EIC Accelerator Ponovna predložitev: dobro, slabo in naključnost

Krmarjenje po EIC Accelerator: Razumevanje pravila »3 udarci, izpadeš«.

Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) je osrednji mehanizem financiranja v okviru Obzorja Evropa, namenjen zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki premikajo meje inovacij. Z mešanico nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala predstavlja ključno priložnost za prelomne projekte, da zaživijo. Vendar krmarjenje s postopkom prijave ni majhen podvig, še posebej ob veljavnem strogem pravilu »3 opomin, izpadeš«. Ta politika nalaga, da so kandidati lahko zavrnjeni največ trikrat v katerem koli od treh korakov postopka ocenjevanja. Ko je ta meja dosežena, je ponovna prijava prepovedana do zaključka trenutnega delovnega programa Obzorje Evropa leta 2027.

Trije koraki vrednotenja EIC Accelerator

 1. Kratka aplikacija: Začetni korak vključuje pisno prijavo in video predstavitve. To je prva ovira, pri kateri se vaš projekt pregleda.
 2. Celotna aplikacija: Uspešni projekti nato oddajo podroben predlog, ki opisuje inovacijo, učinek in strategijo izvajanja.
 3. Intervju: Finalisti so povabljeni, da svoje projekte predstavijo žiriji strokovnjakov, kar je zadnja priložnost za prepričevanje, preden se sprejme odločitev o financiranju.

Posledice pravila "3 udarcev".

To pravilo poudarja tekmovalno naravo EIC Accelerator in pomen natančne priprave. To je jasno sporočilo, da imajo možnost le najbolj prepričljive in dobro pripravljene aplikacije. Ta politika tudi spodbuja prijavitelje, da pred prijavo kritično ocenijo svojo pripravljenost in potencial svoje inovativnosti, s čimer potencialno prihranijo čas in sredstva tako prijaviteljem kot ocenjevalnim komisijam.

Strategije za uspeh

 • Poglobljena priprava: Preden se prijavite, se prepričajte, da je vaš projekt v skladu s prednostnimi nalogami EIC: velik učinek, inovativnost in tržni potencial.
 • Strokovna podpora: Razmislite o angažiranju svetovalcev ali profesionalnih piscev, ki so specializirani za aplikacije EIC, da izboljšate svojo predložitev.
 • Uporaba povratnih informacij: Če je zavrnjen, uporabite povratne informacije, da okrepite šibke točke svojega projekta, preden se ponovno prijavite.

Okvir Obzorje Evropa

Trenutni delovni program, Obzorje Evropa, traja do leta 2027 in določa časovni okvir za to pravilo. To je obdobje, bogato s priložnostmi, a tudi z omejitvami, kot jasno pove pravilo »3 udarcev«. Kandidati morajo v tej pokrajini krmariti s strateškim predvidevanjem in zagotoviti, da njihove inovacije niso le prelomne, ampak tudi natančno predstavljene.

Zaključek

Pravilo EIC Accelerator »3 udarci, izpadeš« je ključni dejavnik, ki ga morajo kandidati upoštevati. Poudarja potrebo po odličnosti v vseh vidikih aplikacije, od same inovacije do načina komuniciranja. Ko se pomikamo skozi Horizon Europe, bo to pravilo nedvomno oblikovalo konkurenčno krajino in podjetja potiskalo ne le k inovacijam, temveč tudi k odličnosti v artikulaciji in strategiji.

Povečanje vašega predloga EIC Accelerator s povzetkom poročila o oceni (ESR)

Pot do zagotavljanja financiranja iz pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je lahko naporna, pri čemer vsak korak prijave natančno pregledajo strokovni ocenjevalci. Ključno orodje na tej poti je zbirno poročilo o oceni (ESR), ki se zagotovi po vsaki zavrnitvi. To poročilo ni le obvestilo o neuspešnih poskusih, temveč zlata jama konstruktivnih povratnih informacij neposredno iz perspektive ocenjevalcev.

Razumevanje ESR

ESR ponuja pregleden vpogled v komentarje ocenjevalcev v vseh vidikih predloga, vključno z odličnostjo, vplivom in izvajanjem. Te povratne informacije so neprecenljive za razumevanje prednosti in slabosti vaše predložitve.

 • 1. korak Povratne informacije: V prvem koraku ocenjevanja vaš predlog pregledajo štirje ocenjevalci, ki zagotavljajo širok nabor vpogledov v začetni vtis, ki ga naredi vaš projekt.
 • 2. korak Povratne informacije: Celotna faza prijave vključuje tri ocenjevalce ali štiri v primeru zelo spornih zavrnitev. Ta stopnja ponuja globlji potop v podrobnosti vašega predloga in oceno, kako dobro je usklajen s cilji EIC Accelerator.

Izkoriščanje ESR za uspeh

 • Dejavni vpogledi: Komentarji vsakega ocenjevalca vas vodijo pri izpopolnjevanju vašega predloga, poudarjajo področja za izboljšanje jasnosti, učinka in izvedljivosti.
 • Prilagojene revizije: Če obravnavate določene kritike, lahko svojo ponovno predložitev prilagodite tako, da se neposredno soočite s prejšnjimi pomanjkljivostmi, s čimer povečate privlačnost svojega predloga.
 • Strateški pristop: Razumevanje ponavljajočih se tem povratnih informacij omogoča strateško prenovo vašega predloga in zagotavlja, da je vsak vidik, od inovacije do tržne strategije, robusten in prepričljiv.

Zaključek

ESR je kritičen povratni mehanizem, ki lahko ob pametni uporabi znatno poveča vaše možnosti za uspeh v prihodnjih aplikacijah EIC Accelerator. S temeljito analizo in upoštevanjem pripomb ocenjevalcev lahko prijavitelji svoje inovativne projekte spremenijo v zmagovalne predloge, ki so v skladu z visokimi standardi EIC glede odličnosti, vpliva in izvajanja. Ne pozabite, da je vsaka povratna informacija korak bližje k zagotavljanju podpore, ki je potrebna za postavitev vaše inovacije v ospredje evropskih industrij.

Postopek zavrnitve EIC Accelerator: spremeniti zavrnitev v priložnost

Pot do zagotavljanja financiranja iz pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je polna izzivov, eden izmed njih je možnost zavrnitve. Vendar pa EIC Accelerator ponuja edinstven postopek zavrnitve, ki vlagateljem ne omogoča le odgovarjanja na komentarje ocenjevalcev, temveč zagotavlja tudi platformo za odpravljanje nesporazumov in krepitev predloga na podlagi utemeljenih kritik.

Bistvo zavrnitve

Ta postopek je več kot zgolj pritožba; to je priložnost za dialog. Z zavračanjem komentarjev prejšnjih ocenjevalcev lahko prijavitelji neposredno obravnavajo morebitne napačne ocene in podrobneje pojasnijo vidike svojega predloga, ki so bili morda napačno razumljeni ali podcenjeni. Ta neposredna komunikacija je ključnega pomena za nastavitev pozitivnega tona za ponovno predložitev, zaradi česar je strateško orodje za prepričevanje, ki presega sam pisni predlog.

Strateške prednosti

 • Pojasnilo: Prijaviteljem omogoča, da pojasnijo točke, ki so bile morda napačno razložene, s čimer zagotovi, da se predlog oceni glede na njegove prave prednosti.
 • Izboljšava: Upravičene kritike postanejo priložnosti za izboljšanje, kar prijaviteljem omogoča, da izboljšajo svoje predloge na podlagi povratnih informacij strokovnjakov.
 • Zaroka: Postopek zavrnitve ustvari dialog med prijavitelji in ocenjevalci, personalizira prijavni postopek in potencialno spremeni prihodnje ocene v njihovo korist.

Krmarjenje po postopku zavrnitve

Da bi prijavitelji čim bolje izkoristili to priložnost, bi morali pristopiti k zavrnitvi s konstruktivno miselnostjo. Priznavanje utemeljenih kritik in diplomatsko obravnavanje kakršnih koli netočnosti lahko dokaže strokovnost in zavezanost odličnosti. Poleg tega ta proces poudarja pomen odpornosti na zavrnitev in spodbuja prosilce, da na neuspehe gledajo kot na odskočne deske do uspeha.

Zaključek

Postopek zavrnitve v okviru EIC Accelerator ponazarja zavezanost programa pravičnosti in temeljitemu ocenjevanju. S tem, ko prijaviteljem omogoča neposredno sodelovanje s povratnimi informacijami ocenjevalcev, EIC Accelerator ne le izboljša kakovost predlogov, ampak spodbuja tudi bolj pregleden in dinamičen postopek prijave. Izkoriščanje te priložnosti je lahko ključni korak pri spreminjanju zavrnitve v uspešen rezultat financiranja.

Nepredvidljivo potovanje do financiranja EIC Accelerator

Prijava za financiranje pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je podobna krmarjenju skozi labirint inovacij in negotovosti. To je pot, za katero so značilne pogoste zavrnitve na različnih stopnjah, kar odraža tekmovalno naravo programa in visoke standarde, postavljene za prelomne projekte. Ta tekmovalnost, skupaj s prizadevanjem za odličnost, vodi v okolje, kjer lahko pride do nedoslednosti in na videz naključnih rezultatov.

Inherentna nepredvidljivost

Čeprav je postopek vrednotenja EIC Accelerator strog, ni imun na spremenljivosti. Prosilci bi lahko ugotovili, da je tisto, kar privede do zavrnitve za eno podjetje, spregledano ali ocenjeno kot manj kritično za drugo. Ta nedoslednost je še posebej opazna med intervjuji z žirijo v 3. koraku, kjer pride do izraza subjektivna narava človeške presoje, kar vodi do odločitev, ki se lahko včasih zdijo protislovne.

Vztrajnost kot ključ do uspeha

V tej pokrajini visokih vložkov in nepredvidljivosti se vztrajnost pojavlja kot ključna lastnost za uspeh. Zgodovina financiranja EIC Accelerator je polna zgodb o prosilcih, ki so se soočili z več zavrnitvami, preden so končno zagotovili želeno financiranje. To je dokaz ideje, da odpornost, skupaj s pripravljenostjo za izboljšanje in izboljšanje predlogov na podlagi povratnih informacij, znatno poveča možnosti za končni uspeh.

Sprejemanje povratnih informacij in izboljšave

Prosilce spodbujamo, da na vsako zavrnitev ne gledajo kot na neuspeh, temveč kot na priložnost za rast. Zagotovljene povratne informacije, bodisi prek zbirnih poročil o vrednotenju ali med postopkom zavrnitve, nudijo neprecenljive vpoglede za krepitev prihodnjih predložitev.

Zaključek

Zagotovitev financiranja iz EIC Accelerator je dokaz prijaviteljeve inovativnosti, odličnosti in, kar je najpomembneje, vztrajnosti. Pot je polna izzivov in padcev, vendar bodo tisti, ki vztrajajo, izpopolnjujejo in ponovno uporabljajo izboljšane predloge, najverjetneje dosegli uspeh. V dinamičnem in konkurenčnem prizorišču financiranja EIC je odpornost temelj končnega zmagoslavja.

O tem

Članki, ki jih najdete na Rasph.com odražajo mnenja Raspha ali njegovih avtorjev in nikakor ne odražajo mnenj Evropske komisije (EK) ali European Innovation Council (EIC). Zagotovljene informacije so namenjene izmenjavi perspektiv, ki so dragocene in lahko potencialno informirajo prijavitelje o shemah financiranja nepovratnih sredstev, kot so EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ali sorodni programi, kot je Innovate UK v Združenem kraljestvu ali subvencija za inovacije in raziskave malih podjetij (SBIR) v Združene države.

Članki so lahko koristen vir tudi za druga svetovalna podjetja v prostoru za nepovratna sredstva, pa tudi za profesionalne avtorje nepovratnih sredstev, ki so zaposleni kot samostojni podjetniki ali so del malih in srednje velikih podjetij (MSP). EIC Accelerator je del programa Obzorje Evropa (2021–2027), ki je pred kratkim nadomestil prejšnji okvirni program Obzorje 2020.

Ta članek je napisal ChatEIC. ChatEIC je asistent EIC Accelerator, ki lahko svetuje pri pisanju predlogov, razpravlja o trenutnih trendih in ustvarja pronicljive članke o različnih temah. Članki, ki jih je napisal ChatEIC, lahko vsebujejo netočne ali zastarele informacije.

- Kontaktiraj nas -

 

Članki EIC Accelerator

Vse upravičene države EIC Accelerator (vključno z Združenim kraljestvom, Švico in Ukrajino)

Razlaga postopka ponovne predložitve za EIC Accelerator

Kratka, a izčrpna razlaga EIC Accelerator

Okvir financiranja EIC na enem mestu (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Odločanje med EIC Pathfinder, Transition in Accelerator

Zmagovalni kandidat za EIC Accelerator

Izziv z odprtimi razpisi EIC Accelerator: prevladujejo medtehnološke inovacije

Pojdite financirati sami: Ali so potrebne lastniške naložbe EIC Accelerator? (Predstavljamo Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Analiza panog, držav in vrst financiranja zmagovalcev EIC Accelerator (2021–2024)

Kopati globoko: novi DeepTech Focus EIC Accelerator in ozka grla njegovega financiranja

Zombie Innovation: EIC Accelerator financiranje za žive mrtvece

Smack My Pitch Up: Spreminjanje fokusa ocenjevanja EIC Accelerator

Kako globoka je vaša tehnologija? Poročilo o vplivu European Innovation Council (EIC Accelerator)

Analiziranje razkritega seznama intervjujev EIC Accelerator (stopnje uspešnosti, panoge, neposredne predložitve)

Krmarjenje EIC Accelerator: izkušnje, pridobljene v pilotnem programu

Kdo se ne bi smel prijaviti na EIC Accelerator in zakaj

Tveganje predstavitve vseh tveganj v programu EIC Accelerator z visokim tveganjem

Kako pripraviti ponovno predložitev EIC Accelerator

Kako pripraviti dobro aplikacijo EIC Accelerator: Splošni projektni nasveti

Kako oblikovati zavrnitev EIC Accelerator: razlaga ponovne predložitve predlogov za nepovratna sredstva

 

Rasph - EIC Accelerator svetovanje
sl_SI