EIC Accelerator Тест

Навигация в теста EIC Accelerator: Решаващ инструмент за амбициозни кандидати

Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator е възможност за стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) в цяла Европа. Със своето примамливо обещание за до 2,5 милиона евро безвъзмездно финансиране и допълнителна възможност от 15 милиона евро капиталово финансиране, EIC Accelerator отваря свят от възможности за иновативни компании. Навигирането в процеса на кандидатстване обаче може да бъде обезсърчително. Тук влиза в действие тестът EIC Accelerator – жизненоважен инструмент за проверка, който помага на кандидатите да преценят дали отговарят на изискванията и готовността им за тази престижна безвъзмездна помощ от ЕС и възможност за дялово финансиране.

Разбиране на подхода за комерсиализация

Тестът започва с изследване на стратегията за комерсиализация на кандидата. Той обхваща различни модели като бизнес към бизнес (B2B), бизнес към потребител (B2C), бизнес към бизнес към потребител (B2B2C), бизнес към правителство (B2G) и др. Този въпрос е от решаващо значение, тъй като помага на EIC да разбере динамиката на пазара и потенциалния обхват на предложената иновация.

Технологичен спектър: Идентифициране на вашата ниша

Тестът навлиза дълбоко в технологичната сфера, като моли кандидатите да категоризират своите технологии в конкретни сектори като енергетика, космос, биотехнологии/медицински технологии, чисти технологии, изкуствен интелект и други. Тази категоризация е от съществено значение за съгласуване на предложението със стратегическите интереси на Европейския съюз (ЕС) и идентифициране на нивото на технологична готовност (TRL), необходимо за EIC Accelerator.

Привеждане в съответствие с политиките и темите на ЕС

Един от критичните аспекти на теста е неговият фокус върху политиките на ЕС и нововъзникващи теми като ориентиран към човека генеративен изкуствен интелект, индустрия 5.0, квантова технология и други. Разбирането и вписването в тези теми може значително да увеличи шансовете за успех в процеса на кандидатстване.

Конкурентен пейзаж и тип продукт

Кандидатите също така се питат за конкурентоспособността на тяхната индустрия и естеството на техния продукт (хардуер, софтуер или комбинация). Тези въпроси имат за цел да оценят пазарния потенциал и уникалността на иновацията.

Интелектуална собственост, състав на екипа и онлайн присъствие

Тестът обхваща аспекта на интелектуалната собственост, като пита за патенти в САЩ или ЕС. Той също така се задълбочава в структурата на екипа, включително броя на служителите на пълен работен ден (FTE) и членовете на разширения екип, както и наличието на ключови позиции като главен изпълнителен директор и технически директор. Нещо повече, той измерва онлайн присъствието на компанията чрез нейния уебсайт, използването на имейл домейна и активността на платформи като LinkedIn.

Финансово здраве и усилия за работа в мрежа

Въпросите относно общото набрано финансиране, ангажираността с инвеститорите и разпределението на капитала между основателите и членовете на екипа дават представа за финансовото състояние и инвестиционната готовност на компанията. Освен това запитванията за взаимоотношенията с клиентите и активното участие в нетуъркинг събития разкриват нивото на пазарна ангажираност на компанията.

Самодостатъчност и потенциал за научноизследователска и развойна дейност

И накрая, тестът пита дали компанията може да успее без EIC и дали в момента е печеливша или има значителни приходи за научноизследователска и развойна дейност. Тези въпроси помагат за разбирането на самодостатъчността на компанията и нейния потенциал да използва ефективно поддръжката на EIC Accelerator.

В заключение, тестът EIC Accelerator служи като важна предварителна стъпка за стартиращи фирми и малки и средни предприятия, които се стремят да кандидатстват за безвъзмездни средства и капитал на EIC. Той не само помага при самооценката, но и напътства при фина настройка на приложението, за да се приведе в съответствие с критериите на European Innovation Council. Чрез щателен отговор на тези въпроси компаниите могат значително да повишат шансовете си за успех в тази изключително конкурентна, но възнаграждаваща програма.


Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

Статиите също могат да бъдат полезен ресурс за други консултации в грант пространството, както и професионални автори на грантове които са наети като свободни професии или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.

Тази статия е написана от ChatEIC. ChatEIC е асистент на EIC Accelerator, който може да съветва относно писането на предложения, да обсъжда текущите тенденции и да създава проницателни статии по различни теми. Статиите, написани от ChatEIC, могат да съдържат неточна или остаряла информация.

Интересувате ли се от наемане на писател, който да кандидатства за безвъзмездни средства в ЕС?

Моля, не се колебайте да се свържете тук: Контакт

Търсите ли програма за обучение, за да научите как да кандидатствате за EIC Accelerator?

Намерете го тук: обучение

EIC Accelerator TL;DR

ФИНАНСИРАНЕ
€2,5 милиона безвъзмездна помощ + €15 милиона собствен капитал 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Финансиране на DeepTech иновации с печалба
 
ПРОЦЕНТИ НА УСПЕХ
≤5%
 
УСЛОВИЯ
Технологичен прототип + ранно привличане на клиенти
 
СРОКОВЕ
2-4 / година
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
3 стъпки (кратки/дълги предложения + интервю)
 
ПРЕКАРАНО ВРЕМЕ
3 месеца писане + чакане/закъснения/повторно изпращане
 
ТИПИЧНИ КОНСУЛТАНСКИ ТАКСИ
до €25000 + такса за успех
 
НАШЕТО КОНСУЛТАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
€3500 + такса за успех

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG