Преглед 1ТП7Т, 1ТП8Т и 1ТП4Т: Разлике и ТРЛ очекивања

1ТП1Т (ЕИЦ) у оквиру оквира Хоризон Еуропе нуди три различита програма за подршку читавог животног циклуса иновација: 1ТП7Т, 1ТП8Т и 1ТП4Т. Сваки програм циља различите фазе развоја технологије, обезбеђујући прилагођено финансирање и подршку како би се помогло да иновативне иновације стигну на тржиште. Овај преглед објашњава разлике између ових програма, њихове специфичне захтеве и начин на који су повезани кроз њихова очекивања нивоа технолошке спремности (ТРЛ). Програми 1ТП7Т, 1ТП8Т и 1ТП4Т су замршено дизајнирани да обезбеде свеобухватну подршку током целог животног циклуса иновације, омогућавајући компанијама да искористе користи од континуираног неговања грантова од ТРЛ 1 до ТРЛ 9. 1ТП7Т подржава истраживање у раној фази, високог ризика за истраживање нових идеја и постићи доказ концепта (ТРЛ 1-4). Успешни Патхфиндер пројекти тада могу напредовати до 1ТП8Т, што помаже да се потврди и демонстрира изводљивост ових технологија у релевантним окружењима (ТРЛ 3-6), премошћујући јаз између истраживања и спремности тржишта. Коначно, 1ТП4Т нуди циљану подршку за иновације спремне за тржиште (ТРЛ 5-9), обезбеђујући и грантове и улагање у капитал како би помогли компанијама да комерцијализују своје производе, повећају своје пословање и поремете постојећа тржишта. Овај беспрекоран напредак осигурава да иновативне компаније могу континуирано да развијају своје технологије од почетног концепта до пуне тржишне примене, користећи свеобухватне механизме финансирања и подршке ЕИЦ-а у свакој критичној фази. 1ТП7Т Сврха 1ТП7Т подржава визионарска истраживања и истраживање смелих идеја за стварање револуционарних технологија. Фокусира се на истраживање у раној фази како би се поставили темељи за трансформативне иновације. Кључне карактеристике Обим финансирања: Подржава истраживачке пројекте високог ризика и велике добити који истражују нове технолошке могућности. ТРЛ Фокус: Примарно циља на ТРЛ 1 до ТРЛ 4. ТРЛ 1: Основни принципи се поштују. ТРЛ 2: Технолошки концепт формулисан. ТРЛ 3: Експериментални доказ концепта. ТРЛ 4: Технологија потврђена у лабораторији. Услови Подобност: Отворено за конзорцијуме од најмање три независна правна лица из различитих држава чланица или придружених земаља. Могу се пријавити и појединачни субјекти као што су високотехнолошка МСП и истраживачке организације. Предлог: Мора оцртати визионарски истраживачки пројекат високог ризика са јаким потенцијалом за научни и технолошки напредак. Износ гранта за финансирање: До 3 милиона евра за Патхфиндер Опен, до 4 милиона евра за Патхфиндер изазове. Стопа финансирања: 1001ТП18Т прихватљивих трошкова. 1ТП8Т Сврха 1ТП8Т има за циљ да премости јаз између истраживања у раној фази и спремности тржишта. Фокусира се на сазревање и валидацију технологија развијених у оквиру 1ТП7Т и других пројеката које финансира ЕУ. Кључне карактеристике Обим финансирања: Подржава активности за валидацију и демонстрирање изводљивости нових технологија у окружењима релевантним за апликације. ТРЛ фокус: Циља ТРЛ 3 до ТРЛ 6. Почетни ТРЛ: ТРЛ 3 (експериментални доказ концепта) или ТРЛ 4 (технологија потврђена у лабораторији). Завршетак ТРЛ: ТРЛ 5 (Технологија потврђена у релевантном окружењу) до ТРЛ 6 (Технологија демонстрирана у релевантном окружењу). Услови Подобност: Отворено за појединачне субјекте (МСП, спин-офф, стартап, истраживачке организације, универзитети) или конзорцијуме (2-5 ентитета) из држава чланица или придружених земаља. Предлог: Мора се градити на резултатима из претходних 1ТП7Т, ФЕТ (Футуре анд Емергинг Тецхнологиес) или других пројеката које финансира ЕУ. Предлози треба да садрже детаљан план рада за валидацију технологије и развој пословања. Износ гранта за финансирање: До 2,5 милиона евра, са могућим вишим износима ако је оправдано. Стопа финансирања: 1001ТП18Т прихватљивих трошкова. 1ТП4Т Сврха 1ТП4Т подржава појединачна мала и средња предузећа, укључујући стартуп и спин-офф, да развију и увећају иновације са великим утицајем са потенцијалом да створе нова тржишта или поремете постојећа. Кључне карактеристике Обим финансирања: Обезбеђује и грант финансирање и улагање у капитал како би се помогло малим и средњим предузећима да своје иновације изнесу на тржиште. ТРЛ Фокус: Циља ТРЛ 5 до ТРЛ 9. Почетни ТРЛ: ТРЛ 5 (Технологија потврђена у релевантном окружењу) или ТРЛ 6 (Технологија демонстрирана у релевантном окружењу). Завршетак ТРЛ: ТРЛ 8 (Систем је комплетан и квалификован) до ТРЛ 9 (Стварни систем доказан у оперативном окружењу). Услови Подобност: Отворено за појединачна МСП из држава чланица или придружених земаља. Мид-цапс (компаније са до 500 запослених) се такође могу пријавити за 1ТП5Т (грант + капитал). Предлог: Мора представити иновацију високог потенцијала са јаким пословним случајем и јасним тржишним потенцијалом. Предлози треба да садрже план за комерцијализацију и скалирање. Износ гранта за финансирање: До 2,5 милиона евра за подршку само за бесповратна средства, са додатним улагањем у капитал на располагању до 15 милиона евра. Стопа финансирања: 701ТП18Т прихватљивих трошкова за компоненту гранта, компонента капитала одређена на основу инвестиционих потреба. Повезивање програма кроз ТРЛ очекивања од раног истраживања до спремности на тржиште Три ЕИЦ програма су дизајнирана да подрже пуни животни циклус иновација, од истраживања у раној фази до уласка на тржиште: 1ТП7Т (ТРЛ 1-4): Фокусира се на основно истраживање и експериментални доказ концепт, који поставља научне и технолошке основе за будуће иновације. 1ТП8Т (ТРЛ 3-6): Премошћује јаз између истраживачког истраживања и спремности тржишта потврђивањем и демонстрирањем технологија у релевантним окружењима. 1ТП4Т (ТРЛ 5-9): Подржава развој, комерцијализацију и скалирање иновација спремних за тржиште, помажући малим и средњим предузећима да своје производе пласирају на тржиште. Беспрекорно напредовање од 1ТП7Т до 1ТП8Т: Пројекти који постижу успешан доказ концепта и лабораторијску валидацију под 1ТП7Т могу напредовати до 1ТП8Т ради даље валидације и демонстрације у релевантним окружењима. 1ТП8Т до 1ТП4Т: Једном када се технологије валидирају и демонстрирају у релевантним окружењима, могу напредовати на 1ТП4Т за коначни развој, улазак на тржиште и скалирање. Резиме 1ТП7Т: Истраживање у раној фази (ТРЛ 1-4), визионарски и високоризични пројекти. 1ТП8Т: Повезивање истраживања и тржишта (ТРЛ 3-6), валидација технологије и демонстрација. 1ТП4Т: Тржишна спремност и скалирање (ТРЛ 5-9), подршка за комерцијализацију малих и средњих предузећа. Разумевањем различитих улога и ТРЛ очекивања сваког ЕИЦ програма, иноватори могу стратешки планирати свој пут развоја пројекта, обезбеђујући беспрекоран напредак од револуционарног истраживања до успешног увођења на тржиште.

1ТП4Т Резиме смерница за улагања ЕИЦ фонда и инвестиционе корпе

Верзија: децембар 2023. Напомена: Овај чланак садржи резиме званичних смерница за улагања ЕИЦ фонда и садржи поједностављења која могу променити намеравано значење у неким случајевима. Препоручујемо да преузмете и прочитате званични документ. Увод ЕИЦ инвестиционе смјернице пружају битне информације потенцијалним корисницима и суинвеститорима у вези са стратегијом и условима за доношење одлука о улагању и продаји ЕИЦ фонда. Ова ажурирана верзија укључује дефиниције квалификованих инвеститора, описе инвестиционих сценарија и нове клаузуле о наредним инвестицијама и изласку, обезбеђујући подршку за стартуп предузећа са високим потенцијалом и мала и средња предузећа ради убрзања раста и привлачења додатних инвеститора. Овај документ се посебно односи на одељак ЕИЦ фонда Хоризон Еуропе. Табела Садржај Правила улагања 1.1 Инвестиционарна ограничења 1.2 Инвестициони Циљ 1.4 Инвестициони улагања Процес Инвестиционе смернице 2.1 Врста иновација 2.3 Врста иновација 2.4 ГЕОГРАФСКИ ОБЕВИ 2.4 ЕКУЕФИЦИЧКИ ОБЈЕКТИ 2.6 ГЕОГРАФСКИ ОБЕЗИ 2.6 ЕКСПУЛАЦИЈЕ 2.6 ЕКУСИОНИ 2.6 ГЕОГРАФСКИ ОБЕЗИ 2.5 ЕКУЕФОКЕ 2.6 ГЕОГРАФСКИ ОБЕЗИ 2.6 ГЕОГРАФСКИ ОБЕЗИ 2.6 ГЕОГРАФСКИ ОБЕЗИ 2.6 ЕКСПУЛАЦИЈИ 2.6 ГЕОГРАФСКИ ОБЕЗИ 2.6 ГЕОГРАФСКИ ОБЕЗИ 2.6 -Инвестициони сценарији 2.8 Процес Дуе Дилигенце 2.9 Могући финансијски инструменти 2.10 Имплементација улагања 2.11 Објављивање информација 2.12 Праћење и накнадне инвестиције 2.13 Наставне инвестиције 2.14 Ментори 2.15 Управљање интелектуалном својином1кне мент правила 1.1 Ограничења улагања Одељак подлеже Ограничењима улагања која су наведена у Општем делу Меморандума ЕИЦ фонда. Ова ограничења осигуравају да Компартмент функционише унутар граница које је установио ЕИЦ фонд, одржавајући конзистентност и усклађеност са општим циљевима. 1.2 Инвестициони циљ Циљ Компартмента је улагање у крајње примаоце ЕИЦ фонда који развијају или примењују револуционарне технологије и разорне иновације које стварају тржиште. Компартмент има за циљ да реши критични финансијски јаз на европском тржишту трансфера технологије. Упркос значајним грантовима за истраживачке и иновативне пројекте у Европи, врло мали број успева да привуче даље инвестиције и достигне фазе комерцијализације и повећања. 1.3 Инвестициона стратегија Да би постигао свој инвестициони циљ, Одељење може директно инвестирати у власничке хартије од вредности или хартије од вредности повезане са капиталом, укључујући преферирани власнички капитал, конвертибилни дуг, опције, варанте или сличне хартије од вредности. Одељак обезбеђује инвестициону компоненту ЕИЦ 1ТП5Т, у зависности од максималног износа улагања који је одредила Европска комисија. Компаније кандидати се пријављују на 1ТП4Т путем јавних позива за подношење предлога које објављује Комисија ЕУ. ЕИСМЕА оцењује ове предлоге, а Комисија ЕУ бира оне који ће бити подржани индикативним износом ЕИЦ 1ТП5Т. Ова подршка се може састојати од комбинације гранта и инвестиције, подршке само за грантове или подршке само за улагања. У случајевима када је потребна заштита европским интересима у стратешким областима, ЕИЦ фонд ће предузети мере као што је стицање блокирајуће мањине како би се спречио улазак нових инвеститора из неквалификованих земаља. Овакав приступ осигурава да су инвестиције усклађене са стратешким приоритетима и штите европске интересе. 1.4 Процес инвестирања у одељак Инвестициони процес укључује неколико корака: Иницијална процена: Предлози које одабере Европска комисија каналишу се екстерном УАИФ-у на почетну процену. Категоризација: Случајеви су категорисани у различите сценарије улагања (Буцкетс) на основу процене. Дуе Дилигенце: Финансијска дужна пажња и провере усаглашености са КИЦ-ом се врше на циљним компанијама. Дискусија о условима финансирања: Потенцијални нацрт услова финансирања се разговара са корисником и суинвеститорима. Доношење одлука: Спољни УАИФ одлучује о финансирању операција, одобравању или одбијању операције. Правна документација: По одобрењу се припремају и потписују правни документи. Праћење: Спољни УАИФ прати инвестиције, укључујући исплате прекретница, извештавање и излазне стратегије. 2. Смернице за инвестирање 2.1 Фаза развоја циљане компаније Прихватљиви кандидати према 1ТП4Т укључују профитна, високо иновативна МСП, старт-уп предузећа, компаније у раној фази и мале средње капиталне компаније из било ког сектора, обично са јаком компонентом интелектуалне својине. 1ТП4Т има за циљ да подржи пројекте високог ризика који још увек нису привлачни инвеститорима, смањујући ризик од ових пројеката да би катализовао приватне инвестиције. 2.2 Тип иновација Компартмент подржава различите врсте иновација, посебно оне засноване на дубокој технологији или радикалном размишљању, као и друштвене иновације. Дубока технологија се односи на технологију засновану на најсавременијим научним достигнућима и открићима, која захтева сталну интеракцију са новим идејама и лабораторијским резултатима. 2.3 Заштита европских интереса У стратешким областима које је идентификовала Комисија ЕУ, Одељење ће предузети мере везане за инвестиције како би заштитио европске интересе. Ово може укључивати стицање блокирајуће мањине, улагање упркос потенцијалном интересу инвеститора или обезбеђивање европског власништва над интелектуалном својином и компанијом. 2.4 Географски обим Компаније које испуњавају услове морају да буду основане и да послују у државама чланицама ЕУ или придруженим земљама за компоненту капитала ИИИ стуба Хоризон Еуропе. Спољни УАИФ може инвестирати у холдинг или матичну компанију основану на овим територијама, под условом да испуњава све критеријуме подобности. 2.5 Искључења Инвестиције искључују секторе који нису компатибилни са етичким и друштвеним основама Хоризон Еуропе. Ово укључује активности које се односе на штетне радне праксе, илегалне производе, порнографију, трговину дивљим животињама, опасним материјалима, неодрживим методама риболова и друге као што је детаљно описано у Анексу 2. 2.6 Величина инвестиције и циљеви удела Инвестиција одељења се креће између 500.000 ЕУР и 15.000 ЕУР по компаније, циљајући на мањинске власничке уделе, обично између 101ТП18Т и 201ТП18Т. Међутим, може добити блокирајући удео како би заштитио европске интересе. Инвестиције могу бити ниже или веће од првобитно предложених на основу налаза дужне пажње и одлуке Комисије ЕУ о додели. 2.7 Инвестициони/ко-инвестициони сценарији Од самог почетка, екстерни УАИФ ће повезати потенцијалне компаније у које се инвестира са заједницом инвеститора 1ТП4Т како би искористио могућности заједничког улагања. Одабрани корисници ЕИЦ-а се охрабрују да траже суинвеститоре, уз финансијску и комерцијалну дужну анализу која се потенцијално може обавити заједно са овим инвеститорима. 1ТП4Т има за циљ да смањи ризик у одабраним операцијама, привлачећи значајна додатна финансијска средства за подршку имплементацији и проширењу иновација. 2.8 Процес Дуе Дилигенце Процес Дуе Дилигенце се фокусира на управљање, структуру капитала, пословну стратегију, конкуренцију, процену тржишта, стварање вредности, правни облик и јурисдикције. Провере усклађености обухватају спречавање прања новца, финансирање борбе против тероризма, избегавање пореза и КИЦ усклађеност. Проблеми неусклађености могу довести до прекида или престанка ЕИЦ подршке. 2.9 Могући финансијски инструменти Компартмент првенствено користи власничке или квази-власничке инвестиције, укључујући: Обичне акције: Власнички интерес у корпорацији, може бити са правом гласа или без гласања. Преферентне акције: Хибридни капитал са карактеристикама сличним дугу, обично у власништву ВЦ фондова. Конвертибилни инструменти: дужнички инструменти… Опширније

Ултимате 1ТП4Т Кратки водич за предлоге (1ТП4Т корак 1 шаблон предлога)

Откључавање иновација: Шаблон предлога 1ТП4Т корак 1 – Водич за стартапе и мала и средња предузећа У динамичном свету финансирања стартапа, 1ТП1Т (ЕИЦ) акцелератор представља убедљив пут за стартапове и мала и средња предузећа (МСП) да обезбеде значајна средства . Шаблон предлога за корак 1 је критичан алат дизајниран да олакша приступ до 17,5 милиона евра у 1ТП2Т, који укључује компоненте гранта и капитала. Овај чланак пружа детаљан преглед садржаја и корисности шаблона предлога 1ТП4Т Корак 1, који је прилагођен за оснаживање стартап компанија и малих и средњих предузећа широм Европске уније (ЕУ). Суштина 1ТП4Т шаблона предлога за корак 1. Званични шаблон предлога: Шаблон предлога за корак 1 служи као званични нацрт за подносиоце пријава, помно дизајниран да поједностави процес пријаве за ЕИЦ финансирање. Обухвата битне делове који захтевају од кандидата да сажето артикулишу своју иновацију, пословни модел и потенцијални утицај своје технологије. Овај структурирани приступ осигурава да су сви критични аспекти предлога покривени систематски. Ниво технолошке спремности (ТРЛ) Фокус: Кључни део шаблона је нагласак на нивоима технолошке спремности. Кандидати морају да покажу зрелост своје иновације, што је кључно за усклађивање са очекивањима ЕИЦ-а о спремности тржишта и потенцијалу за примену. Питцх Децк и припрема за интервју: Шаблон предлога је стратешки дизајниран да помогне кандидатима да се припреме за наредне фазе процеса финансирања. Подстиче концизну, али свеобухватну презентацију идеја, која чини окосницу терена и поставља сцену за процес интервјуа. Како шаблон оснажује подносиоце пријава Поједностављен процес за подносиоце пријава: Пружајући јасну структуру, шаблон демистификује процес пријаве, чинећи га доступним чак и новопридошлицама у области финансирања ЕУ. Он води кандидате кроз низ добро дефинисаних корака, помажући им да ефикасно представе свој наратив о иновацијама. Дизајниран за велики утицај: Шаблон се фокусира на иновације великог утицаја, подстичући кандидате да критички размишљају о потребама тржишта и јединственој вредносној понуди њихове технологије. Овај фокус је усклађен са циљем ЕИЦ-а да подржи пројекте који имају потенцијал да се повећају и постигну значајан продор на тржиште. Подршка широком спектру иноватора: Од професионалних писаца и слободњака до консултаната, шаблон служи као ресурс који могу да користе различите заинтересоване стране укључене у процес писања грантова. Обезбеђује стандардизовани оквир који обезбеђује доследност и квалитет у свим апликацијама. Могућности комбинованог финансирања са финансијским и стратешким утицајем: Шаблон ефективно отвара врата могућностима 1ТП2Т, који обухвата грант од 2,5 милиона евра и до 15 милиона евра у капиталу. Ова значајна финансијска подршка је дизајнирана да убрза развој и скалирање револуционарних иновација. Увид у финансирање капитала: За подухвате који су потенцијално небанкарски и где традиционални механизми финансирања не успевају, опција капитала представљена у шаблону мења игру. Нуди директан пут до значајног финансирања, кључног за агресиван раст и стратегије ширења. Одобрење Европске комисије и ЕИЦ-а: Коришћење званичног шаблона усклађује пројекте са стратешким приоритетима Европске комисије и ЕИЦ-а. Осигурава да се приједлози процјењују на основу критеријума који одражавају шире циљеве ЕУ финансирања иновација, повећавајући кредибилитет и привлачност пројеката. Закључак Шаблон предлога 1ТП4Т корак 1 није само документ; то је стратешки алат који може значајно повећати шансе за обезбеђивање финансирања усклађивањем стартапова и малих и средњих предузећа са критичним елементима које тражи ЕИЦ. Подстиче јасноћу, сажетост и фокус, који су неопходни за пролазак ригорозног процеса евалуације. Коришћењем овог шаблона, стартупи и МСП могу ефикасно да артикулишу своје приче о иновацијама, показујући свој потенцијал да трансформишу индустрије и достигну нове висине на европском тржишту. 1ТП4Т 1. корак Шаблон кратког предлога предлога 1. Опис компаније Прича о оснивању Почетак компаније се води уназад до датума њеног оснивања, наглашавајући њено порекло као спин-офф од познатог истраживачког института. Овај наратив детаљно описује сарадњу између суоснивача и обезбеђене почетне инвестиције, илуструјући путању од обећавајуће идеје до успостављеног ентитета. Таква темељна прича не само да побољшава профил компаније већ и учвршћује њену позицију као кредибилног и иновативног играча у технолошкој индустрији, са циљем да привуче пажњу заинтересованих страна, укључујући 1ТП1Т (ЕИЦ). Мисија и визија Мисија и визија компаније обухватају њене основне циљеве и аспиративни утицај који има за циљ да постигне на глобалном нивоу. Мисија је осмишљена око решавања критичних изазова индустрије, коришћења иновација за побољшање ефикасности или решавање значајних тржишних празнина. Овај визионарски приступ позиционира компанију као лидера који размишља напред и посвећен је значајном напретку у својој области. Нагласак на трансформацији теоријских идеја у практична, тржишно спремна решења добро је у складу са циљевима 1ТП1Т, илуструјући посвећеност не само да води у иновацијама већ и да позитивно допринесе друштвеном и економском расту. Достигнућа компаније Достигнућа компаније су сведочанство њеног раста и иновативности, обележена значајним прекретницама као што су награде, финансијски успеси и технолошки напредак. Ова достигнућа су кључна за успостављање кредибилитета компаније и наглашавање њеног капацитета да испуни и премаши индустријске стандарде. Признања од реномираних органа кроз награде и успешно постизање критичних нивоа технолошке спремности наглашавају потенцијал компаније и спремност за даљи раст. Такви резултати су од суштинског значаја за изградњу поверења са 1ТП1Т и потенцијалним инвеститорима, позиционирајући компанију као снажног кандидата за будуће прилике у конкурентном технолошком окружењу Европске уније. Односи са купцима Компанија је неговала чврсте односе са разноликим спектром купаца, побољшавајући своју тржишну позицију и учвршћујући своју репутацију у индустрији. Ови односи нису само трансакциони, већ се обогаћују кроз сарадњу, обезбеђујући обострану корист и јачајући упориште компаније на тржишту. Истицање најбољих купаца и детаљно описивање природе ових интеракција показује способност компаније да одржи вредна партнерства. Штавише, обезбеђивање Писма о намерама (ЛОИ) од ових кључних заинтересованих страна не само да показује њихову ... Опширније

Круна 1ТП4Т иновација: Универзитети и рађање 1ТП12Т предузетника

Универзитети су дуго били родно место неких од најреволуционарнијих и најтрансформативнијих технологија које је наш свет видео. Укорењене у ригорозним академским истраживањима и подстакнуте окружењем интелектуалне радозналости, ове институције нису само центри учења већ кључни инкубатори за иновативне предузетнике. Нарочито у домену научних технологија, универзитети и истраживачки институти стоје на челу онога што данас обично називамо 1ТП12Т – технологија које нуде дубок напредак у различитим секторима, укључујући здравство, енергију и рачунарство, да споменемо само неке. Повезаност универзитета и предузетништва Пут од академског истраживања до предузетничког подухвата је пут којим кроче многи иноватори. Универзитети, са својим богатством ресурса, укључујући најсавременије лабораторије, приступ финансирању и мрежу истомишљеника, нуде екосистем без премца за неговање пројеката 1ТП12Т у раној фази. У овим академским салама се одвијају темељна истраживања – често много пре него што се уопште разматра тржишна примена. Један од кључних елемената овог окружења је подстицање међудисциплинарне сарадње. Није неуобичајено да се пробој у науци о материјалима на универзитету отвори пут револуционарним новим производима у простору потрошачке електронике или да биомедицинска истраживања доведу до развоја револуционарних медицинских уређаја. Ове технологије, настале из академских пројеката, имају потенцијал да се позабаве критичним глобалним изазовима и утрју пут за нове индустрије. Премошћивање јаза: од академије до индустрије Међутим, пут од универзитетског пројекта до успешне компаније 1ТП12Т препун је изазова. Процес комерцијализације научног истраживања захтева више од техничке експертизе; захтева добро разумевање тржишта, стратешко пословно планирање и способност да се обезбеди инвестиција. У томе лежи улога програма предузетништва и канцеларија за трансфер технологије у оквиру универзитета, који имају за циљ да премосте овај јаз. Они младим предузетницима обезбеђују менторство, финансирање и пословну способност да изнесу своје иновације на тржиште. Поред тога, улога јавног и приватног финансирања не може се прецијенити. Иницијативе попут 1ТП1Т (ЕИЦ) акцелераторског програма нуде кључну подршку кроз грантове и финансирање из капитала за стартапове који плове подмуклим водама комерцијализације 1ТП12Т. Ови програми не само да пружају финансијску подршку већ и дају кредибилитет стартапима, привлачећи даље инвестиције и партнерства. Утицај у стварном свету и будућност Утицај универзитетски произведених 1ТП12Т иновација на глобалну сцену је неоспоран. Од стварања медицинских технологија које спашавају животе до развоја одрживих енергетских решења, ова достигнућа обликују будућност. Док гледамо унапред, улога универзитета као инкубатора иновација ће само расти на значају. Са одговарајућим структурама подршке, потенцијал за ове академске подухвате да се трансформишу у успешна предузећа која мењају свет је неограничен. У закључку, универзитети нису само центри учења, већ кључне колевке иновација, негујући предузетнике који су спремни да редефинишу наш свет са 1ТП12Т иновацијама. Како ове академске институције настављају да се развијају, њихов потенцијал да допринесу глобалном економском и друштвеном напретку је неограничен. Уз континуирану подршку и улагања, мост од академске заједнице до индустрије ће ојачати, уводећи нову еру трансформативних технологија. Од лабораторијске клупе до тржишта: Одисеја финансирања стартапа универзитета Прелазак са академског истраживања на успешан стартап је застрашујући пут, посебно за осниваче који потичу из области као што су хемија, фармација, биологија и физика. Ови научни предузетници суочавају се са јединственим скупом изазова, а главни међу њима је тежак задатак обезбеђивања финансирања. За разлику од својих колега у комерцијалнијим секторима, научници који су постали оснивачи стартапа често се нађу на непознатој територији када је у питању прикупљање средстава. Изазов прикупљања средстава за научне предузетнике Срж проблема лежи у јазу у стручности. Научници су обучени да истражују, откривају и иновирају, фокусирајући се на унапређење знања, а не на замршеност пословних модела, прилагођавање тржишту или предлагање инвеститора. Овај јаз их често оставља у неповољном положају у окружењу конкурентног финансирања којим доминирају инвеститори који траже брзе поврате и предузећа са јасним тржишним апликацијама. Штавише, природа 1ТП12Т и научних стартупа значи да они обично захтевају значајна улагања унапред за истраживање и развој, са дужим путевима до тржишта и профитабилности. Ово додатно компликује њихову привлачност традиционалним ризичним капиталистима, који се могу клонити инхерентних ризика и продужених рокова. Грантови: спас за почетак У светлу ових изазова, грантови играју кључну улогу у раним фазама животног циклуса научног стартапа. Механизми финансирања као што је 1ТП1Т (ЕИЦ) акцелератор програм постају спас, нудећи не само финансијску подршку већ и валидацију потенцијалног утицаја научног подухвата. Грантови владиних и међународних тела обезбеђују основни капитал потребан за прелазак са доказа о концепту на одржив производ, без разводњавања капитала оснивача или приморавања на преурањене стратегије комерцијализације. Изградња моста: Улога универзитетских инкубатора и предузетничких програма Препознајући јединствене изазове са којима се суочавају њихови научни предузетници, многи универзитети су успоставили инкубаторе и предузетничке програме осмишљене да премосте јаз у знању. Ови програми нуде менторство, пословну обуку и приступ мрежама инвеститора посебно заинтересованих за 1ТП12Т и научне иновације. Они имају за циљ да оспособе научнике са неопходним вештинама за навигацију кроз пејзаж финансирања, од израде убедљивих презентација до разумевања финансијских показатеља који су кључни за инвеститоре. Пут напред Упркос препрекама, потенцијалне друштвене и економске користи научних стартапа су огромне. Са њиховом способношћу да се суоче са хитним глобалним изазовима кроз иновације, подршка овим подухватима је од највеће важности. Јачање екосистема који подржава научне предузетнике, од побољшаних програма грантова до специјализованијих мрежа инвеститора, кључно је за њихов успех. У закључку, док је пут од универзитетске лабораторије до тржишта препун изазова, посебно у обезбеђивању финансирања, све више се препознаје потреба да се подрже ови пионири иновација. Премошћивањем јаза у стручности и коришћењем грантова као одскочне даске, пут напред за научне стартапове постаје јаснији, обећавајући будућност у којој се њихов трансформативни потенцијал може у потпуности реализовати. Кретање кроз интелектуалну својину: Водич за осниваче универзитетског спинофф-а … Опширније

Декодирање 1ТП12Т: Кретање кроз ново доба 1ТП4Т иновација

У ери обележеној брзим технолошким напретком и иновацијама, термин „1ТП12Т“ се појавио као популарна реч синоним за стартапове и технолошку индустрију у целини. Али шта тачно значи „1ТП12Т“ и зашто је то кључно за стартапе и технолошке секторе? 1ТП12Т, или дубока технологија, односи се на најсавременије технологије које нуде значајан напредак у односу на постојећа решења. Ове технологије карактерише њихов дубок потенцијал да ометају индустрије, стварају нова тржишта и решавају сложене изазове. За разлику од главне технологије која се фокусира на постепена побољшања, 1ТП12Т дубље зарања у научна открића или инжењерске иновације како би довео до радикалне промене. Суштина 1ТП12Т У својој сржи, 1ТП12Т оличава технологије укорењене у значајном научном напретку и високотехнолошким инжењерским иновацијама. Ове технологије се често повезују са секторима као што су вештачка интелигенција (АИ), роботика, блоцкцхаин, напредни материјали, биотехнологија и квантно рачунарство. Обједињујући фактор међу њима је њихово темељно ослањање на дубока, суштинска истраживања и развој (Р&Д) напоре, који често резултирају открићима за које би могле бити потребне године да сазре и комерцијализују. 1ТП12Т у стартапима и техничкој индустрији За стартапе, улазак у 1ТП12Т представља и колосалну прилику и огроман изазов. Циклус развоја за 1ТП12Т иновације је обично дужи и захтева значајније капиталне инвестиције у поређењу са софтвером или дигиталним стартапима. Међутим, исплата може бити трансформативна, нудећи решења за хитна глобална питања, од климатских промена до здравствених криза. Интерес технолошке индустрије за 1ТП12Т вођен је обећањем стварања трајне вредности и успостављања нових граница у технологији. За разлику од потрошачке технологије, која може бити подложна брзим променама у преференцијама потрошача, 1ТП12Т нуди темељне промене које могу да редефинишу индустрију деценијама. Пут унапред Навигација кроз 1ТП12Т пејзаж захтева мешавину визионарских научних истраживања, робусних механизама финансирања и стратешких индустријских партнерстава. За стартапе, ово значи обезбеђивање инвестиција од заинтересованих страна који разумеју дугорочну природу 1ТП12Т пројеката. Такође захтева посвећеност истраживању и развоју и спремност за пионир у неистраженим територијама. Значај 1ТП12Т превазилази пуки технолошки напредак; ради се о изградњи будућности. Користећи моћ дубоких технологија, стартап компаније имају потенцијал да уведу нову еру иновација, решавајући неке од најсложенијих светских изазова са решењима која су се некада сматрала немогућим. У закључку, 1ТП12Т стоји на раскрсници револуционарних научних истраживања и технолошких иновација. За стартапе и технолошку индустрију, то представља следећу границу открића и поремећаја. Прихватање 1ТП12Т није само улагање у технологију; то је посвећеност будућности у којој се границе могућег непрестано проширују. Јединствена динамика капитала 1ТП12Т: Кретање водама иновација У растућем свету стартапа, 1ТП12Т се истиче не само по својој амбицији да помери границе иновација, већ и по свом посебном финансијском и развојном пејзажу. 1ТП12Т стартапи, по својој природи, продиру у области које су и капитално интензивне и дуготрајне, често се фокусирајући на развој хардвера или револуционарна научна истраживања која захтевају другачију врсту улагања: капитал пацијента. Капитално интензивна природа 1ТП12Т 1ТП12Т подухвата често захтева значајна почетна улагања, знатно већа од оних у њиховим софтверским колегама. Ово је првенствено због хардверски интензивних аспеката многих 1ТП12Т пројеката, као што су биотехнологија, роботика и чиста енергија. Развој физичких производа или примена нових научних открића захтева не само специјализовану опрему и материјале, већ и приступ напредним истраживачким установама. Фактор времена Поред финансијских разматрања, време игра кључну улогу у развоју 1ТП12Т иновација. За разлику од покретања софтвера, где се производи могу развијати, тестирати и понављати у релативно кратким циклусима, пројекти 1ТП12Т често трају годинама или чак деценијама. Овај продужени временски оквир је због сложене природе технологије која се развија, потребе за опсежним процесима тестирања и сертификације и изазова изношења револуционарних иновација на тржиште. Капитал пацијената: витални састојак успеха С обзиром на ове јединствене изазове, 1ТП12Т стартупи захтевају инвеститоре који су спремни за дуже путовање да би повратили уложену (РОИ). Овај „стрпљиви капитал“ је вољан да подржи стартапове кроз дуге периоде истраживања и развоја и увођења на тржиште својствених подухватима 1ТП12Т. Такви инвеститори обично имају дубоко разумевање специфичних индустрија и потенцијалног утицаја иновација, што им омогућава да виде даље од краткорочних добитака ка трансформативном потенцијалу ових технологија. Зашто је капитал пацијента битан. Значај капитала пацијената се протеже даље од пуког обезбеђивања финансијских средстава. Укључује менторство, индустријске везе и стратешке смернице, а све су то кључне за навигацију у сложеном пејзажу 1ТП12Т. Штавише, стрпљиви капитал помаже у неговању културе иновација где се предузетници могу фокусирати на открића која можда немају тренутну комерцијалну одрживост, али имају потенцијал да створе значајне друштвене и економске утицаје на дуге стазе. У закључку, путовање 1ТП12Т стартапа је јединствено изазовно и захтева више од пуких финансијских улагања. Захтева посвећеност визији која превазилази традиционалне временске рокове улагања, нудећи обећање револуционарног напретка. За оне који су вољни да крену на ово путовање, награде нису само у потенцијалном финансијском поврату, већ у доприносу напретку који би могао обликовати будућност нашег друштва. Све већа привлачност 1ТП12Т инвестиција: Јединствене технологије и већи приноси Инвестициони пејзаж сведочи значајном померању ка 1ТП12Т, вођен његовим потенцијалом за веће приносе и његовом инхерентном јединственошћу. 1ТП12Т компаније, по својој природи, улазе у револуционарна технолошка достигнућа, често заштићена патентима и правима интелектуалне својине (ИП). Ова јединственост не само да их разликује од претрпаног простора софтверских стартупа, већ нуди и слој заштите конкуренције који инвеститори веома цене. Високи приноси и конкурентна улагања у моатс 1ТП12Т су све атрактивнија због потенцијала за значајне финансијске поврате. Технологије развијене у 1ТП12Т секторима — у распону од биотехнологије и напредних материјала до вештачке интелигенције и квантног рачунарства — имају моћ да поремете индустрије и створе потпуно нова тржишта. Овај трансформативни потенцијал се претвара у значајне финансијске могућности за инвеститоре који су рани поборници таквих иновација. Штавише, сложеност и власничка природа 1ТП12Т иновација… Опширније

Нови програм рада ЕИЦ-а: Разумевање елиминације процеса побијања

У динамичном окружењу финансирања Европске уније (ЕУ), 1ТП1Т (ЕИЦ) је увео значајне промене у оквиру свог Програма рада за 2024., директно утичући на процес пријаве и евалуације за финансирање. Међу овим прилагођавањима истиче се елиминација процеса побијања, што означава помак ка једноставнијој и независнијој процени предлога. Овај чланак се бави импликацијама ове промене за стартапове и мала и средња предузећа (МСП) која траже 1ТП4Т финансирање, са циљем да демистификује нови приступ и понуди стратешке смернице за подносиоце пријава. Удаљавање од процеса побијања Историјски гледано, процес пријаве 1ТП4Т је омогућавао кандидатима да се обрате и „побијају“ коментаре из претходних евалуација у наредним поднесцима. Овај процес побијања омогућио је организацијама да усаврше и побољшају своје предлоге на основу специфичних повратних информација, теоретски повећавајући своје шансе за успех у будућим рундама. Међутим, у оквиру радног програма ЕИЦ-а за 2024., овај механизам је уклоњен. Сходно томе, више не постоји структуиран пут за подносиоце захтева да уграде побољшања из претходних поднесака директно као одговор на коментаре оцењивача. Независна евалуација предлога Значајна промена која прати уклањање процеса побијања је приступ евалуацији предлога. Оцењивачи више неће имати приступ претходним поднесцима или извештајима о евалуацији из ранијих рунди. Ово осигурава да се сваки предлог процењује независно, искључиво на основу његових заслуга и у складу са стандардним критеријумима за оцењивање Хоризон Еуропе. Ова промена има за циљ да изједначи услове за игру, обезбеђујући да све пријаве, било од оних који први пут поднесу или оних који се поново пријављују, добију непристрасну ревизију. Укључивање побољшања у нарацију Иако је процес структурираног побијања постепено угашен, подносиоци захтева задржавају могућност да прецизирају своје предлоге на основу претходних повратних информација. Побољшања и побољшања и даље могу бити укључена у наративни део Б обрасца за пријаву. Међутим, важно је напоменути да не постоји посебан формат или одељак намењен за ову сврху. Подносиоци захтева стога морају неприметно да интегришу сва прилагођавања у целокупни наратив предлога, обезбеђујући да побољшања буду кохерентна и да унапреде укупни квалитет и изводљивост предлога. Стратешке импликације за подносиоце пријава Ова модификација у процесу евалуације ЕИЦ-а захтева стратешки заокрет за подносиоце пријава. Стартапи и мала и средња предузећа треба да се усредсреде на израду снажног и убедљивог предлога од самог почетка, интегришући континуирано побољшање као основну стратегију уместо да се ослањају на специфичне повратне информације. Кандидати се подстичу да: Спроводе темељну самопроцену: Пре подношења, критички процене ваш предлог у односу на критеријуме и циљеве ЕИЦ-а, идентификујући области за побољшање без ослањања на спољне повратне информације. Искористите професионалну подршку: Ангажујте се са консултантима, професионалним писцима или слободњацима са искуством у апликацијама за грантове ЕУ да бисте усавршили свој предлог, осигуравајући да је у складу са тренутним приоритетима и стандардима ЕИЦ-а. Нагласите иновацију и утицај: са сваким предлогом који се процењује на основу његових заслуга, истакните иновацију вашег пројекта, тржишни потенцијал и друштвени утицај, чинећи убедљив аргумент за ЕИЦ финансирање. Закључак Радни програм ЕИЦ-а за 2024. уводи промену парадигме у начину на који се процењују предлози, са уклањањем процеса побијања који подвлачи померање ка независнијим проценама заснованим на заслугама. Иако ова промена изазива кандидате да се прилагоде, она такође отвара могућности да представе своје иновације у најбољем могућем светлу, без сенке претходних поднесака. Прихватајући стратегију сталног побољшања и коришћењем професионалне експертизе, стартупи и мала и средња предузећа могу успешно да управљају овим променама, снажно се позиционирајући за финансирање 1ТП4Т.

Разумевање ограничења подношења за 1ТП4Т у оквиру програма рада за 2024

1ТП1Т (ЕИЦ) акцелератор је камен темељац посвећености ЕУ подстицању иновација и подршци стартап компанијама и малим и средњим предузећима (МСП) у изношењу револуционарних идеја на тржиште. Са увођењем радног програма ЕИЦ 2024, направљена су значајна ажурирања како би се поједноставили процеси и разјаснила правила која се односе на подношење и поновно подношење предлога. Овај чланак има за циљ да разјасни нова ограничења за подношење, нудећи јасан водич за субјекте који желе да обезбеде финансирање кроз овај конкурентни програм. Поједностављена правила за подношење Радни програм ЕИЦ 2024 увео је једноставнији приступ подношењу предлога, адресирајући повратне информације и са циљем да процес финансирања учини приступачнијим. Од почетка 2024. субјектима је дозвољено да поднесу до три неуспеле пријаве у било којој фази процеса и за било који облик подршке. Ово укључује: Кратке предлоге Пуне предлоге Позиве специфичне за изазове Отворене позиве Само грантове Комбиновано финансирање (комбинације гранта и капитала) Само капитал Ово поједностављење значи да апликанти имају три шансе да обезбеде финансирање, без обзира на фазу или врсту подршке за коју су поднели захтев, пре бити искључени из даљих поднесака у оквиру Хоризон Еуропе 1ТП4Т. Поновно подношење након одбијања Значајан аспект нових правила је одредба за поновно подношење након одбијања у фази пуног предлога. Кандидатима који не успеју у овој фази је дозвољено да поново поднесу свој предлог директно у фази пуне понуде, заобилазећи фазу кратког предлога, под условом да нису достигли ограничење од три пријаве. Међутим, директно поновно подношење у фазу интервјуа није дозвољено ни под којим околностима. Практични примери Да би се пружила јасноћа, програм рада наводи неколико сценарија: Након једног одбијања у фази пуног предлога (било током даљинске евалуације или интервјуа), ентитет може поднети још два потпуна предлога. Након два одбијања у фази интервјуа, ентитет и даље има право да поднесе потпуни предлог и потенцијално би могао бити позван на трећи интервју. Ако је субјект одбијен једном у фази пуног предлога или у фази интервјуа и једном у фази кратког предлога, они имају право на још једну подношење у фази пуног предлога. Важно је напоменути да се бројач неуспешних пријава враћа на нулу 1. јануара 2024. Ово ресетовање нуди нови почетак за субјекте који су можда раније достигли ограничење за подношење, пружајући нове могућности за финансирање у оквиру оквира Хоризонт Европа. Импликације за подносиоце пријава Ова ажурирана правила имају за циљ да уравнотеже конкурентску природу 1ТП4Т са потребом за флексибилношћу и вишеструким могућностима за финансирање. Кандидати треба да стратешки планирају своје поднеске, узимајући у обзир повратне информације добијене од претходних пријава како би ојачали своје предлоге. Ангажовање са професионалним писцима, консултантима или коришћење званичног шаблона предлога 1ТП4Т може побољшати квалитет поднесака. Штавише, подносиоци захтева треба да имају на уму ограничење за подношење, дајући приоритет усавршавању и побољшању својих предлога при сваком покушају. Могућност да се поново поднесе директно у фазу пуне понуде након одбијања је значајна предност, омогућавајући субјектима да се позабаве повратним информацијама и побољшају своје апликације без почињања од нуле. Закључак Поједностављена правила о подношењу и поновном подношењу програма рада ЕИЦ 2024 означавају позитиван корак ка томе да финансирање ЕУ учини доступнијим иновативним предузећима. Разумевањем ових прописа и стратешким планирањем њихове примене, стартупи и мала и средња предузећа могу максимално повећати своје шансе да обезбеде виталну подршку потребну да своје иновације доведу на европска и светска тржишта.

Ултимативни водич за савладавање припреме за 1ТП4Т интервју: акциони план корак по корак

Припрема за интервју, посебно за сценарије са високим улозима као што је 1ТП4Т терен, захтева стратешки и добро осмишљен приступ. Овај водич садржи мудрост из наших извора знања у свеобухватну, делотворну листу тачака како бисте били сигурни да сте потпуно припремљени и спремни да импресионирате. Припрема пре интервјуа Разумети ЕИЦ правила и циљеве: Упознајте се са оним што жири тражи и специфичним критеријумима 1ТП4Т. Напишите скрипту за своју презентацију: Припремите скрипту од речи до речи за своју презентацију. Вежбајте док не будете могли да га испоручите природно у року од 10 минута. Побољшајте своје вештине питања и одговора: Посветите значајан део свог времена припреме вежбању за сесију питања и одговора, која може да траје до 35 минута. Упознајте своју апликацију изнутра: Ако нисте сами написали апликацију, добро је проучите. Разумети све наведене бројеве, стратегије и партнере. Вежбање чини савршеним ангажовањем у презентацији Вежбање: Користите професионалне писце или консултанте да бисте интензивно вежбали своју презентацију. Симулирајте окружење интервјуа: Вежбајте са брзим питањима и непосредним праћењем да бисте симулирали окружење високог притиска. Припремите се да сви чланови тима одговоре: Уверите се да су сви чланови тима навикли да одговарају на питања глатко и кохезивно као јединица. Дан питцха Без оперативних задатака пре питцха: Фокусирајте се искључиво на интервју; без ометања. Поново погледајте велику слику: Прођите кроз слајдове презентације, фокусирајући се на кључне поруке и визије које желите да комуницирате. Руковање сесијом питања и одговора Очекујте брзу паљбу и накнадна питања: Будите спремни да одговорите брзо и концизно. Вежбајте са штоперицом за мерење времена. Развијте стандардне одговоре: Напишите одговоре на врло вероватна питања и она која су током вежби идентификована као критична. Усвојите исправно држање: Вежбајте да одржавате сабрано и самоуверено понашање, без обзира на тежину питања. Пракса лажне пороте Интерно креирајте стресне сесије испитивања: Користите лажне пороте у свом тиму да бисте постављали изазовна питања и пружили хитне пропратне радње. Интегришите критичко испитивање: Изаберите лажне испитиваче који могу да играју ђавољег адвоката, вршећи притисак кроз прекиде и тешка питања. Коначни савети Схватите и артикулишите своје јединствене продајне тачке (УСП): Будите јасни шта издваја ваш пројекат и будите спремни да га убедљиво артикулишете. Припремите се за непријатна искуства: Понекад интеракције могу бити стресне или непријатне. Припремите се психички за такве ситуације. Избегавајте црвене заставице: Немојте давати пороти никакав разлог да вас одбије. Држите се подаље од тема које би могле довести до негативног преиспитивања. Пратећи овај свеобухватни водич, не само да ћете повећати своје самопоуздање, већ и значајно повећати своје шансе за успех у било ком сценарију интервјуа, посебно у окружењима са високим улозима као што је 1ТП4Т терен. Запамтите, под притиском, нећете испунити прилику; пасти ћеш на ниво своје обуке. Припремите се према томе.

Представљање најновијих 1ТП4Т резултата: свеобухватна анализа (прекид 8. новембра 2023., издање фебруара 2024.)

Програм 1ТП1Т (ЕИЦ) Аццелератор представља систем подршке за стартап и мала и средња предузећа (МСП) широм Европе, са циљем да подстакне иновације и технолошки напредак. Својим најновијим резултатима објављеним 28. фебруара 2024. године, 1ТП4Т је још једном показао своју посвећеност подстицању револуционарних пројеката са укупним буџетом од 285 милиона евра. Ова анализа се бави дистрибуцијом грантова и 1ТП2Т, стопама успеха у различитим фазама и географском распрострањеношћу победничких компанија. Расподела финансирања: ближи поглед на расподелу У последњем циклусу финансирања, 1ТП4Т је подржао 42 компаније, приказујући разноврсне опције финансирања прилагођене различитим потребама европских иноватора. Дистрибуција типова финансирања је следећа: Грант Фирст: 12 компанија (291ТП18Т) добило је грантове као почетни корак финансирања, наглашавајући флексибилност ЕИЦ-а у подршци иновацијама у раној фази. Комбиновано финансирање: Доминирајући у области финансирања, 26 компанија (621ТП18Т) је добило 1ТП5Т, комбинујући грантове и капитал како би обезбедили снажну подршку за подухвате спремне за повећање. Само власнички капитал: Једна компанија (21ТП18Т) је обезбедила финансирање из капитала, наглашавајући улогу ЕИЦ-а у преузимању удела у перспективним предузећима. Само грантови: 3 компаније (71ТП18Т) су добиле грантове без компоненте капитала, фокусирајући се на пројекте са специфичним потребама који се могу задовољити директним финансирањем. Пут до успеха: Анализа стопе успеха Процес селекције 1ТП4Т је ригорозан, дизајниран да идентификује пројекте са највећим потенцијалним утицајем. Стопе успеха у свакој фази процеса пријаве су следеће: Корак 1: Приближно 701ТП18Т кандидата прође ову почетну фазу, иако тачни подаци нису откривени. Корак 2: Само 221ТП18Т пројеката пролази кроз то, што одражава све већи број апликација које се испитују. Корак 3: У последњем кораку долази до даљег сужавања, са стопом успеха 171ТП18Т. Комбиноване стопе успеха: Кумулативна стопа успеха за кандидате који пролазе кроз кораке 2 и 3 је само 3,91ТП18Т, док је укупна стопа успеха у све три фазе приближно 2,71ТП18Т. Географска разноликост: паневропски утицај Најновија рунда финансирања користила је компанијама из 15 различитих земаља, показујући паневропски домет 1ТП4Т. Немачка предводи са 7 компанија које се финансирају, а затим следе Француска са 6, а Шпанија и Шведска свака са по 5. Остале земље са успешним кандидатима су Финска (4), Италија (3), Израел (2), Холандија (2), Норвешка (2) и неколико других са по једном компанијом, што показује посвећеност ЕИЦ-а подстицању иновација широм континента. Закључак Најновији резултати финансирања 1ТП4Т наглашавају кључну улогу програма у подршци европском екосистему иновација. Са укупним буџетом од 285 милиона евра, програм је подржао 42 компаније у широком спектру сектора и земаља, наглашавајући разноликост и потенцијал европског технолошког пејзажа. Како 1ТП4Т наставља да се развија, његов утицај на подстицање револуционарних пројеката и повећање МСП је неоспоран, што га чини каменом темељцем европске политике иновација. Уз прецизну пажњу на пружање подршке различитим финансијским потребама, ригорозне процесе селекције и посвећеност географској инклузивности, 1ТП4Т утире пут иновативнијој и отпорнијој Европи. Док се радујемо будућим рундама финансирања, резултати из фебруара 2024. служе као сведочанство живог предузетничког духа који напредује широм континента. Подаци о финансирању Врста финансирања Прво грант: 12 компанија (291ТП18Т) Комбиновано финансирање: 26 компанија (621ТП18Т) Само капитал: 1 компанија (21ТП18Т) Само грант: 3 компаније (71ТП18Т) Укупно: 42 компаније Буџет Укупан буџет: 285 милиона евра Смањење- Датум ванредног датума и резултати 1ТП4Т 2. корак гранични датум: 8. новембар 2023. Објављивање резултата: 28. фебруар 2024. Стопе успеха Корак 1: (приближно 701ТП18Т пошто резултати нису објављени) Корак 2: 221ТП18Т Корак 3: Корак 3: 171Т Корак 198 комбиновано. ТП18Т Корак 1 & Корак 2 & Корак 3 заједно: (приближно 2,71ТП18Т) Финансиране земље Постоји 15 различитих земаља међу финансираним компанијама. Немачка: 7 компанија Француска: 6 компанија Шпанија: 5 компанија Шведска: 5 компанија Финска: 4 компаније Италија: 3 компаније Израел: 2 компаније Холандија: 2 компаније Норвешка: 2 компаније Белгија: 1 компанија Бугарска: 1 компанија Данска: 1 компанија Ирска: 1 компанија Португалија: 1 компанија Словачка: 1 компанија Свих 42 победника 1ТП4Т од 8. новембра 2023.

Откривање будућности европских иновација: Дубоко уроњење у програм рада ЕИЦ-а 2024.

Радни програм 1ТП1Т (ЕИЦ) 2024, детаљно описан у документу, описује његову свеобухватну стратегију и компоненте дизајниране да подстичу иновације унутар Европске уније. Ево главних компоненти и најважнијих делова: Стратешки циљеви и кључни индикатори учинка (КПИ): ЕИЦ има за циљ да подржи револуционарне технологије и компаније које су кључне за постизање зелене и дигиталне транзиције, обезбеђујући отворену стратешку аутономију у критичним технологијама. Поставио је шест стратешких циљева, укључујући да постане изабрани инвеститор за стартапове и предузетнике са великим потенцијалом, премошћивање финансијских недостатака за компаније са дубоком технологијом, подршку високоризичним технологијама, повећање броја европских једнорога и повећање, катализујући утицаје иновација из европских земаља. јавно истраживање и постизање оперативне изврсности. Преглед радног програма за 2024.: Програм рада организује своје финансирање и подршку кроз три главне шеме: 1ТП7Т: За напредна истраживања за развој научне основе за револуционарне технологије. 1ТП8Т: За валидацију технологија и развој пословних планова за специфичне апликације. 1ТП4Т: Подржати компаније у извођењу иновација на тржиште и проширењу. Свака шема је проширена приступом услугама за убрзање пословања, пружајући стручност, корпорацијама, инвеститорима и актерима екосистема. Главне промене Програма рада за 2024.: Прилагођавања, побољшања и поједностављења су направљена на основу повратних информација и смањеног буџета. Ове промене укључују увођење модела паушалног износа трошкова за већину позива, појачане мере против ризика економске безбедности и прилагођавања критеријума подобности и финансирања у различитим шемама. Кључне карактеристике ЕИЦ подршке: Нуди се мешавина финансијске и нефинансијске подршке за убрзавање и раст ЕИЦ иновација и компанија. Ово укључује проактивно управљање пројектима и портфолиом, прилагођен приступ евалуацији предлога, политике отвореног приступа и права интелектуалне својине, и мере за обезбеђивање економске сигурности. Сарадња са Европским институтом за иновације и технологију (ЕИТ): Документ описује све већу сарадњу између ЕИЦ-а и ЕИТ-а на јачању европског екосистема иновација, укључујући заједничке услуге, Фаст Трацк процес и нову шему приправника за иновације. Изгледи за 2025. и будуће године: Разговара се о будућим стратегијама и потенцијалним новим синергијама, укључујући могућност повећања буџета за веће инвестиције кроз ЕИЦ фонд у кључним фокусним областима. Речник појмова и дефиниције: Документ се завршава детаљним одељком појмовника и дефиниција, објашњавајући терминологију и акрониме који се користе у радном програму. Ове компоненте заједнички имају за циљ да подрже стратешке циљеве Европске уније у иновацијама, истраживању и технолошком развоју, наглашавајући високоризична истраживања са високим добитком и револуционарне технологије са потенцијалом за значајан друштвени и економски утицај. 1. Стратешки циљеви и кључни индикатори учинка (КПИ) У значајном потезу за покретање европских иновација у будућност, 1ТП1Т (ЕИЦ) је изложио смелу визију са својим програмом рада за 2024., фокусирајући се на идентификацију, развој и повећање пробоја технологије и компаније које су кључне за зелену и дигиталну транзицију ЕУ. Ова визија је заснована на стратешким циљевима осмишљеним да осигурају отворену стратешку аутономију Европе у критичним технологијама, подстичући живахан екосистем у којем стартапови и предузетници са високим потенцијалом могу напредовати. Амбиција програма није само да премости недостатке у финансирању са којима се суочавају дубоко технолошке компаније, већ и да позиционира ЕИЦ као инвеститора избора за визионарске идеје, чиме се утиче на алокацију приватних средстава за подршку овим иновацијама. У срцу стратешке визије ЕИЦ-а налази се шест амбициозних циљева, сваки праћен јасним кључним показатељима учинка (КПИ) који имају за циљ да мере напредак и усмеравају имплементацију програма: Постати инвеститор по избору: ЕИЦ тражи признање на целом континенту, привлачење стартапа са високим потенцијалом, предузетника и иновативних истраживача, са посебним нагласком на недовољно заступљене групе као што су жене иноваторке и оне из мање развијених екосистема. Улагање у европску дубоку технологију од 30-50 милијарди евра: Решавањем критичног финансијског јаза, ЕИЦ има за циљ да искористи свој фонд како би значајно утицао на екосистем дубоких технологија, подстичући климу у којој приватне инвестиције тече слободније да подрже револуционарне иновације. Подршка високоризичним технологијама: У областима кључним за друштво и стратешку аутономију, ЕИЦ је посвећен преузимању прорачунатих ризика како би подржао најперспективније могућности дубоке технологије од најранијих фаза до комерцијалног повећања, осигуравајући независност Европе у кључним технологијама. Повећање броја европских једнорога и проширења: ЕИЦ је на мисији да негује раст европских стартап компанија и малих и средњих предузећа како би се упоредили и надмашили своје глобалне колеге, подстичући окружење у коме европске иновације могу да воде на светској сцени. Катализирање утицаја иновација из европских јавних истраживања: Изградњом партнерстава широм ЕУ, ЕИЦ има за циљ да комерцијализује најбоље идеје из истраживачке базе, стварајући плодно тло за стартапове да се повећају и остваре глобални утицај. Постизање оперативне изврсности: Ефикасност, агилност и одзивност ЕИЦ-ових операција су дизајнирани да испуне висока очекивања кандидата, инвеститора и тржишта у целини, обезбеђујући несметан пут од иновативне идеје до тржишног успеха. Ови стратешки циљеви нису само амбициозни циљеви, већ представљају свеобухватан нацрт европског иновацијског пејзажа, са циљем стварања плодног екосистема за револуционарне технологије које ће дефинисати будућност економије и друштва ЕУ. Комбинацијом финансијске и нефинансијске подршке, ЕИЦ поставља сцену за трансформативни утицај који се протеже далеко изван непосредног хоризонта, осигуравајући да Европа остане на челу иновација и технологије. 2. Преглед програма рада за 2024. Радни програм 1ТП1Т (ЕИЦ) за 2024. представља кључни корак ка подстицању иновација и технолошких открића унутар Европске уније. Структуриран да одговори на критичне потребе зелене и дигиталне транзиције, он користи преко 1,2 милијарде евра финансирања, оркестрирајући свеобухватну стратегију за оснаживање истраживача, стартап компанија и малих и средњих предузећа (МСП). Ево детаљног прегледа његове структуре: 1ТП7Т, транзиција и акцелератор: три стуба Програм рада је генијално сегментиран у три примарне шеме финансирања, од којих је свака прилагођена различитим фазама иновације и развоја: 1ТП7Т: Посвећен напредним истраживањима, Патхфиндер је родно место научног истраживања чији је циљ развој основних елемената револуционарних технологија. Обухвата и отворене позиве за било коју област научног истраживања и циљане изазове који се баве специфичним, стратешким интересима ... Опширније

Распх - 1ТП3Т Цонсултинг
sr_RS