Защо видеоредакторът EIC Accelerator трябва да бъде писател на предложения или разказвач на истории (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Фаза 2, безвъзмездна помощ и собствен капитал) наскоро представи видео представяне за Стъпка 1 от процеса на оценка. Това постави допълнително ниво на разказване на истории върху писменото заявление и представянето. Тъй като няма полезна насока или шаблон за предложение за видео презентация, тази статия има за цел да сподели мисли относно разказването на истории и цялостния процес на редактиране на видео презентация за стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП).

Редактирането е изключително важна част от процеса на създаване на видео, тъй като може напълно да промени целия разказ, да промени историята или да направи нещата да изглеждат по-малко или по-правдоподобни. Много известни писатели и продуценти отдавна са осъзнали важността на процеса на редактиране и изпълняват или администрират процеса внимателно.

Редактиране и писане

Връзката между заснемането и монтажа е тази между създаването на сурова схема на предложение и писането на действително приложение. Това, което трябва да се има предвид, е, че редакторът трябва да има същия набор от умения като сценариста, за да гарантира, че крайният разказ е в съответствие с първоначалното си намерение.

Да, могат да бъдат поискани промени, но решението коя дума ще бъде изрязана поради ограничения във времето или кое изречение е по-важно ще бъде отговорност на редактора. Това означава, че редакторът не само трябва да е запознат с общото разказване на истории, но също така трябва да е запознат с процеса на кандидатстване EIC Accelerator и неговия специфичен фокус върху разрушителност, иновации, риск и небанкоспособност.

Професионалните писатели и консултанти вече са добре запознати с този процес, но много режисьори или монтажисти на трети страни, които се наемат през 2021 г. поради внезапната нужда от видео представяния, може да не са.

Задачи на редакторите

Основната задача на редактора е да вземе необработените кадри и да ги превърне в необходимия 3-минутен видеоклип, както е определено от препоръката на European Innovation Council (EIC). Общият работен процес и сегментиране за това са:

 • Избиране на видеото и, ако е необходимо, синхронизиране на външното аудио с видеото
 • Нарязване на видеоклипа до необходимите сегменти и дължина
 • Подобряване на звука
 • Подобряване на видеото (градиране на цветовете)
 • Добавяне на ефекти (заглавия, преходи, наслагвания на лога и др.)
 • Експортиране на заснетия материал

Обратната връзка и ревизиите са доста прости, но ранните задачи за избор на кадри и изрязване до съответните времена са много трудни за контролиране, ако писателят не разбира от редактиране и редакторът не разбира написаното. Обичайно е изданията да са под формата на:

 • Можете ли да добавите лого тук?
 • Можем ли първо да вземем тази част?
 • Можете ли да използвате различен ъгъл на камерата? (ако са записани няколко)
 • Може ли да променим заглавието?

Но това, което е почти невъзможно да се редактира като не-редактор е:

 • Можете ли да добавите обратно изтритото изречение и да премахнете това, което запазихте?
 • Можете ли да премахнете тези 10 паузи в цялото видео и да добавите това изречение в края?
 • Можете ли да промените реда на тези части?

Трудно е да се определи кое ще работи най-добре, ако нямате преглед на всички суровини и знания за това какво може да работи във видео среда. Сценаристът дава схема на историята, но редакторът създава история, която е различна от оригиналния сценарий поради времеви ограничения, качеството на материала и наличието на допълнителен материал като лога, кадри или анимации.

Как да подобрим редактирането

Ключов фактор при подготовката на добре редактирано видео за представяне е вече да отчетете редактирането в скрипта, а не само да подготвите сценарий и да се надявате, че ще работи след 3 минути. Ключови фактори за планиране на редактирането в рамките на подготовката на сценария са:

 • Изречения, които могат да бъдат съкратени, ако е необходимо, или могат да бъдат премахнати, без да се нарани разказът.
 • Сегменти, които позволяват добавянето на подходящи лога, анимации или заглавия, без да се припокриват с неподходящи секции.
 • Пропускане на преходни изречения, които принуждават редактора да ги запази последователно, вместо да има свободата да променя реда им.
 • Кратки изречения за разлика от дългите и сложни.
 • Обмисляне на визуална подкрепа за определени аспекти (т.е. вече подготвяне на складови или вътрешни кадри, които да бъдат използвани преди време).


Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

Намерете го тук: обучение

EIC Accelerator TL;DR

ФИНАНСИРАНЕ
€2,5 милиона безвъзмездна помощ + €15 милиона собствен капитал 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Финансиране на DeepTech иновации с печалба
 
ПРОЦЕНТИ НА УСПЕХ
≤5%
 
УСЛОВИЯ
Технологичен прототип + ранно привличане на клиенти
 
СРОКОВЕ
2-4 / година
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
3 стъпки (кратки/дълги предложения + интервю)
 
ПРЕКАРАНО ВРЕМЕ
3 месеца писане + чакане/закъснения/повторно изпращане
 
ТИПИЧНИ КОНСУЛТАНСКИ ТАКСИ
до €25000 + такса за успех
 
НАШЕТО КОНСУЛТАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
€3500 + такса за успех

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG