Створення успішної пропозиції: вичерпний посібник із відкритого шаблону Horizon Europe EIC Pathfinder

Horizon Europe EIC Pathfinder — це чудова можливість для дослідників і інноваторів отримати фінансування для новаторських проектів. Щоб збільшити шанси на успіх, дуже важливо ретельно підготувати свою пропозицію, переконавшись, що вона відповідає наданій структурі та вказівкам. У цій статті детально описано стандартну форму заявки (частина B) і надано вичерпний посібник із створення переконливого технічного опису для вашого проекту. Примітка. Ця стаття призначена лише для освітніх цілей, і не надається жодних гарантій щодо її точності. Усі права належать оригінальним авторам шаблонів. Розуміння шаблону пропозиції Пропозиція складається з двох основних частин: Частина A: Ця частина створюється ІТ-системою на основі інформації, яку ви вводите через систему подання на порталі фінансування та тендерів. Він містить адміністративні відомості про проект та організації-учасники. Частина B: це описова частина вашої пропозиції, де ви докладно описуєте технічні аспекти вашого проекту. Частину B необхідно завантажити у форматі PDF і слідувати спеціальному шаблону, який стосується трьох основних критеріїв оцінки: досконалість, вплив, якість і ефективність реалізації. Розділ 1: Досконалість Перший розділ частини Б присвячений досконалості вашої пропозиції. Тут ви повинні чітко сформулювати далекоглядні аспекти свого проекту та його потенціал розширити межі сучасних технологій і науки. Довгострокове бачення: опишіть своє бачення радикально нової технології, до якої проект сприятиме в довгостроковій перспективі. Підкресліть трансформаційний потенціал цієї технології. Науково-технологічний прорив: поясніть науковий прорив у технологіях, якого має досягти ваш проект. Обговоріть новизну та амбітність вашого підходу порівняно з поточним станом техніки та опишіть, як цей прорив сприятиме розвитку передбачуваної технології. Цілі: окресліть конкретні цілі вашого проекту, переконавшись, що вони вимірні, перевірені та реально досяжні протягом тривалості проекту. Деталізуйте загальну методологію та поясніть її придатність для вирішення проблем наукової та технологічної невизначеності. Міждисциплінарність: опишіть, як ваш проект об’єднує внески різних наукових і технологічних дисциплін. Поясніть додаткову цінність цього міждисциплінарного підходу для досягнення цілей вашого проекту. Розділ 2: Вплив Другий розділ стосується впливу вашого проекту. Цей розділ має вирішальне значення для демонстрації ширшого значення вашого дослідження та його потенціалу стимулювати інновації та суспільні зміни. Довгостроковий вплив: детально опишіть потенційні трансформаційні наслідки вашої технології для економіки, навколишнього середовища та суспільства. Поясніть, як ваш проект сприятиме довгостроковим позитивним змінам. Потенціал інновацій: підкресліть потенціал вашого проекту для створення проривних інновацій і створення нових ринків. Опишіть заходи, які ви вживатимете для захисту та використання результатів вашого проекту. Комунікація та розповсюдження: надайте план того, як ви будете повідомляти та поширювати результати вашого проекту серед зацікавлених сторін, наукового співтовариства та громадськості. Переконайтеся, що ці заходи максимізують вплив проекту. Розділ 3: Якість та ефективність впровадження Останній розділ охоплює якість та ефективність впровадження. Ця частина зосереджена на практичних аспектах того, як ви будете виконувати свій проект. Робочий план і розподіл ресурсів: Представте детальний робочий план, включаючи робочі пакети, завдання та результати. Поясніть розподіл ресурсів та обґрунтуйте їх достатність і доцільність. Якість консорціуму: опишіть склад вашого консорціуму, наголошуючи на досвіді та взаємодоповнюваності залучених партнерів. Виділіть попередню успішну співпрацю та вкажіть ролі кожного учасника. Таблиці та додатки Для підтримки розповіді необхідно включити кілька таблиць із детальним описом робочих пакетів, результатів, основних етапів, критичних ризиків і зусиль персоналу. Крім того, залежно від виклику, вам може знадобитися включити додатки з додатковою інформацією щодо конкретних аспектів, таких як клінічні випробування, фінансова підтримка третіх сторін, питання безпеки та етичні міркування. Інструкції щодо форматування та подання Пропозиція має відповідати конкретним вказівкам щодо форматування: Шрифт і інтервали: використовуйте Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) або Nimbus Roman № 9 L (Linux) із мінімальним розміром шрифту 11 пунктів і стандартний інтервал між символами. Розмір сторінки та поля: розмір сторінки – А4 з полями не менше 15 мм з усіх сторін. Ліміт сторінок: загальна довжина розділів 1, 2 і 3 не повинна перевищувати 20 сторінок. Висновок Підготовка успішної пропозиції для відкритого конкурсу Horizon Europe EIC Pathfinder вимагає прискіпливої уваги до деталей і дотримання вказаного шаблону. Чітко сформулювавши досконалість, вплив і якість вашого проекту та забезпечивши включення всіх необхідних таблиць і додатків, ви можете значно підвищити свої шанси на отримання фінансування для інноваційних досліджень. Щоб отримати докладніші вказівки, перегляньте повний шаблон пропозиції та інструкції, надані на Порталі фінансування та тендерів. Шаблон пропозиції Частина B: Технічний опис НАЗВА ПРОПОЗИЦІЇ [Цей документ позначено тегами. Не видаляйте теги; вони потрібні для обробки.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Досконалість #@REL-EVA-RE@# 1.1 Довгострокове бачення #@PRJ-OBJ-PO@# Опишіть своє бачення радикально нової технології , досягненню якого сприятиме проект у довгостроковій перспективі. 1.2 Науково-технічний прорив Опишіть конкретними термінами науковий прорив проекту. Обговоріть новизну та амбіційність запропонованого прориву щодо сучасного рівня. Опишіть внесок науково-технічного прориву в реалізацію задуманої технології. 1.3 Цілі Опишіть цілі запропонованої роботи. Поясніть, наскільки вони є конкретними, правдоподібними, вимірними, перевіреними та реально досяжними протягом тривалості проекту. Опишіть загальну методологію, включаючи концепції, моделі та припущення, які лежать в основі вашої роботи. Поясніть його придатність для роботи з науковою та технологічною невизначеністю та як він забезпечує альтернативні напрямки та варіанти. 1.4 Міждисциплінарність Опишіть запропонований міждисциплінарний підхід із залученням внесків різних наукових і технологічних дисциплін. Поясніть, якою мірою поєднання дисциплін приносить нову наукову співпрацю та як це сприяє досягненню запропонованого прориву. 2. Вплив #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Довгостроковий вплив Опишіть потенційні трансформаційні позитивні ефекти, які передбачувана нова технологія матиме на нашу економіку, довкілля та суспільство. 2.2 Інноваційний потенціал Опишіть передбачуваний потенціал нової технології для створення проривних інновацій у майбутньому та... Читати далі

Огляд EIC Pathfinder, EIC Transition і EIC Accelerator: відмінності та очікування TRL

European Innovation Council (EIC) в рамках Horizon Europe пропонує три окремі програми для підтримки всього життєвого циклу інновацій: EIC Pathfinder, EIC Transition і EIC Accelerator. Кожна програма націлена на різні етапи розвитку технологій, надаючи індивідуальне фінансування та підтримку, щоб допомогти проривним інноваціям вийти на ринок. Цей огляд пояснює відмінності між цими програмами, їхні конкретні вимоги та те, як вони пов’язані через їхні очікування рівня технологічної готовності (TRL). Програми EIC Pathfinder, EIC Transition і EIC Accelerator складно розроблені для забезпечення комплексної підтримки протягом усього життєвого циклу інновацій, дозволяючи компаніям отримувати вигоду від безперервного отримання грантів від TRL 1 до TRL 9. EIC Pathfinder підтримує дослідження на ранніх стадіях високого ризику для вивчення нових ідей. і отримати доказ концепції (TRL 1-4). Успішні проекти Pathfinder потім можуть перейти до EIC Transition, який допомагає перевірити та продемонструвати реалізованість цих технологій у відповідних середовищах (TRL 3-6), подолаючи розрив між дослідженнями та готовністю до ринку. Нарешті, EIC Accelerator пропонує цільову підтримку готових до ринку інновацій (TRL 5-9), надаючи як гранти, так і інвестиції в капітал, щоб допомогти компаніям комерціалізувати свої продукти, масштабувати свою діяльність і підривати існуючі ринки. Цей плавний розвиток гарантує, що інноваційні компанії можуть безперервно розвивати свої технології від початкової концепції до повного розгортання на ринку, використовуючи комплексні механізми фінансування та підтримки EIC на кожному критичному етапі. EIC Pathfinder Мета EIC Pathfinder підтримує далекоглядні дослідження та дослідження сміливих ідей для створення проривних технологій. Він зосереджений на дослідженнях на ранніх стадіях, щоб закласти основу для трансформаційних інновацій. Ключові характеристики Обсяг фінансування: Підтримка дослідницьких проектів із високим ризиком і високим прибутком, які досліджують нові технологічні можливості. TRL Focus: в першу чергу націлений на TRL 1–TRL 4. TRL 1: дотримано основних принципів. TRL 2: Сформульована концепція технології. TRL 3: Експериментальне підтвердження концепції. TRL 4: Технологія перевірена в лабораторії. Вимоги Прийнятність: відкритий для консорціумів щонайменше трьох незалежних юридичних осіб з різних держав-членів або асоційованих країн. Також можуть подаватись окремі організації, такі як високотехнологічні МСП та дослідницькі організації. Пропозиція: має окреслити далекоглядний науково-дослідницький проект із високим ризиком із потужним потенціалом для наукового та технологічного прориву. Сума гранту: до 3 мільйонів євро для Pathfinder Open, до 4 мільйонів євро для Pathfinder Challenges. Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат. EIC Transition Мета EIC Transition спрямована на подолання розриву між дослідженнями на ранній стадії та готовністю до ринку. Він зосереджений на вдосконаленні та перевірці технологій, розроблених у рамках EIC Pathfinder та інших проектів, що фінансуються ЄС. Ключові характеристики Обсяг фінансування: підтримує заходи з перевірки та демонстрації можливості впровадження нових технологій у середовищах, відповідних додаткам. TRL Focus: націлені на TRL 3–TRL 6. Початок TRL: TRL 3 (Експериментальне підтвердження концепції) або TRL 4 (Технологія перевірена в лабораторії). Закінчення TRL: TRL 5 (технологія перевірена у відповідному середовищі) до TRL 6 (технологія, продемонстрована у відповідному середовищі). Вимоги Прийнятність: відкритий для окремих суб’єктів (малих і середніх підприємств, відокремлених компаній, стартапів, дослідницьких організацій, університетів) або консорціумів (2-5 організацій) з держав-членів або асоційованих країн. Пропозиція: має ґрунтуватися на результатах попередніх проектів EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) або інших проектів, що фінансуються ЄС. Пропозиції повинні містити детальний робочий план перевірки технології та розвитку бізнесу. Сума гранту: до 2,5 мільйонів євро, за наявності можливих вищих сум. Ставка фінансування: 100% прийнятних витрат. EIC Accelerator Мета EIC Accelerator підтримує окремі МСП, включаючи стартапи та відокремлені компанії, у розробці та масштабуванні інновацій із високим ступенем впливу з потенціалом для створення нових ринків або підриву існуючих. Ключові характеристики Обсяг фінансування: надає грантове фінансування та інвестиції в акціонерний капітал, щоб допомогти МСП вивести свої інновації на ринок. TRL Focus: націлені на TRL 5–TRL 9. Початок TRL: TRL 5 (технологія перевірена у відповідному середовищі) або TRL 6 (технологія, продемонстрована у відповідному середовищі). Кінцевий TRL: TRL 8 (система повна та кваліфікована) до TRL 9 (фактична система перевірена в робочому середовищі). Вимоги Прийнятність: відкритий для окремих МСП з держав-членів або асоційованих країн. Компанії із середньою капіталізацією (до 500 співробітників) також можуть подати заявку на blended finance (грант + капітал). Пропозиція: повинна представити високопотенційну інновацію з сильним бізнес-обгрунтуванням і чітким ринковим потенціалом. Пропозиції повинні містити план комерціалізації та масштабування. Сума гранту для фінансування: до 2,5 мільйонів євро лише для грантової підтримки з додатковими інвестиціями в акціонерний капітал до 15 мільйонів євро. Ставка фінансування: 70% прийнятних витрат на грантовий компонент, власний капітал визначається на основі інвестиційних потреб. Поєднання програм через очікування TRL від ранніх досліджень до готовності до ринку. Три програми EIC розроблені для підтримки повного життєвого циклу інновацій, від дослідження на ранній стадії до виходу на ринок: EIC Pathfinder (TRL 1-4): фокусується на фундаментальних дослідженнях та експериментальних доказах концепція, яка закладає наукову та технологічну основу для майбутніх інновацій. EIC Transition (TRL 3-6): усуває розрив між пошуковими дослідженнями та готовністю до ринку шляхом перевірки та демонстрації технологій у відповідних середовищах. EIC Accelerator (TRL 5-9): підтримує розробку, комерціалізацію та масштабування готових до ринку інновацій, допомагаючи МСП виводити свої продукти на ринок. Плавний перехід від EIC Pathfinder до EIC Transition: проекти, які досягли успішного підтвердження концепції та лабораторної перевірки за EIC Pathfinder, можуть перейти до EIC Transition для подальшої перевірки та демонстрації у відповідних середовищах. Від EIC Transition до EIC Accelerator: після перевірки та демонстрації технологій у відповідних середовищах вони можуть переходити до EIC Accelerator для остаточної розробки, виходу на ринок і масштабування. Резюме EIC Pathfinder: Дослідження на ранній стадії (TRL 1-4), далекоглядні проекти та проекти з високим ризиком. EIC Transition: Поєднання досліджень і ринку (TRL 3-6), перевірка технології та демонстрація. EIC Accelerator: Готовність до ринку та масштабування (TRL 5-9), підтримка комерціалізації для МСП. Розуміючи різні ролі та очікування TRL від кожної програми EIC, інноватори можуть стратегічно спланувати шлях розвитку свого проекту, забезпечуючи плавний прогрес від новаторського дослідження до успішного виходу на ринок.

Навігація критеріями оцінки EIC Pathfinder: вичерпний посібник

European Innovation Council (EIC) Pathfinder — це флагманська програма в рамках Horizon Europe, призначена для підтримки дослідницьких проектів із високим ризиком і високою винагородою, спрямованих на розробку проривних технологій. Розуміння критеріїв оцінки пропозицій EIC Pathfinder має вирішальне значення для заявників, які шукають фінансування. Ця стаття містить детальний огляд критеріїв оцінки EIC Pathfinder, пропонуючи зрозуміти, що оцінювачі шукають у пропозиціях і як заявники можуть привести свої проекти у відповідність із цими очікуваннями. Огляд процесу оцінювання Процес оцінювання пропозицій EIC Pathfinder є суворим і включає кілька етапів. Пропозиції оцінюють незалежні експерти-оцінювачі за трьома основними критеріями: досконалість, результативність, якість і ефективність реалізації. Кожен критерій має конкретні підкритерії, які забезпечують структуровану основу для оцінювання. Етапи оцінки Індивідуальна оцінка: Кожна пропозиція спочатку індивідуально оцінюється принаймні чотирма експертами-оцінювачами. Консенсусна група: Оцінювачі обговорюють свої індивідуальні оцінки та досягають консенсусу щодо балів і коментарів. Перегляд групи: група експертів переглядає консенсусні звіти та остаточно формує рейтинг. Детальні критерії оцінки 1. Досконалість. Критерій досконалості оцінює наукову та технологічну якість пропозиції. Це найбільш зважений критерій, що відображає спрямованість EIC Pathfinder на новаторські дослідження. Підкритерії: Довгострокове бачення: Ключове питання: Наскільки переконливим є бачення радикально нової технології? Очікування: пропозиції повинні формулювати чітке та амбітне бачення нової технології, яка може змінити економіку та суспільство. Науково-технологічний прорив: ключове питання: наскільки конкретним, новим і амбітним є запропонований прорив? Очікування: запропоноване дослідження повинно стати значним прогресом у порівнянні з поточними технологіями з потенціалом для серйозного наукового прориву. Цілі: Ключове питання: Наскільки конкретними та правдоподібними є цілі? Очікування: цілі мають бути чітко визначені, досяжні та узгоджені із загальним баченням. Підхід до дослідження має бути високим ризиком/високим прибутком. Міждисциплінарність: Ключове питання: Наскільки актуальним є міждисциплінарний підхід? Очікування: пропозиції повинні демонструвати добре інтегрований міждисциплінарний підхід, поєднуючи досвід з різних галузей для досягнення прориву. 2. Вплив. Критерій впливу оцінює потенціал запропонованої технології щодо отримання значних економічних, соціальних та екологічних переваг. Підкритерії: Довгостроковий вплив: Ключове питання: Наскільки значущими є потенційні трансформаційні ефекти? Очікування: передбачена технологія повинна мати потенціал для створення нових ринків, покращення якості життя або вирішення глобальних проблем. Інноваційний потенціал: Ключове питання: Якою мірою технологія має потенціал для проривних інновацій? Очікування: Пропозиції повинні окреслювати чіткий шлях до інновацій, включаючи заходи щодо захисту та використання інтелектуальної власності. Комунікація та розповсюдження: Ключове питання: Наскільки придатними є заходи для максимізації очікуваних результатів і впливу? Очікування: пропозиції повинні включати надійний план поширення результатів і підвищення обізнаності про потенціал проекту. 3. Якість та ефективність впровадження Цей критерій оцінює здійсненність плану проекту та здатність консорціуму виконати запропоноване дослідження. Підкритерії: Робочий план: Ключове питання: Наскільки послідовними та ефективними є робочий план і заходи зі зменшення ризиків? Очікування: робочий план має бути детальним і добре структурованим, із чітко визначеними завданнями, результатами, етапами та часовими рамками. Повинні бути стратегії управління ризиками. Розподіл ресурсів: Ключове питання: Наскільки доречним і ефективним є розподіл ресурсів? Очікування: Ресурси, включаючи бюджет і персонал, повинні бути розподілені належним чином, щоб забезпечити успіх проекту. Якість Консорціуму: Ключове питання: Наскільки консорціум має необхідний потенціал і досвід? Очікування: Консорціум має складатися з високоякісних взаємодоповнюючих партнерів із підтвердженим досвідом і можливостями для проведення запропонованих досліджень. Оцінка та порогові значення Кожен підкритерій оцінюється за шкалою від 0 до 5: 0: Пропозиція не відповідає критерію або не може бути оцінена через відсутню або неповну інформацію. 1 (Погано): Критерій враховано неадекватно, або є серйозні внутрішні недоліки. 2 (Задовільно): пропозиція широко стосується критерію, але є значні недоліки. 3 (Добре): Пропозиція добре відповідає критерію, але є низка недоліків. 4 (Дуже добре): Пропозиція дуже добре відповідає критерію, але є невелика кількість недоліків. 5 (Відмінно): Пропозиція успішно відповідає всім відповідним аспектам критерію. Будь-які недоліки незначні. Порогові значення Досконалість: Мінімальний поріг 4/5 Вплив: Мінімальний поріг 3,5/5 Якість та ефективність впровадження: Мінімальний поріг 3/5 Пропозиції повинні відповідати цим пороговим значенням або перевищувати їх для розгляду на фінансування. Поради для заявників Чіткість і бачення: чітко сформулюйте своє довгострокове бачення та те, як ваш проект представляє значний прогрес у технології. Міждисциплінарний підхід: підкресліть міждисциплінарний характер вашого консорціуму та те, як він покращує проект. Шлях впливу: надайте детальний шлях впливу, включаючи плани захисту інтелектуальної власності, використання та розповсюдження. Детальний робочий план: переконайтеся, що ваш робочий план є детальним, із чіткими завданнями, результатами, етапами та стратегіями зменшення ризиків. Розподіл ресурсів: обґрунтуйте розподіл ресурсів і продемонструйте, що ваш консорціум має необхідний досвід і потенціал. Висновок Критерії оцінки EIC Pathfinder розроблені для визначення проектів з найвищим потенціалом для новаторських інновацій і значного впливу. Розуміючи ці критерії та дотримуючись їх, заявники можуть покращити свої пропозиції та підвищити свої шанси на отримання фінансування. EIC Pathfinder пропонує унікальну можливість перетворити далекоглядні ідеї в реальність, рухаючи науково-технічний прогрес на благо суспільства.

Розуміння вимог і очікувань TRL для EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder є ключовою ініціативою в рамках програми Horizon Europe, розробленою для підтримки досліджень з високим ризиком і високим прибутком, спрямованих на розробку новаторських технологій. Важливим аспектом EIC Pathfinder є структура рівня готовності технології (TRL), яка забезпечує систематичну метрику для оцінки зрілості конкретної технології. У цій статті розглядаються вимоги TRL та очікування щодо проектів згідно з EIC Pathfinder, надаючи вичерпний посібник для заявників. Що таке TRL? Рівні готовності до технології (TRL) – це шкала від 1 до 9, яка використовується для вимірювання зрілості технології. Ця шкала, спочатку розроблена NASA, зараз широко використовується організаціями, включаючи Європейську Комісію, для оцінки етапів розвитку технологічних інновацій. Ось короткий огляд шкали TRL: TRL 1: Дотримання основних принципів TRL 2: Сформульована концепція технології TRL 3: Експериментальне підтвердження концепції TRL 4: Технологія перевірена в лабораторії TRL 5: Технологія перевірена у відповідному середовищі TRL 6: Технологія продемонстрована у відповідному середовище TRL 7: Демонстрація прототипу системи в робочому середовищі TRL 8: Система завершена та кваліфікована TRL 9: Фактична система перевірена в робочому середовищі Вимоги TRL для EIC Pathfinder EIC Pathfinder зосереджується в основному на ранніх стадіях розвитку технології, як правило, від TRL 1 до TRL 4 EIC Pathfinder зосереджується на підтримці новаторських технологій на ранніх стадіях, причому проекти зазвичай починаються на рівнях технологічної готовності (TRL) 1-2, де дотримуються основні принципи та формулюють технологічні концепції. Очікувана кінцева TRL для проектів Pathfinder зазвичай знаходиться між TRL 3 і TRL 4. На TRL 3 проекти досягають експериментального підтвердження концепції, демонструючи початкову здійсненність за допомогою лабораторних експериментів. Відповідно до TRL 4, технологія перевірена в лабораторних умовах, демонструючи здатність працювати, як очікувалося, у контрольованих умовах. Цей прогрес має на меті створити надійну науково-технічну основу для майбутніх досягнень і потенційної комерціалізації. Очікування на кожному етапі TRL у рамках Pathfinder такі: TRL 1: дотримання основних принципів. На цьому початковому етапі дотримуються основні принципи нової технології. Дослідження переважно теоретичні, зосереджені на основоположних наукових принципах, які можуть лежати в основі майбутніх технологічних застосувань. Очікування: чітке формулювання основних принципів, які дотримуються. Публікації в наукових журналах або виступи на конференціях є звичайними результатами. TRL 2: Сформульована технологічна концепція На TRL 2 фокус зміщується на визначення технологічної концепції. Це передбачає висунення гіпотез щодо потенційних застосувань на основі спостережуваних принципів та визначення необхідних наукових і технічних знань, необхідних для продовження. Очікування: Формулювання чіткої та правдоподібної концепції технології. Очікуються детальні теоретичні моделі та початкові техніко-економічні обґрунтування. TRL 3: Експериментальне підтвердження концепції TRL 3 передбачає експериментальну перевірку технологічної концепції. Початкові експерименти та лабораторні дослідження проводяться, щоб продемонструвати, що концепція здійсненна. Очікування: експериментальні дані, що підтверджують концепцію. Демонстрація того, що теоретичні моделі працюють у контрольованих умовах. TRL 4: Технологія перевірена в лабораторії На цьому етапі технологія проходить більш суворе тестування в лабораторних умовах. Мета полягає в тому, щоб перевірити функціональність і продуктивність технології щодо очікуваних результатів. Очікування: результати експериментальної перевірки. Розробка прототипів або моделей, які демонструють можливості технології в лабораторних умовах. Очікування від проектів EIC Pathfinder Очікується, що проекти, що фінансуються в рамках EIC Pathfinder, розширять межі сучасних знань і технологій. Ось розбивка очікувань щодо проектів на кожній стадії TRL: Дослідження на ранній стадії (TRL 1-2) Інновації: проекти повинні пропонувати інноваційні та оригінальні ідеї, які кидають виклик існуючим парадигмам і мають потенціал призвести до великих наукових і технологічних проривів. Наукова досконалість: високоякісні, ретельні дослідження є важливими. Проекти мають бути націлені на публікацію у провідних наукових журналах та презентацію на провідних конференціях. Міждисциплінарна співпраця: EIC Pathfinder заохочує співпрацю між різними науковими дисциплінами для розвитку нових перспектив і підходів. Техніко-економічне підтвердження концепції (TRL 3): Проекти мають бути спрямовані на демонстрацію здійсненності технологічної концепції шляхом експериментального підтвердження концепції. Це передбачає розробку та тестування початкових прототипів або моделей. Документація: детальна документація експериментальних процедур і результатів має вирішальне значення. Це включає збір, аналіз та інтерпретацію даних. Інтелектуальна власність: Розгляд стратегій захисту інтелектуальної власності (ІВ). Проекти повинні вивчати патентування або інші форми захисту ІВ, де це можливо. Перевірка в лабораторії (TRL 4) Ретельне тестування: проекти повинні проводити ретельне тестування та перевірку технології в контрольованому лабораторному середовищі. Це включає стрес-тестування, оцінку ефективності та оцінку надійності. Розробка прототипу: розробка більш досконалих прототипів, які можна використовувати для подальшого тестування та перевірки. Шлях до комерціалізації: проекти повинні почати досліджувати потенційні шляхи до комерціалізації, включаючи аналіз ринку, потенційні партнерства та можливості фінансування для подальшого розвитку. Підтримка та ресурси EIC Pathfinder надає суттєву підтримку та ресурси, щоб допомогти проектам досягти своїх віх TRL. Це включає: Фінансування: гранти до 3 мільйонів євро для EIC Pathfinder Open і до 4 мільйонів євро для EIC Pathfinder Challenges. Якщо це обґрунтовано, можна вимагати більші суми. Послуги прискорення бізнесу: доступ до широкого спектру послуг, включаючи коучинг, наставництво та можливості спілкування, щоб допомогти проектам просуватися від дослідження до комерціалізації. Менеджери програм EIC: Спеціалізовані менеджери програм надають вказівки та підтримку протягом життєвого циклу проекту, допомагаючи спрямовувати проекти на успішні результати. Висновок EIC Pathfinder — це життєво важлива ініціатива, спрямована на сприяння новаторським дослідженням та інноваціям по всій Європі. Зосереджуючись на ранніх стадіях розвитку технологій і надаючи суттєву підтримку та ресурси, EIC Pathfinder допомагає трансформувати далекоглядні ідеї в реальні технології. Розуміння вимог і очікувань TRL має вирішальне значення для заявників, щоб узгодити свої проекти з цілями EIC Pathfinder, зрештою сприяючи розвитку науки та технологій на благо суспільства.

Вичерпний посібник із програми фінансування грантів EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder є ключовою ініціативою в рамках програми Horizon Europe, спрямованою на сприяння передовим дослідженням для розробки наукової основи для проривних технологій. EIC Pathfinder підтримує амбітні проекти, які розширюють межі науки та технологій, закладаючи основу для інновацій, які можуть трансформувати ринки та вирішувати глобальні виклики. У цій статті наведено детальний огляд EIC Pathfinder, його цілей, можливостей фінансування, процесу подання заявки та критеріїв оцінки. Огляд EIC Pathfinder Цілі EIC Pathfinder EIC Pathfinder призначений для підтримки найперших етапів наукових, технологічних або глибоких технологічних досліджень і розробок. Основними цілями є: Розвиток наукових основ: підтримка проривних технологій, які можуть підірвати існуючі ринки або створити нові. Дослідження з високим ризиком/високим прибутком: заохочення проектів, які передбачають значний ризик, але мають потенціал для суттєвих винагород. Міждисциплінарна співпраця: сприяння співпраці між різними науковими та технологічними дисциплінами для досягнення інноваційних проривів. Ключові компоненти EIC Pathfinder EIC Pathfinder складається з двох основних компонентів: EIC Pathfinder Open EIC Pathfinder Open забезпечує підтримку проектів у будь-якій галузі науки, техніки чи застосування без попередньо визначених тематичних пріоритетів. Він націлений на ранню стадію розвитку технологій майбутнього, наголошуючи на проривних дослідженнях із високим ризиком/високим прибутком від науки до технологій. Основні характеристики включають: Амбітне бачення: проекти повинні мати довгострокове бачення радикально нової технології з трансформаційним потенціалом. Науковий прорив. Пропозиції мають окреслювати конкретний, новий і амбітний прорив у сфері науки та технологій. Підхід високого ризику/високого прибутку: підхід до дослідження має бути інноваційним і потенційно ризикованим, спрямованим на значний прогрес. Завдання EIC Pathfinder Завдання EIC Pathfinder зосереджені на попередньо визначених тематичних областях із конкретними цілями. Ці виклики спрямовані на створення узгодженого портфоліо проектів, які разом досягають бажаних результатів. Кожне завдання контролюється спеціальним менеджером програми, який спрямовує проекти до спільних цілей. Основні характеристики включають: Конкретні цілі: кожен виклик має визначені цілі та очікувані результати. Портфельний підхід: Очікується, що проекти в межах виклику будуть взаємодіяти та співпрацювати, використовуючи сильні сторони один одного. Спеціалізовані менеджери програм: керівники програм відіграють активну роль у спрямуванні проектів на успішні результати. Фінансування та підтримка EIC Pathfinder пропонує значне фінансування та підтримку вибраним проектам. Фінансування здійснюється через гранти на дослідження та інновації. Ключові деталі: Бюджет: загальний орієнтовний бюджет для EIC Pathfinder Open становить 136 мільйонів євро, тоді як бюджет для EIC Pathfinder Challenges становить 120 мільйонів євро. Сума гранту: для EIC Pathfinder Open типовими грантами є до 3 мільйонів євро, хоча, якщо це виправдано, можна запросити більші суми. Для EIC Pathfinder Challenges гранти можуть становити до 4 мільйонів євро. Рівень фінансування: Рівень фінансування становить 100% прийнятних витрат. Окрім фінансової підтримки, успішні заявники отримують доступ до широкого спектру послуг із прискорення бізнесу, включаючи коучинг, наставництво та можливості для спілкування. Процес подання заявки Процес подачі заявки на EIC Pathfinder складається з кількох кроків: Подання пропозицій: Пропозиції необхідно подавати через Портал фінансування та тендерних можливостей ЄС. Перевірка прийнятності та прийнятності: пропозиції перевіряються на відповідність критеріям прийнятності. Оцінка: пропозиції оцінюються експертами-оцінювачами на основі заздалегідь визначених критеріїв. Рішення про фінансування: остаточне рішення про фінансування приймається на основі результатів оцінювання. Критерії прийнятності Вимоги до консорціуму: для спільних проектів консорціум має включати принаймні три незалежні юридичні особи з різних держав-членів або асоційованих країн. Проекти з одним бенефіціаром: у деяких випадках можуть подати заявку окремі суб’єкти, наприклад МСП або дослідницькі організації. Критерії оцінки Пропозиції оцінюються за трьома основними критеріями: Досконалість: включаючи новизну та амбітність бачення, обґрунтованість підходу та міждисциплінарний характер проекту. Вплив: Оцінка потенційних трансформаційних ефектів, інноваційного потенціалу та заходів для поширення та використання результатів. Реалізація: Оцінка якості та ефективності робочого плану, розподілу ресурсів і спроможності консорціуму. Виклики EIC Pathfinder на 2024 рік Робоча програма на 2024 рік включає кілька конкретних завдань у рамках EIC Pathfinder. Ці виклики стосуються стратегічних сфер інтересів Європейського Союзу, таких як: Пристрої Solar-to-X: розробка відновлюваних джерел палива, хімікатів і матеріалів як шляхів пом’якшення зміни клімату. Цемент і бетон як поглиначі вуглецю: інноваційні матеріали для поглинання вуглекислого газу. Натхненні природою альтернативи для упаковки харчових продуктів: створення екологічних рішень для упаковки. Наноелектроніка для енергоефективних розумних пристроїв: розвиток енергоефективних технологій. Захист космічної інфраструктури ЄС: підвищення стійкості та стійкості космічних операцій. Висновок EIC Pathfinder є ключовою ініціативою в рамках програми Horizon Europe, яка стимулює передові дослідження для розробки проривних технологій. Підтримуючи високоризиковані/високоприбуткові проекти значним фінансуванням і комплексними послугами підтримки, EIC Pathfinder прагне сприяти інноваціям, які можуть трансформувати ринки, вирішувати глобальні виклики та позиціонувати Європу як лідера в передових технологіях. Дослідники, стартапи, МСП та інноватори заохочуються скористатися цією можливістю, щоб розширити межі науки та технологій і зробити значний вплив на майбутнє. EIC Pathfinder Challenges Розкриваючи майбутнє відновлюваної енергії: EIC Pathfinder Challenge щодо «пристроїв Solar-to-X» В епоху, коли зміна клімату становить серйозну загрозу глобальним екосистемам і економікам, European Innovation Council (EIC) зайняв проактивну позицію зі своїм Pathfinder Завдання на тему «Пристрої Solar-to-X». Ця ініціатива в рамках Робочої програми EIC на 2024 рік спрямована на каталізацію розробки новаторських технологій, які перетворюють сонячну енергію в різні корисні форми, такі як відновлювані види палива, хімікати та матеріали. Вирішуючи цю проблему, EIC прагне пом’якшити наслідки зміни клімату та сприяти сталим промисловим процесам, таким чином сприяючи досягненню цілей Європейського Союзу щодо зеленого переходу. Бачення та цілі Виклик «Пристрої Solar-to-X» ґрунтується на далекоглядному підході до використання сонячної енергії за межі виробництва електроенергії. Він передбачає перетворення сонячної енергії в універсальні та накопичувані форми енергії та матеріалів, які можна використовувати в різноманітних цілях. Основні цілі цього завдання включають: Децентралізоване виробництво відновлюваних джерел енергії: розробка технологій, які дозволяють місцеве та децентралізоване виробництво відновлюваного палива, хімікатів і матеріалів. Пом’якшення наслідків зміни клімату: скорочення викидів парникових газів шляхом заміни процесів, заснованих на викопному паливі, стійкими альтернативами, що працюють на сонячній енергії. Технологічні інновації: розширення меж сучасних сонячних технологій для досягнення вищої ефективності, економічності та масштабованості. Сфера дії… Читати далі

Rasph - EIC Accelerator Consulting
uk