יצירת הצעה מוצלחת: מדריך מקיף לתבנית הפתוחה של Horizon Europe EIC Pathfinder

ה-Horizon Europe EIC Pathfinder מייצג הזדמנות משמעותית עבור חוקרים ומחדשים להשיג מימון לפרויקטים פורצי דרך. כדי למקסם את סיכויי ההצלחה שלך, חיוני להכין את ההצעה שלך בקפידה, ולהבטיח שהיא עומדת במבנה ובהנחיות שסופקו. מאמר זה מתעמק בפרטים של טופס הבקשה הסטנדרטי (חלק ב') ומספק מדריך מקיף ליצירת תיאור טכני משכנע עבור הפרויקט שלך. הערה: מאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואין כל אחריות לגבי דיוקו. כל הזכויות שייכות למחברים המקוריים של התבניות. הבנת תבנית ההצעה ההצעה מורכבת משני חלקים עיקריים: חלק א': חלק זה מופק על ידי מערכת ה-IT בהתבסס על המידע שתזין דרך מערכת ההגשה בפורטל מימון ומכרזים. הוא כולל פרטים אדמיניסטרטיביים על הפרויקט והארגונים המשתתפים. חלק ב': זהו החלק הנרטיבי של ההצעה שלך, שבו אתה מפרט את ההיבטים הטכניים של הפרויקט שלך. יש להעלות את חלק ב' כקובץ PDF ועוקב אחר תבנית ספציפית המתייחסת לשלושה קריטריונים להערכה: מצוינות, השפעה ואיכות ויעילות היישום. סעיף 1: מצוינות החלק הראשון של חלק ב' מתמקד במצוינות ההצעה שלך. כאן, עליך לבטא בבירור את ההיבטים בעלי החזון של הפרויקט שלך ואת הפוטנציאל שלו לדחוף את הגבולות של הטכנולוגיה והמדע הנוכחיים. חזון לטווח ארוך: תאר את החזון שלך לגבי הטכנולוגיה החדשה באופן קיצוני שלקראתה יתרום הפרויקט בטווח הארוך. הדגש את הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של טכנולוגיה זו. פריצת דרך מדעית לקראת טכנולוגיה: הסבר את פריצת הדרך מדעית לקראת טכנולוגיה שהפרויקט שלך שואף להשיג. שוחח על החידוש והשאפתנות של הגישה שלך בהשוואה למצב העדכני הנוכחי, ותאר כיצד פריצת דרך זו תתרום לטכנולוגיה החזויה. יעדים: הגדר את היעדים הקונקרטיים של הפרויקט שלך, וודא שהם ניתנים למדידה, ניתנים לאימות וניתנים להשגה מציאותית במהלך הפרויקט. פירטו את המתודולוגיה הכוללת והסבירו את התאמתה לטיפול באי הוודאות המדעית והטכנולוגית. בינתחומיות: תאר כיצד הפרויקט שלך משלב תרומות מדיסציפלינות מדעיות וטכנולוגיות שונות. הסבר את הערך המוסף של גישה בינתחומית זו בהשגת יעדי הפרויקט שלך. סעיף 2: השפעה החלק השני מתייחס להשפעה של הפרויקט שלך. חלק זה חיוני בהדגמת המשמעות הרחבה יותר של המחקר שלך והפוטנציאל שלו להניע חדשנות ושינוי חברתי. השפעה ארוכת טווח: פרט את ההשפעות הטרנספורמטיביות הפוטנציאליות של הטכנולוגיה שלך על הכלכלה, הסביבה והחברה. הסבר כיצד הפרויקט שלך יתרום לשינויים חיוביים ארוכי טווח. פוטנציאל חדשנות: הדגש את הפוטנציאל של הפרויקט שלך ליצור חידושים משבשים וליצור שווקים חדשים. תאר את האמצעים שתנקוט כדי להגן ולנצל את תוצאות הפרויקט שלך. תקשורת והפצה: ספק תוכנית כיצד תתקשר ותפיץ את תוצאות הפרויקט שלך לבעלי עניין, לקהילה המדעית ולציבור. ודא שפעילויות אלו ימקסמו את השפעת הפרויקט. סעיף 3: איכות ויעילות היישום החלק האחרון עוסק באיכות ויעילות היישום. חלק זה מתמקד בהיבטים המעשיים של האופן שבו תבצעו את הפרויקט שלכם. תוכנית עבודה והקצאת משאבים: הצג תוכנית עבודה מפורטת, הכוללת חבילות עבודה, משימות ותוצרים. הסבירו את הקצאת המשאבים והנמקו את הלימותם והתאמתם. איכות הקונסורציום: תאר את הרכב הקונסורציום שלך, תוך שימת דגש על המומחיות וההשלמה של השותפים המעורבים. הדגש שיתופי פעולה מוצלחים קודמים וציין את התפקידים של כל משתתף. טבלאות ונספחים כדי לתמוך בנרטיב, יש לכלול מספר טבלאות, המפרטות חבילות עבודה, תוצרים, אבני דרך, סיכונים קריטיים ומאמצי הצוות. בנוסף, בהתאם לשיחה, ייתכן שיהיה עליך לכלול נספחים המספקים מידע נוסף על היבטים ספציפיים כגון ניסויים קליניים, תמיכה פיננסית לצדדים שלישיים, בעיות אבטחה ושיקולים אתיים. הוראות עיצוב והגשה על ההצעה לעמוד בהנחיות עיצוב ספציפיות: גופן וריווח: השתמש ב-Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple), או Nimbus Roman No. 9 L (Linux) עם גודל גופן מינימלי של 11 נקודות ומרווח תווים סטנדרטי. גודל עמוד ושוליים: גודל העמוד הוא A4 עם שוליים של לפחות 15 מ"מ מכל הצדדים. הגבלת עמודים: האורך המשולב של סעיפים 1, 2 ו-3 לא יעלה על 20 עמודים. מסקנה הכנת הצעה מוצלחת לקריאה הפתוחה של Horizon Europe EIC Pathfinder דורשת תשומת לב קפדנית לפרטים ועמידה בתבנית שצוינה. על ידי ביטוי ברור של המצוינות, ההשפעה והאיכות של הפרויקט שלך, והבטחת כל הטבלאות והנספחים הנדרשים כלולים, אתה יכול לשפר משמעותית את הסיכויים שלך להשיג מימון למחקר החדשני שלך. להכוונה מפורטת יותר, עיין בתבנית ההצעה המלאה ובהנחיות הניתנות בפורטל מימון ומכרזים. תבנית הצעה חלק ב': תיאור טכני כותרת ההצעה [מסמך זה מתויג. אל תמחק את התגים; הם נחוצים לעיבוד.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. מצוינות #@REL-EVA-RE@# 1.1 חזון לטווח ארוך #@PRJ-OBJ-PO@# תאר את החזון שלך לגבי הטכנולוגיה החדשה באופן קיצוני , שלמענם יתרום הפרויקט בטווח הארוך. 1.2 פריצת דרך מדע-לקראת-טכנולוגיה תאר במונחים קונקרטיים את פריצת הדרך המדע-לקראת-טכנולוגיה של הפרויקט. דון בחידוש ובשאפתנות של פריצת הדרך המוצעת בהתייחס לעדכניות. תאר את תרומתה של פריצת הדרך המדע-לקראת-טכנולוגיה למימוש הטכנולוגיה החזויה. 1.3 מטרות תאר את המטרות של העבודה המוצעת שלך. הסבירו כיצד הם קונקרטיים, סבירים, ניתנים למדידה, ניתנים לאימות ומציאותית במהלך הפרויקט. תאר את המתודולוגיה הכוללת, כולל המושגים, המודלים וההנחות העומדות בבסיס עבודתך. הסבירו את התאמתו להתמודד עם אי הוודאות המדעית והטכנולוגית וכיצד היא מאפשרת כיוונים ואפשרויות חלופיות. 1.4 בינתחומיות תאר את הגישה הבינתחומית המוצעת המערבת תרומות מדיסציפלינות מדעיות וטכנולוגיות שונות. הסבר באיזו מידה השילוב של דיסציפלינות מביא שיתופי פעולה מדעיים חדשים וכיצד הוא תורם להשגת פריצת הדרך המוצעת. 2. השפעה #@IMP-ACT-IA@# 2.1 השפעה ארוכת טווח תאר את ההשפעות החיוביות הפוטנציאליות של הטכנולוגיה החדשה החזויה על הכלכלה, הסביבה והחברה שלנו. 2.2 פוטנציאל חדשנות תאר את הפוטנציאל של הטכנולוגיה החדשה החזויה ליצירת חידושים משבשים בעתיד ו... קרא עוד

סקירה כללית של EIC Pathfinder, EIC Transition ו-EIC Accelerator: הבדלים וציפיות TRL

ה-European Innovation Council (EIC) במסגרת Horizon Europe מציע שלוש תוכניות נפרדות לתמיכה בכל מחזור החיים של החדשנות: EIC Pathfinder, EIC Transition ו-EIC Accelerator. כל תוכנית מכוונת לשלבים שונים של פיתוח טכנולוגי, ומספקת מימון ותמיכה מותאמים כדי לעזור לחידושים פורצי דרך להגיע לשוק. סקירה כללית זו מסבירה את ההבדלים בין תוכניות אלה, הדרישות הספציפיות שלהן, וכיצד הן מחוברות באמצעות הציפיות שלהן לרמת המוכנות הטכנולוגית (TRL). תוכניות EIC Pathfinder, EIC Transition ו-EIC Accelerator תוכננו בצורה מורכבת לספק תמיכה מקיפה לאורך כל מחזור חיי החדשנות, מה שמאפשר לחברות ליהנות מטיפוח מענקים מתמשך מ-TRL 1 עד TRL 9. EIC Pathfinder תומך במחקר בשלבים מוקדמים בסיכון גבוה כדי לחקור רעיונות חדשים ולהשיג הוכחה לקונספט (TRL 1-4). פרויקטים מוצלחים של Pathfinder יכולים אז להתקדם ל-EIC Transition, שעוזר לאמת ולהדגים את ההיתכנות של טכנולוגיות אלו בסביבות רלוונטיות (TRL 3-6), ולגשר על הפער בין מחקר ומוכנות לשוק. לבסוף, ה-EIC Accelerator מציע תמיכה ממוקדת לחידושים מוכנים לשוק (TRL 5-9), ומספק גם מענקים וגם השקעה בהון כדי לעזור לחברות למסחר את מוצריהן, להרחיב את הפעילות שלהן ולשבש שווקים קיימים. התקדמות חלקה זו מבטיחה שחברות חדשניות יכולות לפתח ברציפות את הטכנולוגיות שלהן מהרעיון הראשוני ועד לפריסה מלאה בשוק, תוך מינוף מנגנוני המימון והתמיכה המקיפים של EIC בכל שלב קריטי. מטרת EIC Pathfinder EIC Pathfinder תומך במחקר בעל חזון ובחקירת רעיונות נועזים ליצירת טכנולוגיות פורצות דרך. הוא מתמקד במחקר בשלבים מוקדמים כדי להניח את הבסיס לחידושים טרנספורמטיביים. מאפיינים עיקריים היקף מימון: תומך בפרויקטי מחקר בעלי סיכון גבוה ורווח גבוה הבודקים אפשרויות טכנולוגיות חדשות. מיקוד TRL: מכוון בעיקר TRL 1 עד TRL 4. TRL 1: עקרונות בסיסיים שנצפו. TRL 2: תפיסה טכנולוגית גובשה. TRL 3: הוכחה ניסויית לקונספט. TRL 4: טכנולוגיה מאומתת במעבדה. דרישות זכאות: פתוח לקונסורציונים של לפחות שלוש ישויות משפטיות עצמאיות ממדינות חברות שונות או מדינות קשורות. ישויות בודדות כמו חברות קטנות ובינוניות היי-טק וארגוני מחקר יכולים גם להגיש מועמדות. הצעה: יש לשרטט פרויקט מחקר בעל חזון, בעל סיכון גבוה, עם פוטנציאל חזק לפריצת דרך מדעית וטכנולוגית. סכום מענק מימון: עד 3 מיליון יורו עבור Pathfinder Open, עד 4 מיליון יורו עבור אתגרי Pathfinder. שיעור מימון: 100% מהעלויות הזכאיות. EIC Transition מטרה EIC Transition שואפת לגשר על הפער בין מחקר בשלבים מוקדמים ומוכנות לשוק. הוא מתמקד בהבשלה ובאימות של טכנולוגיות שפותחו במסגרת EIC Pathfinder ופרויקטים אחרים במימון האיחוד האירופי. מאפייני מפתח היקף מימון: תומך בפעילויות לאימות והדגמת היתכנות של טכנולוגיות חדשות בסביבות רלוונטיות ליישום. מיקוד TRL: מטרת TRL 3 עד TRL 6. תחילת TRL: TRL 3 (הוכחה נסיונית של מושג) או TRL 4 (טכנולוגיה מאומתת במעבדה). סיום TRL: TRL 5 (טכנולוגיה מאומתת בסביבה רלוונטית) עד TRL 6 (טכנולוגיה שהודגמה בסביבה רלוונטית). דרישות זכאות: פתוח לגופים בודדים (חברות קטנות ובינוניות, ספין-אוף, סטארט-אפים, ארגוני מחקר, אוניברסיטאות) או קונסורציונים (2-5 ישויות) ממדינות חברות או מדינות קשורות. הצעה: חייב להתבסס על תוצאות מ-EIC Pathfinder, FET (טכנולוגיות עתיד ומתעוררות) קודמים או פרויקטים אחרים במימון האיחוד האירופי. ההצעות צריכות לכלול תוכנית עבודה מפורטת לאימות טכנולוגי ופיתוח עסקי. סכום מענק מימון: עד 2.5 מיליון אירו, עם סכומים גבוהים יותר אפשריים אם מוצדק. שיעור מימון: 100% מהעלויות הזכאיות. מטרת EIC Accelerator EIC Accelerator תומכת בחברות קטנות ובינוניות בודדות, כולל סטארט-אפים וחברות ספין-אוף, לפיתוח ולהרחיב חידושים בעלי השפעה גבוהה עם פוטנציאל ליצור שווקים חדשים או לשבש שווקים קיימים. מאפיינים עיקריים היקף מימון: מספק הן מימון מענק והן השקעה במניות כדי לעזור לעסקים קטנים ובינוניים להביא את החידושים שלהם לשוק. מיקוד TRL: מכוון TRL 5 עד TRL 9. תחילת TRL: TRL 5 (טכנולוגיה מאומתת בסביבה רלוונטית) או TRL 6 (טכנולוגיה שהודגמה בסביבה רלוונטית). סוף TRL: TRL 8 (מערכת מלאה ומוסמכת) עד TRL 9 (מערכת מוכחת בפועל בסביבה תפעולית). דרישות זכאות: פתוח לחברות קטנות ובינוניות בודדות ממדינות חברות או מדינות קשורות. מיד-קאפ (חברות עם עד 500 עובדים) יכולות גם להגיש בקשה ל-blended finance (מענק + הון עצמי). הצעה: חייב להציג חדשנות בעלת פוטנציאל גבוה עם מקרה עסקי חזק ופוטנציאל שוק ברור. ההצעות צריכות לכלול תוכנית למסחור והרחבה. סכום מענק מימון: עד 2.5 מיליון אירו עבור תמיכה במענקים בלבד, עם השקעה נוספת בהון זמינה עד 15 מיליון אירו. שיעור מימון: 70% של עלויות זכאיות לרכיב המענק, רכיב ההון העצמי נקבע בהתאם לצרכי ההשקעה. חיבור התוכניות באמצעות ציפיות TRL ממחקר מוקדם ועד מוכנות לשוק שלוש תוכניות ה-EIC נועדו לתמוך במחזור החיים המלא של חדשנות, ממחקר בשלבים מוקדמים ועד לכניסה לשוק: EIC Pathfinder (TRL 1-4): מתמקד במחקר בסיסי והוכחה ניסיונית של רעיון, הנחת היסוד המדעי והטכנולוגי לחידושים עתידיים. EIC Transition (TRL 3-6): מגשר על הפער בין מחקר חקרני ומוכנות לשוק על ידי אימות והדגמה של טכנולוגיות בסביבות רלוונטיות. EIC Accelerator (TRL 5-9): תומך בפיתוח, מסחור והרחבה של חידושים מוכנים לשוק, ועוזר לעסקים קטנים ובינוניים להביא את המוצרים שלהם לשוק. התקדמות חלקה EIC Pathfinder ל-EIC Transition: פרויקטים המשיגים הוכחה מוצלחת של הרעיון ואימות מעבדה תחת EIC Pathfinder יכולים להתקדם ל-EIC Transition לאימות והדגמה נוספים בסביבות רלוונטיות. EIC Transition עד EIC Accelerator: לאחר אימות והדגמה של טכנולוגיות בסביבות רלוונטיות, הן יכולות להתקדם ל-EIC Accelerator לפיתוח סופי, כניסה לשוק ושינוי קנה מידה. סיכום EIC Pathfinder: מחקר בשלבים מוקדמים (TRL 1-4), פרויקטים בעלי חזון ובסיכון גבוה. EIC Transition: גישור מחקר ושוק (TRL 3-6), אימות טכנולוגי והדגמה. EIC Accelerator: מוכנות וקנה מידה לשוק (TRL 5-9), תמיכת מסחור לחברות קטנות ובינוניות. על ידי הבנת התפקידים הייחודיים וציפיות ה-TRL של כל תוכנית EIC, החדשנים יכולים לתכנן אסטרטגית את מסלול פיתוח הפרויקט שלהם, ולהבטיח התקדמות חלקה ממחקר פורץ דרך להקדמת שוק מוצלחת.

ניווט בקריטריוני ההערכה של EIC Pathfinder: מדריך מקיף

ה-European Innovation Council (EIC) Pathfinder היא תוכנית דגל במסגרת Horizon Europe, שנועדה לתמוך בפרויקטי מחקר בסיכון גבוה ותגמול גבוה שמטרתם פיתוח טכנולוגיות פורצות דרך. הבנת קריטריוני ההערכה עבור הצעות EIC Pathfinder היא חיונית עבור מועמדים המבקשים מימון. מאמר זה מספק סקירה מפורטת של קריטריוני ההערכה של EIC Pathfinder, ומציע תובנות לגבי מה שמעריכים מחפשים בהצעות וכיצד מועמדים יכולים ליישר את הפרויקטים שלהם כדי לעמוד בציפיות הללו. סקירה כללית של תהליך ההערכה תהליך ההערכה עבור הצעות EIC Pathfinder הוא קפדני וכולל מספר שלבים. הצעות מוערכות על ידי מעריכים מומחים בלתי תלויים בהתבסס על שלושה קריטריונים עיקריים: מצוינות, השפעה ואיכות ויעילות היישום. לכל קריטריון יש תת-קריטריונים ספציפיים המספקים מסגרת מובנית להערכה. שלבי הערכה הערכה פרטנית: כל הצעה מוערכת תחילה בנפרד על ידי לפחות ארבעה מעריכים מומחים. קבוצת קונצנזוס: מעריכים דנים בהערכות האישיות שלהם ומגיעים לקונצנזוס על ציונים והערות. סקירת פאנל: פאנל של מעריכים סוקר את דוחות הקונצנזוס ומסיים את הדירוגים. קריטריוני הערכה מפורטים 1. מצוינות קריטריון המצוינות מעריך את האיכות המדעית והטכנולוגית של ההצעה. זהו הקריטריון בעל המשקל הכבד ביותר, המשקף את ההתמקדות של ה-EIC Pathfinder במחקר פורץ דרך. קריטריוני משנה: חזון לטווח ארוך: שאלת מפתח: עד כמה משכנע החזון של טכנולוגיה חדשה לחלוטין? ציפייה: ההצעות צריכות לנסח חזון ברור ושאפתני לטכנולוגיה חדשנית שיכולה לשנות את הכלכלה והחברה. פריצת דרך במדע לקראת טכנולוגיה: שאלת מפתח: עד כמה היא קונקרטית, חדשנית ושאפתנית פריצת הדרך המוצעת? ציפייה: המחקר המוצע אמור לייצג התקדמות משמעותית ביחס לטכנולוגיות הנוכחיות, עם פוטנציאל לפריצת דרך מדעית גדולה. יעדים: שאלת מפתח: עד כמה היעדים קונקרטיים וסבירים? ציפייה: היעדים צריכים להיות מוגדרים בבירור, ניתנים להשגה ומתאימים לחזון הכולל. גישת המחקר צריכה להיות בעלת סיכון גבוה/רווח גבוה. בינתחומיות: שאלת מפתח: עד כמה הגישה הבינתחומית רלוונטית? ציפייה: ההצעות צריכות להפגין גישה בינתחומית משולבת היטב, המשלבת מומחיות מתחומים שונים כדי להשיג את פריצת הדרך. 2. השפעה קריטריון ההשפעה מעריך את הפוטנציאל של הטכנולוגיה המוצעת לייצר יתרונות כלכליים, חברתיים וסביבתיים משמעותיים. קריטריוני משנה: השפעה ארוכת טווח: שאלת מפתח: עד כמה משמעותיות ההשפעות הטרנספורמטיביות הפוטנציאליות? ציפייה: לטכנולוגיה החזויה צריכה להיות פוטנציאל ליצור שווקים חדשים, לשפר את איכות החיים או להתמודד עם אתגרים גלובליים. פוטנציאל חדשנות: שאלת מפתח: באיזו מידה יש לטכנולוגיה פוטנציאל לחידושים משבשים? ציפייה: ההצעות צריכות להתוות מסלול ברור לחדשנות, כולל אמצעים להגנה על קניין רוחני ולניצול. תקשורת והפצה: שאלת מפתח: עד כמה האמצעים מתאימים למקסום התוצאות וההשפעות הצפויות? ציפייה: ההצעות צריכות לכלול תוכנית איתנה להפצת תוצאות והעלאת המודעות לגבי הפוטנציאל של הפרויקט. 3. איכות ויעילות הביצוע קריטריון זה מעריך את היתכנות תוכנית הפרויקט ואת יכולת הקונסורציום לספק את המחקר המוצע. קריטריוני משנה: תכנית עבודה: שאלת מפתח: עד כמה תכנית העבודה ואמצעי הפחתת הסיכונים קוהרנטיים ואפקטיביים? ציפייה: תוכנית העבודה צריכה להיות מפורטת ומובנית היטב, עם משימות מוגדרות בבירור, תוצרים, אבני דרך ולוחות זמנים. אסטרטגיות ניהול סיכונים צריכות להיות במקום. הקצאת משאבים: שאלת מפתח: עד כמה מתאימה ואפקטיבית הקצאת המשאבים? ציפייה: יש להקצות משאבים, לרבות תקציב וכוח אדם, כדי להבטיח את הצלחת הפרויקט. איכות הקונסורציום: שאלת מפתח: באיזו מידה יש לקונסורציום את היכולת והמומחיות הדרושים? ציפייה: הקונסורציום צריך להיות מורכב משותפים איכותיים ומשלימים עם מומחיות ויכולות מוכחות לביצוע המחקר המוצע. ניקוד וספים כל תת-קריטריון מקבל ניקוד בסולם מ-0 עד 5: 0: ההצעה לא עומדת בקריטריון או שלא ניתן להעריך עקב מידע חסר או לא שלם. 1 (דל): הקריטריון אינו מטופל בצורה מספקת, או שיש חולשות טבועות חמורות. 