EIC Accelerator Svetovalec

Ali iščete svetovalca, ki lahko podpre vašo prijavo EIC Accelerator blended financing (prej SME Instrument 2. faza, nepovratna sredstva in kapital)? Prosimo, kontaktirajte s tem kontaktnim obrazcem: Kontaktiraj nas

EIC Accelerator (2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev in 15 milijonov evrov lastniškega financiranja na voljo) je zelo konkurenčen program financiranja, ki je leta 2019 nadomestil instrument za mala in srednja podjetja, faza 2, in je bil podvržen preizkusnemu obdobju v letih 2019/2020 kot pilot EIC Accelerator. Po Obzorju 2020 je novi program Obzorje Evropa (2021–2027) preoblikoval EIC Accelerator v posodobljeno in s funkcijami bogato platformo za nepovratna sredstva. Posledično je postopek prijave daljši in strožji kot kdaj koli prej, medtem ko se je število pisnih delov dramatično povečalo. V istem smislu dodajanje avdiovizualnih vsebin, kot so videoposnetki, predstavitveni sklopi, paketi za vlagatelje in drugo, zahteva skrbno načrtovanje in popoln razvoj projekta že od samega začetka.

Kontaktirajte nas tukaj

   


  Članki, ki jih najdete na Rasph.com odražajo mnenja Raspha ali njegovih avtorjev in nikakor ne odražajo mnenj Evropske komisije (EK) ali European Innovation Council (EIC). Zagotovljene informacije so namenjene izmenjavi perspektiv, ki so dragocene in lahko potencialno informirajo prijavitelje o shemah financiranja nepovratnih sredstev, kot so EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ali sorodni programi, kot je Innovate UK v Združenem kraljestvu ali subvencija za inovacije in raziskave malih podjetij (SBIR) v Združene države.

  Članki so lahko tudi koristen vir za druge svetovanja v prostoru za donacije kot tudi poklicni avtorji štipendij ki so zaposleni kot svobodnjaki ali so del malega in srednje velikega podjetja (MSP). EIC Accelerator je del programa Obzorje Evropa (2021–2027), ki je pred kratkim nadomestil prejšnji okvirni program Obzorje 2020.


  Vas zanima najem pisatelja za prijavo na štipendije v EU?

  Prosimo, obrnite se sem: Kontakt

  Ali iščete program usposabljanja, da bi se naučili, kako se prijaviti za EIC Accelerator?

  Najdete ga tukaj: Usposabljanje

  EIC Accelerator TL;DR

  FINANCIRANJE
  2,5 milijona € nepovratnih sredstev + 15 milijonov € lastniškega kapitala 
   
  NAMEN
  Financiranje profitnih inovacij DeepTech
   
  USPEŠNOST
  ≤5%
   
  POGOJI
  Tehnološki prototip + zgodnja pridobitev strank
   
  ROKI
  2-4 / leto
   
  UPORABA
  3 koraki (kratki/dolgi predlogi + intervju)
   
  PORABLJEN ČAS
  3 meseci pisanja + čakanje/zamude/ponovna oddaja
   
  TIPAČNE HONORARJE ZA SVETOVANJE
  do 25K € + provizija za uspeh
   
  NAŠA SVETOVALNA PONUDBA
  3,5 tisoč € + provizija za uspeh

   

  Razkrivanje prihodnosti evropskih inovacij: poglobljeni potop v delovni program EIC 2024

  Delovni program European Innovation Council (EIC) 2024, ki je podrobno opisan v dokumentu, opisuje svojo celovito strategijo in komponente, namenjene spodbujanju inovacij v Evropski uniji. Tukaj so glavne komponente in poudarki:

  1. Strateški cilji in ključni kazalniki uspešnosti (KPI): Cilj EIC je podpirati prebojne tehnologije in podjetja, ki so ključnega pomena za doseganje zelenega in digitalnega prehoda, ter zagotavljanje odprte strateške avtonomije v kritičnih tehnologijah. Postavila si je šest strateških ciljev, med drugim postati vlagatelj po izbiri za startupe in podjetnike z visokim potencialom, premostiti vrzeli v financiranju za globoko tehnološka podjetja, podpreti visoko tvegane tehnologije, povečati število evropskih samorogov in razširitev, pospešiti inovacijske učinke iz Evrope javne raziskave in doseganje operativne odličnosti.
  2. Pregled delovnega programa 2024: Delovni program organizira svoje financiranje in podporo v treh glavnih shemah:
   1. EIC Pathfinder: Za napredne raziskave za razvoj znanstvene podlage za prodorne tehnologije.
   2. EIC Transition: Za potrditev tehnologij in razvoj poslovnih načrtov za posebne aplikacije.
   3. EIC Accelerator: Podpora podjetjem pri uvajanju inovacij na trg in povečevanju.
   4. Vsaka shema je razširjena z dostopom do storitev pospeševanja poslovanja, ki zagotavlja strokovno znanje, podjetja, vlagatelje in akterje ekosistema.
  3. Glavne spremembe delovnega programa 2024: Na podlagi povratnih informacij in zmanjšanega proračuna so bile narejene prilagoditve, izboljšave in poenostavitve. Te spremembe vključujejo uvedbo modela pavšalnih stroškov za večino razpisov, okrepljene ukrepe proti tveganjem ekonomske varnosti ter prilagoditve meril za upravičenost in financiranje v različnih shemah.
  4. Ključne značilnosti podpore EIC: Za pospešitev in rast EIC inovacij in podjetij je na voljo mešanica finančne in nefinančne podpore. To vključuje proaktivno upravljanje projektov in portfelja, prilagojen pristop k ocenjevanju predlogov, politike o odprtem dostopu in pravicah intelektualne lastnine ter ukrepe za zagotavljanje ekonomske varnosti.
  5. Sodelovanje z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT): Dokument opisuje naraščajoče sodelovanje med EIC in EIT za krepitev evropskega inovacijskega ekosistema, vključno s skupnimi storitvami, hitrim postopkom in novo shemo inovacijskih pripravnikov.
  6. Obeti za leto 2025 in prihodnja leta: Razpravlja se o prihodnjih strategijah in morebitnih novih sinergijah, vključno z možnostjo povečanja proračuna za večje naložbe prek sklada EIC na ključnih osrednjih področjih.
  7. Glosar in definicije: Dokument se zaključi s podrobnim glosarjem in razdelkom z definicijami, ki pojasnjuje terminologijo in kratice, ki se uporabljajo v celotnem delovnem programu.

  Te komponente skupaj podpirajo strateške cilje Evropske unije na področju inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja, s poudarkom na visoko tveganih raziskavah z visokimi dobički in prebojnih tehnologijah s potencialom pomembnega družbenega in gospodarskega vpliva.

  1. Strateški cilji in ključni kazalniki uspešnosti (KPI)

  V prelomnem koraku za poganjanje evropskih inovacij v prihodnost je European Innovation Council (EIC) predstavil drzno vizijo s svojim delovnim programom 2024, ki se osredotoča na prepoznavanje, razvoj in povečanje prodornih tehnologij in podjetij, ki so ključni za zeleno in digitalni prehod. Ta vizija je podprta s strateškimi cilji, namenjenimi zagotavljanju odprte strateške avtonomije Evrope na področju kritičnih tehnologij, spodbujanju živahnega ekosistema, kjer lahko uspevajo startupi in podjetniki z velikim potencialom. Ambicija programa ni le premostiti vrzeli v financiranju, s katerimi se soočajo globoko tehnološka podjetja, temveč postaviti EIC kot izbranega vlagatelja za vizionarske ideje, s čimer bi vplivali na dodelitev zasebnih sredstev v podporo tem inovacijam.

  V središču strateške vizije EIC je šest ambicioznih ciljev, vsakega spremljajo jasni ključni kazalniki uspešnosti (KPI), katerih cilj je merjenje napredka in usmerjanje izvajanja programa:

  1. Postati vlagatelj izbire: EIC si prizadeva za priznanje po vsej celini, privablja startupe z visokim potencialom, podjetnike in inovativne raziskovalce, s posebnim poudarkom na premalo zastopanih skupinah, kot so ženske inovatorke in tiste iz manj razvitih ekosistemov.
  2. Zbiranje 30-50 milijard evrov vredne naložbe v evropsko globoko tehnologijo: Z odpravo kritične vrzeli v financiranju želi EIC izkoristiti svoj sklad za pomemben vpliv na ekosistem globoke tehnologije in spodbujati ozračje, kjer zasebne naložbe tečejo bolj svobodno v podporo revolucionarnim inovacijam.
  3. Podpora tehnologijam z visokim tveganjem: Na področjih, ki so ključnega pomena za družbo in strateško avtonomijo, je EIC zavezan prevzemanju preračunanih tveganj za podporo najbolj obetavnim globoko tehnološkim priložnostim od najzgodnejših faz do komercialne širitve, kar zagotavlja neodvisnost Evrope pri ključnih tehnologijah.
  4. Povečanje števila evropskih samorogov in razširitev: EIC je na misiji spodbujati rast evropskih zagonskih podjetij in MSP, da bi se lahko kosala in presegla svoje svetovne partnerje ter spodbujala okolje, v katerem lahko evropske inovacije vodijo na svetovnem prizorišču.
  5. Spodbujanje inovacijskih učinkov evropskih javnih raziskav: Z vzpostavljanjem partnerstev po vsej EU želi EIC komercializirati najboljše ideje iz raziskovalne baze, s čimer ustvarja plodna tla za startupe, da se razširijo in naredijo globalni vpliv.
  6. Doseganje operativne odličnosti: Učinkovitost, agilnost in odzivnost delovanja EIC so oblikovane tako, da izpolnjujejo visoka pričakovanja prosilcev, vlagateljev in trga na splošno, kar zagotavlja gladko pot od inovativne ideje do tržnega uspeha.

  Ti strateški cilji niso le ambiciozni cilji, temveč predstavljajo celovit načrt za evropsko inovacijsko krajino, katerega cilj je ustvariti ploden ekosistem za prodorne tehnologije, ki bodo določale prihodnost gospodarstva in družbe EU. S kombinacijo finančne in nefinančne podpore EIC postavlja temelje za preobrazbeni učinek, ki sega daleč preko neposrednega obzorja in zagotavlja, da Evropa ostane v ospredju inovacij in tehnologije.

  2. Pregled delovnega programa 2024

  Delovni program 2024 European Innovation Council (EIC) predstavlja ključni korak k spodbujanju inovacij in tehnoloških prebojev v Evropski uniji. Strukturiran je tako, da izpolnjuje kritične potrebe zelenega in digitalnega prehoda, izkorišča več kot 1,2 milijarde EUR financiranja in usmerja celovito strategijo za opolnomočenje raziskovalcev, novoustanovljenih podjetij ter malih in srednje velikih podjetij (MSP). Tukaj je poglobljen pogled na njegov strukturni pregled:

  EIC Pathfinder, Prehod in pospeševalnik: trije stebri

  Delovni program je domiselno razdeljen na tri glavne sheme financiranja, od katerih je vsaka prilagojena različnim stopnjam inovacij in razvoja:

  • EIC Pathfinder: Predan naprednim raziskavam je Pathfinder rojstni kraj znanstvenih raziskav, katerih cilj je razvoj temeljnih elementov prebojnih tehnologij. Zajema tako odprte razpise za katero koli področje znanstvenega raziskovanja kot ciljno usmerjene izzive, ki obravnavajo posebne, strateške interese Unije.
  • EIC Transition: Ta segment se osredotoča na potrjevanje tehnologij in izdelavo poslovnih načrtov za specifične aplikacije ter služi kot most od teoretičnih raziskav do tržnih inovacij. Namen prehodnih projektov je potrjene tehnologije približati pripravljenosti na trg.
  • EIC Accelerator: Pospeševalnik je vrhunec podporne strukture EIC, ki podjetjem pomaga pri uvajanju inovacij na trg in njihovem povečanju. Zasnovan je posebej za mala in srednja podjetja, zagonska podjetja, odcepljena podjetja in v izjemnih primerih mala podjetja s srednjo kapitalizacijo, ki zagotavlja nepovratna sredstva in lastniško financiranje.

  Integrirane storitve pospeševanja poslovanja

  Posebnost delovnega programa EIC je integracija storitev pospeševanja poslovanja v vse tri sheme financiranja. Te storitve ponujajo neprimerljiv dostop do strokovnega znanja, podjetij, vlagateljev in akterjev ekosistema, kar znatno poveča neposredno finančno podporo, zagotovljeno inovatorjem.

  Odprto financiranje in strateški izzivi

  Program poudarja prožnost in strateško osredotočenost s svojim dvojnim pristopom k financiranju: »Odprti« razpisi podpirajo tehnologije in inovacije na katerem koli področju brez vnaprej določenih prednostnih nalog, medtem ko so »Izzivi« usmerjeni na inovacije strateškega pomena za Unijo. Ta pristop zagotavlja, da program ob spodbujanju obsežnega znanstvenega raziskovanja osredotoča prizadevanja tudi na področja, ki so ključna za strateško avtonomijo Unije in družbene izzive.

  Nagrade za nadaljnje naložbe in inovacije

  Poleg neposrednega financiranja program dodeljuje proračune za nadaljnje naložbe v podjetja, predhodno izbrana v okviru shem EIC, s čimer zagotavlja trajno podporo obetavnim inovacijam. Vsebuje tudi nagrade za inovacije in dodatne podporne ukrepe, kot so strokovne pogodbe in infrastruktura IT, ki dodatno bogatijo ekosistem za evropske inovatorje.

  Proaktivno upravljanje in prilagojena podpora

  Delovni program EIC uvaja inovativne pristope upravljanja, vključno s subvencijami »Booster« za tekoče projekte, shemo Fast Track za pospešen dostop do EIC Accelerator in »Plug in« za projekte iz nacionalnih programov. Te pobude so zasnovane tako, da povečajo povezave med različnimi shemami financiranja in poenostavijo pot od raziskav do trga za evropske inovacije.

  Delovni program EIC za leto 2024 je dokaz zavezanosti Evropske unije pionirstvu v prihodnosti, kjer bodo inovativne raziskave in tehnologija vodilne pri reševanju družbenih izzivov in zagotavljanju gospodarske rasti. S svojo strukturirano podporo v celotnem življenjskem ciklu inovacij si program prizadeva preoblikovati evropsko inovacijsko krajino, tako da postane vodilna v svetu na področju tehnoloških prebojev in trajnostnega razvoja.

  3. Glavne spremembe Programa dela 2024

  Delovni program European Innovation Council (EIC) za leto 2024 uvaja več ključnih prilagoditev, izboljšav in poenostavitev v primerjavi s svojim predhodnikom, kar odraža povratne informacije odbora EIC, proračunske vidike in praktične vpoglede, pridobljene s prejšnjimi izvedbami. Namen teh sprememb je izboljšati učinkovitost programa, racionalizirati njegovo delovanje in optimizirati njegov vpliv na evropske inovacije in tehnološki napredek. Poglobimo se v pomembne spremembe:

  Uvedba modela pavšalnih stroškov

  Pomembna sprememba je uvedba modela pavšalnih stroškov za večino klicev EIC, razen za Pathfinder Open. Namen tega pristopa je poenostaviti finančno upravljanje za upravičence z odpravo zahtev po podrobnem finančnem poročanju, s čimer se zmanjšajo upravna bremena in inovatorjem omogoči, da se bolj osredotočijo na svoje projekte.

  Okrepljeni ukrepi ekonomske varnosti

  Delovni program krepi ukrepe za ublažitev tveganj za gospodarsko varnost, kar odraža zavezanost EIC varovanju strateških interesov, tehnološke avtonomije in sredstev EU pred morebitnimi zunanjimi grožnjami. Ti ukrepi vključujejo prilagojena merila za upravičenost in zaščitne ukrepe za naložbe, zlasti za področja, občutljiva za ekonomsko varnost, kot so umetna inteligenca in kvantne tehnologije.

  Prilagoditve proračuna

  Pri vseh glavnih razpisih EIC so bile izvedene proračunske prilagoditve zaradi umika prispevka EU za naslednjo generacijo in potrebe po rezervaciji sredstev za nadaljnje financiranje za podjetja, ki so bila predhodno izbrana v okviru razpisov EIC Accelerator. Ta ponovna kalibracija zagotavlja, da EIC še naprej učinkovito podpira inovacije v okviru svojih finančnih parametrov.

  Posebne prilagoditve sheme

  • EIC Pathfinder: Odstranitev pilotnega projekta zavrnitve iz postopka ocenjevanja in posodobitve posebnih pravil o intelektualni lastnini odražajo nenehna prizadevanja EIC za racionalizacijo postopkov in uskladitev z najboljšimi praksami.
  • EIC Transition: Delovni program 2024 ne vključuje tem izzivov v okviru razpisa za prehod, s čimer se razširi upravičenost na rezultate projektov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa, steber II. Namen te razširitve je omogočiti bolj vključujoč in celovit pristop k podpori pri prehodu.
  • EIC Accelerator: Pomembne spremembe vključujejo ukinitev možnosti podpore »najprej dodeli«, prilagoditve meril za prehod kratke faze prijave in uvedbo sestankov za soglasje za celovito oceno prijave. Te spremembe so zasnovane za izboljšanje strogosti in pravičnosti postopka ocenjevanja.

  Te strateške prilagoditve delovnega programa EIC za leto 2024 poudarjajo prilagodljiv in odziven pristop Sveta k spodbujanju dinamičnega in odpornega inovacijskega ekosistema v Evropi. Z izboljšanjem svojega operativnega okvira in usklajevanjem svojih virov z nastajajočimi potrebami in priložnostmi bo EIC še naprej igral ključno vlogo pri napredovanju strateških ciljev EU na področju inovacij.

  4. Ključne značilnosti podpore EIC

  Delovni program European Innovation Council (EIC) 2024 uvaja robusten okvir, zasnovan za bistveno izboljšanje podpore, zagotovljene inovatorjem in globoko tehnološkim podjetjem po vsej Evropi. Ta strateški pristop združuje mehanizme finančne in nefinančne podpore, prilagojene za pospešitev rasti in širitev revolucionarnih inovacij. Tukaj je poglobljena raziskava o ključnih značilnostih podpore EIC in o tem, kako želijo preoblikovati evropsko inovacijsko krajino:

  Kombinacija finančne in nefinančne podpore

  Podpora EIC presega zgolj financiranje, njen cilj pa je spodbujati nastanek, pospešitev in rast inovativnih tehnologij in globoko tehnoloških podjetij. Ob priznavanju večplastnih izzivov, s katerimi se soočajo inovatorji, EIC ponuja mešanico finančne podpore in storitev pospeševanja poslovanja (BAS). Ta kombinacija je ključnega pomena ne samo pri premagovanju finančnih ovir, ampak tudi pri reševanju tehničnih, tržnih in z ekosistemom povezanih izzivov, s čimer se zagotovi celovit pristop k razvoju inovacij.

  Proaktivno upravljanje projektov in portfelja

  Poseben vidik podpore EIC je proaktivno upravljanje projektov in portfeljev s strani vodij programov EIC. Ta pristop zagotavlja, da projekti niso le finančno podprti, temveč tudi vodeni in svetovani skozi njihov življenjski cikel. Vodje programov EIC tesno sodelujejo z inovatorji in jim zagotavljajo strateško usmerjanje in operativno podporo pri krmarjenju s kompleksnostjo uvajanja najsodobnejših tehnologij na trg. To praktično sodelovanje je zasnovano tako, da poveča učinek financiranja in podpore EIC ter premika meje tehnološko možnega in tržnega.

  Prilagojen pristop k ocenjevanju predlogov

  EIC sprejme prilagojen pristop k ocenjevanju predlogov, pri čemer priznava edinstvene izzive in zahteve različnih stopenj razvoja inovacij. Pri projektih z visokim tveganjem v zgodnji fazi vrednotenje poudarja znanstveno odličnost in potencial za preboje. Ko projekti dozorevajo, se poudarek premakne k pripravljenosti na trg, komercialnemu potencialu in zmožnosti povečanja. Ta niansiran postopek ocenjevanja zagotavlja podporo najbolj obetavnim inovacijam, ki je prilagojena njihovi specifični razvojni stopnji in tržnemu potencialu.

  Odprti dostop in pravice intelektualne lastnine

  EIC zagovarja politike odprtega dostopa do znanstvenih publikacij in strateškega upravljanja pravic intelektualne lastnine (IPR). To stališče je zasnovano tako, da poveča razširjanje in vpliv raziskovalnih ugotovitev, hkrati pa zagotavlja, da lahko inovatorji učinkovito zaščitijo in izkoristijo svoja intelektualna sredstva. S spodbujanjem odprtega dostopa in zagotavljanjem smernic o pravicah intelektualne lastnine EIC omogoča ravnotežje med izmenjavo znanja in komercialnim potencialom inovacij.

  Ukrepi ekonomske varnosti

  Ob priznavanju strateškega pomena nekaterih tehnologij in morebitnih tveganj, povezanih z odvisnostjo od zunaj, je EIC uvedel ukrepe za zaščito gospodarske varnosti Evrope. Ti ukrepi vključujejo merila za upravičenost, ki upoštevajo nadzor nad subjekti s strani nepridruženih tretjih držav, in zaščitne ukrepe za naložbe na kritičnih tehnoloških področjih, kot so umetna inteligenca in kvantne tehnologije. Ta skrbna obravnava gospodarske varnosti zagotavlja, da podpora EIC prispeva k strateški avtonomiji in odpornosti EU.

  Pristop delovnega programa EIC 2024, za katerega je značilna mešanica finančne in nefinančne podpore, proaktivnega upravljanja, prilagojenega vrednotenja ter strateških premislekov o odprtem dostopu in ekonomski varnosti, pomeni celovito prizadevanje za spodbujanje uspešnega inovacijskega ekosistema v Evropi. Z obravnavanjem večplastnih potreb inovatorjev in osredotočanjem na strateška tehnološka področja želi EIC postaviti Evropo v ospredje svetovnega tehnološkega napredka in gospodarske konkurenčnosti.

  5. Sodelovanje z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT)

  Sodelovanje med European Innovation Council (EIC) in Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT) uteleša pomembno strateško zavezništvo, namenjeno krepitvi evropskega inovacijskega ekosistema. To partnerstvo izkorišča prednosti obeh institucij za ustvarjanje bolj povezane in vplivne inovacijske krajine po vsej Evropi. Tukaj je podrobna raziskava ključnih vidikov in posledic tega sodelovanja:

  Krepitev evropskega inovacijskega ekosistema

  EIC in EIT skupaj s skupnostmi znanja in inovacij EIT (SZI) tesno sodelujeta pri krepitvi inovacijskega ekosistema v EU. To sodelovanje se osredotoča na več ključnih področij, vključno z olajšanjem dostopa do storitev za evropske inovatorje in racionalizacijo poti od zamisli do pripravljenosti na trg.

  Storitve hitrega postopka in pospeševanja poslovanja

  Osrednji element tega partnerstva je hitri postopek, ki so ga uvedle SZI EIT. Ta inovativni postopek omogoča podjetjem, ki jih izberejo EIT SZI, vstop v ocenjevanje EIC Accelerator na drugi stopnji, s čimer se pospeši njihov dostop do financiranja in podpore. Poleg tega pridobijo upravičenci EIC dostop do storitev, ki jih zagotavljajo EIT SZI, prek vzpostavljenih partnerstev s storitvami EIC Business Acceleration Services, s čimer obogatijo podporni ekosistem za evropske inovatorje.

  Uvedba sheme Innovation Intern

  S sodelovanjem bo leta 2024 uvedena shema pripravnikov za inovacije »Talenti naslednje generacije«. Cilj tega programa je ustvariti simbiotska razmerja med magistrskimi in doktorskimi programi EIT Label, diplomanti EIT, upravičenci EIT Jumpstarterja ter zagonskimi podjetji in MSP, ki jih podpira EIC in EIT. . Z napotitvami ta shema spodbuja izmenjavo znanja in izkušenj ter spodbuja novo generacijo vodij inovacij.

  Podpora podjetnicam

  Pomemben poudarek sodelovanja EIC-EIT je spodbujanje podjetnic. To se kaže v skupnem dostopu do programa EIC Women Leadership Program in organizaciji skupnih nagrad za ženske inovatorke, ki poudarjajo zavezanost enakosti spolov v inovacijskem sektorju.

  Posledice in obeti

  Partnerstvo med EIC in EIT, zlasti prek pobud, kot sta Fast Track proces in shema pripravnikov za inovacije, je pripravljeno ustvariti bolj integrirano in podporno okolje za inovatorje po vsej Evropi. Z združevanjem virov, strokovnega znanja in mrež EIC in EIT ne le povečujeta učinkovitost inovacijskega procesa, ampak tudi zagotavljata, da bodo evropske inovacije še naprej vodilne na svetovnem prizorišču.

  To strateško sodelovanje nakazuje v prihodnost usmerjen pristop k podpori inovacij, ki poudarja pomen povezljivosti, vključenosti in agilnosti znotraj evropskega inovacijskega ekosistema. Ko se bo to partnerstvo razvijalo, se pričakuje, da bo odprlo nove priložnosti za inovatorje, spodbudilo kulturo sodelovanja in spodbudilo razvoj revolucionarnih rešitev za družbene izzive.

  Ko gledamo v prihodnost, se pričakuje, da bo nadaljnje povezovanje dejavnosti EIC in EIT temelj evropske inovacijske strategije, ki krepi položaj celine kot vodilne v tehnološkem napredku in trajnostni rasti.

  6. Obeti za leto 2025 in prihodnja leta

  Ko gledamo proti letu 2025 in naprej, delovni program European Innovation Council (EIC) 2024 postavlja temelje za strateški in v prihodnost usmerjen pristop k inovacijam in tehnološkemu razvoju v Evropski uniji. Ta perspektiva, usmerjena v prihodnost, je ključnega pomena za ohranjanje in krepitev konkurenčne prednosti Evrope v svetovnem okolju inovacij. Tukaj se poglobimo v obete za leto 2025 in naslednja leta, kot je opisano v delovnem programu EIC:

  Spodbujanje prelomnih inovacij in tehnologij

  EIC je zavezan prepoznavanju in podpiranju prelomnih inovacij, ki lahko povzročijo pomembne družbene in gospodarske preobrazbe. Ko se pomikamo v leto 2025 in kasneje, bo poudarek vedno bolj na tehnologijah, ki prispevajo k zelenim in digitalnim prehodom, s čimer se bo zagotovilo, da bo Evropa ostala v ospredju pri reševanju globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, trajnost in digitalizacija.

  Povečanje sinergij znotraj evropskega inovacijskega ekosistema

  Sodelovanje med EIC in drugimi ključnimi akterji v evropskem inovacijskem ekosistemu, kot so Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) in nacionalni organi financiranja, se bo še naprej krepilo. Namen tega usklajenega pristopa je povečati učinek evropskih inovacijskih pobud ter spodbujati bolj integriran in učinkovit ekosistem, ki podpira inovatorje na vseh stopnjah njihovega potovanja.

  Prilagajanje nastajajočim izzivom in priložnostim

  Delovni program EIC poudarja pomen prožnosti in prilagodljivosti pri odzivanju na nove izzive in priložnosti, ki se pojavljajo. To vključuje potencial za nove mehanizme financiranja, izboljšane podporne storitve in strateška partnerstva, ki lahko izkoristijo nastajajoče tehnologije in inovacijske trende. Program tudi poudarja potrebo po stalnem vrednotenju in prilagajanju njegovih strategij, da se zagotovi, da ostanejo usklajene z razvijajočimi se prednostnimi nalogami in cilji.

  Krepitev evropske strateške avtonomije

  Ključni vidik prihodnjih obetov EIC je poudarek na podpiranju inovacij, ki prispevajo k odprti strateški avtonomiji Evrope, zlasti na kritičnih tehnoloških področjih, kot so umetna inteligenca, biotehnologija in novi materiali. S spodbujanjem močne in neodvisne tehnološke baze želi EIC povečati odpornost in zmogljivost Evrope za oblikovanje svetovnega tehnološkega razvoja v skladu z evropskimi vrednotami in interesi.

  Spodbujanje vključenosti in raznolikosti v inovacijah

  Delovni program EIC poudarja zavezanost spodbujanju vključenosti in raznolikosti znotraj inovacijske skupnosti. To vključuje podporo premalo zastopanim skupinam, spodbujanje podjetnic in zagotavljanje, da so koristi inovacij široko porazdeljene po vseh regijah EU. Cilj je ustvariti bolj vključujoč inovacijski ekosistem, ki odraža raznolikost evropske družbe.

  Pogled v prihodnost: vizija za prihodnost

  Ko gledamo v prihodnost, delovni program EIC 2024 in njegovi obeti za leto 2025 in naprej predstavljajo celovito strategijo za pospeševanje evropskih inovacij. Z osredotočanjem na prebojne tehnologije, spodbujanjem sinergij znotraj inovacijskega ekosistema, prilagajanjem na nastajajoče izzive, krepitvijo strateške avtonomije in spodbujanjem vključenosti je EIC pripravljen igrati ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti inovacij v Evropi in zunaj nje.

  Ta vizija za prihodnost ne zadeva le tehnološkega napredka; gre za ustvarjanje trajnostne, vključujoče in uspešne prihodnosti za vse Evropejce. Medtem ko gremo naprej, se bo EIC še naprej prilagajal, razvijal in uvajal inovacije, da bo Evropa ostala vodilna v svetu na področju inovacij.

  7. Glosar in definicije

  Razdelek Glosar in definicije delovnega programa European Innovation Council (EIC) 2024 služi kot obsežen vodnik, ki zagotavlja jasnost glede izrazov, entitet in akronimov, uporabljenih v celotnem dokumentu. Ta razdelek je ključnega pomena za bralce, da v celoti razumejo obseg, cilje in operativne mehanizme pobud EIC. Tukaj je poglobljena raziskava ključnih terminologij in njihovih posledic v okviru spodbujanja inovacij in tehnološkega razvoja v Evropski uniji:

  Odbor EIC

  Odbor EIC ima ključno vlogo pri nadzoru strategije in izvajanja dejavnosti EIC. Sestavlja ga 20 vodilnih inovatorjev in raziskovalcev, vključno s predsednikom EIC, zagotavlja strateško svetovanje o delovnih programih in zagotavlja usklajenost pobud EIC s širšimi politikami EU in cilji inovacij.

  EIC Fund in EIC Fund Manager

  EIC Fund, alternativni investicijski sklad (AIF), predstavlja nov pristop k financiranju prebojnih inovacij. Upravlja ga zunanji UAIS (EIC Fund Manager) in se osredotoča na vlaganje v podjetja, izbrana prek razpisov EIC Accelerator, s čimer poudarja predanost EIC podpiranju visoko potencialnih inovacij od zasnove do pripravljenosti na trg.

  Vodje programov EIC in svetovalci od tehnologije do trga

  Vodje programov EIC so strokovnjaki na visoki ravni, odgovorni za razvoj vizij za prebojne tehnologije in upravljanje portfeljev EIC. Dopolnjujejo jih EIC Tech to Market Advisers, ki pomagajo predvsem pri projektih EIC Transition, s poudarkom na proaktivnem pristopu EIC k razvoju inovacij.

  Storitve pospeševanja poslovanja (BAS)

  Storitve poslovnega pospeševanja EIC so ključne za podporo komercializacije in povečanja inovacij EIC. Zagotavljajo dostop do širokega nabora storitev, vključno z inštruiranjem, usposabljanjem in priložnostmi za mreženje z globalnimi partnerji, kar poudarja celostni pristop EIC k podpori inovacijam.

  Intelektualna lastnina (IP) in odprt dostop

  EIC poudarja strateško upravljanje pravic intelektualne lastnine in se zavzema za odprt dostop do znanstvenih publikacij. Namen tega pristopa je uravnotežiti razširjanje izsledkov raziskav z zaščito intelektualnih sredstev, kar olajša inovacije in izmenjavo znanja.

  Tržnica EIC in platforma skupnosti

  Tržnica EIC in platforma skupnosti sta zasnovana tako, da spodbujata interakcijo in sodelovanje znotraj inovacijskega ekosistema. Služijo kot virtualni prostori, kjer se lahko nagrajenci EIC, raziskovalci in druge zainteresirane strani povezujejo, delijo vpoglede in raziskujejo poslovne priložnosti.

  Ravni tehnološke pripravljenosti (TRL)

  TRL se uporabljajo za ocenjevanje zrelosti tehnologij, ki usmerjajo podporo, ki jo zagotavlja EIC na različnih stopnjah razvoja inovacij. Ta sistem zagotavlja, da projekti prejmejo ustrezno podporo glede na njihovo razvojno stopnjo, od osnovnih raziskav do uvedbe na trg.

  Pečat odličnosti

  Pečat odličnosti je znak kakovosti, ki se podeljuje predlogom, ki izpolnjujejo vsa merila ocenjevanja, vendar zaradi proračunskih omejitev niso neposredno financirani s strani EIC. Omogoča dostop do drugih virov financiranja, kar kaže na predanost EIC priznavanju in podpiranju visokokakovostnih inovacijskih projektov.

  Razdelek Glosar in definicije je nepogrešljiv vir za razumevanje delovnega programa EIC 2024. Zagotavlja temeljno znanje, potrebno za krmarjenje po zapleteni pokrajini EIC podpornih mehanizmov, priložnosti za financiranje in strateških pobud, namenjenih poganjanju evropskih inovacij v nove višave.

  drugo

  Proračuni

  Dokument opisuje ocenjene indikativne proračune za različne razpise in akcije v okviru delovnega programa European Innovation Council (EIC) za leto 2024, kot je podrobno opisano v Prilogi 1. Tukaj so ključne proračunske dodelitve (v milijonih EUR):

  • HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01: 136
  • HORIZON-EIC-2024-PATHFINDERCHALLENGES-01: 120
  • HORIZON-EIC-2024-TRANSITIONOPEN-01-01: 94
  • HORIZON-EIC-2024-ACCELERATOROPEN-01 (komponente nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala): 375
  • HORIZON-EIC-2024-ACCELERATORCHALLENGES-01- (Komponente nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala): 150
  • Znesek rezerve za nadaljnje naložbe: 225
  • HORIZON-EIC-2024-BOOSTER: 300
  • Nagrade: 120
  • Dejanja javnega naročanja: 180
  • Strokovne pogodbe: 180
  • Znanstvene in tehnične storitve Skupnega raziskovalnega središča: 6
  • Sporazum o prispevku z Evropsko investicijsko banko za posredno upravljanje sklada EIC: 2.6
  • Dodatna proračunska sredstva:
   • Dodatni proračun za različne namene: 12.1
   • Proračun za druge določene dejavnosti: 7.5
   • Proračun, dodeljen za posebne pobude: 0,4
   • Proračun za nadaljnje določene ukrepe: 1.5
  • OCENA SKUPNEGA PRORAČUNA: 1,235 milijarde

  Ti proračuni so okvirni in se lahko spremenijo po oceni, z možnostjo odstopanja do 20% v primerjavi s skupnim proračunom, navedenim v delovnem programu​.

  Roki

  Delovni program EIC 2024 opisuje več ključnih razpisov v njegovih glavnih shemah financiranja: EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator. Spodaj je povzetek teh razpisov, vključno z njihovimi glavnimi področji, merili za prijavo, roki in okvirnimi proračuni:

  EIC Pathfinder

  • Kdo se lahko prijavi: Konzorciji za odprte razpise; manjši konzorciji, posamezni prijavitelji in večji konzorciji za razpise Challenges.
  • EIC Open Focus: Nepovratna sredstva do 3 milijone EUR za projekte za dokazovanje načela in potrjevanje znanstvene podlage prebojnih tehnologij (ki ciljajo na TRL3 ali 4).
  • Rok: 7. marec 2024
  • Okvirni proračun: 136 milijonov evrov

  EIC Transition

  • Kdo se lahko prijavi: Posamezni prijavitelji (MSP, odcepljena podjetja, novoustanovljena podjetja, raziskovalne organizacije, univerze) ali majhni konzorciji (2 do 5 upravičenih subjektov).
  • Fokus: Nepovratna sredstva v višini do 2,5 milijona EUR za validacijo in predstavitev tehnologije v okoljih, pomembnih za uporabo (začenši pri TRL 3/4 s ciljem doseči TRL 5/6) ter razvoj poslovne in tržne pripravljenosti.
  • Rok: 18. september 2024
  • Okvirni proračun: 94 milijonov evrov

  EIC Accelerator

  • Kdo se lahko prijavi: Posamezna novoustanovljena podjetja in MSP (vključno z odcepljenimi podjetji), posamezniki (ki nameravajo ustanoviti novoustanovljena podjetja/MSP) in v izjemnih primerih mala podjetja s srednjo kapitalizacijo (manj kot 499 zaposlenih).
  • Fokus: Komponenta nepovratnih sredstev za inovacijske dejavnosti (začenši pri TRL 5 ali 6 s ciljem doseganja višjih TRL) z naložbenimi komponentami od 0,5 do 15 milijonov EUR za povečanje in druge dejavnosti.
  • Kratke aplikacije: Kadarkoli (neprekinjeno)
  • Celotni roki za prijavo: 13. marca 2024 in 3. oktobra 2024
  • Okvirni proračun: 375 milijonov EUR za odprte razpise in 300 milijonov EUR za razpise Challenge

  Razpisi EIC Challenge

  • Izzivi EIC: Vključite naprave »Solar-to-X«, cement in beton kot ponor ogljika, z naravo navdihnjene alternative za embalažo za živila in folije, nanoelektroniko za energetsko učinkovite pametne robne naprave in zaščito vesoljske infrastrukture EU z enim rokom 16. oktober 2024 Dodatni izzivi se osredotočajo na generativno umetno inteligenco, osredotočeno na človeka, virtualne svetove in razširjeno interakcijo, ki podpira industrijo 5.0, pametne robne in kvantne tehnološke komponente, hrano iz natančne fermentacije in alg, terapevtike na osnovi monoklonskih protiteles za nastajajoče viruse ter obnovljive vire energije in njihovo celotno veriga vrednosti.
  • Okvirni proračuni: 120 milijonov EUR za Pathfinder Challenges in 300 milijonov EUR za Accelerator Challenges​​.

  Ti razpisi so strukturirani tako, da pokrivajo širok spekter inovativnih projektov, od prebojnega razvoja tehnologije v zgodnji fazi v shemi Pathfinder, prek validacije in predstavitve tehnologije v shemi Transition, do tržnega prilagajanja v shemi Accelerator. Podrobni pogoji za financiranje in upravičenost so opisani v prilogah dokumenta.

  Sodelavci

  Dokument ponuja celovit pregled različnih sodelavcev ali subjektov, ki so neposredno ali posredno vključeni v delovni program European Innovation Council (EIC) 2024. Ti subjekti igrajo ključno vlogo pri izvajanju, podpori in koristi od pobud EIC. Tukaj je povzetek ključnih udeleženih subjektov:

  1. Skupno raziskovalno središče (JRC): Priznan kot sedež v državi članici, ki ni država, v kateri imajo sedež drugi pravni subjekti, ki sodelujejo v akciji​.
  2. Javni naročniki: vključen v akcije „predkomercialnih naročil“ in dejavnosti „javnih naročil inovativnih rešitev“, ki tvorijo „skupino kupcev“, sestavljeno iz najmanj dveh neodvisnih pravnih subjektov, ki sta javna naročnika, vsaka s sedežem v drugi državi članici ali pridruženi Država, z vsaj enim sedežem v državi članici.
  3. Projekta EIC Pathfinder in EIC Transition: Ti projekti, ki jih upravlja agencija, so upravičeni do sheme Fast Track za prijavo na EIC Accelerator​​.
  4. Skupnosti znanja in inovacij (SZI): Ob podpori Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) so ustrezne sheme, ki jih upravljajo SZI, vsaka SZI opredeljena kot ustrezne za shemo Fast Track​.
  5. Skupni program Eurostars-2 in partnerstvo za inovativna MSP: Te sheme financiranja za MSP, ki jih upravljajo sekretariat Eureka in ustrezni nacionalni organi, so upravičene tudi do sheme Fast Track​.
  6. Podjetja, nagrajena v okviru pilotnega pospeševalnika Horizon 2020 EIC in Horizon Europe EIC Accelerator: Ta podjetja, ki jih upravlja Agencija, so del sheme Fast Track​.
  7. Nacionalni ali regionalni programi: Pilotna shema vtičnikov se uporablja za predloge, ki izhajajo iz obstoječih nacionalnih ali regionalnih programov in ocenjujejo inovacije ali potencial tržne uvedbe obstoječega projekta, ki ga podpirajo ti programi​.
  8. Nagrajenci EIC, uradi za prenos tehnologije, izumitelji EIC: Ti subjekti, ki so upravičeni do nepovratnih sredstev EIC Booster, so povezani s projekti, ki so že bili izbrani v okviru razpisov Pathfinder ali Transition, katerih cilj je izvajanje dejavnosti usklajevanja portfelja ali negovanje inovacij​​.

  Ti subjekti predstavljajo raznolik ekosistem javnih in zasebnih deležnikov, raziskovalnih ustanov, MSP in inovacijskih skupnosti. Njihovo sodelovanje z EIC je bistvenega pomena za napredek evropske inovacijske krajine, spodbujanje prodornih tehnologij in spodbujanje gospodarske rasti.

   


  Članki, ki jih najdete na Rasph.com odražajo mnenja Raspha ali njegovih avtorjev in nikakor ne odražajo mnenj Evropske komisije (EK) ali European Innovation Council (EIC). Zagotovljene informacije so namenjene izmenjavi perspektiv, ki so dragocene in lahko potencialno informirajo prijavitelje o shemah financiranja nepovratnih sredstev, kot so EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ali sorodni programi, kot je Innovate UK v Združenem kraljestvu ali subvencija za inovacije in raziskave malih podjetij (SBIR) v Združene države.

  Članki so lahko tudi koristen vir za druge svetovanja v prostoru za donacije kot tudi poklicni avtorji štipendij ki so zaposleni kot svobodnjaki ali so del malega in srednje velikega podjetja (MSP). EIC Accelerator je del programa Obzorje Evropa (2021–2027), ki je pred kratkim nadomestil prejšnji okvirni program Obzorje 2020.

  Ta članek je napisal ChatEIC. ChatEIC je asistent EIC Accelerator, ki lahko svetuje pri pisanju predlogov, razpravlja o trenutnih trendih in ustvarja pronicljive članke o različnih temah. Članki, ki jih je napisal ChatEIC, lahko vsebujejo netočne ali zastarele informacije.

  Vas zanima najem pisatelja za prijavo na štipendije v EU?

  Prosimo, obrnite se sem: Kontakt

  Ali iščete program usposabljanja, da bi se naučili, kako se prijaviti za EIC Accelerator?

  Najdete ga tukaj: Usposabljanje

  EIC Accelerator TL;DR

  FINANCIRANJE
  2,5 milijona € nepovratnih sredstev + 15 milijonov € lastniškega kapitala 
   
  NAMEN
  Financiranje profitnih inovacij DeepTech
   
  USPEŠNOST
  ≤5%
   
  POGOJI
  Tehnološki prototip + zgodnja pridobitev strank
   
  ROKI
  2-4 / leto
   
  UPORABA
  3 koraki (kratki/dolgi predlogi + intervju)
   
  PORABLJEN ČAS
  3 meseci pisanja + čakanje/zamude/ponovna oddaja
   
  TIPAČNE HONORARJE ZA SVETOVANJE
  do 25K € + provizija za uspeh
   
  NAŠA SVETOVALNA PONUDBA
  3,5 tisoč € + provizija za uspeh

   

  EIC Accelerator Ponovna predložitev: dobro, slabo in naključnost

  Krmarjenje po EIC Accelerator: Razumevanje pravila »3 udarci, izpadeš«.

  Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) je osrednji mehanizem financiranja v okviru Obzorja Evropa, namenjen zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki premikajo meje inovacij. Z mešanico nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala predstavlja ključno priložnost za prelomne projekte, da zaživijo. Vendar krmarjenje s postopkom prijave ni majhen podvig, še posebej ob veljavnem strogem pravilu »3 opomin, izpadeš«. Ta politika nalaga, da so kandidati lahko zavrnjeni največ trikrat v katerem koli od treh korakov postopka ocenjevanja. Ko je ta meja dosežena, je ponovna prijava prepovedana do zaključka trenutnega delovnega programa Obzorje Evropa leta 2027.

  Trije koraki vrednotenja EIC Accelerator

  1. Kratka aplikacija: Začetni korak vključuje pisno prijavo in video predstavitve. To je prva ovira, pri kateri se vaš projekt pregleda.
  2. Celotna aplikacija: Uspešni projekti nato oddajo podroben predlog, ki opisuje inovacijo, učinek in strategijo izvajanja.
  3. Intervju: Finalisti so povabljeni, da svoje projekte predstavijo žiriji strokovnjakov, kar je zadnja priložnost za prepričevanje, preden se sprejme odločitev o financiranju.

  Posledice pravila "3 udarcev".

  To pravilo poudarja tekmovalno naravo EIC Accelerator in pomen natančne priprave. To je jasno sporočilo, da imajo možnost le najbolj prepričljive in dobro pripravljene aplikacije. Ta politika tudi spodbuja prijavitelje, da pred prijavo kritično ocenijo svojo pripravljenost in potencial svoje inovativnosti, s čimer potencialno prihranijo čas in sredstva tako prijaviteljem kot ocenjevalnim komisijam.

  Strategije za uspeh

  • Poglobljena priprava: Preden se prijavite, se prepričajte, da je vaš projekt v skladu s prednostnimi nalogami EIC: velik učinek, inovativnost in tržni potencial.
  • Strokovna podpora: Razmislite o angažiranju svetovalcev ali profesionalnih piscev, ki so specializirani za aplikacije EIC, da izboljšate svojo predložitev.
  • Uporaba povratnih informacij: Če je zavrnjen, uporabite povratne informacije, da okrepite šibke točke svojega projekta, preden se ponovno prijavite.

  Okvir Obzorje Evropa

  Trenutni delovni program, Obzorje Evropa, traja do leta 2027 in določa časovni okvir za to pravilo. To je obdobje, bogato s priložnostmi, a tudi z omejitvami, kot jasno pove pravilo »3 udarcev«. Kandidati morajo v tej pokrajini krmariti s strateškim predvidevanjem in zagotoviti, da njihove inovacije niso le prelomne, ampak tudi natančno predstavljene.

  Zaključek

  Pravilo EIC Accelerator »3 udarci, izpadeš« je ključni dejavnik, ki ga morajo kandidati upoštevati. Poudarja potrebo po odličnosti v vseh vidikih aplikacije, od same inovacije do načina komuniciranja. Ko se pomikamo skozi Horizon Europe, bo to pravilo nedvomno oblikovalo konkurenčno krajino in podjetja potiskalo ne le k inovacijam, temveč tudi k odličnosti v artikulaciji in strategiji.

  Povečanje vašega predloga EIC Accelerator s povzetkom poročila o oceni (ESR)

  Pot do zagotavljanja financiranja iz pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je lahko naporna, pri čemer vsak korak prijave natančno pregledajo strokovni ocenjevalci. Ključno orodje na tej poti je zbirno poročilo o oceni (ESR), ki se zagotovi po vsaki zavrnitvi. To poročilo ni le obvestilo o neuspešnih poskusih, temveč zlata jama konstruktivnih povratnih informacij neposredno iz perspektive ocenjevalcev.

  Razumevanje ESR

  ESR ponuja pregleden vpogled v komentarje ocenjevalcev v vseh vidikih predloga, vključno z odličnostjo, vplivom in izvajanjem. Te povratne informacije so neprecenljive za razumevanje prednosti in slabosti vaše predložitve.

  • 1. korak Povratne informacije: V prvem koraku ocenjevanja vaš predlog pregledajo štirje ocenjevalci, ki zagotavljajo širok nabor vpogledov v začetni vtis, ki ga naredi vaš projekt.
  • 2. korak Povratne informacije: Celotna faza prijave vključuje tri ocenjevalce ali štiri v primeru zelo spornih zavrnitev. Ta stopnja ponuja globlji potop v podrobnosti vašega predloga in oceno, kako dobro je usklajen s cilji EIC Accelerator.

  Izkoriščanje ESR za uspeh

  • Dejavni vpogledi: Komentarji vsakega ocenjevalca vas vodijo pri izpopolnjevanju vašega predloga, poudarjajo področja za izboljšanje jasnosti, učinka in izvedljivosti.
  • Prilagojene revizije: Če obravnavate določene kritike, lahko svojo ponovno predložitev prilagodite tako, da se neposredno soočite s prejšnjimi pomanjkljivostmi, s čimer povečate privlačnost svojega predloga.
  • Strateški pristop: Razumevanje ponavljajočih se tem povratnih informacij omogoča strateško prenovo vašega predloga in zagotavlja, da je vsak vidik, od inovacije do tržne strategije, robusten in prepričljiv.

  Zaključek

  ESR je kritičen povratni mehanizem, ki lahko ob pametni uporabi znatno poveča vaše možnosti za uspeh v prihodnjih aplikacijah EIC Accelerator. S temeljito analizo in upoštevanjem pripomb ocenjevalcev lahko prijavitelji svoje inovativne projekte spremenijo v zmagovalne predloge, ki so v skladu z visokimi standardi EIC glede odličnosti, vpliva in izvajanja. Ne pozabite, da je vsaka povratna informacija korak bližje k zagotavljanju podpore, ki je potrebna za postavitev vaše inovacije v ospredje evropskih industrij.

  Postopek zavrnitve EIC Accelerator: spremeniti zavrnitev v priložnost

  Pot do zagotavljanja financiranja iz pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je polna izzivov, eden izmed njih je možnost zavrnitve. Vendar pa EIC Accelerator ponuja edinstven postopek zavrnitve, ki vlagateljem ne omogoča le odgovarjanja na komentarje ocenjevalcev, temveč zagotavlja tudi platformo za odpravljanje nesporazumov in krepitev predloga na podlagi utemeljenih kritik.

  Bistvo zavrnitve

  Ta postopek je več kot zgolj pritožba; to je priložnost za dialog. Z zavračanjem komentarjev prejšnjih ocenjevalcev lahko prijavitelji neposredno obravnavajo morebitne napačne ocene in podrobneje pojasnijo vidike svojega predloga, ki so bili morda napačno razumljeni ali podcenjeni. Ta neposredna komunikacija je ključnega pomena za nastavitev pozitivnega tona za ponovno predložitev, zaradi česar je strateško orodje za prepričevanje, ki presega sam pisni predlog.

  Strateške prednosti

  • Pojasnilo: Prijaviteljem omogoča, da pojasnijo točke, ki so bile morda napačno razložene, s čimer zagotovi, da se predlog oceni glede na njegove prave prednosti.
  • Izboljšava: Upravičene kritike postanejo priložnosti za izboljšanje, kar prijaviteljem omogoča, da izboljšajo svoje predloge na podlagi povratnih informacij strokovnjakov.
  • Zaroka: Postopek zavrnitve ustvari dialog med prijavitelji in ocenjevalci, personalizira prijavni postopek in potencialno spremeni prihodnje ocene v njihovo korist.

  Krmarjenje po postopku zavrnitve

  Da bi prijavitelji čim bolje izkoristili to priložnost, bi morali pristopiti k zavrnitvi s konstruktivno miselnostjo. Priznavanje utemeljenih kritik in diplomatsko obravnavanje kakršnih koli netočnosti lahko dokaže strokovnost in zavezanost odličnosti. Poleg tega ta proces poudarja pomen odpornosti na zavrnitev in spodbuja prosilce, da na neuspehe gledajo kot na odskočne deske do uspeha.

  Zaključek

  Postopek zavrnitve v okviru EIC Accelerator ponazarja zavezanost programa pravičnosti in temeljitemu ocenjevanju. S tem, ko prijaviteljem omogoča neposredno sodelovanje s povratnimi informacijami ocenjevalcev, EIC Accelerator ne le izboljša kakovost predlogov, ampak spodbuja tudi bolj pregleden in dinamičen postopek prijave. Izkoriščanje te priložnosti je lahko ključni korak pri spreminjanju zavrnitve v uspešen rezultat financiranja.

  Nepredvidljivo potovanje do financiranja EIC Accelerator

  Prijava za financiranje pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je podobna krmarjenju skozi labirint inovacij in negotovosti. To je pot, za katero so značilne pogoste zavrnitve na različnih stopnjah, kar odraža tekmovalno naravo programa in visoke standarde, postavljene za prelomne projekte. Ta tekmovalnost, skupaj s prizadevanjem za odličnost, vodi v okolje, kjer lahko pride do nedoslednosti in na videz naključnih rezultatov.

  Inherentna nepredvidljivost

  Čeprav je postopek vrednotenja EIC Accelerator strog, ni imun na spremenljivosti. Prosilci bi lahko ugotovili, da je tisto, kar privede do zavrnitve za eno podjetje, spregledano ali ocenjeno kot manj kritično za drugo. Ta nedoslednost je še posebej opazna med intervjuji z žirijo v 3. koraku, kjer pride do izraza subjektivna narava človeške presoje, kar vodi do odločitev, ki se lahko včasih zdijo protislovne.

  Vztrajnost kot ključ do uspeha

  V tej pokrajini visokih vložkov in nepredvidljivosti se vztrajnost pojavlja kot ključna lastnost za uspeh. Zgodovina financiranja EIC Accelerator je polna zgodb o prosilcih, ki so se soočili z več zavrnitvami, preden so končno zagotovili želeno financiranje. To je dokaz ideje, da odpornost, skupaj s pripravljenostjo za izboljšanje in izboljšanje predlogov na podlagi povratnih informacij, znatno poveča možnosti za končni uspeh.

  Sprejemanje povratnih informacij in izboljšave

  Prosilce spodbujamo, da na vsako zavrnitev ne gledajo kot na neuspeh, temveč kot na priložnost za rast. Zagotovljene povratne informacije, bodisi prek zbirnih poročil o vrednotenju ali med postopkom zavrnitve, nudijo neprecenljive vpoglede za krepitev prihodnjih predložitev.

  Zaključek

  Zagotovitev financiranja iz EIC Accelerator je dokaz prijaviteljeve inovativnosti, odličnosti in, kar je najpomembneje, vztrajnosti. Pot je polna izzivov in padcev, vendar bodo tisti, ki vztrajajo, izpopolnjujejo in ponovno uporabljajo izboljšane predloge, najverjetneje dosegli uspeh. V dinamičnem in konkurenčnem prizorišču financiranja EIC je odpornost temelj končnega zmagoslavja.

   


  Članki, ki jih najdete na Rasph.com odražajo mnenja Raspha ali njegovih avtorjev in nikakor ne odražajo mnenj Evropske komisije (EK) ali European Innovation Council (EIC). Zagotovljene informacije so namenjene izmenjavi perspektiv, ki so dragocene in lahko potencialno informirajo prijavitelje o shemah financiranja nepovratnih sredstev, kot so EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ali sorodni programi, kot je Innovate UK v Združenem kraljestvu ali subvencija za inovacije in raziskave malih podjetij (SBIR) v Združene države.

  Članki so lahko tudi koristen vir za druge svetovanja v prostoru za donacije kot tudi poklicni avtorji štipendij ki so zaposleni kot svobodnjaki ali so del malega in srednje velikega podjetja (MSP). EIC Accelerator je del programa Obzorje Evropa (2021–2027), ki je pred kratkim nadomestil prejšnji okvirni program Obzorje 2020.

  Ta članek je napisal ChatEIC. ChatEIC je asistent EIC Accelerator, ki lahko svetuje pri pisanju predlogov, razpravlja o trenutnih trendih in ustvarja pronicljive članke o različnih temah. Članki, ki jih je napisal ChatEIC, lahko vsebujejo netočne ali zastarele informacije.

  Vas zanima najem pisatelja za prijavo na štipendije v EU?

  Prosimo, obrnite se sem: Kontakt

  Ali iščete program usposabljanja, da bi se naučili, kako se prijaviti za EIC Accelerator?

  Najdete ga tukaj: Usposabljanje

  EIC Accelerator TL;DR

  FINANCIRANJE
  2,5 milijona € nepovratnih sredstev + 15 milijonov € lastniškega kapitala 
   
  NAMEN
  Financiranje profitnih inovacij DeepTech
   
  USPEŠNOST
  ≤5%
   
  POGOJI
  Tehnološki prototip + zgodnja pridobitev strank
   
  ROKI
  2-4 / leto
   
  UPORABA
  3 koraki (kratki/dolgi predlogi + intervju)
   
  PORABLJEN ČAS
  3 meseci pisanja + čakanje/zamude/ponovna oddaja
   
  TIPAČNE HONORARJE ZA SVETOVANJE
  do 25K € + provizija za uspeh
   
  NAŠA SVETOVALNA PONUDBA
  3,5 tisoč € + provizija za uspeh

   

  EIC Accelerator: Opolnomočenje prodornih inovacij z vznemirljivimi možnostmi financiranja!

  Odkrijte priložnosti z EIC Accelerator: Spodbudite inovacije in rast!

  Odkrijte svet priložnosti z EIC Accelerator, opolnomočenim programom financiranja, ki vam ga ponuja European Innovation Council (EIC), ključni akter v okviru Horizon Europe. Ta dinamična pobuda je namenjena spodbujanju inovativnih podjetij, ki so v ospredju tehnoloških prebojev in znanstvenih odkritij na področju DeepTech. Z EIC Accelerator bi lahko vaš vizionarski projekt zagotovil do 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, dopolnjenih s potencialom dodatnih 15 milijonov evrov lastniškega financiranja. Spodbudimo vaše pionirske ideje v oprijemljive uspehe in oblikujmo prihodnost skupaj!

  Raziščite razburljivo paleto tehnologij, ki so primerne za financiranje EIC Accelerator!

  Od svoje ustanovitve leta 2021 je EIC Accelerator ponosno opolnomočil dinamičen portfelj več kot 400 upravičencev, ki predstavljajo živahno paleto sektorjev od pionirske kapitalsko intenzivne strojne opreme do revolucionarnih podvigov čiste programske opreme, vse s poudarkom na najsodobnejšem področju DeepTech. EIC Accelerator z odprtimi rokami sprejema široko paleto tehnoloških inovacij, pod pogojem, da so usklajene s politikami EU, pri čemer se med drugim izogiba vojaškim aplikacijam. Še več, EIC Accelerator vsako leto izpostavi določene pionirske tehnologije s svojimi tehnološkimi izzivi, s čimer praznuje in pospešuje vožnjo proti briljantni, tehnološko napredni prihodnosti.

  Odkrijte idealno stopnjo tehnološke zrelosti za uspeh EIC Accelerator!

  Dvignite svojo inovativno tehnologijo v nove višine s podporo EIC Accelerator! Če je vaša tehnologija na stopnji pripravljenosti za tehnologijo (TRL) 5 ali več, kjer je že bila potrjena v ustreznem okolju, ste v odličnem položaju za prijavo. EIC Accelerator zagovarja napredek prototipov in demonstracij dokazov o konceptu ter si dejavno prizadeva spodbuditi vaše prodore od TRL 5 dalje. In to še ni vse! Pot se nemoteno nadaljuje z možnostmi nepovratnih sredstev, ki so na voljo za tehnologije, ki so dosegle TRL 6 ali 7, kar zagotavlja nemoten napredek proti pripravljenosti na trg. Za tiste izjemne inovacije, ki so dozorele do TRL 8, EIC Accelerator ponuja edinstveno možnost čistih lastniških naložb. Pripravite se, da pospešite svojo tehnologijo z dinamično in podporno podporo EIC Accelerator!

  Raziščite vznemirljive priložnosti financiranja z EIC Accelerator!

  Dobrodošli v dinamičnem svetu EIC Accelerator, kjer inovativna podjetja napolnimo z naborom možnosti financiranja, ki so prilagojene za poganjanje vašega podjetja v ospredje vaše industrije! Potopite se v naše velikodušne donacije v višini do 2,5 milijona €, da zaženete svoje podvige, ne da bi se odrekli lastniškemu kapitalu. Ali pa, če želite okrepiti svojo rast s precejšnjim kapitalskim vložkom, raziščite našo lastniško možnost z naložbami do 15 milijonov €, kjer postane sklad EIC ponosen deležnik vašega uspeha. Ne morete izbrati med obema? Naše mešane finance združujejo najboljše iz obeh svetov in ponujajo do 17,5 milijona evrov sredstev, kar vam zagotavlja prilagodljivost in vire za doseganje novih višin.

  Izberite vrsto in znesek financiranja, ki se popolnoma ujema z ambicijami vašega podjetja, in v tistih izrednih primerih, ko vaša vizija zahteva še širši finančni okvir, smo pripravljeni razpravljati o večjih možnostih financiranja. Z EIC Accelerator vaš poslovni potencial ne pozna meja!

  Sprostite svojo inovativnost: začnite svojo pot prijavitelja!

  Odkrijte pionirje: slavimo prejemnike financiranja EIC Accelerator!

  Pripravite se na razburljivo priložnost z EIC Accelerator! Če ste dinamično profitno podjetje, registrirano v eni od naših izbranih upravičenih držav, ste na pravem mestu za spodbujanje vaše inovativnosti in rasti. A to še ni vse – vizionarski posamezniki in napredni vlagatelji so lepo vabljeni, da se pridružijo vožnji! Samo poskrbite, da boste ustanovili svoje podjetje, preden se črnilo na pogodbi o dodelitvi sredstev posuši. Vaše podjetje bi moralo biti neodvisno malo in srednje veliko podjetje (MSP), za katerega je značilna živahna ekipa manj kot 250 ljudi in trdno finančno zdravje s prometom 50 milijonov EUR ali manj ter bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov. Pridite in dovolite, da EIC Accelerator požene vaše podjetje v nove višave!

  Odkrijte vznemirljive priložnosti: vse države EU vabljene k prijavi za EIC Accelerator!

  EIC Accelerator predstavlja vznemirljivo priložnost za inovativna podjetja in podjetnike v celotni EU-27, vključno z Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Republiko Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Irsko, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska ter njihova ozemlja. Ta živahna platforma ponuja prehod za vizionarje iz vseh koncev EU, da predstavijo svoje prelomne ideje in popeljejo evropsko inovacijsko pokrajino v svetlo in dinamično prihodnost!

  Odkrijte, kako se lahko mednarodni inovatorji pridružijo avanturi EIC Accelerator!

  Z veseljem sporočamo, da smo z našimi pridružitvenimi sporazumi s podjetjem Horizon Europe odprli svet priložnosti za podjetja in posameznike v impresivnem naboru držav! Če imate sedež v Albaniji, Armeniji, Bosni in Hercegovini, Ferskih otokih, Gruziji, Islandiji, Izraelu, Kosovu, Moldaviji, Črni gori, Severni Makedoniji, Norveški, Srbiji, Tuniziji, Turčiji, Ukrajini, Maroku ali Združenem kraljestvu ( Samo nepovratna sredstva), se pripravite, da svoje inovativne ideje uresničite z EIC Accelerator. To je vaša priložnost, da se pridružite živahni skupnosti naprednih mislecev in ljudi, ki spreminjajo igre. Prijavite se zdaj in oblikujmo prihodnost skupaj!

  Odkrijte, kako lahko EIC Accelerator spodbudi vašo inovacijsko pot!

  Odkrijte svoj potencial: razkrivajte zgodbe o uspehu z EIC Accelerator!

  Podajte se na razburljivo potovanje z EIC Accelerator, kjer je vsaka aplikacija priložnost, da zasijete! Čeprav cenimo tekmovalni duh, točne stopnje uspeha za vsakega od naših treh korakov dinamičnega ocenjevanja ostajajo dobro varovano presenečenje. Kljub temu se ocenjuje, da se osupljivih 5% prosilcev ali več zmagoslavno premakne s 1. koraka na 3. korak, kar kaže na resnično inovativnost in potencial. Upoštevajte, da lahko stopnje uspešnosti narastejo glede na letni proračun EIC Accelerator in živahno število prijav za vsak razpis. Poleg tega se lahko možnosti za uspeh razlikujejo, ne glede na to, ali gre za odprt razpis ali prilagojeno izzivom, kar poudarja, da bi lahko bil s pravo idejo in odlično izvedbo vaš projekt med slavnimi vodilnimi!

  Odkrijte, ali je vaše podjetje popolna kombinacija za program EIC Accelerator!

  EIC Accelerator je navdušen nad premikanjem meja inovacij z zagovarjanjem pionirskih tehnologij s koreninami v DeepTech, znanosti in vrhunskih tehničnih področjih. Iščemo drzna podjetja, tista, ki sanjajo veliko in ciljajo visoko, so pripravljena prevzeti preračunana tveganja, da bi trgu zagotovila prelomne rešitve. Naša zgodovina financiranja ponosno odraža tapiserijo znanstvene iznajdljivosti in ne vključuje le pionirjev čiste programske opreme in SaaS, temveč tudi podvige z močnimi finančnimi pozicijami, ki prikazujejo bolj uravnotežene profile tveganja. Pridružite se nam na razburljivem potovanju, da vizionarske zamisli spremenimo v tržne revolucije!

  Odkrijte vznemirljive priložnosti z EIC Accelerator: Ugotovite, ali je pravi za vas!

  Podajte se na razburljivo potovanje proti financiranju EIC Accelerator, zlati priložnosti za vizionarska podjetja, da spodbudijo svojo rast s 17,5 milijona € financiranja. Sprejmite vznemirjenje konkurence in razmislite o strateški potezi, pri tem pa upoštevajte stopnjo uspešnosti programa. Postopek prijave je pustolovščina, ki zahteva odločnost in vzdržljivost, vendar so nagrade izjemne za tiste, ki vztrajajo. EIC Accelerator je idealen za napredno misleča podjetja, ki so sposobna zagotoviti vsaj 6-mesečno finančno pot, zato prosilce spodbuja k proaktivnosti – ne da nujno potrebujejo sredstva, temveč strateško želijo povečati svoje vire s povezovanjem z vlagatelji in raziskovanjem. različne načine financiranja. Pripravite se, da povečate potencial svojega podjetja z EIC Accelerator!

  Podajte se na svoje inovativno potovanje: preprosti koraki za prijavo na EIC Accelerator!

  Prijavite se na EIC Accelerator še danes!

  EIC Accelerator ponuja vznemirljivo tristopenjsko ocenjevalno potovanje, ki je zasnovano tako, da utira pot transformativni poslovni rasti. Inovatorji se lotevajo te pustolovščine korak za korakom, napredujejo skozi vsako stopnjo z vznemirjenjem napredka in obljubo morebitne finančne podpore po uspešnem zaključku. Prehod za oddajo je dinamični portal za financiranje in razpise EU, kjer se nalagajo sanje in se roki izpolnjujejo s pričakovanjem. Vsak vizionarski predlog se sreča s konstruktivno povratno informacijo in povzetkom evalvacijskega poročila (ESR), ki se zaključi z jasno, energično razsodbo GREM ali NE GREM. Poganjajte svoje podjetje naprej z EIC Accelerator – kjer je vsak korak skok v vašo svetlo prihodnost!

  Odkrijte časovnico: vaše hitro potovanje skozi proces EIC Accelerator!

  Podajte se na vznemirljivo potovanje z EIC Accelerator, kjer se lahko vaše inovativne ambicije hitro spremenijo v resničnost! Medtem ko je pot do uspeha edinstveno prilagojena vsakemu vizionarskemu podjetju, je navdušujoče vedeti, da se lahko mnoga podjetja povzpnejo od aplikacije do zmage v manj kot šestih mesecih! Za tiste, ki na poti naletijo na obvoze, EIC Accelerator ostaja svetilnik priložnosti, ki vas spodbuja, da se znova prijavite in ostanete na poti. In z dodatno prilagodljivostjo 2-4 rokov za oddajo letno je vaše strateško načrtovanje brezhibno prilagojeno, kar zagotavlja, da lahko svoje preboje uskladite s popolnim trenutkom za oddajo. Napredovanje vašega inovativnega projekta z EIC Accelerator ni le proces – je pustolovščina, polna upanja in neskončnih možnosti!

  Odkrijte vznemirljive priložnosti: Ugotovite, kdaj se prijaviti za EIC Accelerator!

  Podajte se na vznemirljivo potovanje z EIC Accelerator, kjer inovativnost ne pozna meja! Korak 1 je vaša vrata do neskončnih možnosti, ki so za vaše udobje na voljo vse leto – prijavite se, kadar koli ste pripravljeni sprostiti potencial svojega podjetja. Zmagajte v 1. koraku in že ste na 2. koraku, kjer lahko izkoristite eno od številnih priložnosti, da zablestite, z 2-4 mejami vsako leto, ki so zasnovane tako, da se uskladijo z vašo potjo. Uspeh tukaj vodi do poživljajočega 3. koraka: privlačen osebni razgovor, ki pogosto poteka prek video klica, ki vas pripelje v doseg podpore in virov, ki jih potrebujete za skokovit dvig vašega projekta – vse to kmalu po koncu 2. koraka. . Pridružite se nam v tem živahnem in dinamičnem procesu, kjer je uresničevanje vaših prelomnih idej šele začetek!

  Spremenite ne v svoj naslednji veliki da: samozavestno premagajte zavrnitev EIC Accelerator!

  Sprostite moč vztrajnosti z EIC Accelerator! Naš inovativni pristop vam ponuja ne eno, ne dve, ampak tri zlate priložnosti, da svoj predlog izpopolnite in izboljšate do popolnosti. Medtem ko ohranjamo visoke standarde s politiko treh opominov, je to resnično dokaz naše zavezanosti odličnosti in vašemu potencialu za uspeh. Če bo vaš projekt zavrnjen, izkoristite priložnost, da zberete dragocene povratne informacije, naredite svoj predlog še trdnejši in se vrnite močnejši. Navsezadnje je pot do zmage pogosto tlakovana z naučenimi izkušnjami. Sprejmite to pot nenehnih izboljšav; veliko naših uspešno financiranih projektov lahko potrdi sladko zmago, ki sledi vztrajnosti in predanosti. Nadaljujte z inovacijami, še naprej se izboljšujte in naj bo EIC Accelerator odskočna deska za vaš prelomen projekt skozi cvetočo pokrajino priložnosti Horizon Europe!

  Podajte se na svojo pot k inovacijam z aplikacijo EIC Accelerator!

  Začnite svojo inovacijsko pot: začnite z dinamičnim kratkim postopkom prijave EIC Accelerator!

  Podajte se na svojo inovacijsko pot z navdušujočim prvim postopkom prijave EIC Accelerator! Ustvarite prepričljivo pripoved v jedrnatem 12-stranskem pisnem predlogu, očarajte naše ocenjevalce z dinamičnim 3-minutnim video predstavitvijo in predstavite potencial svojega projekta z impresivnim 10-stranskim predlogom, vse skupaj z enostavnimi standardnimi spletnimi polji obrazca . Večina novih prosilcev ugotovi, da lahko v hitrih 2–4 tednih z ustvarjalnostjo in navdušenjem pripravijo vse potrebne dokumente. Ko oddate svojo prijavo in če vaša vizija odmeva z vsaj tremi od naših štirih strokovnih ocenjevalcev in si prisluži vznemirljivo oceno GO, boste na poti do vznemirljivega 2. koraka!

  2. korak: Sprostite svojo vizijo – Izdelajte razburljiv poslovni načrt za uspeh z EIC Accelerator!

  Pripravite se na vznemirljivo potovanje s poslovnim načrtom Korak 2 podjetja EIC Accelerator! Ta obsežen oder prikazuje vašo inovativnost s podrobnim predlogom več kot 50 živahnih strani, skupaj s privlačnimi prilogami. Ustvarite osupljivo 3-minutno video predstavitev, ki oživi vašo vizijo, predstavite osupljivo predstavitev in vključite temeljito finančno dokumentacijo. Vaša poslovna sposobnost bo dodatno zasijala z zanesljivo analizo svobode delovanja (FTO), načrtom upravljanja podatkov (DMP), prepričljivimi pismi o nameri (LOI), poklicnimi življenjepisi (CV) in še več. Ta bodo skupaj z bistvenimi polji spletnega obrazca tvorila mozaik vaše prijave.

  Navdušeni kandidati običajno stkajo to tapiserijo dokumentacije v obdobju 6-8 tednov, pri čemer zapletenost spremenijo v priložnost. Ko oddate svojo mojstrovino, je potreben samo soglasni val odobritve z oceno GO vseh treh ocenjevalcev, da vaš projekt popelje naprej proti 3. koraku. Vaša inovacija si zasluži pozornost in odbor EIC Accelerator želi biti zaslepljen s tem, kar prinašate na oder!

  3. korak: Vaš trenutek, da zasijete – vznemirljiva faza intervjuja!

  Pripravite se na vznemirljivo priložnost, da zasijete v postopku intervjuja v 3. koraku EIC Accelerator! Ta dinamična faza vabi prijavitelje, da se vključijo v interaktivno sejo prek video klica ali, za tiste, ki lahko potujejo, v živahno srce Evrope – Bruselj, Belgija. Predstavljajte si sebe, kako izvajate impresivno 10-minutno predstavitev, v kateri predstavljate svojo vizijo s podporo vašega dovršenega koraka 2 predstavitev, čemur sledi živahno in razmišljanje spodbujajoče 35-minutna vprašanja in odgovori z našo cenjeno žirijo EIC.

  Toda navdušenje se tu ne konča! Pogovarjali se boste s slavno komisijo do 5 članov žirije, poleg ključnih predstavnikov EIC in Evropske investicijske banke ter vodje programov EIC, ki si vsi želijo odkriti potencial vašega inovativnega projekta.

  Če se lotite dvotedenskih priprav, boste imeli dovolj časa, da natančno prilagodite svojo predstavitev, kar bo zagotovilo, da boste svoj poslovni primer predstavili jasno in samozavestno. Ko bo žirija soglasno navdušena in bo signalizirala z odmevno GO', boste na dobri poti, da si zagotovite želeno financiranje EIC Accelerator. Do vaše poti do doseganja novih višin in uresničevanja vaših prelomnih zamisli vas loči le en intervju!

  Začnite svojo pot do uspeha: Naslednji vznemirljivi koraki po financiranju EIC Accelerator!

  Pripravite se na vznemirljivo potovanje, ko začnemo postopek skrbnega preverjanja vašega financiranja EIC Accelerator! Če ste se usmerili v nepovratna sredstva, bomo gladko prešli na oblikovanje vaše pogodbe o dodelitvi sredstev (GAC). Čas je, da zasijete s predstavitvijo bistva svojega podjetja prek različnih dokumentov, ki jih boste naložili, kot so finance in podrobnosti o končnem upravičencu (UBO).

  Tisti, ki si želijo lastniške podpore, pričakujejo brezhibno sodelovanje z Evropsko investicijsko banko (EIB). Oni bodo vaš vodnik, ki bo tako vas kot vaše soinvestitorje vključil v interaktivni ples skrbnega pregleda. In ko gre za lastniško financiranje? Zamislite si to kot spodbudo za vašo finančno raketo, ki bi lahko prišla v obliki odličnega neposrednega kapitalskega vložka ali zamenljivega zapisa.

  Najboljši del? Sklad EIC ni vsak vlagatelj. Vsi želimo združiti moči z vašimi obstoječimi podporniki in postati del vaše podporne ekipe v velikem krogu financiranja. Skupaj ne spodbujamo le vašega projekta; lansiramo ga v povsem novo stratosfero uspeha!

  Sprostite svoj potencial: potopite se v dinamični vadbeni program EIC Accelerator!

  Bistvene predloge za vaše potovanje EIC Accelerator – odklenjene in pripravljene za vas!

  Pripravite se na brezhibno prijavno pot z dinamičnim programom usposabljanja kandidatov EIC Accelerator! Naš obsežen paket, ki je zasnovan za opolnomočenje inovatorjev, kot ste vi, ponuja intuitivne predloge za 1. in 2. korak postopka prijave EIC Accelerator. Te predloge, opremljene s kristalno jasnimi navodili in privlačnimi video navodili, poenostavljajo izkušnjo pisanja in vam omogočajo enostavno drsenje po aplikaciji. Z izkoriščanjem teh strokovno izdelanih okvirov boste imeli svobodo, da svojo energijo usmerite v srce svoje inovacije, varni v zavedanju, da je bilo strukturno dviganje težkih stvari že opravljeno namesto vas. S predlogami EIC Accelerator se ne samo prijavljate – stopite v svet izboljšane osredotočenosti in jasnosti, ki vas postavlja na hitro pot do uspeha!

  Začnite svojo inovacijsko pot: 1. korak Predloge za uspeh!

  Začnite s svojim predlogom EIC Accelerator s pizzazz! Korak 1 je močan nabor orodij, ki vključuje pet dinamičnih predlog Google Doc in Google Sheets, priročno dostopnih prek Google Drive. Poglobite se v oblikovanje privlačnega glavnega besedila predloga, bodite ustvarjalni s pisanjem videoposnetka in izkristalizirajte svoj pregled projekta s hitrim akronimom, privlačnim naslovom in jedrnatim povzetkom. Poleg tega sta naš preprost referenčni vodnik in lepo organizirana zbirka skupinskih tabel zasnovana za racionalizacijo vašega delovnega toka. Te predloge niso le pripravljene za uporabo, ampak so popolne tudi za skupna prizadevanja, saj vam omogočajo, da se brez truda usklajujete s člani svoje ekipe, delegirate naloge in pospešite svoj proces do zmage. Spremenimo te briljantne ideje v izjemen predlog!

  Odklenite svoj potencial z 2. korakom: vznemirljive predloge za uspeh EIC Accelerator!

  Pripravite se, da se potopite v 2. korak potovanja EIC Accelerator, kjer smo izdelali dinamično zbirko šestih uporabniku prijaznih predlog, ki so pripravljene in čakajo na vas v storitvi Google Drive! Naš izbor vključuje vse, kar potrebujete: elegantno besedilno predlogo glavnega predloga, prepričljiva pisma o nameri (LOI), podrobno analizo svobode delovanja (FTO), celovit načrt upravljanja podatkov (DMP), privlačen pregled podjetja in prefinjen proračun orodje za načrtovanje. Te intuitivne predloge Google Dokumentov in Google Preglednic so genialno zasnovane tako, da so enostavne in v ospredje postavljajo produktivnost. Všeč vam bo, kako poenostavijo vaš proces z uporabo pametnih formul za enostavno zmanjševanje številk in takojšnjo predstavitev vašega končnega proračuna in finančnih napovedi. Prizadevamo si povečati vašo učinkovitost, spremeniti zapleteno v nezapleteno in nadgraditi potek dela vaše aplikacije. Naj bo vaša pot bolj gladka in vas približamo uspehu!

  3. korak: izboljšajte svoj podvig s strokovnim mentorstvom!

  Odpravite se na vznemirljivo potovanje, da izpopolnite svoj nastop s prilagojeno izkušnjo treniranja EIC Accelerator, medtem ko se pripravljate na ključni intervju v 3. koraku. Naše živahne praktične seje so prilagojene tako, da sprostijo edinstven potencial vsakega prijavitelja, kar zagotavlja, da vaša predstavitev odmeva z zaupanjem in jasnostjo. S strokovnim vodstvom bomo izklesali vašo pripoved o predstavitvi in se vključili v dinamične vaje vprašanj in odgovorov, kar vam bo omogočilo, da boste mirno krmarili po intenzivnem 45-minutnem intervjuju.

  Naše usposabljanje, ki temelji na letih izkušenega vpogleda, zajema vse kritične vidike – od vaše prelomne tehnologije in inovacij do finančne trdnosti vašega podjetja, strateškega upravljanja in prepričljive zgodbe podjetja. Da bi izboljšali vaše priprave, nudimo dve dodatni predlogi za natančno izvedbo vaše predstavitve in obsežen končni kontrolni seznam, da zagotovite, da ste pripravljeni na uspeh. Pripravite se na strastno predstavitev in pustite trajen vtis na plošči EIC Accelerator!

  Obsežen vodnik s privlačnimi video vajami – vaša pot do uspeha z EIC Accelerator!

  Doživite modul EIC Accelerator v dobrem duhu! Naše predloge oživijo s privlačnimi videoposnetki usposabljanja, kar zagotavlja, da ste dobro opremljeni za samozavestno krmarjenje po podrobnostih aplikacije. Potopite se v našo obsežno knjižnico, kjer več kot 90 podrobnih modulov natančno demistificira vsak pomemben korak pisateljskega potovanja. Bistvene povezave med temi moduli in predlogama Korak 1 in Korak 2 neopazno povezujejo znanje in izostrijo vašo pisno natančnost.

  Sprejmite moč kolektivne modrosti, ko črpate iz strokovnega znanja iz resničnega sveta, ki osvetljuje vašo pot do oblikovanja prepričljivih razdelkov in prilog, prilagojenih za povečanje vaših možnosti za zmago. Ta sodelovalni pristop postavlja temelje za učinkovito skupinsko delo – omogoča pooblaščanje in hkratne tokove dela v različnih komponentah vašega predloga. Prehitite tradicionalni svetovalni model in skočite pred samostojne pisce donacij s skupno močjo in okretnostjo, ki ju ponuja modul EIC Accelerator. Dobrodošli v svetu, kjer se vaša zgodba o uspehu piše sama, en živahen modul naenkrat!

  Sodelujte z ChatEIC: Vaš živahni AI spremljevalec za pospešene inovacije!

  Razburljive novice za vse udeležence usposabljanja EIC Accelerator – kot naročniki OpenAI imate zdaj ekskluzivno prednost, da se dotaknete ChatEIC, našega čarovnika za umetno inteligenco po meri, zasnovanega z revolucionarno tehnologijo GPT OpenAI! Predstavljajte si to: pametni spremljevalec z umetno inteligenco, ki ne le razume širino naše izobraževalne vsebine, ampak je tudi v pripravljenosti, da ponudi pronicljive nasvete, pomaga poenostaviti strukturo vašega predloga in celo pomaga pri oblikovanju delov vaše aplikacije. Medtem ko je zasnovan tako, da dopolnjuje in ne nadomešča vašo osebno noto pri razvoju predloga, je ChatEIC neverjeten vir, ki obljublja preoblikovanje pogosto dolgočasnega pisnega opravila v privlačno in učinkovito izkušnjo soustvarjanja ter vas poganja k vašim ciljem z osupljivo hitrostjo. ! Sprejmite prihodnost pisanja predlogov z ChatEIC – kjer se vaše ideje srečajo z učinkovitostjo umetne inteligence.

  Izkusite vznemirjenje ChatEIC: Vaš prehod v inovativne pogovore!

  Pripravite se, da nadgradite svojo igro pisanja donacij z inovativnimi funkcijami ChatEIC! Naš dinamični pomočnik ne samo brska po vaših naloženih dokumentih, kot so predstavitve, vloge za nepovratna sredstva, poslovni načrti in bele knjige, ampak tudi pametno izlušči bistvene informacije za enostavno izdelavo razdelkov strukturiranih predlogov. Pomahajte v slovo od težav pri pisanju, saj je ChatEIC tukaj, da odgovori na vsa vaša vprašanja, povezana s procesom, in tako poenostavi vašo pot do prijave za nepovratna sredstva. In za še bolj brezhibno izkušnjo lahko izboljša ali popolnoma prevzame vlogo video vadnic, zaradi česar so navodila bolj interaktivna in prilagojena. Čeprav se vedno zavedamo pravilnikov OpenAI, vedite, da je naš cilj povečati vašo produktivnost v skladu s kakršnimi koli nastavljenimi smernicami, kar vam zagotavlja najboljšo podporo brez kakršnih koli težav. Odklenimo nove možnosti z ChatEIC, vašim naprednim partnerjem pri uspehu!

  Sprostite svoj potencial: odkrijte prednosti našega usposabljanja kandidatov na EIC Accelerator!

  Sprostite pravi potencial svojega podjetja: odkrijte, kako dobro v resnici poznate svoje podjetje!
  Okrepite svojo vizijo z EIC Accelerator, kjer se sodelovanje in strokovnost združita, da vaše inovativne zamisli spremenite v prepričljive predloge. Zavedamo se, da lahko podjetja zaradi sodelovanja s svetovalci včasih hrepenijo po več – kakovost dela ne izpolnjuje vedno pričakovanj in proces sodelovanja je lahko manj kot brezhiben. Toda premaknimo fokus na svetlo stran!

  EIC Accelerator revolucionira izkušnjo pisanja donacij. Opazili smo, da je v preteklosti zanašanje na verigo samostojnih podjetnikov morda vodilo do neenakomerne kakovosti in nepričakovane delovne obremenitve prosilcev. Tukaj smo, da spremenimo to pripoved. Naš pristop je osredotočen na partnerstvo in odličnost, pri čemer priznavamo, da ste vi in vaša ekipa največji strokovnjaki za svoje podjetje.

  Z EIC Accelerator dobite dostop do predane ekipe strokovnjakov, ki so predani ohranjanju najvišjih standardov in v vsak predlog vnesejo dozo ustvarjalnosti in skrbnosti. Skupaj bomo izkoristili vaše insajdersko znanje za izdelavo dobro oblikovane, kohezivne aplikacije, ki resnično odraža prednosti vašega podjetja in potencial za inovacije.

  Sprejmite pot do uspeha z zaveznikom, ki ceni vaš prispevek in krepi vaš glas. EIC Accelerator ni le priložnost za financiranje – je priložnost, da ustvarite zmagovalni predlog, ki odmeva z vašimi ambicijami in predanostjo. Podajte se na to pustolovščino skupaj in oživimo vaš projekt!

  Opolnomočite svojo inovacijsko pot z lastno hitrostjo z EIC Accelerator!

  Izkusite veselje in svobodo programa usposabljanja EIC Accelerator, kjer je moč za napredek trdno v vaših rokah! Potopite se v poživljajoče potovanje oblikovanja svojega predloga s prilagodljivostjo, da nastavite svoj ritem. Ne glede na to, ali se odločite za sodelovanje kot dinamična ekipa ali se osredotočite na samostojno delo, imate popoln nadzor nad prilagajanjem časovnice, ki bo popolnoma ustrezala edinstvenemu utripu vašega podjetja. Ni vam treba skrbeti zaradi nepredvidljive narave ciklov ponovne oddaje in nihajočih končnih datumov EIC Accelerator – program usposabljanja zagotavlja brezhiben način, da svoja prizadevanja za prijavo vtkate v strukturo svojih vsakodnevnih poslovnih dejavnosti. Odtrgajte se od omejitev urnikov zunanjega svetovanja in zajahajte val neodvisnosti z našim programom usposabljanja, vašim najpomembnejšim partnerjem za postopek predlaganja, ki se premika v vašem ritmu in krepi vaš uspeh!

  Sprostite svoj ustvarjalni potencial s pomočjo strokovnjakov pri pisanju z umetno inteligenco!

  Podajte se na razburljivo potovanje k inovacijam in uspehu s programom usposabljanja EIC Accelerator, ki ga je umetniško oblikoval priznani mojster EIC Accelerator, dr. Stephan Segler. Z bleščečo zgodovino pisanja zmagoslavnih predlogov EIC Accelerator dr. Seglerjevo strokovno znanje sega do brezhibnega vodenja upnikov skozi celotno prijavno sago – od očarljive video produkcije in prepričljivega scenarija za predstavitve do celovite priprave na intervju in natančnega skrbnega pregleda. Ta program usposabljanja je prežet z globokim vpogledom, ki ponuja zapletenosti in strategije, ki jih prej niste izkoristili. Poleg tega je naš revolucionarni spremljevalec AI, ChatEIC, pripravljen zagotoviti takojšnje, dinamične povratne informacije in pomoč naročnikom OpenAI 24 ur na dan, kar zagotavlja, da inovacije nikoli ne spijo in je vaša pot do uspeha nenehno osvetljena. Potopite se v program usposabljanja EIC Accelerator in pustite, da se vaše ideje dvignejo v nove višine!

  Sproščeno timsko delo: izboljšajte svoj projekt s skupnim pisanjem!

  Izboljšajte svojo izkušnjo ustvarjanja predlogov z dinamičnim in sodelovalnim usposabljanjem EIC Accelerator! Izkoristite moč skupinskega dela in brezhibnega gostovanja dokumentov v storitvi Google Drive, ki spremeni način sodelovanja vaše ekipe. Nič več čakanja v dolgih vrstah kot pri tradicionalnih svetovalnicah. Naš pristop odpravi oviro znanja in ponudi kristalno jasna navodila, prilagojena vsakemu razdelku vašega predloga. Pozdravite učinkovitost, saj razdelitev revolucionira proces pisanja, zaradi česar je pot do aplikacije prava stvar.

  Odklenite polni potencial sočasnega sodelovanja – kjer se lahko vsak član ekipe potopi v video usposabljanje in se hkrati dotakne zakladnice predlog Google Drive. Z ChatEIC je komunikacija oddaljena le en klik, kar zagotavlja, da vaša ekipa ostane povezana in popolno usklajena. Pripravite se, da nadgradite svoj predlog z usposabljanjem EIC Accelerator, kjer se sodelovanje sreča z inovacijami!

  Predstavljanje vodilnih zmag!

  EIC Accelerator ima dokazano zgodovino sprožanja inovacij in uspeha na številnih najsodobnejših področjih, od področij umetne inteligence in baterijske tehnologije do vedno pomembnejšega sektorja recikliranja. Naš program usposabljanja je zakladnica vpogledov, pridobljenih iz obsežnega strokovnega znanja in izkušenj na ključnih področjih programske in strojne opreme, ki je pripravljen dvigniti vaš projekt v nove višine, ne glede na njegovo naravo. Program ponuja poglobljeno raziskovanje dejavnikov stopnje pripravljenosti na tehnologijo (TRL), prilagojenih za pionirsko industrijo medtehnologije in farmacevtskih izdelkov, skupaj s študijami primerov iz resničnega sveta iz različnih sektorjev. Zagotavlja tudi obilico znanja o različnih poslovnih modelih, ki vas navdihuje in vodi na vaši poti. Z usposabljanjem EIC Accelerator niste samo pripravljeni na uspeh; pripravljeni ste ga na novo definirati v katerem koli projektu, ki si ga zamislite.

   


  Članki, ki jih najdete na Rasph.com odražajo mnenja Raspha ali njegovih avtorjev in nikakor ne odražajo mnenj Evropske komisije (EK) ali European Innovation Council (EIC). Zagotovljene informacije so namenjene izmenjavi perspektiv, ki so dragocene in lahko potencialno informirajo prijavitelje o shemah financiranja nepovratnih sredstev, kot so EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ali sorodni programi, kot je Innovate UK v Združenem kraljestvu ali subvencija za inovacije in raziskave malih podjetij (SBIR) v Združene države.

  Članki so lahko tudi koristen vir za druge svetovanja v prostoru za donacije kot tudi poklicni avtorji štipendij ki so zaposleni kot svobodnjaki ali so del malega in srednje velikega podjetja (MSP). EIC Accelerator je del programa Obzorje Evropa (2021–2027), ki je pred kratkim nadomestil prejšnji okvirni program Obzorje 2020.


  Ta članek je napisal ChatEIC. ChatEIC je asistent EIC Accelerator, ki lahko svetuje pri pisanju predlogov, razpravlja o trenutnih trendih in ustvarja pronicljive članke o različnih temah. Članki, ki jih je napisal ChatEIC, lahko vsebujejo netočne ali zastarele informacije.

  Vas zanima najem pisatelja za prijavo na štipendije v EU?

  Prosimo, obrnite se sem: Kontakt

  Ali iščete program usposabljanja, da bi se naučili, kako se prijaviti za EIC Accelerator?

  Najdete ga tukaj: Usposabljanje

  EIC Accelerator TL;DR

  FINANCIRANJE
  2,5 milijona € nepovratnih sredstev + 15 milijonov € lastniškega kapitala 
   
  NAMEN
  Financiranje profitnih inovacij DeepTech
   
  USPEŠNOST
  ≤5%
   
  POGOJI
  Tehnološki prototip + zgodnja pridobitev strank
   
  ROKI
  2-4 / leto
   
  UPORABA
  3 koraki (kratki/dolgi predlogi + intervju)
   
  PORABLJEN ČAS
  3 meseci pisanja + čakanje/zamude/ponovna oddaja
   
  TIPAČNE HONORARJE ZA SVETOVANJE
  do 25K € + provizija za uspeh
   
  NAŠA SVETOVALNA PONUDBA
  3,5 tisoč € + provizija za uspeh

   

  Dodeljevanje finančnih virov za kataliziranje prelomnih tehnoloških inovacij prek programa EIC Accelerator

  Razumevanje pospeševalnika European Innovation Council: obsežen pregled njegovega namena, funkcij in priložnosti za vizionarske podjetnike

  Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) predstavlja ključno komponento obsežnega nabora pobud financiranja Horizon Europe, ki je natančno zasnovan za podporo vrhunskim podjetjem, ki so v ospredju izkoriščanja radikalnega tehnološkega napredka ali prelomnih znanstvenih spoznanj, skupaj znanih kot globoka tehnologija ( DeepTech). S finančnim okvirom, ki zajema do 2,5 milijona evrov v obliki nerazredčenih nepovratnih sredstev in možnostjo do 15 milijonov evrov lastniških naložb na posamezen projekt, EIC Accelerator usmerja robusten mehanizem za spodbujanje visoko tveganih in vplivati na inovacije od koncepta do tržne realizacije. Namen te strateške infuzije kapitala je katalizirati poti rasti novoustanovljenih podjetij in MSP, ko ta krmarijo v zahtevnih fazah razvoja izdelkov, širitve in uvajanja na trg.

  Celovit pregled ciljnih tehnologij, ki so upravičene do financiranja prek programa EIC Accelerator

  Od svoje ustanovitve leta 2021 je program European Innovation Council (EIC) Accelerator podprl več kot 400 pionirskih podjetij, ki zajemajo raznolik spekter sektorjev. To vključuje podvige, ki se ukvarjajo z razvojem kapitalsko intenzivnih rešitev strojne opreme, kot tudi tiste, ki so osredotočeni izključno na inovacije in uvajanje sofisticiranih programskih izdelkov, s posebnim poudarkom na domenah globoke tehnologije (DeepTech). EIC Accelerator ohranja odprto stališče do širokega nabora tehnoloških napredkov in svojim prijaviteljem ne nalaga splošnih tehnoloških omejitev. Da pa ostanejo skladne z direktivami EU, so tehnologije z možno vojaško uporabo izvzete iz obravnave. Poleg tega širokega obsega za inovacije program EIC Accelerator vsako leto identificira in spodbuja niz tehnoloških izzivov. Ti izzivi so zasnovani tako, da izpostavljajo in spodbujajo napredek na določenih tehnoloških področjih, ki veljajo za strateško pomembna in imajo velik potencial za družbeni vpliv v Evropski uniji.

  Ocenjevanje stopnje zrelosti, ki je potrebna za tehnologijo, da se kvalificira za program EIC Accelerator

  Program European Innovation Council (EIC) Accelerator posebej cilja na inovacije, ki so dosegle najmanj 5. stopnjo tehnološke pripravljenosti (TRL), stopnjo, za katero je značilno potrjevanje tehnologije v okolju, ki natančno odraža pogoje v resničnem svetu. Na tej ravni se pričakuje, da bo inovacija napredovala onkraj teoretičnih stopenj in utelešala oprijemljiv prototip ali dokazljiv dokaz koncepta, ki utemeljuje njeno učinkovitost in potencial.

  Prosilci, ki iščejo finančno podporo EIC Accelerator, se lahko prijavijo za financiranje nepovratnih sredstev, če je njihova tehnologija napredovala na TRL 6 ali TRL 7. Pri TRL 6 mora biti tehnologija dokazana v ustreznem okolju, ki prikazuje njeno sposobnost delovanja v pogojih, podobnih predvidenim. uporaba. Nadaljnji napredek do TRL 7 kaže, da je bil prototip podvržen predstavitvi prototipa sistema v operativnem okolju, ki ponuja bolj celovito potrditev njegove učinkovitosti in primernosti.

  Za tehnologije, ki so dosegle TRL 8, kjer je bil dejanski sistem dokončan in kvalificiran s preizkusom in predstavitvijo, EIC Accelerator ponuja možnost, da se prijavijo za čisto lastniško naložbo. Ta možnost financiranja je zasnovana tako, da podpira končne faze tehnološkega razvoja in prilagajanja, kar olajša prehod od inovativnega koncepta do izdelka ali rešitve, pripravljene na trg.

  Raziskovanje obsega finančne podpore, ki jo ponuja program EIC Accelerator

  Pospeševalec European Innovation Council (EIC) zagotavlja zanesljivo finančno podporo, prilagojeno potrebam podjetij, pripravljenih na rast in širitev trga. Kvalificirana podjetja lahko do znatnega financiranja dostopajo prek treh različnih instrumentov:

  1. Financiranje nepovratnih sredstev: EIC Accelerator ponuja financiranje nepovratnih sredstev v višini do 2,5 milijona evrov, dodeljenih kot pavšalni znesek za podporo dejavnostim, kot so dokaz koncepta, izdelava prototipov, razvoj sistema, pilotiranje, validacija in testiranje v okoljih resničnega sveta. , kot tudi replikacija trga.

  2. Lastniško financiranje: Za podjetja, ki iščejo obsežnejši mehanizem financiranja, lahko EIC Accelerator zagotovi lastniške naložbe v vrednosti do 15 milijonov evrov. Ta komponenta lastniškega kapitala poteka prek sklada EIC ali njegovih podružnic in vključuje izračunano zamenjavo kapitala za strateški lastniški delež v podjetju prosilca. To omogoča izdatnejšo finančno podporo, ki omogoča povečanje in znatno rast brez potrebe po odplačevanju naložbe kot pri tradicionalnem posojilu.

  3. Mešano financiranje: Podjetja, ki potrebujejo sinergijo nepovratnih sredstev in podpore lastniškega kapitala, lahko koristijo mešano financiranje, ki vključuje kombinacijo obeh vrst financiranja, do skupne zgornje meje 17,5 milijona evrov. Ta hibridni model financiranja je strukturiran tako, da izkorišča prednosti financiranja z nepovratnimi sredstvi skupaj z obsežno kapitalsko infuzijo, ki jo ponuja lastniško financiranje, in tako zagotavlja celovit finančni paket.

  Prosilci imajo možnost, da določijo model financiranja, ki je najbolj primeren za njihove strateške cilje in obseg njihovega inovacijskega projekta. Svojo zahtevo lahko prilagodijo tako, da vključuje želeno vrsto financiranja (dotacija, lastniški kapital ali blended finance) in določijo znesek, ki odraža njihove potrebe.

  Poleg tega je EIC Accelerator v okoliščinah, kjer obseg in ambicije inovacijskega projekta upravičujejo večjo naložbo, pripravljen obravnavati zahteve, ki presegajo standardne zgornje meje financiranja. Ti izjemni primeri so ovrednoteni glede na njihove individualne zasluge, kar zagotavlja, da imajo najbolj prelomna in prelomna podjetja dostop do kapitala, ki je potreben za doseganje njihovega polnega tržnega potenciala.

  Podroben pregled poslovnega in inovativnega ozadja prijavitelja EIC Accelerator

  Merila za upravičenost in vrste subjektov, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje EIC Accelerator

  Subjekti, ki iščejo financiranje prek programa European Innovation Council (EIC) Accelerator, morajo biti predvsem profitna mala in srednja podjetja (MSP), ki so pravno ustanovljena v državi članici ali pridruženi državi, za katero velja, da je upravičena do sodelovanja. Vendar pa okvir upošteva tudi vloge samostojnih podjetnikov in vlagateljev, pri čemer je določeno, da mora biti kvalificirano podjetje ustanovljeno pred formalno sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev.

  Da se podjetje kvalificira kot MSP v skladu s smernicami EIC Accelerator, mora biti samostojno, ne sme biti povezano z večjimi podjetji, ki ne spadajo v kategorizacijo MSP, ali biti v partnerstvu z njimi. MSP mora imeti manj kot 250 zaposlenih in izkazovati mora letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Ti finančni pragovi zagotavljajo, da je financiranje usmerjeno v resnično neodvisne in srednje velike subjekte, ki želijo uvajati inovacije in se širiti na trgu.

  Merila za upravičenost: seznam držav članic Evropske unije, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v programu EIC Accelerator

  Program pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je strateško zasnovan tako, da je vključujoč in je široko dostopen različnim vrstam inovativnih subjektov, vključno s podjetji in samostojnimi podjetniki s prebivališčem v celotni Evropski uniji. Ta zajema vseh 27 držav članic, in sicer Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Republiko Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Irsko, Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Malto, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska. Poleg tega program razširja svoj doseg tako, da vključuje najbolj oddaljene regije in ozemlja, ki so pod jurisdikcijo teh držav članic, s čimer zagotavlja, da so podpora, možnosti financiranja in viri EIC Accelerator povsem dostopni inovatorjem v obsežni geopolitični pokrajini Evropske unije.

  Merila za upravičenost za države nečlanice EU za sodelovanje v programu EIC Accelerator

  V okviru EIC Accelerator je natančno vzpostavljena vsebinska mreža pridružitvenih sporazumov s programom Horizon Europe. To zapleteno omrežje omogoča sodelovanje raznolikih subjektov, vključno s podjetji in posameznimi inovatorji, iz obsežnega seznama držav, ki niso članice EU. Natančneje, do prijavijo, pri čemer so slednji upravičeni le do nepovratnih sredstev. Ti sporazumi razširjajo priložnost za te države, da se aktivno vključijo v vrhunske raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki so tesno usklajene s splošnimi cilji EIC Accelerator za spodbujanje prelomnih inovacij v svetovnem merilu.

  Ocenjevanje vaše sposobnosti: razumevanje, ali je vaš inovativni podvig skladen z merili programa EIC Accelerator

  Raziskovanje podrobnih stopenj uspešnosti vlog za pospeševalni program European Innovation Council (EIC)

  Program European Innovation Council (EIC) Accelerator vzdržuje strog postopek ocenjevanja, ki zajema tri različne stopnje, vendar podrobne stopnje uspešnosti, ki ustrezajo vsaki fazi, niso javno razkrite. Vendar celovita analiza konkurenčnega okolja programa kaže, da bo kumulativna stopnja uspešnosti od začetne oddaje v 1. koraku do končne odločitve v 3. koraku verjetno pri 5% ali pod 5%. Na natančno stopnjo uspešnih prijav vplivajo različni dejavniki, vključno z dodeljenim letnim proračunom EIC Accelerator, obsegom prispevkov, prejetih za vsak presečni datum, in specifično naravo razpisa za financiranje – ali spada v kategorijo Odprto, namenjeno podpreti prodorne inovacije na katerem koli področju tehnologije ali industrije ali v kategoriji Izzivi, ciljati na rešitve za posebne družbene probleme.

  Posledično lahko stopnja uspešnosti niha, se poveča ali zmanjša kot odgovor na te spremenljivke.

  Ocenjevanje primernosti vašega podjetja za program EIC Accelerator: merila in ustreznost

  Program European Innovation Council (EIC) Accelerator je še posebej usmerjen v podjetja, ki so v ospredju inovacij, zavzemajo se za tehnologije, ki utirajo nova tla in potencialno motijo obstoječe trge ali ustvarjajo popolnoma nove. EIC Accelerator daje prednost prijaviteljem s temeljem v DeepTechu, ki vključuje napredno znanstveno znanje, ali tistim, ki izhajajo iz močne tehnološke povezave. Značilnost pobude je njena osredotočenost na podvige, ki kljub svoji intrinzični naravi visokega tveganja obljubljajo znatne donose z uvedbo prelomnih tehnoloških rešitev na trg.

  Skozi svojo zgodovino delovanja je EIC Accelerator postavil široko mrežo v smislu vrst inovacij, ki jih podpira. To vključuje spekter znanstvenih in tehnoloških dosežkov, ki segajo od pionirskih inovacij, ki temeljijo na znanstvenih raziskavah, do podjetij s čisto programsko opremo. Med upravičenci so bile tudi platforme programske opreme kot storitve (SaaS), ki dokazujejo vsestranskost programa pri prepoznavanju različnih oblik inovativnih digitalnih rešitev. Poleg tega, čeprav je EIC Accelerator znan po opolnomočenju nastajajočih podjetij z višjim profilom tveganja, se ni izogibal sodelovanju z dobro kapitaliziranimi podjetji, ki izkazujejo razmeroma nižje tveganje, a še vedno izpolnjujejo stroga merila programa glede inovativnosti in potencialnega vpliva na trg.

  Ocenjevanje vaše upravičenosti: Ali je EIC Accelerator pravi za vaš inovativni projekt?

  Vsako podjetje mora opraviti strateško oceno, da ugotovi, ali naj izkoristi priložnost za zagotovitev dela od 17,5 milijona evrov, dodeljenih za financiranje pospeševalnika European Innovation Council (EIC). To vključuje temeljito analizo nagnjenosti podjetja k tveganju, ki temelji na stopnjah uspešnosti, zgodovinsko povezanih s programom EIC Accelerator. Poleg tega bi morali morebitni prijavitelji razmisliti o vložku časa, potrebnega za prijavni postopek, in ohraniti odpornost skozi morebitno podaljšan časovni okvir postopka.

  EIC Accelerator je še posebej primeren za podvige, ki so zagotovili vsaj šestmesečno operativno finančno pot, s čimer zagotavljajo, da ti subjekti niso odvisni samo od takojšnje infuzije kapitala iz tega posebnega mehanizma financiranja. Poleg tega je koristno, da podjetja prosilke aktivno izvajajo potrebno skrbnost z negovanjem odnosov z vlagatelji in raziskovanjem alternativnih finančnih virov, s čimer ustvarijo večplastno strategijo financiranja, ki ni odvisna od enega vira. Tako raznolik pristop k finančnemu načrtovanju poudarja pomen strateškega upravljanja virov, ki je osrednjega pomena za etos programa EIC Accelerator.

  Vodnik po korakih za postopek prijave za program EIC Accelerator

  Vodnik po korakih za krmarjenje po postopku prijave za program EIC Accelerator

  Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) izvaja strogo in celovito tristopenjsko metodologijo ocenjevanja za oceno vrednosti vlog za financiranje. Ta zaporedni postopek zahteva, da kandidati uspešno krmarijo skozi vsako fazo, preden napredujejo v naslednjo. Šele po uspešno zaključeni tretji in zadnji fazi bodo podjetjem dodeljena sredstva, za katera so zaprosila.

  Prva faza ocenjevalnega postopka vključuje oddajo kratke prijave, ki je namenjena jedrnatemu pregledu predlaganega inovacijskega projekta in poslovanja prijavitelja. V drugi fazi, če se predlog na podlagi začetne vloge šteje za zanimiv, so prijavitelji povabljeni, da oddajo popolno vlogo, ki vključuje podrobnejši poslovni načrt in predstavitev. Celotno aplikacijo poglobljeno pregleda skupina neodvisnih strokovnjakov. Tretja stopnja je sestavljena iz osebnega razgovora ali intervjuja na daljavo, kjer imajo prijavitelji možnost, da svoj predlog predstavijo neposredno žiriji strokovnjakov in odgovorijo na morebitna dodatna vprašanja.

  Celoten postopek poteka prek portala Evropske unije za financiranje in razpise, centraliziranega spletnega sistema, kjer je treba predložiti vso potrebno dokumentacijo v skladu s predpisanimi roki za vsak krog ocenjevanja. Vsaka predložitev je natančno ovrednotena, prijavitelji pa ob zaključku postopka prejmejo poročilo o oceni (ESR). Ta dokument vsebuje podrobne povratne informacije in ocene strokovnih ocenjevalcev, skupaj s končnim priporočilom bodisi GO'—kar pomeni, da je vloga izpolnila potrebna merila in je odobrena za financiranje, ali NE GO'—kar pomeni, da vloga ne izpolnjuje pogojev za financiranje v tem krogu.

  Od prijaviteljev se pričakuje, da se bodo dosledno držali rokov portala in zagotovili, da bo vsa dokumentacija pravilno in popolno naložena, saj lahko neizpolnjevanje teh zahtev vpliva na upravičenost in uspeh njihove prijave v konkurenčnem okolju financiranja EIC Accelerator.

  Razumevanje časovnice: trajanje postopka prijave EIC Accelerator

  Za postopek prijave za EIC Accelerator je značilna fleksibilnost, brez vnaprej določenega urnika za dokončanje. Trajanje od začetne oddaje do potencialnega uspeha se med prijavitelji zelo razlikuje. Podmnožica podjetij lahko vodi proces in doseže ugoden izid v manj kot šestih mesecih, kar dokazuje pospešeno napredovanje skozi zahtevane stopnje. V nasprotju s tem se lahko pri drugih prijaviteljih zgodi, da se časovni razpored podaljša, saj lahko traja več kot dve leti. To podaljšanje je lahko posledica več dejavnikov, vključno s prvotnimi zavrnitvami ali potrebo po ponovni prijavi, pa tudi zaradi možnosti zamude rokov za oddajo zaradi obstoječih časovnih omejitev v podjetju.

  Pomembno je omeniti, da program EIC Accelerator vsako koledarsko leto običajno določi od dva do štiri končne datume za oddajo vlog. Ti roki so ključni za prijavitelje, ki jih morajo upoštevati pri oblikovanju svojih strateških načrtov za oddajo predlogov. Intervali med temi presečnimi datumi lahko vplivajo na celotno načrtovanje in časovni razpored prijav ter služijo kot kritične točke za podjetja na njihovem potovanju skozi konkurenčni izbirni postopek EIC Accelerator. Zato morajo prijavitelji natančno upoštevati te roke kot del svojega celovitega načrtovanja, da optimizirajo svoje možnosti za uspeh.

  Časovnica in roki za oddajo za prijavni postopek EIC Accelerator

  Korak 1 pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je zasnovan kot odprta tekoča faza, ki bodočim prijaviteljem omogoča, da oddajo svoje inovativne poslovne koncepte, ko jim ustreza, ne da bi bili omejeni s posebnimi roki. Po uspešnem ocenjevanju v 1. koraku so kandidati nato upravičeni do napredovanja v 2. korak, mejno stopnjo, ki je natančno načrtovana in se v povprečju zgodi 2- do 4-krat v danem koledarskem letu. Če kandidati opravijo strogi izbirni postopek 2. koraka, so nato povabljeni k tretji in zadnji fazi ocenjevanja – 3. korak. To vključuje bolj osebno in poglobljeno ocenjevanje, ki se tradicionalno izvaja prek videokonferenčne platforme. Ta intervju je pravočasno organiziran za izvedbo v nekaj tednih po določitvi rezultatov 2. koraka, kar zagotavlja brezhibno in učinkovito napredovanje skozi celovit postopek ocenjevanja EIC Accelerator.

  Koraki, ki jih je treba sprejeti, in možnosti za povratne informacije po neuspešni aplikaciji EIC Accelerator

  Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) uporablja obsežen in strukturiran mehanizem ocenjevanja, ki vključuje jasno politiko za obravnavo ponavljajočih se zavrnitev, znanih kot pravilo 3 opominov, izključen si. V skladu s to direktivo, če je predlog podjetja trikrat zavrnjen v kateri koli fazi ocenjevanja programa EIC Accelerator, ne bo več upravičeno do ponovne predložitve istega projekta ali projekta s podobnimi cilji in vsebino do zaključka okvirnega programa Obzorje Evropa. Ta politika poudarja pomen izboljšave in izboljšave predlogov na podlagi prejetih povratnih informacij.

  Vendar pa to pravilo služi tudi za poudarjanje vgrajene spodbude za ponavljajoče se izboljšave, ki so del procesa EIC Accelerator. Vsak prijavitelj ima na voljo več priložnosti za izboljšanje svojih predlogov inovacijskih projektov z zaporednimi ponovnimi oddajami, pri čemer se opira na povratne informacije iz prejšnjih krogov, da bi okrepil moč svoje prijave in uskladitev s cilji programa. Omeniti velja, da so se številni projekti, ki na koncu pridobijo sredstva iz EIC Accelerator, morda prej soočili z eno ali več zavrnitvami, preden so dosegli uspeh. Ta ponavljajoči se proces dokazuje predanost EIC spodbujanju inovacij in omogočanju razvoja kandidatov, pri čemer priznava, da je pot do prelomnih inovacij pogosto tlakovana z začetnimi neuspehi in poznejšimi izboljšavami.

  Vodnik po korakih za postopek prijave EIC Accelerator

  1. korak: Oddaja predhodne prijavnice za program EIC Accelerator

  Začetna faza postopka prijave za EIC Accelerator, znana kot 1. korak, od prijaviteljev zahteva, da natančno pripravijo in oddajo celovito zbirko gradiv. To vključuje podroben pisni predlog na 12 straneh, ki opisuje inovacijski projekt, njegove cilje, strokovno znanje ekipe in potencialni vpliv na trg. Poleg tega morajo prijavitelji oblikovati prepričljivo 3-minutno video predstavitev, ki služi kot dinamična in vizualna predstavitev njihovega predloga, kar jim omogoča učinkovito sporočanje bistva njihove inovacije in poslovnega načrta. Te komponente dopolnjuje jedrnata predstavitev na 10 straneh, ki vizualno povzema projekt, poudarja njegovo edinstveno vrednost in komercialni potencial.

  Prosilci morajo izpolniti tudi standardna polja spletnega prijavnega obrazca, s čimer zagotovijo, da so vse zahtevane informacije navedene na jasen in strukturiran način. Za nove udeležence v programu EIC Accelerator sestavljanje teh prijavnih dokumentov običajno zahteva namensko prizadevanje, ki traja 2 do 4 tedne, saj je bistveno, da predloženi materiali natančno odražajo prednosti inovacije in tržno sposobnost.

  Po oddaji gre predlog v fazo strogega ocenjevanja, kjer ga oceni komisija strokovnih ocenjevalcev. Za napredovanje v 2. korak EIC Accelerator mora aplikacija pridobiti oceno GO s strani vsaj treh četrtin ocenjevalcev, kar pomeni, da projekt izpolnjuje visoke standarde za inovacijski potencial, zmogljivost ekipe in potencialni vpliv. Doseganje soglasja najmanj treh od štirih ocenjevalcev je tako ključnega pomena za prijavitelje, ki upajo, da bodo napredovali v zelo konkurenčnem procesu EIC Accelerator.

  2. korak: Izdelava vašega celovitega poslovnega načrta za EIC Accelerator

  Druga stopnja postopka prijave EIC Accelerator vključuje razvoj poglobljenega poslovnega načrta, ki običajno obsega več kot 50 strani in natančno opisuje strateško usmeritev, tržno analizo, inovacijski potencial, načrt izvajanja in predvideni učinek predlaganega podjetja. . Ta obsežen dokument je dopolnjen s zbirko kritičnih prilog, vključno z, vendar ne omejeno na:

  • Jedrnata, prepričljiva 3-minutna video predstavitev, ki zajema bistvo poslovne ponudbe in njene edinstvene vrednostne ponudbe.
  • Predstavitev, profesionalno zasnovana za jedrnat prenos ključnih točk poslovnega načrta zainteresiranim stranem in ocenjevalcem.
  • Podroben sklop finančnih dokumentov, ki zagotavlja pregleden vpogled v trenutno finančno stanje podjetja in prihodnje finančne projekcije.
  • Podrobna analiza svobode delovanja (FTO), ki zagotavlja, da so pravice intelektualne lastnine jasno opredeljene, in da se obravnavajo morebitne pravne ovire.
  • Načrt upravljanja podatkov (DMP), ki opisuje metodologije za zbiranje, shranjevanje, zaščito in skupno rabo podatkov, ustvarjenih v okviru projekta.
  • Pisma o nameri (LOI), ki dokazujejo tržni interes in potrditev potencialnih strank ali partnerjev.
  • Življenjepisi (CV) osrednjih članov ekipe, ki prikazujejo strokovno znanje in izkušnje, ki jih vsak prinese k projektu.

  Poleg tega morajo prijavitelji izpolniti standardna polja v spletnem prijavnem obrazcu, s čimer zagotovijo, da so vse zahtevane informacije natančno zajete.

  Natančna priprava teh dokumentov je naloga, ki ji prosilci običajno dodelijo od 6 do 8 tednov, da se zagotovi, da je vsak vidik predloga izpiljen in usklajen z visokimi standardi, ki jih pričakujejo ocenjevalci EIC Accelerator.

  Po oddaji je komisija treh neodvisnih ocenjevalcev zadolžena za celovit pregled prijave. Nujno je, da projekt prejme soglasno oceno GO s strani vseh treh ocenjevalcev, da lahko napreduje v 3. korak sheme EIC Accelerator. Ta soglasna potrditev služi kot dokaz izjemne kakovosti in potenciala obravnavanega projekta.

  3. korak: Poglobljena predstavitev kandidata skozi postopek razgovora s komisijo EIC Accelerator

  Postopek intervjuja v 3. koraku EIC Accelerator je natančna in celovita stopnja ocenjevanja, ki od kandidatov zahteva, da sodelujejo v neposrednem dialogu prek videokonferenčne platforme ali z osebno udeležbo na določeni lokaciji v Bruslju v Belgiji. Ta kritična faza se začne s tem, da prijavitelj poda jedrnato, a impresivno predstavitev svoje inovacije in poslovnega primera, ki ne traja več kot 10 minut, pri čemer uporabi predstavitev, pripravljeno in predloženo v 2. koraku postopka prijave.

  Po tej predstavitvi je prijavitelj podvržen strogemu 35-minutnemu zasliševanju z vprašanji in odgovori s strani žirije EIC – komisije, ki je namerno sestavljena iz strokovnjakov z različnimi ozadji, da se zagotovi raznolika in celostna ocena. Običajno ta žirija vključuje pet uglednih članov žirije, vendar prisotnost ni omejena samo na te strokovnjake. Skupino dopolnjujejo predstavniki European Innovation Council (EIC) Evropske komisije in Evropske investicijske banke (EIB) ter vodje programov EIC, ki vsi v postopek ocenjevanja prispevajo svoje specializirane perspektive.

  Kandidatom svetujemo, da si pred tem razgovorom namenijo polna dva tedna za temeljito pripravo, saj so vložki visoki in je pregled intenziven. V tem obdobju potencialni nagrajenci natančno izpopolnijo svoje predstavitve, predvidevajo morebitna vprašanja in oblikujejo strategijo, kako učinkovito sporočiti vrednost svoje inovacije. Nujno je, da vsak član žirije EIC izrazi svojo odobritev – označeno kot GO – za kandidata, ki se šteje za uspešnega in zagotovi zaželeno financiranje EIC Accelerator, ki je ključnega pomena za poganjanje prelomnih inovacij od konceptualne stopnje do trga.

  Naslednji koraki in smernice za uspešne prijavitelje: Krmarjenje po postopkih po financiranju z EIC Accelerator

  Po potrditvi zneska financiranja, ki ga zahteva prijavitelj, EIC Accelerator sproži temeljit postopek skrbnega pregleda, prilagojen bodisi komponenti nepovratnih sredstev bodisi komponenti lastniškega kapitala. Za prijavitelje, ki želijo pridobiti nepovratna sredstva, ta faza vključuje natančno sestavo pogodbe o nepovratnih sredstvih (GAC). Gre za kritično fazo, ko morajo vlagatelji predložiti celovito dokumentacijo v pregled. Ta dokumentacija vključuje podroben finančni pregled podjetja, identifikacijo in preverjanje končnega dejanskega lastnika (UBO), skupaj z zahtevano registracijo podjetja in temeljnimi dokumenti, ki jih je vse mogoče naložiti prek namenskega portala EIC Accelerator.

  Hkrati skrbni pregled za komponento lastniškega kapitala vodi Evropska investicijska banka (EIB). Ta postopek vključuje sistematično in interaktivno vrednotenje, med katerim EIB vzpostavi neposredno komunikacijsko linijo s prijavitelji in vsemi soinvestitorji, povezanimi s prijaviteljem. Cilj je pridobiti poglobljeno razumevanje podjetja in njegovih deležnikov ter s tem olajšati premišljeno naložbeno odločitev.

  Financiranje z lastniškim kapitalom se običajno izvaja s strateškimi finančnimi instrumenti, ki lahko vključujejo, vendar niso omejeni na, neposredne lastniške naložbe, zamenljive vrednostne papirje ali druge primerljive finančne nosilce. Vendar je treba omeniti, da ima sklad EIC prednost pri sodelovanju v večjih krogih financiranja skupaj z obstoječimi vlagatelji prijavitelja. Ta strategija sovlaganj služi za povečanje skupne finančne moči in zaupanja združene baze vlagateljev, s čimer se poveča potencial rasti pionirskega podjetja.

  Celovit pregled sestavnih delov usposabljanja, zagotovljenih kandidatom v programu EIC Accelerator

  Obsežna zbirka zahtevanih predlog za prijavni postopek EIC Accelerator
  Program usposabljanja kandidatov EIC Accelerator ponuja izčrpno zbirko natančno izdelanih predlog, ki so zasnovane za poenostavitev priprave oddaje v koraku 1 in koraku 2 za EIC Accelerator. Te predloge so obogatene z izčrpnimi navodili, podanimi prek besedilnih smernic in videoposnetkov z navodili. Ta pristop zagotavlja sistematično in jasno napredovanje skozi prijavni proces, ki prijavitelju omogoča učinkovit prehod od enega koraka do drugega.

  S poudarjanjem pomena dobro strukturiranega ogrodja te predloge služijo kot nepogrešljivo orodje v vsaki vlogi za nepovratna sredstva in učinkovito poenostavljajo fazo pisanja. Zagotavljajo trdno podlago, ki prijaviteljem odpravlja potrebo po porabi časa in sredstev za razvoj lastnega formata. Posledično to omogoča ambicioznim inovatorjem, da svojo pozornost in prizadevanja usmerijo v osrednjo vsebino svoje aplikacije – artikulacijo inovacije, potencialnega vpliva in poslovne strategije – medtem ko ostanejo prepričani, da je strukturna celovitost njihove predložitve usklajena z visokimi standardi in zahtevami EIC Accelerator.

  1. korak: Podrobne predloge aplikacij za program EIC Accelerator

  Začetna faza postopka prijave EIC Accelerator, 1. korak, zajema obsežen nabor petih natančno izdelanih predlog, posebej zasnovanih za Google Dokumente in Google Preglednice ter zlahka dostopnih prek Google Drive. Te predloge so prilagojene za obravnavanje različnih komponent aplikacije, vključno z:

  1. Besedilna predloga glavnega predloga: oblikovana tako, da prijavitelje vodi pri artikulaciji osrednje pripovedi njihovega predloga, s strukturiranimi razdelki, ki zagotavljajo, da so vsi kritični vidiki projekta temeljito pokriti.
  2. Predloga za video skripte: razvita za pomoč ekipam pri skriptiranju prepričljivega in jedrnatega videoposnetka, ki je sestavni del aplikacije, z zagotavljanjem jasnega okvira za predstavitev njihovih inovativnih konceptov.
  3. Predloga za pregled projekta: ta predloga je zasnovana tako, da na prvi pogled zajame bistvene informacije o projektu, vključno z akronimom projekta, naslovom in privlačnim povzetkom, ki jedrnato predstavi bistvo projekta.
  4. Dokument z referenčnimi navodili: uporabnikom ponuja podroben vodnik o tem, kako učinkovito uporabljati predloge in upoštevati standarde za oddajo EIC Accelerator, kar zagotavlja, da so vse potrebne informacije vključene in dobro predstavljene.
  5. Predloga za zbirko tabele ekipe: za lažjo organizacijo informacij, vlog in prispevkov članov ekipe, kar omogoča jasno predstavitev človeških virov projekta.

  Te predloge so bile skrbno razvite za poenostavitev pisanja in priprave vloge. Z uporabo teh orodij lahko prosilci ohranijo kohezivno strukturo in ton vseh svojih dokumentov. Poleg tega sodelovalna narava teh predlog v storitvi Google Drive omogoča nemoteno skupno rabo med člani ekipe, kar omogoča učinkovito delegiranje in pospeši postopek priprave. S temi sredstvi, ki so jim na voljo, lahko prijavitelji EIC Accelerator izboljšajo kakovost in skladnost svojih vlog, kar znatno poveča njihov potencial za uspešno prijavo.

  2. korak Predloge prijavne dokumentacije za kandidate EIC Accelerator

  2. korak prijavnega postopka EIC Accelerator kandidatom zagotavlja kohezivno zbirko šestih natančno oblikovanih predlog, ki so na voljo prek storitve Google Drive za lažji dostop in sodelovanje. Te predloge so posebej prilagojene bistvenim komponentam aplikacije, vključno z glavnim opisom predloga, pismi o nameri (LOI), celovito analizo svobode delovanja (FTO), podrobnim načrtom upravljanja podatkov (DMP), jedrnatim, a izčrpnim profilom podjetja. in napredno preglednico za načrtovanje proračuna.

  Vsaka predloga, bodisi Google Doc ali Google Sheet, je oblikovana s poudarkom na prijaznosti do uporabnika, kar zagotavlja, da kompleksnost vsebine ne ogrozi učinkovitosti postopka prijave. Dokument o načrtovanju proračuna je še posebej omembe vreden zaradi vdelanih formul, ki omogočajo samodejne izračune končnih proračunskih številk in povezanih finančnih meritev, s čimer se vlagateljem poenostavi vidik finančnega načrtovanja. Te predloge vključujejo strateško ravnovesje, pri čemer se izogibajo preveč zapletenim strukturam v korist enostavne oblike, ki omogoča učinkovito in poenostavljeno pripravo predloga, s čimer se zmanjša upravno breme za prijavitelje.

  3. korak: Prilagojeno poslovno usposabljanje za kandidate EIC Accelerator

  Program European Innovation Council (EIC) Accelerator skrbno pripravi kandidate za korak 3 in intervju s celovitim in prilagojenim programom coachinga. Vsaka potencialna stranka EIC Accelerator je deležna prilagojene pozornosti, kar zagotavlja, da je njihova priprava natančno prilagojena za ustvarjanje najbolj prepričljive in prepričljive možne predstavitve. To vključuje skrbno oblikovanje pripovedi o predstavitvi ob upoštevanju edinstvene vrednostne ponudbe in prednosti inovacije vsakega prijavitelja.

  V pričakovanju izjemnega ocenjevanja med 45-minutnim razgovorom potekajo poglobljena srečanja z vprašanji in odgovori, ki kandidata opremijo z zmožnostjo samozavestnega obravnavanja in krmarjenja po vseh poizvedbah, ki se lahko pojavijo v zvezi z njihovim projektom ali poslom. Na podlagi bogatega vpogleda, pridobljenega v številnih letih dela na tem področju, coaching zajema ključne teme, kot so zapletenost predlagane tehnologije ali inovacije, trdnost finančnih struktur in strateške prakse upravljanja podjetja.

  Poleg tega sta prosilcem na voljo dve dodatni predlogi, ki sta posebej zasnovani za pomoč pri strukturiranju in izboljšanju njihove predstavitve. Te predloge služijo kot neprecenljivo orodje za učinkovito organiziranje vsebine in sporočanje ključnih točk z jasnostjo in učinkom. Kot zaključek obsežnega pripravljalnega paketa je na voljo natančno sestavljen kontrolni seznam. Ta kontrolni seznam služi kot kritično orodje za končni pregled, ki zagotavlja, da so bili vsi ključni elementi predstavitve in pričakovana vprašanja ustrezno obravnavani, pri čemer kandidat ne pusti neprevrnjenega kamna, ko samozavestno stopi v fazo razgovora pri ocenjevanju EIC Accelerator.

  Obsežne pisne smernice in poglobljene video vadnice za postopek prijave EIC Accelerator

  Predloge EIC Accelerator so natančno izdelane tako, da vključujejo obogateno učno izkušnjo prek obsežne zbirke video materialov za usposabljanje. Obsežna knjižnica obsega več kot 90 modulov, ki natančno razčlenjujejo vsak kritični vidik razvojne poti predloga. Te učne enote so brezhibno integrirane kot reference v predlogah Korak 1 in Korak 2, kar zagotavlja, da služijo kot praktičen vodnik za proces oblikovanja pripovedi.

  Prosilci lahko izkoristijo to napredno strukturo, da črpajo iz destiliranih izkušenj in nasvetov izkušenih strokovnjakov, s čimer pridobijo kristalno jasno razumevanje pričakovanj in standardov za vsak ločen razdelek ali prilogo svojega predloga. Ta strateški pristop je zasnovan tako, da znatno poveča verjetnost oddaje uspešne prijave.

  Poleg tega modularna zasnova naših virov omogoča ekipam prijaviteljev, da učinkovito porazdelijo delovno obremenitev predlogov. Z omogočanjem več članom ekipe, da se sočasno lotijo različnih segmentov predloga, se spodbuja sodelovalno in agilno razvojno okolje predlogov. Ta prednost je strateško odstopanje od tradicionalnega svetovalnega pristopa ali odvisnost od enega samega zunanjega pisca nepovratnih sredstev, kar pogosto povzroči bolj poenostavljen in hiter postopek ustvarjanja predlogov. Ta pristop, ki temelji na skupini, ne krepi le notranjega strokovnega znanja, ampak tudi vzpostavlja izjemen tempo, ki presega običajne metode, in postavlja kandidate na hitro pot do uspeha EIC Accelerator.

  ChatEIC: Vaš napredni pomočnik, ki ga poganja AI za krmarjenje po programu EIC Accelerator

  Ekskluzivno za naročnike OpenAI ima vsak udeleženec, ki je vpisan v program usposabljanja EIC Accelerator, privilegij, da odklene zmogljivosti ChatEIC, napredne platforme, ki temelji na umetni inteligenci in je prilagojena za izkoriščanje inovativnih funkcionalnosti, ki so del Generativnih vnaprej pripravljenih transformatorjev (GPT) OpenAI. ChatEIC je zapleteno programiran za interakcijo z obsežnim skladiščem gradiva za usposabljanje, kar zagotavlja, da lahko deli bistroumne nasvete, natančno organizira okvirje predlogov in spretno oblikuje predhodne osnutke razdelkov predlogov, prilagojenih edinstveni projektni viziji vsakega prijavitelja.

  Čeprav uporaba tega pomočnika z umetno inteligenco kot edinega vira za sestavo predloga ni priporočljiva – ohranjanje pristnega glasu in vida prosilca je najpomembnejše – ChatEIC stoji kot izjemen digitalni zaveznik. Tradicionalno naporno pisanje predlogov brezhibno spremeni v zelo učinkovito sinergijsko dejavnost. Z usklajevanjem talentov človeškega intelekta z učinkovitostjo umetne inteligence ChatEIC pospeši časovnico razvoja predloga, s čimer udeležence končno požene k njihovim ciljem z večjo hitrostjo in učinkovitostjo.

  Povečanje učinkovitosti z ChatEIC: vaš izčrpen vodnik za navigacijo in uporabo interaktivne komunikacijske platforme EIC Accelerator

  ChatEIC je opremljen z naprednimi zmožnostmi razumevanja dokumentov, kar mu omogoča natančno analizo širokega nabora naloženih materialov, vključno z, vendar ne omejeno na, predstavitev, vlogami za nepovratna sredstva, obsežnimi poslovnimi načrti in zapletenimi belimi knjigami. S poglobitvijo v vsebino teh dokumentov ChatEIC spretno izlušči ključne informacije, ki jih uporabi za sistematično organiziranje in izboljšanje različnih delov predloga. Poleg tega je to inteligentno orodje spretno pri postavljanju poizvedb, povezanih s podrobnostmi postopka pisanja nepovratnih sredstev, s čimer poenostavi nalogo za prijavitelje in potencialno prepreči potrebo po video vadnicah in drugih oblikah pomoči pri poučevanju.

  V prizadevanju, da bi se prilagodil dinamičnemu regulativnemu okolju platforme OpenAI, je ChatEIC zasnovan z mislijo na prilagodljivost. Kot tak deluje pod določenimi parametri, ki lahko naložijo omejitve pri uporabi, zlasti v zvezi z obsegom pozivov, ki jih lahko obdela v dani uri. Te omejitve so odvisne od prevladujočih politik, ki jih je določil OpenAI, in so zasnovane tako, da zagotavljajo skladnost z regulativnimi standardi in optimalno funkcionalnost v okviru podpore EIC Accelerator.

  Ključne prednosti sodelovanja v obsežnem programu usposabljanja kandidatov EIC Accelerator

  Prepoznavanje ključnih posameznikov s poglobljenim poznavanjem notranjega delovanja vašega podjetja

  Množica podjetij je po najemanju storitev strokovnih svetovalnih podjetij izrazila dve glavni pritožbi: prvič, kaliber končnih rezultatov ni ustrezal njihovim pričakovanjem, in drugič, breme sestavljanja znatnih delov predloga nepovratnih sredstev se je vrnilo na njihovo lastno odgovornost. ekipe. Ta scenarij izhaja iz prevladujoče prakse v svetovalnem okolju nepovratnih sredstev, kjer velika svetovalna podjetja pogosto prenesejo jedro razvoja rokopisa na zunanje samostojno osebje. Ti neodvisni izvajalci, ki so pogosto plačani po stopnjah, ki niso sorazmerne z zapletenostjo naloge, morda nimajo potrebne spodbude, da bi se v celoti posvetili uspehu projekta, in so lahko predmet rotacije v celotnem življenjskem ciklu projekta. Takšna dinamika povzroča nihanje v standardu dela, kar negativno vpliva na kakovost predlogov, ki jih predložijo prijavitelji. Posledično, da bi zagotovili posredovanje svoje poslovne pripovedi s potrebno natančnostjo in globino, so prosilci prisiljeni posredovati in napisati dele prijave. Ta dopolnitev postane nujna zaradi neizpodbitnega vpogleda, da ima najbolj pristno in celovito razumevanje podjetja inherentno njegova notranja ekipa.

  Napredujte skozi EIC Accelerator s tempom, prilagojenim vašemu individualnemu urniku

  Program usposabljanja EIC Accelerator ponuja neprecenljivo prednost, saj vlagateljem omogoča prilagodljivost, da lahko prilagodijo proces razvoja predloga svojim edinstvenim zahtevam. Udeleženci imajo avtonomijo pri določanju sestave svoje ekipe, pri čemer se odločijo, ali bodo delovno obremenitev porazdelili med več članov ekipe ali pa bodo nadaljevali individualno, v skladu s svojimi strateškimi željami. Ta prilagodljiv pristop jim omogoča natančno usklajevanje napredovanja njihovega predloga z ritmom, ki ustreza operativni dinamiki njihovega podjetja.

  Ob razumevanju, da lahko na načrt za oddajo vpliva spremenljivost intervalov ponovne oddaje in nihanje presečnih datumov EIC Accelerator, je program usposabljanja zasnovan tako, da upošteva te negotovosti. Ta prilagodljivost zagotavlja, da prosilci niso prisiljeni upoštevati fiksnih urnikov, ki jih določajo zunanje svetovalne službe. Namesto tega lahko pripravo predloga brezhibno vključijo v svoje tekoče poslovne dejavnosti in zagotovijo, da sodelovanje v EIC Accelerator ne moti njihove standardne operativne kadence. Posledično je program usposabljanja optimalna rešitev za ohranjanje neprekinjenega poslovanja ob izkoriščanju izjemne priložnosti, ki jo ponuja EIC Accelerator.

  Poglobljeno strokovno svetovanje in napredna podpora za pisanje s pomočjo umetne inteligence za predloge EIC Accelerator

  Program usposabljanja EIC Accelerator je bil natančno izdelan pod strokovnim vodstvom dr. Stephana Seglerja, izkušenega svetovalca EIC Accelerator, ki je znan po svojih impresivnih dosežkih pri ustvarjanju zmagovitih predlogov za program EIC Accelerator. Dr. Segler razširja svoje bogate izkušnje tako, da ne samo oblikuje privlačnih aplikacij, ampak tudi nudi celovito podporo, ki zajema vse faze postopka prijave. Njegovo mentorstvo obsega zapletenost ustvarjanja prepričljivih videoposnetkov, pisanja scenarijev za privlačne predstavitve in vodenja temeljitih priprav na razgovor, do krmarjenja po kompleksnosti postopka skrbnega pregleda.

  Ta program usposabljanja odlikuje podrobna pozornost do razlik in nians, ki so pomembne za pot uporabe EIC Accelerator, kot je razvidno iz poglobljenega razumevanja in osebnih uspehov dr. Seglerja v programu. Pooseblja bogato zalogo znanja, ki zajema bistvo tega, kar je potrebno, da postaneš uspešen v tem zelo konkurenčnem prizorišču.

  Poleg tega program dopolnjuje inovativni ChatEIC, virtualni pomočnik, ki ga poganja umetna inteligenca in je ekskluzivno dostopen naročnikom OpenAI. ChatEIC je pripravljen ponuditi takojšnje, 24-urne povratne informacije in pomoč ter s tem spremeniti strukturo podpore za prosilce. S svojo zmožnostjo interakcije v realnem času služi ChatEIC kot neprecenljiv vir za kandidate, ki iščejo takojšen nasvet in navodila v kateri koli fazi svojega prijavnega postopka.

  Izboljšane timske strategije pisanja znotraj okvira EIC Accelerator

  Modul za usposabljanje EIC Accelerator je natančno oblikovan za olajšanje sinergijskega sodelovanja med člani ekipe. Z uporabo robustnih zmogljivosti Google Drive kot osrednjega repozitorija za upravljanje dokumentov usposabljanje zagotavlja, da so vsa ustrezna gradiva dostopna v realnem času, kar omogoča sočasno prispevanje več članov ekipe v različnih delih predloga. Ta metoda znatno pospeši proces priprave predlogov in prehiteva tradicionalne pristope, ki temeljijo na svetovanju.

  Usposabljanje je strateško segmentirano, z izčrpnimi navodili, prilagojenimi posebej za vsak ločen del predloga. Ta modularna zasnova učinkovito odpravlja tradicionalne ovire znanja, na katere pogosto naletimo pri angažiranju zunanjih svetovalnih storitev, kar omogoča bolj samozadosten in poenostavljen postopek prijave.

  Da bi dodatno izboljšali izkušnjo sodelovanja, usposabljanje vključuje sinhronizirano platformo za video usposabljanje, ki vsem članom ekipe omogoča, da sočasno sodelujejo v procesu učenja. To skupno učno okolje je dopolnjeno s takojšnjo razpoložljivostjo vseh predlog in virov Google Drive, skupaj z integriranim komunikacijskim orodjem ChatEIC, ki spodbuja dialog in izmenjavo idej v realnem času. Rezultat je kohezivna, učinkovita in interaktivna pot razvoja predlogov, ki ekipam omogoča, da izdelajo oddaje visokega kalibra s povečano učinkovitostjo in usklajenostjo.

  Evidenca dosežkov v okviru programa EIC Accelerator

  Program usposabljanja EIC Accelerator, ki temelji na bogati zgodovini predhodnih zmag v vrsti sektorjev, je natančno oblikovan in vključuje celovite vpoglede iz prelomnega napredka na področjih, kot so umetna inteligenca, vrhunska tehnologija baterij in inovativni postopki recikliranja. Naš kurikulum temelji na obsežnem spektru strokovnega znanja na področjih programske in strojne opreme, kar zagotavlja, da je posredovano znanje zelo prenosljivo in ustrezno za številne vrste projektov. Program zagotavlja poglobljeno raziskovanje posebnih zahtev in mejnikov, povezanih z različnimi ravnmi pripravljenosti na tehnologijo (TRL), s posebnim poudarkom na niansiranih zahtevah na področju medicine in farmacije. Ponuja množico študij primerov iz različnih panog, ki služijo za ponazoritev praktične uporabe teoretičnih konceptov. Poleg tega usposabljanje vključuje obsežen nabor okvirov poslovnih modelov, ki prikazujejo njihovo uporabnost in potencialno prilagajanje različnim podjetniškim podvigom. Navsezadnje je program usposabljanja EIC Accelerator natančno zasnovan tako, da je vsesplošno uporaben, saj inovatorje in podjetnike opremlja z znanjem in veščinami, potrebnimi za uspeh pri katerem koli projektu, ki se ga lotijo.

   


  Članki, ki jih najdete na Rasph.com odražajo mnenja Raspha ali njegovih avtorjev in nikakor ne odražajo mnenj Evropske komisije (EK) ali European Innovation Council (EIC). Zagotovljene informacije so namenjene izmenjavi perspektiv, ki so dragocene in lahko potencialno informirajo prijavitelje o shemah financiranja nepovratnih sredstev, kot so EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ali sorodni programi, kot je Innovate UK v Združenem kraljestvu ali subvencija za inovacije in raziskave malih podjetij (SBIR) v Združene države.

  Članki so lahko tudi koristen vir za druge svetovanja v prostoru za donacije kot tudi poklicni avtorji štipendij ki so zaposleni kot svobodnjaki ali so del malega in srednje velikega podjetja (MSP). EIC Accelerator je del programa Obzorje Evropa (2021–2027), ki je pred kratkim nadomestil prejšnji okvirni program Obzorje 2020.


  Ta članek je napisal ChatEIC. ChatEIC je asistent EIC Accelerator, ki lahko svetuje pri pisanju predlogov, razpravlja o trenutnih trendih in ustvarja pronicljive članke o različnih temah. Članki, ki jih je napisal ChatEIC, lahko vsebujejo netočne ali zastarele informacije.

  Vas zanima najem pisatelja za prijavo na štipendije v EU?

  Prosimo, obrnite se sem: Kontakt

  Ali iščete program usposabljanja, da bi se naučili, kako se prijaviti za EIC Accelerator?

  Najdete ga tukaj: Usposabljanje

  EIC Accelerator TL;DR

  FINANCIRANJE
  2,5 milijona € nepovratnih sredstev + 15 milijonov € lastniškega kapitala 
   
  NAMEN
  Financiranje profitnih inovacij DeepTech
   
  USPEŠNOST
  ≤5%
   
  POGOJI
  Tehnološki prototip + zgodnja pridobitev strank
   
  ROKI
  2-4 / leto
   
  UPORABA
  3 koraki (kratki/dolgi predlogi + intervju)
   
  PORABLJEN ČAS
  3 meseci pisanja + čakanje/zamude/ponovna oddaja
   
  TIPAČNE HONORARJE ZA SVETOVANJE
  do 25K € + provizija za uspeh
   
  NAŠA SVETOVALNA PONUDBA
  3,5 tisoč € + provizija za uspeh

   

  Financiranje pionirskih prebojev skozi EIC Accelerator

  Pregled pospeševalnega programa European Innovation Council

  EIC Accelerator, cenjena pobuda za financiranje pod okriljem European Innovation Council (EIC) in je sestavni del okvira Horizon Europe, je namenjena zagotavljanju znatne finančne podpore pionirskim podjetjem. Ta program se osredotoča na organizacije, ki so v ospredju napredovanja tehnoloških inovacij ali izkoriščanja potenciala znanstvenih prebojev na področju globoke tehnologije (DeepTech). Upravičeni projekti lahko prejmejo do 2,5 milijona evrov v obliki nepovratnih sredstev, ki jih dopolnjuje možnost lastniškega financiranja do 15 milijonov evrov, kar spodbuja rast in razširljivost revolucionarnih podvigov.

  Pregled financiranih tehnologij v okviru programa EIC Accelerator

  Od svoje ustanovitve leta 2021 je pospeševalnik European Innovation Council (EIC) podpiral raznoliko paleto več kot 400 podjetij, ki zajemajo številne sektorje. Med temi upravičenci so podjetja, ki se ukvarjajo s kapitalsko intenzivnimi operacijami strojne opreme, kot tudi podjetja, namenjena izključno programsko usmerjenim pobudam, z močnim poudarkom na inovacijah Deep Technology. EIC Accelerator ohranja širok tehnološki obseg brez splošnih omejitev, pod pogojem, da so predlagane tehnologije v skladu z direktivami Evropske unije in ne podpirajo vojaških aplikacij ali sorodnih področij. Poleg tega EIC Accelerator poudarja svojo zavezanost napredovanju pionirskih tehnologij z vsakoletnim poudarjanjem posebnih tehnoloških izzivov, s čimer izpostavlja področja strateškega interesa in potencialne rasti znotraj inovacijskega ekosistema.

  Ocena stopnje tehnološke pripravljenosti za primernost EIC Accelerator

  Pospeševalec European Innovation Council (EIC) zagotavlja finančno podporo za napredek tehnologij, ki so dosegle najmanj 5. stopnjo tehnološke pripravljenosti (TRL), za katero je značilno potrjevanje tehnologije v ustreznem operativnem okolju. Da bi bili kandidati upravičeni do financiranja, se običajno pričakuje, da so razvili prototip ali vzpostavili dokaz koncepta, ki utemeljuje učinkovitost tehnologije. Poleg tega lahko subjekti, katerih tehnologije so napredovale do TRL 6 ali 7, zaprosijo za nepovratna sredstva za nadaljnji razvoj. Za tehnologije, ki so napredovale na TRL 8, lahko EIC Accelerator ponudi čiste možnosti lastniških naložb, da olajša njihov vstop na trg in širitev.

  Pregled razpoložljivih tokov financiranja prek EIC Accelerator

  Pospeševalec European Innovation Council (EIC) zagotavlja finančno podporo podjetjem prek treh različnih mehanizmov financiranja: nepovratna sredstva v višini do 2,5 milijona evrov, ki so nepopravljiva in se izplačajo kot enkratna plačila; Naložbe v lastniški kapital do 15 milijonov EUR, ki jih izvede sklad EIC ali njegove podružnice v zameno za delnice v podjetju; in Blended Finance, ki združuje nepovratna sredstva in lastniško financiranje do največ 17,5 milijona EUR. Potencialni prijavitelji lahko po lastni presoji izberejo želeno vrsto financiranja in ustrezen znesek, ki je v skladu z njihovimi poslovnimi zahtevami. V izrednih okoliščinah se lahko prosilci obravnavajo za dodelitev sredstev, ki presegajo standardne pragove.

  Profil prijavitelja za program EIC Accelerator

  Merila upravičenosti za prejemnike sredstev EIC Accelerator

  Upravičeni subjekti za EIC Accelerator vključujejo profitna mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so pravilno registrirana v kvalificirani državi. Poleg tega lahko posamezniki ali investitorji oddajo prijave tudi pod predpostavko, da ustanovijo podjetje pred sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev. Za izpolnjevanje pogojev morajo ta podjetja upoštevati opredelitev MSP Evropske unije, ki vključuje vzdrževanje manj kot 250 zaposlenih in letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, ali letna bilančna vsota, ki ne presega 43 milijonov EUR, s čimer se zagotovi samostojnost poslovnega subjekta.

  Merila za upravičenost: Sodelujoče države članice EU za EIC Accelerator

  Program EIC Accelerator razširja svojo upravičenost na subjekte in podjetnike po vsej Evropski uniji, ki zajema vseh 27 držav članic, ki vključujejo Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska ter njihova pridružena ozemlja. Ta celovita dostopnost zagotavlja enake možnosti za inovacije in razvoj podjetij po vsej Uniji.

  Merila za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje držav nečlanic EU v programu EIC Accelerator

  Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) potrjuje obstoj pridružitvenih sporazumov s Horizon Europe, ki subjektom in posameznikom iz uveljavljenega niza tretjih držav omogočajo sodelovanje v programu. Upravičeni prijavitelji iz naslednjih pridruženih držav lahko zaprosijo za sredstva: Albanija, Armenija, Bosna in Hercegovina, Ferski otoki, Gruzija, Islandija, Izrael, Kosovo*, Republika Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Norveška, Srbija, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Maroko in Združeno kraljestvo (ki je upravičeno do udeležbe samo z donacijami).

  * Ta oznaka ne posega v stališča o statusu in je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem ICJ o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

  Ugotavljanje primernosti za program EIC Accelerator: Ali je primeren za vaše podjetje?

  Analiza meritev uspeha in razmerja odobritve EIC Accelerator

  EIC Accelerator zagotavlja preglednost in pravičnost v svojih postopkih ocenjevanja; vendar natančne stopnje uspešnosti za vsako od treh različnih stopenj vrednotenja niso rutinsko objavljene. Kljub temu se ocenjuje, da je kumulativna stopnja uspešnosti za projekte, ki napredujejo od 1. do 3. koraka, na pragu 5% ali pod njim. Pomembno je omeniti, da je ta stopnja podvržena nihanjem, na kar vplivajo dejavniki, kot so letna proračunska sredstva EIC Accelerator, obseg oddaje na določen rok in specifična narava razpisa – ne glede na to, ali je odprt ali izziv. klic. Posledično lahko prosilci doživijo spremenljive stopnje uspeha v skladu s temi parametri.

  Ocenjevanje primernosti vašega podjetja za program EIC Accelerator

  EIC Accelerator daje prednost podpori podvigov, ki so v ospredju inovacij, za katere je značilen prelomni tehnološki napredek z globoko osnovo DeepTech, ali tistih, ki so pomembne znanstvene ali tehnične narave. Mandat EIC Accelerator je podpirati podjetja z visokim tveganjem in velikim potencialom, ki imajo jasno strategijo za tržno uvedbo. Zgodovinsko gledano je EIC Accelerator zagotavljal finančno podporo raznolikemu naboru znanstvenih prebojev, pa tudi podjetjem s programsko opremo, platformam programske opreme kot storitve (SaaS) in celo močno kapitaliziranim podjetjem s sorazmerno nižjimi poteki tveganja.

  Merila za upravičenost in ocenjevanje za aplikacijo EIC Accelerator

  Vsako podjetje mora preudarno oceniti odločitev, da izkoristi priložnost financiranja v višini 17,5 milijona evrov, ki jo ponuja EIC Accelerator. Kritični dejavniki vključujejo oceno povezanega profila tveganja glede na zgodovinske stopnje uspešnosti programa, čas, potreben za prijavni postopek, in potrebo po odpornosti v celotnem trajanju postopka. EIC Accelerator je optimalno primeren za podjetja, ki imajo najmanj šest mesecev finančnega obdobja in ne potrebujejo nujne kapitalske infuzije. Hkrati bi si morala ta podjetja proaktivno prizadevati za sodelovanje z vlagatelji in raziskovanje alternativnih poti financiranja, da bi strateško razširila svoj finančni portfelj.

  Postopek prijave za EIC Accelerator

  Postopek prijave za program EIC Accelerator

  Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) uporablja strog tristopenjski postopek ocenjevanja. Prijavitelji morajo uspešno prestati vsako zaporedno fazo, da izpolnjujejo pogoje za financiranje. Po uspešno zaključeni tretji stopnji se upravičencem dodeli dodeljena finančna podpora. Postopek prijave je učinkovito olajšan prek Portala za financiranje in razpise Evropske unije, kjer je treba oddati vso potrebno dokumentacijo v skladu z določenimi roki. Po pregledu je vsaka prijava natančno ocenjena, kar ima za posledico zagotavljanje zbirnega poročila o oceni (ESR), ki vključuje podrobne ocene, povratne informacije in dokončno odločitev GO ali NE GO.

  Časovnica za postopek prijave in ocenjevanja EIC Accelerator

  Trajektorija uporabe za pospeševalnik European Innovation Council (EIC) ni urejena z enotnim urnikom. Časovni okvir za uspešne vloge se lahko zelo razlikuje, pri čemer nekatera podjetja dosežejo rezultate v manj kot šestih mesecih, medtem ko se druga lahko podaljšajo čez dve leti, zlasti če so njihovi predlogi prvotno zavrnjeni ali če so roki za oddajo zamudeni zaradi časovnih omejitev. Poleg tega EIC Accelerator običajno določi od dva do štiri končne datume letno, kar zahteva skrbno strateško načrtovanje za oddajo vlog.

  Časovnica oddaje vlog za EIC Accelerator

  1. korak pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je stalno dostopen, kar podjetjem omogoča prilagodljivost, da predložijo predloge, ko jim ustreza. Po uspešnem zaključku 1. koraka so kandidati upravičeni do napredovanja v 2. korak, ki običajno ponuja od dva do štiri različne roke za oddajo letno. Po ugodni oceni vlog iz 2. koraka so podjetja povabljena k sodelovanju v 3. koraku ocenjevalnega procesa: osebni razgovor. Ta intervju običajno poteka prek videokonference in je predviden v nekaj tednih po roku za 2. korak.

  Navodila za naslednje korake po neuspešni aplikaciji EIC Accelerator

  Pospeševalec European Innovation Council (EIC) sprejme strog, a pravičen protokol glede zavrnitev predlogov. Če podjetje prejme tri zavrnitve na kateri koli stopnji postopka ocenjevanja, njegov trenutni projekt ali katera koli tesno povezana pobuda ne bo upravičen do ponovne oddaje do zaključka okvirnega programa Obzorje Evropa. Vendar pa je to pravilo zasnovano tako, da vlagateljem nudi številne priložnosti za izboljšanje in izboljšanje svojih predlogov. Priznan vidik okolja financiranja je, da se lahko celo projekti, ki na koncu zagotovijo financiranje, med prijavo soočijo z zavrnitvami.

  Postopek prijave EIC Accelerator

  1. korak: Oddaja predhodne prijave za EIC Accelerator

  Začetna faza postopka prijave EIC Accelerator, označena kot 1. korak, zahteva predložitev celovite dokumentacije. Ta dokumentacija vključuje jedrnat, a temeljit pisni predlog, ki ne presega 12 strani; privlačen video posnetek, ki je omejen na 3 minute; in dobro strukturirano predstavitev, ki ne obsega več kot 10 strani. Te komponente dopolnjujejo potrebna standardna polja spletnega obrazca. Priprava celotnega paketa dokumentov običajno zahteva 2 do 4 tedne za nove prijavitelje, kar zagotavlja visokokakovostne in konkurenčne vloge. Po oddaji je napredovanje projekta v 2. korak odvisno od prejema ugodne ocene GO s strani najmanj treh četrtin ocenjevalcev.

  2. korak: Razvoj celovite poslovne strategije

  Druga faza postopka prijave EIC Accelerator zahteva predložitev obsežnega poslovnega načrta, ki mora vsebovati podroben pisni predlog na najmanj 50 straneh, skupaj z zbirko dodatnih dokumentov. Te priloge vključujejo jedrnato 3-minutno video predstavitev, izčrpno predstavitev, ustrezne finančne izkaze, temeljito analizo svobode delovanja (FTO), strateško razvit načrt upravljanja podatkov (DMP), ustrezna pisma o nameri (LOI), učni načrt Življenjepisi (CV) ključnih kadrov, med drugim, združeni z zahtevanimi polji v standardni spletni prijavnici. Prosilci običajno namenijo od šest do osem tednov za natančno zbiranje in izboljšanje teh dokumentov, da zagotovijo celovito in konkurenčno oddajo. Po prejemu vloge mora pridobiti soglasno potrditev – oceno GO s strani vseh treh ocenjevalcev – za uspešno napredovanje v tretjo stopnjo izbirnega postopka.

  3. korak: Postopek razgovora za ocenjevanje kandidata za EIC Accelerator

  Za oceno 3. stopnje v izbirnem postopku EIC Accelerator je značilen obsežen razgovor, ki se lahko izvede preko videokonference ali osebno na določenem kraju v Bruslju v Belgiji. Ta ocenjevalni sestanek se začne z 10-minutno predstavitvijo predlaganega kandidata, pri čemer uporabi predloge, predložene med 2. stopnjo, čemur sledi strog 35-minutni pogovor z vprašanji in odgovori s cenjenimi člani žirije EIC.

  Ocenjevalno komisijo za ta intervju praviloma sestavlja pet članov strokovne žirije. Poleg tega predstavniki European Innovation Council (EIC) in Evropske investicijske banke (EIB) skupaj z vodji programov EIC sodelujejo v tej kritični fazi ocenjevanja. Kandidatom je na voljo dvotedensko pripravljalno obdobje, da se zagotovi celovita in robustna predstavitev.

  Za napredovanje v fazo dodeljevanja sredstev programa EIC Accelerator morajo kandidati soglasno pridobiti odločitev GO vseh članov žirije. To soglasje je pomembno pri potrditvi potenciala kandidatov, da izkoristijo podporo in vire EIC Accelerator.

  Postopki in priložnosti po financiranju za upravičence EIC Accelerator

  Po potrditvi dodelitve sredstev se začne natančen postopek skrbnega pregleda tako za nepovratna sredstva kot za delniški del programa EIC Accelerator. Za prejemnike nepovratnih sredstev to vključuje začetek priprave pogodbe o dodelitvi sredstev (GAC). Vlagatelji zahtevajo, da predložijo zbirko poslovne dokumentacije, vključno s finančnimi izkazi, specifikacijami končnega dejanskega lastnika (UBO) in potrebnimi registracijskimi zapisi.

  Na področju lastniškega financiranja Evropska investicijska banka (EIB) izvaja poglobljen postopek skrbnega pregleda. V tej fazi EIB sodeluje neposredno s prosilci in njihovimi soinvestitorji ter tako zagotovi celovit finančni nadzor. Infuzija lastniškega kapitala je običajno v obliki neposredne lastniške naložbe, zamenljivega zapisa ali primerljivih finančnih instrumentov. Kljub temu ima sklad EIC prednost pri sodelovanju skupaj z vlagateljevimi obstoječimi vlagatelji v okviru širšega prizadevanja za zbiranje kapitala.

  Vsebina programa usposabljanja kandidatov, ki ga zagotavlja EIC Accelerator

  Obsežna zbirka zahtevanih predlog za EIC Accelerator

  Program usposabljanja kandidatov EIC Accelerator je natančno zasnovan za zagotavljanje celovite podpore v 1. in 2. koraku postopka prijave. Naš nabor virov vključuje skrbno urejeno zbirko predlog, ki jih dopolnjujejo poglobljena pisna navodila in ilustrativni video vodniki. Ti viri so oblikovani tako, da poenostavijo pisno izkušnjo ter zagotavljajo jasen in osredotočen pristop k artikulaciji projektnih predlogov. Uporaba standardiziranih predlog je temelj uspešnih vlog za nepovratna sredstva, saj bistveno poveča učinkovitost. Ker prijaviteljem ni treba oblikovati lastnih formatov, jim naše predloge omogočajo, da svoja prizadevanja posvetijo vsebini svojih predlogov, s čimer zagotovijo, da so njihove inovativne ideje učinkovito posredovane.

  1. korak: Predloge aplikacij za program EIC Accelerator

  Faza I postopka prijave za EIC Accelerator vključuje obsežen nabor predlog, zasnovanih za lažjo pripravo potrebne dokumentacije. To vključuje pet natančno izdelanih predlog, združljivih z Google Dokumenti in Google Preglednicami, priročno dostopnih prek Google Drive. Paket vsebuje podrobno predlogo za glavno pripoved predloga, strukturiran oris za razvoj video scenarija, predlogo sinopsisa projekta, ki povzema ključne elemente, kot so akronim, naslov in povzetek, dokument z referenčnimi smernicami in oblikovano tabelo za združevanje podatkov ekipe . Te predloge služijo kot temeljni nabor orodij za fazo priprave, ki omogoča učinkovito sodelovanje in porazdelitev delovne obremenitve med člani skupine za racionalizacijo postopka razvoja predloga.

  2. korak: Predloge dokumentacije za EIC Accelerator

  2. korak obsega zbirko šestih natančno izdelanih predlog, dostopnih prek storitve Google Drive, prilagojenih za pripoved osrednjega predloga, pisma o nameri (LOI), analizo svobode delovanja (FTO), načrt upravljanja podatkov (DMP), povzetek podjetja in celovit proračunski okvir. Te predloge, zasnovane za Google Dokumente in Google Preglednice, vključujejo avtomatizirane računalniške funkcije za enostavno izpeljavo celotnega proračuna in ključnih finančnih kazalcev. S poudarkom na poenostavljeni metodologiji so predloge oblikovane tako, da povečajo produktivnost, pri čemer se izogibajo zapletenim dizajnom v korist zmanjšanja bremena prosilcev.

  3. korak: Strokovno usposabljanje in vodenje

  EIC Accelerator 3. korak predstavitev in priprava na razgovor je natančno prilagojen proces, ki vključuje prilagojene seje inštruiranja, zasnovane za negovanje prepričljive in prepričljive metodologije usposabljanja za vsakega kandidata. Ta natančna priprava vključuje strateško oblikovanje pripovedi o predstavitvi, skupaj z obsežnimi vajami vprašanj in odgovorov, katerih cilj je utrditi kandidatove odgovore pred strogim izpitom, pričakovanim med 45-minutnim ocenjevalnim intervjujem.

  Na podlagi obsežne zbirke izkušenj naš program coachinga celovito obravnava kritične razsežnosti, kot so edinstvenost tehnologije, potencial inovacije, finančna trdnost podjetja, učinkovito korporativno upravljanje in temeljna zgodovina podjetja. Za nadgradnjo te celostne izkušnje inštruiranja bodo kandidati prejeli dve dodatni predlogi za pomoč pri strukturiranju svojih predstavitev, pa tudi dokončen kontrolni seznam za zagotovitev, da so bili obravnavani vsi pripravljalni elementi, kar bo povečalo pripravljenost na ključno fazo razgovora.

  Obsežna pisna in vizualna navodila za prijavni postopek EIC Accelerator

  EIC Accelerator ponuja zbirko natančno izdelanih predlog, ki jih spremljajo obsežni moduli video usposabljanja, ki presegajo število 90, ki natančno dekonstruirajo vsak temeljni element razvojne poti predloga. Ti moduli so zapleteno vtkani v strukturo predlog Korak 1 in Korak 2 ter ponujajo integrirani sistem vodenja v realnem času za izboljšanje postopka priprave predlogov. Ta strukturiran pristop opolnomoči prosilce s strokovnim znanjem, potrebnim za natančno izdelavo vsakega odseka ali priloge, kar optimizira njihov potencial za uspešen izid.

  Poleg tega modularna zasnova naših virov omogoča učinkovito delegiranje znotraj skupin prijaviteljev. Več osebja lahko hkrati učinkovito in enostavno prispeva k različnim segmentom predloga. Ta potencial sodelovanja znatno prekaša tradicionalni svetovalni pristop ali pristop pisca individualnih nepovratnih sredstev, ki se običajno zanaša na prepustnost enega samega strokovnjaka, s čimer se pospeši postopek priprave predloga in poveča konkurenčnost prijave.

  EIC Accelerator inteligentni vmesnik za dialog

  Udeleženci usposabljanja EIC Accelerator, ki so tudi naročeni na storitve OpenAI, so upravičeni do uporabe ChatEIC, prilagojenega vmesnika AI, razvitega z uporabo robustnih funkcij GPT OpenAI. Ta sofisticirani pomočnik z umetno inteligenco je obdarjen z izčrpnim znanjem o gradivih za usposabljanje in je spreten pri zagotavljanju navodil, organiziranju vsebine in pomoči pri pripravi razdelkov predlogov, prilagojenih zahtevam posameznih kandidatov. Čeprav popolna odvisnost od tega orodja za sestavo predlogov ni priporočljiva, služi ChatEIC kot neprecenljiv vir, ki lahko učinkovito poenostavi proces pisanja, spodbuja okolje za sodelovanje in pospeši doseganje oprijemljivih rezultatov z večjo učinkovitostjo.

  Uporaba vmesnika ChatEIC za izboljšano komunikacijo

  ChatEIC ima napredne zmožnosti razumevanja dokumentov, kar mu omogoča natančno analizo nabora naloženih dokumentov, vključno s predstavitvami, vlogami za nepovratna sredstva, poslovnimi načrti, belimi knjigami in dodatnimi ustreznimi datotekami. Ta sofisticirana tehnologija olajša pridobivanje pomembnih informacij in tako učinkovito strukturira odseke predlogov z visoko stopnjo natančnosti. Poleg tega ima ChatEIC možnost zagotavljanja pomoči v realnem času pri poizvedbah, povezanih s postopkom pisanja nepovratnih sredstev, s čimer poenostavi nalogo in potencialno zmanjša ali odpravi potrebo po videoposnetkih z navodili. Pomembno je omeniti, da so lahko v skladu s pravilniki OpenAI uvedene nekatere operativne omejitve, zlasti glede količine dovoljenih pozivov na uro.

  Prednosti sodelovanja v programu usposabljanja kandidatov EIC Accelerator

  'Poglobljeno razumevanje vašega podjetja: ključni vpogledi strokovnjakov iz industrije'

  Med sodelovanjem s svetovalnimi podjetji so številna podjetja izrazila par prevladujočih pritožb: prvič, opravljeno delo ne ustreza njihovim pričakovanim standardom, in drugič, obstaja potreba, da podjetja sama izdatno prispevajo k pripravi svojih lastne predloge. Takšne okoliščine so zakoreninjene v strukturnih težnjah sektorja pisanja nepovratnih sredstev, kjer tudi najbolj uveljavljena svetovalna podjetja večino postopka sestavljanja pogosto prenesejo na neodvisne izvajalce. Ti posamezniki, ki so pogosto neustrezno plačani, morda nimajo globoke zavezanosti projektu in so lahko predmet pogostih zamenjav, kar povzroča spremenljivost v kalibru njihovih rezultatov, ki škodljivo vpliva na prijavitelje. Posledično se prijavitelji znajdejo prisiljeni aktivno sodelovati v procesu pisanja in tako zagotoviti točnost in celovitost svojega predloga. Nesporno je, da najgloblje razumevanje podjetja leži v njegovem kadru strokovnjakov.

  Nadaljujte s svojim osebnim tempom z EIC Accelerator

  Program usposabljanja EIC Accelerator prinaša pomembno prednost, saj ponuja prilagodljivo učno okolje, ki se izvaja po lastnem tempu. Udeleženci so pooblaščeni, da prilagodijo svoj pristop k razvoju predlogov, bodisi v sodelovanju z različnimi člani ekipe ali neodvisno, v skladu z operativnimi časovnimi načrti njihovega podjetja. Glede na spremenljivo naravo ciklov ponovne oddaje in nihanje presečnih datumov EIC Accelerator program usposabljanja služi kot optimalna strategija za sinhronizacijo dejavnosti priprave predlogov z rutinskimi poslovnimi procesi, s čimer se zmanjša odvisnost od fiksnih urnikov, ki jih pogosto nalagajo zunanje svetovalne storitve.

  Strokovno svetovanje in napredna sestava s pomočjo umetne inteligence za EIC Accelerator

  Program usposabljanja EIC Accelerator je bil natančno razvit pod vodstvom dr. Stephana Seglerja, eminentnega svetovalca EIC Accelerator z odličnimi izkušnjami pri ustvarjanju uspešnih predlogov za program. Strokovno znanje dr. Seglerja obsega zagotavljanje celovite podpore kandidatom, ki vključuje video produkcijo, razvoj predstavitve, inštruiranje intervjujev in vodenje postopka skrbnega pregleda. Ta program usposabljanja se odlikuje po globoki ravni podrobnosti in prefinjenem razumevanju zapletenosti postopka prijave.

  Poleg tega je program nadgrajen z inovativnim ChatEIC, pomočnikom, ki ga poganja AI in je zasnovan tako, da kandidatom nudi pomoč in povratne informacije v realnem času. To vrhunsko orodje je naročnikom OpenAI dostopno 24 ur na dan, kar zagotavlja, da kandidati prejmejo stalno podporo in vodenje, kadar koli je to potrebno.

  Skupna skladateljska in uredniška sinergija

  Usposabljanje EIC Accelerator je bilo natančno strukturirano za olajšanje sinergijskega sodelovanja med člani ekipe. Z uporabo Google Drive kot repozitorija za gostovanje dokumentov program zagotavlja prilagojena navodila za ločene dele predloga, kar omogoča hkraten napredek pri aplikaciji, s čimer se poveča učinkovitost in preseže hitrost, s katero delujejo tradicionalna svetovalna podjetja. Ta strateški pristop odpravlja ovire, povezane z vključevanjem zunanjih svetovalcev, in izpopolnjuje prijavni postopek s pomočjo razdeljene metodologije pisanja. Poleg tega so člani ekipe pooblaščeni za kolektivno udeležbo na video izobraževanjih in istočasni dostop do zbirke predlog Google Drive ter namenske platforme ChatEIC, kar zagotavlja kohezivno in poenostavljeno izkušnjo razvoja predlogov.

  Zapis dosežkov

  Izhajajoč iz bogate dediščine prebojev, ki jih omogoča EIC Accelerator, ki zajemajo napredna področja, kot so umetna inteligenca, vrhunska baterijska tehnologija in inovativni postopki recikliranja, je program usposabljanja EIC Accelerator natančno oblikovan za izkoriščanje obsežnega strokovnega znanja na kritičnih področjih programske in strojne opreme. Ta obsežen kurikulum usposabljanja zajema poglobljeno raziskovanje meritev stopnje pripravljenosti na tehnologijo (TRL), posebej prilagojenih za medtehnični in farmacevtski sektor. Poleg tega predstavlja širok spekter študij primerov industrije in vključuje različne okvire poslovnih modelov. V bistvu je program usposabljanja EIC Accelerator natančno zasnovan za podporo in obogatitev širokega nabora vrst projektov s svojim multidisciplinarnim in prilagodljivim pristopom.

   


  Članki, ki jih najdete na Rasph.com odražajo mnenja Raspha ali njegovih avtorjev in nikakor ne odražajo mnenj Evropske komisije (EK) ali European Innovation Council (EIC). Zagotovljene informacije so namenjene izmenjavi perspektiv, ki so dragocene in lahko potencialno informirajo prijavitelje o shemah financiranja nepovratnih sredstev, kot so EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ali sorodni programi, kot je Innovate UK v Združenem kraljestvu ali subvencija za inovacije in raziskave malih podjetij (SBIR) v Združene države.

  Članki so lahko tudi koristen vir za druge svetovanja v prostoru za donacije kot tudi poklicni avtorji štipendij ki so zaposleni kot svobodnjaki ali so del malega in srednje velikega podjetja (MSP). EIC Accelerator je del programa Obzorje Evropa (2021–2027), ki je pred kratkim nadomestil prejšnji okvirni program Obzorje 2020.


  Ta članek je napisal ChatEIC. ChatEIC je asistent EIC Accelerator, ki lahko svetuje pri pisanju predlogov, razpravlja o trenutnih trendih in ustvarja pronicljive članke o različnih temah. Članki, ki jih je napisal ChatEIC, lahko vsebujejo netočne ali zastarele informacije.

  Vas zanima najem pisatelja za prijavo na štipendije v EU?

  Prosimo, obrnite se sem: Kontakt

  Ali iščete program usposabljanja, da bi se naučili, kako se prijaviti za EIC Accelerator?

  Najdete ga tukaj: Usposabljanje

  EIC Accelerator TL;DR

  FINANCIRANJE
  2,5 milijona € nepovratnih sredstev + 15 milijonov € lastniškega kapitala 
   
  NAMEN
  Financiranje profitnih inovacij DeepTech
   
  USPEŠNOST
  ≤5%
   
  POGOJI
  Tehnološki prototip + zgodnja pridobitev strank
   
  ROKI
  2-4 / leto
   
  UPORABA
  3 koraki (kratki/dolgi predlogi + intervju)
   
  PORABLJEN ČAS
  3 meseci pisanja + čakanje/zamude/ponovna oddaja
   
  TIPAČNE HONORARJE ZA SVETOVANJE
  do 25K € + provizija za uspeh
   
  NAŠA SVETOVALNA PONUDBA
  3,5 tisoč € + provizija za uspeh

   

  Brcanje in kričanje: nepogrešljiva vloga usposabljanja za intervjuje EIC Accelerator

  V konkurenčnem svetu EIC Accelerator, programa, ki je znan po financiranju inovativnih MSP in novoustanovljenih podjetij v Evropi, je zagotavljanje financiranja zapleten proces. Eden kritičnih vidikov tega potovanja je faza razgovora, odločilni trenutek, ki lahko naredi ali prekine prijavo. Tukaj postane pomen specializiranega usposabljanja za intervjuje EIC Accelerator nezgrešljiv.

  Razumevanje intervjuja EIC Accelerator

  Intervju EIC Accelerator je stroga ocena, kjer morajo kandidati komisiji strokovnjakov prepričljivo predstaviti svojo inovacijo in poslovni model. Ta stopnja je ključna, ker ne gre le za idejo ali inovacijo; gre za sposobnost ekipe, da izvede in prinese inovacijo na trg. Komisija za razgovor ne ocenjuje le tehničnih vidikov, ampak tudi komercialno upravičenost in potencial ekipe, da vodi projekt do uspeha.

  Vloga usposabljanja za intervjuje EIC Accelerator

  1. Strokovno vodenje: Profesionalni trenerji s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem nudijo neprecenljiv vpogled v proces razgovora. Razumejo nianse in pričakovanja panela, kar prijaviteljem omogoča, da ustrezno prilagodijo svoje predstavitve.
  2. Izboljšane predstavitvene sposobnosti: Pomemben del intervjuja je način posredovanja informacij. Trenerji usposabljajo kandidate za učinkovito komunikacijo in zagotavljajo, da je njihova inovacija predstavljena na najbolj prepričljiv način.
  3. Lažni intervjuji: Vadba v simuliranem okolju je ključnega pomena. Trenerji izvajajo navidezne intervjuje in kandidatom zagotavljajo platformo za izpopolnjevanje svojih veščin predstavitve in odgovarjanja, kar zmanjša verjetnost, da bi bili med dejanskim razgovorom ujeti nepripravljeni.
  4. Povratne informacije in izboljšave: Povratne informacije po lažnem intervjuju so ključnega pomena pri poudarjanju področij moči in tistih, ki jih je treba izboljšati. Ta ponavljajoči se postopek zagotavlja dobro zaokroženo in dovršeno končno predstavitev.
  5. Obvladovanje stresa: Intervjuji so lahko situacije pod visokim pritiskom. Trenerji nudijo strategije za obvladovanje stresa in ohranjanje zbranosti, kar je ključnega pomena za jasno in učinkovito komunikacijo.
  6. Prilagojena strategija: Vsaka inovacija in ekipa je edinstvena. Trenerji ponujajo prilagojene strategije, ki se ujemajo s specifičnimi močmi in slabostmi ekipe in njihovega projekta.

  Posledice zanemarjanja inštruiranja na razgovoru

  Zanemarjanje inštruiranja na razgovoru lahko privede do premajhne pripravljenosti, pri čemer lahko kandidati težko jasno artikulirajo svoje ideje ali pa ne uspejo učinkovito obravnavati pomislekov komisije. To lahko povzroči izgubo zaupanja, kar negativno vpliva na celotno predstavitev. V okolju z visokimi vložki EIC Accelerator so lahko takšne pomanjkljivosti razlika med zagotavljanjem financiranja in odhodom praznih rok.

  Zaključek

  Skratka, usposabljanje za razgovor EIC Accelerator ni le koristno; to je bistveno. Prosilce opremi z veščinami, samozavestjo in strategijo, ki so potrebni za uspeh v tej kritični fazi postopka financiranja. Pot do financiranja EIC Accelerator je zahtevna, a s pravo pripravo in vodenjem je to pot, ki lahko vodi do neverjetnih priložnosti in uspeha.

   


  Članki, ki jih najdete na Rasph.com odražajo mnenja Raspha ali njegovih avtorjev in nikakor ne odražajo mnenj Evropske komisije (EK) ali European Innovation Council (EIC). Zagotovljene informacije so namenjene izmenjavi perspektiv, ki so dragocene in lahko potencialno informirajo prijavitelje o shemah financiranja nepovratnih sredstev, kot so EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ali sorodni programi, kot je Innovate UK v Združenem kraljestvu ali subvencija za inovacije in raziskave malih podjetij (SBIR) v Združene države.

  Članki so lahko tudi koristen vir za druge svetovanja v prostoru za donacije kot tudi poklicni avtorji štipendij ki so zaposleni kot svobodnjaki ali so del malega in srednje velikega podjetja (MSP). EIC Accelerator je del programa Obzorje Evropa (2021–2027), ki je pred kratkim nadomestil prejšnji okvirni program Obzorje 2020.

  Ta članek je napisal ChatEIC. ChatEIC je asistent EIC Accelerator, ki lahko svetuje pri pisanju predlogov, razpravlja o trenutnih trendih in ustvarja pronicljive članke o različnih temah. Članki, ki jih je napisal ChatEIC, lahko vsebujejo netočne ali zastarele informacije.

  Vas zanima najem pisatelja za prijavo na štipendije v EU?

  Prosimo, obrnite se sem: Kontakt

  Ali iščete program usposabljanja, da bi se naučili, kako se prijaviti za EIC Accelerator?

  Najdete ga tukaj: Usposabljanje

  EIC Accelerator TL;DR

  FINANCIRANJE
  2,5 milijona € nepovratnih sredstev + 15 milijonov € lastniškega kapitala 
   
  NAMEN
  Financiranje profitnih inovacij DeepTech
   
  USPEŠNOST
  ≤5%
   
  POGOJI
  Tehnološki prototip + zgodnja pridobitev strank
   
  ROKI
  2-4 / leto
   
  UPORABA
  3 koraki (kratki/dolgi predlogi + intervju)
   
  PORABLJEN ČAS
  3 meseci pisanja + čakanje/zamude/ponovna oddaja
   
  TIPAČNE HONORARJE ZA SVETOVANJE
  do 25K € + provizija za uspeh
   
  NAŠA SVETOVALNA PONUDBA
  3,5 tisoč € + provizija za uspeh

   

  Rasph - EIC Accelerator svetovanje
  sl_SI