EIC Accelerator EIC Fund Investment Guidelines Резюме та інвестиційні сегменти

Версія: грудень 2023 р. Примітка: ця стаття містить короткий виклад офіційних інвестиційних вказівок EIC Fund і містить спрощення, які можуть змінити передбачуване значення в деяких випадках. Рекомендуємо завантажити та прочитати офіційний документ. Вступ Інвестиційні рекомендації EIC надають важливу інформацію потенційним бенефіціарам і співінвесторам щодо стратегії та умов для інвестицій Фонду EIC і рішень про відчуження інвестицій. Ця оновлена версія містить визначення кваліфікованих інвесторів, опис сценаріїв інвестування та нові положення про подальші інвестиції та виходи, що забезпечує підтримку стартапів із високим потенціалом та малих і середніх підприємств для прискорення зростання та залучення додаткових інвесторів. Цей документ стосується саме відділу EIC Fund Horizon Europe. Зміст Правила інвестування 1.1 Обмеження інвестування 1.2 Ціль інвестування 1.4 Інвестиційні принципи процесу інвестування 2.1 Етап розвитку цільової компанії 2.2 Тип інновацій 2.3 Захист європейських інтересів 2.4 Географічний масштаб 2.5 Винятки 2.6 Розмір інвестування та цілі акціонерного капіталу 2.7 Інвестиції/C о -Інвестиційні сценарії 2.8 Процес належної перевірки 2.9 Можливі фінансові інструменти 2.10 Впровадження інвестицій 2.11 Публікація інформації 2.12 Моніторинг і подальші інвестиції 2.13 Подальші інвестиції 2.14 Наставники 2.15 Інвестиційні сегменти управління інтелектуальною власністю Додаток 1. Визначення Додаток 2. Винятки 1. Інвестиції Ru лес 1.1 Інвестиційні обмеження. До Відділу поширюються інвестиційні обмеження, викладені в Загальному розділі Меморандуму фонду EIC. Ці обмеження гарантують, що Відділ працює в межах, встановлених Фондом EIC, зберігаючи послідовність і узгодженість із загальними цілями. 1.2 Інвестиційна ціль Метою Компартменту є інвестування в кінцевих одержувачів фонду EIC, які розробляють або впроваджують проривні технології та революційні інновації, що створюють ринок. Компартмент має на меті усунути критичний дефіцит фінансування на європейському ринку трансферу технологій. Незважаючи на значне грантове фінансування дослідницьких та інноваційних проектів у Європі, лише небагатьом вдається залучити подальші інвестиції та досягти етапів комерціалізації та масштабування. 1.3 Інвестиційна стратегія Для досягнення своєї інвестиційної цілі Компартмент може інвестувати безпосередньо в пайові цінні папери або цінні папери, пов’язані з акціями, включаючи привілейовані акції, конвертований борг, опціони, варанти або подібні цінні папери. Компартмент забезпечує інвестиційний компонент EIC blended finance за умови дотримання максимальної суми інвестицій, встановленої Комісією ЄС. Компанії-кандидати подають заявки на EIC Accelerator через публічні конкурси пропозицій, опубліковані Комісією ЄС. EISMEA оцінює ці пропозиції, а Комісія ЄС вибирає ті, які будуть підтримані орієнтовною сумою EIC blended finance. Ця підтримка може складатися з поєднання гранту та інвестицій, лише грантової підтримки або підтримки лише інвестицій. У випадках, коли європейські інтереси в стратегічних сферах потребують захисту, EIC Fund вживатиме таких заходів, як придбання блокуючої меншості, щоб запобігти входженню нових інвесторів з країн, які не відповідають вимогам. Такий підхід забезпечує відповідність інвестицій стратегічним пріоритетам і захист європейських інтересів. 1.4 Інвестиційний процес відділу Процес інвестиційного процесу складається з кількох етапів: Початкова оцінка: пропозиції, відібрані Комісією ЄС, направляються до Зовнішнього КАІФу для первинної оцінки. Категоризація: випадки класифікуються за різними інвестиційними сценаріями (бакетами) на основі оцінки. Due Diligence: фінансова належна перевірка та перевірка відповідності KYC цільовим компаніям. Обговорення умов фінансування: потенційні проекти фінансових умов обговорюються з бенефіціаром та співінвесторами. Прийняття рішень: Зовнішній КАІФ приймає рішення щодо фінансових операцій, схвалюючи або відхиляючи операцію. Юридична документація: після затвердження готуються та підписуються юридичні документи. Моніторинг: Зовнішній AIFM контролює інвестиції, включно з етапними виплатами, звітністю та стратегіями виходу. 2. Інвестиційні принципи 2.1 Цільова стадія розвитку компанії Прийнятні заявники за EIC Accelerator включають комерційні високоінноваційні МСП, стартапи, компанії на ранній стадії розвитку та малі компанії середньої капіталізації з будь-якого сектора, як правило, із сильним компонентом інтелектуальної власності. EIC Accelerator спрямований на підтримку проектів з високим ризиком, які ще не є привабливими для інвесторів, знижуючи ризики для цих проектів, щоб каталізувати приватні інвестиції. 2.2 Тип інновацій Компартмент підтримує різні типи інновацій, зокрема ті, що базуються на глибоких технологіях або радикальному мисленні, а також соціальні інновації. Deep-tech — це технологія, заснована на передових наукових досягненнях і відкриттях, що вимагає постійної взаємодії з новими ідеями та результатами лабораторних досліджень. 2.3 Захист європейських інтересів У стратегічних сферах, визначених Комісією ЄС, Відділ вживатиме інвестиційних заходів для захисту європейських інтересів. Це може включати придбання блокуючої меншості, інвестування, незважаючи на потенційний інтерес інвестора, або забезпечення європейської власності на інтелектуальну власність і компанію. 2.4 Географічний охоплення Прийнятні компанії мають бути засновані та працювати в державах-членах ЄС або асоційованих країнах для компоненту акцій Horizon Europe Pillar III. Зовнішній КАІФ може інвестувати в холдингову або материнську компанію, засновану на цих територіях, за умови, що вона відповідає всім критеріям прийнятності. 2.5 Винятки Інвестиції виключають сектори, несумісні з етичною та соціальною основою Horizon Europe. Сюди входить діяльність, пов’язана зі шкідливою практикою праці, незаконною продукцією, порнографією, торгівлею дикими тваринами, небезпечними матеріалами, нестійкими методами рибальства та іншими, як детально описано в Додатку 2. 2.6 Розмір інвестицій і цільові цілі в акціонерному капіталі Інвестиції Підрозділу коливаються від 500 000 до 15 000 000 євро на компанія, націлена на міноритарні частки власності, як правило, між 10% і 20%. Проте може придбати блокуючий пакет для захисту європейських інтересів. Інвестиції можуть бути нижчими або вищими, ніж спочатку запропоновано на основі висновків належної обачності та рішення Комісії ЄС про присудження. 2.7 Сценарії інвестування/спільного інвестування З самого початку зовнішній AIFM з’єднає потенційні компанії-об’єкти інвестування зі спільнотою інвесторів EIC Accelerator для використання можливостей спільного інвестування. Відібраним бенефіціарам EIC пропонується шукати співінвесторів, фінансову та комерційну перевірку, можливо, проводити спільно з цими інвесторами. EIC Accelerator має на меті зменшити ризики для окремих операцій, залучивши значне додаткове фінансування для підтримки впровадження інновацій та розширення масштабів. 2.8 Процес належної перевірки Процес належної перевірки зосереджується на управлінні, структурі капіталу, бізнес-стратегії, конкуренції, оцінці ринку, створенні вартості, юридичній формі та юрисдикції. Перевірки на відповідність включають боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, ухиленням від сплати податків і відповідністю KYC. Проблеми з невідповідністю можуть призвести до переривання або припинення підтримки EIC. 2.9 Можливі фінансові інструменти Компартмент в основному використовує інвестиції в акціонерний або квазіакціонерний капітал, включаючи: Прості акції: частка власності в корпорації може мати право голосу або не мати права голосу. Привілейовані акції: гібридний акціонерний капітал із властивостями, схожими на боргові, зазвичай утримується фондами венчурного капіталу. Конвертовані інструменти: боргові інструменти … Читати далі

Кращий короткий посібник із пропозиції EIC Accelerator (шаблон пропозиції EIC Accelerator крок 1)

Розкриття інновацій: шаблон пропозиції EIC Accelerator Step 1 – Посібник для стартапів і малих і середніх підприємств У динамічному світі фінансування стартапів акселератор European Innovation Council (EIC) представляє переконливий шлях для стартапів і малих і середніх підприємств (МСП) для забезпечення значного фінансування . Шаблон пропозиції «Крок 1» — це важливий інструмент, розроблений для полегшення доступу до 17,5 мільйонів євро в blended financing, який включає компоненти гранту та акціонерного капіталу. У цій статті наведено детальний огляд вмісту та корисності шаблону пропозиції EIC Accelerator Step 1, який створено для розширення можливостей стартапів і малих і середніх підприємств у всьому Європейському Союзі (ЄС). Суть шаблону пропозиції EIC Accelerator Step 1 Офіційний шаблон пропозиції: шаблон пропозиції Step 1 служить офіційним планом для заявників, ретельно розробленим для спрощення процесу подання заявок на фінансування EIC. Він охоплює важливі розділи, які вимагають від заявників короткого формулювання своїх інновацій, бізнес-моделі та потенційного впливу їх технологій. Цей структурований підхід гарантує, що всі критичні аспекти пропозиції висвітлюються систематично. Фокус рівня технологічної готовності (TRL): ключовою частиною шаблону є наголос на рівнях технологічної готовності. Заявники повинні продемонструвати зрілість своїх інновацій, що має вирішальне значення для узгодження з очікуваннями EIC щодо готовності до ринку та потенціалу для розгортання. Презентація та підготовка до співбесіди: шаблон пропозиції стратегічно розроблений, щоб допомогти заявникам підготуватися до наступних етапів процесу фінансування. Він заохочує стислу, але вичерпну презентацію ідей, яка є основою презентації та готує основу для процесу співбесіди. Як шаблон дає змогу аплікантам оптимізувати процес для аплікантів: забезпечуючи чітку структуру, шаблон демістифікує процес подання заявки, роблячи його доступним навіть для новачків у сфері фінансування ЄС. Він проводить заявників через низку чітко визначених кроків, допомагаючи їм ефективно представити свою інноваційну розповідь. Розроблено для високого впливу: шаблон зосереджений на потужних інноваціях, спонукаючи заявників критично думати про потреби ринку та унікальну пропозицію цінності їхніх технологій. Ця спрямованість узгоджується з метою EIC підтримувати проекти, які мають потенціал для розширення та досягнення значного проникнення на ринок. Підтримка широкого кола інноваторів: від професійних авторів і фрілансерів до консультантів, шаблон служить ресурсом, який можуть використовувати різні зацікавлені сторони, залучені до процесу написання грантів. Він надає стандартизовану структуру, яка забезпечує послідовність і якість у всіх програмах. Змішані фінансові можливості для фінансового та стратегічного впливу: шаблон фактично відкриває двері для можливостей blended financing, включаючи грант у розмірі 2,5 мільйона євро та до 15 мільйонів євро акціонерного фінансування. Ця значна фінансова підтримка призначена для прискорення розробки та масштабування новаторських інновацій. Статистика акціонерного фінансування: для підприємств, які потенційно не підлягають банківському фінансуванню та де традиційні механізми фінансування не працюють, варіант акціонерного капіталу, представлений у шаблоні, змінює ситуацію. Він пропонує прямий шлях до значного фінансування, що має вирішальне значення для агресивних стратегій зростання та розширення. Схвалення Європейської комісії та EIC: використання офіційного шаблону узгоджує проекти зі стратегічними пріоритетами Європейської комісії та EIC. Він гарантує, що пропозиції оцінюються за критеріями, які відображають ширші цілі фінансування інновацій ЄС, підвищуючи довіру та привабливість проектів. Висновок Шаблон пропозиції EIC Accelerator Step 1 — це не просто документ; це стратегічний інструмент, який може значно підвищити шанси на отримання фінансування шляхом узгодження стартапів і малих і середніх підприємств із критичними елементами, яких прагне EIC. Це заохочує ясність, стислість і зосередженість, які є важливими для проходження суворого процесу оцінювання. Використовуючи цей шаблон, стартапи та МСП можуть ефективно формулювати свої інноваційні історії, демонструючи свій потенціал для трансформації галузей і досягнення нових висот на європейському ринку. EIC Accelerator Крок 1 Коротка пропозиція Шаблон пропозиції 1. Опис компанії Історія заснування Початок компанії відносяться до дати її заснування, підкреслюючи її походження як відокремлення від відомого дослідницького інституту. Ця розповідь детально описує співпрацю між співзасновниками та залучені початкові інвестиції, ілюструючи траєкторію шляху від багатообіцяючої ідеї до створеної організації. Така історія заснування не тільки покращує профіль компанії, але й зміцнює її позиції як надійного та інноваційного гравця в індустрії технологій, прагнучи привернути увагу зацікавлених сторін, включаючи European Innovation Council (EIC). Місія та бачення Місія та бачення компанії охоплюють її основні цілі та бажаний вплив, якого вона прагне досягти в глобальному масштабі. Місія розроблена навколо вирішення критичних проблем галузі, використання інновацій для підвищення ефективності або усунення значних прогалин ринку. Цей далекоглядний підхід позиціонує компанію як далекоглядного лідера, який прагне досягти значних успіхів у своїй галузі. Акцент на перетворенні теоретичних ідей у практичні, готові до ринку рішення добре узгоджується з цілями European Innovation Council, ілюструючи прагнення не лише лідирувати в інноваціях, але й робити позитивний внесок у суспільне та економічне зростання. Досягнення компанії Досягнення компанії є свідченням її зростання та інновацій, відзначених значними віхами, такими як нагороди, фінансові успіхи та технологічний прогрес. Ці досягнення мають вирішальне значення для встановлення довіри до компанії та підкреслення її здатності відповідати галузевим стандартам і перевищувати їх. Визнання авторитетних організацій через нагороди та успішне досягнення критичних рівнів готовності до технологій підкреслюють потенціал компанії та готовність до подальшого зростання. Така історія є важливою для зміцнення довіри з European Innovation Council та потенційними інвесторами, позиціонуючи компанію як надійного кандидата для майбутніх можливостей у конкурентному технологічному середовищі Європейського Союзу. Відносини з клієнтами. Компанія налагодила міцні відносини з різноманітними клієнтами, що зміцнило її позиції на ринку та зміцнило репутацію в галузі. Ці стосунки є не просто трансакційними, а збагачуються завдяки співпраці, що забезпечує взаємну вигоду та зміцнює позиції компанії на ринку. Виділення найкращих клієнтів і деталізація характеру цих взаємодій демонструє здатність компанії підтримувати цінні партнерські відносини. Крім того, отримання листів про наміри (LOI) від цих ключових зацікавлених сторін не лише демонструє їхні… Читати далі

Горнило інновацій EIC Accelerator: університети та народження підприємців DeepTech

Університети вже давно є місцем народження деяких з найбільш новаторських і трансформаційних технологій, які бачив наш світ. Ці заклади, засновані на ретельних академічних дослідженнях і сприяють середовищі інтелектуальної цікавості, є не просто центрами навчання, а ключовими інкубаторами для інноваційних підприємців. Особливо в галузі наукових технологій університети та дослідницькі інститути стоять на передньому краї того, що ми зараз зазвичай називаємо DeepTech – технологій, які пропонують глибокі досягнення в різних секторах, включаючи охорону здоров’я, енергетику та обчислювальну техніку тощо. Взаємозв’язок між університетом і підприємництвом. Шлях від академічних досліджень до підприємницької діяльності – це шлях, яким проходять багато новаторів. Університети з багатими ресурсами, включаючи найсучасніші лабораторії, доступ до фінансування та мережу однодумців, пропонують неперевершену екосистему для розвитку проектів DeepTech на ранніх стадіях. Саме в цих академічних залах відбуваються фундаментальні дослідження – часто задовго до того, як розглядається ринкова заявка. Одним із ключових елементів цього середовища є заохочення міждисциплінарної співпраці. Нерідкі випадки, коли прорив у матеріалознавстві в університеті прокладає шлях до революційних нових продуктів у сфері споживчої електроніки або для біомедичних досліджень, які призводять до розробки новаторських медичних пристроїв. Ці технології, створені в результаті академічних проектів, мають потенціал для вирішення критичних глобальних проблем і прокладають шлях для нових галузей. Подолання розриву: від академії до промисловості Проте шлях від університетського проекту до успішної компанії DeepTech сповнений труднощів. Процес комерціалізації наукових досліджень вимагає не лише технічної експертизи; це вимагає глибокого розуміння ринку, стратегічного бізнес-планування та здатності забезпечити інвестиції. У цьому полягає роль програм підприємництва та офісів трансферу технологій в університетах, які мають на меті подолати цей розрив. Вони надають починаючим підприємцям наставництво, фінансування та ділову хватку, необхідні для виведення їхніх інновацій на ринок. Крім того, неможливо переоцінити роль державного та приватного фінансування. Такі ініціативи, як програма Accelerator European Innovation Council (EIC), пропонують критично важливу підтримку через гранти та акціонерне фінансування для стартапів, які перебувають у підступних водах комерціалізації DeepTech. Ці програми не лише надають фінансову підтримку, але й створюють довіру до стартапів, залучаючи додаткові інвестиції та партнерства. Вплив на реальний світ і майбутнє Вплив розроблених університетами інновацій DeepTech на світову арену незаперечний. Від створення життєво важливих медичних технологій до розробки стійких енергетичних рішень, ці досягнення формують майбутнє. Оскільки ми дивимось у майбутнє, роль університетів як інкубаторів інновацій лише зростатиме. За наявності відповідних структур підтримки потенціал цих академічних зусиль перетворитися на успішні підприємства, що змінюють світ, є безмежним. Підсумовуючи, університети – це не просто центри навчання, а головні колиски інновацій, які виховують підприємців, які мають намір змінити світ за допомогою інновацій DeepTech. Оскільки ці навчальні заклади продовжують розвиватися, їхній потенціал сприяти глобальному економічному та соціальному розвитку є необмеженим. Завдяки постійній підтримці та інвестиціям міст між академічними колами та промисловістю зміцниться, відкривши нову еру трансформаційних технологій. Від лабораторії до ринку: Одіссея фінансування університетських стартапів Перехід від академічних досліджень до успішного стартапу є складною подорожжю, особливо для засновників із таких галузей, як хімія, фармацевтика, біологія та фізика. Ці наукові підприємці стикаються з унікальним набором проблем, головною з яких є важке завдання забезпечення фінансування. На відміну від своїх колег у більш комерційних секторах, науковці, які стали засновниками стартапів, часто опиняються на незнайомій території, коли йдеться про збір коштів. Виклик збору коштів для наукових підприємців Суть проблеми полягає в прогалини експертів. Науковці навчаються досліджувати, відкривати та впроваджувати інновації, зосереджуючись на вдосконаленні знань, а не на тонкощах бізнес-моделей, відповідності ринку чи пропозиції інвесторів. Ця прогалина часто ставить їх у невигідне становище в конкурентному середовищі фінансування, де домінують інвестори, які прагнуть швидкої прибутковості, і підприємства з чітким застосуванням на ринку. Крім того, природа DeepTech і наукових стартапів означає, що вони зазвичай вимагають значних початкових інвестицій для досліджень і розробок, маючи довший шлях до ринку та прибутковості. Це ще більше ускладнює їхню привабливість для традиційних венчурних капіталістів, які можуть уникати притаманних ризиків і тривалих часових рамок. Гранти: рятівний круг для початку роботи У світлі цих проблем гранти відіграють вирішальну роль на ранніх етапах життєвого циклу наукового стартапу. Такі механізми фінансування, як програма Accelerator European Innovation Council (EIC), стають рятівними кругами, пропонуючи не лише фінансову підтримку, але й перевірку потенційного впливу наукового підприємства. Гранти від урядових і міжнародних організацій забезпечують суттєвий капітал, необхідний для переходу від перевіреної концепції до життєздатного продукту, не розмиваючи власний капітал засновників і не примушуючи їх до передчасних стратегій комерціалізації. Побудова мосту: роль університетських інкубаторів і програм підприємництва Усвідомлюючи унікальні виклики, з якими стикаються наукові підприємці, багато університетів створили інкубатори та програми підприємництва, спрямовані на подолання розриву в знаннях. Ці програми пропонують менторство, бізнес-навчання та доступ до мереж інвесторів, які особливо зацікавлені в DeepTech і наукових інноваціях. Вони спрямовані на те, щоб надати вченим необхідні навички, щоб орієнтуватися в системі фінансування, починаючи від створення переконливих презентацій і закінчуючи розумінням фінансових показників, важливих для інвесторів. Шлях вперед Незважаючи на перешкоди, потенційні соціальні та економічні переваги наукових стартапів величезні. Оскільки вони здатні вирішувати нагальні глобальні виклики за допомогою інновацій, підтримка цих підприємств є надзвичайно важливою. Зміцнення екосистеми, яка підтримує наукових підприємців, від розширених грантових програм до більш спеціалізованих мереж інвесторів, має вирішальне значення для їх успіху. Підсумовуючи, хоча шлях від університетської лабораторії до ринку сповнений труднощів, особливо щодо забезпечення фінансування, зростає визнання необхідності підтримки цих піонерів інновацій. Завдяки подоланню розриву в досвіді та використанню грантів як трампліна шлях вперед для наукових стартапів стає чіткішим, обіцяючи майбутнє, де їхній трансформаційний потенціал можна буде повністю реалізувати. Навігація в інтелектуальній власності: Посібник для засновників підрозділів університетів… Читати далі

Декодування DeepTech: навігація в нову еру інновацій EIC Accelerator

В епоху, позначену стрімким технологічним прогресом та інноваціями, термін «DeepTech» став модним словом, що позначає стартапи та індустрію технологій загалом. Але що саме означає «DeepTech» і чому це ключове значення для стартапів і технологічних секторів? DeepTech, або глибока технологія, відноситься до передових технологій, які пропонують значні переваги в порівнянні з існуючими рішеннями. Ці технології характеризуються глибоким потенціалом руйнування промисловості, створення нових ринків і вирішення складних завдань. На відміну від основної технології, яка зосереджена на поступових вдосконаленнях, DeepTech глибше занурюється в наукові відкриття або інженерні інновації, щоб внести радикальні зміни. Суть DeepTech За своєю суттю DeepTech втілює в собі технології, що ґрунтуються на значних наукових досягненнях і високотехнологічних інженерних інноваціях. Ці технології часто асоціюються з такими секторами, як штучний інтелект (ШІ), робототехніка, блокчейн, сучасні матеріали, біотехнології та квантові обчислення. Об’єднуючим чинником серед них є їхня фундаментальна залежність від глибоких, суттєвих досліджень і розробок (НДДКР), які часто призводять до проривів, на розвиток яких і комерціалізацію можуть знадобитися роки. DeepTech у стартапах і технологічній індустрії Для стартапів вихід на DeepTech є одночасно колосальною можливістю та величезним викликом. Цикл розробки інновацій DeepTech, як правило, довший і вимагає більших капіталовкладень порівняно з програмним забезпеченням або цифровими стартапами. Однак винагорода може бути трансформаційною, пропонуючи рішення нагальних глобальних проблем, від зміни клімату до криз у сфері охорони здоров’я. Інтерес технологічної індустрії до DeepTech зумовлений обіцянкою створення тривалої цінності та встановлення нових рубежів у технологіях. На відміну від споживчих технологій, уподобання яких можуть швидко змінюватися, DeepTech пропонує фундаментальні зміни, які можуть змінити галузь на десятиліття. Шлях вперед Навігація ландшафтом DeepTech вимагає поєднання далекоглядних наукових досліджень, надійних механізмів фінансування та стратегічних галузевих партнерств. Для стартапів це означає забезпечення інвестицій від зацікавлених сторін, які розуміють довгостроковий характер проектів DeepTech. Це також вимагає відданості дослідженням і розробкам і готовності піонерувати незвідані території. Значення DeepTech виходить за рамки простого технологічного прогресу; це про будівництво майбутнього. Використовуючи потужність глибинних технологій, стартапи мають потенціал розпочати нову еру інновацій, вирішуючи деякі з найскладніших проблем світу за допомогою рішень, які колись вважалися неможливими. Підсумовуючи, DeepTech стоїть на перетині новаторських наукових досліджень і технологічних інновацій. Для стартапів і індустрії технологій це новий рубіж відкриттів і руйнувань. Використання DeepTech — це не просто інвестиція в технології; це відданість майбутньому, де межі можливого постійно розширюються. Унікальна динаміка капіталу DeepTech: навігація у водах інновацій У світі стартапів, що розвивається, DeepTech виділяється не лише своїми амбіціями розширити межі інновацій, але й своїм чітким фінансовим ландшафтом і ландшафтом розвитку. Стартапи DeepTech, за своєю природою, заглиблюються в сфери, які потребують капіталу та часу, часто зосереджуючись на розробці апаратного забезпечення або новаторських наукових дослідженнях, які вимагають іншого виду інвестицій: терплячого капіталу. Капіталомісткий характер DeepTech Підприємства DeepTech часто вимагають значних початкових інвестицій, значно вищих, ніж у їхні програмні аналоги. Насамперед це пов’язано з інтенсивними апаратними аспектами багатьох проектів DeepTech, наприклад, у біотехнологіях, робототехніці та чистій енергії. Розробка фізичних продуктів або реалізація нових наукових відкриттів вимагає не тільки спеціального обладнання та матеріалів, але й доступу до передових дослідницьких засобів. Фактор часу Окрім фінансових міркувань, час відіграє вирішальну роль у розробці інновацій DeepTech. На відміну від стартапів програмного забезпечення, де продукти можна розробляти, тестувати та повторювати протягом відносно коротких циклів, проекти DeepTech часто охоплюють роки або навіть десятиліття. Цей розширений часовий проміжок пояснюється складним характером технології, що розробляється, необхідністю тривалих процесів тестування та сертифікації, а також викликом виведення на ринок новаторських інновацій. Патентний капітал: життєво важливий інгредієнт успіху З огляду на ці унікальні виклики, стартапи DeepTech потребують інвесторів, які готові до більш тривалого шляху до повернення інвестицій (ROI). Цей «терплячий капітал» готовий підтримувати стартапи протягом тривалих періодів досліджень і розробок і виведення на ринок, властивих підприємствам DeepTech. Такі інвестори, як правило, мають глибоке розуміння конкретних галузей і потенційного впливу інновацій, що дає їм змогу побачити не тільки короткострокові вигоди, а й трансформаційний потенціал цих технологій. Чому капітал пацієнтів має значення? Значення капіталу пацієнтів виходить за межі простого надання фінансових ресурсів. Це включає в себе наставництво, зв’язки з галуззю та стратегічне керівництво, що є вирішальним для навігації у складному ландшафті DeepTech. Крім того, терплячий капітал допомагає розвивати культуру інновацій, де підприємці можуть зосередитися на проривах, які можуть не мати негайної комерційної життєздатності, але потенційно можуть створити значний суспільний та економічний вплив у довгостроковій перспективі. Підсумовуючи, варто сказати, що шлях стартапів DeepTech надзвичайно складний і потребує не лише фінансових інвестицій. Це вимагає відданості баченню, яке виходить за рамки традиційних інвестиційних графіків, пропонуючи обіцянку революційних досягнень. Для тих, хто хоче вирушити на цю подорож, нагорода полягає не лише в потенційних фінансових прибутках, а й у внеску в досягнення, які можуть сформувати майбутнє нашого суспільства. Зростаюча привабливість інвестицій DeepTech: унікальні технології та вища віддача Інвестиційний ландшафт спостерігає значний зсув у бік DeepTech, зумовлений його потенціалом вищої віддачі та притаманною йому унікальністю. Компанії DeepTech, за своєю природою, заглиблюються в новаторські технологічні досягнення, часто захищені патентами та правами інтелектуальної власності (IP). Ця унікальність не тільки відрізняє їх від багатолюдного простору стартапів програмного забезпечення, але й пропонує рівень захисту від конкуренції, який високо цінують інвестори. Висока прибутковість і конкурентоспроможність Інвестиції в Moats DeepTech стають дедалі привабливішими завдяки потенціалу отримання значних фінансових прибутків. Технології, розроблені в секторах DeepTech, починаючи від біотехнологій і передових матеріалів і закінчуючи штучним інтелектом і квантовими обчисленнями, мають силу підірвати промисловість і створити абсолютно нові ринки. Цей трансформаційний потенціал перетворюється на значні фінансові можливості для інвесторів, які є першими прихильниками таких інновацій. Крім того, складність і запатентований характер інновацій DeepTech … Читати далі

Нова робоча програма EIC: розуміння виключення процесу спростування

У динамічному ландшафті фінансування Європейського Союзу (ЄС) European Innovation Council (EIC) запровадив значні зміни у своїй Робочій програмі на 2024 рік, що безпосередньо впливає на процес подання заявки та оцінки фінансування. Серед цих коригувань виділяється скасування процесу спростування, що означає перехід до більш спрощеної та незалежної оцінки пропозицій. У цій статті розглядаються наслідки цієї зміни для стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), які шукають фінансування EIC Accelerator, з метою демістифікації нового підходу та надання стратегічних вказівок для заявників. Відхід від процесу спростування Історично склалося так, що процес подання заявок EIC Accelerator дозволяв заявникам розглядати та «спростовувати» коментарі з попередніх оцінок у наступних поданнях. Цей процес спростування дозволив організаціям уточнити та покращити свої пропозиції на основі конкретних відгуків, теоретично збільшуючи свої шанси на успіх у майбутніх раундах. Однак згідно з Робочою програмою EIC на 2024 рік цей механізм було видалено. Отже, більше немає структурованого шляху для заявників, щоб включити вдосконалення з попередніх поданих документів безпосередньо у відповідь на коментарі оцінювача. Незалежна оцінка пропозицій Суттєвою зміною, що супроводжує відмову від процесу спростування, є підхід до оцінки пропозицій. Оцінювачі більше не матимуть доступу до будь-яких попередніх заявок або звітів про оцінку з попередніх раундів. Це гарантує, що кожна пропозиція оцінюється незалежно, виключно на основі її переваг і відповідно до стандартних критеріїв оцінки Horizon Europe. Ця зміна має на меті вирівняти умови гри, гарантуючи, що всі заявки, як від тих, хто подає заявку вперше, так і від тих, які подають заявку повторно, отримають неупереджений огляд. Удосконалення опису Хоча структурований процес спростування було скасовано, заявники зберегли можливість уточнювати свої пропозиції на основі попередніх відгуків. Покращення та покращення все ще можна включати в описову частину B форми заявки. Однак важливо зазначити, що для цієї мети не існує спеціального формату чи розділу. Таким чином, заявники повинні бездоганно інтегрувати будь-які коригування в загальний опис пропозиції, гарантуючи, що вдосконалення є послідовними та підвищують загальну якість і здійсненність пропозиції. Стратегічні наслідки для заявників Ця модифікація процесу оцінювання EIC вимагає стратегічного повороту для заявників. Стартапи та МСП мають зосередитися на створенні надійної та переконливої пропозиції з самого початку, інтегруючи постійне вдосконалення як основну стратегію, а не покладаючись на певні цикли зворотного зв’язку. Заявникам пропонується: Провести ретельну самооцінку: перед подачею критично оцінити свою пропозицію відповідно до критеріїв і цілей EIC, визначивши області для покращення, не покладаючись на зовнішній зворотний зв’язок. Скористайтеся професійною підтримкою: залучайте консультантів, професійних авторів або фрілансерів, які мають досвід роботи над заявками на гранти ЄС, щоб удосконалити свою пропозицію, переконавшись, що вона відповідає поточним пріоритетам і стандартам EIC. Підкресліть інновації та вплив: кожну пропозицію оцінюють за власними перевагами, підкресліть інновації вашого проекту, ринковий потенціал і вплив на суспільство, створюючи переконливі аргументи для фінансування EIC. Висновок. Робоча програма EIC на 2024 рік передбачає зміну парадигми оцінювання пропозицій із скасуванням процесу спростування, що підкреслює перехід до більш незалежного та заснованого на заслугах оцінювання. Незважаючи на те, що ця зміна змушує заявників адаптуватися, вона також відкриває можливості представити свої інновації в найкращому світлі, вільному від тіні попередніх заявок. Прийнявши стратегію постійного вдосконалення та використовуючи професійний досвід, стартапи та МСП можуть успішно керувати цими змінами, твердо позиціонуючи себе для фінансування EIC Accelerator.

Розуміння лімітів подання для EIC Accelerator згідно з робочою програмою на 2024 рік

Прискорювач European Innovation Council (EIC) є наріжним каменем прагнення ЄС сприяти інноваціям і підтримці стартапів і малих і середніх підприємств (МСП) у виведенні на ринок новаторських ідей. Із запровадженням робочої програми EIC 2024 було внесено значні оновлення для оптимізації процесів і уточнення правил щодо подання та повторного подання пропозицій. Ця стаття має на меті роз’яснити нові обмеження подання, пропонуючи чіткий посібник для організацій, які прагнуть отримати фінансування за допомогою цієї конкурсної програми. Спрощені правила подання. Робоча програма EIC 2024 запровадила більш простий підхід до подання пропозицій, враховуючи відгуки та прагнучи зробити процес фінансування більш доступним. З початку 2024 року організаціям дозволено подавати до трьох невдалих заявок на будь-якій стадії процесу та на будь-яку форму підтримки. Це включає: Короткі пропозиції Повні пропозиції Конкурси для конкретних завдань Відкриті конкурси Лише гранти Змішане фінансування (поєднання грантів і власного капіталу) Лише власний капітал Це спрощення означає, що заявники мають три шанси отримати фінансування, незалежно від етапу чи типу підтримки, на яку подається заявка, до не допускається до подальшого подання відповідно до EIC Accelerator Horizon Europe. Повторне подання після відхилення Важливим аспектом нових правил є положення про повторне подання після відхилення на стадії повної пропозиції. Заявникам, які не досягли успіху на цьому етапі, дозволяється повторно подати свою пропозицію безпосередньо до етапу повної пропозиції, минаючи фазу короткої пропозиції, за умови, що вони не досягли ліміту трьох заявок. Однак безпосереднє повторне подання на етап співбесіди не дозволяється ні за яких обставин. Практичні приклади Для забезпечення ясності Робоча програма окреслює кілька сценаріїв: після однієї відмови на етапі повної пропозиції (під час дистанційної оцінки чи співбесіди) організація може подати ще дві повні пропозиції. Після двох відмов на етапі співбесіди організація все ще має право подати повну пропозицію та потенційно може бути запрошена на третю співбесіду. Якщо організацію було відхилено один раз на стадії повної пропозиції чи співбесіди та один раз на стадії короткої пропозиції, вона має право на ще одне подання на стадії повної пропозиції. Важливо зазначити, що лічильник невдалих заявок скидається на нуль 1 січня 2024 року. Це скидання пропонує новий старт для організацій, які, можливо, раніше досягли ліміту подання, надаючи нові можливості для фінансування в рамках програми Horizon Europe. Наслідки для аплікантів Ці оновлені правила мають на меті збалансувати конкурентоспроможність EIC Accelerator із потребою в гнучкості та численних можливостях для фінансування. Заявники повинні стратегічно спланувати свої пропозиції, враховуючи відгуки, отримані від попередніх заявок, щоб посилити свої пропозиції. Залучення професійних авторів, консультантів або використання офіційного шаблону пропозицій EIC Accelerator може підвищити якість подання. Крім того, заявники повинні пам’ятати про обмеження подання, віддаючи пріоритет вдосконаленню та покращенню своїх пропозицій з кожною спробою. Можливість повторно подати безпосередньо до повної стадії пропозиції після відмови є значною перевагою, що дозволяє суб’єктам розглядати відгуки та вдосконалювати свої програми, не починаючи з нуля. Висновок Спрощені правила подання та повторного подання робочої програми EIC 2024 означають позитивний крок до того, щоб зробити фінансування ЄС більш доступним для інноваційних підприємств. Розуміючи ці правила та стратегічно плануючи свої програми, стартапи та МСП можуть максимізувати свої шанси отримати життєво важливу підтримку, необхідну для виведення своїх інновацій на європейські та світові ринки.

Повний посібник із підготовки до співбесіди EIC Accelerator: покроковий план дій

Підготовка до співбесіди, особливо для сценаріїв з високими ставками, таких як презентація EIC Accelerator, вимагає стратегічного та добре продуманого підходу. Цей посібник містить мудрість із наших джерел знань у вичерпному, дієвому списку пунктів, щоб переконатися, що ви повністю підготовлені та готові справити враження. Попередня підготовка до співбесіди Зрозумійте правила та цілі EIC: ознайомтеся з тим, що шукає журі, та з конкретними критеріями EIC Accelerator. Напишіть свій виступ: підготуйте дослівний сценарій для свого виступу. Тренуйтеся, доки не зможете виконати це природним шляхом протягом 10 хвилин. Удосконалюйте свої навички запитань і відповідей: присвятіть значну частину свого часу підготовки до сеансу запитань і відповідей, який може тривати до 35 хвилин. Знайте свою заявку навиворіт: якщо ви не писали заявку самостійно, уважно вивчіть її. Зрозумійте всі згадані цифри, стратегії та партнерів. Практика робить досконалим. Залучайтеся до практики презентації: використовуйте професійних авторів або консультантів, щоб інтенсивно практикувати вашу презентацію. Симулюйте середовище співбесіди: потренуйтеся зі швидкими запитаннями та негайними подальшими діями, щоб імітувати середовище високого тиску. Підготуйтеся до відповіді всіх членів команди: переконайтеся, що всі члени команди звикли відповідати на запитання плавно та злагоджено, як одне ціле. День презентації Жодних оперативних завдань перед презентацією: зосередьтеся виключно на співбесіді; ніяких відволікань. Перегляньте загальну картину: переглядайте слайди презентації, зосереджуючись на ключових повідомленнях і баченнях, які ви хочете повідомити. Керування сеансом запитань і відповідей. Очікуйте швидких і додаткових запитань: будьте готові відповісти швидко й лаконічно. Потренуйтеся з секундоміром для вимірювання часу. Розробіть стандартні відповіді: напишіть відповіді на ймовірні питання та ті, які визначені як критичні під час практичних занять. Дотримуйтеся правильної поведінки: попрактикуйтеся зберігати спокійну та впевнену поведінку, незалежно від складності запитання. Практика імітаційного журі Створюйте напружені внутрішні сесії опитування: використовуйте імітаційні журі у своїй команді, щоб ставити складні запитання та негайно надавати подальші дії. Інтегруйте критичні запитання: вибирайте імітаторів, які можуть грати роль адвоката диявола, чинячи тиск через переривання та складні запитання. Останні поради Зрозумійте та сформулюйте свої унікальні переваги (USP): чітко визначте, що виділяє ваш проект, і будьте готові сформулювати це переконливо. Будьте готові до неприємних подій: іноді взаємодія може бути стресовою або неприємною. Будьте психологічно готові до таких ситуацій. Уникайте червоних прапорів: не давайте присяжним жодної причини відмовити вам. Тримайтеся подалі від тем, які можуть викликати негативну оцінку. Дотримуючись цього вичерпного посібника, ви не лише підвищите свою впевненість, а й значно збільшите свої шанси на успіх у будь-якому сценарії співбесіди, особливо в середовищах із високими ставками, як-от презентація EIC Accelerator. Пам’ятайте, що під тиском ви не підете на висоті; ви впадете до рівня вашої підготовки. Підготуйте відповідно.

Оголошення останніх результатів EIC Accelerator: комплексний аналіз (8 листопада 2023 р., випуск лютого 2024 р.)

Програма European Innovation Council (EIC) Accelerator виступає як система підтримки стартапів і малих і середніх підприємств (МСП) по всій Європі, спрямована на стимулювання інновацій і технологічного прогресу. Завдяки останнім результатам, опублікованим 28 лютого 2024 року, EIC Accelerator ще раз продемонстрував свою відданість сприянню новаторським проектам із загальним бюджетом у 285 мільйонів євро. У цьому аналізі розглядається розподіл грантів і blended financing, показники успіху на різних етапах і географічний розподіл компаній-переможців. Розподіл фінансування: ближчий погляд на розподіл. В останньому циклі фінансування EIC Accelerator підтримав 42 компанії, демонструючи різноманітні варіанти фінансування, розроблені для задоволення різноманітних потреб інноваторів Європи. Розподіл типів фінансування виглядає наступним чином: Перший грант: 12 компаній (29%) отримали гранти на початковому етапі фінансування, що підкреслює гнучкість EIC у підтримці інновацій на ранніх стадіях. Змішане фінансування: 26 компаній (62%), які домінують у сфері фінансування, отримали blended finance, поєднуючи гранти та капітал, щоб забезпечити надійну підтримку для підприємств, готових до розширення. Лише власний капітал: одна компанія (2%) забезпечила власне фінансування, що підкреслює роль EIC у отриманні частки в перспективних підприємствах. Лише грант: 3 компанії (7%) отримали гранти без власного капіталу, зосереджуючись на проектах із конкретними потребами, які можна задовольнити за рахунок прямого фінансування. Шлях до успіху: аналіз показників успіху. Процес відбору EIC Accelerator є суворим і спрямований на визначення проектів з найбільшим потенційним впливом. Показники успіху на кожному етапі процесу подачі заявки такі: Крок 1: Приблизно 70% заявників проходять цей початковий етап, хоча точні цифри не розголошуються. Крок 2: лише 22% проектів проходять, що відображає дедалі більшу ретельність заявок. Крок 3: на останньому етапі відбувається подальше звуження з показником успіху 17%. Загальний рівень успішності: загальний показник успіху для заявників, які пройшли кроки 2 і 3, становить лише 3,9%, тоді як загальний показник успіху на всіх трьох етапах становить приблизно 2,7%. Географічне розмаїття: пан’європейський вплив Останній раунд фінансування приніс користь компаніям із 15 різних країн, демонструючи пан’європейський охоплення EIC Accelerator. Німеччина лідирує з 7 профінансованими компаніями, за нею йдуть Франція з 6, Іспанія та Швеція з 5. Серед інших країн із успішними заявками: Фінляндія (4), Італія (3), Ізраїль (2), Нідерланди (2), Норвегія (2), а також кілька інших з однією компанією кожна, демонструючи прихильність EIC сприяти інноваціям на всьому континенті. Висновок Останні результати фінансування EIC Accelerator підкреслюють критичну роль програми в підтримці європейської інноваційної екосистеми. Із загальним бюджетом у 285 мільйонів євро програма підтримала 42 компанії в різних секторах і країнах, підкреслюючи різноманітність і потенціал європейського технологічного ландшафту. Оскільки EIC Accelerator продовжує розвиватися, його вплив на сприяння новаторським проектам і розширенню МСП є незаперечним, що робить його наріжним каменем європейської інноваційної політики. Приділяючи прискіпливу увагу підтримці різноманітних потреб у фінансуванні, суворі процеси відбору та прагнення до географічної інклюзивності, EIC Accelerator прокладає шлях до більш інноваційної та стійкої Європи. Оскільки ми з нетерпінням чекаємо майбутніх раундів фінансування, результати лютого 2024 року є свідченням яскравого підприємницького духу, який процвітає на всьому континенті. Дані про фінансування Тип фінансування Перший грант: 12 компаній (29%) Змішане фінансування: 26 компаній (62%) Лише власний капітал: 1 компанія (2%) Лише грант: 3 компанії (7%) Усього: 42 компанії Бюджет Загальний бюджет: 285 мільйонів євро Скорочення Дата вимкнення та результати EIC Accelerator Кінцева дата кроку 2: 8 листопада 2023 р. Публікація результатів: 28 лютого 2024 р. Показники успіху Крок 1: (приблизно 70%, оскільки результати не опубліковані) Крок 2: 22% Крок 3: 17% Крок 2 і крок 3 разом: 3,91 TP18T Крок 1, Крок 2 і Крок 3 разом: (приблизно 2,7%) Фінансовані країни Серед фінансованих компаній є 15 різних країн. Німеччина: 7 компаній Франція: 6 компаній Іспанія: 5 компаній Швеція: 5 компаній Фінляндія: 4 компанії Італія: 3 компанії Ізраїль: 2 компанії Нідерланди: 2 компанії Норвегія: 2 компанії Бельгія: 1 компанія Болгарія: 1 компанія Данія: 1 компанія Ірландія: 1 компанія Португалія: 1 компанія Словаччина: 1 компанія Усі 42 переможці EIC Accelerator з 8 листопада 2023 р.

Відкриття майбутнього європейських інновацій: глибоке занурення в робочу програму EIC на 2024 рік

Робоча програма European Innovation Council (EIC) на 2024 рік, детально описана в документі, описує її комплексну стратегію та компоненти, розроблені для сприяння інноваціям у Європейському Союзі. Ось основні компоненти та основні моменти: Стратегічні цілі та ключові показники ефективності (KPI): EIC спрямований на підтримку проривних технологій і компаній, які мають вирішальне значення для досягнення екологічного та цифрового переходу, забезпечуючи відкриту стратегічну автономію в критичних технологіях. Він встановив шість стратегічних цілей, зокрема стати інвестором вибору для стартапів і підприємців з високим потенціалом, подолати дефіцит фінансування для глибокотехнологічних компаній, підтримувати технології з високим ризиком, збільшити кількість європейських єдинорогів і розширення масштабів, каталізувати інноваційний вплив з Європи громадські дослідження та досягнення операційної досконалості. Огляд Робочої програми на 2024 рік: Робоча програма організовує своє фінансування та підтримку за трьома основними схемами: EIC Pathfinder: для передових досліджень для розробки наукової основи для проривних технологій. EIC Transition: перевірити технології та розробити бізнес-плани для конкретних застосувань. EIC Accelerator: Підтримка компаній у виведенні інновацій на ринок і збільшенні масштабів. Кожна схема доповнюється доступом до послуг Business Acceleration Services, що надає експертні знання, корпораціям, інвесторам і учасникам екосистеми. Основні зміни Робочої програми на 2024 рік: внесено коригування, вдосконалення та спрощення на основі відгуків і скороченого бюджету. Ці зміни включають впровадження моделі одноразової оплати для більшості дзвінків, посилені заходи проти ризиків економічної безпеки та коригування критеріїв прийнятності та фінансування в різних схемах. Ключові особливості підтримки EIC: пропонується поєднання фінансової та нефінансової підтримки для прискорення та розвитку інновацій і компаній EIC. Це включає проактивне управління проектами та портфоліо, індивідуальний підхід до оцінки пропозицій, політику щодо відкритого доступу та прав інтелектуальної власності, а також заходи щодо забезпечення економічної безпеки. Співпраця з Європейським інститутом інновацій і технологій (EIT): документ описує розширення співпраці між EIC і EIT для зміцнення європейської інноваційної екосистеми, включаючи спільні послуги, процес Fast Track і нову схему інноваційних стажерів. Прогноз на 2025 рік і майбутні роки: обговорюються майбутні стратегії та потенційні нові синергії, включно з можливістю збільшення бюджетів для більших інвестицій через Фонд EIC у ключових сферах діяльності. Глосарій і визначення: документ завершується розділом з детальним глосарієм і визначеннями, що пояснює термінологію та акроніми, що використовуються в Робочій програмі. Ці компоненти спільно спрямовані на підтримку стратегічних цілей Європейського Союзу в інноваціях, дослідженнях і технологічному розвитку, приділяючи особливу увагу дослідженням з високим ризиком, високим прибутком і проривним технологіям з потенціалом значного соціального та економічного впливу. 1. Стратегічні цілі та ключові показники ефективності (KPI) У знаковому кроку для просування європейських інновацій у майбутнє European Innovation Council (EIC) виклав сміливе бачення у своїй Робочій програмі на 2024 рік, зосереджуючись на виявленні, розвитку та збільшенні масштабів прориву технології та компанії, які є ключовими для зеленого та цифрового переходу ЄС. Це бачення підкріплюється стратегічними цілями, покликаними забезпечити відкриту стратегічну автономію Європи в критично важливих технологіях, сприяючи живій екосистемі, де можуть процвітати стартапи та підприємці з високим потенціалом. Метою програми є не лише подолати дефіцит фінансування, з яким стикаються компанії глибоких технологій, але й позиціонувати EIC як інвестора для далекоглядних ідей, таким чином впливаючи на розподіл приватних активів на підтримку цих інновацій. В основі стратегічного бачення EIC лежать шість амбітних цілей, кожна з яких супроводжується чіткими ключовими показниками ефективності (KPI), які спрямовані на вимірювання прогресу та керівництво впровадженням програми: стати інвестором вибору: EIC прагне визнання на всьому континенті, залучення стартапів з високим потенціалом, підприємців та дослідників-новаторів, з особливим наголосом на недостатньо представлених групах, таких як жінки-новатори та жінки з менш розвинених екосистем. Інвестиції в розмірі 30-50 мільярдів євро в європейські глибокі технології. Усуваючи критичний дефіцит фінансування, EIC прагне залучити свій фонд, щоб значно вплинути на екосистему глибоких технологій, сприяючи створенню клімату, у якому приватні інвестиції будуть вільнішими для підтримки новаторських інновацій. Підтримка технологій високого ризику: у критично важливих для суспільства та стратегічної автономії сферах EIC прагне прийняти прораховані ризики для підтримки найперспективніших глибоких технологічних можливостей від найраніших етапів до комерційного розширення, забезпечуючи незалежність Європи в ключових технологіях. Збільшення кількості європейських єдинорогів і розширень: місія EIC полягає в тому, щоб сприяти зростанню європейських стартапів і малих і середніх підприємств, щоб зрівнятися зі своїми глобальними партнерами та перевершити їх, сприяючи створенню середовища, в якому європейські інновації можуть лідирувати на світовій арені. Каталізуючи вплив інновацій від європейських державних досліджень: будуючи партнерства по всьому ЄС, EIC прагне комерціалізувати найкращі ідеї з дослідницької бази, створюючи сприятливий ґрунт для стартапів, щоб розширити масштаб і зробити глобальний вплив. Досягнення операційної досконалості: Ефективність, гнучкість і оперативність роботи EIC розроблені таким чином, щоб відповідати високим очікуванням заявників, інвесторів і ринку в цілому, забезпечуючи плавний шлях від інноваційної ідеї до успіху на ринку. Ці стратегічні цілі є не просто амбітними цілями, але представляють комплексний план інноваційного ландшафту Європи, спрямований на створення благодатної екосистеми для проривних технологій, які визначать майбутнє економіки та суспільства ЄС. Завдяки поєднанню фінансової та нефінансової підтримки EIC готує основу для трансформаційного впливу, який поширюється далеко за межі найближчого горизонту, забезпечуючи, щоб Європа залишалася в авангарді інновацій та технологій. 2. Огляд робочої програми на 2024 рік. Робоча програма European Innovation Council (EIC) на 2024 рік є ключовим кроком до сприяння інноваціям і технологічним проривам у Європейському Союзі. Створений для задоволення критичних потреб зеленого та цифрового переходу, він залучає понад 1,2 мільярда євро фінансування, організовуючи комплексну стратегію для розширення можливостей дослідників, стартапів та малих і середніх підприємств (МСП). Ось детальний огляд його структури: EIC Pathfinder, перехід і прискорювач: три стовпи. Робоча програма геніально розділена на три основні схеми фінансування, кожна з яких адаптована до різних етапів інновацій та розвитку: EIC Pathfinder: присвячена передовим дослідженням, Pathfinder є місцем народження наукових досліджень, спрямованих на розробку фундаментальних елементів проривних технологій. Він охоплює як відкриті конкурси для будь-якої галузі наукових досліджень, так і цілеспрямовані завдання, спрямовані на вирішення конкретних стратегічних інтересів … Читати далі

