Профилът на фирма, която не трябва да кандидатства за EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Фаза 2, безвъзмездни средства и капитал) е силно конкурентна, но също така много популярна схема за безвъзмездни средства и капиталово финансиране от European Innovation Council (EIC). Много стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) в ЕС, но също и в асоциирани страни като Израел или Норвегия, се интересуват от кандидатстване за фондовете, но за много от тях би било по-добре да потърсят други възможности.

Докато консултантите и професионалните писатели имат различни подходи към подбора на подходящи кандидати за EIC Accelerator, има някои общи теми, които се споделят от ориентираните към успеха консултанти за безвъзмездни средства. Тъй като официалният шаблон за предложение за безвъзмездни средства за EIC Accelerator не изяснява в дълбочина такива нюанси, следващата статия има за цел да направи преглед на видовете компании, които не трябва да кандидатстват.

За всяко стартиране или разрастване, което се разпознава в някоя от точките, изброени по-долу, би било препоръчително да се въздържат от наемане на писател или консултант, тъй като времето и ресурсите могат да бъдат изразходвани по-добре другаде.

Забележка: EIC не избира основно страхотни компании, а основно компании, които отговарят на определен шаблон. Ниските шансове за успех по EIC не означава, че компанията или проектът са лоши. EIC никога не би финансирал социални мрежи като Facebook или Twitter и дори специфични за индустрията компании за еднорози като Epic Games или Instacart. И все пак това са успешни случаи на ниво, за което EIC мечтае.

Списъкът по-долу е предназначен да подчертае първо впечатление с които консултантите и авторите на грантове често се сблъскват, когато клиентът влезе в контакт за първи път. Тъй като търсенето на създатели на грантове обикновено е много високо, това първо впечатление вероятно ще определи доколко консултантската компания е заинтересована от даден проект.

Как представят своята компания или технология? Защо се нуждаят от поддръжка на EIC Accelerator? Какво трябва да се финансира?

1. Запитването използва адрес на Gmail или подобен домейн

Въпреки че това не е силен червен флаг – това предполага, че компанията или проектът все още не са напълно формирани. Купуването на домейн и създаването на личен имейл акаунт обикновено предхожда дори регистрацията на фирма, тъй като е толкова просто (и евтино). Ако в едно запитване липсва частен домейн, това обикновено е знак, че даден проект е в етап на идея. Много малко основатели биха се свързали с инвеститори или клиенти с адрес в Gmail, което означава, че всяко запитване от такъв адрес е сигнал за недопустим проект.

От 2021 г. EIC Accelerator финансира и некорпорирани физически лица, но поради конкурентоспособността на безвъзмездната помощ това не означава, че едно лице без подкрепа, сцепление или поддържащи мрежи ще може да бъде успешно. Всяко запитване, което идва от домейн, който не е частно хостван и не е прикрепен към корпоративна идентичност (CI), вероятно ще бъде игнорирано от избирателни консултанти.

2. Потенциалният кандидат EIC Accelerator е в етап на идея

Новата AI платформа на EIC има за цел да покаже пътуването от Идея към Go-to-Market но това не означава, че физическо лице може да бъде успешно с чиста идея. Нивата на технологична готовност (TRL) ясно очертават етапа, в който трябва да бъде дадена технология, като TRL5 е минимумът за EIC Accelerator, а по-ниските TRL са възможни само в програмите EIC Pathfinder и EIC Transition.

Настоящите диагностични и идейни части на приложението EIC Accelerator са подвеждащи, тъй като могат да създадат впечатлението, че проектите все още могат да бъдат в етап на идея и след това да се трансформират в търговски продукт, след като бъде достигната стъпка 3, но това не е така.

Проектът на кандидата няма да направи значителни промени от Стъпка 1 до 3 – единственото нещо, което ще се промени, е количеството и дълбочината на данните, които се предоставят на EIC за целите на оценката. EIC Accelerator, също подвеждащо име, не е традиционен ускорител, който има за цел да помогне на стартиращи фирми да успеят, като им помогне с разработването на продукти, връзките с инвеститорите или контактите с клиенти.

Основният ресурс, извън ограниченото обучение, ще бъде финансов, което означава, че кандидатите се нуждаят от бизнес план, правилната търговска стратегия и трябва да имат всичко необходимо за изпълнение на проекта. EIC няма да държи ръцете на бенефициентите, въпреки че те ще се стремят да създадат възможности за работа в мрежа, ако отговарят на настоящите политически програми като Зелената сделка, облекчаването на COVID-19 или подобни тенденции.

Да имате идея и да се свържете с консултант с полуформиран бизнес план вероятно ще бъде недостатъчно и ще бъде игнорирано от повечето избирателни писатели.

3. Компанията няма уебсайт или социално присъствие

Разбираемо е, че много компании са вътре стелт режим особено когато става въпрос за продукти на DeepTech в областта на биотехнологиите или фармацевтиката, където големите конкуренти харчат милиарди за научноизследователска и развойна дейност и биха могли бързо да копират технология – патентована или не.

И все пак, дори ако дадена компания няма интерес да маркетира самата себе си или да популяризира своята технология, всяка компания, която има достатъчно начално финансиране и степента на сцепление, необходима за успех в EIC Accelerator, трябва да има поне уебсайт и страница в LinkedIn. Може да има изключения, но липсата на присъствие често означава, че основателите гледат на този проект като на страничен бизнес или не са инвестирани в неговия успех.

Едно допълнително изключение от това е новоучредена компания, която е отделена от университета или дъщерна фирма на друга компания. В последния случай бъдещият кандидат обикновено може да предостави връзка към уебсайт за компанията майка, докато в първия случай може да е твърде ранен за EIC Accelerator, но може да отговаря на условията за EIC Pathfinder.

4. Въз основа на изследване, което не е тяхно (университетско неотделяне)

Това, което често може да се срещне, е компания, която базира своята технология на университетски изследвания, които не са техни, но също така все още не съществуват на пазара. Това само по себе си не означава, че е недопустимо за EIC Accelerator, но изисква допълнителна оценка какви са пречките за навлизане на конкурентите, кой притежава интелектуалната собственост (IP) и защо екипът е подходящ за това проект, ако те не са изобретателите.

5. Иновация, фокусирана върху хардуера, без патент

Патентите за софтуерни иновации се подават по-лесно в САЩ (поне засега), отколкото в ЕС, но хардуерът или друга интелектуална собственост, свързана с генетиката и специфичните технологични механизми, подлежат на патентоване. Ако една компания посегне с хардуерно базирана иновация, която не е патентована, това може да повдигне вежди, тъй като често означава, че иновацията е твърде опростена, е копие на нещо съществуващо или няма бариери за навлизане на други компании.

Отново има много изключения за това. Патентите могат да бъдат заобиколени и често разкриват повече, отколкото защитават, особено когато става въпрос за механична или медицинска информация. Патентите също могат да бъдат доста скъпи и да надвишават бюджетите на стартиращи фирми на ранен етап с ограничено финансиране. Някои компании може също да са избрали да не патентоват решение за защита на своята интелектуална собственост, но това трябва да се обсъди за всеки конкретен случай.

6. Основатели от недопустими държави искат да създадат МСП в ЕС

От време на време екип от страни като Индия, Азия, Русия или Африка открива EIC и неговите програми за финансиране на стартиращи фирми. Тъй като изискванията за допустимост са доста прости, изглежда като нисък плод просто да се създаде евтино МСП в Източна Европа или Обединеното кралство само за целите на кандидатстване за безвъзмездни средства.

Но това не е добра идея в повечето случаи, тъй като оценителите ще разгледат внимателно екипа, техния произход, възрастта на компанията, техните родителски организации и, най-важното, тяхното текущо привличане в ЕС и миналите източници на финансиране.

Ако предишното финансиране е идвало от безвъзмездни средства в Индия с неясни препратки или трите пилотни клиенти се намират в Африка, тогава това ще бъде забелязано. Възможно ли е тези фактори да са омаловажени от невероятната история на успеха на технологията и DeepTech? Да, но е малко вероятно.

За всеки потенциален кандидат за EIC Accelerator трябва да има основателна причина да се установи в ЕС като инвеститор, бизнес отношения или технологичен случай.

7. Компанията има приложение за смартфон като основен продукт

Софтуерът, който е на първо място мобилен, може да получи финансиране, но е изправен пред остра конкуренция от сектори, които имат много силни технически, научни и авангардни изобретения. Повечето консултантски фирми, които са ориентирани към успеха, незабавно ще отхвърлят мобилно първо МСП, тъй като не виждат как подобна иновация може да успее в EIC Accelerator.

Възможно ли е все пак да успеем? Да, разбира се, но само в много специални и редки случаи. Ако технологията зад приложението има толкова високо ниво на усъвършенстване, иновативност и разрушителност, че ще впечатли оценителите по същия начин, по който би направила нова технология за батерии или лечение на рак.

8. Първото им запитване показва загриженост относно иновацията

Ако едно МСП вече е формулирало своето запитване предварително, като заявява, че това, което правят, не е ново, тогава, не е изненадващо, EIC Accelerator не е правилният избор за тях. Ако вече им е трудно да идентифицират най-уникалния аспект на тяхната технология, тогава вероятно ще бъде невъзможно за който и да е консултант или автор на грантове да го направи вместо тях.

9. Компанията оперира на нискотехнологични пазари

Ако кандидат използва думи като криптовалута, холистичен, уелнес, добавки, коучинг, диета, набиране на персонал или подобни ключови думи, това също вероятно ще доведе до незабавно уволнение. На тези индустрии обикновено им липсва типа разрушителност, пазарна нужда или мащабируемост, които EIC търси, но винаги са възможни изключения. Ако някой иска да създаде ферма и да продава органични материали, това вероятно не отговаря на условията за EIC Accelerator, но все пак може да бъде успешен бизнес.

Сред тези ключови думи блокчейн, разбира се, е ключово изключение, но много компании използват блокчейн технология без реална нужда от нея (т.е. поставяне на зъболекарски досиета в частна блокчейн Ethereum), докато само много малко фирми са на върха на разработването на нови блокчейн иновации.

Заключение

Списъкът по-горе има за цел да бъде общ индикатор за допустимостта на компаниите, кандидатстващи за EIC Accelerator. Няма за цел да възпира компаниите да кандидатстват, а само да представи реалистична представа защо консултантите отхвърлят проекти, преди дори да са се обадили.

Тъй като много предприемачи са изключително уверени и са много удобни при поемането на рискове, те често могат да пренебрегнат статии, които изброяват критерии за допустимост и критични изисквания, или могат да надценят своята иновативност и разрушителна способност. Тази статия, надяваме се, дава на компаниите представа кой не трябва да кандидатства и защо това е така.


Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

Намерете го тук: обучение

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG