EIC Accelerator Консультант

Шукаєте консультанта, який може підтримати вашу заявку EIC Accelerator blended financing (раніше SME Instrument Фаза 2, грант і капітал)? Будь ласка, не соромтеся зв’язатися за допомогою цієї контактної форми: Зв'яжіться з нами

EIC Accelerator (доступний грант у розмірі 2,5 млн євро та фінансування акціонерного капіталу в розмірі 15 млн євро) — це висококонкурентоспроможна програма фінансування, яка замінила другу фазу інструменту МСП у 2019 році та пройшла тестовий період у 2019/2020 роках як пілотна програма EIC Accelerator. Після Horizon 2020 нова програма Horizon Europe (2021-2027) перетворила EIC Accelerator на модернізовану та багатофункціональну грантову платформу. Як наслідок, процес подання заявки став довшим і суворішим, ніж будь-коли раніше, а кількість письмових частин значно збільшилася. У тому ж ключі додавання аудіовізуального контенту, як-от відео, презентацій, інвесторів тощо, вимагає ретельного планування та повної розробки проекту з самого початку.

Зв'яжіться з нами тут


  Статті, знайдені на Rasph.com відображають думку Rasph або її відповідних авторів і жодним чином не відображають думку Європейської комісії (ЄК) або European Innovation Council (EIC). Надана інформація спрямована на те, щоб поділитися цінними перспективами, які потенційно можуть інформувати заявників щодо схем фінансування грантів, таких як EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition або пов’язаних програм, таких як Innovate UK у Великобританії або грант на інновації та дослідження малого бізнесу (SBIR) у Сполучені Штати.

  Статті також можуть бути корисним ресурсом для інших консультації у грантовому просторі, а також професійні автори грантів які прийняті на роботу як фрілансери або є частиною малого та середнього підприємства (МСП). EIC Accelerator є частиною програми Horizon Europe (2021-2027), яка нещодавно замінила попередню рамкову програму Horizon 2020.


  Ви зацікавлені в тому, щоб найняти письменника, щоб подати заявку на гранти в ЄС?

  Будь ласка, не соромтеся звертатися сюди: контакт

  Ви шукаєте програму навчання, щоб дізнатися, як подати заявку на EIC Accelerator?

  Знайти тут: Навчання

   

  Створення успішної пропозиції: вичерпний посібник із відкритого шаблону Horizon Europe EIC Pathfinder

  Horizon Europe EIC Pathfinder — це чудова можливість для дослідників і інноваторів отримати фінансування для новаторських проектів. Щоб збільшити шанси на успіх, дуже важливо ретельно підготувати свою пропозицію, переконавшись, що вона відповідає наданій структурі та вказівкам. У цій статті детально описано стандартну форму заявки (частина B) і надано вичерпний посібник із створення переконливого технічного опису для вашого проекту.

  Примітка. Ця стаття призначена лише для освітніх цілей, і не надається жодних гарантій щодо її точності. Усі права належать оригінальним авторам шаблонів.

  Розуміння шаблону пропозиції

  Пропозиція складається з двох основних частин:

  1. Частина А: Ця частина створюється ІТ-системою на основі інформації, яку ви вводите через систему подання на Порталі фінансування та тендерів. Він містить адміністративні відомості про проект та організації-учасники.
  2. Частина Б: це описова частина вашої пропозиції, де ви детально описуєте технічні аспекти вашого проекту. Частину B необхідно завантажити у форматі PDF і слідувати спеціальному шаблону, який стосується трьох основних критеріїв оцінки: досконалість, вплив, якість і ефективність реалізації.

  Розділ 1: Досконалість

  Перший розділ частини Б присвячений Досконалість вашої пропозиції. Тут ви повинні чітко сформулювати далекоглядні аспекти свого проекту та його потенціал розширити межі сучасних технологій і науки.

  • Довгострокове бачення: Опишіть своє бачення радикально нової технології, якій проект сприятиме в довгостроковій перспективі. Підкресліть трансформаційний потенціал цієї технології.
  • Наука-до-технології Прорив: Поясніть прорив від науки до технологій, який має на меті досягти ваш проект. Обговоріть новизну та амбітність вашого підходу порівняно з поточним станом техніки та опишіть, як цей прорив сприятиме розвитку передбачуваної технології.
  • Цілі: Окресліть конкретні цілі вашого проекту, переконавшись, що вони вимірні, перевірені та реально досяжні протягом тривалості проекту. Деталізуйте загальну методологію та поясніть її придатність для вирішення проблем наукової та технологічної невизначеності.
  • Міждисциплінарність: Опишіть, як ваш проект об’єднує внески з різних наукових і технологічних дисциплін. Поясніть додаткову цінність цього міждисциплінарного підходу для досягнення цілей вашого проекту.

  Розділ 2: Вплив

  У другому розділі йдеться про Вплив вашого проекту. Цей розділ має вирішальне значення для демонстрації ширшого значення вашого дослідження та його потенціалу стимулювати інновації та суспільні зміни.

  • Довгостроковий вплив: детально описуйте потенційні трансформаційні наслідки вашої технології для економіки, навколишнього середовища та суспільства. Поясніть, як ваш проект сприятиме довгостроковим позитивним змінам.
  • Інноваційний потенціал: підкресліть потенціал вашого проекту для створення проривних інновацій і створення нових ринків. Опишіть заходи, які ви вживатимете для захисту та використання результатів вашого проекту.
  • Комунікація та розповсюдження: Надайте план того, як ви будете повідомляти та поширювати результати вашого проекту серед зацікавлених сторін, наукового співтовариства та громадськості. Переконайтеся, що ці заходи максимізують вплив проекту.

  Розділ 3: Якість та ефективність впровадження

  Останній розділ охоплює Якість та оперативність реалізації. Ця частина зосереджена на практичних аспектах того, як ви будете виконувати свій проект.

  • План роботи та розподіл ресурсів: представити детальний план роботи, включаючи робочі пакети, завдання та результати. Поясніть розподіл ресурсів та обґрунтуйте їх достатність і доцільність.
  • Якість Консорціуму: Опишіть склад вашого консорціуму, наголошуючи на досвіді та взаємодоповнюваності залучених партнерів. Виділіть попередню успішну співпрацю та вкажіть ролі кожного учасника.

  Таблиці та додатки

  Для підтримки розповіді необхідно включити кілька таблиць із детальним описом робочих пакетів, результатів, етапів, критичних ризиків і зусиль персоналу. Крім того, залежно від виклику, вам може знадобитися включити додатки з додатковою інформацією щодо конкретних аспектів, таких як клінічні випробування, фінансова підтримка третіх сторін, питання безпеки та етичні міркування.

  Інструкції з оформлення та подання

  Пропозиція має відповідати певним правилам форматування:

  • Шрифт і інтервали: використовуйте Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) або Nimbus Roman No. 9 L (Linux) із мінімальним розміром шрифту 11 пунктів і стандартним інтервалом між символами.
  • Розмір сторінки та поля: Розмір сторінки – А4 з полями не менше 15 мм з усіх сторін.
  • Ліміт сторінок: Загальний обсяг розділів 1, 2 і 3 не повинен перевищувати 20 сторінок.

  Висновок

  Підготовка успішної пропозиції для відкритого конкурсу Horizon Europe EIC Pathfinder вимагає прискіпливої уваги до деталей і дотримання вказаного шаблону. Чітко сформулювавши досконалість, вплив і якість вашого проекту та забезпечивши включення всіх необхідних таблиць і додатків, ви можете значно підвищити свої шанси на отримання фінансування для інноваційних досліджень.

  Щоб отримати докладніші вказівки, перегляньте повний шаблон пропозиції та інструкції, надані на Порталі фінансування та тендерів.


  Шаблон пропозиції Частина B: Технічний опис

  НАЗВА ПРОПОЗИЦІЇ

  [Цей документ позначено тегами. Не видаляйте теги; вони потрібні для обробки.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@#

  1. Досконалість #@REL-EVA-RE@#

  1.1 Довгострокове бачення #@PRJ-OBJ-PO@#

  Опишіть своє бачення радикально нової технології, якій проект сприятиме в довгостроковій перспективі.

  1.2 Науково-технічний прорив

  Опишіть конкретними словами прорив проекту від науки до технологій. Обговоріть новизну та амбіційність запропонованого прориву щодо сучасного рівня. Опишіть внесок науково-технічного прориву в реалізацію задуманої технології.

  1.3 Цілі

  Опишіть цілі запропонованої роботи. Поясніть, наскільки вони є конкретними, правдоподібними, вимірними, перевіреними та реально досяжними протягом тривалості проекту. Опишіть загальну методологію, включаючи концепції, моделі та припущення, які лежать в основі вашої роботи. Поясніть його придатність для роботи з науковою та технологічною невизначеністю та як він забезпечує альтернативні напрямки та варіанти.

  1.4 Міждисциплінарність

  Опишіть запропонований міждисциплінарний підхід із залученням внесків різних наукових і технологічних дисциплін. Поясніть, якою мірою поєднання дисциплін приносить нову наукову співпрацю та як це сприяє досягненню запропонованого прориву.


  2. Удар #@IMP-ACT-IA@#

  2.1 Довгостроковий вплив

  Опишіть потенційні трансформаційні позитивні наслідки, які передбачувана нова технологія матиме на нашу економіку, довкілля та суспільство.

  2.2 Інноваційний потенціал

  Опишіть потенціал передбачуваної нової технології для створення проривних інновацій у майбутньому та створення нових ринків. Поясніть заходи щодо захисту результатів та інші заходи використання для полегшення майбутнього перетворення результатів досліджень в інновації.

  2.3 Комунікація та розповсюдження #@COM-DIS-VIS-CDV@#

  Опишіть запропоновані заходи з комунікації та розповсюдження, зокрема те, як ви будете ділитися результатами проекту із зацікавленими сторонами, науковою спільнотою та громадськістю. Поясніть, як ці заходи максимізують вплив проекту.


  3. Якість та ефективність впровадження #@QUA-LIT-QL@# #@CON-SOR-CS@# #@PRJ-MGT-PM@#

  3.1 План роботи та розподіл ресурсів #@WRK-PLA-WP@#

  Опишіть робочий план, деталізуючи робочі пакети, завдання та результати. Поясніть розподіл ресурсів і наскільки вони адекватні та відповідні для проекту.

  3.2 Якість консорціуму

  Опишіть склад консорціуму та поясніть, як він об’єднує необхідні знання та взаємодоповнюваність для досягнення цілей проекту. Виділіть усі попередні успішні співпраці та ролі кожного учасника.


  Таблиці до розділу 3.1

  Таблиця 3.1a: Список робочих пакетів

  Робочий пакет № Робочий пакет Назва № головного учасника Коротке ім'я головного учасника Ім'я та прізвище керівника робочого пакету Керівник гендерного пакету робіт Місяць початку Кінець місяця

  Таблиця 3.1b: Опис пакету робіт

  Для кожного пакету робіт:

  • Номер робочого пакета
  • Назва робочого пакета (Учасники, залучені до кожної робочої групи, та їхні зусилля наведені в таблиці 3.2f. Головний учасник, а також дата початку та завершення кожної робочої програми наведені в таблиці 3.2a.)
  • Цілі
  • Опис роботи (за необхідності, розбиті на завдання), провідний партнер і роль учасників. Результати, пов’язані з кожним WP, перераховані в таблиці 3.2c (немає необхідності повторювати тут інформацію).

  Таблиця 3.1c: Список результатів

  Номер Ім'я для доставки Короткий опис Номер робочого пакета Коротка назва головного учасника Тип Рівень поширення Дата поставки (у місяцях)

  Таблиця 3.1d: Список віх

  Номер віхи Назва віхи Пов’язані робочі пакети Дата виконання (у місяцях) Засоби перевірки

  Таблиця 3.1e: Критичні ризики для впровадження #@RSK-MGT-RM@#

  Опис ризику (вкажіть рівень (i) ймовірності та (ii) серйозності: низький/середній/високий) Задіяні пакети робіт Запропоновані заходи щодо зменшення ризику

  Таблиця 3.1f: Підсумок зусиль персоналу

  WPn WPn+1 WPn+2 Загальна кількість людино-місяців на учасника Номер учасника/Коротка назва Номер учасника/Коротка назва Номер учасника/Коротка назва Всього людино-місяців

  Таблиця 3.1g: Статті «Витрати на субпідряд».

  Номер учасника/Коротка назва Вартість (€) Опис завдань та обґрунтування

  Таблиця 3.1h: Статті «Витрати на придбання» (проїзд та добові, обладнання та інші товари, роботи та послуги)

  Будь ласка, заповніть таблицю нижче для кожного учасника, якщо витрати на закупівлю (тобто сума витрат на «проїзд та проживання», «обладнання» та «інші товари, роботи та послуги») перевищують 15% витрат на персонал для цього учасник (згідно з бюджетною таблицею в частині А пропозиції). У записі повинні бути перераховані статті витрат у порядку витрат і починаючи з найбільшої статті витрат до рівня, коли залишкові витрати є нижчими за 15% витрат на персонал.

  Номер учасника/Коротка назва Вартість (€) Обґрунтування

  Таблиця 3.1i: Статті «Інші категорії витрат» (наприклад, внутрішні товари та послуги)

  Будь ласка, заповніть таблицю нижче для кожного учасника, який бажає задекларувати витрати в інших категоріях витрат (наприклад, внутрішні товари та послуги), незалежно від відсотка витрат на персонал.

  Номер учасника/Коротка назва Вартість (€) Обґрунтування

  Таблиця 3.1j: «Внески в натуральній формі», надані третіми сторонами

  Будь ласка, заповніть таблицю нижче для кожного учасника, який використовуватиме внески в натуральній формі (нефінансові ресурси, які безкоштовно надаються третіми сторонами). Внески в натуральній формі, надані третіми сторонами безкоштовно, декларуються учасниками як прийнятні прямі витрати у відповідній категорії витрат (наприклад, витрати на персонал або витрати на придбання обладнання).

  Номер учасника/Коротка назва Назва третьої сторони Категорія Вартість (€) Обґрунтування

  ДОДАТКИ ДО ПРОПОЗИЦІЇ, ЧАСТИНА Б

  Деякі дзвінки можуть попросити завантажити додатки до частини B пропозиції. Додатки мають бути завантажені як окремі документи в систему подання. Найпоширеніші додатки, які завантажуються в Horizon Europe: (стандартні шаблони опубліковані на порталі фінансування та тендерів):

  • КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ: Додаток з інформацією про клінічні дослідження.
  • ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ТРЕТІХ СТОРІН: Додаток з інформацією про фінансову підтримку третіх осіб.
  • ДЗВІНКИ, ПОЗНАЧЕНІ ЯК КОНФІДЕНЦІЙНІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ: Додаток з інформацією про аспекти безпеки.
  • ЕТИКА: Етичну самооцінку слід включити до частини А пропозиції. Однак у дзвінках, де очікується кілька серйозних етичних проблем, обмеження кількості символів у цьому розділі частини А пропозиції може бути недостатнім для того, щоб учасники надали всю необхідну інформацію. У таких випадках учасники можуть включити додаткову інформацію в додаток до частини B пропозиції.

  Інструкції щодо оформлення та подання

  • Шрифт і інтервали: Шрифт основного тексту пропозицій – Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) або Nimbus Roman No. 9 L (Linux). Мінімальний дозволений розмір шрифту становить 11 пунктів зі стандартним інтервалом між символами та мінімальним міжрядковим інтервалом.
  • Розмір сторінки та поля: Розмір сторінки – А4, усі поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) мають бути не менше 15 мм.
  • Ліміт сторінок: Обсяг розділів 1, 2 і 3 разом не повинен перевищувати 20 сторінок. Усі таблиці, малюнки, посилання та будь-які інші елементи, що стосуються цих розділів, мають бути включені як невід’ємна частина цих розділів і, таким чином, зараховуються до цього ліміту сторінок. Зайві сторінки в надто довгих пропозиціях будуть автоматично зроблені невидимими та не будуть прийняті до уваги експертами.

  Структура Пропозиції

  Пропозиція складається з двох частин:

  • Частина A: Згенеровано ІТ-системою на основі інформації, введеної учасниками через систему подання на порталі фінансування та тендерів.
  • Частина B: Розповідна частина, що включає три розділи, кожен з яких відповідає критерію оцінювання. Частину B потрібно завантажити як PDF-документ відповідно до шаблонів, завантажених заявниками в системі подання для конкретного конкурсу або теми.

  Електронна система подання – це онлайн-майстер, який крок за кроком допоможе вам підготувати вашу пропозицію. Процес подання складається з 6 кроків:

  1. Вхід на портал
  2. Виберіть виклик, тему та тип дії на порталі
  3. Створіть проект пропозиції: назва, абревіатура, резюме, головна організація та контактні дані
  4. Керуйте своїми партіями та контактними даними: додайте свої партнерські організації та контактні дані.
  5. Відредагуйте та заповніть веб-форми для частини A пропозиції та завантажте частину B
  6. Надішліть пропозицію


  Статті, знайдені на Rasph.com відображають думку Rasph або її відповідних авторів і жодним чином не відображають думку Європейської комісії (ЄК) або European Innovation Council (EIC). Надана інформація спрямована на те, щоб поділитися цінними перспективами, які потенційно можуть інформувати заявників щодо схем фінансування грантів, таких як EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition або пов’язаних програм, таких як Innovate UK у Великобританії або грант на інновації та дослідження малого бізнесу (SBIR) у Сполучені Штати.

  Статті також можуть бути корисним ресурсом для інших консультації у грантовому просторі, а також професійні автори грантів які прийняті на роботу як фрілансери або є частиною малого та середнього підприємства (МСП). EIC Accelerator є частиною програми Horizon Europe (2021-2027), яка нещодавно замінила попередню рамкову програму Horizon 2020.

  Цю статтю написав ChatEIC. ChatEIC – це помічник EIC Accelerator, який може консультувати щодо написання пропозицій, обговорювати сучасні тенденції та створювати змістовні статті на різноманітні теми. Статті, написані ChatEIC, можуть містити неточну або застарілу інформацію.

  Ви зацікавлені в тому, щоб найняти письменника, щоб подати заявку на гранти в ЄС?

  Будь ласка, не соромтеся звертатися сюди: контакт

  Ви шукаєте програму навчання, щоб дізнатися, як подати заявку на EIC Accelerator?

  Знайти тут: Навчання

   

  Огляд EIC Pathfinder, EIC Transition і EIC Accelerator: відмінності та очікування TRL

  European Innovation Council (EIC) в рамках Horizon Europe пропонує три окремі програми для підтримки всього життєвого циклу інновацій: EIC Pathfinder, EIC Transition і EIC Accelerator. Кожна програма націлена на різні етапи розвитку технологій, надаючи індивідуальне фінансування та підтримку, щоб допомогти проривним інноваціям вийти на ринок. Цей огляд пояснює відмінності між цими програмами, їхні конкретні вимоги та те, як вони пов’язані через їхні очікування рівня технологічної готовності (TRL).

  Програми EIC Pathfinder, EIC Transition і EIC Accelerator складно розроблені для забезпечення комплексної підтримки протягом усього життєвого циклу інновацій, дозволяючи компаніям отримувати вигоду від безперервного отримання грантів від TRL 1 до TRL 9. EIC Pathfinder підтримує дослідження на ранніх стадіях високого ризику для вивчення нових ідей. і отримати доказ концепції (TRL 1-4). Успішні проекти Pathfinder потім можуть перейти до EIC Transition, який допомагає підтвердити та продемонструвати реалізованість цих технологій у відповідних середовищах (TRL 3-6), подолаючи розрив між дослідженнями та готовністю до ринку. Нарешті, EIC Accelerator пропонує цільову підтримку готових до ринку інновацій (TRL 5-9), надаючи як гранти, так і інвестиції в капітал, щоб допомогти компаніям комерціалізувати свої продукти, масштабувати свою діяльність і підривати існуючі ринки. Цей плавний розвиток гарантує, що інноваційні компанії можуть безперервно розвивати свої технології від початкової концепції до повного розгортання на ринку, використовуючи комплексні механізми фінансування та підтримки EIC на кожному критичному етапі.

  EIC Pathfinder

  призначення

  EIC Pathfinder підтримує далекоглядні дослідження та дослідження сміливих ідей для створення проривних технологій. Він зосереджений на дослідженнях на ранніх стадіях, щоб закласти основу для трансформаційних інновацій.

  Ключові особливості

  • Обсяг фінансування: підтримує дослідницькі проекти з високим ризиком і високим прибутком, які досліджують нові технологічні можливості.
  • TRL Фокус: головним чином націлений на TRL 1–TRL 4.
   • TRL 1: Основні принципи дотримані.
   • TRL 2: Сформульована концепція технології.
   • TRL 3: Експериментальне підтвердження концепції.
   • TRL 4: Технологія перевірена в лабораторії.

  Вимоги

  • Прийнятність: Відкритий для консорціумів щонайменше трьох незалежних юридичних осіб з різних держав-членів або асоційованих країн. Також можуть подаватись окремі організації, такі як високотехнологічні МСП та дослідницькі організації.
  • Пропозиція: Має окреслити далекоглядний науково-дослідницький проект із високим ризиком із сильним потенціалом для наукового та технологічного прориву.

  Фінансування

  • Сума гранту: до 3 мільйонів євро для Pathfinder Open, до 4 мільйонів євро для Pathfinder Challenges.
  • Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат.

  EIC Transition

  призначення

  EIC Transition має на меті подолати розрив між дослідженнями на ранній стадії та готовністю до ринку. Він зосереджений на вдосконаленні та перевірці технологій, розроблених у рамках EIC Pathfinder та інших проектів, що фінансуються ЄС.

  Ключові особливості

  • Обсяг фінансування: Підтримує заходи з перевірки та демонстрації можливостей нових технологій у середовищах, відповідних застосуванню.
  • TRL Фокус: націлені на TRL 3–TRL 6.
   • Запуск TRL: TRL 3 (Експериментальне підтвердження концепції) або TRL 4 (Технологія перевірена в лабораторії).
   • Закінчення TRL: TRL 5 (технологія перевірена у відповідному середовищі) до TRL 6 (технологія, продемонстрована у відповідному середовищі).

  Вимоги

  • Прийнятність: відкритий для окремих суб’єктів (малих і середніх підприємств, відокремлених компаній, стартапів, дослідницьких організацій, університетів) або консорціумів (2-5 організацій) з держав-членів або асоційованих країн.
  • Пропозиція: Має спиратися на результати попередніх проектів EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) або інших проектів, що фінансуються ЄС. Пропозиції повинні містити детальний робочий план перевірки технології та розвитку бізнесу.

  Фінансування

  • Сума гранту: до 2,5 мільйонів євро, за наявності можливих вищих сум.
  • Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат.

  EIC Accelerator

  призначення

  EIC Accelerator підтримує окремі підприємства малого та середнього бізнесу, включаючи стартапи та відокремлені компанії, у розробці та масштабуванні інновацій, які мають високу ефективність, з потенціалом для створення нових ринків або руйнування існуючих.

  Ключові особливості

  • Обсяг фінансування: Надає грантове фінансування та інвестиції в акціонерний капітал, щоб допомогти МСП вивести свої інновації на ринок.
  • TRL Фокус: націлений на TRL 5–TRL 9.
   • Запуск TRL: TRL 5 (технологія перевірена у відповідному середовищі) або TRL 6 (технологія, продемонстрована у відповідному середовищі).
   • Закінчення TRL: TRL 8 (система завершена та кваліфікована) до TRL 9 (фактична система перевірена в робочому середовищі).

  Вимоги

  • Прийнятність: відкритий для окремих МСП з держав-членів або асоційованих країн. Компанії із середньою капіталізацією (до 500 співробітників) також можуть подати заявку на blended finance (грант + капітал).
  • Пропозиція: має представити високопотенційну інновацію з сильним бізнес-обґрунтуванням і чітким ринковим потенціалом. Пропозиції повинні містити план комерціалізації та масштабування.

  Фінансування

  • Сума гранту: До 2,5 мільйонів євро лише для грантової підтримки з додатковими інвестиціями в акціонерний капітал до 15 мільйонів євро.
  • Ставка фінансування: 70% прийнятних витрат для компоненту гранту, компонент власного капіталу визначається на основі інвестиційних потреб.

  Підключення програм через TRL Expectations

  Від ранніх досліджень до готовності до ринку

  Три програми EIC розроблені для підтримки повного життєвого циклу інновацій, від дослідження на ранніх стадіях до виходу на ринок:

  1. EIC Pathfinder (TRL 1-4): фокусується на фундаментальних дослідженнях та експериментальному підтвердженні концепції, закладаючи наукову та технологічну основу для майбутніх інновацій.
  2. EIC Transition (TRL 3-6): усуває розрив між пошуковими дослідженнями та готовністю до ринку шляхом перевірки та демонстрації технологій у відповідних середовищах.
  3. EIC Accelerator (TRL 5-9): підтримує розробку, комерціалізацію та масштабування готових до ринку інновацій, допомагаючи МСП виводити свої продукти на ринок.

  Плавний прогрес

  • EIC Pathfinder до EIC Transition: проекти, які досягли успішного підтвердження концепції та лабораторної перевірки відповідно до EIC Pathfinder, можуть перейти до EIC Transition для подальшої перевірки та демонстрації у відповідних середовищах.
  • EIC Transition до EIC Accelerator: Після перевірки та демонстрації технологій у відповідних середовищах вони можуть переходити до EIC Accelerator для остаточної розробки, виходу на ринок і масштабування.

  Резюме

  • EIC Pathfinder: Дослідження на ранній стадії (TRL 1-4), далекоглядні та ризиковані проекти.
  • EIC Transition: Поєднання досліджень і ринку (TRL 3-6), перевірка технології та демонстрація.
  • EIC Accelerator: Готовність до ринку та масштабування (TRL 5-9), підтримка комерціалізації МСП.

  Розуміючи різні ролі та очікування TRL від кожної програми EIC, інноватори можуть стратегічно спланувати шлях розвитку свого проекту, забезпечуючи плавний прогрес від новаторського дослідження до успішного виведення на ринок.


  Статті, знайдені на Rasph.com відображають думку Rasph або її відповідних авторів і жодним чином не відображають думку Європейської комісії (ЄК) або European Innovation Council (EIC). Надана інформація спрямована на те, щоб поділитися цінними перспективами, які потенційно можуть інформувати заявників щодо схем фінансування грантів, таких як EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition або пов’язаних програм, таких як Innovate UK у Великобританії або грант на інновації та дослідження малого бізнесу (SBIR) у Сполучені Штати.

  Статті також можуть бути корисним ресурсом для інших консультації у грантовому просторі, а також професійні автори грантів які прийняті на роботу як фрілансери або є частиною малого та середнього підприємства (МСП). EIC Accelerator є частиною програми Horizon Europe (2021-2027), яка нещодавно замінила попередню рамкову програму Horizon 2020.


  Цю статтю написав ChatEIC. ChatEIC – це помічник EIC Accelerator, який може консультувати щодо написання пропозицій, обговорювати сучасні тенденції та створювати змістовні статті на різноманітні теми. Статті, написані ChatEIC, можуть містити неточну або застарілу інформацію.


  Ви зацікавлені в тому, щоб найняти письменника, щоб подати заявку на гранти в ЄС?

  Будь ласка, не соромтеся звертатися сюди: контакт

  Ви шукаєте програму навчання, щоб дізнатися, як подати заявку на EIC Accelerator?

  Знайти тут: Навчання

   

  Подолання розриву: пояснення програми грантів EIC Transition

  Програма переходу European Innovation Council (EIC) є критично важливим компонентом структури Horizon Europe, розробленою для подолання розриву між дослідженнями на ранніх стадіях та готовими до ринку інноваціями. Ця програма спеціально спрямована на розвиток і вдосконалення перспективних технологій, розроблених у рамках проектів EIC Pathfinder та інших дослідницьких ініціатив, що фінансуються ЄС. Надаючи фінансування та підтримку, EIC Transition допомагає перевірити та продемонструвати життєздатність цих технологій у реальних додатках, полегшуючи їх шлях до комерціалізації та впливу на суспільство.

  Цілі програми EIC Transition

  Програма EIC Transition спрямована на:

  1. Перевірка технологій: підтримка проектів з підтвердження здійсненності та надійності нових технологій у середовищах, відповідних застосуванню.
  2. Розробка бізнес-планів: Допомога у створенні комплексних бізнес-планів, які окреслюють комерційний потенціал і ринкову стратегію технології.
  3. Зменшити ринкові ризики: Зменшити технічні та комерційні ризики, пов’язані з виведенням нових технологій на ринок.
  4. Сприяти інноваціям: заохочуйте розробку інноваційних рішень, які можуть вирішити значні соціальні та економічні проблеми.

  Критерії прийнятності

  Хто може подати заявку?

  Програма EIC Transition відкрита для:

  1. Окремі сутності: такі як малі та середні підприємства (МСП), відокремлені компанії, стартапи, дослідницькі організації та університети.
  2. Консорціуми: Містить щонайменше дві та максимум п’ять незалежних юридичних осіб з різних держав-членів або асоційованих країн.

  Особливі вимоги

  • Джерело результатів: проекти повинні ґрунтуватися на результатах проектів EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) або інших дослідницьких ініціатив, що фінансуються ЄС.
  • Стадія розвитку: Технології мають бути на рівні TRL (рівень технологічної готовності) між 3 і 4 на початку проекту, прагнучи досягти TRL 5-6 до кінця проекту.

  Фінансування та підтримка

  Фінансова підтримка

  Програма EIC Transition надає значну фінансову підтримку успішним проектам:

  • Сума гранту: до 2,5 мільйонів євро на проект, хоча можуть вимагатися більші суми, якщо це обґрунтовано.
  • Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат, які охоплюють такі витрати, як персонал, обладнання, витратні матеріали та субпідряд.

  Додаткова підтримка

  Окрім фінансової підтримки, EIC Transition пропонує:

  • Послуги прискорення бізнесу: індивідуальні послуги, включаючи коучинг, наставництво та можливості спілкування з лідерами галузі, інвесторами та партнерами екосистеми.
  • Доступ до експертизи: вказівки від керівників програм EIC і доступ до пулу зовнішніх експертів для підтримки процесу дозрівання технології.

  Процес подачі заявки

  Подання пропозиції

  Заявники повинні подавати свої пропозиції через Портал фінансування та тендерних можливостей ЄС. Пропозиції повинні містити детальну інформацію про:

  1. Технології та інновації: Опис технології, її новизни та конкретної інновації, яку вона представляє.
  2. План роботи: Комплексний план, що містить цілі проекту, методологію, основні етапи, результати та стратегії управління ризиками.
  3. Ринковий потенціал: Аналіз потенціалу ринку, включаючи цільові ринки, конкурентне середовище та стратегію комерціалізації.
  4. Можливості консорціуму: Доказ здатності консорціуму успішно виконати проект, включаючи знання, ресурси та попередній досвід.

  Критерії оцінювання

  Пропозиції оцінюються за трьома основними критеріями:

  1. Досконалість:
   • Інновація: Новизна та новаторський характер технології.
   • Науково-технічні заслуги: Обґрунтованість запропонованої методики та технологічного підходу.
  2. Вплив:
   • Ринковий потенціал: потенціал для комерціалізації та поглинання ринку.
   • Соціальні та економічні вигоди: Очікувані вигоди для суспільства та економіки.
  3. Якість та оперативність впровадження:
   • План роботи: Чіткість, послідовність і ефективність плану роботи.
   • Компетенція консорціуму: Можливості та досвід членів консорціуму.

  Процес оцінювання

  Процес оцінювання складається з кількох етапів:

  1. Дистанційне оцінювання: Пропозиції спочатку дистанційно оцінюються незалежними експертами на основі вищевказаних критеріїв.
  2. Консенсусні зустрічі: Оцінювачі обговорюють і узгоджують бали та коментарі для кожної пропозиції.
  3. Інтерв'ю: Пропозиції з найвищим рейтингом можуть бути запрошені на співбесіду з журі, до складу якого входять експерти та потенційні інвестори.

  Ключові переваги EIC Transition

  Подолання Долини Смерті

  Програма EIC Transition спрямована на так звану «долину смерті» — критичну фазу, коли багато перспективних технологій не досягають комерційної реалізації через брак фінансування та підтримки. Надаючи фінансові ресурси та експертне керівництво, EIC Transition допомагає проектам подолати цю перешкоду та наблизитися до готовності до ринку.

  Прискорення інновацій

  Зосереджуючись як на перевірці технологій, так і на розвитку бізнесу, EIC Transition прискорює процес інновацій. Цей подвійний підхід гарантує, що проекти є не тільки технічно здійсненними, але й комерційно життєздатними, збільшуючи їхні шанси на успіх на ринку.

  Зміцнення європейської конкурентоспроможності

  EIC Transition відіграє життєво важливу роль у підвищенні конкурентоспроможності європейських технологій і компаній на світовій арені. Підтримуючи інновації з високим потенціалом, програма сприяє розробці передових рішень, які можуть вирішити глобальні виклики та стимулювати економічне зростання.

  Історії успіху

  Кілька проектів, фінансованих за програмою EIC Transition, досягли значних успіхів у напрямку комерціалізації. Серед відомих прикладів:

  1. Проект А: новаторська технологія сталого зберігання енергії, яка успішно перевірила свій прототип і залучила значні інвестиції для подальшого розвитку.
  2. Проект Б: інноваційний медичний пристрій, який покращив результати лікування пацієнтів і забезпечив партнерство з провідними постачальниками медичних послуг для виходу на ринок.
  3. Проект С: Новий матеріал із чудовими властивостями для промислового застосування, який продемонстрував свою доцільність і масштабованість, що призвело до комерційних угод з великими гравцями галузі.

  Висновок

  Програма EIC Transition є ключовою ініціативою, розробленою для підтримки розвитку та комерціалізації проривних технологій. Надаючи значне фінансування, експертне керівництво та підтримку бізнесу, програма допомагає подолати розрив між дослідженнями та ринком, гарантуючи, що високопотенційні інновації можуть мати відчутний вплив на суспільство та економіку. Дослідників, інноваторів і підприємців заохочують скористатися цією можливістю, щоб вивести свої технології на ринок і зробити внесок у просування європейських інновацій.

  Навігація критеріями оцінки EIC Transition: вичерпний посібник

  вступ

  Програма переходу European Innovation Council (EIC) розроблена, щоб допомогти перспективним технологіям перейти від досліджень на ранній стадії до готових до ринку інновацій. Важливим аспектом Програми EIC Transition є процес оцінки, який ретельно оцінює пропозиції, щоб гарантувати, що лише найперспективніші та найефективніші проекти отримають фінансування. Розуміння критеріїв оцінки має важливе значення для того, щоб заявники могли ефективно узгодити свої пропозиції та максимізувати свої шанси на успіх. Ця стаття містить детальний огляд критеріїв оцінки EIC Transition, пропонуючи зрозуміти, що оцінювачі шукають у пропозиціях і як заявники можуть найкраще відповідати цим очікуванням.

  Огляд процесу оцінювання

  Процес оцінки пропозицій EIC Transition включає кілька етапів, кожен з яких призначений для оцінки різних аспектів запропонованого проекту. Пропозиції оцінюють незалежні експерти за трьома основними критеріями: досконалість, вплив, якість і ефективність реалізації. Кожен критерій далі поділено на конкретні підкритерії, щоб забезпечити структуровану основу для оцінювання.

  Етапи оцінювання

  1. Дистанційне оцінювання: Пропозиції спочатку розглядаються та оцінюються індивідуально незалежними експертами-оцінювачами.
  2. Консенсусні зустрічі: Оцінювачі обговорюють свої індивідуальні оцінки, щоб досягти консенсусу щодо балів і коментарів для кожної пропозиції.
  3. Інтерв'ю: Пропозиції з найвищим рейтингом можуть бути запрошені на співбесіду з оцінювальним журі, включно з експертами та потенційними інвесторами, для подальшої оцінки потенціалу проекту.

  Детальні критерії оцінки

  1. Відмінність

  Критерій Excellence оцінює наукову та технологічну якість пропозиції. Він оцінює новизну, здійсненність та інноваційний потенціал запропонованої технології.

  Підкритерії:

  • Інноваційний потенціал:
   • Ключове питання: Наскільки інноваційною та новаторською є запропонована технологія?
   • Очікування: Пропозиції мають представляти нову технологію, яка має потенціал для значного вдосконалення сучасного рівня та пропонує унікальні переваги перед існуючими рішеннями.
  • Науково-технічні заслуги:
   • Ключове питання: Наскільки обґрунтована запропонована методологія та технологічний підхід?
   • Очікування: Пропозиція має викладати надійний науково-технічний підхід, підкріплений попередніми даними та чітким розумінням основних принципів. Методологія має бути чітко визначеною та здійсненною.
  • Техніко-економічне обґрунтування та управління ризиками:
   • Ключове питання: Наскільки здійсненним є запропонований проект і наскільки добре ідентифіковано та зменшено потенційні ризики?
   • Очікування: Пропозиція повинна містити детальний план розробки та перевірки технології, включаючи реалістичні часові рамки, основні етапи та результати. Необхідно чітко визначити потенційні ризики разом із відповідними стратегіями пом’якшення.

  2. Вплив

  Критерій впливу оцінює потенціал запропонованої технології для отримання значних економічних, соціальних та екологічних переваг. Він також оцінює потенціал проекту для поглинання на ринку та комерціалізації.

  Підкритерії:

  • Ринковий потенціал і комерційна стратегія:
   • Ключове питання: Який ринковий потенціал запропонованої технології та наскільки чітко визначена стратегія комерціалізації?
   • Очікування: Пропозиції повинні включати комплексний аналіз ринку, визначення цільових ринків, сегментів споживачів і конкурентного середовища. Стратегія комерціалізації має бути чіткою, з детальним планом виходу на ринок, розвитку бізнесу та масштабування.
  • Соціальні та економічні вигоди:
   • Ключове питання: Який очікуваний суспільний та економічний вплив технології?
   • Очікування: Пропозиція має сформулювати ширші переваги технології, такі як створення робочих місць, економічне зростання, екологічна стійкість і покращення якості життя. Проект має відповідати актуальним суспільним викликам і пріоритетам ЄС.
  • Поширення та використання:
   • Ключове питання: Наскільки ефективними є запропоновані заходи щодо поширення та використання результатів проекту?
   • Очікування: Пропозиція має містити чіткий план розповсюдження результатів проекту серед відповідних зацікавлених сторін, включаючи наукові публікації, галузеві партнерства та роботу з громадськістю. Заходи щодо використання мають бути зосереджені на захисті інтелектуальної власності та забезпеченні комерціалізації.

  3. Якість та ефективність впровадження

  Цей критерій оцінює здійсненність плану проекту та здатність консорціуму виконати запропоноване дослідження. Він оцінює загальну узгодженість і ефективність робочого плану, розподіл ресурсів і компетентність команди проекту.

  Підкритерії:

  • План і структура роботи:
   • Ключове питання: Наскільки послідовними та ефективними є робочий план і заходи щодо зменшення ризиків?
   • Очікування: Робочий план має бути детальним і добре структурованим, із чітко визначеними завданнями, результатами, етапами та часовими рамками. Пропозиція має включати стратегії управління ризиками та плани на випадок непередбачених обставин для вирішення потенційних проблем.
  • Розподіл ресурсів:
   • Ключове питання: Наскільки доречним і ефективним є розподіл ресурсів?
   • Очікування: Ресурси, включаючи бюджет і персонал, повинні бути розподілені належним чином, щоб забезпечити успіх проекту. Пропозиція повинна обґрунтовувати запитуваний бюджет і демонструвати, що виділені ресурси є достатніми та добре розподілені між завданнями проекту.
  • Якість Консорціуму:
   • Ключове питання: Наскільки консорціум має необхідний потенціал і досвід?
   • Очікування: Консорціум має складатися з високоякісних, взаємодоповнюючих партнерів із підтвердженим досвідом і можливостями для проведення запропонованих досліджень. Ролі та обов’язки кожного члена консорціуму мають бути чітко визначені, а консорціум має продемонструвати значний досвід успішної співпраці.

  Оцінка та порогові значення

  Кожен підкритерій оцінюється за шкалою від 0 до 5:

  • 0: Пропозиція не відповідає критерію або не може бути оцінена через відсутню або неповну інформацію.
  • 1 (погано): Критерій не відповідає належним чином або є серйозні внутрішні недоліки.
  • 2 (чесно): Пропозиція широко стосується критерію, але є значні недоліки.
  • 3 (добре): Пропозиція добре відповідає критерію, але є низка недоліків.
  • 4 (Дуже добре): Пропозиція дуже добре відповідає критерію, але є невелика кількість недоліків.
  • 5 (Відмінно): Пропозиція успішно відповідає всім відповідним аспектам критерію. Будь-які недоліки незначні.

  Пороги

  Щоб отримати фінансування, пропозиції повинні відповідати або перевищувати наступні порогові значення:

  • Досконалість: Мінімальний поріг 4/5
  • Вплив: Мінімальний поріг 3,5/5
  • Якість та оперативність впровадження: Мінімальний поріг 3/5

  Поради абітурієнтам

  1. Ясність і бачення: Чітко сформулюйте інноваційний потенціал технології та довгострокове бачення. Поясніть, чому ваш проект є значним прогресом у цій галузі.
  2. Детальна методика: Забезпечити надійний і чітко визначений науково-технічний підхід. Включіть попередні дані, щоб підтвердити здійсненність вашої технології.
  3. Ринкова стратегія: розробити комплексний аналіз ринку та стратегію комерціалізації. Визначте цільові ринки, потенційних клієнтів і конкурентні переваги.
  4. Ударна артикуляція: Чітко опишіть суспільні та економічні переваги вашої технології. Підкресліть, як він вирішує відповідні суспільні проблеми та узгоджується з пріоритетами ЄС.
  5. Структурований план роботи: переконайтеся, що ваш робочий план є детальним і добре структурованим. Визначте чіткі завдання, результати, етапи та часові рамки та включіть стратегії управління ризиками.
  6. Обґрунтування ресурсу: Обґрунтуйте розподіл ресурсів і переконайтеся, що вони достатні та добре розподілені. Продемонструйте, що бюджет і персонал відповідають проекту.
  7. Якість консорціуму: Зберіть консорціум із додатковим досвідом і серйозним досвідом. Чітко визначте ролі та обов’язки кожного члена.

  Висновок

  Критерії оцінки програми EIC Transition розроблені для виявлення проектів з найвищим потенціалом для новаторських інновацій і значного впливу. Розуміючи ці критерії та дотримуючись їх, заявники можуть покращити свої пропозиції та підвищити свої шанси на отримання фінансування. Програма EIC Transition пропонує унікальну можливість подолати розрив між дослідженнями та ринком, стимулюючи технологічний і суспільний прогрес на благо Європи та за її межами.

  Програма EIC Transition: Очікування TRL від початку до кінця

  вступ

  Програма переходу European Innovation Council (EIC) розроблена для підтримки розвитку та комерціалізації перспективних технологій, спочатку розроблених у рамках проектів EIC Pathfinder та інших дослідницьких ініціатив, що фінансуються ЄС. Одним із критичних аспектів програми EIC Transition є структура рівня готовності технологій (TRL), яка допомагає оцінити зрілість технологій протягом життєвого циклу проекту. Ця стаття містить вичерпний огляд очікуваних TRL для проектів у рамках Програми EIC Transition, окреслюючи початкові та кінцеві TRL та віхи, яких очікується досягти проектами.

  Розуміння рівнів технологічної готовності (TRL)

  Рівні готовності до технології (TRL) — це шкала, яка використовується для оцінки зрілості технології. Шкала TRL варіюється від 1 до 9, де TRL 1 представляє основні принципи, які дотримуються, а TRL 9 означає технологію, яка була повністю продемонстрована в робочому середовищі. Програма EIC Transition зосереджена на просуванні технологій від стадії експериментального підтвердження концепції (TRL 3-4) до стадії, коли вони ближче до готовності до ринку (TRL 5-6).

  Огляд шкали TRL

  1. TRL 1: Основні принципи дотримані
  2. TRL 2: Сформульована концепція технології
  3. TRL 3: Експериментальне підтвердження концепції
  4. TRL 4: Технологія перевірена в лабораторії
  5. TRL 5: Технологія перевірена у відповідному середовищі
  6. TRL 6: Технологія, продемонстрована у відповідному середовищі
  7. TRL 7: Демонстрація прототипу системи в робочому середовищі
  8. TRL 8: Система завершена та кваліфікована
  9. TRL 9: Фактична система перевірена в робочому середовищі

  Очікування TRL для EIC Transition

  Програма EIC Transition спрямована на підтримку проектів, починаючи з TRL 3 або 4 і просуваючи їх до TRL 5 або 6 до кінця проекту. Ось детальний огляд етапів TRL і конкретні очікування на кожному етапі.

  Стартові ТРЛ: ТРЛ 3-4

  TRL 3: Експериментальне підтвердження концепції

  На початку проекту EIC Transition технології повинні були отримати експериментальне підтвердження концепції. Це означає, що основні технологічні принципи були дотримані та перевірені під час початкових експериментів. Підтвердження концепції має продемонструвати, що технологія здійсненна та має потенціал для досягнення бажаних цілей.

  • Очікування:
   • Попередні експериментальні дані, що підтверджують здійсненність технології.
   • Початкові прототипи або моделі, що демонструють основні функції технології.
   • Визначення ключових технічних проблем і потенційних рішень.

  TRL 4: Технологія перевірена в лабораторії

  Для технологій, починаючи з TRL 4, вони повинні були пройти більш суворе тестування та валідацію в контрольованому лабораторному середовищі. Основна увага на цьому етапі полягає в тому, щоб забезпечити надійну роботу технології в лабораторних умовах.

  • Очікування:
   • Комплексні експериментальні результати, що демонструють функціональність і продуктивність технології.
   • Розробка та доопрацювання прототипів або моделей.
   • Виявлення та початкове зниження технічних ризиків.

  Кінцеві TRL: TRL 5-6

  TRL 5: Технологія перевірена у відповідному середовищі

  До кінця проекту EIC Transition технології мають досягти TRL 5. Це передбачає перевірку технології в середовищі, яке дуже нагадує реальні умови. Технологію слід протестувати, щоб переконатися, що вона може ефективно працювати поза лабораторними умовами.

  • Очікування:
   • Демонстрація технології у відповідному середовищі, наприклад на пілотній установці, промислових умовах або змодельованих реальних умовах.
   • Збір даних про продуктивність, надійність і масштабованість технології.
   • Доопрацювання прототипів для вирішення будь-яких проблем, виявлених під час перевірки.

  TRL 6: Технологія, продемонстрована у відповідному середовищі

  Досягнення TRL 6 означає, що технологія була продемонстрована для роботи у відповідному середовищі, показуючи, що вона може відповідати робочим вимогам, очікуваним у реальних програмах. Цей етап передбачає більш широке тестування та перевірку, щоб переконатися, що технологія готова до комерціалізації.

  • Очікування:
   • Повномасштабні прототипи або системи, продемонстровані у відповідних середовищах, що демонструють робочу функціональність і надійність.
   • Детальні дані про продуктивність і аналіз для підтвердження життєздатності технології.
   • Завершення технічних проектів і підготовка до розширення виробництва або розгортання.

  Основні віхи та заходи

  Щоб перейти від TRL 3-4 до TRL 5-6, проекти зазвичай мають досягти кількох ключових етапів і здійснити певні дії. До них належать:

  1. Розробка та тестування прототипу:
   • Розробляйте та вдосконалюйте прототипи, які включають основні технологічні інновації.
   • Проводьте ітераційне тестування та валідацію для покращення продуктивності та вирішення технічних проблем.
  2. Управління ризиками:
   • Визначати та оцінювати технічні, комерційні та операційні ризики.
   • Впроваджуйте стратегії пом’якшення наслідків для усунення потенційних перешкод прогресу.
  3. Ринок і стратегія комерціалізації:
   • Проведіть аналіз ринку, щоб визначити цільових клієнтів, потреби ринку та конкурентне середовище.
   • Розробіть бізнес-модель і стратегію комерціалізації, включаючи плани збільшення виробництва та виходу на ринок.
  4. Залучення зацікавлених сторін:
   • Спілкуйтеся з потенційними кінцевими користувачами, галузевими партнерами та інвесторами, щоб отримати відгуки та створити підтримку для технології.
   • Встановіть партнерства або співпрацю, які можуть полегшити перехід технології на ринок.
  5. Регулювання та дотримання вимог:
   • Визначте відповідні нормативні вимоги та стандарти, яким має відповідати технологія.
   • Забезпечте відповідність необхідним нормам і підготуйтеся до процесів сертифікації або затвердження.

  Висновок

  Програма EIC Transition відіграє важливу роль у просуванні перспективних технологій від етапу експериментального підтвердження концепції (TRL 3-4) до валідації та демонстрації у відповідних середовищах (TRL 5-6). Розуміючи очікування TRL і зосереджуючись на ключових етапах, заявники можуть узгодити свої проекти відповідно до цих вимог і збільшити свої шанси на успіх. Програма EIC Transition надає важливу підтримку для подолання розриву між дослідженнями та комерціалізацією, стимулюючи технологічні інновації та надаючи ефективні рішення на ринок.


  Статті, знайдені на Rasph.com відображають думку Rasph або її відповідних авторів і жодним чином не відображають думку Європейської комісії (ЄК) або European Innovation Council (EIC). Надана інформація спрямована на те, щоб поділитися цінними перспективами, які потенційно можуть інформувати заявників щодо схем фінансування грантів, таких як EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition або пов’язаних програм, таких як Innovate UK у Великобританії або грант на інновації та дослідження малого бізнесу (SBIR) у Сполучені Штати.

  Статті також можуть бути корисним ресурсом для інших консультації у грантовому просторі, а також професійні автори грантів які прийняті на роботу як фрілансери або є частиною малого та середнього підприємства (МСП). EIC Accelerator є частиною програми Horizon Europe (2021-2027), яка нещодавно замінила попередню рамкову програму Horizon 2020.


  Цю статтю написав ChatEIC. ChatEIC – це помічник EIC Accelerator, який може консультувати щодо написання пропозицій, обговорювати сучасні тенденції та створювати змістовні статті на різноманітні теми. Статті, написані ChatEIC, можуть містити неточну або застарілу інформацію.


  Ви зацікавлені в тому, щоб найняти письменника, щоб подати заявку на гранти в ЄС?

  Будь ласка, не соромтеся звертатися сюди: контакт

  Ви шукаєте програму навчання, щоб дізнатися, як подати заявку на EIC Accelerator?

  Знайти тут: Навчання

   

  Навігація критеріями оцінки EIC Pathfinder: вичерпний посібник

  European Innovation Council (EIC) Pathfinder — це флагманська програма в рамках Horizon Europe, призначена для підтримки дослідницьких проектів із високим ризиком і високою винагородою, спрямованих на розробку проривних технологій. Розуміння критеріїв оцінки пропозицій EIC Pathfinder має вирішальне значення для заявників, які шукають фінансування. Ця стаття містить детальний огляд критеріїв оцінки EIC Pathfinder, пропонуючи зрозуміти, що оцінювачі шукають у пропозиціях і як заявники можуть привести свої проекти у відповідність із цими очікуваннями.

  Огляд процесу оцінювання

  Процес оцінки пропозицій EIC Pathfinder є суворим і включає кілька етапів. Пропозиції оцінюють незалежні експерти-оцінювачі за трьома основними критеріями: досконалість, результативність, якість і ефективність реалізації. Кожен критерій має конкретні підкритерії, які забезпечують структуровану основу для оцінювання.

  Етапи оцінювання

  1. Індивідуальна оцінка: Кожна пропозиція спочатку індивідуально оцінюється принаймні чотирма експертами-оцінювачами.
  2. Консенсусна група: Оцінювачі обговорюють свої індивідуальні оцінки та досягають консенсусу щодо балів і коментарів.
  3. Панельний огляд: Група експертів переглядає консенсусні звіти та остаточно формує рейтинг.

  Детальні критерії оцінки

  1. Відмінність

  Критерій Excellence оцінює наукову та технологічну якість пропозиції. Це найбільш зважений критерій, що відображає спрямованість EIC Pathfinder на новаторські дослідження.

  Підкритерії:

  • Довгострокове бачення:
   • Ключове питання: Наскільки переконливим є бачення радикально нової технології?
   • Очікування: пропозиції повинні формулювати чітке та амбітне бачення нової технології, яка може змінити економіку та суспільство.
  • Прорив науки назустріч технологіям:
   • Ключове питання: Наскільки конкретним, новим і амбітним є запропонований прорив?
   • Очікування: Пропоноване дослідження має представляти значний прогрес у порівнянні з поточними технологіями з потенціалом для великого наукового прориву.
  • Цілі:
   • Ключове питання: Наскільки конкретними та правдоподібними є цілі?
   • Очікування: Цілі мають бути чітко визначені, досяжні та узгоджені із загальним баченням. Підхід до дослідження має бути високим ризиком/високим прибутком.
  • Міждисциплінарність:
   • Ключове питання: Наскільки актуальним є міждисциплінарний підхід?
   • Очікування: Пропозиції повинні демонструвати добре інтегрований міждисциплінарний підхід, поєднуючи досвід з різних галузей для досягнення прориву.

  2. Вплив

  Критерій впливу оцінює потенціал запропонованої технології для отримання значних економічних, соціальних та екологічних переваг.

  Підкритерії:

  • Довгостроковий вплив:
   • Ключове питання: Наскільки значущими є потенційні трансформаційні ефекти?
   • Очікування: Передбачена технологія повинна мати потенціал для створення нових ринків, покращення якості життя або вирішення глобальних проблем.
  • Інноваційний потенціал:
   • Ключове питання: Наскільки ця технологія має потенціал для проривних інновацій?
   • Очікування: Пропозиції повинні окреслювати чіткий шлях до інновацій, включаючи заходи щодо захисту та використання інтелектуальної власності.
  • Комунікація та розповсюдження:
   • Ключове питання: Наскільки придатними є заходи для максимізації очікуваних результатів і впливу?
   • Очікування: Пропозиції повинні містити надійний план поширення результатів і підвищення обізнаності про потенціал проекту.

  3. Якість та ефективність впровадження

  Цей критерій оцінює здійсненність плану проекту та здатність консорціуму виконати запропоноване дослідження.

  Підкритерії:

  • План роботи:
   • Ключове питання: Наскільки послідовними та ефективними є робочий план і заходи щодо зменшення ризиків?
   • Очікування: Робочий план має бути детальним і добре структурованим, із чітко визначеними завданнями, результатами, етапами та часовими рамками. Повинні бути стратегії управління ризиками.
  • Розподіл ресурсів:
   • Ключове питання: Наскільки доречним і ефективним є розподіл ресурсів?
   • Очікування: Ресурси, включаючи бюджет і персонал, повинні бути розподілені належним чином, щоб забезпечити успіх проекту.
  • Якість Консорціуму:
   • Ключове питання: Наскільки консорціум має необхідний потенціал і досвід?
   • Очікування: Консорціум має складатися з високоякісних, взаємодоповнюючих партнерів із підтвердженим досвідом і можливостями для проведення запропонованих досліджень.

  Оцінка та порогові значення

  Кожен підкритерій оцінюється за шкалою від 0 до 5:

  • 0: Пропозиція не відповідає критерію або не може бути оцінена через відсутню або неповну інформацію.
  • 1 (погано): Критерій не відповідає належним чином або є серйозні внутрішні недоліки.
  • 2 (чесно): Пропозиція широко стосується критерію, але є значні недоліки.
  • 3 (добре): Пропозиція добре відповідає критерію, але є низка недоліків.
  • 4 (Дуже добре): Пропозиція дуже добре відповідає критерію, але є невелика кількість недоліків.
  • 5 (Відмінно): Пропозиція успішно відповідає всім відповідним аспектам критерію. Будь-які недоліки незначні.

  Пороги

  • Досконалість: Мінімальний поріг 4/5
  • Вплив: Мінімальний поріг 3,5/5
  • Якість та оперативність реалізації: Мінімальний поріг 3/5

  Пропозиції повинні відповідати цим пороговим значенням або перевищувати їх, щоб розглядатися для отримання фінансування.

  Поради абітурієнтам

  1. Ясність і бачення: Чітко сформулюйте своє довгострокове бачення та те, як ваш проект представляє значний прогрес у технології.
  2. Міждисциплінарний підхід: Підкресліть міждисциплінарний характер вашого консорціуму та те, як він покращує проект.
  3. Шлях впливу: Надайте детальний шлях впливу, включаючи плани захисту інтелектуальної власності, використання та розповсюдження.
  4. Детальний план роботи: Переконайтеся, що ваш робочий план є детальним, із чіткими завданнями, результатами, етапами та стратегіями зменшення ризиків.
  5. Розподіл ресурсів: Обґрунтуйте розподіл ресурсів і продемонструйте, що ваш консорціум має необхідний досвід і потенціал.

  Висновок

  Критерії оцінки EIC Pathfinder призначені для виявлення проектів з найвищим потенціалом для новаторських інновацій і значного впливу. Розуміючи ці критерії та дотримуючись їх, заявники можуть покращити свої пропозиції та підвищити свої шанси на отримання фінансування. EIC Pathfinder пропонує унікальну можливість перетворити далекоглядні ідеї в реальність, рухаючи науково-технічний прогрес на благо суспільства.


  Статті, знайдені на Rasph.com відображають думку Rasph або її відповідних авторів і жодним чином не відображають думку Європейської комісії (ЄК) або European Innovation Council (EIC). Надана інформація спрямована на те, щоб поділитися цінними перспективами, які потенційно можуть інформувати заявників щодо схем фінансування грантів, таких як EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition або пов’язаних програм, таких як Innovate UK у Великобританії або грант на інновації та дослідження малого бізнесу (SBIR) у Сполучені Штати.

  Статті також можуть бути корисним ресурсом для інших консультації у грантовому просторі, а також професійні автори грантів які прийняті на роботу як фрілансери або є частиною малого та середнього підприємства (МСП). EIC Accelerator є частиною програми Horizon Europe (2021-2027), яка нещодавно замінила попередню рамкову програму Horizon 2020.


  Цю статтю написав ChatEIC. ChatEIC – це помічник EIC Accelerator, який може консультувати щодо написання пропозицій, обговорювати сучасні тенденції та створювати змістовні статті на різноманітні теми. Статті, написані ChatEIC, можуть містити неточну або застарілу інформацію.


  Ви зацікавлені в тому, щоб найняти письменника, щоб подати заявку на гранти в ЄС?

  Будь ласка, не соромтеся звертатися сюди: контакт

  Ви шукаєте програму навчання, щоб дізнатися, як подати заявку на EIC Accelerator?

  Знайти тут: Навчання

   

  Розуміння вимог і очікувань TRL для EIC Pathfinder

  European Innovation Council (EIC) Pathfinder є ключовою ініціативою в рамках програми Horizon Europe, розробленою для підтримки досліджень з високим ризиком і високим прибутком, спрямованих на розробку новаторських технологій. Важливим аспектом EIC Pathfinder є структура рівня готовності технології (TRL), яка забезпечує систематичну метрику для оцінки зрілості конкретної технології. У цій статті розглядаються вимоги TRL та очікування щодо проектів згідно з EIC Pathfinder, надаючи вичерпний посібник для заявників.

  Що таке TRL?

  Рівні готовності до технології (TRL) – це шкала від 1 до 9, яка використовується для вимірювання зрілості технології. Ця шкала, спочатку розроблена NASA, зараз широко використовується організаціями, включаючи Європейську Комісію, для оцінки етапів розвитку технологічних інновацій. Ось короткий огляд шкали TRL:

  1. TRL 1: Основні принципи дотримані
  2. TRL 2: Сформульована концепція технології
  3. TRL 3: Експериментальне підтвердження концепції
  4. TRL 4: Технологія перевірена в лабораторії
  5. TRL 5: Технологія перевірена у відповідному середовищі
  6. TRL 6: Технологія, продемонстрована у відповідному середовищі
  7. TRL 7: Демонстрація прототипу системи в робочому середовищі
  8. TRL 8: Система завершена та кваліфікована
  9. TRL 9: Фактична система перевірена в робочому середовищі

  Вимоги TRL для EIC Pathfinder

  EIC Pathfinder зосереджується в основному на ранніх стадіях розробки технології, як правило, від TRL 1 до TRL 4. EIC Pathfinder зосереджується на підтримці ранньої стадії розробки новаторських технологій, причому проекти зазвичай починаються на рівнях технологічної готовності (TRL) 1-2, де дотримуються основних принципів і формулюють концепції технології. Очікувана кінцева TRL для проектів Pathfinder зазвичай знаходиться між TRL 3 і TRL 4. На TRL 3 проекти досягають експериментального підтвердження концепції, демонструючи початкову здійсненність за допомогою лабораторних експериментів. Відповідно до TRL 4, технологія перевірена в лабораторних умовах, демонструючи здатність працювати, як очікувалося, у контрольованих умовах. Цей прогрес має на меті створити надійну науково-технічну основу для майбутніх досягнень і потенційної комерціалізації.

  Очікування на кожному етапі TRL у Pathfinder такі:

  TRL 1: Основні принципи дотримані

  На цьому початковому етапі спостерігаються основні принципи нової технології. Дослідження переважно теоретичні, зосереджені на основоположних наукових принципах, які можуть лежати в основі майбутніх технологічних застосувань.

  • Очікування: чітке формулювання основних принципів. Публікації в наукових журналах або виступи на конференціях є звичайними результатами.

  TRL 2: Сформульована концепція технології

  На TRL 2 фокус зміщується на визначення технологічної концепції. Це передбачає висунення гіпотез щодо потенційних застосувань на основі спостережуваних принципів та визначення необхідних наукових і технічних знань, необхідних для продовження.

  • Очікування: Формулювання чіткої та правдоподібної концепції технології. Очікуються детальні теоретичні моделі та початкові техніко-економічні обґрунтування.

  TRL 3: Експериментальне підтвердження концепції

  TRL 3 передбачає експериментальну перевірку технологічної концепції. Початкові експерименти та лабораторні дослідження проводяться, щоб продемонструвати, що концепція здійсненна.

  • Очікування: Експериментальні дані, що підтверджують концепцію. Демонстрація того, що теоретичні моделі працюють у контрольованих умовах.

  TRL 4: Технологія перевірена в лабораторії

  На цьому етапі технологія проходить більш суворе тестування в лабораторних умовах. Мета полягає в тому, щоб перевірити функціональність і продуктивність технології щодо очікуваних результатів.

  • Очікування: Результати експериментальної перевірки. Розробка прототипів або моделей, які демонструють можливості технології в лабораторних умовах.

  Очікування від проектів EIC Pathfinder

  Очікується, що проекти, що фінансуються в рамках EIC Pathfinder, розширять межі сучасних знань і технологій. Ось розбивка очікувань щодо проектів на кожному етапі TRL:

  Дослідження на ранній стадії (TRL 1-2)

  • Інновація: Проекти мають пропонувати інноваційні та оригінальні ідеї, які кидають виклик існуючим парадигмам і мають потенціал призвести до великих наукових і технологічних проривів.
  • Наукова досконалість: Високоякісні, ретельні дослідження є важливими. Проекти мають бути націлені на публікацію у провідних наукових журналах та презентацію на провідних конференціях.
  • Міждисциплінарна співпраця: EIC Pathfinder заохочує співпрацю між різними науковими дисциплінами для розвитку нових перспектив і підходів.

  Підтвердження концепції (TRL 3)

  • здійсненність: Проекти мають бути спрямовані на демонстрацію здійсненності технологічної концепції шляхом експериментального підтвердження концепції. Це передбачає розробку та тестування початкових прототипів або моделей.
  • Документація: Детальна документація експериментальних процедур і результатів має вирішальне значення. Це включає збір, аналіз та інтерпретацію даних.
  • Інтелектуальна власність: Розгляд стратегій захисту інтелектуальної власності (ІВ). Проекти повинні вивчати патентування або інші форми захисту ІВ, де це можливо.

  Валідація в лабораторії (TRL 4)

  • Суворе тестування: Проекти повинні проводити суворе тестування та валідацію технології в контрольованому лабораторному середовищі. Це включає стрес-тестування, оцінку ефективності та оцінку надійності.
  • Розробка прототипу: Розробка більш досконалих прототипів, які можна використовувати для подальшого тестування та перевірки.
  • Шлях до комерціалізації: Проекти повинні почати досліджувати потенційні шляхи комерціалізації, включаючи аналіз ринку, потенційні партнерства та можливості фінансування для подальшого розвитку.

  Підтримка та ресурси

  EIC Pathfinder надає суттєву підтримку та ресурси, щоб допомогти проектам досягти своїх віх TRL. Це включає:

  • Фінансування: Гранти до 3 мільйонів євро для EIC Pathfinder Open і до 4 мільйонів євро для EIC Pathfinder Challenges. Якщо це обґрунтовано, можна вимагати більші суми.
  • Послуги прискорення бізнесу: Доступ до широкого спектру послуг, включаючи коучинг, наставництво та можливості спілкування, щоб допомогти проектам просуватися від дослідження до комерціалізації.
  • Менеджери програм EIC: спеціалізовані менеджери програм надають вказівки та підтримку протягом життєвого циклу проекту, допомагаючи спрямовувати проекти на успішні результати.

  Висновок

  EIC Pathfinder – це життєво важлива ініціатива, спрямована на сприяння новаторським дослідженням та інноваціям по всій Європі. Зосереджуючись на ранніх стадіях розвитку технологій і надаючи суттєву підтримку та ресурси, EIC Pathfinder допомагає трансформувати далекоглядні ідеї в реальні технології. Розуміння вимог і очікувань TRL має вирішальне значення для заявників, щоб узгодити свої проекти з цілями EIC Pathfinder, зрештою сприяючи розвитку науки та технологій на благо суспільства.


  Статті, знайдені на Rasph.com відображають думку Rasph або її відповідних авторів і жодним чином не відображають думку Європейської комісії (ЄК) або European Innovation Council (EIC). Надана інформація спрямована на те, щоб поділитися цінними перспективами, які потенційно можуть інформувати заявників щодо схем фінансування грантів, таких як EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition або пов’язаних програм, таких як Innovate UK у Великобританії або грант на інновації та дослідження малого бізнесу (SBIR) у Сполучені Штати.

  Статті також можуть бути корисним ресурсом для інших консультації у грантовому просторі, а також професійні автори грантів які прийняті на роботу як фрілансери або є частиною малого та середнього підприємства (МСП). EIC Accelerator є частиною програми Horizon Europe (2021-2027), яка нещодавно замінила попередню рамкову програму Horizon 2020.


  Цю статтю написав ChatEIC. ChatEIC – це помічник EIC Accelerator, який може консультувати щодо написання пропозицій, обговорювати сучасні тенденції та створювати змістовні статті на різноманітні теми. Статті, написані ChatEIC, можуть містити неточну або застарілу інформацію.


  Ви зацікавлені в тому, щоб найняти письменника, щоб подати заявку на гранти в ЄС?

  Будь ласка, не соромтеся звертатися сюди: контакт

  Ви шукаєте програму навчання, щоб дізнатися, як подати заявку на EIC Accelerator?

  Знайти тут: Навчання

   

  Вичерпний посібник із програми фінансування грантів EIC Pathfinder

  European Innovation Council (EIC) Pathfinder є ключовою ініціативою в рамках програми Horizon Europe, спрямованою на сприяння передовим дослідженням для розробки наукової основи для проривних технологій. EIC Pathfinder підтримує амбітні проекти, які розширюють межі науки та технологій, закладаючи основу для інновацій, які можуть трансформувати ринки та вирішувати глобальні виклики. У цій статті наведено детальний огляд EIC Pathfinder, його цілей, можливостей фінансування, процесу подання заявки та критеріїв оцінки.

  EIC Pathfinder Огляд

  Цілі EIC Pathfinder

  EIC Pathfinder призначений для підтримки найперших етапів наукових, технологічних або глибоких технологічних досліджень і розробок. Його основними цілями є:

  1. Розвиток наукових основ: для підтримки проривних технологій, які можуть підірвати існуючі ринки або створити нові.
  2. Дослідження високого ризику/високого прибутку: заохочення проектів, які передбачають значний ризик, але мають потенціал для суттєвих винагород.
  3. Міждисциплінарна співпраця: сприяння співпраці між різними науковими та технологічними дисциплінами для досягнення інноваційних проривів.

  Ключові компоненти EIC Pathfinder

  EIC Pathfinder складається з двох основних компонентів:

  EIC Pathfinder Відкритий

  EIC Pathfinder Open забезпечує підтримку проектів у будь-якій галузі науки, техніки чи застосування без попередньо визначених тематичних пріоритетів. Він націлений на ранню стадію розвитку технологій майбутнього, наголошуючи на проривних дослідженнях із високим ризиком/високим прибутком від науки до технологій. Ключові особливості включають:

  • Амбітне бачення: Проекти повинні мати довгострокове бачення радикально нової технології з трансформаційним потенціалом.
  • Науковий прорив: Пропозиції повинні окреслювати конкретний, новий і амбітний прорив науки в технологію.
  • Підхід високого ризику/високого прибутку: Дослідницький підхід має бути інноваційним і потенційно ризикованим, спрямованим на значний прогрес.

  EIC Pathfinder Виклики

  Виклики EIC Pathfinder зосереджені на попередньо визначених тематичних областях із конкретними цілями. Ці виклики спрямовані на створення узгодженого портфоліо проектів, які разом досягають бажаних результатів. Кожне завдання контролюється спеціальним менеджером програми, який спрямовує проекти до спільних цілей. Ключові особливості включають:

  • Конкретні цілі: Кожен виклик має визначені цілі та очікувані результати.
  • Портфельний підхід: Очікується, що проекти в рамках завдання будуть взаємодіяти та співпрацювати, використовуючи сильні сторони один одного.
  • Спеціалізовані менеджери програм: Керівники програм відіграють проактивну роль у спрямуванні проектів на успішні результати.

  Фінансування та підтримка

  EIC Pathfinder пропонує значне фінансування та підтримку окремих проектів. Фінансування здійснюється через гранти на дослідження та інновації. Основні деталі:

  • Бюджет: Загальний орієнтовний бюджет EIC Pathfinder Open становить 136 мільйонів євро, а бюджет EIC Pathfinder Challenges – 120 мільйонів євро.
  • Сума гранту: Для EIC Pathfinder Open типовими є гранти до 3 мільйонів євро, хоча можна запросити більші суми, якщо це обґрунтовано. Для EIC Pathfinder Challenges гранти можуть становити до 4 мільйонів євро.
  • Ставка фінансування: Розмір фінансування становить 100% прийнятних витрат.

  Окрім фінансової підтримки, успішні заявники отримують доступ до широкого спектру послуг із прискорення бізнесу, включаючи коучинг, наставництво та можливості для спілкування.

  Процес подачі заявки

  Процес подання заявки на EIC Pathfinder складається з кількох кроків:

  1. Подання пропозиції: Пропозиції необхідно подавати через Портал фінансування та тендерних можливостей ЄС.
  2. Перевірка прийнятності та відповідності вимогам: Пропозиції перевіряються на відповідність критеріям прийнятності.
  3. Оцінка: Пропозиції оцінюються експертами-оцінювачами на основі заздалегідь визначених критеріїв.
  4. Рішення про фінансування: Остаточне рішення про фінансування приймається за результатами оцінювання.

  Критерії прийнятності

  • Вимоги до консорціуму: Для спільних проектів консорціум має включати щонайменше три незалежні юридичні особи з різних держав-членів або асоційованих країн.
  • Проекти з єдиним бенефіціаром: У деяких випадках можуть подати заявку окремі організації, наприклад МСП або дослідницькі організації.

  Критерії оцінювання

  Пропозиції оцінюються за трьома основними критеріями:

  1. Досконалість: Включно з новизною та амбітністю бачення, обґрунтованістю підходу та міждисциплінарним характером проекту.
  2. Вплив: Оцінка потенційних трансформаційних ефектів, інноваційного потенціалу та заходів для поширення та використання результатів.
  3. Реалізація: Оцінка якості та ефективності робочого плану, розподілу ресурсів і спроможності консорціуму.

  EIC Pathfinder Виклики на 2024 рік

  Робоча програма на 2024 рік включає кілька конкретних завдань у рамках EIC Pathfinder. Ці виклики спрямовані на такі стратегічні сфери інтересів Європейського Союзу, як:

  1. Пристрої Solar-to-X: Розробка відновлюваних джерел палива, хімікатів і матеріалів як шляхів пом’якшення кліматичних змін.
  2. Цемент і бетон як поглиначі вуглецю: Інноваційні матеріали для поглинання вуглекислого газу.
  3. Натхненні природою альтернативи для упаковки харчових продуктів: Створення екологічних пакувальних рішень.
  4. Наноелектроніка для енергоефективних розумних пристроїв: Прогрес енергоефективних технологій.
  5. Захист космічної інфраструктури ЄС: Підвищення стійкості та стабільності космічних операцій.

  Висновок

  EIC Pathfinder є ключовою ініціативою в рамках програми Horizon Europe, яка стимулює передові дослідження для розробки проривних технологій. Підтримуючи високоризиковані/високоприбуткові проекти значним фінансуванням і комплексними послугами підтримки, EIC Pathfinder прагне сприяти інноваціям, які можуть трансформувати ринки, вирішувати глобальні виклики та позиціонувати Європу як лідера в передових технологіях. Дослідників, стартапи, МСП та інноваторів заохочують скористатися цією можливістю, щоб розширити межі науки та технологій і зробити значний вплив на майбутнє.

  EIC Pathfinder Виклики

  Розблокування майбутнього відновлюваної енергії: завдання EIC Pathfinder на «пристроях Solar-to-X»

  В епоху, коли зміна клімату становить значну загрозу глобальним екосистемам і економікам, European Innovation Council (EIC) зайняв проактивну позицію у своєму конкурсі Pathfinder Challenge на тему «Пристрої Solar-to-X». Ця ініціатива в рамках Робочої програми EIC на 2024 рік спрямована на каталізацію розробки новаторських технологій, які перетворюють сонячну енергію в різні корисні форми, такі як відновлювані види палива, хімікати та матеріали. Вирішуючи цю проблему, EIC прагне пом’якшити наслідки зміни клімату та сприяти сталим промисловим процесам, таким чином сприяючи досягненню цілей Європейського Союзу щодо зеленого переходу.

  Бачення та цілі

  Виклик «Solar-to-X Devices» заснований на далекоглядному підході до використання сонячної енергії за межами виробництва електроенергії. Він передбачає перетворення сонячної енергії в універсальні форми енергії та матеріалів, які можна зберігати, які можна використовувати в різноманітних цілях. Основні цілі цього виклику включають:

  1. Децентралізоване відновлюване виробництво: Розробка технологій, які дозволяють місцеве та децентралізоване виробництво відновлюваного палива, хімікатів і матеріалів.
  2. Пом'якшення зміни клімату: Зменшення викидів парникових газів шляхом заміни процесів, заснованих на викопному паливі, стійкими альтернативами, що працюють на сонячній енергії.
  3. Технологічні інновації: розширення меж сучасних сонячних технологій для досягнення вищої ефективності, економічності та масштабованості.

  Обсяг завдання

  Конкурс «Solar-to-X Devices» фокусується на інноваційних технологіях, які можуть перетворювати сонячну енергію в різні продукти. Це включає, але не обмежується:

  • Сонячне паливо: перетворення сонячної енергії на паливо, наприклад водень, метан або рідкі вуглеводні за допомогою таких процесів, як штучний фотосинтез або сонячні термохімічні цикли.
  • Сонячні хімікати: Виробництво хімікатів з використанням сонячної енергії, які можуть служити сировиною для хімічної промисловості.
  • Сонячні матеріали: Створення матеріалів, які можуть уловлювати та зберігати сонячну енергію для подальшого використання або які використовують сонячну енергію в процесі виробництва.

  Очікувані результати

  Очікується, що проекти, які фінансуються в рамках цього завдання, досягнуть кількох ключових результатів:

  1. Доказ концепції: Продемонструвати доцільність перетворення сонячної енергії в потрібні продукти в лабораторних масштабах.
  2. Підвищена ефективність: досягти значного підвищення ефективності процесів перетворення сонячної енергії на X.
  3. Масштабованість: розробка масштабованих рішень, які можна адаптувати для промислових застосувань.
  4. Стійкість: Переконайтеся, що розроблені технології є екологічно стійкими, економічно життєздатними та соціально прийнятними.

  Процес подачі заявки

  Прийнятність

  Конкурс відкритий для широкого кола заявників, включаючи університети, дослідницькі організації, малі та середні підприємства (МСП), стартапи та інші організації, здатні до інноваційних досліджень і розробок. Конкретні критерії прийнятності включають:

  • Вимоги до консорціуму: Пропозиції повинні бути подані консорціумом, до складу якого входять принаймні три незалежні юридичні особи з різних держав-членів або асоційованих країн.
  • Індивідуальні заявники: Окремі організації, такі як високотехнологічні МСП і стартапи, також можуть подати заявку, якщо вони відповідають умовам прийнятності.

  Подання пропозиції

  Заявники повинні подати свої пропозиції через Портал фінансування та тендерних можливостей ЄС до зазначеного кінцевого терміну, який для конкурсу 2024 року є 16 жовтня 2024 року. Пропозиції мають бути деталізованими, із зазначенням бачення, методології, очікуваного впливу та комплексного плану роботи.

  Критерії оцінювання

  Пропозиції будуть оцінюватися за трьома основними критеріями:

  1. Досконалість: Новизна та амбітність запропонованої технології, обґрунтованість підходу та міждисциплінарний характер дослідження.
  2. Вплив: Потенційні трансформаційні ефекти, інноваційний потенціал та заходи для поширення та використання результатів.
  3. Реалізація: Якість і ефективність робочого плану, розподіл ресурсів і спроможність консорціуму.

  Фінансування та підтримка

  Конкурс EIC Pathfinder Challenge «Solar-to-X Devices» пропонує значну фінансову підтримку для успішних проектів. Ключові деталі включають:

  • Загальний бюджет: 120 мільйонів євро виділено на різні завдання, включаючи «пристрої Solar-to-X».
  • Сума гранту: До 4 мільйонів євро на проект, хоча можуть вимагатися більші суми, якщо це обґрунтовано.
  • Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат, наданих як разова сума.

  Окрім фінансової підтримки, успішні заявники отримають індивідуальний доступ до широкого спектру послуг із прискорення бізнесу, включаючи коучинг, наставництво та можливості спілкування з лідерами галузі, інвесторами та партнерами екосистеми.

  Стратегічне значення

  Конкурс «Solar-to-X Devices» узгоджується з декількома стратегічними цілями Європейського Союзу, зокрема щодо досягнення екологічного переходу та підвищення енергетичної безпеки. Завдяки сприянню децентралізованому виробництву носіїв і матеріалів з відновлюваних джерел ця проблема сприяє:

  1. Зменшення залежності від викопного палива: Розвиваючи альтернативні джерела енергії, Європа може зменшити свою залежність від імпортованого викопного палива та підвищити енергетичну безпеку.
  2. Сприяння стійким промисловим процесам: Завдання підтримує перехід до стійких промислових процесів, зменшуючи вуглецевий слід ключових галузей.
  3. Стимулювання економічного зростання: Інновації в технологіях solar-to-X можуть створити нові ринкові можливості, стимулювати економічне зростання та створювати робочі місця у сфері високих технологій.

  Тематичні дослідження та історії успіху

  Хоча конкурс «Solar-to-X Devices» є нещодавньою ініціативою, він спирається на успіх попередніх проектів EIC Pathfinder. Серед відомих прикладів:

  1. Штучний фотосинтез: проекти, які імітують природний фотосинтез для виробництва водню та іншого палива за допомогою сонячного світла, води та вуглекислого газу.
  2. Сонячні термохімічні процеси: Інновації в сонячних реакторах, які перетворюють сонячну енергію в хімічну енергію, що зберігається в паливі або сировині для хімічної промисловості.

  Ці проекти продемонстрували доцільність і потенціал технологій solar-to-X, прокладаючи шлях для більш просунутих і масштабованих рішень у рамках виклику 2024 року.

  Висновок

  Конкурс EIC Pathfinder Challenge «Solar-to-X Devices» є сміливим кроком до сталого та стійкого майбутнього. Заохочуючи дослідження з високим ризиком і високою прибутковістю та підтримуючи розвиток трансформаційних технологій, EIC прагне розблокувати нові шляхи для виробництва відновлюваної енергії та матеріалів. Дослідників, інноваторів і підприємців заохочують скористатися цією можливістю, щоб зробити свій внесок у зелений перехід і зробити тривалий вплив на суспільство та навколишнє середовище.

  Революція в будівництві: завдання EIC Pathfinder на тему «Цемент і бетон як поглиначі вуглецю»

  вступ

  Будівельна галузь є головним джерелом глобальних викидів вуглекислого газу, причому тільки виробництво цементу забезпечує приблизно 8% світових викидів CO2. Щоб вирішити цю критичну проблему, European Innovation Council (EIC) запустив Pathfinder Challenge на тему «Цемент і бетон як поглиначі вуглецю» в рамках своєї робочої програми на 2024 рік. Це завдання спрямоване на перетворення цементу та бетону з вуглецевомістких матеріалів на ефективні поглиначі вуглецю, що відіграє вирішальну роль у пом’якшенні зміни клімату.

  Бачення та цілі

  Виклик «Цемент і бетон як поглиначі вуглецю» керується баченням революції в будівельній галузі шляхом розробки та впровадження інноваційних матеріалів і процесів, які можуть уловлювати та зберігати вуглекислий газ. Основні цілі цього виклику включають:

  1. Вуглецевий нейтралітет: Розробка цементних і бетонних матеріалів, які можуть поглинати більше CO2, ніж викидають протягом свого життєвого циклу.
  2. Стале будівництво: сприяння екологічним практикам у будівельній галузі шляхом використання матеріалів, що накопичують вуглець.
  3. Інновації в матеріалознавстві: розширення меж матеріалознавства для створення високоефективних будівельних матеріалів із негативним вмістом вуглецю.

  Обсяг завдання

  Цей виклик зосереджений на новаторських технологіях і процесах, які дозволяють цементу та бетону виконувати роль поглиначів вуглецю. Це включає:

  • Уловлювання та зберігання вуглецю (CCS): Розробка методів безпосереднього використання CCS у процесах виробництва та твердіння цементу та бетону.
  • Карбонізація: Посилення природного процесу карбонізації, коли CO2 реагує з сполуками кальцію в цементі з утворенням стабільних карбонатів кальцію.
  • Нові матеріали: Створення нових типів цементних матеріалів, які мають властиву здатність поглинати CO2.

  Очікувані результати

  Очікується, що проекти, які фінансуються в рамках цього завдання, досягнуть кількох ключових результатів:

  1. Доказ концепції: Продемонструвати здійсненність нових матеріалів або процесів у лабораторному масштабі.
  2. Покращене поглинання вуглецю: Досягти значного покращення здатності цементу та бетону поглинати вуглець.
  3. Масштабованість: розробка масштабованих рішень, які можна інтегрувати в існуючі промислові процеси.
  4. Стійкість: Переконайтеся, що нові матеріали та процеси є економічно життєздатними та екологічно стійкими.

  Процес подачі заявки

  Прийнятність

  Виклик відкритий для широкого кола заявників, включаючи університети, дослідницькі організації, малі та середні підприємства (МСП), стартапи та інші організації, які займаються інноваційними дослідженнями та розробками. Конкретні критерії прийнятності включають:

  • Вимоги до консорціуму: Пропозиції повинні бути подані консорціумом, що складається принаймні з трьох незалежних юридичних осіб з різних держав-членів або асоційованих країн.
  • Індивідуальні заявники: Окремі організації, такі як високотехнологічні МСП і стартапи, також можуть подати заявку, якщо вони відповідають умовам прийнятності.

  Подання пропозиції

  Заявники повинні подати свої пропозиції через Портал фінансування та тендерних можливостей ЄС до зазначеного кінцевого терміну, який для конкурсу 2024 року є 16 жовтня 2024 року. Пропозиції мають бути вичерпними, із детальним описом бачення, методології, очікуваного впливу та надійного робочого плану.

  Критерії оцінювання

  Пропозиції будуть оцінюватися за трьома основними критеріями:

  1. Досконалість: Новизна та амбітність запропонованої технології, обґрунтованість підходу та міждисциплінарний характер дослідження.
  2. Вплив: Потенційні трансформаційні ефекти, інноваційний потенціал та заходи для поширення та використання результатів.
  3. Реалізація: Якість і ефективність робочого плану, розподіл ресурсів і спроможність консорціуму.

  Фінансування та підтримка

  Конкурс EIC Pathfinder на тему «Цемент і бетон як поглиначі вуглецю» надає значну фінансову підтримку успішним проектам. Ключові деталі включають:

  • Загальний бюджет: 120 мільйонів євро виділено на різні виклики, включаючи «Цемент і бетон як поглиначі вуглецю».
  • Сума гранту: До 4 мільйонів євро на проект, хоча можуть вимагатися більші суми, якщо це обґрунтовано.
  • Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат, наданих як разова сума.

  Окрім фінансової підтримки, успішні заявники отримають індивідуальний доступ до широкого спектру послуг із прискорення бізнесу, включаючи коучинг, наставництво та можливості спілкування з лідерами галузі, інвесторами та партнерами екосистеми.

  Стратегічне значення

  Виклик «Цемент і бетон як поглиначі вуглецю» узгоджується з декількома стратегічними цілями Європейського Союзу, зокрема щодо досягнення кліматичної нейтральності та підвищення стійкості в будівельному секторі. Сприяючи розробці будівельних матеріалів, що зберігають вуглець, це завдання сприяє:

  1. Зменшення викидів вуглецю: шляхом перетворення цементу та бетону на поглиначі вуглецю, завдання спрямоване на суттєве зменшення вуглецевого сліду будівельної галузі.
  2. Просування практик сталого будівництва: заохочення використання екологічно чистих матеріалів у будівельних проектах по всій Європі.
  3. Стимулювання інновацій у сфері будівельних матеріалів: Стимулювання досліджень і розробок нових матеріалів, які можуть вирішувати екологічні проблеми, одночасно задовольняючи потреби будівництва.

  Потенційний вплив і переваги

  Успішна реалізація завдання «Цемент і бетон як поглиначі вуглецю» може мати далекосяжні наслідки, зокрема:

  1. Екологічні переваги: Значне скорочення викидів CO2 у будівельному секторі, що сприяє досягненню глобальних кліматичних цілей.
  2. Економічні переваги: Розвиток нових галузей промисловості та ринків будівельних матеріалів із негативним вмістом вуглецю, створення робочих місць та економічне зростання.
  3. Соціальний вплив: сприяння здоровішому середовищу життя шляхом зменшення вуглецевого сліду будівель та інфраструктури.

  Тематичні дослідження та історії успіху

  Хоча конкурс «Цемент і бетон як поглиначі вуглецю» є нещодавньою ініціативою, він спирається на успіх попередніх проектів і досліджень у цій галузі. Серед відомих прикладів:

  1. Технології CarbonCure: компанія, яка впорскує вловлений CO2 у бетон під час замішування, де він назавжди впроваджується, покращуючи міцність матеріалу та зменшуючи його вуглецевий слід.
  2. Solidia Technologies: інноваційний підхід, який використовує інший хімічний склад для виробництва цементу, який може поглинати CO2 під час процесу твердіння, досягаючи значної економії вуглецю.

  Ці проекти демонструють потенціал для інноваційних матеріалів і процесів для трансформації будівельної галузі, забезпечуючи міцну основу для майбутніх досягнень у рамках виклику 2024 року.

  Висновок

  Завдання EIC Pathfinder на тему «Цемент і бетон як поглиначі вуглецю» представляє новаторську ініціативу, спрямовану на перетворення однієї з найбільш вуглецевоємних галузей промисловості на ключового гравця в боротьбі зі зміною клімату. Заохочуючи дослідження з високим ризиком і високою прибутковістю та підтримуючи розробку інноваційних екологічних будівельних матеріалів, EIC прагне отримати значні екологічні, економічні та соціальні вигоди. Дослідників, інноваторів і підприємців заохочують скористатися цією можливістю, щоб зробити внесок у стале майбутнє та зробити тривалий вплив на будівельну галузь і за її межами.

  Досягнення сталого розвитку: завдання EIC Pathfinder на тему «Натхненні природою альтернативи для упаковки харчових продуктів»

  вступ

  Ескалація впливу пластикових відходів на навколишнє середовище стала критичною глобальною проблемою. У відповідь European Innovation Council (EIC) запровадив Pathfinder Challenge на тему «Натхненні природою альтернативи для упаковки харчових продуктів» у своїй робочій програмі на 2024 рік. Цей виклик має на меті зробити революцію в індустрії упаковки харчових продуктів шляхом розробки стійких, біологічно розкладаних і природних альтернатив традиційній пластиковій упаковці. Вирішуючи цю проблему, EIC прагне зменшити забруднення пластиком, підвищити стійкість навколишнього середовища та сприяти циркулярній економіці.

  Бачення та цілі

  Виклик «Натхненні природою альтернативи упаковці для харчових продуктів» спрямований на бачення заміни традиційної пластикової упаковки екологічно чистими альтернативами, виготовленими з природних матеріалів. Основні цілі цього виклику включають:

  1. Зменшення пластикових відходів: Розробка пакувальних матеріалів, які піддаються біологічному розкладанню та компостуванню, таким чином зменшуючи екологічний тягар пластикових відходів.
  2. Стійкість: сприяння використанню відновлюваних і стійких ресурсів у виробництві харчової упаковки.
  3. Інновації в матеріалознавстві: Створення високоефективних пакувальних рішень на основі природних матеріалів і процесів.

  Обсяг завдання

  Цей виклик зосереджений на інноваційних підходах до створення стійких альтернатив харчової упаковки. Основні сфери інтересів включають:

  • Біорозкладані матеріали: Розробка матеріалів, які можуть розкладатися природним шляхом, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу, наприклад біопластик, отриманий із рослинних джерел.
  • Компостована упаковка: Створення упаковки, яка може руйнуватися в умовах компостування, сприяючи здоров’ю ґрунту та зменшуючи кількість відходів на звалищах.
  • Їстівна упаковка: Вивчення матеріалів, які можна безпечно споживати разом із їжею, таким чином повністю усуваючи відходи.
  • Дизайни, натхненні природою: використання біомімікрії для розробки пакувальних рішень, які відтворюють ефективність і стійкість природних процесів і матеріалів.

  Очікувані результати

  Очікується, що проекти, які фінансуються в рамках цього завдання, досягнуть кількох ключових результатів:

  1. Доказ концепції: Продемонструвати здійсненність нових матеріалів або процесів у лабораторному масштабі.
  2. Покращена продуктивність: Досягніть значних покращень у функціональності та продуктивності пакувальних матеріалів, які біологічно розкладаються та компостуються.
  3. Масштабованість: розробка масштабованих рішень, які можуть бути прийняті в харчовій промисловості.
  4. Стійкість: Переконайтеся, що нові матеріали та процеси є економічно життєздатними та екологічно стійкими.

  Процес подачі заявки

  Прийнятність

  Конкурс відкритий для широкого кола заявників, включаючи університети, дослідницькі організації, малі та середні підприємства (МСП), стартапи та інші організації, які займаються інноваційними дослідженнями та розробками. Конкретні критерії прийнятності включають:

  • Вимоги до консорціуму: Пропозиції повинні бути подані консорціумом, що складається принаймні з трьох незалежних юридичних осіб з різних держав-членів або асоційованих країн.
  • Індивідуальні заявники: Окремі організації, такі як високотехнологічні МСП і стартапи, також можуть подати заявку, якщо вони відповідають умовам прийнятності.

  Подання пропозиції

  Заявники повинні подати свої пропозиції через Портал фінансування та тендерних можливостей ЄС до зазначеного кінцевого терміну, який для конкурсу 2024 року є 16 жовтня 2024 року. Пропозиції мають бути вичерпними, із детальним описом бачення, методології, очікуваного впливу та надійного робочого плану.

  Критерії оцінювання

  Пропозиції будуть оцінюватися за трьома основними критеріями:

  1. Досконалість: Новизна та амбітність запропонованої технології, обґрунтованість підходу та міждисциплінарний характер дослідження.
  2. Вплив: Потенційні трансформаційні ефекти, інноваційний потенціал та заходи для поширення та використання результатів.
  3. Реалізація: Якість і ефективність робочого плану, розподіл ресурсів і спроможність консорціуму.

  Фінансування та підтримка

  Конкурс EIC Pathfinder на тему «Натхненні природою альтернативи для упаковки харчових продуктів» надає значну фінансову підтримку успішним проектам. Ключові деталі включають:

  • Загальний бюджет: 120 мільйонів євро виділено на різні завдання, включно з «Натхненні природою альтернативи для упаковки харчових продуктів».
  • Сума гранту: До 4 мільйонів євро на проект, хоча можуть вимагатися більші суми, якщо це обґрунтовано.
  • Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат, наданих як разова сума.

  Окрім фінансової підтримки, успішні заявники отримають індивідуальний доступ до широкого спектру послуг із прискорення бізнесу, включаючи коучинг, наставництво та можливості спілкування з лідерами галузі, інвесторами та партнерами екосистеми.

  Стратегічне значення

  Конкурс «Натхненні природою альтернативи для упаковки харчових продуктів» узгоджується з декількома стратегічними цілями Європейського Союзу, зокрема щодо сприяння сталому розвитку та зменшення забруднення навколишнього середовища. Сприяючи розробці екологічно чистих пакувальних матеріалів, це завдання сприяє:

  1. Зменшення забруднення пластиком: Замінивши звичайну пластикову упаковку біорозкладаною альтернативою, завдання спрямоване на суттєве зменшення пластикових відходів та їх впливу на навколишнє середовище.
  2. Сприяння циркулярній економіці: заохочення використання відновлюваних ресурсів і створення матеріалів, які можна компостувати, підтримує перехід до циркулярної економіки.
  3. Інновації в упаковці: Стимулювання досліджень і розробок нових пакувальних матеріалів, які можуть вирішувати екологічні проблеми, одночасно задовольняючи потреби промисловості.

  Потенційний вплив і переваги

  Успішна реалізація конкурсу «Натхненні природою альтернативи для упаковки харчових продуктів» може мати далекосяжні наслідки, зокрема:

  1. Екологічні переваги: Значне зменшення забруднення пластиком і пов’язаного з ним впливу на екосистеми та здоров’я людини.
  2. Економічні переваги: Розвиток нових галузей і ринків екологічно чистих пакувальних матеріалів, створення робочих місць і економічне зростання.
  3. Соціальний вплив: сприяння екологічно відповідальній поведінці споживачів і зменшення екологічного сліду упаковки харчових продуктів.

  Тематичні дослідження та історії успіху

  Хоча конкурс «Натхненні природою альтернативи для упаковки харчових продуктів» є нещодавньою ініціативою, він базується на успіху попередніх проектів і досліджень у цій галузі. Серед відомих прикладів:

  1. Біорозкладні плівки з хітозану: Дослідження хітозану, природного полімеру, отриманого з хітину, що міститься в молюсках, виявилося перспективним як біорозкладна плівка для упаковки харчових продуктів.
  2. Упаковка на основі PLA: Полімолочна кислота (PLA) — це біологічно розкладаний пластик, отриманий з відновлюваних ресурсів, таких як кукурудзяний крохмаль, який використовувався для створення компостних пакувальних рішень.
  3. Інновації харчової упаковки: Такі компанії, як Notpla, розробили їстівну упаковку з морських водоростей і рослин, пропонуючи безвідходну альтернативу пластику.

  Ці проекти демонструють потенціал інноваційних матеріалів і процесів для трансформації промисловості упаковки для харчових продуктів, забезпечуючи міцну основу для майбутніх досягнень у рамках виклику 2024 року.

  Висновок

  Конкурс EIC Pathfinder на тему «Натхненні природою альтернативи для упаковки харчових продуктів» представляє сміливу ініціативу, спрямовану на вирішення однієї з найактуальніших екологічних проблем нашого часу. Заохочуючи дослідження з високим ризиком і високою прибутковістю та підтримуючи розробку екологічних пакувальних матеріалів, EIC прагне отримати значні екологічні, економічні та соціальні вигоди. Дослідників, інноваторів і підприємців заохочують скористатися цією можливістю, щоб зробити внесок у стале майбутнє та зробити тривалий вплив на індустрію упаковки харчових продуктів і за її межами.

  Розвиток технологій: завдання EIC Pathfinder на тему «Наноелектроніка для енергоефективних розумних пристроїв»

  вступ

  Оскільки попит на розумні пристрої продовжує зростати, зростає й потреба в енергоефективних рішеннях. Наноелектроніка, дослідження та застосування надзвичайно малих електронних компонентів, є ключем до створення наступного покоління енергоефективних розумних пристроїв. Щоб очолити цю технологічну еволюцію, European Innovation Council (EIC) запустив Pathfinder Challenge на тему «Наноелектроніка для енергоефективних розумних пристроїв» у рамках своєї робочої програми на 2024 рік. Цей виклик має на меті стимулювати новаторські дослідження та інновації в наноелектроніці для розробки інтелектуальних пристроїв, які є не лише потужними та ефективними, але й екологічно безпечними.

  Бачення та цілі

  Виклик «Наноелектроніка для енергоефективних розумних пристроїв» керується баченням використання потенціалу наноелектроніки для революції в технології розумних пристроїв. Основні цілі цього виклику включають:

  1. Енергоефективність: Розробка наноелектронних компонентів і систем, які суттєво зменшують споживання енергії розумними пристроями.
  2. Мініатюризація: розширення меж мініатюризації для створення менших, потужніших і ефективніших компонентів.
  3. Стійкість: сприяння стійким виробничим процесам і матеріалам у виробництві наноелектронних компонентів.
  4. Інновації у функціональності пристрою: підвищення функціональності та продуктивності інтелектуальних пристроїв за допомогою передової наноелектроніки.

  Обсяг завдання

  Цей виклик зосереджений на інноваційних підходах до створення енергоефективних інтелектуальних пристроїв з використанням наноелектроніки. Основні сфери інтересів включають:

  • Низьке енергоспоживання: Розробка наноелектронних компонентів, які значно знижують енергоспоживання розумних пристроїв.
  • Розширені матеріали: використання нових матеріалів, таких як графен, 2D-матеріали та інші вдосконалені напівпровідники, для підвищення продуктивності пристрою.
  • Інтеграція та мініатюризація: Досягнення вищих рівнів інтеграції та мініатюризації електронних компонентів для створення більш компактних і ефективних пристроїв.
  • Стале виробництво: Впровадження екологічно чистих виробничих процесів і стійких матеріалів у наноелектроніці.

  Очікувані результати

  Очікується, що проекти, які фінансуються в рамках цього завдання, досягнуть кількох ключових результатів:

  1. Доказ концепції: Продемонструвати здійсненність нових матеріалів, процесів або компонентів у лабораторному масштабі.
  2. Підвищена енергоефективність: Досягти значного підвищення енергоефективності наноелектронних компонентів.
  3. Масштабованість: розробка масштабованих рішень, які можна інтегрувати в масове виробництво для індустрії інтелектуальних пристроїв.
  4. Стійкість: Переконайтеся, що нові матеріали та процеси є економічно життєздатними та екологічно стійкими.

  Процес подачі заявки

  Прийнятність

  Виклик відкритий для широкого кола заявників, включаючи університети, дослідницькі організації, малі та середні підприємства (МСП), стартапи та інші організації, які займаються інноваційними дослідженнями та розробками. Конкретні критерії прийнятності включають:

  • Вимоги до консорціуму: Пропозиції повинні бути подані консорціумом, що складається принаймні з трьох незалежних юридичних осіб з різних держав-членів або асоційованих країн.
  • Індивідуальні заявники: Окремі організації, такі як високотехнологічні МСП і стартапи, також можуть подати заявку, якщо вони відповідають умовам прийнятності.

  Подання пропозиції

  Заявники повинні подати свої пропозиції через Портал фінансування та тендерних можливостей ЄС до зазначеного кінцевого терміну, який для конкурсу 2024 року є 16 жовтня 2024 року. Пропозиції мають бути вичерпними, із детальним описом бачення, методології, очікуваного впливу та надійного робочого плану.

  Критерії оцінювання

  Пропозиції будуть оцінюватися за трьома основними критеріями:

  1. Досконалість: Новизна та амбітність запропонованої технології, обґрунтованість підходу та міждисциплінарний характер дослідження.
  2. Вплив: Потенційні трансформаційні ефекти, інноваційний потенціал та заходи для поширення та використання результатів.
  3. Реалізація: Якість і ефективність робочого плану, розподіл ресурсів і спроможність консорціуму.

  Фінансування та підтримка

  Конкурс EIC Pathfinder Challenge на тему «Наноелектроніка для енергоефективних розумних пристроїв» надає значну фінансову підтримку успішним проектам. Ключові деталі включають:

  • Загальний бюджет: 120 мільйонів євро виділено на різні завдання, включно з «Наноелектронікою для енергоефективних розумних пристроїв».
  • Сума гранту: До 4 мільйонів євро на проект, хоча можуть вимагатися більші суми, якщо це обґрунтовано.
  • Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат, наданих як разова сума.

  Окрім фінансової підтримки, успішні заявники отримають індивідуальний доступ до широкого спектру послуг із прискорення бізнесу, включаючи коучинг, наставництво та можливості спілкування з лідерами галузі, інвесторами та партнерами екосистеми.

  Стратегічне значення

  Виклик «Наноелектроніка для енергоефективних інтелектуальних пристроїв» узгоджується з декількома стратегічними цілями Європейського Союзу, зокрема щодо просування технологічних інновацій та сталого розвитку. Сприяючи розробці енергоефективних інтелектуальних пристроїв, це завдання сприяє:

  1. Зниження енергоспоживання: шляхом розробки малопотужних наноелектронних компонентів завдання спрямоване на зменшення споживання енергії розумними пристроями, сприяючи глобальним зусиллям з енергозбереження.
  2. Сприяння технологічному прогресу: заохочення передових досліджень у наноелектроніці для стимулювання технологічного прогресу в галузі інтелектуальних пристроїв.
  3. Сталий розвиток: сприяння екологічним практикам у розробці та виробництві електронних компонентів відповідно до цілей сталого розвитку ЄС.

  Потенційний вплив і переваги

  Успішна реалізація конкурсу «Наноелектроніка для енергоефективних розумних пристроїв» може мати далекосяжні наслідки, зокрема:

  1. Екологічні переваги: Значне зниження споживання енергії розумними пристроями, що призводить до зниження викидів парникових газів і вуглецевого сліду.
  2. Економічні переваги: Розвиток нових галузей промисловості та ринків передових наноелектронних компонентів, створення робочих місць та економічне зростання.
  3. Технологічні інновації: стимулювання інновацій у індустрії інтелектуальних пристроїв, що веде до розробки досконаліших, ефективніших і потужніших пристроїв.

  Тематичні дослідження та історії успіху

  Хоча конкурс «Наноелектроніка для енергоефективних розумних пристроїв» є нещодавньою ініціативою, він спирається на успіх попередніх проектів і досліджень у цій галузі. Серед відомих прикладів:

  1. Транзистори на основі графену: Дослідження графенових транзисторів показало багатообіцяюче суттєве зниження енергоспоживання при одночасному підвищенні продуктивності, прокладаючи шлях до більш ефективних розумних пристроїв.
  2. 2D матеріальні пристрої: інновації в 2D-матеріалах, таких як дисульфід молібдену (MoS2), призвели до розробки надтонких електронних компонентів з низьким енергоспоживанням.
  3. Енергозбиральні пристрої: проекти, які інтегрують технології збору енергії, такі як п’єзоелектричні матеріали, у наноелектроніку для сталого живлення розумних пристроїв.

  Ці проекти демонструють потенціал інноваційних матеріалів і процесів для трансформації індустрії наноелектроніки та інтелектуальних пристроїв, забезпечуючи міцну основу для майбутніх досягнень під час виклику 2024 року.

  Висновок

  Конкурс EIC Pathfinder Challenge на тему «Наноелектроніка для енергоефективних розумних пристроїв» представляє сміливу ініціативу, спрямовану на вирішення однієї з найважливіших технологічних та екологічних проблем нашого часу. Заохочуючи дослідження з високим ризиком і високою прибутковістю та підтримуючи розробку передових наноелектронних компонентів, EIC прагне отримати значні екологічні, економічні та технологічні переваги. Дослідників, інноваторів і підприємців заохочують скористатися цією можливістю, щоб зробити внесок у стале та передове майбутнє, здійснивши тривалий вплив на індустрію розумних пристроїв і за її межами.

  Захист останнього кордону: Завдання EIC Pathfinder на тему «Захист космічної інфраструктури ЄС»

  вступ

  Космос став незамінною сферою для різноманітних критичних функцій, включаючи зв’язок, навігацію, спостереження Землі та наукові дослідження. Із зростанням залежності від космічної інфраструктури зростають ризики та загрози, з якими вона стикається, від космічного сміття до кібератак. Усвідомлюючи стратегічну важливість захисту цих активів, European Innovation Council (EIC) запустив Pathfinder Challenge на тему «Захист космічної інфраструктури ЄС» у рамках своєї робочої програми на 2024 рік. Цей виклик спрямований на сприяння інноваційним рішенням для захисту космічної інфраструктури, забезпечення стійкості та безпеки космічних ресурсів Європейського Союзу (ЄС).

  Бачення та цілі

  Виклик «Захист космічної інфраструктури ЄС» керується баченням розробки та впровадження передових технологій і стратегій, які можуть захистити космічну інфраструктуру від різних загроз. Основні цілі цього виклику включають:

  1. Пом'якшення загроз: Розробка технологій для виявлення, запобігання та пом’якшення загроз космічній інфраструктурі.
  2. Розвиток стійкості: підвищення стійкості космічних засобів для протистояння несприятливим умовам і відновлення після них.
  3. Стійкість: сприяння сталим практикам у космічних операціях для запобігання та зменшення космічного сміття.
  4. Інновації в космічній безпеці: заохочення новаторських досліджень та інновацій у сфері космічної безпеки та захисту інфраструктури.

  Обсяг завдання

  Цей виклик зосереджений на інноваційних підходах до захисту космічної інфраструктури. Основні сфери інтересів включають:

  • Управління космічним сміттям: Розробка технологій для відстеження, пом’якшення та видалення космічного сміття для запобігання зіткнень і пошкодження космічного обладнання.
  • Кібербезпека: підвищення кібербезпеки космічних систем для захисту від кібератак і несанкціонованого доступу.
  • Моніторинг космічної погоди: Розробка систем для моніторингу та прогнозування явищ космічної погоди, які можуть вплинути на космічну інфраструктуру.
  • Відмовостійкі супутникові системи: розробка супутникових систем з підвищеною стійкістю для протистояння фізичним і кіберзагрозам.

  Очікувані результати

  Очікується, що проекти, які фінансуються в рамках цього завдання, досягнуть кількох ключових результатів:

  1. Доказ концепції: Продемонструвати здійсненність нових технологій або процесів у лабораторному масштабі.
  2. Покращена безпека: досягти значного покращення безпеки та стійкості космічної інфраструктури.
  3. Масштабованість: розробка масштабованих рішень, які можна інтегрувати в існуючі космічні операції.
  4. Стійкість: Переконайтеся, що нові технології та процеси є економічно життєздатними та екологічно стійкими.

  Процес подачі заявки

  Прийнятність

  Конкурс відкритий для широкого кола заявників, включаючи університети, дослідницькі організації, малі та середні підприємства (МСП), стартапи та інші організації, які займаються інноваційними дослідженнями та розробками. Конкретні критерії прийнятності включають:

  • Вимоги до консорціуму: Пропозиції повинні бути подані консорціумом, що складається принаймні з трьох незалежних юридичних осіб з різних держав-членів або асоційованих країн.
  • Індивідуальні заявники: Окремі організації, такі як високотехнологічні МСП і стартапи, також можуть подати заявку, якщо вони відповідають умовам прийнятності.

  Подання пропозиції

  Заявники повинні подати свої пропозиції через Портал фінансування та тендерних можливостей ЄС до зазначеного кінцевого терміну, який для конкурсу 2024 року є 16 жовтня 2024 року. Пропозиції мають бути вичерпними, із детальним описом бачення, методології, очікуваного впливу та надійного робочого плану.

  Критерії оцінювання

  Пропозиції будуть оцінюватися за трьома основними критеріями:

  1. Досконалість: Новизна та амбітність запропонованої технології, обґрунтованість підходу та міждисциплінарний характер дослідження.
  2. Вплив: Потенційні трансформаційні ефекти, інноваційний потенціал та заходи для поширення та використання результатів.
  3. Реалізація: Якість і ефективність робочого плану, розподіл ресурсів і спроможність консорціуму.

  Фінансування та підтримка

  Конкурс EIC Pathfinder на тему «Захист космічної інфраструктури ЄС» надає значну фінансову підтримку успішним проектам. Ключові деталі включають:

  • Загальний бюджет: 120 мільйонів євро виділено на різні виклики, включаючи «Захист космічної інфраструктури ЄС».
  • Сума гранту: До 4 мільйонів євро на проект, хоча можуть вимагатися більші суми, якщо це обґрунтовано.
  • Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат, наданих як разова сума.

  Окрім фінансової підтримки, успішні заявники отримають індивідуальний доступ до широкого спектру послуг із прискорення бізнесу, включаючи коучинг, наставництво та можливості спілкування з лідерами галузі, інвесторами та партнерами екосистеми.

  Стратегічне значення

  Завдання «Захист космічної інфраструктури ЄС» узгоджується з кількома стратегічними цілями Європейського Союзу, зокрема щодо підвищення безпеки та стійкості в космосі. Сприяючи розробці передових технологій захисту, це завдання сприяє:

  1. Захист критичної інфраструктури: Розробляючи технології для захисту космічних активів, завдання спрямоване на забезпечення критичної інфраструктури, необхідної для зв’язку, навігації та інших життєво важливих послуг.
  2. Сприяння технологічним інноваціям: заохочення передових досліджень космічної безпеки для стимулювання технологічного прогресу.
  3. Сталі космічні операції: просування екологічних практик у космосі для запобігання накопиченню космічного сміття та забезпечення довгострокової експлуатаційної життєздатності.

  Потенційний вплив і переваги

  Успішна реалізація виклику «Захист космічної інфраструктури ЄС» може мати далекосяжні наслідки, зокрема:

  1. Покращена безпека: Покращений захист космічної інфраструктури від фізичних, кібернетичних і екологічних загроз.
  2. Економічні переваги: Розвиток нових технологій та послуг у космічній безпеці, створення робочих місць та економічне зростання.
  3. Технологічне лідерство: Позиціонування ЄС як лідера в космічній безпеці та технологіях захисту інфраструктури.

  Тематичні дослідження та історії успіху

  Хоча конкурс «Захист космічної інфраструктури ЄС» є нещодавньою ініціативою, він спирається на успіх попередніх проектів і досліджень у цій галузі. Серед відомих прикладів:

  1. Зусилля ESA щодо зменшення утворення космічного сміття: Європейське космічне агентство (ESA) було в авангарді розробки рекомендацій і технологій для запобігання утворенню космічного сміття, включаючи місії з активного видалення сміття.
  2. Кібербезпека для космічних операцій: Дослідницькі ініціативи, спрямовані на підвищення кібербезпеки супутникового зв’язку та систем контролю, забезпечення надійного захисту від кіберзагроз.
  3. Системи моніторингу космічної погоди: Розробка передових систем моніторингу та прогнозування явищ космічної погоди, які можуть значно вплинути на роботу супутників.

  Ці проекти демонструють потенціал інноваційних технологій для трансформації сфери космічної безпеки, створюючи міцну основу для майбутніх досягнень у рамках виклику 2024 року.

  Висновок

  Конкурс EIC Pathfinder «Захист космічної інфраструктури ЄС» представляє сміливу ініціативу, спрямовану на вирішення одного з найбільш критичних технологічних викликів і викликів безпеки нашого часу. Заохочуючи дослідження з високим ризиком і високим прибутком, а також підтримуючи розробку передових технологій захисту, EIC прагне отримати значні переваги у сфері безпеки, економічні та технологічні переваги. Дослідників, інноваторів і підприємців заохочують скористатися цією можливістю, щоб зробити свій внесок у безпечну та стійку космічну інфраструктуру, що зробить тривалий вплив на майбутнє космічної діяльності та за її межами.


  Статті, знайдені на Rasph.com відображають думку Rasph або її відповідних авторів і жодним чином не відображають думку Європейської комісії (ЄК) або European Innovation Council (EIC). Надана інформація спрямована на те, щоб поділитися цінними перспективами, які потенційно можуть інформувати заявників щодо схем фінансування грантів, таких як EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition або пов’язаних програм, таких як Innovate UK у Великобританії або грант на інновації та дослідження малого бізнесу (SBIR) у Сполучені Штати.

  Статті також можуть бути корисним ресурсом для інших консультації у грантовому просторі, а також професійні автори грантів які прийняті на роботу як фрілансери або є частиною малого та середнього підприємства (МСП). EIC Accelerator є частиною програми Horizon Europe (2021-2027), яка нещодавно замінила попередню рамкову програму Horizon 2020.


  Цю статтю написав ChatEIC. ChatEIC – це помічник EIC Accelerator, який може консультувати щодо написання пропозицій, обговорювати сучасні тенденції та створювати змістовні статті на різноманітні теми. Статті, написані ChatEIC, можуть містити неточну або застарілу інформацію.


  Ви зацікавлені в тому, щоб найняти письменника, щоб подати заявку на гранти в ЄС?

  Будь ласка, не соромтеся звертатися сюди: контакт

  Ви шукаєте програму навчання, щоб дізнатися, як подати заявку на EIC Accelerator?

  Знайти тут: Навчання

   

  Rasph - EIC Accelerator Consulting
  uk