EIC Accelerator Повторне подання: добре, погане та випадковість

Навігація в EIC Accelerator: розуміння правила «3 попередження, ви вийшли» Акселератор European Innovation Council (EIC) — це ключовий механізм фінансування в рамках Horizon Europe, спрямований на стартапи та малі та середні підприємства (МСП), які розширюють кордони інновацій. Завдяки поєднанню грантів і акціонерного капіталу, це являє собою критичну можливість для втілення в життя новаторських проектів. Однак навігація в процесі подання заявки не є маленькою подвигом, особливо з урахуванням суворого правила «3 попередження, ви вибули». Ця політика передбачає, що заявники можуть бути відхилені максимум тричі на будь-якому з трьох етапів процесу оцінювання. Після досягнення цього ліміту повторна заявка заборонена до завершення поточної робочої програми Horizon Europe у 2027 році. Три етапи оцінювання EIC Accelerator Коротка заявка: Початковий крок включає письмову заявку та презентаційне відео. Це перша перешкода для перевірки вашого проекту. Повна заявка: успішні проекти подають детальну пропозицію з описом інновацій, впливу та стратегії впровадження. Співбесіда: фіналістів запрошують представити свої проекти журі експертів, що є останнім шансом переконати перед прийняттям рішення про фінансування. Наслідки правила «3 ударів» Це правило підкреслює змагальний характер EIC Accelerator і важливість ретельної підготовки. Це чітке повідомлення про те, що лише найпереконливіші та добре підготовлені програми мають шанс. Ця політика також заохочує заявників критично оцінювати свою готовність і потенціал своїх інновацій перед подачею заявки, потенційно заощаджуючи час і ресурси як для заявників, так і для оціночних комітетів. Стратегії успіху Поглиблена підготовка: перед подачею заявки переконайтеся, що ваш проект відповідає пріоритетам EIC: високий вплив, інновації та ринковий потенціал. Професійна підтримка: подумайте про те, щоб залучити консультантів або професійних авторів, які спеціалізуються на програмах EIC, щоб покращити ваше подання. Використання відгуків: у разі відхилення скористайтеся відгуками, щоб посилити слабкі сторони вашого проекту перед повторним зверненням. Рамкова програма Horizon Europe Поточна робоча програма Horizon Europe діє до 2027 року, встановлюючи часові рамки для цього правила. Це період, багатий можливостями, але також і обмеженнями, про що чітко свідчить правило «3 удари». Кандидати повинні орієнтуватися в цьому ландшафті зі стратегічним передбаченням, гарантуючи, що їхні інновації будуть не лише новаторськими, але й ретельно представленими. Висновок Правило EIC Accelerator «3 попередження, ви вибули» є критично важливим фактором, який необхідно враховувати кандидатам. Він підкреслює необхідність досконалості в кожному аспекті програми, від самої інновації до способу її передачі. У міру просування Horizon Europe це правило, безсумнівно, сформує конкурентний ландшафт, підштовхнувши компанії не лише до інновацій, а й до досконалості в артикуляції та стратегії. Максимізація вашої пропозиції EIC Accelerator за допомогою підсумкового звіту про оцінку (ESR) Шлях до отримання фінансування від прискорювача European Innovation Council (EIC) може бути важким, оскільки кожен етап подання заявки ретельно перевіряється експертами-оцінювачами. Вирішальним інструментом у цій подорожі є підсумковий звіт про оцінку (ESR), який надається після кожної відмови. Цей звіт є не просто сповіщенням про невдалі спроби, а й золотим джерелом конструктивних відгуків безпосередньо з точки зору оцінювачів. Розуміння ESR ESR пропонує прозорий погляд на коментарі оцінювачів щодо всіх аспектів пропозиції, включаючи досконалість, вплив і впровадження. Цей відгук є безцінним для розуміння сильних і слабких сторін вашого подання. Крок 1. Зворотний зв’язок: на першому етапі оцінювання вашу пропозицію розглядають чотири оцінювачі, що забезпечує широкий спектр уявлень про початкове враження, яке справляє ваш проект. Крок 2. Зворотній зв’язок: повна фаза подання заявки передбачає участь трьох оцінювачів або чотирьох у випадках серйозних відмов. На цьому етапі пропонується глибше зануритися в деталі вашої пропозиції, оцінивши, наскільки вона відповідає цілям EIC Accelerator. Застосування ESR для успіху Діяльне розуміння: коментарі кожного оцінювача допоможуть вам удосконалити вашу пропозицію, висвітлюючи області для покращення чіткості, впливу та здійсненності. Індивідуальні редакції: звертаючись до конкретної критики, ви можете адаптувати свою повторну заявку, щоб безпосередньо протистояти попереднім недолікам, підвищуючи привабливість вашої пропозиції. Стратегічний підхід: розуміння повторюваних тем зворотного зв’язку дозволяє стратегічно переглянути вашу пропозицію, гарантуючи, що кожен аспект, від інновацій до ринкової стратегії, є надійним і переконливим. Висновок ESR — це критично важливий механізм зворотного зв’язку, який при розумному використанні може значно збільшити ваші шанси на успіх у майбутніх програмах EIC Accelerator. Ретельно аналізуючи коментарі оцінювачів і враховуючи їх, заявники можуть перетворити свої інноваційні проекти на переможні пропозиції, які відповідають високим стандартам EIC щодо досконалості, впливу та впровадження. Пам’ятайте, що кожен відгук є кроком ближче до отримання підтримки, необхідної для виведення ваших інновацій на передові позиції в європейських галузях. Процес спростування EIC Accelerator: перетворення відмови на можливість. Шлях до отримання фінансування від прискорювача European Innovation Council (EIC) сповнений проблем, однією з яких є можливість відмови. Однак EIC Accelerator пропонує унікальний процес спростування, який не тільки дозволяє заявникам відповідати на коментарі оцінювача, але також забезпечує платформу для виправлення непорозумінь і зміцнення пропозиції на основі обґрунтованої критики. Суть спростування. Цей процес — це більше, ніж просте оскарження; це можливість для діалогу. Спростовуючи коментарі попередніх оцінювачів, заявники можуть безпосередньо звернутись до будь-яких неправдивих оцінок і докладніше розповісти про аспекти своєї пропозиції, які могли бути неправильно зрозумілі або недооцінені. Ця пряма комунікація має вирішальне значення для встановлення позитивного тону для повторного подання, що робить його стратегічним інструментом для переконання, окрім самої письмової пропозиції. Роз’яснення стратегічних переваг: це дозволяє заявникам уточнити моменти, які могли бути неправильно витлумачені, гарантуючи, що пропозиція буде оцінена за її справжніми перевагами. Покращення: обґрунтована критика стає можливістю для вдосконалення, що дозволяє заявникам покращувати свої пропозиції на основі відгуків експертів. Залучення: процес спростування створює діалог між заявниками та оцінювачами, персоналізуючи процес подання заявки та потенційно схиливши майбутні оцінки на їхню користь. Навігація в процесі спростування Щоб максимально використати цю можливість, заявники повинні підходити до спростування з конструктивним мисленням. Визнання обґрунтованої критики з одночасним дипломатичним усуненням будь-яких неточностей може продемонструвати професіоналізм і прагнення досконалості. Крім того, цей процес підкреслює важливість стійкості перед обличчям відмови, заохочуючи заявників розглядати невдачі як... Читати далі

Rasph - EIC Accelerator Consulting
uk