EIC Accelerator March 2024 Results: A Detailed Analysis of Funding Distribution and Success Rates

FIND THE NEWEST RESULTS HERE The EIC Accelerator has recently released its latest cut-off results (europa.eu). The dataset reveals insightful details about the funding distribution, success rates, and geographical spread of the companies that received financial backing. This article delves into the key aspects of the EIC Accelerator, examining the distribution of funding types, the total budget, success rates at different stages of the selection process, and the geographical diversity of the funded companies. Funding Distribution Types of Funding The EIC Accelerator primarily supported companies through a mix of equity and grants: Blended Finance: 65 companies (95.6%) Equity Only: 1 company (1.5%) Grant Only: 2 companies (2.9%) Total: 68 Companies The predominant mode of support was through blended finance, which combines both equity and grant funding. This approach enables companies to benefit from the immediate financial relief of grants while also leveraging equity investment for long-term growth. Budget Allocation The total budget allocated for the EIC Accelerator was €411 million, distributed as follows: Grant Budget: €165 million Equity Budget: €245 million This budget allocation reflects a balanced approach to funding, ensuring that companies receive substantial support through both grants and equity investments. Average Funding Amounts The EIC Accelerator provided varying ticket sizes for grants and equity: Average Ticket Size: €6.04 million Average Grant: €2.46 million Average Equity: €3.71 million These average amounts indicate a strategic allocation of funds designed to provide sufficient capital for companies to scale their operations effectively. Application and Selection Process Key Dates The timeline for the application and selection process was as follows: Grant Application Cutoff Date: March 13th, 2024 Published Results Date: July 15th, 2024 Success Rates The selection process was highly competitive, with a multi-stage evaluation: Step 2: 969 submissions, 347 (35.6%) passed Step 3: 347 interviews, 68 (19.6%) were funded Combined Success Rate for Step 2 & 3: 7% These statistics highlight the rigorous selection process, ensuring that only the most promising and innovative companies received funding. Geographical Distribution The EIC Accelerator funded companies from 17 different countries, showcasing a diverse geographical spread: Germany: 13 companies (19.1%) France: 13 companies (19.1%) Israel: 9 companies (13.2%) Netherlands: 6 companies (8.8%) Spain: 6 companies (8.8%) Finland: 4 companies (5.9%) Sweden: 4 companies (5.9%) Greece: 2 companies (2.9%) Italy: 2 companies (2.9%) Belgium: 2 companies (2.9%) Norway: 1 company (1.5%) Ireland: 1 company (1.5%) Estonia: 1 company (1.5%) Austria: 1 company (1.5%) Denmark: 1 company (1.5%) Croatia: 1 company (1.5%) Portugal: 1 company (1.5%) Germany and France led the list with the highest number of funded companies, each hosting 19.1% of the total funded projects. This was followed by Israel with 13.2%, and the Netherlands and Spain each contributing 8.8%. Conclusion The EIC Accelerator represents a substantial investment in innovation across Europe and Israel, with a total budget of €411 million. The majority of the funding was allocated through blended finance, supporting a diverse range of companies from 17 countries. The competitive selection process underscores the high standards applied to choose the most promising ventures. As the funded companies progress, this initiative is poised to drive significant advancements in their respective fields, fostering growth and development within the European and Israeli innovation ecosystems. The published results, made available on July 15th, 2024, mark the beginning of a new chapter for these 68 companies, supported by a strategic blend of grants and equity investments. All Funded Companies

EIC Accelerator İçin Pazarlama ve Ticari Strateji Arasındaki Ayrım

İş dünyasında pazarlama ve ticari strateji arasında sıklıkla kafa karışıklığı yaşanır. Bu karışıklık, etkisiz iş planlarına ve fırsatların kaçırılmasına yol açabilir. Her birinin farkını ve önemini anlamak bir şirketin başarısını önemli ölçüde artırabilir. Pazarlama ve Ticari Strateji Karşılaştırması Pazarlama, öncelikle bir şirketin ürün veya hizmetlerine ilgi yaratmak için hedef kitlesiyle nasıl iletişim kurduğuna odaklanır. Bu, müşteri ihtiyaçlarını anlamayı, ilgi çekici mesajlar oluşturmayı ve bu mesajları çeşitli kanallar aracılığıyla iletmeyi içerir. Pazarlama, müşterileri çekmeyi, etkilemeyi ve elde tutmayı amaçlar. Ticari strateji ise gelir elde etmeye ve şirketin karlılığını sağlamaya yönelik daha geniş bir planı kapsar. Bu strateji pazara giriş planları, satış stratejileri, dağıtım kanalları, fiyatlandırma modelleri ve ortaklıklar gibi hususları içerir. Tüm ticari faaliyetleri finansal büyüme ve sürdürülebilirlik nihai hedefiyle uyumlu hale getiren kapsamlı bir yaklaşımdır. Yaygın Yanılgılar Birçok işletme, pazarlamayı tüm ticari stratejileriyle birleştirme tuzağına düşer. Genellikle bu potansiyel müşterileri satışa nasıl dönüştüreceklerini, ürünlerini nasıl dağıtacaklarını ve uzun vadeli büyümeyi nasıl sürdüreceklerini düşünmeden yalnızca farkındalık yaratmaya ve potansiyel müşteri yaratmaya odaklanırlar. Örneğin, bir startup, çok fazla dikkat çeken ancak distribütörlere nasıl ulaşacağını ve onları nasıl dahil edeceğini, lojistiği nasıl yöneteceğini veya ürünlerini farklı bölgelerde nasıl destekleyeceğini düşünmeden mükemmel bir sosyal medya kampanyası geliştirebilir. Çok yönlü bir ticari strateji olmadan, başlangıçtaki pazarlama çabaları sürdürülebilir iş başarısına dönüşmeyebilir. Ticari Strateji Pazara Girişin Temel Unsurları: Yeni pazarlara nasıl girileceğini anlamak çok önemlidir. Bu, potansiyel bölgeleri belirlemek, rakipleri analiz etmek ve yerel düzenlemeleri ve müşteri davranışlarını anlamak için pazar araştırmasını içerir. Sağlam bir pazara giriş planı, şirketin yeni bölgelerde sağlam bir yer edinmesini ve sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesini sağlar. Dağıtım Kanalları: Dağıtım kanallarının belirlenmesi ve yönetilmesi önemlidir. Bu, doğru ortakları seçmeyi, şartları müzakere etmeyi ve ürünlerin son müşteriye verimli ve etkili bir şekilde teslim edilmesini sağlamayı içerir. Dağıtım kanalları doğrudan satışlardan çevrimiçi platformlara ve üçüncü taraf distribütörlere kadar değişebilir. Müşteriye Erişim ve Edinme: Pazarlamanın ötesinde, ticari bir strateji, işletmenin ulaşmayı hedeflediği müşteri sayısını ve bunları edinme yöntemlerini ayrıntılı olarak anlatmalıdır. Bu, müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamak için satış stratejilerini, müşteri hizmet planlarını ve satış sonrası desteği içerir. Katılım ve Elde Tutma: Müşteriler kazanıldıktan sonra, katılım ve elde tutma için bir plan gereklidir. Bu, distribütörlere yönelik eğitim programlarını, müşteri eğitimini ve sürekli katılım stratejilerini içerir. Elde tutma çabaları sadakat programlarını, düzenli güncellemeleri ve üstün müşteri hizmetlerini içerebilir. Sağlam Bir Ticari Strateji Geliştirmek İçin Pratik Adımlar Kapsamlı Pazar Araştırması: Hedef pazarlarınızı anlamak için demografik bilgiler, satın alma davranışları ve kültürel nüanslar dahil olmak üzere ayrıntılı araştırmalar yapın. Bu bilgi, stratejinizi yerel ihtiyaçlara ve tercihlere uyacak şekilde uyarlamak için hayati öneme sahiptir. Açık Değer Önerisi: Ürününüzü veya hizmetinizi benzersiz kılan şeyin ne olduğunu ve müşterilerin neden onu rakipler yerine seçmesi gerektiğini tanımlayın. Bu değer teklifi, müşteriler, ortaklar ve distribütörler de dahil olmak üzere tüm paydaşlar için açık ve ikna edici olmalıdır. Stratejik Ortaklıklar: Sektörünüzdeki kilit oyuncularla ortaklıklar kurun. Bunlar tedarikçileri, distribütörleri ve hatta tamamlayıcı işletmeleri içerebilir. Stratejik ittifaklar yeni pazarlara ulaşmanıza, ürün tekliflerinizi geliştirmenize ve rekabet avantajınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Ölçeklenebilir Satış Modeli: Ölçeklenebilir ve farklı pazarlara uyarlanabilen bir satış modeli geliştirin. Bu, satış ekiplerinin eğitimini, satış hedeflerinin belirlenmesini ve olası satışları ve satışları takip etmek ve yönetmek için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçlarını kullanmayı içerir. Dağıtım Ağı: Ürünlerinizi çeşitli pazarlara verimli bir şekilde ulaştırabilecek güvenilir bir dağıtım ağı oluşturun. Bu, lojistik planlamayı, depolamayı ve nakliye şirketleriyle ortaklıkları içerebilir. Ürününüzün müşterilerin ihtiyaç duyduğu zamanda ve yerde mevcut olmasını sağlamak, başarı için çok önemlidir. Finansal Planlama: Girdiğiniz her pazar için tahmini gelirleri, maliyetleri ve karlılığı içeren ayrıntılı bir finansal plan oluşturun. Bu plan aynı zamanda potansiyel riskleri de hesaba katmalı ve öngörülemeyen zorlukları ele alacak acil durum planlarına sahip olmalıdır. Sonuç Pazarlamayı ticari stratejiyle karıştırmak bir işletmenin uzun vadeli başarısına zarar verebilir. Pazarlama, müşterileri çekmek ve ilgi uyandırmak için çok önemli olsa da, yapbozun yalnızca bir parçasıdır. Sağlam bir ticari strateji, pazara girişten müşteriyi elde tutmaya kadar tüm iş modelinin sürdürülebilir büyümeyi desteklemesini sağlar. Kapsamlı pazar araştırmasına, net değer tekliflerine, stratejik ortaklıklara, ölçeklenebilir satış modellerine ve güvenilir dağıtım ağlarına odaklanan işletmeler, yalnızca müşterileri çekmekle kalmayıp aynı zamanda onların bağlılıklarını ve memnun kalmalarını da sağlayan ticari bir strateji geliştirebilirler. Özetle, pazarlama konuşmayı başlatırken iyi hazırlanmış bir ticari strateji, işletmenin uzun vadede gelişmeye ve büyümeye devam etmesini sağlar.

EIC Pathfinder, EIC Transition ve EIC Accelerator'ye Genel Bakış: Farklılıklar ve TRL Beklentileri

Horizon Avrupa çerçevesi altındaki European Innovation Council (EIC), inovasyon yaşam döngüsünün tamamını desteklemek için üç farklı program sunar: EIC Pathfinder, EIC Transition ve EIC Accelerator. Her program, çığır açan yeniliklerin pazara ulaşmasına yardımcı olmak için özel finansman ve destek sağlayarak teknoloji geliştirmenin farklı aşamalarını hedef alır. Bu genel bakış, bu programlar arasındaki farkları, özel gerekliliklerini ve Teknoloji Hazırlık Düzeyi (TRL) beklentileri aracılığıyla nasıl bağlantılı olduklarını açıklamaktadır. EIC Pathfinder, EIC Transition ve EIC Accelerator programları, tüm inovasyon yaşam döngüsü boyunca kapsamlı destek sağlamak üzere karmaşık bir şekilde tasarlanmış olup, şirketlerin 1 ila 9 TRL arası sürekli hibe desteğinden yararlanmasına olanak tanır. EIC Pathfinder, yeni fikirleri keşfetmek için erken aşamadaki, yüksek riskli araştırmaları destekler. ve kavram kanıtını elde edin (TRL 1-4). Başarılı Pathfinder projeleri daha sonra EIC Transition'ye ilerleyebilir; bu, bu teknolojilerin ilgili ortamlarda (TRL 3-6) fizibilitesinin doğrulanmasına ve gösterilmesine yardımcı olarak araştırma ve pazar hazırlığı arasındaki boşluğu doldurur. Son olarak EIC Accelerator, pazara hazır yenilikler için hedefli destek (TRL 5-9) sunarak şirketlerin ürünlerini ticarileştirmesine, operasyonlarını ölçeklendirmesine ve mevcut pazarları altüst etmesine yardımcı olmak için hem hibe hem de öz sermaye yatırımı sağlıyor. Bu kesintisiz ilerleme, yenilikçi şirketlerin, her kritik aşamada EIC'nin kapsamlı finansman ve destek mekanizmalarından yararlanarak teknolojilerini ilk konsept aşamasından tam pazar dağıtımına kadar sürekli olarak geliştirebilmelerini sağlar. EIC Pathfinder'nin Amacı EIC Pathfinder, çığır açan teknolojiler yaratmak için ileri görüşlü araştırmaları ve cesur fikirlerin araştırılmasını destekler. Dönüştürücü yeniliklere zemin hazırlamak için erken aşamadaki araştırmalara odaklanır. Temel Özellikler Finansman Kapsamı: Yeni teknolojik olanakları araştıran yüksek riskli, yüksek kazançlı araştırma projelerini destekler. TRL Odak: Öncelikle TRL 1 ila TRL 4'ü hedefler. TRL 1: Temel ilkelere uyulur. TRL 2: Formüle edilmiş teknoloji konsepti. TRL 3: Kavramın deneysel kanıtı. TRL 4: Teknoloji laboratuvarda doğrulanmıştır. Gereksinimlerin Uygunluğu: Farklı Üye Devletlerden veya İlişkili Ülkelerden en az üç bağımsız tüzel kişiden oluşan konsorsiyuma açıktır. Yüksek teknolojiye sahip KOBİ'ler ve araştırma kuruluşları gibi tekil kuruluşlar da başvuruda bulunabilir. Teklif: Bilimsel ve teknolojik atılım için güçlü bir potansiyele sahip, ileri görüşlü, yüksek riskli bir araştırma projesinin ana hatlarını çizmelidir. Finansman Hibe Tutarı: Pathfinder Open için 3 milyon Euro'ya kadar, Pathfinder Challenges için 4 milyon Euro'ya kadar. Finansman Oranı: Uygun maliyetlerin 100%'si. EIC Transition'nin Amacı EIC Transition, erken aşamadaki araştırma ile pazar hazırlığı arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. EIC Pathfinder ve AB tarafından finanse edilen diğer projeler kapsamında geliştirilen teknolojilerin olgunlaştırılmasına ve doğrulanmasına odaklanmaktadır. Temel Özellikler Finansman Kapsamı: Uygulamayla ilgili ortamlarda yeni teknolojilerin fizibilitesini doğrulamak ve göstermek için faaliyetleri destekler. TRL Odak: TRL 3 ila TRL 6'yı hedefler. Başlangıç TRL: TRL 3 (deneysel kavram kanıtı) veya TRL 4 (laboratuvarda doğrulanmış teknoloji). TRL'nin bitişi: TRL 5 (ilgili ortamda doğrulanan teknoloji) ila TRL 6 (ilgili ortamda gösterilen teknoloji). Gereksinimlerin Uygunluğu: Üye Devletler veya İlişkili Ülkelerden tek kuruluşlara (KOBİ'ler, bölünmeler, yeni kurulan şirketler, araştırma kuruluşları, üniversiteler) veya konsorsiyumlara (2-5 kuruluş) açıktır. Teklif: Önceki EIC Pathfinder, FET (Geleceğin ve Gelişen Teknolojiler) veya AB tarafından finanse edilen diğer projelerin sonuçlarına dayanmalıdır. Teklifler, teknoloji doğrulama ve iş geliştirmeye yönelik ayrıntılı bir çalışma planı içermelidir. Finansman Hibe Tutarı: 2,5 milyon Euro'ya kadar, gerekçelendirilmesi halinde daha yüksek tutarlar da mümkündür. Finansman Oranı: Uygun maliyetlerin 100%'si. EIC Accelerator'nin Amacı EIC Accelerator, yeni pazarlar yaratma veya mevcut pazarları altüst etme potansiyeline sahip yüksek etkili yenilikleri geliştirmeleri ve ölçeklendirmeleri için startuplar ve spin-off'lar da dahil olmak üzere bireysel KOBİ'leri destekler. Temel Özellikler Finansman Kapsamı: KOBİ'lerin yeniliklerini pazara sunmalarına yardımcı olmak için hem hibe finansmanı hem de öz sermaye yatırımı sağlar. TRL Odak: TRL 5 ila TRL 9'u hedefler. Başlangıç TRL: TRL 5 (ilgili ortamda doğrulanan teknoloji) veya TRL 6 (ilgili ortamda gösterilen teknoloji). TRL'nin bitişi: TRL 8 (Sistem tamamlandı ve nitelikli) ila TRL 9 (İşletme ortamında kanıtlanmış gerçek sistem). Gereksinimlerin Uygunluğu: Üye Devletler veya İlişkili Ülkelerdeki bireysel KOBİ'lere açıktır. Orta ölçekli şirketler (500'e kadar çalışanı olan şirketler) de blended finance'ye (hibe + özsermaye) başvurabilirler. Teklif: Güçlü bir iş gerekçesi ve açık pazar potansiyeli ile yüksek potansiyele sahip bir yenilik sunmalıdır. Teklifler ticarileştirme ve ölçeklendirmeye yönelik bir plan içermelidir. Finansman Hibe Tutarı: Yalnızca hibe desteği için 2,5 milyon Euro'ya kadar, 15 milyon Euro'ya kadar ek sermaye yatırımı mevcuttur. Finansman Oranı: Hibe bileşeni için uygun maliyetlerin 70%'si, yatırım ihtiyaçlarına göre belirlenen özsermaye bileşeni. Programları TRL Beklentileri Aracılığıyla Bağlamak Erken Araştırmadan Pazar Hazırlığına Kadar Üç EIC programı, erken aşama araştırmadan pazara girişe kadar inovasyon yaşam döngüsünün tamamını desteklemek üzere tasarlanmıştır: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Temel araştırmaya ve deneysel kanıta odaklanır Gelecekteki yeniliklerin bilimsel ve teknolojik temelini oluşturan konsept. EIC Transition (TRL 3-6): İlgili ortamlarda teknolojileri doğrulayıp göstererek, keşifsel araştırma ile pazar hazırlığı arasındaki boşluğu doldurur. EIC Accelerator (TRL 5-9): Pazara hazır yeniliklerin geliştirilmesini, ticarileştirilmesini ve ölçeklenmesini destekleyerek KOBİ'lerin ürünlerini pazara sunmalarına yardımcı olur. EIC Pathfinder'den EIC Transition'ye Sorunsuz İlerleme: EIC Pathfinder kapsamında başarılı kavram kanıtı ve laboratuvar doğrulaması elde eden projeler, ilgili ortamlarda daha fazla doğrulama ve gösterim için EIC Transition'ye ilerleyebilir. EIC Transition'den EIC Accelerator'ye: Teknolojiler ilgili ortamlarda doğrulandıktan ve gösterildikten sonra nihai geliştirme, pazara giriş ve ölçeklendirme için EIC Accelerator'ye ilerleyebilirler. Özet EIC Pathfinder: Erken aşama araştırma (TRL 1-4), vizyoner ve yüksek riskli projeler. EIC Transition: Araştırma ve pazar arasında köprü kurma (TRL 3-6), teknoloji doğrulama ve gösterim. EIC Accelerator: Pazar hazırlığı ve ölçeklendirme (TRL 5-9), KOBİ'lere yönelik ticarileştirme desteği. Yenilikçiler, her bir EIC programının farklı rollerini ve TRL beklentilerini anlayarak proje geliştirme yollarını stratejik olarak planlayabilir ve çığır açan araştırmalardan başarılı pazar tanıtımına kadar kesintisiz ilerlemeyi garanti edebilir.

EIC Accelerator EIC Fon Yatırım Yönergeleri Özeti ve Yatırım Grupları

Sürüm: Aralık 2023 Not: Bu makale, resmi EIC Fonu yatırım yönergelerinin bir özetini içerir ve bazı durumlarda amaçlanan anlamı değiştirebilecek basitleştirmeler içerir. Resmi belgeyi indirip okumanızı öneririz. Giriş EIC Yatırım Kılavuzları, potansiyel yararlanıcılara ve ortak yatırımcılara, EIC Fonu yatırımı ve elden çıkarma kararlarına ilişkin strateji ve koşullar hakkında temel bilgiler sağlar. Bu güncellenmiş sürüm, nitelikli yatırımcıların tanımlarını, yatırım senaryolarının açıklamalarını ve devam eden yatırımlar ve çıkışlara ilişkin yeni hükümleri içererek yüksek potansiyele sahip startup'lara ve KOBİ'lere büyümeyi hızlandırmak ve ek yatırımcılar çekmek için destek sağlıyor. Bu belge özellikle EIC Fonu Horizon Avrupa bölümü için geçerlidir. İçindekiler Yatırım Kuralları 1.1 Yatırım Kısıtlamaları 1.2 Yatırım Hedefi 1.3 Yatırım Stratejisi 1.4 Bölüm Yatırım Süreci Yatırım Kılavuzları 2.1 Hedef Şirket Geliştirme Aşaması 2.2 Yenilik Türleri 2.3 Avrupa Çıkarlarının Korunması 2.4 Coğrafi Kapsam 2.5 İstisnalar 2.6 Yatırım Büyüklüğü ve Hisse Payı Hedefleri 2.7 Yatırım/Ortaklık -Yatırım Senaryoları 2.8 Durum Tespiti Süreci 2.9 Olası Finansal Araçlar 2.10 Yatırım Uygulaması 2.11 Bilgilerin Yayınlanması 2.12 İzleme ve Takip Yatırımları 2.13 Devam Yatırımları 2.14 Mentorlar 2.15 Fikri Mülkiyet Yönetimi Yatırım Kovaları Ek 1. Tanımlar Ek 2. İstisnalar 1. Yatırım Kuralları 1.1 Yatırım Kısıtlamaları Bölüm, AMB Fon Bildirisi'nin Genel Bölümünde belirtilen Yatırım Kısıtlamalarına tabidir. Bu kısıtlamalar, Bölümün EIC Fonu tarafından belirlenen sınırlar dahilinde faaliyet göstermesini ve genel hedeflerle tutarlılığın ve uyumun korunmasını sağlar. 1.2 Yatırım Hedefi Bölümün amacı, çığır açan teknolojiler ve yıkıcı, pazar yaratan yenilikler geliştiren veya uygulayan EIC Fonu Nihai Alıcılarına yatırım yapmaktır. Bölüm, Avrupa teknoloji transfer pazarındaki kritik finansman açığını gidermeyi amaçlamaktadır. Avrupa'daki araştırma ve yenilik projeleri için önemli miktarda hibe finansmanına rağmen, çok azı daha fazla yatırım çekmeyi ve ticarileştirme ve büyütme aşamalarına ulaşmayı başarıyor. 1.3 Yatırım Stratejisi Yatırım Hedefine ulaşmak için Bölüm, imtiyazlı hisse senedi, dönüştürülebilir borç, opsiyonlar, varantlar veya benzer menkul kıymetler de dahil olmak üzere hisse senedi menkul kıymetlerine veya hisse senediyle ilgili menkul kıymetlere doğrudan yatırım yapabilir. Bölme, AB Komisyonu tarafından belirlenen maksimum yatırım tutarına tabi olarak EIC blended finance'nin yatırım bileşenini sağlar. Aday şirketler, AB Komisyonu tarafından yayınlanan kamuya açık teklif çağrıları aracılığıyla EIC Accelerator'ye başvuruyor. EISMEA bu teklifleri değerlendirir ve AB Komisyonu gösterge niteliğinde bir EIC blended finance tutarıyla desteklenecek olanları seçer. Bu destek, hibe ve yatırım desteğinin birleşiminden, yalnızca hibe veya yalnızca yatırım desteğinden oluşabilir. Avrupa'nın stratejik alanlardaki çıkarlarının korunmasına ihtiyaç duyduğu durumlarda, EIC Fonu, uygun olmayan ülkelerden yeni yatırımcıların girişini önlemek için engelleyici bir azınlık edinilmesi gibi önlemler alacaktır. Bu yaklaşım, yatırımların stratejik önceliklere uygun olmasını ve Avrupa çıkarlarının korunmasını sağlar. 1.4 Bölüm Yatırım Süreci Yatırım süreci birkaç adımdan oluşur: İlk Değerlendirme: AB Komisyonu tarafından seçilen teklifler, ilk değerlendirme için Harici AIFM'ye iletilir. Kategorizasyon: Vakalar, değerlendirmeye dayalı olarak çeşitli yatırım senaryolarına (Kovalar) göre sınıflandırılır. Durum Tespiti: Hedef şirketlere yönelik mali durum tespiti ve KYC uyumluluk kontrolleri gerçekleştirilir. Finansman Koşullarının Tartışması: Potansiyel taslak finansman koşulları yararlanıcı ve ortak yatırımcılarla tartışılır. Karar Verme: Dış AIFM, operasyonların finansmanına, operasyonun onaylanmasına veya reddedilmesine karar verir. Yasal Dokümantasyon: Onay alındıktan sonra yasal dokümanlar hazırlanır ve imzalanır. İzleme: Harici AIFM, dönüm noktası ödemeleri, raporlama ve çıkış stratejileri de dahil olmak üzere yatırımları izler. 2. Yatırım Yönergeleri 2.1 Hedef Şirket Geliştirme Aşaması EIC Accelerator kapsamındaki uygun başvuru sahipleri arasında kâr amacı güden, son derece yenilikçi KOBİ'ler, yeni kurulan şirketler, erken aşamadaki şirketler ve genellikle güçlü bir fikri mülkiyet bileşenine sahip herhangi bir sektörden küçük orta ölçekli şirketler yer alır. EIC Accelerator, yatırımcılar için henüz cazip olmayan yüksek riskli projeleri desteklemeyi ve bu projelerin özel yatırımı katalize etme riskini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 2.2 Yenilik Türleri Bölüm, özellikle derin teknolojiye veya radikal düşünceye ve sosyal yeniliğe dayalı olanlar olmak üzere çeşitli yenilik türlerini destekler. Derin teknoloji, yeni fikirler ve laboratuvar sonuçlarıyla sürekli etkileşim gerektiren, en ileri bilimsel gelişmelere ve keşiflere dayanan teknolojiyi ifade eder. 2.3 Avrupa Çıkarlarının Korunması AB Komisyonu tarafından belirlenen stratejik alanlarda, Bölüm, Avrupa çıkarlarını korumak için yatırımla ilgili önlemler alacaktır. Bu, engelleyici bir azınlığın satın alınmasını, potansiyel yatırımcı ilgisine rağmen yatırım yapılmasını veya fikri mülkiyetin ve şirketin Avrupa mülkiyetini güvence altına almayı içerebilir. 2.4 Coğrafi Kapsam Ufuk Avrupa Sütunu III Özsermaye bileşenine uygun şirketlerin AB Üye Devletlerinde veya İlişkili Ülkelerde kurulu ve faaliyet göstermesi gerekmektedir. Harici AIFM, tüm uygunluk kriterlerini karşılaması koşuluyla, bu bölgelerde kurulu holdinge veya ana şirkete yatırım yapabilir. 2.5 İstisnalar Yatırımlar, Horizon Avrupa'nın etik ve sosyal temelleriyle bağdaşmayan sektörleri kapsamaz. Bunlar, zararlı işgücü uygulamaları, yasa dışı ürünler, pornografi, yaban hayatı ticareti, tehlikeli maddeler, sürdürülemez balıkçılık yöntemleri ve Ek 2'de ayrıntıları verilen diğer faaliyetleri içerir. 2.6 Yatırım Büyüklüğü ve Hisse Senedi Hedefleri Bölümün yatırımı, kişi başı 500.000 Avro ile 15.000.000 Avro arasında değişmektedir. Genellikle 10% ile 20% arasındaki azınlık hisselerini hedefleyen şirket. Ancak Avrupa'nın çıkarlarını korumak için engelleyici bir pay edinebilir. Yatırımlar, durum tespiti bulgularına ve AB Komisyonu'nun ihale kararına bağlı olarak başlangıçta önerilenden daha düşük veya daha yüksek olabilir. 2.7 Yatırım/Ortak Yatırım Senaryoları Başlangıçtan itibaren Harici AIFM, ortak yatırım fırsatlarından yararlanmak için potansiyel yatırım yapılan şirketleri EIC Accelerator yatırımcı topluluğuna bağlayacaktır. EIC Seçilmiş Yararlanıcılarının, potansiyel olarak bu yatırımcılarla ortaklaşa gerçekleştirilecek mali ve ticari durum tespiti ile ortak yatırımcılar aramaları teşvik edilmektedir. EIC Accelerator, seçilen operasyonların risklerini ortadan kaldırmayı ve inovasyon dağıtımını ve ölçeklendirmeyi desteklemek için önemli miktarda ek finansman çekmeyi hedefliyor. 2.8 Durum Tespiti Süreci Durum tespiti süreci yönetişim, sermaye yapısı, iş stratejisi, rekabet, pazar değerlendirmesi, değer yaratma, yasal şekil ve yargı bölgelerine odaklanır. Uyumluluk kontrolleri arasında kara para aklamanın önlenmesi, terörizmin finansmanı ile mücadele, vergiden kaçınma ve KYC uyumluluğu yer alır. Uyumsuzluk sorunları, EIC desteğinin kesintiye uğramasına veya durdurulmasına neden olabilir. 2.9 Olası Finansal Araçlar Bölüm, aşağıdakiler de dahil olmak üzere öncelikle öz sermaye veya öz sermaye benzeri yatırımları kullanır: Adi Hisseler: Bir şirketteki sahiplik payı, oy kullanma hakkına sahip olabilir veya oy vermeyebilir. Tercih Edilen Hisseler: Genellikle VC fonları tarafından tutulan, borç benzeri özelliklere sahip hibrit özsermaye. Dönüştürülebilir Araçlar: Borçlanma araçları… Devamını oku

Ultimate EIC Accelerator Kısa Teklif Kılavuzu (EIC Accelerator Adım 1 Teklif Şablonu)

Yeniliklerin Kilidini Açmak: EIC Accelerator Adım 1 Teklif Şablonu – Yeni Kurulan Şirketler ve KOBİ'ler İçin Bir Kılavuz Yeni kurulan şirketlere yönelik finansmanın dinamik dünyasında, European Innovation Council (EIC) Hızlandırıcı, yeni kurulan şirketlere ve küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) önemli miktarda finansman sağlamaları için ilgi çekici bir yol sunuyor . 1. Adım teklif şablonu, hem hibe hem de özsermaye bileşenlerini içeren 17,5 milyon Euro'ya kadar blended financing'ye erişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış kritik bir araçtır. Bu makale, Avrupa Birliği (AB) genelinde startup'ları ve KOBİ'leri güçlendirmek için tasarlanmış EIC Accelerator Adım 1 teklif şablonunun içeriği ve kullanışlılığı hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunmaktadır. EIC Accelerator 1. Adım Teklif Şablonunun Özü Resmi Teklif Şablonu: 1. Adım teklif şablonu, ABM finansmanı için başvuru sürecini kolaylaştırmak amacıyla titizlikle tasarlanmış, başvuru sahipleri için resmi bir plan görevi görür. Başvuru sahiplerinin yeniliklerini, iş modellerini ve teknolojilerinin potansiyel etkisini kısa ve öz bir şekilde ifade etmelerini gerektiren temel bölümleri kapsar. Bu yapılandırılmış yaklaşım, teklifin tüm kritik yönlerinin sistematik olarak kapsanmasını sağlar. Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) Odağı: Şablonun önemli bir kısmı Teknoloji Hazırlık Seviyelerine yapılan vurgudur. Başvuru sahiplerinin, EIC'nin pazara hazır olma ve yayılma potansiyeli beklentileriyle uyum sağlamak için çok önemli olan inovasyonlarının olgunluğunu göstermeleri gerekiyor. Sunum Sunumu ve Mülakat Hazırlığı: Teklif şablonu, başvuru sahiplerinin finansman sürecinin sonraki aşamalarına hazırlanmalarına yardımcı olmak için stratejik olarak tasarlanmıştır. Satış konuşmasının omurgasını oluşturan ve görüşme sürecine zemin hazırlayan fikirlerin kısa ama kapsamlı bir sunumunu teşvik eder. Şablon Başvuru Sahiplerine Nasıl Güç Verir? Başvuru Sahipleri için Kolaylaştırılmış Süreç: Şablon, açık bir yapı sunarak başvuru sürecinin gizemini ortadan kaldırır ve AB finansman ortamına yeni katılanlar için bile erişilebilir hale getirir. Başvuru sahiplerine bir dizi iyi tanımlanmış adım boyunca rehberlik ederek, inovasyon anlatılarını etkili bir şekilde sunmalarına yardımcı olur. Yüksek Etki için Tasarlandı: Şablon, yüksek etkili yeniliklere odaklanarak başvuru sahiplerini pazar ihtiyaçları ve teknolojilerinin benzersiz değer teklifi hakkında eleştirel düşünmeye teşvik eder. Bu odak noktası, EIC'nin ölçek büyütme ve önemli pazar nüfuzuna ulaşma potansiyeline sahip projeleri destekleme hedefiyle uyumludur. Çok Çeşitli Yenilikçilere Destek: Profesyonel yazarlardan ve serbest çalışanlardan danışmanlara kadar şablon, hibe yazma sürecine dahil olan çeşitli paydaşlar tarafından kullanılabilecek bir kaynak görevi görür. Uygulamalar arasında tutarlılık ve kalite sağlayan standartlaştırılmış bir çerçeve sağlar. Mali ve Stratejik Etki Karma Finansman Fırsatları: Şablon, 2,5 milyon Avro hibe ve 15 milyon Avro'ya kadar özsermaye finansmanından oluşan blended financing fırsatlarının kapısını etkili bir şekilde açıyor. Bu önemli mali destek, çığır açan yeniliklerin geliştirilmesini ve ölçeklendirilmesini hızlandırmak için tasarlandı. Hisse Finansmanı İçgörüleri: Potansiyel olarak bankaya uygun olmayan ve geleneksel finansman mekanizmalarının yetersiz kaldığı girişimler için şablonda sunulan öz sermaye seçeneği oyunun kurallarını değiştirecek niteliktedir. Agresif büyüme ve genişleme stratejileri için hayati önem taşıyan önemli miktarda finansmana doğrudan bir yol sunuyor. Avrupa Komisyonu ve ABM Onayı: Resmi şablonun kullanılması, projeleri Avrupa Komisyonu ve ABM'nin stratejik öncelikleriyle uyumlu hale getirir. Tekliflerin AB inovasyon finansmanının daha geniş hedeflerini yansıtan kriterlere göre değerlendirilmesini sağlayarak projelerin güvenilirliğini ve çekiciliğini artırır. Sonuç EIC Accelerator Adım 1 teklif şablonu yalnızca bir belge değildir; yeni kurulan girişimleri ve KOBİ'leri ABM tarafından aranan kritik unsurlarla aynı hizaya getirerek finansman sağlama şansını önemli ölçüde artırabilecek stratejik bir araçtır. Titiz değerlendirme sürecini geçmek için gerekli olan netliği, kısalığı ve odaklanmayı teşvik eder. Startup'lar ve KOBİ'ler bu şablondan yararlanarak inovasyon hikayelerini etkili bir şekilde ifade edebilir, endüstrileri dönüştürme ve Avrupa pazarında yeni boyutlara ulaşma potansiyellerini ortaya koyabilirler. EIC Accelerator 1. Adım Kısa Teklif Teklif Şablonu 1. Şirket Tanımı Kuruluş Hikayesi Şirketin başlangıcı, önemli bir araştırma enstitüsünün yan ürünü olarak kökenlerini vurgulayarak kuruluş tarihine kadar uzanmaktadır. Bu anlatı, kurucu ortaklar arasındaki işbirliğini ve güvence altına alınan ilk yatırımları detaylandırarak gelecek vaat eden bir fikirden yerleşik bir kuruluşa doğru giden yolu göstermektedir. Böyle bir kuruluş hikayesi yalnızca şirketin profilini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda European Innovation Council (EIC) de dahil olmak üzere paydaşların dikkatini çekmeyi hedefleyerek teknoloji endüstrisindeki güvenilir ve yenilikçi bir oyuncu olarak konumunu da sağlamlaştırıyor. Misyon ve Vizyon Şirketin misyonu ve vizyonu, temel hedeflerini ve küresel ölçekte ulaşmayı hedeflediği ilham verici etkiyi kapsamaktadır. Misyon, kritik endüstri zorluklarını çözmek, verimliliği artırmak için inovasyondan yararlanmak veya önemli pazar boşluklarını gidermek etrafında şekillenmiştir. Bu vizyoner yaklaşım, şirketi kendi alanında önemli ilerlemeler kaydetmeye kararlı, ileri görüşlü bir lider olarak konumlandırıyor. Teorik fikirlerin pratik, pazara hazır çözümlere dönüştürülmesine yapılan vurgu, European Innovation Council'nin hedefleriyle iyi bir uyum içinde olup, yalnızca inovasyona öncülük etmekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal ve ekonomik büyümeye olumlu katkıda bulunma taahhüdünü de göstermektedir. Şirket Başarıları Şirketin başarıları, ödüller, finansal başarılar ve teknolojik gelişmeler gibi önemli kilometre taşlarıyla işaretlenen büyüme ve yenilikçiliğin bir kanıtıdır. Bu başarılar şirketin güvenilirliğini oluşturmak ve endüstri standartlarını karşılama ve aşma kapasitesini vurgulamak açısından çok önemlidir. Saygın kuruluşlar tarafından ödüllerle tanınmak ve kritik teknoloji hazırlık seviyelerinin başarılı bir şekilde elde edilmesi, şirketin potansiyelini ve daha fazla büyümeye hazır olduğunu vurgulamaktadır. Böyle bir geçmiş performans, European Innovation Council ve potansiyel yatırımcılar arasında güven oluşturmak ve şirketi Avrupa Birliği'nin rekabetçi teknoloji ortamında gelecekteki fırsatlar için güçlü bir aday olarak konumlandırmak açısından çok önemlidir. Müşteri İlişkileri Şirket, çok çeşitli müşterileriyle güçlü ilişkiler geliştirerek pazar konumunu güçlendirdi ve sektördeki itibarını sağlamlaştırdı. Bu ilişkiler sadece işlemsel olmayıp, karşılıklı fayda sağlayan ve şirketin pazardaki yerini güçlendiren işbirlikleri yoluyla zenginleşmektedir. En iyi müşterileri öne çıkarmak ve bu etkileşimlerin niteliğini detaylandırmak, şirketin değerli ortaklıkları sürdürme yeteneğini gösterir. Ayrıca, bu kilit paydaşlardan Niyet Mektuplarının (LOI) alınması sadece onların… Devamını oku

EIC Accelerator İnovasyonunun Potası: Üniversiteler ve DeepTech Girişimcilerinin Doğuşu

Üniversiteler uzun zamandır dünyamızın gördüğü en çığır açıcı ve dönüştürücü teknolojilerin bazılarının doğum yeri olmuştur. Kökleri sıkı akademik araştırmalara dayanan ve entelektüel merak ortamından beslenen bu kurumlar, yalnızca öğrenme merkezleri değil aynı zamanda yenilikçi girişimciler için önemli kuluçka merkezleridir. Özellikle bilimsel teknolojiler alanında, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, şu anda yaygın olarak DeepTech olarak adlandırdığımız, sağlık, enerji ve bilgisayar gibi çeşitli sektörlerde derin ilerlemeler sunan teknolojilerde ön sıralarda yer almaktadır. Üniversite-Girişimcilik Bağlantısı Akademik araştırmadan girişimci girişime giden yolculuk, birçok yenilikçinin yürüdüğü bir yoldur. Üniversiteler, son teknolojiye sahip laboratuvarlar, finansmana erişim ve benzer düşünen düşünürlerden oluşan bir ağ da dahil olmak üzere kaynak zenginliğiyle, erken aşama DeepTech projelerini beslemek için benzersiz bir ekosistem sunuyor. Temel araştırmalar bu akademik salonlarda gerçekleştirilir; çoğu zaman bir pazar başvurusunun değerlendirilmesinden çok önce. Bu ortamın en önemli unsurlarından biri disiplinler arası işbirliğinin teşvik edilmesidir. Bir üniversitede malzeme bilimindeki bir atılımın tüketici elektroniği alanında devrim niteliğinde yeni ürünlerin önünü açması veya biyomedikal araştırmaların çığır açan tıbbi cihazların geliştirilmesine yol açması alışılmadık bir durum değildir. Akademik projelerden doğan bu teknolojiler, kritik küresel zorluklara çözüm bulma ve yeni endüstrilerin önünü açma potansiyeline sahiptir. Boşluğu Kapatmak: Akademiden Endüstriye Ancak bir üniversite projesinden başarılı bir DeepTech şirketine giden yol zorluklarla doludur. Bilimsel araştırmayı ticarileştirme süreci teknik uzmanlıktan fazlasını gerektirir; piyasanın iyi anlaşılmasını, stratejik iş planlamasını ve yatırımı güvence altına alma becerisini gerektirir. Üniversitelerdeki bu açığı kapatmayı amaçlayan girişimcilik programlarının ve teknoloji transfer ofislerinin rolü burada yatmaktadır. Gelişmekte olan girişimcilere yeniliklerini pazara sunmak için gereken mentorluk, finansman ve iş zekasını sağlarlar. Ayrıca, kamu ve özel finansmanın rolü abartılamaz. European Innovation Council (EIC) Hızlandırıcı programı gibi girişimler, DeepTech'yi ticarileştirmenin zorlu sularında yol alan yeni girişimlere hibeler ve öz sermaye finansmanı yoluyla kritik destek sunuyor. Bu programlar yalnızca finansal destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yeni kurulan şirketlere güvenilirlik kazandırarak daha fazla yatırım ve ortaklık çekiyor. Gerçek Dünya Etkisi ve Gelecek Üniversite tarafından üretilen DeepTech yeniliklerinin küresel sahnedeki etkisi yadsınamaz. Hayat kurtaran tıbbi teknolojilerin yaratılmasından sürdürülebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesine kadar bu gelişmeler geleceği şekillendiriyor. Geleceğe baktığımızda üniversitelerin inovasyon kuluçka merkezleri olarak rolünün önemi giderek artacaktır. Doğru destek yapılarının mevcut olması durumunda, bu akademik çabaların başarılı, dünyayı değiştiren girişimlere dönüşme potansiyeli sınırsızdır. Sonuç olarak, üniversiteler sadece öğrenme merkezleri değil aynı zamanda inovasyonun önemli beşiğidir ve DeepTech yenilikleriyle dünyamızı yeniden tanımlamaya kararlı girişimcileri besler. Bu akademik kurumlar gelişmeye devam ettikçe küresel ekonomik ve toplumsal ilerlemelere katkıda bulunma potansiyelleri sınırsızdır. Devam eden destek ve yatırımla, akademiden sanayiye olan köprü güçlenecek ve dönüştürücü teknolojilerde yeni bir çağın başlangıcı olacak. Laboratuar Tezgahından Pazara: Üniversite Tabanlı Startup'ların Finansman Macerası Akademik araştırmadan başarılı bir startup'a geçiş, özellikle kimya, ilaç, biyoloji ve fizik gibi alanlardan gelen kurucular için göz korkutucu bir yolculuktur. Bu bilimsel girişimciler benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır ve bunların en önemlisi finansmanı güvence altına almak gibi çetin bir görevdir. Daha ticari sektörlerdeki meslektaşlarının aksine, startup kurucularına dönüşen bilim insanları, konu bağış toplamaya geldiğinde kendilerini genellikle alışılmadık bir bölgede buluyorlar. Bilimsel Girişimciler İçin Kaynak Yaratma Zorluğu Sorunun temelinde uzmanlık açığı yatıyor. Bilim adamları, iş modellerinin, pazara uygunluğun veya yatırımcı sunumunun karmaşıklığı yerine bilginin ilerlemesine odaklanarak araştırmak, keşfetmek ve yenilik yapmak için eğitilir. Bu boşluk, hızlı getiri arayan yatırımcıların ve net piyasa uygulamalarına sahip işletmelerin hakim olduğu rekabetçi bir finansman ortamında onları sıklıkla dezavantajlı duruma düşürüyor. Dahası, DeepTech'nin ve bilimsel girişimlerin doğası, genellikle araştırma ve geliştirme için önemli miktarda ön yatırım gerektirdikleri ve pazara ve kârlılığa giden daha uzun yollara ihtiyaç duydukları anlamına gelir. Bu durum, doğal risklerden ve uzun zaman çizelgelerinden kaçınabilen geleneksel risk sermayedarlarına olan çekiciliğini daha da karmaşık hale getiriyor. Hibeler: Başlamak İçin Bir Cankurtaran Halatı Bu zorlukların ışığında, hibeler bilimsel bir startup'ın yaşam döngüsünün ilk aşamalarında çok önemli bir rol oynamaktadır. European Innovation Council (EIC) Hızlandırıcı programı gibi finansman mekanizmaları, yalnızca finansal destek sunmakla kalmayıp aynı zamanda bilimsel girişimin potansiyel etkisinin doğrulanmasını da sağlayarak cankurtaran halatı haline geliyor. Devlet kurumlarından ve uluslararası kuruluşlardan gelen bağışlar, kurucuların özsermayesini sulandırmadan veya onları vaktinden önce ticarileştirme stratejilerine zorlamadan, konsept kanıtından geçerli bir ürüne geçiş için gereken temel sermayeyi sağlar. Bir Köprü İnşa Etmek: Üniversite Kuluçka Merkezlerinin ve Girişimcilik Programlarının Rolü Bilimsel girişimcilerin karşılaştığı benzersiz zorlukların farkında olan birçok üniversite, bilgi açığını kapatmak için tasarlanmış kuluçka merkezleri ve girişimcilik programları oluşturmuştur. Bu programlar mentorluk, iş eğitimi ve özellikle DeepTech ve bilimsel yeniliklerle ilgilenen yatırımcı ağlarına erişim sunar. Bilim adamlarını, ilgi çekici sunum sunumları hazırlamaktan yatırımcılar için hayati önem taşıyan finansal ölçümleri anlamaya kadar, finansman ortamında gezinmek için gerekli becerilerle donatmayı amaçlıyorlar. İleriye Giden Yol Engellere rağmen, bilimsel girişimlerin potansiyel toplumsal ve ekonomik faydaları çok büyük. İnovasyon yoluyla acil küresel zorlukların üstesinden gelme yetenekleri nedeniyle bu girişimlerin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Geliştirilmiş hibe programlarından daha uzmanlaşmış yatırımcı ağlarına kadar bilimsel girişimcileri destekleyen ekosistemin güçlendirilmesi, başarıları için kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak, üniversite laboratuvarından pazara giden yolculuk, özellikle finansmanın güvence altına alınması konusunda zorluklarla dolu olsa da, inovasyonun bu öncülerini destekleme ihtiyacının giderek daha fazla kabul edildiği görülüyor. Uzmanlık açığını kapatarak ve hibeleri bir sıçrama tahtası olarak kullanarak, bilimsel girişimler için ileriye giden yol daha net hale geliyor ve dönüştürücü potansiyellerinin tam olarak hayata geçirilebileceği bir gelecek vaat ediyor. Fikri Mülkiyette Gezinme: Üniversite Spinoff Kurucuları İçin Bir Kılavuz ... Devamını oku

DeepTech'in Kodunu Çözme: EIC Accelerator Yeniliklerinin Yeni Çağında Yön Bulma

Hızlı teknolojik ilerleme ve inovasyonun damgasını vurduğu bir çağda, "DeepTech" terimi, yeni kurulan şirketler ve genel olarak teknoloji endüstrisi ile eşanlamlı bir terim olarak ortaya çıktı. Peki “DeepTech” tam olarak ne anlama geliyor ve startuplar ve teknoloji sektörleri için neden bu kadar önemli? DeepTech veya derin teknoloji, mevcut çözümlere göre önemli ilerlemeler sunan en son teknolojileri ifade eder. Bu teknolojiler, endüstrileri altüst etme, yeni pazarlar yaratma ve karmaşık zorlukları çözme konusundaki derin potansiyelleriyle karakterize edilir. Kademeli iyileştirmelere odaklanan ana akım teknolojinin aksine, DeepTech, radikal değişim yaratmak için bilimsel keşiflere veya mühendislik yeniliklerine daha derinlemesine dalıyor. DeepTech'nin Özü DeepTech, özünde önemli bilimsel gelişmelere ve yüksek teknolojili mühendislik yeniliklerine dayanan teknolojileri bünyesinde barındırır. Bu teknolojiler genellikle yapay zeka (AI), robotik, blockchain, gelişmiş malzemeler, biyoteknoloji ve kuantum hesaplama gibi sektörlerle ilişkilendirilir. Bunlar arasındaki birleştirici faktör, çoğunlukla olgunlaşması ve ticarileşmesi yıllar alabilecek atılımlarla sonuçlanan derin, esaslı araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çabalarına temel olarak güvenmeleridir. Startup'larda ve Teknoloji Endüstrisinde DeepTech Startup'lar için DeepTech'ye girişmek hem muazzam bir fırsatı hem de zorlu bir mücadeleyi temsil eder. DeepTech yeniliklerinin geliştirme döngüsü genellikle daha uzundur ve yazılım veya dijital girişimlerle karşılaştırıldığında daha önemli sermaye yatırımı gerektirir. Ancak bunun getirisi, iklim değişikliğinden sağlık hizmetleri krizlerine kadar acil küresel sorunlara çözümler sunarak dönüştürücü olabilir. Teknoloji endüstrisinin DeepTech'ye olan ilgisi, kalıcı değer yaratma ve teknolojide yeni sınırlar oluşturma vaadinden kaynaklanmaktadır. Tüketici tercihlerinde hızlı değişimlere maruz kalabilen tüketici teknolojisinin aksine, DeepTech onlarca yıl boyunca endüstrileri yeniden tanımlayabilecek temel değişiklikler sunuyor. İleriye Dönük Yol DeepTech ortamında gezinmek, ileri görüşlü bilimsel araştırmaların, güçlü finansman mekanizmalarının ve stratejik endüstri ortaklıklarının bir karışımını gerektirir. Yeni başlayanlar için bu, DeepTech projelerinin uzun vadeli doğasını anlayan paydaşların yatırımını güvence altına almak anlamına gelir. Aynı zamanda Ar-Ge'ye bağlılık ve keşfedilmemiş bölgelere öncülük etme isteği de gerektirir. DeepTech'nin önemi yalnızca teknolojik ilerlemenin ötesine geçer; geleceği inşa etmekle ilgili. Startup'lar, derin teknolojilerin gücünden yararlanarak, bir zamanlar imkansız kabul edilen çözümlerle dünyanın en karmaşık zorluklarından bazılarını çözerek yeni bir inovasyon çağını başlatma potansiyeline sahip. Sonuç olarak DeepTech, çığır açan bilimsel araştırma ve teknolojik yeniliğin kesişim noktasında yer almaktadır. Startup'lar ve teknoloji endüstrisi için keşif ve yıkımın bir sonraki sınırını temsil ediyor. DeepTech'yi benimsemek yalnızca teknolojiye yapılan bir yatırım değildir; mümkün olanın sınırlarının sürekli genişletildiği bir geleceğe bağlılıktır. DeepTech'nin Benzersiz Sermaye Dinamikleri: İnovasyon Sularında Gezinmek Yeni başlayanların gelişen dünyasında, DeepTech yalnızca inovasyonun sınırlarını zorlama tutkusuyla değil, aynı zamanda farklı finansal ve gelişimsel manzarasıyla da öne çıkıyor. DeepTech startup'ları, doğaları gereği, hem sermaye yoğun hem de zaman alıcı alanlara yönelir ve genellikle donanım geliştirmelerine veya farklı türde bir yatırım gerektiren çığır açan bilimsel araştırmalara odaklanır: hasta sermayesi. DeepTech'nin Sermaye Yoğun Doğası DeepTech girişimleri genellikle önemli miktarda başlangıç yatırımı gerektirir; bu, yazılım emsallerinden çok daha yüksektir. Bu öncelikle biyoteknoloji, robotik ve temiz enerji gibi birçok DeepTech projesinin donanım yoğun yönlerinden kaynaklanmaktadır. Fiziksel ürünlerin geliştirilmesi veya yeni bilimsel keşiflerin uygulanması, yalnızca özel ekipman ve materyaller değil, aynı zamanda gelişmiş araştırma tesislerine erişim de gerektirir. Zaman Faktörü Mali hususların ötesinde, DeepTech yeniliklerinin geliştirilmesinde zaman çok önemli bir rol oynar. Ürünlerin nispeten kısa döngülerde geliştirilebildiği, test edilebildiği ve yinelenebildiği yazılım girişimlerinden farklı olarak, DeepTech projeleri genellikle yıllar, hatta on yıllar sürer. Bu uzatılmış zaman dilimi, geliştirilmekte olan teknolojinin karmaşık doğasından, kapsamlı test ve sertifikasyon süreçlerinin gerekliliğinden ve çığır açan yenilikleri pazara sunmanın zorluğundan kaynaklanmaktadır. Hasta Sermayesi: Başarı İçin Hayati Bir Bileşen Bu benzersiz zorluklar göz önüne alındığında, DeepTech girişimleri, yatırımın geri dönüşü (ROI) için daha uzun bir yolculuğa hazırlanan yatırımcılara ihtiyaç duyuyor. Bu "sabırlı sermaye", DeepTech girişimlerinin doğasında bulunan uzun Ar-Ge ve pazara giriş dönemleri boyunca yeni girişimleri desteklemeye isteklidir. Bu tür yatırımcılar genellikle belirli endüstriler ve yeniliklerin potansiyel etkisi hakkında derin bir anlayışa sahiptir ve bu da onların kısa vadeli kazanımların ötesinde bu teknolojilerin dönüştürücü potansiyeline doğru görmelerini sağlar. Hasta Sermayesi Neden Önemlidir Hasta sermayesinin önemi yalnızca finansal kaynak sağlamanın ötesine uzanır. DeepTech'nin karmaşık ortamında gezinmek için hepsi çok önemli olan mentorluk, sektör bağlantıları ve stratejik rehberliği içerir. Dahası, sabırlı sermaye, girişimcilerin, ticari olarak hemen uygulanabilirliği olmayan ancak uzun vadede önemli toplumsal ve ekonomik etkiler yaratma potansiyeline sahip atılımlara odaklanabilecekleri bir inovasyon kültürünün geliştirilmesine yardımcı olur. Sonuç olarak, DeepTech girişimlerinin yolculuğu benzersiz derecede zorludur ve finansal yatırımdan fazlasını gerektirir. Geleneksel yatırım zaman çizelgelerini aşan, devrim niteliğinde ilerlemeler vaat eden bir vizyona bağlılık gerektirir. Bu yolculuğa çıkmaya istekli olanlar için ödül, yalnızca potansiyel mali getirilerde değil, aynı zamanda toplumumuzun geleceğini şekillendirebilecek ilerlemelere katkıda bulunmadadır. DeepTech Yatırımlarının Yükselen Cazibesi: Benzersiz Teknolojiler ve Daha Yüksek Getiriler Yatırım ortamı, daha yüksek getiri potansiyeli ve doğası gereği benzersizliği nedeniyle DeepTech'ye doğru önemli bir değişime tanık oluyor. DeepTech şirketleri, doğaları gereği, genellikle patentler ve fikri mülkiyet (IP) haklarıyla korunan, çığır açan teknolojik gelişmelere yönelirler. Bu benzersizlik, onları yalnızca yazılım girişimlerinin kalabalık alanından ayırmakla kalmıyor, aynı zamanda yatırımcılar tarafından oldukça değer verilen bir rekabet koruması katmanı da sunuyor. Yüksek Getiriler ve Rekabetçi Hendekler DeepTech yatırımları, önemli mali getiri potansiyeli nedeniyle giderek daha cazip hale geliyor. Biyoteknoloji ve gelişmiş malzemelerden yapay zeka ve kuantum hesaplamaya kadar DeepTech sektörlerinde geliştirilen teknolojiler, endüstrileri değiştirecek ve tamamen yeni pazarlar yaratacak güce sahip. Bu dönüştürücü potansiyel, bu tür yeniliklerin erken destekçisi olan yatırımcılar için önemli finansal fırsatlara dönüşüyor. Üstelik DeepTech yeniliklerinin karmaşıklığı ve tescilli doğası… Devamını oku

Yeni ABM Çalışma Programı: Çürütme Sürecinin Ortadan Kaldırılmasını Anlamak

Avrupa Birliği (AB) finansmanının dinamik ortamında, European Innovation Council (EIC), 2024 Çalışma Programı kapsamında, finansman başvuru ve değerlendirme sürecini doğrudan etkileyen dikkate değer değişiklikler getirmiştir. Bu ayarlamalar arasında, tekliflerin daha akıcı ve bağımsız bir şekilde değerlendirilmesine doğru bir geçiş anlamına gelen çürütme sürecinin ortadan kaldırılması öne çıkıyor. Bu makale, yeni yaklaşımın gizemini aydınlatmayı ve başvuru sahiplerine stratejik rehberlik sunmayı amaçlayan, EIC Accelerator finansmanı arayan yeni kurulan şirketler ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) için bu değişikliğin sonuçlarını ele alıyor. Çürütme Sürecinden Uzaklaşma Tarihsel olarak, EIC Accelerator başvuru süreci, başvuru sahiplerinin sonraki başvurularda önceki değerlendirmelerdeki yorumları ele almasına ve "çürütmesine" olanak tanımıştır. Bu çürütme süreci, kuruluşların belirli geri bildirimlere dayanarak tekliflerini hassaslaştırmasına ve geliştirmesine olanak tanıdı ve teorik olarak gelecek turlarda başarı şanslarını artırdı. Ancak 2024 ABM Çalışma Programı kapsamında bu mekanizma kaldırılmıştır. Sonuç olarak, başvuru sahiplerinin, değerlendirici yorumlarına yanıt olarak önceki başvurulardaki iyileştirmeleri doğrudan dahil edebilmeleri için artık yapılandırılmış bir yol bulunmamaktadır. Tekliflerin Bağımsız Değerlendirilmesi Çürütme sürecinin kaldırılmasıyla birlikte gelen önemli bir değişiklik, tekliflerin değerlendirilmesine yönelik yaklaşımdır. Değerlendiriciler artık daha önceki sunumlara veya önceki turlardaki değerlendirme raporlarına erişemeyecek. Bu, her teklifin bağımsız olarak, yalnızca esasına göre ve standart Horizon Europe değerlendirme kriterlerine uygun olarak değerlendirilmesini sağlar. Bu değişiklik, ister ilk kez başvuranlardan ister yeniden başvuranlardan olsun, tüm başvuruların tarafsız bir inceleme almasını sağlayarak oyun alanını eşitlemeyi amaçlamaktadır. Anlatıya İyileştirmelerin Dahil Edilmesi Yapılandırılmış çürütme süreci aşamalı olarak kaldırılmış olsa da, başvuru sahipleri geçmiş geri bildirimlere dayanarak tekliflerini hassaslaştırma olanağını koruyorlar. İyileştirmeler ve geliştirmeler yine de başvuru formunun B bölümündeki anlatıma dahil edilebilir. Ancak bu amaç için belirlenmiş özel bir format veya bölümün bulunmadığına dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, başvuru sahipleri, iyileştirmelerin tutarlı olmasını ve teklifin genel kalitesini ve fizibilitesini geliştirmesini sağlayacak şekilde, tüm düzenlemeleri genel teklif anlatımına sorunsuz bir şekilde entegre etmelidir. Başvuru Sahipleri İçin Stratejik Etkiler ABM'nin değerlendirme sürecindeki bu değişiklik, başvuru sahipleri için stratejik bir eksen gerektirmektedir. Yeni kurulan şirketler ve KOBİ'ler, belirli geri bildirim döngülerine güvenmek yerine sürekli iyileştirmeyi temel bir strateji olarak entegre ederek, en başından itibaren sağlam ve ilgi çekici bir teklif hazırlamaya odaklanmalıdır. Başvuru sahiplerinin aşağıdakileri yapması teşvik edilmektedir: Kapsamlı bir öz değerlendirme yapın: Başvurudan önce, teklifinizi EIC'nin kriterleri ve hedeflerine göre eleştirel bir şekilde değerlendirin ve dış geri bildirimlere dayanmadan geliştirilecek alanları belirleyin. Profesyonel destekten yararlanın: Teklifinizi geliştirmek ve teklifinizin EIC'nin mevcut öncelikleri ve standartlarına uygun olmasını sağlamak için AB hibe başvurularında deneyimli danışmanlar, profesyonel yazarlar veya serbest çalışanlarla iletişime geçin. Yeniliği ve etkiyi vurgulayın: Her teklif kendi esaslarına göre değerlendirilirken projenizin yenilikçiliğini, pazar potansiyelini ve toplumsal etkisini vurgulayın ve ABM finansmanı için ikna edici bir örnek oluşturun. Sonuç 2024 ABM Çalışma Programı, çürütme sürecinin kaldırılmasıyla daha bağımsız ve liyakate dayalı değerlendirmelere doğru bir yönelimin altını çizerek tekliflerin nasıl değerlendirileceği konusunda bir paradigma değişikliği getiriyor. Bu değişiklik, başvuru sahiplerini uyum sağlamaya zorlarken, aynı zamanda yeniliklerini önceki başvuruların gölgesinden uzak, mümkün olan en iyi şekilde sunma fırsatlarını da açıyor. Startup'lar ve KOBİ'ler, sürekli iyileştirme stratejisini benimseyerek ve profesyonel uzmanlıktan yararlanarak bu değişiklikleri başarılı bir şekilde yönetebilir ve kendilerini EIC Accelerator finansmanı için güçlü bir şekilde konumlandırabilir.

2024 Çalışma Programı Kapsamında EIC Accelerator İçin Gönderim Sınırlarını Anlamak

European Innovation Council (EIC) Hızlandırıcı, AB'nin yenilikçiliği teşvik etme ve startup'ları ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ'ler) pazara çığır açıcı fikirler sunma konusunda destekleme konusundaki kararlılığının temel taşıdır. EIC 2024 Çalışma Programının tanıtılmasıyla birlikte, süreçleri kolaylaştırmak ve tekliflerin sunulması ve yeniden sunulmasıyla ilgili kuralları açıklığa kavuşturmak için önemli güncellemeler yapıldı. Bu makale, bu rekabetçi program yoluyla finansman sağlamayı amaçlayan kuruluşlar için net bir rehber sunarak yeni başvuru sınırlarını açıklamayı amaçlamaktadır. Basitleştirilmiş Başvuru Kuralları EIC 2024 Çalışma Programı, geri bildirimleri ele alarak ve finansman sürecini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyerek tekliflerin sunulmasına yönelik daha basit bir yaklaşım getirmiştir. 2024'ün başından itibaren kuruluşların, sürecin herhangi bir aşamasında ve herhangi bir destek türü için en fazla üç başarısız başvuruda bulunmasına izin veriliyor. Buna aşağıdakiler dahildir: Kısa teklifler Tam teklifler Mücadeleye özel çağrılar Açık çağrılar Yalnızca hibe Karma finansman (hibe ve özsermaye kombinasyonları) Yalnızca öz sermaye Bu basitleştirme, başvuru sahiplerinin, başvurulan desteğin aşaması veya türüne bakılmaksızın, başvurudan önce finansman sağlamak için üç şansa sahip olduğu anlamına gelir. Horizon Europe'un EIC Accelerator kapsamında daha fazla başvuru yapması engellendi. Reddedildikten Sonra Yeniden Başvuru Yeni kuralların dikkat çeken bir yönü, tam teklif aşamasında reddedildikten sonra yeniden başvuru yapılmasına ilişkin düzenlemedir. Bu aşamada başarılı olamayan başvuru sahiplerinin, üç başvuru sınırına ulaşmamış olmaları koşuluyla, kısa teklif aşamasını atlayarak tekliflerini doğrudan tam teklif aşamasına yeniden sunmalarına izin verilir. Ancak hiçbir durumda doğrudan görüşme aşamasına tekrar başvuru yapılmasına izin verilmemektedir. Pratik Örnekler Açıklık sağlamak amacıyla, Çalışma Programı çeşitli senaryoların ana hatlarını çizmektedir: Tam teklif aşamasında (uzaktan değerlendirme veya görüşme sırasında) bir reddedildikten sonra, bir kuruluş iki tam teklif daha sunabilir. Mülakat aşamasında iki kez reddedildikten sonra, kuruluş hâlâ tam teklif sunmaya uygun durumdadır ve potansiyel olarak üçüncü bir mülakata davet edilebilir. Bir kuruluşun tam teklif veya görüşme aşamasında bir kez ve kısa teklif aşamasında bir kez reddedilmesi durumunda, tam teklif aşamasında bir sunum daha yapma hakkı vardır. Başarısız başvurulara ilişkin sayacın 1 Ocak 2024'te sıfırlanacağını belirtmek önemlidir. Bu sıfırlama, daha önce başvuru limitlerine ulaşmış olabilecek kuruluşlar için yeni bir başlangıç sunarak Horizon Avrupa çerçevesi kapsamında yeni finansman fırsatları sunmaktadır. Başvuru Sahipleri için Çıkarımlar Bu güncellenmiş kurallar, EIC Accelerator'nin rekabetçi yapısını esneklik ihtiyacı ve çoklu finansman fırsatları ile dengelemeyi amaçlamaktadır. Başvuru sahipleri, tekliflerini güçlendirmek için önceki başvurulardan alınan geri bildirimleri dikkate alarak sunumlarını stratejik olarak planlamalıdır. Profesyonel yazarlar ve danışmanlarla iletişim kurmak veya EIC Accelerator'nin resmi teklif şablonunu kullanmak, gönderimlerin kalitesini artırabilir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin başvuru sınırına dikkat etmeleri ve her denemede tekliflerinin iyileştirilmesine ve iyileştirilmesine öncelik vermeleri gerekmektedir. Reddedildikten sonra doğrudan tam teklif aşamasına yeniden sunma fırsatı, kuruluşların geri bildirimleri ele almalarına ve sıfırdan başlamadan başvurularını iyileştirmelerine olanak tanıyan önemli bir avantajdır. Sonuç EIC 2024 Çalışma Programının başvuru ve yeniden başvuruya ilişkin basitleştirilmiş kuralları, AB finansmanını yenilikçi işletmeler için daha erişilebilir hale getirmeye yönelik olumlu bir adıma işaret etmektedir. Startup'lar ve KOBİ'ler, bu düzenlemeleri anlayarak ve uygulamalarını stratejik olarak planlayarak, yeniliklerini Avrupa ve küresel pazarlara taşımak için gereken hayati desteği güvence altına alma şanslarını en üst düzeye çıkarabilirler.

EIC Accelerator Röportaj Hazırlığınızda Uzmanlaşmak İçin Nihai Kılavuz: Adım Adım Eylem Planı

Özellikle EIC Accelerator sunumu gibi yüksek riskli senaryolar için bir röportaja hazırlanmak, stratejik ve iyi düşünülmüş bir yaklaşım gerektirir. Bu kılavuz, tamamen hazırlıklı ve etkilemeye hazır olduğunuzdan emin olmak için bilgi kaynaklarımızdan elde edilen bilgeliği kapsamlı, eyleme dönüştürülebilir bir madde işareti listesine dönüştürür. Mülakat Öncesi Hazırlık ABM Kurallarını ve Hedeflerini Anlayın: Jürinin neye baktığını ve EIC Accelerator'nin özel kriterlerini öğrenin. Satış Konuşmanızı Senaryolayın: Satış konuşmanız için kelime kelime bir senaryo hazırlayın. 10 dakikalık sınır dahilinde doğal bir şekilde teslim edene kadar pratik yapın. Soru-Cevap Becerilerinizi Geliştirin: Hazırlık sürenizin önemli bir bölümünü, 35 dakikaya kadar sürebilen Soru-Cevap oturumu için pratik yapmaya ayırın. Başvurunuzu İçten Dışa Bilin: Başvuruyu kendiniz yazmadıysanız, iyice inceleyin. Bahsedilen tüm rakamları, stratejileri ve ortakları anlayın. Pratik, Satış Konuşmasına Mükemmel Katılımı Sağlar Uygulama: Satış konuşmanızı kapsamlı bir şekilde uygulamak için profesyonel yazarlardan veya danışmanlardan yararlanın. Mülakat Ortamını Simüle Edin: Yüksek basınçlı bir ortamı simüle etmek için hızlı sorularla ve anında takiplerle pratik yapın. Tüm Ekip Üyelerinin Cevap Vermesine Hazır Olun: Tüm ekip üyelerinin, bir birim olarak soruları sorunsuz ve uyumlu bir şekilde yanıtlamaya alıştığından emin olun. Sunum Günü Sunumdan Önce Operasyonel Görev Yok: Yalnızca röportaja odaklanın; dikkat dağıtıcı hiçbir şey yok. Büyük Resmi Yeniden Ziyaret Edin: İletmek istediğiniz önemli mesajlara ve vizyonlara odaklanarak sunum slaytlarınızı gözden geçirin. Soru-Cevap Oturumunu Yönetme Hızlı ve Takip Sorularını Bekleyin: Hızlı ve net bir şekilde yanıt vermeye hazır olun. Zamanlama için kronometreyle pratik yapın. Standart Cevaplar Geliştirin: Olasılığı yüksek sorulara ve pratik oturumları sırasında kritik olarak tanımlanan sorulara verilen yanıtları yazın. Doğru Tutumu Benimseyin: Sorunun zorluğu ne olursa olsun, sakin ve kendinden emin bir tavır sergilemeye çalışın. Sahte Jüri Uygulaması Dahili Olarak Stresli Sorgulama Oturumları Oluşturun: Zorlu sorular sormak ve anında takip sağlamak için ekibinizdeki sahte jürileri kullanın. Eleştirel Sorgulamayı Entegre Edin: Şeytanın avukatlığını yapabilecek, kesintiler ve zor sorular yoluyla baskı uygulayabilecek sahte sorgulayıcıları seçin. Son İpuçları Benzersiz Satış Noktalarınızı (USP) Anlayın ve İfade Edin: Projenizi neyin farklı kıldığı konusunda net olun ve bunu ilgi çekici bir şekilde ifade etmeye hazır olun. Hoş Olmayan Deneyimlere Hazırlanın: Bazen etkileşimler stresli veya rahatsız edici olabilir. Bu tür durumlara zihinsel olarak hazırlanın. Kırmızı Bayraklardan Kaçının: Jüriye sizi reddetmesi için herhangi bir neden vermeyin. Olumsuz incelemeye yol açabilecek konulardan uzak durun. Bu kapsamlı kılavuzu takip ederek yalnızca güveninizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda herhangi bir görüşme senaryosunda, özellikle de EIC Accelerator konuşması gibi riskli ortamlarda başarı şansınızı da önemli ölçüde artıracaksınız. Unutmayın, baskı altındayken bu duruma ayak uyduramazsınız; eğitim seviyenize düşeceksiniz. Buna göre hazırlanın.

En Son EIC Accelerator Sonuçlarının Açıklanması: Kapsamlı Bir Analiz (8 Kasım 2023 Son Nokta, Şubat 2024 Sürümü)

FIND THE NEWEST RESULTS HERE The European Innovation Council (EIC) Accelerator program stands as a system of support for startups and Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) across Europe, aiming to fuel innovation and technological advancement. With its latest results published on February 28th, 2024, the EIC Accelerator has once again demonstrated its commitment to fostering groundbreaking projects with a total budget allocation of €285 million. This analysis delves into the distribution of grants and blended financing, the success rates across different stages, and the geographical spread of the winning companies. Funding Breakdown: A Closer Look at the Allocation In the latest funding cycle, the EIC Accelerator has supported 42 companies, showcasing a diverse range of financing options tailored to meet the varied needs of Europe’s innovators. The distribution of funding types is as follows: Grant First: 12 companies (29%) were awarded grants as an initial funding step, highlighting the EIC’s flexibility in supporting early-stage innovations. Blended Finance: Dominating the funding landscape, 26 companies (62%) received blended finance, combining grants and equity to provide a robust backing for ventures ready to scale up. Equity Only: A single company (2%) secured equity financing, underscoring the EIC’s role in taking a stake in promising enterprises. Grant Only: 3 companies (7%) received grants without the equity component, focusing on projects with specific needs that can be met with direct funding. The Path to Success: Analyzing the Success Rates The EIC Accelerator’s selection process is rigorous, designed to identify projects with the highest potential impact. The success rates at each stage of the application process are as follows: Step 1: Approximately 70% of applicants pass this initial stage, though exact figures are not disclosed. Step 2: Only 22% of projects make it through, reflecting the increasing scrutiny applications undergo. Step 3: The final step sees a further narrowing, with a 17% success rate. Combined Success Rates: The cumulative success rate for applicants passing through Steps 2 and 3 is a mere 3.9%, while the overall success rate across all three stages is approximately 2.7%. Geographical Diversity: A Pan-European Impact The latest round of funding has benefited companies from 15 different countries, showcasing the EIC Accelerator’s pan-European reach. Germany leads the pack with 7 companies funded, followed closely by France with 6, and Spain and Sweden each with 5. Other countries with successful applicants include Finland (4), Italy (3), Israel (2), Netherlands (2), Norway (2), and several others with one company each, demonstrating the EIC’s commitment to fostering innovation across the continent. Conclusion The EIC Accelerator’s latest funding results highlight the program’s critical role in supporting the European innovation ecosystem. With a total budget of €285 million, the program has backed 42 companies across a wide range of sectors and countries, underlining the diversity and potential of Europe’s technological landscape. As the EIC Accelerator continues to evolve, its impact on fostering groundbreaking projects and scaling up SMEs is undeniable, making it a cornerstone of Europe’s innovation policy. With meticulous attention to supporting diverse financing needs, rigorous selection processes, and a commitment to geographical inclusivity, the EIC Accelerator is paving the way for a more innovative and resilient Europe. As we look forward to future rounds of funding, the results from February 2024 serve as a testament to the vibrant entrepreneurial spirit that thrives across the continent. Funding Data Type of Funding Grant first: 12 companies (29%) Blended finance: 26 companies (62%) Equity only: 1 company (2%) Grant only: 3 companies (7%) Total: 42 Companies Budget Total Budget: €285 million Cut-Off Date and Results EIC Accelerator Step 2 cutoff date: November 8th 2023 Publication of results: February 28th 2024 Success Rates Step 1: (approximately 70% since results are not published) Step 2: 22% Step 3: 17% Step 2 & Step 3 combined: 3.9% Step 1 & Step 2 & Step 3 combined: (approximately 2.7%) Funded Countries There are 15 different countries among the funded companies. Germany: 7 companies France: 6 companies Spain: 5 companies Sweden: 5 companies Finland: 4 companies Italy: 3 companies Israel: 2 companies Netherlands: 2 companies Norway: 2 companies Belgium: 1 company Bulgaria: 1 company Denmark: 1 company Ireland: 1 company Portugal: 1 company Slovakia: 1 company All 42 EIC Accelerator Winners from November 8th 2023

Rasph - EIC Accelerator Danışmanlık
tr_TR