Razkrivanje prihodnosti evropskih inovacij: poglobljeni potop v delovni program EIC 2024

Delovni program European Innovation Council (EIC) 2024, ki je podrobno opisan v dokumentu, opisuje svojo celovito strategijo in komponente, namenjene spodbujanju inovacij v Evropski uniji. Tukaj so glavne komponente in poudarki:

 1. Strateški cilji in ključni kazalniki uspešnosti (KPI): Cilj EIC je podpirati prebojne tehnologije in podjetja, ki so ključnega pomena za doseganje zelenega in digitalnega prehoda, ter zagotavljanje odprte strateške avtonomije v kritičnih tehnologijah. Postavila si je šest strateških ciljev, med drugim postati vlagatelj po izbiri za startupe in podjetnike z visokim potencialom, premostiti vrzeli v financiranju za globoko tehnološka podjetja, podpreti visoko tvegane tehnologije, povečati število evropskih samorogov in razširitev, pospešiti inovacijske učinke iz Evrope javne raziskave in doseganje operativne odličnosti.
 2. Pregled delovnega programa 2024: Delovni program organizira svoje financiranje in podporo v treh glavnih shemah:
  1. EIC Pathfinder: Za napredne raziskave za razvoj znanstvene podlage za prodorne tehnologije.
  2. EIC Transition: Za potrditev tehnologij in razvoj poslovnih načrtov za posebne aplikacije.
  3. EIC Accelerator: Podpora podjetjem pri uvajanju inovacij na trg in povečevanju.
  4. Vsaka shema je razširjena z dostopom do storitev pospeševanja poslovanja, ki zagotavlja strokovno znanje, podjetja, vlagatelje in akterje ekosistema.
 3. Glavne spremembe delovnega programa 2024: Na podlagi povratnih informacij in zmanjšanega proračuna so bile narejene prilagoditve, izboljšave in poenostavitve. Te spremembe vključujejo uvedbo modela pavšalnih stroškov za večino razpisov, okrepljene ukrepe proti tveganjem ekonomske varnosti ter prilagoditve meril za upravičenost in financiranje v različnih shemah.
 4. Ključne značilnosti podpore EIC: Za pospešitev in rast EIC inovacij in podjetij je na voljo mešanica finančne in nefinančne podpore. To vključuje proaktivno upravljanje projektov in portfelja, prilagojen pristop k ocenjevanju predlogov, politike o odprtem dostopu in pravicah intelektualne lastnine ter ukrepe za zagotavljanje ekonomske varnosti.
 5. Sodelovanje z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT): Dokument opisuje naraščajoče sodelovanje med EIC in EIT za krepitev evropskega inovacijskega ekosistema, vključno s skupnimi storitvami, hitrim postopkom in novo shemo inovacijskih pripravnikov.
 6. Obeti za leto 2025 in prihodnja leta: Razpravlja se o prihodnjih strategijah in morebitnih novih sinergijah, vključno z možnostjo povečanja proračuna za večje naložbe prek sklada EIC na ključnih osrednjih področjih.
 7. Glosar in definicije: Dokument se zaključi s podrobnim glosarjem in razdelkom z definicijami, ki pojasnjuje terminologijo in kratice, ki se uporabljajo v celotnem delovnem programu.

Te komponente skupaj podpirajo strateške cilje Evropske unije na področju inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja, s poudarkom na visoko tveganih raziskavah z visokimi dobički in prebojnih tehnologijah s potencialom pomembnega družbenega in gospodarskega vpliva.

1. Strateški cilji in ključni kazalniki uspešnosti (KPI)

V prelomnem koraku za poganjanje evropskih inovacij v prihodnost je European Innovation Council (EIC) predstavil drzno vizijo s svojim delovnim programom 2024, ki se osredotoča na prepoznavanje, razvoj in povečanje prodornih tehnologij in podjetij, ki so ključni za zeleno in digitalni prehod. Ta vizija je podprta s strateškimi cilji, namenjenimi zagotavljanju odprte strateške avtonomije Evrope na področju kritičnih tehnologij, spodbujanju živahnega ekosistema, kjer lahko uspevajo startupi in podjetniki z velikim potencialom. Ambicija programa ni le premostiti vrzeli v financiranju, s katerimi se soočajo globoko tehnološka podjetja, temveč postaviti EIC kot izbranega vlagatelja za vizionarske ideje, s čimer bi vplivali na dodelitev zasebnih sredstev v podporo tem inovacijam.

V središču strateške vizije EIC je šest ambicioznih ciljev, vsakega spremljajo jasni ključni kazalniki uspešnosti (KPI), katerih cilj je merjenje napredka in usmerjanje izvajanja programa:

 1. Postati vlagatelj izbire: EIC si prizadeva za priznanje po vsej celini, privablja startupe z visokim potencialom, podjetnike in inovativne raziskovalce, s posebnim poudarkom na premalo zastopanih skupinah, kot so ženske inovatorke in tiste iz manj razvitih ekosistemov.
 2. Zbiranje 30-50 milijard evrov vredne naložbe v evropsko globoko tehnologijo: Z odpravo kritične vrzeli v financiranju želi EIC izkoristiti svoj sklad za pomemben vpliv na ekosistem globoke tehnologije in spodbujati ozračje, kjer zasebne naložbe tečejo bolj svobodno v podporo revolucionarnim inovacijam.
 3. Podpora tehnologijam z visokim tveganjem: Na področjih, ki so ključnega pomena za družbo in strateško avtonomijo, je EIC zavezan prevzemanju preračunanih tveganj za podporo najbolj obetavnim globoko tehnološkim priložnostim od najzgodnejših faz do komercialne širitve, kar zagotavlja neodvisnost Evrope pri ključnih tehnologijah.
 4. Povečanje števila evropskih samorogov in razširitev: EIC je na misiji spodbujati rast evropskih zagonskih podjetij in MSP, da bi se lahko kosala in presegla svoje svetovne partnerje ter spodbujala okolje, v katerem lahko evropske inovacije vodijo na svetovnem prizorišču.
 5. Spodbujanje inovacijskih učinkov evropskih javnih raziskav: Z vzpostavljanjem partnerstev po vsej EU želi EIC komercializirati najboljše ideje iz raziskovalne baze, s čimer ustvarja plodna tla za startupe, da se razširijo in naredijo globalni vpliv.
 6. Doseganje operativne odličnosti: Učinkovitost, agilnost in odzivnost delovanja EIC so oblikovane tako, da izpolnjujejo visoka pričakovanja prosilcev, vlagateljev in trga na splošno, kar zagotavlja gladko pot od inovativne ideje do tržnega uspeha.

Ti strateški cilji niso le ambiciozni cilji, temveč predstavljajo celovit načrt za evropsko inovacijsko krajino, katerega cilj je ustvariti ploden ekosistem za prodorne tehnologije, ki bodo določale prihodnost gospodarstva in družbe EU. S kombinacijo finančne in nefinančne podpore EIC postavlja temelje za preobrazbeni učinek, ki sega daleč preko neposrednega obzorja in zagotavlja, da Evropa ostane v ospredju inovacij in tehnologije.

2. Pregled delovnega programa 2024

Delovni program 2024 European Innovation Council (EIC) predstavlja ključni korak k spodbujanju inovacij in tehnoloških prebojev v Evropski uniji. Strukturiran je tako, da izpolnjuje kritične potrebe zelenega in digitalnega prehoda, izkorišča več kot 1,2 milijarde EUR financiranja in usmerja celovito strategijo za opolnomočenje raziskovalcev, novoustanovljenih podjetij ter malih in srednje velikih podjetij (MSP). Tukaj je poglobljen pogled na njegov strukturni pregled:

EIC Pathfinder, Prehod in pospeševalnik: trije stebri

Delovni program je domiselno razdeljen na tri glavne sheme financiranja, od katerih je vsaka prilagojena različnim stopnjam inovacij in razvoja:

 • EIC Pathfinder: Predan naprednim raziskavam je Pathfinder rojstni kraj znanstvenih raziskav, katerih cilj je razvoj temeljnih elementov prebojnih tehnologij. Zajema tako odprte razpise za katero koli področje znanstvenega raziskovanja kot ciljno usmerjene izzive, ki obravnavajo posebne, strateške interese Unije.
 • EIC Transition: Ta segment se osredotoča na potrjevanje tehnologij in izdelavo poslovnih načrtov za specifične aplikacije ter služi kot most od teoretičnih raziskav do tržnih inovacij. Namen prehodnih projektov je potrjene tehnologije približati pripravljenosti na trg.
 • EIC Accelerator: Pospeševalnik je vrhunec podporne strukture EIC, ki podjetjem pomaga pri uvajanju inovacij na trg in njihovem povečanju. Zasnovan je posebej za mala in srednja podjetja, zagonska podjetja, odcepljena podjetja in v izjemnih primerih mala podjetja s srednjo kapitalizacijo, ki zagotavlja nepovratna sredstva in lastniško financiranje.

Integrirane storitve pospeševanja poslovanja

Posebnost delovnega programa EIC je integracija storitev pospeševanja poslovanja v vse tri sheme financiranja. Te storitve ponujajo neprimerljiv dostop do strokovnega znanja, podjetij, vlagateljev in akterjev ekosistema, kar znatno poveča neposredno finančno podporo, zagotovljeno inovatorjem.

Odprto financiranje in strateški izzivi

Program poudarja prožnost in strateško osredotočenost s svojim dvojnim pristopom k financiranju: »Odprti« razpisi podpirajo tehnologije in inovacije na katerem koli področju brez vnaprej določenih prednostnih nalog, medtem ko so »Izzivi« usmerjeni na inovacije strateškega pomena za Unijo. Ta pristop zagotavlja, da program ob spodbujanju obsežnega znanstvenega raziskovanja osredotoča prizadevanja tudi na področja, ki so ključna za strateško avtonomijo Unije in družbene izzive.

Nagrade za nadaljnje naložbe in inovacije

Poleg neposrednega financiranja program dodeljuje proračune za nadaljnje naložbe v podjetja, predhodno izbrana v okviru shem EIC, s čimer zagotavlja trajno podporo obetavnim inovacijam. Vsebuje tudi nagrade za inovacije in dodatne podporne ukrepe, kot so strokovne pogodbe in infrastruktura IT, ki dodatno bogatijo ekosistem za evropske inovatorje.

Proaktivno upravljanje in prilagojena podpora

Delovni program EIC uvaja inovativne pristope upravljanja, vključno s subvencijami »Booster« za tekoče projekte, shemo Fast Track za pospešen dostop do EIC Accelerator in »Plug in« za projekte iz nacionalnih programov. Te pobude so zasnovane tako, da povečajo povezave med različnimi shemami financiranja in poenostavijo pot od raziskav do trga za evropske inovacije.

Delovni program EIC za leto 2024 je dokaz zavezanosti Evropske unije pionirstvu v prihodnosti, kjer bodo inovativne raziskave in tehnologija vodilne pri reševanju družbenih izzivov in zagotavljanju gospodarske rasti. S svojo strukturirano podporo v celotnem življenjskem ciklu inovacij si program prizadeva preoblikovati evropsko inovacijsko krajino, tako da postane vodilna v svetu na področju tehnoloških prebojev in trajnostnega razvoja.

3. Glavne spremembe Programa dela 2024

Delovni program European Innovation Council (EIC) za leto 2024 uvaja več ključnih prilagoditev, izboljšav in poenostavitev v primerjavi s svojim predhodnikom, kar odraža povratne informacije odbora EIC, proračunske vidike in praktične vpoglede, pridobljene s prejšnjimi izvedbami. Namen teh sprememb je izboljšati učinkovitost programa, racionalizirati njegovo delovanje in optimizirati njegov vpliv na evropske inovacije in tehnološki napredek. Poglobimo se v pomembne spremembe:

Uvedba modela pavšalnih stroškov

Pomembna sprememba je uvedba modela pavšalnih stroškov za večino klicev EIC, razen za Pathfinder Open. Namen tega pristopa je poenostaviti finančno upravljanje za upravičence z odpravo zahtev po podrobnem finančnem poročanju, s čimer se zmanjšajo upravna bremena in inovatorjem omogoči, da se bolj osredotočijo na svoje projekte.

Okrepljeni ukrepi ekonomske varnosti

Delovni program krepi ukrepe za ublažitev tveganj za gospodarsko varnost, kar odraža zavezanost EIC varovanju strateških interesov, tehnološke avtonomije in sredstev EU pred morebitnimi zunanjimi grožnjami. Ti ukrepi vključujejo prilagojena merila za upravičenost in zaščitne ukrepe za naložbe, zlasti za področja, občutljiva za ekonomsko varnost, kot so umetna inteligenca in kvantne tehnologije.

Prilagoditve proračuna

Pri vseh glavnih razpisih EIC so bile izvedene proračunske prilagoditve zaradi umika prispevka EU za naslednjo generacijo in potrebe po rezervaciji sredstev za nadaljnje financiranje za podjetja, ki so bila predhodno izbrana v okviru razpisov EIC Accelerator. Ta ponovna kalibracija zagotavlja, da EIC še naprej učinkovito podpira inovacije v okviru svojih finančnih parametrov.

Posebne prilagoditve sheme

 • EIC Pathfinder: Odstranitev pilotnega projekta zavrnitve iz postopka ocenjevanja in posodobitve posebnih pravil o intelektualni lastnini odražajo nenehna prizadevanja EIC za racionalizacijo postopkov in uskladitev z najboljšimi praksami.
 • EIC Transition: Delovni program 2024 ne vključuje tem izzivov v okviru razpisa za prehod, s čimer se razširi upravičenost na rezultate projektov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa, steber II. Namen te razširitve je omogočiti bolj vključujoč in celovit pristop k podpori pri prehodu.
 • EIC Accelerator: Pomembne spremembe vključujejo ukinitev možnosti podpore »najprej dodeli«, prilagoditve meril za prehod kratke faze prijave in uvedbo sestankov za soglasje za celovito oceno prijave. Te spremembe so zasnovane za izboljšanje strogosti in pravičnosti postopka ocenjevanja.

Te strateške prilagoditve delovnega programa EIC za leto 2024 poudarjajo prilagodljiv in odziven pristop Sveta k spodbujanju dinamičnega in odpornega inovacijskega ekosistema v Evropi. Z izboljšanjem svojega operativnega okvira in usklajevanjem svojih virov z nastajajočimi potrebami in priložnostmi bo EIC še naprej igral ključno vlogo pri napredovanju strateških ciljev EU na področju inovacij.

4. Ključne značilnosti podpore EIC

Delovni program European Innovation Council (EIC) 2024 uvaja robusten okvir, zasnovan za bistveno izboljšanje podpore, zagotovljene inovatorjem in globoko tehnološkim podjetjem po vsej Evropi. Ta strateški pristop združuje mehanizme finančne in nefinančne podpore, prilagojene za pospešitev rasti in širitev revolucionarnih inovacij. Tukaj je poglobljena raziskava o ključnih značilnostih podpore EIC in o tem, kako želijo preoblikovati evropsko inovacijsko krajino:

Kombinacija finančne in nefinančne podpore

Podpora EIC presega zgolj financiranje, njen cilj pa je spodbujati nastanek, pospešitev in rast inovativnih tehnologij in globoko tehnoloških podjetij. Ob priznavanju večplastnih izzivov, s katerimi se soočajo inovatorji, EIC ponuja mešanico finančne podpore in storitev pospeševanja poslovanja (BAS). Ta kombinacija je ključnega pomena ne samo pri premagovanju finančnih ovir, ampak tudi pri reševanju tehničnih, tržnih in z ekosistemom povezanih izzivov, s čimer se zagotovi celovit pristop k razvoju inovacij.

Proaktivno upravljanje projektov in portfelja

Poseben vidik podpore EIC je proaktivno upravljanje projektov in portfeljev s strani vodij programov EIC. Ta pristop zagotavlja, da projekti niso le finančno podprti, temveč tudi vodeni in svetovani skozi njihov življenjski cikel. Vodje programov EIC tesno sodelujejo z inovatorji in jim zagotavljajo strateško usmerjanje in operativno podporo pri krmarjenju s kompleksnostjo uvajanja najsodobnejših tehnologij na trg. To praktično sodelovanje je zasnovano tako, da poveča učinek financiranja in podpore EIC ter premika meje tehnološko možnega in tržnega.

Prilagojen pristop k ocenjevanju predlogov

EIC sprejme prilagojen pristop k ocenjevanju predlogov, pri čemer priznava edinstvene izzive in zahteve različnih stopenj razvoja inovacij. Pri projektih z visokim tveganjem v zgodnji fazi vrednotenje poudarja znanstveno odličnost in potencial za preboje. Ko projekti dozorevajo, se poudarek premakne k pripravljenosti na trg, komercialnemu potencialu in zmožnosti povečanja. Ta niansiran postopek ocenjevanja zagotavlja podporo najbolj obetavnim inovacijam, ki je prilagojena njihovi specifični razvojni stopnji in tržnemu potencialu.

Odprti dostop in pravice intelektualne lastnine

EIC zagovarja politike odprtega dostopa do znanstvenih publikacij in strateškega upravljanja pravic intelektualne lastnine (IPR). To stališče je zasnovano tako, da poveča razširjanje in vpliv raziskovalnih ugotovitev, hkrati pa zagotavlja, da lahko inovatorji učinkovito zaščitijo in izkoristijo svoja intelektualna sredstva. S spodbujanjem odprtega dostopa in zagotavljanjem smernic o pravicah intelektualne lastnine EIC omogoča ravnotežje med izmenjavo znanja in komercialnim potencialom inovacij.

Ukrepi ekonomske varnosti

Ob priznavanju strateškega pomena nekaterih tehnologij in morebitnih tveganj, povezanih z odvisnostjo od zunaj, je EIC uvedel ukrepe za zaščito gospodarske varnosti Evrope. Ti ukrepi vključujejo merila za upravičenost, ki upoštevajo nadzor nad subjekti s strani nepridruženih tretjih držav, in zaščitne ukrepe za naložbe na kritičnih tehnoloških področjih, kot so umetna inteligenca in kvantne tehnologije. Ta skrbna obravnava gospodarske varnosti zagotavlja, da podpora EIC prispeva k strateški avtonomiji in odpornosti EU.

Pristop delovnega programa EIC 2024, za katerega je značilna mešanica finančne in nefinančne podpore, proaktivnega upravljanja, prilagojenega vrednotenja ter strateških premislekov o odprtem dostopu in ekonomski varnosti, pomeni celovito prizadevanje za spodbujanje uspešnega inovacijskega ekosistema v Evropi. Z obravnavanjem večplastnih potreb inovatorjev in osredotočanjem na strateška tehnološka področja želi EIC postaviti Evropo v ospredje svetovnega tehnološkega napredka in gospodarske konkurenčnosti.

5. Sodelovanje z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT)

Sodelovanje med European Innovation Council (EIC) in Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT) uteleša pomembno strateško zavezništvo, namenjeno krepitvi evropskega inovacijskega ekosistema. To partnerstvo izkorišča prednosti obeh institucij za ustvarjanje bolj povezane in vplivne inovacijske krajine po vsej Evropi. Tukaj je podrobna raziskava ključnih vidikov in posledic tega sodelovanja:

Krepitev evropskega inovacijskega ekosistema

EIC in EIT skupaj s skupnostmi znanja in inovacij EIT (SZI) tesno sodelujeta pri krepitvi inovacijskega ekosistema v EU. To sodelovanje se osredotoča na več ključnih področij, vključno z olajšanjem dostopa do storitev za evropske inovatorje in racionalizacijo poti od zamisli do pripravljenosti na trg.

Storitve hitrega postopka in pospeševanja poslovanja

Osrednji element tega partnerstva je hitri postopek, ki so ga uvedle SZI EIT. Ta inovativni postopek omogoča podjetjem, ki jih izberejo EIT SZI, vstop v ocenjevanje EIC Accelerator na drugi stopnji, s čimer se pospeši njihov dostop do financiranja in podpore. Poleg tega pridobijo upravičenci EIC dostop do storitev, ki jih zagotavljajo EIT SZI, prek vzpostavljenih partnerstev s storitvami EIC Business Acceleration Services, s čimer obogatijo podporni ekosistem za evropske inovatorje.

Uvedba sheme Innovation Intern

S sodelovanjem bo leta 2024 uvedena shema pripravnikov za inovacije »Talenti naslednje generacije«. Cilj tega programa je ustvariti simbiotska razmerja med magistrskimi in doktorskimi programi EIT Label, diplomanti EIT, upravičenci EIT Jumpstarterja ter zagonskimi podjetji in MSP, ki jih podpira EIC in EIT. . Z napotitvami ta shema spodbuja izmenjavo znanja in izkušenj ter spodbuja novo generacijo vodij inovacij.

Podpora podjetnicam

Pomemben poudarek sodelovanja EIC-EIT je spodbujanje podjetnic. To se kaže v skupnem dostopu do programa EIC Women Leadership Program in organizaciji skupnih nagrad za ženske inovatorke, ki poudarjajo zavezanost enakosti spolov v inovacijskem sektorju.

Posledice in obeti

Partnerstvo med EIC in EIT, zlasti prek pobud, kot sta Fast Track proces in shema pripravnikov za inovacije, je pripravljeno ustvariti bolj integrirano in podporno okolje za inovatorje po vsej Evropi. Z združevanjem virov, strokovnega znanja in mrež EIC in EIT ne le povečujeta učinkovitost inovacijskega procesa, ampak tudi zagotavljata, da bodo evropske inovacije še naprej vodilne na svetovnem prizorišču.

To strateško sodelovanje nakazuje v prihodnost usmerjen pristop k podpori inovacij, ki poudarja pomen povezljivosti, vključenosti in agilnosti znotraj evropskega inovacijskega ekosistema. Ko se bo to partnerstvo razvijalo, se pričakuje, da bo odprlo nove priložnosti za inovatorje, spodbudilo kulturo sodelovanja in spodbudilo razvoj revolucionarnih rešitev za družbene izzive.

Ko gledamo v prihodnost, se pričakuje, da bo nadaljnje povezovanje dejavnosti EIC in EIT temelj evropske inovacijske strategije, ki krepi položaj celine kot vodilne v tehnološkem napredku in trajnostni rasti.

6. Obeti za leto 2025 in prihodnja leta

Ko gledamo proti letu 2025 in naprej, delovni program European Innovation Council (EIC) 2024 postavlja temelje za strateški in v prihodnost usmerjen pristop k inovacijam in tehnološkemu razvoju v Evropski uniji. Ta perspektiva, usmerjena v prihodnost, je ključnega pomena za ohranjanje in krepitev konkurenčne prednosti Evrope v svetovnem okolju inovacij. Tukaj se poglobimo v obete za leto 2025 in naslednja leta, kot je opisano v delovnem programu EIC:

Spodbujanje prelomnih inovacij in tehnologij

EIC je zavezan prepoznavanju in podpiranju prelomnih inovacij, ki lahko povzročijo pomembne družbene in gospodarske preobrazbe. Ko se pomikamo v leto 2025 in kasneje, bo poudarek vedno bolj na tehnologijah, ki prispevajo k zelenim in digitalnim prehodom, s čimer se bo zagotovilo, da bo Evropa ostala v ospredju pri reševanju globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, trajnost in digitalizacija.

Povečanje sinergij znotraj evropskega inovacijskega ekosistema

Sodelovanje med EIC in drugimi ključnimi akterji v evropskem inovacijskem ekosistemu, kot so Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) in nacionalni organi financiranja, se bo še naprej krepilo. Namen tega usklajenega pristopa je povečati učinek evropskih inovacijskih pobud ter spodbujati bolj integriran in učinkovit ekosistem, ki podpira inovatorje na vseh stopnjah njihovega potovanja.

Prilagajanje nastajajočim izzivom in priložnostim

Delovni program EIC poudarja pomen prožnosti in prilagodljivosti pri odzivanju na nove izzive in priložnosti, ki se pojavljajo. To vključuje potencial za nove mehanizme financiranja, izboljšane podporne storitve in strateška partnerstva, ki lahko izkoristijo nastajajoče tehnologije in inovacijske trende. Program tudi poudarja potrebo po stalnem vrednotenju in prilagajanju njegovih strategij, da se zagotovi, da ostanejo usklajene z razvijajočimi se prednostnimi nalogami in cilji.

Krepitev evropske strateške avtonomije

Ključni vidik prihodnjih obetov EIC je poudarek na podpiranju inovacij, ki prispevajo k odprti strateški avtonomiji Evrope, zlasti na kritičnih tehnoloških področjih, kot so umetna inteligenca, biotehnologija in novi materiali. S spodbujanjem močne in neodvisne tehnološke baze želi EIC povečati odpornost in zmogljivost Evrope za oblikovanje svetovnega tehnološkega razvoja v skladu z evropskimi vrednotami in interesi.

Spodbujanje vključenosti in raznolikosti v inovacijah

Delovni program EIC poudarja zavezanost spodbujanju vključenosti in raznolikosti znotraj inovacijske skupnosti. To vključuje podporo premalo zastopanim skupinam, spodbujanje podjetnic in zagotavljanje, da so koristi inovacij široko porazdeljene po vseh regijah EU. Cilj je ustvariti bolj vključujoč inovacijski ekosistem, ki odraža raznolikost evropske družbe.

Pogled v prihodnost: vizija za prihodnost

Ko gledamo v prihodnost, delovni program EIC 2024 in njegovi obeti za leto 2025 in naprej predstavljajo celovito strategijo za pospeševanje evropskih inovacij. Z osredotočanjem na prebojne tehnologije, spodbujanjem sinergij znotraj inovacijskega ekosistema, prilagajanjem na nastajajoče izzive, krepitvijo strateške avtonomije in spodbujanjem vključenosti je EIC pripravljen igrati ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti inovacij v Evropi in zunaj nje.

Ta vizija za prihodnost ne zadeva le tehnološkega napredka; gre za ustvarjanje trajnostne, vključujoče in uspešne prihodnosti za vse Evropejce. Medtem ko gremo naprej, se bo EIC še naprej prilagajal, razvijal in uvajal inovacije, da bo Evropa ostala vodilna v svetu na področju inovacij.

7. Glosar in definicije

Razdelek Glosar in definicije delovnega programa European Innovation Council (EIC) 2024 služi kot obsežen vodnik, ki zagotavlja jasnost glede izrazov, entitet in akronimov, uporabljenih v celotnem dokumentu. Ta razdelek je ključnega pomena za bralce, da v celoti razumejo obseg, cilje in operativne mehanizme pobud EIC. Tukaj je poglobljena raziskava ključnih terminologij in njihovih posledic v okviru spodbujanja inovacij in tehnološkega razvoja v Evropski uniji:

Odbor EIC

Odbor EIC ima ključno vlogo pri nadzoru strategije in izvajanja dejavnosti EIC. Sestavlja ga 20 vodilnih inovatorjev in raziskovalcev, vključno s predsednikom EIC, zagotavlja strateško svetovanje o delovnih programih in zagotavlja usklajenost pobud EIC s širšimi politikami EU in cilji inovacij.

EIC Fund in EIC Fund Manager

EIC Fund, alternativni investicijski sklad (AIF), predstavlja nov pristop k financiranju prebojnih inovacij. Upravlja ga zunanji UAIS (EIC Fund Manager) in se osredotoča na vlaganje v podjetja, izbrana prek razpisov EIC Accelerator, s čimer poudarja predanost EIC podpiranju visoko potencialnih inovacij od zasnove do pripravljenosti na trg.

Vodje programov EIC in svetovalci od tehnologije do trga

Vodje programov EIC so strokovnjaki na visoki ravni, odgovorni za razvoj vizij za prebojne tehnologije in upravljanje portfeljev EIC. Dopolnjujejo jih EIC Tech to Market Advisers, ki pomagajo predvsem pri projektih EIC Transition, s poudarkom na proaktivnem pristopu EIC k razvoju inovacij.

Storitve pospeševanja poslovanja (BAS)

Storitve poslovnega pospeševanja EIC so ključne za podporo komercializacije in povečanja inovacij EIC. Zagotavljajo dostop do širokega nabora storitev, vključno z inštruiranjem, usposabljanjem in priložnostmi za mreženje z globalnimi partnerji, kar poudarja celostni pristop EIC k podpori inovacijam.

Intelektualna lastnina (IP) in odprt dostop

EIC poudarja strateško upravljanje pravic intelektualne lastnine in se zavzema za odprt dostop do znanstvenih publikacij. Namen tega pristopa je uravnotežiti razširjanje izsledkov raziskav z zaščito intelektualnih sredstev, kar olajša inovacije in izmenjavo znanja.

Tržnica EIC in platforma skupnosti

Tržnica EIC in platforma skupnosti sta zasnovana tako, da spodbujata interakcijo in sodelovanje znotraj inovacijskega ekosistema. Služijo kot virtualni prostori, kjer se lahko nagrajenci EIC, raziskovalci in druge zainteresirane strani povezujejo, delijo vpoglede in raziskujejo poslovne priložnosti.

Ravni tehnološke pripravljenosti (TRL)

TRL se uporabljajo za ocenjevanje zrelosti tehnologij, ki usmerjajo podporo, ki jo zagotavlja EIC na različnih stopnjah razvoja inovacij. Ta sistem zagotavlja, da projekti prejmejo ustrezno podporo glede na njihovo razvojno stopnjo, od osnovnih raziskav do uvedbe na trg.

Pečat odličnosti

Pečat odličnosti je znak kakovosti, ki se podeljuje predlogom, ki izpolnjujejo vsa merila ocenjevanja, vendar zaradi proračunskih omejitev niso neposredno financirani s strani EIC. Omogoča dostop do drugih virov financiranja, kar kaže na predanost EIC priznavanju in podpiranju visokokakovostnih inovacijskih projektov.

Razdelek Glosar in definicije je nepogrešljiv vir za razumevanje delovnega programa EIC 2024. Zagotavlja temeljno znanje, potrebno za krmarjenje po zapleteni pokrajini EIC podpornih mehanizmov, priložnosti za financiranje in strateških pobud, namenjenih poganjanju evropskih inovacij v nove višave.

drugo

Proračuni

Dokument opisuje ocenjene indikativne proračune za različne razpise in akcije v okviru delovnega programa European Innovation Council (EIC) za leto 2024, kot je podrobno opisano v Prilogi 1. Tukaj so ključne proračunske dodelitve (v milijonih EUR):

 • HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01: 136
 • HORIZON-EIC-2024-PATHFINDERCHALLENGES-01: 120
 • HORIZON-EIC-2024-TRANSITIONOPEN-01-01: 94
 • HORIZON-EIC-2024-ACCELERATOROPEN-01 (komponente nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala): 375
 • HORIZON-EIC-2024-ACCELERATORCHALLENGES-01- (Komponente nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala): 150
 • Znesek rezerve za nadaljnje naložbe: 225
 • HORIZON-EIC-2024-BOOSTER: 300
 • Nagrade: 120
 • Dejanja javnega naročanja: 180
 • Strokovne pogodbe: 180
 • Znanstvene in tehnične storitve Skupnega raziskovalnega središča: 6
 • Sporazum o prispevku z Evropsko investicijsko banko za posredno upravljanje sklada EIC: 2.6
 • Dodatna proračunska sredstva:
  • Dodatni proračun za različne namene: 12.1
  • Proračun za druge določene dejavnosti: 7.5
  • Proračun, dodeljen za posebne pobude: 0,4
  • Proračun za nadaljnje določene ukrepe: 1.5
 • OCENA SKUPNEGA PRORAČUNA: 1,235 milijarde

Ti proračuni so okvirni in se lahko spremenijo po oceni, z možnostjo odstopanja do 20% v primerjavi s skupnim proračunom, navedenim v delovnem programu​.

Roki

Delovni program EIC 2024 opisuje več ključnih razpisov v njegovih glavnih shemah financiranja: EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator. Spodaj je povzetek teh razpisov, vključno z njihovimi glavnimi področji, merili za prijavo, roki in okvirnimi proračuni:

EIC Pathfinder

 • Kdo se lahko prijavi: Konzorciji za odprte razpise; manjši konzorciji, posamezni prijavitelji in večji konzorciji za razpise Challenges.
 • EIC Open Focus: Nepovratna sredstva do 3 milijone EUR za projekte za dokazovanje načela in potrjevanje znanstvene podlage prebojnih tehnologij (ki ciljajo na TRL3 ali 4).
 • Rok: 7. marec 2024
 • Okvirni proračun: 136 milijonov evrov

EIC Transition

 • Kdo se lahko prijavi: Posamezni prijavitelji (MSP, odcepljena podjetja, novoustanovljena podjetja, raziskovalne organizacije, univerze) ali majhni konzorciji (2 do 5 upravičenih subjektov).
 • Fokus: Nepovratna sredstva v višini do 2,5 milijona EUR za validacijo in predstavitev tehnologije v okoljih, pomembnih za uporabo (začenši pri TRL 3/4 s ciljem doseči TRL 5/6) ter razvoj poslovne in tržne pripravljenosti.
 • Rok: 18. september 2024
 • Okvirni proračun: 94 milijonov evrov

EIC Accelerator

 • Kdo se lahko prijavi: Posamezna novoustanovljena podjetja in MSP (vključno z odcepljenimi podjetji), posamezniki (ki nameravajo ustanoviti novoustanovljena podjetja/MSP) in v izjemnih primerih mala podjetja s srednjo kapitalizacijo (manj kot 499 zaposlenih).
 • Fokus: Komponenta nepovratnih sredstev za inovacijske dejavnosti (začenši pri TRL 5 ali 6 s ciljem doseganja višjih TRL) z naložbenimi komponentami od 0,5 do 15 milijonov EUR za povečanje in druge dejavnosti.
 • Kratke aplikacije: Kadarkoli (neprekinjeno)
 • Celotni roki za prijavo: 13. marca 2024 in 3. oktobra 2024
 • Okvirni proračun: 375 milijonov EUR za odprte razpise in 300 milijonov EUR za razpise Challenge

Razpisi EIC Challenge

 • Izzivi EIC: Vključite naprave »Solar-to-X«, cement in beton kot ponor ogljika, z naravo navdihnjene alternative za embalažo za živila in folije, nanoelektroniko za energetsko učinkovite pametne robne naprave in zaščito vesoljske infrastrukture EU z enim rokom 16. oktober 2024 Dodatni izzivi se osredotočajo na generativno umetno inteligenco, osredotočeno na človeka, virtualne svetove in razširjeno interakcijo, ki podpira industrijo 5.0, pametne robne in kvantne tehnološke komponente, hrano iz natančne fermentacije in alg, terapevtike na osnovi monoklonskih protiteles za nastajajoče viruse ter obnovljive vire energije in njihovo celotno veriga vrednosti.
 • Okvirni proračuni: 120 milijonov EUR za Pathfinder Challenges in 300 milijonov EUR za Accelerator Challenges​​.

Ti razpisi so strukturirani tako, da pokrivajo širok spekter inovativnih projektov, od prebojnega razvoja tehnologije v zgodnji fazi v shemi Pathfinder, prek validacije in predstavitve tehnologije v shemi Transition, do tržnega prilagajanja v shemi Accelerator. Podrobni pogoji za financiranje in upravičenost so opisani v prilogah dokumenta.

Sodelavci

Dokument ponuja celovit pregled različnih sodelavcev ali subjektov, ki so neposredno ali posredno vključeni v delovni program European Innovation Council (EIC) 2024. Ti subjekti igrajo ključno vlogo pri izvajanju, podpori in koristi od pobud EIC. Tukaj je povzetek ključnih udeleženih subjektov:

 1. Skupno raziskovalno središče (JRC): Priznan kot sedež v državi članici, ki ni država, v kateri imajo sedež drugi pravni subjekti, ki sodelujejo v akciji​.
 2. Javni naročniki: vključen v akcije „predkomercialnih naročil“ in dejavnosti „javnih naročil inovativnih rešitev“, ki tvorijo „skupino kupcev“, sestavljeno iz najmanj dveh neodvisnih pravnih subjektov, ki sta javna naročnika, vsaka s sedežem v drugi državi članici ali pridruženi Država, z vsaj enim sedežem v državi članici.
 3. Projekta EIC Pathfinder in EIC Transition: Ti projekti, ki jih upravlja agencija, so upravičeni do sheme Fast Track za prijavo na EIC Accelerator​​.
 4. Skupnosti znanja in inovacij (SZI): Ob podpori Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) so ustrezne sheme, ki jih upravljajo SZI, vsaka SZI opredeljena kot ustrezne za shemo Fast Track​.
 5. Skupni program Eurostars-2 in partnerstvo za inovativna MSP: Te sheme financiranja za MSP, ki jih upravljajo sekretariat Eureka in ustrezni nacionalni organi, so upravičene tudi do sheme Fast Track​.
 6. Podjetja, nagrajena v okviru pilotnega pospeševalnika Horizon 2020 EIC in Horizon Europe EIC Accelerator: Ta podjetja, ki jih upravlja Agencija, so del sheme Fast Track​.
 7. Nacionalni ali regionalni programi: Pilotna shema vtičnikov se uporablja za predloge, ki izhajajo iz obstoječih nacionalnih ali regionalnih programov in ocenjujejo inovacije ali potencial tržne uvedbe obstoječega projekta, ki ga podpirajo ti programi​.
 8. Nagrajenci EIC, uradi za prenos tehnologije, izumitelji EIC: Ti subjekti, ki so upravičeni do nepovratnih sredstev EIC Booster, so povezani s projekti, ki so že bili izbrani v okviru razpisov Pathfinder ali Transition, katerih cilj je izvajanje dejavnosti usklajevanja portfelja ali negovanje inovacij​​.

Ti subjekti predstavljajo raznolik ekosistem javnih in zasebnih deležnikov, raziskovalnih ustanov, MSP in inovacijskih skupnosti. Njihovo sodelovanje z EIC je bistvenega pomena za napredek evropske inovacijske krajine, spodbujanje prodornih tehnologij in spodbujanje gospodarske rasti.

O tem

Članki, ki jih najdete na Rasph.com odražajo mnenja Raspha ali njegovih avtorjev in nikakor ne odražajo mnenj Evropske komisije (EK) ali European Innovation Council (EIC). Zagotovljene informacije so namenjene izmenjavi perspektiv, ki so dragocene in lahko potencialno informirajo prijavitelje o shemah financiranja nepovratnih sredstev, kot so EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ali sorodni programi, kot je Innovate UK v Združenem kraljestvu ali subvencija za inovacije in raziskave malih podjetij (SBIR) v Združene države.

Članki so lahko koristen vir tudi za druga svetovalna podjetja v prostoru za nepovratna sredstva, pa tudi za profesionalne avtorje nepovratnih sredstev, ki so zaposleni kot samostojni podjetniki ali so del malih in srednje velikih podjetij (MSP). EIC Accelerator je del programa Obzorje Evropa (2021–2027), ki je pred kratkim nadomestil prejšnji okvirni program Obzorje 2020.

Ta članek je napisal ChatEIC. ChatEIC je asistent EIC Accelerator, ki lahko svetuje pri pisanju predlogov, razpravlja o trenutnih trendih in ustvarja pronicljive članke o različnih temah. Članki, ki jih je napisal ChatEIC, lahko vsebujejo netočne ali zastarele informacije.

- Kontaktiraj nas -

 

Članki EIC Accelerator

Vse upravičene države EIC Accelerator (vključno z Združenim kraljestvom, Švico in Ukrajino)

Razlaga postopka ponovne predložitve za EIC Accelerator

Kratka, a izčrpna razlaga EIC Accelerator

Okvir financiranja EIC na enem mestu (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Odločanje med EIC Pathfinder, Transition in Accelerator

Zmagovalni kandidat za EIC Accelerator

Izziv z odprtimi razpisi EIC Accelerator: prevladujejo medtehnološke inovacije

Pojdite financirati sami: Ali so potrebne lastniške naložbe EIC Accelerator? (Predstavljamo Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Analiza panog, držav in vrst financiranja zmagovalcev EIC Accelerator (2021–2024)

Kopati globoko: novi DeepTech Focus EIC Accelerator in ozka grla njegovega financiranja

Zombie Innovation: EIC Accelerator financiranje za žive mrtvece

Smack My Pitch Up: Spreminjanje fokusa ocenjevanja EIC Accelerator

Kako globoka je vaša tehnologija? Poročilo o vplivu European Innovation Council (EIC Accelerator)

Analiziranje razkritega seznama intervjujev EIC Accelerator (stopnje uspešnosti, panoge, neposredne predložitve)

Krmarjenje EIC Accelerator: izkušnje, pridobljene v pilotnem programu

Kdo se ne bi smel prijaviti na EIC Accelerator in zakaj

Tveganje predstavitve vseh tveganj v programu EIC Accelerator z visokim tveganjem

Kako pripraviti ponovno predložitev EIC Accelerator

Kako pripraviti dobro aplikacijo EIC Accelerator: Splošni projektni nasveti

Kako oblikovati zavrnitev EIC Accelerator: razlaga ponovne predložitve predlogov za nepovratna sredstva

 

Rasph - EIC Accelerator svetovanje
sl_SI