Σύμβουλος EIC Accelerator

Αναζητάτε έναν σύμβουλο που μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή σας EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Φάση 2, επιχορήγηση και μετοχικό κεφάλαιο); Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα επικοινωνίας: Επικοινωνήστε μαζί μας

Το EIC Accelerator (2,5 εκατ. ευρώ επιχορήγηση και διαθέσιμη χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ) είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης που έχει αντικαταστήσει το μέσο για τις ΜΜΕ Φάση 2 το 2019 και έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική περίοδο το 2019/2020 ως το πιλοτικό EIC Accelerator. Μετά το Horizon 2020, το νέο πρόγραμμα Horizon Europe (2021-2027) έχει μετατρέψει το EIC Accelerator σε μια εκσυγχρονισμένη και πλούσια σε χαρακτηριστικά πλατφόρμα επιχορηγήσεων. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι μεγαλύτερη και πιο αυστηρή από ποτέ, ενώ τα γραπτά μέρη έχουν αυξηθεί δραματικά. Στο ίδιο πνεύμα, η προσθήκη οπτικοακουστικού περιεχομένου όπως βίντεο, pitch decks, επενδυτές και άλλα απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και πλήρη ανάπτυξη έργου από την αρχή.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ


  Τα άρθρα που βρέθηκαν στο Rasph.com αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του Rasph ή των αντίστοιχων συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) ή του European Innovation Council (EIC). Οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στο να μοιραστούν προοπτικές που είναι πολύτιμες και μπορούν ενδεχομένως να ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων όπως τα EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ή σχετικά προγράμματα όπως το Innovate UK στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η επιχορήγηση Small Business Innovation and Research (SBIR) στο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

  Τα άρθρα μπορούν επίσης να είναι μια χρήσιμη πηγή για άλλους συμβούλων στον χώρο επιχορήγησης καθώς και επαγγελματίες συγγραφείς επιχορηγήσεων που προσλαμβάνονται ως ελεύθερους επαγγελματίες ή αποτελούν μέρος μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Το EIC Accelerator είναι μέρος του Horizon Europe (2021-2027) το οποίο αντικατέστησε πρόσφατα το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020.


  Ενδιαφέρεστε να προσλάβετε έναν συγγραφέα για να υποβάλετε αίτηση για υποτροφίες στην ΕΕ;

  Μη διστάσετε να απευθυνθείτε εδώ: Επικοινωνία

  Ψάχνετε για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθετε πώς να κάνετε αίτηση για το EIC Accelerator;

  Βρείτε το εδώ: Εκπαίδευση

   

  Δημιουργία μιας επιτυχημένης πρότασης: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για το ανοιχτό πρότυπο Horizon Europe EIC Pathfinder

  Το Horizon Europe EIC Pathfinder αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία για ερευνητές και καινοτόμους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για πρωτοποριακά έργα. Για να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, είναι σημαντικό να προετοιμάσετε σχολαστικά την πρότασή σας, διασφαλίζοντας ότι συμμορφώνεται με την παρεχόμενη δομή και τις οδηγίες. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στις λεπτομέρειες του τυπικού εντύπου αίτησης (Μέρος Β) και παρέχει έναν περιεκτικό οδηγό για τη δημιουργία μιας συναρπαστικής τεχνικής περιγραφής για το έργο σας.

  Σημείωση: Αυτό το άρθρο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβειά του. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στους αρχικούς δημιουργούς των προτύπων.

  Κατανόηση του προτύπου πρότασης

  Η πρόταση αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

  1. Μέρος Α: Αυτό το τμήμα δημιουργείται από το σύστημα πληροφορικής με βάση τις πληροφορίες που εισάγετε μέσω του συστήματος υποβολής στην Πύλη Χρηματοδότησης & Προσφορών. Περιλαμβάνει διοικητικές λεπτομέρειες σχετικά με το έργο και τους συμμετέχοντες οργανισμούς.
  2. Μέρος Β: Αυτό είναι το αφηγηματικό μέρος της πρότασής σας, όπου περιγράφετε λεπτομερώς τις τεχνικές πτυχές του έργου σας. Το Μέρος Β πρέπει να μεταφορτωθεί ως PDF και να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο που καλύπτει τρία βασικά κριτήρια αξιολόγησης: Αριστεία, Αντίκτυπος και Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα της Υλοποίησης.

  Ενότητα 1: Αριστεία

  Η πρώτη ενότητα του Μέρους Β εστιάζει στο Υπεροχή της πρότασής σας. Εδώ, πρέπει να διατυπώσετε ξεκάθαρα τις οραματικές πτυχές του έργου σας και τις δυνατότητές του να ωθήσει τα όρια της τρέχουσας τεχνολογίας και επιστήμης.

  • Μακροπρόθεσμο Όραμα: Περιγράψτε το όραμά σας για τη ριζικά νέα τεχνολογία στην οποία θα συμβάλει το έργο μακροπρόθεσμα. Επισημάνετε τις μεταμορφωτικές δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας.
  • Επίτευξη της επιστήμης προς την τεχνολογία: Εξηγήστε την ανακάλυψη της επιστήμης προς την τεχνολογία που στοχεύει να επιτύχει το έργο σας. Συζητήστε την καινοτομία και τη φιλοδοξία της προσέγγισής σας σε σύγκριση με την τρέχουσα τελευταία λέξη της τεχνολογίας και περιγράψτε πώς αυτή η ανακάλυψη θα συμβάλει στην οραματιζόμενη τεχνολογία.
  • Στόχοι: Περιγράψτε τους συγκεκριμένους στόχους του έργου σας, διασφαλίζοντας ότι είναι μετρήσιμοι, επαληθεύσιμοι και ρεαλιστικά επιτεύξιμοι εντός της διάρκειας του έργου. Αναλυτικά η συνολική μεθοδολογία και εξηγήστε την καταλληλότητά της για την αντιμετώπιση των επιστημονικών και τεχνολογικών αβεβαιοτήτων.
  • Διεπιστημονικότητα: Περιγράψτε πώς το έργο σας ενσωματώνει συνεισφορές από διαφορετικούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. Εξηγήστε την προστιθέμενη αξία αυτής της διεπιστημονικής προσέγγισης για την επίτευξη των στόχων του έργου σας.

  Ενότητα 2: Αντίκτυπος

  Η δεύτερη ενότητα πραγματεύεται το Επίπτωση του έργου σας. Αυτή η ενότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επίδειξη της ευρύτερης σημασίας της έρευνάς σας και των δυνατοτήτων της να οδηγήσει στην καινοτομία και στην κοινωνική αλλαγή.

  • Μακροπρόθεσμος αντίκτυπος: Αναλυτικά τα πιθανά μετασχηματιστικά αποτελέσματα της τεχνολογίας σας στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Εξηγήστε πώς το έργο σας θα συμβάλει σε μακροπρόθεσμες θετικές αλλαγές.
  • Δυνατότητα Καινοτομίας: Επισημάνετε τις δυνατότητες του έργου σας να δημιουργήσει ανατρεπτικές καινοτομίες και να δημιουργήσει νέες αγορές. Περιγράψτε τα μέτρα που θα λάβετε για την προστασία και την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου σας.
  • Επικοινωνία και Διάδοση: Παρέχετε ένα σχέδιο για το πώς θα επικοινωνήσετε και θα διαδώσετε τα αποτελέσματα του έργου σας στα ενδιαφερόμενα μέρη, την επιστημονική κοινότητα και το κοινό. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι δραστηριότητες θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του έργου.

  Ενότητα 3: Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Εφαρμογής

  Η τελευταία ενότητα καλύπτει το Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Εφαρμογής. Αυτό το μέρος εστιάζει στις πρακτικές πτυχές του πώς θα εκτελέσετε το έργο σας.

  • Σχέδιο Εργασίας και Κατανομή Πόρων: Παρουσιάστε ένα λεπτομερές σχέδιο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων εργασίας, των εργασιών και των παραδοτέων. Εξηγήστε την κατανομή των πόρων και αιτιολογήστε την επάρκεια και την καταλληλότητά τους.
  • Ποιότητα της Κοινοπραξίας: Περιγράψτε τη σύνθεση της κοινοπραξίας σας, δίνοντας έμφαση στην τεχνογνωσία και τη συμπληρωματικότητα των εμπλεκόμενων εταίρων. Επισημάνετε προηγούμενες επιτυχημένες συνεργασίες και καθορίστε τους ρόλους κάθε συμμετέχοντα.

  Πίνακες και Παραρτήματα

  Για να υποστηριχθεί η αφήγηση, πρέπει να συμπεριληφθούν αρκετοί πίνακες, οι οποίοι περιγράφουν λεπτομερώς τα πακέτα εργασίας, τα παραδοτέα, τα ορόσημα, τους κρίσιμους κινδύνους και τις προσπάθειες του προσωπικού. Επιπλέον, ανάλογα με την πρόσκληση, μπορεί να χρειαστεί να συμπεριλάβετε παραρτήματα που παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές, όπως κλινικές δοκιμές, οικονομική υποστήριξη σε τρίτους, θέματα ασφάλειας και ηθικούς λόγους.

  Οδηγίες Μορφοποίησης και Υποβολής

  Η πρόταση πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένες οδηγίες μορφοποίησης:

  • Γραμματοσειρά και διάστημα: Χρησιμοποιήστε Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) ή Nimbus Roman No. 9 L (Linux) με ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 11 σημείων και τυπική απόσταση χαρακτήρων.
  • Μέγεθος σελίδας και περιθώρια: Το μέγεθος σελίδας είναι Α4 με περιθώρια τουλάχιστον 15 mm σε όλες τις πλευρές.
  • Όριο σελίδας: Το συνδυασμένο μήκος των ενοτήτων 1, 2 και 3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20 σελίδες.

  συμπέρασμα

  Η προετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης για την ανοιχτή πρόσκληση Horizon Europe EIC Pathfinder απαιτεί σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια και τήρηση του καθορισμένου προτύπου. Διατυπώνοντας με σαφήνεια την αριστεία, τον αντίκτυπο και την ποιότητα του έργου σας και διασφαλίζοντας ότι περιλαμβάνονται όλοι οι απαιτούμενοι πίνακες και τα παραρτήματα, μπορείτε να ενισχύσετε σημαντικά τις πιθανότητές σας να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση για την καινοτόμο έρευνά σας.

  Για πιο λεπτομερή καθοδήγηση, ανατρέξτε στο πλήρες υπόδειγμα πρότασης και στις οδηγίες που παρέχονται στην Πύλη Χρηματοδότησης & Προσφορών.


  Πρότυπο πρότασης Μέρος Β: Τεχνική περιγραφή

  ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  [Αυτό το έγγραφο έχει επισημανθεί. Μην διαγράψετε τις ετικέτες. χρειάζονται για επεξεργασία.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@#

  1. Αριστεία #@REL-EVA-RE@#

  1.1 Μακροπρόθεσμη όραση #@PRJ-OBJ-PO@#

  Περιγράψτε το όραμά σας για τη ριζικά νέα τεχνολογία, στην οποία θα συμβάλει το έργο μακροπρόθεσμα.

  1.2 Ανακάλυψη επιστήμης προς την τεχνολογία

  Περιγράψτε με συγκεκριμένους όρους την πρόοδο της επιστήμης προς την τεχνολογία του έργου. Συζητήστε την καινοτομία και τη φιλοδοξία της προτεινόμενης σημαντικής ανακάλυψης σε σχέση με το state-of-the-art. Περιγράψτε τη συμβολή της ανακάλυψης της επιστήμης προς την τεχνολογία στην υλοποίηση της προβλεπόμενης τεχνολογίας.

  1.3 Στόχοι

  Περιγράψτε τους στόχους της προτεινόμενης εργασίας σας. Εξηγήστε πώς είναι συγκεκριμένα, εύλογα, μετρήσιμα, επαληθεύσιμα και ρεαλιστικά επιτεύξιμα κατά τη διάρκεια του έργου. Περιγράψτε τη συνολική μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων των εννοιών, των μοντέλων και των υποθέσεων που στηρίζουν την εργασία σας. Εξηγήστε την καταλληλότητά του να αντιμετωπίσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές αβεβαιότητες και πώς επιτρέπει εναλλακτικές κατευθύνσεις και επιλογές.

  1.4 Διεπιστημονικότητα

  Περιγράψτε την προτεινόμενη διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει συνεισφορές από διαφορετικούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. Εξηγήστε σε ποιο βαθμό ο συνδυασμός των κλάδων φέρνει νέες επιστημονικές συνεργασίες και πώς συμβάλλει στην επίτευξη της προτεινόμενης σημαντικής καινοτομίας.


  2. Κρούση #@IMP-ACT-IA@#

  2.1 Μακροπρόθεσμος αντίκτυπος

  Περιγράψτε τα πιθανά μετασχηματιστικά θετικά αποτελέσματα που θα είχε η οραματιζόμενη νέα τεχνολογία στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία μας.

  2.2 Δυνατότητα καινοτομίας

  Περιγράψτε τις δυνατότητες της οραματιζόμενης νέας τεχνολογίας για τη δημιουργία ενοχλητικών καινοτομιών στο μέλλον και για τη δημιουργία νέων αγορών. Εξηγήστε τα μέτρα για την προστασία των αποτελεσμάτων και άλλα μέτρα εκμετάλλευσης για τη διευκόλυνση της μελλοντικής μετάφρασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομίες.

  2.3 Επικοινωνία και διάδοση #@COM-DIS-VIS-CDV@#

  Περιγράψτε τα προτεινόμενα μέτρα επικοινωνίας και διάδοσης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα μοιραστείτε τα αποτελέσματα του έργου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την επιστημονική κοινότητα και το κοινό. Εξηγήστε πώς αυτά τα μέτρα θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του έργου.


  3. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα υλοποίησης #@QUA-LIT-QL@# #@CON-SOR-CS@# #@PRJ-MGT-PM@#

  3.1 Σχέδιο εργασίας και κατανομή πόρων #@WRK-PLA-WP@#

  Περιγράψτε το σχέδιο εργασίας, αναφέροντας λεπτομερώς τα πακέτα εργασίας, τις εργασίες και τα παραδοτέα. Εξηγήστε την κατανομή των πόρων και πώς είναι επαρκείς και κατάλληλοι για το έργο.

  3.2 Ποιότητα της κοινοπραξίας

  Περιγράψτε τη σύνθεση της κοινοπραξίας και εξηγήστε πώς συγκεντρώνει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τη συμπληρωματικότητα για την επίτευξη των στόχων του έργου. Επισημάνετε τυχόν προηγούμενες επιτυχημένες συνεργασίες και τους ρόλους κάθε συμμετέχοντα.


  Πίνακες για την ενότητα 3.1

  Πίνακας 3.1α: Κατάλογος πακέτων εργασίας

  Πακέτο εργασίας Αρ Τίτλος πακέτου εργασίας Επικεφαλής Συμμετέχων Αρ Σύντομο όνομα κύριου συμμετέχοντα Όνομα και επώνυμο υπευθύνου πακέτου εργασίας Υπεύθυνος πακέτου για το φύλο της εργασίας Μήνας έναρξης Τελικός μήνας

  Πίνακας 3.1β: Περιγραφή πακέτου εργασίας

  Για κάθε πακέτο εργασίας:

  • Αριθμός πακέτου εργασίας
  • Τίτλος πακέτου εργασίας (Οι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε κάθε ΠΕ και οι προσπάθειές τους φαίνονται στον πίνακα 3.2στ. Ο κύριος συμμετέχων και η ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε ΠΕ εμφανίζονται στον πίνακα 3.2α.)
  • Στόχοι
  • Περιγραφή της δουλειάς (όπου χρειάζεται, αναλύονται σε εργασίες), επικεφαλής συνεργάτης και ρόλος των συμμετεχόντων. Τα παραδοτέα που συνδέονται με κάθε WP παρατίθενται στον πίνακα 3.2γ (δεν χρειάζεται να επαναλάβετε τις πληροφορίες εδώ).

  Πίνακας 3.1γ: Λίστα παραδοτέων

  Αριθμός Όνομα παραδοτέου Σύντομη περιγραφή Αριθμός πακέτου εργασίας Σύντομο όνομα του κύριου συμμετέχοντα Τύπος Επίπεδο διάδοσης Ημερομηνία παράδοσης (σε μήνες)

  Πίνακας 3.1δ: Λίστα ορόσημων

  Αριθμός ορόσημο Όνομα ορόσημο Σχετικό(α) πακέτο(α) εργασίας Ημερομηνία λήξης (σε μήνα) Μέσα επαλήθευσης

  Πίνακας 3.1ε: Κρίσιμοι κίνδυνοι για την εφαρμογή #@RSK-MGT-RM@#

  Περιγραφή κινδύνου (αναφέρετε το επίπεδο (i) πιθανότητας και (ii) σοβαρότητα: Χαμηλό/Μεσαίο/Υψηλό) Περιεχόμενο(α) πακέτο(α) εργασίας Προτεινόμενα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

  Πίνακας 3.1στ: Περίληψη της προσπάθειας του προσωπικού

  WPn WPn+1 WPn+2 Σύνολο Άτομο-Μήνες ανά Συμμετέχοντα Αριθμός Συμμετέχοντος/Σύντομο Όνομα Αριθμός Συμμετέχοντος/Σύντομο Όνομα Αριθμός Συμμετέχοντος/Σύντομο Όνομα Σύνολο Ατομικών Μήνων

  Πίνακας 3.1ζ: Στοιχεία «Δαπάνες υπεργολαβίας».

  Αριθμός Συμμετέχοντος/Σύντομο Όνομα Κόστος (€) Περιγραφή καθηκόντων και αιτιολόγηση

  Πίνακας 3.1η: Στοιχεία «κόστος αγοράς» (ταξίδια και διαμονή, εξοπλισμός και άλλα αγαθά, έργα και υπηρεσίες)

  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε συμμετέχοντα εάν το κόστος αγοράς (δηλαδή, το άθροισμα των δαπανών για «ταξίδια και διαμονή», «εξοπλισμός» και «άλλα αγαθά, έργα και υπηρεσίες») υπερβαίνει τα 15% του κόστους προσωπικού για αυτόν συμμετέχοντα (σύμφωνα με τον πίνακα προϋπολογισμού στο μέρος Α της πρότασης). Η εγγραφή πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία κόστους κατά σειρά κόστους και ξεκινώντας από το μεγαλύτερο στοιχείο κόστους, μέχρι το επίπεδο που το υπόλοιπο κόστος είναι κάτω από 15% κόστους προσωπικού.

  Αριθμός Συμμετέχοντος/Σύντομο Όνομα Κόστος (€) Αιτιολόγηση

  Πίνακας 3.1θ: Στοιχεία «Άλλες κατηγορίες κόστους» (π.χ. εσωτερικά τιμολογημένα αγαθά και υπηρεσίες)

  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε συμμετέχοντα που επιθυμεί να δηλώσει το κόστος σε άλλες κατηγορίες κόστους (π.χ. εσωτερικά τιμολογημένα αγαθά και υπηρεσίες), ανεξάρτητα από το ποσοστό του κόστους προσωπικού.

  Αριθμός Συμμετέχοντος/Σύντομο Όνομα Κόστος (€) Αιτιολόγηση

  Πίνακας 3.1ι: «Εισφορές σε είδος» που παρέχονται από τρίτους

  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε συμμετέχοντα που θα κάνει χρήση συνεισφορών σε είδος (μη χρηματοοικονομικοί πόροι που διατίθενται δωρεάν από τρίτους). Οι συνεισφορές σε είδος που παρέχονται από τρίτους δωρεάν δηλώνονται από τους συμμετέχοντες ως επιλέξιμες άμεσες δαπάνες στην αντίστοιχη κατηγορία κόστους (π.χ. δαπάνες προσωπικού ή έξοδα αγοράς εξοπλισμού).

  Αριθμός Συμμετέχοντος/Σύντομο Όνομα Όνομα τρίτου μέρους Κατηγορία Κόστος (€) Αιτιολόγηση

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ Β

  Σε ορισμένες προσκλήσεις ενδέχεται να ζητηθεί η αποστολή παραρτημάτων στο μέρος Β της πρότασης. Τα παραρτήματα πρέπει να αναρτηθούν ως χωριστά έγγραφα στο σύστημα υποβολής. Τα πιο συνηθισμένα παραρτήματα που μεταφορτώνονται στο Horizon Europe είναι (τα τυπικά πρότυπα δημοσιεύονται στην πύλη Χρηματοδότηση & Διαγωνισμοί):

  • ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ: Παράρτημα με πληροφορίες για κλινικές δοκιμές.
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Παράρτημα με πληροφορίες σχετικά με την οικονομική στήριξη σε τρίτους.
  • ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Παράρτημα με πληροφορίες για θέματα ασφάλειας.
  • ΗΘΙΚΗ: Η αυτοαξιολόγηση δεοντολογίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο μέρος της πρότασης Α. Ωστόσο, σε προσκλήσεις όπου αναμένονται πολλά σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας, το όριο χαρακτήρων σε αυτήν την ενότητα του μέρους Α της πρότασης ενδέχεται να μην επαρκεί για να δώσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπεριλάβουν πρόσθετες πληροφορίες σε παράρτημα του μέρους Β της πρότασης.

  Οδηγίες Μορφοποίησης και Υποβολής

  • Γραμματοσειρά και διάστημα: Η γραμματοσειρά αναφοράς για το κυρίως κείμενο των προτάσεων είναι Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) ή Nimbus Roman No. 9 L (Linux). Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος γραμματοσειράς είναι 11 σημεία με τυπική απόσταση χαρακτήρων και ελάχιστη απόσταση μίας γραμμής.
  • Μέγεθος σελίδας και περιθώρια: Το μέγεθος σελίδας είναι Α4 και όλα τα περιθώρια (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 mm.
  • Όριο σελίδας: Οι ενότητες 1, 2 και 3, μαζί, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 20 σελίδες. Όλοι οι πίνακες, τα σχήματα, οι παραπομπές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με αυτές τις ενότητες πρέπει να περιλαμβάνονται ως αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοτήτων και συνεπώς να υπολογίζονται σε αυτό το όριο σελίδας. Οι υπερβολικές σελίδες σε υπερβολικά μεγάλες προτάσεις θα γίνουν αυτόματα αόρατες και δεν θα ληφθούν υπόψη από τους ειδικούς.

  Δομή της Πρότασης

  Η πρόταση περιλαμβάνει δύο μέρη:

  • Μέρος Α: Δημιουργήθηκε από το σύστημα πληροφορικής με βάση τις πληροφορίες που εισάγουν οι συμμετέχοντες μέσω του συστήματος υποβολής στην Πύλη Χρηματοδότησης & Προσφορών.
  • Μέρος Β: Το αφηγηματικό μέρος που περιλαμβάνει τρεις ενότητες που η καθεμία αντιστοιχεί σε ένα κριτήριο αξιολόγησης. Το Μέρος Β πρέπει να μεταφορτωθεί ως έγγραφο PDF ακολουθώντας τα πρότυπα που κατέβασαν οι αιτούντες στο σύστημα υποβολής για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ή θέμα.

  Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής είναι ένας διαδικτυακός οδηγός που σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα στην προετοιμασία της πρότασής σας. Η διαδικασία υποβολής αποτελείται από 6 βήματα:

  1. Σύνδεση στην Πύλη
  2. Επιλέξτε την κλήση, το θέμα και τον τύπο ενέργειας στην Πύλη
  3. Δημιουργήστε μια πρόχειρη πρόταση: Τίτλος, ακρωνύμιο, περίληψη, κύριος οργανισμός και στοιχεία επικοινωνίας
  4. Διαχειριστείτε τα πάρτι και τα στοιχεία επικοινωνίας σας: προσθέστε τους συνεργαζόμενους οργανισμούς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
  5. Επεξεργαστείτε και συμπληρώστε φόρμες ιστού για το μέρος Α της πρότασης και μεταφορτώστε το μέρος Β της πρότασης
  6. Υποβάλετε την πρόταση


  Τα άρθρα που βρέθηκαν στο Rasph.com αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του Rasph ή των αντίστοιχων συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) ή του European Innovation Council (EIC). Οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στο να μοιραστούν προοπτικές που είναι πολύτιμες και μπορούν ενδεχομένως να ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων όπως τα EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ή σχετικά προγράμματα όπως το Innovate UK στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η επιχορήγηση Small Business Innovation and Research (SBIR) στο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

  Τα άρθρα μπορούν επίσης να είναι μια χρήσιμη πηγή για άλλους συμβούλων στον χώρο επιχορήγησης καθώς και επαγγελματίες συγγραφείς επιχορηγήσεων που προσλαμβάνονται ως ελεύθερους επαγγελματίες ή αποτελούν μέρος μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Το EIC Accelerator είναι μέρος του Horizon Europe (2021-2027) το οποίο αντικατέστησε πρόσφατα το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020.

  Αυτό το άρθρο γράφτηκε από ChatEIC. ChatEIC είναι ένας βοηθός EIC Accelerator που μπορεί να συμβουλεύει για τη σύνταξη προτάσεων, να συζητά τις τρέχουσες τάσεις και να δημιουργεί διορατικά άρθρα για διάφορα θέματα. Τα άρθρα που γράφτηκαν από το ChatEIC μπορεί να περιέχουν ανακριβείς ή ξεπερασμένες πληροφορίες.

  Ενδιαφέρεστε να προσλάβετε έναν συγγραφέα για να υποβάλετε αίτηση για υποτροφίες στην ΕΕ;

  Μη διστάσετε να απευθυνθείτε εδώ: Επικοινωνία

  Ψάχνετε για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθετε πώς να κάνετε αίτηση για το EIC Accelerator;

  Βρείτε το εδώ: Εκπαίδευση

   

  Επισκόπηση των EIC Pathfinder, EIC Transition και EIC Accelerator: Διαφορές και προσδοκίες TRL

  Το European Innovation Council (EIC) στο πλαίσιο του Horizon Europe προσφέρει τρία διαφορετικά προγράμματα για την υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου ζωής της καινοτομίας: EIC Pathfinder, EIC Transition και EIC Accelerator. Κάθε πρόγραμμα στοχεύει σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τεχνολογίας, παρέχοντας εξατομικευμένη χρηματοδότηση και υποστήριξη για να βοηθήσει καινοτομίες να φτάσουν στην αγορά. Αυτή η επισκόπηση εξηγεί τις διαφορές μεταξύ αυτών των προγραμμάτων, τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μέσω των προσδοκιών τους για Επίπεδο Ετοιμότητας Τεχνολογίας (TRL).

  Τα προγράμματα EIC Pathfinder, EIC Transition και EIC Accelerator έχουν σχεδιαστεί περίπλοκα για να παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της καινοτομίας, επιτρέποντας στις εταιρείες να επωφελούνται από τη συνεχή επιχορήγηση από το TRL 1 έως το TRL 9. Το EIC Pathfinder υποστηρίζει έρευνα σε πρώιμο στάδιο, υψηλού κινδύνου για την εξερεύνηση νέων ιδεών και να επιτύχει απόδειξη της ιδέας (TRL 1-4). Τα επιτυχημένα έργα Pathfinder μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν στο EIC Transition, το οποίο βοηθά στην επικύρωση και στην επίδειξη της σκοπιμότητας αυτών των τεχνολογιών σε σχετικά περιβάλλοντα (TRL 3-6), γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της ετοιμότητας της αγοράς. Τέλος, το EIC Accelerator προσφέρει στοχευμένη υποστήριξη για καινοτομίες έτοιμες για αγορά (TRL 5-9), παρέχοντας επιχορηγήσεις και επενδύσεις σε μετοχές για να βοηθήσει τις εταιρείες να εμπορευματοποιήσουν τα προϊόντα τους, να κλιμακώσουν τις δραστηριότητές τους και να διαταράξουν τις υπάρχουσες αγορές. Αυτή η απρόσκοπτη πρόοδος διασφαλίζει ότι οι καινοτόμες εταιρείες μπορούν να αναπτύσσουν συνεχώς τις τεχνολογίες τους από την αρχική ιδέα έως την πλήρη ανάπτυξη στην αγορά, αξιοποιώντας τους ολοκληρωμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης και υποστήριξης του EIC σε κάθε κρίσιμο στάδιο.

  EIC Pathfinder

  Σκοπός

  Το EIC Pathfinder υποστηρίζει την οραματική έρευνα και την εξερεύνηση τολμηρών ιδεών για τη δημιουργία πρωτοποριακών τεχνολογιών. Επικεντρώνεται στην έρευνα πρώιμου σταδίου για να θέσει τις βάσεις για μετασχηματιστικές καινοτομίες.

  Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πεδίο Χρηματοδότησης: Υποστηρίζει ερευνητικά έργα υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους που εξερευνούν νέες τεχνολογικές δυνατότητες.
  • Εστίαση TRL: Στοχεύει κυρίως TRL 1 έως TRL 4.
   • TRL 1: Τηρούνται βασικές αρχές.
   • TRL 2: Διατυπώθηκε η έννοια της τεχνολογίας.
   • TRL 3: Πειραματική απόδειξη της έννοιας.
   • TRL 4: Τεχνολογία επικυρωμένη στο εργαστήριο.

  Απαιτήσεις

  • Αιρετότητα: Ανοιχτό σε κοινοπραξίες τριών τουλάχιστον ανεξάρτητων νομικών οντοτήτων από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες. Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένες οντότητες, όπως ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και ερευνητικοί οργανισμοί.
  • Πρόταση: Πρέπει να σκιαγραφήσει ένα οραματικό ερευνητικό έργο υψηλού κινδύνου με ισχυρές δυνατότητες για επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

  Χρηματοδότηση

  • Ποσό επιχορήγησης: Έως 3 εκατομμύρια ευρώ για το Pathfinder Open, έως 4 εκατομμύρια ευρώ για το Pathfinder Challenges.
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών.

  EIC Transition

  Σκοπός

  Το EIC Transition στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας σε αρχικό στάδιο και της ετοιμότητας της αγοράς. Επικεντρώνεται στην ωρίμανση και την επικύρωση τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του EIC Pathfinder και άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

  Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πεδίο Χρηματοδότησης: Υποστηρίζει δραστηριότητες για την επικύρωση και την επίδειξη της σκοπιμότητας νέων τεχνολογιών σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με εφαρμογές.
  • Εστίαση TRL: Στοχεύει το TRL 3 έως το TRL 6.
   • Έναρξη TRL: TRL 3 (Πειραματική απόδειξη της ιδέας) ή TRL 4 (Τεχνολογία επικυρωμένη στο εργαστήριο).
   • Τερματισμός TRL: TRL 5 (Τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον) έως TRL 6 (Τεχνολογία αποδεδειγμένη σε σχετικό περιβάλλον).

  Απαιτήσεις

  • Αιρετότητα: Ανοιχτό σε μεμονωμένες οντότητες (ΜΜΕ, spin-offs, startups, ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια) ή κοινοπραξίες (2-5 οντότητες) από κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.
  • Πρόταση: Πρέπει να βασίζεται σε αποτελέσματα από προηγούμενα έργα EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) ή άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερές σχέδιο εργασίας για την επικύρωση της τεχνολογίας και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

  Χρηματοδότηση

  • Ποσό επιχορήγησης: Έως 2,5 εκατ. ευρώ, με πιθανά υψηλότερα ποσά εάν δικαιολογείται.
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών.

  1ΤΡ3Τ

  Σκοπός

  Το EIC Accelerator υποστηρίζει μεμονωμένες ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των startups και των spin-offs, για την ανάπτυξη και την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντίκτυπου με τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες αγορές ή να διαταράξουν τις υπάρχουσες.

  Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πεδίο Χρηματοδότησης: Παρέχει τόσο επιχορηγήσεις όσο και επενδύσεις σε μετοχές για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να φέρουν τις καινοτομίες τους στην αγορά.
  • Εστίαση TRL: Στοχεύει TRL 5 έως TRL 9.
   • Έναρξη TRL: TRL 5 (Τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον) ή TRL 6 (Τεχνολογία αποδεδειγμένη σε σχετικό περιβάλλον).
   • Τερματισμός TRL: TRL 8 (Σύστημα πλήρες και πιστοποιημένο) έως TRL 9 (Πραγματικό σύστημα αποδεδειγμένο σε λειτουργικό περιβάλλον).

  Απαιτήσεις

  • Αιρετότητα: Ανοιχτό σε μεμονωμένες ΜΜΕ από κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες. Οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (εταιρείες με έως και 500 εργαζόμενους) μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για blended finance (επιχορήγηση + ίδια κεφάλαια).
  • Πρόταση: Πρέπει να παρουσιάσει μια καινοτομία υψηλών δυνατοτήτων με ισχυρή επιχειρηματική υπόθεση και σαφείς δυνατότητες αγοράς. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδιο εμπορευματοποίησης και κλιμάκωσης.

  Χρηματοδότηση

  • Ποσό επιχορήγησης: Έως 2,5 εκατ. ευρώ για στήριξη μόνο με επιχορήγηση, με διαθέσιμη πρόσθετη επένδυση ιδίων κεφαλαίων έως 15 εκατ. ευρώ.
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: 70% επιλέξιμων δαπανών για συνιστώσα επιχορήγησης, στοιχείο καθαρής θέσης που προσδιορίζεται με βάση τις επενδυτικές ανάγκες.

  Σύνδεση των Προγραμμάτων μέσω TRL Expectations

  Από την πρώιμη έρευνα έως την ετοιμότητα της αγοράς

  Τα τρία προγράμματα EIC έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τον πλήρη κύκλο ζωής της καινοτομίας, από την έρευνα σε πρώιμο στάδιο έως την είσοδο στην αγορά:

  1. EIC Pathfinder (TRL 1-4): Επικεντρώνεται στη βασική έρευνα και την πειραματική απόδειξη της ιδέας, θέτοντας τα επιστημονικά και τεχνολογικά θεμέλια για μελλοντικές καινοτομίες.
  2. EIC Transition (TRL 3-6): Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της διερευνητικής έρευνας και της ετοιμότητας της αγοράς με την επικύρωση και την επίδειξη τεχνολογιών σε σχετικά περιβάλλοντα.
  3. EIC Accelerator (TRL 5-9): Υποστηρίζει την ανάπτυξη, την εμπορευματοποίηση και την κλιμάκωση καινοτομιών που είναι έτοιμες για αγορά, βοηθώντας τις ΜΜΕ να φέρουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

  Απρόσκοπτη πρόοδος

  • EIC Pathfinder έως EIC Transition: Τα έργα που επιτυγχάνουν επιτυχή απόδειξη της ιδέας και επικύρωση εργαστηρίου στο πλαίσιο του EIC Pathfinder μπορούν να προχωρήσουν σε EIC Transition για περαιτέρω επικύρωση και επίδειξη σε σχετικά περιβάλλοντα.
  • EIC Transition έως EIC Accelerator: Μόλις οι τεχνολογίες επικυρωθούν και επιδειχθούν σε σχετικά περιβάλλοντα, μπορούν να προχωρήσουν στο EIC Accelerator για τελική ανάπτυξη, είσοδο στην αγορά και κλιμάκωση.

  Περίληψη

  • EIC Pathfinder: Έρευνα πρώιμου σταδίου (TRL 1-4), έργα οραματισμού και υψηλού κινδύνου.
  • EIC Transition: Γεφύρωση έρευνας και αγοράς (TRL 3-6), επικύρωση τεχνολογίας και επίδειξη.
  • 1ΤΡ3Τ: Ετοιμότητα και κλιμάκωση της αγοράς (TRL 5-9), υποστήριξη εμπορευματοποίησης για ΜΜΕ.

  Κατανοώντας τους διαφορετικούς ρόλους και τις προσδοκίες TRL κάθε προγράμματος EIC, οι καινοτόμοι μπορούν να σχεδιάσουν στρατηγικά την πορεία ανάπτυξης του έργου τους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόοδο από την πρωτοποριακή έρευνα στην επιτυχημένη εισαγωγή στην αγορά.


  Τα άρθρα που βρέθηκαν στο Rasph.com αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του Rasph ή των αντίστοιχων συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) ή του European Innovation Council (EIC). Οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στο να μοιραστούν προοπτικές που είναι πολύτιμες και μπορούν ενδεχομένως να ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων όπως τα EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ή σχετικά προγράμματα όπως το Innovate UK στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η επιχορήγηση Small Business Innovation and Research (SBIR) στο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

  Τα άρθρα μπορούν επίσης να είναι μια χρήσιμη πηγή για άλλους συμβούλων στον χώρο επιχορήγησης καθώς και επαγγελματίες συγγραφείς επιχορηγήσεων που προσλαμβάνονται ως ελεύθερους επαγγελματίες ή αποτελούν μέρος μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Το EIC Accelerator είναι μέρος του Horizon Europe (2021-2027) το οποίο αντικατέστησε πρόσφατα το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020.


  Αυτό το άρθρο γράφτηκε από ChatEIC. ChatEIC είναι ένας βοηθός EIC Accelerator που μπορεί να συμβουλεύει για τη σύνταξη προτάσεων, να συζητά τις τρέχουσες τάσεις και να δημιουργεί διορατικά άρθρα για διάφορα θέματα. Τα άρθρα που γράφτηκαν από το ChatEIC μπορεί να περιέχουν ανακριβείς ή ξεπερασμένες πληροφορίες.


  Ενδιαφέρεστε να προσλάβετε έναν συγγραφέα για να υποβάλετε αίτηση για υποτροφίες στην ΕΕ;

  Μη διστάσετε να απευθυνθείτε εδώ: Επικοινωνία

  Ψάχνετε για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθετε πώς να κάνετε αίτηση για το EIC Accelerator;

  Βρείτε το εδώ: Εκπαίδευση

   

  Γεφύρωση του χάσματος: Επεξήγηση του προγράμματος επιχορήγησης EIC Transition

  Το Πρόγραμμα Μετάβασης European Innovation Council (EIC) είναι ένα κρίσιμο στοιχείο του πλαισίου Horizon Europe, που έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας σε αρχικό στάδιο και των καινοτομιών που είναι έτοιμες για αγορά. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει συγκεκριμένα στην πρόοδο και την ωρίμανση των πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο έργων EIC Pathfinder και άλλων ερευνητικών πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Παρέχοντας χρηματοδότηση και υποστήριξη, το EIC Transition βοηθά στην επικύρωση και την επίδειξη της βιωσιμότητας αυτών των τεχνολογιών σε εφαρμογές πραγματικού κόσμου, διευκολύνοντας την πορεία τους προς την εμπορευματοποίηση και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

  Στόχοι του Προγράμματος EIC Transition

  Το Πρόγραμμα EIC Transition στοχεύει:

  1. Επικύρωση Τεχνολογιών: Υποστήριξη έργων για την απόδειξη της σκοπιμότητας και της ευρωστίας των νέων τεχνολογιών σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με εφαρμογές.
  2. Αναπτύξτε επιχειρηματικά σχέδια: Βοηθήστε στη δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων που σκιαγραφούν τις εμπορικές δυνατότητες και τη στρατηγική της αγοράς για την τεχνολογία.
  3. Μειώστε τους κινδύνους της αγοράς: Μετριάστε τους τεχνικούς και εμπορικούς κινδύνους που σχετίζονται με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην αγορά.
  4. Προώθηση της Καινοτομίας: Ενθάρρυνση της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων που μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

  Κριτήρια καταλληλότητας

  Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

  Το Πρόγραμμα EIC Transition είναι ανοιχτό σε:

  1. Μεμονωμένες οντότητες: Όπως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), spin-offs, νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια.
  2. Κοινοπραξίες: Περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο και το πολύ πέντε ανεξάρτητες νομικές οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

  Συγκεκριμένες απαιτήσεις

  • Πηγή Αποτελεσμάτων: Τα έργα πρέπει να βασίζονται σε αποτελέσματα από έργα EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) ή άλλες ερευνητικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
  • Στάδιο Ανάπτυξης: Οι τεχνολογίες θα πρέπει να βρίσκονται σε TRL (Επίπεδο Ετοιμότητας Τεχνολογίας) μεταξύ 3 και 4 κατά την έναρξη του έργου, με στόχο να φτάσουν το TRL 5 έως 6 μέχρι το τέλος του έργου.

  Χρηματοδότηση και Υποστήριξη

  Οικονομική υποστήριξη

  Το Πρόγραμμα EIC Transition παρέχει ουσιαστική οικονομική υποστήριξη σε επιτυχημένα έργα:

  • Ποσό επιχορήγησης: Έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανά έργο, αν και μπορούν να ζητηθούν υψηλότερα ποσά εάν δικαιολογούνται.
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών, που καλύπτει δαπάνες όπως προσωπικό, εξοπλισμός, αναλώσιμα και υπεργολαβία.

  Πρόσθετη Υποστήριξη

  Εκτός από την οικονομική υποστήριξη, το EIC Transition προσφέρει:

  • Υπηρεσίες Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων: Προσαρμοσμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών καθοδήγησης, καθοδήγησης και δικτύωσης με ηγέτες του κλάδου, επενδυτές και συνεργάτες οικοσυστήματος.
  • Πρόσβαση στην Εξειδίκευση: Καθοδήγηση από τους διαχειριστές προγραμμάτων EIC και πρόσβαση σε μια ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη της διαδικασίας ωρίμανσης της τεχνολογίας.

  Διαδικασία αίτησης

  Υποβολή πρότασης

  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της πύλης ευκαιριών χρηματοδότησης της ΕΕ και δημοπρασιών. Οι προτάσεις πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:

  1. Τεχνολογία και Καινοτομία: Περιγραφή της τεχνολογίας, της καινοτομίας της και της συγκεκριμένης καινοτομίας που αντιπροσωπεύει.
  2. Σχέδιο εργασίας: Ολοκληρωμένο σχέδιο που περιγράφει τους στόχους, τη μεθοδολογία, τα ορόσημα, τα παραδοτέα και τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου του έργου.
  3. Δυνατότητα αγοράς: Ανάλυση του δυναμικού της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αγορών-στόχων, του ανταγωνιστικού τοπίου και της στρατηγικής εμπορευματοποίησης.
  4. Δυνατότητες κοινοπραξίας: Αποδεικτικά στοιχεία της ικανότητας της κοινοπραξίας να εκτελέσει το έργο με επιτυχία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας, των πόρων και της προηγούμενης εμπειρίας.

  Κριτήρια αξιολόγησης

  Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τρία βασικά κριτήρια:

  1. Υπεροχή:
   • Καινοτομία: Η καινοτομία και η πρωτοποριακή φύση της τεχνολογίας.
   • Επιστημονική και Τεχνολογική Αξία: Η ορθότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τεχνολογικής προσέγγισης.
  2. Επίπτωση:
   • Δυνατότητα αγοράς: Η δυνατότητα εμπορευματοποίησης και υιοθέτησης από την αγορά.
   • Κοινωνικά και Οικονομικά Οφέλη: Τα αναμενόμενα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία.
  3. Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Εφαρμογής:
   • Σχέδιο εργασίας: Η σαφήνεια, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας.
   • Αρμοδιότητα Κοινοπραξίας: Οι δυνατότητες και η τεχνογνωσία των μελών της κοινοπραξίας.

  Διαδικασία Αξιολόγησης

  Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει πολλά στάδια:

  1. Απομακρυσμένη αξιολόγηση: Οι προτάσεις αξιολογούνται πρώτα εξ αποστάσεως από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
  2. Συναινετικές Συναντήσεις: Οι αξιολογητές συζητούν και συμφωνούν για τις βαθμολογίες και τα σχόλια για κάθε πρόταση.
  3. Συνεντεύξεις: Προτάσεις με κορυφαία κατάταξη μπορούν να προσκληθούν σε συνέντευξη με κριτική επιτροπή αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών και πιθανών επενδυτών.

  Βασικά πλεονεκτήματα του EIC Transition

  Γεφυρώνοντας την Κοιλάδα του Θανάτου

  Το Πρόγραμμα EIC Transition αντιμετωπίζει τη λεγόμενη «κοιλάδα του θανάτου», την κρίσιμη φάση όπου πολλές υποσχόμενες τεχνολογίες αποτυγχάνουν να φτάσουν στην εμπορευματοποίηση λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και υποστήριξης. Παρέχοντας οικονομικούς πόρους και καθοδήγηση από ειδικούς, το EIC Transition βοηθά τα έργα να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο και να πλησιάσουν πιο κοντά στην ετοιμότητα της αγοράς.

  Επιτάχυνση της Καινοτομίας

  Εστιάζοντας τόσο στην τεχνολογική επικύρωση όσο και στην επιχειρηματική ανάπτυξη, το EIC Transition επιταχύνει τη διαδικασία καινοτομίας. Αυτή η διπλή προσέγγιση διασφαλίζει ότι τα έργα δεν είναι μόνο τεχνικά εφικτά αλλά και εμπορικά, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας τους στην αγορά.

  Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

  Το EIC Transition διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τεχνολογιών και εταιρειών στην παγκόσμια σκηνή. Υποστηρίζοντας καινοτομίες υψηλών δυνατοτήτων, το πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη λύσεων αιχμής που μπορούν να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις και να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη.

  Ιστορίες επιτυχίας

  Πολλά έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος EIC Transition έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την εμπορευματοποίηση. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  1. Έργο Α: Μια πρωτοποριακή τεχνολογία για βιώσιμη αποθήκευση ενέργειας, η οποία επικύρωσε με επιτυχία το πρωτότυπό της και προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.
  2. Έργο Β: Μια καινοτόμος ιατρική συσκευή που βελτίωσε τα αποτελέσματα των ασθενών και εξασφάλισε συνεργασίες με κορυφαίους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για είσοδο στην αγορά.
  3. Έργο Γ: Ένα νέο υλικό με ανώτερες ιδιότητες για βιομηχανικές εφαρμογές, το οποίο απέδειξε τη σκοπιμότητα και την επεκτασιμότητα του, οδηγώντας σε εμπορικές συμφωνίες με μεγάλους παράγοντες του κλάδου.

  συμπέρασμα

  Το Πρόγραμμα EIC Transition είναι μια κομβική πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την ωρίμανση και την εμπορευματοποίηση πρωτοποριακών τεχνολογιών. Παρέχοντας σημαντική χρηματοδότηση, καθοδήγηση από ειδικούς και επιχειρηματική υποστήριξη, το πρόγραμμα συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς, διασφαλίζοντας ότι οι καινοτομίες υψηλού δυναμικού μπορούν να έχουν απτό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία. Οι ερευνητές, οι καινοτόμοι και οι επιχειρηματίες ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να φέρουν τις τεχνολογίες τους στην αγορά και να συμβάλουν στην πρόοδο της ευρωπαϊκής καινοτομίας.

  Πλοήγηση στα κριτήρια αξιολόγησης EIC Transition: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός

  Εισαγωγή

  Το Πρόγραμμα Μετάβασης European Innovation Council (EIC) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες στη μετάβαση από την έρευνα πρώιμου σταδίου σε καινοτομίες έτοιμες για αγορά. Μια κρίσιμη πτυχή του Προγράμματος EIC Transition είναι η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία αξιολογεί αυστηρά τις προτάσεις για να διασφαλίσει ότι μόνο τα πολλά υποσχόμενα και πιο αποτελεσματικά έργα λαμβάνουν χρηματοδότηση. Η κατανόηση των κριτηρίων αξιολόγησης είναι απαραίτητη προκειμένου οι υποψήφιοι να ευθυγραμμίσουν τις προτάσεις τους αποτελεσματικά και να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Αυτό το άρθρο παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των κριτηρίων αξιολόγησης EIC Transition, προσφέροντας πληροφορίες για το τι αναζητούν οι αξιολογητές στις προτάσεις και πώς οι υποψήφιοι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτές τις προσδοκίες.

  Επισκόπηση της Διαδικασίας Αξιολόγησης

  Η διαδικασία αξιολόγησης για τις προτάσεις EIC Transition περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια, το καθένα σχεδιασμένο να αξιολογεί διαφορετικές πτυχές του προτεινόμενου έργου. Οι προτάσεις αξιολογούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με βάση τρία βασικά κριτήρια: Αριστεία, Αντίκτυπος και Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Εφαρμογής. Κάθε κριτήριο χωρίζεται περαιτέρω σε συγκεκριμένα υποκριτήρια για να παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο αξιολόγησης.

  Στάδια Αξιολόγησης

  1. Απομακρυσμένη αξιολόγηση: Οι προτάσεις εξετάζονται αρχικά και βαθμολογούνται μεμονωμένα από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες αξιολογητές.
  2. Συναινετικές Συναντήσεις: Οι αξιολογητές συζητούν τις μεμονωμένες αξιολογήσεις τους για να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με τις βαθμολογίες και τα σχόλια για κάθε πρόταση.
  3. Συνεντεύξεις: Οι κορυφαίες προτάσεις μπορούν να προσκληθούν σε συνέντευξη με κριτική επιτροπή αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων και πιθανών επενδυτών, για περαιτέρω αξιολόγηση των δυνατοτήτων του έργου.

  Αναλυτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

  1. Αριστεία

  Το κριτήριο Αριστείας αξιολογεί την επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης. Αξιολογεί την καινοτομία, τη σκοπιμότητα και τις δυνατότητες καινοτομίας της προτεινόμενης τεχνολογίας.

  Υποκριτήρια:

  • Δυνατότητα Καινοτομίας:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο καινοτόμος και πρωτοποριακή είναι η προτεινόμενη τεχνολογία;
   • Προσδοκία: Οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν μια νέα τεχνολογία που έχει τη δυνατότητα να προωθήσει σημαντικά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και να προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις.
  • Επιστημονική και Τεχνολογική Αξία:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο σωστή είναι η προτεινόμενη μεθοδολογία και τεχνολογική προσέγγιση;
   • Προσδοκία: Η πρόταση θα πρέπει να περιγράφει μια ισχυρή επιστημονική και τεχνική προσέγγιση, που να υποστηρίζεται από προκαταρκτικά δεδομένα και από σαφή κατανόηση των βασικών αρχών. Η μεθοδολογία πρέπει να είναι καλά καθορισμένη και εφικτή.
  • Σκοπιμότητα και Διαχείριση Κινδύνων:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο εφικτό είναι το προτεινόμενο έργο και πόσο καλά εντοπίζονται και μετριάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι;
   • Προσδοκία: Η πρόταση θα πρέπει να παρέχει ένα λεπτομερές σχέδιο για την ανάπτυξη και την επικύρωση της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων, ορόσημων και παραδοτέων. Οι πιθανοί κίνδυνοι θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς, μαζί με κατάλληλες στρατηγικές μετριασμού.

  2. Επίδραση

  Το κριτήριο επιπτώσεων αξιολογεί τη δυνατότητα της προτεινόμενης τεχνολογίας να δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Αξιολογεί επίσης τις δυνατότητες του έργου για υιοθέτηση και εμπορευματοποίηση από την αγορά.

  Υποκριτήρια:

  • Δυναμικό Αγοράς και Εμπορική Στρατηγική:
   • Βασικό ερώτημα: Ποιο είναι το δυναμικό της αγοράς της προτεινόμενης τεχνολογίας και πόσο καλά καθορισμένη είναι η στρατηγική εμπορευματοποίησης;
   • Προσδοκία: Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση της αγοράς, τον προσδιορισμό των αγορών-στόχων, των τμημάτων πελατών και του ανταγωνιστικού τοπίου. Η στρατηγική εμπορευματοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής, με ένα λεπτομερές σχέδιο για την είσοδο στην αγορά, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την κλιμάκωση.
  • Κοινωνικά και Οικονομικά Οφέλη:
   • Βασικό ερώτημα: Ποιες είναι οι αναμενόμενες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τεχνολογίας;
   • Προσδοκία: Η πρόταση θα πρέπει να διατυπώνει τα ευρύτερα οφέλη της τεχνολογίας, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η οικονομική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οι βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής. Το έργο θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις σχετικές κοινωνικές προκλήσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ.
  • Διάδοση και Εκμετάλλευση:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα προτεινόμενα μέτρα για τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου;
   • Προσδοκία: Η πρόταση πρέπει να περιγράφει ένα σαφές σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών δημοσιεύσεων, των εταιρικών σχέσεων του κλάδου και της ενημέρωσης του κοινού. Τα μέτρα εκμετάλλευσης θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και στην εμπορευματοποίηση.

  3. Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Εφαρμογής

  Αυτό το κριτήριο αξιολογεί τη σκοπιμότητα του σχεδίου έργου και την ικανότητα της κοινοπραξίας να παραδώσει την προτεινόμενη έρευνα. Αξιολογεί τη συνολική συνοχή και αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας, την κατανομή των πόρων και την ικανότητα της ομάδας του έργου.

  Υποκριτήρια:

  • Σχέδιο και Δομή Εργασίας:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο συνεκτικό και αποτελεσματικό είναι το σχέδιο εργασίας και τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου;
   • Προσδοκία: Το σχέδιο εργασίας πρέπει να είναι λεπτομερές και καλά δομημένο, με σαφώς καθορισμένα καθήκοντα, παραδοτέα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου και σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων.
  • Κατανομή των πόρων:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο κατάλληλη και αποτελεσματική είναι η κατανομή των πόρων;
   • Προσδοκία: Οι πόροι, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του προσωπικού, θα πρέπει να κατανεμηθούν κατάλληλα για να διασφαλιστεί η επιτυχία του έργου. Η πρόταση θα πρέπει να αιτιολογεί τον απαιτούμενο προϋπολογισμό και να αποδεικνύει ότι οι διατιθέμενοι πόροι είναι επαρκείς και σωστά κατανεμημένοι στα καθήκοντα του έργου.
  • Ποιότητα της Κοινοπραξίας:
   • Βασικό ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η κοινοπραξία διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες και τεχνογνωσία;
   • Προσδοκία: Η κοινοπραξία θα πρέπει να αποτελείται από υψηλής ποιότητας, συμπληρωματικούς εταίρους με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και ικανότητες για τη διεξαγωγή της προτεινόμενης έρευνας. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες κάθε μέλους της κοινοπραξίας θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια και η κοινοπραξία θα πρέπει να επιδεικνύει ισχυρό ιστορικό επιτυχημένης συνεργασίας.

  Βαθμολογία και Όρια

  Κάθε υποκριτήριο βαθμολογείται σε μια κλίμακα από το 0 έως το 5:

  • 0: Η πρόταση δεν καλύπτει το κριτήριο ή δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω ελλιπών ή ελλιπών πληροφοριών.
  • 1 (Κακή): Το κριτήριο αντιμετωπίζεται ανεπαρκώς ή υπάρχουν σοβαρές εγγενείς αδυναμίες.
  • 2 (Δίκαιο): Η πρόταση καλύπτει σε γενικές γραμμές το κριτήριο, αλλά υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες.
  • 3 (Καλό): Η πρόταση καλύπτει καλά το κριτήριο, αλλά υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις.
  • 4 (Πολύ καλό): Η πρόταση ανταποκρίνεται πολύ καλά στο κριτήριο, αλλά υπάρχει ένας μικρός αριθμός ελλείψεων.
  • 5 (Εξαιρετικό): Η πρόταση αντιμετωπίζει με επιτυχία όλες τις σχετικές πτυχές του κριτηρίου. Τυχόν ελλείψεις είναι μικρές.

  κατώφλια

  Για να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση, οι προτάσεις πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

  • Υπεροχή: Ελάχιστο όριο 4/5
  • Επίπτωση: Ελάχιστο όριο 3,5/5
  • Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Εφαρμογής: Ελάχιστο όριο 3/5

  Συμβουλές για τους αιτούντες

  1. Διαύγεια και Όραμα: Διατυπώστε με σαφήνεια τις δυνατότητες καινοτομίας και το μακροπρόθεσμο όραμα της τεχνολογίας. Εξηγήστε πώς το έργο σας αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στον τομέα.
  2. Αναλυτική Μεθοδολογία: Παρέχετε μια ισχυρή και καλά καθορισμένη επιστημονική και τεχνική προσέγγιση. Συμπεριλάβετε προκαταρκτικά δεδομένα για να υποστηρίξετε τη σκοπιμότητα της τεχνολογίας σας.
  3. Στρατηγική Αγοράς: Αναπτύξτε μια ολοκληρωμένη ανάλυση αγοράς και στρατηγική εμπορευματοποίησης. Προσδιορίστε τις αγορές-στόχους, τους πιθανούς πελάτες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
  4. Άρθρωση κρούσης: Περιγράψτε ξεκάθαρα τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της τεχνολογίας σας. Επισημάνετε πώς αντιμετωπίζει τις σχετικές κοινωνικές προκλήσεις και ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της ΕΕ.
  5. Δομημένο Σχέδιο Εργασίας: Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο εργασίας σας είναι λεπτομερές και καλά δομημένο. Καθορίστε σαφείς εργασίες, παραδοτέα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα και συμπεριλάβετε στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου.
  6. Αιτιολόγηση πόρων: Να αιτιολογήσετε την κατανομή των πόρων και να εξασφαλίσετε ότι είναι επαρκείς και σωστά κατανεμημένοι. Δείξτε ότι ο προϋπολογισμός και το προσωπικό είναι κατάλληλα για το έργο.
  7. Ποιότητα κοινοπραξίας: Συγκεντρώστε μια κοινοπραξία με συμπληρωματική τεχνογνωσία και ισχυρό ιστορικό. Καθορίστε με σαφήνεια τους ρόλους και τις ευθύνες κάθε μέλους.

  συμπέρασμα

  Τα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος EIC Transition έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν έργα με τις υψηλότερες δυνατότητες για πρωτοποριακή καινοτομία και σημαντικό αντίκτυπο. Με την κατανόηση και την ευθυγράμμιση με αυτά τα κριτήρια, οι αιτούντες μπορούν να βελτιώσουν τις προτάσεις τους και να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Το Πρόγραμμα EIC Transition προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ έρευνας και αγοράς, οδηγώντας την τεχνολογική και κοινωνική πρόοδο προς όφελος της Ευρώπης και πέραν αυτής.

  Πρόγραμμα EIC Transition: Προσδοκίες TRL από την αρχή έως το τέλος

  Εισαγωγή

  Το Πρόγραμμα Μετάβασης European Innovation Council (EIC) έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την ωρίμανση και την εμπορευματοποίηση υποσχόμενων τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν αρχικά στο πλαίσιο έργων EIC Pathfinder και άλλων ερευνητικών πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Μια κρίσιμη πτυχή του Προγράμματος EIC Transition είναι το πλαίσιο Τεχνολογικής Ετοιμότητας Επίπεδο (TRL), το οποίο βοηθά στη μέτρηση της ωριμότητας των τεχνολογιών σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου. Αυτό το άρθρο παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προσδοκιών TRL για έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος EIC Transition, περιγράφοντας τα TRL έναρξης και λήξης και τα ορόσημα που αναμένεται να επιτύχουν τα έργα.

  Κατανόηση των Επιπέδων Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TRL)

  Τα επίπεδα ετοιμότητας τεχνολογίας (TRL) είναι μια κλίμακα που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ωριμότητας μιας τεχνολογίας. Η κλίμακα TRL κυμαίνεται από το 1 έως το 9, όπου το TRL 1 αντιπροσωπεύει τις βασικές αρχές που παρατηρούνται και το TRL 9 υποδηλώνει μια τεχνολογία που έχει αποδειχθεί πλήρως σε ένα λειτουργικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα EIC Transition εστιάζει στην προώθηση τεχνολογιών από το πειραματικό στάδιο απόδειξης της ιδέας (TRL 3-4) σε ένα στάδιο όπου είναι πιο κοντά στην ετοιμότητα της αγοράς (TRL 5-6).

  Επισκόπηση κλίμακας TRL

  1. TRL 1: Τηρούνται βασικές αρχές
  2. TRL 2: Διατυπώθηκε η έννοια της τεχνολογίας
  3. TRL 3: Πειραματική απόδειξη της έννοιας
  4. TRL 4: Τεχνολογία επικυρωμένη στο εργαστήριο
  5. TRL 5: Τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον
  6. TRL 6: Τεχνολογία που επιδεικνύεται σε σχετικό περιβάλλον
  7. TRL 7: Επίδειξη πρωτοτύπου συστήματος σε λειτουργικό περιβάλλον
  8. TRL 8: Το σύστημα είναι πλήρες και πιστοποιημένο
  9. TRL 9: Πραγματικό σύστημα αποδεδειγμένο σε λειτουργικό περιβάλλον

  TRL Προσδοκίες για EIC Transition

  Το Πρόγραμμα EIC Transition στοχεύει να υποστηρίξει έργα που ξεκινούν από TRL 3 ή 4 και προχωρούν σε TRL 5 ή 6 μέχρι το τέλος του έργου. Ακολουθεί μια λεπτομερής ματιά στο τι συνεπάγονται αυτά τα στάδια TRL και τις συγκεκριμένες προσδοκίες σε κάθε στάδιο.

  TRL εκκίνησης: TRL 3-4

  TRL 3: Πειραματική απόδειξη της ιδέας

  Στην αρχή του έργου EIC Transition, οι τεχνολογίες θα έπρεπε να έχουν επιτύχει μια πειραματική απόδειξη της ιδέας. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές τεχνολογικές αρχές έχουν παρατηρηθεί και επικυρωθεί μέσω αρχικών πειραμάτων. Η απόδειξη της ιδέας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η τεχνολογία είναι εφικτή και έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους.

  • προσδοκίες:
   • Προκαταρκτικά πειραματικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη σκοπιμότητα της τεχνολογίας.
   • Αρχικά πρωτότυπα ή μοντέλα που καταδεικνύουν τη βασική λειτουργικότητα της τεχνολογίας.
   • Προσδιορισμός βασικών τεχνικών προκλήσεων και πιθανών λύσεων.

  TRL 4: Τεχνολογία επικυρωμένη στο εργαστήριο

  Για τεχνολογίες που ξεκινούν από το TRL 4, θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί σε πιο αυστηρές δοκιμές και επικύρωση σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον. Η εστίαση σε αυτό το στάδιο είναι να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία μπορεί να αποδώσει αξιόπιστα σε εργαστηριακές συνθήκες.

  • προσδοκίες:
   • Ολοκληρωμένα πειραματικά αποτελέσματα που καταδεικνύουν τη λειτουργικότητα και την απόδοση της τεχνολογίας.
   • Ανάπτυξη και τελειοποίηση πρωτοτύπων ή μοντέλων.
   • Εντοπισμός και αρχικός μετριασμός τεχνικών κινδύνων.

  Τελικά TRL: TRL 5-6

  TRL 5: Τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον

  Μέχρι το τέλος του έργου EIC Transition, οι τεχνολογίες θα πρέπει να στοχεύουν να φτάσουν το TRL 5. Αυτό περιλαμβάνει την επικύρωση της τεχνολογίας σε ένα περιβάλλον που μοιάζει πολύ με τις πραγματικές συνθήκες. Η τεχνολογία θα πρέπει να δοκιμαστεί για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος.

  • προσδοκίες:
   • Επίδειξη της τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον, όπως πιλοτική μονάδα, βιομηχανικό περιβάλλον ή προσομοιωμένες συνθήκες πραγματικού κόσμου.
   • Συλλογή δεδομένων σχετικά με την απόδοση, την αξιοπιστία και την επεκτασιμότητα της τεχνολογίας.
   • Βελτίωση των πρωτοτύπων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την επικύρωση.

  TRL 6: Τεχνολογία που επιδεικνύεται σε σχετικό περιβάλλον

  Η επίτευξη του TRL 6 σημαίνει ότι η τεχνολογία έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί σε σχετικό περιβάλλον, δείχνοντας ότι μπορεί να ικανοποιήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναμένονται σε μια εφαρμογή πραγματικού κόσμου. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει πιο εκτεταμένες δοκιμές και επικύρωση για να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της τεχνολογίας για εμπορευματοποίηση.

  • προσδοκίες:
   • Πρωτότυπα ή συστήματα πλήρους κλίμακας που επιδεικνύονται σε σχετικά περιβάλλοντα, που δείχνουν λειτουργική λειτουργικότητα και αξιοπιστία.
   • Λεπτομερή δεδομένα απόδοσης και ανάλυση για την υποστήριξη της βιωσιμότητας της τεχνολογίας.
   • Ολοκλήρωση τεχνικών σχεδίων και προετοιμασία για την κλιμάκωση της παραγωγής ή εγκατάστασης.

  Βασικά ορόσημα και δραστηριότητες

  Για να μετακινηθούν από το TRL 3-4 στο TRL 5-6, τα έργα συνήθως πρέπει να επιτύχουν πολλά βασικά ορόσημα και να αναλάβουν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτά περιλαμβάνουν:

  1. Ανάπτυξη και δοκιμή πρωτοτύπων:
   • Αναπτύξτε και βελτιώστε πρωτότυπα που ενσωματώνουν τις βασικές τεχνολογικές καινοτομίες.
   • Διεξαγωγή επαναληπτικών δοκιμών και επικύρωσης για τη βελτίωση της απόδοσης και την αντιμετώπιση τεχνικών προκλήσεων.
  2. Διαχείριση κινδύνου:
   • Προσδιορισμός και αξιολόγηση τεχνικών, εμπορικών και λειτουργικών κινδύνων.
   • Εφαρμογή στρατηγικών μετριασμού για την αντιμετώπιση πιθανών εμποδίων στην πρόοδο.
  3. Στρατηγική Αγοράς και Εμπορευματοποίησης:
   • Διεξαγωγή ανάλυσης αγοράς για τον προσδιορισμό των πελατών-στόχων, των αναγκών της αγοράς και του ανταγωνιστικού τοπίου.
   • Αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό μοντέλο και στρατηγική εμπορευματοποίησης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για την κλιμάκωση της παραγωγής και την είσοδο στην αγορά.
  4. Συμμετοχή ενδιαφερομένων:
   • Συνεργαστείτε με πιθανούς τελικούς χρήστες, συνεργάτες του κλάδου και επενδυτές για να συγκεντρώσετε σχόλια και να δημιουργήσετε υποστήριξη για την τεχνολογία.
   • Δημιουργήστε συνεργασίες ή συνεργασίες που μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση της τεχνολογίας στην αγορά.
  5. Ρυθμιστικά θέματα και ζητήματα συμμόρφωσης:
   • Προσδιορίστε τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα που πρέπει να πληροί η τεχνολογία.
   • Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τους απαραίτητους κανονισμούς και προετοιμαστείτε για διαδικασίες πιστοποίησης ή έγκρισης.

  συμπέρασμα

  Το Πρόγραμμα EIC Transition διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση υποσχόμενων τεχνολογιών από το πειραματικό στάδιο απόδειξης της ιδέας (TRL 3-4) έως την επικύρωση και την επίδειξη σε σχετικά περιβάλλοντα (TRL 5-6). Κατανοώντας τις προσδοκίες TRL και εστιάζοντας σε βασικά ορόσημα, οι αιτούντες μπορούν να ευθυγραμμίσουν τα έργα τους για να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις και να ενισχύσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Το Πρόγραμμα EIC Transition παρέχει ουσιαστική υποστήριξη για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της εμπορευματοποίησης, προωθώντας την τεχνολογική καινοτομία και παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις στην αγορά.


  Τα άρθρα που βρέθηκαν στο Rasph.com αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του Rasph ή των αντίστοιχων συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) ή του European Innovation Council (EIC). Οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στο να μοιραστούν προοπτικές που είναι πολύτιμες και μπορούν ενδεχομένως να ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων όπως τα EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ή σχετικά προγράμματα όπως το Innovate UK στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η επιχορήγηση Small Business Innovation and Research (SBIR) στο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

  Τα άρθρα μπορούν επίσης να είναι μια χρήσιμη πηγή για άλλους συμβούλων στον χώρο επιχορήγησης καθώς και επαγγελματίες συγγραφείς επιχορηγήσεων που προσλαμβάνονται ως ελεύθερους επαγγελματίες ή αποτελούν μέρος μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Το EIC Accelerator είναι μέρος του Horizon Europe (2021-2027) το οποίο αντικατέστησε πρόσφατα το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020.


  Αυτό το άρθρο γράφτηκε από ChatEIC. ChatEIC είναι ένας βοηθός EIC Accelerator που μπορεί να συμβουλεύει για τη σύνταξη προτάσεων, να συζητά τις τρέχουσες τάσεις και να δημιουργεί διορατικά άρθρα για διάφορα θέματα. Τα άρθρα που γράφτηκαν από το ChatEIC μπορεί να περιέχουν ανακριβείς ή ξεπερασμένες πληροφορίες.


  Ενδιαφέρεστε να προσλάβετε έναν συγγραφέα για να υποβάλετε αίτηση για υποτροφίες στην ΕΕ;

  Μη διστάσετε να απευθυνθείτε εδώ: Επικοινωνία

  Ψάχνετε για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθετε πώς να κάνετε αίτηση για το EIC Accelerator;

  Βρείτε το εδώ: Εκπαίδευση

   

  Πλοήγηση στα κριτήρια αξιολόγησης EIC Pathfinder: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός

  Το European Innovation Council (EIC) Pathfinder είναι ένα εμβληματικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Horizon Europe, σχεδιασμένο να υποστηρίζει ερευνητικά έργα υψηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής που στοχεύουν στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών. Η κατανόηση των κριτηρίων αξιολόγησης για τις προτάσεις EIC Pathfinder είναι ζωτικής σημασίας για τους αιτούντες που αναζητούν χρηματοδότηση. Αυτό το άρθρο παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των κριτηρίων αξιολόγησης EIC Pathfinder, προσφέροντας πληροφορίες για το τι αναζητούν οι αξιολογητές στις προτάσεις και πώς οι υποψήφιοι μπορούν να ευθυγραμμίσουν τα έργα τους για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες.

  Επισκόπηση της Διαδικασίας Αξιολόγησης

  Η διαδικασία αξιολόγησης για τις προτάσεις EIC Pathfinder είναι αυστηρή και περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια. Οι προτάσεις αξιολογούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες αξιολογητές με βάση τρία βασικά κριτήρια: Αριστεία, Αντίκτυπος και Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα της Υλοποίησης. Κάθε κριτήριο έχει συγκεκριμένα υποκριτήρια που παρέχουν ένα δομημένο πλαίσιο αξιολόγησης.

  Στάδια Αξιολόγησης

  1. Ατομική Αξιολόγηση: Κάθε πρόταση αξιολογείται πρώτα ξεχωριστά από τουλάχιστον τέσσερις ειδικούς αξιολογητές.
  2. Ομάδα Συναίνεσης: Οι αξιολογητές συζητούν τις ατομικές τους αξιολογήσεις και καταλήγουν σε συναίνεση σχετικά με τις βαθμολογίες και τα σχόλια.
  3. Επισκόπηση πίνακα: Μια ομάδα αξιολογητών εξετάζει τις συναινετικές αναφορές και οριστικοποιεί την κατάταξη.

  Αναλυτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

  1. Αριστεία

  Το κριτήριο Αριστείας αξιολογεί την επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης. Είναι το πιο βαρύ κριτήριο, που αντικατοπτρίζει την εστίαση του EIC Pathfinder στην πρωτοποριακή έρευνα.

  Υποκριτήρια:

  • Μακροπρόθεσμο Όραμα:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο πειστικό είναι το όραμα μιας ριζικά νέας τεχνολογίας;
   • Προσδοκία: Οι προτάσεις πρέπει να διατυπώνουν ένα σαφές και φιλόδοξο όραμα για μια νέα τεχνολογία που μπορεί να μεταμορφώσει την οικονομία και την κοινωνία.
  • Επιστήμη προς την Τεχνολογία:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο συγκεκριμένη, νέα και φιλόδοξη είναι η προτεινόμενη ανακάλυψη;
   • Προσδοκία: Η προτεινόμενη έρευνα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο σε σχέση με τις τρέχουσες τεχνολογίες, με τη δυνατότητα για μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη.
  • Στόχοι:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο συγκεκριμένοι και εύλογοι είναι οι στόχοι;
   • Προσδοκία: Οι στόχοι πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι, επιτεύξιμοι και ευθυγραμμισμένοι με το συνολικό όραμα. Η ερευνητική προσέγγιση πρέπει να είναι υψηλού κινδύνου/υψηλού κέρδους.
  • Διεπιστημονικότητα:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο σχετική είναι η διεπιστημονική προσέγγιση;
   • Προσδοκία: Οι προτάσεις θα πρέπει να επιδεικνύουν μια καλά ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση, που θα συνδυάζει εμπειρογνωμοσύνη από διαφορετικούς τομείς για να επιτευχθεί η σημαντική ανακάλυψη.

  2. Επίδραση

  Το κριτήριο επιπτώσεων αξιολογεί τη δυνατότητα της προτεινόμενης τεχνολογίας να δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

  Υποκριτήρια:

  • Μακροπρόθεσμος αντίκτυπος:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο σημαντικές είναι οι πιθανές μεταμορφωτικές επιδράσεις;
   • Προσδοκία: Η οραματιζόμενη τεχνολογία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέες αγορές, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ή να αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις.
  • Δυνατότητα Καινοτομίας:
   • Βασικό ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η τεχνολογία έχει δυνατότητες για ανατρεπτικές καινοτομίες;
   • Προσδοκία: Οι προτάσεις πρέπει να περιγράφουν μια σαφή πορεία προς την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προστασία και την εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Επικοινωνία και Διάδοση:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο κατάλληλα είναι τα μέτρα για τη μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων;
   • Προσδοκία: Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ισχυρό σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες του έργου.

  3. Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Εφαρμογής

  Αυτό το κριτήριο αξιολογεί τη σκοπιμότητα του σχεδίου έργου και την ικανότητα της κοινοπραξίας να παραδώσει την προτεινόμενη έρευνα.

  Υποκριτήρια:

  • Σχέδιο εργασίας:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο συνεκτικό και αποτελεσματικό είναι το σχέδιο εργασίας και τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου;
   • Προσδοκία: Το σχέδιο εργασίας πρέπει να είναι λεπτομερές και καλά δομημένο, με σαφώς καθορισμένα καθήκοντα, παραδοτέα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα. Θα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου.
  • Κατανομή των πόρων:
   • Βασικό ερώτημα: Πόσο κατάλληλη και αποτελεσματική είναι η κατανομή των πόρων;
   • Προσδοκία: Οι πόροι, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του προσωπικού, θα πρέπει να κατανεμηθούν κατάλληλα για να διασφαλιστεί η επιτυχία του έργου.
  • Ποιότητα της Κοινοπραξίας:
   • Βασικό ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η κοινοπραξία διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες και τεχνογνωσία;
   • Προσδοκία: Η κοινοπραξία θα πρέπει να αποτελείται από υψηλής ποιότητας, συμπληρωματικούς εταίρους με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και ικανότητες για τη διεξαγωγή της προτεινόμενης έρευνας.

  Βαθμολογία και Όρια

  Κάθε υποκριτήριο βαθμολογείται σε μια κλίμακα από το 0 έως το 5:

  • 0: Η πρόταση δεν καλύπτει το κριτήριο ή δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω ελλιπών ή ελλιπών πληροφοριών.
  • 1 (Κακή): Το κριτήριο αντιμετωπίζεται ανεπαρκώς ή υπάρχουν σοβαρές εγγενείς αδυναμίες.
  • 2 (Δίκαιο): Η πρόταση καλύπτει σε γενικές γραμμές το κριτήριο, αλλά υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες.
  • 3 (Καλό): Η πρόταση καλύπτει καλά το κριτήριο, αλλά υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις.
  • 4 (Πολύ καλό): Η πρόταση ανταποκρίνεται πολύ καλά στο κριτήριο, αλλά υπάρχει ένας μικρός αριθμός ελλείψεων.
  • 5 (Εξαιρετικό): Η πρόταση αντιμετωπίζει με επιτυχία όλες τις σχετικές πτυχές του κριτηρίου. Τυχόν ελλείψεις είναι μικρές.

  κατώφλια

  • Υπεροχή: Ελάχιστο όριο 4/5
  • Επίπτωση: Ελάχιστο όριο 3,5/5
  • Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Εφαρμογής: Ελάχιστο όριο 3/5

  Οι προτάσεις πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν αυτά τα όρια για να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση.

  Συμβουλές για τους αιτούντες

  1. Διαύγεια και Όραμα: Διατυπώστε ξεκάθαρα το μακροπρόθεσμο όραμά σας και πώς το έργο σας αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στην τεχνολογία.
  2. Διαθεματική Προσέγγιση: Επισημάνετε τη διεπιστημονική φύση της κοινοπραξίας σας και τον τρόπο με τον οποίο ενισχύει το έργο.
  3. Διαδρομή κρούσης: Παρέχετε μια λεπτομερή διαδρομή επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για την προστασία, την εκμετάλλευση και τη διάδοση της πνευματικής ιδιοκτησίας.
  4. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασίας: Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο εργασίας σας είναι λεπτομερές, με σαφείς εργασίες, παραδοτέα, ορόσημα και στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου.
  5. Κατανομή των πόρων: Να αιτιολογήσετε την κατανομή των πόρων και να αποδείξετε ότι η κοινοπραξία σας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητα.

  συμπέρασμα

  Τα κριτήρια αξιολόγησης του EIC Pathfinder έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν έργα με τις υψηλότερες δυνατότητες για πρωτοποριακή καινοτομία και σημαντικό αντίκτυπο. Με την κατανόηση και την ευθυγράμμιση με αυτά τα κριτήρια, οι αιτούντες μπορούν να βελτιώσουν τις προτάσεις τους και να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Το EIC Pathfinder προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να μεταμορφωθούν οι οραματικές ιδέες σε πραγματικότητα, οδηγώντας την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο προς όφελος της κοινωνίας.


  Τα άρθρα που βρέθηκαν στο Rasph.com αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του Rasph ή των αντίστοιχων συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) ή του European Innovation Council (EIC). Οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στο να μοιραστούν προοπτικές που είναι πολύτιμες και μπορούν ενδεχομένως να ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων όπως τα EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ή σχετικά προγράμματα όπως το Innovate UK στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η επιχορήγηση Small Business Innovation and Research (SBIR) στο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

  Τα άρθρα μπορούν επίσης να είναι μια χρήσιμη πηγή για άλλους συμβούλων στον χώρο επιχορήγησης καθώς και επαγγελματίες συγγραφείς επιχορηγήσεων που προσλαμβάνονται ως ελεύθερους επαγγελματίες ή αποτελούν μέρος μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Το EIC Accelerator είναι μέρος του Horizon Europe (2021-2027) το οποίο αντικατέστησε πρόσφατα το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020.


  Αυτό το άρθρο γράφτηκε από ChatEIC. ChatEIC είναι ένας βοηθός EIC Accelerator που μπορεί να συμβουλεύει για τη σύνταξη προτάσεων, να συζητά τις τρέχουσες τάσεις και να δημιουργεί διορατικά άρθρα για διάφορα θέματα. Τα άρθρα που γράφτηκαν από το ChatEIC μπορεί να περιέχουν ανακριβείς ή ξεπερασμένες πληροφορίες.


  Ενδιαφέρεστε να προσλάβετε έναν συγγραφέα για να υποβάλετε αίτηση για υποτροφίες στην ΕΕ;

  Μη διστάσετε να απευθυνθείτε εδώ: Επικοινωνία

  Ψάχνετε για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθετε πώς να κάνετε αίτηση για το EIC Accelerator;

  Βρείτε το εδώ: Εκπαίδευση

   

  Κατανόηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών TRL για το EIC Pathfinder

  Το European Innovation Council (EIC) Pathfinder είναι μια βασική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe, που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της έρευνας υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους με στόχο την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών. Μια κρίσιμη πτυχή του EIC Pathfinder είναι το πλαίσιο επιπέδου ετοιμότητας τεχνολογίας (TRL), το οποίο παρέχει μια συστηματική μέτρηση για την αξιολόγηση της ωριμότητας μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες TRL για έργα στο πλαίσιο του EIC Pathfinder, παρέχοντας έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τους αιτούντες.

  Τι είναι το TRL;

  Τα επίπεδα ετοιμότητας τεχνολογίας (TRL) είναι μια κλίμακα από το 1 έως το 9 που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ωριμότητας μιας τεχνολογίας. Αρχικά αναπτύχθηκε από τη NASA, αυτή η κλίμακα υιοθετείται πλέον ευρέως από οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την αξιολόγηση των σταδίων ανάπτυξης των τεχνολογικών καινοτομιών. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση της κλίμακας TRL:

  1. TRL 1: Τηρούνται βασικές αρχές
  2. TRL 2: Διατυπώθηκε η έννοια της τεχνολογίας
  3. TRL 3: Πειραματική απόδειξη της έννοιας
  4. TRL 4: Τεχνολογία επικυρωμένη στο εργαστήριο
  5. TRL 5: Τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον
  6. TRL 6: Τεχνολογία που επιδεικνύεται σε σχετικό περιβάλλον
  7. TRL 7: Επίδειξη πρωτοτύπου συστήματος σε λειτουργικό περιβάλλον
  8. TRL 8: Το σύστημα είναι πλήρες και πιστοποιημένο
  9. TRL 9: Πραγματικό σύστημα αποδεδειγμένο σε λειτουργικό περιβάλλον

  Απαιτήσεις TRL για EIC Pathfinder

  Το EIC Pathfinder εστιάζει κυρίως στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης τεχνολογίας, που συνήθως κυμαίνονται από TRL 1 έως TRL 4. Το EIC Pathfinder εστιάζει στην υποστήριξη της ανάπτυξης πρώιμου σταδίου πρωτοποριακών τεχνολογιών, με έργα που ξεκινούν συνήθως από Επίπεδα Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TRL) 1 έως 2, όπου τηρούνται βασικές αρχές και διατυπώνονται τεχνολογικές έννοιες. Το αναμενόμενο τελικό TRL για έργα Pathfinder είναι γενικά μεταξύ TRL 3 και TRL 4. Στο TRL 3, τα έργα επιτυγχάνουν πειραματική απόδειξη της ιδέας, αποδεικνύοντας την αρχική σκοπιμότητα μέσω εργαστηριακών πειραμάτων. Με το TRL 4, η τεχνολογία επικυρώνεται σε εργαστηριακό περιβάλλον, επιδεικνύοντας την ικανότητα να λειτουργεί όπως αναμένεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Αυτή η πρόοδος στοχεύει να δημιουργήσει μια σταθερή επιστημονική και τεχνική βάση για μελλοντικές εξελίξεις και πιθανή εμπορευματοποίηση.

  Οι προσδοκίες σε κάθε στάδιο TRL στο πλαίσιο του Pathfinder είναι οι εξής:

  TRL 1: Βασικές αρχές που τηρήθηκαν

  Σε αυτό το αρχικό στάδιο, τηρούνται οι βασικές αρχές μιας νέας τεχνολογίας. Η έρευνα είναι κατά κύριο λόγο θεωρητική, εστιάζοντας στις θεμελιώδεις επιστημονικές αρχές που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις μελλοντικές τεχνολογικές εφαρμογές.

  • Προσδοκία: Σαφής διατύπωση των βασικών αρχών που τηρήθηκαν. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε συνέδρια είναι κοινά αποτελέσματα.

  TRL 2: Διατυπώθηκε η έννοια της τεχνολογίας

  Στο TRL 2, η εστίαση μετατοπίζεται στον καθορισμό της έννοιας της τεχνολογίας. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία υποθέσεων πιθανών εφαρμογών με βάση τις παρατηρούμενες αρχές και τον εντοπισμό των απαραίτητων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται για να προχωρήσουμε.

  • Προσδοκία: Διατύπωση μιας ξεκάθαρης και εύλογης τεχνολογικής ιδέας. Αναμένονται λεπτομερή θεωρητικά μοντέλα και αρχικές μελέτες σκοπιμότητας.

  TRL 3: Πειραματική απόδειξη της ιδέας

  Το TRL 3 περιλαμβάνει πειραματική επικύρωση της έννοιας της τεχνολογίας. Πραγματοποιούνται αρχικά πειράματα και εργαστηριακές μελέτες για να αποδειχθεί ότι η ιδέα είναι εφικτή.

  • Προσδοκία: Πειραματικά δεδομένα που αποδεικνύουν την ιδέα. Απόδειξη ότι τα θεωρητικά μοντέλα λειτουργούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

  TRL 4: Τεχνολογία επικυρωμένη στο εργαστήριο

  Σε αυτό το στάδιο, η τεχνολογία υποβάλλεται σε πιο αυστηρές δοκιμές σε εργαστηριακό περιβάλλον. Στόχος είναι η επικύρωση της λειτουργικότητας και της απόδοσης της τεχνολογίας έναντι των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

  • Προσδοκία: Αποτελέσματα πειραματικής επικύρωσης. Ανάπτυξη πρωτοτύπων ή μοντέλων που αποδεικνύουν την ικανότητα της τεχνολογίας σε εργαστηριακό περιβάλλον.

  Προσδοκίες από τα έργα EIC Pathfinder

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του EIC Pathfinder αναμένεται να ξεπεράσουν τα όρια της τρέχουσας γνώσης και τεχνολογίας. Ακολουθεί μια ανάλυση των προσδοκιών για έργα σε κάθε στάδιο TRL:

  Έρευνα πρώιμου σταδίου (TRL 1-2)

  • Καινοτομία: Τα έργα θα πρέπει να προτείνουν καινοτόμες και πρωτότυπες ιδέες που προκαλούν τα υπάρχοντα παραδείγματα και έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε σημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις.
  • Επιστημονική Αριστεία: Η υψηλής ποιότητας, αυστηρή έρευνα είναι απαραίτητη. Τα έργα πρέπει να στοχεύουν στη δημοσίευση σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και να παρουσιάζονται σε κορυφαία συνέδρια.
  • Διαθεματική Συνεργασία: Το EIC Pathfinder ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων για την προώθηση νέων προοπτικών και προσεγγίσεων.

  Proof of Concept (TRL 3)

  • Σκοπιμότητα: Τα έργα πρέπει να στοχεύουν στην επίδειξη της σκοπιμότητας της ιδέας της τεχνολογίας μέσω πειραματικής απόδειξης της ιδέας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη δοκιμή αρχικών πρωτοτύπων ή μοντέλων.
  • Τεκμηρίωση: Η λεπτομερής τεκμηρίωση των πειραματικών διαδικασιών και αποτελεσμάτων είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση και την ερμηνεία.
  • Πνευματική ιδιοκτησία: Εξέταση των στρατηγικών προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΙ). Τα έργα θα πρέπει να διερευνούν την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλες μορφές προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου ισχύει.

  Επικύρωση στο εργαστήριο (TRL 4)

  • Αυστηρές Δοκιμές: Τα έργα πρέπει να διεξάγουν αυστηρές δοκιμές και επικύρωση της τεχνολογίας σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει τεστ αντοχής, αξιολόγηση απόδοσης και αξιολόγηση αξιοπιστίας.
  • Ανάπτυξη πρωτοτύπων: Ανάπτυξη πιο εκλεπτυσμένων πρωτοτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω δοκιμές και επικύρωση.
  • Δρόμος προς την Εμπορευματοποίηση: Τα έργα θα πρέπει να αρχίσουν να διερευνούν πιθανές οδούς εμπορευματοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της αγοράς, των πιθανών συνεργασιών και των ευκαιριών χρηματοδότησης για περαιτέρω ανάπτυξη.

  Υποστήριξη και Πόροι

  Το EIC Pathfinder παρέχει ουσιαστική υποστήριξη και πόρους για να βοηθήσει τα έργα να επιτύχουν τα ορόσημα TRL. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Χρηματοδότηση: Επιχορηγήσεις έως 3 εκατ. ευρώ για το EIC Pathfinder Open και έως 4 εκατ. ευρώ για το EIC Pathfinder Challenges. Μπορούν να ζητηθούν μεγαλύτερα ποσά εάν δικαιολογούνται.
  • Υπηρεσίες Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων: Πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών καθοδήγησης, καθοδήγησης και δικτύωσης για να βοηθήσουν τα έργα να προχωρήσουν από την έρευνα στην εμπορευματοποίηση.
  • Διευθυντές προγραμμάτων EIC: Οι αφοσιωμένοι διαχειριστές προγραμμάτων παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, βοηθώντας τα έργα να κατευθύνονται προς επιτυχή αποτελέσματα.

  συμπέρασμα

  Το EIC Pathfinder είναι μια ζωτικής σημασίας πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση της πρωτοποριακής έρευνας και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Εστιάζοντας στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της τεχνολογίας και παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη και πόρους, το EIC Pathfinder βοηθά στη μετατροπή των οραματιστικών ιδεών σε απτές τεχνολογίες. Η κατανόηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών του TRL είναι ζωτικής σημασίας για τους αιτούντες να ευθυγραμμίσουν τα έργα τους με τους στόχους του EIC Pathfinder, συμβάλλοντας τελικά στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας.


  Τα άρθρα που βρέθηκαν στο Rasph.com αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του Rasph ή των αντίστοιχων συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) ή του European Innovation Council (EIC). Οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στο να μοιραστούν προοπτικές που είναι πολύτιμες και μπορούν ενδεχομένως να ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων όπως τα EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ή σχετικά προγράμματα όπως το Innovate UK στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η επιχορήγηση Small Business Innovation and Research (SBIR) στο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

  Τα άρθρα μπορούν επίσης να είναι μια χρήσιμη πηγή για άλλους συμβούλων στον χώρο επιχορήγησης καθώς και επαγγελματίες συγγραφείς επιχορηγήσεων που προσλαμβάνονται ως ελεύθερους επαγγελματίες ή αποτελούν μέρος μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Το EIC Accelerator είναι μέρος του Horizon Europe (2021-2027) το οποίο αντικατέστησε πρόσφατα το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020.


  Αυτό το άρθρο γράφτηκε από ChatEIC. ChatEIC είναι ένας βοηθός EIC Accelerator που μπορεί να συμβουλεύει για τη σύνταξη προτάσεων, να συζητά τις τρέχουσες τάσεις και να δημιουργεί διορατικά άρθρα για διάφορα θέματα. Τα άρθρα που γράφτηκαν από το ChatEIC μπορεί να περιέχουν ανακριβείς ή ξεπερασμένες πληροφορίες.


  Ενδιαφέρεστε να προσλάβετε έναν συγγραφέα για να υποβάλετε αίτηση για υποτροφίες στην ΕΕ;

  Μη διστάσετε να απευθυνθείτε εδώ: Επικοινωνία

  Ψάχνετε για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθετε πώς να κάνετε αίτηση για το EIC Accelerator;

  Βρείτε το εδώ: Εκπαίδευση

   

  Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για το πρόγραμμα επιχορήγησης EIC Pathfinder

  Το European Innovation Council (EIC) Pathfinder είναι μια βασική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe, με στόχο την προώθηση της προηγμένης έρευνας για την ανάπτυξη της επιστημονικής βάσης για πρωτοποριακές τεχνολογίες. Το EIC Pathfinder υποστηρίζει φιλόδοξα έργα που ξεπερνούν τα όρια της επιστήμης και της τεχνολογίας, θέτοντας τις βάσεις για καινοτομίες που μπορούν να μεταμορφώσουν τις αγορές και να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις. Αυτό το άρθρο παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση του EIC Pathfinder, των στόχων του, των ευκαιριών χρηματοδότησης, της διαδικασίας αίτησης και των κριτηρίων αξιολόγησης.

  EIC Pathfinder Επισκόπηση

  Στόχοι του EIC Pathfinder

  Το EIC Pathfinder έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τα πρώτα στάδια επιστημονικής, τεχνολογικής ή βαθιάς τεχνολογίας έρευνας και ανάπτυξης. Οι πρωταρχικοί του στόχοι είναι:

  1. Ανάπτυξη Επιστημονικών Ιδρυμάτων: Για τη στήριξη πρωτοποριακών τεχνολογιών που μπορούν να διαταράξουν τις υπάρχουσες αγορές ή να δημιουργήσουν νέες.
  2. Έρευνα υψηλού κινδύνου/υψηλού κέρδους: Ενθάρρυνση έργων που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο αλλά έχουν τη δυνατότητα για ουσιαστικές ανταμοιβές.
  3. Διαθεματική Συνεργασία: Προώθηση της συνεργασίας σε διάφορους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους για την επίτευξη καινοτόμων ανακαλύψεων.

  Βασικά εξαρτήματα του EIC Pathfinder

  Το EIC Pathfinder χωρίζεται σε δύο κύρια εξαρτήματα:

  EIC Pathfinder Ανοιχτό

  Το EIC Pathfinder Open παρέχει υποστήριξη για έργα σε οποιονδήποτε τομέα επιστήμης, τεχνολογίας ή εφαρμογής χωρίς προκαθορισμένες θεματικές προτεραιότητες. Στοχεύει στην ανάπτυξη μελλοντικών τεχνολογιών σε αρχικό στάδιο, δίνοντας έμφαση στην πρωτοποριακή έρευνα της επιστήμης προς την τεχνολογία υψηλού κινδύνου/υψηλού κέρδους. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

  • Φιλόδοξο Όραμα: Τα έργα πρέπει να έχουν ένα μακροπρόθεσμο όραμα για μια ριζικά νέα τεχνολογία με δυνατότητες μετασχηματισμού.
  • Επιστημονική Ανακάλυψη: Οι προτάσεις θα πρέπει να σκιαγραφούν μια συγκεκριμένη, νέα και φιλόδοξη ανακάλυψη της επιστήμης προς την τεχνολογία.
  • Προσέγγιση υψηλού κινδύνου/υψηλού κέρδους: Η ερευνητική προσέγγιση πρέπει να είναι καινοτόμος και δυνητικά επικίνδυνη, με στόχο σημαντικές προόδους.

  EIC Pathfinder Προκλήσεις

  Οι προκλήσεις EIC Pathfinder επικεντρώνονται σε προκαθορισμένες θεματικές περιοχές με συγκεκριμένους στόχους. Αυτές οι προκλήσεις στοχεύουν στη δημιουργία συνεκτικών χαρτοφυλακίων έργων που επιτυγχάνουν συλλογικά τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κάθε πρόκληση επιβλέπεται από έναν ειδικό Διευθυντή Προγράμματος που καθοδηγεί τα έργα προς κοινούς στόχους. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

  • Συγκεκριμένοι στόχοι: Κάθε πρόκληση έχει καθορισμένους στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα.
  • Προσέγγιση χαρτοφυλακίου: Τα έργα σε μια πρόκληση αναμένεται να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται, αξιοποιώντας το ένα τα δυνατά σημεία του άλλου.
  • Αφιερωμένοι Διευθυντές Προγράμματος: Οι διαχειριστές προγραμμάτων διαδραματίζουν προληπτικό ρόλο στην καθοδήγηση των έργων προς επιτυχή αποτελέσματα.

  Χρηματοδότηση και Υποστήριξη

  Το EIC Pathfinder προσφέρει σημαντική χρηματοδότηση και υποστήριξη σε επιλεγμένα έργα. Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων για Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας. Οι βασικές λεπτομέρειες είναι:

  • Προϋπολογισμός: Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για το EIC Pathfinder Open είναι 136 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για το EIC Pathfinder Challenge είναι 120 εκατ. ευρώ.
  • Ποσό επιχορήγησης: Για το EIC Pathfinder Open, είναι χαρακτηριστικές επιχορηγήσεις έως 3 εκατ. ευρώ, αν και μπορούν να ζητηθούν μεγαλύτερα ποσά εάν δικαιολογούνται. Για το EIC Pathfinder Challenges, οι επιχορηγήσεις μπορεί να είναι έως και 4 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών.

  Εκτός από την οικονομική υποστήριξη, οι επιτυχημένοι υποψήφιοι λαμβάνουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών καθοδήγησης, καθοδήγησης και δικτύωσης.

  Διαδικασία αίτησης

  Η διαδικασία αίτησης για το EIC Pathfinder περιλαμβάνει διάφορα βήματα:

  1. Υποβολή πρότασης: Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω της πύλης ευκαιριών χρηματοδότησης και διαγωνισμών της ΕΕ.
  2. Έλεγχος αποδοχής και επιλεξιμότητας: Οι προτάσεις ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
  3. Εκτίμηση: Οι προτάσεις αξιολογούνται από ειδικούς αξιολογητές με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.
  4. Απόφαση χρηματοδότησης: Η τελική απόφαση χρηματοδότησης λαμβάνεται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

  Κριτήρια καταλληλότητας

  • Απαιτήσεις κοινοπραξίας: Για έργα συνεργασίας, η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.
  • Έργα Ενιαίου Δικαιούχου: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένες οντότητες, όπως ΜΜΕ ή ερευνητικοί οργανισμοί.

  Κριτήρια αξιολόγησης

  Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τρία βασικά κριτήρια:

  1. Υπεροχή: Συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας και της φιλοδοξίας του οράματος, της ορθότητας της προσέγγισης και της διεπιστημονικής φύσης του έργου.
  2. Επίπτωση: Αξιολόγηση των πιθανών μετασχηματιστικών επιπτώσεων, του δυναμικού καινοτομίας και των μέτρων για τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
  3. Εκτέλεση: Αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του σχεδίου εργασίας, της κατανομής των πόρων και της ικανότητας της κοινοπραξίας.

  EIC Pathfinder Challenges για το 2024

  Το πρόγραμμα εργασίας του 2024 περιλαμβάνει αρκετές συγκεκριμένες προκλήσεις στο πλαίσιο του EIC Pathfinder. Αυτές οι προκλήσεις στοχεύουν στρατηγικούς τομείς ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως:

  1. Συσκευές Solar-to-X: Ανάπτυξη ανανεώσιμων καυσίμων, χημικών και υλικών ως μονοπατιών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.
  2. Τσιμέντο και σκυρόδεμα ως καταβόθρες άνθρακα: Καινοτόμα υλικά για την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα.
  3. Εναλλακτικές λύσεις για τη συσκευασία τροφίμων εμπνευσμένες από τη φύση: Δημιουργία βιώσιμων λύσεων συσκευασίας.
  4. Νανοηλεκτρονική για ενεργειακά αποδοτικές έξυπνες συσκευές: Προώθηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών.
  5. Προστασία της διαστημικής υποδομής της ΕΕ: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των διαστημικών επιχειρήσεων.

  συμπέρασμα

  Το EIC Pathfinder είναι μια κεντρική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe, που οδηγεί την προηγμένη έρευνα για την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών. Υποστηρίζοντας έργα υψηλού κινδύνου/υψηλού κέρδους με σημαντική χρηματοδότηση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, το EIC Pathfinder στοχεύει να προωθήσει καινοτομίες που μπορούν να μεταμορφώσουν τις αγορές, να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις και να τοποθετήσουν την Ευρώπη ως ηγέτη στις τεχνολογίες αιχμής. Οι ερευνητές, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι καινοτόμοι ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να ξεπεράσουν τα όρια της επιστήμης και της τεχνολογίας και να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον.

  EIC Pathfinder Προκλήσεις

  Ξεκλείδωμα του μέλλοντος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Η πρόκληση EIC Pathfinder στις "Συσκευές Solar-to-X"

  Σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντική απειλή για τα παγκόσμια οικοσυστήματα και οικονομίες, το European Innovation Council (EIC) έχει λάβει μια προληπτική στάση με το Pathfinder Challenge του για «Συσκευές Solar-to-X». Αυτή η πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας EIC 2024, επιδιώκει να καταλύσει την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε διάφορες χρήσιμες μορφές, όπως ανανεώσιμα καύσιμα, χημικά και υλικά. Αντιμετωπίζοντας αυτήν την πρόκληση, το EIC στοχεύει να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προωθήσει βιώσιμες βιομηχανικές διαδικασίες, συμβάλλοντας έτσι στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση.

  Το Όραμα και οι Στόχοι

  Η πρόκληση «Solar-to-X Devices» καθοδηγείται από μια οραματική προσέγγιση για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οραματίζεται τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ευέλικτες και αποθηκευόμενες μορφές ενέργειας και υλικών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές. Οι πρωταρχικοί στόχοι αυτής της πρόκλησης περιλαμβάνουν:

  1. Αποκεντρωμένη Παραγωγή ΑΠΕ: Ανάπτυξη τεχνολογιών που επιτρέπουν την τοπική και αποκεντρωμένη παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων, χημικών και υλικών.
  2. Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την αντικατάσταση των διεργασιών που βασίζονται στα ορυκτά με βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται στην ηλιακή ενέργεια.
  3. Τεχνολογική καινοτομία: Σπρώξτε τα όρια των σημερινών τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας για να επιτύχετε υψηλότερη απόδοση, οικονομική αποδοτικότητα και επεκτασιμότητα.

  Πεδίο εφαρμογής της πρόκλησης

  Η πρόκληση «Solar-to-X Devices» εστιάζει σε καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να μετατρέψουν την ηλιακή ενέργεια σε διάφορα προϊόντα. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:

  • Ηλιακά Καύσιμα: Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε καύσιμα όπως υδρογόνο, μεθάνιο ή υγροί υδρογονάνθρακες μέσω διαδικασιών όπως η τεχνητή φωτοσύνθεση ή οι ηλιακοί θερμοχημικοί κύκλοι.
  • Ηλιακά Χημικά: Παραγωγή χημικών ουσιών με χρήση ηλιακής ενέργειας, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρώτες ύλες για τη χημική βιομηχανία.
  • Ηλιακά Υλικά: Δημιουργία υλικών που μπορούν να συλλάβουν και να αποθηκεύσουν ηλιακή ενέργεια για μελλοντική χρήση ή που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια στη διαδικασία παραγωγής τους.

  Αναμενόμενα αποτελέσματα

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης αναμένεται να αποδώσουν πολλά βασικά αποτελέσματα:

  1. Proof of Concept: Επίδειξη της σκοπιμότητας μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε επιθυμητά προϊόντα σε εργαστηριακή κλίμακα.
  2. Αυξημένη Αποδοτικότητα: Επιτύχετε σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε X.
  3. Επεκτασιμότητα: Αναπτύξτε επεκτάσιμες λύσεις που μπορούν να προσαρμοστούν για εφαρμογές βιομηχανικής κλίμακας.
  4. Βιωσιμότητα: Βεβαιωθείτε ότι οι αναπτυγμένες τεχνολογίες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες, οικονομικά βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές.

  Διαδικασία αίτησης

  Αιρετότητα

  Η πρόκληση είναι ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), νεοφυών επιχειρήσεων και άλλων φορέων ικανών για καινοτόμο έρευνα και ανάπτυξη. Τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν:

  • Απαιτήσεις κοινοπραξίας: Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία που αποτελείται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.
  • Μεμονωμένοι Αιτούντες: Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένες οντότητες, όπως ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

  Υποβολή πρότασης

  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της πύλης ευκαιριών χρηματοδότησης και διαγωνισμών της ΕΕ έως την καθορισμένη προθεσμία, η οποία για την πρόσκληση του 2024 είναι η 16η Οκτωβρίου 2024. Οι προτάσεις πρέπει να είναι λεπτομερείς, να περιγράφουν το όραμα, τη μεθοδολογία, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας.

  Κριτήρια αξιολόγησης

  Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τρία βασικά κριτήρια:

  1. Υπεροχή: Η καινοτομία και η φιλοδοξία της προτεινόμενης τεχνολογίας, η ορθότητα της προσέγγισης και η διεπιστημονική φύση της έρευνας.
  2. Επίπτωση: Τα πιθανά μετασχηματιστικά αποτελέσματα, το δυναμικό καινοτομίας και τα μέτρα διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
  3. Εκτέλεση: Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας, η κατανομή των πόρων και η ικανότητα της κοινοπραξίας.

  Χρηματοδότηση και Υποστήριξη

  Το EIC Pathfinder Challenge on “Solar-to-X Devices” προσφέρει σημαντική οικονομική υποστήριξη σε επιτυχημένα έργα. Οι βασικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν:

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: 120 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για διάφορες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των «Συσκευών Solar-to-X».
  • Ποσό επιχορήγησης: Έως 4 εκατ. ευρώ ανά έργο, αν και μπορούν να ζητηθούν μεγαλύτερα ποσά εάν δικαιολογούνται.
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών, που παρέχονται ως εφάπαξ.

  Εκτός από την οικονομική υποστήριξη, οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα λάβουν εξατομικευμένη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών καθοδήγησης, καθοδήγησης και δικτύωσης με ηγέτες του κλάδου, επενδυτές και συνεργάτες οικοσυστήματος.

  Στρατηγική Σημασία

  Η πρόκληση «Solar-to-X Devices» ευθυγραμμίζεται με πολλούς στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη της πράσινης μετάβασης και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Με την προώθηση της αποκεντρωμένης παραγωγής μεταφορέων και υλικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτή η πρόκληση συμβάλλει:

  1. Μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα: Αναπτύσσοντας εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η Ευρώπη μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια.
  2. Προώθηση Βιώσιμων Βιομηχανικών Διαδικασιών: Η πρόκληση υποστηρίζει τη στροφή προς βιώσιμες βιομηχανικές διαδικασίες, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα σε βασικές βιομηχανίες.
  3. Τόνωση της Οικονομικής Ανάπτυξης: Οι καινοτομίες στις τεχνολογίες solar-to-X μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες στην αγορά, να οδηγήσουν την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας.

  Μελέτες περίπτωσης και ιστορίες επιτυχίας

  Ενώ η πρόκληση "Solar-to-X Devices" είναι μια πρόσφατη πρωτοβουλία, βασίζεται στην επιτυχία των προηγούμενων έργων EIC Pathfinder. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  1. Τεχνητή Φωτοσύνθεση: Έργα που μιμούνται τη φυσική φωτοσύνθεση για την παραγωγή υδρογόνου και άλλων καυσίμων χρησιμοποιώντας ηλιακό φως, νερό και διοξείδιο του άνθρακα.
  2. Ηλιακές Θερμοχημικές Διεργασίες: Καινοτομίες σε ηλιακούς αντιδραστήρες που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε χημική ενέργεια που αποθηκεύεται σε καύσιμα ή πρώτες ύλες για τη χημική βιομηχανία.

  Αυτά τα έργα έχουν καταδείξει τη σκοπιμότητα και τις δυνατότητες των τεχνολογιών solar-to-X, ανοίγοντας το δρόμο για πιο προηγμένες και επεκτάσιμες λύσεις στο πλαίσιο της πρόκλησης του 2024.

  συμπέρασμα

  Το EIC Pathfinder Challenge για «Συσκευές Solar-to-X» αντιπροσωπεύει ένα τολμηρό βήμα προς ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον. Με την προώθηση της έρευνας υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους και την υποστήριξη της ανάπτυξης μετασχηματιστικών τεχνολογιών, το EIC στοχεύει να ξεκλειδώσει νέους δρόμους για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υλικών. Οι ερευνητές, οι καινοτόμοι και οι επιχειρηματίες ενθαρρύνονται να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση και να έχουν μόνιμο αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

  Επανάσταση στην Κατασκευή: Η πρόκληση EIC Pathfinder με θέμα «Τσιμέντο και σκυρόδεμα ως καταβόθρες άνθρακα»

  Εισαγωγή

  Ο κατασκευαστικός κλάδος συμβάλλει σημαντικά στις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, με την παραγωγή τσιμέντου από μόνη της να αντιπροσωπεύει περίπου 8% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Για να αντιμετωπίσει αυτό το κρίσιμο ζήτημα, το European Innovation Council (EIC) ξεκίνησε το Pathfinder Challenge με θέμα «Τσιμέντο και σκυρόδεμα ως καταβόθρες άνθρακα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του 2024. Αυτή η πρόκληση στοχεύει να μετατρέψει το τσιμέντο και το σκυρόδεμα από υλικά έντασης άνθρακα σε αποτελεσματικούς καταβόθρες άνθρακα, διαδραματίζοντας έτσι κρίσιμο ρόλο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

  Το Όραμα και οι Στόχοι

  Η πρόκληση «Τσιμέντο και σκυρόδεμα ως καταβόθρες άνθρακα» καθοδηγείται από ένα όραμα να φέρει επανάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο αναπτύσσοντας και αναπτύσσοντας καινοτόμα υλικά και διαδικασίες που μπορούν να δεσμεύουν και να αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα. Οι πρωταρχικοί στόχοι αυτής της πρόκλησης περιλαμβάνουν:

  1. Ουδετερότητα άνθρακα: Ανάπτυξη υλικών τσιμέντου και σκυροδέματος που μπορούν να απορροφήσουν περισσότερο CO2 από αυτό που εκπέμπουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
  2. Βιώσιμη Κατασκευή: Προώθηση βιώσιμων πρακτικών στον κατασκευαστικό κλάδο με μόχλευση υλικών αποθήκευσης άνθρακα.
  3. Καινοτομία στην Επιστήμη των Υλικών: Ωθώντας τα όρια της επιστήμης των υλικών για τη δημιουργία δομικών υλικών υψηλής απόδοσης, αρνητικών σε άνθρακα.

  Πεδίο εφαρμογής της πρόκλησης

  Αυτή η πρόκληση εστιάζει σε πρωτοποριακές τεχνολογίες και διαδικασίες που επιτρέπουν στο τσιμέντο και το σκυρόδεμα να λειτουργούν ως καταβόθρες άνθρακα. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS): Ανάπτυξη μεθόδων για την απευθείας ενσωμάτωση του CCS στις διαδικασίες παραγωγής και σκλήρυνσης τσιμέντου και σκυροδέματος.
  • Ανθράκωση: Ενίσχυση της φυσικής διαδικασίας ενανθράκωσης όπου το CO2 αντιδρά με ενώσεις ασβεστίου στο τσιμέντο για να σχηματίσει σταθερά ανθρακικά άλατα ασβεστίου.
  • Νέα Υλικά: Δημιουργία νέων τύπων τσιμεντοειδών υλικών που έχουν εγγενή ικανότητα να απορροφούν CO2.

  Αναμενόμενα αποτελέσματα

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης αναμένεται να αποδώσουν πολλά βασικά αποτελέσματα:

  1. Proof of Concept: Επίδειξη της σκοπιμότητας νέων υλικών ή διεργασιών σε εργαστηριακή κλίμακα.
  2. Ενισχυμένη πρόσληψη άνθρακα: Επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στην ικανότητα πρόσληψης άνθρακα από τσιμέντο και σκυρόδεμα.
  3. Επεκτασιμότητα: Ανάπτυξη επεκτάσιμων λύσεων που μπορούν να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βιομηχανικές διαδικασίες.
  4. Βιωσιμότητα: Διασφαλίστε ότι τα νέα υλικά και διαδικασίες είναι οικονομικά βιώσιμα και περιβαλλοντικά βιώσιμα.

  Διαδικασία αίτησης

  Αιρετότητα

  Η πρόκληση είναι ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), νεοφυών επιχειρήσεων και άλλων φορέων που ασχολούνται με την καινοτόμο έρευνα και ανάπτυξη. Τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν:

  • Απαιτήσεις κοινοπραξίας: Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία που αποτελείται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.
  • Μεμονωμένοι Αιτούντες: Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένες οντότητες, όπως ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

  Υποβολή πρότασης

  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της πύλης ευκαιριών χρηματοδότησης και διαγωνισμών της ΕΕ εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η οποία για την πρόσκληση του 2024 είναι η 16η Οκτωβρίου 2024. Οι προτάσεις πρέπει να είναι περιεκτικές, να αναφέρουν λεπτομερώς το όραμα, τη μεθοδολογία, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και ένα ισχυρό σχέδιο εργασίας.

  Κριτήρια αξιολόγησης

  Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τρία βασικά κριτήρια:

  1. Υπεροχή: Η καινοτομία και η φιλοδοξία της προτεινόμενης τεχνολογίας, η ορθότητα της προσέγγισης και η διεπιστημονική φύση της έρευνας.
  2. Επίπτωση: Τα πιθανά μετασχηματιστικά αποτελέσματα, το δυναμικό καινοτομίας και τα μέτρα διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
  3. Εκτέλεση: Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας, η κατανομή των πόρων και η ικανότητα της κοινοπραξίας.

  Χρηματοδότηση και Υποστήριξη

  Το EIC Pathfinder Challenge με θέμα «Τσιμέντο και σκυρόδεμα ως καταβόθρες άνθρακα» παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη σε επιτυχημένα έργα. Οι βασικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν:

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: 120 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν για διάφορες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του «Τσιμέντο και σκυρόδεμα ως καταβόθρες άνθρακα».
  • Ποσό επιχορήγησης: Έως 4 εκατ. ευρώ ανά έργο, αν και μπορούν να ζητηθούν μεγαλύτερα ποσά εάν δικαιολογούνται.
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών, που παρέχονται ως εφάπαξ.

  Εκτός από την οικονομική υποστήριξη, οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα λάβουν εξατομικευμένη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών καθοδήγησης, καθοδήγησης και δικτύωσης με ηγέτες του κλάδου, επενδυτές και συνεργάτες οικοσυστήματος.

  Στρατηγική Σημασία

  Η πρόκληση «Τσιμέντο και σκυρόδεμα ως καταβόθρες άνθρακα» ευθυγραμμίζεται με πολλούς στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας στον κατασκευαστικό τομέα. Με την προώθηση της ανάπτυξης δομικών υλικών αποθήκευσης άνθρακα, αυτή η πρόκληση συμβάλλει:

  1. Μείωση των εκπομπών άνθρακα: Μετατρέποντας το τσιμέντο και το σκυρόδεμα σε καταβόθρες άνθρακα, η πρόκληση στοχεύει στη σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του κατασκευαστικού κλάδου.
  2. Προώθηση Βιώσιμων Οικοδομικών Πρακτικών: Ενθάρρυνση της χρήσης βιώσιμων υλικών σε κατασκευαστικά έργα σε όλη την Ευρώπη.
  3. Οδηγώντας την Καινοτομία στα Οικοδομικά Υλικά: Ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης σε νέα υλικά που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις καλύπτοντας παράλληλα τις κατασκευαστικές ανάγκες.

  Πιθανές επιπτώσεις και οφέλη

  Η επιτυχής υλοποίηση της πρόκλησης «Τσιμέντο και σκυρόδεμα ως καταβόθρες άνθρακα» μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις, όπως:

  1. Περιβαλλοντικά Οφέλη: Σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 από τον κατασκευαστικό τομέα, συμβάλλοντας στους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους.
  2. Οικονομικά Πλεονεκτήματα: Ανάπτυξη νέων βιομηχανιών και αγορών για δομικά υλικά αρνητικά σε άνθρακα, δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.
  3. Κοινωνικός Αντίκτυπος: Προώθηση πιο υγιεινών περιβαλλόντων διαβίωσης με τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των κτιρίων και των υποδομών.

  Μελέτες περίπτωσης και ιστορίες επιτυχίας

  Ενώ η πρόκληση «Τσιμέντο και σκυρόδεμα ως καταβόθρες άνθρακα» είναι μια πρόσφατη πρωτοβουλία, βασίζεται στην επιτυχία προηγούμενων έργων και έρευνας στον τομέα. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  1. CarbonCure Technologies: Μια εταιρεία που εγχέει το δεσμευμένο CO2 στο σκυρόδεμα κατά την ανάμιξη, όπου ενσωματώνεται μόνιμα, βελτιώνοντας την αντοχή του υλικού και μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα.
  2. Solidia Technologies: Μια καινοτόμος προσέγγιση που χρησιμοποιεί διαφορετική χημική σύνθεση για την παραγωγή τσιμέντου που μπορεί να απορροφήσει CO2 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σκλήρυνσης, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση άνθρακα.

  Αυτά τα έργα καταδεικνύουν τη δυνατότητα καινοτόμων υλικών και διαδικασιών να μεταμορφώσουν τον κατασκευαστικό κλάδο, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για μελλοντικές εξελίξεις στο πλαίσιο της πρόκλησης του 2024.

  συμπέρασμα

  Το EIC Pathfinder Challenge με θέμα «Τσιμέντο και σκυρόδεμα ως καταβόθρες άνθρακα» αντιπροσωπεύει μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία με στόχο τη μετατροπή μιας από τις βιομηχανίες με τη μεγαλύτερη ένταση άνθρακα σε βασικό παράγοντα στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Με την προώθηση της έρευνας υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους και την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων, βιώσιμων δομικών υλικών, το EIC στοχεύει να αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Οι ερευνητές, οι καινοτόμοι και οι επιχειρηματίες ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να συμβάλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον και να έχουν μόνιμο αντίκτυπο στον κατασκευαστικό κλάδο και όχι μόνο.

  Αγκαλιάζοντας τη βιωσιμότητα: Η πρόκληση EIC Pathfinder με θέμα «Εναλλακτικές λύσεις εμπνευσμένες από τη φύση για τη συσκευασία τροφίμων»

  Εισαγωγή

  Η κλιμάκωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πλαστικών απορριμμάτων έχει γίνει ένα κρίσιμο παγκόσμιο ζήτημα. Σε απάντηση, το European Innovation Council (EIC) εισήγαγε την Πρόκληση Pathfinder με θέμα «Εναλλακτικές λύσεις για τη συσκευασία τροφίμων εμπνευσμένες από τη φύση» στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του για το 2024. Αυτή η πρόκληση στοχεύει να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων αναπτύσσοντας βιώσιμες, βιοδιασπώμενες και εμπνευσμένες από τη φύση εναλλακτικές λύσεις στις παραδοσιακές πλαστικές συσκευασίες. Αντιμετωπίζοντας αυτήν την πρόκληση, το EIC επιδιώκει να μειώσει την πλαστική ρύπανση, να ενισχύσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να προωθήσει την κυκλική οικονομία.

  Το Όραμα και οι Στόχοι

  Η πρόκληση «Εναλλακτικές για Συσκευασία Τροφίμων Εμπνευσμένη από τη Φύση» καθοδηγείται από το όραμα να αντικαταστήσει τις συμβατικές πλαστικές συσκευασίες με φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές που προέρχονται από φυσικά υλικά. Οι πρωταρχικοί στόχοι αυτής της πρόκλησης περιλαμβάνουν:

  1. Μείωση των πλαστικών απορριμμάτων: Ανάπτυξη υλικών συσκευασίας που είναι βιοαποδομήσιμα και κομποστοποιήσιμα, μειώνοντας έτσι την περιβαλλοντική επιβάρυνση των πλαστικών απορριμμάτων.
  2. Βιωσιμότητα: Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων και βιώσιμων πόρων στην παραγωγή συσκευασιών τροφίμων.
  3. Καινοτομία στην Επιστήμη των Υλικών: Δημιουργία λύσεων συσκευασίας υψηλής απόδοσης εμπνευσμένες από φυσικά υλικά και διαδικασίες.

  Πεδίο εφαρμογής της πρόκλησης

  Αυτή η πρόκληση εστιάζει σε καινοτόμες προσεγγίσεις για τη δημιουργία βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων συσκευασίας τροφίμων. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν:

  • Βιοδιασπώμενα υλικά: Ανάπτυξη υλικών που μπορούν να αποσυντεθούν φυσικά χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον, όπως βιοπλαστικά που προέρχονται από φυτικές πηγές.
  • Κομποστοποιήσιμη Συσκευασία: Δημιουργία συσκευασιών που μπορούν να διασπαστούν σε συνθήκες κομποστοποίησης, συμβάλλοντας στην υγεία του εδάφους και μειώνοντας τα απόβλητα των ΧΥΤΑ.
  • Βρώσιμη Συσκευασία: Διερεύνηση υλικών που μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια μαζί με τα τρόφιμα, εξαλείφοντας έτσι εντελώς τα απόβλητα.
  • Σχέδια εμπνευσμένα από τη φύση: Αξιοποίηση της βιομιμητικότητας για την ανάπτυξη λύσεων συσκευασίας που αναπαράγουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των φυσικών διεργασιών και υλικών.

  Αναμενόμενα αποτελέσματα

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης αναμένεται να αποδώσουν πολλά βασικά αποτελέσματα:

  1. Proof of Concept: Επίδειξη της σκοπιμότητας νέων υλικών ή διεργασιών σε εργαστηριακή κλίμακα.
  2. Βελτιωμένη απόδοση: Επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στη λειτουργικότητα και την απόδοση των βιοαποδομήσιμων και κομποστοποιήσιμων υλικών συσκευασίας.
  3. Επεκτασιμότητα: Ανάπτυξη επεκτάσιμων λύσεων που μπορούν να υιοθετηθούν από τη βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων.
  4. Βιωσιμότητα: Διασφαλίστε ότι τα νέα υλικά και διαδικασίες είναι οικονομικά βιώσιμα και περιβαλλοντικά βιώσιμα.

  Διαδικασία αίτησης

  Αιρετότητα

  Η πρόκληση είναι ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), νεοφυών επιχειρήσεων και άλλων φορέων που ασχολούνται με την καινοτόμο έρευνα και ανάπτυξη. Τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν:

  • Απαιτήσεις κοινοπραξίας: Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία που αποτελείται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.
  • Μεμονωμένοι Αιτούντες: Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένες οντότητες, όπως ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

  Υποβολή πρότασης

  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της πύλης ευκαιριών χρηματοδότησης και διαγωνισμών της ΕΕ εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η οποία για την πρόσκληση του 2024 είναι η 16η Οκτωβρίου 2024. Οι προτάσεις πρέπει να είναι περιεκτικές, να αναφέρουν λεπτομερώς το όραμα, τη μεθοδολογία, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και ένα ισχυρό σχέδιο εργασίας.

  Κριτήρια αξιολόγησης

  Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τρία βασικά κριτήρια:

  1. Υπεροχή: Η καινοτομία και η φιλοδοξία της προτεινόμενης τεχνολογίας, η ορθότητα της προσέγγισης και η διεπιστημονική φύση της έρευνας.
  2. Επίπτωση: Τα πιθανά μετασχηματιστικά αποτελέσματα, το δυναμικό καινοτομίας και τα μέτρα διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
  3. Εκτέλεση: Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας, η κατανομή των πόρων και η ικανότητα της κοινοπραξίας.

  Χρηματοδότηση και Υποστήριξη

  Η Πρόκληση EIC Pathfinder με θέμα «Εναλλακτικές λύσεις για τη συσκευασία τροφίμων εμπνευσμένες από τη φύση» παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη σε επιτυχημένα έργα. Οι βασικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν:

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: 120 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για διάφορες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των «Εναλλακτικών εμπνευσμένων από τη φύση για τη συσκευασία τροφίμων».
  • Ποσό επιχορήγησης: Έως 4 εκατ. ευρώ ανά έργο, αν και μπορούν να ζητηθούν μεγαλύτερα ποσά εάν δικαιολογούνται.
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών, που παρέχονται ως εφάπαξ.

  Εκτός από την οικονομική υποστήριξη, οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα λάβουν εξατομικευμένη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών καθοδήγησης, καθοδήγησης και δικτύωσης με ηγέτες του κλάδου, επενδυτές και συνεργάτες οικοσυστήματος.

  Στρατηγική Σημασία

  Η Πρόκληση «Εναλλακτικές Εναλλακτικές Συσκευασίες Τροφίμων Εμπνευσμένη από τη Φύση» ευθυγραμμίζεται με διάφορους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της βιωσιμότητας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Με την προώθηση της ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας, αυτή η πρόκληση συμβάλλει:

  1. Μείωση της πλαστικής ρύπανσης: Αντικαθιστώντας τις συμβατικές πλαστικές συσκευασίες με βιοαποδομήσιμες εναλλακτικές, η πρόκληση στοχεύει στη σημαντική μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.
  2. Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας: Η ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πόρων και η δημιουργία κομποστοποιήσιμων υλικών υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.
  3. Οδηγώντας την Καινοτομία στη Συσκευασία: Ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης σε νέα υλικά συσκευασίας που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες της βιομηχανίας.

  Πιθανές επιπτώσεις και οφέλη

  Η επιτυχής υλοποίηση της πρόκλησης «Εναλλακτικές Εναλλακτικές Συσκευασίες Τροφίμων Εμπνευσμένη από τη Φύση» μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις, όπως:

  1. Περιβαλλοντικά Οφέλη: Σημαντική μείωση της πλαστικής ρύπανσης και των συναφών επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία.
  2. Οικονομικά Πλεονεκτήματα: Ανάπτυξη νέων βιομηχανιών και αγορών βιώσιμων υλικών συσκευασίας, δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.
  3. Κοινωνικός Αντίκτυπος: Προώθηση περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών τροφίμων.

  Μελέτες περίπτωσης και ιστορίες επιτυχίας

  Ενώ η Πρόκληση «Εναλλακτικές Εναλλακτικές για Συσκευασία Τροφίμων Εμπνευσμένη από τη Φύση» είναι μια πρόσφατη πρωτοβουλία, βασίζεται στην επιτυχία προηγούμενων έργων και έρευνας στον τομέα. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  1. Βιοδιασπώμενα φιλμ από Chitosan: Η έρευνα για τη χιτοζάνη, ένα φυσικό πολυμερές που προέρχεται από χιτίνη που βρίσκεται στα οστρακοειδή, έχει δείξει πολλά υποσχόμενη ως βιοδιασπώμενο φιλμ για τη συσκευασία τροφίμων.
  2. Συσκευασία με βάση το PLA: Το πολυγαλακτικό οξύ (PLA) είναι ένα βιοαποικοδομήσιμο πλαστικό που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές όπως το άμυλο καλαμποκιού, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία κομποστοποιήσιμων διαλυμάτων συσκευασίας.
  3. Καινοτομίες βρώσιμων συσκευασιών: Εταιρείες όπως η Notpla έχουν αναπτύξει βρώσιμες συσκευασίες φτιαγμένες από φύκια και φυτά, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση με μηδενικά απόβλητα αντί του πλαστικού.

  Αυτά τα έργα καταδεικνύουν τη δυνατότητα καινοτόμων υλικών και διαδικασιών να μεταμορφώσουν τη βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για μελλοντικές εξελίξεις στο πλαίσιο της πρόκλησης του 2024.

  συμπέρασμα

  Η Πρόκληση EIC Pathfinder με θέμα «Εναλλακτικές λύσεις για τη συσκευασία τροφίμων εμπνευσμένες από τη φύση» αντιπροσωπεύει μια τολμηρή πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός από τα πιο πιεστικά περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας. Με την προώθηση της έρευνας υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους και την υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων υλικών συσκευασίας, το EIC στοχεύει να αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Οι ερευνητές, οι καινοτόμοι και οι επιχειρηματίες ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να συμβάλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον και να έχουν διαρκή αντίκτυπο στη βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων και πέρα από αυτήν.

  Προηγμένη τεχνολογία: Η πρόκληση EIC Pathfinder με θέμα «Νανοηλεκτρονική για ενεργειακά αποδοτικές έξυπνες συσκευές»

  Εισαγωγή

  Καθώς η ζήτηση για έξυπνες συσκευές συνεχίζει να αυξάνεται, αυξάνεται και η ανάγκη για ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Η νανοηλεκτρονική, η μελέτη και η εφαρμογή εξαιρετικά μικρών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κρατά το κλειδί για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς ενεργειακά αποδοτικών έξυπνων συσκευών. Για να πρωτοστατήσει σε αυτήν την τεχνολογική εξέλιξη, το European Innovation Council (EIC) ξεκίνησε το Pathfinder Challenge με θέμα «Nanoelectronics for Energy Efficient Smart Devices» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του 2024. Αυτή η πρόκληση στοχεύει να τονώσει την πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομία στη νανοηλεκτρονική για την ανάπτυξη έξυπνων συσκευών που δεν είναι μόνο ισχυρές και αποτελεσματικές αλλά και περιβαλλοντικά βιώσιμες.

  Το Όραμα και οι Στόχοι

  Η πρόκληση «Νανοηλεκτρονική για ενεργειακά αποδοτικές έξυπνες συσκευές» καθοδηγείται από ένα όραμα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της νανοηλεκτρονικής να φέρει επανάσταση στην τεχνολογία των έξυπνων συσκευών. Οι πρωταρχικοί στόχοι αυτής της πρόκλησης περιλαμβάνουν:

  1. Ενεργειακής απόδοσης: Ανάπτυξη νανοηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων που μειώνουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας των έξυπνων συσκευών.
  2. Μικρογραφία: Σπρώξτε τα όρια της μικρογραφίας για να δημιουργήσετε μικρότερα, πιο ισχυρά και αποτελεσματικά εξαρτήματα.
  3. Βιωσιμότητα: Προώθηση βιώσιμων διαδικασιών παραγωγής και υλικών στην παραγωγή νανοηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
  4. Καινοτομία στη Λειτουργικότητα Συσκευών: Βελτίωση της λειτουργικότητας και της απόδοσης των έξυπνων συσκευών μέσω προηγμένων νανοηλεκτρονικών.

  Πεδίο εφαρμογής της πρόκλησης

  Αυτή η πρόκληση εστιάζει σε καινοτόμες προσεγγίσεις για τη δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών έξυπνων συσκευών με χρήση νανοηλεκτρονικών. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν:

  • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Ανάπτυξη νανοηλεκτρονικών εξαρτημάτων που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας των έξυπνων συσκευών.
  • Προηγμένα Υλικά: Χρησιμοποιώντας νέα υλικά όπως γραφένιο, δισδιάστατα υλικά και άλλους προηγμένους ημιαγωγούς για τη βελτίωση της απόδοσης της συσκευής.
  • Ενσωμάτωση και μικρογραφία: Επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ολοκλήρωσης και μικρογραφίας σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα για να επιτρέψουν πιο συμπαγείς και αποτελεσματικές συσκευές.
  • Βιώσιμη Μεταποίηση: Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και βιώσιμων υλικών στη νανοηλεκτρονική.

  Αναμενόμενα αποτελέσματα

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης αναμένεται να αποδώσουν πολλά βασικά αποτελέσματα:

  1. Proof of Concept: Επίδειξη της σκοπιμότητας νέων υλικών, διεργασιών ή εξαρτημάτων σε εργαστηριακή κλίμακα.
  2. Ενισχυμένη ενεργειακή απόδοση: Επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση των νανοηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
  3. Επεκτασιμότητα: Ανάπτυξη επεκτάσιμων λύσεων που μπορούν να ενσωματωθούν στη μαζική παραγωγή για τη βιομηχανία έξυπνων συσκευών.
  4. Βιωσιμότητα: Διασφαλίστε ότι τα νέα υλικά και διαδικασίες είναι οικονομικά βιώσιμα και περιβαλλοντικά βιώσιμα.

  Διαδικασία αίτησης

  Αιρετότητα

  Η πρόκληση είναι ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), νεοφυών επιχειρήσεων και άλλων φορέων που ασχολούνται με την καινοτόμο έρευνα και ανάπτυξη. Τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν:

  • Απαιτήσεις κοινοπραξίας: Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία που αποτελείται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.
  • Μεμονωμένοι Αιτούντες: Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένες οντότητες, όπως ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

  Υποβολή πρότασης

  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της πύλης ευκαιριών χρηματοδότησης και διαγωνισμών της ΕΕ εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η οποία για την πρόσκληση του 2024 είναι η 16η Οκτωβρίου 2024. Οι προτάσεις πρέπει να είναι περιεκτικές, να αναφέρουν λεπτομερώς το όραμα, τη μεθοδολογία, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και ένα ισχυρό σχέδιο εργασίας.

  Κριτήρια αξιολόγησης

  Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τρία βασικά κριτήρια:

  1. Υπεροχή: Η καινοτομία και η φιλοδοξία της προτεινόμενης τεχνολογίας, η ορθότητα της προσέγγισης και η διεπιστημονική φύση της έρευνας.
  2. Επίπτωση: Τα πιθανά μετασχηματιστικά αποτελέσματα, το δυναμικό καινοτομίας και τα μέτρα διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
  3. Εκτέλεση: Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας, η κατανομή των πόρων και η ικανότητα της κοινοπραξίας.

  Χρηματοδότηση και Υποστήριξη

  Το EIC Pathfinder Challenge με θέμα «Νανοηλεκτρονική για ενεργειακά αποδοτικές έξυπνες συσκευές» παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη σε επιτυχημένα έργα. Οι βασικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν:

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: 120 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν για διάφορες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της «Νανοηλεκτρονικής για ενεργειακά αποδοτικές έξυπνες συσκευές».
  • Ποσό επιχορήγησης: Έως 4 εκατ. ευρώ ανά έργο, αν και μπορούν να ζητηθούν μεγαλύτερα ποσά εάν δικαιολογούνται.
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών, που παρέχονται ως εφάπαξ.

  Εκτός από την οικονομική υποστήριξη, οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα λάβουν εξατομικευμένη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών καθοδήγησης, καθοδήγησης και δικτύωσης με ηγέτες του κλάδου, επενδυτές και συνεργάτες οικοσυστήματος.

  Στρατηγική Σημασία

  Η πρόκληση «Νανοηλεκτρονική για ενεργειακά αποδοτικές έξυπνες συσκευές» ευθυγραμμίζεται με πολλούς στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Με την προώθηση της ανάπτυξης ενεργειακά αποδοτικών έξυπνων συσκευών, αυτή η πρόκληση συμβάλλει:

  1. Μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας: Με την ανάπτυξη νανοηλεκτρονικών εξαρτημάτων χαμηλής κατανάλωσης, η πρόκληση στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των έξυπνων συσκευών, συμβάλλοντας στις παγκόσμιες προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας.
  2. Προώθηση της Τεχνολογικής Προόδου: Ενθάρρυνση της έρευνας αιχμής στη νανοηλεκτρονική για την προώθηση της τεχνολογικής προόδου στη βιομηχανία έξυπνων συσκευών.
  3. Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προώθηση βιώσιμων πρακτικών στην ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ευθυγραμμισμένες με τους στόχους βιωσιμότητας της ΕΕ.

  Πιθανές επιπτώσεις και οφέλη

  Η επιτυχής υλοποίηση της πρόκλησης «Νανοηλεκτρονική για ενεργειακά αποδοτικές έξυπνες συσκευές» μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις, όπως:

  1. Περιβαλλοντικά Οφέλη: Σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των έξυπνων συσκευών, που οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.
  2. Οικονομικά Πλεονεκτήματα: Ανάπτυξη νέων βιομηχανιών και αγορών για προηγμένα νανοηλεκτρονικά εξαρτήματα, δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.
  3. Τεχνολογική καινοτομία: Οδηγώντας την καινοτομία στον κλάδο των έξυπνων συσκευών, που οδηγεί στην ανάπτυξη πιο προηγμένων, αποτελεσματικών και ισχυρών συσκευών.

  Μελέτες περίπτωσης και ιστορίες επιτυχίας

  Ενώ η Πρόκληση «Nanoelectronics for Energy Efficient Smart Devices» είναι μια πρόσφατη πρωτοβουλία, βασίζεται στην επιτυχία προηγούμενων έργων και έρευνας στον τομέα. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  1. Τρανζίστορ με βάση το γραφένιο: Η έρευνα για τα τρανζίστορ γραφενίου έχει δείξει πολλά υποσχόμενη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ενώ παράλληλα βελτιώνει την απόδοση, ανοίγοντας το δρόμο για πιο αποδοτικές έξυπνες συσκευές.
  2. Συσκευές 2D Υλικού: Οι καινοτομίες σε δισδιάστατα υλικά, όπως το δισουλφίδιο του μολυβδαινίου (MoS2), έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη εξαιρετικά λεπτών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων χαμηλής κατανάλωσης.
  3. Συσκευές Συγκομιδής Ενέργειας: Έργα που ενσωματώνουν τεχνολογίες συλλογής ενέργειας, όπως πιεζοηλεκτρικά υλικά, στη νανοηλεκτρονική για να τροφοδοτούν βιώσιμα τις έξυπνες συσκευές.

  Αυτά τα έργα καταδεικνύουν τη δυνατότητα καινοτόμων υλικών και διεργασιών να μεταμορφώσουν τις βιομηχανίες νανοηλεκτρονικών και έξυπνων συσκευών, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για μελλοντικές εξελίξεις στο πλαίσιο της πρόκλησης του 2024.

  συμπέρασμα

  Η πρόκληση EIC Pathfinder με θέμα «Νανοηλεκτρονική για ενεργειακά αποδοτικές έξυπνες συσκευές» αντιπροσωπεύει μια τολμηρή πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση μιας από τις πιο κρίσιμες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Με την προώθηση της έρευνας υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους και την υποστήριξη της ανάπτυξης προηγμένων νανοηλεκτρονικών εξαρτημάτων, το EIC στοχεύει να αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και τεχνολογικά οφέλη. Οι ερευνητές, οι καινοτόμοι και οι επιχειρηματίες ενθαρρύνονται να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να συμβάλουν σε ένα βιώσιμο και προηγμένο μέλλον, έχοντας μόνιμο αντίκτυπο στη βιομηχανία των έξυπνων συσκευών και πέρα από αυτήν.

  Διασφάλιση των τελικών συνόρων: Η πρόκληση EIC Pathfinder για την «Προστασία της διαστημικής υποδομής της ΕΕ»

  Εισαγωγή

  Το διάστημα έχει γίνει ένας απαραίτητος τομέας για διάφορες κρίσιμες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, της πλοήγησης, της παρατήρησης της γης και της επιστημονικής έρευνας. Καθώς αυξάνεται η εξάρτηση από τις διαστημικές υποδομές, αυξάνονται και οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζει, από διαστημικά συντρίμμια έως κυβερνοεπιθέσεις. Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της προστασίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων, το European Innovation Council (EIC) ξεκίνησε το Pathfinder Challenge με θέμα «Προστασία της διαστημικής υποδομής της ΕΕ» στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του 2024. Αυτή η πρόκληση στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων λύσεων για τη διαφύλαξη της διαστημικής υποδομής, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των διαστημικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

  Το Όραμα και οι Στόχοι

  Η πρόκληση «Προστασία της διαστημικής υποδομής της ΕΕ» καθοδηγείται από ένα όραμα ανάπτυξης και εφαρμογής προηγμένων τεχνολογιών και στρατηγικών που μπορούν να προστατεύσουν τις διαστημικές υποδομές από διάφορες απειλές. Οι πρωταρχικοί στόχοι αυτής της πρόκλησης περιλαμβάνουν:

  1. Μετριασμός Απειλής: Ανάπτυξη τεχνολογιών για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον μετριασμό των απειλών για τις διαστημικές υποδομές.
  2. Κτίριο Ανθεκτικότητας: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των διαστημικών στοιχείων για να αντέχουν και να ανακάμπτουν από αντίξοες συνθήκες.
  3. Βιωσιμότητα: Προώθηση βιώσιμων πρακτικών στις διαστημικές επιχειρήσεις για την πρόληψη και τον μετριασμό των διαστημικών σκουπιδιών.
  4. Καινοτομία στην Ασφάλεια του Διαστήματος: Ενθάρρυνση πρωτοποριακής έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της διαστημικής ασφάλειας και προστασίας των υποδομών.

  Πεδίο εφαρμογής της πρόκλησης

  Αυτή η πρόκληση εστιάζει σε καινοτόμες προσεγγίσεις για την προστασία της διαστημικής υποδομής. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση Διαστημικών Απορριμμάτων: Ανάπτυξη τεχνολογιών για την παρακολούθηση, τον μετριασμό και την αφαίρεση διαστημικών απορριμμάτων για την αποφυγή συγκρούσεων και ζημιών σε διαστημικά στοιχεία.
  • Κυβερνασφάλεια: Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας συστημάτων που βασίζονται στο διάστημα για προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  • Διαστημική Παρακολούθηση Καιρού: Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και πρόβλεψης καιρικών φαινομένων στο διάστημα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις διαστημικές υποδομές.
  • Ελαστικά δορυφορικά συστήματα: Σχεδιασμός δορυφορικών συστημάτων με βελτιωμένη ανθεκτικότητα για να αντέχουν σε φυσικές απειλές και απειλές στον κυβερνοχώρο.

  Αναμενόμενα αποτελέσματα

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης αναμένεται να αποδώσουν πολλά βασικά αποτελέσματα:

  1. Proof of Concept: Επίδειξη της σκοπιμότητας νέων τεχνολογιών ή διαδικασιών σε εργαστηριακή κλίμακα.
  2. Ενισχυμένη ασφάλεια: Επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της διαστημικής υποδομής.
  3. Επεκτασιμότητα: Ανάπτυξη επεκτάσιμων λύσεων που μπορούν να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες διαστημικές λειτουργίες.
  4. Βιωσιμότητα: Διασφάλιση ότι οι νέες τεχνολογίες και διαδικασίες είναι οικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά βιώσιμες.

  Διαδικασία αίτησης

  Αιρετότητα

  Η πρόκληση είναι ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), νεοφυών επιχειρήσεων και άλλων φορέων που ασχολούνται με την καινοτόμο έρευνα και ανάπτυξη. Τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν:

  • Απαιτήσεις κοινοπραξίας: Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία που αποτελείται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.
  • Μεμονωμένοι Αιτούντες: Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένες οντότητες, όπως ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

  Υποβολή πρότασης

  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της πύλης ευκαιριών χρηματοδότησης και διαγωνισμών της ΕΕ εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η οποία για την πρόσκληση του 2024 είναι η 16η Οκτωβρίου 2024. Οι προτάσεις πρέπει να είναι περιεκτικές, να αναφέρουν λεπτομερώς το όραμα, τη μεθοδολογία, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και ένα ισχυρό σχέδιο εργασίας.

  Κριτήρια αξιολόγησης

  Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τρία βασικά κριτήρια:

  1. Υπεροχή: Η καινοτομία και η φιλοδοξία της προτεινόμενης τεχνολογίας, η ορθότητα της προσέγγισης και η διεπιστημονική φύση της έρευνας.
  2. Επίπτωση: Τα πιθανά μετασχηματιστικά αποτελέσματα, το δυναμικό καινοτομίας και τα μέτρα διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
  3. Εκτέλεση: Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας, η κατανομή των πόρων και η ικανότητα της κοινοπραξίας.

  Χρηματοδότηση και Υποστήριξη

  Η πρόκληση EIC Pathfinder για την «Προστασία της διαστημικής υποδομής της ΕΕ» παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη σε επιτυχημένα έργα. Οι βασικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν:

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: 120 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για διάφορες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της «Προστασίας της διαστημικής υποδομής της ΕΕ».
  • Ποσό επιχορήγησης: Έως 4 εκατ. ευρώ ανά έργο, αν και μπορούν να ζητηθούν μεγαλύτερα ποσά εάν δικαιολογούνται.
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών, που παρέχονται ως εφάπαξ.

  Εκτός από την οικονομική υποστήριξη, οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα λάβουν εξατομικευμένη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών καθοδήγησης, καθοδήγησης και δικτύωσης με ηγέτες του κλάδου, επενδυτές και συνεργάτες οικοσυστήματος.

  Στρατηγική Σημασία

  Η πρόκληση «Προστασία της διαστημικής υποδομής της ΕΕ» ευθυγραμμίζεται με πολλούς στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας στο διάστημα. Με την προώθηση της ανάπτυξης προηγμένων τεχνολογιών προστασίας, αυτή η πρόκληση συμβάλλει:

  1. Διασφάλιση Υποδομής Ζωτικής Σημασίας: Με την ανάπτυξη τεχνολογιών για την προστασία των διαστημικών πόρων, η πρόκληση στοχεύει στην εξασφάλιση ζωτικής σημασίας υποδομής που είναι απαραίτητες για επικοινωνίες, πλοήγηση και άλλες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες.
  2. Προώθηση της Τεχνολογικής Καινοτομίας: Ενθάρρυνση της έρευνας αιχμής στον τομέα της διαστημικής ασφάλειας για την προώθηση της τεχνολογικής προόδου.
  3. Βιώσιμες Διαστημικές Επιχειρήσεις: Προώθηση βιώσιμων πρακτικών στο διάστημα για την πρόληψη της συσσώρευσης διαστημικών απορριμμάτων και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης λειτουργικής βιωσιμότητας.

  Πιθανές επιπτώσεις και οφέλη

  Η επιτυχής υλοποίηση της πρόκλησης «Προστασία της διαστημικής υποδομής της ΕΕ» μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις, όπως:

  1. Ενισχυμένη ασφάλεια: Βελτιωμένη προστασία της διαστημικής υποδομής από φυσικές, κυβερνο και περιβαλλοντικές απειλές.
  2. Οικονομικά Πλεονεκτήματα: Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στη διαστημική ασφάλεια, δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.
  3. Τεχνολογική Ηγεσία: Τοποθέτηση της ΕΕ ως ηγέτη στις τεχνολογίες διαστημικής ασφάλειας και προστασίας των υποδομών.

  Μελέτες περίπτωσης και ιστορίες επιτυχίας

  Ενώ η πρόκληση «Προστασία της διαστημικής υποδομής της ΕΕ» είναι μια πρόσφατη πρωτοβουλία, βασίζεται στην επιτυχία προηγούμενων έργων και έρευνας στον τομέα. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  1. Προσπάθειες μετριασμού των διαστημικών συντριμμιών της ESA: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών και τεχνολογιών για τον μετριασμό των διαστημικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών αποστολών απομάκρυνσης συντριμμιών.
  2. Κυβερνοασφάλεια για Διαστημικές Επιχειρήσεις: Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών και ελέγχου, διασφαλίζοντας ισχυρή προστασία από απειλές στον κυβερνοχώρο.
  3. Διαστημικά Συστήματα Παρακολούθησης Καιρού: Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης και πρόβλεψης για διαστημικά καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις δορυφορικές λειτουργίες.

  Αυτά τα έργα καταδεικνύουν τη δυνατότητα καινοτόμων τεχνολογιών να μεταμορφώσουν τον τομέα της διαστημικής ασφάλειας, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για μελλοντικές εξελίξεις στο πλαίσιο της πρόκλησης του 2024.

  συμπέρασμα

  Η πρόκληση EIC Pathfinder για την «Προστασία της διαστημικής υποδομής της ΕΕ» αντιπροσωπεύει μια τολμηρή πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση μιας από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις τεχνολογίας και ασφάλειας της εποχής μας. Με την προώθηση της έρευνας υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους και την υποστήριξη της ανάπτυξης προηγμένων τεχνολογιών προστασίας, το EIC στοχεύει να αποφέρει σημαντικά οφέλη για την ασφάλεια, τα οικονομικά και τα τεχνολογικά οφέλη. Οι ερευνητές, οι καινοτόμοι και οι επιχειρηματίες ενθαρρύνονται να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να συμβάλουν σε μια ασφαλή και ανθεκτική διαστημική υποδομή, με μόνιμο αντίκτυπο στο μέλλον των διαστημικών επιχειρήσεων και όχι μόνο.


  Τα άρθρα που βρέθηκαν στο Rasph.com αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του Rasph ή των αντίστοιχων συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) ή του European Innovation Council (EIC). Οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στο να μοιραστούν προοπτικές που είναι πολύτιμες και μπορούν ενδεχομένως να ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων όπως τα EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ή σχετικά προγράμματα όπως το Innovate UK στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η επιχορήγηση Small Business Innovation and Research (SBIR) στο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

  Τα άρθρα μπορούν επίσης να είναι μια χρήσιμη πηγή για άλλους συμβούλων στον χώρο επιχορήγησης καθώς και επαγγελματίες συγγραφείς επιχορηγήσεων που προσλαμβάνονται ως ελεύθερους επαγγελματίες ή αποτελούν μέρος μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Το EIC Accelerator είναι μέρος του Horizon Europe (2021-2027) το οποίο αντικατέστησε πρόσφατα το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020.


  Αυτό το άρθρο γράφτηκε από ChatEIC. ChatEIC είναι ένας βοηθός EIC Accelerator που μπορεί να συμβουλεύει για τη σύνταξη προτάσεων, να συζητά τις τρέχουσες τάσεις και να δημιουργεί διορατικά άρθρα για διάφορα θέματα. Τα άρθρα που γράφτηκαν από το ChatEIC μπορεί να περιέχουν ανακριβείς ή ξεπερασμένες πληροφορίες.


  Ενδιαφέρεστε να προσλάβετε έναν συγγραφέα για να υποβάλετε αίτηση για υποτροφίες στην ΕΕ;

  Μη διστάσετε να απευθυνθείτε εδώ: Επικοινωνία

  Ψάχνετε για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθετε πώς να κάνετε αίτηση για το EIC Accelerator;

  Βρείτε το εδώ: Εκπαίδευση

   

  Rasph - EIC Accelerator Consulting
  el