Работен процес за създаване на EIC Accelerator Pitch Video (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Phase 2, безвъзмездна помощ и собствен капитал) получи задължителна видео презентация през 2021 г. и много кандидати не са сигурни как трябва да изглежда или да бъде подготвено такова видео. Докато официалните шаблони за предложения и насоки от European Innovation Council (EIC) не дават отговор на този въпрос, следващата статия има за цел да представи прост работен процес, който може да се използва от бъдещи кандидати, професионални писатели или консултанти.

Тъй като много малки и средни предприятия (МСП) и стартиращи фирми имат известен опит със създаването или редактирането на видео благодарение на платформи за социални медии като YouTube, Facebook или Twitter, тази статия ще пропусне инструменти като Adobe Spark или Стан които се използват просто за запис на говорител върху слайдшоу.

Тази статия ще се съсредоточи върху инструментите за рязане на видео и ефекти, както и върху прост работен процес за обединяване на всички основни части по ефективен начин. Обсъжданият софтуер може да се сменя в по-голямата си част, но поради тяхната съвместимост ние се фокусираме върху Adobe Premiere Pro, After Effects и Илюстратор.

Забележка: В YouTube има отлични уроци за всяка от тези стъпки и следващата статия има за цел да даде общ преглед на работния процес, без да описва точната механика на редактирането на видео в Adobe CC.

1. Adobe Premiere Pro (PP)

Premiere Pro (PP) се използва като основно табло за създаване на видео и инструмент за рязане. Тук всичко е подготвено, събрано и ще бъде финализирано за износ. Най-важните задачи за изпълнение са:

Забележка: Опростена версия на този софтуер е достъпна под името Adobe Rush.

1.1 Импортиране на видеозаписи

След като видеоклипът бъде записан, той ще трябва да бъде импортиран в PP. Това, което трябва да се има предвид, е, че всеки видеоклип може да има различни разделителни способности и кадрови честоти, които ще изглеждат различни в съответната времева линия.

Начинът, по който работи PP, се създава времева линия, която има дефинирана кадрова честота и разделителна способност. Скоростта на кадрите или кадрите в секунда (FPS) определя колко кадъра (или изображения) присъстват във всяка секунда от видеозаписа. Стандартните FPS са 23,976, 24 или 30. Първите два FPS дават по-естествено замъгляване при движение, докато вторите (или по-високи FPS) ще изглеждат по-отчетливи по време на движение.

За EIC Accelerator видео, използването на 23.976 или 24 ще бъде достатъчно.

За разделителната способност видеото трябва да е поне Full HD, което се превежда като размери 1920×1080. Ако преди импортирането на клиповете не са посочени FPS или разделителни способности, последователността автоматично ще се адаптира към оригиналните настройки на клипа, след като бъде плъзната във времевата линия.

Препоръчително е вече да вземете решение за FPS и разделителната способност преди снимането.

1.2 Синхронизиране на видео към външно аудио (по избор)

Ако видеото е записано отделно от аудиото (т.е. с външен микрофон, който не е бил свързан към камерата по време на записа), тогава аудиото трябва да бъде съпоставено с видеото в постпродукцията. Това не е задължително и не е необходимо в случаите, когато е монтиран и свързан към камерата микрофон с пушка или се използва безжичен кондензаторен микрофон.

За да синхронизирате външните аудио клипове с вграденото аудио на видеото, те трябва да бъдат поставени в една и съща времева линия в PP и двете могат да бъдат съпоставени с функцията за синхронизиране. Това обикновено работи добре, но особено за по-къси клипове може да се наложи ръчно регулиране на позиционирането.

За това винаги е препоръчително да имате ориентировъчна точка във видеото и в аудиото, за да опростите съвпадението. Това може просто да бъде под формата на пляскане с ръце в началото на записа, така че вграденият микрофон и външният микрофон да улавят един и същ звук, който може да се използва като съвпадаща точка в постпродукцията.

За финализиране на свързването на външното аудио с видеоклипа, двете могат да бъдат свързани (не групирани), така че цялото изрязване и преместване винаги да се прилага към аудио и видео като обединена единица.

1.3 Рязане до 3 минути

Следващата стъпка след подготовката на видеото и времевата линия е изрязването до общо 3 минути, което означава, че всички видеоклипове трябва да бъдат изрязани до това време. Това също е възможност вече да планирате къде могат да бъдат вмъкнати определени видео клипове, за да демонстрирате продукта, да покажете офиса или свързани части.

Намаляването на кадрите е предизвикателство само по себе си, но мисли за този процес можете да намерите тук: Защо видеоредакторът EIC Accelerator трябва да бъде писател на предложения или разказвач на истории

За да се избегне трудността на тази стъпка, също е възможно да се запишат само точно 3 минути кадри, но това може да е по-трудно от самия процес на рязане.

1.4 Цветово градиране на заснетия материал

След като кадрите са подготвени и изрязани, те трябва да бъдат оцветени чрез използване на цвят Lumetri или подобен ефект. Общата цел е осветлението и сенките да изглеждат добре контрастиращи и да има достатъчно насищане и балансирани тонове на кожата във финалния видеоклип.

Тъй като има много висококачествени уроци за градиране на цветовете, няма да ги описваме подробно тук.

Забележка: Адобе Фотошоп може да се използва за създаване на справочни таблици (LUT) въз основа на екранна снимка на видео, която може директно да се импортира в цвят Lumetri в PP. LUT действат като филтър за видеозаписите в PP, който може да използва предимствата на функциите за редактиране на изображения, вродени само на Photoshop.

Бележка 2: Ако няколко клипа изискват идентично градиране на цветовете, може да се постави „Коригиращ слой“ върху съответните клипове. След това ефектът може да се приложи само към коригиращия слой, който ще го приложи към всички клипове по-долу във времевата линия.

1.5 Подобряване на звука

В зависимост от източника на звука и настройките на микрофона обикновено е препоръчително да извършите подобряване на гласа. В YouTube има различни уроци и насоки, но примери за общи подобрения са:

  • Усилване на звука: Използва се за увеличаване на силата на звука и/или нормализиране на пиковете до определено dB ниво.
  • DeNoiser: Премахване на фонов шум (т.е. бял шум или вятър).
  • Параметричен еквалайзер: Възможни са големи гласови подобрения със специфичен контрол на честотата.
  • Динамична обработка: Общо подобрение на базата на линейна графика.

Забележка: Ако няколко клипа изискват идентични аудио подобрения, тогава „влагането“ на клиповете в един клип може да опрости прилагането на същия ефект към множество клипове.

1.6 Добавяне на преходи, ефекти и заглавни екрани (по избор)

Преходи и ефекти могат да се добавят в рамките на PP, но не е необходимо да се включват каквито и да е фантастични ефекти във видеоклип с EIC Accelerator pitch. Общите препоръки биха били:

  • Имена и заглавия на лекторите (може да се направи и в Adobe After Effects)
  • Фонова музика с намален звук

1.7 Добавяне на изображения и клипове

PP позволява простото добавяне на лога или изображения, които могат да бъдат полезни за EIC Accelerator pitch video. Добрият работен процес може да бъде в комбинация с Adobe Illustrator (AI), където могат да се създават векторни графики и други кадри.

Независимо от това, обикновените изображения могат да се плъзгат върху времевата линия и да се определят според желаното им позициониране, размер и непрозрачност. Простите анимационни ефекти могат да се прилагат и чрез „Ключови кадри“.

Освен това има различни опции за включване на кадри във видеото, което може да бъде особено полезно във въведението, където се подчертава визията на проекта към проблема, който трябва да бъде разрешен. Източници на кадри са:

1.8 Добавяне на композиция After Effects за Effects

After Effects (обяснено по-долу) позволява интегрирането на състава му в PP. По този начин всички ефекти и клипове, които са създадени в AE, се виждат директно в PP, без да е необходимо да актуализирате всеки файл. Всъщност, човек може да отвори както AE, така и PP и да ги редактира съвместно, докато всички AE промени се показват незабавно в PP проекта.

Забележка: В AE времевата линия се нарича „композиция“, докато времевите линии се наричат „последователност“ в PP.

2. Adobe After Effects (AE)

AE е инструмент, който се използва главно за ефекти и анимации, докато PP се използва за събиране и съединяване/изрязване на клипове, както и за прилагане на ефекти като градиране на цветовете и подобряване на гласа. Както PP, така и AE споделят определени функции, но PP е основният документ за редактиране, докато AE действа като подкрепа за целите на EIC Accelerator pitch video.

Основните му приложения са добавянето на имена, заглавия, анимации и по-„фантастични“ ефекти, които не са възможни в PP. Особено анимациите за появата (и изчезването) на името и заглавието на високоговорителите са много полезни, докато акцентите на думите на екрана, които следват текста, могат да бъдат полезно допълнение.

Друга популярна употреба може да бъде анимирането на фирменото лого, което може да подобри качеството на видео продукцията за кратко време.

За тази цел най-лесно е да изтеглите специални AE шаблони за ефект, които лесно могат да бъдат импортирани в AE, без да е необходимо сами да изпълнявате анимации. Вариантите за това са VideezyMotionarray и Mixkit.

3. Adobe Illustrator (AI) и Photoshop (PS)

AI е софтуер за векторна графика, който се използва за създаване на 2D (или 3D) изображения. Може да се използва за създаване на „слайдове“ на портфолио с лого и импортирането им като изображения в PP. Вътре в PP ефектите на непрозрачност и движение могат лесно да се прилагат чрез ключови кадри.

Други употреби на AI могат да бъдат под формата на създаване на схематични прегледи на сложен технологичен компонент за поддържане на устни обяснения или създаване на определени лога и графики (т.е. финанси, управление на проекти).

Photoshop е редактор на изображения, който може да бъде полезен за създаване на LUT, използвани при градиране на цветовете (вижте цвят Lumetri), а също и за редактиране на изображения, като премахване на фонове, промяна на формата на обекти (инструментът „Liquify“ е много популярен в Instagram) и промяна на формата на изображението.

4. Adobe Media Encoder (ME – по избор)

И накрая, ME може да се счита за инструмент за експортиране, който може да се използва вместо PP за експортиране на крайната PP последователност. ME обикновено работи по-гладко от самото експортиране в PP и също така е много полезно, когато кадрите са били предварително изобразени в PP, тъй като ME предлага избора „Използване на визуализации“ преди експортиране.

Това ще ми каже да не изобразявам това, което вече е изобразено предварително в PP и може да направи експорта изключително бърз. Това, което вече е изобразено в PP, е обозначено с цветно кодирана линия в горната част на самата времева линия, докато зеленото показва „изобразено“, а червеното „не е изобразено“ (оранжевото и жълтото са „частично изобразено“).


Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

Намерете го тук: обучение

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG