogelijkheden verkennen om hun financiële portefeuille strategisch te verbreden.

  Aanvraagprocedure voor de EIC Accelerator

  Aanvraagprocedure voor het EIC Accelerator-programma

  De European Innovation Council (EIC) Accelerator maakt gebruik van een rigoureuze evaluatieprocedure in drie fasen. Aanvragers moeten elke opeenvolgende fase met succes doorlopen om in aanmerking te komen voor financiering. Na succesvolle afronding van de derde fase ontvangen de in aanmerking komende entiteiten de toegewezen financiële steun. Het aanvraagproces wordt efficiënt gefaciliteerd via het Funding & Tenders Portal van de Europese Unie, waar alle benodigde documentatie moet worden ingediend in overeenstemming met de gespecificeerde uiterste data. Na beoordeling wordt elke aanvraag nauwgezet beoordeeld, wat resulteert in het verstrekken van een Evaluatie Samenvattend Rapport (ESR), dat gedetailleerde evaluaties, feedback en een definitieve GO- of NO GO-bepaling bevat.

  Tijdlijn voor het EIC Accelerator-aanvraag- en evaluatieproces

  Het aanvraagtraject voor de European Innovation Council (EIC) Accelerator kent geen uniform schema. Het tijdsbestek voor succesvolle aanvragen kan aanzienlijk variëren, waarbij bepaalde ondernemingen in minder dan zes maanden resultaat bereiken, terwijl andere meer dan twee jaar kunnen duren, vooral als hun voorstellen in eerste instantie worden afgewezen of als de indieningsdeadlines worden gemist vanwege tijdsbeperkingen. Bovendien stelt de EIC Accelerator doorgaans jaarlijks twee tot vier uiterste data vast, een factor die een zorgvuldige strategische planning voor het indienen van aanvragen noodzakelijk maakt.

  Tijdlijn voor het indienen van aanvragen voor de EIC Accelerator

  Stap 1 van de European Innovation Council (EIC) Accelerator is voortdurend toegankelijk en biedt bedrijven de flexibiliteit om op hun gemak voorstellen in te dienen. Na succesvolle afronding van stap 1 komen kandidaten in aanmerking om door te gaan naar stap 2, die doorgaans tussen twee en vier verschillende deadlines voor indiening per jaar biedt. Na de positieve beoordeling van Stap 2-aanvragen krijgen bedrijven een uitnodiging om deel te nemen aan Stap 3 van het evaluatieproces: een persoonlijk interview. Dit interview wordt gewoonlijk via videoconferenties gefaciliteerd en zal naar verwachting binnen enkele weken na de deadline van stap 2 plaatsvinden.

  Begeleiding bij de volgende stappen na een mislukte EIC Accelerator-aanvraag

  De European Innovation Council (EIC) Accelerator hanteert een streng maar eerlijk protocol met betrekking tot afwijzingen van voorstellen. Mocht een onderneming in enig stadium van het evaluatieproces drie afwijzingen krijgen, dan komt het huidige project – of een nauw verwant initiatief – niet meer in aanmerking voor herindiening tot het hoogtepunt van het Horizon Europa-kaderprogramma. Deze regel is echter bedoeld om aanvragers meerdere mogelijkheden te bieden voor verfijning en verbetering van hun voorstellen. Het is een erkend aspect van het financieringslandschap dat zelfs projecten die uiteindelijk financiering binnenhalen, tijdens hun aanvraagtraject te maken kunnen krijgen met afwijzingen.

  De EIC Accelerator-aanvraagprocedure

  Stap 1: Indiening van de voorlopige aanvraag voor de EIC Accelerator

  De eerste fase van het EIC Accelerator-aanvraagproces, aangeduid als Stap 1, vereist de indiening van een uitgebreid dossier. Dit dossier bevat een beknopt, maar grondig, schriftelijk voorstel van maximaal 12 pagina's; een boeiende videopitch van maximaal 3 minuten; en een goed gestructureerd pitchdeck van niet meer dan 10 pagina's. Deze componenten vormen een aanvulling op de vereiste standaard online formuliervelden. De voorbereiding van de volledige reeks documenten vergt doorgaans een inzet van 2 tot 4 weken voor nieuwe aanvragers, waardoor concurrerende inzendingen van hoge kwaliteit worden gegarandeerd. Na de indiening is de voortgang van het project naar Stap 2 afhankelijk van het ontvangen van een gunstige GO-beoordeling van minimaal driekwart van de beoordelaars.

  Stap 2: Ontwikkeling van de alomvattende bedrijfsstrategie

  De tweede fase van het aanvraagproces van de EIC Accelerator vereist de indiening van een uitgebreid businessplan, dat een gedetailleerd schriftelijk voorstel van niet minder dan 50 pagina's moet omvatten, naast een reeks aanvullende documenten. Deze bijlagen omvatten een beknopte videopresentatie van 3 minuten, een uitgebreid pitchdeck, relevante financiële overzichten, een grondige Freedom to Operate (FTO)-analyse, een strategisch ontwikkeld Data Management Plan (DMP), relevante Letters of Intent (LOI), het Curriculum Vitae (CV) van onder meer sleutelpersoneel, gekoppeld aan verplichte velden binnen het standaard online sollicitatieformulier. Aanvragers besteden doorgaans tussen de zes en acht weken de tijd om deze documenten nauwgezet samen te stellen en te verfijnen om een alomvattende en competitieve indiening te garanderen. Na ontvangst van de aanvraag moet de aanvraag unaniem worden goedgekeurd (een GO-beoordeling van alle drie de beoordelaars) om met succes door te kunnen gaan naar de derde fase van het selectieproces.

  Stap 3: Het kandidaatbeoordelingsgespreksproces voor de EIC Accelerator

  De fase 3-beoordeling in het EIC Accelerator-selectieproces wordt gekenmerkt door een uitgebreid interview, dat kan worden afgenomen via een videoconferentie of persoonlijk op een aangewezen locatie in Brussel, België. Deze evaluatieve bijeenkomst begint met een presentatie van 10 minuten door de voorstellende kandidaat, waarbij gebruik wordt gemaakt van het pitchdeck dat tijdens fase 2 is ingediend, gevolgd door een rigoureus vraag-en-antwoordgesprek van 35 minuten met de gewaardeerde leden van de EIC-jury.

  De jury voor dit interview bestaat doorgaans uit vijf deskundige juryleden. Daarnaast nemen vertegenwoordigers van de European Innovation Council (EIC) en de Europese Investeringsbank (EIB), naast EIC-programmamanagers, deel aan deze kritische beoordelingsfase. Kandidaten krijgen een voorbereidingsperiode van twee weken om een uitgebreide en robuuste presentatie te garanderen.

  Om door te gaan naar de financieringstoekenningsfase van het EIC Accelerator-programma moeten de aspiranten unaniem een GO-beslissing van alle juryleden veiligstellen. Deze consensus speelt een belangrijke rol bij het bevestigen van het potentieel van de kandidaten om te profiteren van de steun en middelen van EIC Accelerator.

  Procedures en kansen na financiering voor EIC Accelerator-begunstigden

  Na bevestiging van de financieringstoewijzing begint een nauwgezet due diligence-proces voor zowel de Grant- als de Equity-componenten van het EIC Accelerator-programma. Voor subsidieontvangers betekent dit de start van de voorbereiding van het Grant Agreement Contract (GAC). Het vereist dat aanvragers een reeks bedrijfsdocumentatie verstrekken, waaronder financiële overzichten, specificaties van de uiteindelijke begunstigde (UBO) en de vereiste registratiegegevens.

  Op het gebied van aandelenfinanciering voert de Europese Investeringsbank (EIB) een diepgaand due diligence-proces uit. Tijdens deze fase onderhoudt de EIB rechtstreeks contact met aanvragers en hun mede-investeerders, waardoor alomvattend financieel toezicht wordt gewaarborgd. De aandeleninfusie neemt doorgaans de vorm aan van een directe belegging in aandelen, een converteerbare obligatie of vergelijkbare financiële instrumenten. Niettemin geeft het EIC-fonds blijk van een voorkeur voor deelname naast de bestaande investeerders van verzoekster in het kader van een bredere inspanning om kapitaal aan te trekken.

  Inhoud van het trainingsprogramma voor aanvragers, aangeboden door de EIC Accelerator

  Uitgebreide reeks vereiste sjablonen voor de EIC Accelerator

  Het EIC Accelerator-trainingsprogramma voor aanvragers is zorgvuldig ontworpen om uitgebreide ondersteuning te bieden tijdens zowel stap 1 als stap 2 van het sollicitatieproces. Onze reeks bronnen omvat een zorgvuldig samengestelde verzameling sjablonen, die worden aangevuld met diepgaande schriftelijke instructies en illustratieve videogidsen. Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om de schrijfervaring te stroomlijnen en te zorgen voor een duidelijke en gerichte aanpak bij het formuleren van projectvoorstellen. Het gebruik van gestandaardiseerde sjablonen is een hoeksteen van succesvolle subsidieaanvragen, omdat het de efficiëntie aanzienlijk verbetert. Door de noodzaak voor aanvragers om hun eigen formats te bedenken weg te nemen, stellen onze sjablonen hen in staat hun inspanningen te wijden aan de inhoud van hun voorstellen, waardoor ze ervoor zorgen dat hun innovatieve ideeën effectief worden gecommuniceerd.

  Stap 1: Applicatiesjablonen voor het EIC Accelerator-programma

  Fase I van het aanvraagproces voor de EIC Accelerator omvat een uitgebreide reeks sjablonen, ontworpen om de voorbereiding van de benodigde documentatie te vergemakkelijken. Dit omvat vijf zorgvuldig vervaardigde sjablonen die compatibel zijn met Google Documenten en Google Spreadsheets en gemakkelijk toegankelijk zijn via Google Drive. De suite bestaat uit een gedetailleerd sjabloon voor het hoofdverhaal van het voorstel, een gestructureerd overzicht voor de ontwikkeling van videoscripts, een projectsynopsis-sjabloon met een samenvatting van de belangrijkste elementen zoals het acroniem, de titel en de samenvatting, een document met referentierichtlijnen en een opgemaakte tabel voor de aggregatie van teamgegevens. . Deze sjablonen dienen als fundamentele toolset voor de ontwerpfase, waardoor een efficiënte samenwerking en verdeling van de werklast onder de teamleden mogelijk wordt gemaakt om het ontwikkelingsproces van het voorstel te stroomlijnen.

  Stap 2: Documentatiesjablonen voor de EIC Accelerator

  Stap 2 bestaat uit een reeks van zes zorgvuldig vervaardigde sjablonen, toegankelijk via Google Drive, op maat gemaakt voor het kernverhaal van het voorstel, Letters of Intent (LOI), Freedom to Operate (FTO)-analyse, Data Management Plan (DMP), bedrijfssamenvatting en een alomvattend begrotingskader. Deze sjablonen, ontworpen voor Google Docs en Google Spreadsheets, bevatten geautomatiseerde rekenfunctionaliteiten om moeiteloos het totale budget en de belangrijkste financiële indicatoren af te leiden. De sjablonen benadrukken een gestroomlijnde methodologie en zijn ontworpen om de productiviteit te verhogen, waarbij ingewikkelde ontwerpen worden vermeden en de lasten voor aanvragers worden verminderd.

  Stap 3: Deskundige coaching en begeleiding

  De stap 3 pitch- en interviewvoorbereiding van de EIC Accelerator is een zorgvuldig op maat gemaakt proces, dat gepersonaliseerde coachingsessies omvat die zijn ontworpen om voor elke sollicitant een boeiende en overtuigende trainingsmethodologie te cultiveren. Deze nauwgezette voorbereiding omvat de strategische formulering van het pitchverhaal, gekoppeld aan uitgebreide vraag-en-antwoordoefeningen die erop gericht zijn de antwoorden van de kandidaat te versterken tegen het strenge onderzoek dat tijdens het 45 minuten durende evaluatiegesprek wordt verwacht.

  Ons coachingprogramma bouwt voort op een uitgebreide verzameling ervaring en behandelt uitvoerig kritische dimensies zoals het unieke karakter van de technologie, het innovatiepotentieel, de financiële robuustheid van de onderneming, effectief ondernemingsbestuur en de fundamentele geschiedenis van het bedrijf. Om deze holistische coachingervaring te vergroten, ontvangen aanvragers twee aanvullende sjablonen om te helpen bij het structureren van hun pitches, evenals een definitieve checklist om ervoor te zorgen dat alle voorbereidende elementen aan bod zijn gekomen, waardoor de gereedheid voor de cruciale interviewfase wordt vergroot.

  Uitgebreide schriftelijke en visuele begeleiding voor het EIC Accelerator-aanvraagproces

  De EIC Accelerator biedt een reeks zorgvuldig vervaardigde sjablonen, vergezeld van uitgebreide videotrainingsmodules, die meer dan 90 tellen, die elk fundamenteel element van het ontwikkelingstraject van het voorstel nauwgezet deconstrueren. Deze modules zijn nauw verweven in de structuur van zowel Stap 1- als Stap 2-sjablonen en bieden een realtime, geïntegreerd begeleidingssysteem om het ontwerpproces van voorstellen te verbeteren. Deze gestructureerde aanpak geeft aanvragers de expertise die nodig is om elke sectie of bijlage met precisie te vervaardigen, waardoor hun potentieel voor een succesvol resultaat wordt geoptimaliseerd.

  Bovendien vergemakkelijkt het modulaire ontwerp van onze middelen een effectieve delegatie binnen de teams van kandidaten. Meerdere personeelsleden kunnen tegelijkertijd efficiënt en gemakkelijk bijdragen aan diverse segmenten van het voorstel. Dit samenwerkingspotentieel overtreft aanzienlijk de traditionele benadering van consultancy of individuele subsidieschrijvers, die doorgaans afhankelijk is van de doorvoer van een eenzame professional, waardoor het voorbereidingsproces voor voorstellen wordt versneld en de concurrentiekracht van de aanvraag wordt vergroot.

  EIC Accelerator Intelligente dialooginterface

  Deelnemers aan EIC Accelerator-trainingen die ook zijn geabonneerd op OpenAI-services hebben recht op het gebruik van ChatEIC, een op maat gemaakte AI-interface die is ontwikkeld met behulp van de robuuste GPT-functionaliteiten van OpenAI. Deze geavanceerde AI-assistent beschikt over uitgebreide kennis van het trainingsmateriaal en is bedreven in het bieden van begeleiding, het organiseren van inhoud en het assisteren bij het opstellen van voorstelsecties die zijn afgestemd op de individuele vereisten van de aanvrager. Hoewel volledige afhankelijkheid van dit hulpmiddel voor het opstellen van voorstellen niet raadzaam is, dient ChatEIC als een hulpmiddel van onschatbare waarde dat het schrijfproces effectief kan stroomlijnen, een samenwerkingsomgeving kan bevorderen en het bereiken van tastbare resultaten kan versnellen met verbeterde efficiëntie.

  Gebruik van de ChatEIC-interface voor verbeterde communicatie

  De ChatEIC beschikt over geavanceerde mogelijkheden voor documentbegrip, waardoor het een reeks geüploade documenten nauwgezet kan analyseren, waaronder pitchdecks, subsidieaanvragen, bedrijfsplannen, whitepapers en aanvullende relevante bestanden. Deze geavanceerde technologie vergemakkelijkt de extractie van opvallende informatie, waardoor voorstelsecties efficiënt en met een hoge mate van precisie worden gestructureerd. Bovendien heeft ChatEIC de mogelijkheid om realtime hulp te bieden bij vragen met betrekking tot het subsidieschrijfproces, waardoor de taak wordt gestroomlijnd en mogelijk de noodzaak voor instructievideo's wordt verminderd of overbodig wordt gemaakt. Het is belangrijk op te merken dat, in overeenstemming met het beleid van OpenAI, bepaalde operationele beperkingen kunnen worden opgelegd, met name met betrekking tot het aantal toegestane prompts per uur.

  Voordelen van deelname aan het EIC Accelerator-trainingsprogramma voor aanvragers

  'Diepgaande kennis van uw onderneming: belangrijke inzichten van branche-experts'

  In de loop van hun gesprekken met adviesbureaus hebben talloze ondernemingen een aantal veel voorkomende grieven naar voren gebracht: ten eerste voldoet het geleverde werk niet aan de door hen verwachte normen, en ten tweede bestaat er een noodzaak voor de bedrijven zelf om uitgebreid bij te dragen aan het opstellen van hun adviesbureaus. eigen voorstellen. Dergelijke omstandigheden zijn geworteld in de structurele tendensen van de subsidiesector, waarin zelfs de meest gevestigde adviesbureaus vaak het grootste deel van het compositieproces delegeren aan onafhankelijke contractanten. Deze personen, die vaak onvoldoende worden beloond, missen mogelijk een diepgewortelde betrokkenheid bij het project en kunnen regelmatig worden vervangen, waardoor een variabiliteit in het kaliber van hun output ontstaat die nadelige gevolgen heeft voor de aanvragers. Als gevolg hiervan worden aanvragers gedwongen actief deel te nemen aan het schrijfproces, waarbij de nauwkeurigheid en integriteit van hun voorstel wordt gewaarborgd. Het staat buiten kijf dat het meest diepgaande inzicht in een bedrijf schuilt in het eigen kader van professionals.

  Ga op uw persoonlijke tempo verder met de EIC Accelerator

  Het EIC Accelerator-trainingsprogramma biedt een aanzienlijk voordeel door het aanbieden van een flexibele leeromgeving in uw eigen tempo. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om hun aanpak voor de ontwikkeling van voorstellen op maat te maken, hetzij in samenwerking met verschillende teamleden, hetzij zelfstandig, in lijn met de operationele tijdlijnen van hun onderneming. Gezien de variabele aard van de herindieningscycli en de fluctuerende EIC Accelerator-afsluitdata, dient het trainingsprogramma als een optimale strategie om de activiteiten voor het voorbereiden van voorstellen te synchroniseren met routinematige bedrijfsprocessen, waardoor de afhankelijkheid van de vaste schema's die vaak door externe adviesdiensten worden opgelegd, wordt verminderd.

  Deskundig advies en geavanceerde, door kunstmatige intelligentie ondersteunde compositie voor de EIC Accelerator

  Het EIC Accelerator-trainingsprogramma is zorgvuldig ontwikkeld onder leiding van Dr. Stephan Segler, een eminente EIC Accelerator-consultant met een vooraanstaande staat van dienst in het schrijven van succesvolle voorstellen voor het programma. De expertise van Dr. Segler strekt zich uit tot het bieden van uitgebreide ondersteuning aan sollicitanten, waaronder videoproductie, pitchontwikkeling, interviewcoaching en het navigeren door het due diligence-proces. Dit trainingsprogramma onderscheidt zich door zijn diepgaande detailniveau en verfijnde kennis van de fijne kneepjes van het sollicitatieproces.

  Bovendien wordt het programma uitgebreid met de innovatieve ChatEIC, een AI-aangedreven assistent die is ontworpen om kandidaten realtime hulp en feedback te bieden. Deze geavanceerde tool is 24 uur per dag toegankelijk voor OpenAI-abonnees en zorgt ervoor dat aanvragers voortdurend ondersteuning en begeleiding krijgen wanneer dat nodig is.

  Gezamenlijke compositie en redactionele synergie

  De EIC Accelerator-training is zorgvuldig gestructureerd om synergetische samenwerking tussen teamleden te vergemakkelijken. Door gebruik te maken van Google Drive als opslagplaats voor het hosten van documenten, biedt het programma op maat gemaakte instructies voor afzonderlijke delen van het voorstel, waardoor gelijktijdige voortgang van de aanvraag mogelijk wordt gemaakt, waardoor de efficiëntie wordt vergroot en de snelheid waarmee traditionele adviesbureaus werken wordt overtroffen. Deze strategische aanpak neemt de belemmeringen weg die gepaard gaan met het inschakelen van externe adviesbureaus en verfijnt het sollicitatieproces via een gecompartimenteerde schrijfmethodologie. Bovendien kunnen teamleden gezamenlijk deelnemen aan videotrainingssessies en tegelijkertijd toegang krijgen tot een reeks Google Drive-sjablonen en het speciale ChatEIC-platform, waardoor een samenhangende en gestroomlijnde ontwikkelingservaring voor voorstellen wordt gegarandeerd.

  Trackrecord van prestaties

  Gebaseerd op een rijke erfenis van doorbraken mogelijk gemaakt door de EIC Accelerator, die geavanceerde gebieden omvat zoals kunstmatige intelligentie, geavanceerde batterijtechnologie en innovatieve recyclingprocessen, is het EIC Accelerator-trainingsprogramma zorgvuldig samengesteld om uitgebreide expertise in cruciale software- en hardwaredomeinen te benutten. Dit uitgebreide trainingscurriculum omvat een diepgaande verkenning van de Technology Readiness Level (TRL)-statistieken die specifiek zijn afgestemd op de MedTech- en farmaceutische sectoren. Bovendien presenteert het een breed spectrum aan casestudies uit de sector en integreert het diverse bedrijfsmodelkaders. In wezen is het EIC Accelerator-trainingsprogramma zorgvuldig ontworpen om een breed scala aan projecttypen te ondersteunen en te verrijken met zijn multidisciplinaire en aanpasbare aanpak.

   


  De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

  De artikelen kunnen ook voor anderen een nuttige bron zijn adviesbureaus ook in de subsidieruimte professionele subsidieschrijvers die worden ingehuurd als freelancers of onderdeel zijn van een Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.


  Dit artikel is geschreven door ChatEIC. ChatEIC is een EIC Accelerator-assistent die kan adviseren bij het schrijven van voorstellen, actuele trends kan bespreken en inzichtelijke artikelen kan maken over uiteenlopende onderwerpen. De door ChatEIC geschreven artikelen kunnen onjuiste of verouderde informatie bevatten.

  Bent u geïnteresseerd in het inhuren van een schrijver om subsidies in de EU aan te vragen?

  Neem gerust hier contact op: Contact

  Bent u op zoek naar een trainingsprogramma om te leren hoe u de EIC Accelerator kunt aanvragen?

  Vind het hier: Opleiding

  EIC AcceleratorTL;DR

  FINANCIERING
  € 2,5 miljoen subsidie + € 15 miljoen eigen vermogen 
   
  DOEL
  Financiering van DeepTech-innovaties met winstoogmerk
   
  SUCCESPRIJZEN
  ≤5%
   
  VOORWAARDEN
  Technologieprototype + Vroege klanttractie
   
  DEADLINES
  2-4 / jaar
   
  SOLLICITATIE
  3 stappen (korte/lange voorstellen + interview)
   
  TIJD BESTEED
  3 maanden schrijven + wachten/vertragingen/herindieningen
   
  TYPISCHE CONSULTANCYKOSTEN
  tot € 25.000 + succesvergoeding
   
  ONS ADVIESAANBOD
  € 3,5K + Succesvergoeding

   

  Schoppen en schreeuwen: de onmisbare rol van EIC Accelerator-interviewcoaching

  In de competitieve wereld van EIC Accelerator, een programma dat bekend staat om het financieren van innovatieve MKB-bedrijven en startups in Europa, is het veiligstellen van financiering een ingewikkeld proces. Een cruciaal aspect van dit traject is de interviewfase, een beslissend moment dat een sollicitatie kan maken of breken. Dit is waar het belang van gespecialiseerde EIC Accelerator-interviewcoaching onmiskenbaar wordt.

  Het EIC Accelerator-interview begrijpen

  Het EIC Accelerator-interview is een rigoureus assessment waarbij aanvragers hun innovatie- en bedrijfsmodel op overtuigende wijze moeten presenteren aan een panel van experts. Deze fase is cruciaal omdat het niet alleen om het idee of de innovatie gaat; het gaat om het vermogen van het team om de innovatie uit te voeren en op de markt te brengen. Het interviewpanel evalueert niet alleen de technische aspecten, maar ook de commerciële haalbaarheid en het potentieel van het team om het project tot een succes te maken.

  De rol van EIC Accelerator-interviewcoaching

  1. Deskundige begeleiding: Professionele coaches bieden met hun ervaring en expertise waardevolle inzichten in het sollicitatieproces. Ze begrijpen de nuances en verwachtingen van het panel, waardoor aanvragers hun presentaties daarop kunnen afstemmen.
  2. Verbeterde presentatievaardigheden: Een belangrijk onderdeel van het interview is de manier waarop informatie wordt overgebracht. Coaches trainen aanvragers in effectieve communicatie en zorgen ervoor dat hun innovatie op de meest overtuigende manier wordt gepresenteerd.
  3. Mock-interviews: Oefenen in een gesimuleerde omgeving is cruciaal. Coaches voeren nep-interviews uit en bieden sollicitanten een platform om hun presentatie- en antwoordvaardigheden aan te scherpen, waardoor de kans kleiner wordt dat ze tijdens het daadwerkelijke interview overrompeld worden.
  4. Feedback en verbetering: Feedback na een oefeninterview is behulpzaam bij het benadrukken van de sterke punten en de punten die verbetering behoeven. Dit iteratieve proces zorgt voor een goed afgeronde en gepolijste eindpresentatie.
  5. Stress management: Interviews kunnen situaties met hoge druk zijn. Coaches bieden strategieën voor het omgaan met stress en het bewaren van kalmte, wat van cruciaal belang is voor duidelijke en effectieve communicatie.
  6. Aangepaste strategie: Elke innovatie en team is uniek. Coaches bieden gepersonaliseerde strategieën die aansluiten bij de specifieke sterke en zwakke punten van het team en hun project.

  De gevolgen van het verwaarlozen van interviewcoaching

  Het verwaarlozen van interviewcoaching kan leiden tot onvoldoende voorbereiding, waarbij sollicitanten moeite kunnen hebben om hun ideeën duidelijk te verwoorden of er niet in slagen de zorgen van het panel effectief aan te pakken. Dit kan leiden tot verlies van vertrouwen, wat een negatieve invloed heeft op de algehele presentatie. In de omgeving van EIC Accelerator waar veel op het spel staat, kunnen dergelijke tekortkomingen het verschil betekenen tussen het binnenhalen van financiering en het met lege handen weglopen.

  Conclusie

  Concluderend: EIC Accelerator interviewcoaching is niet alleen nuttig; het is essentieel. Het voorziet aanvragers van de vaardigheden, het vertrouwen en de strategie die nodig zijn om uit te blinken in deze kritieke fase van het financieringsproces. De reis naar EIC Accelerator-financiering is een uitdaging, maar met de juiste voorbereiding en begeleiding is het een pad dat tot ongelooflijke kansen en succes kan leiden.

   


  De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

  De artikelen kunnen ook voor anderen een nuttige bron zijn adviesbureaus ook in de subsidieruimte professionele subsidieschrijvers die worden ingehuurd als freelancers of onderdeel zijn van een Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.

  Dit artikel is geschreven door ChatEIC. ChatEIC is een EIC Accelerator-assistent die kan adviseren bij het schrijven van voorstellen, actuele trends kan bespreken en inzichtelijke artikelen kan maken over uiteenlopende onderwerpen. De door ChatEIC geschreven artikelen kunnen onjuiste of verouderde informatie bevatten.

  Bent u geïnteresseerd in het inhuren van een schrijver om subsidies in de EU aan te vragen?

  Neem gerust hier contact op: Contact

  Bent u op zoek naar een trainingsprogramma om te leren hoe u de EIC Accelerator kunt aanvragen?

  Vind het hier: Opleiding

  EIC AcceleratorTL;DR

  FINANCIERING
  € 2,5 miljoen subsidie + € 15 miljoen eigen vermogen 
   
  DOEL
  Financiering van DeepTech-innovaties met winstoogmerk
   
  SUCCESPRIJZEN
  ≤5%
   
  VOORWAARDEN
  Technologieprototype + Vroege klanttractie
   
  DEADLINES
  2-4 / jaar
   
  SOLLICITATIE
  3 stappen (korte/lange voorstellen + interview)
   
  TIJD BESTEED
  3 maanden schrijven + wachten/vertragingen/herindieningen
   
  TYPISCHE CONSULTANCYKOSTEN
  tot € 25.000 + succesvergoeding
   
  ONS ADVIESAANBOD
  € 3,5K + Succesvergoeding

   

  Rasph - EIC Accelerator-advies
  nl_NL