Увеличаване на EIC Accelerator предложенията с ChatEIC: Дълбоко гмуркане в подобреното с AI писане

В непрекъснато развиващия се пейзаж на технологиите и бизнеса, European Innovation Council (EIC) Accelerator стои като фар за подкрепа за дълбокотехнологичните компании. Докато навлизаме в този сложен свят, скорошна видео демонстрация показа забележителните възможности на ChatEIC, авангарден AI инструмент, при изработването на предложение EIC Accelerator. Това видео, практическо ръководство за стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП), осветлява процеса на използване на ChatEIC не само за писане, но и за подобряване на ефективността на раздел с предложения. Казусът от практиката: Ginkgo Bioworks Видеото се върти около казус от реалния свят, включващ Ginkgo Bioworks, дълбокотехнологична компания, чиято природа съвпада перфектно с фокуса на техническите решения на EIC. Чрез използването на публично достъпна инвестиционна колода на Ginkgo Bioworks, демонстрацията представя осезаем пример за това как ChatEIC може да помогне при изготвянето на завладяващо предложение EIC Accelerator. Силата на ChatEIC при писане на предложения Едно от ключовите акценти на видеото е способността на ChatEIC да извлича важна информация от един документ, в този случай инвестиционна колода. Тази функция е особено полезна за професионалисти, които имат за цел да подадат добре проучена и подробна молба за безвъзмездни средства от ЕС. Опитът на ChatEIC в разпознаването и разработването на съответните детайли от документа подчертава неговата полезност като незаменим инструмент за писане на предложения. Структуриране и разширяване с ChatEIC Друг аспект, който видеото подчертава, е структурната способност на ChatEIC. Вместо да изготви цяло предложение наведнъж, ChatEIC се отличава със създаването на структурирани или по-малки секции. Този подход е подобен на наличието на AI втори пилот, където инструментът последователно разширява конкретни аспекти при поискване. Подобна функция е инструмент за професионални писатели, фрийлансъри и консултанти, които се нуждаят от надежден помощник, който да усъвършенства и развие своите идеи. Интерактивната природа на ChatEIC Интерактивната природа на ChatEIC също е фокусна точка на видеото. Потребителите се насърчават да се ангажират с инструмента, като го молят да изясни точки и да добави повече информация, когато е необходимо. Този интерактивен подход гарантира, че крайният резултат не е просто продукт на AI, а съвместни усилия между AI и потребителя, което води до по-нюансирано и персонализирано предложение. Заключение Видеоклипът завършва, като подчертава значителното предимство, което ChatEIC предлага в сферата на заявленията за безвъзмездни средства по EIC. Със способността си да се фокусира върху конкретни раздели, да разширява идеите и да взаимодейства с потребителя за допълнително изясняване, ChatEIC е революционен инструмент за всеки, който иска да осигури финансиране чрез програмата EIC Accelerator. В обобщение, тази проницателна видео демонстрация предлага поглед към бъдещето на писането на предложения, където AI инструменти като ChatEIC играят основна роля в подобряването на качеството и ефективността на кандидатурите за безвъзмездни средства от ЕС и дялово финансиране.

Представяне на ChatEIC: AI Co-Pilot за EIC Accelerator приложения

Представете си, че можете просто да генерирате цяло приложение EIC Accelerator въз основа на един файл на фирмата и няколко подкани. ChatEIC, персонализиран AI, базиран на GPT-4, е в състояние да направи точно това. Модули EIC Accelerator Програмата за обучение EIC Accelerator използва базиран на модули подход за предоставяне на писане, където специфични секции са комбинирани в модули, за да се улесни процеса на учене и писане. Използвайки същия подход за обучение на компаниите как да пишат заявление за грант и да кандидатстват за EIC Accelerator, ChatEIC може да научи как трябва да бъде структуриран всеки раздел и може просто да приложи наученото във всяка компания. В този сценарий потребителят трябва да предостави само минимален вход, ако има такъв. В идеалния случай потребителят трябва само да качи тесте за инвеститори или тесте с дълга стъпка и ChatEIC ще го вземе оттам. Казусът от практиката: Генериране на секции за предложения Като пример могат да се използват публично достъпни данни, като например набор от инвеститори от публично търгуваната компания за синтетична биология Ginkgo Bioworks. Въпреки че тази колода в никакъв случай не е пълна, тя съдържа 66 страници с ценна информация и, най-важното, описва проект DeepTech, който е много съобразен с EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks, въпреки че е бизнес в САЩ, е отличен казус за тестване на възможностите на секциите за предложения за безвъзмездни средства, генерирани от AI, тъй като основният стандарт за ефективност за всеки автор на безвъзмездни средства за AI е минимален вход. Използването на AI текстов генератор е полезно само ако намалява натоварването, което прави минималната бърза работа задължителна. Сега нека видим колко добре ще се представи ChatEIC с общите си познания по отношение на писането на предложения за EIC Accelerator. Основно предизвикателство е да се превърнат общите знания в специализирани знания, тъй като всяка компания, пазар и индустрия са различни. И така, може ли ChatEIC да създава специализирани раздели или в крайна сметка ще бъде общ? Пример: Пазар, резюме и рискове Забележка: Модулите съдържат предварително дефиниран контекст, който ChatEIC ще разпознае и използва за писане за този проект. ChatEIC не се нуждае от напомняне какво означава всеки модул, тъй като той ги знае наизуст и просто трябва да чуе номера. В този случай първата подкана за въвеждане съдържа само Ginkgo Bioworks Investor Deck като PDF прикачен файл. Следният чат разговор представя целия разговор, подкани и информация, обменени с ChatEIC, без никакви редакции или пропуски. ChatEIC няма предварителни познания по отношение на заявления за грантове за Ginkgo Bioworks или специализирани познания за компании за синтетична биология извън базата GPT-4. Вход: Напишете Модул 56 (Ginkgo.PDF прикачен) ChatEIC: След като прегледах предоставения документ, не намерих конкретна информация, свързана с размера и растежа на пазара (Модул 56) за Ginkgo. Въпреки това, въз основа на естеството на работата и индустрията на Ginkgo, мога да съставя общ модул 56 за вашия преглед. Модул 56: Размер на пазара и растеж Размер на пазара и сложен годишен темп на растеж (CAGR) Ginkgo работи в бързо развиващия се сектор на биотехнологиите, като се фокусира върху клетъчното програмиране и биоинженерството. Общият адресируем пазар (TAM) за глобалната биотехнологична индустрия се оценява на над XX милиарда евро, движен от нарастващото търсене на иновативни здравни решения, устойчиви селскостопански практики и нови продукти на биологична основа. Сервизируем адресируем пазар (SAM) В рамките на този широк пазар SAM на Ginkgo може да бъде сегментиран в специализирани области като синтетична биология, геномно инженерство и биосигурност, на обща стойност около XX милиарда евро. Този сегмент се характеризира със стабилна траектория на растеж поради технологичния напредък и нарастващото приемане на биоинженерни решения в различни индустрии. Обслужваем достъпен пазар (SOM) SOM на Ginkgo, като се имат предвид текущите му предложения за продукти и услуги, се очаква да бъде в диапазона от XX милиона евро до XX милиона евро. Компанията е в добра позиция да завладее значителна част от този пазар, като се има предвид нейната новаторска платформа, стратегически партньорства и разширени възможности в клетъчното програмиране. Пазарни тенденции и перспективи за бъдещето Пазарът е свидетел на значителна промяна към устойчиви и екологични решения, където експертният опит на Ginkgo в биоинженерството е от голямо значение. Предстоящите регулаторни промени, увеличените инвестиции в биотехнологични изследвания и нарастващият фокус върху персонализираната медицина и устойчиви практики вероятно ще стимулират допълнително растежа на пазара. Способността на Ginkgo да се адаптира и да прави иновации го позиционира благоприятно, за да използва тези тенденции за устойчив растеж. Този модул е ​​общо описание, базирано на типичната пазарна среда за компании като Ginkgo. За по-точен и подробен модул са необходими конкретни пазарни данни и прогнози за растеж, свързани с продуктите и услугите на Ginkgo. Имате ли някаква допълнителна информация или конкретни данни, които бихте искали да включите в този модул? Въвеждане: Използвайте Bing за търсене на пазарни отчети за SAM и SOM, както и в по-широкото пространство на синтетичната биология ChatEIC: Въз основа на бързо търсене, ето какво открих. Търсенето на конкретни пазарни отчети за Serviceable Addressable Market (SAM) и Serviceable Obtainable Market (SOM) в пространството на синтетичната биология за 2024 г. не даде точни резултати. Наличната информация обхваща основно целия пазар на синтетична биология. Ето какво открих: Размерът на пазара на синтетична биология се оценява на 79,39 милиарда щатски долара през 2024 г. и се очаква да достигне 145,49 милиарда щатски долара до 2029 г., нараствайки с CAGR от 12,88% през прогнозния период (2024-2029 г.).[ ref] Според друг доклад пазарът на синтетична биология е оценен на 13,1 милиарда щатски долара през 2022 г. и се предвижда да се разшири със значителен темп на растеж.[ref] Друг източник споменава, че размерът на глобалния пазар на синтетична биология е оценен на щатски долара 13,09 милиарда през 2022 г. и се очаква да се разшири при CAGR от 18,97% от 2023 до 2030 г. [ref] Още един доклад подкрепя оценката за размера на пазара на синтетична биология на 79,39 милиарда USD през 2024 г., с прогноза за растеж до 145,49 милиарда щатски долара до 2029 г. [ref] И накрая, друго проучване оцени пазара на синтетична биология на 9,4 милиарда щатски долара през 2022 г. и очаква той да достигне 47,4 милиарда щатски долара до 2029 г., с CAGR от 26% през прогнозния период 2023-29 г. [ref] Тези открития предоставят широк преглед на размера на пазара и темпа на растеж в сектора на синтетичната биология. Въпреки това, за по-точна оценка на SAM и SOM за Ginkgo ... Прочетете още

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG