EIC Accelerator tanácsadó

Tanácsadót keres, aki támogatja az EIC Accelerator blended financing (korábban SME Instrument Phase 2, támogatás és tőke) pályázatát? Kérjük, bátran forduljon ehhez a kapcsolatfelvételi űrlaphoz: Lépjen kapcsolatba velünk

Az EIC Accelerator (2,5 millió eurós támogatás és 15 millió eurós tőkefinanszírozás elérhető) egy rendkívül versenyképes finanszírozási program, amely 2019-ben felváltotta a kkv-eszköz 2. fázisát, és 2019/2020-ban tesztelési időszakon esett át, mint EIC Accelerator Pilot. A Horizont 2020 után az új Horizont Európa (2021-2027) program az EIC Accelerator-t modernizált és funkciókban gazdag pályázati platformmá alakította. Ennek eredményeként a jelentkezési folyamat minden eddiginél hosszabb és szigorúbb, miközben az írásos részek drámaian megnövekedtek. Hasonlóképpen, az audiovizuális tartalmak, például videók, pitch deckek, befektetői csomagok és egyebek hozzáadása gondos tervezést és teljes projektfejlesztést igényel a kezdetektől fogva.

Vegye fel velünk a kapcsolatot itt


  A címen található cikkek Rasph.com tükrözik a Rasph vagy szerzői véleményét, és semmiképpen sem az Európai Bizottság (EB) vagy az European Innovation Council (EIC) véleményét. A közölt információk célja, hogy megosszák azokat a perspektívákat, amelyek értékesek, és potenciálisan tájékoztathatják a pályázókat az olyan pályázati finanszírozási rendszerekről, mint az EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition vagy a kapcsolódó programok, mint például az Innovate UK az Egyesült Királyságban vagy a Small Business Innovation and Research Grant (SBIR). Az Egyesült Államok.

  A cikkek mások számára is hasznos források lehetnek tanácsadás a pályázati térben is szakmai pályázatírók akiket mint szabadúszók vagy egy kis- és középvállalkozás (KKV) részei. Az EIC Accelerator a Horizont Európa (2021–2027) része, amely nemrég váltotta fel a korábbi Horizont 2020 keretprogramot.


  Érdekelne, hogy írót alkalmazzon az EU-n belüli támogatásra?

  Keress bátran itt: Kapcsolatba lépni

  Képzési programot keres, hogy megtanulja, hogyan kell jelentkezni az EIC Accelerator-re?

  Itt találod: Kiképzés

   

  Sikeres javaslat elkészítése: Átfogó útmutató a Horizon Europe EIC Pathfinder nyílt sablonhoz

  A Horizon Europe EIC Pathfinder jelentős lehetőséget jelent a kutatók és az innovátorok számára, hogy finanszírozást biztosítsanak úttörő projektekhez. A siker esélyeinek maximalizálása érdekében kulcsfontosságú, hogy aprólékosan elkészítse ajánlatát, biztosítva, hogy az megfeleljen a megadott szerkezetnek és irányelveknek. Ez a cikk a szabványos jelentkezési űrlap (B rész) részleteibe nyúlik bele, és átfogó útmutatót nyújt a projekt lenyűgöző műszaki leírásának elkészítéséhez.

  Megjegyzés: Ez a cikk csak oktatási célokat szolgál, és nem vállalunk garanciát a pontosságára vonatkozóan. Minden jog a sablonok eredeti szerzőit illeti meg.

  Az ajánlatsablon értelmezése

  A javaslat két fő részből áll:

  1. A rész: Ezt a részt az informatikai rendszer állítja elő a Finanszírozási és Pályázati Portálon a benyújtási rendszeren keresztül megadott információk alapján. A projekttel és a részt vevő szervezetekkel kapcsolatos adminisztratív részleteket tartalmaz.
  2. B rész: Ez a javaslat narratív része, ahol részletezi a projekt technikai vonatkozásait. A B részt PDF formátumban kell feltölteni, és egy meghatározott sablont kell követni, amely három alapvető értékelési kritériumot tartalmaz: Kiválóság, hatás, valamint a megvalósítás minősége és hatékonysága.

  1. szakasz: Kiválóság

  A B rész első része a Kiválóság a javaslatodról. Itt világosan meg kell fogalmaznia a projekt jövőképet és annak lehetőségét, hogy kitolja a jelenlegi technológia és tudomány határait.

  • Hosszú távú jövőkép: Ismertesse elképzelését arról a radikálisan új technológiáról, amelyhez a projekt hosszú távon hozzájárul. Emelje ki a technológia átalakító potenciálját.
  • Tudomány a technológia felé Áttörés: Magyarázza el azt a tudomány-technológia áttörést, amelyet a projektje elérni kíván. Beszélje meg megközelítésének újszerűségét és ambícióit a jelenlegi csúcstechnológiához képest, és írja le, hogyan járul hozzá ez az áttörés az elképzelt technológiához.
  • Célok: Vázolja fel projektje konkrét céljait, biztosítva, hogy azok mérhetők, ellenőrizhetők és reálisan elérhetőek a projekt időtartama alatt. Részletezze az általános módszertant, és magyarázza el annak alkalmasságát a tudományos és technológiai bizonytalanságok kezelésére.
  • Interdiszciplinaritás: Mutassa be, hogy projektje hogyan integrálja a különböző tudományos és technológiai tudományágak hozzájárulásait. Magyarázza el ennek az interdiszciplináris megközelítésnek a hozzáadott értékét a projekt céljainak elérésében.

  2. szakasz: Hatás

  A második rész a Hatás projektjéről. Ez a rész kulcsfontosságú abban, hogy bemutassa kutatása szélesebb körű jelentőségét, valamint az innovációt és a társadalmi változásokat előmozdító potenciálját.

  • Hosszú távú hatás: Ismertesse technológiájának a gazdaságra, a környezetre és a társadalomra gyakorolt lehetséges átalakító hatásait. Magyarázza el, hogyan járul hozzá a projektje a hosszú távú pozitív változásokhoz.
  • Innovációs potenciál: Emelje ki a projektben rejlő potenciált, hogy bomlasztó innovációkat generáljon és új piacokat teremtsen. Ismertesse a projekt eredményeinek védelmére és kiaknázására irányuló intézkedéseket.
  • Kommunikáció és terjesztés: Készítsen tervet arra vonatkozóan, hogyan kommunikálja és terjessze projektje eredményeit az érdekelt felekkel, a tudományos közösséggel és a nyilvánossággal. Győződjön meg arról, hogy ezek a tevékenységek maximalizálják a projekt hatását.

  3. szakasz: A végrehajtás minősége és hatékonysága

  Az utolsó rész a A megvalósítás minősége és hatékonysága. Ez a rész a projekt végrehajtásának gyakorlati szempontjaira összpontosít.

  • Munkaterv és az erőforrások elosztása: Mutasson be egy részletes munkatervet, amely tartalmazza a munkacsomagokat, feladatokat és leszállítandó termékeket. Ismertesse a források elosztását, és indokolja megfelelőségét és megfelelőségét.
  • A konzorcium minősége: Mutassa be konzorciuma összetételét, hangsúlyozva az érintett partnerek szakértelmét és egymást kiegészítő jellegét. Emelje ki a korábbi sikeres együttműködéseket, és határozza meg az egyes résztvevők szerepeit.

  Táblázatok és mellékletek

  A narratíva alátámasztása érdekében több táblázatot kell mellékelni, amelyek részletezik a munkacsomagokat, az eredményeket, a mérföldköveket, a kritikus kockázatokat és a személyzet erőfeszítéseit. Ezenkívül a felhívástól függően előfordulhat, hogy mellékleteket kell csatolnia, amelyek további információkat tartalmaznak bizonyos szempontokról, például klinikai vizsgálatokról, harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatásról, biztonsági kérdésekről és etikai megfontolásokról.

  Formázási és beküldési útmutató

  Az ajánlatnak meg kell felelnie a konkrét formázási irányelveknek:

  • Betűtípus és szóköz: Használja a Times New Roman (Windows), a Times/Times New Roman (Apple) vagy a Nimbus Roman No. 9 L (Linux) betűtípust legalább 11 pontos betűmérettel és szabványos karakterközökkel.
  • Oldalméret és margók: Az oldal mérete A4-es, legalább 15 mm-es margóval minden oldalon.
  • Oldalkorlát: Az 1., 2. és 3. rész együttes hossza nem haladhatja meg a 20 oldalt.

  Következtetés

  A Horizon Europe EIC Pathfinder nyílt felhívás sikeres pályázatának elkészítése a részletekre való alapos odafigyelést és a megadott sablon betartását igényli. Ha egyértelműen megfogalmazza projektje kiválóságát, hatását és minőségét, és gondoskodik az összes szükséges táblázatról és mellékletről, jelentősen megnövelheti annak esélyét, hogy finanszírozást szerezzen innovatív kutatásaihoz.

  Részletesebb útmutatásért tekintse meg a teljes ajánlatsablont és a Finanszírozási és pályázati portálon található utasításokat.


  Ajánlatsablon B. rész: Műszaki leírás

  A JAVASLAT CÍME

  [Ez a dokumentum meg van címkézve. Ne törölje a címkéket; a feldolgozáshoz szükségesek.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@#

  1. Kiválóság #@REL-EVA-RE@#

  1.1 Hosszú távú látás #@PRJ-OBJ-PO@#

  Írja le elképzelését a radikálisan új technológiáról, amelyhez a projekt hosszú távon hozzájárul.

  1.2 Tudomány a technológia felé áttörés

  Mutassa be konkrétan a projekt tudományos-technológiai áttörését. Vitassák meg a javasolt áttörés újszerűségét és ambícióit a legkorszerűbbek tekintetében. Mutassa be a tudomány-technológia áttörés hozzájárulását az elképzelt technológia megvalósításához.

  1.3 Célok

  Ismertesse a javasolt munkája céljait. Magyarázza el, hogy ezek konkrétak, elfogadhatók, mérhetők, ellenőrizhetők és reálisan megvalósíthatók a projekt időtartama alatt. Ismertesse az általános módszertant, beleértve a munkáját alátámasztó fogalmakat, modelleket és feltételezéseket. Ismertesse, hogy alkalmas-e a tudományos és technológiai bizonytalanságok kezelésére, és hogyan tesz lehetővé alternatív irányokat és lehetőségeket.

  1.4 Interdiszciplinaritás

  Ismertesse a javasolt interdiszciplináris megközelítést, amely különböző tudományos és technológiai tudományágak hozzájárulásait vonja be. Magyarázza el, hogy a tudományágak kombinációja milyen mértékben hoz új tudományos együttműködéseket, és hogyan járul hozzá a javasolt áttörés eléréséhez.


  2. Ütközés #@IMP-ACT-IA@#

  2.1 Hosszú távú hatás

  Ismertesse az elképzelt új technológia lehetséges átalakító pozitív hatásait gazdaságunkra, környezetünkre és társadalmunkra.

  2.2 Innovációs potenciál

  Mutassa be az elképzelt új technológiában rejlő potenciált a jövőben bomlasztó innovációk generálására és új piacok létrehozására. Ismertesse az eredmények védelmét szolgáló intézkedéseket és egyéb hasznosítási intézkedéseket, amelyek megkönnyítik a kutatási eredmények jövőbeni innovációkká való átültetését.

  2.3 Kommunikáció és terjesztés #@COM-DIS-VIS-CDV@#

  Ismertesse a javasolt kommunikációs és terjesztési intézkedéseket, beleértve azt is, hogyan fogja megosztani a projekt eredményeit az érdekelt felekkel, a tudományos közösséggel és a nyilvánossággal. Magyarázza el, hogy ezek az intézkedések hogyan maximalizálják a projekt hatását.


  3. A megvalósítás minősége és hatékonysága #@QUA-LIT-QL@# #@CON-SOR-CS@# #@PRJ-MGT-PM@#

  3.1 Munkaterv és erőforrások elosztása #@WRK-PLA-WP@#

  Mutassa be a munkatervet, részletezze a munkacsomagokat, a feladatokat és a teljesítéseket. Magyarázza el az erőforrások elosztását, és azt, hogy azok megfelelőek és megfelelőek a projekt számára.

  3.2 A konzorcium minősége

  Mutassa be a konzorcium összetételét, és magyarázza el, hogyan egyesíti a projekt céljainak eléréséhez szükséges szakértelmet és kiegészítő jelleget. Emelje ki a korábbi sikeres együttműködéseket és az egyes résztvevők szerepét.


  A 3.1. szakasz táblázatai

  3.1a táblázat: Munkacsomagok listája

  Munkacsomag sz Munkacsomag címe Vezető résztvevő sz Vezető résztvevő rövid neve A munkacsomag vezetőjének neve és vezetékneve Gender of Work csomag vezetője Kezdő hónap Vége hónap

  3.1b táblázat: Munkacsomag leírása

  Minden munkacsomaghoz:

  • Munkacsomag száma
  • Munkacsomag címe (Az egyes WP-ben részt vevő résztvevők és erőfeszítéseik a 3.2f táblázatban láthatók. A vezető résztvevő, valamint az egyes WP-k kezdő és befejező dátuma a 3.2a táblázatban látható.)
  • Célok
  • Munkaleírás (adott esetben feladatokra lebontva), vezető partner és a résztvevők szerepe. Az egyes WP-ekhez kapcsolódó szállítmányok a 3.2c táblázatban vannak felsorolva (itt nem szükséges megismételni az információkat).

  3.1c táblázat: Szállítandó termékek listája

  Szám Szállítandó név Rövid leírás Munkacsomag száma A vezető résztvevő rövid neve típus Terjesztési szint Szállítási dátum (hónapokban)

  3.1d táblázat: A mérföldkövek listája

  Mérföldkő szám Mérföldkő neve Kapcsolódó munkacsomag(ok) Határidő (hónapban) Az ellenőrzés eszközei

  3.1e táblázat: Az #@RSK-MGT-RM@# megvalósítás kritikus kockázatai

  A kockázat leírása (jelezze meg a (i) valószínűségi szintet és (ii) a súlyosságot: Alacsony/Közepes/Magas) Az érintett munkacsomag(ok). Javasolt kockázatcsökkentő intézkedések

  3.1f táblázat: A személyzeti erőfeszítések összefoglalása

  WPn WPn+1 WPn+2 Résztvevőnként összesen személy-hónap Résztvevő száma/rövid neve Résztvevő száma/rövid neve Résztvevő száma/rövid neve Összes személy hónap

  3.1g táblázat: „Alvállalkozási költségek” tételek

  Résztvevő száma/rövid neve Költség (€) Feladatok leírása és indoklása

  3.1h táblázat: „Vásárlási költségek” tételei (utazás és megélhetés, felszerelés és egyéb áruk, munkák és szolgáltatások)

  Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot minden résztvevő esetében, ha a vásárlási költségek (azaz az „utazás és megélhetés”, „felszerelés” és „egyéb áruk, munkák és szolgáltatások” költségeinek összege) meghaladják az adott személyi költség 151TP18 tonnáját. résztvevő (az A javaslatrész költségvetési táblázata szerint). A rekordban költségsorrendben kell felsorolni a költségtételeket a legnagyobb költségtétellel kezdve egészen addig a szintig, amíg a fennmaradó költségek nem érik el a 15% személyi költséget.

  Résztvevő száma/rövid neve Költség (€) Indokolás

  3.1i. táblázat: „Egyéb költségkategóriák” tételek (pl. belsőleg számlázott áruk és szolgáltatások)

  Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot minden olyan résztvevő esetében, aki más költségkategóriákba (pl. belsőleg számlázott áruk és szolgáltatások) szeretné beszámolni a költségeket, függetlenül a személyi költségek százalékos arányától.

  Résztvevő száma/rövid neve Költség (€) Indokolás

  3.1j táblázat: Harmadik felek által nyújtott „természetbeni hozzájárulások”.

  Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot minden olyan résztvevő esetében, aki természetbeni hozzájárulást (harmadik felek által ingyenesen rendelkezésre bocsátott nem pénzügyi forrásokat) vesz igénybe. A harmadik felek által térítésmentesen nyújtott természetbeni hozzájárulásokat a résztvevők elszámolható közvetlen költségként a megfelelő költségkategóriában (pl. személyi költségek vagy berendezések beszerzési költségei) nyilvánítják.

  Résztvevő száma/rövid neve Harmadik fél neve Kategória Költség (€) Indokolás

  MELLÉKLETEK A JAVASLAT B. RÉSZÉHEZ

  Egyes felhívások kérhetik a B. pályázati rész mellékleteinek feltöltését. A mellékleteket külön dokumentumként kell feltölteni a benyújtási rendszerbe. A Horizont Európa leggyakrabban feltöltendő mellékletei (a szabványos sablonok a Finanszírozás és Pályázatok portálon érhetők el):

  • KLINIKAI VIZSGÁLATOK: Melléklet a klinikai vizsgálatokra vonatkozó információkkal.
  • PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS HARMADIK FELEKNEK: Melléklet a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatással kapcsolatos információkkal.
  • A BIZTONSÁGRA ÉRZÉKENYSÉGÉNEK MEGJELÖLT HÍVÁSOK: Melléklet a biztonsági szempontokkal kapcsolatos információkkal.
  • ETIKA: Az etikai önértékelést az A. résznek kell tartalmaznia. Azonban azokban a felhívásokban, ahol több komoly etikai probléma is várható, előfordulhat, hogy az A. rész e szakaszában szereplő karakterkorlát nem elegendő ahhoz, hogy a résztvevők minden szükséges információt megadjanak. Ilyen esetekben a résztvevők további információkat csatolhatnak a pályázat B. részéhez.

  Útmutató a formázáshoz és a beküldéshez

  • Betűtípus és térköz: Az ajánlatok törzsszövegének referencia betűtípusa a Times New Roman (Windows), a Times/Times New Roman (Apple) vagy a Nimbus Roman No. 9 L (Linux). A megengedett legkisebb betűméret 11 pont szabványos karaktertávolsággal és minimális egysorközzel.
  • Oldalméret és margók: Az oldal mérete A4-es, és minden margónak (felső, alsó, bal, jobb) legalább 15 mm-nek kell lennie.
  • Oldalkorlát: Az 1., 2. és 3. rész együttesen nem lehet hosszabb 20 oldalnál. Az ezekhez a szakaszokhoz tartozó összes táblázatot, ábrát, hivatkozást és minden egyéb elemet ezeknek a szakaszoknak szerves részeként kell tartalmaznia, és így bele kell számítani ebbe az oldalkorlátba. A túl hosszú ajánlatok túlzott oldalai automatikusan láthatatlanná válnak, és azokat a szakértők nem veszik figyelembe.

  A javaslat szerkezete

  A javaslat két részből áll:

  • A rész: Az informatikai rendszer generálja a résztvevők által a Finanszírozási és Pályázati Portálon a benyújtási rendszeren keresztül megadott információk alapján.
  • B rész: A narratív rész, amely három részből áll, amelyek mindegyike egy-egy értékelési szempontnak felel meg. A B részt PDF dokumentumként kell feltölteni a pályázók által a pályázati rendszerben az adott felhívásra vagy témakörre letöltött sablonok alapján.

  Az elektronikus benyújtási rendszer egy online varázsló, amely lépésről lépésre végigvezeti Önt az ajánlat elkészítésében. A beküldési folyamat 6 lépésből áll:

  1. Bejelentkezés a portálon
  2. Válassza ki a felhívást, a témát és a művelet típusát a portálon
  3. Javaslattervezet létrehozása: Cím, betűszó, összefoglaló, fő szervezet és elérhetőségi adatok
  4. Kezelje pártjait és elérhetőségeit: adja hozzá partnerszervezeteit és elérhetőségeit.
  5. Szerkessze és töltse ki az A. részhez tartozó webes űrlapokat, és töltse fel az ajánlat B részét
  6. Nyújtsa be az ajánlatot


  A címen található cikkek Rasph.com tükrözik a Rasph vagy szerzői véleményét, és semmiképpen sem az Európai Bizottság (EB) vagy az European Innovation Council (EIC) véleményét. A közölt információk célja, hogy megosszák azokat a perspektívákat, amelyek értékesek, és potenciálisan tájékoztathatják a pályázókat az olyan pályázati finanszírozási rendszerekről, mint az EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition vagy a kapcsolódó programok, mint például az Innovate UK az Egyesült Királyságban vagy a Small Business Innovation and Research Grant (SBIR). Az Egyesült Államok.

  A cikkek mások számára is hasznos források lehetnek tanácsadás a pályázati térben is szakmai pályázatírók akiket mint szabadúszók vagy egy kis- és középvállalkozás (KKV) részei. Az EIC Accelerator a Horizont Európa (2021–2027) része, amely nemrég váltotta fel a korábbi Horizont 2020 keretprogramot.

  Ezt a cikket írta ChatEIC. ChatEIC egy EIC Accelerator asszisztens, aki tanácsot tud adni a javaslatok megírásában, megvitatja az aktuális trendeket, és éleslátó cikkeket tud készíteni különféle témákban. Az ChatEIC által írt cikkek pontatlan vagy elavult információkat tartalmazhatnak.

  Érdekelne, hogy írót alkalmazzon az EU-n belüli támogatásra?

  Keress bátran itt: Kapcsolatba lépni

  Képzési programot keres, hogy megtanulja, hogyan kell jelentkezni az EIC Accelerator-re?

  Itt találod: Kiképzés

   

  Az EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator áttekintése: különbségek és TRL-elvárások

  Az European Innovation Council (EIC) a Horizon Europe keretében három különálló programot kínál a teljes innovációs életciklus támogatására: EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator. Minden program a technológiai fejlesztés különböző szakaszait célozza meg, személyre szabott finanszírozást és támogatást biztosítva az áttörést jelentő innovációk piacra jutásához. Ez az áttekintés elmagyarázza a programok közötti különbségeket, sajátos követelményeiket, valamint azt, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a technológiai készenléti szint (TRL) elvárásaik révén.

  Az EIC Pathfinder, EIC Transition és EIC Accelerator programokat bonyolultan úgy tervezték meg, hogy átfogó támogatást nyújtsanak az innováció teljes életciklusa során, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy részesüljenek a TRL 1-től a TRL 9-ig terjedő támogatások folyamatos támogatásában. Az EIC Pathfinder támogatja a korai szakaszban végzett, magas kockázatú kutatásokat az új ötletek feltárására. és elérje a koncepció bizonyítását (TRL 1-4). A sikeres Pathfinder projektek ezután az EIC Transition-re léphetnek át, amely segít érvényesíteni és demonstrálni e technológiák megvalósíthatóságát a megfelelő környezetekben (TRL 3-6), áthidalva a szakadékot a kutatás és a piaci felkészültség között. Végül, az EIC Accelerator célzott támogatást kínál a piacra kész innovációkhoz (TRL 5-9), támogatásokat és tőkebefektetéseket egyaránt biztosítva, hogy segítse a vállalatokat termékeik kereskedelmi forgalomba hozatalában, működésük bővítésében és a meglévő piacok megzavarásában. Ez a zökkenőmentes fejlődés biztosítja, hogy az innovatív vállalatok folyamatosan fejleszthessék technológiáikat a kezdeti koncepciótól a teljes piaci bevezetésig, minden kritikus szakaszban kihasználva az EIC átfogó finanszírozási és támogatási mechanizmusait.

  EIC Pathfinder

  Célja

  Az EIC Pathfinder támogatja a jövőbe mutató kutatást és a merész ötletek feltárását az áttörést jelentő technológiák létrehozásához. A korai szakaszban végzett kutatásra összpontosít, hogy megalapozza az átalakuló innovációkat.

  Főbb jellemzők

  • Finanszírozási kör: Támogatja a magas kockázatú, nagy nyereséggel járó kutatási projekteket, amelyek új technológiai lehetőségeket tárnak fel.
  • TRL Fókusz: Elsősorban a TRL 1 és a TRL 4 közötti tartományt célozza meg.
   • TRL 1: Betartott alapelvek.
   • TRL 2: Technológiai koncepció megfogalmazva.
   • TRL 3: A koncepció kísérleti bizonyítása.
   • TRL 4: Laboratóriumban validált technológia.

  Követelmények

  • Jogosultság: Nyitott különböző tagállamokból vagy társult országokból származó legalább három független jogi személyből álló konzorciumok előtt. Egyedülálló szervezetek, például csúcstechnológiás kkv-k és kutatószervezetek is pályázhatnak.
  • Javaslat: Egy jövőbe mutató, magas kockázatú kutatási projektet kell felvázolnia, amely nagy potenciállal rendelkezik a tudományos és technológiai áttörésre.

  Finanszírozás

  • Támogatás összege: Akár 3 millió EUR a Pathfinder Open esetében, legfeljebb 4 millió EUR a Pathfinder Challenges esetében.
  • Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség.

  EIC Transition

  Célja

  Az EIC Transition célja, hogy áthidalja a szakadékot a korai szakaszban végzett kutatás és a piaci felkészültség között. Az EIC Pathfinder és más uniós finanszírozású projektek keretében kifejlesztett technológiák kidolgozására és validálására összpontosít.

  Főbb jellemzők

  • Finanszírozási kör: Támogatja az új technológiák megvalósíthatóságának validálását és bemutatását célzó tevékenységeket az alkalmazás szempontjából releváns környezetekben.
  • TRL Fókusz: TRL 3-tól TRL 6-ig céloz.
   • TRL indítása: TRL 3 (Az elgondolás kísérleti bizonyítása) vagy TRL 4 (Laborban validált technológia).
   • TRL befejezése: TRL 5 (releváns környezetben érvényesített technológia) TRL 6-ra (releváns környezetben bemutatott technológia).

  Követelmények

  • Jogosultság: Nyitott a tagállamokból vagy társult országokból származó egyedi entitások (kkv-k, spin-off vállalkozások, startupok, kutatószervezetek, egyetemek) vagy konzorciumok (2–5 entitás) előtt.
  • Javaslat: A korábbi EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) vagy más uniós finanszírozású projektek eredményeire kell építeni. A javaslatoknak részletes munkatervet kell tartalmazniuk a technológia validálására és az üzletfejlesztésre.

  Finanszírozás

  • Támogatás összege: 2,5 millió euróig, indokolt esetben magasabb összegek is lehetségesek.
  • Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség.

  EIC Accelerator

  Célja

  Az EIC Accelerator támogatja az egyes kkv-kat, beleértve a startupokat és a spin-off vállalkozásokat is, hogy olyan nagy hatású innovációkat fejlesszenek ki és fejlesszenek ki, amelyek új piacok létrehozását vagy a meglévők megzavarását eredményezhetik.

  Főbb jellemzők

  • Finanszírozási kör: Támogatási finanszírozást és tőkebefektetést is biztosít, hogy segítse a kkv-kat innovációik piacra vitelében.
  • TRL Fókusz: TRL 5 és TRL 9 közötti cél.
   • TRL indítása: TRL 5 (Releváns környezetben érvényesített technológia) vagy TRL 6 (Releváns környezetben bemutatott technológia).
   • TRL befejezése: TRL 8 (Rendszer teljes és minősített) TRL 9-ig (Működési környezetben bizonyított tényleges rendszer).

  Követelmények

  • Jogosultság: Nyitott a tagállamok vagy társult országok egyéni kkv-i számára. A közepes kapitalizációjú vállalatok (legfeljebb 500 főt foglalkoztató cégek) blended finance-re (támogatás + tőke) is pályázhatnak.
  • Javaslat: Nagy potenciállal rendelkező innovációt kell bemutatnia erős üzleti alappal és egyértelmű piaci potenciállal. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a kereskedelmi forgalomba hozatalra és a méretezésre vonatkozó tervet.

  Finanszírozás

  • Támogatás összege: legfeljebb 2,5 millió euró támogatási támogatás esetén, további tőkebefektetéssel 15 millió euróig.
  • Finanszírozási arány: 70% támogatási komponens elszámolható költsége, beruházási igény alapján meghatározott tőkeelem.

  A programok csatlakoztatása a TRL elvárásokon keresztül

  A korai kutatástól a piaci felkészültségig

  A három EIC-program célja az innováció teljes életciklusának támogatása, a korai kutatási szakasztól a piacra lépésig:

  1. EIC Pathfinder (TRL 1-4): Az alapkutatásra és a koncepció kísérleti bizonyítására összpontosít, lefekteti a tudományos és technológiai alapjait a jövőbeli innovációknak.
  2. EIC Transition (TRL 3-6): Áthidalja a feltáró kutatás és a piaci felkészültség közötti szakadékot a technológiák megfelelő környezetekben történő érvényesítésével és bemutatásával.
  3. EIC Accelerator (TRL 5-9): Támogatja a piacra kész innovációk fejlesztését, kereskedelmi forgalomba hozatalát és méretezését, segítve a kkv-kat termékeik piacra vitelében.

  Zökkenőmentes előrehaladás

  • EIC Pathfinder – EIC Transition: Azok a projektek, amelyek sikeresen igazolják a koncepciót és a laboratóriumi validálást az EIC Pathfinder alatt, továbbléphetnek EIC Transition-re a megfelelő környezetekben történő további érvényesítés és demonstráció céljából.
  • EIC Transition – EIC Accelerator: Miután a technológiákat érvényesítették és bemutatták a megfelelő környezetben, továbbléphetnek az EIC Accelerator-re a végső fejlesztés, a piacra lépés és a méretezés céljából.

  Összegzés

  • EIC Pathfinder: Korai stádiumú kutatás (TRL 1-4), jövőbe látó és magas kockázatú projektek.
  • EIC Transition: Kutatás és piac áthidalása (TRL 3-6), technológiai validálás és demonstráció.
  • EIC Accelerator: Piaci készenlét és méretezés (TRL 5-9), kereskedelmi forgalomba hozatal támogatása kkv-k számára.

  Az egyes EIC-programok eltérő szerepeinek és TRL elvárásainak megértésével az innovátorok stratégiailag megtervezhetik projektfejlesztési útvonalukat, biztosítva a zökkenőmentes előrehaladást az úttörő kutatástól a sikeres piaci bevezetésig.


  A címen található cikkek Rasph.com tükrözik a Rasph vagy szerzői véleményét, és semmiképpen sem az Európai Bizottság (EB) vagy az European Innovation Council (EIC) véleményét. A közölt információk célja, hogy megosszák azokat a perspektívákat, amelyek értékesek, és potenciálisan tájékoztathatják a pályázókat az olyan pályázati finanszírozási rendszerekről, mint az EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition vagy a kapcsolódó programok, mint például az Innovate UK az Egyesült Királyságban vagy a Small Business Innovation and Research Grant (SBIR). Az Egyesült Államok.

  A cikkek mások számára is hasznos források lehetnek tanácsadás a pályázati térben is szakmai pályázatírók akiket mint szabadúszók vagy egy kis- és középvállalkozás (KKV) részei. Az EIC Accelerator a Horizont Európa (2021–2027) része, amely nemrég váltotta fel a korábbi Horizont 2020 keretprogramot.


  Ezt a cikket írta ChatEIC. ChatEIC egy EIC Accelerator asszisztens, aki tanácsot tud adni a javaslatok megírásában, megvitatja az aktuális trendeket, és éleslátó cikkeket tud készíteni különféle témákban. Az ChatEIC által írt cikkek pontatlan vagy elavult információkat tartalmazhatnak.


  Érdekelne, hogy írót alkalmazzon az EU-n belüli támogatásra?

  Keress bátran itt: Kapcsolatba lépni

  Képzési programot keres, hogy megtanulja, hogyan kell jelentkezni az EIC Accelerator-re?

  Itt találod: Kiképzés

   

  A szakadék áthidalása: Az EIC Transition támogatási program magyarázata

  Az European Innovation Council (EIC) Átmeneti Program a Horizont Európa keretrendszer kritikus eleme, amelynek célja, hogy áthidalja a szakadékot a korai szakaszban végzett kutatás és a piacra kész innováció között. Ez a program kifejezetten az EIC Pathfinder projektek és más uniós finanszírozású kutatási kezdeményezések keretében kifejlesztett ígéretes technológiák fejlesztését és kidolgozását célozza meg. Finanszírozással és támogatással az EIC Transition segít igazolni és bemutatni e technológiák életképességét a valós alkalmazásokban, megkönnyítve a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz és a társadalmi hatásokhoz vezető utat.

  Az EIC Transition program céljai

  Az EIC Transition program célja:

  1. Technológiák érvényesítése: Olyan projektek támogatása, amelyek az új technológiák megvalósíthatóságát és robusztusságát bizonyítják az alkalmazás szempontjából releváns környezetekben.
  2. Üzleti tervek kidolgozása: Segítségnyújtás átfogó üzleti tervek elkészítésében, amelyek felvázolják a technológia kereskedelmi potenciálját és piaci stratégiáját.
  3. Csökkentse a piaci kockázatokat: Az új technológiák piacra vitelével kapcsolatos műszaki és kereskedelmi kockázatok mérséklése.
  4. Az innováció elősegítése: Olyan innovatív megoldások kidolgozásának ösztönzése, amelyek jelentős társadalmi és gazdasági kihívásokat tudnak kezelni.

  Jogosultsági kritériumok

  Ki pályázhat?

  Az EIC Transition program nyitva áll:

  1. Egyedülálló entitások: Ilyenek a kis- és középvállalkozások (kkv-k), spin-off vállalkozások, startupok, kutatószervezetek és egyetemek.
  2. Konzorcium: Legalább két, de legfeljebb öt független jogi személyből áll, amelyek különböző tagállamokból vagy társult országokból származnak.

  Konkrét követelmények

  • Eredmények forrása: A projekteknek az EIC Pathfinder, a FET (Future and Emerging Technologies) projektek vagy más, EU által finanszírozott kutatási kezdeményezések eredményeire kell épülniük.
  • Fejlődési szakasz: A technológiáknak a projekt kezdetekor 3 és 4 közötti TRL-en (Technology Readiness Level) kell lenniük, hogy a projekt végére elérjék az 5-6 TRL-t.

  Finanszírozás és támogatás

  Pénzügyi támogatás

  Az EIC Transition program jelentős pénzügyi támogatást nyújt a sikeres projektekhez:

  • Támogatás összege: Projektenként legfeljebb 2,5 millió euró, bár indokolt esetben magasabb összeg is igényelhető.
  • Finanszírozási arány: 100% elszámolható költségek, amelyek fedezik a személyzeti, felszerelési, fogyóeszközök és alvállalkozási költségeket.

  További támogatás

  Az anyagi támogatáson kívül az EIC Transition a következőket kínálja:

  • Üzleti gyorsítási szolgáltatások: Személyre szabott szolgáltatások, beleértve a coachingot, a mentorálást és a hálózatépítési lehetőségeket iparági vezetőkkel, befektetőkkel és ökoszisztéma-partnerekkel.
  • Hozzáférés a szakértelemhez: Útmutató az EIC programvezetőitől és hozzáférés külső szakértők csoportjához a technológiai érettségi folyamat támogatása érdekében.

  Pályázati folyamat

  Javaslat benyújtása

  A pályázóknak az uniós finanszírozási és pályázati lehetőségek portálján kell benyújtaniuk javaslataikat. Az ajánlatoknak részletes információkat kell tartalmazniuk a következőkről:

  1. Technológia és innováció: A technológia leírása, újdonsága, és az általa képviselt konkrét innováció.
  2. Munkaterv: Átfogó terv, amely felvázolja a projekt céljait, módszertanát, mérföldköveit, teljesítéseit és kockázatkezelési stratégiáit.
  3. Piaci lehetőség: A piaci potenciál elemzése, beleértve a célpiacokat, a versenykörnyezetet és az értékesítési stratégiát.
  4. Konzorciumi képességek: Bizonyíték arra, hogy a konzorcium képes sikeresen végrehajtani a projektet, beleértve a szakértelmet, az erőforrásokat és a korábbi tapasztalatokat.

  Értékelési szempontok

  A pályázatokat három fő szempont alapján értékelik:

  1. Kiválóság:
   • Innováció: A technológia újdonsága és úttörő jellege.
   • Tudományos és technológiai érdem: A javasolt módszertan és technológiai megközelítés megalapozottsága.
  2. Hatás:
   • Piaci lehetőség: A kereskedelmi forgalomba hozatal és a piaci átvétel lehetősége.
   • Társadalmi és gazdasági előnyök: A társadalom és a gazdaság számára várható előnyök.
  3. A megvalósítás minősége és hatékonysága:
   • Munkaterv: A munkaterv egyértelműsége, koherenciája és hatékonysága.
   • Konzorciumi kompetencia: A konzorciumi tagok képességei és szakértelme.

  Értékelési folyamat

  Az értékelési folyamat több szakaszból áll:

  1. Távoli értékelés: A pályázatokat először független szakértők távolról értékelik a fenti szempontok alapján.
  2. Konszenzusos találkozók: Az értékelők megvitatják és megállapodnak az egyes javaslatok pontszámaiban és megjegyzéseiben.
  3. Interjúk: A legjobb helyezést elért pályázatok meghívást kaphatnak a szakértőket és potenciális befektetőket is magában foglaló értékelő zsűrivel készült interjúra.

  Az EIC Transition fő előnyei

  A Halál Völgyének áthidalása

  Az EIC Transition program az úgynevezett „halál völgyével” foglalkozik, azzal a kritikus fázissal, amikor sok ígéretes technológia nem jut kereskedelmi forgalomba a finanszírozás és a támogatás hiánya miatt. Pénzügyi források és szakértői útmutatás biztosításával az EIC Transition segít a projekteknek leküzdeni ezt az akadályt, és közelebb kerülni a piaci felkészültséghez.

  Az innováció felgyorsítása

  Azáltal, hogy mind a technológiai érvényesítésre, mind az üzletfejlesztésre összpontosít, az EIC Transition felgyorsítja az innovációs folyamatot. Ez a kettős megközelítés biztosítja, hogy a projektek ne csak műszakilag megvalósíthatók legyenek, hanem kereskedelmileg is életképesek legyenek, növelve a piaci siker esélyeit.

  Az európai versenyképesség erősítése

  Az EIC Transition létfontosságú szerepet játszik az európai technológiák és vállalatok versenyképességének fokozásában a globális színtéren. A nagy potenciállal rendelkező innovációk támogatásával a program hozzájárul olyan élvonalbeli megoldások kifejlesztéséhez, amelyek képesek kezelni a globális kihívásokat és ösztönözni a gazdasági növekedést.

  Sikertörténetek

  Számos, az EIC Transition Program keretében finanszírozott projekt jelentős előrelépést tett a kereskedelmi forgalomba hozatal felé. Figyelemre méltó példák a következők:

  1. A projekt: A fenntartható energiatárolás úttörő technológiája, amely sikeresen validálta prototípusát, és jelentős befektetéseket vonzott a további fejlesztéshez.
  2. B projekt: Innovatív orvosi eszköz, amely javította a betegek kimenetelét, és partnerséget biztosított vezető egészségügyi szolgáltatókkal a piacra lépéshez.
  3. C projekt: Kiváló tulajdonságokkal rendelkező új anyag ipari alkalmazásokhoz, amely bebizonyította megvalósíthatóságát és méretezhetőségét, ami kereskedelmi megállapodásokhoz vezetett a főbb iparági szereplőkkel.

  Következtetés

  Az EIC Transition program egy kulcsfontosságú kezdeményezés, amelynek célja az áttörést jelentő technológiák kidolgozásának és kereskedelmi forgalomba hozatalának támogatása. Jelentős finanszírozás, szakértői útmutatás és üzleti támogatás nyújtásával a program segít áthidalni a kutatás és a piac közötti szakadékot, biztosítva, hogy a nagy potenciállal rendelkező innovációk kézzelfogható hatást gyakorolhassanak a társadalomra és a gazdaságra. A kutatókat, az újítókat és a vállalkozókat arra ösztönzik, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy technológiáikat piacra vigyék, és hozzájáruljanak az európai innováció fejlődéséhez.

  Navigálás az EIC Transition értékelési kritériumai között: Átfogó útmutató

  Bevezetés

  Az European Innovation Council (EIC) Átmeneti Program célja, hogy segítse az ígéretes technológiáknak a korai kutatási szakaszból a piacra kész innovációk felé való átállását. Az EIC Transition program kritikus szempontja az értékelési folyamat, amely szigorúan értékeli a pályázatokat annak biztosítása érdekében, hogy csak a legígéretesebb és leghatásosabb projektek kapjanak támogatást. Az értékelési kritériumok megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy a pályázók hatékonyan összehangolják pályázataikat, és maximalizálják a siker esélyeit. Ez a cikk részletes áttekintést nyújt az EIC Transition értékelési kritériumairól, betekintést nyújtva abba, hogy az értékelők mit várnak a pályázatokban, és hogyan tudnak a pályázók a legjobban megfelelni ezeknek az elvárásoknak.

  Az értékelési folyamat áttekintése

  Az EIC Transition pályázatok értékelési folyamata több szakaszból áll, amelyek mindegyike a javasolt projekt különböző szempontjainak értékelésére szolgál. A pályázatokat független szakértők három fő kritérium alapján értékelik: kiválóság, hatás, valamint a megvalósítás minősége és hatékonysága. Minden kritérium további részkritériumokra van felosztva, hogy strukturált keretet biztosítson az értékeléshez.

  Az értékelés szakaszai

  1. Távoli értékelés: A pályázatokat kezdetben független szakértői értékelők vizsgálják és értékelik egyénileg.
  2. Konszenzusos találkozók: Az értékelők megvitatják egyéni értékeléseiket, hogy konszenzusra jussanak az egyes javaslatok pontszámairól és megjegyzéseiről.
  3. Interjúk: A legjobb helyezést elért pályázatok meghívást kaphatnak egy szakértőket és potenciális befektetőket is magában foglaló értékelő zsűrivel folytatott interjúra, hogy tovább értékeljék a projektben rejlő lehetőségeket.

  Részletes értékelési kritériumok

  1. Kiválóság

  A kiválósági kritérium a pályázat tudományos és technológiai minőségét értékeli. Értékeli a javasolt technológia újszerűségét, megvalósíthatóságát és innovációs potenciálját.

  Alkritériumok:

  • Innovációs potenciál:
   • Kulcskérdés: Mennyire innovatív és úttörő a javasolt technológia?
   • Elvárás: A pályázatoknak olyan újszerű technológiát kell bemutatniuk, amely jelentős mértékben előmozdíthatja a technika állását, és egyedülálló előnyöket kínál a meglévő megoldásokhoz képest.
  • Tudományos és technológiai érdem:
   • Kulcskérdés: Mennyire megalapozott a javasolt módszertan és technológiai megközelítés?
   • Elvárás: A javaslatnak szilárd tudományos és technikai megközelítést kell felvázolnia, amelyet előzetes adatok és a mögöttes elvek világos megértése támaszt alá. A módszertannak jól meghatározottnak és megvalósíthatónak kell lennie.
  • Megvalósíthatóság és kockázatkezelés:
   • Kulcskérdés: Mennyire megvalósítható a javasolt projekt, és mennyire sikerült azonosítani és mérsékelni a lehetséges kockázatokat?
   • Elvárás: A javaslatnak részletes tervet kell tartalmaznia a technológia fejlesztésére és validálására, beleértve a reális ütemterveket, a mérföldköveket és a teljesítéseket. Egyértelműen azonosítani kell a lehetséges kockázatokat, megfelelő mérséklési stratégiákkal együtt.

  2. Hatás

  A hatás kritérium azt értékeli, hogy a javasolt technológia mekkora gazdasági, társadalmi és környezeti előnyökkel járhat. Felméri a projekt piaci elterjedésének és kereskedelmi forgalomba hozatalának lehetőségeit is.

  Alkritériumok:

  • Piaci potenciál és kereskedelmi stratégia:
   • Kulcskérdés: Milyen piaci potenciállal rendelkezik a javasolt technológia, és mennyire jól meghatározott az értékesítési stratégia?
   • Elvárás: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell egy átfogó piacelemzést, amely meghatározza a célpiacokat, az ügyfélszegmenseket és a versenykörnyezetet. Az értékesítési stratégiának világosnak kell lennie, részletes tervvel a piacra lépésre, az üzletfejlesztésre és a méretezésre.
  • Társadalmi és gazdasági előnyök:
   • Kulcskérdés: Melyek a technológia várható társadalmi és gazdasági hatásai?
   • Elvárás: A javaslatnak meg kell fogalmaznia a technológia szélesebb körű előnyeit, mint például a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés, a környezeti fenntarthatóság és az életminőség javulása. A projektnek igazodnia kell a releváns társadalmi kihívásokhoz és az EU prioritásaihoz.
  • Terjesztés és hasznosítás:
   • Kulcskérdés: Mennyire hatékonyak a javasolt intézkedések a projekt eredményeinek terjesztésére és hasznosítására?
   • Elvárás: A javaslatnak világos tervet kell felvázolnia a projekt eredményeinek terjesztésére az érintett érdekelt felek között, beleértve a tudományos publikációkat, az iparági partnerségeket és a nyilvánosság tájékoztatását. A hasznosítási intézkedéseknek a szellemi tulajdon védelmére és a kereskedelmi forgalomba hozatal lehetőségére kell összpontosítaniuk.

  3. A megvalósítás minősége és hatékonysága

  Ez a kritérium a projektterv megvalósíthatóságát és a konzorcium azon képességét méri fel, hogy teljesíteni tudja a javasolt kutatást. Értékeli a munkaterv átfogó koherenciáját és eredményességét, az erőforrások elosztását és a projektcsapat kompetenciáját.

  Alkritériumok:

  • Munkaterv és szerkezet:
   • Kulcskérdés: Mennyire koherens és hatékony a munkaterv és a kockázatcsökkentő intézkedések?
   • Elvárás: A munkatervnek részletesnek és jól felépítettnek kell lennie, világosan meghatározott feladatokkal, teljesítménnyel, mérföldkövekkel és ütemezéssel. A javaslatnak kockázatkezelési stratégiákat és készenléti terveket kell tartalmaznia a lehetséges kihívások kezelésére.
  • Az erőforrások elosztása:
   • Kulcskérdés: Mennyire megfelelő és hatékony az erőforrások elosztása?
   • Elvárás: Az erőforrásokat, beleértve a költségvetést és a személyzetet, megfelelően kell elosztani a projekt sikerének biztosítása érdekében. A javaslatnak indokolnia kell a kért költségvetést, és igazolnia kell, hogy az elkülönített források elegendőek és jól elosztják a projektfeladatok között.
  • A konzorcium minősége:
   • Kulcskérdés: Mennyire rendelkezik a konzorcium a szükséges kapacitással és szakértelemmel?
   • Elvárás: A konzorciumnak magas színvonalú, egymást kiegészítő partnerekből kell állnia, akik bizonyítottan szakértelemmel és képességekkel rendelkeznek a javasolt kutatás elvégzéséhez. A konzorcium minden tagjának szerepét és felelősségét egyértelműen meg kell határozni, és a konzorciumnak komoly eredményeket kell mutatnia a sikeres együttműködés terén.

  Pontozás és küszöbértékek

  Minden alkritériumot egy 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelnek:

  • 0: A javaslat nem felel meg a kritériumnak, vagy hiányzó vagy hiányos információ miatt nem értékelhető.
  • 1 (Gyenge): A feltételt nem megfelelően kezelték, vagy súlyos hiányosságok vannak benne.
  • 2 (tisztességes): A javaslat nagyjából foglalkozik a feltétellel, de vannak jelentős hiányosságok.
  • 3 (jó): A javaslat jól megfelel a kritériumnak, de számos hiányossága van.
  • 4 (nagyon jó): A javaslat nagyon jól megfelel a kritériumnak, de néhány hiányosság van jelen.
  • 5 (kiváló): A javaslat sikeresen foglalkozik a kritérium minden lényeges szempontjával. Az esetleges hiányosságok csekélyek.

  Küszöbértékek

  Ahhoz, hogy a pályázatokat finanszírozásra ítéljék, el kell érniük vagy meg kell haladniuk az alábbi küszöbértékeket:

  • Kiválóság: Minimális küszöb 4/5
  • Hatás: Minimális küszöb 3,5/5
  • A megvalósítás minősége és hatékonysága: Minimális küszöb 3/5

  Tippek jelentkezőknek

  1. Világosság és vízió: Világosan fogalmazza meg a technológia innovációs potenciálját és hosszú távú jövőképét. Magyarázza el, hogy projektje hogyan jelent jelentős előrelépést ezen a területen.
  2. Részletes módszertan: Robusztus és jól meghatározott tudományos és technikai megközelítést biztosít. Adjon meg előzetes adatokat a technológia megvalósíthatóságának alátámasztására.
  3. Piaci stratégia: Átfogó piacelemzési és kereskedelmi stratégia kidolgozása. Azonosítsa a célpiacokat, a potenciális ügyfeleket és a versenyelőnyöket.
  4. Hatás artikuláció: Világosan írja le technológiája társadalmi és gazdasági előnyeit. Emelje ki, hogyan kezeli a releváns társadalmi kihívásokat, és hogyan igazodik az EU prioritásaihoz.
  5. Strukturált munkaterv: Győződjön meg arról, hogy munkaterve részletes és jól strukturált. Határozzon meg világos feladatokat, teljesítéseket, mérföldköveket és ütemterveket, és vegyen fel kockázatkezelési stratégiákat.
  6. Erőforrás Indoklás: Indokolja meg a források elosztását, és gondoskodjon azok elegendő és megfelelő elosztásáról. Mutassa be, hogy a költségvetés és a személyzet megfelelő a projekthez.
  7. Konzorciumi minőség: Állítson össze egy konzorciumot kiegészítő szakértelemmel és komoly múlttal. Világosan határozza meg az egyes tagok szerepét és felelősségét.

  Következtetés

  Az EIC Transition Program értékelési kritériumait úgy alakították ki, hogy azonosítsák azokat a projekteket, amelyekben a legnagyobb az úttörő innovációs potenciál és a jelentős hatás. E kritériumok megértésével és összehangolásával a pályázók javíthatják pályázataikat, és növelhetik esélyeiket a finanszírozás megszerzésére. Az EIC Transition program egyedülálló lehetőséget kínál a kutatás és a piac közötti szakadék áthidalására, elősegítve a technológiai és társadalmi fejlődést Európa és azon túl is.

  EIC Transition Program: TRL elvárások az elejétől a végéig

  Bevezetés

  Az European Innovation Council (EIC) Átmeneti Program célja, hogy támogassa a kezdetben az EIC Pathfinder projektek és más uniós finanszírozású kutatási kezdeményezések keretében kifejlesztett ígéretes technológiák kidolgozását és kereskedelmi forgalomba hozatalát. Az EIC Transition program egyik kritikus aspektusa a technológiai készenléti szint (TRL) keretrendszer, amely segít felmérni a technológiák érettségét a projekt teljes életciklusa során. Ez a cikk átfogó áttekintést nyújt az EIC Transition program projektjeivel szemben támasztott TRL-elvárásokról, felvázolva a kezdő és záró TRL-eket, valamint a projektek által várhatóan elérendő mérföldköveket.

  A technológiai készenléti szintek (TRL-ek) megértése

  A technológiai készenléti szintek (TRL) egy skála, amelyet a technológia érettségének felmérésére használnak. A TRL skála 1-től 9-ig terjed, ahol a TRL 1 a megfigyelt alapelveket, a TRL 9 pedig egy olyan technológiát jelöl, amelyet működési környezetben teljesen bemutattak. Az EIC Transition program a technológiák fejlesztésére összpontosít a kísérleti koncepció bizonyítási szakaszától (TRL 3-4) egy olyan szakaszig, ahol közelebb állnak a piaci készenléthez (TRL 5-6).

  A TRL skála áttekintése

  1. TRL 1: Betartott alapelvek
  2. TRL 2: Technológiai koncepció megfogalmazva
  3. TRL 3: A koncepció kísérleti bizonyítása
  4. TRL 4: Laboratóriumban validált technológia
  5. TRL 5: A megfelelő környezetben érvényesített technológia
  6. TRL 6: A megfelelő környezetben bemutatott technológia
  7. TRL 7: Rendszer prototípus bemutató üzemi környezetben
  8. TRL 8: A rendszer teljes és minősített
  9. TRL 9: Működési környezetben bevált tényleges rendszer

  TRL elvárások az EIC Transition-vel szemben

  Az EIC Transition program célja a 3-as vagy 4-es TRL-ről induló projektek támogatása, és a projekt végére 5-ös vagy 6-os TRL-re haladva. Íme egy részletes áttekintés arról, hogy mit tartalmaznak ezek a TRL-szakaszok, és milyen konkrét elvárások vannak az egyes szakaszokban.

  Kezdő TRL-ek: TRL 3-4

  TRL 3: A koncepció kísérleti bizonyítása

  Az EIC Transition projekt kezdetén a technológiáknak el kellett volna érniük a koncepció kísérleti bizonyítását. Ez azt jelenti, hogy az alapvető technológiai elveket a kezdeti kísérletek során betartották és érvényesítették. Az elgondolás bizonyításának igazolnia kell, hogy a technológia megvalósítható, és képes a kívánt célok elérésére.

  • Elvárások:
   • A technológia megvalósíthatóságát alátámasztó előzetes kísérleti adatok.
   • A technológia alapvető funkcióit bemutató kezdeti prototípusok vagy modellek.
   • A kulcsfontosságú műszaki kihívások és lehetséges megoldások azonosítása.

  TRL 4: Laborban validált technológia

  A TRL 4-től kezdődő technológiák esetében szigorúbb tesztelésnek és validálásnak kellett volna alávetni őket ellenőrzött laboratóriumi környezetben. Ebben a szakaszban az a hangsúly, hogy a technológia laboratóriumi körülmények között is megbízhatóan működjön.

  • Elvárások:
   • Átfogó kísérleti eredmények, amelyek bemutatják a technológia funkcionalitását és teljesítményét.
   • Prototípusok vagy modellek fejlesztése és finomítása.
   • A műszaki kockázatok azonosítása és kezdeti mérséklése.

  Befejező TRL-ek: TRL 5-6

  TRL 5: Releváns környezetben érvényesített technológia

  Az EIC Transition projekt végére a technológiáknak a TRL 5 elérésére kell törekedniük. Ez magában foglalja a technológia érvényesítését egy olyan környezetben, amely nagyon hasonlít a való világ körülményeire. A technológiát tesztelni kell annak biztosítása érdekében, hogy hatékonyan működjön a laboratóriumi körülmények között.

  • Elvárások:
   • A technológia bemutatása releváns környezetben, például kísérleti üzemben, ipari környezetben vagy szimulált valós körülmények között.
   • Adatgyűjtés a technológia teljesítményéről, megbízhatóságáról és méretezhetőségéről.
   • A prototípusok finomítása az érvényesítés során azonosított problémák megoldása érdekében.

  TRL 6: Releváns környezetben bemutatott technológia

  A TRL 6 elérése azt jelenti, hogy a technológia bizonyítottan működik megfelelő környezetben, ami azt mutatja, hogy képes megfelelni a valós alkalmazásokban elvárt működési követelményeknek. Ez a szakasz kiterjedtebb tesztelést és érvényesítést foglal magában, hogy biztosítsák a technológia kereskedelmi forgalomba hozatalra való készségét.

  • Elvárások:
   • A megfelelő környezetekben bemutatott teljes körű prototípusok vagy rendszerek, amelyek működési funkcionalitást és megbízhatóságot mutatnak.
   • Részletes teljesítményadatok és elemzések a technológia életképességének támogatására.
   • Műszaki tervek véglegesítése és előkészítése a termelés vagy a telepítés növelésére.

  Főbb mérföldkövek és tevékenységek

  A TRL 3-4-ről a TRL 5-6-ra való átálláshoz a projekteknek általában több kulcsfontosságú mérföldkövet kell elérniük, és konkrét tevékenységeket kell végrehajtaniuk. Ezek tartalmazzák:

  1. Prototípus fejlesztés és tesztelés:
   • Olyan prototípusok fejlesztése és finomítása, amelyek magukban foglalják az alapvető technológiai innovációkat.
   • Végezzen iteratív tesztelést és érvényesítést a teljesítmény javítása és a technikai kihívások kezelése érdekében.
  2. Kockázat kezelés:
   • A műszaki, kereskedelmi és működési kockázatok azonosítása és értékelése.
   • Mérséklő stratégiák végrehajtása a haladás lehetséges akadályainak felszámolása érdekében.
  3. Piaci és kereskedelmi célú stratégia:
   • Végezzen piacelemzést a megcélzott ügyfelek, a piaci igények és a versenykörnyezet azonosítása érdekében.
   • Dolgozzon ki egy üzleti modellt és kereskedelmi stratégiát, beleértve a termelés növelésére és a piacra lépésre vonatkozó terveket.
  4. Az érintettek bevonása:
   • Kapcsolatba léphet a potenciális végfelhasználókkal, iparági partnerekkel és befektetőkkel, hogy visszajelzéseket gyűjtsön és támogatást építsen ki a technológiához.
   • Hozzon létre olyan partnerségeket vagy együttműködéseket, amelyek elősegíthetik a technológia piacra lépését.
  5. Szabályozási és megfelelőségi szempontok:
   • Határozza meg a vonatkozó szabályozási követelményeket és szabványokat, amelyeknek a technológiának meg kell felelnie.
   • Biztosítsa a szükséges előírások betartását, és készüljön fel a tanúsítási vagy jóváhagyási folyamatokra.

  Következtetés

  Az EIC Transition program létfontosságú szerepet játszik az ígéretes technológiák fejlesztésében a kísérleti koncepció bizonyítási szakaszától (TRL 3-4) a validálásig és a megfelelő környezetekben történő demonstrációig (TRL 5-6). A TRL elvárásainak megértésével és a kulcsfontosságú mérföldkövekre összpontosítva a pályázók összehangolhatják projektjeiket, hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek, és növeljék a siker esélyeit. Az EIC Transition program alapvető támogatást nyújt a kutatás és az értékesítés közötti szakadék áthidalásához, a technológiai innováció ösztönzéséhez és hatásos megoldások piacra juttatásához.


  A címen található cikkek Rasph.com tükrözik a Rasph vagy szerzői véleményét, és semmiképpen sem az Európai Bizottság (EB) vagy az European Innovation Council (EIC) véleményét. A közölt információk célja, hogy megosszák azokat a perspektívákat, amelyek értékesek, és potenciálisan tájékoztathatják a pályázókat az olyan pályázati finanszírozási rendszerekről, mint az EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition vagy a kapcsolódó programok, mint például az Innovate UK az Egyesült Királyságban vagy a Small Business Innovation and Research Grant (SBIR). Az Egyesült Államok.

  A cikkek mások számára is hasznos források lehetnek tanácsadás a pályázati térben is szakmai pályázatírók akiket mint szabadúszók vagy egy kis- és középvállalkozás (KKV) részei. Az EIC Accelerator a Horizont Európa (2021–2027) része, amely nemrég váltotta fel a korábbi Horizont 2020 keretprogramot.


  Ezt a cikket írta ChatEIC. ChatEIC egy EIC Accelerator asszisztens, aki tanácsot tud adni a javaslatok megírásában, megvitatja az aktuális trendeket, és éleslátó cikkeket tud készíteni különféle témákban. Az ChatEIC által írt cikkek pontatlan vagy elavult információkat tartalmazhatnak.


  Érdekelne, hogy írót alkalmazzon az EU-n belüli támogatásra?

  Keress bátran itt: Kapcsolatba lépni

  Képzési programot keres, hogy megtanulja, hogyan kell jelentkezni az EIC Accelerator-re?

  Itt találod: Kiképzés

   

  Navigálás az EIC Pathfinder értékelési kritériumai között: Átfogó útmutató

  Az European Innovation Council (EIC) Pathfinder a Horizon Europe keretprogram kiemelt programja, amelynek célja, hogy támogassa az áttörést jelentő technológiák fejlesztését célzó, magas kockázatú, nagy nyereséggel járó kutatási projekteket. Az EIC Pathfinder pályázatok értékelési kritériumainak megértése alapvető fontosságú a finanszírozást kereső pályázók számára. Ez a cikk részletes áttekintést nyújt az EIC Pathfinder értékelési kritériumairól, betekintést nyújtva abba, hogy az értékelők mit várnak a pályázatokban, és hogyan igazíthatják a pályázók projektjeiket ezeknek az elvárásoknak megfelelően.

  Az értékelési folyamat áttekintése

  Az EIC Pathfinder pályázatok értékelési folyamata szigorú és több szakaszból áll. A pályázatokat független szakértői értékelők három fő kritérium alapján értékelik: Kiválóság, hatás, valamint a megvalósítás minősége és hatékonysága. Minden kritériumnak vannak meghatározott alkritériumai, amelyek strukturált keretet biztosítanak az értékeléshez.

  Az értékelés szakaszai

  1. Egyéni értékelés: Minden pályázatot először legalább négy szakértői értékelő egyénileg értékel.
  2. Konszenzus Csoport: Az értékelők megvitatják egyéni értékeléseiket, és konszenzusra jutnak a pontszámokat és megjegyzéseket illetően.
  3. Panel áttekintése: Az értékelőkből álló testület áttekinti a konszenzusos jelentéseket, és véglegesíti a rangsort.

  Részletes értékelési kritériumok

  1. Kiválóság

  A kiválósági kritérium a pályázat tudományos és technológiai minőségét értékeli. Ez a legsúlyosabb kritérium, amely tükrözi az EIC Pathfinder úttörő kutatásra való összpontosítását.

  Alkritériumok:

  • Hosszú távú jövőkép:
   • Kulcskérdés: Mennyire meggyőző egy radikálisan új technológia víziója?
   • Elvárás: A javaslatoknak világos és ambiciózus jövőképet kell megfogalmazniuk egy új technológiáról, amely átalakíthatja a gazdaságot és a társadalmat.
  • Tudomány – a technológia felé – áttörés:
   • Kulcskérdés: Mennyire konkrét, újszerű és ambiciózus a javasolt áttörés?
   • Elvárás: A javasolt kutatás jelentős előrelépést jelent a jelenlegi technológiákhoz képest, és jelentős tudományos áttörést jelenthet.
  • Célok:
   • Kulcskérdés: Mennyire konkrétak és elfogadhatóak a célok?
   • Elvárás: A céloknak egyértelműen meghatározottaknak, elérhetőknek kell lenniük, és összhangban kell lenniük az általános elképzeléssel. A kutatási megközelítésnek magas kockázatú/magas nyereségűnek kell lennie.
  • Interdiszciplinaritás:
   • Kulcskérdés: Mennyire releváns az interdiszciplináris megközelítés?
   • Elvárás: A pályázatoknak jól integrált interdiszciplináris megközelítést kell bemutatniuk, amely a különböző területek szakértelmét ötvözi az áttörés elérése érdekében.

  2. Hatás

  A hatás kritérium azt értékeli, hogy a javasolt technológia mekkora gazdasági, társadalmi és környezeti előnyökkel járhat.

  Alkritériumok:

  • Hosszú távú hatás:
   • Kulcskérdés: Mennyire jelentősek a lehetséges átalakító hatások?
   • Elvárás: Az elképzelt technológiának képesnek kell lennie új piacok létrehozására, az életminőség javítására vagy a globális kihívások kezelésére.
  • Innovációs potenciál:
   • Kulcskérdés: Mennyire rejlik a technológia a bomlasztó innovációkra?
   • Elvárás: A javaslatoknak világosan fel kell vázolniuk az innováció felé vezető utat, beleértve a szellemi tulajdon védelmét és hasznosítását célzó intézkedéseket.
  • Kommunikáció és terjesztés:
   • Kulcskérdés: Mennyire alkalmasak az intézkedések a várható eredmények és hatások maximalizálására?
   • Elvárás: A pályázatoknak tartalmazniuk kell egy átfogó tervet az eredmények terjesztésére és a projektben rejlő lehetőségek tudatosítására.

  3. A megvalósítás minősége és hatékonysága

  Ez a kritérium a projektterv megvalósíthatóságát és a konzorcium azon képességét méri fel, hogy teljesíteni tudja a javasolt kutatást.

  Alkritériumok:

  • Munkaterv:
   • Kulcskérdés: Mennyire koherens és hatékony a munkaterv és a kockázatcsökkentő intézkedések?
   • Elvárás: A munkatervnek részletesnek és jól felépítettnek kell lennie, világosan meghatározott feladatokkal, teljesítménnyel, mérföldkövekkel és ütemezéssel. Kockázatkezelési stratégiákat kell alkalmazni.
  • Az erőforrások elosztása:
   • Kulcskérdés: Mennyire megfelelő és hatékony az erőforrások elosztása?
   • Elvárás: Az erőforrásokat, beleértve a költségvetést és a személyzetet, megfelelően kell elosztani a projekt sikerének biztosítása érdekében.
  • A konzorcium minősége:
   • Kulcskérdés: Mennyire rendelkezik a konzorcium a szükséges kapacitással és szakértelemmel?
   • Elvárás: A konzorciumnak magas színvonalú, egymást kiegészítő partnerekből kell állnia, akik bizonyítottan szakértelemmel és képességekkel rendelkeznek a javasolt kutatás elvégzéséhez.

  Pontozás és küszöbértékek

  Minden alkritériumot egy 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelnek:

  • 0: A javaslat nem felel meg a kritériumnak, vagy hiányzó vagy hiányos információ miatt nem értékelhető.
  • 1 (Gyenge): A feltételt nem megfelelően kezelték, vagy súlyos hiányosságok vannak benne.
  • 2 (tisztességes): A javaslat nagyjából foglalkozik a feltétellel, de vannak jelentős hiányosságok.
  • 3 (jó): A javaslat jól megfelel a kritériumnak, de számos hiányossága van.
  • 4 (nagyon jó): A javaslat nagyon jól megfelel a kritériumnak, de néhány hiányosság van jelen.
  • 5 (kiváló): A javaslat sikeresen foglalkozik a kritérium minden lényeges szempontjával. Az esetleges hiányosságok csekélyek.

  Küszöbértékek

  • Kiválóság: Minimális küszöb 4/5
  • Hatás: Minimális küszöb 3,5/5
  • A megvalósítás minősége és hatékonysága: Minimális küszöb 3/5

  A pályázatoknak el kell érniük vagy meg kell haladniuk ezeket a küszöbértékeket, hogy elbírálják a finanszírozást.

  Tippek jelentkezőknek

  1. Világosság és vízió: Világosan fogalmazza meg hosszú távú elképzelését, és azt, hogy projektje hogyan jelent jelentős előrelépést a technológia terén.
  2. Interdiszciplináris megközelítés: Emelje ki konzorciuma interdiszciplináris jellegét és azt, hogy az hogyan javítja a projektet.
  3. Impact Pathway: Adjon meg egy részletes hatásutat, beleértve a szellemi tulajdon védelmére, hasznosítására és terjesztésére vonatkozó terveket.
  4. Részletes munkaterv: Győződjön meg arról, hogy a munkaterv részletes, világos feladatokkal, teljesítménnyel, mérföldkövekkel és kockázatcsökkentési stratégiákkal.
  5. Forráselosztás: Indokolja az erőforrások elosztását, és igazolja, hogy konzorciuma rendelkezik a szükséges szakértelemmel és kapacitással.

  Következtetés

  Az EIC Pathfinder értékelési kritériumait úgy alakították ki, hogy azonosítsák azokat a projekteket, amelyekben a legnagyobb az úttörő innovációs potenciál és a jelentős hatás. E kritériumok megértésével és összehangolásával a pályázók javíthatják pályázataikat, és növelhetik esélyeiket a finanszírozás megszerzésére. Az EIC Pathfinder egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a látomásos elképzeléseket valósággá alakítsa, a társadalom javára mozdítva elő a tudományos és technológiai fejlődést.


  A címen található cikkek Rasph.com tükrözik a Rasph vagy szerzői véleményét, és semmiképpen sem az Európai Bizottság (EB) vagy az European Innovation Council (EIC) véleményét. A közölt információk célja, hogy megosszák azokat a perspektívákat, amelyek értékesek, és potenciálisan tájékoztathatják a pályázókat az olyan pályázati finanszírozási rendszerekről, mint az EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition vagy a kapcsolódó programok, mint például az Innovate UK az Egyesült Királyságban vagy a Small Business Innovation and Research Grant (SBIR). Az Egyesült Államok.

  A cikkek mások számára is hasznos források lehetnek tanácsadás a pályázati térben is szakmai pályázatírók akiket mint szabadúszók vagy egy kis- és középvállalkozás (KKV) részei. Az EIC Accelerator a Horizont Európa (2021–2027) része, amely nemrég váltotta fel a korábbi Horizont 2020 keretprogramot.


  Ezt a cikket írta ChatEIC. ChatEIC egy EIC Accelerator asszisztens, aki tanácsot tud adni a javaslatok megírásában, megvitatja az aktuális trendeket, és éleslátó cikkeket tud készíteni különféle témákban. Az ChatEIC által írt cikkek pontatlan vagy elavult információkat tartalmazhatnak.


  Érdekelne, hogy írót alkalmazzon az EU-n belüli támogatásra?

  Keress bátran itt: Kapcsolatba lépni

  Képzési programot keres, hogy megtanulja, hogyan kell jelentkezni az EIC Accelerator-re?

  Itt találod: Kiképzés

   

  Az EIC Pathfinder TRL-követelményeinek és elvárásainak megértése

  Az European Innovation Council (EIC) Pathfinder a Horizon Europe program egyik kulcsfontosságú kezdeményezése, amelynek célja, hogy támogassa az úttörő technológiák fejlesztését célzó, magas kockázatú, nagy haszonnal járó kutatást. Az EIC Pathfinder kritikus szempontja a technológiai készenléti szint (TRL) keretrendszer, amely szisztematikus mérőszámot biztosít egy adott technológia érettségének felméréséhez. Ez a cikk az EIC Pathfinder szerinti projektekkel kapcsolatos TRL-követelményeket és elvárásokat tárgyalja, átfogó útmutatót adva a pályázóknak.

  Mi az a TRL?

  A technológiai készenléti szintek (TRL) egy 1-től 9-ig terjedő skála, amelyet a technológia érettségének mérésére használnak. Ezt a skálát eredetileg a NASA fejlesztette ki, de ma már széles körben alkalmazzák a szervezetek, köztük az Európai Bizottság is, hogy értékeljék a technológiai innovációk fejlődési szakaszait. Íme egy rövid áttekintés a TRL-skáláról:

  1. TRL 1: Betartott alapelvek
  2. TRL 2: Technológiai koncepció megfogalmazva
  3. TRL 3: A koncepció kísérleti bizonyítása
  4. TRL 4: Laboratóriumban validált technológia
  5. TRL 5: A megfelelő környezetben érvényesített technológia
  6. TRL 6: A megfelelő környezetben bemutatott technológia
  7. TRL 7: Rendszer prototípus bemutató üzemi környezetben
  8. TRL 8: A rendszer teljes és minősített
  9. TRL 9: Működési környezetben bevált tényleges rendszer

  TRL-követelmények az EIC Pathfinder-hez

  Az EIC Pathfinder elsősorban a technológiai fejlesztés korai szakaszaira összpontosít, jellemzően TRL 1-től TRL 4-ig. Az EIC Pathfinder az úttörő technológiák korai szakaszában történő fejlesztésének támogatására összpontosít, a projektek jellemzően az 1-2. alapelveket betartják és technológiai koncepciókat fogalmaznak meg. A Pathfinder projektek várható befejezési TRL-je általában TRL 3 és TRL 4 között van. A TRL 3-nál a projektek kísérletileg igazolják a koncepciót, és laboratóriumi kísérletekkel demonstrálják a kezdeti megvalósíthatóságot. A TRL 4 a technológiát laborkörnyezetben validálja, bemutatva azt a képességet, hogy ellenőrzött körülmények között az elvártnak megfelelően teljesít. Ennek az előrehaladásnak az a célja, hogy szilárd tudományos és műszaki alapot teremtsen a jövőbeli fejlesztésekhez és a lehetséges kereskedelmi forgalomba hozatalhoz.

  A Pathfinder minden egyes TRL szakaszában az elvárások a következők:

  TRL 1: Megfigyelt alapelvek

  Ebben a kezdeti szakaszban egy újszerű technológia alapelveit figyeljük meg. A kutatás elsősorban elméleti, és azokra a tudományos alapelvekre összpontosít, amelyek megalapozhatják a jövőbeni technológiai alkalmazásokat.

  • Elvárás: A megfigyelt alapelvek világos megfogalmazása. A tudományos folyóiratokban megjelent publikációk vagy a konferenciákon elhangzott előadások gyakori eredmények.

  TRL 2: Technológiai koncepció megfogalmazva

  A TRL 2-nél a hangsúly a technológiai koncepció meghatározására helyeződik át. Ez magában foglalja a lehetséges alkalmazások hipotézisét a megfigyelt elvek alapján, és meghatározza a továbblépéshez szükséges tudományos és műszaki ismereteket.

  • Elvárás: Világos és elfogadható technológiai koncepció megfogalmazása. Részletes elméleti modellek és kezdeti megvalósíthatósági tanulmányok várhatók.

  TRL 3: A koncepció kísérleti bizonyítása

  A TRL 3 magában foglalja a technológiai koncepció kísérleti validálását. Kezdeti kísérleteket és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek annak bizonyítására, hogy a koncepció megvalósítható.

  • Elvárás: A koncepció bizonyítását bemutató kísérleti adatok. Annak bemutatása, hogy az elméleti modellek ellenőrzött körülmények között működnek.

  TRL 4: Laborban validált technológia

  Ebben a szakaszban a technológia szigorúbb tesztelésen megy keresztül laboratóriumi környezetben. A cél az, hogy a technológia funkcionalitását és teljesítményét az elvárt eredményekhez képest érvényesítsük.

  • Elvárás: Kísérleti validálási eredmények. Prototípusok vagy modellek fejlesztése, amelyek laboratóriumi környezetben demonstrálják a technológia képességeit.

  Elvárások az EIC Pathfinder projektekkel szemben

  Az EIC Pathfinder keretében finanszírozott projektek várhatóan kitágítják a jelenlegi tudás és technológia határait. Íme a projektekkel szemben támasztott elvárások lebontása az egyes TRL szakaszokban:

  Korai stádiumú kutatás (TRL 1-2)

  • Innováció: A projekteknek olyan innovatív és eredeti ötleteket kell javasolniuk, amelyek megkérdőjelezik a meglévő paradigmákat, és jelentős tudományos és technológiai áttörésekhez vezethetnek.
  • Tudományos Kiválóság: A minőségi, szigorú kutatás elengedhetetlen. A projekteknek arra kell törekedniük, hogy a legmagasabb szintű tudományos folyóiratokban publikáljanak, és vezető konferenciákon szerepeljenek.
  • Interdiszciplináris együttműködés: Az EIC Pathfinder ösztönzi a különböző tudományterületek közötti együttműködést az új perspektívák és megközelítések előmozdítása érdekében.

  Proof of Concept (TRL 3)

  • Megvalósíthatóság: A projekteknek arra kell törekedniük, hogy a technológiai koncepció megvalósíthatóságát demonstrálják a koncepció kísérleti bizonyításával. Ez magában foglalja a kezdeti prototípusok vagy modellek fejlesztését és tesztelését.
  • Dokumentáció: A kísérleti eljárások és eredmények részletes dokumentálása kulcsfontosságú. Ez magában foglalja az adatgyűjtést, elemzést és értelmezést.
  • Szellemi tulajdon: Szellemi tulajdon (IP) védelmi stratégiák mérlegelése. A projekteknek meg kell vizsgálniuk a szabadalmaztatást vagy adott esetben a szellemi tulajdon védelmének egyéb formáit.

  Laboratóriumi érvényesítés (TRL 4)

  • Szigorú tesztelés: A projekteknek a technológia szigorú tesztelését és validálását kell végezniük ellenőrzött laboratóriumi környezetben. Ez magában foglalja a stressztesztet, a teljesítményértékelést és a megbízhatóság értékelését.
  • Prototípus fejlesztés: Kifinomultabb prototípusok fejlesztése, amelyek további tesztelésre és érvényesítésre használhatók.
  • Út a kommercializációhoz: A projekteknek el kell kezdeniük feltárni a kereskedelmi forgalomba hozatal lehetséges útjait, beleértve a piacelemzést, a lehetséges partnerségeket és a további fejlesztések finanszírozási lehetőségeit.

  Támogatás és források

  Az EIC Pathfinder jelentős támogatást és erőforrásokat biztosít a projektek TRL-mérföldkövei elérésében. Ebbe beletartozik:

  • Finanszírozás: Legfeljebb 3 millió EUR támogatás az EIC Pathfinder Open esetében és legfeljebb 4 millió EUR az EIC Pathfinder kihívásokra. Indokolt esetben nagyobb összeg is igényelhető.
  • Üzleti gyorsítási szolgáltatások: Hozzáférés a szolgáltatások széles skálájához, beleértve a coachingot, a mentorálást és a hálózatépítési lehetőségeket, amelyek elősegítik a projektek előrehaladását a kutatástól a kereskedelmi forgalomba hozatalig.
  • EIC programvezetők: Az elkötelezett programmenedzserek iránymutatást és támogatást nyújtanak a projekt teljes életciklusa során, segítve a projekteket a sikeres eredmények felé.

  Következtetés

  Az EIC Pathfinder létfontosságú kezdeményezés, amelynek célja az úttörő kutatás és innováció előmozdítása Európa-szerte. Azáltal, hogy a technológiai fejlesztés korai szakaszaira összpontosít, és jelentős támogatást és erőforrásokat biztosít, az EIC Pathfinder segít a jövőbe látó ötleteket kézzelfogható technológiákká alakítani. A TRL követelményeinek és elvárásainak megértése elengedhetetlen a pályázók számára ahhoz, hogy projektjeiket az EIC Pathfinder céljaihoz igazítsák, végső soron hozzájárulva a tudomány és a technológia fejlődéséhez a társadalom javára.


  A címen található cikkek Rasph.com tükrözik a Rasph vagy szerzői véleményét, és semmiképpen sem az Európai Bizottság (EB) vagy az European Innovation Council (EIC) véleményét. A közölt információk célja, hogy megosszák azokat a perspektívákat, amelyek értékesek, és potenciálisan tájékoztathatják a pályázókat az olyan pályázati finanszírozási rendszerekről, mint az EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition vagy a kapcsolódó programok, mint például az Innovate UK az Egyesült Királyságban vagy a Small Business Innovation and Research Grant (SBIR). Az Egyesült Államok.

  A cikkek mások számára is hasznos források lehetnek tanácsadás a pályázati térben is szakmai pályázatírók akiket mint szabadúszók vagy egy kis- és középvállalkozás (KKV) részei. Az EIC Accelerator a Horizont Európa (2021–2027) része, amely nemrég váltotta fel a korábbi Horizont 2020 keretprogramot.


  Ezt a cikket írta ChatEIC. ChatEIC egy EIC Accelerator asszisztens, aki tanácsot tud adni a javaslatok megírásában, megvitatja az aktuális trendeket, és éleslátó cikkeket tud készíteni különféle témákban. Az ChatEIC által írt cikkek pontatlan vagy elavult információkat tartalmazhatnak.


  Érdekelne, hogy írót alkalmazzon az EU-n belüli támogatásra?

  Keress bátran itt: Kapcsolatba lépni

  Képzési programot keres, hogy megtanulja, hogyan kell jelentkezni az EIC Accelerator-re?

  Itt találod: Kiképzés

   

  Átfogó útmutató az EIC Pathfinder támogatási programhoz

  Az European Innovation Council (EIC) Pathfinder a Horizon Europe program egyik kulcsfontosságú kezdeményezése, amelynek célja a fejlett kutatás előmozdítása az áttörést jelentő technológiák tudományos alapjainak kialakítása érdekében. Az EIC Pathfinder olyan ambiciózus projekteket támogat, amelyek a tudomány és a technológia határait feszegetik, megalapozva azokat az innovációkat, amelyek átalakíthatják a piacokat és kezelhetik a globális kihívásokat. Ez a cikk részletes áttekintést nyújt az EIC Pathfinder-ről, annak célkitűzéseiről, finanszírozási lehetőségeiről, a pályázati folyamatról és az értékelési kritériumokról.

  EIC Pathfinder áttekintés

  Az EIC Pathfinder céljai

  Az EIC Pathfinder-t úgy tervezték, hogy támogassa a tudományos, technológiai vagy mélytechnológiai kutatás és fejlesztés legkorábbi szakaszait. Elsődleges céljai a következők:

  1. Tudományos alapok fejlesztése: Olyan áttörést jelentő technológiák támogatása, amelyek megzavarhatják a meglévő piacokat vagy újakat hozhatnak létre.
  2. Magas kockázatú/nagy nyereségű kutatás: Olyan projektek ösztönzése, amelyek jelentős kockázattal járnak, de jelentős haszonra képesek.
  3. Interdiszciplináris együttműködés: Együttműködés előmozdítása különböző tudományos és technológiai tudományágak között az innovatív áttörések elérése érdekében.

  Az EIC Pathfinder fő összetevői

  Az EIC Pathfinder két fő részre oszlik:

  EIC Pathfinder Nyitva

  Az EIC Pathfinder Open a tudomány, technológia vagy alkalmazás bármely területén támogat projekteket előre meghatározott tematikus prioritások nélkül. A jövő technológiáinak korai szakaszában történő fejlesztését célozza meg, hangsúlyozva a magas kockázatú/nagy haszonnal járó tudományt a technológiai áttörést jelentő kutatás felé. A legfontosabb jellemzők a következők:

  • Ambiciózus vízió: A projekteknek hosszú távú vízióval kell rendelkezniük egy radikálisan új, átalakulási potenciállal rendelkező technológiáról.
  • Tudományos áttörés: A javaslatoknak konkrét, újszerű és ambiciózus tudományos áttörést kell felvázolniuk a technológia felé.
  • Magas kockázatú/magas nyereségű megközelítés: A kutatási megközelítésnek innovatívnak és potenciálisan kockázatosnak kell lennie, és jelentős előrelépésre kell törekednie.

  EIC Pathfinder kihívások

  Az EIC Pathfinder kihívások előre meghatározott tematikus területekre összpontosítanak, konkrét célkitűzésekkel. Ezek a kihívások célja, hogy koherens projektportfóliókat hozzanak létre, amelyek együttesen elérik a kívánt eredményeket. Minden kihívást egy dedikált programmenedzser felügyel, aki a közös célok felé irányítja a projekteket. A legfontosabb jellemzők a következők:

  • Konkrét célkitűzések: Minden kihívásnak meghatározott céljai és várható eredményei vannak.
  • Portfólió megközelítés: A kihíváson belüli projektektől elvárható, hogy kölcsönhatásba lépjenek és együttműködjenek, kihasználva egymás erősségeit.
  • Elkötelezett programmenedzserek: A programmenedzserek proaktív szerepet játszanak a projektek sikeres kimenetelének irányításában.

  Finanszírozás és támogatás

  Az EIC Pathfinder jelentős finanszírozást és támogatást kínál kiválasztott projektekhez. A finanszírozást kutatási és innovációs tevékenységekhez nyújtott támogatások formájában biztosítják. A legfontosabb részletek a következők:

  • Költségvetés: Az EIC Pathfinder Open teljes indikatív költségvetése 136 millió EUR, míg az EIC Pathfinder Challenges költségvetése 120 millió EUR.
  • Támogatás összege: Az EIC Pathfinder Open esetében legfeljebb 3 millió eurós támogatás a jellemző, de indokolt esetben nagyobb összegek is igényelhetők. Az EIC Pathfinder kihívások esetében a támogatások összege legfeljebb 4 millió euró lehet.
  • Finanszírozási arány: A támogatás mértéke az elszámolható költségek 100%.

  A sikeres pályázók az anyagi támogatáson túl az Üzleti gyorsítási szolgáltatások széles skálájához is hozzáférést kapnak, beleértve a coachingot, a mentorálást és a hálózatépítési lehetőségeket.

  Pályázati folyamat

  Az EIC Pathfinder jelentkezési folyamata több lépésből áll:

  1. Javaslat benyújtása: Az ajánlatokat az EU-finanszírozási és pályázati lehetőségek portálján keresztül kell benyújtani.
  2. Elfogadhatósági és alkalmassági ellenőrzés: A pályázatokat ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e az alkalmassági feltételeknek.
  3. Értékelés: A pályázatokat szakértő értékelők értékelik előre meghatározott szempontok alapján.
  4. finanszírozási határozat: A végső finanszírozási döntés az értékelési eredmények alapján születik.

  Jogosultsági kritériumok

  • Konzorciumi követelmények: Együttműködési projektek esetén a konzorciumnak legalább három független jogi személyből kell állnia különböző tagállamokból vagy társult országokból.
  • Egy kedvezményezett projektek: Bizonyos esetekben egyedi jogalanyok, például kkv-k vagy kutatási szervezetek is pályázhatnak.

  Értékelési szempontok

  A pályázatokat három fő szempont alapján értékelik:

  1. Kiválóság: Beleértve a jövőkép újszerűségét és ambícióit, a megközelítés megalapozottságát és a projekt interdiszciplináris jellegét.
  2. Hatás: A lehetséges átalakító hatások, innovációs potenciál, valamint az eredmények terjesztését és hasznosítását szolgáló intézkedések felmérése.
  3. Végrehajtás: A munkaterv minőségének és hatékonyságának, az erőforrások elosztásának, a konzorcium képességének értékelése.

  EIC Pathfinder kihívások 2024-re

  A 2024-es munkaprogram számos konkrét kihívást tartalmaz az EIC Pathfinder keretében. Ezek a kihívások az Európai Unió stratégiai érdekeit célozzák meg, mint például:

  1. Solar-to-X eszközök: Megújuló tüzelőanyagok, vegyi anyagok és anyagok fejlesztése az éghajlatváltozás mérséklésének útjaként.
  2. Cement és beton szénelnyelőként: Innovatív anyagok a szén-dioxid elnyelésére.
  3. Természet ihlette alternatívák az élelmiszer-csomagoláshoz: Fenntartható csomagolási megoldások létrehozása.
  4. Nanoelektronika energiahatékony intelligens eszközökhöz: Az energiahatékony technológiák fejlesztése.
  5. Az EU űrinfrastruktúrájának védelme: Az űrműveletek rugalmasságának és fenntarthatóságának fokozása.

  Következtetés

  Az EIC Pathfinder a Horizont Európa program egyik kulcsfontosságú kezdeményezése, amely a fejlett kutatást ösztönzi az áttörést jelentő technológiák fejlesztésére. A magas kockázatú/magas nyereséggel járó projektek jelentős finanszírozással és átfogó támogatási szolgáltatásokkal történő támogatásával az EIC Pathfinder célja olyan innovációk előmozdítása, amelyek képesek átalakítani a piacokat, megbirkózni a globális kihívásokkal, és Európa vezető szerepet tölt be az élvonalbeli technológiák terén. A kutatókat, a startupokat, a kkv-kat és az innovátorokat arra ösztönzik, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel a tudomány és a technológia határainak feszegetésére, és jelentős hatást gyakoroljanak a jövőre.

  EIC Pathfinder kihívások

  A megújuló energia jövőjének feltárása: Az EIC Pathfinder kihívás a „Solar-to-X Devices”-ben

  Egy olyan korszakban, amikor az éghajlatváltozás jelentős veszélyt jelent a globális ökoszisztémákra és gazdaságokra, az European Innovation Council (EIC) proaktív álláspontot képvisel a „Solar-to-X Devices” nevű Pathfinder Challenge-vel. Ez a kezdeményezés a 2024-es EIC munkaprogram keretében olyan úttörő technológiák kifejlesztését kívánja katalizálni, amelyek a napenergiát különféle hasznos formákká, például megújuló üzemanyagokká, vegyi anyagokká és anyagokká alakítják át. Ennek a kihívásnak a megoldásával az EIC célja az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése és a fenntartható ipari folyamatok előmozdítása, ezáltal hozzájárulva az Európai Unió zöld átállási céljaihoz.

  A jövőkép és a célok

  A „Solar-to-X Devices” kihívást a napenergia villamosenergia-termelésen túli hasznosításának víziós megközelítése vezérli. A napenergia sokoldalú és tárolható energiaformákká és anyagokká történő átalakítását képzeli el, amelyek sokrétű alkalmazásban felhasználhatók. A kihívás elsődleges céljai a következők:

  1. Decentralizált megújuló termelés: Olyan technológiák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a megújuló üzemanyagok, vegyszerek és anyagok helyi és decentralizált előállítását.
  2. Klímaváltozás mérséklése: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése a fosszilis alapú folyamatok fenntartható napenergiával hajtott alternatívákkal való helyettesítésével.
  3. Technológiai innováció: A jelenlegi napelemes technológiák határainak feszegetése a nagyobb hatékonyság, költséghatékonyság és skálázhatóság elérése érdekében.

  A Kihívás hatálya

  A „Solar-to-X Devices” kihívás olyan innovatív technológiákra összpontosít, amelyek a napenergiát különféle termékekké alakíthatják. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan:

  • Napelemes tüzelőanyagok: A napenergia átalakítása tüzelőanyagokká, például hidrogénné, metánná vagy folyékony szénhidrogénekké olyan folyamatok révén, mint a mesterséges fotoszintézis vagy a napenergia termokémiai ciklusai.
  • Napelemes vegyszerek: Napenergia felhasználásával vegyi anyagok előállítása, amelyek a vegyipar alapanyagául szolgálhatnak.
  • Napelemes anyagok: Olyan anyagok készítése, amelyek képesek rögzíteni és tárolni a napenergiát későbbi felhasználásra, vagy amelyek a napenergiát hasznosítják gyártási folyamatukban.

  Várható eredmények

  Az e kihívás keretében finanszírozott projektek várhatóan számos kulcsfontosságú eredményt fognak hozni:

  1. Proof of Concept: Mutassa be a napenergia kívánt termékekké történő átalakításának megvalósíthatóságát laboratóriumi méretekben.
  2. Megnövelt Hatékonyság: Jelentős javulást ér el a szolár-X átalakítási folyamatok hatékonyságában.
  3. Skálázhatóság: Skálázható megoldások fejlesztése, amelyek adaptálhatók ipari méretű alkalmazásokhoz.
  4. Fenntarthatóság: Biztosítani kell, hogy a kifejlesztett technológiák környezeti szempontból fenntarthatóak, gazdaságilag életképesek és társadalmilag elfogadhatóak legyenek.

  Pályázati folyamat

  Jogosultság

  A kihívás a pályázók széles köre előtt áll, beleértve az egyetemeket, kutatószervezeteket, kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat), startupokat és más, innovatív kutatásra és fejlesztésre képes entitásokat. A konkrét alkalmassági feltételek a következők:

  • Konzorciumi követelmények: Az ajánlatokat egy konzorciumnak kell benyújtania, amely legalább három független jogi személyből áll, különböző tagállamokból vagy társult országokból.
  • Egyéni pályázók: Egyedülálló jogalanyok, például csúcstechnológiás kkv-k és startupok is jelentkezhetnek, feltéve, hogy megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.

  Javaslat benyújtása

  A pályázóknak az EU Támogatási és Pályázati Lehetőségek Portálon keresztül kell benyújtaniuk javaslataikat a megadott határidőig, amely a 2024-es felhívás esetében 2024. október 16. A pályázatok legyenek részletesek, felvázolják a jövőképet, a módszertant, a várható hatást és egy átfogó munkatervet.

  Értékelési szempontok

  A pályázatokat három fő szempont alapján értékelik:

  1. Kiválóság: A javasolt technológia újszerűsége és ambíciója, a megközelítés megalapozottsága és a kutatás interdiszciplináris jellege.
  2. Hatás: A lehetséges átalakító hatások, az innovációs potenciál, valamint az eredmények terjesztésére és hasznosítására vonatkozó intézkedések.
  3. Végrehajtás: A munkaterv minősége és hatékonysága, az erőforrások elosztása, a konzorcium alkalmassága.

  Finanszírozás és támogatás

  A „Solar-to-X Devices” EIC Pathfinder kihívás jelentős pénzügyi támogatást kínál a sikeres projektekhez. A legfontosabb részletek a következők:

  • Teljes költségvetés: 120 millió eurót különítettek el különféle kihívásokra, beleértve a „Solar-to-X Devices”-t is.
  • Támogatás összege: Projektenként legfeljebb 4 millió euró, bár indokolt esetben nagyobb összeg is igényelhető.
  • Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség, egyösszegben biztosítva.

  Az anyagi támogatáson túl a sikeres pályázók személyre szabott hozzáférést kapnak a Business Acceleration Services széles skálájához, beleértve a coachingot, a mentorálást és az iparági vezetőkkel, befektetőkkel és ökoszisztéma-partnerekkel való kapcsolatépítési lehetőségeket.

  Stratégiai fontosság

  A „Solar-to-X Devices” kihívás összhangban van az Európai Unió több stratégiai céljával, különösen a zöld átmenet megvalósítása és az energiabiztonság fokozása terén. A megújuló energiahordozók és anyagok decentralizált előállításának előmozdításával ez a kihívás hozzájárul:

  1. A fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentése: Alternatív energiaforrások fejlesztésével Európa csökkentheti az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét, és fokozhatja az energiabiztonságot.
  2. Fenntartható ipari folyamatok előmozdítása: A kihívás támogatja a fenntartható ipari folyamatok felé való elmozdulást, csökkentve a kulcsfontosságú iparágak szénlábnyomát.
  3. A gazdasági növekedés ösztönzése: A napenergiából az X-be kapcsoló technológiákkal kapcsolatos innovációk új piaci lehetőségeket teremthetnek, ösztönözhetik a gazdasági növekedést, és csúcstechnológiás munkahelyeket teremthetnek.

  Esettanulmányok és sikertörténetek

  Míg a „Solar-to-X Devices” Challenge egy új kezdeményezés, a korábbi EIC Pathfinder projektek sikerére épít. Figyelemre méltó példák a következők:

  1. Mesterséges fotoszintézis: Természetes fotoszintézist utánzó projektek hidrogén és egyéb tüzelőanyagok előállítására napfény, víz és szén-dioxid felhasználásával.
  2. A napenergia hőkémiai folyamatai: Napelemes reaktorok innovációi, amelyek a napenergiát a vegyipar számára üzemanyagokban vagy alapanyagokban tárolt kémiai energiává alakítják.

  Ezek a projektek bebizonyították a napenergiáról az X-re való technológiában rejlő megvalósíthatóságot és potenciált, és megnyitják az utat a fejlettebb és skálázhatóbb megoldások előtt a 2024-es kihívás során.

  Következtetés

  A „Solar-to-X Devices” EIC Pathfinder kihívás merész lépést jelent a fenntartható és rugalmas jövő felé. A magas kockázatú, nagy haszonnal járó kutatás előmozdításával és a transzformatív technológiák fejlesztésének támogatásával az EIC célja, hogy új utakat tárjon fel a megújuló energia- és anyagtermelésben. A kutatókat, innovátorokat és vállalkozókat arra ösztönzik, hogy ragadják meg ezt a lehetőséget, hogy hozzájáruljanak a zöld átmenethez, és tartós hatást gyakoroljanak a társadalomra és a környezetre.

  Forradalmasító építkezés: Az EIC Pathfinder kihívás a „Cement és beton mint szénelnyelő” témakörben

  Bevezetés

  Az építőipar jelentős mértékben hozzájárul a globális szén-dioxid-kibocsátáshoz, a cementgyártás önmagában a világ CO2-kibocsátásának körülbelül 81TP18 tonnáját adja. Ennek a kritikus kérdésnek a megoldására az European Innovation Council (EIC) elindította a Pathfinder Challenge-t a „Cement és beton mint szénelnyelők” 2024-es munkaprogramja keretében. Ennek a kihívásnak az a célja, hogy a cementet és a betont szén-intenzív anyagokból hatékony szén-elnyelőkké alakítsák át, és ezáltal döntő szerepet játszanak az éghajlatváltozás mérséklésében.

  A jövőkép és a célok

  A „Cement és beton mint szénelnyelő” kihívást az a vízió vezérli, hogy forradalmasítsák az építőipart azáltal, hogy innovatív anyagokat és eljárásokat fejlesztenek ki és alkalmaznak, amelyek képesek a szén-dioxid megkötésére és tárolására. A kihívás elsődleges céljai a következők:

  1. Szén-semlegesség: Olyan cement- és betonanyagok fejlesztése, amelyek életciklusuk során több CO2-t képesek elnyelni, mint amennyit kibocsátanak.
  2. Fenntartható építés: Fenntartható gyakorlatok előmozdítása az építőiparban szén-dioxid-tároló anyagok felhasználásával.
  3. Innováció az anyagtudományban: Az anyagtudomány határainak feszegetése nagy teljesítményű, szén-negatív építőanyagok létrehozása érdekében.

  A Kihívás hatálya

  Ez a kihívás azokra az úttörő technológiákra és eljárásokra összpontosít, amelyek lehetővé teszik a cement és a beton szén-elnyelőként való működését. Ebbe beletartozik:

  • Szénleválasztás és -tárolás (CCS): Módszerek kidolgozása a CCS közvetlen beépítésére a cement és beton gyártási és kikeményedési folyamataiba.
  • Szénsavasodás: A természetes karbonátosodási folyamat fokozása, ahol a CO2 reakcióba lép a cementben lévő kalciumvegyületekkel, stabil kalcium-karbonátokat képezve.
  • Újszerű anyagok: Új típusú cementkötésű anyagok létrehozása, amelyeknek eredendően CO2-elnyelő képességük van.

  Várható eredmények

  Az e kihívás keretében finanszírozott projektek várhatóan számos kulcsfontosságú eredményt fognak hozni:

  1. Proof of Concept: Új anyagok vagy eljárások megvalósíthatóságának bemutatása laboratóriumi méretekben.
  2. Fokozott szén-dioxid-felvétel: Jelentős fejlesztések elérése a cement és a beton szén-dioxid-felvevő képességében.
  3. Skálázhatóság: Skálázható megoldások fejlesztése, amelyek integrálhatók a meglévő ipari folyamatokba.
  4. Fenntarthatóság: Biztosítani kell, hogy az új anyagok és eljárások gazdaságilag életképesek és környezeti szempontból fenntarthatóak legyenek.

  Pályázati folyamat

  Jogosultság

  A kihívás a pályázók széles köre előtt áll nyitva, beleértve az egyetemeket, kutatószervezeteket, kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat), startupokat és más, innovatív kutatással és fejlesztéssel foglalkozó entitásokat. A konkrét alkalmassági feltételek a következők:

  • Konzorciumi követelmények: Az ajánlatokat egy konzorciumnak kell benyújtania, amely legalább három független jogi személyből áll, különböző tagállamokból vagy társult országokból.
  • Egyéni pályázók: Egyedülálló jogalanyok, például csúcstechnológiás kkv-k és startupok is jelentkezhetnek, feltéve, hogy megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.

  Javaslat benyújtása

  A pályázóknak ajánlataikat az EU Támogatási és Pályázati Lehetőségek Portálon keresztül kell benyújtaniuk a megadott határidőig, amely a 2024-es felhívás esetében 2024. október 16. A pályázatoknak átfogónak kell lenniük, részletezniük kell az elképzelést, a módszertant, a várható hatást és egy robusztus munkatervet.

  Értékelési szempontok

  A pályázatokat három fő szempont alapján értékelik:

  1. Kiválóság: A javasolt technológia újszerűsége és ambíciója, a megközelítés megalapozottsága és a kutatás interdiszciplináris jellege.
  2. Hatás: A lehetséges átalakító hatások, az innovációs potenciál, valamint az eredmények terjesztésére és hasznosítására vonatkozó intézkedések.
  3. Végrehajtás: A munkaterv minősége és hatékonysága, az erőforrások elosztása, a konzorcium alkalmassága.

  Finanszírozás és támogatás

  A „Cement és beton mint szénelnyelő” című EIC Pathfinder kihívás jelentős pénzügyi támogatást nyújt a sikeres projektekhez. A legfontosabb részletek a következők:

  • Teljes költségvetés: 120 millió EUR-t különítettek el különféle kihívásokra, köztük a „Cement és beton mint szénelnyelők” megoldására.
  • Támogatás összege: Projektenként legfeljebb 4 millió euró, bár indokolt esetben nagyobb összeg is igényelhető.
  • Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség, egyösszegben biztosítva.

  Az anyagi támogatáson túl a sikeres pályázók személyre szabott hozzáférést kapnak az üzletgyorsítási szolgáltatások széles skálájához, beleértve a coachingot, a mentorálást és az iparági vezetőkkel, befektetőkkel és ökoszisztéma-partnerekkel való kapcsolatépítési lehetőségeket.

  Stratégiai fontosság

  A „Cement és beton mint szénelnyelő” kihívás összhangban van az Európai Unió több stratégiai céljával, különös tekintettel a klímasemlegesség elérésére és a fenntarthatóság fokozására az építőiparban. A szén-dioxid-tároló építőanyagok fejlesztésének előmozdításával ez a kihívás hozzájárul:

  1. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése: A cement és a beton szén-elnyelővé alakításával a kihívás célja az építőipar szénlábnyomának jelentős csökkentése.
  2. Fenntartható építési gyakorlatok népszerűsítése: A fenntartható anyagok használatának ösztönzése az építési projektekben Európa-szerte.
  3. Az építőanyagok innovációjának előmozdítása: Olyan új anyagok kutatásának és fejlesztésének ösztönzése, amelyek képesek kezelni a környezeti kihívásokat az építési igények kielégítése mellett.

  Lehetséges hatások és előnyök

  A „Cement és beton mint szénelnyelő” kihívás sikeres végrehajtásának messzemenő hatásai lehetnek, többek között:

  1. Környezeti előnyök: Az építőipar CO2-kibocsátásának jelentős csökkentése, hozzájárulva a globális éghajlati célok eléréséhez.
  2. Gazdasági előnyök: Új iparágak és piacok fejlesztése a szén-negatív építőanyagok számára, munkahelyteremtés és gazdasági növekedés.
  3. Szociális hatás: Egészségesebb lakókörnyezet előmozdítása az épületek és az infrastruktúra szénlábnyomának csökkentésével.

  Esettanulmányok és sikertörténetek

  Míg a „Cement és beton mint szénelnyelő” kihívás a közelmúltban jött létre, a korábbi projektek és kutatások sikerére épít a területen. Figyelemre méltó példák a következők:

  1. CarbonCure Technologies: Olyan cég, amely a bekeverés során befecskendezi a befogott CO2-t a betonba, ahol az tartósan beágyazódik, javítva az anyag szilárdságát és csökkentve annak szénlábnyomát.
  2. Solidia Technologies: Innovatív megközelítés, amely eltérő kémiai összetételt használ cement előállítására, amely a kötési folyamat során CO2-t képes elnyelni, jelentős szén-dioxid-megtakarítást érve el.

  Ezek a projektek demonstrálják az innovatív anyagokban és eljárásokban rejlő potenciált az építőipar átalakítására, erős alapot biztosítva a 2024-es kihívással kapcsolatos jövőbeli előrelépésekhez.

  Következtetés

  A „Cement és beton mint szénelnyelők” című EIC Pathfinder kihívás egy úttörő kezdeményezés, amelynek célja, hogy az egyik leginkább szén-dioxid-kibocsátású iparágat az éghajlatváltozás elleni küzdelem kulcsszereplőjévé alakítsa. A magas kockázatú, nagy haszonnal járó kutatás előmozdításával és az innovatív, fenntartható építőanyagok fejlesztésének támogatásával az EIC jelentős környezeti, gazdasági és társadalmi előnyöket kíván elérni. A kutatókat, innovátorokat és vállalkozókat arra biztatjuk, hogy használják ki ezt a lehetőséget, hogy hozzájáruljanak a fenntartható jövőhöz, és tartós hatást gyakoroljanak az építőiparra és azon túl.

  A fenntarthatóság felkarolása: Az EIC Pathfinder kihívás a „Természet által ihletett alternatívák az élelmiszer-csomagoláshoz”

  Bevezetés

  A műanyaghulladék növekvő környezeti hatása kritikus globális problémává vált. Erre válaszul az European Innovation Council (EIC) 2024-es munkaprogramja keretében bevezette a Pathfinder Challenge-t a „Természet által inspirált alternatívák az élelmiszer-csomagoláshoz”. Ennek a kihívásnak az a célja, hogy forradalmasítsa az élelmiszer-csomagolóipart a fenntartható, biológiailag lebomló és a természet által inspirált alternatívák kifejlesztésével a hagyományos műanyag csomagolások helyett. Ennek a kihívásnak a megoldásával az EIC a műanyagszennyezés csökkentésére, a környezeti fenntarthatóság fokozására és a körforgásos gazdaság előmozdítására törekszik.

  A jövőkép és a célok

  A „Természet által ihletett alternatívák az élelmiszer-csomagoláshoz” kihívást az a vízió vezérli, hogy a hagyományos műanyag csomagolásokat környezetbarát, természetes anyagokból származó alternatívákkal cseréljék le. A kihívás elsődleges céljai a következők:

  1. A műanyaghulladék csökkentése: Biológiailag lebomló és komposztálható csomagolóanyagok fejlesztése, ezzel csökkentve a műanyaghulladék környezetterhelését.
  2. Fenntarthatóság: A megújuló és fenntartható erőforrások felhasználásának elősegítése az élelmiszer-csomagolások gyártása során.
  3. Innováció az anyagtudományban: Természetes anyagok és eljárások ihlette nagy teljesítményű csomagolási megoldások létrehozása.

  A Kihívás hatálya

  Ez a kihívás a fenntartható élelmiszer-csomagolási alternatívák létrehozásának innovatív megközelítéseire összpontosít. A legfontosabb érdeklődési területek a következők:

  • Biológiailag lebomló anyagok: Olyan anyagok kifejlesztése, amelyek természetes úton bomlanak le anélkül, hogy károsítanák a környezetet, mint például a növényi eredetű bioműanyagok.
  • Komposztálható csomagolás: Komposztálási körülmények között lebomló csomagolóanyagok készítése, hozzájárulva a talaj egészségéhez és csökkentve a hulladéklerakókba kerülő hulladékot.
  • Ehető csomagolás: Az élelmiszerekkel együtt biztonságosan fogyasztható anyagok feltárása, ezáltal a hulladék teljes kiküszöbölése.
  • Természet ihlette formatervezés: A biomimikri felhasználása olyan csomagolási megoldások kifejlesztéséhez, amelyek megismétlik a természetes folyamatok és anyagok hatékonyságát és fenntarthatóságát.

  Várható eredmények

  Az e kihívás keretében finanszírozott projektek várhatóan számos kulcsfontosságú eredményt fognak hozni:

  1. Proof of Concept: Új anyagok vagy eljárások megvalósíthatóságának bemutatása laboratóriumi méretekben.
  2. Megnövelt teljesítmény: Jelentős fejlesztések elérése a biológiailag lebomló és komposztálható csomagolóanyagok funkcionalitását és teljesítményét illetően.
  3. Skálázhatóság: Skálázható megoldások kidolgozása, amelyeket az élelmiszer-csomagolóipar is átvehet.
  4. Fenntarthatóság: Biztosítani kell, hogy az új anyagok és eljárások gazdaságilag életképesek és környezeti szempontból fenntarthatóak legyenek.

  Pályázati folyamat

  Jogosultság

  A kihívás a pályázók széles köre előtt áll nyitva, beleértve az egyetemeket, kutatószervezeteket, kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat), startupokat és más, innovatív kutatással és fejlesztéssel foglalkozó entitásokat. A konkrét alkalmassági feltételek a következők:

  • Konzorciumi követelmények: Az ajánlatokat egy konzorciumnak kell benyújtania, amely legalább három független jogi személyből áll, különböző tagállamokból vagy társult országokból.
  • Egyéni pályázók: Egyedülálló jogalanyok, például csúcstechnológiás kkv-k és startupok is jelentkezhetnek, feltéve, hogy megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.

  Javaslat benyújtása

  A pályázóknak ajánlataikat az EU Támogatási és Pályázati Lehetőségek Portálon keresztül kell benyújtaniuk a megadott határidőig, amely a 2024-es felhívás esetében 2024. október 16. A pályázatoknak átfogónak kell lenniük, részletezniük kell az elképzelést, a módszertant, a várható hatást és egy robusztus munkatervet.

  Értékelési szempontok

  A pályázatokat három fő szempont alapján értékelik:

  1. Kiválóság: A javasolt technológia újszerűsége és ambíciója, a megközelítés megalapozottsága és a kutatás interdiszciplináris jellege.
  2. Hatás: A lehetséges átalakító hatások, az innovációs potenciál, valamint az eredmények terjesztésére és hasznosítására vonatkozó intézkedések.
  3. Végrehajtás: A munkaterv minősége és hatékonysága, az erőforrások elosztása, a konzorcium alkalmassága.

  Finanszírozás és támogatás

  A „Természet által inspirált alternatívák az élelmiszer-csomagoláshoz” című EIC Pathfinder kihívás jelentős pénzügyi támogatást nyújt a sikeres projektekhez. A legfontosabb részletek a következők:

  • Teljes költségvetés: 120 millió eurót különítettek el különféle kihívásokra, köztük a „Természet által ihletett alternatívák az élelmiszer-csomagolásra” címmel.
  • Támogatás összege: Projektenként legfeljebb 4 millió euró, bár indokolt esetben nagyobb összeg is igényelhető.
  • Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség, egyösszegben biztosítva.

  Az anyagi támogatáson túl a sikeres pályázók személyre szabott hozzáférést kapnak az üzletgyorsítási szolgáltatások széles skálájához, beleértve a coachingot, a mentorálást és az iparági vezetőkkel, befektetőkkel és ökoszisztéma-partnerekkel való kapcsolatépítési lehetőségeket.

  Stratégiai fontosság

  A „Természet által ihletett élelmiszercsomagolási alternatívák” kihívás az Európai Unió több stratégiai céljához igazodik, különösen a fenntarthatóság előmozdítása és a környezetszennyezés csökkentése terén. A környezetbarát csomagolóanyagok fejlesztésének előmozdításával ez a kihívás hozzájárul:

  1. A műanyagszennyezés csökkentése: A hagyományos műanyag csomagolások biológiailag lebomló alternatívákkal való helyettesítésével a kihívás célja a műanyag hulladék és annak környezeti hatásának jelentős csökkentése.
  2. A körforgásos gazdaság előmozdítása: A megújuló erőforrások használatának és a komposztálható anyagok létrehozásának ösztönzése támogatja a körforgásos gazdaságra való átállást.
  3. Innováció a csomagolásban: Olyan új csomagolóanyagok kutatásának és fejlesztésének ösztönzése, amelyek képesek kezelni a környezeti kihívásokat, miközben megfelelnek az ipar igényeinek.

  Lehetséges hatások és előnyök

  A „Természet által ihletett alternatívák az élelmiszer-csomagoláshoz” kihívás sikeres végrehajtásának messzemenő hatásai lehetnek, többek között:

  1. Környezeti előnyök: A műanyagszennyezés jelentős csökkenése és az ökoszisztémákra és az emberi egészségre gyakorolt kapcsolódó hatások.
  2. Gazdasági előnyök: Új iparágak és piacok fejlesztése a fenntartható csomagolóanyagok számára, munkahelyteremtés és gazdasági növekedés.
  3. Szociális hatás: A környezettudatos fogyasztói magatartás elősegítése és az élelmiszer-csomagolás környezeti lábnyomának csökkentése.

  Esettanulmányok és sikertörténetek

  Bár a „Természet által ihletett alternatívák az élelmiszercsomagoláshoz” kihívás a közelmúltban jött létre, a korábbi projektek és kutatások sikerére épít a területen. Figyelemre méltó példák a következők:

  1. Biológiailag lebomló filmek kitozánból: A kitozánnal, a kagylókban található kitinből származó természetes polimerrel kapcsolatos kutatások ígéretesnek bizonyultak, mint biológiailag lebomló fólia élelmiszerek csomagolására.
  2. PLA alapú csomagolás: A politejsav (PLA) egy biológiailag lebomló műanyag, amely megújuló erőforrásokból, például kukoricakeményítőből származik, és amelyet komposztálható csomagolási megoldások létrehozására használtak.
  3. Ehető csomagolási innovációk: Az olyan vállalatok, mint a Notpla, tengeri moszatból és növényekből készült ehető csomagolásokat fejlesztettek ki, amelyek hulladékmentes alternatívát kínálnak a műanyag helyett.

  Ezek a projektek demonstrálják az innovatív anyagokban és eljárásokban rejlő potenciált az élelmiszer-csomagolóipar átalakítására, erős alapot biztosítva a 2024-es kihívással kapcsolatos jövőbeli előrelépésekhez.

  Következtetés

  Az EIC Pathfinder Challenge a „Természet által inspirált alternatívák az élelmiszer-csomagoláshoz” egy merész kezdeményezés, amely korunk egyik legsürgetőbb környezetvédelmi problémájának megoldására irányul. A magas kockázatú, nagy haszonnal járó kutatás előmozdításával és a fenntartható csomagolóanyagok fejlesztésének támogatásával az EIC jelentős környezeti, gazdasági és társadalmi előnyöket kíván elérni. A kutatókat, innovátorokat és vállalkozókat arra ösztönzik, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy hozzájáruljanak a fenntartható jövőhöz, és tartós hatást gyakoroljanak az élelmiszer-csomagolóiparra és azon túl is.

  Fejlődő technológia: Az EIC Pathfinder kihívás a „Nanoelektronika az energiahatékony intelligens eszközökért” témakörben

  Bevezetés

  Ahogy az intelligens eszközök iránti kereslet folyamatosan nő, úgy nő az energiahatékony megoldások iránti igény is. A nanoelektronika, a rendkívül kisméretű elektronikai alkatrészek tanulmányozása és alkalmazása a kulcsa az energiahatékony okoseszközök következő generációjának létrehozásának. Ennek a technológiai fejlődésnek az élére áll az European Innovation Council (EIC) 2024-es munkaprogramja keretében elindította a Pathfinder Challenge-t a „Nanoelektronika az energiahatékony intelligens eszközökért” címmel. Ennek a kihívásnak az a célja, hogy ösztönözze az úttörő kutatást és innovációt a nanoelektronikában, hogy olyan intelligens eszközöket fejlesszenek ki, amelyek nemcsak nagy teljesítményűek és hatékonyak, hanem környezeti szempontból is fenntarthatóak.

  A jövőkép és a célok

  A „Nanoelektronika az energiahatékony intelligens eszközökért” kihívást az a vízió vezérli, hogy a nanoelektronikában rejlő lehetőségeket forradalmasítsa az intelligens eszközök technológiájában. A kihívás elsődleges céljai a következők:

  1. Energiahatékonyság: Olyan nanoelektronikai alkatrészek és rendszerek fejlesztése, amelyek drasztikusan csökkentik az okoseszközök energiafogyasztását.
  2. Miniatürizálás: A miniatürizálás határainak feszegetése kisebb, erősebb és hatékonyabb alkatrészek létrehozása érdekében.
  3. Fenntarthatóság: Fenntartható gyártási eljárások és anyagok előmozdítása nanoelektronikai alkatrészek gyártása során.
  4. Innováció az eszköz funkcionalitásában: Az intelligens eszközök funkcionalitásának és teljesítményének javítása a fejlett nanoelektronika révén.

  A Kihívás hatálya

  Ez a kihívás a nanoelektronika felhasználásával energiahatékony intelligens eszközök létrehozásának innovatív megközelítéseire összpontosít. A legfontosabb érdeklődési területek a következők:

  • Alacsony energia fogyasztás: Nanoelektronikai alkatrészek fejlesztése, amelyek jelentősen csökkentik az okoseszközök energiafogyasztását.
  • Speciális anyagok: Új anyagok, például grafén, 2D anyagok és más fejlett félvezetők felhasználása az eszköz teljesítményének javítására.
  • Integráció és miniatürizálás: Magasabb szintű integráció és miniatürizálás elérése az elektronikus alkatrészekben, hogy kompaktabb és hatékonyabb eszközöket tegyenek lehetővé.
  • Fenntartható gyártás: Környezetbarát gyártási eljárások és fenntartható anyagok megvalósítása a nanoelektronikában.

  Várható eredmények

  Az e kihívás keretében finanszírozott projektek várhatóan számos kulcsfontosságú eredményt fognak hozni:

  1. Proof of Concept: Új anyagok, eljárások vagy alkatrészek megvalósíthatóságának bemutatása laboratóriumi méretekben.
  2. Fokozott energiahatékonyság: Jelentős fejlesztések elérése a nanoelektronikai alkatrészek energiahatékonyságában.
  3. Skálázhatóság: Skálázható, tömeggyártásba integrálható megoldások fejlesztése az okoseszköz-ipar számára.
  4. Fenntarthatóság: Biztosítani kell, hogy az új anyagok és eljárások gazdaságilag életképesek és környezeti szempontból fenntarthatóak legyenek.

  Pályázati folyamat

  Jogosultság

  A kihívás a pályázók széles köre előtt áll nyitva, beleértve az egyetemeket, kutatószervezeteket, kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat), startupokat és más, innovatív kutatással és fejlesztéssel foglalkozó entitásokat. A konkrét alkalmassági feltételek a következők:

  • Konzorciumi követelmények: Az ajánlatokat egy konzorciumnak kell benyújtania, amely legalább három független jogi személyből áll, különböző tagállamokból vagy társult országokból.
  • Egyéni pályázók: Egyedülálló jogalanyok, például csúcstechnológiás kkv-k és startupok is jelentkezhetnek, feltéve, hogy megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.

  Javaslat benyújtása

  A pályázóknak ajánlataikat az EU Támogatási és Pályázati Lehetőségek Portálon keresztül kell benyújtaniuk a megadott határidőig, amely a 2024-es felhívás esetében 2024. október 16. A pályázatoknak átfogónak kell lenniük, részletezniük kell az elképzelést, a módszertant, a várható hatást és egy robusztus munkatervet.

  Értékelési szempontok

  A pályázatokat három fő szempont alapján értékelik:

  1. Kiválóság: A javasolt technológia újszerűsége és ambíciója, a megközelítés megalapozottsága és a kutatás interdiszciplináris jellege.
  2. Hatás: A lehetséges átalakító hatások, az innovációs potenciál, valamint az eredmények terjesztésére és hasznosítására vonatkozó intézkedések.
  3. Végrehajtás: A munkaterv minősége és hatékonysága, az erőforrások elosztása, a konzorcium alkalmassága.

  Finanszírozás és támogatás

  A „Nanoelektronika az energiahatékony intelligens eszközökért” című EIC Pathfinder kihívás jelentős pénzügyi támogatást nyújt a sikeres projektekhez. A legfontosabb részletek a következők:

  • Teljes költségvetés: 120 millió eurót különítettek el különféle kihívásokra, köztük a „Nanoelektronika az energiahatékony intelligens eszközökért” címre.
  • Támogatás összege: Projektenként legfeljebb 4 millió euró, bár indokolt esetben nagyobb összeg is igényelhető.
  • Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség, egyösszegben biztosítva.

  Az anyagi támogatáson túl a sikeres pályázók személyre szabott hozzáférést kapnak az üzletgyorsítási szolgáltatások széles skálájához, beleértve a coachingot, a mentorálást és az iparági vezetőkkel, befektetőkkel és ökoszisztéma-partnerekkel való kapcsolatépítési lehetőségeket.

  Stratégiai fontosság

  A „Nanoelektronika az energiahatékony intelligens eszközökért” kihívás az Európai Unió több stratégiai céljához igazodik, különösen a technológiai innováció és a fenntarthatóság előmozdítása terén. Az energiahatékony intelligens eszközök fejlesztésének előmozdításával ez a kihívás hozzájárul:

  1. Energiafogyasztás csökkentése: Az alacsony fogyasztású nanoelektronikai alkatrészek fejlesztésével a kihívás az intelligens eszközök energiafogyasztásának csökkentését célozza, hozzájárulva a globális energiatakarékossági erőfeszítésekhez.
  2. A technológiai fejlődés elősegítése: Az élvonalbeli nanoelektronikai kutatás ösztönzése az intelligens eszközipar technológiai fejlődésének előmozdítása érdekében.
  3. Fenntartható fejlődés: Fenntartható gyakorlatok népszerűsítése az elektronikai alkatrészek fejlesztésében és gyártásában, az EU fenntarthatósági céljaihoz igazodva.

  Lehetséges hatások és előnyök

  A „Nanoelektronika az energiahatékony intelligens eszközökért” kihívás sikeres végrehajtásának messzemenő hatásai lehetnek, többek között:

  1. Környezeti előnyök: Az intelligens eszközök energiafogyasztásának jelentős csökkenése, ami alacsonyabb üvegházhatású gázok kibocsátásához és csökkentett szénlábnyomhoz vezet.
  2. Gazdasági előnyök: Új iparágak és piacok fejlesztése a fejlett nanoelektronikai alkatrészek számára, munkahelyteremtés és gazdasági növekedés.
  3. Technológiai innováció: Innováció ösztönzése az intelligens eszköziparban, amely fejlettebb, hatékonyabb és erősebb eszközök fejlesztéséhez vezet.

  Esettanulmányok és sikertörténetek

  Bár a „Nanoelektronika az energiahatékony intelligens eszközökért” kihívás a közelmúltban jött létre, a korábbi projektek és kutatások sikerére épít a területen. Figyelemre méltó példák a következők:

  1. Grafén alapú tranzisztorok: A graféntranzisztorokkal kapcsolatos kutatások ígéretesnek bizonyultak az energiafogyasztás jelentős csökkentésében, miközben növelik a teljesítményt, és megnyitják az utat a hatékonyabb intelligens eszközök felé.
  2. 2D anyagú eszközök: A 2D anyagokkal, például a molibdén-diszulfiddal (MoS2) kapcsolatos innovációk ultravékony, kis fogyasztású elektronikai alkatrészek kifejlesztéséhez vezettek.
  3. Energia-begyűjtő eszközök: Olyan projektek, amelyek energia-begyűjtő technológiákat, például piezoelektromos anyagokat integrálnak a nanoelektronikába az intelligens eszközök fenntartható működtetése érdekében.

  Ezek a projektek demonstrálják az innovatív anyagokban és eljárásokban rejlő lehetőségeket a nanoelektronika és az intelligens eszközök iparának átalakítására, erős alapot biztosítva a 2024-es kihívással kapcsolatos jövőbeli előrelépésekhez.

  Következtetés

  A „Nanoelektronika az energiahatékony intelligens eszközökért” című EIC Pathfinder kihívás egy merész kezdeményezés, amelynek célja korunk egyik legkritikusabb technológiai és környezetvédelmi kihívása. A magas kockázatú, nagy haszonnal járó kutatás előmozdításával és a fejlett nanoelektronikai alkatrészek fejlesztésének támogatásával az EIC jelentős környezeti, gazdasági és technológiai előnyök elérésére törekszik. A kutatókat, innovátorokat és vállalkozókat arra ösztönzik, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy hozzájáruljanak egy fenntartható és fejlett jövőhöz, tartós hatást gyakorolva az okoseszköz-iparra és azon túl is.

  A végső határ védelme: Az EIC Pathfinder kihívás „Az EU űrinfrastruktúrájának védelme”

  Bevezetés

  Az űr a különböző kritikus funkciók, köztük a kommunikáció, a navigáció, a földmegfigyelés és a tudományos kutatás nélkülözhetetlen területévé vált. Ahogy nő az űrinfrastruktúrától való függés, úgy nőnek a kockázatok és fenyegetések, amelyekkel szembe kell néznie, az űrszeméttől a kibertámadásokig. Felismerve ezen eszközök védelmének stratégiai fontosságát, az European Innovation Council (EIC) 2024-es munkaprogramja keretében elindította a Pathfinder Challenge elnevezésű kihívást „Az EU űrinfrastruktúrájának védelme” címmel. Ennek a kihívásnak az a célja, hogy előmozdítsa az innovatív megoldásokat az űrinfrastruktúra védelmére, biztosítva az Európai Unió (EU) űreszközeinek ellenálló képességét és biztonságát.

  A jövőkép és a célok

  Az „EU űrinfrastruktúra védelme” kihívást az a jövőkép vezérli, amely olyan fejlett technológiák és stratégiák kifejlesztésére és megvalósítására irányul, amelyek megvédhetik az űrinfrastruktúrát a különféle fenyegetésektől. A kihívás elsődleges céljai a következők:

  1. Fenyegetés mérséklése: Technológiák fejlesztése az űrinfrastruktúrát fenyegető veszélyek észlelésére, megelőzésére és mérséklésére.
  2. Rugalmasság építése: Az űreszközök ellenálló képességének növelése, hogy ellenálljanak a kedvezőtlen körülményeknek és helyreálljanak azokból.
  3. Fenntarthatóság: Fenntartható gyakorlatok előmozdítása az űrműveletekben az űrszemét megelőzésére és csökkentésére.
  4. Innováció az űrbiztonságban: Az úttörő kutatás és innováció ösztönzése az űrbiztonság és az infrastruktúra-védelem területén.

  A Kihívás hatálya

  Ez a kihívás az űrinfrastruktúra védelmének innovatív megközelítéseire összpontosít. A legfontosabb érdeklődési területek a következők:

  • Űrszemét-kezelés: Technológiák fejlesztése az űrszemét nyomon követésére, mérséklésére és eltávolítására az ütközések és az űreszközök károsodásának megelőzése érdekében.
  • Kiberbiztonság: Az űralapú rendszerek kiberbiztonságának fokozása a kibertámadások és az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében.
  • Space Weather Monitoring: Rendszerek fejlesztése az űrbeli időjárási események nyomon követésére és előrejelzésére, amelyek hatással lehetnek az űrinfrastruktúrára.
  • Rugalmas műholdrendszerek: Fokozott ellenálló képességű műholdas rendszerek tervezése a fizikai és kiberfenyegetésekkel szemben.

  Várható eredmények

  Az e kihívás keretében finanszírozott projektek várhatóan számos kulcsfontosságú eredményt fognak hozni:

  1. Proof of Concept: Új technológiák vagy eljárások megvalósíthatóságának bemutatása laboratóriumi méretekben.
  2. Fokozott biztonság: Jelentős fejlesztések elérése az űrinfrastruktúra biztonsága és ellenálló képessége terén.
  3. Skálázhatóság: Skálázható megoldások fejlesztése, amelyek integrálhatók a meglévő űrműveletekbe.
  4. Fenntarthatóság: Biztosítani kell, hogy az új technológiák és eljárások gazdaságilag életképesek és környezeti szempontból fenntarthatóak legyenek.

  Pályázati folyamat

  Jogosultság

  A kihívás a pályázók széles köre előtt áll nyitva, beleértve az egyetemeket, kutatószervezeteket, kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat), startupokat és más, innovatív kutatással és fejlesztéssel foglalkozó entitásokat. A konkrét alkalmassági feltételek a következők:

  • Konzorciumi követelmények: Az ajánlatokat egy konzorciumnak kell benyújtania, amely legalább három független jogi személyből áll, különböző tagállamokból vagy társult országokból.
  • Egyéni pályázók: Egyedülálló jogalanyok, például csúcstechnológiás kkv-k és startupok is jelentkezhetnek, feltéve, hogy megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.

  Javaslat benyújtása

  A pályázóknak ajánlataikat az EU Támogatási és Pályázati Lehetőségek Portálon keresztül kell benyújtaniuk a megadott határidőig, amely a 2024-es felhívás esetében 2024. október 16. A pályázatoknak átfogónak kell lenniük, részletezniük kell az elképzelést, a módszertant, a várható hatást és egy robusztus munkatervet.

  Értékelési szempontok

  A pályázatokat három fő szempont alapján értékelik:

  1. Kiválóság: A javasolt technológia újszerűsége és ambíciója, a megközelítés megalapozottsága és a kutatás interdiszciplináris jellege.
  2. Hatás: A lehetséges átalakító hatások, az innovációs potenciál, valamint az eredmények terjesztésére és hasznosítására vonatkozó intézkedések.
  3. Végrehajtás: A munkaterv minősége és hatékonysága, az erőforrások elosztása, a konzorcium alkalmassága.

  Finanszírozás és támogatás

  Az „EU űrinfrastruktúra védelme” című EIC Pathfinder kihívás jelentős pénzügyi támogatást nyújt a sikeres projektekhez. A legfontosabb részletek a következők:

  • Teljes költségvetés: 120 millió eurót különítettek el különféle kihívásokra, beleértve az „EU űrinfrastruktúra védelmét”.
  • Támogatás összege: Projektenként legfeljebb 4 millió euró, bár indokolt esetben nagyobb összeg is igényelhető.
  • Finanszírozási arány: 100% elszámolható költség, egyösszegben biztosítva.

  Az anyagi támogatáson túl a sikeres pályázók személyre szabott hozzáférést kapnak az üzletgyorsítási szolgáltatások széles skálájához, beleértve a coachingot, a mentorálást és az iparági vezetőkkel, befektetőkkel és ökoszisztéma-partnerekkel való kapcsolatépítési lehetőségeket.

  Stratégiai fontosság

  Az „EU űrinfrastruktúra védelme” kihívás összhangban van az Európai Unió több stratégiai céljával, különösen az űr biztonságának és ellenálló képességének fokozása terén. A fejlett védelmi technológiák fejlesztésének előmozdításával ez a kihívás hozzájárul:

  1. A kritikus infrastruktúra biztosítása: Az űreszközök védelmét szolgáló technológiák fejlesztésével a kihívás célja a kommunikációhoz, a navigációhoz és más létfontosságú szolgáltatásokhoz nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra biztosítása.
  2. A technológiai innováció előmozdítása: Az űrbiztonsággal kapcsolatos élvonalbeli kutatások ösztönzése a technológiai fejlődés előmozdítása érdekében.
  3. Fenntartható űrműveletek: Fenntartható gyakorlatok előmozdítása az űrben az űrszemét felhalmozódásának megakadályozása és a hosszú távú működési életképesség biztosítása érdekében.

  Lehetséges hatások és előnyök

  Az „EU űrinfrastruktúra védelme” kihívás sikeres végrehajtásának messzemenő hatásai lehetnek, többek között:

  1. Fokozott biztonság: Az űrinfrastruktúra jobb védelme a fizikai, számítógépes és környezeti fenyegetésekkel szemben.
  2. Gazdasági előnyök: Új technológiák és szolgáltatások fejlesztése az űrbiztonság területén, munkahelyteremtés és gazdasági növekedés.
  3. Technológiai vezetés: Az EU vezető pozícióba helyezése az űrbiztonsági és infrastruktúra-védelmi technológiák terén.

  Esettanulmányok és sikertörténetek

  Míg a „Protecting EU Space Infrastructure” Challenge egy közelmúltbeli kezdeményezés, ez a területen a korábbi projektek és kutatások sikerére épít. Figyelemre méltó példák a következők:

  1. Az ESA űrszemét-csökkentési erőfeszítései: Az Európai Űrügynökség (ESA) élen járt az űrszemét-csökkentési iránymutatások és technológiák kidolgozásában, beleértve az aktív törmelékeltávolítási küldetéseket is.
  2. Kiberbiztonság az űrműveletekhez: Kutatási kezdeményezések a műholdas kommunikációs és vezérlőrendszerek kiberbiztonságának fokozására, a kiberfenyegetésekkel szembeni erőteljes védelem biztosítására irányultak.
  3. Space Weather Monitoring Systems: Fejlett megfigyelő és előrejelző rendszerek fejlesztése űridőjárási eseményekhez, amelyek jelentősen befolyásolhatják a műholdak működését.

  Ezek a projektek demonstrálják az innovatív technológiákban rejlő potenciált az űrbiztonság területének átalakítására, erős alapot biztosítva a 2024-es kihívással kapcsolatos jövőbeli előrelépésekhez.

  Következtetés

  Az EIC Pathfinder kihívás „Az EU űrinfrastruktúrájának védelme” egy merész kezdeményezés, amelynek célja korunk egyik legkritikusabb technológiai és biztonsági kihívásának kezelése. A magas kockázatú, nagy haszonnal járó kutatás előmozdításával és a fejlett védelmi technológiák fejlesztésének támogatásával az EIC jelentős biztonsági, gazdasági és technológiai előnyöket kíván elérni. A kutatókat, innovátorokat és vállalkozókat arra ösztönzik, hogy használják ki ezt a lehetőséget, hogy hozzájáruljanak egy biztonságos és ellenálló űrinfrastruktúrához, tartós hatást gyakorolva az űrműveletek jövőjére és azon túl is.


  A címen található cikkek Rasph.com tükrözik a Rasph vagy szerzői véleményét, és semmiképpen sem az Európai Bizottság (EB) vagy az European Innovation Council (EIC) véleményét. A közölt információk célja, hogy megosszák azokat a perspektívákat, amelyek értékesek, és potenciálisan tájékoztathatják a pályázókat az olyan pályázati finanszírozási rendszerekről, mint az EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition vagy a kapcsolódó programok, mint például az Innovate UK az Egyesült Királyságban vagy a Small Business Innovation and Research Grant (SBIR). Az Egyesült Államok.

  A cikkek mások számára is hasznos források lehetnek tanácsadás a pályázati térben is szakmai pályázatírók akiket mint szabadúszók vagy egy kis- és középvállalkozás (KKV) részei. Az EIC Accelerator a Horizont Európa (2021–2027) része, amely nemrég váltotta fel a korábbi Horizont 2020 keretprogramot.


  Ezt a cikket írta ChatEIC. ChatEIC egy EIC Accelerator asszisztens, aki tanácsot tud adni a javaslatok megírásában, megvitatja az aktuális trendeket, és éleslátó cikkeket tud készíteni különféle témákban. Az ChatEIC által írt cikkek pontatlan vagy elavult információkat tartalmazhatnak.


  Érdekelne, hogy írót alkalmazzon az EU-n belüli támogatásra?

  Keress bátran itt: Kapcsolatba lépni

  Képzési programot keres, hogy megtanulja, hogyan kell jelentkezni az EIC Accelerator-re?

  Itt találod: Kiképzés

   

  Rasph - EIC Accelerator Consulting
  hu_HU