EIC Accelerator March 2024 Results: A Detailed Analysis of Funding Distribution and Success Rates

FIND THE NEWEST RESULTS HERE The EIC Accelerator has recently released its latest cut-off results (europa.eu). The dataset reveals insightful details about the funding distribution, success rates, and geographical spread of the companies that received financial backing. This article delves into the key aspects of the EIC Accelerator, examining the distribution of funding types, the total budget, success rates at different stages of the selection process, and the geographical diversity of the funded companies. Funding Distribution Types of Funding The EIC Accelerator primarily supported companies through a mix of equity and grants: Blended Finance: 65 companies (95.6%) Equity Only: 1 company (1.5%) Grant Only: 2 companies (2.9%) Total: 68 Companies The predominant mode of support was through blended finance, which combines both equity and grant funding. This approach enables companies to benefit from the immediate financial relief of grants while also leveraging equity investment for long-term growth. Budget Allocation The total budget allocated for the EIC Accelerator was €411 million, distributed as follows: Grant Budget: €165 million Equity Budget: €245 million This budget allocation reflects a balanced approach to funding, ensuring that companies receive substantial support through both grants and equity investments. Average Funding Amounts The EIC Accelerator provided varying ticket sizes for grants and equity: Average Ticket Size: €6.04 million Average Grant: €2.46 million Average Equity: €3.71 million These average amounts indicate a strategic allocation of funds designed to provide sufficient capital for companies to scale their operations effectively. Application and Selection Process Key Dates The timeline for the application and selection process was as follows: Grant Application Cutoff Date: March 13th, 2024 Published Results Date: July 15th, 2024 Success Rates The selection process was highly competitive, with a multi-stage evaluation: Step 2: 969 submissions, 347 (35.6%) passed Step 3: 347 interviews, 68 (19.6%) were funded Combined Success Rate for Step 2 & 3: 7% These statistics highlight the rigorous selection process, ensuring that only the most promising and innovative companies received funding. Geographical Distribution The EIC Accelerator funded companies from 17 different countries, showcasing a diverse geographical spread: Germany: 13 companies (19.1%) France: 13 companies (19.1%) Israel: 9 companies (13.2%) Netherlands: 6 companies (8.8%) Spain: 6 companies (8.8%) Finland: 4 companies (5.9%) Sweden: 4 companies (5.9%) Greece: 2 companies (2.9%) Italy: 2 companies (2.9%) Belgium: 2 companies (2.9%) Norway: 1 company (1.5%) Ireland: 1 company (1.5%) Estonia: 1 company (1.5%) Austria: 1 company (1.5%) Denmark: 1 company (1.5%) Croatia: 1 company (1.5%) Portugal: 1 company (1.5%) Germany and France led the list with the highest number of funded companies, each hosting 19.1% of the total funded projects. This was followed by Israel with 13.2%, and the Netherlands and Spain each contributing 8.8%. Conclusion The EIC Accelerator represents a substantial investment in innovation across Europe and Israel, with a total budget of €411 million. The majority of the funding was allocated through blended finance, supporting a diverse range of companies from 17 countries. The competitive selection process underscores the high standards applied to choose the most promising ventures. As the funded companies progress, this initiative is poised to drive significant advancements in their respective fields, fostering growth and development within the European and Israeli innovation ecosystems. The published results, made available on July 15th, 2024, mark the beginning of a new chapter for these 68 companies, supported by a strategic blend of grants and equity investments. All Funded Companies

Razlika između marketinške i komercijalne strategije za EIC Accelerator

U području poslovanja često postoji zabuna između marketinga i komercijalne strategije. Ova zabuna može dovesti do neučinkovitih poslovnih planova i propuštenih prilika. Razumijevanje razlika i važnosti svakog od njih može značajno poboljšati uspjeh tvrtke. Marketing nasuprot komercijalnoj strategiji Marketing je primarno usmjeren na to kako tvrtka komunicira sa svojom publikom kako bi stvorila interes za svoje proizvode ili usluge. To uključuje razumijevanje potreba kupaca, stvaranje uvjerljivih poruka i isporuku tih poruka kroz različite kanale. Marketing ima za cilj privući, angažirati i zadržati kupce. Komercijalna strategija, s druge strane, obuhvaća širi plan stvaranja prihoda i osiguranja profitabilnosti tvrtke. Ova strategija uključuje aspekte kao što su planovi ulaska na tržište, prodajne strategije, distribucijski kanali, modeli cijena i partnerstva. To je sveobuhvatan pristup koji usklađuje sve poslovne aktivnosti s krajnjim ciljem financijskog rasta i održivosti. Uobičajene zablude Mnoge tvrtke upadaju u zamku spajanja marketinga sa svojom cjelokupnom komercijalnom strategijom. Često se usredotočuju isključivo na stvaranje svijesti i generiranje potencijalnih klijenata bez razmatranja širih aspekata kako pretvoriti te potencijalne klijente u prodaju, distribuirati svoje proizvode i održati dugoročni rast. Na primjer, startup može razviti izvrsnu kampanju na društvenim mrežama koja privlači mnogo pozornosti, ali ne razmišlja o tome kako doći do distributera i uključiti ih u njih, kako upravljati logistikom ili kako podržati njihov proizvod u različitim regijama. Bez dobro zaokružene komercijalne strategije, početni marketinški napori možda se neće pretvoriti u održivi poslovni uspjeh. Ključni elementi komercijalne strategije Ulazak na tržište: Presudno je razumjeti kako ući na nova tržišta. To uključuje istraživanje tržišta kako bi se identificirale potencijalne regije, analiziranje konkurenata i razumijevanje lokalnih propisa i ponašanja kupaca. Čvrst plan ulaska na tržište osigurava da tvrtka može uspostaviti uporište i održivo rasti na novim teritorijima. Distribucijski kanali: Prepoznavanje i upravljanje distribucijskim kanalima je ključno. To uključuje odabir pravih partnera, pregovaranje o uvjetima i osiguravanje da se proizvodi mogu učinkovito i djelotvorno isporučiti krajnjem kupcu. Kanali distribucije mogu se kretati od izravne prodaje preko internetskih platformi do distributera trećih strana. Doseg kupaca i akvizicija: Osim marketinga, komercijalna strategija mora detaljno opisati koliko kupaca tvrtka želi doseći i metode za njihovo stjecanje. To uključuje prodajne strategije, planove korisničke službe i podršku nakon prodaje kako bi se osiguralo zadovoljstvo i lojalnost kupaca. Uključivanje i zadržavanje: nakon što se pridobiju kupci, potreban je plan za uključivanje i zadržavanje. To uključuje programe obuke za distributere, edukaciju kupaca i strategije kontinuiranog angažmana. Napori za zadržavanje mogu uključivati programe vjernosti, redovita ažuriranja i vrhunsku korisničku uslugu. Praktični koraci za razvoj snažne komercijalne strategije Sveobuhvatno istraživanje tržišta: Provedite detaljno istraživanje kako biste razumjeli svoja ciljna tržišta, uključujući demografske podatke, ponašanje pri kupnji i kulturne nijanse. Ove su informacije ključne za prilagođavanje vaše strategije lokalnim potrebama i preferencijama. Jasna ponuda vrijednosti: Definirajte što vaš proizvod ili uslugu čini jedinstvenom i zašto bi je kupci trebali izabrati umjesto konkurencije. Ovaj prijedlog vrijednosti trebao bi biti jasan i uvjerljiv za sve dionike, uključujući kupce, partnere i distributere. Strateška partnerstva: Uspostavite partnerstva s ključnim igračima u svojoj industriji. To može uključivati dobavljače, distributere, pa čak i komplementarne tvrtke. Strateški savezi mogu vam pomoći da dosegnete nova tržišta, poboljšate ponudu proizvoda i povećate svoju konkurentsku prednost. Skalabilni model prodaje: Razvijte model prodaje koji je skalabilan i prilagodljiv različitim tržištima. To uključuje obuku za prodajne timove, postavljanje prodajnih ciljeva i korištenje alata za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) za praćenje i upravljanje potencijalnim kupcima i prodajom. Distribucijska mreža: Izgradite pouzdanu distribucijsku mrežu koja može učinkovito dostaviti vaše proizvode na različita tržišta. To može uključivati logističko planiranje, skladištenje i partnerstva s brodarskim tvrtkama. Za uspjeh je ključno osigurati da je vaš proizvod dostupan kada i gdje ga kupci trebaju. Financijsko planiranje: Napravite detaljan financijski plan koji uključuje predviđene prihode, troškove i profitabilnost za svako tržište na koje ulazite. Ovaj plan također treba uzeti u obzir potencijalne rizike i sadržavati planove za nepredviđene situacije za rješavanje nepredviđenih izazova. Zaključak Brkanje marketinga s komercijalnom strategijom može biti štetno za dugoročni uspjeh poduzeća. Iako je marketing ključan za privlačenje kupaca i stvaranje interesa, on je samo jedan dio slagalice. Čvrsta komercijalna strategija osigurava da cijeli poslovni model podržava održivi rast, od ulaska na tržište do zadržavanja kupaca. Usredotočujući se na sveobuhvatno istraživanje tržišta, jasne prijedloge vrijednosti, strateška partnerstva, skalabilne modele prodaje i pouzdane distribucijske mreže, tvrtke mogu razviti komercijalnu strategiju koja ne samo da privlači kupce, već i osigurava da ostanu angažirani i zadovoljni. Ukratko, dok marketing pokreće razgovor, dobro osmišljena komercijalna strategija osigurava da će posao nastaviti napredovati i rasti dugoročno.