2 (הוגן): ההצעה מתייחסת באופן נרחב לקריטריון, אך ישנן חולשות משמעותיות. 3 (טוב): ההצעה מתייחסת היטב לקריטריון, אך ישנם מספר ליקויים. 4 (טוב מאוד): ההצעה מתייחסת היטב לקריטריון, אך קיימים מספר קטן של ליקויים. 5 (מצוין): ההצעה מתייחסת בהצלחה לכל ההיבטים הרלוונטיים של הקריטריון. כל החסרונות הם מינוריים. סף מצוינות: סף מינימלי של 4/5 השפעה: סף מינימלי של 3.5/5 איכות ויעילות הביצוע: רף מינימלי של 3/5 הצעות חייבות לעמוד בסף אלו או לחרוג מהם כדי להיחשב למימון. טיפים למועמדים בהירות וחזון: נסח בבירור את החזון לטווח ארוך שלך וכיצד הפרויקט שלך מייצג התקדמות משמעותית בטכנולוגיה. גישה בין-תחומית: הדגש את האופי הבינתחומי של הקונסורציום שלך וכיצד הוא משפר את הפרויקט. נתיב השפעה: ספק נתיב השפעה מפורט, כולל תוכניות להגנה על קניין רוחני, ניצול והפצה. תוכנית עבודה מפורטת: ודא שתוכנית העבודה שלך מפורטת, עם משימות ברורות, תוצרים, אבני דרך ואסטרטגיות להפחתת סיכונים. הקצאת משאבים: הצדק את הקצאת המשאבים והוכיח שלקונסורציום שלך יש את המומחיות והיכולת הדרושים. מסקנה קריטריוני ההערכה של ה-EIC Pathfinder נועדו לזהות פרויקטים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר לחדשנות פורצת דרך ולהשפעה משמעותית. על ידי הבנה והתאמה לקריטריונים אלה, המועמדים יכולים לשפר את הצעותיהם ולהגדיל את סיכוייהם להשיג מימון. ה-EIC Pathfinder מציע הזדמנות ייחודית להפוך רעיונות בעלי חזון למציאות, להניע התקדמות מדעית וטכנולוגית לטובת החברה.

הבנת הדרישות והציפיות של TRL עבור EIC Pathfinder

ה-European Innovation Council (EIC) Pathfinder הוא יוזמה מרכזית במסגרת תוכנית Horizon Europe, שנועדה לתמוך במחקר בסיכון גבוה ורווח גבוה שמטרתו פיתוח טכנולוגיות פורצות דרך. היבט קריטי של EIC Pathfinder הוא המסגרת של Technology Readiness Level (TRL), המספקת מדד שיטתי להערכת הבשלות של טכנולוגיה מסוימת. מאמר זה מתעמק בדרישות והציפיות של TRL עבור פרויקטים תחת EIC Pathfinder, ומספק מדריך מקיף למועמדים. מה זה TRL? רמות מוכנות לטכנולוגיה (TRLs) הן סולם מ-1 עד 9 המשמש למדידת בשלות של טכנולוגיה. קנה המידה הזה פותח במקור על ידי נאס"א, ומאומץ כעת באופן נרחב על ידי ארגונים, כולל הנציבות האירופית, כדי להעריך את שלבי הפיתוח של חידושים טכנולוגיים. להלן סקירה קצרה של סולם ה-TRL: TRL 1: עקרונות בסיסיים שנצפו TRL 2: תפיסה טכנולוגית נוסחה TRL 3: הוכחה נסיונית למושג TRL 4: טכנולוגיה מאומתת במעבדה. TRL 5: טכנולוגיה מאומתת בסביבה רלוונטית. סביבה TRL 7: הדגמת אב טיפוס של מערכת בסביבה תפעולית TRL 8: מערכת מלאה ומוסמכת TRL 9: מערכת בפועל מוכחת בסביבה תפעולית דרישות TRL עבור EIC Pathfinder ה-EIC Pathfinder מתמקד בעיקר בשלבים המוקדמים של פיתוח טכנולוגיה, הנעים בדרך כלל בין TRL 1 ל-TRL 4 ה-EIC Pathfinder מתמקד בתמיכה בפיתוח בשלבים מוקדמים של טכנולוגיות פורצות דרך, עם פרויקטים שמתחילים בדרך כלל ברמות מוכנות טכנולוגית (TRL) 1 עד 2, שבהן עקרונות בסיסיים נצפו ומנוסחים מושגים טכנולוגיים. ה-TRL הסופי הצפוי לפרויקטים של Pathfinder הוא בדרך כלל בין TRL 3 ל-TRL 4. ב-TRL 3, פרויקטים משיגים הוכחה ניסויית לקונספט, המדגים היתכנות ראשונית באמצעות ניסויי מעבדה. על ידי TRL 4, הטכנולוגיה מאומתת בסביבת מעבדה, ומציגה את היכולת לבצע כצפוי בתנאים מבוקרים. התקדמות זו שואפת לבסס בסיס מדעי וטכני מוצק להתקדמות עתידית ולמסחור פוטנציאלי. הציפיות בכל שלב TRL תחת Pathfinder הן כדלקמן: TRL 1: עקרונות בסיסיים שנצפו בשלב ראשוני זה, העקרונות הבסיסיים של טכנולוגיה חדשנית נצפים. המחקר הוא בעיקרו תיאורטי, ומתמקד בעקרונות המדעיים הבסיסיים שיכולים לעמוד בבסיס יישומים טכנולוגיים עתידיים. ציפייה: ניסוח ברור של העקרונות הבסיסיים שנצפו. פרסומים בכתבי עת מדעיים או מצגות בכנסים הם תפוקות נפוצות. TRL 2: קונספט טכנולוגי שנוסח ב-TRL 2, ההתמקדות עוברת להגדרת הרעיון הטכנולוגי. זה כרוך בהשערת יישומים פוטנציאליים המבוססים על העקרונות שנצפו וזיהוי הידע המדעי והטכני הדרוש כדי להמשיך. ציפייה: גיבוש תפיסה טכנולוגית ברורה ומתקבלת על הדעת. צפויים מודלים תיאורטיים מפורטים ומחקרי היתכנות ראשוניים. TRL 3: הוכחה נסיונית של מושג TRL 3 כולל אימות ניסיוני של הרעיון הטכנולוגי. ניסויים ראשוניים ומחקרי מעבדה נערכים כדי להוכיח שהרעיון בר ביצוע. ציפייה: נתונים ניסיוניים המראים הוכחה לקונספט. הדגמה שהמודלים התיאורטיים עובדים בתנאים מבוקרים. TRL 4: טכנולוגיה מאומתת במעבדה בשלב זה, הטכנולוגיה עוברת בדיקות קפדניות יותר בסביבת מעבדה. המטרה היא לאמת את הפונקציונליות והביצועים של הטכנולוגיה מול התוצאות הצפויות. ציפייה: תוצאות אימות ניסוי. פיתוח אבות טיפוס או דגמים המדגימים את יכולת הטכנולוגיה במסגרת מעבדה. ציפיות מפרויקטי EIC Pathfinder פרויקטים הממומנים במסגרת EIC Pathfinder צפויים לדחוף את גבולות הידע והטכנולוגיה הנוכחיים. להלן פירוט הציפיות לפרויקטים בכל שלב TRL: מחקר בשלב מוקדם (TRL 1-2) חדשנות: פרויקטים צריכים להציע רעיונות חדשניים ומקוריים המאתגרים פרדיגמות קיימות ובעלי פוטנציאל להוביל לפריצות דרך מדעיות וטכנולוגיות גדולות. מצוינות מדעית: מחקר איכותי וקפדני הוא חיוני. פרויקטים צריכים לכוון לפרסום בכתבי עת מדעיים מהשורה הראשונה ולהציג בכנסים מובילים. שיתוף פעולה בין-תחומי: EIC Pathfinder מעודד שיתוף פעולה בין דיסציפלינות מדעיות מגוונות כדי לטפח נקודות מבט וגישות חדשות. הוכחת קונספט (TRL 3) היתכנות: פרויקטים צריכים לשאוף להדגים את היתכנות התפיסה הטכנולוגית באמצעות הוכחה ניסויית לקונספט. זה כרוך בפיתוח ובדיקה של אבות טיפוס או מודלים ראשוניים. תיעוד: תיעוד מפורט של נהלים ותוצאות ניסויים הוא חיוני. זה כולל איסוף נתונים, ניתוח ופרשנות. קניין רוחני: שיקול של אסטרטגיות הגנה על קניין רוחני (IP). פרויקטים צריכים לבחון פטנטים או צורות אחרות של הגנת IP, במידת הצורך. אימות במעבדה (TRL 4) בדיקות קפדניות: פרויקטים צריכים לבצע בדיקות ותיקוף קפדניות של הטכנולוגיה בסביבת מעבדה מבוקרת. זה כולל בדיקות מאמץ, הערכת ביצועים והערכת מהימנות. פיתוח אב טיפוס: פיתוח אבות טיפוס מעודנים יותר שניתן להשתמש בהם לבדיקות ואימות נוסף. נתיב למסחור: פרויקטים צריכים להתחיל לחקור מסלולים פוטנציאליים למסחור, כולל ניתוח שוק, שותפויות פוטנציאליות והזדמנויות מימון לפיתוח נוסף. תמיכה ומשאבים ה-EIC Pathfinder מספק תמיכה ומשאבים משמעותיים כדי לעזור לפרויקטים להשיג את אבני הדרך שלהם ב-TRL. זה כולל: מימון: מענקים של עד 3 מיליון אירו עבור EIC Pathfinder Open ועד 4 מיליון אירו עבור אתגרי EIC Pathfinder. ניתן לבקש סכומים גדולים יותר אם מוצדק. שירותי האצה לעסקים: גישה למגוון רחב של שירותים כולל אימון, חונכות והזדמנויות ליצירת קשרים כדי לעזור לפרויקטים להתקדם ממחקר למסחור. מנהלי תוכניות EIC: מנהלי תוכניות ייעודיים מספקים הדרכה ותמיכה לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט, ועוזרים לנווט פרויקטים לקראת תוצאות מוצלחות. מסקנה ה-EIC Pathfinder הוא יוזמה חיונית שמטרתה לטפח מחקר וחדשנות פורצי דרך ברחבי אירופה. על ידי התמקדות בשלבים המוקדמים של פיתוח טכנולוגיה ומתן תמיכה ומשאבים משמעותיים, ה-EIC Pathfinder עוזר להפוך רעיונות בעלי חזון לטכנולוגיות מוחשיות. הבנת הדרישות והציפיות של ה-TRL היא חיונית למועמדים כדי להתאים את הפרויקטים שלהם למטרות ה-EIC Pathfinder, ובסופו של דבר לתרום לקידום המדע והטכנולוגיה לטובת החברה.

מדריך מקיף לתוכנית מימון המענקים של EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder הוא יוזמה מרכזית במסגרת תוכנית Horizon Europe, שמטרתה לטפח מחקר מתקדם לפיתוח הבסיס המדעי לטכנולוגיות פורצות דרך. ה-EIC Pathfinder תומך בפרויקטים שאפתניים שדוחפים את גבולות המדע והטכנולוגיה, ומניחים את הבסיס לחידושים שיכולים לשנות שווקים ולטפל באתגרים גלובליים. מאמר זה מספק סקירה מפורטת של ה-EIC Pathfinder, יעדיו, הזדמנויות המימון, תהליך הגשת הבקשה וקריטריוני ההערכה שלו. סקירה כללית של EIC Pathfinder מטרות ה-EIC Pathfinder ה-EIC Pathfinder נועד לתמוך בשלבים המוקדמים ביותר של מחקר ופיתוח מדעי, טכנולוגי או טכנולוגי עמוק. מטרותיה העיקריות הן: פיתוח יסודות מדעיים: לעמוד בבסיס טכנולוגיות פורצות דרך שיכולות לשבש שווקים קיימים או ליצור שווקים חדשים. מחקר בסיכון גבוה / רווח גבוה: עידוד פרויקטים הכרוכים בסיכון משמעותי אך בעלי פוטנציאל לתגמולים משמעותיים. שיתוף פעולה בין-תחומי: קידום שיתוף פעולה בין דיסציפלינות מדעיות וטכנולוגיות מגוונות להשגת פריצות דרך חדשניות. מרכיבי מפתח של EIC Pathfinder ה-EIC Pathfinder מחולק לשני מרכיבים עיקריים: EIC Pathfinder Open ה-EIC Pathfinder Open מספק תמיכה בפרויקטים בכל תחום של מדע, טכנולוגיה או יישום ללא סדרי עדיפויות נושאיים מוגדרים מראש. הוא מכוון לפיתוח בשלבים מוקדמים של טכנולוגיות עתידיות, תוך שימת דגש על מחקר פורץ דרך בסיכון גבוה/רווח גבוה מדע לקראת טכנולוגיה. המאפיינים העיקריים כוללים: חזון שאפתני: לפרויקטים צריך להיות חזון ארוך טווח לטכנולוגיה חדשה לחלוטין עם פוטנציאל טרנספורמטיבי. פריצת דרך מדעית: ההצעות צריכות לשרטט פריצת דרך קונקרטית, חדשנית ושאפתנית מדעית לקראת טכנולוגיה. גישת סיכון גבוה / רווח גבוה: גישת המחקר צריכה להיות חדשנית ועלולה להיות מסוכנת, במטרה להתקדמות משמעותית. אתגרי EIC Pathfinder אתגרי EIC Pathfinder מתמקדים בתחומים נושאיים מוגדרים מראש עם יעדים ספציפיים. אתגרים אלו שואפים ליצור תיקים קוהרנטיים של פרויקטים המשיגים ביחד את התוצאות הרצויות. כל אתגר מפוקח על ידי מנהל תוכנית ייעודי שמנחה את הפרויקטים לעבר מטרות משותפות. המאפיינים העיקריים כוללים: יעדים ספציפיים: לכל אתגר יש יעדים מוגדרים ותוצאות צפויות. גישת פורטפוליו: פרויקטים במסגרת אתגר צפויים לקיים אינטראקציה ולשתף פעולה, תוך מינוף נקודות החוזק של זה. מנהלי תוכניות ייעודיים: מנהלי תוכניות ממלאים תפקיד פרואקטיבי בניווט הפרויקטים לקראת תוצאות מוצלחות. מימון ותמיכה ה-EIC Pathfinder מציע מימון ותמיכה משמעותיים לפרויקטים נבחרים. המימון ניתן באמצעות מענקים לפעולות מחקר וחדשנות. הפרטים העיקריים הם: תקציב: התקציב האינדיקטיבי הכולל עבור EIC Pathfinder Open הוא 136 מיליון אירו, בעוד שהתקציב עבור אתגרי EIC Pathfinder הוא 120 מיליון אירו. סכום המענק: עבור EIC Pathfinder Open, מענקים של עד 3 מיליון אירו הם אופייניים, אם כי ניתן לבקש סכומים גדולים יותר אם מוצדק. עבור אתגרי EIC Pathfinder, המענקים יכולים להגיע עד 4 מיליון אירו. שיעור מימון: שיעור המימון הוא 100% מהעלויות הזכאיות. בנוסף לתמיכה פיננסית, מועמדים מצליחים מקבלים גישה למגוון רחב של שירותי האצה לעסקים, כולל אימון, חונכות והזדמנויות ליצירת קשרים. תהליך הגשת בקשה תהליך הגשת הבקשה ל-EIC Pathfinder כולל מספר שלבים: הגשת הצעה: יש להגיש הצעות דרך פורטל המימון וההזדמנויות למכרזים של האיחוד האירופי. בדיקת קבילות וכשירות: ההצעות נבדקות על עמידה בקריטריונים לזכאות. הערכה: הצעות מוערכות על ידי מעריכים מומחים על סמך קריטריונים מוגדרים מראש. החלטת מימון: החלטת המימון הסופית מתקבלת על סמך תוצאות ההערכה. דרישות קונסורציום קריטריוני הזכאות: עבור פרויקטים שיתופיים, הקונסורציום חייב לכלול לפחות שלוש ישויות משפטיות עצמאיות ממדינות חברות שונות או מדינות קשורות. פרויקטים של מוטב יחיד: במקרים מסוימים, ישויות בודדות כגון חברות קטנות ובינוניות או ארגוני מחקר יכולים להגיש בקשה. קריטריוני הערכה הצעות מוערכות על סמך שלושה קריטריונים עיקריים: מצוינות: כולל החידוש והשאפתנות של החזון, תקינות הגישה והאופי הבינתחומי של הפרויקט. השפעה: הערכת השפעות הטרנספורמציה הפוטנציאליות, פוטנציאל החדשנות והאמצעים להפצה וניצול של תוצאות. יישום: הערכת איכות ויעילות תכנית העבודה, הקצאת משאבים ויכולת הקונסורציום. אתגרי EIC Pathfinder לשנת 2024 תוכנית העבודה לשנת 2024 כוללת מספר אתגרים ספציפיים במסגרת EIC Pathfinder. אתגרים אלו מכוונים לתחומי עניין אסטרטגיים עבור האיחוד האירופי, כגון: התקני שמש-ל-X: פיתוח דלקים מתחדשים, כימיקלים וחומרים כמסלולים להפחתת שינויי אקלים. מלט ובטון כשקעי פחמן: חומרים חדשניים לספיגת פחמן דו חמצני. חלופות בהשראת הטבע לאריזות מזון: יצירת פתרונות אריזה ברי קיימא. ננו-אלקטרוניקה למכשירים חכמים חסכוניים באנרגיה: קידום טכנולוגיות חסכוניות באנרגיה. הגנה על תשתית החלל של האיחוד האירופי: שיפור החוסן והקיימות של פעולות החלל. מסקנה ה-EIC Pathfinder הוא יוזמה מרכזית במסגרת תוכנית Horizon Europe, המניעה מחקר מתקדם לפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך. על ידי תמיכה בפרויקטים בעלי סיכון גבוה/רווח גבוה עם מימון משמעותי ושירותי תמיכה מקיפים, ה-EIC Pathfinder שואף לטפח חידושים שיכולים לשנות שווקים, להתמודד עם אתגרים גלובליים ולמצב את אירופה כמובילה בטכנולוגיות מתקדמות. חוקרים, סטארט-אפים, חברות קטנות ובינוניות ומחדשים מעודדים למנף את ההזדמנות הזו כדי לדחוף את גבולות המדע והטכנולוגיה ולהשפיע משמעותית על העתיד. אתגרי EIC Pathfinder פותחים את העתיד של אנרגיה מתחדשת: אתגר EIC Pathfinder בנושא "מכשירי שמש ל-X" בעידן שבו שינויי אקלים מהווים איום משמעותי על מערכות אקולוגיות וכלכלות גלובליות, ה-European Innovation Council (EIC) נקטה עמדה פרואקטיבית עם Pathfinder שלה. אתגר על "מכשירי שמש ל-X". יוזמה זו, במסגרת תוכנית העבודה של EIC לשנת 2024, מבקשת לזרז את הפיתוח של טכנולוגיות פורצות דרך הממירות אנרגיה סולארית לצורות שימושיות שונות, כגון דלקים מתחדשים, כימיקלים וחומרים. על ידי התמודדות עם אתגר זה, ה-EIC שואף לצמצם את השפעות שינויי האקלים ולטפח תהליכים תעשייתיים ברי קיימא, ובכך לתרום ליעדי המעבר הירוק של האיחוד האירופי. החזון והיעדים אתגר "התקני שמש ל-X" מונע על ידי גישה בעלת חזון לרתום אנרגיית שמש מעבר לייצור חשמל. הוא צופה הפיכת אנרגיה סולארית לצורות ורסטיליות וניתנות לאחסנה של אנרגיה וחומרים, שניתן להשתמש בהם ביישומים מגוונים. היעדים העיקריים של אתגר זה כוללים: ייצור מתחדש מבוזר: פיתוח טכנולוגיות המאפשרות ייצור מקומי ומבוזר של דלקים מתחדשים, כימיקלים וחומרים. הפחתת שינויי אקלים: הפחתת פליטת גזי חממה על ידי החלפת תהליכים המבוססים על מאובנים בחלופות סולריות ברות קיימא. חדשנות טכנולוגית: דחיפת הגבולות של הטכנולוגיות הסולאריות הנוכחיות כדי להשיג יעילות גבוהה יותר, עלות-תועלת ומדרגיות גבוהה יותר. היקף… קרא עוד

Rasph - ייעוץ EIC Accelerator
he_IL