Pregled EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator: razlike i TRL očekivanja

European Innovation Council (EIC) u okviru Horizon Europe nudi tri različita programa za podršku cjelokupnom životnom ciklusu inovacije: EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator. Svaki program cilja na različite faze tehnološkog razvoja, pružajući prilagođeno financiranje i podršku kako bi revolucionarne inovacije dospjele na tržište. Ovaj pregled objašnjava razlike između ovih programa, njihove specifične zahtjeve i kako su povezani kroz očekivanja o razini tehnološke spremnosti (TRL). Programi EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator složeno su dizajnirani za pružanje sveobuhvatne podrške u cijelom životnom ciklusu inovacije, omogućujući tvrtkama da iskoriste kontinuiranu potporu od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder podržava istraživanje u ranoj fazi visokog rizika za istraživanje novih ideja i postići dokaz koncepta (TRL 1-4). Uspješni Pathfinder projekti tada mogu napredovati do EIC Transition, što pomaže potvrditi i pokazati izvedivost ovih tehnologija u relevantnim okruženjima (TRL 3-6), premošćujući jaz između istraživanja i spremnosti na tržište. Konačno, EIC Accelerator nudi ciljanu podršku za inovacije spremne za tržište (TRL 5-9), pružajući i bespovratna sredstva i kapitalna ulaganja kako bi se tvrtkama pomoglo komercijalizirati njihove proizvode, proširiti svoje poslovanje i poremetiti postojeća tržišta. Ovo besprijekorno napredovanje osigurava da inovativne tvrtke mogu kontinuirano razvijati svoje tehnologije od početnog koncepta do potpune implementacije na tržištu, koristeći EIC-ovo opsežno financiranje i mehanizme podrške u svakoj kritičnoj fazi. EIC Pathfinder Svrha EIC Pathfinder podržava vizionarska istraživanja i istraživanje hrabrih ideja za stvaranje revolucionarnih tehnologija. Usredotočen je na istraživanje u ranoj fazi kako bi se postavili temelji za transformativne inovacije. Ključne značajke Opseg financiranja: Podržava visokorizične istraživačke projekte s velikom dobiti koji istražuju nove tehnološke mogućnosti. TRL Fokus: Primarno cilja na TRL 1 do TRL 4. TRL 1: Primjećena osnovna načela. TRL 2: Formuliran tehnološki koncept. TRL 3: Eksperimentalni dokaz koncepta. TRL 4: Tehnologija potvrđena u laboratoriju. Zahtjevi Prihvatljivost: Otvoreno za konzorcije od najmanje tri neovisna pravna subjekta iz različitih država članica ili pridruženih zemalja. Mogu se prijaviti i pojedinačni subjekti poput visokotehnoloških malih i srednjih poduzeća i istraživačkih organizacija. Prijedlog: mora prikazati vizionarski istraživački projekt visokog rizika sa snažnim potencijalom za znanstveni i tehnološki napredak. Iznos bespovratnih sredstava: do 3 milijuna eura za Pathfinder Open, do 4 milijuna eura za Pathfinder Challenges. Stopa financiranja: 100% prihvatljivih troškova. EIC Transition Svrha EIC Transition ima za cilj premostiti jaz između istraživanja u ranoj fazi i spremnosti na tržište. Usredotočen je na sazrijevanje i validaciju tehnologija razvijenih u okviru EIC Pathfinder i drugih projekata koje financira EU. Ključne značajke Opseg financiranja: Podržava aktivnosti za provjeru i demonstraciju izvedivosti novih tehnologija u okruženjima relevantnim za primjenu. TRL fokus: Ciljani TRL 3 do TRL 6. Pokretanje TRL: TRL 3 (Eksperimentalni dokaz koncepta) ili TRL 4 (Tehnologija potvrđena u laboratoriju). Završni TRL: TRL 5 (Tehnologija potvrđena u relevantnom okruženju) do TRL 6 (Tehnologija dokazana u relevantnom okruženju). Zahtjevi Prihvatljivost: Otvoreno za pojedinačne subjekte (mala i srednja poduzeća, spin-off tvrtke, startup tvrtke, istraživačke organizacije, sveučilišta) ili konzorcije (2-5 subjekata) iz država članica ili pridruženih zemalja. Prijedlog: Mora se temeljiti na rezultatima prethodnih EIC Pathfinder, FET (tehnologija budućnosti i novih tehnologija) ili drugih projekata koje financira EU. Prijedlozi bi trebali uključivati detaljan plan rada za validaciju tehnologije i poslovni razvoj. Iznos bespovratnih sredstava: do 2,5 milijuna eura, s mogućim višim iznosima ako je opravdano. Stopa financiranja: 100% prihvatljivih troškova. EIC Accelerator Svrha EIC Accelerator podržava pojedinačna mala i srednja poduzeća, uključujući startupe i spin-offove, za razvoj i povećanje inovacija visokog učinka s potencijalom stvaranja novih tržišta ili poremećaja postojećih. Ključne značajke Opseg financiranja: Omogućuje i financiranje bespovratnim sredstvima i ulaganje u kapital kako bi se pomoglo malim i srednjim poduzećima da svoje inovacije iznesu na tržište. Fokus TRL: cilja TRL 5 do TRL 9. Pokretanje TRL: TRL 5 (tehnologija potvrđena u relevantnom okruženju) ili TRL 6 (tehnologija demonstrirana u relevantnom okruženju). Završni TRL: TRL 8 (Sustav dovršen i kvalificiran) do TRL 9 (Stvarni sustav dokazan u operativnom okruženju). Zahtjevi Prihvatljivost: Otvoreno pojedinačnim malim i srednjim poduzećima iz država članica ili pridruženih zemalja. Mid-caps (tvrtke s do 500 zaposlenika) također se mogu prijaviti za blended finance (grant + equity). Prijedlog: Mora predstavljati inovaciju visokog potencijala sa snažnim poslovnim argumentom i jasnim tržišnim potencijalom. Prijedlozi trebaju sadržavati plan komercijalizacije i skaliranja. Iznos bespovratnih sredstava: do 2,5 milijuna eura samo za bespovratna sredstva, s dodatnim ulaganjem kapitala do 15 milijuna eura. Stopa financiranja: 70% prihvatljivih troškova za komponentu bespovratnih sredstava, dionička komponenta određena na temelju potreba ulaganja. Povezivanje programa kroz TRL Očekivanja od ranog istraživanja do spremnosti na tržište. Tri EIC programa osmišljena su za podršku cjelokupnog životnog ciklusa inovacije, od istraživanja u ranoj fazi do ulaska na tržište: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Fokusira se na osnovno istraživanje i eksperimentalni dokaz koncept, postavljajući znanstvene i tehnološke temelje za buduće inovacije. EIC Transition (TRL 3-6): Premošćuje jaz između istraživačkog istraživanja i spremnosti na tržište potvrđivanjem i demonstracijom tehnologija u relevantnim okruženjima. EIC Accelerator (TRL 5-9): Podržava razvoj, komercijalizaciju i skaliranje inovacija spremnih za tržište, pomažući malim i srednjim poduzećima da iznesu svoje proizvode na tržište. Besprijekoran napredak EIC Pathfinder do EIC Transition: Projekti koji postignu uspješan dokaz koncepta i laboratorijsku validaciju prema EIC Pathfinder mogu napredovati do EIC Transition za daljnju validaciju i demonstraciju u relevantnim okruženjima. EIC Transition do EIC Accelerator: Nakon što se tehnologije potvrde i demonstriraju u relevantnim okruženjima, mogu napredovati do EIC Accelerator za konačni razvoj, ulazak na tržište i skaliranje. Sažetak EIC Pathfinder: Istraživanje u ranoj fazi (TRL 1-4), vizionarski i visokorizični projekti. EIC Transition: Premošćivanje istraživanja i tržišta (TRL 3-6), validacija tehnologije i demonstracija. EIC Accelerator: Spremnost i skaliranje tržišta (TRL 5-9), podrška komercijalizaciji za mala i srednja poduzeća. Razumijevanjem različitih uloga i TRL očekivanja od svakog EIC programa, inovatori mogu strateški planirati svoj razvojni put projekta, osiguravajući besprijekoran napredak od revolucionarnog istraživanja do uspješnog uvođenja na tržište.

EIC Accelerator Sažetak smjernica za ulaganja EIC fonda i skupine ulaganja

Verzija: prosinac 2023. Napomena: Ovaj članak sadrži sažetak službenih smjernica za ulaganje EIC fonda i sadrži pojednostavljenja koja u nekim slučajevima mogu promijeniti predviđeno značenje. Preporučujemo preuzimanje i čitanje službenog dokumenta. Uvod Smjernice za ulaganja EIC-a pružaju bitne informacije potencijalnim korisnicima i suinvestitorima u vezi sa strategijom i uvjetima za ulaganja i odluke o prodaji EIC fonda. Ova ažurirana verzija uključuje definicije kvalificiranih ulagača, opise scenarija ulaganja i nove klauzule o naknadnim ulaganjima i izlascima, osiguravajući potporu startupima i malim i srednjim poduzećima visokog potencijala za ubrzavanje rasta i privlačenje dodatnih ulagača. Ovaj se dokument posebno odnosi na odjeljak EIC Fund Horizon Europe. Sadržaj Pravila ulaganja 1.1 Ograničenja ulaganja 1.2 Cilj ulaganja 1.3 Strategija ulaganja 1.4 Smjernice ulaganja u proces ulaganja 2.1 Faza razvoja ciljne tvrtke 2.2 Vrsta inovacija 2.3 Zaštita europskih interesa 2.4 Zemljopisni opseg 2.5 Izuzeci 2.6 Veličina ulaganja i ciljevi udjela u kapitalu 2.7 Ulaganje/C o -Scenariji ulaganja 2.8 Proces due diligence 2.9 Mogući financijski instrumenti 2.10 Provedba ulaganja 2.11 Objava informacija 2.12 Praćenje i naknadna ulaganja 2.13 Naknadna ulaganja 2.14 Mentori 2.15 Upravljanje intelektualnim vlasništvom Dodatak 1. Definicije Dodatak 2. Izuzeci 1. Ulaganje Ru les 1.1 Ograničenja ulaganja Odjel podliježe Ograničenjima ulaganja navedenim u Općem odjeljku Memoranduma EIC fonda. Ova ograničenja osiguravaju da odjel djeluje unutar granica koje je utvrdio EIC fond, održavajući dosljednost i usklađenost s općim ciljevima. 1.2 Cilj ulaganja Cilj odjela je ulaganje u krajnje primatelje EIC fonda koji razvijaju ili primjenjuju revolucionarne tehnologije i disruptivne inovacije koje stvaraju tržište. Odjel ima za cilj rješavanje kritičnog nedostatka financiranja na europskom tržištu prijenosa tehnologije. Unatoč značajnom financiranju bespovratnim sredstvima za istraživačke i inovacijske projekte u Europi, vrlo malo njih uspijeva privući daljnja ulaganja i doseći faze komercijalizacije i povećanja. 1.3 Strategija ulaganja Kako bi postigao svoj cilj ulaganja, odjel može ulagati izravno u vlasničke vrijednosne papire ili vrijednosne papire povezane s vlasničkim kapitalom, uključujući povlaštene vlasničke udjele, konvertibilni dug, opcije, jamstva ili slične vrijednosne papire. Odjeljak pruža investicijsku komponentu EIC blended finance, ovisno o maksimalnom iznosu ulaganja koji je odredila Komisija EU. Tvrtke kandidati prijavljuju se na EIC Accelerator putem javnih poziva za dostavu prijedloga koje objavljuje Europska komisija. EISMEA ocjenjuje te prijedloge, a Komisija EU odabire one koji će biti podržani indikativnim iznosom EIC blended finance. Ova se potpora može sastojati od kombinacije bespovratnih sredstava i ulaganja, samo bespovratnih sredstava ili potpora samo ulaganja. U slučajevima kada je europskim interesima u strateškim područjima potrebna zaštita, EIC fond će poduzeti mjere poput stjecanja blokirajuće manjine kako bi spriječio ulazak novih ulagača iz zemalja koje ne ispunjavaju uvjete. Ovaj pristup osigurava usklađivanje ulaganja sa strateškim prioritetima i zaštitu europskih interesa. 1.4 Proces ulaganja u odjeljak Proces ulaganja uključuje nekoliko koraka: Početna procjena: Prijedlozi koje je odabrala Europska komisija usmjeravaju se vanjskom UAIF-u na početnu procjenu. Kategorizacija: Slučajevi se kategoriziraju u različite investicijske scenarije (Buckets) na temelju procjene. Dubinska analiza: Financijska dubinska analiza i provjere usklađenosti s KYC-om provode se na ciljnim tvrtkama. Rasprava o uvjetima financiranja: s korisnikom i suinvestitorima raspravlja se o potencijalnim nacrtima uvjeta financiranja. Donošenje odluka: Vanjski UAIF odlučuje o financiranju operacija, odobrava ili odbija operaciju. Pravna dokumentacija: Nakon odobrenja pripremaju se i potpisuju pravni dokumenti. Praćenje: Vanjski UAIF prati ulaganja, uključujući isplate, izvješćivanje i izlazne strategije. 2. Smjernice za ulaganje 2.1 Ciljana faza razvoja tvrtke Prihvatljivi kandidati prema EIC Accelerator uključuju profitna, visoko inovativna mala i srednja poduzeća, novoosnovana poduzeća, poduzeća u ranoj fazi i mala poduzeća srednje kapitalizacije iz bilo kojeg sektora, obično s jakom komponentom intelektualnog vlasništva. EIC Accelerator ima za cilj podržati visokorizične projekte koji još nisu privlačni ulagačima, smanjujući rizik tih projekata kako bi katalizirali privatna ulaganja. 2.2 Vrsta inovacija Odjeljak podržava različite vrste inovacija, posebno one koje se temelje na dubokoj tehnologiji ili radikalnom razmišljanju, te društvene inovacije. Deep-tech odnosi se na tehnologiju koja se temelji na vrhunskim znanstvenim dostignućima i otkrićima, zahtijevajući stalnu interakciju s novim idejama i laboratorijskim rezultatima. 2.3 Zaštita europskih interesa U strateškim područjima koje je utvrdila Komisija EU-a, Odjel će poduzeti mjere vezane uz ulaganja kako bi zaštitio europske interese. To može uključivati stjecanje blokirajuće manjine, ulaganje unatoč potencijalnom interesu ulagača ili osiguranje europskog vlasništva nad intelektualnim vlasništvom i tvrtkom. 2.4 Zemljopisni opseg Prihvatljive tvrtke moraju biti osnovane i poslovati u državama članicama EU-a ili pridruženim zemljama komponente kapitala Horizon Europe Pillar III. Vanjski UAIF može ulagati u holding ili matično društvo osnovano na tim teritorijima, pod uvjetom da ispunjava sve kriterije prihvatljivosti. 2.5 Isključenja Ulaganja isključuju sektore koji nisu kompatibilni s etičkom i društvenom osnovom Horizon Europe. To uključuje aktivnosti povezane sa štetnom radnom praksom, ilegalnim proizvodima, pornografijom, trgovinom divljim životinjama, opasnim materijalima, neodrživim metodama ribolova i ostalo, kao što je detaljno navedeno u Dodatku 2. 2.6 Veličina ulaganja i ciljevi udjela u kapitalu Ulaganje odjeljka kreće se između 500.000 EUR i 15.000.000 EUR po tvrtka, ciljajući na manjinske vlasničke udjele obično između 10% i 20%. Međutim, može steći blokadni udio radi zaštite europskih interesa. Ulaganja mogu biti niža ili veća od prvobitno predloženih na temelju nalaza dubinske analize i odluke Komisije EU o dodjeli. 2.7 Scenariji ulaganja/zajedničkog ulaganja Od samog početka, vanjski UAIF će povezivati potencijalne tvrtke u koje je uloženo sa zajednicom investitora EIC Accelerator kako bi iskoristio mogućnosti zajedničkog ulaganja. Odabrane korisnike EIC-a potiče se da traže suinvestitore, uz financijsku i komercijalnu due diligence koja se potencijalno provodi zajedno s tim investitorima. EIC Accelerator ima za cilj smanjiti rizik odabranih operacija, privlačeći značajna dodatna sredstva za podršku implementaciji inovacija i širenju. 2.8 Proces dubinske analize Proces dubinske analize usredotočen je na upravljanje, strukturu kapitala, poslovnu strategiju, konkurenciju, procjenu tržišta, stvaranje vrijednosti, pravni oblik i jurisdikcije. Provjere usklađenosti uključuju sprječavanje pranja novca, financiranje terorizma, izbjegavanje poreza i usklađenost s KYC. Problemi s nesukladnošću mogu dovesti do prekida ili prestanka EIC podrške. 2.9 Mogući financijski instrumenti Odjel primarno koristi vlasnička ili kvazi-vlasnička ulaganja, uključujući: Obične dionice: vlasnički udio u korporaciji, može biti s pravom glasa ili bez prava glasa. Povlaštene dionice: Hibridni kapital sa značajkama sličnim dugu, obično u vlasništvu VC fondova. Konvertibilni instrumenti: Dužnički instrumenti … Čitaj više

Ultimate EIC Accelerator kratki vodič za prijedloge (predložak prijedloga korak 1 EIC Accelerator)

Otključavanje inovacija: Predložak prijedloga koraka 1 EIC Accelerator – Vodič za startupe i mala i srednja poduzeća U dinamičnom svijetu financiranja startupa, European Innovation Council (EIC) akcelerator predstavlja uvjerljiv put za startupe i mala i srednja poduzeća (SME) da osiguraju značajna sredstva . Predložak prijedloga Korak 1 kritičan je alat dizajniran za olakšavanje pristupa do 17,5 milijuna eura u blended financing, koji uključuje i nepovratna sredstva i dioničke komponente. Ovaj članak pruža detaljan pregled sadržaja i korisnosti predloška prijedloga EIC Accelerator Korak 1, koji je prilagođen za osnaživanje startupa i malih i srednjih poduzeća diljem Europske unije (EU). Suština EIC Accelerator predloška prijedloga koraka 1 Službeni predložak prijedloga: Predložak prijedloga koraka 1 služi kao službeni nacrt za podnositelje zahtjeva, pomno osmišljen kako bi pojednostavio postupak prijave za EIC financiranje. Obuhvaća bitne dijelove koji od podnositelja zahtjeva zahtijevaju da sažeto artikuliraju svoju inovaciju, poslovni model i potencijalni utjecaj svoje tehnologije. Ovaj strukturirani pristup osigurava da su svi kritični aspekti prijedloga sustavno obuhvaćeni. Fokus na razini tehnološke spremnosti (TRL): ključni dio predloška je naglasak na razinama tehnološke spremnosti. Podnositelji zahtjeva moraju pokazati zrelost svoje inovacije, što je ključno za usklađivanje s očekivanjima EIC-a o spremnosti na tržište i potencijalu za primjenu. Pitch Deck i priprema za intervju: Predložak prijedloga strateški je osmišljen kako bi pomogao prijaviteljima da se pripreme za sljedeće faze procesa financiranja. Potiče sažeto, ali sveobuhvatno predstavljanje ideja, koje čini okosnicu pitch decka i postavlja pozornicu za proces intervjua. Kako predložak osnažuje podnositelje Pojednostavljeni postupak za prijavitelje: pružajući jasnu strukturu, predložak demistificira proces prijave, čineći ga dostupnim čak i novopridošlicama u području financiranja EU-a. Vodi prijavitelje kroz niz dobro definiranih koraka, pomažući im da učinkovito predstave svoju priču o inovaciji. Dizajniran za veliki učinak: predložak se fokusira na inovacije visokog utjecaja, potičući podnositelje zahtjeva da kritički razmišljaju o potrebama tržišta i jedinstvenoj vrijednosti svoje tehnologije. Ovaj fokus je usklađen s ciljem EIC-a da podrži projekte koji imaju potencijal za povećanje i postizanje značajnog prodora na tržište. Podrška širokom rasponu inovatora: od profesionalnih pisaca i slobodnih umjetnika do konzultanata, predložak služi kao resurs koji mogu koristiti različiti dionici uključeni u proces pisanja bespovratnih sredstava. Pruža standardizirani okvir koji osigurava dosljednost i kvalitetu u svim aplikacijama. Mogućnosti financiranja u kombinaciji s financijskim i strateškim učinkom: Predložak učinkovito otvara vrata mogućnostima blended financing, uključujući bespovratna sredstva od 2,5 milijuna eura i do 15 milijuna eura u kapitalu. Ova znatna financijska potpora osmišljena je za ubrzavanje razvoja i skaliranja revolucionarnih inovacija. Uvidi u financiranje vlasničkim kapitalom: Za pothvate koji potencijalno nisu bankovni i gdje tradicionalni mehanizmi financiranja ne uspijevaju, opcija vlasničkog kapitala predstavljena u predlošku mijenja igru. Nudi izravan put do značajnog financiranja, ključnog za agresivan rast i strategije širenja. Potvrda Europske komisije i EIC-a: Korištenje službenog predloška usklađuje projekte sa strateškim prioritetima Europske komisije i EIC-a. Osigurava da se prijedlozi ocjenjuju prema kriterijima koji odražavaju šire ciljeve EU financiranja inovacija, povećavajući vjerodostojnost i privlačnost projekata. Zaključak Predložak prijedloga EIC Accelerator Korak 1 nije samo dokument; to je strateški alat koji može značajno povećati šanse za osiguravanje financiranja usklađivanjem startupa i malih i srednjih poduzeća s kritičnim elementima koje traži EIC. Potiče jasnoću, konciznost i usredotočenost, koji su ključni za prolaz rigoroznog procesa ocjenjivanja. Korištenjem ovog predloška, startupi i mala i srednja poduzeća mogu učinkovito artikulirati svoje priče o inovacijama, pokazujući svoj potencijal za transformaciju industrija i postizanje novih visina na europskom tržištu. EIC Accelerator Korak 1 Kratki prijedlog Predložak prijedloga 1. Opis tvrtke Priča o osnivanju Početak tvrtke prati se unazad do datuma osnivanja, ističući njezino podrijetlo kao spin-off poznatog istraživačkog instituta. Ovaj narativ detaljno opisuje suradnju između suosnivača i osigurana početna ulaganja, ilustrirajući putanju od obećavajuće ideje do uspostavljenog subjekta. Takva temeljna priča ne samo da unapređuje profil tvrtke, već i učvršćuje njenu poziciju vjerodostojnog i inovativnog igrača u tehnološkoj industriji, s ciljem privlačenja pozornosti dionika, uključujući European Innovation Council (EIC). Misija i vizija Misija i vizija tvrtke sažimaju njezine temeljne ciljeve i željeni učinak koji želi postići na globalnoj razini. Misija je osmišljena oko rješavanja kritičnih izazova industrije, iskorištavanja inovacija za poboljšanje učinkovitosti ili rješavanje značajnih tržišnih praznina. Ovaj vizionarski pristup pozicionira tvrtku kao lidera koji razmišlja unaprijed i posvećen je značajnom napretku u svom području. Naglasak na pretvaranju teorijskih ideja u praktična, tržišno spremna rješenja dobro je usklađen s ciljevima European Innovation Council, ilustrirajući predanost ne samo vodstvu u inovacijama, već i pozitivnom doprinosu društvenom i gospodarskom rastu. Dostignuća tvrtke Dostignuća tvrtke svjedočanstvo su njezina rasta i inovativnosti, obilježena značajnim prekretnicama poput nagrada, financijskih uspjeha i tehnološkog napretka. Ova su postignuća presudna u uspostavljanju kredibiliteta tvrtke i isticanju njezine sposobnosti da zadovolji i nadmaši industrijske standarde. Priznanja uglednih tijela kroz nagrade i uspješno postizanje kritičnih razina tehnološke spremnosti naglašavaju potencijal i spremnost tvrtke za daljnji rast. Takva je evidencija ključna u izgradnji povjerenja s European Innovation Council i potencijalnim investitorima, pozicionirajući tvrtku kao snažnog kandidata za buduće prilike u konkurentnom tehnološkom krajoliku Europske unije. Odnosi s kupcima Tvrtka je njegovala snažne odnose s raznolikim rasponom kupaca, poboljšavajući svoju tržišnu poziciju i učvršćujući svoju reputaciju u industriji. Ti odnosi nisu samo transakcijski, već su obogaćeni kroz suradnje, pružajući uzajamne koristi i jačajući uporište tvrtke na tržištu. Isticanje najboljih kupaca i detaljiziranje prirode tih interakcija pokazuje sposobnost tvrtke da održi vrijedna partnerstva. Nadalje, dobivanje pisama namjere (LOI) od ovih ključnih dionika ne samo da pokazuje njihovu... Čitaj više

Crucible EIC Accelerator Innovation: Sveučilišta i rođenje DeepTech poduzetnika

Sveučilišta su dugo bila rodno mjesto nekih od najrevolucionarnijih i najtransformativnijih tehnologija koje je naš svijet vidio. Ukorijenjene u rigoroznim akademskim istraživanjima i potaknute okruženjem intelektualne znatiželje, ove institucije nisu samo središta učenja već i ključni inkubatori za inovativne poduzetnike. Osobito u području znanstvenih tehnologija, sveučilišta i istraživački instituti stoje na čelu onoga što sada obično nazivamo DeepTech – tehnologijama koje nude dubok napredak u raznim sektorima uključujući zdravstvo, energiju i računalstvo, da spomenemo samo neke. Veza između sveučilišta i poduzetništva Putovanje od akademskog istraživanja do poduzetničkog pothvata put je kojim koračaju mnogi inovatori. Sveučilišta, sa svojim bogatstvom resursa, uključujući vrhunske laboratorije, pristup financiranju i mrežu istomišljenika, nude ekosustav bez premca za njegovanje DeepTech projekata u ranoj fazi. Unutar ovih akademskih dvorana odvija se temeljno istraživanje – često mnogo prije nego što se tržišna primjena uopće razmotri. Jedan od ključnih elemenata ovog okruženja je poticanje međudisciplinarne suradnje. Nije neuobičajeno da napredak u znanosti o materijalima na sveučilištu utre put revolucionarnim novim proizvodima u području potrošačke elektronike ili da biomedicinska istraživanja dovedu do razvoja revolucionarnih medicinskih uređaja. Te tehnologije, nastale iz akademskih projekata, imaju potencijal za rješavanje kritičnih globalnih izazova i utrti put novim industrijama. Premošćivanje jaza: od akademske zajednice do industrije Međutim, put od sveučilišnog projekta do uspješne DeepTech tvrtke pun je izazova. Proces komercijalizacije znanstvenog istraživanja zahtijeva više od tehničke ekspertize; zahtijeva dobro razumijevanje tržišta, strateško poslovno planiranje i sposobnost osiguranja ulaganja. Ovdje leži uloga poduzetničkih programa i ureda za prijenos tehnologije unutar sveučilišta, koji imaju za cilj premostiti ovaj jaz. Poduzetnicima nadobudnim poduzetnicima osiguravaju mentorstvo, financiranje i poslovnu oštroumnost potrebnu da svoje inovacije iznesu na tržište. Nadalje, uloga javnog i privatnog financiranja ne može se precijeniti. Inicijative kao što je European Innovation Council (EIC) Accelerator program nude ključnu potporu kroz bespovratna sredstva i financiranje vlasničkim kapitalom za startupove koji plove opasnim vodama komercijalizacije DeepTech. Ovi programi ne samo da pružaju financijsku potporu, već i daju kredibilitet startupima, privlačeći daljnja ulaganja i partnerstva. Utjecaj u stvarnom svijetu i budućnost Utjecaj inovacija DeepTech proizvedenih na sveučilištima na globalnoj pozornici je neporeciv. Od stvaranja medicinskih tehnologija koje spašavaju živote do razvoja održivih energetskih rješenja, ovaj napredak oblikuje budućnost. Kako gledamo naprijed, uloga sveučilišta kao inkubatora inovacija samo će rasti na važnosti. S odgovarajućim strukturama podrške, potencijal da se ovi akademski napori pretvore u uspješna poduzeća koja mijenjaju svijet je neograničen. Zaključno, sveučilišta nisu samo središta učenja, već ključne kolijevke inovacija, njegujući poduzetnike koji su spremni redefinirati naš svijet s DeepTech inovacijama. Kako se ove akademske institucije nastavljaju razvijati, njihov potencijal da doprinesu globalnom gospodarskom i društvenom napretku je neograničen. Uz stalnu podršku i ulaganja, most između akademske zajednice i industrije će ojačati, otvarajući novu eru transformativnih tehnologija. Od laboratorijske klupe do tržišta: Odiseja financiranja sveučilišnih startupa Prijelaz s akademskog istraživanja na uspješan startup je zastrašujuće putovanje, posebno za osnivače koji potječu iz područja kao što su kemija, farmacija, biologija i fizika. Ovi se znanstveni poduzetnici suočavaju s jedinstvenim nizom izazova, a glavni među njima je težak zadatak osiguravanja financiranja. Za razliku od svojih kolega u komercijalnijim sektorima, znanstvenici koji su postali osnivači startupa često se nađu na nepoznatom terenu kada je riječ o prikupljanju sredstava. Izazov prikupljanja sredstava za znanstvene poduzetnike Srž problema leži u nedostatku stručnosti. Znanstvenici su obučeni da istražuju, otkrivaju i uvode inovacije, fokusirajući se na napredak znanja, a ne na zamršenosti poslovnih modela, prilagođavanja tržištu ili predlaganja investitora. Taj ih jaz često ostavlja u nepovoljnom položaju u konkurentnom okruženju financiranja kojim dominiraju ulagači koji traže brze povrate i tvrtke s jasnom tržišnom primjenom. Štoviše, priroda DeepTech i znanstvenih startupa znači da obično zahtijevaju značajna početna ulaganja za istraživanje i razvoj, s duljim putevima do tržišta i profitabilnosti. To dodatno komplicira njihovu privlačnost tradicionalnim investitorima rizičnog kapitala, koji se mogu kloniti inherentnih rizika i produljenih rokova. Donacije: slamka spasa za početak U svjetlu ovih izazova, bespovratna sredstva igraju ključnu ulogu u ranim fazama životnog ciklusa znanstvenog pokretanja. Mehanizmi financiranja kao što je European Innovation Council (EIC) Accelerator program postaju slamke spasa, nudeći ne samo financijsku potporu već i potvrdu potencijalnog utjecaja znanstvenog pothvata. Donacije vladinih i međunarodnih tijela osiguravaju osnovni kapital potreban za prijelaz s dokaza koncepta na održiv proizvod, bez razvodnjavanja kapitala osnivača ili prisiljavanja na preuranjene strategije komercijalizacije. Izgradnja mosta: uloga sveučilišnih inkubatora i poduzetničkih programa Prepoznajući jedinstvene izazove s kojima se suočavaju njihovi znanstveni poduzetnici, mnoga su sveučilišta uspostavila inkubatore i poduzetničke programe osmišljene da premoste jaz u znanju. Ovi programi nude mentorstvo, poslovnu obuku i pristup mrežama investitora posebno zainteresiranih za DeepTech i znanstvene inovacije. Cilj im je opremiti znanstvenike potrebnim vještinama za snalaženje u krajoliku financiranja, od izrade uvjerljivih prezentacija do razumijevanja financijskih metrika ključnih za investitore. Put naprijed Unatoč preprekama, potencijalne društvene i ekonomske koristi znanstvenih startupa su ogromne. Uz njihovu sposobnost da se kroz inovacije pozabave gorućim globalnim izazovima, podrška ovim pothvatima od iznimne je važnosti. Jačanje ekosustava koji podržava znanstvene poduzetnike, od poboljšanih programa bespovratnih sredstava do specijaliziranijih mreža ulagača, ključno je za njihov uspjeh. Zaključno, iako je putovanje od sveučilišnog laboratorija do tržišta prepuno izazova, posebice u osiguravanju financiranja, postoji sve veće priznanje potrebe za podrškom ovim pionirima inovacija. Premošćivanjem jaza u stručnosti i korištenjem bespovratnih sredstava kao odskočne daske, put naprijed za znanstvene startupove postaje jasniji, obećavajući budućnost u kojoj se njihov transformativni potencijal može u potpunosti ostvariti. Navigacija intelektualnim vlasništvom: vodič za osnivače sveučilišnih spinoffa The… Čitaj više

Dekodiranje DeepTecha: Kretanje u novo doba inovacija EIC Accelerator

U eri obilježenoj brzim tehnološkim napretkom i inovacijama, izraz "DeepTech" pojavio se kao popularna riječ sinonim za startupe i tehnološku industriju općenito. Ali što točno znači "DeepTech" i zašto je ključni za startupe i tehnološke sektore? DeepTech, ili duboka tehnologija, odnosi se na vrhunske tehnologije koje nude značajan napredak u odnosu na postojeća rješenja. Ove tehnologije karakterizira njihov duboki potencijal za poremećaj industrije, stvaranje novih tržišta i rješavanje složenih izazova. Za razliku od glavne tehnologije koja se fokusira na inkrementalna poboljšanja, DeepTech dublje zaranja u znanstvena otkrića ili inženjerske inovacije kako bi doveo do radikalnih promjena. Suština DeepTech U svojoj srži, DeepTech utjelovljuje tehnologije ukorijenjene u značajnom znanstvenom napretku i visokotehnološkim inženjerskim inovacijama. Te se tehnologije često povezuju sa sektorima kao što su umjetna inteligencija (AI), robotika, blockchain, napredni materijali, biotehnologija i kvantno računalstvo. Objedinjujući čimbenik među njima je njihovo temeljno oslanjanje na duboka, značajna istraživanja i razvoj (R&D) napore, koji često rezultiraju otkrićima za koja bi mogle trebati godine da sazriju i komercijaliziraju. DeepTech u startupima i tehnološkoj industriji Za startupove, ulazak u DeepTech predstavlja i golemu priliku i ogroman izazov. Razvojni ciklus za inovacije DeepTech obično je dulji i zahtijeva značajnija kapitalna ulaganja u usporedbi sa softverskim ili digitalnim startupima. Međutim, dobit može biti transformativna, nudeći rješenja za hitne globalne probleme, od klimatskih promjena do zdravstvenih kriza. Zanimanje tehnološke industrije za DeepTech potaknuto je obećanjem stvaranja trajne vrijednosti i uspostavljanja novih granica u tehnologiji. Za razliku od potrošačke tehnologije, koja može biti podložna brzim promjenama potrošačkih preferencija, DeepTech nudi temeljne promjene koje mogu redefinirati industrije desetljećima. Put naprijed Kretanje krajolikom DeepTech zahtijeva spoj vizionarskog znanstvenog istraživanja, robusnih mehanizama financiranja i strateških industrijskih partnerstava. Za startupe to znači osiguranje ulaganja dionika koji razumiju dugoročnu prirodu DeepTech projekata. Također zahtijeva predanost istraživanju i razvoju i spremnost da se pionira u neistražena područja. Značaj DeepTech nadilazi puki tehnološki napredak; radi se o izgradnji budućnosti. Iskorištavanjem snage dubokih tehnologija, startupi imaju potencijal uvesti novu eru inovacija, rješavajući neke od najsloženijih svjetskih izazova rješenjima koja su se nekoć smatrala nemogućima. Zaključno, DeepTech stoji na raskrižju revolucionarnih znanstvenih istraživanja i tehnoloških inovacija. Za startupe i tehnološku industriju, to predstavlja sljedeću granicu otkrića i poremećaja. Prihvaćanje DeepTech nije samo ulaganje u tehnologiju; to je predanost budućnosti u kojoj se granice onoga što je moguće neprestano proširuju. Jedinstvena kapitalna dinamika DeepTech: plovidba vodama inovacija U rastućem svijetu startupa, DeepTech ističe se ne samo po svojoj ambiciji da pomakne granice inovacija, već i po svom posebnom financijskom i razvojnom krajoliku. DeepTech startupi, po svojoj prirodi, zadiru u područja koja su i kapitalno intenzivna i dugotrajna, često se fokusirajući na razvoj hardvera ili revolucionarna znanstvena istraživanja koja zahtijevaju drugačiju vrstu ulaganja: strpljivi kapital. Kapitalno intenzivna priroda DeepTech DeepTech pothvati često zahtijevaju značajna početna ulaganja, znatno veća od onih u njihove softverske parnjake. To je prvenstveno zbog hardverski intenzivnih aspekata mnogih DeepTech projekata, kao što su biotehnologija, robotika i čista energija. Razvoj fizičkih proizvoda ili provedba novih znanstvenih otkrića zahtijeva ne samo specijaliziranu opremu i materijale, već i pristup naprednim istraživačkim objektima. Faktor vremena Osim financijskih razloga, vrijeme igra ključnu ulogu u razvoju inovacija DeepTech. Za razliku od pokretanja softvera, gdje se proizvodi mogu razvijati, testirati i ponavljati u relativno kratkim ciklusima, projekti DeepTech često traju godinama ili čak desetljećima. Ovaj produženi vremenski okvir posljedica je složene prirode tehnologije koja se razvija, potrebe za opsežnim procesima testiranja i certificiranja te izazova uvođenja revolucionarnih inovacija na tržište. Strpljivi kapital: vitalni sastojak uspjeha S obzirom na ove jedinstvene izazove, DeepTech startupi zahtijevaju investitore koji su spremni na dulje putovanje do povrata ulaganja (ROI). Ovaj "strpljivi kapital" voljan je podržati startupove kroz duga razdoblja istraživanja i razvoja i uvođenja na tržište svojstvena pothvatima DeepTech. Takvi investitori obično imaju duboko razumijevanje specifičnih industrija i potencijalnog utjecaja inovacija, što im omogućuje da vide izvan kratkoročnih dobitaka transformativni potencijal ovih tehnologija. Zašto je kapital pacijenata važan Značaj kapitala pacijenata nadilazi puko osiguravanje financijskih sredstava. Uključuje mentorstvo, veze s industrijom i strateško vodstvo, a sve je to ključno za snalaženje u složenom krajoliku DeepTech. Štoviše, strpljivi kapital pomaže u njegovanju kulture inovacija u kojoj se poduzetnici mogu usredotočiti na otkrića koja možda nemaju trenutnu komercijalnu održivost, ali imaju potencijal dugoročnog stvaranja značajnih društvenih i ekonomskih učinaka. Zaključno, putovanje DeepTech startupa jedinstveno je izazovno, zahtijeva više od samog financijskog ulaganja. Zahtijeva predanost viziji koja nadilazi tradicionalne rokove ulaganja, nudeći obećanje revolucionarnog napretka. Za one koji su voljni krenuti na ovo putovanje, nagrada nije samo u potencijalnim financijskim povratima, već iu doprinosu napretku koji bi mogao oblikovati budućnost našeg društva. Rastuća privlačnost DeepTech ulaganja: Jedinstvene tehnologije i veći povrati Investicijski krajolik svjedoči značajnom pomaku prema DeepTech, vođen njegovim potencijalom za veće povrate i svojom inherentnom jedinstvenošću. DeepTech tvrtke, po svojoj prirodi, zadiru u revolucionarna tehnološka dostignuća, često zaštićena patentima i pravima intelektualnog vlasništva (IP). Ova jedinstvenost ne samo da ih razlikuje od prenatrpanog prostora pokretanja softvera, već nudi i sloj zaštite konkurencije koju investitori visoko cijene. Visoki prinosi i konkurentna ulaganja u Moats DeepTech sve su privlačnija zbog potencijala za značajne financijske povrate. Tehnologije razvijene unutar sektora DeepTech—od biotehnologije i naprednih materijala do umjetne inteligencije i kvantnog računalstva—imaju moć poremetiti industrije i stvoriti potpuno nova tržišta. Ovaj transformativni potencijal pretvara se u značajne financijske prilike za ulagače koji su prvi pobornici takvih inovacija. Štoviše, složenost i zaštićena priroda inovacija DeepTech... Čitaj više

Novi radni program EIC-a: Razumijevanje uklanjanja procesa pobijanja

U dinamičnom krajoliku financiranja Europske unije (EU), European Innovation Council (EIC) je uveo značajne promjene u okviru svog Programa rada za 2024., izravno utječući na proces prijave i evaluacije za financiranje. Među tim prilagodbama ističe se ukidanje postupka pobijanja, što označava pomak prema jednostavnijoj i neovisnijoj procjeni prijedloga. Ovaj članak istražuje implikacije ove promjene za startupe i mala i srednja poduzeća (SME) koji traže EIC Accelerator financiranje, s ciljem da demistificira novi pristup i ponudi strateške smjernice za prijavitelje. Odmak od procesa opovrgavanja Povijesno gledano, postupak prijave EIC Accelerator omogućavao je podnositeljima zahtjeva da se pozabave i "pobijaju" komentare iz prethodnih evaluacija u kasnijim podnescima. Ovaj proces opovrgavanja omogućio je organizacijama da dorade i poboljšaju svoje prijedloge na temelju specifičnih povratnih informacija, teoretski povećavajući svoje šanse za uspjeh u budućim krugovima. Međutim, prema Programu rada EIC-a za 2024., ovaj je mehanizam uklonjen. Posljedično, više ne postoji strukturirani način na koji podnositelji zahtjeva mogu ugraditi poboljšanja iz prethodnih podnesaka izravno kao odgovor na komentare evaluatora. Neovisna evaluacija prijedloga Značajna promjena koja prati ukidanje postupka pobijanja je pristup ocjenjivanju prijedloga. Evaluatori više neće imati pristup prethodnim prijavama ili izvješćima o evaluaciji iz ranijih krugova. To osigurava da se svaki prijedlog ocjenjuje neovisno, isključivo na temelju njegovih zasluga i u skladu sa standardnim kriterijima ocjenjivanja Horizon Europe. Ova promjena ima za cilj izjednačiti uvjete za igru, osiguravajući da sve prijave, bilo od onih koji prvi put podnose zahtjev ili onih koji se ponovno prijavljuju, dobiju nepristran pregled. Uključivanje poboljšanja u narativ Iako je strukturirani postupak pobijanja postupno ukinut, podnositelji zahtjeva zadržavaju mogućnost poboljšanja svojih prijedloga na temelju prošlih povratnih informacija. Poboljšanja i poboljšanja i dalje se mogu uključiti u narativni dio B obrasca za prijavu. Međutim, važno je napomenuti da ne postoji poseban format ili odjeljak namijenjen za ovu svrhu. Podnositelji zahtjeva stoga moraju neprimjetno integrirati sve prilagodbe u cjelokupni narativ prijedloga, osiguravajući da su poboljšanja koherentna i poboljšavaju ukupnu kvalitetu i izvedivost prijedloga. Strateške implikacije za podnositelje zahtjeva Ova izmjena u EIC-ovom procesu evaluacije zahtijeva strateški zaokret za prijavitelje. Startupi i mala i srednja poduzeća trebali bi se usredotočiti na izradu robusnog i uvjerljivog prijedloga od samog početka, integrirajući stalno poboljšanje kao temeljnu strategiju umjesto oslanjanja na specifične povratne informacije. Kandidate se potiče na: Provođenje temeljite samoprocjene: Prije podnošenja, kritički procijenite svoj prijedlog u odnosu na kriterije i ciljeve EIC-a, identificirajući područja za poboljšanje bez oslanjanja na vanjske povratne informacije. Iskoristite profesionalnu podršku: angažirajte konzultante, profesionalne pisce ili slobodnjake s iskustvom u prijavama za bespovratna sredstva EU-a kako biste doradili svoj prijedlog, osiguravajući njegovu usklađenost s trenutačnim prioritetima i standardima EIC-a. Naglasite inovaciju i utjecaj: sa svakim prijedlogom koji se procjenjuje prema vlastitim zaslugama, istaknite inovativnost svog projekta, tržišni potencijal i društveni utjecaj, čineći uvjerljiv argument za EIC financiranje. Zaključak Radni program EIC-a za 2024. uvodi promjenu paradigme u načinu na koji se prijedlozi ocjenjuju, s uklanjanjem procesa pobijanja naglašavajući pomak prema nezavisnijim procjenama koje se temelje na zaslugama. Iako ova promjena izaziva podnositelje zahtjeva da se prilagode, ona također otvara mogućnosti da svoje inovacije predstave u najboljem mogućem svjetlu, bez sjene prethodnih prijava. Prihvaćanjem strategije kontinuiranog poboljšanja i iskorištavanjem profesionalne stručnosti, startupi i mala i srednja poduzeća mogu uspješno upravljati ovim promjenama, snažno se pozicionirajući za financiranje EIC Accelerator.

Razumijevanje ograničenja podnošenja za EIC Accelerator prema Programu rada za 2024

European Innovation Council (EIC) akcelerator kamen je temeljac EU-ove predanosti poticanju inovacija i podržavanju startupova i malih i srednjih poduzeća (SME) u iznošenju revolucionarnih ideja na tržište. S uvođenjem programa rada EIC 2024. napravljena su značajna ažuriranja kako bi se pojednostavili procesi i pojasnila pravila koja se odnose na podnošenje i ponovno podnošenje prijedloga. Cilj ovog članka je razjasniti nova ograničenja podnošenja, nudeći jasan vodič za subjekte koji žele osigurati financiranje putem ovog konkurentnog programa. Pojednostavljena pravila podnošenja Radni program EIC 2024. uveo je jednostavniji pristup podnošenju prijedloga, vodeći računa o povratnim informacijama i nastojeći učiniti postupak financiranja pristupačnijim. Od početka 2024. subjektima je dopušteno podnijeti do tri neuspješne prijave u bilo kojoj fazi procesa i za bilo koji oblik potpore. To uključuje: Kratke prijedloge Potpune prijedloge Pozive specifične za izazov Otvorene pozive Samo bespovratna sredstva Mješovito financiranje (kombinacije bespovratnih sredstava i kapitala) Samo kapital Ovo pojednostavljenje znači da podnositelji zahtjeva imaju tri prilike za osiguranje financiranja, bez obzira na fazu ili vrstu potpore za koju se prijavljuju, prije biti isključen iz daljnjih podnošenja prema Horizon Europe EIC Accelerator. Ponovno podnošenje nakon odbijanja Važan aspekt novih pravila je odredba za ponovno podnošenje nakon odbijanja u fazi punog prijedloga. Kandidatima koji ne uspiju u ovoj fazi dopušteno je ponovno poslati svoj prijedlog izravno u fazu punog prijedloga, zaobilazeći fazu kratke prijave, pod uvjetom da nisu dosegli ograničenje od tri prijave. Međutim, izravno ponovno podnošenje u fazu razgovora nije dopušteno ni pod kojim okolnostima. Praktični primjeri Radi jasnoće, Program rada ocrtava nekoliko scenarija: Nakon jednog odbijanja u fazi punog prijedloga (bilo tijekom daljinske evaluacije ili intervjua), subjekt može podnijeti još dva potpuna prijedloga. Nakon dva odbijanja u fazi razgovora, subjekt još uvijek ispunjava uvjete za podnošenje cjelovite ponude i potencijalno bi mogao biti pozvan na treći razgovor. Ako je subjekt odbijen jednom u fazi pune ponude ili intervjua i jednom u fazi kratke ponude, ima pravo na još jednu prijavu u fazi pune ponude. Važno je napomenuti da se brojač neuspješnih prijava vraća na nulu 1. siječnja 2024. Ovo poništavanje nudi novi početak za subjekte koji su možda prethodno dosegnuli ograničenje podnošenja zahtjeva, pružajući nove prilike za financiranje u okviru Horizon Europe. Implikacije za prijavitelje Ova ažurirana pravila imaju za cilj uravnotežiti natjecateljsku prirodu EIC Accelerator s potrebom za fleksibilnošću i višestrukim prilikama za financiranje. Podnositelji zahtjeva trebaju strateški planirati svoje prijave, uzimajući u obzir povratne informacije dobivene iz prethodnih prijava kako bi ojačali svoje prijedloge. Suradnja s profesionalnim piscima, konzultantima ili korištenje službenog predloška prijedloga EIC Accelerator može poboljšati kvalitetu podnesaka. Nadalje, podnositelji zahtjeva trebaju voditi računa o ograničenju podnošenja, dajući prioritet usavršavanju i poboljšanju svojih prijedloga pri svakom pokušaju. Mogućnost ponovnog slanja izravno u fazu punog prijedloga nakon odbijanja je značajna prednost, omogućujući subjektima da se pozabave povratnim informacijama i poboljšaju svoje aplikacije bez pokretanja od nule. Zaključak Pojednostavljena pravila o podnošenju i ponovnom podnošenju radnog programa EIC 2024. predstavljaju pozitivan korak prema tome da financiranje EU-a postane dostupnije inovativnim poduzećima. Razumijevanjem ovih propisa i strateškim planiranjem svojih aplikacija, startupi i mala i srednja poduzeća mogu maksimalno povećati svoje šanse za osiguravanje vitalne potpore potrebne za iznošenje svojih inovacija na europska i globalna tržišta.

Vrhunski vodič za savladavanje vaše pripreme za intervju za EIC Accelerator: akcijski plan korak po korak

Priprema za intervju, posebno za scenarije s visokim ulozima kao što je EIC Accelerator pitch, zahtijeva strateški i dobro promišljen pristup. Ovaj vodič destilira mudrost iz naših izvora znanja u sveobuhvatan, djelotvoran popis nabrajanja kako bismo bili sigurni da ste potpuno spremni i spremni za impresioniranje. Priprema prije intervjua Razumijevanje pravila i ciljeva EIC-a: Upoznajte se s onim što žiri traži i posebnim kriterijima EIC Accelerator. Skriptirajte svoju prezentaciju: Pripremite skriptu od riječi do riječi za svoju prezentaciju. Vježbajte sve dok to ne možete izvesti prirodnim putem unutar ograničenja od 10 minuta. Usavršite svoje vještine pitanja i odgovora: Posvetite značajan dio vremena za pripremu vježbanju za sesiju pitanja i odgovora, koja može trajati do 35 minuta. Upoznajte svoju prijavu iznutra: Ako niste sami napisali prijavu, temeljito je proučite. Razumite sve brojke, strategije i spomenute partnere. Vježbanje čini savršenim Uključite se u vježbu prezentacije: upotrijebite profesionalne pisce ili konzultante da opsežno uvježbate svoju prezentaciju. Simulirajte okruženje intervjua: Vježbajte s brzim pitanjima i neposrednim praćenjem kako biste simulirali okruženje visokog pritiska. Pripremite se za odgovaranje svih članova tima: osigurajte da su svi članovi tima navikli odgovarati na pitanja glatko i kohezivno kao jedinica. Dan Pitcha Nema operativnih zadataka prije Pitcha: Usredotočite se isključivo na intervju; bez smetnji. Ponovno pregledajte veliku sliku: prođite kroz slajdove svoje prezentacije, usredotočujući se na ključne poruke i vizije koje želite prenijeti. Vođenje sesije pitanja i odgovora Očekujte brza i dodatna pitanja: Budite spremni odgovoriti brzo i koncizno. Vježbajte sa štopericom za mjerenje vremena. Razvijte standardne odgovore: Napišite odgovore na vrlo vjerojatna pitanja i ona koja su identificirana kao kritična tijekom vježbanja. Usvojite ispravno ponašanje: Vježbajte zadržati staloženo i samopouzdano ponašanje, bez obzira na težinu pitanja. Praksa lažne porote Stvorite stresne interne sesije ispitivanja: Upotrijebite lažne porote unutar svog tima za postavljanje izazovnih pitanja i pružanje trenutnih naknadnih radnji. Integrirajte kritičko ispitivanje: Odaberite lažne ispitivače koji mogu glumiti đavoljeg odvjetnika, vršeći pritisak prekidanjima i teškim pitanjima. Završni savjeti Shvatite i artikulirajte svoje jedinstvene prodajne prednosti (USP): Jasno odredite što vaš projekt izdvaja i budite spremni artikulirati to uvjerljivo. Pripremite se za neugodna iskustva: Ponekad interakcije mogu biti stresne ili neugodne. Psihički se pripremite za takve situacije. Izbjegavajte crvene zastavice: Nemojte dati žiriju nikakav razlog da vas odbije. Klonite se tema koje bi mogle dovesti do negativne kritike. Slijedeći ovaj sveobuhvatni vodič, ne samo da ćete podići svoje samopouzdanje, već i značajno povećati svoje šanse za uspjeh u bilo kojem scenariju intervjua, posebno u okruženjima s visokim ulozima kao što je EIC Accelerator pitch. Upamtite, pod pritiskom nećete dorasti prilici; pasti ćeš na razinu svojeg treninga. Pripremite se u skladu s tim.

Otkrivanje najnovijih rezultata EIC Accelerator: Sveobuhvatna analiza (8. studenoga 2023. prijelaz, izdanje veljače 2024.)

FIND THE NEWEST RESULTS HERE The European Innovation Council (EIC) Accelerator program stands as a system of support for startups and Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) across Europe, aiming to fuel innovation and technological advancement. With its latest results published on February 28th, 2024, the EIC Accelerator has once again demonstrated its commitment to fostering groundbreaking projects with a total budget allocation of €285 million. This analysis delves into the distribution of grants and blended financing, the success rates across different stages, and the geographical spread of the winning companies. Funding Breakdown: A Closer Look at the Allocation In the latest funding cycle, the EIC Accelerator has supported 42 companies, showcasing a diverse range of financing options tailored to meet the varied needs of Europe’s innovators. The distribution of funding types is as follows: Grant First: 12 companies (29%) were awarded grants as an initial funding step, highlighting the EIC’s flexibility in supporting early-stage innovations. Blended Finance: Dominating the funding landscape, 26 companies (62%) received blended finance, combining grants and equity to provide a robust backing for ventures ready to scale up. Equity Only: A single company (2%) secured equity financing, underscoring the EIC’s role in taking a stake in promising enterprises. Grant Only: 3 companies (7%) received grants without the equity component, focusing on projects with specific needs that can be met with direct funding. The Path to Success: Analyzing the Success Rates The EIC Accelerator’s selection process is rigorous, designed to identify projects with the highest potential impact. The success rates at each stage of the application process are as follows: Step 1: Approximately 70% of applicants pass this initial stage, though exact figures are not disclosed. Step 2: Only 22% of projects make it through, reflecting the increasing scrutiny applications undergo. Step 3: The final step sees a further narrowing, with a 17% success rate. Combined Success Rates: The cumulative success rate for applicants passing through Steps 2 and 3 is a mere 3.9%, while the overall success rate across all three stages is approximately 2.7%. Geographical Diversity: A Pan-European Impact The latest round of funding has benefited companies from 15 different countries, showcasing the EIC Accelerator’s pan-European reach. Germany leads the pack with 7 companies funded, followed closely by France with 6, and Spain and Sweden each with 5. Other countries with successful applicants include Finland (4), Italy (3), Israel (2), Netherlands (2), Norway (2), and several others with one company each, demonstrating the EIC’s commitment to fostering innovation across the continent. Conclusion The EIC Accelerator’s latest funding results highlight the program’s critical role in supporting the European innovation ecosystem. With a total budget of €285 million, the program has backed 42 companies across a wide range of sectors and countries, underlining the diversity and potential of Europe’s technological landscape. As the EIC Accelerator continues to evolve, its impact on fostering groundbreaking projects and scaling up SMEs is undeniable, making it a cornerstone of Europe’s innovation policy. With meticulous attention to supporting diverse financing needs, rigorous selection processes, and a commitment to geographical inclusivity, the EIC Accelerator is paving the way for a more innovative and resilient Europe. As we look forward to future rounds of funding, the results from February 2024 serve as a testament to the vibrant entrepreneurial spirit that thrives across the continent. Funding Data Type of Funding Grant first: 12 companies (29%) Blended finance: 26 companies (62%) Equity only: 1 company (2%) Grant only: 3 companies (7%) Total: 42 Companies Budget Total Budget: €285 million Cut-Off Date and Results EIC Accelerator Step 2 cutoff date: November 8th 2023 Publication of results: February 28th 2024 Success Rates Step 1: (approximately 70% since results are not published) Step 2: 22% Step 3: 17% Step 2 & Step 3 combined: 3.9% Step 1 & Step 2 & Step 3 combined: (approximately 2.7%) Funded Countries There are 15 different countries among the funded companies. Germany: 7 companies France: 6 companies Spain: 5 companies Sweden: 5 companies Finland: 4 companies Italy: 3 companies Israel: 2 companies Netherlands: 2 companies Norway: 2 companies Belgium: 1 company Bulgaria: 1 company Denmark: 1 company Ireland: 1 company Portugal: 1 company Slovakia: 1 company All 42 EIC Accelerator Winners from November 8th 2023

Rasph - EIC Accelerator savjetovanje
hr